Thứ năm, 29/10/2015 - 16:56

Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co

Dân trí

Thị trưởng London Boris Johnson rất nhiệt tình tham gia màn kéo co cùng các quân nhân trong khuôn khổ một hoạt động từ thiện được tổ chức tại thủ đô của nước Anh.

 


Ông Boris Johnson khởi động trước khi tham gia màn kéo co cùng các quân nhân.

Ông Boris Johnson khởi động trước khi tham gia màn kéo co cùng các quân nhân.


Cuộc thi kéo co được tổ chức bên ngoài tòa thị chính London, Anh.

Cuộc thi kéo co được tổ chức bên ngoài tòa thị chính London, Anh.


Hoạt động này được tổ chức nhằm khởi động ngày London Poppy Day nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến.

Hoạt động này được tổ chức nhằm khởi động ngày "London Poppy Day" nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến.

Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 4

Thị trưởng London phùng mang, trợ má trong màn kéo co.

Thị trưởng London "phùng mang, trợ má" trong màn kéo co.

Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 6
Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 7
Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 8

Trong lúc tham gia quá hăng say, ông Boris không may bị ngã.

Trong lúc tham gia quá hăng say, ông Boris không may bị ngã.


Ông Boris là thị trưởng London từ năm 2008.

Ông Boris là thị trưởng London từ năm 2008.

Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 11
Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 12

 An Bình
Theo Dailymail

 

Thị trưởng London "phùng mang, trợn má" thi kéo co - 13