Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 12 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,121,618,247 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   15 đến 21/12/2019

 

16/12

Hội Phụng sự Xã hội giúp Ms3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, mỗi hc- 1,000,000 đ ; Ms3589 - 2,000,000 đ

10,000,000

17/12

Lưu Thị Thủy- 625 Hoàng Hoa Thám-HN giúp Ms3585 - 100k ; Ms3587 - 200k

300,000

18/12

Trương Văn Oánh- Mỹ Đức- HN giúp Ms3587

100,000

19/12

Đào Phương Lan- ngõ Văn Chương- Đống Đa-HN giúp Ms3592

1,000,000

 

Phùng Thanh Nga- số 2 Đặng Thái Mai- Tây Hồ- HN giúp Ms3593- 2,000,000 đ ; Ms3592- 500k

2,500,000

20/12

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà- nhà số 6- ngõ 37 Bạch Mai-HN giúp Ms3591- 30,000,000 đ- phiếu thu 51

30,000,000

 

Bạn đọc- HN giúp Ms3584, 3593, 3592 mỗi hc- 200k

600,000

 

Bạn đọc gửi qua thư giúp Ms3585

50,000

 

Bạn đọc- HN giúp Ms3591

200,000

21/12

Nguyễn Đức Tiến- Minh Tân- Nam Sách- Hải Dương- giúp Ms3592, 3594, mỗi hc- 200k; Ms3588, 3591, mỗi hc- 300k

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019 01:43:39

Xem noi dung trong CMS

100,000

15/12/2019 04:51:43

800039 DANTRI 191215234005542 VTBANK

20,000

15/12/2019 06:22:16

Xem noi dung trong CMS

300,000

15/12/2019 07:28:20

800039 DANTRI 191215234312220 VTBANK

1,000

15/12/2019 07:31:30

Ngo Duc Long; 0973939819; 200000; Ma so 3588;   200000

200,000

15/12/2019 08:26:27

Xem noi dung trong CMS

50,000

15/12/2019 09:22:12

800039 DANTRI 191215234969365 VTBANK

100,000

15/12/2019 09:24:28

800039 DANTRI 191215234985131 VTBANK

100,000

15/12/2019 09:35:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191215 191215197161327

50,000

15/12/2019 09:47:40

800039 DANTRI 191215235146684 VTBANK

200,000

15/12/2019 10:00:29

800039 DANTRI 191215235238656 VTBANK

30,000

15/12/2019 11:03:31

800039 DANTRI 191215235689284 VTBANK

10,000

15/12/2019 11:09:19

800039 DANTRI 191215235726527 VTBANK

10,000

15/12/2019 11:14:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191215 191215197497679

100,000

15/12/2019 12:09:51

800039 DANTRI 191215236093462 VTBANK

5,000

15/12/2019 12:13:08

800039 DANTRI 191215236111190 VTBANK

5,000

15/12/2019 12:20:28

800039 DANTRI 191215236152615 VTBANK

5,000

15/12/2019 12:41:01

800039 DANTRI 191215236265798 VTBANK

50,000

15/12/2019 12:48:38

800039 DANTRI 191215236306172 VTBANK

5,000

15/12/2019 12:54:53

800039 DANTRI 191215236338993 VTBANK

10,000

15/12/2019 13:00:11

800039 DANTRI 191215236366543 VTBANK

5,000

15/12/2019 13:05:44

800039 DANTRI 191215236394946 VTBANK

5,000

15/12/2019 13:12:43

800039 DANTRI 191215236430342 VTBANK

5,000

15/12/2019 16:04:56

800039 DANTRI 191215237444928 VTBANK

500,000

15/12/2019 16:06:50

800039 DANTRI 191215237457160 VTBANK

500,000

15/12/2019 17:37:24

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3589;   100000

100,000

15/12/2019 18:38:57

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3589;   100000

100,000

15/12/2019 18:47:20

800039 DANTRI 191215238565807 VTBANK

5,000

15/12/2019 18:50:57

800039 DANTRI 191215238588937 VTBANK

10,000

15/12/2019 18:55:34

800039 DANTRI 191215238619136 VTBANK

5,000

15/12/2019 19:34:11

Xem noi dung trong CMS

300,000

15/12/2019 20:06:07

NGUYEN PHUONG THAO; 0909399887; 100000; Ma so 3589;   100000

100,000

15/12/2019 20:22:35

800039 DANTRI 191215239193780 VTBANK

5,000

15/12/2019 20:24:20

800039 DANTRI 191215239205251 VTBANK

5,000

15/12/2019 20:39:15

800039 DANTRI 191215239302038 VTBANK

5,000

15/12/2019 22:23:55

Trong Luat; 0916959070; 300000; Ma so 3588;   Nguoi cha "vo tinh" bo mac hai nhi doi mat voi tu than

300,000

15/12/2019 23:30:00

800039 DANTRI 191215230140822 VTBANK

1,000

15/12/2019 23:34:29

800039 DANTRI 191215230152655 VTBANK

2,000

15/12/2019 23:37:34

800039 DANTRI 191215230161448 VTBANK

3,000

15/12/2019 23:42:01

800039 DANTRI 191215230172951 VTBANK

2,000

15/12/2019 23:47:06

800039 DANTRI 191215230185730 VTBANK

3,000

15/12/2019 23:51:46

800039 DANTRI 191215230197120 VTBANK

2,000

16/12/2019 06:02:13

800039 DANTRI 191216230633753 VTBANK

20,000

16/12/2019 06:03:01

800039 DANTRI 191216230635172 VTBANK

5,000

16/12/2019 06:17:19

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3589;   100000

100,000

16/12/2019 07:01:09

800039 DANTRI 191216230774852 VTBANK

5,000

16/12/2019 07:22:50

800039 DANTRI 191216230858687 VTBANK

500,000

16/12/2019 09:07:40

Nguyen Chi Thanh; 0907538368; 150000; Ma so 3589;   150000

150,000

16/12/2019 09:09:49

Nguyen Chi Thanh; 0907538368; 200000; Ma so 3577;   200000

200,000

16/12/2019 09:33:19

800039 DANTRI 191216232007465 VTBANK

100,000

16/12/2019 11:07:32

800039 DANTRI 191216233136116 VTBANK

5,000

16/12/2019 11:13:41

800039 DANTRI 191216233204752 VTBANK

5,000

16/12/2019 11:14:06

800039 DANTRI 191216233210432 VTBANK

100,000

16/12/2019 13:30:25

800039 DANTRI 191216234449068 VTBANK

1,000

16/12/2019 13:34:59

800039 DANTRI 191216234488231 VTBANK

2,000

16/12/2019 13:40:54

800039 DANTRI 191216234537371 VTBANK

2,000

16/12/2019 13:45:19

800039 DANTRI 191216234576912 VTBANK

2,000

16/12/2019 13:52:14

800039 DANTRI 191216234644093 VTBANK

1,000

16/12/2019 13:57:22

800039 DANTRI 191216234698535 VTBANK

1,000

16/12/2019 13:59:36

800039 DANTRI 191216234722223 VTBANK

2,000

16/12/2019 14:06:38

800039 DANTRI 191216234800731 VTBANK

1,000

16/12/2019 14:08:40

800039 DANTRI 191216234822412 VTBANK

1,000

16/12/2019 14:27:32

800039 DANTRI 191216235040926 VTBANK

1,000

16/12/2019 14:52:42

800039 DANTRI 191216235344119 VTBANK

1,000

16/12/2019 14:58:24

800039 DANTRI 191216235409210 VTBANK

2,000

16/12/2019 15:02:07

800039 DANTRI 191216235450297 VTBANK

5,000

16/12/2019 15:17:33

800039 DANTRI 191216235615740 VTBANK

5,000

16/12/2019 15:27:05

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3588;   50000

50,000

16/12/2019 15:28:14

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3589;   50000

50,000

16/12/2019 15:28:26

GD BE PHUC DAN - SG; 0945091190; 500000; Ma so 3588;   500000

500,000

16/12/2019 15:29:20

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3577;   50000

50,000

16/12/2019 15:29:39

800039 DANTRI 191216235741271 VTBANK

5,000

16/12/2019 18:15:43

800039 DANTRI 191216237398626 VTBANK

5,000

16/12/2019 18:23:17

800039 DANTRI 191216237464427 VTBANK

5,000

16/12/2019 18:27:14

800039 DANTRI 191216237497492 VTBANK

5,000

16/12/2019 18:51:55

800039 DANTRI 191216237715195 VTBANK

5,000

16/12/2019 19:34:26

800039 DANTRI 191216238070446 VTBANK

5,000

16/12/2019 19:44:57

800039 DANTRI 191216238160536 VTBANK

5,000

16/12/2019 20:47:49

800039 DANTRI 191216238694891 VTBANK

5,000

16/12/2019 20:53:36

800039 DANTRI 191216238741875 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:00:19

800039 DANTRI 191216238794704 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:03:02

800039 DANTRI 191216238816518 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:04:54

800039 DANTRI 191216238831362 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:14:12

800039 DANTRI 191216238901554 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:18:05

800039 DANTRI 191216238931399 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:25:29

800039 DANTRI 191216238986456 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:28:30

800039 DANTRI 191216239008063 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:51:34

800039 DANTRI 191216239167186 VTBANK

200,000

16/12/2019 21:54:06

800039 DANTRI 191216239183448 VTBANK

200,000

16/12/2019 21:54:43

800039 DANTRI 191216239187534 VTBANK

200,000

16/12/2019 21:57:07

800039 DANTRI 191216239203685 VTBANK

5,000

16/12/2019 21:59:55

800039 DANTRI 191216239221010 VTBANK

5,000

16/12/2019 22:07:32

800039 DANTRI 191216239269197 VTBANK

5,000

16/12/2019 22:10:29

800039 DANTRI 191216239286684 VTBANK

5,000

16/12/2019 22:17:33

800039 DANTRI 191216239326194 VTBANK

5,000

16/12/2019 22:24:36

800039 DANTRI 191216239364298 VTBANK

5,000

16/12/2019 22:27:48

800039 DANTRI 191216239384512 VTBANK

5,000

16/12/2019 23:27:11

800039 DANTRI 191216239635521 VTBANK

100,000

17/12/2019 06:35:50

800039 DANTRI 191217230276830 VTBANK

5,000

17/12/2019 07:01:37

800039 DANTRI 191217230359977 VTBANK

20,000

17/12/2019 07:16:12

800039 DANTRI 191217230421727 VTBANK

30,000

17/12/2019 08:12:20

800039 DANTRI 191217230753379 VTBANK

20,000

17/12/2019 08:14:01

800039 DANTRI 191217230767007 VTBANK

20,000

17/12/2019 08:15:10

800039 DANTRI 191217230776553 VTBANK

20,000

17/12/2019 08:16:43

800039 DANTRI 191217230789947 VTBANK

50,000

17/12/2019 08:18:14

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191217 191217154835583

100,000

17/12/2019 08:56:06

Luong Van Anh; 0961003817; 200000; Ma so 3549;   200000

200,000

17/12/2019 09:08:46

Xem noi dung trong CMS

500,000

17/12/2019 10:14:29

Dinh Tram Anh; 0972735575; 3000000; Ma so 3590;   3000000

3,000,000

17/12/2019 10:45:46

Nguyen Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3588;   100000

100,000

17/12/2019 12:41:49

800039 DANTRI 191217233429268 VTBANK

20,000

17/12/2019 12:43:22

800039 DANTRI 191217233440176 VTBANK

20,000

17/12/2019 13:13:22

800039 DANTRI 191217233636005 VTBANK

5,000

17/12/2019 13:18:18

800039 DANTRI 191217233666540 VTBANK

9,000

17/12/2019 14:37:25

800039 DANTRI 191217234505085 VTBANK

1,000

17/12/2019 14:37:42

800039 DANTRI 191217234508274 VTBANK

2,000

17/12/2019 14:47:08

800039 DANTRI 191217234607052 VTBANK

1,000

17/12/2019 14:48:24

800039 DANTRI 191217234619616 VTBANK

1,000

17/12/2019 14:55:18

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3590;   100000

100,000

17/12/2019 14:56:38

800039 DANTRI 191217234703778 VTBANK

1,000

17/12/2019 14:57:49

800039 DANTRI 191217234715088 VTBANK

1,000

17/12/2019 14:58:12

800039 DANTRI 191217234719093 VTBANK

50,000

17/12/2019 15:07:15

800039 DANTRI 191217234810033 VTBANK

2,000

17/12/2019 15:07:43

800039 DANTRI 191217234814727 VTBANK

2,000

17/12/2019 15:32:16

800039 DANTRI 191217235060851 VTBANK

2,000

17/12/2019 15:44:24

800039 DANTRI 191217235185137 VTBANK

1,000

17/12/2019 15:44:53

800039 DANTRI 191217235190499 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:00:25

800039 DANTRI 191217235349114 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:00:31

800039 DANTRI 191217235350232 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:12:16

800039 DANTRI 191217235472164 VTBANK

2,000

17/12/2019 16:13:07

800039 DANTRI 191217235480729 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:22:05

800039 DANTRI 191217235569398 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:25:50

800039 DANTRI 191217235605661 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:33:13

800039 DANTRI 191217235678216 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:33:45

800039 DANTRI 191217235683361 VTBANK

2,000

17/12/2019 16:43:32

BUIHODOTINH; 0356376457; 100000; Ma so 3577;   100000

100,000

17/12/2019 16:43:47

800039 DANTRI 191217235783320 VTBANK

2,000

17/12/2019 16:44:13

800039 DANTRI 191217235790309 VTBANK

1,000

17/12/2019 16:55:10

BUIHODOTINH; 0356376457; 50000; Ma so 3573;   50000

50,000

17/12/2019 17:52:18

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191217 191217157463003

100,000

17/12/2019 19:57:04

800039 DANTRI 191217237533140 VTBANK

5,000

17/12/2019 19:58:10

800039 DANTRI 191217237542732 VTBANK

5,000

17/12/2019 19:58:51

800039 DANTRI 191217237548618 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:02:12

800039 DANTRI 191217237576476 VTBANK

200,000

17/12/2019 20:04:08

800039 DANTRI 191217237593368 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:06:00

800039 DANTRI 191217237609534 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:06:45

800039 DANTRI 191217237615671 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:11:18

800039 DANTRI 191217237653876 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:12:48

800039 DANTRI 191217237666350 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:12:56

800039 DANTRI 191217237667170 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:14:36

800039 DANTRI 191217237681144 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:16:34

800039 DANTRI 191217237697125 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:17:32

800039 DANTRI 191217237704849 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:20:33

800039 DANTRI 191217237730106 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:20:43

800039 DANTRI 191217237731379 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:20:48

800039 DANTRI 191217237731950 VTBANK

1,000

17/12/2019 20:22:24

800039 DANTRI 191217237745481 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:24:44

800039 DANTRI 191217237764869 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:28:03

800039 DANTRI 191217237791638 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:30:13

800039 DANTRI 191217237809289 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:31:48

800039 DANTRI 191217237821944 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:34:45

800039 DANTRI 191217237846481 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:37:54

800039 DANTRI 191217237871244 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:38:55

800039 DANTRI 191217237878943 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:44:19

800039 DANTRI 191217237921080 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:45:03

800039 DANTRI 191217237926990 VTBANK

5,000

17/12/2019 20:55:41

800039 DANTRI 191217238009056 VTBANK

5,000

17/12/2019 21:02:37

800039 DANTRI 191217238063621 VTBANK

5,000

17/12/2019 21:09:26

an danh; 0356148899; 640000; Ma so 3590;   640000

640,000

17/12/2019 21:27:32

800039 DANTRI 191217238248729 VTBANK

5,000

17/12/2019 21:31:44

800039 DANTRI 191217238277864 VTBANK

5,000

17/12/2019 21:35:52

800039 DANTRI 191217238306992 VTBANK

5,000

17/12/2019 21:47:29

800039 DANTRI 191217238385345 VTBANK

5,000

17/12/2019 22:21:07

800039 DANTRI 191217238592135 VTBANK

1,000

17/12/2019 22:31:58

800039 DANTRI 191217238646397 VTBANK

2,000

17/12/2019 22:35:45

800039 DANTRI 191217238664362 VTBANK

2,000

17/12/2019 22:39:22

800039 DANTRI 191217238681170 VTBANK

2,000

17/12/2019 22:58:39

800039 DANTRI 191217238764645 VTBANK

2,000

17/12/2019 23:02:16

800039 DANTRI 191217238778323 VTBANK

2,000

17/12/2019 23:08:11

800039 DANTRI 191217238800737 VTBANK

1,000

17/12/2019 23:11:58

800039 DANTRI 191217238813218 VTBANK

1,000

18/12/2019 00:09:27

800039 DANTRI 191218238966370 VTBANK

2,000

18/12/2019 06:49:35

800039 DANTRI 191218239496270 VTBANK

30,000

18/12/2019 06:56:58

800039 DANTRI 191218239522324 VTBANK

20,000

18/12/2019 08:10:43

800039 DANTRI 191218239922989 VTBANK

5,000

18/12/2019 09:26:41

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191218 191218159569337

100,000

18/12/2019 09:30:30

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191218 191218159587430

100,000

18/12/2019 09:39:51

800039 DANTRI 191218230748244 VTBANK

30,000

18/12/2019 11:47:53

800039 DANTRI 191218231992368 VTBANK

100,000

18/12/2019 11:54:28

800039 DANTRI 191218232047370 VTBANK

500,000

18/12/2019 13:03:03

Xem noi dung trong CMS

500,000

18/12/2019 13:33:13

800039 DANTRI 191218232726459 VTBANK

50,000

18/12/2019 14:00:22

800039 DANTRI 191218232924241 VTBANK

5,000

18/12/2019 14:04:48

800039 DANTRI 191218232958461 VTBANK

5,000

18/12/2019 14:08:46

800039 DANTRI 191218233017357 VTBANK

5,000

18/12/2019 14:29:51

800039 DANTRI 191218233254429 VTBANK

5,000

18/12/2019 14:35:36

800039 DANTRI 191218233313079 VTBANK

1,000

18/12/2019 14:36:18

800039 DANTRI 191218233320214 VTBANK

6,000

18/12/2019 14:45:23

800039 DANTRI 191218233417113 VTBANK

50,000

18/12/2019 14:48:07

800039 DANTRI 191218233445735 VTBANK

1,000

18/12/2019 14:53:48

800039 DANTRI 191218233503829 VTBANK

1,000

18/12/2019 14:59:44

800039 DANTRI 191218233565671 VTBANK

1,000

18/12/2019 15:10:23

800039 DANTRI 191218233673315 VTBANK

2,000

18/12/2019 15:16:09

800039 DANTRI 191218233730026 VTBANK

2,000

18/12/2019 15:20:42

800039 DANTRI 191218233775527 VTBANK

20,000

18/12/2019 15:29:26

800039 DANTRI 191218233858374 VTBANK

2,000

18/12/2019 15:40:12

800039 DANTRI 191218233960785 VTBANK

2,000

18/12/2019 15:47:07

800039 DANTRI 191218234023457 VTBANK

1,000

18/12/2019 15:54:02

800039 DANTRI 191218234090209 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:00:45

800039 DANTRI 191218234153390 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:06:04

800039 DANTRI 191218234203353 VTBANK

2,000

18/12/2019 16:30:59

800039 DANTRI 191218234434355 VTBANK

5,000

18/12/2019 16:34:12

800039 DANTRI 191218234463763 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:40:50

800039 DANTRI 191218234522923 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:47:28

800039 DANTRI 191218234582600 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:51:55

800039 DANTRI 191218234621710 VTBANK

1,000

18/12/2019 16:58:39

800039 DANTRI 191218234679929 VTBANK

2,000

18/12/2019 18:43:00

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3592;   1000000

1,000,000

18/12/2019 18:47:47

cao van son; 0903401552; 1000000; Ma so 3589;   1000000

1,000,000

18/12/2019 19:14:57

800039 DANTRI 191218236022287 VTBANK

5,000

18/12/2019 19:19:52

800039 DANTRI 191218236074603 VTBANK

10,000

18/12/2019 19:23:16

800039 DANTRI 191218236110636 VTBANK

10,000

18/12/2019 19:26:48

800039 DANTRI 191218236148522 VTBANK

5,000

18/12/2019 19:32:30

800039 DANTRI 191218236212519 VTBANK

5,000

18/12/2019 19:37:31

800039 DANTRI 191218236260167 VTBANK

10,000

18/12/2019 20:25:05

800039 DANTRI 191218236687317 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:29:46

800039 DANTRI 191218236728202 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:36:57

800039 DANTRI 191218236788597 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:37:11

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3592;   500000

500,000

18/12/2019 20:40:35

800039 DANTRI 191218236818184 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:41:03

VMK; 0945235866; 1000000; Ma so 3588;   1000000

1,000,000

18/12/2019 20:45:44

800039 DANTRI 191218236862158 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:46:13

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 3578;   500000

500,000

18/12/2019 20:48:52

800039 DANTRI 191218236886953 VTBANK

5,000

18/12/2019 20:50:04

800039 DANTRI 191218236896494 VTBANK

10,000

18/12/2019 20:53:31

800039 DANTRI 191218236924240 VTBANK

5,000

18/12/2019 21:03:51

800039 DANTRI 191218237007096 VTBANK

5,000

18/12/2019 22:07:19

800039 DANTRI 191218237447507 VTBANK

5,000

18/12/2019 22:18:42

800039 DANTRI 191218237521956 VTBANK

200,000

18/12/2019 22:24:11

800039 DANTRI 191218237554066 VTBANK

200,000

18/12/2019 23:27:51

800039 DANTRI 191218237845445 VTBANK

1,000

18/12/2019 23:32:11

800039 DANTRI 191218237862431 VTBANK

2,000

18/12/2019 23:37:55

800039 DANTRI 191218237885575 VTBANK

1,000

18/12/2019 23:46:34

800039 DANTRI 191218237925060 VTBANK

1,000

18/12/2019 23:49:46

800039 DANTRI 191218237939263 VTBANK

1,000

18/12/2019 23:54:04

800039 DANTRI 191218237957047 VTBANK

1,000

18/12/2019 23:57:30

800039 DANTRI 191218237970404 VTBANK

1,000

19/12/2019 00:00:08

800039 DANTRI 191219237978729 VTBANK

1,000

19/12/2019 05:05:48

800039 DANTRI 191219238121702 VTBANK

20,000

19/12/2019 06:16:28

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3593;   100000

100,000

19/12/2019 06:48:41

800039 DANTRI 191219238317899 VTBANK

30,000

19/12/2019 07:35:39

Xem noi dung trong CMS

50,000

19/12/2019 08:47:30

Nguyen Duy Hiep; 0986718908; 100000; Ma so 3593;   100000

100,000

19/12/2019 08:51:21

800039 DANTRI 191219239106341 VTBANK

200,000

19/12/2019 08:54:45

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191219 191219163541495

100,000

19/12/2019 09:27:40

800039 DANTRI 191219239484062 VTBANK

100,000

19/12/2019 10:49:10

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3593;   100000

100,000

19/12/2019 11:19:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191219 191219164299726

500,000

19/12/2019 11:40:58

pham ngoc oanh; 0936718199; 200000; Ma so 3593;   200000

200,000

19/12/2019 11:45:31

Anh Truong hoi tham em; 0949327014; 50000; Ma so 3593;   50000

50,000

19/12/2019 12:32:58

Nguyen Thi Anh Dao; 0989041279; 200000; Ma so 3593;   200000

200,000

19/12/2019 12:35:03

Nguyen Thi Anh Dao; 0989041279; 100000; Ma so 3591;   100000

100,000

19/12/2019 12:40:18

Xem noi dung trong CMS

100,000

19/12/2019 12:46:21

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3593;   100000

100,000

19/12/2019 13:32:44

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191219 191219164804308

100,000

19/12/2019 13:57:05

Hai; 0936100875; 200000; Ma so 3593;   200000

200,000

19/12/2019 14:22:41

Xem noi dung trong CMS

500,000

19/12/2019 14:25:09

Dao Thi Kim Oanh; 0988039195; 500000; Ma so 3588;   500000

500,000

19/12/2019 15:04:48

Le Ngoan; 0903288839; 500000; Ma so 3593;   500000

500,000

19/12/2019 15:37:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191219 191219165354359

200,000

19/12/2019 15:58:09

Nguyen Tien Tan; 0912205795; 500000; Ma so 3593;   500000

500,000

19/12/2019 16:44:35

Dinh Tram Anh; 0972735575; 2000000; Ma so 3593;   2000000

2,000,000

19/12/2019 17:10:22

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3592;   100000

100,000

19/12/2019 17:13:04

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3593;   100000

100,000

19/12/2019 19:15:39

800039 DANTRI 191219235162788 VTBANK

100,000

19/12/2019 20:00:57

800039 DANTRI 191219235564088 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:05:09

800039 DANTRI 191219235601701 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:13:42

800039 DANTRI 191219235677382 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:16:48

800039 DANTRI 191219235703661 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:23:48

800039 DANTRI 191219235766421 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:26:48

800039 DANTRI 191219235792458 VTBANK

5,000

19/12/2019 20:39:40

800039 DANTRI 191219235909850 VTBANK

9,000

19/12/2019 20:53:22

800039 DANTRI 191219236026789 VTBANK

9,000

19/12/2019 21:04:17

800039 DANTRI 191219236119997 VTBANK

9,000

19/12/2019 21:19:50

800039 DANTRI 191219236247433 VTBANK

9,000

19/12/2019 21:23:22

800039 DANTRI 191219236277295 VTBANK

100,000

19/12/2019 21:25:17

800039 DANTRI 191219236292917 VTBANK

100,000

19/12/2019 21:27:09

800039 DANTRI 191219236308335 VTBANK

100,000

19/12/2019 21:41:41

800039 DANTRI 191219236420556 VTBANK

5,000

19/12/2019 21:49:24

800039 DANTRI 191219236474588 VTBANK

30,000

19/12/2019 22:09:54

800039 DANTRI 191219236613168 VTBANK

200,000

20/12/2019 04:37:51

800039 DANTRI 191220237559109 VTBANK

20,000

20/12/2019 06:10:00

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191220 191220167493140

300,000

20/12/2019 06:35:42

800039 DANTRI 191220237769439 VTBANK

30,000

20/12/2019 07:05:14

Xem noi dung trong CMS

50,000

20/12/2019 07:13:11

Xem noi dung trong CMS

500,000

20/12/2019 07:26:05

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191220 191220167651242

150,000

20/12/2019 07:43:02

Hoang Xuan Anh; 0912621629; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

20/12/2019 09:07:45

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3594;   50000

50,000

20/12/2019 09:27:18

Thuc Anh - Nhat Anh; 0904399883; 200000; Ma so 3594;   200000

200,000

20/12/2019 09:35:15

nguyen dinh kham; 0904109779; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

20/12/2019 09:36:36

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

20/12/2019 09:42:47

800039 DANTRI 191220239659542 VTBANK

50,000

20/12/2019 10:29:52

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

20/12/2019 11:44:41

800039 DANTRI 191220231188243 VTBANK

200,000

20/12/2019 12:13:35

Xem noi dung trong CMS

300,000

20/12/2019 13:53:03

800039 DANTRI 191220233032141 VTBANK

100,000

20/12/2019 13:55:15

800039 DANTRI 191220233056366 VTBANK

20,000

20/12/2019 14:09:06

Le Ha; 0902021385; 500000; Ma so 3594;   500000

500,000

20/12/2019 14:32:11

tran van pong; 0944448666; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

20/12/2019 16:17:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191220 191220170782801

200,000

20/12/2019 16:49:14

Xem noi dung trong CMS

200,000

20/12/2019 17:15:00

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3594;   200000

200,000

20/12/2019 17:43:52

800039 DANTRI 191220235850854 VTBANK

200,000

20/12/2019 17:57:23

800039 DANTRI 191220236011982 VTBANK

300,000

20/12/2019 18:38:25

Nguyen Quoc Chien; 0938369993; 200000; Ma so 3594;   200000

200,000

20/12/2019 19:45:59

800039 DANTRI 191220237384933 VTBANK

20,000

20/12/2019 20:04:26

800039 DANTRI 191220237632553 VTBANK

100,000

20/12/2019 20:47:56

800039 DANTRI 191220238219763 VTBANK

2,000

20/12/2019 20:52:23

800039 DANTRI 191220238277448 VTBANK

2,000

20/12/2019 21:16:33

800039 DANTRI 191220238569782 VTBANK

37,000

20/12/2019 21:28:53

Nhung; 0904109367; 300000; Ma so 3594;   300000

300,000

20/12/2019 21:35:31

Ban doc dan tri; 0933117968; 1000000; Ma so 3593;   1000000

1,000,000

20/12/2019 21:48:35

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191220 191220172738008

100,000

20/12/2019 22:08:23

800039 DANTRI 191220239097619 VTBANK

50,000

20/12/2019 22:22:17

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

21/12/2019 05:22:23

800039 DANTRI 191221230269298 VTBANK

20,000

21/12/2019 06:04:06

800039 DANTRI 191221230349857 VTBANK

20,000

21/12/2019 06:30:57

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3594;   100000

100,000

21/12/2019 08:22:10

800039 DANTRI 191221231289976 VTBANK

30,000

21/12/2019 08:32:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191221 191221174118498

300,000

21/12/2019 09:01:03

Thu; ; 300000; Ma so 3595;   300000

300,000

21/12/2019 09:56:29

800039 DANTRI 191221232488879 VTBANK

50,000

21/12/2019 10:00:16

800039 DANTRI 191221232533834 VTBANK

50,000

21/12/2019 10:36:16

Ngac Van Thanh; 0933326689; 100000; Ma so 3595;   100000

100,000

21/12/2019 11:42:28

Bui Minh Thanh; 0935085856; 100000; Ma so 3595;   100000

100,000

21/12/2019 12:13:10

Hao Le; 0987039738; 100000; Ma so 3595;   100000

100,000

21/12/2019 12:17:31

800039 DANTRI 191221234146313 VTBANK

1,000

21/12/2019 12:17:33

Bui Minh Thanh; 0935085856; 200000; Ma so 3594;   200000

200,000

21/12/2019 12:25:25

800039 DANTRI 191221234223192 VTBANK

10,000

21/12/2019 12:26:24

800039 DANTRI 191221234232614 VTBANK

1,000

21/12/2019 12:38:19

800039 DANTRI 191221234344410 VTBANK

50,000

21/12/2019 14:22:25

pham ngoc oanh; 0936718199; 100000; Ma so 3595;   100000

100,000

21/12/2019 14:27:13

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3593; 100000

100,000

21/12/2019 15:28:34

800039 DANTRI 191221235847929 VTBANK

100,000

21/12/2019 15:42:22

Dang Thi Hong Vinh; 0978172578; 100000; Ma so 3595;   100000

100,000

21/12/2019 16:16:07

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3595;   Roi nuoc mat canh be 5 thang tuoi mo coi me quan quai vi benh tat

50,000

21/12/2019 16:16:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 191221 191221176469218

100,000

21/12/2019 17:29:23

Xem noi dung trong CMS

200,000

21/12/2019 17:59:07

800039 DANTRI 191221237359937 VTBANK

1,000

21/12/2019 18:55:20

800039 DANTRI 191221238014672 VTBANK

1,000

21/12/2019 19:02:41

800039 DANTRI 191221238106738 VTBANK

2,000

21/12/2019 19:57:11

800039 DANTRI 191221238745368 VTBANK

100,000

21/12/2019 20:41:47

Xem noi dung trong CMS

50,000

21/12/2019 21:52:47

Xem noi dung trong CMS

1,000,000

21/12/2019 23:44:58

800039 DANTRI 191221230662822 VTBANK

1,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

16/12

Võ Huỳnh Phương Nghi giúp MS 3577, 3578, 3579

300,000

 

Du Tô Son giúp MS 3577, 3583

400,000

17/12

Lê Quang Bảo Dương giúp MS 3588

200,000

 

Phòng TCKT Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHHMTV giúp MS 3577, 3578, 3575, 3542, 3571, 3565, 3579, 3588, 3581, 3510

30,000,000

18/12

Cô Thủy giúp MS 3591

3,000,000

 

Nhóm đoạt giải II - Nhân Tài Đất Việt, BV Chợ Rẫy ủng hộ Quỹ Nhân ái

50,000,000

19/12

Thanh Hương, Phú Nhuận, giúp MS 3589, 3590

1,000,000

 

Nguyễn Thảo Quân Nhã giúp MS 3588, bé Băng Tâm

500,000

 

Nguyễn Thiên Bảo giúp MS 3588, bé Băng Tâm

200,000

20/12

Các cháu ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3593, 3588, 3587, 3584, 3585, 3579, 3577, 3575, 3589, 3591

10,000,000

 

Gia đình nhà 221 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11 giúp MS 3588, 3593, 3592, 3591, 3590, 3589

6,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019

MBVCB296477998. ung ho ms 3588 (me be bang tam). CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190073310002. TRAN THI NGOC. Ho tro Nguyen Thi Phuong 3588

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190459158001. NGUYEN QUOC QUYEN. ung ho MS 2019. 387

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190974122002. NGUYEN THI DIEU THUY. Ung ho MS3589 co giao Tran Thi Ba Tien

                 200,000

15/12/2019

863415. 151219. 110515. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 15. 12

                 100,000

15/12/2019

341657. 151219. 184310. ung ho MS 3587

                 100,000

15/12/2019

352067. 151219. 204540. DAO DUY TAN, G3 tai dinh cu DOI 2 P10 VUNG TAU ung ho

               3,000,000

16/12/2019

DO THU THUY NT UNG HO MS 3588 GD TIEN MAT

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10012197. BO: HOANG HAI. UNG HO MS 3588, 3582

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10025174. BO: PHAM THU HIEN. PHAM HIEN

                 100,000

16/12/2019

MBVCB297026048. le thi ha ung ho ma so 3588, nguyen thi phuong quyen. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB297759123. ung ho ma so 3477. CT tu 0021000931175 NGUYEN TIEN PHONG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

               1,000,000

16/12/2019

209176. 151219. 231344. Ung ho FT19350005596580

                 100,000

16/12/2019

332747. 161219. 115940. Dieu tang 4 Ck tu thien FT19350403889676

                 100,000

16/12/2019

472660. 161219. 162936. Vi ngon quan 09-Park6 FT19350590131380

                 100,000

16/12/2019

Sender: 01314007. DD: 161219. SHGD: 10000846. BO: VO THI NGOC XUYEN. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN

                 500,000

17/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 171219. SH: 10008809. BO: NGUYEN TUAN ANH. UNG HO QUY KHUYEN HOC

                 100,000

17/12/2019

PT. _. 20191217. 114212. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

                 100,000

17/12/2019

Sender: 01323001. DD: 171219. SHGD: 10000666. BO: PHAM THI NGOC. PHAM THI NGOC UNG HO MA SO: 3590 A NHNGUYEN BAO TOAN

                 300,000

17/12/2019

MBVCB298195375. Nguyen Bao Toan MS 3590. CT tu 0141000028761 NGUYEN CHINH TUNG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190506419001. NGUYEN DUC NAM. Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi (vo anh Toan).

                 100,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190313401002. VO THI THIEN NGA. chuyen ung ho ma so 3588 va 3590 moi truong hop 150000

                300,000

17/12/2019

764776. 171219. 122255. Ung ho ms 3347 FT19351702840571

                 100,000

17/12/2019

814559. 171219. 142714. Fb Vu Hang Ha ung ho co giao teo nao FT19351344688170

                 100,000

17/12/2019

702524. 171219. 155128. Phan Thi Van 0986661017 ung ho ma so 3590 anh Toan

                 200,000

17/12/2019

Sender: 79310001. DD: 171219. SHGD: 10007497. BO: NGUYEN THI THAO. UH MS 3577 ANH DINH VAN TRON

                 300,000

18/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 181219. SH: 10008757. BO: DO THE HUNG. UNG HO

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298671151. ung ho ms 3591. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298822946. Ma so 3591: anh Hoang Trong Trac, Doan Hung, Phu Tho. CT tu 0601000458804 LE MANH TUAN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                   50,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3581 NGUYEN THI SUU CAM KHO PHU THO             GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3589 CO TRAN THI BA TIEN XA DAK H'LO HUYEN K BANG GIA LAI GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN CHAU THANH TIEN   GIANG GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3587 TONG THI LUAN GIAO THINH GIAO THUY NAM   DINH GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3586 NGUYEN THI THUY LINH HAI BA TRUNG HA NO I GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3585 NGO VAN DUNG HUONG LAM HIEP HOA BAC GIA NG GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3583 NGUYEN THI VINH HIEP HOA BAC GIANG         GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

NGO DINH KHANH TRAN//VO THI TUYET HANH NOP MS 3582 TRAN THI HONG HAI NINH KIEU CAN THO       GD TIEN MAT

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190629932001. NGUYEN THU THAO. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190712658001. NGUYEN THI THANH XUAN. Giup do ma so 3577

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812191011716001. LE THI THUY TRANG. Ung ho ma so 3592

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812191015855002. DANG THI BICH. giup gd chau Hai

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190837521003. DANG DUC HIEU. ung ho Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan.

                 200,000

18/12/2019

569671. 181219. 093013. Ck quy nhan ai FT19352027677926

                 100,000

18/12/2019

878876. 181219. 104054. Ck ma T18 2802 ngay 18 12 2019

                 100,000

18/12/2019

163578. 181219. 112422. Ung ho ma so 3591

                 500,000

18/12/2019

182246. 181219. 135234. Ung ho ms 3591 FT19352954506882

                 100,000

18/12/2019

010062. 181219. 140124. An Nhu ck tu thien cho bao dan tri 18. 12

                 100,000

18/12/2019

515140. 181219. 143515. P12804 ung ho

                 100,000

18/12/2019

Sender: 79314013. DD: 181219. SHGD: 10001772. BO: NGUYEN VAN PHONG. MA SO: 3591 ANH HOANG TRONG TR AC, DIA CHI: KHU PHO 8, NGOC QUANG, DOAN HUNG PHU THO.

                 100,000

18/12/2019

Sender: 79307005. DD: 181219. SHGD: 10012260. BO: PHAN THI TUYET. IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 35 91: ANH HOANG TRONG TRAC O PHU THO

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299633201. Giup do ma so 3592. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299633703. Giup do ma so 3593. CT tu 0011000596734 DINH VAN BINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299950423. 19/12/ toi da chuyen quy nhan ai bao khuyen hoc. CT tu 0371000419478 DAM THI MAI toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190247810001. VU THI BINH MINH. Ung ho ma so 3591, 3592, 3593 moi ma so 200. 000d

                 600,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190969826001. VO THI THANH HUYEN. Ung ho muc Hoan Canh tren bao Dan Tri.   Cac ma so: 3587; 3590;   3593. Moi ma so 500. 000 dong.

               1,500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190055748004. CAO THI THUY. 3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190267360001. VU SY LONG. 1. Ma so 3593:   Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi:   xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191047959001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. DT:   0386012902Hien em Giang dang dieu tri

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190357911002. TRAN TRUNG KIEN. . Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. So dien thoai: 0393. 271. 703

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191039447003. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang, Doan Hung, Phu ThoSo DT: 0378685331Hien tai anh Trac dang dieu tri tai khoa Hoi

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190243959004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang, Doan Hung, Phu ThoSo DT: 0378685331Hien tai anh Trac dang dieu tri tai khoa Hoi

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190617475002. VU THI THU HUONG. Ung ho ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190857277001. NGUYEN KHANH PHUONG. ung ho ma so 3589; 3590; 3591; 3592 va 3593 moi ma 200,000 vnd

               1,000,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190264777001. NGUYEN THANH HAI. ung ho Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

287288. 191219. 131125. ung ho em giang ma so 3593

                 200,000

19/12/2019

591480. 191219. 151108. Ung ho ma so 3593 nguyen thanh nha

                 300,000

19/12/2019

174500. 191219. 201546. Ung ho ma so 3593 Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

575687. 191219. 090201. UNG HO Ma so 3593 Anh Nguyen Thanh Nha.

                 500,000

19/12/2019

575769. 191219. 090259. UNG HO Ma so 3592 Chi Tran Thi Xuan.

                 500,000

19/12/2019

615577. 191219. 101321. KENTCHU CHUYEN-191219-10: 13: 18

                 100,000

19/12/2019

470312. 191219. 102017. Ung ho MS 3577 - Con trai Dinh Van Tron - Quang Ngai FT19353800910980

                 100,000

19/12/2019

Sender: 79302001. DD: 191219. SHGD: 10001022. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219121885457)MA S O 3589 CO GIAO TRAN THI BA TIEN. DIA CHI THON 3, XA DAK HLO, HUYEN KBANG, GIA LAI)   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 100,000

19/12/2019

Sender: 79302001. DD: 191219. SHGD: 10001020. BO: HOANG VIET PHUONG. (CKRMNO: 030219121885456)MA S O 3592 CHI TRAN THI XUAN. DIA CHI XOM 8, XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 116,600

20/12/2019

PT. _. 20191220. 090657. 0451001944487; Transfer for PT. BaoDanTri.

              5,000,000

20/12/2019

FTF_CN: 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451001944487

                 175,000

20/12/2019

PT. _. 20191220. 024736. Transfer for PT. -BaoDanTri. VCBC-TANG 1- 198 TQK       HANOI       VVN

                     2,000

20/12/2019

MBVCB300293267. UNG HO MS 3594. CT tu 0281000531940 DOAN VAN TRIEN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190909480001. DOAN THI DUYEN. ung ho ma so 3594 A Phan Dinh Kien C Vo Thi Hien

               1,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190618357001. NGUYEN THI HOANG HAU. Ung ho Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012191008668004. NGUYEN THI KHANH CHI. ung ho cho MS 3594

                 400,000

20/12/2019

806571. 201219. 092358. Phan quyen ck tu thien bao dan tri 20. 12 FT19354358086705

                 100,000

20/12/2019

783958. 201219. 122417. Kinh gui ma so 3578 va 3588 moi ma 500k

               1,000,000

20/12/2019

848774. 201219. 163524. Ung ho MS 3594 anh Kien chi Hien

                 200,000

20/12/2019

428878. 201219. 205403. Tro giup ma so 3594

                 300,000

20/12/2019

Sender: 01310005. DD: 201219. SHGD: 10001804. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA SO 3592, CHI TRAN THI XUAN, XOM 8, XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN, SDT 0393 271 703

                 100,000

20/12/2019

Sender: 79302001. DD: 201219. SHGD: 10002109. BO: NGUYEN THANH SON. (CKRMNO: 030219122085626)GIUP DO MA SO 3594 (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 100,000

20/12/2019

Sender: 79303008. DD: 201219. SHGD: 10012409. BO: TRUONG BACH LAN. UNG HO MS 3594 HAI BE CON A. KIE N C. HIEN

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301077427. ung ho chau Tuan Kiet MS 3595. CT tu 0491000037767 LE THI HONG LINH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301125976. Giup ms 3595-3589: 100K. CT tu 0091000043461 CHAU NGOC DUC toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

                 700,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190969315001. HA THI HOA. Ung ho hoan canh kho khan MS3592, MS3588, MS3589, moi hc 200,000vnd

                 600,000

21/12/2019

280783. 211219. 134306. Aquila Beer Club - T6-SO-07 FT19355112801500

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019

MBVCB296416432. ung ho ma so 3588 Nguyen thi Phuong Quyen ( me chau Bang Tam). CT tu 0101000390216 HOANG NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296419229. 3588. CT tu 0351000836759 TRINH TIEN TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296421920. mai ck. CT tu 0181003360702 VAN THI KIEU LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296424709. Ma so 3588, nguyen thi phuong quyen, (me be bang tam). CT tu 0121001715408 HO VIET BAO NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/12/2019

MBVCB296427284. MS 3577. Dinh Van Tron. Thon Ha Thanh Xa Son Thanh, Huyen Son Ha, Tinh Quang Ngai.   Cau mong cho chau Dat som khoi benh. Nam Mo A Di Da Phat. CT tu 0691000431196 DUONG VAN NGHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB. 296428161. ung ho ma 3588 be Bang Tam o Tien Giang. CT tu bui thi ngan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296430702. MS 3588. CT tu 0821000112787 BUI TUAN VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB. 296436737. ms 3588 - nguyen thi phuong quyen. CT tu le sy tung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/12/2019

MBVCB. 296438647. ma so: 3588. CT tu nguyen thi phuong quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296439064. ung ho ma so: 3588. CT tu 0111000048003 HUYNH NU CHAU TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

15/12/2019

MBVCB296442129. ung ho MS: 3588 (be Bang Tam). CT tu 0011000374006 NGUYEN XUAN THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296447279. Ung ho Be Bang Tam. CT tu 0451000380399 DO THIEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296450951. MA SO 3577: anh DINH VAN TRON. DT:   0397. 594. 103. CT tu 0011000794428 NGUYEN THI THANH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296453555. ma so 3588 nguyen thi phuong quyen me be bang tam dt 0929451130. CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB. 296460728. giup ma so 3588. CT tu Nguyen Phan Minh Phuc toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB. 296464959. MS 3588. CT tu NHA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

15/12/2019

MBVCB296465273. ung ho chi Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). Ma so 3588. CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296472270. ung ho chau qua con nguy kich. CT tu 0061001052160 HOANG BICH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296478801. ma so 3588 nguyen thi phuong quyen me be bang tam. CT tu 0691000318444 NGUYEN DINH DONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296489059. UngHo MS 3589 co giao Tran Thi Ba Tien. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296489571. Ung ho Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130. CT tu 0171003474575 LUU CHAU KIM THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

15/12/2019

MBVCB296493912. ung ho cho Dinh tien Dat 8 tuoi. CT tu 0561000570806 TRI THUC PHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296498388. ung ho be Bang tam (Tien Giang). CT tu 0761002362046 DOAN MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296507879. ung ho MS : 3577. CT tu 0741000654261 HOANG DINH TINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296513109. giup be Dinh Tien Dat. CT tu 0501000194880 MAI THUY PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB. 296520113. 3589 Tran Thi Ba Tien. CT tu Tang Van Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296531171. ung ho dinh tien dat tien chua benh. CT tu 0331000399897 TRAN QUANG LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB296573113. UNG HO MA SO 3586 CHUC CHI EM LINH VUOT QUA BENH TAT HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

15/12/2019

MBVCB296575401. ck cho anh dinh van tron . CT tu 0281000385679 DANG QUOC HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296575540. UNG HO MA SO 3587 CHUC GIA DINH CHI LUAN VUOT QUA BAO BENH GIA DINH KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

15/12/2019

MBVCB296577720. UNG HO MA SO 3588 CHUC HAI ME CON CHI QUYEN VUOT QUA BAO BENH CHONG CHI SOM QUAY VE GIA DINH KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

15/12/2019

MBVCB296580000. UNG HO MA SO 3589 CHUC CO GIAO TIEN SOM VUOT QUA KHO KHAN HIEN TAI GIA DINH VA HOC TRO CUA CO KHOE MANH BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,500,000

15/12/2019

MBVCB296582021. Ung Ho Ma So 3587. CT tu 0071005770472 LE XUAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296583743. ung ho ma so 3577 anh dinh van tron 0397594103. CT tu 0301000051088 NGUYEN HANH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB. 296587592. kho khan. CT tu Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien. toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296595931. ung ho cac gd co ma so : 3588, 3585, 3584. 3586 moi gd 250k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB. 296614330. MS 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen - Me be Bang Tam. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB296632041. zena giup do chau Dinh Tien Dat Ms 3577. CT tu 0421003892999 TRAN ANH KHOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296647779. Giup do be Dinh Tien Dat.   MS:   3577. CT tu 0281000572271 NGUYEN DUC MANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB. 296668205. 3588. CT tu PatinHung&CindyTran toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB. 296669190. Dieu tri con trai. CT tu Ung ho MA 3577 anh Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296704072. Dong gop mot phan nho giup chau Dinh Tien Dat. CT tu 0371000519261 DO THANH TIN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296709733. ung ho ms 3577 anh Dinh van tron. CT tu 0021000396668 VU HOAI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB296757670. ma so 3577 Anh dinh van tron ( thon ha thanh , xa son thanh , huyen son ha). CT tu 0181003515878 NGUYEN THI THU VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296792491. Ung ho co giao Tien , Ma so 3589. CT tu 0021000356251 TRAN VAN MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296795736. ung ho be dinh tien dat. CT tu 0141001116668 NGUYEN HUY TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296823097. ma so 3577 Dinh van Tron, thon Ha Thanh, Quang Ngai. CT tu 0181002119010 PHAN THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB. 296829796. ung ho MS 3588. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

15/12/2019

MBVCB296845310. Ho tro ma so 3588, be Bang Tam. . CT tu 0071000946694 PHAM ANH PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

15/12/2019

MBVCB296850922. ung ho chau Bang Tam - chuc chau may man. CT tu 0571000008916 TRUONG THI THANH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB. 296857766. uhms3589, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82ms200000n. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,600,000

15/12/2019

MBVCB. 296870081. Ma so 3588. CT tu Nguyen Phuc Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB. 296870910. Ma so 3589. CT tu Nguyen Phuc Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB. 296871789. Ma so 3587. CT tu Nguyen Phuc Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

15/12/2019

MBVCB296888044. ung ho ma so 3588, be Bang Tam. CT tu 0301002933502 NGUYEN THI THU TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

MBVCB296896240. Ma 3589 Co Tran Thi Ba Tien. CT tu 0071001308821 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1412190082827001. TX BG Quan 5 3588

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1412190256991001. DAO THI BICH. Dinh Tien Dat (8 tuoi, nguoi dan toc Hre)

                 100,000

15/12/2019

IBVCB. 1412190367151002. DANG THI THUY ANH. UNG HO CHO MA SO 3588

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1412190093531001. 15 15 15

                     2,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190253429003. NGUYEN HUYNH VAN ANH. MS3586 giup do em Thuy Linh Ha Noi

                 300,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190755757001. NGUYEN HUYNH VAN ANH. MS3588 giup me be Bang Tam

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190624869002. NGUYEN HUYNH VAN ANH. ms3587 giup do chi Tong Thi Luan

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190036443001. HO BA TUAN. 3588 nguyen thi phuong quyen

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190571487002. phan ngoc hung Giup ma so:   3589

                 100,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190557363001. NGUYEN ANH KIEN. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130, mot tam long nho gui be. chuc be binh an .

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190041179004. DUONG THAT DUNG. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190931811001. Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien. Thon 3,   xa Dak HLo, huyen Kbang, Gia Lai   SDT: 0 Xot xa

                   60,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190497811001. HOANG VAN NHAT. Ung ho quy nhan ai

                 100,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190309522001. LE HOAI NAM. Ung Ho_ chau_ Dinh Tien Dat_ Quang Ngai_ con Anh Tron_ Benh vien Phu san Nhi Da Nang

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190083914001. MAI THI THU HA. Ung ho ma so 3587 - chi Tong Thi Luan

               1,900,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190103982001. NGUYEN THI ANH DAI. Ho tro anh dinh van tron ms 3577

                 400,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190020442001. Tran Thi Ba Tien thon 3, Dak Hlo, Kbang,   Gia Lai ma so 3589

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190840164002. MAI THI KHANH TUYET. Ung ho Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190506292001. PHAM THANH DAT. Ung ho em Dinh Tien Dat (benh vien Phu san   - Nhi Da Nang).

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190076292001. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien. Dia chi: Thon 3, xa Dak HLo,   huyen Kbang, Gia Lai)SDT: 0388937639

                 100,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190194524001. Su hcm Hcm Ma 3588 me be BaBang Tam

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190955954001. VOONG LAP QUYEN. Ung ho ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh. So nha 2, ngach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Thanh pho Ha Noi.

                 300,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190940132002. DINH QUOC HUY. Chuyen tien ung ho Ma so 3588. Mong be mau khoe

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190605202002. TRAN THI LE THUY. Giup do ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1512191028008004. NGUYEN THI NU. Uh 3582, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589 moi ms 50000d

                 300,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190773844001. NGUYEN THI KIM HOA. Nguyen Thi Kim Hoa_Go Vap

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190562436001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3585 - 3586 - 3587   - 3588 - 3589 moi ms 200 k -   Cau mong quy vi manh khoe   - ADIDAPHAT

               1,000,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190495284001. NGUYEN THI PHUONG LIEN. Ung ho anh Dinh Van Tron - Ma so 3577

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190651460002. NGUYEN THI PHUONG LIEN. Ung ho anh Hoang Van Tuong   - Ma so 3529

                 500,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190614864003. Phan Thanh Thuy Ha Noi ma 3586, 3587, 3588 moi ma 100. 000d

                 300,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190682204001. Tran Thi Hong Thanh Tri, Ha Noi Ma so 3588:   Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang T

                   50,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190545512001. TO THI HOANG NHUNG. Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien - Dia chi: Thon 3, xa Dak HLo,   huyen Kbang, Gia Lai)SDT: 0388937639

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190724906002. TO THI HOANG NHUNG. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130 - Dia chi: ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, huyen Chau Thanh, tinh Ti

                 200,000

15/12/2019

IBVCB. 1512190089926002. Lh Ms 3589 co giao Tran Thi Ba Tien -   dt: 0388937693

                 500,000

15/12/2019

174340. 141219. 220927. ung ho gia dinh anh Dinh Van Tron

                 300,000

15/12/2019

960794. 141219. 221312. Ung ho ma so 3577. Chuc be Tien Dat som mang khoe. FT19350535077479

                 500,000

15/12/2019

416386. 141219. 222259. Ung ho Ma so 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN

                 200,000

15/12/2019

963409. 141219. 222918. Ung ho ma so 3577 FT19350191055072

                 500,000

15/12/2019

826667. 141219. 223427. ma so 3588 ung ho chau Bang Tam phong 306 khoa noi 3 benh vien ung buou tp hcm

                 500,000

15/12/2019

856486. 141219. 234023. ung ho ms3588 Nguyen Thi Phuong Quyen con la Bang Tam

               1,000,000

15/12/2019

971809. 141219. 234533. MS 3588 FT19350121859460

                 200,000

15/12/2019

740773. 141219. 234640. Ma so 3588

                 200,000

15/12/2019

255658. 141219. 235037. MS 3588 me be Bang Tam

                 100,000

15/12/2019

972403. 141219. 235304. Ms 3587 FT19350040668580

                 200,000

15/12/2019

972756. 141219. 235711. Ung ho Ma so 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN FT19350656953186

                 200,000

15/12/2019

977314. 151219. 013632. Giup do be Bang Tam 3588 FT19350120501820

                 500,000

15/12/2019

978076. 151219. 020955. Mong ban Dinh Tien Dat mau khoe FT19350175803732

                   50,000

15/12/2019

979863. 151219. 040446. Ung ho be bang tam . 3588 Nguyen thi phuong quyen FT19350777921027

                 300,000

15/12/2019

980193. 151219. 043620. Ung ho ma so 3588 - be Bang Tam FT19350385915666

                 200,000

15/12/2019

981918. 151219. 062712. Ung ho ms3588 FT19350904290024

               1,000,000

15/12/2019

438821. 151219. 064350. Ung ho ms 3588 - nguyen thi phuong quyen

                 100,000

15/12/2019

830614. 151219. 071702. Ung ho chi nguyen thi phuong quyen ma so 3588

               1,000,000

15/12/2019

012776. 151219. 072939. IBFT Ma so 3588   me be bang tam

                 100,000

15/12/2019

334336. 151219. 073901. MoMo 0985708927 ung ho mam non khuoi khi ma so 3579 970436 4010622457

                 500,000

15/12/2019

273673. 151219. 074910. Giup do chau Dinh Tien Dat 8 tuoi mong chau vuot qua

                 300,000

15/12/2019

989220. 151219. 080609. uh be bang tam tai phong 306, khoa noi 3, bv ung buou tphcm FT19350338914855

                 100,000

15/12/2019

681035. 151219. 083147. PHAN THI THOM

                 100,000

15/12/2019

168608. 151219. 084633. giup be bang tam ms 3588

                 200,000

15/12/2019

294772. 151219. 085320. Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen   me be Bang Tam

               1,000,000

15/12/2019

998149. 151219. 090013. Ung ho chau dinh tien dat FT19350751881276

                 100,000

15/12/2019

977908. 151219. 093045. Vietcombank 0451000476889 PHAN NAM CHUNG chuyen khoan ung ho be Bang Tam, MS 3558

               2,000,000

15/12/2019

510432. 151219. 095455. a phan van xuan ung ho be dinh tien dat FT19350500224040

               3,000,000

15/12/2019

514114. 151219. 100927. Ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam FT19350741542410

                 500,000

15/12/2019

441673. 151219. 102803. Ung ho ms 3577. Mong dieu lanh den voi con

                 200,000

15/12/2019

519811. 151219. 103137. Ung ho co giao Tran Ba Tien ma so 3589 FT19350797300265

                 100,000

15/12/2019

861885. 151219. 103756. SANHSEACO GUI MA SO 3589 - 151219 - 10: 39: 52

                   50,000

15/12/2019

534752. 151219. 112847. Nguyen anh tra my ung ho be bang tam ms 3588 FT19350692639853

               2,000,000

15/12/2019

195807. 151219. 115614. Nho bao Dan Tri chuyen cho co Tran Thi Ba Tien Gia Lai 3589

                 200,000

15/12/2019

541962. 151219. 115736. Ung ho ma so 3577 FT19350937505596

                 100,000

15/12/2019

770154. 151219. 124018. 4012516713 Chuyen qua MoMo Ung ho Ma so 3577 a Dinh van tron chuc be mau khoe

                 200,000

15/12/2019

315819. 151219. 133132. Ung ho anh Dinh Van Tron. Ma so 3577

             10,000,000

15/12/2019

895498. 151219. 152259. ung ho con ban Nguyen thi phuong quyen ma 3588

                 200,000

15/12/2019

168775. 151219. 152403. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THANH NGHIEP chuyen khoan

                 100,000

15/12/2019

326239. 151219. 154537. Ung ho Chau Dinh Tien Dat 8t_ Nguoi dan Toc Hre

                 200,000

15/12/2019

530284. 151219. 173904. Ung ho chau chua benh ma so la 3577 dinh van tron

                 500,000

15/12/2019

136091. 151219. 175935. Uh ms 3588 me be Bang Tam FT19350836541357

                 500,000

15/12/2019

138202. 151219. 180630. Ma so 3589 ung ho co giao Tran Thi Ba Tien FT19350423417673

                 200,000

15/12/2019

041338. 151219. 182712. IBFT Ung ho A Dinh Van Tron ma so 3577

                 100,000

15/12/2019

786389. 151219. 184851. Tien Thuy Trang Tran chuyen den be Dinh Tien Dat benh tim que quan Quang Ngai

               2,000,000

15/12/2019

344065. 151219. 191258. giup do ma so 3577 anh Dinh Van Tron .

                 500,000

15/12/2019

915658. 151219. 195900. MS 3588, CON SE VUOT QUA TRAI TIM BE BONG - 151219 - 19: 58: 59

                 500,000

15/12/2019

170106. 151219. 200303. Ung ho chi nguyen thi phuong quyen me be bang tam FT19350124966566

                   50,000

15/12/2019

190587. 151219. 212316. Ung ho ma so 3582 FT19350977856097

                 200,000

15/12/2019

884296. 151219. 212330. ung ho Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam Ma So 3588

                 200,000

15/12/2019

192210. 151219. 213037. Ung ho MS 3589 co giao tran thi ba tien FT19350389302051

                 200,000

15/12/2019

049319. 151219. 093134. Ung ho chi Nguyen Thi Phuong Quyen - me be Bang Tam. Ma so 3588

                 200,000

15/12/2019

886716. 151219. 213618. ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi nguoi dan toc Hre bi viem co tim cap.

                 500,000

16/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 161219. SH: 10010193. BO: VU TUAN NINH. UNG HO E QUYEN MS 3588

                 100,000

16/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 161219. SH: 10025758. BO: PHAN THI TRANG. UNG HO MA SO 3588.   MONG HAI ME CO N GAP NHIEU MAY MAN.

                 200,000

16/12/2019

NGUYEN THI KHANH LINH// CT HUONG VIET HO TRO MS 3587 ''NGUOI ME NGHEO. . HOP SUA CHO CON''   GD TIEN MAT

             20,000,000

16/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 161219. SH: 10004968. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3588

                 200,000

16/12/2019

/Ref: P30893 50350Y1 9{//}/Ref: P30893 50350Y19 {//}B/O: VO THI NGOC HAN MA SO 3589 CO GIAO TRAN THI BA TIEN SDT 038 8937639 DVC: VO THI NGOC HAN 01237515669 - TNHH GEOD IS WILSON VN

                 100,000

16/12/2019

/Ref: P30293506 18Y19{//} /Ref: P302 9350618Y19{/ /}B/O: LE THI MINH TAM UNG HO MS 3586 EM NGUYEN THI THUY L INH DVC: LE THI MINH TAM 84/11 TRAN DINH XU

                 500,000

16/12/2019

Sender: 79305001. DD: 161219. SHGD: 10000817. BO: MAI TUAN HONG. MS 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN

                 300,000

16/12/2019

Sender: 79305001. DD: 161219. SHGD: 10001984. BO: VO THI CAM HANG. UNG HO MA 3577 DINH VAN TRON

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10006900. BO: LUONG THI THANH THUY. LUONG THUY   DT 0902145325   UNG HO BE BANG TAM MA SO 3588

                 500,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10009888. BO: LE NGOC KHOA. MA SO 3588   NGUYEN THI PHUONG QUY EN

               2,000,000

16/12/2019

Sender: 79334001. DD: 161219. SHGD: 10000417. BO: NGUYEN THI NGOC NHU MAI0832306. MA SO 3577 DINH VAN TOAN (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10015460. BO: NGUYEN HA MY. UNG HO CO GIAO TRAN THI BA TIEN

                 300,000

16/12/2019

Sender: 01310005. DD: 161219. SHGD: 10009918. BO: NGUYEN BA HAI. MA SO 3588 UNG HO BE PHAM BANG TA M . THON CUU NGHIA HUYEN CHAU THANH . TINH TIEN GIANG

                 300,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10015660. BO: CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3589

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10006455. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3588

                   50,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10008006. BO: NGUYEN THI HUONG LIEN. 3588 NGUYEN THI PHUONG QU YEN

                 500,000

16/12/2019

Sender: 79604002. DD: 161219. SHGD: 10000262. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3588     CHARGEDETAILS OUR

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10002408. BO: DAO XUAN PHONG. 3587 TONG THI LUAN

                 150,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10003396. BO: TRAN MINH LAN. MA SO 3587 CHI TONG THU LUAN

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10010693. BO: NGUYEN KHAC QUAN. 3588

                 100,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10004995. BO: NGUYEN THI SAN. MS3577 UNG HO ANH DINH VAN TRON

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10006333. BO: PHAM MINH HUONG. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI PH UONG QUYEN ME BE BANG TAM

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10012559. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3586

                 300,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10006706. BO: NGUYEN THI THUY. MA SO 3588

                 240,000

16/12/2019

Sender: 01310012. DD: 161219. SHGD: 10012667. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3588

                   50,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10006871. BO: PHAM THI BICH THAO. UNG HO BE BANG TAM MA SO 358 8. MONG CON QUA KHOI. THUONG CON.

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310005. DD: 161219. SHGD: 10011865. BO: HA THI HUYEN ANH. 3517 NGUYEN THANH HIEN

                 200,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10009952. BO: NGUYEN THI NHU QUYNH. 3588 UNG HO BE BANG TAM

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01604001. DD: 161219. SHGD: 10000310. BO: VU TUONG ANH. BA TO ANH O BACH KHOA HA NOI UNG H O MA SO 3589 CO GIAO TRAN THI BA TIEN THON 3 HUYEN KBAN GIA LAI   CHARGEDETAILS OUR

                 400,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10011450. BO: CAO THI THANH HUONG. UNG HO MS 3572 TRIEU THI MO NG

                 100,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10011816. BO: TRAN THI TAM. UNG HO MA SO 3588

                 200,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10012494. BO: PHAM THI NGOC THUY. UNG HO MS 3588 NGUYEN THI PH UONG QUYEN ME BE BANG TAM

                 300,000

16/12/2019

Sender: 01310005. DD: 161219. SHGD: 10016070. BO: VO THI NGOC TRINH. GIUP DO CHO BE CO MA SO 3577

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10013345. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3589

                 100,000

16/12/2019

Sender: 79310001. DD: 161219. SHGD: 10020676. BO: PHUNG THANH HANG. UNG HO MS 3577 ANH TRON VA CON TRAI

                 200,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10024389. BO: BUI NGOC ANH. TANG NGUYEN THI PHUONG QUYEN MA SO 3588

                 200,000

16/12/2019

MBVCB296922542. gui anh Tron ms 3577. CT tu 0331000513828 LE THI THU THUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB. 296924398. MS 3586 , em Thuy Linh. CT tu Bui The Ky, Vu Hoang Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/12/2019

MBVCB. 296929581. ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen. CT tu dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

16/12/2019

MBVCB296932837. UngHo MS 3588. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB296937057. MS3588 Nguyen Thi Phuong Quyen ( me be Bang Tam) . Con co gang len nha. CT tu 0371000410874 TRAN THI THUY HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB296946951. Ung ho ma so 3589 Tran Thi Ba Tien. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB296956604. ho tro chau Dinh Tien Dat. CT tu 0381002949780 DIEU CHINH DUY SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB296958590. ms. 3589   - Co giao Ba Tien -   Chuc co Suc khoe. . CT tu 0071000847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB296963169. ung ho be DINH TIEN DAT benh vien phu san nhi Da Nang. CT tu 0021000602352 DO MINH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB296967182. ung ho ma so 3573. CT tu 0061000188650 NGUYEN THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB296967825. ung ho ma so 3580. CT tu 0061000188650 NGUYEN THI BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB. 296979741. giup ms3589. CT tu giup ms3589 toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

16/12/2019

MBVCB. 297010587. 3577. CT tu Dinh Van Tron toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               100,000

16/12/2019

MBVCB297076251. ma so 3577: dinh van tron ( thon ha thanh, xa son thanh). CT tu 0421000459757 DO THANH DAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

16/12/2019

MBVCB297085039. ung ho ms 3588 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

16/12/2019

MBVCB297091066. ung ho chau Linh bi benh lao mo coi bo me. CT tu 0011004043897 TRAN THI HONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

16/12/2019

MBVCB297231318. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0181003336129 PHAN THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297275541. Ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen(me be Bang Tam). CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB. 297293215. 3577. CT tu pak toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               2,000,000

16/12/2019

MBVCB297323042. anh DINH VAN TRON MS: 3577. tinh Quang Ngai. CT tu 0251002725594 LUONG NHA THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB. 297339031. Ung ho MS 3588 -   Nguyen Thi Phuong Quyen. CT tu Nguyen Thi Dieu Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

16/12/2019

MBVCB297339609. ung ho anh Dinh Van Tron , ms 3577. CT tu 0531000291211 LUU VAN QUI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB. 297340649. Ung ho MS 3589 - Co Tran Thi Ba Tien. CT tu Nguyen Thi Dieu Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

16/12/2019

MBVCB297341136. ung ho ma so 3577. CT tu 0531002583519 TRA NGOC THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB297347470. ung ho hoan canh chu Dinh Van Tron. CT tu 0111001463035 TRUONG THI HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297379443. 3589 co giao tran thi ba tien. CT tu 0011004373312 CU KIM THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB. 297398958. test live. CT tu test live toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                         10

16/12/2019

MBVCB. 297440393. test live. CT tu test live toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                         10

16/12/2019

MBVCB297447288. ung ho gd anh Dinh Van Tron -   ma so 3577. CT tu 0181002770085 PHAN MINH PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB297520214. GD Nhan Huyen ho tro ma so 3577 (chau Dat). CT tu 0021001379154 TRUONG THI THUONG HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB. 297539156. binh thuong. CT tu Nghi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 400,000

16/12/2019

MBVCB297569555. ung ho ms3585, ms3582,   ms3575. CT tu 0511000465347 LE THAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               3,000,000

16/12/2019

MBVCB297609234. Ung ho ma so 3577. CT tu 0451000512692 PHAM THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

16/12/2019

MBVCB297626504. Ma so 3577, anh Dinh Van Tron. CT tu 0071001055705 TRAN MINH VU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB297638859. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron ( ung ho chau Dat). CT tu 0431000192266 HUYNH SOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297651285. Dang thi hieu ung ho bo con anh Dinh Van Tron. CT tu 0341007082045 DANG THI HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297653179. ung ho maso 3588 Nguyen thi phuong quyen. CT tu 0111001112481 NGUYEN THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297654404. ung ho maso 3587 chi Tong Thi Luan. CT tu 0111001112481 NGUYEN THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297655596. ung ho maso 3585 anh Ngo Van Dung. CT tu 0111001112481 NGUYEN THI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297714196. Ung ho be Dat. CT tu 0601000514162 TRUONG NGOC MINH THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB297722224. ma so 3577 Dinh Van Tron. CT tu 0971000029192 DO THI THU HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

16/12/2019

MBVCB297724166. ung ho gia dinh anh dinh van tron. CT tu 0341001961637 TRAN THI HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB. 297724620. Ung ho ma so 3589. CT tu Huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB297757200. ung ho be Dinh tien dat MS 3577. CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

16/12/2019

MBVCB297767159. 3577 ung ho anh Dinh Van Tron. CT tu 0071000719177 NGO GIA YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

16/12/2019

MBVCB. 297782527. QNA. CT tu QNA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                351,612

16/12/2019

MBVCB. 297786794. 3565, 3566,   3574, 3581. CT tu ngo gia toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               4,000,000

16/12/2019

MBVCB. 297787284. 3579. CT tu sk toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               5,000,000

16/12/2019

VCBPAY297433010. ma so 3588 ( be Bang Tam ). PHAM NGOC THACH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190193533003. DUONG THI THANH TAM. Kieu ung ho anh Dinh Van Tron , mong con trai chong khoe

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190423571002. VO THI MINH THAO. UNG HO BE MA SO 3577

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190760875001. NGUYEN THI MY THUAN. ung ho MS: 3588 Nguyen thi phuong quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190968933002. CTY TNHH TM DV Va Dau Tu NTK   Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien.

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190506743001. LE QUOC THINH. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190184599001. Nguyen Thi Phuong Quyen ap Than Dao, Than Cuu Nghia, Chau Thanh, Tien Giang Ma so 3588

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190803785002. Tra Du Ha Noi Ung ho MS 3586

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190193158001. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen ap Than Dao, Than Cuu Nghia, Chau Thanh, Tien Giang hai - nhi - doi - mat - voi - tu - than

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190476338002. NGUYEN NHAT ANH SAO. Ms: 2588, me be Bang Tam

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190658990002. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Xom 2, Ton Thanh,   Giao Thinh, Giao Thuy,   Nam Dinh nguoi - me - ngheo - tinh   - mang - mong - manh   - uoc - mo - hop   - sua -

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190580018003. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, Bac Giang hai - be - tho - om - nguoi - cha - liet - giuong - khoc

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190384286004. Ma so 3584: Ho Thi Lang Con Mong, xa Hoa Phuoc, huyen Hoa Vang, TP Da Nang co - gai - lung - gu - trot - mot - lan -   lam - me - om - trai - tim - tat

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190437862005. Ma so 3583: Ba Nguyen Thi Vinh Hac Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, Bac Giang mong - con - trai - tha - toi - vime - khong - con - kha - nang - cuu -

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190557088006. Ma so 3579:   Truong Mam non Khuoi Khi Khuoi Khi,   xa Bang Thanh, huyen Pac Nam,   Bac Kan hang - chuc - hoc - sinh - mam - non - co - ro - trong - lop - hoc

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190805420007. Ma so 3578: Chi Tran Thi Giang Trung Hong xa Nhan Thanh huyen Yen Thanh, Nghe An so - phan - mong - manh - cua - hai - nhi - nang - 900 - g

                100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190726152008. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, Quang Ngai cau - be - 8 - tuoi - tinh - mang - dang - nguy - kich

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190954144009. Ma so 3576: Chi Doan Thi Than Thai Hoc, xa Nghi Thai, huyen Nghi Loc, Nghe An.   con - trai - hieu - thao - thoi - thop - tren - giuong - benh

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190721708010. Ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi 79F, to 11,   khu pho 12, An Binh, Bien Hoa, Dong Nai quay - quat - chua - benh - cho - con

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190051520011. Ma so 3573: Anh Phung Van Binh Duong Mong, Ngu Phuc,   Kim Thanh, Hai Duong mo - co - tien - ghep - so - cho - con - gai - sau - vu - va - cham

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190839812012. Ma so: 3572:   Trieu Thi Mong Lien Son, xa Lang Thip, huyen Van Yen, Yen Bai cuoc - song - co - cuc - cua - vo - chong - nguoi - dan - toc - trong -

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190674548001. DANG VAN AN. Ung ho ma so 3577

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190018312013. Ma so 3571: Be Bui Duy Khanh Que Mieng, xa Quang Son, Lap Thach,   Vinh Phuc xe - container - cuon - ca - gia - dinh - vao - gam - be - trai - 5 - tu

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190936634004. DANG VAN AN. Ung ho ma so 3582

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190312290006. DANG VAN AN. Ung ho ma so 3585

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190939578014. Ma so 3570. Chi Nguyen Thi Sam Dong Phuoc, xa Dong Binh, huyen Thoi Lai, Can Tho nguoi - me - suyt - chet - vi - uong - nham - chai - hoa - chat

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190489354015. Ma so 3569: Anh Vi Van Ca Ban Dom 2, xa Chau Phong, Quy Chau,   Nghe An nguoi - vo - tre - bi - xe - tai - nghien - nat - doi - chan

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190731878016. Ma so 3568: Anh Bui Tien Kha khu 3, xa Quang Huc, huyen Tam Nong, tinh Phu Tho cau - hoc - tro - gao - khoc - bo - oi - bo - dung - chet

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190201734017. Ma so 3567: Chau Nguyen Thi Huyen Trang Tan Son, xa Nghi Yen, huyen Nghi Loc, Nghe An co - hoc - tro - song - hiu - hat - trong - ngoi - nha - rach - nat

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190909082018. Ma so 3565: Ba Duong Thi Giang Kep Thuong, xa Lam Cot,   huyen Tan Yen, Bac Giang /cau - be - doat - huy - chuong - vang - bi - bo - me - bo - roi

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190608368019. Ma so 3563: Ba Nguyen Thi Kim Lien Da Bo Dao, xa Don Xa,   huyen Binh Luc, Ha Nam cu - ba - ngot - 80 - tuoi - ganh - chong - con - tren - doi - vai - gay

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190910516020. Ma so 3561: Chi Pham Thi Lanh Can Xa, xa Co Bi,   huyen Binh Giang, tinh Hai Duong be - gai - lop - 6 - om - me - khoc - nghen

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190719272021. Ma so 3559 : Tran Thi Le Chi Dai Lu, xa Hong Loc, huyen Loc Ha, Ha Tinh chong - bi - benh - la - an - mon - xuong - nao

                   50,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190538156022. Ma so 3558:   Anh Nguyen Van Hoang Mac Binh,   xa Thai Tan, huyen Nam Sach, tinh Hai Du vo - chong - ngheo - den - cung - cuc - ban - ca - ruong - de - cuu - co

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190531128023. Ma so 3557: Chi Nguyen Thi Tuoi Cao Xa, xa Thai Hoa, huyen Binh Giang, Hai Duong cau - be - co - tuoi - tho - gan - lien - voi - benh - vien

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190648170002. NGUYEN KHAC TRUNG. Ha - Ngoc ung ho MS 3587

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190703762001. LUU MY PHUONG. giup be Dang Tien Dat - 8 tuoi chua benh ( con trai A Dang Van Tron)

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190585308002. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)Dien thoai: 0929 451 130

                   80,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190309548003. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3580: Ba Duong Thi Thu.

                 80,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190673988001. VUONG NGUYEN TRIEU QUANG. Ung ho ma so 3577 anh DINH VAN TRON (thon Ha Thanh, xa SON THANH, Huyen SON HA, Tinh QUANG NGAI). DT 0397. 594. 103

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190636096005. NGUYEN THI THU HUONG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

                   80,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190254788001. Nguyen hoa Quang ngai Ms 3396 ong Tran Van Ung nam dinh

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190680404001. NGUYEN LOC THANH. Ung ho co giao mat canh tay

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190892359001. TRAN THI NINH. Zoom Tran ung ho MS 3588, 3585

                 400,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190089987002. NGUYEN THI THANH HOA. Ung ho be Dinh Tien Dat, MS 3577

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190814425001. Giup ms 3577 Giup ms 3577 Giup ms 3577

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190368881001. Le Thu Hang My Hao - Hung Yen 3581. 3585

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190302155001. LE THI HUYEN TRANG. Ung ho cho be dat ma so 3577 anh dinh van tron thon ha thanh, xa Son thanh , huyen Son ha , Quang ngai

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190417752001. co giao Tran thi Ba Tien thon 3, xa DAC HLo, huyen KBang, Gia Lai ms3589, bi cut 1 canh tay do tai nan

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190435563001. Nguyen truong hai vs Tran nguyen bao nam ma so 3589 co giao tran thi ba tien 3589

               1,000,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190032957001. Nguoi Viet Ma so 3586

                 500,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190415145001. NGUYEN THI QUYNH AN. ung ho hoan canh 3587, 3588, 3589. moi hc 100, 000 dong

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190901159001. NGUYEN VAN TIEN. Ung ho ms: 3577 -   Dinh Van Tron

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190116679001. Ma so 3586: Em Nguyen Thi Thuy Linh nha 2, ngach 78/10, pho 8/3, p Quynh Mai, q HBT, Ha Noi mo coi cha me

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190947119002. Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan Xom 2, th Ton Thanh, x Giao Thinh, Giao Thuy, NamDinh hoan canh kho khan

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190997039003. Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen ap Than Dao, x Than Cuu Nghia, Chau Thanh, Tien Giang hoan canh kho khan

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190203719001. co giao Tran Thi Ba Tien Gia Lai ma so 3589

                 110,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190604635004. Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien Thon 3, xa Dak HLo,   huyen Kbang, Gia Lai hoan canh kho khan

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190845033001. NGUYEN CHI TOAN. ung ho ma so 3587 chi Tong Thi Luan xom 2 thon Ton Thanh xa Giao Thinh huyen Giao Thuy Nam Dinh

                 300,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190955969003. luu nguyen minh triet Dia chi: Thon 3, xa Dak HLo,   huyen Kbang, Gia Lai Ma so 3589:   Co giao Tran Thi Ba Tien.   Dia chi: T

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190079383001. LUU THI PHUONG NGUYET. ung ho be Dat

                 100,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190006199001. Luong Bao Chau 15 ngo 15 pho Bui Ngoc Duong, Ha Noi Ma 3581, 3582, 3583 (moi ma 200. 000 dong)

                 600,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190881283002. Luong Bao Tran Lop 8D Truong THCS Quynh Mai, Ha Noi Ma 3584, 3585, 3586 (moi ma 200. 000 dong)

                 600,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190735521002. HUYNH TRONG BINH 433 Phan Xich Long - P3 - Q Phu Nhuan - TPHCM Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Ta

               1,000,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190989725004. CHU PHUONG LOAN. Ung ho ms 3589 - co giao Tran Thi Ba Tien

                 200,000

16/12/2019

IBVCB. 1612190324589003. TRAN NGUYEN THUY NHIEN 82/18/5 Tran Mai Ninh - P12 - Q Tan Binh - TPHCM Ma so 3587: Chi Tong Thi Luan   Dia chi:   Xom 2, th

                 500,000

16/12/2019

207113. 151219. 225523. chuyen dum cho be pham bang tam FT19350773912216

               1,000,000

16/12/2019

207996. 151219. 230229. ung ho ma so 3589 co giao Tran Thi Ba Tien FT19350800998122

                 100,000

16/12/2019

195171. 151219. 232957. Tran Hung Phong Ung Ho CHau Dinh Tien Dat (8 Tuoi)

                 500,000

16/12/2019

362165. 151219. 233329. Ung ho ma so 3588. nguyen thi phuong quyen. me chau bang tam. tieng giang. chuc chau mau khoe manh

                 500,000

16/12/2019

626614. 161219. 005729. Ung ho co tran thi ba tien MS 3589 h kbang gia lai

                 200,000

16/12/2019

402560. 161219. 040706. Ck 3588 ung ho

                 500,000

16/12/2019

214853. 161219. 064309. NGUYEN DUC TIEN Chuyen tien

                   50,000

16/12/2019

002409. 161219. 072552. IBFTA 191216000002268 Ma so 3589

                 100,000

16/12/2019

118713. 161219. 080216. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3588

                 500,000

16/12/2019

104780. 161219. 092608. Ung ho ms 3587 Tong Thi Luan

                  50,000

16/12/2019

461126. 161219. 094550. Ung ho ma so 3577 anh dinh van tron

                 200,000

16/12/2019

025846. 161219. 105237. ung ho be dinh tien dat

                 300,000

16/12/2019

511795. 161219. 111328. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: ma so 3589 gia dinh be Tue Anh

                 500,000

16/12/2019

511898. 161219. 111459. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: Ma so 3588 gia dinh be Tue Anh

               1,000,000

16/12/2019

512007. 161219. 111650. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: Ma so 3587 gia dinh be Tue Anh

                 500,000

16/12/2019

313159. 161219. 111716. Ung ho chau be Dinh Tien Dat ms 3577 FT19350071586257

               1,000,000

16/12/2019

001689. 161219. 111738. UNG HO BE DINH TIEN DAT - 161219 - 11: 19: 33

                 300,000

16/12/2019

925005. 161219. 111411. Ung ho ma so 3589

                   50,000

16/12/2019

512256. 161219. 112038. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: ma so 3586 gia dinh be Tue Anh

               1,000,000

16/12/2019

004626. 161219. 112524. GOI EM: DINH TIEN DAT - 161219 - 11: 25: 23

                 200,000

16/12/2019

512962. 161219. 113346. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: ma so 3581 gia dinh be Tue Anh

               1,000,000

16/12/2019

513081. 161219. 113617. CK tu 002075990002 den 0451000476889. ND: ma so 3580 gia dinh be Tue Anh

               1,000,000

16/12/2019

054908. 161219. 114131. 4020003095 Chuyen qua MoMo mong chau mau binh phuc

                   50,000

16/12/2019

649970. 161219. 121120. ung ho be dat

                 200,000

16/12/2019

933934. 161219. 121326. ma so 3577 mong be Dat som khoe lai

                 100,000

16/12/2019

032968. 161219. 131424. PHU 1 IT GIUP DO CHAU DAT - 161219 - 13: 16: 19

                   50,000

16/12/2019

378434. 161219. 135019. Ms 3588. Mong chau Bang Tam nhanh khoe. Phuong FT19350366918411

                 300,000

16/12/2019

383208. 161219. 135853. MS. 3589.   Mong co tien nhanh khoe tiro tuc day hoc. Phuong FT19350706061739

                 500,000

16/12/2019

472776. 161219. 140621. Ung ho ma so 3585 anh Ngo Van Hung

                 100,000

16/12/2019

069257. 161219. 140623. ma so 3577 -   Dinh Van Tron

                 300,000

16/12/2019

399992. 161219. 142810. Ung ho co giao Tran Thi Ba Tien ms 3589 FT19350382566406

                 500,000

16/12/2019

400580. 161219. 142919. Ung ho chi Nguyen Thi Phuong Uyen ms 3588 FT19350390609567

                 500,000

16/12/2019

401234. 161219. 143033. Ung ho chi Tong Thi Luan ms 3587 FT19350367072735

                 500,000

16/12/2019

403636. 161219. 143506. Ung ho em Nguyen Thi Thuy Linh ms 3586 FT19350877654090

                 500,000

16/12/2019

403959. 161219. 143548. Ung ho gia dinh a dinh van tron ma 3577 FT19350163571807

                 200,000

16/12/2019

404228. 161219. 143616. Ung ho anh Ngo Van Dung ms 3585 FT19350005709263

                 500,000

16/12/2019

404757. 161219. 143701. Ung ho Ho Thi Lang ms 3584 FT19350798116250

                 500,000

16/12/2019

405438. 161219. 143828. Ung ho ba Nguyen Thi Vinh ms 3583 FT19350176433928

                 500,000

16/12/2019

105370. 161219. 030842. Ung ho MS 3577 DINH VAN TRON

                 300,000

16/12/2019

478152. 161219. 153113. Ung ho anh dinh van tron ma so 3577

                 500,000

16/12/2019

526805. 161219. 160403. Ung ho MS 3588 3586 3577 Moi MS 100K

                 300,000

16/12/2019

144640. 161219. 161509. chuyen tien gui be Dat nguoi dan toc bi viem co tim

                 200,000

16/12/2019

464445. 161219. 161624. Chuyen tien ung ho be Thao. Ma so 3517 ong Nguyen Thanh Hien FT19350091914434

               2,500,000

16/12/2019

475746. 161219. 163457. Ung ho a Dinh Van Tron ma 3577 chuc con mau khoe FT19350100461827

                 200,000

16/12/2019

503080. 161219. 172235. Van park 3 ck tu thien FT19350563020518

                 100,000

16/12/2019

706973. 161219. 172247. Chuyen tien giup do em Linh

               3,000,000

16/12/2019

443382. 161219. 175426. ung ho chau dat con a tron ma so 3577

                 200,000

16/12/2019

542137. 161219. 184530. Ung ho ms 3587 FT19350328245000

                 200,000

16/12/2019

544082. 161219. 185003. Ung ho be Dat gia dinh anh Tron FT19350082537773

                 200,000

16/12/2019

545424. 161219. 185312. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889 - BAO DIEN TU DAN TRI FT19350143214327

                 300,000

16/12/2019

546004. 161219. 185422. Ho tro be Bang Tam FT19350143219701

                 300,000

16/12/2019

989544. 161219. 193115. ma so 3585 anh ngo van dung

                 200,000

16/12/2019

989948. 161219. 194006. ma so 3583 ung ho ba nguyen thi vinh

                 200,000

16/12/2019

990960. 161219. 194950. ma so 3587 chi tong thi luan

                 200,000

16/12/2019

991196. 161219. 195157. ma so 3586 em nguyen thi thuy linh

                 200,000

16/12/2019

991662. 161219. 195603. ma so 3588 ung ho chi nguyen thi phuong quyen

                 200,000

16/12/2019

991918. 161219. 195852. ma so 3574 co vu thi hau

                 200,000

16/12/2019

992441. 161219. 200341. ma so 3582 tran thi hong hai

                 200,000

16/12/2019

589422. 161219. 205000. Ms 3544 chi Le Thi Trach FT19350488123040

                   50,000

16/12/2019

589733. 161219. 205051. Ms 3575 chi Phan Thi Thuy FT19350658144870

                   50,000

16/12/2019

156611. 161219. 205128. VAN+ AN (0905649496) DA NANG UNG HO A DINH VAN TRON, MS 3577 SON HA QUANG NGAI - 161219 - 20: 51: 26

                 500,000

16/12/2019

492798. 161219. 210231. 3577 giup chau Dat

               1,000,000

16/12/2019

610407. 161219. 215633. Mong be Dat khoe manh FT19351743980080

                 200,000

16/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 161219. SH: 10007003. BO: NGUYEN DUC TRUNG. UNG HO MS 3587

               1,000,000

16/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 161219. SH: 10007090. BO: NGUYEN DUC TRUNG. UNG HO MS 3588

               1,000,000

16/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 161219. SH: 10013954. BO: NGUYEN DUC QUY. ANH NGUYEN DUC QUY UNG HO CO GIAO TRAN THI BA TIEN O THON 3 XA DAK HLO, HUYEN KBANG, GIA LAI

                 300,000

16/12/2019

Sender: 79356001. DD: 161219. SHGD: 10000579. BO: DUONG BAO ANH. MBVNPAY: MA SO 3577, CHO BE DINH TIEN DAT

               2,000,000

16/12/2019

Sender: 79303008. DD: 161219. SHGD: 10016199. BO: LUONG THE LIEN. GIUP CHAU DINH TIEN DAT MA SO 35 77

               1,000,000

16/12/2019

Sender: 01321001. DD: 161219. SHGD: 10000294. BO: TRUONG NGUYEN NGOC TRANG. GIA DINH BO UNG HO 35 77.   DINH VAN TRON

                 200,000

16/12/2019

Sender: 79303008. DD: 161219. SHGD: 10013502. BO: TRAN ANH TUAN. 3564

                 300,000

16/12/2019

Sender: 48304001. DD: 161219. SHGD: 10000048. BO: BUI THU NGUYET. CHUYEN DEN CHI QUYEN ME BE BANG TAM MA SO 3588 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

16/12/2019

Sender: 79333001. DD: 161219. SHGD: 10001052. BO: NGUYEN HUU PHUOC. MA SO 3588 NGUYEN THI PHUONG Q UYENM E BE BANG TAM

                 300,000

16/12/2019

Sender: 79333001. DD: 161219. SHGD: 10000951. BO: NGUYEN MINH NAM. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI PH UONG QUYEN LA ME BE BANG TAM

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01310001. DD: 161219. SHGD: 10010419. BO: NGUYEN KIM OANH. UNG HO MA SO 3588 ME BE BANG TA M

                 300,000

16/12/2019

Sender: 79314013. DD: 161219. SHGD: 10000784. BO: PHAM THUY DUONG. UNG HO MA 3586

                 500,000

16/12/2019

Sender: 48304001. DD: 161219. SHGD: 10004143. BO: NGUYEN HOANG MY TIEN. MS 3588:   NGUYEN THI PHUONG QUYEN (ME BE BANG TAM) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01314007. DD: 161219. SHGD: 10001027. BO: NGUYEN THI NHUNG. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI P HUONG QUYEN ME BE BANG TAM

                 500,000

16/12/2019

Sender: 79307005. DD: 161219. SHGD: 10012734. BO: TRAN HOANG NHAN. IB MA SO 3577 UNG HO ANH DINH V AN TRON QUANG NGAI

                 500,000

16/12/2019

Sender: 01314007. DD: 161219. SHGD: 10000608. BO: TRAN DUC SON. UNG HO MA SO 3588 NGUYEN THI PHUON G QUYEN

                 200,000

16/12/2019

Sender: 48304001. DD: 161219. SHGD: 10005714. BO: DAO NGUYET THUY. UNG HO MS 3577 (DINH VAN TRON   QUANG NGAI) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

17/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 171219. SH: 10007642. BO: LE THI HONG LY. UNG HO CHAU NGUYEN THI THUY LIEN MA SO 3586 3586

                 200,000

17/12/2019

CAO THI SINH UNG HO MA SO 3590 - ANH NGUYEN BAO TOAN VA CHI DUONG THI LOI, DIA CHI AP NHA TH O, TT CHAU HUNG H. VINH LOI BAC LIEU - DT: 0914549461 (BA DINH, ME ANH TOAN)

               2,000,000

17/12/2019

Sender: 01310012. DD: 171219. SHGD: 10005710. BO: DANG THI THU. MS: 3552

                   50,000

17/12/2019

Sender: 01310012. DD: 171219. SHGD: 10006272. BO: KHUU THOAI KHANH. UNG HO 3577 A DINH VAN TRON

                 200,000

17/12/2019

Sender: 01310005. DD: 171219. SHGD: 10005637. BO: DANG THI THU. MS: 3588

                   50,000

17/12/2019

Sender: 01310005. DD: 171219. SHGD: 10006099. BO: DANG THI THU. MS: 3586

                   50,000

17/12/2019

Sender: 01310001. DD: 171219. SHGD: 10006368. BO: VO DANG HONG DIEM. UNG HO BE MA SO 3577

                 500,000

17/12/2019

Sender: 01310001. DD: 171219. SHGD: 10008098. BO: DO DANH THAI. GUI ANH NGUYEN BAO TOAN THI TRAN C HAU HUNG HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU

                 200,000

17/12/2019

Sender: 79310001. DD: 171219. SHGD: 10005812. BO: DANG THI THU. MS: 3585

                   50,000

17/12/2019

Sender: 79502001. DD: 171219. SHGD: 10000834. BO: NGUYEN BAO HOANG. UNG HO MS:   3590   BAO DIEN TU DAN TRI

                 500,000

17/12/2019

Sender: 01309001. DD: 171219. SHGD: 10003750. BO: NGUYEN THI QUYEN. UNG HO MA SO 3590

                 200,000

17/12/2019

MBVCB298087359. ms 3587 chi Tong Thi Luan. xom 2 - Ton Thanh -   Giao Thinh - Giao Thuy - Nam Dinh. CT tu 0651000618138 TRAN XUAN VUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/12/2019

MBVCB298102135. ung ho anh Dinh Van Tron. ma so 3577. CT tu 0151000569156 DO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

17/12/2019

MBVCB298149056. MS: 3590,   Anh Nguyen Bao Toan. CT tu 0281000378939 NGUYEN VAN KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB298171537. ung ho ms 3577 a dinh van tron. CT tu 0201000611348 VO ANH THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/12/2019

MBVCB298180707. ung ho ma so 3590 nguyen bao toan. CT tu 0041000552531 MAI THI BICH DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB298213904. giup do gia dinh anh nguyen bao toan. 3590. CT tu 0491000117705 PHAM DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB. 298220851. Ms 3577: anh Dinh Van Tron. CT tu Tran Hoang Viet toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB298286390. ma so 3590: Nguyen Bao Toan. CT tu 0451001234567 PHAN THE THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

17/12/2019

MBVCB. 298340980. Ma so 3585: Anh Ngo Van Dung. CT tu dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

17/12/2019

MBVCB298377557. ung ho maso 3577 -   Dinh Van Tron. CT tu 0021001997059 NHIEP THI THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB298411439. Giup con a Dinh Van Tron Quang Ngai ma so 3577. CT tu 0181003623826 DO THI NGOC TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB298416755. Ma so 3585. Chuc em khoi benh. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/12/2019

MBVCB. 298431000. bi benh. CT tu anh nguyen bao toan ma so 3590 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB298462659. ung ho chau dat. CT tu 0071001396559 VU DINH NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB298486816. ung ho ms 3589. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               100,000

17/12/2019

MBVCB298487823. ung ho ms 3590. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB. 298491657. bi nam ma so 3590. CT tu nguyen bao toan toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

17/12/2019

MBVCB298520865. Ma so 3590 A Nguyen Bao Toan vo chi Duong Thi Loi . ap nha tho , thi tran chau hubg , huyen vinh loi , tinh bac lieu. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

17/12/2019

MBVCB. 298544653. 3590. CT tu Quan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB298550403. giup do gia dinh anh Tron . CT tu 0601000467806 TRAN TRUNG TRUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB. 298568365. MS 3590 -   anh Nguyen Bao Toan. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB. 298570472. Ms 3590 - anh Nguyen Bao Toan. CT tu Le Phuong Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB297792706. ung ho be . CT tu 0101001165087 BACH TRONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB297801755. Ung ho chau Dinh Tien Dat. CT tu 0021001728879 DANG THI TUYET NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB297805304. ung ho g/d anh dinh van tron ma so 3577. CT tu 0031000310024 NGUYEN THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB297822745. Giup do anh Dinh Van Tron -   3577. CT tu 0411001073423 TIEU VO HONG HAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB. 297832357. MS3587 -   chi Tong Thi Luan. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB297839940. ung ho ma so 3590( nguyen bao toan). CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB. 297847602. dieu tri Ecmo. CT tu Dinh Tien Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB297854237. pha lee ung ho gd a dinh van tron. CT tu 0731000791490 PHAM THI EM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB. 297855464. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa S. CT tu Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   60,000

17/12/2019

MBVCB297869505. ahmh giup ms 3577 a Dinh Van Tron. CT tu 0441000618663 MAI THI NGOC THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB297878553. Xin Bao Dien tu Dan Tri vui long chuyen giup so tien nho nay de giup do gia dinh anh NGUYEN BAO TOAN (Ma so 3590). Cam on. . CT tu 0531002480174 TRAN HUYNH DUY TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

17/12/2019

MBVCB297884929. ung ho ms 3590 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

17/12/2019

MBVCB. 297892632. 3590. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

17/12/2019

MBVCB. 297897392. Anh Nguyen Bao Toan, ma so 3590. CT tu Dao Thi Thu Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB297906624. ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan. CT tu 0251002728546 TRAN TAM PHONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB. 297910352. ms3588: 200k; ms 3587: 100k. CT tu To Thi Chien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

17/12/2019

MBVCB297933010. ms 3577. a Dinh Van Tron, ung ho be bi benh 8 tuoi. CT tu 0071001146477 LE DUC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

MBVCB297989224. ung ho cho be dinh tien dat. CT tu 0291000321579 LE THI THU SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

17/12/2019

MBVCB298013345. Anh Toan Ma so 3590. CT tu 0351000706025 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 150,000

17/12/2019

MBVCB298018781. ma so 3590. CT tu 0851000018315 TRAN MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               200,000

17/12/2019

MBVCB298019008. ung ho anh Dinh Van Tron, ms 3577. CT tu 0601000467075 NGUYEN TRAN MAI TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

17/12/2019

MBVCB298027181. goi cho a: Nguyen Bao Toan, ma so : 3590, Bac Lieu. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

17/12/2019

MBVCB298040130. UNG HO BE DINH TIEN DAT. CT tu 0601000551238 DANG THI THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190823979002. phan ngoc hung Giup ma so:   3590

                 100,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190845045001. NGO THI THU. Ma so 3549

                 100,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190010249002. NGO THI THU. Ma so 3588

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190733187001. LE PHAM THUC QUYEN. Chuc be Dinh Tien Dat (nguoi dan toc Hre)   - mau khoi benh nhe con. Ung ho cho gia dinh anh Dinh Van Tron

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190565459001. DINH QUANG HUNG. Ma so 3577 ung ho con anh dinh van tron son ha quang ngai

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190008323003. Giang Ha Noi MS 3586. Nguyen Thi Thuy Linh

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190906609004. HO THU HUONG. Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi (vo anh Toan).

               1,000,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190418473001. NGUYEN MINH TUAN. Ung ho gia dinh Anh Nguyen Bao Toan ma so 3590

                 100,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190169728001. Nguyen Uyen Nhi C2. 12. 04 CC 4S Linh Dong, Linh Dong, Thu Duc, HCM Ma so 3577

                 100,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190288780001. Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Ap Nha Tho, thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi, ti Son

                   60,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190953788001. LE THI THANH MAI. Ho tro ma so 3590 - anh Nguyen Bao Toan benh vay nen

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190210926002. PHAM DUY TIEN. UNG HO Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi (vo anh Toan).

                 250,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190800850001. VO THI BICH LOAN. 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190650790003. Do Thuy Nga, q7   giup MS3590: Anh Nguyen Bao Toan

                 300,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190089120003. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3585, anh Ngo Van Dung, thon Dong Lam, xa Huong Lam, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

                 300,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190854952004. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3586, em Nguyen Thi Thuy Linh, So nha 2, nghach 78/10, pho 8/3,   phuong Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, HN

                 300,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190603932002. DAO DUY KHANH. Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi (vo anh Toan). Dia chi:   Ap Nha Tho, thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

                 300,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190910818001. NGUYEN PHUC SON. Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190231764001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3590: Anh Nguyen Bao Toan, Bac Lieu

                 300,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190771426001. NGUYEN TRONG VAN. Giup do anh Nguyen Bao Toan - Ma so 3590

               1,000,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190949717003. NGUYEN THI THANH THAO. Tang be Dinh Tien Dat - 8t dtoc HRE.   Khoa hoi suc nhi/bv phu san Nhi Danang

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190946029001. Tran Thi Kim Dung Cong ty Thuy dien Ban Ve - TP Vinh - Nghe An Ma so 3582: Nguyen Thi Bach Hoa (64 tuoi) den khu

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190962471002. PHAN THI THIET. CONG TY TNHH TRUYEN THONG - TIEP THI BANG AN HO TRO BE DINH TIEN DAT -   MA SO 3577

               5,000,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190974443003. PHAN THI THIET. NGUYEN THI THANH TRUC HO TRO BE DINH TIEN DAT   - MA SO 3577

               1,000,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190477491002. PHAM ANH TU. Ma so: 3590

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190498491003. 3590_Nguyen Bao Toan Chau Hung, Vinh loi, Bac Lieu Bi benh

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190315677002. Nguyen Thanh Trung 21 Ngo 107 Dao Tan, Ba Dinh, HN Hoan canh chung

                 500,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190501289002. Anh Nguyen Bao Toan Ap Nha Tho, TT Chau Hung, huyen Vinh Loi, Bac Lieu Ma so 3590

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190419163001. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

                 200,000

17/12/2019

IBVCB. 1712190262197001. Le Ung ho ma so 3578

                 500,000

17/12/2019

683276. 161219. 235752. Ung ho ma so 3588 chi Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam

                 100,000

17/12/2019

630812. 171219. 000537. Ma so 3577 ung ho anh Dinh Van Tron FT19351037706186

                 100,000

17/12/2019

648428. 171219. 074947. Giup do hoan canh cua chau dinh tien dac 3577 FT19351535483533

                 300,000

17/12/2019

687199. 171219. 082850. giup con trai anh Dinh Van Tron thon ha thanh son thanh son ha quang ngai

                 100,000

17/12/2019

336271. 171219. 083503. Lam Anh Khoa ung ho MS 3587 - Tong Thi Luan

                 500,000

17/12/2019

337081. 171219. 083654. Lam Uyen Nhi ung ho MS 3588 - Nguyen Thi Phuong Quyen

                 500,000

17/12/2019

497944. 171219. 084046. TTTPHUONG giup Ms3588 Ms3589 Ms3590 moi Ms 100000 dong

                 300,000

17/12/2019

661598. 171219. 084027. Chi Anh binh duong ung ho be Tien dat FT19351945770317

                 500,000

17/12/2019

498114. 171219. 084436. TTTPHUONG giup Ms3587. Chuc chi Luan chong binh phuc

                 100,000

17/12/2019

663373. 171219. 084527. Nguyen thi phuong quyen me be bang tam dt 0929 451 130 FT19351093226850

               1,000,000

17/12/2019

191846. 171219. 085228. SANHSEACO GUI MA SO 3590 - 171219 - 08: 54: 21

                   50,000

17/12/2019

670039. 171219. 090233. GUI be Dinh Tien Dat mong em mau khoe FT19351039506582

                 500,000

17/12/2019

155180. 171219. 090509. Ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 100,000

17/12/2019

676968. 171219. 091920. Ung ho cho be Bang Tam ma so 3588. Chuc con mau chong khoe lai. FT19351627549233

                 500,000

17/12/2019

678424. 171219. 092247. Gui con ma so 3588 FT19351903526827

                   50,000

17/12/2019

726908. 171219. 093316. 191217000010489 Ma so 3590 ZP5DT4MM2CE3

                 100,000

17/12/2019

683323. 171219. 093324. Ung ho anh Nguyen Bao Toan ma so 3590 FT19351082850732

                   50,000

17/12/2019

904228. 171219. 094506. giup do chau Dinh Tien Dat

                 200,000

17/12/2019

367145. 171219. 094733. ttq ung ho ms 3589

                 100,000

17/12/2019

367601. 171219. 094847. ttq ung ho ms 3590

                 300,000

17/12/2019

691396. 171219. 094949. Ma so 3590 FT19351060033452

                 100,000

17/12/2019

697146. 171219. 100128. Ung ho gia dinh anh DINH VAN TRON FT19351292360624

               1,000,000

17/12/2019

644398. 171219. 100249. Ung ho ma so 3590 anh Nguyen bao Toan

                 100,000

17/12/2019

904567. 171219. 101946. ung ho ma so 3588

                 300,000

17/12/2019

709832. 171219. 102649. Ung ho MS 3589 Co giao Tran Thi Ba Tien FT19351720887522

                 500,000

17/12/2019

723648. 171219. 105612. Chuc chau Dinh Tien Dat mau chong binh an FT19351941639718

                 100,000

17/12/2019

183333. 171219. 112419. Ung ho chau Dat, con a Dinh Van Tron, ma so 3577

                 700,000

17/12/2019

237857. 171219. 113017. MONG CHAU MAU KHOE - 171219 - 11: 32: 10

                 200,000

17/12/2019

049767. 171219. 115720. Ung ho ma so 3589

                 200,000

17/12/2019

770569. 171219. 123928. Ung ho be Dinh Tien Dat, ma so 3577 FT19351034350001

                 500,000

17/12/2019

512852. 171219. 124355. Ung ho ma 3588 chuc con mau khoe

                 100,000

17/12/2019

778669. 171219. 130336. Gui anh Nguyen Bao Toan ma so 3590 FT19351040178233

                 200,000

17/12/2019

510718. 171219. 133131. Ung ho ma so 3577 ung ho gd anh Dinh Van Tron

                 100,000

17/12/2019

262691. 171219. 133329. DONG DUC HAO UNG HO MS 3577 - 171219 - 13: 33: 29

                 500,000

17/12/2019

577209. 171219. 134007. ung ho be Bang Tam ma so 3588

                 100,000

17/12/2019

514708. 171219. 135427. N Vu Hoa 0913600743 tai Bac Ninh ung ho anh Nguyen Bao Toan tinh Bac Lieu MS 3590

                 200,000

17/12/2019

269981. 171219. 140226. MA SO 3590: ANH NGUYEN BAO TOAN, H. VINH LOI,   BAC LIEU. - 171219 - 14: 01: 38

               1,000,000

17/12/2019

515262. 171219. 140612. Ung ho

                 100,000

17/12/2019

812647. 171219. 142312. ung ho chau Dat FT19351260441929

                 200,000

17/12/2019

513895. 171219. 143642. Ung ho be Dat

                 100,000

17/12/2019

069726. 171219. 143812. Be Dang Khoa ung ho tien mo tim cho ma so 3577 Anh Dinh Van Tron

                 200,000

17/12/2019

823320. 171219. 144351. NH99 ung ho ma so 3590, anh Nguyen Bao Toan FT19351260985999

                 300,000

17/12/2019

754638. 171219. 145101. 191217000034928 ma so 3509 ZP5DT4MMHSB2

                 100,000

17/12/2019

830527. 171219. 145721. Ung ho be Dinh Tien Dat FT19351935642169

                 100,000

17/12/2019

515531. 171219. 150338. HTX moi truong thanh cong ha noi ung ho chau Dinh tien Dat dan toc Hre

               1,000,000

17/12/2019

289710. 171219. 151046. CHI HAO VA 2 CHI UNG HO MA SO 3577 - 171219 - 15: 12: 40

                 800,000

17/12/2019

292622. 171219. 152020. IMMANUEL GUI TLNA MS 3590 - 171219 - 15: 19: 54

               9,000,000

17/12/2019

852089. 171219. 153509. Ung ho ma 3577 FT19351165609391

                 200,000

17/12/2019

869883. 171219. 160915. Ms 3586, nguyen thi thuy linh FT19351862393131

                 100,000

17/12/2019

872280. 171219. 161343. MS3577 Dinh van tron , thon ha thanh, xa son thanh, quang ngai, dt0397594103 FT19351848224600

                 200,000

17/12/2019

087551. 171219. 162103. Ung ho ma so 3590

                   50,000

17/12/2019

320905. 171219. 164521. GIUP DO MA SO 3589 - CO TRAN THI BA TIEN - 171219 - 16: 47: 15

               1,000,000

17/12/2019

091427. 171219. 164647. ma so 3577 anh dinh van tron

                 300,000

17/12/2019

283351. 171219. 170517. Xin ung ho 5 ma so 3586 den 3590, moi ma so 400K. Xin cam on bao Dan Tri

               2,000,000

17/12/2019

368864. 171219. 172641. CK - Ms 3577 ung ho be Dinh Tien Dat con anh Dinh Van Tron

                 300,000

17/12/2019

288498. 171219. 182510. Ms 3577 Anh DINH VAN TRON

                 200,000

17/12/2019

104997. 171219. 183227. ma so 3577 Anh DINH VAN TRON thon ha thanh xa son thanh huyen son ha tinh quang ngai DT 0397594103

               1,000,000

17/12/2019

297190. 171219. 184403. Chuyen tien ung ho chau Dinh Tien Dat, con anh Dinh Van Tron.

               1,000,000

17/12/2019

943223. 171219. 184829. Ung ho Anh Nguyen Bao Toan MS 3590 FT19351261316718

                 200,000

17/12/2019

304695. 171219. 184957. Ung ho MS3590 anh Nguyen Bao Toan

                 300,000

17/12/2019

852829. 171219. 191455. Le Khac Toan giup MS3590

                 100,000

17/12/2019

239922. 171219. 191946. DUONG THI QUYEN ung ho be dinh tien dat

                 200,000

17/12/2019

963479. 171219. 194556. Giup do anh Nguyen Bao Toan FT19351901780010

                 500,000

17/12/2019

968835. 171219. 200156. Ma so 3577 FT19351368642197

                 200,000

17/12/2019

527979. 171219. 200929. Ung ho Ma so 3577 Dinh van Tron

                 100,000

17/12/2019

178747. 171219. 201951. IBFT ung ho Dinh Tien Dat

                 200,000

17/12/2019

781285. 171219. 203210. 191217000062079 ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron ZP5DT4MN178L

                100,000

17/12/2019

988235. 171219. 210227. 3577 ung ho be Dat FT19351902062771

                 100,000

17/12/2019

741642. 171219. 210727. Giup do anh Tron ma so 3577

                 100,000

17/12/2019

504148. 171219. 215959. Ma so 3577 Dinh Van Tron. Mong chau binh an FT19352504358702

                 300,000

17/12/2019

847541. 161219. 221042. Ung ho ms 3587, tong thi luan, nam dinh

                 200,000

17/12/2019

624202. 161219. 230338. Ho tro ma so 3577 - Dinh Van Tron FT19351253308418

                 500,000

17/12/2019

627647. 161219. 233151. Ms 3577 ung ho be Dinh Tien Dat 8t nguoi dan toc hre FT19351800008462

                 100,000

17/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 171219. SH: 10008088. BO: NGUYEN MANH CUONG. HO TRO ANH TOAN,   MA SO 3590

                 200,000

17/12/2019

HO MINH TAM NT - BAO PHUC,   BAO AN, BAO KHANG UNG HO 3590 GD TIEN MAT

               1,500,000

17/12/2019

//SAL171219Y Q43002// HACH TOAN BAO CO GD VNFI. 463498 NGAY 14. 12. 2019

                 100,000

17/12/2019

Sender: 48304001. DD: 171219. SHGD: 10000035. BO: TRA LUC DIEP. UNG HO EM DINH TIEN DAT TAI BV NHI TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

                 500,000

17/12/2019

Sender: 01341001. DD: 171219. SHGD: 10000300. BO: PHAM THANH SON. (1900000008924342)UNG HO MA SO 3 549: EM NGUYEN DAC SON THON BAT DI XA QUANG TRUNG HUYEN VU BAN TINH NAM DINH.

                 100,000

17/12/2019

Sender: 01360002. DD: 171219. SHGD: 10000595. BO: VO THI XUAN NUONG. UNG HO GIA DINH ANH DINH VAN TRON MA SO 3577

                 100,000

17/12/2019

Sender: 01307001. DD: 171219. SHGD: 10004733. BO: BUI KIM NGA. IBCK CHO BAO DAN TRI UNG CHO CHO BE DINH TIEN DAT MS 3577

               2,400,000

17/12/2019

Sender: 79303008. DD: 171219. SHGD: 10020410. BO: PHAN TAN DUNG. MA SO 3590 NGUYEN BAO TOAN TINH B AC LIEU

                 500,000

17/12/2019

Sender: 79306001. DD: 171219. SHGD: 10001455. BO: NGUYEN PHI HUNG. UNG HO ANH NGUYEN BAO TOAN MA S O 3590

                 200,000

17/12/2019

Sender: 01310001. DD: 171219. SHGD: 10009553. BO: NGUYEN THI MY LE. GIUP MS 3588:   NGUYEN THI PHUON G QUYEN

                 500,000

18/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 181219. SH: 10007477. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3591:   ANH HOANG TRONG TRAC DANG DIEU TRI TAI KHOA HOI SUC TICH CUC - BENH VIEN BACH MAI

                 500,000

18/12/2019

IBPS/SE: 79307005. DD: 181219. SH: 10002238. BO: NGUYEN MINH HAI. IBUNG HO ANH HOANG TRONG TRAC - B ENH VIEN BACH MAI

               1,000,000

18/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 181219. SH: 10004498. BO: VU TUAN NINH. UNG HO A TRAC MS 3591

                 100,000

18/12/2019

IBPS/SE: 79202002. DD: 181219. SH: 10007001. BO: NGUYEN QUANG KHANH. 995219121826116   - MA SO. 3591. ANH HOANG TRONG TRAC

                 100,000

18/12/2019

TRAN NGOC DAN TAM -   UNG HO ANH HOANG TRONG DU (MS3591) KHU 8, NGOC QUANG,   DOAN HUNG, PHU T HO GD TIEN MAT

                 250,000

18/12/2019

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO CHI NGUYEN THI PHUONG QUYEN (MS3588) AP THAN DAO, XA THAN CUU NGH IA, TIEN GIANG GD TIEN MAT

                 250,000

18/12/2019

/Ref: PALPM9 0T140 {//} /Ref: PALPM9 0T140{//} LP VNM90T140 GIUP MS 3591 - HOANG TRONG TRAC DVC: MR S TRUONG THI HOANG THY

               1,000,000

18/12/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 181219. SH: 10004862. BO: NGUYEN MANH CUONG. HO TRO ANH TRAC,   MA SO 3591

                 300,000

18/12/2019

nn doan van dao va nguyen thi ben - ma so 3591: anh hoang trong trac, khu 8, ngoc quang, doan hung, phu tho GD TIEN MAT

                 200,000

18/12/2019

Sender: 79334001. DD: 181219. SHGD: 10000770. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. MA SO 3591 ANH HOANG TRONG TRAC (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

                  500,000

18/12/2019

Sender: 01310012. DD: 181219. SHGD: 10005181. BO: TK QLMB PHAM THI THANH HUYEN. UNG HO CHAU DINH T IEN DAT TAI BENH VIEN NHI TRUNG UONG

                 200,000

18/12/2019

Sender: 01310001. DD: 181219. SHGD: 10004705. BO: NGUYEN THI THUY. MA 3591

                   50,000

18/12/2019

Sender: 01310005. DD: 181219. SHGD: 10005782. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3591

                 500,000

18/12/2019

Sender: 01310012. DD: 181219. SHGD: 10005885. BO: DUONG KIM THANH. GUI ANH HOANG TRONG TRAC

                 200,000

18/12/2019

Sender: 92204012. DD: 181219. SHGD: 12736403. BO: TRINH THI HONG NGOC. TRINH THI HONG NGOC SDT 094 9794711 CT UNG HO MA SO 3577 ANH DINH VAN TRON (HA THANH, SON THANH, SON HA, QUANG NGAI )

                500,000

18/12/2019

Sender: 01310005. DD: 181219. SHGD: 10009231. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3591 ANH HOANG T RONG TRAC

                 200,000

18/12/2019

Sender: 01604001. DD: 181219. SHGD: 10000916. BO: NGUYEN HOANG DAI. MA SO 3591ANH HOANG TRONG TRAC     CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

18/12/2019

Sender: 01310005. DD: 181219. SHGD: 10010055. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3591 HOANG TRONG TRAC

                   50,000

18/12/2019

Sender: 01310012. DD: 181219. SHGD: 10015626. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3592 TRAN THI XUAN

                   50,000

18/12/2019

Sender: 01310012. DD: 181219. SHGD: 10015893. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3590 NGUYEN BAO TOAN

                   50,000

18/12/2019

Sender: 79310001. DD: 181219. SHGD: 10017122. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3588 NGUYEN THI PHUONG QUY EN

                 100,000

18/12/2019

Sender: 01310005. DD: 181219. SHGD: 10016856. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3587 TONG THI LUAN

                   50,000

18/12/2019

MBVCB298578408. ung ho be con cua anh Dinh Van Tron. CT tu 0421000526322 PHAN THI PHONG UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298585502. ung ho ms 3587. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298588657. Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi (vo anh Toan). Dia chi: Ap Nha Tho, thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lie. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/12/2019

MBVCB298593787. 3577 a Dinh Van Tron. CT tu 0011003333338 NGUYEN QUANG HIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298595162. UngHo MS 3590 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298596981. Ung ho ma so 3590 (Tam long nhan ai). CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB. 298608572. ung ho ma so 3577, chuc chau manh khoe. CT tu Hieu vcb toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298611864. Ung ho anh Toan o Bac Lieu. CT tu 0021001549019 VU PHAM TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298616009. GD Bs Vinh (LA) goi ung ho be Dat 8t con a Tron. CT tu 0631003711713 PHAN THI KIM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298631114. ung ho ba Duong Thi Giang Ma so : 3565. CT tu 0071000744325 HONG NGOC QUE ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298633579. ung ho ma so 3591 anh Hoang Trong Trac. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298654828. ma so 3591 ung ho a Trong Trac. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB. 298671472. ma so 3591. CT tu shhs toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB. 298678931. Ung ho ma so 3591 kho khan. CT tu Minh Quan Thuc Anh Quoc Bao Quoc Dat   toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB. 298688312. viem co tim. CT tu hoang trong trac toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298688627. Chuc em Dinh Tien Dat nhanh khoe. CT tu 0541001672676 HO NAM SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298695137. tang anh Hoang Trong Trac ma so 3591 khu 8 ngoc quang doan hung phu tho. CT tu 0011002137145 VU VAN CAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298704099. 3591 -   Hoang Trong Trac. CT tu 0031002348888 LUU VIET DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

18/12/2019

MBVCB. 298706509. viem co tim dot ngot cap cuu. CT tu Hoang Trong Trac toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298709086. Ma so 3591 : Anh Hoang Trong Trac -   Khu 8 Ngoc Quang, Doan Hung, Phu Tho. CT tu 0451000485987 NGUYEN THI THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB. 298711485. ung ho anh Hoang Trong Trac Ms3591. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298712405. ung ho benh nhan Hoang Trong Trac, que Phu Tho, dang dieu tri benh tim o A9 BV Bach Mai. CT tu 0011004197758 TRAN VAN CHU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB298746901. ung ho ms 3591( a Hoang Trong Trac o doan hung, phu tho). CT tu 0011003014460 VU THUC UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

18/12/2019

MBVCB. 298752685. Ma So 3589. CT tu Tran Thi Ba Tien toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB. 298756007. ma so 3577. CT tu co Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB. 298776373. dang dieu tri tai khoa hoi suc tich cuc bv bachmai. CT tu ma so 3591:   anh Hoang Trong Trac toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298778023. giup do anh Hoang Trong Trac ma so 3591. CT tu 0301000315164 NGUYEN MINH NHAT ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298780460. ung ho chau Dinh Tien Dat. CT tu 0061001027562 NGUYEN THE TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 298782650. ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac. CT tu doquynh Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298782668. ung ho chau dinh tien dat (mong con mau khoe). CT tu 0541000204788 BUI THI KIM THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB. 298788946. ma so 3591. CT tu anh Hoang Trong Trac toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298789189. goi cho a : Hoang Trong Trac, ma so: 3591, Phu Tho. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               3,000,000

18/12/2019

MBVCB. 298790937. ma so 3588. CT tu nguyen thi phuong quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 298792757. ma so 3584. CT tu ho thi lamg toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 298795680. ma so 3583. CT tu nguyen thi vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 298797066. ma so 3581. CT tu nguyen thi suu toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298813509. ung ho anh trac chua benh tim. CT tu 0361000271556 NGUYEN THAI CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB. 298830194. MS 3591 Hoang Trong Trac. CT tu phuong Nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298831639. ung ho cho a Hoang Trong Bac ma so 3591. CT tu 0061000227541 LE NGUYEN HOAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298835118. ung ho A Hoang Trong Dac. ma so 3591. CT tu 0031000359081 NGUYEN VAN NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298838660. Gui bieu MS 3591 A Hoang Trong Trac. CT tu 0821000192770 TRAN HUU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298839334. 3591, anh hoang trong trac. CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298858705. ung ho MS 3588 - be Bang Tam. CT tu 0351000863733 NGUYEN DIEU THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298867007. Giup ma so 3577 -   Anh Dinh Van Tron (0397594103). CT tu 0371003745098 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298870108. UngHo MS 3591. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB298895893. ung ho ma so : 3591 . CT tu 0541000218278 TONG CANH KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB. 298896001. 3591 -   Hoang Trong Trac. CT tu Tang Van Tan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298898345. ung ho ma so 3592. CT tu 0691000421580 NGUYEN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB. 298901763. Maso 3591. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298906216. ung ho ms 3591 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB298906153. ma so 3591: gui chu Hoang Trong Trac. CT tu 0181003368358 HUYNH THUY VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB298910267. 3591: hoang trong trac. CT tu 0381000385748 PHAM THI CAM VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB. 298910539. ma so 3591 anh Hoang Trong Trac. CT tu Nguyen Ngoc Viet toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298922616. Giup do anh Hoang Trong Trac ma so 3591. CT tu 0021001929543 PHAM TRONG NGHIA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298926428. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0061000307179 NGUYEN THI BICH HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB298937614. Ma so 3591: Anh Hoang Trong TracDia chi: Khu 8,   Ngoc Quang, Doan Hung, Phu Tho. CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB298939993. ung ho Ma so 3591: Anh Hoang Trong TracDia chi: Khu 8,   Ngoc Quang, Doan Hung, Phu Tho. CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB. 298943226. ma so 3591. CT tu nguyen thi bien toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298954102. ung ho ma so 3591 anh Hoang Trong Trac. CT tu 0011004005676 TRUONG NGOC HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 298970527. Ma So 3592. CT tu Le Thanh Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB. 298991162. ung ho ma so 3592 chi Tran Thi Xuan. CT tu Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB298994906. Ung ho Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac. CT tu 0011002467607 VU THI HONG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

18/12/2019

MBVCB299016582. ung ho ms 3591. CT tu 0491001893710 NGUYEN THI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB299025156. ung ho ma so 3591. CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB299035168. ung ho ma so 3591. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB. 299038675. Ung ho ms: 3592. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB299051990. ung ho ma 3592 chi tran thi xuan , xom 8 , xa quynh thanh , huyen quynh luu . nghe an. CT tu 0011000446359 NGUYEN QUANG HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 299063313. 3591 - anh Hoang Trong Trac. CT tu NTHH toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB299092132. ma so 3590. CT tu 0971000000818 DAO THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB299093134. ma so 3591. CT tu 0971000000818 DAO THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB299096171. ma so: 3591 anh Hoang Trong Trac. CT tu 0711000215410 VU DINH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

18/12/2019

MBVCB. 299133158. ho tro dieu tri ki thuat Ecmo. CT tu Hoang Trong Trac ms 3591 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

18/12/2019

MBVCB299136282. Gui anh Hoang Trong Trac ms: 3591. CT tu 0301009995555 HO THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB299138796. ung ho Tran Thi Xuan ma so 3592. CT tu 0341007180723 NGUYEN DINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

18/12/2019

MBVCB299158949. mong chau dat dieu tri ecmo thanh cong khoe manh. CT tu 0141000858648 NGUYEN NGOC LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

MBVCB299227757. chuyen tien. CT tu 0091000052384 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

18/12/2019

MBVCB299238806. chuyen Hoang Trong Trac ma so 3591; 300, 000 chuyen truoc xin chuyen luon vao ma so 3591. Xin cam on. . CT tu 0091000052384 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

18/12/2019

MBVCB299245736. ung ho ma so 3591. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

18/12/2019

MBVCB299261195. tu thien. CT tu 0501000243071 NGUYEN VU NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1712190829451002. Bui dang khoa Van canh, Hoai duc, Ha noi Ma so 3588; nguyen thi Phuong quyen

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1712190879651001. PHAM MINH HIEP. Ung ho chau DINH TIEN DAT

                100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190297474001. TRAN THI HUONG. 3577 UNg ho nha anh Dinh Van Tron

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190940894001. KHUC LE HOA. Ma so 3509 -   a Nguyen Bao Toan

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190166332001. phan ngoc hung Giup ma so:   3591

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190640076001. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Khu 8,   Ngoc Quang, Doan Hung, Phu Tho   So DT: 0378 Xin

                   60,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190980260001. NGUYEN THU VAN. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190243044001. PHAM TRUNG HOAI. Ung ho Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190892658002. PHAM KIM THOA. ung ho cac ms 3578, 3584, 3585,   3588 moi ms 100. 000dg

                 400,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190717402001. NGUYEN THI HOA. Ho tro ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190578894001. NGUYEN THI CUC PHUONG. Ung ho tu thien ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190359230001. PTK 3591

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190635242001. Hoang Trong Trac MS 3591 Ma so 3591 viem Tim

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190028670001. NGUYEN VO LIEN PHUONG. giup do . Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8,   Ngoc Quang, Doan Hung, Phu Tho

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190317862001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3591 la 2trieu900k - Cau mong anh manh khoe -   ADIDAPHAT

               2,900,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190589944002. MAI PHI LONG. Ma so 3591 anh hoang trong trac

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812191021644001. NGUYEN QUOC CUONG. Chuyen tien ho tro Anh Hoang Trong Trac.   Ma so 3591

               2,000,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190991128002. Do Dinh Thuong Da Nang Ung ho Ms: 3591

                 350,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190458940001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms 3591. Anh Hoang trong trac

               1,000,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190443188001. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac, Phu Tho

                 400,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190504520002. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3588:   Nguyen Thi Phuong Quyen, Tien Giang

                 400,000

18/12/2019

IBVCB. 1812191017120001. MAI THI PHUONG THU. Ung ho anh Hoang Trong Trac - khoa Hoi suc tich cuc - Benh vien Bach Mai

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190024320001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3591: Anh Hoang Trong Trac, Phu Tho

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190593424001. NGUYEN TU PHUONG. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu Tho, hien dang dieu tri tai khoa Hoi suc tich cuc -   BV Bach Mai

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190896340003. PHAM THI NHI. ung ho ma so 3591

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190752222001. NGUYEN TRUONG THINH. Ung ho Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190436850001. TRUONG THI KHANH HANG. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu ThoSo DT: 0378685331Hien tai anh Trac dang dieu tri tai khoa Hoi

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190857814001. PHAN HONG NHUNG. Ho tro MS 3591 Hoang Trong Trac

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190687642006. NGUYEN HO QUANG LONG. chuyen den Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

               1,000,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190233928001. PHAM THI HANH. Gui anh Hoang Trong Trac Ma so 3591

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190926976001. HOANG TRONG TRAC Khu 8, Ngoc Quang , Doan Hung,   Phu Tho Viem co Tim

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190450742001. NGUYEN THI MINH. giup anh thoat nguy hiem Ma so 3591

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190418098001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3591, anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190118412001. nguyen thi thu hang quang Long Bien - Ha Noi ung ho MS: 3591 (Hoang Trong Trac)

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190106412002. LE THI BICH TUYEN. Ung ho anh Hoang Trong Trac - Ma so 3591

               1,000,000

18/12/2019

IBVCB. 1812191015056001. Hoang Quynh Linh Ha noi MS 3591, Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190247732001. DAM QUANG HUY. Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190599472002. KIEU THI THU HOAI. Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien.

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190241104003. PHAM THUY TUYET. Nho chuyen ho cho Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu ThoSo DT: 0378685331

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190042226002. Nguyen Hung Pham Hung, Ha Noi MS 3588 Ng. T.   Phuong Quyen be Bang Tam 0929451130

                 400,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190675874003. THIEU QUANG VU. ung ho ma so 3591 anh HOANG TRONG TRAC

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190321012001. NGUYEN THI THAO. GIUP MA SO 3591

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190950504001. Hoang Trong Trac Khu 8, Ngoc Quang, Doan Hung,   Phu Tho ma so 3591

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190287292001. NGUYEN NGHIEM HIEN THAO. 1. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai)DT: 0397. 594. 103

                   47,800

18/12/2019

IBVCB. 1812190711112001. NGUYEN VIET PHUONG. Ung ho Ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam). Dien thoai 0329451130. Dia chi:   Ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, Chau Thanh, Tien Giang

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190942860001. GIANG NGOC DIEP QUAN 7 HCM UNG HO MS 3592 vo chong CHI DAU

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190505252001. HUYNH KIM NHUT. Ung ho: Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac -   Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu Tho

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190356103001. ThangG Hanoi MS 3591, anh Hoang Trong Trac, Phu Tho

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190531331001. DO VAN QUANG. ma so 3591 ung ho Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190434243002. Luu Van Dinh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3591

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190938263002. NGUYEN VAN THANG. ung ho ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190816253002. NGUYEN THI LAN HUONG. Ma so 3577: Anh Dinh Van Tron thon Ha Thanh, xa Son Thanh, huyen Son Ha, tinh Quang Ngai

                   50,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190650637001. Nguyen Quan An Duong Vuong, Ha Noi 3592: Chi Tran Thi Xuan

                   50,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190544933001. Thai My Hong MS 3588.   3592 moi truong hop 250k

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190861399001. LE LAM DONG. Ung ho Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190100329002. nguyen van tien 382 Minh Khai, Bac Giang Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190142141001. NGUYEN THANH BINH. ck ung ho chau dat

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190867285001. Thu Giang Ha Noi Ma so 3562: trung uy Tong Duy Tan

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190609919002. NGUYEN THI THAO. GIUP MA SO 3592

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190238603001. VO TRUNG HIEU. Ung ho gia dinh chi Tran Thi Xuan

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190916679001. Hoang Trong Trac 3591 Khu 8, Ngoc Quang, Doan hung,   Phu THo benh tat

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190643819002. Tran van Thanh 77 hang Cap nam Dinh Ung Ho Nguyen Bao Toan MS 3590

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190585227001. HA THANH QUANG. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 500,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190201871001. ung ho ma so: 3591 anh Hoang Trong Trac, Phu Tho kho khan

                 100,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190237287002. Moi ma 100k - ma so 3590, 3591, 3592 Moi ma 100k - ma so 3590, 3591, 3592 Moi ma 100k - ma so 3590, 3591, 3592

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190625287001. NGUYEN THI MAI. Ma so: 3577 ung ho chau Dat 8 tuoi Quang Ngai

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190962705001. NGUYEN VIET ANH. Ung ho Ma so 3591

                 250,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190345825002. NGUYEN VIET ANH. Ung ho Ma so 3590

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190651900002. Hoang Linh MSG Ma so 3590:   Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190298980002. TRAN TRUNG HIEU. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu Tho

                 200,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190904650002. Do Thuy Nga, q7   Giup 3592: Chi Tran Thi Xuan.

                 300,000

18/12/2019

IBVCB. 1812190980358002. Thang Hanoi 3592

               1,000,000

18/12/2019

125387. 171219. 221600. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron chua benh cho con Dinh Tien Dat

                 100,000

18/12/2019

693507. 171219. 221152. Ung ho tien cho Ma so 3577 -   anh Dinh Van Tron

                 300,000

18/12/2019

510854. 171219. 223133. Giup do be Bang Tam ma so 3588 FT19352500053039

                 300,000

18/12/2019

515554. 171219. 230032. Giup do be dinh tien dat 8 tuoi dan toc hre FT19352353628118

                 200,000

18/12/2019

797441. 171219. 231600. 4034086857 Chuyen qua MoMo gui ung ho ma so 3590 anh Nguyen Bao Toan

                 100,000

18/12/2019

123103. 171219. 233117. giup chau Dinh Tien Dat chua benh tim

               1,500,000

18/12/2019

519337. 171219. 233312. 3590 - Giup Do GD anh Nguyen Bao Toan FT19352732359004

                 500,000

18/12/2019

400456. 181219. 001852. Nguyen Thi Hien quyen gop giup be Dinh Tien Dat 8 tuoi

                 200,000

18/12/2019

533816. 181219. 070228. TH ung ho 3591 Hoang Trong Trac FT19352070882402

                 500,000

18/12/2019

535664. 181219. 072332. Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac FT19352210460399

                 100,000

18/12/2019

600927. 181219. 072954. MS 3590 giup do anh Nguyen Bao Toan

                 100,000

18/12/2019

532956. 181219. 075051. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac   Dia chi Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu Tho

                 500,000

18/12/2019

540409. 181219. 080024. Ma so 3591 Hoang Trong Trac FT19352952080020

               1,000,000

18/12/2019

134864. 181219. 080925. Ung ho chau Dinh Tien Dat

                 200,000

18/12/2019

543466. 181219. 081500. Gui ma so 3591 Hoang Trong Trac FT19352098676230

               1,000,000

18/12/2019

533575. 181219. 082508. TTTPHUONG giup Ms3591

                 200,000

18/12/2019

502015. 181219. 082419. Ma so 3591

                 200,000

18/12/2019

243542. 181219. 082915. Me Nghe Khoai ung ho anh Trac MS 3591

                 200,000

18/12/2019

548231. 181219. 083251. Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac FT19352441700082

                 200,000

18/12/2019

389829. 181219. 083259. UNG HO MA SO 3591 - 181219 - 08: 32: 59

               1,000,000

18/12/2019

984305. 181219. 083341. Nguyen tien thuan 0987810116 Ung ho Ms 3591

                   50,000

18/12/2019

128514. 181219. 084151. Cac con yeu ung ho ma 3591

                 300,000

18/12/2019

553849. 181219. 085009. Ung ho a Hoang Trong Dac ma so 3591 FT19352953477506

                 300,000

18/12/2019

760861. 181219. 085315. ma so 3591 anh hoang trong trac

                 200,000

18/12/2019

396186. 181219. 090229. SANHSEACO GUI MA SO 3591 - 181219 - 09: 02: 29

                   50,000

18/12/2019

247321. 181219. 090506. Chuyen tien ung ho anh Hoang Ngoc Trac ma so 3591

                 300,000

18/12/2019

014278. 181219. 092041. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

866031. 181219. 093126. giup hoang duc hai

                 500,000

18/12/2019

995475. 181219. 093622. UNGHO A HOANG. TRONG. TRAC MS. 3591 BAO. DIENTU. DANTRI

                 500,000

18/12/2019

996124. 181219. 094535. DO DINH MINH PHUC CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI gui ma so3591 - anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

510718. 181219. 094911. ms 3591

                 190,000

18/12/2019

134184. 181219. 095401. quy nhan ai ung ho ma so 3591: anh Hoang Trong Trac, tinh Phu Tho

                 200,000

18/12/2019

054878. 181219. 100627. ung ho ms 3577 bn dinh van tron

                 500,000

18/12/2019

586600. 181219. 100653. MS3552 Tran Le Thi Huyen Trang FT19352931690875

                 200,000

18/12/2019

589409. 181219. 101256. Ma so 3591 FT19352678540135

                 100,000

18/12/2019

591166. 181219. 101619. Ung ho Ma so 3591 FT19352098810050

               5,000,000

18/12/2019

806986. 181219. 101637. 191218000013814 MS3591 HOANG NGOC TRAC ZP5DT5KFQNEM

                 200,000

18/12/2019

875208. 181219. 102134. ung ho anh Hoang Trong Trac ma so 3591

                 100,000

18/12/2019

256584. 181219. 102132. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

892150. 181219. 102239. 4036725493 Chuyen qua MoMo Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron

                 300,000

18/12/2019

594619. 181219. 102303. Giup ma so 3591 FT19352078651378

                 100,000

18/12/2019

998857. 181219. 102259. ma so 3591 Hoang trong trac

                 300,000

18/12/2019

808632. 181219. 103702. 191218000015491 Ma so 3591 ZP5DT5KFRN2A

                 100,000

18/12/2019

507802. 181219. 103836. Ung ho MS 3591 anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18/12/2019

531677. 181219. 103812. GIUP DO MA SO 3591 ANH HOANG TRONG TRAC

                 100,000

18/12/2019

105820. 181219. 104522. Ung Ho a Hoang Trong Trac, ma so 3591 FT19352003300440

               1,000,000

18/12/2019

077404. 181219. 104557. ung ho anh Hoang Trong Trac ma so 3591

                 200,000

18/12/2019

107122. 181219. 104740. Gui anh Hoang Trong Trac ma so 3591 FT19352280467058

                 200,000

18/12/2019

910284. 181219. 105332. Ung ho Anh Nguyen Bao Toan (MS 3590)

                 500,000

18/12/2019

113908. 181219. 110114. Ung ho ma so 3591 FT19352233443030

                 100,000

18/12/2019

116606. 181219. 110624. Ung ho anh Hoang Trong Trac, ma so 3591 FT19352757986500

                 100,000

18/12/2019

116817. 181219. 110653. UH Ms 3591 Hoang Trong Trac FT19352029801655

                 500,000

18/12/2019

118004. 181219. 110858. UH Maso3590 Nguyen Bao Toan FT19352233475953

                 500,000

18/12/2019

121611. 181219. 111608. Ung ho ma so 3591. Chuc anh mau khoe. FT19352744340806

                 100,000

18/12/2019

167151. 181219. 114828. Ung ho Ma So 3591

               1,000,000

18/12/2019

894540. 181219. 000922. Gui anh hoang trong trac, ma so 3591, hy vong a qua khoi con nguy kich.

                 500,000

18/12/2019

609006. 181219. 122147. GUI HOANG TRONG TRAC

               3,000,000

18/12/2019

005731. 181219. 121955. NGUYEN NGOC DIEP UH MS 3591 Q HOANG TRONG TRAC. CHUC A MAU KHOE

                 200,000

18/12/2019

152469. 181219. 122906. Ho tro be Bang Tam FT19352309062209

                 200,000

18/12/2019

154208. 181219. 123404. gui be dinh tien dat   ba chau la a tron ong chau mau khoe FT19352228801360

                 200,000

18/12/2019

157333. 181219. 124322. Myhoa charity FT19352284383021

                 200,000

18/12/2019

148174. 181219. 124406. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac mong   moi dieu tot   lanh den voi   gia dinh anh

                 200,000

18/12/2019

160292. 181219. 125242. UNG HO CHAU BE MA SO 3577 FT19352099301000

                 200,000

18/12/2019

006790. 181219. 125148. ung ho ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 500,000

18/12/2019

269049. 181219. 130723. UNG HO ANH: HOANG TRONG TRAC. MA SO:   3591

                   50,000

18/12/2019

165060. 181219. 130739. Ung ho ma so 3591 FT19352740946057

                   50,000

18/12/2019

902575. 181219. 131301. Ma so 3591 - ung ho anh Hoang Trong Trac

                 500,000

18/12/2019

461734. 181219. 131616. UNG HO MA SO 3591 HOANG TRONG TRAC - 181219 - 13: 15: 54

                 500,000

18/12/2019

903146. 181219. 131739. oldwolf ung ho ma so 3591 Hoang Trong Trac

                500,000

18/12/2019

903844. 181219. 132329. Ung ho ms 3591 a Hoang Trong Bac, Doan Hung - Phu Tho

                 500,000

18/12/2019

179100. 181219. 133854. UNG HO BENH NHAN MA SO 3591

                 100,000

18/12/2019

178477. 181219. 134400. Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac Chuc Anh mau khoe FT19352303186220

               1,500,000

18/12/2019

183166. 181219. 135430. Gui a hoang trong trac FT19352557165026

                 500,000

18/12/2019

185042. 181219. 135826. Giup be dinh tien dat con anh tron FT19352382382155

                 300,000

18/12/2019

187612. 181219. 140419. 3591 ung ho anh hoang ngoc trac FT19352740299306

                 300,000

18/12/2019

192072. 181219. 141324. Mong co ky tich FT19352903001388

                200,000

18/12/2019

193205. 181219. 141547. GIUP DO ANH HOANG TRONG TRAC HOI SUC TICH CUC BV BACH MAI HN FT19352473611585

                 200,000

18/12/2019

911640. 181219. 141646. GIUP CHAU DINH TIEN DAT

                 300,000

18/12/2019

199393. 181219. 142814. Ung ho ma so 3586 em Nguyen Thi Thuy Linh FT19352846089028

                 100,000

18/12/2019

635711. 181219. 142825. MoMo 01666784486 Ma so 3592 Chi Tran Thi XuanDia chi xom 8 xa Quynh Thanh 970436 4038719121

                  50,000

18/12/2019

217431. 181219. 150242. Ho tro em nho co ma so 3577 FT19352300592370

               1,000,000

18/12/2019

695158. 181219. 150255. Chuyen tien cho ma so 3591, DT 0378685331

                 100,000

18/12/2019

863545. 181219. 151017. Ung ho 3592, chi Tran Thi Xuan, xom 8,   Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An FT19352003906284

                 200,000

18/12/2019

225466. 181219. 151727. Ung ho ma so 3591. Anh Hoang Trong Trac FT19352096631375

                 100,000

18/12/2019

941693. 181219. 151924. giup do Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18/12/2019

498608. 181219. 152541. UNG HO MA SO 3591 ANH HOANG TRONG TRAC - 181219 - 15: 27: 33

               1,000,000

18/12/2019

945771. 181219. 152734. Ung ho truong hop Anh Dinh Van Tron (thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha tinh Quang Ngai)

               2,000,000

18/12/2019

053642. 181219. 153441. gui a Hoang Trong Trac ma so 3591 chuc anh mau chong khoi benh

                 500,000

18/12/2019

289014. 181219. 034103. chuyen tien ung ho anh Hoang Trong Trac ma so 3591

                 500,000

18/12/2019

004211. 181219. 040628. LUU MINH DAO Chia se gia dinh chi Tran Thi Xuan, Ma so:   3592. Nghe An

                 100,000

18/12/2019

515887. 181219. 162036. ANH HOANG TRONG TRAC. MA SO 3591. KHU 8 NGOC QUANG, DOAN HUNG, PHU THO - 181219 - 16: 20: 34

                 500,000

18/12/2019

266940. 181219. 163251. Ung ho ma so 3591 FT19352909346191

                 500,000

18/12/2019

327235. 181219. 165332. Ung ho be Bang Tam que Tien Giang   Chuc con mau khoe nhe

                 100,000

18/12/2019

496630. 181219. 170323. ung ho tu thien MS 3577

                 300,000

18/12/2019

284855. 181219. 170628. Ung ho ma so 3577 Dinh Van Tron FT19352625181772

                 300,000

18/12/2019

293873. 181219. 172544. Ung ho ma so 3591 FT19352014079135

                 200,000

18/12/2019

948960. 181219. 174537. gui toi anh Hoang trong trac, ma so 3591

                 200,000

18/12/2019

131003. 181219. 175952. MS 3577 Anh Dinh Van Tron 0397594103

               1,000,000

18/12/2019

025868. 181219. 183031. ung ho ma so 3591

                 100,000

18/12/2019

025918. 181219. 183141. ung ho ma so 3592

                 100,000

18/12/2019

344160. 181219. 194748. Ung ho chau Dinh Tien Dat FT19352845179814

                 200,000

18/12/2019

165530. 181219. 203245. ung ho anh Hoang Ngoc Trac . Ma so 3591

                 300,000

18/12/2019

360984. 181219. 204203. Ms 3592. Giup chi Xuan FT19353112416056

                 350,000

18/12/2019

528589. 181219. 205534. Bao Chi Bao Lam ung ho MS 3592

                 300,000

18/12/2019

NGUYEN PHAM TUONG VI / MA SO 3577 DINH VAN TRON TINH QUANG NGAI GD TIEN MAT

                 500,000

18/12/2019

Sender: 79303008. DD: 181219. SHGD: 10008750. BO: LE THUY TUYET HUONG. MA SO 3577 ANH DINH VAN TRO N BA CUA BE DINH TIEN DAT 8 TUOI NGUOI DAN TOC HRE/MS 3577

                 100,000

18/12/2019

Sender: 79307005. DD: 181219. SHGD: 10002931. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3291(150. 000), 3 590(150. 000), 3589(150. 000), 3588(200. 000), 3587(150. 000), 3586(200. 000)

               1,000,000

18/12/2019

Sender: 79309001. DD: 181219. SHGD: 10001582. BO: LE THI LY. GIUP ANH NGUYEN BAO TOAN (MA SO 3590) DIA CHI AP NHA THO THI TRAN CHAU HUNG HUYEN VINH LOI TINH BAC LIEU

               5,000,000

18/12/2019

Sender: 01313007. DD: 181219. SHGD: 10000248. BO: NGUYEN THI BICH. UNG HO MA SO 3588

                100,000

18/12/2019

Sender: 79201001. DD: 181219. SHGD: 10003713. BO: DANG THANH TUNG. MA 3591 A HOANG TR TRAC KH 8 NG OC QUANG DOAN HUNG PHU THO

                 500,000

18/12/2019

Sender: 01307001. DD: 181219. SHGD: 10002020. BO: PHAM DUC BINH. IBMA SO 3591: ANH HOANG TRONG TRA C

                 500,000

19/12/2019

CAO THO MY NT - GIUP CHI NGUYEN THI PHUONG QUYEN ( ME BE BANG TAM) MA SO 3588 GD TIEN MAT

                 500,000

19/12/2019

FTF_CN: 9704366801198193010. FrAcc: 0011001283228. ToAcc: 0451000476889

                   50,000

19/12/2019

Sender: 01310005. DD: 191219. SHGD: 10001009. BO: NGUYEN NGOC TUAN. UNG HO MA SO 3592 TRAN THI XUA N

                 200,000

19/12/2019

Sender: 01310012. DD: 191219. SHGD: 10001312. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3585 NGO VAN DUNG

                   50,000

19/12/2019

Sender: 79310001. DD: 191219. SHGD: 10001367. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3584 HO THI LANG

                   50,000

19/12/2019

Sender: 01310001. DD: 191219. SHGD: 10001251. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3586 NGUYEN THI THUY LINH

                   50,000

19/12/2019

Sender: 01310001. DD: 191219. SHGD: 10003976. BO: MAI VAN ANH. GIUP DO 3592, CAM ON DAN TRI

                 100,000

19/12/2019

Sender: 79310001. DD: 191219. SHGD: 10004808. BO: LE HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3593

                 200,000

19/12/2019

Sender: 79310001. DD: 191219. SHGD: 10005392. BO: LE BINH PHUONG. GUI CHAU GIANG MO TIM BV BACH MA I, MA SO 3593

                 500,000

19/12/2019

Sender: 01310005. DD: 191219. SHGD: 10007397. BO: NGUYEN THI HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3593 ANH NGU YEN THANH NHA

                 200,000

19/12/2019

Sender: 01310001. DD: 191219. SHGD: 10010658. BO: NGUYEN HONG DANG. UNG HO ANH NGUYEN THANH NHA ,   MA SO 3593

                 500,000

19/12/2019

Sender: 01604003. DD: 191219. SHGD: 10000906. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3593 NGUYEN THANH NHAMINH V A SON GIUP MS3593 CAN TIEN PHAU THUAT TIMHOAN CANH KH O KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

19/12/2019

Sender: 01604001. DD: 191219. SHGD: 10000896. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3591 HOANG TRONG TRACMINH V A SON GIUP MS 3591 BI VIEM CO TIM CAN DIEU TRI GAPHOAN CANH KHO KHAN CAN GIUP CHARGEDETAILS OUR

                 100,000

19/12/2019

Sender: 01309001. DD: 191219. SHGD: 10003438. BO: NGUYEN NGOC HAI. UNG HO MA SO 3593 NGUYEN THANH NHA

                 100,000

19/12/2019

Sender: 01310005. DD: 191219. SHGD: 10015159. BO: DINH LAN PHUONG. UNGHOANHNGUYENTHANHNHA

                 500,000

19/12/2019

VU DINH NAM NT UNG HO ANH HOANG TRONG TRAC K8 NGOC QUANG DOAN HUNG PHU THO GD TIEN MAT

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299295264. ms 3590. CT tu 0021002048721 LUU DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299304821. UNG HO MA SO 3590 CHUC ANH TOAN VUOT QUA BENH TAT GIA DINH ANH HANH PHUC. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB. 299305213. MS 3591 -   anh Hoang Trong Trac. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB. 299305747. MS 3592 -   chi Tran Thi Xuan. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299306165. UNG HO MA SO 3591 CHUC CHU TRAC KHOE MANH SOM DOAN TU GIA DINH . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

19/12/2019

MBVCB299316155. Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. So dien thoai: 0393. 271. 703. CT tu 0341000146067 BUI VAN THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB. 299324131. UH a Trac MS 3591. CT tu Nguyen Sy Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   70,000

19/12/2019

MBVCB299363060. ung ho benh Tim Nam Dinh. CT tu 1031000007052 VU QUANG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

19/12/2019

MBVCB299376458. Gui ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577. CT tu 0071004893928 DO MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299407829. Ung ho chau Nguyen Truong Giang, con anh Nha (MS 3593) mo tim. CT tu 0451001390049 NGO TUAN SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299413055. ung ho ma so 3593, nguyen thanh nha. CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299414392. em can tien mo tim. CT tu ms 3593 anh nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299421007. 3593 gui Anh Nguyen thanh nha. CT tu 0251001570409 NGUYEN LE BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299424568. UngHo MS 3592 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299425711. 3593. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                  200,000

19/12/2019

MBVCB299427651. Chuc Be Bang Tam mau lanh benh. yeu con. CT tu 0651000874942 NGUYEN MINH MAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299441112. ung ho ms 3593. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299441584. ma so 3593, anh nguyen thanh nha. CT tu 0021000379663 TRAN THI MAI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299445043. Gui em Giang mo tim tai Vien Tim Mach BV Bach Mai (MS: 3593). CT tu 0021000302945 VO THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB. 299447816. hai con benh tim . CT tu ms 3592 chi tran thi xuan toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299455354. tim benh vien bach mai. CT tu ms 3593 nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299474592. gd 3593. CT tu 0071000954837 LE THI THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB. 299504363. maso 3593. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299519465. ung ho ma 3593. CT tu 0591000243206 PHAM THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299547893. ma so 3593. CT tu nsnsnns toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299549775. Ho tro Nguyen Truong Giang (Nguyen Thanh Nha) - Ma so 3593. CT tu 0011000557273 TRUONG THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299558034. Ung ho cho anh Nguyen Thanh Nha (MS 3593). CT tu 0011001124764 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299565438. ung ho ma so 3593 Nguyen Thanh Nha. CT tu 0691000354166 NGUYEN THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299569476. ung ho ma so 3583 Nguyen Thi Vinh. CT tu 0691000354166 NGUYEN THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299570665. ung ho ma so 3591 Hoang Trong Trac. CT tu 0691000354166 NGUYEN THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299576504. bao dien tu dan tri , ung ho anh Nha chua cho chau Giang. CT tu 0541000344863 DUONG BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

19/12/2019

MBVCB. 299578102. tim mach. CT tu 3593 nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB. 299586352. 3593. CT tu Nguyen Xuan Vuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB. 299595286. benh tim bam sinh. CT tu Anh Nguyen Thanh Nha MS 3593 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299607676. ma so 3593 Nguyen Thanh Nha chuc em mau khoe. CT tu 0071000607588 NGUYEN THI THUY KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299608121. ung ho ma so: 3593. CT tu 0621000443123 HO VAN CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299609318. UNG HO MA SO 3592 CHUC GIA DINH CHI XUAN SOM VUOT QUA KHO KHAN VUON TOI HANH PHUC BINH AN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

19/12/2019

MBVCB. 299624666. 3593 anh nguyen thanh nha. CT tu pham tan viet toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299636455. Ung ho ma so 3593 Nguyen Thanh Nha. CT tu 0351000217788 NGUYEN HUY CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB. 299646870. ms 3593. CT tu cao thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299663680. Toi ma so: 3593,   anh Nguyen Thanh Nha, xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299665867. ma so 3593 - be Giang mo tim. CT tu 0071001418242 NGO NGUYEN QUYNH TRAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB. 299666599. chau Giang con anh Nguyen Thanh Nha - Nam Dinh. CT tu d ninh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299695949. ms 3591, sdt 0378685331, bi viem co tim. CT tu Hoang Trong Trac toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299704643. ung ho anh Nguyen Thanh Nha. CT tu 0021000576599 CU CHI LOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299770090. ung ho ma so 3593. Nguyen Thanh Nha cho Giang dieu tri tim mach. CT tu 0021000242084 TRAN THI QUOC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299774612. chuc em vuot qua benh tat. CT tu 0611001985077 LE THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299777449. Ung ho ma so 3593: NGUYEN THANH NHA. CT tu 0031000124513 NGUYEN THANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299790119. ma so: 3593 anh Nguyen Thanh Nha. CT tu 0691000309669 NGUYEN THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299790778. Ung ho ma so 3593. CT tu 0691000410624 PHAM MINH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299791968. Ms 3593 :   Nguyen Thanh Nha. CT tu 0541000292484 MAI NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299807791. ung ho MS 3593. CT tu 0851000030859 VU VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB299810420. ung ho ma so 3593. CT tu 0011004058997 TRAN THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                500,000

19/12/2019

MBVCB. 299814285. ms3593: a. Nguyen Thanh Nha. D/c: Xuan Truong, Nam Dinh. CT tu pham tra toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299824551. ung ho ms 3591, anh Hoang Trong Dac. CT tu 0011004004072 NGUYEN MANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299832218. gui anh Dinh Van Tron -   Quang Ngai. CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299836369. Giup ma so 3593 mo tim dang nam BV Bach mai . CT tu Nguyen thi Lan Anh   toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB299857947. ms 3588 _chuc chau Bang Tam binh an. CT tu 0861000040656 LE THI THANH THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299860588. ung ho ma so 3593. CT tu 0011002115341 NGUYEN VI LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

19/12/2019

MBVCB299875089. Ma so 3593. . CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

19/12/2019

MBVCB299902560. tuan anh ck tu thien mo tim cho e nguyen truong giang. CT tu 0451000261425 PHAM THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

19/12/2019

MBVCB. 299920571. MS 3593 Tim Bam sinh. CT tu nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

19/12/2019

MBVCB299934663. ung ho ma so 3592 chi Tran Thi Xuan dia chi xom 8 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu tinh Nghe An. CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299940357. ms3593 nguyen thanh nha. CT tu thuy dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

19/12/2019

MBVCB. 299964330. MS3593. nguyen thanh nha xon12 xuan thanh xuan truo. CT tu vu thi trang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1812190911068001. PHAN TRAN DONG GIANG. MS3584: 500k; MS3585: 300k; MS3586: 300k; MS3587: 300k; MS3588: 300k; MS3589: 200k; MS3590: 300k; MS3591: 300k; MS3592: 300k;

               2,800,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191040516001. phan ngoc hung Giup ma so:   3592

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190784648002. phan ngoc hung Giup ma so:   3593

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190018840002. LE NAM. Ung ho Ma so: 3593 -   Anh Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190107356001. CHU VAN TUAN. Ung ho ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190729184001. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. xom 12,   xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Bac sy

                   60,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190719938002. VU THI THANH HUYEN. Ung ho ma so 3593

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190304134001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TX. THUAN AN -   BINH DUONG 3593

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190396506001. Nguyen Thi Huong Ma so 3593:   Anh Nguyen Thanh Nha. xom 12,   xa Xuan T

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190435734001. Vu Ngoc Hong, Q7   GIup MS3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190578856001. NGO THI HAI YEN. UNG HO MA SO 3593 NGUYE TRUONG GIANG

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190964528001. Ma so 3592:   Chi Tran Thi Xuan. xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An hoan canh kho khan

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190274480002. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, Nam DInh benh tim

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190949478002. Nguyen Thanh Nha Xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, Nam Dinh   Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190658082002. NGUYEN THI YEN. UNG HO MA3593 NGUYEN THANH NHA

                  200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190557946001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190108002002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190967132002. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3592

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190577520001. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3593

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190224564001. Phuong Ha Noi Ms 3591

                 150,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190743960001. Nguyen Van Su Hai Duong Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                   50,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190675362001. Vu Manh Hung P1406, CC Trung Yen Plaza, So 1,   Trung Hoa, CG, HN Ung ho ma so 3593. Nguyen Thanh Nha

               2,000,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190987050001. Lam Vy TP HCM Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha - Nam Dinh

                 250,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190463911001. Loan Bui thi Xuan Ma so 3593 : Anh Nguyen Thanh Nha

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190496745002. LE VIET BA. giup do xin gui ve: Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. So dien thoai: 0393. 271. 703

                   50,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190198829001. TRAN VAN CHINH. Ma so 3593: Benh nhan Nguyen Truong Giang

               1,500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190745341001. Thanh Ha Noi Ms 3593 -   Chuc em mau khoe

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190187281001. DUONG BICH THUY. Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An. SDT: 0393. 271. 703

                500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190864121002. LE HONG PHUONG. ung ho MS3577 - Dinh Van Tron

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190623749002. DUONG BICH THUY. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, Xuan Truong, Nam Dinh. DT: 0386012902

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190504037001. NGUYEN VAN VINH. Ung ho, Ma so 3593:   Anh Nguyen Thanh Nha, Xom 12,   Xa Xuan Thanh, Huyen Xuan Truong, Tinh Nam Dinh

                   50,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190397337003. VU THUY HUONG. ung ho ma so 3563 ba Nguyen Thi Kim Lien

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190439183001. NGUYEN HUU LOI. Ung ho e Giang dieu tri bv tim mach bach mai

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190217303001. PHAM NGUYET ANH. Ung ho Ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190415621002. VU HOAI PHUONG. ung ho be Bang Tam MS3588 (Nguyen Thi Phuong Quyen me be)

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190190173001. BUI NGOC MINH. UNG HO MA SO 3593: Anh Nguyen Thanh Nha, Nam Dinh

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190020021001. DINH THI THUY LINH. Ung ho ma 3586; Nguyen Thuy Linh -     quan Hai ba Trung, TP ha noi

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190223783001. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3591: anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu Tho.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191033423001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3593: Anh Nguyen Thanh Nha, Nam Dinh

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190520407002. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190994871001. PHI VIET HANH. Ma so 3591: Anh Hoang Trong Trac Dia chi: Khu 8, Ngoc Quang,   Doan Hung, Phu ThoSo DT: 0378685331

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190425707002. PHI VIET HANH. Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. So dien thoai: 0393. 271. 703

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190538311003. HOANG NGOC HA. Ma so 3592: Chi Tran Thi Xuan. Dia chi xom 8, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

                 100,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190715847003. PHI VIET HANH. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. DT: 0386012902

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190810927001. Phuc Van Quan Ha Dong Ma so 3593 - anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191040899004. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3590: Anh Nguyen Bao Toan. Dia chi:   Ap Nha Tho, thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190053657005. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3564: Nguyen Huu Thang, thon Thanh Son, Duc Dong,   Duc Tho, Ha Tinh

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190065573007. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3589: Co giao Tran Thi Ba Tien. Dia chi: Thon 3, xa Dak HLo,   huyen Kbang, Gia Lai)

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190867861001. DINH DUY KHANH. ung ho Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha.

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190919917008. HOANG NGOC HA. ung ho Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam).   ap Than Dao, xa Than Cuu Nghia, huyen Chau Thanh, tinh Tien Giang

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190578531001. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, Nam Dinh Hien em Giang dang dieu tri tai vien Tim mach, ben

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190468033001. VU DUY LINH. GIUP DO EM GIANG MA SO 3593 MO TIM

               1,000,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191013161001. TRAN XUAN HUONG. Ung ho Anh Nguyen Thanh Nha. Ma so 3593

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190893281001. NGUYEN THU VAN. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190091851001. Nguyen Duc Ai Tu hiep, thanh tri Ms 3591, 3592,   3593 moi ms 100k

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190130095001. PHAM ANH TU. Ma so: 3593

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190448807001. DUONG MINH THONG. ma so 3592, chi Tran thi Xuan, dt: 0393271703

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190158758001. LUU LAN CHI. Ung ho Ma so 3593

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190468230002. DAM QUANG HUY. Ma so 3593. Anh Nguyen Thanh Nha

                   50,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190987122001. Ms 3593 Nguyen Thanh Nha xom 12, xuan thanh, xuan truong, nam dinh con bi benh tim

                 200,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190438982002. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. xom 12,   xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Hoan canh kho khan

                 400,000

19/12/2019

IBVCB. 1912191022756001. Le Tri Thong Mã   s? 3591: Anh Hoà ng Tr?ng Tr?c

               1,000,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190201312003. Nguyen Khanh Linh Ma so 3588: Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Ta

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190700794004. Thach Ha Tinh Ma so 3593

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190187778001. NGO HONG VAN. Ma so: 3593, anh NGUYEN THANH NHA , xom 12 xa Xuan Thanh, Huyen Xuan Truong , Tinh Nam Dinh , DT:   0386012902

                 400,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190195790001. CHU THI VIET HUONG. Ung ho ma so 3593 chau Giang

                 500,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190166564005. PHAM THI TUYET. UNG HO 3593 NGUYEN THANH NHA 0386012902

               1,000,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190495722001. Dinh Thi Mong Lien 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3593

                 300,000

19/12/2019

IBVCB. 1912190048362001. TRUONG MINH TUAN. Giup Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha

                 500,000

19/12/2019

533095. 191219. 125045. Ho tro MS 3593 FT19353801378197

                 300,000

19/12/2019

545472. 191219. 132942. Ung ho ms 3593 anh Nguyen Thanh Nha FT19353041460250

                 200,000

19/12/2019

552677. 191219. 134844. Ung ho Ma so 3593 FT19353634720328

                 200,000

19/12/2019

666906. 191219. 141702. Ma so 3593 - Nguyen Thanh Nha

                 150,000

19/12/2019

056669. 191219. 141720. ung ho Ma so 3593 Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

111487. 191219. 142350. Ho tro em Giang mo Tim

                 500,000

19/12/2019

671113. 191219. 143319. tran thu ha ung ho ma so 3587

                 200,000

19/12/2019

112551. 191219. 143515. Ung ho em Giang MS: 3593

               1,000,000

19/12/2019

756046. 191219. 143722. Ung ho MS 3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

586167. 191219. 145930. Ung ho MS 3593 a Nguyen Thanh Nha FT19353999474052

                 200,000

19/12/2019

302127. 191219. 150159. Gui tang ma so 3593 Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

679136. 191219. 150304. UNG HO MA SO 3593

               1,000,000

19/12/2019

440563. 191219. 150432. 4047796169 Chuyen qua MoMo chuc em giang som khoi benh

                 100,000

19/12/2019

591566. 191219. 151249. TTTPHUONG giup Ms3592 Ms3593 moi Ms 100000 dong

                 200,000

19/12/2019

606606. 191219. 153758. ung ho anh nguyen thanh nha ma so 3593 sdt 0386012902 FT19353672184300

                 500,000

19/12/2019

234081. 191219. 154222. Chuyen tien ung ho ma so 3593 nguyen thanh nha

                 200,000

19/12/2019

609769. 191219. 154406. Luu Van Quan ung ho ms3593 A Nguyen Thanh Nha Nam Dinh FT19353783093723

                 500,000

19/12/2019

062731. 191219. 154544. ung ho ma so 3593

                 200,000

19/12/2019

594179. 191219. 160240. Hien luong ung ho anh Nguyen thanh Nha ms3593

                 200,000

19/12/2019

250527. 191219. 160648. UNG HO MS 3593

               1,000,000

19/12/2019

144821. 191219. 161657. A tuan Ung ho giang mo tim

                 500,000

19/12/2019

631871. 191219. 162506. Giup do ma so 3593 Nguyen Thanh Nha chuc Giang mau khoe FT19353382191092

                 300,000

19/12/2019

633754. 191219. 162831. Ung Ho Chau Nguyen Truong Giang cho Mo tim o BV bach mai ma so 3594 FT19353080223067

                 500,000

19/12/2019

316043. 191219. 163022. Ma so 3593 ung ho anh nguyen thanh nha mo tim cho con trai tai benh vien bach mai

                 200,000

19/12/2019

639423. 191219. 163927. Ung ho e nguyen truong giang ms 3593 FT19353100353317

                 200,000

19/12/2019

807005. 191219. 165754. ung ho ma so 3593 nguyen thanh nha

                 150,000

19/12/2019

154596. 191219. 171704. Ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

660843. 191219. 172421. MA SO 3593 NGUYEN THANH NHA FT19353261013609

                 200,000

19/12/2019

323328. 191219. 172520. Ung ho bo con anh Nha

                 200,000

19/12/2019

404929. 191219. 175039. 3593 Nguyen Thanh Nha

                 500,000

19/12/2019

909250. 191219. 175043. Giup do a nguyen thanh Nha ma so 3593

                 500,000

19/12/2019

160637. 191219. 180505. Ung ho be bang tam ma so 3588 chuc be nhanh khoe

                 200,000

19/12/2019

685899. 191219. 183213. Ung ho Ms 3591 Anh Hoang Trong Trac FT19353651898910

               1,000,000

19/12/2019

693231. 191219. 185404. Ung ho gd anh dinh van tron FT19353836502364

                 200,000

19/12/2019

697680. 191219. 190743. Ms 3593 Anh Nguyen Thanh Nha FT19353009551455

                 200,000

19/12/2019

335122. 191219. 191836. Ung ho ma so 3593 em Giang mo tim o benh vien Bach Mai

               1,000,000

19/12/2019

704739. 191219. 192929. Ung Ho Em GIANG Bi Benh Tim bam sinh FT19353265017481

                 100,000

19/12/2019

716112. 191219. 200641. Gui chi Nguyen Thi Phuong Quyen Ma so 3588 FT19353738507002

                   50,000

19/12/2019

716626. 191219. 200841. Gui chi Tran Thi Xuan Ma so 3592 FT19353673093706

                   50,000

19/12/2019

717175. 191219. 201029. Gui anh Nguyen Bao Toan Ma so 3590 FT19353584020312

                   50,000

19/12/2019

718010. 191219. 201317. Gui c Tong Thi Luan Ma so 3587 FT19353516252594

                   50,000

19/12/2019

722720. 191219. 202903. Ho tro benh nhan tim - Nguyen Truong Giang FT19353949018796

               2,000,000

19/12/2019

603686. 191219. 203350. Ung ho Ma so 3593 Anh Nguyen Thanh Nha.   Dia chi xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam

                   50,000

19/12/2019

726790. 191219. 204234. UH MS 3593 Nguyen Thanh Nha FT19354970943781

                 250,000

19/12/2019

527150. 191219. 204336. ung ho Dinh Tien Dat ma 3577 o Quang Ngai

                 200,000

19/12/2019

006219. 191219. 205313. Ung ho ma so 3593 nguyen thanh nha

                 100,000

19/12/2019

731253. 191219. 205804. Ung ho ma so 3593 FT19354013942280

                 500,000

19/12/2019

187257. 181219. 210744. 4042165983 Chuyen qua MoMo ma so 3592 Chi Tran Thi Xuan tam long nhan ai

                 500,000

19/12/2019

235677. 181219. 211932. ung ho cac benh nhan

                 150,000

19/12/2019

378183. 181219. 214409. Ung ho ma so 3592 Tran Thi Xuan xom 8 Quynh Thanh quynh luu Nghe An FT19353091594091

                 100,000

19/12/2019

976402. 181219. 221135. ung ho ma so 3592. chi tran thi xuan. quynh thanh. quynh luu.   nghe an

                 500,000

19/12/2019

387988. 181219. 222905. Ma so 3592 FT19353600988395

                 249,000

19/12/2019

402989. 191219. 004725. ung ho ma so 3592 tran thi xuan FT19353906122264

                 100,000

19/12/2019

412629. 191219. 071106. Giup do ms 3593 a nguyen thanh nha FT19353042001027

                 200,000

19/12/2019

412691. 191219. 071152. Ung ho ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha FT19353174818110

                 100,000

19/12/2019

415758. 191219. 074111. Quyen gop ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha FT19353131299987

                 200,000

19/12/2019

968883. 191219. 075019. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 giup do em Nguyen Truong Giang

                 300,000

19/12/2019

501242. 191219. 075809. Ung ho ma so 3592

                 700,000

19/12/2019

574134. 191219. 081039. Ung ho Ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

574190. 191219. 081318. Ung ho Ma so 3591

                 100,000

19/12/2019

423251. 191219. 082124. UH ma so 3577 DINH VAN TRON FT19353703526048

                 200,000

19/12/2019

539363. 191219. 082020. UNG HO GD ANH NGUYEN THANH NHA, MS 3593

               1,000,000

19/12/2019

425293. 191219. 082905. Ung ho Nguyen Thanh Nha ma so 3593 FT19353810930331

                 200,000

19/12/2019

589111. 191219. 083054. SANHSEACO GUI MA SO 3592 - 191219 - 08: 30: 53

                   50,000

19/12/2019

589650. 191219. 083324. SANHSEACO GUI MA SO 3593 - 191219 - 08: 33: 22

                   50,000

19/12/2019

575002. 191219. 084152. Ung ho anh Hoang Trong trac o doan hung phu tho

               1,000,000

19/12/2019

550677. 191219. 084526. Nguyen tien thuan   0987810116 ung ho ms 3593

                   50,000

19/12/2019

328543. 191219. 084509. Tang em Nguyen Truong Giang MS 3593

                 200,000

19/12/2019

431501. 191219. 084925. Ung ho e Giang benh tim bam sinh o bv Bach Mai FT19353210782644

                 300,000

19/12/2019

431999. 191219. 085055. Ung ho truong hop be Tien Dat ma so 3577 FT19353001558843

                 500,000

19/12/2019

587834. 191219. 085537. ung ho benh nhan ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

441433. 191219. 091544. Giup do ma so 3593 Anh Nguyen Thanh Nha FT19353305056153

                 500,000

19/12/2019

040786. 191219. 091625. Ung ho MS 3593

                 200,000

19/12/2019

442915. 191219. 091915. NH99 ung ho ma so 3593, nguyen thanh nha FT19353109085653

                 200,000

19/12/2019

263973. 191219. 092639. IBFT Ung ho ms 3588

                 200,000

19/12/2019

176081. 191219. 093137. Ung ho ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha. chuc ca mo thanh cong

                 200,000

19/12/2019

605561. 191219. 093732. UNG HO MA SO 3593 - 191219 - 09: 37: 30

               1,000,000

19/12/2019

259924. 191219. 094048. Ms 3592 Tran Thi Xuan

                 100,000

19/12/2019

588545. 191219. 094459. Ung ho A Trac

                 500,000

19/12/2019

457108. 191219. 095157. Ma so 3593 FT19353809974998

                 200,000

19/12/2019

976734. 191219. 094958. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 ung ho chau Giang con anh Nha ma so 3593

               1,000,000

19/12/2019

783220. 191219. 100046. Ung ho 3593 Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19/12/2019

540776. 191219. 100409. Giup do Anh Nguyen Thanh Nha: MS: 3593

                 300,000

19/12/2019

468524. 191219. 101632. Ung ho con anh Tron ma 3577 FT19353623851842

                 200,000

19/12/2019

610571. 191219. 102210. Ma So 3593 Anh Nguyen Thanh Nha bo cua Chau Ng Truong Giang

                 400,000

19/12/2019

266563. 191219. 102446. Ung ho em Nha ma so 3593 chuc em nhanh binh phuc

                 200,000

19/12/2019

063300. 191219. 102919. Chuyen tien giup em Giang

               3,000,000

19/12/2019

476685. 191219. 103358. Ma so 3593 nguyen thanh nha FT19353027909162

                 100,000

19/12/2019

614507. 191219. 103835. ung ho ma so 3593 -   Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

195664. 191219. 103855. goi ma so 3592

                 200,000

19/12/2019

479114. 191219. 103908. Ung ho ma so 3593. FT19353017987022

                 500,000

19/12/2019

619247. 191219. 105647. Dai uy jewelry ung ho ms 3588

                 200,000

19/12/2019

326273. 191219. 110513. 4045974659 Chuyen qua MoMo UH 3593

                 200,000

19/12/2019

493233. 191219. 110836. Ung ho MS 3593 A Nguyen Thanh Nga FT19353757995410

                 100,000

19/12/2019

885021. 191219. 110839. 191219000015907 Ma so 3592 ZP5DT6I9H2CT

                 100,000

19/12/2019

008640. 191219. 111035. IBFTA 191219000015992 Ma so 3593

                 100,000

19/12/2019

048014. 191219. 110938. ma so 3593 a Ng Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

505003. 191219. 113356. Ung ho ma so 3586 ngay 19 - 12 FT19353208623433

                 100,000

19/12/2019

491490. 191219. 114026. ung ho ma so 3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19/12/2019

509558. 191219. 114413. Ung ho con anh tron ma so 3577 FT19353008004103

                 200,000

19/12/2019

584215. 191219. 115324. Ung ho ma so 3593 nguyen thanh nha

               1,000,000

19/12/2019

547714. 191219. 120248. ung ho MS 3593: Anh Nguyen Thanh Nha, Xuan Thanh , Xuan Truong , Nam Dinh

                 200,000

19/12/2019

20191219000037: MA SO 3592: CHI TRAN THI XUAN. DIA CHI XOM 8, XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH L

                 200,000

19/12/2019

IBPS/SE: 79323001. DD: 191219. SH: 10000593. BO: TRAN THI KIM THANH. UNG HO ANH DINH VAN TRON MS 3 577

                 300,000

19/12/2019

NGUYEN VIET CUONG; NGUYEN VIET CUONG UNG HO MA SO 3590 - NGUYEN BAO TOAN -   DUONG THI LOI (V O ANH TOAN) -   BAC LIEU;

                 500,000

19/12/2019

FTF_CN: 9704366807032285029. FrAcc: 0041000160806. ToAcc: 0451000476889

                 100,000

19/12/2019

Sender: 79307005. DD: 191219. SHGD: 10000483. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3591 ANH HOANG TRONG TRAC

                 500,000

19/12/2019

Sender: 79307005. DD: 191219. SHGD: 10000480. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3592 CHI TRAN THI XUAN

                 500,000

19/12/2019

Sender: 01321001. DD: 191219. SHGD: 10000349. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3593 ANH NGUYEN THANH NHA DIA CHI XOM 12 XA XUAN THANH HUYEN XUAN TRUONG TINH NAM DINHDT 0386012902

                 100,000

19/12/2019

Sender: 01202001. DD: 191219. SHGD: 10000852. BO: VO THI THUONG LAN. 995219121951652     GIUP MA SO 3591 VA 3593

                 500,000

19/12/2019

Sender: 79307005. DD: 191219. SHGD: 10005676. BO: TRAN HOANG HAI. IBMS 3591 GUI ANH HOANG TRONG TR AC

                 200,000

19/12/2019

Sender: 79302001. DD: 191219. SHGD: 10003066. BO: NGUYEN XUAN TRUNG. (CKRMNO:   036219121982890)UNG HO GIA DINH ANH NGUYEN THANH NHA MS 3593   (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

                 500,000

19/12/2019

Sender: 01321001. DD: 191219. SHGD: 10001323. BO: TRAN DUY THUC. UNG HO MA SO 3593

                 100,000

20/12/2019

IBPS/SE: 79310001. DD: 201219. SH: 10005166. BO: NGUYEN THI NHU ANH. UNG HO MA SO 3593:   ANH NGUYEN THANH NHA

                 500,000

20/12/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 201219. SH: 10000475. BO: NGUYEN VAN QUYEN. UNG HO CHAU NGUYEN TRUONG GIANG

                 500,000

20/12/2019

IBPS/SE: 01310005. DD: 201219. SH: 10002768. BO: DINH BAT DINH. CHUT TAM LONG CHIA SE,   MA SO 3592

                 300,000

20/12/2019

Sender: 79310001. DD: 201219. SHGD: 10000760. BO: CHU THI HONG LIEN. CHUYEN TIEN CHO MA SO 3593 NG UYEN THANH NHA

                 200,000

20/12/2019

Sender: 01310012. DD: 201219. SHGD: 10004835. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA 3594

                   50,000

20/12/2019

Sender: 01310005. DD: 201219. SHGD: 10003927. BO: VU LE HANG. UNG HO MA SO 3594 PHAN DINH KIEN VO THI HIEN

                 500,000

20/12/2019

Sender: 01310012. DD: 201219. SHGD: 10005982. BO: NGUYEN NGOC HIEP. UNG HO MA SO 3594,   ANH PHAN DI NH KIEN, CHI VO THI HIEN.

                 100,000

20/12/2019

Sender: 01310005. DD: 201219. SHGD: 10006254. BO: NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3594

                 500,000

20/12/2019

Sender: 01310012. DD: 201219. SHGD: 10006423. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3594 PHAN DINH KIEN

                   50,000

20/12/2019

Sender: 01310001. DD: 201219. SHGD: 10007909. BO: NGUYEN THI THU HUONG. UNG HO GIA DINH CHI VO THI HIEN MA SO 3594 HA TINH

                 200,000

20/12/2019

Sender: 79604002. DD: 201219. SHGD: 10001786. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3594 PHAN DINH KIENMINH VA SO N GIUP MS 3594 HAI CON BI BENH TIM VA UNG THUGIA D INH KHO KHAN CAB GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

                 200,000

20/12/2019

Sender: 79305001. DD: 201219. SHGD: 10004840. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. CTY TNHH GNVT TIEU CHUAN DONG GOP CHO MA SO 3594 ANH PHAN DINH KIEN CHI VO THI HIEN DIA CHI XOM 1 XA HUONG LONG HUYEN HUONG KHE TINH HA TINH

                 500,000

20/12/2019

Sender: 01310012. DD: 201219. SHGD: 10015492. BO: TRUONG GIA HUNG. GUI ANH PHAN DINH KIEN MS3594

                 300,000

20/12/2019

MBVCB. 300211550. ma so 3594 anh phan dinh kien. CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300229988. ma so 3594. CT tu 0831000046720 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

20/12/2019

MBVCB300259519. ung ho ma 3594. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB. 300262954. ma so 3594 phan dinh kien vo thi thu hien. CT tu jasmine toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300265404. ung ho ms3594. CT tu 0811000002334 HOANG VIET PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300273894. nguyen thi phuong quyen. CT tu 0261003473979 NGUYEN TAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB300276206. UH ms3594 . CT tu 0021000320623 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300291613. ma so : 3577. CT tu 0181003634152 VO THI THAO NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                100,000

20/12/2019

MBVCB300305755. ung ho be Dinh Tien Dat. CT tu 0811000035470 MAI THI DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB300307077. ung ho ma so 3594. CT tu 0251002690943 NGUYEN THI TRONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

20/12/2019

MBVCB300346757. ung ho ma so 3594 anh phan dinh kien chi vo thi hien. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

20/12/2019

MBVCB300350529. ung ho A Nguyen Thanh Nha ma so3593. CT tu 0611001947805 PHAN THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB. 300375998. Con bi benh tim. CT tu Vo Thi Hien - Ma so 3594 toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

               1,000,000

20/12/2019

MBVCB300388874. ung ho con anh Dinh Van Tron, ma so 3577( ha thanh, son thanh,   son ha, quang ngai). CT tu 0451000244816 DOAN THI THANH TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300391198. ung ho ma so 3594. CT tu 0881000300377 DUONG HONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB300467068. ung ho ma so 3588, 3592,   3593, 3594. CT tu 0011002267443 PHAM THI THANH BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB. 300498918. 3594. CT tu Thuy Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300504496. ma so 3591: anh hoang trong trac. CT tu 0511000435291 HO NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 400,000

20/12/2019

MBVCB300510334. Chau Hung gui tang co Vo Thi Hien MS 3594. CT tu 0821000192770 TRAN HUU HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300584060. Ung ho muc Tam long nhan ai - ma so 3594. CT tu 0011000510778 TRUONG THI THU HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB300672574. Ung ho Quy Nhan Ai: MS3594 (2 trieu) + MS3592 (2 trieu) + MS3588 (1 trieu) + MS3593 (1trieu). CT tu 0071002596828 PHAM THI HONG TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               6,000,000

20/12/2019

MBVCB300673513. ung ho ma so 3593 - NGUYEN THANH NHA. CT tu 0171003479318 VU THI THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300674835. ung ho ma so 3588 - NGUYEN THI PHUONG UYEN. CT tu 0171003479318 VU THI THUY ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB. 300705229. Giup do ma so 3575: Chi Phan Thi Thuy Nhi. CT tu DUONG HA toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300726068. Ma so 3592. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB. 300749748. ms 3577. CT tu chau Dinh Tien Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300787876. chuyen cho be Dinh Tien Dat. CT tu 0071001060340 NGUYEN THI NGOC TRAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB. 300834024. 3592. CT tu nguyen hong ly toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB. 300863205. moi hoan canh. CT tu Vu Tra My toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB. 299993982. chua benh tim . CT tu ma so 3593 nguyen thanh nha toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300002739. ung ho anh Nguyen Thanh Nha ma so 3593. CT tu 0211006788888 TRAN VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300007831. ma so 3593 , anh nguyen thanh nha. CT tu 0381003111505 NGO THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB. 300017283. UH em Giang MS 3593 . CT tu Nguyen Sy Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   70,000

20/12/2019

MBVCB. 300018632. UH nha chi Xuan MS 3592. CT tu Nguyen Sy Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

20/12/2019

MBVCB300026474. UNG HO MA SO 3551. EM CHUC CHI SOM VUOT QUA KHO KHAN. . CT tu 0561000397771 TRUONG THI THU THAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300052179. gui giup chau Dinh Tien dat. CT tu 0331000458626 NGUYEN VAN NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300072785. ma so 3594. CT tu 0461003721448 VU NGOC MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300078417. ms 3594 ung ho chi vo thi Hien. CT tu 0041000144194 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB. 300082368. ms 3594, nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   10,000

20/12/2019

MBVCB. 300085144. MS 3594 -   anh Phan Dinh Khien. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB. 300089385. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB300091362. ma so: 3594,   chi Vo Thi Hien. CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB. 300094872. Ung ho ms: 3594. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300102588. Ung ho ma so 3594. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

20/12/2019

MBVCB300104160. Ung ho ma so 3593. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB300105548. ung ho ma so 3592. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

20/12/2019

MBVCB. 300117925. 3594. CT tu anh Phan Dinh Kien chi Vo Thi Hien toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300130644. thay loi dong vien toi vo chong anh chi phan dinh kien vo thi hien ma so 3594 . CT tu 0211000496475 NGUYEN VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300135239. Ung ho Ma so 3594 Phan Dinh Kien -   Vo Thi Hien. CT tu 0011000650014 NGUYEN TIEN SY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300135601. UNG HO ANH PHAN DINH KIEN, CHI VO THI HIEN MS 3594. CT tu 0301000374393 TRAN THANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB. 300136118. MS 3594. CT tu Thu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300147353. Giup do anh chi Vo Thi Hien, xom 1 Huong Long, Huong Khe,   Ha Tinh. CT tu 0071004443829 NGUYEN DUC CHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

20/12/2019

MBVCB300148603. chuyen ung ho ma 3594 cho a phan dinh kien - vo thi hien. CT tu 0451001740247 MAI XUAN KIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300162672. ung ho c Hien ma 3594. CT tu 0451000394930 NGUYEN PHUONG MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 300,000

20/12/2019

MBVCB. 300166408. 3594. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

20/12/2019

MBVCB. 300175939. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

20/12/2019

MBVCB300182013. ma so 3594. CT tu 0071000956671 NGUYEN TRUONG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                400,000

20/12/2019

MBVCB. 300200606. hai chau bi tim ban sinh. CT tu anh phan dinh kien - vo thi hien toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

20/12/2019

MBVCB300206484. ung ho tu thien MS 3594. CT tu 0011004060558 NGUYEN ANH TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

20/12/2019

VCBPAY300022439. ma so 3593 anh nguyen thanh nha. NGUYEN THI HA CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

                 100,000

20/12/2019

IBVCB. 1912190407416003. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. DT: 0386012902

                 100,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190947238003. phan ngoc hung Giup ma so:   3594

                 100,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190236676002. TRAN NGUYEN HAN. ung ho nguoi ngheo

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012191024304001. Ma so 3594: Phan Dinh Kien Xom 1, xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha Tin Gia dinh ngheo, con benh

                 300,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190801676001. Do Dinh Thuong Da Nang Ms: 3594

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190576412001. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. Xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha Tin Nghen ngao

                   60,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190616296001. NGUYEN VAN KHIET. NGUYEN VAN KHIET (HN) UNG HO Ma so 3594 PHAN DINH KIEN -   HUONG KHE, HA TINH

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012191040290002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien.

                 400,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190453718001. TRAN HOAI NAM. ung ho ma so 3593 chu Nguyen Thanh Nha

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190329234001. Thu Giang Ha Noi Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190989054001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. Dia chi: Xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha TinhSo DT: 0399. 982. 502

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190422658001. NGUYEN PHUONG THAO. UNG HO MA SO 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. 0399. 982. 502 - Xom 1, xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh

                 300,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190114676001. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien Xom 1, xa Huong Long, huyen Huong Khe, Ha Tinh vo chong khanh kiet bat luc om hai dua con tho

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190931788001. Cty TNHH Leplus VN BT5. 5 Viglacera, 274 Huu Hung, Tay Mo,   Nam Tu Liem Ma so 3594

                 100,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190508248001. TRUONG DUY THUC. Ma so: 3594, anh Phan Dinh Kien, chi Vo THi Hien. Huong Khe,   ha tinh

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190882637001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3593 va 3594 moi ms 4trieu500k cau mong quy vi manh khoe -   ADIDAPHAT

               9,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190446169001. PHAM KIM THOA. ung ho ms 3592, 3594 moi ms 100. 000dg

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190667623001. Phan Dinh Kien, Vo Thi Hien Xom 1, Huong Long,   Huong Khe, Ha Tinh Ms 3594

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190574067003. LE DINH KHUONG. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. Dia chi: Xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh

               1,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190908663001. Lam Vy TP HCM Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien - Ha Tinh

                 250,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190827843001. PA Q3 Mã s? 3594: Anh Phan ì nh Kiê n, ch? Võ Th? Hi?n.

               1,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190668057001. TRAN NGOC ANH. Ung ho anh Kien chi Hien Ha Tinh, ma so 3594

               5,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190877409001. NGUYEN THU VAN. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien.

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190982355001. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. Xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha Tin Ma so 3594

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190597971001. Ma so 3594: 100k, Ma so 3592: 100k Ma so 3594: 100k, Ma so 3592: 100k Ma so 3594: 100k, Ma so 3592: 100k

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190241175001. Linh Yen Hoa, Ha Noi MS 3594: Phan Dinh Kien, Vo Thi Hien, Ha Tinh

                 300,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190495909002. DO THI LAN CHI. ung ho ms 3594 (Vo thi hien)

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190488111001. Phuong Anh Ha Noi ma so 3594, Phan Dinh Kien, Vo Thi Hien, Huong Khe

                 300,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190336573002. TRAN THU HANG 370 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI MS3594

                 300,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190460813001. MAI VIET CUONG. Ma so 3594

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190214366003. NGUYEN PHUONG DUNG. Ung ho ma so 3594

               2,000,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190015450002. VU THI PHUONG THANH. Ung ho MS 3594 - GD anh Kien

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190332598001. Lam Hoa HaiPhong 3593 -   Nguyen Thanh Nha

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190137770002. lam Hoa Hai Phong 3594 -   Phan dinh Kien, Vo Thi Hien

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190514984001. DUONG MINH THONG. ma so 3594, anh phan dinh kien - Hien, dt, 0399982502

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190753048003. NGUYEN THI THU HIEN. ung ho MS: 3594 - A Kien C Hien o xom1, xa Huong Long, Huong Khe, Ha Tinh

                 200,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190879600004. nguyen the thang Dam phu my Mã s? 3594: Anh Phan ì nh Kiê n, ch? Võ Th? Hi?n.

                 100,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190927720004. NHAT THIEN TP HCM MA SO 3594 ANH PHAN DINH KIEN , CHI VO THI HIEN

                 500,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190873200003. TO THI HAI YEN. ung ho Ma so 3594

                 150,000

20/12/2019

IBVCB. 2012190025472001. NGUYEN HOANG SON. Ung ho gia dinh em Nguyen Truong Giang dieu tri chua benh

                 200,000

20/12/2019

932303. 191219. 211720. 191219000058296 ung ho ma so 3593. anh Nguyen Thanh Nha ZP5DT6IAB0KK

                 100,000

20/12/2019

308807. 191219. 213933. IBFT 3577 - Gui Anh Dinh Van Tron - Be Dat

                 200,000

20/12/2019

289794. 191219. 214655. ?ng h?

                 100,000

20/12/2019

758047. 191219. 230922. Ck ma so 3577 chau dat quang ngai FT19354811221771

                 100,000

20/12/2019

758518. 191219. 231321. Ma so 3593 FT19354220030187

                 200,000

20/12/2019

759328. 191219. 232100. Ung ho ma so 3593 gd ang Nguyen Thanh Nhang FT19354837406704

                 200,000

20/12/2019

040659. 191219. 235625. Ma so 3577 Dinh Van Tron

                 100,000

20/12/2019

763480. 201219. 000950. 3591 anh Hoang Trong Trac FT19354079035147

                 300,000

20/12/2019

771592. 201219. 062650. Ung ho ms3594 FT19354555618779

               1,000,000

20/12/2019

776198. 201219. 073120. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19354007003801

                 200,000

20/12/2019

167005. 201219. 075141. ung ho ma so 3593

                 200,000

20/12/2019

066489. 201219. 080207. Ma so 3594 Anh Phan Dinh Kien chi Vo Thi Hien

                 200,000

20/12/2019

607644. 201219. 080731. Ung ho ma so 3594, Phan Dinh Kien, xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, Ha Tinh.

                 200,000

20/12/2019

944559. 201219. 080713. 191220000004461 Ma so 3594 ZP5DT7G2V591

                 100,000

20/12/2019

083348. 201219. 080601. GIUP MS 3594

                 100,000

20/12/2019

822184. 201219. 081455. UNG HO EM PHAM BANG TAM - 201219 - 08: 14: 36

                 300,000

20/12/2019

784798. 201219. 082140. Ma so 3594. Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. FT19354460368706

                 200,000

20/12/2019

454237. 201219. 082022. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Ung ho hai chau con vo chong Vo Thi Hien , Phan

                 200,000

20/12/2019

786894. 201219. 082909. MS3549 FT19354920640642

                 200,000

20/12/2019

608540. 201219. 084028. UH be Tuan, be Tu Huong Khe Ha Tinh

                 500,000

20/12/2019

497769. 201219. 084132. ung ho gia dinh a kien chi hien Hatinh ma so 3594

                 200,000

20/12/2019

829386. 201219. 084334. CHUYEN UNG HO MA SO 3594 - 201219 - 08: 43: 33

               1,000,000

20/12/2019

829616. 201219. 084430. MA SO 3594, UNG HO CHI VO THI HIEN - 201219 - 08: 44: 09

               1,000,000

20/12/2019

791621. 201219. 084425. Ho tro anh Nguyen Thanh Nha - ma so 3593 FT19354400660785

               1,000,000

20/12/2019

201611. 201219. 084729. 700SML8193540002 Be Kha Han giup do ms 3594

                 100,000

20/12/2019

819552. 201219. 085954. Giup be Tuan Tu ms 3594

                 300,000

20/12/2019

610546. 201219. 093011. Ms 3594

                 100,000

20/12/2019

368109. 201219. 093002. Ma so 3594 anh phan dinh kien chi vo thi hien

                 100,000

20/12/2019

368182. 201219. 093024. Ung ho ma so 3593

                 300,000

20/12/2019

951471. 201219. 093039. 191220000010778 MS3594 Phan dinh kien va Vo thi Hien ZP5DT7G32UB8

                 200,000

20/12/2019

610731. 201219. 093505. UNG HO MS 3594

                 500,000

20/12/2019

699910. 201219. 094506. 4054716928 Chuyen qua MoMo Ma so 3594

                 100,000

20/12/2019

371155. 201219. 094908. ung ho ma 3594 a kien c hien

                 200,000

20/12/2019

822060. 201219. 095821. Ung ho ma so 3594 Vo Thi Hien FT19354520517004

                 100,000

20/12/2019

091343. 201219. 100042. Ung ho Ms - 3594 -   a Phan Dinh Kien

                 200,000

20/12/2019

827928. 201219. 101058. Ung ho ma so 3594 PhanDinhKien VoThiHien Ha Tinh FT19354378600128

                 200,000

20/12/2019

857613. 201219. 101225. SANHSEACO GUI MA SO 3594 - 201219 - 10: 12: 21

                   50,000

20/12/2019

870695. 201219. 105023. QUYEN GOP UNG HO CHO GIA DINH ANH CHI MA SO 3594 PHAN DINH KIEN VO THI HIEN - 201219 - 10: 50: 02

               1,000,000

20/12/2019

960338. 201219. 105346. 191220000019512 ung ho ms 3594 ZP5DT7G37LBD

                 100,000

20/12/2019

593859. 201219. 105720. ung ho ma so3594 Vo thi Hien. xom 1, Huong Long. Huong Khe. Ha Tinh

                 100,000

20/12/2019

866761. 201219. 112926. Ma so 3594 ung ho gia dinh chi Vo Thi Hien FT19354745651872

                 400,000

20/12/2019

871591. 201219. 113937. Giup chau Bang Tam ma 3588 FT19354900006079

                 300,000

20/12/2019

876822. 201219. 115046. Ung ho 3594 Phan Dinh Kien FT19354000001260

                 100,000

20/12/2019

617667. 201219. 115300. Ung ho ms 3593

                 200,000

20/12/2019

900571. 201219. 122601. UNG HO CHAU DINH TIEN DAT QUANG NGAI - 201219 - 12: 26: 00

                 200,000

20/12/2019

340421. 201219. 122803. IBFT ung ho ms3594

                 200,000

20/12/2019

620756. 201219. 134014. Ma so 3594 Anh Phan Dinh Kien

                 100,000

20/12/2019

403891. 201219. 134534. Ung ho ma so 3594

                 100,000

20/12/2019

926196. 201219. 140128. Ung ho ma so 3594 anh Kien chi Hien FT19354370005708

                 300,000

20/12/2019

282547. 201219. 140908. Ung ho ma so 3577 NG VAN TRON ha thanh son thanh son ha quang ngai

                 800,000

20/12/2019

934592. 201219. 141830. Ung ho ma so 3591 -   Anh Hoang Trong Trac FT19354012554993

               1,000,000

20/12/2019

870507. 201219. 142840. Ung ho ma so 3594 Phan Dinh Kien

                 500,000

20/12/2019

301574. 201219. 143428. Ung ho ma so 3594

               1,500,000

20/12/2019

612809. 201219. 143420. MASO 3588 va MASO 3594 chuc 2 chau khoe manh

                 300,000

20/12/2019

944066. 201219. 143628. Muc tam long nhan ai. Ung ho ma so 3594 FT19354309513875

                 300,000

20/12/2019

961492. 201219. 151010. Uh ma so 3594 FT19354999508063

                 310,000

20/12/2019

964996. 201219. 154047. UNG HO MA SO 3588 -   NGUYEN THI PHUONG QUYEN (ME BE BANG TAM) - 201219 - 15: 40: 23

               1,000,000

20/12/2019

966287. 201219. 154408. UNG HO MA SO 3594 - VO CHONG PHAN DINH KIEN VA CHI VO THI HIEN - 201219 - 15: 43: 36

               1,000,000

20/12/2019

985697. 201219. 155420. UNG HO MS3594 CHI VO THI HIEN CO 2 CON BI TIM BAM SINH FT19354805244920

                 200,000

20/12/2019

429453. 201219. 161217. UNG HO ANH DINH VAN TRON MA SO 3577

                 300,000

20/12/2019

998420. 201219. 161705. Giup do gia dinh co ma so 3594 FT19354991409367

                 500,000

20/12/2019

933687. 201219. 162012. Em Ha ung ho gia dinh chi hien ma so 3594

                 200,000

20/12/2019

181716. 201219. 163017. 3577 Dinh Van Tron

               2,000,000

20/12/2019

992866. 201219. 164625. 191220000048125 Ung ho ms 3594 ZP5DT7G3Q58F

                 200,000

20/12/2019

850060. 201219. 165124. VU MAI DO QUYEN CK UNG HO MS3593 NGUYEN THANH NHA BO EM NGUYEN TRUONG GIANG

               1,000,000

20/12/2019

110503. 201219. 165433. MsgToReceiver: UNG HO GIA DINH MA SO 3594. TranxId:   11110503

               1,029,000

20/12/2019

548203. 201219. 175109. Ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha FT19354056644187

                 500,000

20/12/2019

844785. 201219. 175629. goi ma so 3594

                 500,000

20/12/2019

551249. 201219. 175809. Giup a. Dinh Van Tron FT19354009142210

                 500,000

20/12/2019

973979. 201219. 180719. ung ho MS 3594 anh phan dinh kien chi vo thi hien

                 500,000

20/12/2019

560391. 201219. 182123. Ms 3592, Xin gui ung ho gia dinh Chi Tran Thi Xuan o Nghe An FT19354762480188

                 150,000

20/12/2019

448592. 201219. 182204. Ung ho ma so 3594

                   50,000

20/12/2019

562925. 201219. 182838. Ung ho ms 3594 FT19354633200966

                 100,000

20/12/2019

456493. 201219. 193809. Bi ung ho ma so 3594 anh KIEN HIEN

                 200,000

20/12/2019

456673. 201219. 194006. Zin ung ho ma so 3594 anh KIEN HIEN

                 200,000

20/12/2019

107340. 201219. 203855. Ma so 3572 Trieu Thi Mong - Yen Bai - 0327781110 FT19354463264002

                 100,000

20/12/2019

866762. 201219. 215836. MoMo 0934133197 ms3591ms3593moi ms 500k 970436 4061775224

               1,000,000

20/12/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS3591 ANH HOANG TRONG TRAC O PHU THO BENH VIEM CO   TIM CAP

               1,000,000

20/12/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS3592 CHI TRAN THI XUAN O NGHE AN

               1,000,000

20/12/2019

MA 3577:   DINH VAN TRON, QUANG NGAI GD TIEN MAT

                 500,000

20/12/2019

Sender: 79307005. DD: 201219. SHGD: 10000758. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3593 ANH NGUYEN THANH NHA

                 500,000

20/12/2019

Sender: 79302001. DD: 201219. SHGD: 10000778. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043219121987045)MA SO 3590 ANH NGUYEN BAO TOAN HOAC CHI DUONG THI LOI (VO ANH TOAN).   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

                 500,000

20/12/2019

Sender: 79302001. DD: 201219. SHGD: 10000191. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO: 043219121987044)MA SO 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN (ME BE BANG TAM) (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

               1,000,000

20/12/2019

Sender: 01310005. DD: 201219. SHGD: 10005023. BO: NGUYEN THI NHU ANH. TAM LONG NHAN AI:   UNG HO MA SO 3594, ANH PHAN DINH KIEN, CHI VO THI HIEN

                 500,000

20/12/2019

Sender: 01310012. DD: 201219. SHGD: 10005225. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3589 150K,   3590 350K,   3591 300K, 3592 350K,   3593 250K, 3594 350K.

               1,750,000

20/12/2019

Sender: 79307005. DD: 201219. SHGD: 10012185. BO: NGUYEN VAN DANG. IBUNG HO NAM TRAM NGHIN DONG CH O MOI MA SO 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3594 VA MOT TRIEU DONG CHO MA SO 3593

               5,500,000

20/12/2019

Sender: 01357001. DD: 201219. SHGD: 10002663. BO: NGUYEN VAN VI. NGUYEN VAN VI BAN TAI NGUYEN TKV UNG HO MS3593 VA MS3589: MOI MA SO 200. 000 DONG.

                 400,000

20/12/2019

Sender: 79307006. DD: 201219. SHGD: 10010925. BO: DO THUAN HUNG. ANH DO THUAN HUNG CHUC BE MAU HET BENH

                 500,000

20/12/2019

Sender: 01310001. DD: 201219. SHGD: 10018424. BO: BUI HUONG GIANG. QM GUI MS 3594. A PHAN DINH KIE N, C VO THI HIEN. XOM 1,   HUONG LONG, HUONG KHE, HA TINH

                 500,000

20/12/2019

Sender: 79305001. DD: 201219. SHGD: 10002381. BO: VO THI THU HUONG. ND: MS 3594 ANH PHAN DINH KIEN, CHI VO THI HIEN, DIA CHI:   XOM 1 XA HUONGLONG, H HUONG KHE,   T HA TINHSDT: 0399982502, NHH:   VCB CN THANH CONG, HANOI, NC:   VO THI THU HUONG, NN: BAO DIEN TU

               2,000,000

20/12/2019

Sender: 79310001. DD: 201219. SHGD: 10003808. BO: TRUONG THANH HAI. UNG HO TU THIEN MA SO 3593 ANH NGUYEN THANH NHA

                 500,000

21/12/2019

FTF_CN: 9704366802472333025. FrAcc: 0271000474650. ToAcc: 0451000476889

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 300889141. binh thuong. CT tu Lam chan dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB300891464. ung ho 3593. CT tu 0491000077887 NGUYEN CAO LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB300893035. ung ho a nguyen thanh nha ma so 3593. CT tu 0651000531149 LE QUAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 250,000

21/12/2019

MBVCB300899822. ma so 3565, ba Duong Thi Giang. CT tu 0011001841231 NGUYEN THANH HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 300900463. binh thuong. CT tu duong thi lai toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   48,000

21/12/2019

MBVCB. 300903312. UH ms 3594: anh phan dinh kien, Chi vo thi hien. CT tu tran hong nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB. 300912826. MS -   3593 - anh Nguyen Van Nha. CT tu Lam Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB300913125. ung ho ms 3594. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB300913945. ung ho ms 3594. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB300929886. giup chau Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc Hre. CT tu 0011004043897 TRAN THI HONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB300947322. ung ho ma so 3594. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301008314. Ung ho be Tuan Kiet (ma so 3595). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301009536. ung ho ms 3595 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               1,000,000

21/12/2019

MBVCB. 301038366. ma 3587. CT tu tong thi luan toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301049274. ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi. CT tu 0821000146003 PHAM VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301083809. c suong ung ho ms 3595 bo be tuan kiet. CT tu 0331000514269 HO THI NGOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301085100. ma so 3594. CT tu vu thi mai toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301096697. ms: 3595 (lo van thoi). CT tu vo danh toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301100870. UngHo MS 3595 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301113911. ung ho ba suu ma so 3581. CT tu 0351000923502 DINH QUOC TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301122493. Em be 5 thang tuoi mo coi me. CT tu MS 3595 Lo van thoi toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301125993. MS 3595. CT tu Ton That Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

21/12/2019

MBVCB. 301126251. Maso 3595. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

21/12/2019

MBVCB301141570. ung ho ma so 3595 Lo van thoi. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

21/12/2019

MBVCB. 301147283. Ma so 3595: Lo Van Thoi (bo be Tuan Kiet). CT tu Do Thi Ngoc Chau toi 0451000476889 Quy nhan ai   - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301147001. ung ho ma so 3595. CT tu 0161000224961 HOANG MINH DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                   50,000

21/12/2019

MBVCB. 301149859. Giup ma so 3595 chau Tuan Kiet bi viem phoi me mat. CT tu Nguyen thi Lan Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301169134. 3595: LO VAN THOI. CT tu 0071005143205 DAO THANH HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301185897. ung ho ma so 3595 so tien 100. 000d. CT tu nguyen huu manh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301188866. me mat, be Tuan Kiet nhap vien do Viem phoi. . CT tu Lo Van Thoi (bo be Tuat Kiet) toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 350,000

21/12/2019

MBVCB301193107. Mong Tuan Kiet som khoe. CT tu 0351000680572 DO THI CHIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301196366. Dang dieu tri tai khoa ho hap benh bien Nhi Thanh . CT tu MS 3595 Lo Van Thoi toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 300,000

21/12/2019

MBVCB. 301214759. 3594 A Kien C Huyen. CT tu Khanh Ngoc Tue Khanh toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301219725. giup do ms 3595. CT tu 0021000409697 DANG THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301248736. ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301256459. UH ms 3594, 3595 moi ms 100 nghin. CT tu Thuy Tran toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301282974. ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi bo be Tuan Kiet. CT tu 0451000243455 PHAM DUC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301283759. Ung ho be Tuan Kiet ma so 3595. CT tu 0021000403202 TRAN TRUNG KIEN CUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301318665. ma so 3595. CT tu jdjdjdj toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301319081. ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi ( bo be Tuan Kiet). CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301335144. MS 3595 gui e Lo Van Thoi bo be Tuan Kiet. CT tu 0941000009494 LE VAN NHAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301343277. ung ho ma so 3595. CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301369722. 3595 Lo Van Thoi. CT tu 0011004159652 DANG THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB. 301374696. Hien dang dieu tri tai Khoa Ho hap, Benh vien Nhi . CT tu Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet). toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301389572. Ta Truong Xuan ung ho Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet) - Ma so:   3595. CT tu 0021000302516 TA TRUONG XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 200,000

21/12/2019

MBVCB301399776. guip do ms 3595. Lo Van Thoi(bo be tuan kiet)tai thanh xuan. thanh ky. nhu thanh . thanh hoa . CT tu 0351000626265 DUONG THI LANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301406215. 3595. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai - Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                   50,000

21/12/2019

MBVCB301442480. ung ho ma 3595 Lo Van Thoi (bo be tuan kiet). CT tu 0301000331241 DO THI MAI CHI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301449273. ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet). CT tu 0531002536746 NGUYEN ANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301472469. ung ho ma so 3595. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301473651. ung ho ma so 3594. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB301474623. ung ho ma so 3592. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

                 100,000

21/12/2019

MBVCB. 301476349. giup ma so 3595. CT tu NGUYEN PHAN MINH PHUC toi 0451000476889 Quy nhan ai -   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

                 500,000

21/12/2019

MBVCB301494552. UNG HO MA SO 3593 CHUC EM GIANG SOM KHOE MANH VE VOI GIA DINH . CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

               2,000,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190772029001. MS 3591 - 3588 - 3585 - 3593 - 3587 150. 000 vnd / 1 MS

                 750,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190827177001. Nguyen Thi Sam - ap Dong Phuoc - xa Dong Binh -     huyen Thoi Lai - thanh pho Can Tho   -   Ma so 3570

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190879049006. Bui Duy Khanh -   thon Que Mieng - xa Quang Son -     huyen Lap Thach - tinh Vinh Phuc   -   Ma so 3571

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190669105007. Phung Van Binh -   thon Duong Mong - xa Ngu Phuc   -   huyen Kim Thanh -   tinh Hai Duong   - Ma so 3573

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190151553008. Vu Thi Hau -   thon Vu Xa - xa Dao Ly   - huyen Ly Nhan   - tinh Ha Nam   -   Ma so 3574

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112191015241009. Doan Thi Than -   xom Thai Hoc - xa Nghi Thai -     huyen Nghi Loc - tinh Nghe An   -   Ma so 3576

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190891201010. Tran Thi Giang -   xom Trung Hong - xa Nhan Thanh -     huyen Yen Thanh - tinh Nghe An   -   Ma so 3578

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190109041011. Truong mam non Khuoi Khi -   thon Khuoi Khi - xa   Bang Thanh - huyen Pac Nam -   tinh Bac Kan - Ma so 3579

               1,000,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190994225012. Duong Thi Thu -   thon 2 Mai Xa - xa Dong Ly   - huyen Ly Nhan -   tinh Ha Nam   - Ma so 3580

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190476137013. Nguyen Thi Suu -   khu 5 - xa Yen Duong -   huyen Cam Khe -   tinh Phu Tho   - Ma so 3581

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190067609014. Nguyen Thi Vinh -   thon Hac Lam - xa Huong Lam -     huyen Hiep Hoa - tinh Bac Giang   -   Ma so 3583

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190136065015. Ho Thi Lang - to 3 -   thon Con Mong - xa Hoa Phuoc   -   huyen Hoa Vang - thanh pho Da Nang   -   Ma so 3584

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190988281016. Ngo Van Dung -   thon Dong Lam - xa Huong Lam -     huyen Hiep Hoa - tinh Bac Giang   -   Ma so 3585

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190114057017. Nguyen Thi Thuy Linh -   so nha 2 - ngach 78/10   -   pho 8/3 -   phuong Quynh Mai - quan Hai Ba Trung -   thanh pho Ha Noi - Ma so 3586

                  100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190897109018. Tong Thi Luan -   xom 2 - thon Ton Thanh - xa Giao Thinh -   huyen Giao Thuy - tinh Nam Dinh   -   Ma so 3587

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190489749019. Tran Thi Xuan -   xom 8 - xa Quynh Thanh -   huyen Quynh Luu -   tinh Nghe An   - Ma so 3592

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190577309020. Nguyen Thanh Nha -   xom 12 - xa Xuan Thanh -   huyen Xuan Truong -   tinh Nam Dinh - Ma so 3593

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190328125021. Phan Dinh Kien & Vo Thi Hien -   xom 1 - xa Huong   Long - huyen Huong Khe -   tinh Ha Tinh   - Ma so 3594

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190860187001. VU QUANG TRUONG. Ung ho MS3594 anh Phan Dinh Kien

                 200,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190828151002. DUONG THAT DUNG. Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet)

                 200,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190671515002. nguyen van tien 382 Minh Khai, Bac Giang Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet).

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190046597001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3592 - Tran Thi Xuan

                 200,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190240487001. Ma so 3595: Lo Van Thoi Bo be Tuan Kiet. Khoa Ho hap, Benh vien Nhi tinh Thanh Hoa Roi nuoc mat

                   60,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190357453001. Man Da Nang Ung ho be Kiet MS3595

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190354197001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO - TX. THUAN AN -   BINH DUONG MS 3595

                 200,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190940165001. Gia Dinh Minh Tri va Binh An 74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet).

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190445817001. NGUYEN THANH BINH. Ung ho 3595

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190500611001. Luu Chi Anh 7. 150 truong chinh,   hnoi Ma so 3595

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190798299001. DANH THI DIEM TRINH. Ban doc ung ho vao quy giup do nguoi ngheo BAO DAN TRI

               1,000,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190444023001. Nguyen Khac Gia Bao Quy Nhan ai -   Bao Dan Tri

                 240,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190172033001. Pham Thi Bien Ha Noi Ung ho MS3395 - be Tuan Kiet

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190261349001. Lo Van Thoi tel 0368193767. MS 3595. bo be tuan kiet MS 3595, tel 0368193767. bo be tuan kiet, Van Thoi

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190637277002. Pham Thi Bien Ha Noi Ung ho MS3586 Nguyen Thi Thuy Linh

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190338535002. Ms 3595 Thanh hoa Kho khan

                 200,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190947235001. TRAN VAN MY. Ung ho Ma so 3595

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190893999001. Giang Da Nang MS3593: 300K, MS3594:   300K, MS3595: 300K

                 900,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190774461001. PHAM THI PHUONG DUNG. Gia dinh Luong Dung ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12, xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh.

                 100,000

21/12/2019

IBVCB. 2112191037990002. NGUYEN THI SUONG. 1. Ma so 3593: Anh Nguyen Thanh Nha. Dia chi: xom 12,   xa Xuan Thanh, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh.

                   70,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190068862003. NGUYEN THI SUONG. 1: Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet). DT: 0368193767Hien Dang Dieu tri tai Khoa Ho hap, Benh vien Nhi tinh Thanh Hoa

                   70,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190406242004. NGUYEN THI SUONG. 1. Ma so 3594: Anh Phan Dinh Kien, chi Vo Thi Hien. Dia chi: Xom 1,   xa Huong Long, huyen Huong Khe, tinh Ha TinhSo DT: 0399. 982. 502

                   70,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190132418001. TRAN VAN THUA. Ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet). Dang dieu tri tai khoa ho hap Benh vien Nhi   - thanh hoa

               1,000,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190537660002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3595: Lo Van Thoi, Thanh Hoa

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190002480004. Thang Hanoi 3595

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190456352001. Tran Ngoc Quy 34/4N Nguyen Thi Hue, Hoc Mon, HCM Ma so 3595: Lo Van Thoi Bo be Tuan Kiet.

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190120028001. Lo Van Thoi -   3595 Thanh Ho Kho khan

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190110944002. Phan Dinh Kien -   3594 Ha Tinh Kho Khan

                 300,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190816894003. Lo Van Thoi BV Nhi Thanh Hoa ung ho tam long nhan ai ma so 3595

                 500,000

21/12/2019

IBVCB. 2112190583110001. Pham Thi Thu Huong 24/5 Dinh Tien Hoang, quan 1, Ho Chi Minh Ma so 3595: Lo Van Thoi Bo be Tuan Kiet

               1,000,000

21/12/2019

131685. 201219. 220757. ung ho MS 3593 FT19355707523613

                 500,000

21/12/2019

133049. 201219. 221402. Npmduc ung ho ma 3594 FT19355732963884

                 200,000

21/12/2019

083588. 201219. 223642. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN DINH HAI ung ho ma so 3594, Kien - Hien

                 500,000

21/12/2019

515923. 211219. 035707. mr z giup ma so 3591

                 100,000

21/12/2019

161144. 211219. 072705. ung ho a chi kien hien -   huong long, huong khe, ha tinh.   FT19355523168360

                 100,000

21/12/2019

645203. 211219. 081234. Ung ho MS 3595 Lo Van Thoi

                 200,000

21/12/2019

169224. 211219. 082113. Ung ho ma so 3577 anh Dinh Van Tron FT19355695052403

               1,000,000

21/12/2019

048002. 211219. 083204. Ung ho be Bang Tam.

                 200,000

21/12/2019

173255. 211219. 083755. Ma so 3595 FT19355760508090

                 100,000

21/12/2019

173620. 211219. 083920. Bui Trieu Xa giup ms 3595 FT19355514012912

                 200,000

21/12/2019

050777. 211219. 084432. 3595 Lo Tuan Kiet

                 100,000

21/12/2019

176402. 211219. 084916. Ma so 3595 FT19355527300000

                 100,000

21/12/2019

177275. 211219. 085233. Ung ho ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha FT19355366775070

               1,000,000

21/12/2019

485709. 211219. 090013. Vu Khuong ung ho ms 3592

                 500,000

21/12/2019

485828. 211219. 085622. Vu Khuong ung ho ms 3593

                 500,000

21/12/2019

029115. 211219. 090212. 191221000007518 Cua it long nhieu gui ban Giang que Nam Dinh mong ban som khoi benh ZP5DT8DSNHVG

                 100,000

21/12/2019

181690. 211219. 090649. Ung ho ma so 3595 lo van thoi bo be tuan kiet FT19355910711305

                 100,000

21/12/2019

186293. 211219. 092004. Ma so 3595 ung ho Lo Van Thoi FT19355740334001

                 200,000

21/12/2019

568666. 211219. 100910. Ms 3595 lo van thoi

                 200,000

21/12/2019

208389. 211219. 101722. Ung ho tu thien ma so 3595 -   anh Lo Van Thoi FT19355927013840

                 200,000

21/12/2019

507457. 211219. 103133. Ung ho ma so 3595

                 200,000

21/12/2019

165564. 211219. 103558. SANHSEACO GUI MA SO 3595 - 211219 - 10: 35: 57

                   50,000

21/12/2019

869970. 211219. 103636. MA SO 3595 CHUC BE MAU KHOE

                 500,000

21/12/2019

225208. 211219. 105800. Ung ho lo van thoi ma so 3595 bo be tuan kiet FT19355483675811

                 500,000

21/12/2019

501676. 211219. 110248. Ung ho ma 3595 be tuan kiet va 3593 anh nha

                 400,000

21/12/2019

229701. 211219. 110834. MA SO 3595 - LO VAN THOI - BO BE TUAN KIET FT19355165075298

               1,000,000

21/12/2019

579693. 211219. 111847. Ung ho ma so 3595: Lo Van Thoi (Bo be Tuan Kiet)

                 500,000

21/12/2019

620980. 211219. 113629. maso 3593 anh Nguyen Thanh Nha maso 3593 anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

21/12/2019

243902. 211219. 114504. Ung ho 3595 lo van thoi FT19355740878600

                 100,000

21/12/2019

736973. 211219. 143114. Gui be tuan kiet bo thoi chuc con som khoi benh ngoan ngoan hay an chong lon nhe FT19355413590996

                 200,000

21/12/2019

314871. 211219. 152508. 3595 lo van thoi FT19357588171929

                 200,000

21/12/2019

929657. 211219. 162759. Ung ho Ma so 3595 Chuc con mau khoe

                   50,000

21/12/2019

339968. 211219. 163201. Chau Cuc gui giup do bac hoang trong trac mong bac som binh phuc FT19357241973709

                 200,000

21/12/2019

345143. 211219. 164544. Ung ho 3595 Lo Van Thoi 211219 an vat thinh Zenmi FT19357432023312

                 111,215

21/12/2019

368422. 211219. 175134. Ma so 3595 Lo Van Thoi Bo be Tuan Kiet. DT 0368193767 Dang dieu tri tai Khoa Ho hap, Benh vien Nhi t

                 150,000

21/12/2019

372044. 211219. 180241. Ho tro anh Nguyen Thanh Nha - Ma so 3593 FT19357919330770

                 200,000

21/12/2019

530322. 211219. 183744. Chuc e mau khoe

                 100,000

21/12/2019

327335. 211219. 193118. MA SO 3593: ANH NGUYEN THANH NHA

                 100,000

21/12/2019

437283. 211219. 194011. Ma so: 3595   - ung ho bo lo van thoi

                 100,000

21/12/2019

327506. 211219. 194527. MA SO: 3595(LO VAN THOI) BO BE TUAN KIET

                 500,000

21/12/2019

068976. 211219. 195935. 191221000044056 Ung ho hoan canh 3595 ZP5DT8DTKBRU

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019

Do Quan Hieu giup MS 3588

300,000

15/12/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

16/12/2019

Le Van Chung giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3587

1,000,000

16/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3588

1,000,000

16/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3587

300,000

16/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3588

300,000

16/12/2019

Ngo Anh Tuan giup MS 3589

300,000

16/12/2019

Ban doc TK 601704060548222 giup MS 3588

500,000

17/12/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3589

20,000

17/12/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3588

20,000

17/12/2019

Thieu Duc Sinh ung ho QNA

200,000

17/12/2019

Vu Tuan Anh ung ho QNA

100,000

17/12/2019

Nguyen Huy Tan ung ho QNA

100,000

18/12/2019

Nguyen Huy Tho giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Hoang Thu Hoai giup MS 3577

100,000

18/12/2019

Luu T Do Thoan ung ho QNA

200,000

19/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3592

300,000

19/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3591

1,000,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3585

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3586

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3587

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3588

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3589

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3590

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3591

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3592

100,000

20/12/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3594

2,000,000

21/12/2019

Le Huy Truong giup MS 3595

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mới
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15-12-2019 01:10:13

NGOC THAO Chuyen tien ung ho ma so 3588 chi Phuong Uyen me be Bang Tam; thoi gian GD: 14/12/2019 23: 44: 25

                 300,000

15-12-2019 01:13:38

CT DEN: 934818840979 UNG HO MA SO 3577 151219 01 12 37; thoi gian GD: 15/12/2019 01: 12: 38

                 100,000

15-12-2019 07:20:39

ung ho chi Nguyen Thi Phuong Quen me be Bang Taam MS 3588

                   50,000

15-12-2019 07:26:55

CT DEN: 934907696150 u h be Bang Tam

                 200,000

15-12-2019 07:49:05

ms 3588;   Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)ff

             1,500,000

15-12-2019 08:16:24

Ms 3588 Tang be bang tam chuc be nhanh khoe

                 200,000

15-12-2019 09:00:04

Ung ho anh Dinh Van Tron ma so 3577 sdt 0397594103

                 200,000

15-12-2019 09:34:43

ung ho ma so 3588

                 200,000

15-12-2019 12:43:32

TrucLy Nguyen ung ho em Dinh Tien Dat 8t benh viem co tim cap

                   50,000

15-12-2019 13:13:33

Nguyen Thu Giang ung ho chau Dinh Tien Dat

                 200,000

15-12-2019 13:19:44

ung ho co giao Tran Thi Ba Tien.ma so 3589

                 500,000

15-12-2019 13:26:06

Ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen (me be Bang Tam)

             1,000,000

15-12-2019 13:26:50

MS 3588

                 200,000

15-12-2019 14:49:44

CT DEN: 934907885217 UNG HO BE DINH TIEN DAT 151219 14 51 38

                   50,000

15-12-2019 15:11:25

CT DEN: 934908802366 4013504444 Chuyen qua MoMo chuc con mau khoe manh

                 100,000

15-12-2019 15:30:41

ung ho ma so 3588

                 500,000

15-12-2019 15:54:56

Nguyen Thi Thuy Ngan chuyen tien ung ho co giao tran thi ba tien

                 200,000

15-12-2019 16:05:21

ung ho Nguyen Thi Phuong Quyen me be Bang Tam (3588)

                 200,000

15-12-2019 16:50:55

ung ho ms 3589 Co giao Tran Thi Ba Tien

                 150,000

15-12-2019 17:17:49

Nguyen Phuong Hao ung ho ma 3577 anh Dinh Van Tron Ha Thanh quang Ngai

                 100,000

15-12-2019 17:48:10

ung ho co giao Tien

                 100,000

15-12-2019 18:51:32

Nguyen Huu Minh chuyen tien tang chi Tran Thi Ba Tien; Dt 0388937639

             1,000,000

15-12-2019 20:00:52

DO THI HIEN Chuyen tien ung ho chau dinh van Dat Son Ha ; Quang Ngai

                 100,000

15-12-2019 20:48:50

Nguyen Thi Tu Lan chuyen tien ung ho MS 3589 co giao Ba Tien

                 200,000

15-12-2019 21:30:43

Ung ho me con be Bang Tam o Tien Giang ma 3588

             1,000,000

15-12-2019 22:17:17

LE XUAN VINH UNG HO GD A TRON MS 3577

                 200,000

15-12-2019 22:20:06

trinh ngoc anh thu ung ho ms3589

                 300,000

16-12-2019 08:29:21

So GD goc:   10000246 Ung ho Nguyen Thi Thuy Linh ma so 3586

                 500,000

16-12-2019 08:53:42

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3589 cho co Tran Thi Ba Tien

                 500,000

16-12-2019 08:58:20

So GD goc:   10010050 Quyen gop ung ho ma so 3588 Nguyen Thi Phuong Quyen

             1,000,000

16-12-2019 09:03:32

chi ha kien vinh phuc ung ho ma 3588 chau be bang tam bi cha bo roi

                 500,000

16-12-2019 09:03:39

TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 3588, 3589, 3590

                   15,000

16-12-2019 09:18:43

CT DEN: 935009257811 Ung ho be BANG TAM. MS 3588 FT19350060315087

                   80,000

16-12-2019 10:34:21

So GD goc:   10003223 ung ho ma so 3586

                 300,000

16-12-2019 11:02:00

NGUYEN THU NGA GUI GIUP CHI TONG THI LUAN MA SO 3587

                 500,000

16-12-2019 11:04:24

VU PHUONG LIEN GUI GIUP NGUYEN THI THUY LINH MA SO 3586

                 500,000

16-12-2019 11:07:53

VU TUAN ( SDT 0915719914) GUI GIUP ANH NGO VAN DUNG MA SO 3585

                 500,000

16-12-2019 11:11:55

Tung 0906790949 ung ho Chau Dat con a Dinh Van Tron tinh Quang Ngai

                 500,000

16-12-2019 11:46:10

So GD goc:   10005141 Ung ho Ms 3588

                   50,000

16-12-2019 13:01:09

So GD goc:   10011731 Uh ms 3588 nguyen thi phuong quyen

                 500,000

16-12-2019 13:04:40

So GD goc:   10013045 IB MS 3586

                 200,000

16-12-2019 13:07:29

So GD goc:   10011682 Uh ms 3586 nguyen thi thuy linh

                 500,000

16-12-2019 13:29:50

So GD goc:   10011672 Uh ms 3585 ngo van dung

                 500,000

16-12-2019 13:35:50

So GD goc:   10012257 Ung ho Ms 3589

                   50,000

16-12-2019 14:07:49

CT DEN: 935014545354 Cho chau DAT

                 200,000

16-12-2019 15:28:25

Nguyen Thi Lieu chuyen tien ung ho anh dinh van tron 3577

                 100,000

16-12-2019 17:50:54

Ung ho

                 100,000

16-12-2019 18:01:58

Ung ho Ma so 3577 a Dinh Van Tron; thon Ha Thanh; xa Son Thanh; huyen Son Ha; Quang Ngai

                 200,000

16-12-2019 18:17:49

ms 2019.404

                 200,000

16-12-2019 19:45:55

ung ho chi nguyen thi phuong quyen ma so 3588

                 300,000

17-12-2019 05:43:14

CT DEN: 935105639354 Ung ho be Dinh Tien Dat FT19351161790007

                 500,000

17-12-2019 07:45:46

ung ho MA SO 3588

                 200,000

17-12-2019 07:59:04

Ma so 3590 Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi

             1,000,000

17-12-2019 08:17:54

PHAM HUY CONG Chuyen tien ung ho be Bang Tam .ms 3588

                 100,000

17-12-2019 08:43:02

CT DEN: 935108662555 Giup do anh Toan 3509 FT19351150037401

                 200,000

17-12-2019 08:43:09

CT DEN: 935101149836 ma so 3590_ung ho a Toan

                 200,000

17-12-2019 08:54:26

Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ma So 3590 anh Nguyen Bao Toan

                   50,000

17-12-2019 09:09:20

So GD goc:   10002960 Ma so 3577 Ung ho con A Dinh Van Tron

                 200,000

17-12-2019 09:26:46

Dang Tien Dat ho tro Ma so 3590 Anh Nguyen Bao Toan hoac chi Duong Thi Loi vo anh Toan

                 200,000

17-12-2019 10:00:41

Giup do ms 3587; chi Tong Thi Luan; xom 2;   thon Ton Thanh;   xa Giao Thinh; huyen Giao Thuy; Nam Dinh

                 500,000

17-12-2019 10:16:16

ma so 3590

                 200,000

17-12-2019 10:54:28

Ma so 3588

                 100,000

17-12-2019 11:09:36

BA DANG THI NGHIEM USD UNG HO 6MS 3274, 3273, 2999, 2068, 2968, 3587, MOI MS 200.000

             1,200,000

17-12-2019 11:21:49

ma so 3588 nguyen thi phuong quyen me be Bang Tam

                 500,000

17-12-2019 11:25:52

ung ho ms 3588

                 100,000

17-12-2019 11:37:13

ung ho ma 3586

                 200,000

17-12-2019 11:43:26

ung ho ms 3590 Anh Nguyen Bao Toan

                   50,000

17-12-2019 12:20:10

So GD goc:   10011376 Ung ho Ms 3590

                   50,000

17-12-2019 13:39:02

HIEP VUONG GIUP DO MS 3590

             1,000,000

17-12-2019 13:39:33

Nho Dan Tri gui den ma so 3590

                 100,000

17-12-2019 14:39:48

Ung ho ba Nguyen Thi Suu ma so 3581 o Phu Tho

                 200,000

17-12-2019 15:21:43

CT DEN: 935115844405 Ung ho chi Phuong 3588 FT19351833700733

                 100,000

17-12-2019 15:24:10

So GD goc:   10000816 [1900000008926877]HO TRO MA SO 3589: CO GIAO TRAN THI BA TIEN

                 200,000

17-12-2019 15:34:42

CT DEN: 935108445575 MA SO 3590 ANH NGUYEN BAO TOAN

                 300,000

17-12-2019 15:43:48

CT DEN: 935100524882 MS3590

                 100,000

17-12-2019 16:02:42

ung ho anh Nguyen Bao Toan

                 100,000

17-12-2019 16:22:25

CT DEN: 935109714645 ung ho anh Dinh Van Tron MS 3577 thon Ha Thanh xa Son Thanh huyen Son Ha Quang Ngai 0397594103

                 200,000

17-12-2019 16:27:12

unghomaso 3587; 3588;   3589

                 150,000

17-12-2019 16:55:46

CT DEN: 935116237890 Chuyen tien ung ho anh nguyen bao toan bi benh vay nen o bac lieu ma so 390

                 300,000

17-12-2019 17:54:40

CT DEN: 935117524014 Chuyen ung ho be Dinh Tien Dat

                 200,000

17-12-2019 19:42:40

LE THI LONG Chuyen tien ung ho 2 chi e Linh + Hieu ( Quynh Mai HBT )

                 200,000

17-12-2019 20:05:19

CT DEN: 935120530320 Ma so 3577 anh dinh van tron

                 200,000

17-12-2019 20:25:55

Mai Thi Quyen   chuyen tien ung ho be Bang Tam p306 khoa noi 3 bv ung buou tphcm .chuc be chong khoe

                 200,000

17-12-2019 21:19:33

NGUYEN THI VAN ANH Chuyen tien

                   30,000

17-12-2019 21:23:19

Ung ho nguoi benh 3590

                 500,000

17-12-2019 22:54:53

CT DEN: 935122846583 Thanh Nguyen gui chau Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc Hre bi benh hiem ngheo

                 200,000

17-12-2019 23:07:36

ung ho a Nguyen Bao Toan bi benh vay nen

                 100,000

18-12-2019 05:19:28

gui anh Hoang Trong Trac MS 3591

                 500,000

18-12-2019 06:21:56

Ong Le Ky Phung ung ho MS 3590 cho anh Nguyen Bao Toan

             1,000,000

18-12-2019 07:55:15

MS3591 Hoang Ngoc Trac Ngoc Trang Doan Hung Phu Tho

                 100,000

18-12-2019 08:13:28

TRA XUAN BINH GIUP MS: 3591

                     5,000

18-12-2019 08:30:49

Ung ho MS 3591 (Hoang Trong Trac)

                 500,000

18-12-2019 08:43:42

Ung ho ma so 3591 a Hoang Trong Trac

                 100,000

18-12-2019 08:45:41

Minh Ngoc CT anh Hoang Trong Trac ma so 3591

             1,000,000

18-12-2019 08:48:49

Le Thi Hai Phuong chuyen tien ung ho anh Hoang Trong Trac ma so 3591

                 200,000

18-12-2019 08:50:01

ungho MS3591 hoang trong trac

                 200,000

18-12-2019 08:50:46

ung ho Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                   50,000

18-12-2019 09:24:20

So GD goc:   10004442 Ung ho Ms 3591

                   50,000

18-12-2019 09:36:04

Tran Van Trai ung ho MS 3591

                   50,000

18-12-2019 09:36:28

NGUYEN VAN BIEN Chuyen tien ho tro benh nhan.

                 500,000

18-12-2019 09:49:52

CT DEN: 935209510557 Chuyen tien giup ma so 3591 hoang trong trac

                 200,000

18-12-2019 09:50:50

CT DEN: 935202386865 Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac Dia chi Khu 8 Ngoc Quang Doan Hung Phu Tho So DT 0378685331

                 100,000

18-12-2019 09:52:46

CT DEN: 935209579912 Ung ho ma so 3591 anh hoang trong dac khu 8 ngoc quang doan hung phu tho FT19352020407149

                 500,000

18-12-2019 09:54:55

MA SO 3591 HOANG TRONG DAC DOAN HUNG PHU THO

                 100,000

18-12-2019 09:56:30

MS 3591 anh Hoang Trong Trac dt 037 868 5331

             2,000,000

18-12-2019 09:58:25

Ma so 3591 hoang ngoc trac

                 100,000

18-12-2019 10:04:10

CT DEN: 935210585419 Ung ho anh Trac ms 3591 FT19352211059440

                 200,000

18-12-2019 10:17:40

HOANG TRUNG DUNG Chuyen tien ung ho Anh Hoang Trong Trac

                 500,000

18-12-2019 10:22:18

ung ho ma so 3591

                 250,000

18-12-2019 10:26:59

So GD goc:   10001669 ung ho ma so 3591

             1,000,000

18-12-2019 10:44:50

Ma so 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18-12-2019 10:45:11

THAI HUU VAN Chuyen tien ung ho benhnhan Ma so 3591 (hoang trong trac)

                 200,000

18-12-2019 10:50:24

ung ho ms 3591 Anh Hoang Trong Trac

                 100,000

18-12-2019 11:31:27

ung ho ms 3591 anh hoang trong trac

                 500,000

18-12-2019 11:40:23

CT DEN: 935204115295 ung ho a Trac 3591

                 200,000

18-12-2019 12:09:56

ung ho Hoang Trong Trac ms 3591

                 100,000

18-12-2019 12:19:39

CT DEN: 935200533232 MS 3591

                 100,000

18-12-2019 12:34:41

CT DEN: 935212154410 Ung ho Ms3590 chuc anh chong khoe FT19352202002860

             1,000,000

18-12-2019 12:38:36

CT DEN: 935212155706 Ung ho ma so 3591 FT19352801328444

                 100,000

18-12-2019 13:22:31

Le Nguyen Thuy Vi chuyen tien ung ho be Dat

                 300,000

18-12-2019 13:33:42

ung ho anh Hoang Trong Trac MS 3591

                 200,000

18-12-2019 13:34:22

ung ho ma so 3591

                 300,000

18-12-2019 13:34:52

CT DEN: 133038350740 Vietinbank 129000061096 giup do ms 3590 anh Nguyen Bao Toan

                 500,000

18-12-2019 13:47:08

CT DEN: 935213179767 Ung ho anh Hoang Ngoc Trac va mong anh som binh phuc FT19352999207724

                 100,000

18-12-2019 13:52:05

TRAN DANG KHOA Chuyen tien ung ho MS 3591; Hoang Trong Trac.

                 100,000

18-12-2019 14:15:25

Ung ho Ma so 3590 Nguyen Bao Toan

                 200,000

18-12-2019 14:21:40

Nguyen Thi Mai Hong ung ho MS 3592 Chi Tran Thi Xuan

                 200,000

18-12-2019 14:27:43

Ung ho Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18-12-2019 14:34:50

CT DEN: 935207828812 191218000033009 la bich ngoc ck MS 3591 ZP5DT5KG6NNS

                 500,000

18-12-2019 15:03:03

Giup ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18-12-2019 15:08:03

Le Hien ung ho MS3591 anh Hoang Trong Trac; dia chi khu 8 Ngoc Quang Doan Hung Phu Tho

                 500,000

18-12-2019 15:09:09

Ung ho ma so 3591 a trac -Phu tho mong a mau khoe

                 100,000

18-12-2019 15:21:03

gui den Ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18-12-2019 15:40:27

chi dau con benh tim

                 100,000

18-12-2019 15:50:56

NGO THI TO UYEN UNG HO MA SO 3589-CO GIAO TRAN THI BA TIEN

                 200,000

18-12-2019 15:55:51

UNG HO MS 3591200000d MS 3592100000d

                 300,000

18-12-2019 15:59:28

ung ho anh nguyen bao toan ma so 3590

                 200,000

18-12-2019 16:01:57

ma so 3591 anh Hoang Trong Trac

                 200,000

18-12-2019 16:27:03

Ung ho Ma so 3591

                 100,000

18-12-2019 16:42:21

NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ho tro anh Minh va chi Xuan o Quynh Luu; Nghe An.

                 200,000

18-12-2019 17:17:26

Ngo Tuan Son chuyen tien. ung ho chau Dinh Tien Dat; 8t; nam khoa Hoi Suc Nhi; BV Phu San.Nhi Da Nang

                 300,000

18-12-2019 17:23:49

CT DEN: 935217293012 PH Truong ung ho anh Hoang Trong Trac MS 3591 FT19352014070530

                 500,000

18-12-2019 17:26:31

UH A Hoang Trong Trac

                 500,000

18-12-2019 17:47:06

MS 3577 Dinh Van Tron Quang Ngai

                 500,000

18-12-2019 17:50:09

ung ho ma so 3591 Hoang Trong Trac

                 300,000

18-12-2019 18:31:22

ma so 3591

                   70,000

18-12-2019 19:40:38

CT DEN: 935219006938 3577 ung ho be Dinh Tien Dat

                 200,000

18-12-2019 20:30:47

CT DEN: 935313967285 Van CT2X2 ung ho ma 3591 anh Hoang Trong Trac

                 100,000

19-12-2019 07:38:10

ung ho ms 3593; anh Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19-12-2019 08:09:15

CT DEN: 935301585183 CHUYEN CHO MS 3593 191219 08 09 13

                 100,000

19-12-2019 08:14:48

Giup do   Ma so 3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19-12-2019 08:18:46

TRA XUAN BINH GIUP MS 3592

                     5,000

19-12-2019 08:25:17

Ma So 3593 anh Nguyen Thanh Nha

                   50,000

19-12-2019 08:48:46

ungho ma so 3592

                 100,000

19-12-2019 08:57:00

So GD goc:   10002362 Ung ho Ms 3592

                   50,000

19-12-2019 09:24:15

CT DEN: 935309445013 Vuong Thi Hue DH Thuong mai ung ho MS 3519 HOANG TRONG TRAC PHU THO dieu tri tai BV Bach Mai FT19353

             1,000,000

19-12-2019 09:25:55

ung ho ms 3593

                 100,000

19-12-2019 09:41:46

ung ho ms 3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 100,000

19-12-2019 09:48:04

ung ho ms 3592 Chi Tran Thi Xuan

                   50,000

19-12-2019 10:15:35

CT DEN: 935300540956 MS 3593

                 100,000

19-12-2019 10:21:49

CT DEN: 935310471051 Thao nghe an giup chau FT19353556473033

                 200,000

19-12-2019 10:25:21

ung ho Ma so 3593 a Nguyen Thanh Nha

                   50,000

19-12-2019 10:37:20

So GD goc:   10005761 Ung ho ms 3591 anh Hoang Trong Trac

                 300,000

19-12-2019 10:46:34

MS3593 Anh Nguyen Thanh Nha

                 300,000

19-12-2019 10:51:56

Ung ho ma so 3593

                 200,000

19-12-2019 11:08:39

So GD goc:   10006840 Ung ho Ms 3593

                   50,000

19-12-2019 11:56:30

So GD goc:   10009940 Ung ho chu Hoang Trong Trac-viem co tim- vien Bach Mai

                 100,000

19-12-2019 13:26:10

chi uyen   gui ho tro cho be tien dat. mong con se co gang vuot qua.

                 300,000

19-12-2019 14:18:11

So GD goc:   10013275 Ung ho Ma so 3588

             1,000,000

19-12-2019 14:31:49

ung ho ms 3593 cho anh Nguyen Thanh Nha

                 300,000

19-12-2019 14:43:36

CT DEN: 219220319889 ung ho gia dinh Dinh Van Tron ma so 3577

                 200,000

19-12-2019 14:43:37

Ma so 3593 anh nguyen Thanh Nha

                 100,000

19-12-2019 14:50:20

So GD goc:   10003352 ung ho ma so 3593

             1,000,000

19-12-2019 15:02:21

Ma so 3591

                 100,000

19-12-2019 15:03:37

Ma so 3592 chi Tran Thi Xuan

                   50,000

19-12-2019 15:06:22

Ung ho ma so 3593 Nguyen Thanh Nha

                 200,000

19-12-2019 15:08:52

ung ho Ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha

             1,000,000

19-12-2019 15:23:47

ung ho em Truong Giang MS 3593

                 200,000

19-12-2019 15:25:36

UH ma so 3593

                   75,000

19-12-2019 15:37:03

ung ho anh Nguyen Thanh Nha ma so 3593 o Nam Dinh

                 200,000

19-12-2019 15:40:52

CT DEN: 935315608063 Ung ho ma so 3593 FT19353674380700

                 200,000

19-12-2019 15:56:55

Ma so 3593 nguyen thanh nha

                 100,000

19-12-2019 16:17:15

CHAU NGOC DIEM TRANG CT GIUP DO HOAN CANH BE BANG TAM MA SO 3588 NGUYEN THI PHUONG QUYEN

                 500,000

19-12-2019 16:22:29

ung ho ma so 3593

                 200,000

19-12-2019 16:29:49

CT DEN: 935316499354 gui NGuyen thanh nha ma so 5393 fee transfer as 0 VND

                 300,000

19-12-2019 16:32:15

Pham Thi Thanh chuyen tien ung ho ms 3593 anh nguyen thanh nha

                 200,000

19-12-2019 16:42:12

Ho tro Ma so 3593 Anh Nguyen Thanh NhaDia chi xom 12 xa Xuan Thanh huyen Xuan Truong tinh Nam Dinh

                 200,000

19-12-2019 16:50:25

Nguyen Thai Hung chuyen tien ung ho Nguyen Truong Giang

                 150,000

19-12-2019 17:05:24

CT DEN: 935310510638 4048885004 Chuyen qua MoMo Xin gui cho em Giang ma so 3593

             1,000,000

19-12-2019 17:15:33

CT DEN: 935317295294 Chuyen tien ung ho en Nguyen Truong Giang

             2,000,000

19-12-2019 17:30:34

NGUYEN VAN HIEN Chuyen tien ung ho ma so 3593

                   50,000

19-12-2019 18:44:42

MS 3593 Anh Ng Thanh xom 12 xa Xuan Thanh Nam Dinh

                 200,000

19-12-2019 19:08:49

CT DEN: 935312955298 Ung ho ma so 3593

                 500,000

19-12-2019 19:33:44

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ung ho ma so 3593; bac Nguyen Thanh Nha

                 500,000

19-12-2019 19:37:13

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ung ho ma so 3591; anh Hoang Trong Trac

                 500,000

19-12-2019 20:36:21

ung ho ma so 3593. anh Nguyen Thanh Nha. Nam Dinh

                 100,000

19-12-2019 20:40:32

UNG HO GD NGUYEN THANH NHA 3593

             1,000,000

19-12-2019 20:45:35

nvcu ung ho ma so 3593

                 100,000

19-12-2019 21:07:50

CT DEN: 935314812417 Ban doc Le Hoa ung ho ms 3593

                 150,000

19-12-2019 21:45:26

ung ho ma so 3593 anh Nguyen Thanh Nha

                 500,000

19-12-2019 21:55:16

Ung ho ma so 3593 Nguyen thanh nha

                 500,000

19-12-2019 22:22:04

Ung ho ma so 3593

                 200,000

20-12-2019 00:46:30

UNG HO ANH TRAC MS 3591; thoi gian GD: 19/12/2019 23: 23: 54

                 500,000

20-12-2019 06:56:10

B.Q.Thinh ung ho MS 3594 (a. Kien va c. Hien)

                 500,000

20-12-2019 08:06:18

Ms 3593 Ung ho Ng Thanh Nha

                 150,000

20-12-2019 08:12:13

QUYEN UNG HO MS 3592

                   80,000

20-12-2019 08:14:53

Ung ho ma so 3594 phan dinh kien vo thi hien

             1,000,000

20-12-2019 08:25:55

MS 3594

                 200,000

20-12-2019 08:34:42

Minh Thu ung ho MS3594

                 300,000

20-12-2019 08:52:20

So GD goc:   10003007 Ma so 3593 Nguyen Thanh Nha , tinh Nam Dinh. Chuc em som binh phuc

                 100,000

20-12-2019 09:03:27

CT DEN: 935409426511 Ung ho Ma So 3594

                 100,000

20-12-2019 09:08:44

Ma so 3594 Anh Phan Dinh Kien chi Vo Thi Hien

                 100,000

20-12-2019 09:28:48

TRAN THI VAN ANH UNGHO MS3594

                 100,000

20-12-2019 09:30:05

CT DEN: 935409809212 Ung ho ma so 3594 phan duc kien vo thi hien xom1 huong long huong khe ha tinh FT19354054980375

                 500,000

20-12-2019 09:32:20

Ma so 3594 Anh Phan Dinh Kien 0399982502

                 300,000

20-12-2019 09:34:07

duyen vien cho chau dinh tien dat, tai BankPlus REQID 191220215548516

                 200,000

20-12-2019 09:37:42

CT DEN: 935409500388 gui vo thi hien ma 3594 fee transfer as 0 VND

                 300,000

20-12-2019 09:46:02

So GD goc:   10001127 ung ho ma so 3594

             1,000,000

20-12-2019 09:46:30

So GD goc:   10004019 Ung ho Ms 3594

                   50,000

20-12-2019 09:50:59

MS 3594

                 500,000

20-12-2019 10:01:36

Ung ho Ma so 3594

                 100,000

20-12-2019 10:04:24

Nguyen Thi Tu Lan ung ho Ma So 3594 Vo Thi Hien

                 300,000

20-12-2019 10:05:05

CT DEN: 200041373889 Ma so 3594

                 200,000

20-12-2019 10:05:55

Le Hong Linh chuyen tien

             1,000,000

20-12-2019 10:25:27

TRA XUAN BINH GIUP MS 3593

                     5,000

20-12-2019 10:33:29

Ung ho Ma so 3594 a Phan Dinh Kien va chi Vo thi Hien

                 100,000

20-12-2019 10:50:11

So GD goc:   10005198 3593

                 300,000

20-12-2019 11:01:55

ho tro ma 3594 anh Pham Dinh Kien

                 300,000

20-12-2019 11:16:20

So GD goc:   10000193 [1900000008940412]MA SO 3594:   ANH PHAN DINH KIEN, CHI VO THI HIEN.DIA CHI: XOM 1, XA HUONG LONG, HUYEN HUONG KHE, TINH HA TINHSO DT: 0399.982.502

                 200,000

20-12-2019 11:26:36

ung ho ms3594 Phan Dinh Kien va chi Vo Thi Hien

                 200,000

20-12-2019 12:34:27

LE DUC THINH Chuyen tien

                 100,000

20-12-2019 13:20:53

Ung ho gia dinh be Tuan - Ha Tinh ma so 3594

                 200,000

20-12-2019 13:38:12

ung ho MS 3594; anh Phan Dinh Kien

                 200,000

20-12-2019 13:42:59

Chuyen tien ung ho Ma so 3594; anh Phan Dinh Kien; chi Vo Thi Hien

                 500,000

20-12-2019 13:47:37

Nguyen Quang Huy ung ho ms 3594

                 300,000

20-12-2019 14:32:49

ung ho ms 3594 Anh Phan Dinh Kien chi Vo Thi Hien

                   50,000

20-12-2019 14:35:37

Nguyen Thi An chuyen tien ung ho MS 3593

                 100,000

20-12-2019 14:40:25

PHAM THI THINH NT MS: 3593

                 300,000

20-12-2019 15:11:40

So GD goc:   10017172 Giup do chi hien ms 3594

                 500,000

20-12-2019 15:28:09

ma so 3594   Anh Phan Dinh Kien ; Chi Vo Thi Hien

                   50,000

20-12-2019 15:30:45

ms3594 phan dinh kien; vo thi hien

                 200,000

20-12-2019 15:34:23

HUA DUC PHUONG Chuyen tien

                 200,000

20-12-2019 15:36:58

Chuyen ma so 3593 Nguyen Thanh Anh

                 500,000

20-12-2019 15:41:47

CT DEN: 935415978739 ung ho chau nguyen truong giang mo tim FT19354058389554

                 500,000

20-12-2019 16:00:00

So GD goc:   10003898 IBUNG HO TRUONG HOP MA SO 3594

                 500,000

20-12-2019 16:15:24

UH ma so 3594

                 100,000

20-12-2019 16:16:14

Ung ho ms 3594 gia dinh hien kien, tai BankPlus REQID 191220219408829

                 200,000

20-12-2019 17:13:53

CT DEN: 935510400210 Ung ho ma so 3594 anh Phan Dinh Kien

                 200,000

20-12-2019 18:53:39

ung ho be Dinh Tien Dat 8 tuoi dan toc Hre

                 200,000

20-12-2019 19:15:26

CT DEN: 935412527744 ung ho bao Dan Tri

                 100,000

20-12-2019 20:55:13

Vu Duc Can chuyen tien

                 200,000

21-12-2019 00:50:51

MS 3593 anh nguyen thanh nha dt 0386012902; thoi gian GD: 21/12/2019 00: 45: 03

             1,000,000

21-12-2019 08:18:03

ung ho anh Lo Van Thoi; ma so 3595; bo be Tuan Kiet

                 150,000

21-12-2019 08:43:37

MA SO 3587 - CHI TONG THI LUAN

                 200,000

21-12-2019 09:22:15

Ung ho Ma so 3595 - Lo Van Thoi

                 300,000

21-12-2019 09:29:54

Dinh Thi Mai chuyen tien ung ho ma so 3595

                 200,000

21-12-2019 09:39:37

CT DEN: 935509193477 Ung ho Quy Nhan Ai FT19355500984230

                 200,000

21-12-2019 10:22:51

CT DEN: 935510210494 MS 3594 CHUC HAI CHAU MAU MANH KHOE FT19355155930058

                 500,000

21-12-2019 10:31:16

Ma so 3595 Lo Van Thoi ( bo be Tuan Kiet )

                   50,000

21-12-2019 11:30:55

ung ho MS3595 Lo Van Thoi

                 500,000

21-12-2019 11:39:54

Nguyen Quang Huy chuyen tien ung ho ms 3595

                 300,000

21-12-2019 11:52:53

CT DEN: 935504181638 4065860521 Chuyen qua MoMo 3595

                   50,000

21-12-2019 11:55:09

uhms 3594; 3595

                 100,000

21-12-2019 12:40:26

Gui Bo Be Tuan Kiet ma so 3595

                 200,000

21-12-2019 14:34:24

Ung ho bo Lo Van Thoi ma so 3595

                 200,000

21-12-2019 14:57:28

Tao Van Tai ung ho ms 3593 va 3595

                 200,000

21-12-2019 15:55:32

ung ho ms 3595; anh Lo Van Thoi

                 100,000

21-12-2019 16:20:12

Hoang Van Minh ung ho ma so 3595 Lo Van Thoi bo be Tuan Kiet

                 100,000

21-12-2019 17:22:06

CT DEN: 935510155578 ung ho ma so 3595

                 100,000

21-12-2019 19:26:02

Ung ho 3594

                 100,000

21-12-2019 21:53:45

gui ma so 3595 Lo Van Thoi Bo be Tuan Kiet

                 200,000

21-12-2019 22:30:04

CT DEN: 210041559983 3595 lo van thoi bo be tuan kiet

                 100,000

21-12-2019 22:37:50

Giup do be Tuan Kiet 3595

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
Trực tuyến từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019

Nguyen T Kim Van giup MS 3577

700,000

15/12/2019

Doan Manh Duc giup MS 3589

200,000

15/12/2019

Pham Van Phuc giup MS 3589

500,000

15/12/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3589

200,000

15/12/2019

Dang Van Truong Chinh ung ho QNA

20,000

15/12/2019

Nguyen Dang Tien giup MS 3589

100,000

15/12/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3588

50,000

15/12/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3589

50,000

16/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

16/12/2019

Truong Cong Hoan giup MS 3588

100,000

16/12/2019

Truong Cong Hoan giup MS 3586

100,000

16/12/2019

Lam Tuyet Mai ung ho QNA

200,000

17/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

17/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Ly A Chinh ung ho QNA

10,000

17/12/2019

Ngo Thanh Giang giup SM 3588

100,000

17/12/2019

Huynh Cam giup MS 3580

20,000

17/12/2019

Huynh Cam giup MS 3581

20,000

17/12/2019

Huynh Cam giup MS 3582

20,000

17/12/2019

Huynh Cam giup MS 3583

20,000

17/12/2019

Huynh Cam giup MS 3584

20,000

17/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3585

20,000

17/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3586

20,000

17/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3587

20,000

17/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3588

20,000

17/12/2019

Tran Buu Mai giup MS 3589

20,000

17/12/2019

Nguyen Duc Duy giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3589

100,000

17/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3588

100,000

17/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3587

100,000

17/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3586

100,000

18/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

18/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Kim Cuong giup MS 3591

250,000

18/12/2019

Nguyen T Diu giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Pham Van Linh giup MS 3591

50,000

18/12/2019

Nguyen Quynh giup MS 3591

3,000,000

18/12/2019

Lam My Han giup MS 3588

100,000

18/12/2019

Le Khac Toan giup MS 3591

50,000

18/12/2019

Le Khac Toan giup MS 3588

70,000

18/12/2019

Nguyen T Mai Hong giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Do Le Thanh giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Viet Khu giup MS 3591

50,000

18/12/2019

Cao T Kim Cuc giup MS 3592

200,000

18/12/2019

Nguyen Chi Cong giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Nguyen Vu Hai giup MS 3592

200,000

19/12/2019

Nguyen T Truc Ly giup MS 3591

100,000

19/12/2019

Vu Thu Huong giup MS 3593

250,000

19/12/2019

Tran Trong Thang giup MS 3592

100,000

19/12/2019

Nguyen T Mai Hong giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

19/12/2019

Vu Tho Viet giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Nguyen Van Tung giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Le Van Viet giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3591

100,000

19/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3592

100,000

19/12/2019

Trinh Quang Dao giup MS 3592

100,000

20/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Do Le Thanh giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Tap the lop 12A2, THPT Tu Lap, Me Linh, Ha Noi giup MS 3567

200,000

20/12/2019

Tap the lop 12A2, THPT Tu Lap, Me Linh, Ha Noi giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Dao Thien Tri giup MS 3594

30,000,000

20/12/2019

Trinh Dan Dung giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Tran Quang Chi giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen T Kim Huong giup MS 3594

1,000,000

20/12/2019

Le Khac Toan giup MS 3594

70,000

20/12/2019

Le T Hong Nhi giup MS 357

200,000

20/12/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3592

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3588

100,000

20/12/2019

Tran T Tu Anh giup MS 3592

200,000

20/12/2019

Nguyen Van Phu giup MS 3589

100,000

20/12/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Trinh T Hanh giup MS 3594

50,000

20/12/2019

Hua Duc Phuong giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Truong Duc Thanh giup MS 3594

20,000

20/12/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3580

300,000

20/12/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3574

300,000

20/12/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3582

200,000

20/12/2019

Nguyen Ha Thu giup MS 3581

200,000

21/12/2019

Pham Ngoc Bao Trinh giup MS 3594

300,000

21/12/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Dao T My Hanh giup MS 3595

500,000

21/12/2019

Hua Duc Phuong giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Luong T Ngoc Thuy giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Nguyen T Diu giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3516

500,000

21/12/2019

Vu Huu Truong giup MS 3595

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mới
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

15/12/2019

Nguyen Hoang Tho giup MS 3577

200,000

15/12/2019

Nguyen Trang giup MS 3588

500,000

15/12/2019

Chu Van An giup MS 3588

200,000

15/12/2019

Lu Duc Luu giup MS 3588

500,000

15/12/2019

Tran T Bich Diep giup MS 3588

500,000

15/12/2019

Tran Hai   Hung giup MS 3588

20,000

15/12/2019

Luong Hai Chinh giup MS 3588

50,000

15/12/2019

Nguyen T Thom giup MS 3589

100,000

15/12/2019

Nguyen Huu Phuong giup MS 3577

200,000

15/12/2019

ban doc TK 020035236601 giup MS 3589

100,000

15/12/2019

Tran Viet Ha giup MS 3588

100,000

15/12/2019

Le T Anh Linh giup MS 3587

1,000,000

15/12/2019

Le T Anh Linh giup MS 3588

1,000,000

15/12/2019

Le T Anh Linh giup MS 3589

500,000

15/12/2019

Nguyen Khanh Linh giup MS 3577

200,000

15/12/2019

Nguyen Quoc Cuong giup MS 3589

100,000

15/12/2019

Doan Viet Bac giup MS 3588

500,000

15/12/2019

Ban doc TK 19034259859010 giup MS 3589

50,000

15/12/2019

Bo T Nhat Nam giup MS 3577

100,000

15/12/2019

Pham Lan Phuong giup MS 3588

200,000

15/12/2019

Ban doc TK 9704229247401354 giup MS 3588

300,000

15/12/2019

Trinh Tuan Truong giup MS 3589

1,000,000

15/12/2019

Doan Lan Phuong giup MS 3589

100,000

15/12/2019

Ban doc TK 13722101580010 giup MS 3588

2,000,000

15/12/2019

Le Van Thanh giup MS 3589

200,000

15/12/2019

Ban doc TK 19031626422229 giup MS 3589

500,000

15/12/2019

Vu T Phuong Nam giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3589

20,000

16/12/2019

Le Thanh Dam giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Le Viet Vong giup MS 3587

200,000

16/12/2019

Pham Quang giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Trinh T Nguyet Anh giup MS 3589

1,000,000

16/12/2019

Vo Ngoc Bao Chau giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Bui Dai Thang giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Hoang Ngoc Son giup MS 3589

200,000

16/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3586

100,000

16/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3587

100,000

16/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3588

100,000

16/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3589

100,000

16/12/2019

Mai Van Tuan giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Nguyen Bach Nguyet gup MS 3582

300,000

16/12/2019

Nguyen Bach Nguyet gup MS 3576

300,000

16/12/2019

Huynh T Minh Hoa - Huynh Minh Long giup MS 3589

10,000

16/12/2019

Tran Huu Manh giup MS 3587

100,000

16/12/2019

Dinh Cong Huy giup MS 3589

200,000

16/12/2019

Tran T Thao giup MS 3586

500,000

16/12/2019

Tran T Thao giup MS 3588

300,000

16/12/2019

Trinh Hoang Yen giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Nguyen T Thu Hang + Nguyen Ngoc Dung giup MS 3583

300,000

16/12/2019

Ban doc TK 020059202228 giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Le T Hai Hien giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Trinh Quang Huy giup MS 3589

100,000

16/12/2019

Le T Hai Hien giup MS 3586

200,000

16/12/2019

Pham Hoang An giup em Le T Thuy Huynh

200,000

16/12/2019

Pham Vu Quoc Trung giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Ban doc TK 060129697868 ung ho QNA

100,000

16/12/2019

Nguyen T Diep giup MS 3586

200,000

16/12/2019

Pham Van Trung giup MS 3577

300,000

16/12/2019

Ban doc TK 31800014609539 giup MS 3577

100,000

16/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3577

100,000

16/12/2019

Ban doc TK 04101014940790 giup MS 3577

100,000

16/12/2019

Ban doc TK 64110000496498 giup MS 3577

100,000

16/12/2019

TrTran Vu Yen Ngoc giup MS 3588

200,000

16/12/2019

TrTran Vu Yen Ngoc giup MS 3589

200,000

16/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3589

100,000

16/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3587

300,000

16/12/2019

Ban doc TK 9704229218403512 ung ho QNA

200,000

16/12/2019

Phan Huy Cao giup MS 3589

200,000

17/12/2019

Ma T Nguyet Hang giup MS 3588

100,000

17/12/2019

Phan Huy Cao giup MS 3587

200,000

17/12/2019

Dao T Phuong giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3588

20,000

17/12/2019

Le Van Dat ung ho QNA

1,000,000

17/12/2019

Huynh T Cam Chau giup MS 3577

5,000,000

17/12/2019

Phan Hoang Hai giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3590

1,000,000

17/12/2019

Nguyen Hoang Giang Thanh giup MS 3577

300,000

17/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3590

10,000

17/12/2019

Do T Ngoc Huong giup MS 3588

200,000

17/12/2019

Doan Duc Duy ung ho QNA

300,000

17/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3588

100,000

17/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3589

100,000

17/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3590

100,000

17/12/2019

Ban doc TK 19031237472016 giup MS 3549

200,000

17/12/2019

Nguyen Viet Dung giup MS 3590

300,000

17/12/2019

Pham T Hoa giup MS 3549

200,000

17/12/2019

Nguyen T Tuong Vy giup MS 3577

100,000

17/12/2019

Do Van Luan giup MS 3585

30,000

17/12/2019

Le T Ha Trang giup MS 3577

300,000

17/12/2019

Luu T Hue gup MS 3577

50,000

17/12/2019

Dang T Minh An giup MS 3588

300,000

17/12/2019

Nguyen T Hong Ngoc giup MS 3577

500,000

17/12/2019

Vu Tien Dung giup MS 3588

50,000

17/12/2019

Nguyen T Thu Hang + Nguyen Ngoc Dung giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Duong Dieu Thuy giup MS 3586

500,000

17/12/2019

Nguyen Vinh Xuong giup MS 3588

1,000,000

17/12/2019

Pham T Thu Ha giup MS 3590

500,000

17/12/2019

Phung Tuan Anh giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3551

500,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3554

500,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3590

500,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3579

1,000,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3586

500,000

17/12/2019

Nguyen Minh Quang giup MS 3588

500,000

17/12/2019

Ban doc TK 74110000627589 ung ho QNA

500,000

17/12/2019

Pham T Ut Ngut giup MS 3577

500,000

17/12/2019

Nguyen Thanh Binh giup MS 3588

300,000

17/12/2019

Pham Huu Luu giup MS 3588

200,000

17/12/2019

Le Manh Chien giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Nguyen T   Hong Thuan giup MS 3577

100,000

17/12/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Nguyen T Thu Hang giup MS 3577

300,000

17/12/2019

Nong Diep Anh giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Ban doc TK 26010000952179 giup MS 3590

200,000

18/12/2019

Nguyen Phuong Hai ung ho QNA

500,000

18/12/2019

Phung Anh Tuan giup MS 3577

300,000

18/12/2019

Luu T Thanh Huyen giup MS 3588

200,000

18/12/2019

Luu T Thanh Huyen giup MS 3587

300,000

18/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3591

10,000

18/12/2019

Pham T Phuong Anh giup MS 3503

100,000

18/12/2019

Pham T Phuong Anh giup MS 3585

100,000

18/12/2019

Pham T Phuong Anh giup MS 3588

100,000

18/12/2019

Do T Lan Huong giup 3591

300,000

18/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3588

50,000

18/12/2019

Le T Hien giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Dinh Tri giup MS3 591

100,000

18/12/2019

Nguyen T Lan Huong giup MS 3590

100,000

18/12/2019

Nguyen Anh Vu giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Do Ngoc Duong giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3591

10,000

18/12/2019

Phan Thanh Tung giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Phan Quoc Khanh giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen T Thanh Hai giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Hoang Long giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Le Thanh Luong giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Truong T Lan Anh giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Le Duy Anh giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Ban doc TK 9289407 giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Dang Minh Ngoc giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Liem giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Phan T Ngoc Ha giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Vu Quang Huy giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Van Hac giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Nguyen Ngoc Hung giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Ngoc Hoan giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Vu Van Hung giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Nguyen Chi Thanh giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Bui Van Hanh giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Ban doc TK 21610000424286 giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Ha Huu Minh giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Ban doc TK 700004468601 giup MS 3577

150,000

18/12/2019

Nguyen Huu Cuong giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Nguyen Huu Cuong giup MS 3592

500,000

18/12/2019

Hoang T Thu Hang giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Hoang T Thu Hang giup MS 3592

300,000

18/12/2019

Hoang T Hue giup MS 3591

1,000,000

18/12/2019

Hoang T Hue giup MS 3590

600,000

18/12/2019

Ban doc TK 46610000424906 giup SM 3591

30,000

18/12/2019

Nguyen T Duyen - Song Vy giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Tran Hoang Phuong giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Minh Phuong giup MS 3588

500,000

18/12/2019

Dinh Tan Toan giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Luong T Tuyet giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Le Duc Anh giup MS 3592

300,000

18/12/2019

Nguyen Van Tuyen giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Vu T Ngoc Anh giup MS 3590

500,000

18/12/2019

Nguyen Lan Anh giup MS 3577

500,000

18/12/2019

Vu Tuan Anh giup MS 3592

100,000

18/12/2019

Nguyen T Thanh Binh giup MS 3588

100,000

18/12/2019

Nguyen T Thanh Binh giup MS 3583

100,000

18/12/2019

Vu T Minh Hong giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Hoang Thai Son giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Pham T Thanh Binh giup MS 3595

500,000

18/12/2019

Ban doc Tk 29101985011 giup MS 3591

45,000

18/12/2019

Bui Thuy Linh giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Duong Ngoc Thuy giup MS 3588

500,000

18/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Pham Van Dung giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3592

200,000

18/12/2019

Ban doc TK 21210000071055 giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Ban doc TK 4838777 giup MS 3577

300,000

18/12/2019

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3592

300,000

18/12/2019

Nguyen T Thu Hang + Nguyen Ngoc Dung giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3590

200,000

18/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3592

200,000

18/12/2019

Ho T Ngoc Ha giup MS 3578

100,000

18/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3591

50,000

18/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3592

50,000

18/12/2019

Ban doc TK 9704229253059617 giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Nguyen T Dung giup MS 3588

200,000

19/12/2019

Ban do cTK 0697044002569 giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3592

300,000

19/12/2019

Nguyen Thanh Quan giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Do T Le Quyen giup MS 3598

200,000

19/12/2019

Ngo T Mai Huong giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Phan T Nhu Huong giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Ban doc TK 46610000424906 giup MS 3593

20,000

19/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3593

10,000

19/12/2019

Ban doc TK 2001097 giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Ban doc TK 022704060048511 giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Cao Thai Duong giup MS 3591

100,000

19/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3593

20,000

19/12/2019

Pham T Ngoc Thuy giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Mai The Chuyen giup MS 3591

100,000

19/12/2019

Mai The Chuyen giup MS 3592

100,000

19/12/2019

Nguyen Trong Co giup MS 3589

200,000

19/12/2019

Hoang Van Dung giup MS 3592

150,000

19/12/2019

Nguyen T   Hanh giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Nguyen Huynh Trung Thai giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Pham Thanh Huong giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Pham Kim Khanh giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Duong Kim Hoa igup MS 3593

100,000

19/12/2019

Tran T Xuan Hang giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Nguyen T Lam giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Ban doc TK 19033545250019 giup MS 3593

50,000

19/12/2019

Nguyen Tuan Dung giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Ban doc TK 9704229266519235 giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Ban doc TK 020030008899 giup MS 3593

50,000

19/12/2019

Nguyen T Thu Trang giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Dang Quoc Viet giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Nguyen T Cam Tu giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Nguyen T Huong Lan giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Nguyen T Huong Lan giup MS 3591

300,000

19/12/2019

Nguyen Cong Vinh giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Nguyen T   Huong Giang giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Do Van Binh giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Nguyen T Thu Hien giup MS 3592

200,000

19/12/2019

Dinh T Ngoc Ha giup MS 3392

500,000

19/12/2019

Dinh T Ngoc Ha giup MS 3591

500,000

19/12/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3593

50,000

19/12/2019

Nguyen Ngoc Huyen giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Nguyen Anh Huy giup MS 3593

50,000

19/12/2019

Vu Tieu Chan giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Vu T Ngoc Anh giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Nguyen T Hong Thai giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Tran T Thanh Thuy giup MS 3591

200,000

19/12/2019

Dang T Thu Hoai giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Ha Phu Thinh giup MS 3593

3,000,000

19/12/2019

Ban doc TK 12910000095526 ung ho QNA

200,000

19/12/2019

Nguyen Tuan Anh giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Ban doc TK 65010000319962 giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Nguyen T Viet Mai giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Nhu Dinh Nam ung ho QNA

500,000

19/12/2019

Nguyen Phuong Thao giup MS 3593

1,000,000

20/12/2019

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Ban doc TK 0697044002569 giup MS 3591

100,000

20/12/2019

Tran Hai Hung giup MS 3592

10,000

20/12/2019

Pham T Hoai Thuong giup MS 3577

100,000

20/12/2019

Pham T Thuy Hang giup MS 3593

500,000

20/12/2019

Nguyen T Hong Nhung giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Do T Lan Huong giup MS 3594

300,000

20/12/2019

Le Dang Thang giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3594

50,000

20/12/2019

Nguyen T Hong giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Ban doc TK 4661000424906 giup MS 3594

20,000

20/12/2019

Vu Van Hung giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Pham Cong Quyen giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3594

10,000

20/12/2019

Dang T Kieu Van giup MS 3577

500,000

20/12/2019

Nguyen T Minh Phuong giup MS 3594

1,000,000

20/12/2019

Hoang Van Dung giup MS 3594

150,000

20/12/2019

Tran T Thao giup MS 3592

300,000

20/12/2019

Nguyen T Thanh Thuy giup MS 3593

300,000

20/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3593

50,000

20/12/2019

Nguyen Quoc Viet giup MS 3594

50,000

20/12/2019

Le Van Luong giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Tran Manh Hung ung ho QNA

1,000,000

20/12/2019

Nguyen Trung Chinh giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3591

100,000

20/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3592

100,000

20/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Tran T Thanh Huyen giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nguyen Minh Que giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen T Van Anh giup MS 3594

400,000

20/12/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Le T Nga giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Tran Quang Tuan giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nguyen Duy Khanh giup MS 3594

300,000

20/12/2019

Le Tung Lam giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Khuat Tue Minh giup MS 3594

1,000,000

20/12/2019

Khuat Tue Minh giup MS 3589

1,000,000

20/12/2019

Nguyen T Oanh giup MS 35493

200,000

20/12/2019

Nguyen Thu Ha ung ho QNA

1,000,000

20/12/2019

Duong Minh Hai giup MS 3594

1,000,000

20/12/2019

Nguyen T Trang giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Cao Nhat Vu giup MS 3577

200,000

20/12/2019

Do Van Luan giup MS 3593

50,000

20/12/2019

Pham T Hue giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nguyen T Thuy Duong giup MS 3594

1,000,000

20/12/2019

Pham T Kim Oanh giup MS 3582

1,000,000

20/12/2019

Pham T Kim Oanh giup MS 3573

1,000,000

20/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3594

150,000

20/12/2019

Nguyen Duc Hanh giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Hiep giup MS 3594

300,000

20/12/2019

Nguyen Bich Hang giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Nhom 8 ban 79 giup MS 3592

500,000

20/12/2019

Nhom 8 ban 79 giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Nguyen Nam Trung giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Ban doc TK 164092968 giup MS 3594

350,000

20/12/2019

Ban doc TK 19029205589014 giup MS 3594

500,000

20/12/2019

Ta T Thuc Trang giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Pham Huynh Bao Dung giup MS 3577

300,000

21/12/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3595

10,000

21/12/2019

Dang T Nga giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Le Thu Ha giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Ban doc TK 19034259859010 giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Tran T Loc giup MS 3593

300,000

21/12/2019

Bui Trong Khanh giup MS 3595

70,000

21/12/2019

Phan Trong Duy ung ho QNA

100,000

21/12/2019

Bui Trong Khanh giup MS 3594

60,000

21/12/2019

Nguyen Xuan Ninh giup MS 3595

300,000

21/12/2019

Vu Ba Duong ung ho QNA

200,000

21/12/2019

Phan Van Duc giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Nguyen T   Thuy Van giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Bui T Hue giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Ban doc TK 39010001094647 giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Tran T Thao giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Tran T Lan giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Vu Van Tung giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3595

50,000

21/12/2019

Ban doc TK 19022425003016 giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Nguyen T Hanh giup MS 3588

200,000

21/12/2019

Pham T Hong Nhiem giup MS 3593

500,000

21/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3593

200,000

21/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3594

200,000

21/12/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Pham Van Thien giup MS 3595

1,000,000

21/12/2019

Nguyen Hoang Lan giup MS 3595

500,000

21/12/2019

Le Van Dung giup MS 3595

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 15 đến 21/12/2019

 

16/12/2019

Luu Thien Tung giup MS 3577

100,000

16/12/2019

Nguyen Thanh Phong giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Tran T Chuyen giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Nguyen T Ngoc Thuy giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Le Minh Triet giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Vu T Thu giup MS 3577

100,000

16/12/2019

Nguyen Xuan Vinh giup MS 3577

300,000

16/12/2019

Luu T Huyen giup MS 3577

300,000

16/12/2019

Nguyen T Hai Van giup MS 3588

300,000

16/12/2019

Nguyen Lan Phuong ung ho QNA

200,000

16/12/2019

Nguyen Thuy Quynh ung ho QNA

200,000

16/12/2019

Pham T My Linh ung ho QNA

200,000

16/12/2019

Dang Hoai Dinh giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Nguyen T Duyen giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Nguyen T Xuan Huong giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Nguyen Thanh Phuong giup MS 3589

300,000

16/12/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3588

100,000

16/12/2019

Do T Nu ung ho QNA

100,000

16/12/2019

Nguyen T To Nhu giup MS 3577

500,000

16/12/2019

Nguyen T Tan Ha giup MS 3577

300,000

16/12/2019

Vuong T Thanh Mai ung ho QNA

500,000

16/12/2019

Mai T Anh Nguyet giup MS 3587

400,000

16/12/2019

Le Phuoc An giup MS 3589

100,000

16/12/2019

Nguyen Thanh Phong giup MS 3589

200,000

16/12/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3588

200,000

16/12/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3585

200,000

16/12/2019

Nguyen T Lan Phuong giup MS 3586

100,000

16/12/2019

Nguyen T Lan Phuong giup MS 3587

100,000

16/12/2019

Nguyen T Lan Phuong giup MS 3588

100,000

16/12/2019

Do T Oanh giup MS 3577

500,000

16/12/2019

Le Quan ung ho QNA

500,000

16/12/2019

Luong Quynh Anh giup MS 3588

300,000

16/12/2019

Hoang Phuong Ha giup MS 3577

500,000

16/12/2019

Dao T Ha giup MS 3588

100,000

16/12/2019

Do T Xuan Lap giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Dong T Thuy giup 3587

100,000

16/12/2019

Ngo Phuong Tu giup MS 3586

200,000

16/12/2019

Le Van Thanh giup MS 3577

200,000

16/12/2019

Vu T Hue giup MS 3588

500,000

16/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3577

500,000

16/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3588

1,000,000

17/12/2019

Ung T My Phuong giup MS 3577

500,000

17/12/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3587

500,000

17/12/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3588

500,000

17/12/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3589

500,000

17/12/2019

Nguyen T Thao Nguyen giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Huynh Ngoc Dung giup MS 3577

500,000

17/12/2019

Do T Thuy Duyen ung ho QNA

200,000

17/12/2019

Nguyen T Hien giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3589

50,000

17/12/2019

Vo Dong Giang ung ho QNA

500,000

17/12/2019

Pham T Mai giup MS 3588

300,000

17/12/2019

Nguyen T Kim Oanh giup MS 3517

1,000,000

17/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3590

100,000

17/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3590

100,000

17/12/2019

Vu Chi Tinh giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Tran Quoc Nha giup MS 3588

100,000

17/12/2019

Duong T Sao Mai giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Nguyen Ngoc Lien giup MS 3590

500,000

17/12/2019

Phuong Anh Thu giup MS 3577

200,000

17/12/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3588

500,000

17/12/2019

Hoang Van Thuy giup MS 3589

500,000

17/12/2019

Nguyen T Minh ung ho QNA

500,000

17/12/2019

Huynh Bao Son giup MS 3590

200,000

17/12/2019

Nguyen Duc Khang giup MS 3589

1,000,000

17/12/2019

Nguyen Duc Khang giup MS 3586

1,000,000

18/12/2019

Tran Hoang Bao ung ho QNA

300,000

18/12/2019

Vu Van Cuong giup MS 3590

100,000

18/12/2019

Le Dinh Phong gup MS 3577

200,000

18/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Nguyen Van Muoi ung ho QNA

200,000

18/12/2019

Phan Ngoc Sy giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Do T Huong giup MS 3577

100,000

18/12/2019

Le Dang Thien giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Phan Anh Son giup MS 3591

50,000

18/12/2019

Nguyen Ba Nam giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Do Chi Khoi giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Nguyen Van Anh ung ho QNA

100,000

18/12/2019

Le Trung Hau giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Le t Xuan Thao giup MS 3577

100,000

18/12/2019

Nguyen Thanh Phong giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3588

500,000

18/12/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Le T Thu Hoai giup MS 3591

100,000

18/12/2019

Nguyen T Binh giup M S3592

300,000

18/12/2019

Tran T Hong giup MS 3591

500,000

18/12/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3590

100,000

18/12/2019

Doan Van Thien ung ho QNA

100,000

18/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3591

200,000

18/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3589

200,000

18/12/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3591

300,000

18/12/2019

Dong Duc Khang giup MS 3591

1,000,000

19/12/2019

Nguyen Tien Quan giup MS 3591

200,000

19/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3592

100,000

19/12/2019

Hoang T Thuy giup MS 3592

200,000

19/12/2019

Nghiem Van Truong giup MS 3592

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3588

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3589

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3590

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3591

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3592

500,000

19/12/2019

Nguyen T Minh Trang giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Cao Tien Quy giup MS 3593

30,000

19/12/2019

Truong Van Hien gip MS 3593

500,000

19/12/2019

Nguyen T   Huong giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Do T Minh Hang giup MS 3592

300,000

19/12/2019

Vu T Thanh Xuan giup SM 3593

500,000

19/12/2019

Nguyen Van Tuan ung ho QNA

100,000

19/12/2019

Pham Thanh Tung giup MS 3591

300,000

19/12/2019

Nguyen T Anh Thoa giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Pham Viet Hoang giup MS 3593

1,000,000

19/12/2019

Ngo Dinh Dung giup MS 3577

200,000

19/12/2019

Nguyen T Dien giup MS 3593

500,000

19/12/2019

Tran T Mai giup MS 3593

200,000

19/12/2019

Bui T Hai Yen giup MS 3593

300,000

19/12/2019

Le Tan Tu giup MS 3593

100,000

19/12/2019

Truong T Hang giup MS 3593

330,000

20/12/2019

Nguyen T Hang giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Doan Truong Xuan giup MS 3577

200,000

20/12/2019

Nguyen T Giang giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Truog T Hong Tuoi giup MS 3592

150,000

20/12/2019

Nguyen T Nhan giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3593

100,000

20/12/2019

Pham T Hong Dieu ung ho QNA

50,000

20/12/2019

Pham T Kim Oanh giup MS 3593

200,000

20/12/2019

Do T Hang giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Duong Van Bac giup MS 3594

50,000

20/12/2019

Le Trung Hau gup MS 3594

300,000

20/12/2019

Nguyen Huy Cuong giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Ha Ngoc Tung giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Dang Thanh Lam giup MS 3594

300,000

20/12/2019

Kpa Hoa giup MS 3577

200,000

20/12/2019

Vu Bich Loi ung ho QNA

200,000

20/12/2019

Duong Van Ly giup MS 3594

200,000

20/12/2019

Duong Van Ly giup MS 3592

200,000

20/12/2019

Tran Nam Thang giup MS 3591

300,000

20/12/2019

Tran Nam Thang giup MS 3583

300,000

20/12/2019

Nguyen T Anh giup MS 3594

300,000

20/12/2019

Nguyen Manh Tung giup MS 3594

100,000

20/12/2019

Vu Hieu + Vu Hao giup MS 3594

600,000

20/12/2019

Vu Minh Dac ung ho QNA

50,000

20/12/2019

Nguyen T Ly giup MS 3577

200,000

20/12/2019

Nguyen T Huong giup MS 3591

500,000

21/12/2019

Nghiem T Thanh Nga giup MS 3594

500,000

21/12/2019

Nguyen T Thanh Thai giup MS 3577

500,000

21/12/2019

Tran T Tuyet Nhung giup MS 3594

1,000,000

21/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3594

500,000

21/12/2019

Nguyen T Thu Suong ung ho QNA

1,000,000

21/12/2019

Nguyen Phan Hai giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Chau Van Luom giup MS 3595

300,000

21/12/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3595

100,000

21/12/2019

Bui T Ngoc Thuy giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Nguyen T Thuy Duong giup MS 3591

200,000

21/12/2019

Nguyen T Thuy Duong giup MS 3595

200,000

21/12/2019

Nguyen Van Hai giup MS 3595

200,000

 

Tổng

       1,121,618,247