106.237 tin tức, video về "

đại học tư thục

"
Đại học tư thục và tư duy “tư nhân là không tốt”!

Đại học tư thục và tư duy “tư nhân là không tốt”!

Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức với mục tiêu đưa những đề án đổi mới giáo dục đại học VN đi vào cuộc sống. Một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị là thành lập đại học tư thục - chuyển các trường bán công, dân lập sang hoạt động theo cơ chế tư thục.