39.906 tin tức, video về "

cán bộ tha hóa

"
Kiên quyết loại bỏ cán bộ tha hóa ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước

Kiên quyết loại bỏ cán bộ tha hóa ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước

Nhằm xây dựng bộ máy trong sạch, thực hiện triệt để Nghị quyết TƯ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Quyết định 306 quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.