117.730 tin tức, video về "

đại gia phố núi

"
Đại gia phố núi Gia Lai gặp “vận đen”, bị tất cả các ngân hàng “chặn cửa”

Đại gia phố núi Gia Lai gặp “vận đen”, bị tất cả các ngân hàng “chặn cửa”

“Đại gia phố núi” Đức Long Gia Lai đang bị kiểm toán đặt nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi mà hầu hết các khoản nợ của tập đoàn này đều đã quá hạn thanh toán, đặc biệt là nợ vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân và nợ trái phiếu đến hạn trả. Theo đó, tất cả các ngân hàng đều ngừng giải ngân.