127.232 tin tức, video về "

an đông

"
217 tỷ đồng thu của tiểu thương chợ An Đông đang ở đâu?

217 tỷ đồng thu của tiểu thương chợ An Đông đang ở đâu?

Đó là tiền thu từ hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn (giai đoạn 2011-2016). Giá thuê bao gồm chi phí duy tu, đầu tư sửa chữa nâng cấp chợ An Đông và các khoản phí khác. Toàn bộ nguồn tiền trên được nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong nhiều năm, chợ An Đông mới được sửa chữa một vài hạng mục nhỏ (kinh phí là 11,3 tỷ đồng).