12.189 tin tức, video về "

bộ trưởng thăng

"
"Bộ trưởng Thăng, Thống đốc Bình giúp người dân được truyền lửa!"

"Bộ trưởng Thăng, Thống đốc Bình giúp người dân được truyền lửa!"

“Những tư lệnh ngành như Bộ trưởng Thăng, Thống đốc Bình, tôi nghĩ, việc làm của các anh đã lấy được lòng tin của người dân. Việc cơ quan điều hành kìm giữ được lạm phát, ổn định tình tình, cải thiện hạ tầng giao thông, điều hành rốt ráo về bộ máy, con người… giúp người dân hi vọng và thấy được truyền lửa…”.