Thứ bảy, 01/03/2014 - 08:49

Hàn Quốc-IAEA giúp Việt Nam xây dựng hệ thống định vị phóng xạ

Hàn Quốc sẽ cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống định vị nguồn phóng xạ (RADLOT) tại Việt Nam cùng với sự hỗ trợ và tư vấn của IAEA.

Ngày 26/2, tại trụ sở IAEA ở Vienna, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna Nguyễn Thiệp và Đại sứ, Đại diện thường trực của Hàn Quốc bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna Cho Hyun đã trao thư cho IEAA (Vụ An ninh hạt nhân) thông báo đầu mối phụ trách ở mỗi nước triển khai dự án xây dựng hệ thống RADLOT.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thỏa thuận giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân Seoul năm 2012 về xây dựng hệ thống định vị nguồn phóng xạ (RADLOT) với sự hợp tác của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

RADLOT là dự án thí điểm cho phép đánh dấu các nguồn phóng xạ và xác định vị trí của nó theo thời gian thực dựa trên các thông tin định vị thu nhận từ tín hiệu vệ tinh GPS và mạng lưới viễn thông di động.

Trong dự án, Hàn Quốc sẽ cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống RADLOT tại Việt Nam cùng với sự hỗ trợ và tư vấn của IAEA.

Việc xây dựng hệ thống này tại Việt Nam giúp tăng cường an ninh đối với nguồn phóng xạ, ngăn chặn tiếp cận trái phép, mất và đánh cắp các nguồn vật liệu phóng xạ, một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu ngăn chặn nguy cơ khủng bố hạt nhân.

Kinh nghiệm rút ra từ dự án sẽ được áp dụng tại các nước khác.

http://www.vietnamplus.vn/han-quociaea-giup-vn-xay-he-thong-dinh-vi-phong-xa/246261.vnp

Theo VietnamPlus/TTXVN