36.920 tin tức, video về "

có dấu hiệu tham nhũng

"
Thanh tra 5 năm, phát hiện 705 người có dấu hiệu tham nhũng

Thanh tra 5 năm, phát hiện 705 người có dấu hiệu tham nhũng

5 năm qua (2011-2015), qua công tác thanh tra đã phát hiện 415 vụ, 705 người có dấu hiệu tham nhũng với số tiền 786 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 756 tỷ đồng, 6,3 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 26 tập thể, 632 cá nhân, xử lý trách nhiệm 168 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 167 vụ, 273 đối tượng. So với nhiệm kỳ trước thì kết quả phát hiện tham nhũng tăng rõ rệt.
Chưa đề xuất được những cuộc thanh tra đột xuất với việc có dấu hiệu tham nhũng

Chưa đề xuất được những cuộc thanh tra đột xuất với việc có dấu hiệu tham nhũng

Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ xác nhận, công tác phân tích, trao đổi thông tin về phòng chống tham nhũng với các cơ quan, đơn vị liên quan đôi khi còn bị động, chưa kịp thời. Việc nắm tình hình tham nhũng còn thiếu thông tin, thanh tra chưa đề xuất được những cuộc thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.