271.540 tin tức, video về "

điện lực quốc gia

"
Thủ tướng: Kiên trì tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, bao cấp giá điện

Thủ tướng: Kiên trì tiến tới cạnh tranh, không độc quyền, bao cấp giá điện

Ngày 19/1/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch điện VII) và dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Điều chỉnh Quy hoạch than 60).