Thứ sáu, 20/09/2019 - 17:17

Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 9 năm 2019

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,025,866,583 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   8 đến 14/9/2019

 

3/9

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp MS 3458, 3459; Ms3461; Ms3462; Ms3463; Ms3464; Ms3467; Ms3468 (Mỗi h/c 500k); Ms3460; Ms3465; Ms3466 (Mỗi h/c 1,000,000 đ)

7,000,000

7/9

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp MS3469; Ms3474; MS3475; Ms3476 (Mỗi h/c 500k); Ms3470; MS3471; MS3472; MS3473; MS3477 (Mỗi h/c 1,000,000 đ)

7,000,000

10/9

Phương Lan (Số 53 Ngõ Văn Chương -HN) Giúp Ủng hộ Xây Cầu Dân Trí (MS3479)

1,000,000

11/9

Nguyễn Hữu Đường (Số 84 Đội Cấn -HN) Giúp Nguyễn Văn Hiến PT36 "3,000,000 đ"

3,000,000

 

Lê Huỳnh (Số 22 -Hùng Vương -HN) Giúp MS3482

200,000

 

Bạn đọc (HN) Giup sms3475; MS3476; MS3477; MS3480; MS3481; MS3482 (Mỗi h/c 200k)

1,200,000

12/9

Bác Hòa (Ngọc Hà -HN) Giúp Ms3465; Ms3469; Ms3470;Ms3472;MS3481 (Mỗi h/c 200k)

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

08/09/2019 00:53:04

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3478: 200000

192,600

08/09/2019 06:53:20

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3479: 50000

48,350

08/09/2019 11:33:47

Xem noi dung trong CMS

192,600

08/09/2019 16:16:25

800039 DANTRI 19090823 5119553 VTBANK

500,000

08/09/2019 19:25:07

800039 DANTRI 1909082 35743635 VTBANK

100,000

08/09/2019 19:51:07

800039 DANTRI 1909082 35829259 VTBANK

500,000

09/09/2019 07:21:57

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3480: 100000

97,800

09/09/2019 09:32:01

Ngo Duong; 0983256468; 100000; Ma so 3480: 100000

97,800

09/09/2019 09:43:16

Nguyen Van Hiep; 0903230629; 500000; Ma so 3480: 500000

484,800

09/09/2019 09:49:37

Nguyen Hoang Linh; 096412 0411; 400000; Ma so 3474: 400000

387,400

09/09/2019 09:53:28

Nguyen Hoang Linh; 09641 20411; 600000; Ma so 3477: 600000

582,200

09/09/2019 09:59:22

800039 DANTRI 19090 9237 567408 VTBANK

100,000

09/09/2019 10:04:01

800039 DANTRI 1909 092375 96417 VTBANK

100,000

09/09/2019 10:19:35

NGUYEN HOA DUNG; 09383 86669; 100000; Ma so 3480: 100000

95,200

09/09/2019 11:10:42

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3473: 200000

192,600

09/09/2019 11:14:50

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3476: 200000

192,600

09/09/2019 11:18:55

Be T.Quyen; 0902865833; 200000; Ma so 3480: 200000

192,600

09/09/2019 12:36:22

Ta Truong Xuan; 0978652046; 200000; Ma so 3480: 200000

192,600

09/09/2019 13:51:04

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190909 190909191341840

500,000

09/09/2019 14:16:44

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3480: 200000

196,700

09/09/2019 15:50:05

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3479: 200000

192,600

09/09/2019 15:58:26

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3478: 100000

95,200

09/09/2019 16:01:42

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3480: 100000

95,200

09/09/2019 18:11:41

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190909 190909191885704

200,000

09/09/2019 18:50:06

Linh; 0984610748; 100000; Ma so 3480: 3 bo con om mon no "khong lo" sau cai chet cua nguoi vo

97,800

09/09/2019 19:10:18

800039 DANTRI 1909092 30320216 VTBANK

50,000

09/09/2019 19:45:15

800039 DANTRI 1909092 30492151 VTBANK

200,000

09/09/2019 19:48:31

800039 DANTRI 1909092 30507221 VTBANK

200,000

09/09/2019 23:55:52

Xem noi dung trong CMS

4,867,800

10/09/2019 05:59:40

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3481: 100000

97,800

10/09/2019 07:58:09

800039 DANTRI 1909102 31787935 VTBANK

200,000

10/09/2019 08:13:52

Nguyen Ngoc Thai; 0977611190; 100000; Ma so 3477: 100000

97,800

10/09/2019 08:58:10

Nguyen Thanh Ha / Cong ty TNHH Phat Trien Cong Nghe CoPACS; 0929311567; 500000; Ma so 3479: 500000

493,400

10/09/2019 09:13:26

Nguyen Duy Linh; 0949359797; 100000; Ma so 3475: 100000

97,800

10/09/2019 09:15:25

Pham Thi Mai; 0988553586; 100000; Ma so 3481: 100000

95,200

10/09/2019 09:15:47

Nguyen Hoang Linh; 0964120411; 700000; Ma so 3481: 700000

679,600

10/09/2019 09:18:28

Nguyen Duy Linh; 0949359797; 100000; Ma so 3473: 100000

97,800

10/09/2019 09:49:32

800039 DANTRI 190910 232651517 VTBANK

50,000

10/09/2019 10:04:13

Danh; 09142 75588; 100000; Ma so 3480: 100000

97,800

10/09/2019 11:21:03

Vo Minh Duong; 0934765008; 100000; Ma so 3481: Xin dung buong tay, hay cho em co hoi duoc song!

97,800

10/09/2019 11:24:11

Vo Minh Duong; 0934765008; 100000; Ma so 3481: Xin dung buong tay, hay cho em co hoi duoc song!

97,800

10/09/2019 12:08:37

Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3481: 200000

196,700

10/09/2019 12:11:12

Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3481: 200000

196,700

10/09/2019 12:49:13

800039 DANTRI 190910233770093 VTBANK

200,000

10/09/2019 12:54:50

Ngo Thi Hien; 0985101785; 100000; Ma so 3481: 100000

95,200

10/09/2019 13:45:43

Luu Thi Tuyet; 0936855486; 300000; Ma so 3481: 300000

295,600

10/09/2019 13:55:49

Luu Thi Tuyet; 0936855486; 200000; Ma so 3479: 200000

196,700

10/09/2019 14:03:53

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190910 1909101 93558393

100,000

10/09/2019 14:15:04

Le Tuan Duy; 0936816599; 100000; Ma so 3480: 100000

95,200

10/09/2019 14:29:27

Gia Phuc; 0947483377; 100000; Ma so 3481: Xin dung buong tay, hay cho em co hoi duoc song!

95,200

10/09/2019 15:06:03

Do Xuan Hung; 0969959092; 200000; Ma so 3481: 200000

192,600

10/09/2019 15:10:18

Le Xuan Hoi; 0989526668; 100000; Ma so 3481: 100000

95,200

10/09/2019 15:15:05

800039 DANTRI 1909102 34529536 VTBANK

100,000

10/09/2019 16:03:42

Le Hoai Chau; 0912866686; 500000; Ma so 3481: 500000

493,400

10/09/2019 16:30:09

Le Van Loc; 0905039699; 300000; Ma so 3481: 300000

290,000

10/09/2019 16:50:39

800039 DANTRI 190910235140041 VTBANK

20,000

10/09/2019 20:12:09

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3481: Xin dung buong tay, hay cho em co hoi duoc song!

48,350

10/09/2019 20:34:05

anh hong; 0936522541; 500000; Ma so 3481: 500000

484,800

10/09/2019 22:29:21

800039 DANTRI 19091023 7069137 VTBANK

20,000

10/09/2019 22:31:33

800039 DANTRI 19091023 7077316 VTBANK

20,000

10/09/2019 22:34:23

800039 DANTRI 1909102 37087504 VTBANK

20,000

10/09/2019 23:28:43

800039 DANTRI 1909102 37237969 VTBANK

100,000

11/09/2019 02:59:59

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3481: 200000

192,600

11/09/2019 06:39:39

VU XUAN CUONG; 0868 275123; 100000; Ma so 3482: 100000

97,800

11/09/2019 08:37:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190911 1909111 95200702

100,000

11/09/2019 08:53:16

800039 DANTRI 1909112 38085442 VTBANK

1,000

11/09/2019 09:14:21

Khuc Tuan Anh; 0902771866; 4500000; Ma so 3481: 4500000

4,380,800

11/09/2019 09:34:08

800039 DANTRI 1909112 38329245 VTBANK

100,000

11/09/2019 12:05:05

800039 DANTRI 1909112 39177162 VTBANK

100,000

11/09/2019 13:14:18

Nguyen Van Ban; 0987306233; 500000; Ma so 3481: 500000

493,400

11/09/2019 20:25:27

Xem noi dung trong CMS

246,150

12/09/2019 05:46:11

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3483: 100000

97,800

12/09/2019 05:52:33

Duy Khiem; 0909063497; 200000; Ma so 3481: 200000

196,700

12/09/2019 06:36:53

Xem noi dung trong CMS

48,350

12/09/2019 07:45:34

Xem noi dung trong CMS

196,700

12/09/2019 09:09:04

800039 DANTRI 190912232913702 VTBANK

100,000

12/09/2019 09:16:16

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190912 1909121 97168287

100,000

12/09/2019 10:28:15

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190912 190912 197332292

100,000

12/09/2019 15:57:18

800039 DANTRI 1909122 34878835 VTBANK

100,000

13/09/2019 02:42:55

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3483: 200000

192,600

13/09/2019 04:44:50

800039 DANTRI 190913 36715041 VTBANK

121,000

13/09/2019 04:49:23

800039 DANTRI 1909132 36716769 VTBANK

50,000

13/09/2019 04:50:58

800039 DANTRI 1909132 36717266 VTBANK

60,000

13/09/2019 04:55:35

800039 DANTRI 1909132 36718826 VTBANK

100,000

13/09/2019 05:47:44

800039 DANTRI 1909132 36748538 VTBANK

100,000

13/09/2019 07:59:16

800039 DANTRI 19091323 7038178 VTBANK

100,000

13/09/2019 10:09:58

800039 DANTRI 1909132 37774640 VTBANK

100,000

13/09/2019 10:11:55

800039 DANTRI 19091323 7787665 VTBANK

100,000

13/09/2019 10:49:11

Minh Tri; 0907986680; 2000000; Ma so 3481: 2000000

1,976,900

13/09/2019 10:59:19

Minh Tri; 0907986680; 2000000; Ma so 3481: 2000000

1,976,900

13/09/2019 11:12:54

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190913 19091319 9227065

100,000

13/09/2019 11:23:26

800039 DANTRI 19091323 8211665 VTBANK

50,000

13/09/2019 11:23:59

Duong Minh Ngoc; 0902341983; 200000; Ma so 3484: 200000

192,600

13/09/2019 11:32:52

Dam Quang Huy; 0392671475; 100000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

95,200

13/09/2019 11:35:15

IDCViet; 0913320866; 300000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

295,600

13/09/2019 11:58:45

800039 DANTRI 19091323 8384528 VTBANK

50,000

13/09/2019 12:14:39

LAD; 0936526808; 1000000; Ma so 3484: 1000000

971,800

13/09/2019 12:17:29

Thanh; 0974756587; 200000; Ma so 3484: 200000

196,700

13/09/2019 12:20:48

800039 DANTRI 190913 238478321 VTBANK

200,000

13/09/2019 12:24:44

800039 DANTRI 1909132 38494859 VTBANK

10,000

13/09/2019 13:50:45

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190913 19091319 9480222

100,000

13/09/2019 14:07:14

HIEN; 0936308959; 100000; Ma so 3302: 100000

97,800

13/09/2019 14:10:52

HIEN; 0936308959; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 14:13:55

HIEN; 0936308959; 100000; Ma so 3481: 100000

97,800

13/09/2019 14:43:54

Thao; 0902584984; 200000; Ma so 3484: 200000

192,600

13/09/2019 15:09:14

Huong; 0976969184; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 15:11:34

Huong; 0976969184; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 15:13:08

Gia Ngoc; 0987423333; 200000; Ma so 3484: 200000

196,700

13/09/2019 15:30:17

Trinh Thu Trang; 0983405082; 200000; Ma so 3484: 200000

192,600

13/09/2019 15:41:36

Phan Hoai Nam; 0914086789; 50000; Ma so 3483: 50000

46,500

13/09/2019 15:43:05

Phan Hoai Nam; 0914086789; 50000; Ma so 3484: 50000

46,500

13/09/2019 16:28:09

Pham Hoai Anh; 0989314266; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 16:56:48

Tuan; 0915138179; 200000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

192,600

13/09/2019 16:59:09

Xem noi dung trong CMS

192,600

13/09/2019 16:59:30

nguyen thi ngoc thuy; 090378 9416; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 17:40:21

Linh; 0984610748; 50000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

48,350

13/09/2019 18:21:53

Dang Hong Vu; 0854141194; 50000; Ma so 3484: 50000

48,350

13/09/2019 19:28:27

Xem noi dung ung ho trong cms

987,900

13/09/2019 19:50:34

Tran My Nhat Nghiem; 09043213168; 1000000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

971,800

13/09/2019 20:01:02

BonBenSG; 0908838582; 200000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

196,700

13/09/2019 20:14:18

Do xuan hung; 0969959092; 200000; Ma so 3481: Xin dung buong tay, hay cho em co hoi duoc song!

192,600

13/09/2019 21:26:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190913 190913150303926

100,000

13/09/2019 21:50:05

Nguyen Thi Thanh Mai; 0969301079; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

13/09/2019 21:53:16

NTT; 0909192792; 300000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

295,600

13/09/2019 22:36:45

800039 DANTRI 190913231015791 VTBANK

200,000

13/09/2019 22:43:47

Nhung; 0904109367; 300000; Ma so 3484: 300000

290,000

13/09/2019 23:09:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190913 19091315 0414635

200,000

13/09/2019 23:30:56

xx; 0973483873; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

14/09/2019 03:29:45

vu thi kim; 0968925259; 200000; Ma so 3484: 200000

192,600

14/09/2019 07:04:35

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3484: 100000

97,800

14/09/2019 09:52:03

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3484: 200000

192,600

14/09/2019 11:57:43

800039 DANTRI 19091423 2753501 VTBANK

2,000,000

14/09/2019 12:28:36

Thanh; 0974756587; 100000; Ma so 3485: 100000

97,800

14/09/2019 13:54:33

Xem noi dung trong CMS

97,800

14/09/2019 15:21:01

Xem noi dung trong CMS

48,350

14/09/2019 15:24:03

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190914 190914151366563

200,000

14/09/2019 15:37:13

Gia dinh Minh Tu; 0367403179; 100000; Ma so 3484: "Cau xin moi nguoi hay cuu con em!"

95,200

14/09/2019 16:36:43

800039 DANTRI 1909142 33764103 VTBANK

200,000

14/09/2019 17:16:24

ltc; 0909735156; 200000; Ma so 3485: 200000

192,600

14/09/2019 17:16:28

Xem noi dung ung ho trong cms

1,507,500

14/09/2019 17:26:46

Nhan; 0368556167; 100000; Ma so 3485: 100000

97,800

14/09/2019 18:20:10

Phan Ba Quang; 0363295626; 400000; Ma so 3485: 400000

394,500

14/09/2019 21:08:17

800039 DANTRI 1909142 34790051 VTBANK

500,000

14/09/2019 21:28:02

800039 DANTRI 1909142 34855932 VTBANK

100,000

14/09/2019 22:04:37

800039 DANTRI 19091423 4964786 VTBANK

50,000

14/09/2019 23:11:43

Nguyen Nam Long va Phan Thu Lam; 0972598221; 300000; Ma so 3484: 300000

295,600

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

10/9

Gia đình anh Sơn giúp MS 3435, 3466 (500.000/MS); 3442, 3446, 3467, 3468 (600.000/MS); 3444, 3469 (800.000/MS)

5,000,000

 

Lê Trần Quốc Anh giúp MS 3464

7,000,000

 

Đặng Cẩm Vinh giúp MS 3464

200,000

11/9

Gia đình bạn đọc quận 12 giúp 5 MS, từ 3466 - 3470; 3473, 3475, 3476, 3481, 3482

500,000

 

Anh Vũ giúp MS 3476, 3481

400,000

13/9

Bạn đọc giúp 7 MS, từ 3478 - 3484

3,500,000

 

Nguyễn Thị Thu Thủy giúp MS 3484, 3483, 3482, 3481

1,200,000

 

Võ Mạnh Đan giúp MS 3480

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

6/8/2019

Nguyễn Phương Sơn (khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) giúp đỡ mã số 3472

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 8 đến   14/9/2019

 

8/9/2019

MBVCB 232984806. ck bao dan tri khuyen hoc. CT tu 001100 0644548 HOANG THU TRANG toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190 782423003. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so   3479

100,000

8/9/2019

923595. 070919. 235132. Ung ho ma so 3478 ong Bay

500,000

8/9/2019

935941. 080919. 172659. Ung ho ma so 3479

300,000

9/9/2019

Sender: 01604003. DD: 090919. SHGD: 10000745. BO: NGUYEN THI QUI NGOC. UNG HO MS 3479 2TR 3480 2TR     CHARGEDETAILS OUR

4,000,000

9/9/2019

MBVCB2 33318737. Giup ms 3480 3474: 100K. CT tu 00910 00043461 CHAU NGOC DUC toi 0 451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

700,000

9/9/2019

MBVCB233431474. ung ho ma so 3480. CT tu 0691000 410624 PHAM MINH DUNG toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB233507364. Ma so 3480. CT tu 008100 176614 PHAM VAN THUC toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB 233538827. ung ho ma so 3480 ong Pham Van Huong ( ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong). CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

9/9/2019

IBVCB. 090919 0017314001. VU MINH DUC. Ung ho ma so 3480

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190 465156001. DANG PHI SON. Chuc con DUONG THAI NGOC TRAN mau chong lanh benh

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191018386002. TRUONG MINH THIN. Ma so 3433: Anh Dinh Huu Nghia, Tieu khu 8,   thi tran Quy Dat, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190584126003. TRUONG MINH THIN. Ma so 3478: Ong Pham Xuan Bay (Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha,   huyen Dan Phuong, Ha Noi)

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190 808446004. TRUONG MINH THIN. Ma so 3480:   Ong Pham Van Huong (ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong), thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

150,000

9/9/2019

IBVCB. 09091905 10330005. TRUONG MINH THIN. Ma so 3477:   Anh Pham Van Nha Dia chi: Ngo 79, duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP.   Nam Dinh

150,000

9/9/2019

941084. 080919. 234939. Ung ho ma so 3476 c Trang

200,000

9/9/2019

545849. 090919. 105625. Pa t8 ck ngay 9 thang 9 FT19252194087048

100,000

9/9/2019

403995. 090919. 114521. SANHSEACO GUI MA SO 3480 090919 11: 45: 20

300,000

9/9/2019

388985. 090919. 134012. Ma so 3480 o pham van huong.

300,000

9/9/2019

Sender: 01310001. DD: 090919. SHGD: 10000307. BO: . . GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO CAC MA 2370 , 3172, 3195, 3205, 3211, 3236, 3240, 3245 MOI MA 1 TRIEU, 2608, 3284, 3292, 3293, 3316, 3353, 3374 MOI MA 3 TRIEU

29,000,000

9/9/2019

Sender: 01310012. DD: 090919. SHGD: 10000301. BO: . . GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN UNG HO CAC MA 2346 , 2497, 2505, 2531, 2521, 2518, 2601, 2547, 2848, 2852, 2884, 2887, 3164, 3167, 3185, 3192, 3213, 3231 , 3261, 3300, 3307, 3321, 3326, 3328, 3340, 3348 MOI MA 2 TRIEU

52,000,000

9/9/2019

Sender: 79307005. DD: 090919. SHGD: 10005465. BO: NGUYEN QUANG DUY. IBMA SO : 3477:   ANH PHAM VAN N HA

1,000,000

9/9/2019

Sender: 79302001. DD: 090919. SHGD: 10001586. BO: PHAM THI THUY. (CKRMNO: 031219 090986914) MA SO 34 76 CHI HOANG THI TRANG, KHU CHO, THI TRAN CAO THUONG, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

400,000

9/9/2019

Sender: 79307005. DD: 090919. SHGD: 10017310. BO: DOAN THI DAO. IBMS 3475 NGUYEN THANH TRI

200,000

10/9/2019

/Ref: P1365047 {//} /Ref: P1365047 {//} Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2,   truong TH PT Ly Thuong Kiet,   huyen Viet Yen, tinh Bac Giang DVC: BUI THI HUYEN

50,000

10/9/2019

Sender: 01309001. DD: 100919. SHGD: 10000891. BO: PHAM THI TUYEN. UNG HO MA SO 3481

300,000

10/9/2019

Sender: 79302001. DD: 100919. SHGD: 10005551. BO: PHAM HIEN NHAN. )MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE HO C SINH LOP 11A2, TRUONG THPT LY THUONG KIET, HUYEN VIET YEN, TINH BACGIANG HIEN TAI EM TUE DANG DIEU TRI TAI KHOA HOI SUC TICH CUC 1, BENH VIEN VIET

300,000

10/9/2019

Sender: 79309001. DD: 100919. SHGD: 10002720. BO: HOANG THUY LINH. CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC

100,000

10/9/2019

Sender: 01310005. DD: 100919. SHGD: 10017830. BO: TA THU HANG. UNG HO MS 3264

100,000

10/9/2019

MBVCB234089185. ung ho em Nguyen Van Tue (ms 3481) bac giang. CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB 234216725. ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue,   hoc sinh lop 11A2 truong Ly ThuongKiet, Viet Yen,   Bac Giang. CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

150,000

10/9/2019

MBVCB234229238. hoang tien thanh ung ho ms 3481. CT tu 0451000350489 HOANG TIEN THANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234310055. Ung ho ma so 3481. CT tu 0691000 410624 PHAM MINH DUNG toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

200,000

10/9/2019

IBVCB. 10091907 45356001. TRAN QUOC TRUNG. Ma so 3481:   Em Nguyen Van Tue, Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190290689001. TRAN ANDY. giup ma so 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 moi ma so 100 ngan

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190839373002. TRAN ANDY. giup ma so 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 moi ma so 100 ngan

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191032754002. VU CONG TUNG. 3478,   3480, 3481

90,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190822540001. LE CAO CUONG. Ma so 3481

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190074689001. VO DUC HIEN. 3481:   Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2,   truong THPT Ly Thuong Kiet,   huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

200,000

10/9/2019

986706. 090919. 235543. Ung ho ma so 3480 ong Huong

200,000

10/9/2019

409083. 100919. 082917. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Ba

1,000,000

10/9/2019

409107. 100919. 083018. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong (ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong), thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang,

1,000,000

10/9/2019

537917. 100919. 090951. SANHSEACO GUI MA SO 3481 100919 09: 09: 50

300,000

10/9/2019

540963. 100919. 092541. SANHSEACO GUI MA SO 3479 LAM CAU XA DAK TO VER GIA LAI 100919 09: 25: 40

10,000,000

10/9/2019

579270. 100919. 095645. Ung ho MS 3481 3479

400,000

10/9/2019

912392. 100919. 100615. 0986661017 ung ho ma so 3481 em nguyen van tue

200,000

10/9/2019

583408. 100919. 102442. Ung ho ma so 3481

500,000

10/9/2019

585166. 100919. 103639. Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue   hs lop 11a2 Truong PTTH Ly Thuong Kiet huyen Viet Yen Bac Giang

1,000,000

10/9/2019

585315. 100919. 103737. Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue

100,000

10/9/2019

569417. 100919. 114121. GIUP MA SO 3481 100919 11: 41: 20

500,000

10/9/2019

002600. 100919. 205122. Ung ho 100K moi hoan canh, ma so tu 3467 den 3481. Mong moi nguoi som an lac

1,500,000

10/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 100919. SH: 10001700. BO: DO TRAN NGUYEN VU. MS3480 CAU CHUA CHUC LANH CHO GIA DINH

50,000

10/9/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 100919. SH: 10011240. BO: DO THE HUNG. TIEN UNG HO

100,000

10/9/2019

NGUYEN THI THANH HANG // CHUYEN TU THIEN CHO CAC MS 3471,   3473, 3474, 3476,   3477, 3479, 34 80,   3481 MOI MS : 500. 000DONG GD TIEN MAT

4,000,000

10/9/2019

Sender: 01307001. DD: 100919. SHGD: 10001995. BO: PHAM NGOC TUNG. IBMA SO 3461

100,000

10/9/2019

Sender: 79321001. DD: 100919. SHGD: 10000784. BO: NGUYEN THI THANH VAN               21 TANG BAT HO   Q. BINH THANH. MA SO 3481: EM NGUYEN VAN TUE. KHOA HOI SUC TICH CUC 1, BENH VIEN VIET DUC, SO DT:   0975687668

300,000

10/9/2019

Sender: 01307001. DD: 100919. SHGD: 10002690. BO: DOAN NGOC HAN. IBHO TRO MS 3480 (300K) + 3481 (3 00K)

600,000

10/9/2019

Sender: 79303008. DD: 100919. SHGD: 10017025. BO: NGUYEN MINH HAO. UNG HO EM NGUYEN VAN TUE MS 348 1

100,000

10/9/2019

Sender: 79310001. DD: 100919. SHGD: 10018193. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA SO 3481, EM NGUYEN VA N TUE, HOC SINH LOP 11A2, TRUONG THPT LY THUONG KIET, HUYEN VIET YEN, TINH BAC GIANG, SDT 0975687668

100,000

10/9/2019

Sender: 79303008. DD: 100919. SHGD: 10022851. BO: DOAN QUANG TUAN. UNG HO MS 3461 DEN 3467 3469 34 70 3472 DEN 3478 3480 3481

9,000,000

10/9/2019

Sender: 79303008. DD: 100919. SHGD: 10022875. BO: DOAN QUANG TUAN. UNG HO XAY CAU CHO MS 3468 3471 3479

3,000,000

11/9/2019

MBVCB234833400. ung ho anh Le Van Minh bac lieu (ms 3482). CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

11/9/2019

MBVCB2 35005622. ung ho ma so 3482 anh Le Van Minh ngu ap Cai Tram A2 xa Long Thanh, Vinh Loi,   Bac Lieu. CT tu 049100 0055964 PHAM TIEN MANH toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

150,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190178790001. PHAM THAI KIEN. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO EM NGUYEN VAN TUE (MA SO 3481)

500,000

11/9/2019

IBVCB. 11091906 14066002. PHAM THAI KIEN. TIEN MINH & MINH KHANG UNG HO BE GIAP NGUYEN CHUNG (MA SO 3476)

1,000,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190 178502003. PHAM THAI KIEN. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO BE NGUYEN THANH TRI (MA SO 3475

1,000,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190 173320001. NGUYEN HAI ANH.

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190 118897001. TRAN TUAN ANH. Giup do MS 3477 Pham Van Nha

200,000

11/9/2019

668335. 100919. 225627. Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

11/9/2019

033661. 100919. 231006. Ung ho ma so 3481 em Tue

200,000

11/9/2019

612696. 110919. 075912. Chuyen den Quy Nhan Ai giup em Tue o Bac Giang ma so 3481

500,000

11/9/2019

707789. 110919. 090439. SANHSEACO GUI MA SO 3482 110919 09: 04: 38

300,000

11/9/2019

435614. 110919. 102956. Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)

1,000,000

11/9/2019

728323. 110919. 104257. MS3480 500K; MS3477 300K (NGUYEN HN UH) 110919 10: 42: 11

800,000

11/9/2019

437249. 110919. 105905. Giup Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)

500,000

11/9/2019

161944. 110919. 133236. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3474

50,000

11/9/2019

162109. 110919. 133401. NGO DUC CHIEU UNG HO MA 3477

50,000

11/9/2019

Sender: 79307006. DD: 110919. SHGD: 10003410. BO: DO THI OANH. GIUP DO ANH DO CONG TUNG, XOM 10,   Y EN DONG, Y YEN, NAM DINH

1,000,000

12/9/2019

Sender: 01310005. DD: 120919. SHGD: 10001089. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA SO 3482, ANH LE VAN M INH ( NGU AP CAI TRAM A2, XA LONG THANH, HUYEN VINH LOI, TINH BAC LIEU)

100,000

12/9/2019

Sender: 79310001. DD: 120919. SHGD: 10014874. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO MA SO 3483, ANH LE DUC G IANG, THON 1,   XA THO THE, HUYEN TRIEU SON, TINH THANH HOA, SDT 0987. 600. 203

100,000

12/9/2019

MBVCB235672599. le thi ha ung ho mo so 3483. anh le duc giang. CT tu 0021000359370 LE THI HA toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190472842001. HUYNH MY PHUNG. Gui Be Tue MS 3481

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190535802002. HUYNH MY PHUNG. Gui em Giang   MS 3483

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190908642002. LE NGO QUYNH MINH. ung ho ma so 3482

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190281800001. NGHIEM MINH THANH. ma so 3483

50,000

12/9/2019

644187. 120919. 174233. P7 3515 FT19255621040796

100,000

12/9/2019

427997. 120919. 000151. Le lien huong FT19255909100738

100,000

12/9/2019

078964. 120919. 004938. Ung ho ma so 3482 a Minh

200,000

12/9/2019

463925. 120919. 085137. Ma so 3483 Anh Le Duc Giang,   thon 1, xa Tho The, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa. DT 0987. 600. 203

1,000,000

12/9/2019

315708. 120919. 093442. Gui ms 3481, em nguyen van tue

100,000

12/9/2019

315878. 120919. 093547. Gui ms 3482, a Le Van Minh

100,000

12/9/2019

472014. 120919. 093836. Ung ho 12 thang 9 nam 2019 FT192556 63601858

100,000

12/9/2019

863493. 120919. 095621. SANHSEACO GUI MA SO 3483 120919 09: 56: 20

300,000

12/9/2019

Sender: 79307005. DD: 120919. SHGD: 10011029. BO: TANG THI THUY DUYEN. IB3480, 3481,   3482, 3483 MO I MS 300. 000

1,200,000

13/9/2019

FTF_CN: 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 045100 1944487

175,000

13/9/2019

Sender: 01310005. DD: 130919. SHGD: 10003991. BO: NGUYEN THI PHUONG MAI. UNG HO MA SO 3481

200,000

13/9/2019

Sender: 01309001. DD: 130919. SHGD: 10000640. BO: LE THI KIM QUY. MS 3481

200,000

13/9/2019

Sender: 01310012. DD: 130919. SHGD: 10006611. BO: VU THI THU HUYEN. UNG HO MS 3484

200,000

13/9/2019

Sender: 01310012. DD: 130919. SHGD: 10013558. BO: TRAN THI HUONG. UNG HO MA SO 3484 BUI THI QUYEN

50,000

13/9/2019

MBVCB236007332. ung ho le Duc Giang. ms: 3483. CT tu 0031000 257425 DO DUC HIEU toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB 236193555. ung ho ma so 3484. chuc con khoe manh. CT tu 0011004379707 TRUONG AN toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236222797. ung ho ms3484 Bui Thi Quyen. CT tu 0541000 246920 HOANG KHANH TUNG toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190 274305001. PHAM TRUONG KIM HOANG. Ung ho hoan canh 3466 ong vu van dung

100,000

13/9/2019

IBVCB. 13091900 02409001. PHAN HUY VUONG. ung ho chi Bui Thi Quyen MS 3484

1,000,000

13/9/2019

IBVCB. 13091900 85193001. NGHIEM MINH THANH. Ma so 3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190 11151001. DO PHUONG DUNG. Ma so 3484:   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung) Dien thoai: 0399979628 Dia chi: ngu ap 5,   thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Hau GianG

300,000

13/9/2019

IBVCB. 13091901 00875004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3484:   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

100,000

13/9/2019

IBVCB. 130919072 7662005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3483:   Anh Le Duc Giang, thon 1, xa Tho The,   huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa.

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190332838006. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3482: Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190 892562007. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3481:   Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2,   truong THPT Ly Thuong Kiet,   huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

100,000

13/9/2019

IBVCB. 13091907 36542008. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3480:   Ong Pham Van Huong (ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong), thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190759930009. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3478: Ong Pham Xuan Bay (Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha,   huyen Dan Phuong, Ha Noi)

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309191027959001. LE PHUC THANG. Le Huynh Minh Khang ung ho ma so 3484

500,000

13/9/2019

IBVCB. 13091908 20831002. LE PHUC THANG. Le Thi Thom ung ho ma so 3483, 3481.   Moi truong hop 500. 000VND.

1,000,000

13/9/2019

707695. 120919. 220602. ung ho ma so 3483 le duc giang FT19256061287030

500,000

13/9/2019

121417. 130919. 001015. Ung ho ma so 3483 a Giang

200,000

13/9/2019

226987. 130919. 102020. Ung ho MS 3484 chi Bui Thi Quyen

1,000,000

13/9/2019

497695. 130919. 113542. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung) Dien thoai 0399979628 Dia chi ngu ap 5, thi tran Vi

1,000,000

13/9/2019

822839. 130919. 122656. Ma so 3484 ngay 13 thang 9 nam 2019 FT19256084955597

100,000

13/9/2019

505448. 130919. 131935. Nguyen Quang Giap giup MS 3480,   3481, 3482, 3483,   3484

500,000

13/9/2019

084449. 130919. 135916. SANHSEACO GUI MA SO 3484 130919 13: 59: 15

300,000

13/9/2019

931879. 130919. 141837. tamlongnhanai MS 3484

200,000

13/9/2019

516358. 130919. 154940. UH MS3484 Bui Ngoc Quyen ngu ap 5 thi tran Vinh Vien huyen Long My tinh Hau Giang

100,000

13/9/2019

121356. 130919. 163645. UNG HO MS 3483 BUI THI QUYEN 130919 16: 36: 44

250,000

13/9/2019

942617. 130919. 192507. HC 3484 3483 3482 3481 3480 3479 moi HC 50000 vnd

300,000

13/9/2019

554899. 130919. 201029. Ung ho ma so 3484

200,000

13/9/2019

Sender: 01310005. DD: 130919. SHGD: 10004669. BO: NGUYEN PHUONG NGOC. UNG HO MA SO 3481

300,000

14/9/2019

MBVCB236677550. uh ma so 3484. CT tu 00110043 81400 NGUYEN THI HOA toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB23 6680008. ung ho Ma so 3484: Chi Bui Thi Quyen. CT tu 0021 001065708 DAU HUY NGOC toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

14/9/2019

MBVCB 236869606. ung ho ma so 3485 Tran Hoang Tuan khoa hoi suc phau thuat Tim, BV cho ray. CT tu 049100 0055964 PHAM TIEN MANH toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI.

100,000

14/9/2019

IBVCB. 14091906 44436001. LE NGO QUYNH MINH. ung ho 02 ma so 3484 va 3485 (moi ma so 100, 000)

200,000

14/9/2019

169727. 140919. 001826. Ung ho ma so 3484 c Quyen

200,000

14/9/2019

581699. 140919. 010643. Ma so 3484

100,000

14/9/2019

170215. 140919. 063717. UNG HO MS 3484

200,000

14/9/2019

522737. 140919. 075422. Ung ho MS 3477 FT19257292247683

100,000

14/9/2019

524056. 140919. 123014. Ung ho ma so 3485 tran hoang tuan

1,000,000

14/9/2019

593874. 140919. 123044. Ck ung ho FT192576 06138665

100,000

14/9/2019

524621. 140919. 130446. Le Ngoc Lan   ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

300,000

14/9/2019

524780. 140919. 131504. 3485 Tran Hoang Tuan

200,000

14/9/2019

121668. 140919. 144546. P7 3515 FT19257 097493067

100,000

14/9/2019

516157. 140919. 220439. P12804 ck

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 8 đến   14/9/2019

 

8/9/2019

MBVCB 232859231. UngHo MS 3478 ong Pham Xuan Bay. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

8/9/2019

MBVCB232873643. Ung ho ma so 3466 Vu Van Dung. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

8/9/2019

MBVCB. 232876530. ung ho ma so 3473. CT tu giau ten toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB. 232876564. ung ho ma so 3474. CT tu giau ten toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB. 232876576. ung ho ma so 3475. CT tu giau ten toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB. 232876601. ung ho ma so 3476. CT tu giau ten toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB. 232876639. ung ho ma so 3477. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB. 232876674. ung ho ma so 3478. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB232877719. Ung ho ma so 3477 Pham Van Nha. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

8/9/2019

MBVCB232878272. ung ho ma so 3476. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

8/9/2019

MBVCB232887450. ms 3476 gd huy bach tri dang. CT tu 001100 0823537 NGUYEN TOAN NGOC toi 045100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

8/9/2019

MBVCB. 232897456. Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang. CT tu dao viet dung toi 0451000 476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

8/9/2019

MBVCB232899882. UNG HO MA SO 3479 UBND XA DAK TO VER. CT tu 0441000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

8/9/2019

MBVCB. 232906529. MS   3476 Hoang Thi Thu Trang Tan Yen Bac Giang. CT tu Cuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

8/9/2019

MBVCB233029477. N. X. Anh xin tang be Khanh Diep MS. 3478. CT tu 002100 1725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

8/9/2019

MBVCB233100667. Ung ho chi Le Thi Lien, thon Thanh Long, huyen Ha Tinh. Ma so 3302. CT tu 0181003329228 NGUYEN TO TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

8/9/2019

IBVCB. 0709190127960002. x x Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba

1,000,000

8/9/2019

IBVCB. 0709190502448003. x x Ma so 3478 Ong Pham Xuan Bay

500,000

8/9/2019

IBVCB. 0709190795928004. x x Ma so 3469 Em Nguyen Thi Thu Phuong

1,000,000

8/9/2019

IBVCB. 0709190279460005. x x Ma so 3477 Anh Pham Van Nha

1,000,000

8/9/2019

IBVCB. 0709190212020007. x x Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang

1,000,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190788941001. 132 13 132

2,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190567461001. An Ma so 3479

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190880707001. HO ANH TUAN. Ung ho ma so 3477 anh Pham Van Nha Tp Nam Dinh (em Pham Thi Hong Nhung)

200,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190076335002. HO ANH TUAN. Ma so 3479   UBND xa Dak To Ver (huyen Chu Pah,   Tinh Gia Lai)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190898757001. Ma so 3479 UBND xa Dak To Ver huyen Chu Pah, Tinh Gia Lai Vuot cau

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190842409001. TRAN LAN. Ung ho nguoi ngheo

200,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190174449001. NGUYEN MINH MAN. Ung ho 3473

200,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190194241002. Huu Tung HCM Ma so 3472     anh Nguyen Huu Duc (Nghe An)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190730385003. Huu Tung HCM Ma so 3473     chi Tran Thi Hanh (Ha Noi)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190486905004. Huu Tung HCM Ma so 3474     ong Ngo Dinh Thao (Binh Dinh)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190201333005. Huu Tung HCM Ma so 3475     chi Lam Thi Be Ba (Tra Vinh)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190962021006. Huu Tung HCM Ma so 3476     chi Hoang Thi Trang (Bac Giang)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190377037007. Huu Tung HCM Ma so 3477   anh Pham Van Nha (Nam Dinh)

100,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190266721001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3479 UBND xa Dak To Ver

500,000

8/9/2019

IBVCB. 0809190548539001. Ngo Tuan Anh 144 Hoang Ngan P16 Q8 TP HCM Ma so 3478 Ong Pham Xuan Bay

200,000

8/9/2019

IBVCB. 0809191000489002. Thang Hanoi MS 3479,   UBND Huyen Dak To Ver, Gia Lai

300,000

8/9/2019

021581. 070919. 224318. IBFTA 190907000035360 Ma so 3477 va ma so 3478

100,000

8/9/2019

287162. 080919. 063211. BDS CC UNG HO BE CHUNG 080919 06 32 10

2,250,000

8/9/2019

336939. 080919. 092924. Ung ho ma so 3479 FT19252049954047

100,000

8/9/2019

338039. 080919. 093600. Ung ho ma so 3478 FT19252502540931

100,000

8/9/2019

412876. 080919. 165119. Ung ho ms 3472 FT19252504064228

100,000

8/9/2019

443751. 080919. 193939. Ung ho ma 3479 FT19252127892241

100,000

8/9/2019

094981. 080919. 201032. 3479

500,000

8/9/2019

380141. 080919. 215301. Ung ho xay cau ma 3479

100,000

8/9/2019

466381. 080919. 220051. Ms 3468 FT19252503241552

250,000

9/9/2019

/Ref PALPM 90K2ZK {//}/ Ref PALPM 90K2ZK {//} LP VNM9 0K2ZK UNG HO MS 3477 PHAM VAN NHAUNG HO MS 3477 PHAM VAN NHA DVC MRS NGUYEN THI HONG NHUNG

200,000

9/9/2019

Sender 01310001. DD 090919. SHGD 10000147. BO TRUONG TAN KIET. UNG HO MA SO 3476, CHI HOANG THI TRANG

500,000

9/9/2019

Sender 01310012. DD 090919. SHGD 10000502. BO NGUYEN HOANG MAI. MA SO 3476   CHAU CHUNG

200,000

9/9/2019

Sender 79310001. DD 090919. SHGD 10013434. BO TRAN THI NGOC ANH. MS 3479

150,000

9/9/2019

Sender 01309001. DD 090919. SHGD 10001148. BO NGUYEN THI DAI DONG. NGUYEN KHOI UYEN UNG HO BEN H NHAN AML M3

2,000,000

9/9/2019

Sender 01310012. DD 090919. SHGD 10005747. BO DO DUY QUANG. UNG HO MA SO 3476   HOANG THI TRAN G.

200,000

9/9/2019

Sender 01310001. DD 090919. SHGD 10010538. BO NGUYEN THI HONG VAN. UNG HO MA SO 3478   ONG PHA M XUAN BAY, CHUC CHAU KHANH DIEP MAU LON

500,000

9/9/2019

Sender 79310001. DD 090919. SHGD 10011067. BO LE ANH TUAN. UNG HO MS 3477

500,000

9/9/2019

Sender 01310005. DD 090919. SHGD 10012165. BO NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3479

100,000

9/9/2019

Sender 01310005. DD 090919. SHGD 10012158. BO NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3478

200,000

9/9/2019

Sender 79310001. DD 090919. SHGD 10017469. BO PHAM VAN TIEN. UNG HO MS 3480. ONG PHAM VAN HUON G

50,000

9/9/2019

Sender 01310012. DD 090919. SHGD 10019045. BO NGUYEN VAN HUNG. CHUC CHAU MAU KHOE

100,000

9/9/2019

Sender 79334001. DD 090919. SHGD 10004778. BO BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS 3480 ONG     PHAM VAN HUONG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

9/9/2019

Sender 01314007. DD 090919. SHGD 10012198. BO TRAN THI NGOC TRAM. CHUYEN KHOAN UNG HO QUY TAM LONG NHAN AI

100,000

9/9/2019

MBVCB233889236. ung ho ms 3480. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB233896103. Ung ho chi Le Thi Lien , thon Thanh Long , xa Thach Ban , Thach Ha ,   Tinh Ha Tinh. CT tu 0341000016411 BUI VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB233903663. ung ho ma 3480 nguyen van huong. CT tu 0011004067395 NGUYEN THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

9/9/2019

MBVCB. 233236474. 3479. CT tu Nguyen Hoang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

9/9/2019

MBVCB. 233241503. Ma so 3473. CT tu Huyen toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

9/9/2019

MBVCB. 233265157. ma 3479 xay cau. CT tu xa Dak to ver   toi 0451000 476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

9/9/2019

MBVCB233291008. UNG HO MA SO 3480 ONG PHAM VAN HUONG . CT tu 0441000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

9/9/2019

MBVCB. 233301629. gia dinh kho khan   Ms   3480. CT tu pham van huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

9/9/2019

MBVCB. 233308575. ma 3067. CT tu Ngo thi anh toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

9/9/2019

MBVCB233309486. ung ho ma so 3480 ong Pham Van Huong, Thon Ngoc Truc, Minh Hoang,   phu Cu, Hung Yen. CT tu 099100 0002637 DUONG THI MY toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB. 233326124. ms 3480 ong pham van huong 0349514046. CT tu ngo minh cuong toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB. 233349418. giup do ms 3480. CT tu tvh toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

9/9/2019

MBVCB233356136. ma 3480 ong pham van huong. CT tu 09310041 89098 TONG MINH VIET toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB233365688. ung ho be Chung ma so 3476. CT tu 020100 0659941 TRAN THI HUONG LY toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB233367485. ung ho be Nguyen Thanh Tri ma so 3475. CT tu 020100 0659941 TRAN THI HUONG LY toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB. 233385811. ma so 3480. CT tu Hoa toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB233387671. UngHo MS 3479 . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB. 233387928. 3480 Ong Pham Van Huong. CT tu Quoc Cuong toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB233393231. Nguyen Viet Tuong ung ho gia dinh ong Pham Van Huong, ma so 3480. CT tu 0231000 667287 NGUYEN VIET TUONG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB233409166. ung ho 3480. CT tu 0541000242755 NGUYEN THI VIET PHUONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233425767. Ma so 3480. CT tu 0041000208528 NGUYEN THI HIEN toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB233435290. Giup do be Chung MS 3476. CT tu 0141000726406 PHAM THI THU THUY toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

9/9/2019

MBVCB233438790. Giup do be Dong   MS 3428. CT tu 0141000726406 PHAM THI THU THUY toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

9/9/2019

MBVCB233448244. ma so 3480 pham van huong. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB233458247. ung ho Pham van Huong ma so 3480. CT tu 0241004078888 TANG HOAN VU toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233478464. ung ho ma so 3480 ong pham van huong. CT tu 0451000311861 TRAN THI MINH NGUYET toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB233514989. ung ho ong pham van huong . ong noi 2 chau . ( quynh anh . quynh huong ) thon ngoc truc . xa minh hoang . huyen phu cu . tinh hung yen . CT tu 0451000481287 CAO THI TAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB. 233544087. Ma so 3480. CT tu Tuan nguyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB. 233573088. 3471. CT tu Do Thai Ha toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB233593848. ung ho chau Chung bi Bong. CT tu 09710056 88888 NGUYEN NGOC MINH toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB. 233616485. qua doi. CT tu tong van toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB233618060. ma so tu thien 3478. pham xuan bay. CT tu 0071001000165 PHAM QUOC VIET toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB233629775. ung ho ms 3477. CT tu 0541000237045 NGO THI QUYNH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233631012. ung ho ms 3478. CT tu 0541000237045 NGO THI QUYNH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

9/9/2019

MBVCB233632037. ung ho ms 3480. CT tu 0541000237045 NGO THI QUYNH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233634178. ung ho con ms 3476. CT tu 0541000237045 NGO THI QUYNH GIANG toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB. 233679488. ung ho hai chau Quynh Anh, Quynh Huong. CT tu Pham Van Huong toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

9/9/2019

MBVCB233729226. ma so tu thien 3480. CT tu 0071001 000165 PHAM QUOC VIET toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB233729648. ung ho ong noi 2 be Quynh Anh vs Huong. Ma so 3480. CT tu 00810011 93053 VO MINH CHUNG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

9/9/2019

MBVCB233774121. 3480. CT tu 0611001 894482 TONG QUANG DANG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB. 233774537. ma so 3480. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

9/9/2019

MBVCB233785526. ung ho ma so 3480 ong Pham Van Huong( ong noi hai be Quynh Anh, Quynh Huong) Thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen. CT tu 04510002 26777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233829964. ung ho 2 be quynh anh, quynh huong huyen phu ky, tinh hung yen. ma so 3480. CT tu 0071001449510 LE THI TUONG LY toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

9/9/2019

MBVCB233837319. ung ho ma so 3480. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB233838140. ung ho ma so 3479. CT tu 0011004247433 PHAN VAN BOI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

9/9/2019

MBVCB. 233852248. 3480. CT tu pham van huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0809190110269002. HUYNH THI NGOC DIEM. MS 3476_ BE CHUNG

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190886170002. phan ngoc hung Giup ma so 3479

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190914042003. phan ngoc hung Giup ma so 3480

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190768518001. NGUYEN MINH QUAN. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong, thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

2,000,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190647368001. HOANG TRONG DUC. Ung ho Xay cau Gialai   Ms 3479 la 2 trieu   A Di Da Phat

2,000,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190203492002. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, h Phu Cu, Hung Yen mo coi me

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190977428002. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3474 3475 3476 3477   3478 3480 moi Ms 100 k   Cau mong quy vi Manh khoe

600,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190799316001. NGUYEN THU VAN. Ung ho ma so 3480

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190287472003. Ma so 3479 UBND xa Dak To Ver, h Chu Pah, Gia Lai Xay cauBuon lang Hde, xa Dak To Ver, Chu Pak, Gia Lai Xay cauBuon lang Hde

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190196184001. LE THAT. Pettway ung ho ms (3478, 3477,   3469, 3470, 3471) 500k; MS3479 1tr500k

4,000,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190648500001. Do Dinh Thuong Da Nang Ms   3480

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190017512002. NGUYEN HOAI DAN NGUYEN. Ung ho 2 be quynh anh, quynh huong

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190285614001. LE THANH NHAN. Ung ho MS3480 Ong Pham Van Huong

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190278102001. DO VAN QUANG. Ma so 3480   Pham Van Huong Tinh Hung yen

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190564270001. lai tran dong ha noi Pham van huong MS3480

1,000,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190307120002. DUONG MINH THONG. ma so 3480, ong Pham Van Huong, dt 0349514046

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190304142001. NGUYEN NGOC LAN. Ma so 3480   Ong Pham Van Huong thon Ngoc Truc,   xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190391326001. HOANG VAN HUNG. ma so 3476

50,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191025146003. DUONG MINH THONG. ma so 2525, chau Tran thi kim Hong, DT 01689560236

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190256344001. NGUYEN HAI NAM. Giup do Ma so 3480 Pham Van Huong (Hung Yen)

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190064040005. Anh Nguyen Huu Duc (MS 3472). DT   0394. 638. 146 Anh Nguyen Huu Duc (MS 3472). DT   0394. 638. 146 Anh Nguyen Huu Duc (MS 3472). DT   0394. 638. 146

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190645324006. Ong Ngo Dinh Thao (MS 3474). DT 0344. 515. 742 Ong Ngo Dinh Thao (MS 3474). DT 0344. 515. 742 Ong Ngo Dinh Thao (MS 3474). DT 0344. 515. 742

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191014772007. Chi Lam Thi Be Ba (MS 3475). DT 08 4217 4480 Chi Lam Thi Be Ba (MS 3475). DT 08 4217 4480 Chi Lam Thi Be Ba (MS 3475). DT 08 4217 4480

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190120840008. Nguyen Thi Thu Phuong (MS 3469). DT 0986. 877. 347 Nguyen Thi Thu Phuong (MS 3469). DT 0986. 877. 347 Nguyen Thi Thu Phuong (MS 3469). DT 0986. 877. 347

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190606776001. ong Pham Van Huong Hung Yen ma so 3480

110,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191011316009. Chi Hoang Thi Trang (MS 3476). DT 0369668356 Chi Hoang Thi Trang (MS 3476). DT 0369668356 Chi Hoang Thi Trang (MS 3476). DT 0369668356

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190379274001. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong ong noi 2 be Quynh thon Ngoc Truc,   xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Ba bo con

60,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190882568001. TRAN VAN TAM. Tran Van Tam giup 4ms 3480, 3479,   3478, 3477 ( chia deu)

400,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190163182001. gia dinh be gau minh tri va Binh An 74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

250,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190488258004. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3479 UBND xa Dak To Ver,   Chu Pah, Gia Lai

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190898114005. Bui Huyen Trang Soc Son,   Ha Noi MS 3476 Hoang Thi Trang,   Tan Yen, Bac Giang

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190762046001. VO ANH TRUNG. Ma so 3475   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190545337002. Pham Van Huong Ngoc Truc, Minh Hoang, Phu Cu, Hung Yen Ma so 3480

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190554959001. HOANG MANH TRI. Ung ho Gia dinh O Pham Van Huong ma so 3480

2,000,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190845031001. Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS3480   Ong Pham Van Huong

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190203349001. TRAN THI MY DUNG. Chuyen giup hcanh MS 3476 350k va MS 3475 350k

700,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191018533001. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190173609003. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3477 Anh Pham Van Nha

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190926869004. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190455547001. HUE 35 TDT Ma so 3480   Ong Pham Van Huong (ong noi 2 be Quynh

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190623309002. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy ung ho MS3480

500,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190765655002. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong thon Ngoc Truc, Minh Hoang, Phu Cu, tinh Hung Yen Ma so 3480 ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190233471002. Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang, dt 0369668356 khu Cho, thi tran Cao Thuong, Tan Yen,   Bac Giang be bi bong

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190223927002. HOANG THI HUONG. UNG HO MA SO 3470

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190610315003. HOANG THI HUONG. UNG HO MA SO 3472   ANH NGUYEN HUU DUC

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190381919003. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

100,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190328802002. Luong Bao Chau 15 ngo 15 Bui Ngoc Duong, Hai Ba Trung, Ha Noi Ma 3472 va 3473

600,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190362846003. Luong Bao Tran Hoc sinh lop 8D Truong THCS Quynh Mai Ma 3474, 3475 va 3477 moi ma 300. 000 dong

900,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190760532007. PHAN TUAN ANH. Ma so 3480   Ong Pham Van Huong (ong noi 2 be Quynh Anh, Quynh Huong), thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Yen.

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190057056008. PHAN TUAN ANH. Ma so 3478   Ong Pham Xuan Bay (Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha, huyen Dan Phuong, Ha Noi)So DT 034. 991. 3045

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909191035488001. To Thi Chien Son Tien,   Huong Son, Ha Tnh MS3470 100k; MS3475 100k; MS 3476 100k

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190552856002. HA THI THANH VAN TRA CO,   TAN PHU, DONG NAI GIAP NGUYEN CHUNG, MS 3476

300,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190242018002. Luong Nguyen Minh Tram Trung Hoa, Cau Giay,   Ha Noi MS 3480 ong Huong, Hung Yen

200,000

9/9/2019

IBVCB. 0909190500768001. Thang Hanoi MS 3480,   ong Pham Van Huong, Hung Yen

300,000

9/9/2019

723997. 090919. 184612. Hoang Anh 10 tuoi tang qua Trung Thu 2 e. 2 em manh me len nhe. FT19252660868050

200,000

9/9/2019

551493. 090919. 194421. Ma so 3479 UBND xa Dak To Ver huyen Chu Pah tinh Gia Lai

100,000

9/9/2019

757424. 090919. 205613. Mintu87 ung ho ms 3479 FT19253174570940

500,000

9/9/2019

759131. 090919. 210251. Ms 3475 chi Lam Thi Be FT19253139240447

100,000

9/9/2019

759332. 090919. 210335. Ms 3470 anh Phan Duy Hai FT19253991860055

100,000

9/9/2019

759514. 090919. 210418. Ms 3466 ong Vu van Dung FT19253400097307

100,000

9/9/2019

759828. 090919. 210545. Ms anh Lo Van Bech 0974033243 FT19253390040425

100,000

9/9/2019

480405. 090919. 032808. Ung ho ma so 3479 FT19252670377542

100,000

9/9/2019

003968. 090919. 080826. IBFTA 190909000003357 ma so 3477 Pham van nha

100,000

9/9/2019

945532. 090919. 084731. LUU THI THU HA CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI cho ma so 3480 ong pham van huong

100,000

9/9/2019

383685. 090919. 093357. Ung ho gia dinh chuc cac chau ngoan hoc gioi

200,000

9/9/2019

279363. 090919. 093607. ung ho ma so 3480

100,000

9/9/2019

519533. 090919. 094753. ung ho ma so 3480 ong hai chau be.   FT19252307720843

200,000

9/9/2019

173128. 090919. 100053. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 DINH HUU THANH chuyen khoan

100,000

9/9/2019

204433. 090919. 104740. Ung ho gd be Quynh Anh   Ma so 3480

500,000

9/9/2019

548647. 090919. 110346. Ung ho ma so 3480 FT19252249743020

200,000

9/9/2019

002358. 090919. 110746. 190909000014323 Ma so 3479 ZP5DK5RK2GVS

100,000

9/9/2019

002402. 090919. 110814. 190909000014339 Chuyen qua ZaloPay ZP5DK5RK2KOR

100,000

9/9/2019

550782. 090919. 110908. Ung ho ma so 3478 FT19252308024207

1,000,000

9/9/2019

551288. 090919. 111025. Ung ho ma 3480 FT19252194134333

200,000

9/9/2019

443025. 090919. 111130. UH ma so 3472

300,000

9/9/2019

551781. 090919. 111142. T102411 FT19252249775944

100,000

9/9/2019

562250. 090919. 113856. 3480, quynh anh quynh huong FT19252547652470

100,000

9/9/2019

566853. 090919. 115146. MS 3479 FT19252014357411

200,000

9/9/2019

567862. 090919. 115430. Ms 3476 FT19252778077057

200,000

9/9/2019

963068. 090919. 120047. Ha Minh Manh ung ho Ma so 3480 Pham Van Huong

500,000

9/9/2019

732006. 090919. 131214. UNG HO MA SO 3480 ONG PHAM VAN HUONG

150,000

9/9/2019

733036. 090919. 132108. Nguyen Van Tu Anh chuyen tien ung ho chu Huong. Ms   3480. DT 0349514046

100,000

9/9/2019

629141. 090919. 145414. Nguyen Thi Huyen ung ho ma so 3480 FT19252375567530

200,000

9/9/2019

559315. 090919. 151359. Le Khac Toan giup MS3480

100,000

9/9/2019

664015. 090919. 160609. Ho tro ong Pham Xuan Bay   ma so 3478 FT19252200918700

2,000,000

9/9/2019

109952. 090919. 161003. Ung ho ms 3480 Pham Van Huong, dt 0349514046, thon Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, Hung Yen

2,000,000

9/9/2019

673172. 090919. 162433. Ho tro ong Pham Van Huong   ma so 3480 FT19252647800570

2,000,000

9/9/2019

Sender 79333001. DD 090919. SHGD 10001041. BO NGUYEN THI MINH VIEN. GIUP XAY CAU CHO BA CON LA NG HDE (T INH GIA LAI)

500,000

9/9/2019

Sender 79310001. DD 090919. SHGD 10003877. BO TRUONG THANH HAI. UNG HO TU THIEN MS 3477 ANH PH AM VAN NHA

300,000

9/9/2019

Sender 79307005. DD 090919. SHGD 10008642. BO CUNG THI HONG MAI. IBMA SO 3479 UBND XA DAK TO V ER GIA LAI, UNG HO TIEN XAY CAU

3,000,000

9/9/2019

Sender 79307005. DD 090919. SHGD 10008790. BO CUNG THI HONG MAI. IBCUNG THI HONG MAI CHUYEN KH OAN CHO BAO DIEN TU DAN TRI

2,000,000

9/9/2019

Sender 79303008. DD 090919. SHGD 10012738. BO NGUYEN SU QUANG THAO. GIUP MA SO 3478 ONG PHAM X UAN BAY

350,000

9/9/2019

Sender 01310005. DD 090919. SHGD 10014831. BO NGUYEN VAN LUONG. MA SO 3480 ONG PHAM VAN HUONG ONG NOI 2 BE QUYNH ANH, QUYNH HUONG, THON NGOC TRUC, XA MINH HOANG, HUYEN PHU CU, TINH HUNG YEN. DT 0349514046

500,000

9/9/2019

Sender 01310012. DD 090919. SHGD 10015543. BO BUI HUONG GIANG. MA SO 3479. UBND XA DAC TO VER,   HUYEN CHU PAH, TINH GIA LAI

1,000,000

9/9/2019

Sender 79317002. DD 090919. SHGD 10000820. BO CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3476C. HOANG THI TRANG(BAC GIANG) ME CUABE CHUNG BI BONG DANG DIEU TRI TAIKHOA HOI SUC TICH CUC VIEN BONGQUOC GIA

2,000,000

9/9/2019

Sender 01321001. DD 090919. SHGD 10002865. BO PHAM THI CAM TU. MA SO 3480 ONG PHAM VAN HUONG O NG NOI 2 BE QUYNH ANH QUYNH HUONG THON NGOC TRUC XA MINH HOANG HUYEN PHU CU TINH HUNG YEN

100,000

10/9/2019

IBPS/SE 01310001. DD 100919. SH 10013138. BO VU TUAN NINH. UNG HO E TUE MS 3481

100,000

10/9/2019

IBPS/SE 01310012. DD 100919. SH 10007756. BO NGUYEN MANH CUONG. HO TRO EM TUE, MA SO 3481

300,000

10/9/2019

FTF_CN 9704366800583697015. FrAcc 0491000025675. ToAcc 0451000476889

2,500,000

10/9/2019

/Ref P326 92 5364 0Y19 {//}/ Ref P326925 3640Y19 {//} B/O LE MANH CUONG MA SO TU THIEN 3481 E NGUY EN VAN T UE DVC LE MANH CUONG THON GIAO QUANG

500,000

10/9/2019

Sender 79502001. DD 100919. SHGD 10000096. BO LE THI KIM CHI. LE THI KIM CHI HO TRO MA SO 3481   EM NGUYEN VAN TUE, SDT 0975687668   BAO DIEN TU DAN TRI

300,000

10/9/2019

Sender 01310001. DD 100919. SHGD 10008077. BO PHAN LE VIET NGA. UNG HO EM NGUYEN VAN TUE

200,000

10/9/2019

Sender 01310012. DD 100919. SHGD 10009398. BO LE THI HONG NHUNG. MS 3491 CHUC EM MAU KHOE

50,000

10/9/2019

Sender 01310012. DD 100919. SHGD 10009528. BO LE THI HONG NHUNG. MS 3480 PHAM VAN HUONG

50,000

10/9/2019

Sender 01310001. DD 100919. SHGD 10009912. BO LE THI HONG NHUNG. MS3477

50,000

10/9/2019

Sender 01310001. DD 100919. SHGD 10010043. BO LE THI HONG NHUNG. MS 3467 HOANG THI TRANG

100,000

10/9/2019

Sender 01310001. DD 100919. SHGD 10010056. BO LE THI HONG NHUNG. MS 3475 LAM THI BE BA

50,000

10/9/2019

Sender 79310001. DD 100919. SHGD 10010747. BO TRAN THI NHUNG. TRAN THI NHUNG UNG HO MS 3481

100,000

10/9/2019

Sender 79310001. DD 100919. SHGD 10012334. BO NGUYEN NGOC VU. MA SO 3481. EM NGUYEN VAN TUE

200,000

10/9/2019

Sender 79310001. DD 100919. SHGD 10012411. BO NGUYEN PHUONG LAN. 3481 E NGUYEN VAN TUE

200,000

10/9/2019

Sender 79305001. DD 100919. SHGD 10004281. BO TRAN MAI LY. UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE

200,000

10/9/2019

Sender 01310012. DD 100919. SHGD 10017546. BO PHAM THI NHUNG. MA SO 3481 NGUYEN VAN TUE

100,000

10/9/2019

MBVCB233916796. UngHo MS 3480 ong Pham Van Huong . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB. 233968694. xin dung buong tay hay cho em co hoi song. CT tu em NGUYEN VAN TUE ( ms 3481) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

10/9/2019

MBVCB233972661. ung ho ma so 3481. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 233984784. Ung ho ma so 3481. CT tu Tran Tien Tai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB233991159. UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

10/9/2019

MBVCB233994165. ung ho e Tue, ma so 3481,   hoc sinh lop 12A2, Bac Giang. CT tu 0731000801888 DUONG NGO NINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234011219. ung ho ma so 3481 em nguyen Van Tue. CT tu 0711000248847 TRAN THI THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB. 234016067. tai nan hiem ngheo. CT tu Nguyen Van Tue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB234018115. ung ho ma so 3481, em Nguyen Van Tue, Bac Giang. . CT tu 0991000002637 DUONG THI MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234020572. goi cho em Nguyen van Tue, ma so 3481, H Viet Yen Bac Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

10/9/2019

MBVCB. 234021147. ung ho hoan canh ma so 3481 em Nguyen Van Tue BG. CT tu tran Thu Huyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB234021698. Gui em Nguyen Van Tue ma so 3481. CT tu 0011004395749 DO NGOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234027978. ung ho ma so 3481 e nguyen van Tue. CT tu 0021001790370 NGUYEN THI KIEU OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234054657. Ung ho ma so 3481   Em Nguyen Van Tue   Mong em som khoe. CT tu 0021000332192 PHUNG THI TUONG VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

10/9/2019

MBVCB. 234061007. ma 3481, nguyen van tue nam tai viet duc. CT tu tran thi lien toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

10/9/2019

MBVCB234064388. ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481 cau chuc em qua con nguy kich. CT tu 0491000413044 TRAN THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB. 234066091. MS 3481. CT tu Ton That Hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

10/9/2019

MBVCB234072461. ung ho Ma so 3481 em Nguyen Van Tue. CT tu 0031000450322 VU THI TUYET MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB234079779. ung ho chau Nguyen Van Tue ma so 3481. CT tu 0211006788888 TRAN VAN KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234083660. ms3481 em Nguyen Van Tue, Bac Giang. CT tu Tra toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB234092301. Uh chau Tue bac giang. CT tu 0011003459464 NGUYEN LINH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 234096998. ma so 3481. CT tu Nguyen Van Tue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

10/9/2019

MBVCB. 234100779. ms3481, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

20,000

10/9/2019

MBVCB. 234106526. Em Nguyen Van Tue 0975687668, max soos 3481. CT tu 0903235208 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234108754. ma so 3481 Nguyen Van Tue. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234109172. ung ho ma so 3481 Nguyen Van Tue. CT tu 0071001246587 NGUYEN MINH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB. 234128226. ung ho ms 3481 em Nguyen Van Tue ( Bac Giang ). CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

10/9/2019

MBVCB. 234129452. ung ho ms 3476 chi Hoang Thi Trang( Bac Giang). CT tu Tran Thi Lan Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

10/9/2019

MBVCB234150620. giups em Ng Van Tue. CT tu 0691000429229 TRINH NGOC TUAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

10/9/2019

MBVCB. 234151636. em nguyen van tue ms 3481. CT tu pham tan viet toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB234163986. Dao Linh ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue. CT tu 0011000411069 NGUYEN THI ANH DAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB. 234167476. ma so 3481. CT tu Dang Thi Kieu Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234178813. bi thuong nga da chan thuong, dieu tri tai bv VDuc. CT tu ma so 3481 nguyen van tue toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234178603. giup em Nguyen van Tue, ma so 3481, hoc sinh 11a2, tinh Bac Giang. CT tu 0181003561454 DANG MINH DIEU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234182778. gui gia dinh em Nguyen Van Tue, ma so 3481. CT tu 0081000120012 LUONG VAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234184046. Ung ho em Tue. CT tu 0961000000444 PHAM THI THANH DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234194635. 3481 e NGUYEN VAN TUE. CT tu 0451000498503 TRUONG MINH DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB234198583. ms 3481em nguyen van tue, hoc sinh lop 11A2, thpt ly thuong kiet huyen viet yen, bac giang, tinh bac giang. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

10/9/2019

MBVCB234202825. tu thien ma so 3481 em nguyen van tue . CT tu 0561003845937 VUONG DINH PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB. 234209139. MS 3481 em Nguyen Van Tue   0975687668. CT tu pham trung hieu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

10/9/2019

MBVCB234224312. Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang. CT tu 0611001902748 DUONG BAO TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234229454. em Nguyen Van The, ma so 3481. CT tu Nguyen Viet Son toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234230671. Nguyen Thi Le giup MS 3481. CT tu 0541000275329 NGUYEN THI LE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB234231292. Nguyen Manh Cuong (Hai Duong) ung ho tu thien Ma so 3481. CT tu 0341000088889 NGUYEN MANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234244192. Ung ho giup do Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue. CT tu 0021000239354 DO DUNG HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 234244270. tai nan, hon me. CT tu Nguyen Van Tue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 234246958. ung ho em Nguyen Van Tue MS3481. CT tu trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 234254811. Ung ho MS 3481. CT tu B&R toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB. 234258670. Ma so 3481. CT tu Tran Thi Hau toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

10/9/2019

MBVCB234259934. ma so 3481. em nguyen van tue. HS lop11A2. truong THPT Ly Thuong Kiet. huyen Viet Yen. Bac Giang.   Dang dieu tri tai BV Viet Duc.   Dt. 0975687668. CT tu 1021000008279 DAO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB. 234276087. Maso 3481. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

10/9/2019

MBVCB234277555. giup do ma so 3481 Nguyen Van Tue. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234281962. ung ho nguyen van tue MS 3481. CT tu thanh lam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234283783. ung ho ma so 3481 em nguyen van tue (tam long nhan ai), bao dien tu dan tri. CT tu 0451001826651 LE THI NGOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234288446. ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue   Bac Giang. CT tu 0161000021767 LE THI THANH NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

10/9/2019

MBVCB. 234290909. tai nan chan thuong so nao. CT tu Bui Huu Luong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234299591. ung ho ms 3481 em nguyen van tue tinh bac giang. CT tu 0011003724447 NGUYEN XUAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234320772. ung ho ma so 3481 em nguyen van tue. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

10/9/2019

MBVCB234332168. ung ho Ong Pham Xuan Bay/ Ma so 3478. CT tu 0011001237680 HUYNH THI THUY NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234342039. ung ho ma so 3481 chau nguyen van tue. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB234349800. Ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481. CT tu 0151000164578 BUI XUAN HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234353604. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue. CT tu 0071001158033 LE THANH HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234399287. ung ho ma so 3481 e nguyen van tue bac giang. CT tu thuy huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234403631. Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue (Viet Yen,   Bac Giang). CT tu 0491001665709 NGUYEN DUC TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234410476. Nguyen Van Tue ma so 3481. CT tu 0491000085679 DANG TRUNG TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234413205. ung ho em Nguyen Van Tue, ma so 3481. CT tu 0991000008879 PHAM VIET BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234423442. ung ho ms 3481. CT tu 0491000057969 NGUYEN MAI PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB. 234426018. nam vien do tai nan. CT tu nguyen van tue 3481 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

10/9/2019

MBVCB234431314. ung ho Ma so 3481 em Nguyen Van Tue. CT tu 0011001481123 DO HOANG TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234461348. maso 3481 nguyen van tue. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234462874. Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue. CT tu 0011003662224 nguyen the hong toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234467240. 3481. CT tu 0071002449524 TRAN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234472433. ho tro ms 3481 em nguyen van tue. CT tu 0071001031411 HUYNH BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

10/9/2019

MBVCB234482230. MS3481. CT tu 0541000331834 VU THE NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

10/9/2019

MBVCB234552455. Tuyen quan 7, MS 3481 giup em Tue o Bac Giang. CT tu 0181001902169 PHAN THI TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB234559785. Tuyen quan 7, MS 3479 giup do xay cau xa Dak To Ver. CT tu 0181001902169 PHAN THI TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB234561279. ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue, hoc sinh lop 11a2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, Bac Giang. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234565098. ms 3481 em Nguyen Van Tue. CT tu Tran Minh Duc toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

10/9/2019

MBVCB234598226. ung ho ma so 3481 Nguyen Van Tue sdt 0975687668. CT tu 0181003548551 NGUYEN VAN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

10/9/2019

MBVCB. 234619513. ms 3481 em nguyen van tue. CT tu nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

10/9/2019

MBVCB234628178. pham le khanh tung sdt 0941667686 giup ms 3481. CT tu 0091000596827 PHAM LE KHANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

MBVCB234674143. Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang. CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

10/9/2019

VCBPAY233956087. ung ho em Nguyen Van Tue   Bac Giang. NGUYEN HUU TAN CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

300,000

10/9/2019

VCBPAY234422509. giup do chau Nguyen Van Tue truong Ly Thuong Kiet huyen Viet Yen.   Bac Giang . TRINH THI THU HOAI CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

300,000

10/9/2019

IBVCB. 0909190007960003. PHAM TUAN NAM. ung ho ms 3470

100,000

10/9/2019

IBVCB. 0909190351860002. HOANG HUU QUOC HUY. LongNhanAi MS 3302 Le Thi Lien

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190870154001. Em Nguyen Van Tue lop 11A2 MS3481 HS lop 11A2 thot LTK Viet Yen Bac Giang Em nguyen van tue hs lop 11A2 MS 3481

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190846536001. phan ngoc hung Giup ma so 3481

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190406576001. PNA 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190727491001. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Hien tai em Tue dang dieu tri tai khoa Hoi suc tic Xin dung

60,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190834871001. DOAN NHU QUANH. Ma so 3481   Em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190603963001. NGUYEN KIM TRANG. Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang . So DT 0975687668

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190238315001. DANG NGOC SON. Ma so 3481   Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2,   truong THPT Ly Thuong Kiet,   huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

150,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190729891001. LE THI LAN DUNG. ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang. benh vien viet duc

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190482735001. HOANG TRONG DUC. ung ho Ms 3481   la 500 k     cau mong quy vi manh khoe A DI DA PHAT

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190717095002. Vu Tuan Duong Ban dao Linh Dam, Ha Noi Ms 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190497105003. PHAM THI THU HOA. Ong Pham Van Huong, huyen Phu Cu, Hung Yen,   MS3480

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190103983001. NGUYEN KIM CUONG. ma so 3481, ung ho em Nguyen Van Tue, hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190649559001. Nguiyen Tuyen Vung Tau Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Bac Giang

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190088299002. NGUYEN KIM CUONG. Ma so 3476 ung ho chi Hoang Thi Trang, khu Cho,   thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191025767003. th Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190397407001. VUONG HOANG LONG. Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190501141002. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190035847001. Hoang Anh Minh Ha Long     QN MSo 3481 em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190697759001. Nguyen Thanh Huyen   ha dong ma so 3476 chi Hoang Thi Trang   be Chung bi bong

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190182271002. Dang Thanh Sang     P604 34T   Hoang Dao Thuy Cau Giay   HN Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190782673001. VU VAN TRANG. Ung ho em Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191006957002. DAO THI HOANG PHUONG. ung ho ma so 3481Em Nguyen Van Tue

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190391361001. NGUYEN SI BAO LOC. 3481 Nguyen Van Tue

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190614181002. Do Thuy Nga, q7 giup MS3481   Em Nguyen Van Tue

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190658129001. THIEU QUANG VU. ung ho ms 3481 em NGUYEN VAN TUE

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190890959001. NGUYEN HAI MINH. Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191003135001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3481 Em Nguyen Van Tue, Bac Giang

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190264507001. TRAN THI THU HONG. Ung ho em Nguyen Van Tue     ma so 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190121763001. CAO THI HUONG. Chi Cao. T. Huong (tp Vinh) ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue, Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, Viet Yen,   Bac Giang (dt 0975687668)

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190912223002. TRUONG MINH TAM. Giup MS 3480, (cty Moi truong DongCHau HCM)

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190017833004. TRUONG MINH TAM. Giup MS   3481, Nguyen Van Tue (cty Moi truong Dong Chau HCM chuyen)

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190774247002. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue khoa Hoi suc tich cuc 1, benh vien Viet Duc bi chan thuong so nao, dap phoi. . .

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190317819003. Ma so 3479 UBND xa Dak To Ver xa Dak To Ver, huyen Chu Pah, Tinh Gia Lai vuot cau muu sinh nguoi dan quang minh xuong suoi

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190076741004. Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang khu Cho, Cao Thuong, Tan Yen,   Bac Giang chau be dang rat nguy kich tai Vien bong Quoc gia

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190697337005. TO THI HAI YEN. UNG HO Ma so 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190257977005. Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba ap Nhue Tu A, Ham Giang, Tra Cu, Tra Vinh cau be khmer 5 tuoi bi ung thu mau

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190327149002. PA Q3 Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191036653006. Ma so 3474 Ong Ngo Dinh Thao Xom 5, Hoi Nhon, An Huu,   Hoai An, Binh Dinh co hoc tro ngheo 12 nam chong choi benh hiem

50,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190633609008. Ma so 3473 Chi Tran Thi Hanh Trai Lat, Dong Bang, Dong Thai,   huyen Ba Vi, HN nguoi vo ung thu quen di cai chet xin cuu chong

50,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190692741009. Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An cha mac benh tim om hai con teo nao

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190742369003. NGUYEN THI HUONG. ung ho ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190538482002. CHU BA SON. Ung ho e nguyen van tue. Ma so 3481

3,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190368382001. Em Nguyen Van Tue   Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huy Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190079486001. NGUYEN DANG BINH. ung ho ma so 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190573190001. VU DINH KHUONG. 1.   Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190538158004. NGUYEN DINH HA. ung ho em Nguyen Van Tue, Ma so 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190475048001. NGUYEN THI PHUONG. ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190001404001. CAO XUAN HAN. Ung ho em Nguyen Van Tue lop 11A2

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190027586001. DOAN QUYNH CAM. DQC Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang, khu Cho,   thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang. 0369668356

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190545034010. Ma so 3471 cau Thanh Nien xuong cap nghiem trong

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190790216011. Ma so 3470 Anh Phan Duy Hai   Thon Tan Ha, Vo Liet,   Thanh Chuong, Nghe An gia dinh da cam song quay quat voi ca ta benh hiem

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190303792012. Ma so 3469 Em Nguyen Thi Thu Phuong 20/93, duong Duy Tan, Nam Ngan, TP.   Thanh Hoa benh nhan bi lupus

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190497212001. Bui Thu Huong 24TT4C KDT Van Quan Ha dong Hanoi MS3481 em Tue chan thuong so nao

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190286980001. PHAM DUY. . Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang DT 0975687668

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190323444002. Bui Thu Huong 24TT4C KDT Van Quan Ha dong Hanoi MS 3480   anh Thai con ong Huong 3 con mo coi me

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190948052001. Nguyen Van Tue Viet Yen,   Bac Giang Ung ho tam long nhan ai ma so 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190661116001. DAO LE HOA. gui ms 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190267544002. NGHIEM THI NGAN. Ung ho em     Nguyen van Tue ( 3481)

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190532240001. HOANG DUC PHUONG. Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190251362004. Bui Thu Huong 24TT4C KDT Van Quan Ha dong Hanoi MS3475 chi Ba me be Tri bi ung thu mau

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190104322001. TRAN THI LUA. giup do em Nguyen Van Tue ( Bac Giang) ma so 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190171494005. Bui Thu Huong 24TT4C KDT Van Quan Ha dong Hanoi MS3476 chi Trang me be Chung bi bong

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190399478002. Ma so 3481 Nguyen Van Tue

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190231988002. NGO THI HAI CHAU. UNG HO MA SO 3481   NGUYEN VAN TUE

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190508944001. PHAN THI THU HIEN. Em Phuc Hung 9M1 MC giup MS 3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190777124001. BANH HOANG LAM. Giup Em Tue Ma So 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191034746001. DOAN VIET LAM. Em Doan Khanh Linh chuc anh Nguyen Van Tue, ma 3481, nhanh binh phuc

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190047790001. NGUYEN THI MINH. chuyen tien giup hoan canh chau Ma so 3481

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190064988002. TA THI HONG VAN. Ma so 3481   Em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190703308001. TRUONG TINH HA. Gui em Nguyen Van Tue. MS   3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190079208001. PHAN THI HAI LY. Tuan Tri ung ho MS3481

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190823804001. NGUYEN THI HANH. Chi Hanh ung ho em Nguyen Van Tue ma 3481 dang cap cuu tai BV Viet Duc, hs 11A2, truong Ly Thuong Kiet, Viet Yen, Bac Giang

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190022392001. Pham Mai Phuong Thanh Xuan,   Ha Noi Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190488808002. TRAN THI NGOC. Ung ho em Nguyen Van Tue. Ma so 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009191028304001. NGUYEN THI QUYNH AN. ung ho hoan canh 3479, 3480, 3481. moi hc 100, 000 dong

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190041151002. Lh Ms 3481, e Nguyen Van Tue , Bac Giang 0975687668

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190541217001. Ha Thu Thuy MS 3481

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190245777001. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huy dieu tri tai nan

500,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190641417001. Bui Phuong Thanh Hai Duong MS 3481   Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190956399003. Nguyen Van Tue Viet Yen,   Bac Giang Tai nam giao thong

700,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190916667004. TA NGOC TUYEN. Ung Ho 3480

1,000,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190934303001. PHAM THI THU HUONG. Ung ho em Tue Viet Yen Bac Giang

100,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190638279001. LUONG THI NGUYET. Ung ho chau Nguyen Van Tue. Ma so 3481

300,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190140375001. NGUYEN THI VAN HA. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

IBVCB. 1009190724293001. DAO QUANG HUYNH. Ma so 3481   Em Nguyen Van Tue

300,000

10/9/2019

236944. 090919. 221141. Ma so 3480 Ong Pham Van Huong.   A Di Da Phat, mong moi dieu tot dep den voi gia dinh

100,000

10/9/2019

798185. 090919. 234833. Ma so 3477 Ung ho anh Pham Van Nha

100,000

10/9/2019

798221. 090919. 234948. Ma so 3480 Ung ho 2 be Quynh Anh va Quynh Huong

100,000

10/9/2019

562417. 100919. 061816. Giup gd chi Lien MS 3302

2,000,000

10/9/2019

792254. 100919. 071700. Ung ho Ma so 3481 em nguyen van tue Bac Giang

50,000

10/9/2019

795110. 100919. 073449. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3469 va 3472

100,000

10/9/2019

699228. 100919. 082226. Chuyen tien ung ho em Nguyen Van Tue

100,000

10/9/2019

694308. 100919. 082848. Ung ho chi Be Ba me chau Tri

200,000

10/9/2019

806900. 100919. 082942. UH MA 3481 FT19253916106331

300,000

10/9/2019

694343. 100919. 083355. Ung ho em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

002906. 100919. 091200. IBFTA 190910000004971 nho quy bao gui toi ma so 3481 xin cam on

100,000

10/9/2019

573324. 100919. 091416. Giup MS 3481 em Nguyen Van Tue

500,000

10/9/2019

829710. 100919. 094525. Gui toi Ma so 3481 em Nguyen Van Tue FT19253839860520

100,000

10/9/2019

003405. 100919. 095153. Ung ho ma so 3481 Em nguyen Van Tue, hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, H.   Viet Yen, Ba

200,000

10/9/2019

504981. 100919. 095314. MS 3481

100,000

10/9/2019

834564. 100919. 095841. Ung ho ms 3471 FT19253706192509

100,000

10/9/2019

834574. 100919. 095954. Ung ho em Nguyen Van Tue Lop 11A2truong PTTH Ly Thuong Kiet BacGiang FT19253 755804644

300,000

10/9/2019

838800. 100919. 100951. Ung ho MS 3481 em Ng Van Tue FT19253461084801

110,000

10/9/2019

581613. 100919. 101231. Ung ho em Tue ma so 3481

500,000

10/9/2019

914105. 100919. 101707. Chuc emau khoe ma so 3481

100,000

10/9/2019

865317. 100919. 101852. Ung ho nhung hoan canh kho khan benh hiem ngheo

100,000

10/9/2019

272790. 100919. 101906. Ma so 3481 Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

865870. 100919. 101953. Gop giup Em Nguyen Van Tue ma 3481 xin hoi huong cong Duc cho em mau binh phuc va an lanh

100,000

10/9/2019

775490. 100919. 102106. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

1,000,000

10/9/2019

857798. 100919. 102259. le ba phuc ung ho ma so 3481 nguyen van tue hs lop 11A2 trung ptth ly thuong kiet viet yen bac giang

500,000

10/9/2019

860679. 100919. 102747. le ba phuc ung ho ms 3477 a pham van nha ngo 79 pho hoang van thu phuong phan dinh phung tp nam dinh

500,000

10/9/2019

845784. 100919. 102857. Ma so 3481 ung ho em Nguyen Van Tue FT19253066301848

300,000

10/9/2019

853153. 100919. 104659. Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue bac Giang FT19253066376071

300,000

10/9/2019

854094. 100919. 104914. Ung ho ma so 3481, em Nguyen Van Tue FT19253729550704

3,000,000

10/9/2019

627605. 100919. 104933. ma so 3481

100,000

10/9/2019

882817. 100919. 105102. MA SO 3481 HO TRO EM TUE

200,000

10/9/2019

008459. 100919. 105338. Ung ho ms 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

856430. 100919. 105457. Ung ho em Tue FT19253685443020

50,000

10/9/2019

859647. 100919. 110305. CHUT TIEN CHO EM NGUYEN VAN TUE MS3481 FT19253006469387

200,000

10/9/2019

010778. 100919. 113230. Giup be Tri. Ms 3475

300,000

10/9/2019

001215. 100919. 114357. CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO NGUYEN VAN TUE MS 3481

200,000

10/9/2019

878040. 100919. 114946. 3481 Nguyen Van Tue FT1925364 4707695

200,000

10/9/2019

889490. 100919. 122556. Ung ho ma so 3480 FT19253006778825

200,000

10/9/2019

890207. 100919. 122828. Ung ho ma so 3479 FT19253506644163

200,000

10/9/2019

935244. 100919. 123204. Uyen gop cho chi Le Thi Lien MS 330 2

200,000

10/9/2019

600325. 100919. 123535. Ung ho ma so 3481 em nguyen van tue 17 tuoi o bac giang

100,000

10/9/2019

573506. 100919. 124440. LE THI NGOC VI UNG HO EM TUE MS 3481

100,000

10/9/2019

896091. 100919. 124953. em Nguyen Van Tue Bac Giang chuc em luon binh an Thuy Trinh FT19253953197647

200,000

10/9/2019

300084. 100919. 125918. Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

1,000,000

10/9/2019

904732. 100919. 132138. Ung ho em Nguyen Van Tue. Ma so 3481 FT19253041461600

200,000

10/9/2019

905072. 100919. 132243. Ms 3481 Nguyen van tue FT19253953311662

200,000

10/9/2019

912056. 100919. 134445. Ung ho em nguyen van tue FT19253040008110

500,000

10/9/2019

913824. 100919. 134931. chuyen tien den tai khoan nhan ai cua bao dan tri FT19253040017730

100,000

10/9/2019

137637. 100919. 135242. Anh chi Quyen Ha ung ho e Nguyen Van Tue mong e som khoe lai

1,000,000

10/9/2019

916169. 100919. 135554. Ung ho ma so 3481 FT19253301731080

200,000

10/9/2019

610050. 100919. 140827. Ma so ung hO 3481 em Nguyen Van Tue 11A2 THPT LY THUONG KIET VIET YEN BAC GIANG

300,000

10/9/2019

930161. 100919. 143013. Ung ho ma so 3481 nguyen van tue FT192534 90659707

100,000

10/9/2019

933948. 100919. 143838. Ung ho ma so 3481 em nguyen van tue bac giang FT19253 301896610

500,000

10/9/2019

934212. 100919. 143913. Ma so 3481 em Nguyen Van Tue FT1925378 8216399

200,000

10/9/2019

937100. 100919. 144540. Ung ho em Nguyen Van Tue   ma so 3481 FT19253 228088770

500,000

10/9/2019

421054. 100919. 145104. Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue.   Chuc em mong khoe

100,000

10/9/2019

940926. 100919. 145401. Ung ho chau Nguyen Van Tue Ma so 3481 FT192533 34553992

500,000

10/9/2019

991263. 100919. 145416. Ung ho chi Le Thi Lien Ma so 3302

500,000

10/9/2019

167430. 100919. 145408. ung ho ms 3481(300) ung ho ms 3479 ( 300) ung ho ms 3475 ( 200)

800,000

10/9/2019

943159. 100919. 145847. Ung ho MS 3481 Em Nguyen Van Tue FT19253490766465

300,000

10/9/2019

608953. 100919. 150540. UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE 100919 15 05 10

500,000

10/9/2019

116421. 100919. 151031. MA SO   3481 EM NGUYEN VAN TUE HC SINH LOP 11A2 THPT LY THUONG KIET,   VIET YEN , BAC GIANG

500,000

10/9/2019

416812. 100919. 151105. NGUYEN THI DUNG CT TU THIEN MA SO 3473 TRAN THI HANH /BAO DIEN TU DAN TRI

1,000,000

10/9/2019

002369. 100919. 151831. 190910000030032 ma so 3481 Nguyen Van Tue Bac Giang ZP5DK6PFLQRG

100,000

10/9/2019

624110. 100919. 155259. MA SO 3481 NGUYEN VAN TUE, LOP 11A2 TRUONG LY THUONG KIET, VIET YEN, BAC GIANG 100919 15 52 24

300,000

10/9/2019

627738. 100919. 155832. UNG HO MS 3481 NGUYEN VAN TUE

150,000

10/9/2019

035439. 100919. 155845. Ung ho be Nguyen Van Tue MS 3481

200,000

10/9/2019

975231. 100919. 160546. ung ho em Tue ms 3481 FT19253275608004

130,000

10/9/2019

333903. 100919. 160853. ung ho ma so 3481   em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

982504. 100919. 162108. Ung ho ma 3481 nguyen van tue FT19253633000038

300,000

10/9/2019

984690. 100919. 162546. Ung ho e Nguyen van Tue 3481 FT19253503615026

1,000,000

10/9/2019

987044. 100919. 163034. Ung ho ma so 3481 em Tue FT19253519858243

150,000

10/9/2019

243462. 100919. 164024. (IB247) Ung ho e Nguyen Van Tue .   Ma so 3481

500,000

10/9/2019

994671. 100919. 164716. Ung ho em Nguyen Van Tue, ma so 3481 FT19253947586397

100,000

10/9/2019

077578. 100919. 165659. Ung ho Ma so 3476 Hoang Thi Trang

300,000

10/9/2019

504126. 100919. 170816. Nguyen xuan duc ho tro MS 3480 Chuc gia dinh anh Thai manh khoe FT19253275833632

300,000

10/9/2019

979351. 100919. 172640. Ung ho ma so 3481 chau Nguyen van Tue truong Ly thuong Kiet huyen Viet yen bac Giang

100,000

10/9/2019

504751. 100919. 175745. 3221909931 Chuyen qua MoMo 3481 Nguyen Van Tue

1,000,000

10/9/2019

528807. 100919. 180949. Ung ho em Tue FT19253079068402

100,000

10/9/2019

514049. 100919. 182033. 3222030526 Chuyen qua MoMo Giup em Nguyen Van Tue MS 3481

100,000

10/9/2019

988109. 100919. 183838. Ung ho Nguyen Van Tue MS 3481

1,000,000

10/9/2019

872643. 100919. 191559. Ms 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

10/9/2019

653587. 100919. 193358. Ung ho chau Nguyen Van Tue hs lop 11a2 THPT Ly Thuong Kiet huyen Viet Yen Bac Giang

200,000

10/9/2019

820979. 100919. 201951. HO TRO EM NGUYEN VAN TUE MA SO 3481 HS LOP 11A2 LY THUONG KIET BAC GIANG

300,000

10/9/2019

571284. 100919. 202716. Mong em Tue som binh phuc FT19253002573940

200,000

10/9/2019

662615. 100919. 212145. Pham ngoc diep ung ho ms 3481

100,000

10/9/2019

587979. 100919. 212450. Ms 3481 em nguyen van Tue FT19254842026280

50,000

10/9/2019

594198. 100919. 214719. Ung ho em Nguyen Van Tue FT19254346121167

200,000

10/9/2019

103859. 100919. 223650. Ung ho em nguyen van tue ma so 3481 FT19254137969464

200,000

10/9/2019

VCBVT. 84963246888. CT tu 0011001000565. LE THI NGOC MAI sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190910214954228. VNVT20190910501391. ung ho ms 3481

200,000

10/9/2019

VCBVT. 84335525658. CT tu 0081000198023. NGUYEN ANH DUC sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190910213084321. VNVT20190910994712. ung ho em nguyen van tue MS 3481

200,000

10/9/2019

IBPS/SE 79310001. DD 100919. SH 10010085. BO NGUYEN BICH NGOC. UNG HO MA 3481 EM NGUYEN VAN TU E. SDT 0975687668

150,000

10/9/2019

IBPS/SE 01310005. DD 100919. SH 10008080. BO LAI THI NGOC TRAM. LAI THI NGOC TRAM UNG HO MS 34 67 NGUYEN DINH CHINH HA TINH

1,500,000

10/9/2019

Sender 01310005. DD 100919. SHGD 10006585. BO TRUONG THANH HAI. UNG HO TU THIEN MS 3481 EM NG UYEN VAN TUE

200,000

10/9/2019

Sender 79310001. DD 100919. SHGD 10006005. BO HOANG XUAN ANH. UNG HO MA SO 3481

50,000

10/9/2019

Sender 79303008. DD 100919. SHGD 10019515. BO NGUYEN THI LY LINH. MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE /MA SO 3481

300,000

10/9/2019

Sender 79310001. DD 100919. SHGD 10016740. BO TRAN THI THU HANG. UNG HO MA SO 3481

100,000

10/9/2019

Sender 01321001. DD 100919. SHGD 10001577. BO LE DUY ANH. MAIHUONG THANHTHANH MINHQUAN UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE HOC SINH LOP 11A2 TRUONG THPT LY THUONG KIET HUYEN VIET YEN TINH BAC GIANG

300,000

10/9/2019

Sender 79307006. DD 100919. SHGD 10006059. BO HO THI HOANG DIEU. UNG HO XAY CAU MA 3479 VA 347 1

10,000,000

11/9/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3482 ANH LE VAN MINH GD TIEN MAT

2,000,000

11/9/2019

TRAN NGOC DAN TAM UNG HO ANH LE VAN MINH(MS 3482) AP CAI TRAM A2, LONG THANH VINH LOI, BAC L IEU GD TIEN MAT

250,000

11/9/2019

Sender 01309001. DD 110919. SHGD 10001065. BO LE THANH HUYEN. UNG HO MA 3480

500,000

11/9/2019

Sender 01310012. DD 110919. SHGD 10006855. BO HUYNH THI HOAI THANH. MS3471. XAY CAU CHO EM

1,000,000

11/9/2019

Sender 01310005. DD 110919. SHGD 10005528. BO DUONG DUY HUNG. UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE

500,000

11/9/2019

Sender 79604001. DD 110919. SHGD 10000046. BO LY QUANG MINH. MA SO 3481 NGUYEN VAN TUEMINH VA SO N GIUP MA SO 3481 BI TAI NAN CHAN THUONG SO NAODAP PH OI CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

11/9/2019

Sender 01310012. DD 110919. SHGD 10010768. BO PHAN HONG THUY. HONG THUY UNG HO MA SO 3476

200,000

11/9/2019

Sender 01310001. DD 110919. SHGD 10012956. BO DINH HONG HANH. UNG HO 3481, EM NGUYEN VAN TUE

500,000

11/9/2019

MBVCB234719072. MS 3481 NGUYEN VAN TUE. CT tu 0231000649891 PHAN ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

333,333

11/9/2019

MBVCB. 234735810. kho khan. CT tu Nguyen Van Tue   3481 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/9/2019

MBVCB234742664. ung ho ma so 3482 Le Van Minh. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB234756395. Ma so 3476. chuc chau mau khoe lai. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/9/2019

MBVCB. 234761909. 3468, 3479. CT tu Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

10,000,000

11/9/2019

MBVCB234771513. ma so 3481. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/9/2019

MBVCB234790537. goi cho A Le van Minh, ma so 3482, H Vinh Loi Bac Lieu. . CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

5,000,000

11/9/2019

MBVCB234793073. Toi ma so 3481, em Nguyn Van Tue, HS lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, H Viet Yen,   T Bac Giang. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

11/9/2019

MBVCB234798838. Toi ma so 3482, anh Le Van Minh, ap Cai Tram A2, X Long Thach, H Vinh Loi,   T. Bac Lieu. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/9/2019

MBVCB. 234831807. ma so 3481 Nguyen Van Tue. CT tu Nguyen Thuy Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/9/2019

MBVCB234850387. UngHo MS 3482 Anh Le Van Minh. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/9/2019

MBVCB234851959. ung ho ma so 3482 anh Le van minh . CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

11/9/2019

MBVCB234859248. ung ho anh Le Van Minh ma so 3482. CT tu 0041000325690 LUU THANH LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

11/9/2019

MBVCB234882401. gui tien cho Nguyen Van Tue 17tuoi Bac Giang. CT tu 0491001614253 PHUNG THI THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/9/2019

MBVCB234883464. ms 3481 NV Tue. CT tu 0441000645931 HOANG THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB234885625. ung ho ms 3482 Le Van Minh. CT tu 0071001185392 DOAN THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 234893155. Ma so 3480. CT tu Tran Thi Hau toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB235045462. hien bach ung ho ms 3481 em nguyen van tue. CT tu 0541000254895 TRAN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

70,000

11/9/2019

MBVCB235065567. ung ho ma so 3481. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB235067115. ung ho ma so 3482. CT tu 0011003537292 NGUYEN KIEU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB235070635. ung ho ma so 3481. em nguyen van tuan. . CT tu 0721000605817 DUONG THUY THU MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB. 235087772. ma so 3482, Anh Le Van Minh, Bac Lieu. CT tu do quynh anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

11/9/2019

MBVCB. 235109815. ma so 3476. CT tu Hoang Thi Trang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235111184. ma so 3475. CT tu lam thi be ba toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235111435. Giup ma so 3481   em Nguyen Van Tue. CT tu oanh toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

11/9/2019

MBVCB. 235112692. ma so 3472. CT tu nguyen hu duc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235113619. ma so 3471. CT tu xay cau toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235115019. ma so 3470. CT tu phan duy hai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235129760. bi u gan ac tinh, nuoi con di tat. CT tu Le Van Minb toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB. 235272688. ung ho ma so 3479. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB. 235272881. ung ho ma so 3480. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB. 235273111. ung ho ma so 3481. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB. 235273322. ung ho ma so 3482. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

11/9/2019

MBVCB235275023. Giup do em Nguyen Van Tue 3481 Bac Giang. CT tu 0351000862151 DUONG THI HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

11/9/2019

MBVCB. 235307428. chan thuong so nao, dap phoi. CT tu Em Nguyen Van Tue maso 3481 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

11/9/2019

DUONG THI BAC UNG HO MA SO 3481 GD TIEN MAT

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1009191025435002. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1009190898651003. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang, khu Cho,   thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

50,000

11/9/2019

IBVCB. 1009190385075001. NGUYEN XUAN THAO. Nguyen Xuan Thao ung ho em Nguyen Van Tue MS 3481

1,000,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190482553002. KIEU HUNG SON. MS 3481 Ung ho Nguyen Van Tue

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190529877001. PHAM THI THANH NHAN. Ha nguyen ung ho xay cau lang HDe

500,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190689879003. phan ngoc hung Giup ma so 3482

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190372993001. Le Uyen Lam 010 lo F1 chung cu Nguyen Thien Thuat, P1,   Q3 Ma so 3481 Em Nguyen van Tue

500,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190224229001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3482

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190932097001. Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi anh Minh bi benh va co con trai bi tat nguyen

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190472276001. be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho ap Cai Tram A2, xa Long Thanh Vinh Loi, Bac Lieu Ma so 3482 Anh Le Van Minh

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190245844002. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Gia Em Tue bi tai nan giao thong da chan thuong

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190053556001. Ma so 3482 Anh Le Van Minh ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tin Nghen ngao

60,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190161828002. Ma so 3482 Anh Le Van Minh ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, Vinh Loi,   Bac Lieu Nghen ngao canh ga trong benh tat song lay lat

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190734972001. DANG THI TRANG. Ma so 3482_anh Le Van Minh

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190727014001. Pham Thi Minh Phuong To 18, KP 4, P. Long Binh, Bien Hoa,   Dong Nai Ma so 3482 Le Van Minh

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190039478001. DUONG THI THUY KIEU. Ma so 3481 Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huye

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190530900004. Nguyen Thi Nguyet So   70 ngo 22 pho phan dinh giot     thanh xuan HN Ung ho ma 3482 Le Van Minh(Vinh Loi   Bac Lieu)

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190378116004. DINH TIEN THIET. Ung ho Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)

50,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190541280002. TRIEU THANH VAN. Gui em Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

150,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190152738003. TRIEU THANH VAN. Gui Bac Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)

150,000

11/9/2019

IBVCB. 1109191006898002. Ma so 3482 Anh Le Van Minh ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, h Vinh Loi, Bac Lieu hoan canh kho khan

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190366762001. Tran van Doanh Ha noi Ms 3482 anh Le Van Minh

500,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190182798003. Mã s? 3481 Em Nguy?n Van Tuê lop 11A2, trg THPT Ly Thuong Kiet, Viet Yen, Bac gian hoan canh kho khan

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190782958003. nguyen ba linh giup ma so 3481

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190494474002. Tran van Doanh Ha noi Ms 3481

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190705768001. Dieu Hai Phong MS 3481_ Em Nguyen Van Tue

50,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190769951002. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3482 Anh Le Van Minh

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190889433001. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190807669003. minh ut kg UNG HO ANH LE VAN MINH, MS   3482

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190016237002. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3482 Anh Le Van Minh

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109191040801001. HUYNH THI THU LIEN. cho ma 3482 anh LE VAN MINH

200,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190313055001. TRUONG MINH TAM. , Giup MS 3482, Le Van Minh, Bac Lieu

2,000,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190283747001. BUI DUC TIEN. Ung Ho Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

500,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190178397001. Le Thu Hang My Hao Hung Yen 3482. 3475

100,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190008397002. em Nguyen Van Tue Khoa hoi suc tich cuc 1, Benh vien Viet Duc ma so 3481 (chan thuong so nao, dap phoi. . . )

150,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190036553001. Le Van Minh   3482 Bac Lieu Kho khan

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190277273004. LE THI NHU HOA. Ung ho be Chung o Vien Bong Quoc Gia

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109191045705001. NGUYEN QUANG SANG. Gui tien anh Le Van Minh

300,000

11/9/2019

IBVCB. 1109190866402009. Bui Linh Nguyet Thu,   13 tuoi Nha No 3   KDT Phap Van Hoang Liet Hoang Mai Ha No Ma so 3481

2,000,000

11/9/2019

247797. 110919. 054029. Ung ho em Nguyen Van Tue

150,000

11/9/2019

400013. 110919. 072057. Thuy Dung Tpb   MS 3476   Be Giap Nguyen Chung

300,000

11/9/2019

169879. 110919. 072152. Ma so 3481

1,000,000

11/9/2019

400170. 110919. 072318. Thuy Dung Tpb hmi   MS 3481   Em Nguyen Van Tue

150,000

11/9/2019

400286. 110919. 072509. Thuy Dung Tpb hmi   MS 3480   Ong Pham Van Huong

150,000

11/9/2019

128693. 110919. 074349. Ung ho ms3481 FT19254260209368

200,000

11/9/2019

128875. 110919. 074518. Ung ho ms 3482 FT19254992304209

200,000

11/9/2019

173222. 110919. 082719. ung ho tien giu do MS 3481

1,000,000

11/9/2019

627771. 110919. 084650. ung ho A Minh . ma so 3482

1,000,000

11/9/2019

173635. 110919. 090122. Ung ho ma so 3482

50,000

11/9/2019

173668. 110919. 090419. Ung ho ma so 3481

50,000

11/9/2019

173680. 110919. 090537. Ung ho ma so 3480

50,000

11/9/2019

154643. 110919. 092153. Cong ty GlobalsignVN ung ho ma so 3481 Em Nguyen Van Tue FT19254992670706

1,000,000

11/9/2019

051046. 110919. 093221. Ung ho GIA DINH anh LE VAN MINH o XA long thanh, vinh loi,   tinh BAC LIEU ma so 3482

2,000,000

11/9/2019

660806. 110919. 095633. UNG HO MA SO 3482

500,000

11/9/2019

168951. 110919. 095853. Ung ho bao dan tri Ma So 3481 FT19254044726990

100,000

11/9/2019

662522. 110919. 100002. UNG HO MA SO 3481

500,000

11/9/2019

404061. 110919. 101003. UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE

300,000

11/9/2019

162657. 110919. 102051. ung ho ma 3482 Le van Minh

500,000

11/9/2019

184422. 110919. 103548. Nguyen van tue 3481 FT19254992942938

200,000

11/9/2019

695354. 110919. 103607. Ung ho bao dan tri

100,000

11/9/2019

139935. 110919. 104349. Ung ho chu minh ma so 3482

100,000

11/9/2019

190702. 110919. 105049. Ms 3481. Em Nguyen Van Tue FT19254410114002

100,000

11/9/2019

192150. 110919. 105424. Ms 3482. Anh Le Van Minh FT19254464845894

100,000

11/9/2019

436189. 110919. 111210. LyNLK ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481

300,000

11/9/2019

002542. 110919. 112658. Vietcombank 0451000476889 ung ho ma so 3482 chu Le van Minh

300,000

11/9/2019

877165. 110919. 113104. MS 3480 Ong Nguyen Minh Hoang,   Phu Cu, Hung Yen

300,000

11/9/2019

823644. 110919. 113530. ung ho cha con a le van minh 55t BL

500,000

11/9/2019

212868. 110919. 114604. Ung ho e Nguyen Van Tue Ma so 3481 FT19254007104612

500,000

11/9/2019

175928. 110919. 122146. ung ho chi Le Thi Lien ms 3302

200,000

11/9/2019

448055. 110919. 122655. 3482 Le Van Minh

50,000

11/9/2019

054343. 110919. 130723. CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho em Tue

200,000

11/9/2019

297934. 110919. 154736. Ung ho ma 3481 FT19254900387151

100,000

11/9/2019

880364. 110919. 155804. Hoang Kien giup ma so 3482

150,000

11/9/2019

306196. 110919. 160517. Ung ho ma so 3482 Le Van Minh FT19254538764460

500,000

11/9/2019

371019. 110919. 191047. Ma so 3482 Anh Le Van Minh ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu FT192549

500,000

11/9/2019

381276. 110919. 195008. P32316 ck ung ho FT19254640655440

100,000

11/9/2019

068283. 110919. 202724. 400SML8192540002 Ung ho chi fi chua tri cho MS3481 em Nguyen van Tue gap tai nan

1,000,000

11/9/2019

390896. 110919. 202809. Giup ma so 3479, xay cau o Gia Lai FT19254710258092

500,000

11/9/2019

VCBVT. 84975700979. CT tu 0341001780343. NGUYEN THI DUYEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190911230074348. VNVT20190911525670. ung ho Ma so 3482 Le Van Minh

100,000

11/9/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH UNG HO MS 3411 EM NGUYEN VAN TUE , O BAC GIANG NGA XE CHAN   THUONG SO NAO, DAP PHOI

1,000,000

11/9/2019

UNG HO MA SO 3473 TRAN THI HANH   BA VI HA NOI; GD TIEN MAT

500,000

11/9/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT // CTY HUONG VIET HO TRO MS 3481 XIN DUNG BUONG TAY. . . CO HOI DUOC SONG GD TIEN MAT

20,000,000

11/9/2019

Sender 01341001. DD 110919. SHGD 10000572. BO NGUYEN KIM HAI LAM. (1900000008472862)MA SO 3482

200,000

11/9/2019

Sender 01616002. DD 110919. SHGD 10001610. BO TRAN DO LE UYEN. MS 3479, UBND XA DAK TO VER

1,000,000

11/9/2019

Sender 79317002. DD 110919. SHGD 10000560. BO CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3481 EMNGUYEN VAN TUE(BAC GIANG) BI TAINAN CHAN THUONG SO NAO,   HAM MAT VADAP PHOI

2,000,000

12/9/2019

IBPS/SE 01310012. DD 120919. SH 10004535. BO TRAN BA CUONG. 3473

100,000

12/9/2019

IBPS/SE 01310005. DD 120919. SH 10017359. BO DAO THI THANH GIANG. GIUP MS 3469

500,000

12/9/2019

IBPS/SE 79310001. DD 120919. SH 10017525. BO DAO THI THANH GIANG. GIUP MS 3479

500,000

12/9/2019

DAO HONG DUC CHUYEN TIEN TU THIEN MA SO 3483 , LE DUC GIANG THON 1 XA THO THE HUYEN TRIEU   SON TINH THANH HOA SDT 0987600203

500,000

12/9/2019

GD TRUONG QUANG MINH GIUP MS 3481 RM NGUYEN VAN TUC,   TINH BAC GIANG F/O                     BAO DIEN TU DAN TRI

500,000

12/9/2019

Sender 01310001. DD 120919. SHGD 10002331. BO TRAN TRUNG THANH. MS 3482 ANH LE VAN MINH

100,000

12/9/2019

Sender 01310005. DD 120919. SHGD 10005221. BO DUONG LAN HUONG. VAN HUONG UNG HO ANH HUONG MS 3 480

300,000

12/9/2019

Sender 01310001. DD 120919. SHGD 10006320. BO TRAN THI NGOC ANH. MS 3483 LE DUC GIANG

100,000

12/9/2019

Sender 79310001. DD 120919. SHGD 10006217. BO TRAN THI NGOC ANH. MS 3482 LE VAN MINH

100,000

12/9/2019

Sender 01310005. DD 120919. SHGD 10007439. BO LE THI KIM MY. UNG HO MA SO 3482

100,000

12/9/2019

Sender 79310001. DD 120919. SHGD 10012162. BO PHAM THI NGOC THUY. UNG HO MS 3483 ANH LE DUC GI ANG THON 1 XA THO THE HUYEN TRIEU SON TINH THANH HOA

300,000

12/9/2019

Sender 01310005. DD 120919. SHGD 10013839. BO THIEU NGUYEN LE ANH. HO TRO MA SO 3477 ANH PHAM   VAN NHA, CHAU PHAM THI HONG NHUNG

3,000,000

12/9/2019

Sender 01310001. DD 120919. SHGD 10014312. BO THIEU NGUYEN LE ANH. MA SO 3469 EM NGUYEN THI T HU PHUONG

1,500,000

12/9/2019

MBVCB235760490. Giup ma so 3481 Nguyen van Tue . CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/9/2019

MBVCB235764083. Giup ma so 3480. CT tu 0301002870998 NGUYEN THI LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/9/2019

MBVCB235856131. giup do ma so 3483 anh Giang. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/9/2019

MBVCB235891640. UngHo MS 3483 Anh Le Duc Giang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/9/2019

MBVCB235913374. ung ho ma so 3483 anh le duc giang. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

12/9/2019

MBVCB235943309. ma so 3482. CT tu 0821000167822 NGUYEN NGOC THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

12/9/2019

MBVCB235363282. ung ho 2 gia dinh ma so 3481 va ma so 3480 moi gia dinh 500k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

12/9/2019

MBVCB. 235365530. Ma so 3482. CT tu nguyen thanh hung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

12/9/2019

MBVCB. 235406686. Ung ho ma so 3483; 3482; 3481; 3480; 3479. CT tu Nguyen Thi Van Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

12/9/2019

MBVCB235445215. ma so 3483. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

12/9/2019

MBVCB235459973. Mong em Nguyen Van Tue khoi benh, ma so 3481. CT tu 0721000659406 VO HA PHUOC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

600,000

12/9/2019

MBVCB. 235479918. 3482 a Le Van Minh. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

12/9/2019

MBVCB. 235489603. nuoi anh trai bi tai nan liet nguoi. CT tu Le Duc Giang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

12/9/2019

MBVCB. 235497797. ma so 3481. CT tu le thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/9/2019

MBVCB235505634. ung ho ma so 3480 ong Pham Van Huong. CT tu 0011001287415 HOANG PHAM QUYNH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

12/9/2019

MBVCB. 235553899. ba me mat, anh trai tai nan. CT tu 3483 le duc giang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/9/2019

MBVCB235562415. UNG HO MA SO 3483 ANH LE DUC GIANG. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

12/9/2019

MBVCB. 235594632. ck tu thien. CT tu Hanh Le toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

12/9/2019

MBVCB235600350. Ma so 3483 anh Le Duc Giang, thon 1,   xa Tho The, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa, dt   0987. 600. 203. CT tu 0181003382017 NGUYEN XUAN NHA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/9/2019

MBVCB235657479. ung ho ms 3481. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

12/9/2019

MBVCB235692072. ma so 3483. CT tu 0451001262477 TRAN QUANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

12/9/2019

PHAN TAT SON NOP TM MA SO 3482 LE VAN MINH GD TIEN MAT

500,000

12/9/2019

FTF_CN 9704366605208770018. FrAcc 0671000407458. ToAcc 0451000476889

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190218076001. thang hanoi 3475

500,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190867040001. KHUC LE HOA. Ma so 3483     a Le Duc Giang

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190908008002. BUI VAN ANH. BUI VAN ANH GIUP MS3481

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209191040766004. phan ngoc hung Giup ma so 3483

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190801062001. Le Duc Giang Thon 1,   Tho The, Trieu Son, Thanh Hoa Ung ho Ms 3483

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190618248001. LE THANH HUNG. Ung ho anh Giang Ma so 3483

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190366076001. BUI VAN TRINH. Ma so 3477   Anh Pham Van Nha

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190869692001. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO   TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3483

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209191036704001. Nguyen Thi Huong Giang   MS 3481 (200k), MS 3482 (200k), 3478 (200k)

600,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190765188003. TRIEU PHUNG HA. C Dung 0903621276 ung ho MS 3481 Em Nguyen Van Tue lop 11A2,   truong THPT Ly Thuong Kiet, H Viet Yen, tinh Bac Giang

1,000,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190581960004. TRIEU PHUNG HA. Ma so 3481   Em Nguyen Van TueHoc sinh lop 11A2,   truong THPT Ly Thuong Kiet,   huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

1,000,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190271796002. Hanh khach di xe taxi Mailinh ung ho Ma So 3483 Le Duc Giang

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190383072003. Hanh khach di xe taxi Mailinh ung ho Ma So 3482 Le Van Minh

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190607780001. NGUYEN THI THI. ho tro em Nguyen Van Tue, Ma so 3481,   hoc sinh 11A2 Ly Thuong Kiet,   Viet Yen, Bac Giang

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190502824002. Do Thuy Nga, q7 giup MS3483   Anh Le Duc Giang

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190936502001. PHUNG KIM LONG   3483, LE DUC GIANG

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190234032001. Ma so 3483 Anh Le Duc Giang, thon 1, xa Tho The,   huyen Trieu Son, tinh Thanh Ho Xot thuong

60,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190172560001. Ha Thi Thanh Van Tra Co, Tan Phu,   Dong Nai MS 3483, Le Duc Giang

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190631351003. DO TAI DUNG. 1. Ma so 3483 Anh Le Duc Giang, thon 1,   xa Tho The, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa. DT 0987. 600. 203

500,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190700249001. NGUYEN THI TO THAM. Ung ho em nguyen van tue ma so 3481,   hoc sinh 11a2, vy, bg

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190730287003. quach dinh phuc tp.   ninh binh Ma so 3483 Anh Le Duc Giang

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190004849001. Tong Gia Long Bien MS 3481 Ho tro em Tue Bac Giang

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190532497003. Tong Gia Long Bien Ms 3480 Ong Huong Hung Yen

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190278893010. Tong Gia Long Bien MS 3479 xay cau UBND Dak To Ver Gia Lai

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190156089012. Tong Gia Long Bien MS 3483 Anh Giang Thanh Hoa

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190466773017. Tong Gia Long Bien MS 3476 chi Trang Bac Giang

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190913081018. Tong Gia Long Bien MS 3478 ong Bay Dan Phuong Ha Noi

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190862265001. TA VAN HUNG. MS 3475 den 3484 moi MS 2tram

2,000,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190936383022. Tong Gia Long Bien MS 3474 Ong Thao Binh Dinh

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190779503023. Tong Gia Long Bien MS 3471 ung ho xay cau Thanh Nien Vinh Long

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190538815004. VO CHANH TRUNG. UNG HO 4 HOAN CANH MS 3465, 3459,   3451, 3474. MOI HOAN CANH 500 00d

2,000,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190820987001. Le Thi Bich Lien Ngoc Thuy Long Bien Ha Noi Ung ho MS 3479 +3480 +3481 moi ma 100k

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190977681002. BUI QUANG TRUNG. Ma so 3479   UBND xa Dak To Ver (huyen Chu Pah,   Tinh Gia Lai)

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190873905001. Pham Quoc Phi Long Saigon Mã s? 3480   Ô ng Ph?m Van Hu?ng

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190909109002. Pham Binh Phuong Thao Saigon Mã s? 3480   Ô ng Ph?m Van Hu?ng

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190944999001. Ms 3481 e Nguyen Van Tue 11A2, Ly Thuong Kiet, Viet Yen,   Bac Giang tai nan

100,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190925009001. LE THI TRANG. UNG HO E NGUYEN VAN TUE

600,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190863557003. VAN LAN Q1 Ma so 3476   Chi Hoang Thi Trang& Ma so 3481 Em Ngu

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190333840001. Doan Quang Tuan LangThuong, DDa, HN MS3483

50,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190119588002. Doan Thien Phu LangThuong, DDa, HN MS3482

50,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190146050001. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3483 Anh Le Duc

300,000

12/9/2019

IBVCB. 1209190074292001. NGUYEN THI THANH NHAN. Ung ho MS 3483

200,000

12/9/2019

IBVCB. 1209191021926001. Lunahobby CMT8 Q3 TPHCM Ma so 3483   Le Duc Giang, Trieu Son,   Thanh Hoa

200,000

12/9/2019

100588. 120919. 143204. NGUYEN HUU THONG CHUYEN KHOAN UNG HO E NGUYEN VAN TUE

1,000,000

12/9/2019

865718. 120919. 152731. Ung ho MS 3483 Anh Le Duc Giang thon 1, xa Tho The,   Trieu Son, Thanh Hoa FT19255860419502

100,000

12/9/2019

600852. 120919. 155536. Ung ho ma so 3481 Mong em som binh phuc FT19255978657821

500,000

12/9/2019

601895. 120919. 155751. Ung ho ma so 3480 FT19255620650815

300,000

12/9/2019

605460. 120919. 160524. Ban Tran Tuyet Trinh ung ho ma so 3481 e Nguyen Van Tue FT19255368548394

300,000

12/9/2019

838526. 120919. 165311. Ung ho ma so 3483

50,000

12/9/2019

677925. 120919. 195125. Ung ho ma so 3483 A Le duc Giang thon 1 xa tho the Tho xuan TH FT19255621418614

500,000

12/9/2019

702072. 120919. 213825. Thanh ung ho anh em thuy giang chuc gd suc khoe FT19256506122803

500,000

12/9/2019

770041. 110919. 223312. Ung ho cac ma so 3481 3482

100,000

12/9/2019

009361. 120919. 000300. 190912000001027 Ma so 3481 va ma so 3482 ZP5DK8KV39HU

100,000

12/9/2019

973708. 120919. 005530. Ung ho ma so 3302 chi le thi lien

100,000

12/9/2019

445879. 120919. 081140. Thien Trang T82618 ck bao Dan Tri FT19255469989578

100,000

12/9/2019

455319. 120919. 084936. Ung ho MS 3482 Anh Le Van Minh FT19255801071908

300,000

12/9/2019

784557. 120919. 091411. TTTPhuong giup Ms3479 3480 3481 3482 3483 moi Ms 100000 vnd

500,000

12/9/2019

476386. 120919. 095035. Ma so 3481 Ung ho em Nguyen Van Tue FT19255173664090

50,000

12/9/2019

145073. 120919. 095149. UNG HO MA SO 3483

100,000

12/9/2019

477253. 120919. 095302. Ma so 3480 Ung ho 2 chau be Quynh Anh Quynh Huong FT19255511500648

50,000

12/9/2019

090148. 120919. 103540. e lua ha nam ung ho ma so 3483

200,000

12/9/2019

195364. 120919. 110722. Cac con yeu ung ho ma 3480,   3481, 3482, 3483     moi ma 100, 000 VND

400,000

12/9/2019

534412. 120919. 123536. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Hoc sinh lop 11A2, truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac

150,000

12/9/2019

198474. 120919. 123606. Nguyen trong chinh ung ho ma so 3482

500,000

12/9/2019

971995. 120919. 123619. Me con Ngoc Minh giup do cho MS 3482 (anh Le Van Minh, ap Cai Tram A2, Long Thanh,   Vinh Loi, Bac Li

300,000

12/9/2019

896697. 120919. 142045. Ung ho ma so 3450 3455   3461 3463 3464   3467 3472 3474   3475 3476 3478   3480 34813458

7,000,000

12/9/2019

Sender 79307005. DD 120919. SHGD 10003538. BO NGUYEN VAN DANG. IBUNG HO CAC CA NHAN NAM TRAM N GHIN CO MA SO SAU 3475, 3476,   3478, 3479, 3480,   3481, 3482, 3483. UNG HO MOT TRIEU DONG CAC CA NHAN CO MA SO 3473, 3477

6,000,000

12/9/2019

Sender 01201011. DD 120919. SHGD 10004172. BO NGUYEN VAN PHAM. UNG HO MA SO 3483 LE DUC GIANG

200,000

12/9/2019

Sender 79310001. DD 120919. SHGD 10014065. BO THIEU NGUYEN LE ANH. MA SO 3480 ONG PHAM VAN HU ONG

500,000

12/9/2019

Sender 79310001. DD 120919. SHGD 10014212. BO THIEU NGUYEN LE ANH. MA SO 3481 EM NGUYEN VAN T UE

1,000,000

12/9/2019

Sender 01321001. DD 120919. SHGD 10000966. BO DIEP TRUONG LAM. UNG HO CHUONG TRINH TAM LONG NH AN AI MS 3483 ANH LE DUC GIANG

300,000

12/9/2019

Sender 79307005. DD 120919. SHGD 10014656. BO NGUYEN VAN DUY. IBUNG HO MA SO 3480

500,000

13/9/2019

IBPS/SE 01359001. DD 130919. SH 10000936. BO VO DINH NGOC. BCIN FT1925651610 UNG HO MS3484 CHI BUI THI QUYEN

200,000

13/9/2019

NGUYEN VAN TAM UNG HO MA SO 3480 GD TIEN MAT

300,000

13/9/2019

Sender 01310012. DD 130919. SHGD 10005766. BO PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3482

200,000

13/9/2019

Sender 01310001. DD 130919. SHGD 10005915. BO PHAM THUY NGOC. UNG HO MA SO 3481

500,000

13/9/2019

Sender 79310001. DD 130919. SHGD 10007535. BO NGUYEN QUOC ANH. UNG HO MS 3484

500,000

13/9/2019

Sender 79310001. DD 130919. SHGD 10011458. BO PHAN HONG THUY. HONG THUY UNG HO MA SO 3484

200,000

13/9/2019

Sender 79334001. DD 130919. SHGD 10001694. BO NGUYEN THI PHUONG NGUYEN1036999. MA 3481 EM NGUY EN VAN TUE HOC SINH LOP 11A2 THPT LY THUONG KIET HUYEN VIET YEN BAC GIANG (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

13/9/2019

Sender 01310005. DD 130919. SHGD 10013303. BO LE THI HONG NHUNG. MS3484 GUI BE HONGNHUNG

50,000

13/9/2019

Sender 01310005. DD 130919. SHGD 10014989. BO CHU TUAN VIET. UNG HO MS 3484

500,000

13/9/2019

Sender 01310012. DD 130919. SHGD 10014916. BO NGUYEN HOANG MAI. UNG HO MS 3481

100,000

13/9/2019

Sender 01310001. DD 130919. SHGD 10016295. BO NGUYEN THU HANG. MA SO 3484 CHI BUI THI NGUYEN M E BE HONG NHUNG

300,000

13/9/2019

Sender 01310005. DD 130919. SHGD 10017347. BO PHAN NGOC PHUONG LINH. GIUP DO MA SO 3484

300,000

13/9/2019

DOAN HUU HUY; UNG HO MS 3484 CHI BUI THI NGUYEN (ME BE HONG NHUNG);

500,000

13/9/2019

MBVCB236008514. ung ho ma so 3482 anh Le Van Minh ( ngu ap cai tram a2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu). CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236013412. 3482. CT tu nguyen cao gia han toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB236014162. ung ho em le duc giang. CT tu 0341006993536 TRAN VAN AN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236039890. Ma so 3482 Le Van Minh Vinh Loi Bac Lieu. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236040764. Ma so 3481 Nguyen Van Tue Bac Giang 0975687668. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236041198. Dang luoi bieng va that nghiep that tinh. CT tu Pham Van Dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

440,000

13/9/2019

MBVCB. 236041381. Ma so 3483 Le Duc Giang Thanh Hoa 0987600203. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236041851. ma so 3480 Pham Van Hien Hung Yen 0349514046. CT tu GD Thinh Cuc Kiet Minh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236047971. xot thuong . . . . . . . cham anh benh tat. CT tu anh LE DUC GIANG ( MS 3483) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236061720. Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236070117. ung ho ma so 3483. CT tu nvc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236071108. ung ho ma so 3481. CT tu nvc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236075572. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236145596. ma so 3484. CT tu toinv toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236146986. thuy ung ho ma so 3484. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB236150434. ung ho ma so 3484 chi bui thi quyen me be hong nhung. CT tu 0011004309471 NGUYEN HONG NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236156570. Ho tro Ma so 3483 Le Duc Giang. thon 1,   Tho The, Trieu Son, Thanh Hoa. CT tu 0791000035020 TRAN THANH KIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236158553. UNG HO MA SO 3484 CHI BUI THI QUYEN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

13/9/2019

MBVCB236159214. ung ho be hong nhung Ma so 3848. CT tu 0201000646207 NGUYEN HUU VIET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236161121. ung ho be Hong Nhung. CT tu 0011002300309 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236170102. ma so 3480 . CT tu Pham Van Huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236170886. ma so 3484. CT tu BUI THI QUYEN 0399979628 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

13/9/2019

MBVCB236172921. Ma So 3481 em Nguyen Van Tue (tinh Bac Giang). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

13/9/2019

MBVCB236173388. Giup MS 3484. CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

13/9/2019

MBVCB236174761. Ma So 3482 anh Le Van Minh (tinh Bac Lieu). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236177348. Ma So 3479 UBND Xa Dak To Ver. CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB236178200. Ma So 3483 anh Le Duc Giang (tinh Thanh Hoa). CT tu 0071001208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB236183779. Chuyen tien ung ho me con em Bui Thi Quyen MS 3484 . CT tu 0011004292337 BUI NGOC TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236185798. ung ho ma so 3484, 3483, 8482, 8481, 3477 moi ma so 100, 000. CT tu 0361000290228 TRAN MINH TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236189561. Duong Viet Xuan ung ho ma so 3484, chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung. CT tu 0071005374722 DUONG VIET XUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236192477. MS3484 ung ho chi Bui thi quyet (me be hong nhung ) ngu ap 5 thi tran vinh vien huyen long my tinh hau giang . . CT tu 0451000481287 CAO THI TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236195301. ung ho ma so 3477. CT tu 0021000240428 DOAN HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236196163. ung ho ma so 3481. CT tu 0021000240428 DOAN HUYEN TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236198719. ung ho ma so 3484 bui thi quyen me be hong nhung. CT tu 0551000265114 NGUYEN THI THU QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236207793. ck cho Ma so 3484 Bui thi Quyen. CT tu 0301000334549 DANG XUAN TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB236212951. ma so 3484(chi Bui Thi Quyen)me be Hong Nhung. CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236215809. ma so 3482 anh Le Van Minh(Cai Tram A2, long thanh, vinh loi, bac lieu). CT tu 0331000412721 PHAN THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236224043. ms 3484 c bui thi quyen me be hong nhung. CT tu vuong thanh huong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

13/9/2019

MBVCB236233714. ung ho chi Bui Thi Quyen ma so 3484. CT tu 0011003998908 NGUYEN NGOC TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236235027. phong 305, lau 2, khu B,   bv Ung Buou TpHCM. CT tu Bui Thi Nguyen Ma so 3484     Me be Hong Nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236241902. ung ho ma so 3484. CT tu Nguyen Thu Nga toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236247181. 3484. CT tu nguyen minh hang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

13/9/2019

MBVCB236264713. ung ho gia dinh chi Quyen (be HONG NHUNG). CT tu 0201000583255 MAI VAN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB. 236266301. ma so 3484. CT tu vu thi tuyet mai toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

13/9/2019

MBVCB236267223. ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen ( me be Hong Nhung). CT tu 0171003577777 BUI THAI NHA DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB. 236273491. ung ho MS 3484. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB236280034. ung ho MS3484. CT tu 1021000013138 LE VAN DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB236312518. toi ma so 3484, chi Bui Thi Quyen, ap 5,   TT Vinh Vien, H. Long My,   T. HauGiang. . CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB236321264. ung ho ms 3484 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB236323623. giup chi bui thi quyen me chau hong nhung,   long my hau giang. CT tu 0691000398176 NGUYEN VAN PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236324626. Ma so 3484 gui chi Bui Thi Quyen ( me be Hong Nhung) dang dieu tri Ung Thu phong 305 lau 2, khu B, BV Ung Buou Tp HCM. CT tu 0071000812415 TO HUU TUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236326109. NX. Anh va Nhung ung ho xay cau Chu Pah,   Gia Lai. MS 3479. CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

640,000

13/9/2019

MBVCB. 236344223. ma so 3484. CT tu A H toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB236351896. MTQ giup do be Hong Nhung ms 3484. CT tu 0071000784514 LU NGOC QUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB236360914. 3484 ung ho em be 2 tuoi bi ung thu. CT tu 0331003864299 TRAN THI THUY TIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236365684. ung ho ma so 3484. CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236388052. 3484 BUI THI QUYEN   HAU GIANG. CT tu Hai Thom toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

13/9/2019

MBVCB. 236393355. u nguyen bao than kinh. CT tu MA SO 3484 Be Hong Nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236399549. con bi u nguyen bao than kinh. CT tu Bui thi Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236402539. be bi khoi u. CT tu MS 3484, Chi Bui Thi Quyen me Hong Nhung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236404257. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung). CT tu Nguyen Thi Anh Dong 69T   toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB236409952. Ung ho be Hong Nhung (me Bui Thi Quyen). CT tu 0491000006050 HOANG THI HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236419590. ms 3484 bui thi quyen. CT tu bui tuan anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB236428348. Ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen _ me be Hong Nhung. CT tu 0491001779814 PHAM THI DIEU LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236434911. ung ho ma so 3484 chi bui thi quyen. CT tu nguyen thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236435647. Ung ho MS 3484. CT tu Vo Thang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB236454982. Ma so 3483. Hy vong mot phep mau den voi chau. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB. 236470384. ms 3484. CT tu Ngo Hong Duong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

13/9/2019

MBVCB236480700. Cho be hong nhung. CT tu 0281000232040 NGUYEN THANH CA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

13/9/2019

MBVCB236530684. Minh Trang (Da Nang) ung ho ma so 3470 . CT tu 1001000282845 TRAN THANH THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB236534109. MS 3484. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236541165. ms 3484. CT tu bui thi quyen( me be HongNhung) toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

13/9/2019

MBVCB. 236557342. Be Hong Nhung bi ung buou. CT tu Bui Thi Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

13/9/2019

MBVCB236558900. TUNG NGUYEN GIUP MS 3484. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

13/9/2019

MBVCB236559705. Ms 3484, chi Bui Thi Quyen( me be Hong Nhung). CT tu 0521000692221 DINH THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236574971. ung ho be Hong Nhung MS 3484. CT tu 0011004016733 TRAN VAN NEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236575098. q. CT tu q toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

13/9/2019

MBVCB236581328. ung ho be hong nhung 3484. CT tu 0441003767484 NGUYEN VAN HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236582821. 3484 UNG HO BE HONG NHUNG. CT tu 0351000803897 NGUYEN DUY NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236588309. Ung ho Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung). CT tu 0991000039683 NGUYEN MINH HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236594495. Ma so 3484, Cau xin moi nguoi hay cuu con em. CT tu Le Diep Anh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

13/9/2019

MBVCB236595185. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628. CT tu 0071001169318 DINH DUC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

13/9/2019

MBVCB236599403. xin ung ho ma so 3484 . CT tu 0301000419003 NGUYEN NGOC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

13/9/2019

MBVCB236599930. Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung . CT tu 0481000656021 HA MANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

13/9/2019

MBVCB. 236600440. uh3484. st600. 000vnd, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77ms200. 000n. CT tu ntl toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

13/9/2019

MBVCB. 236620227. ms 3484. CT tu ngoc thu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

13/9/2019

MBVCB. 236621261. con bi ung thu. CT tu Nguyen Thi Quyen ms 3484 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

13/9/2019

MBVCB. 236622813. MS 3484 God bless you. CT tu Son + Bong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

400,000

13/9/2019

MBVCB. 236624667. ma 3484 chi Bui Thi Nguyen me be Hong Nhung. CT tu nga toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

13/9/2019

VCBPAY236412802. ung ho ms 3484 Bui thi quyen, me hong nhung. TONG VAN DUNG CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889.

100,000

13/9/2019

MA SO 3482 LE VAN MINH AP CAI TRAM A2, XA LONG THANH, HUYEN VINH LOI BAC LIEU GD TIEN MAT

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190700368002. Le Duc Giang. MS 3483 Thon 1, xa Tho The, h.   Trieu Son, Thanh Hoa Anh trai bi chan thuong so nao

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190464430001. KIEU HUNG SON. MS 3483 Ung ho Le Duc

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190326928001. HOANG MANH TRI. Ung ho anh Le Van Minh Ma so 3482

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190724040002. NGUY NHU HONG AN. Ung ho cho ma so 3481

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190347340004. NGUY NHU HONG AN. ung ho ma so 3479

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190817054001. PHAN THI VAN ANH. Ho tro con Nguyen Van Tue   Ma so 3481 (Mong con som binh an)

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190379018003. Kieu Tien Bac Lieu Ma so 3471

250,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190696014004. Kieu Tien Bac Lieu Ma so 3480

250,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190388971001. Le tu quoc thang Tp ho chi minh 3484 chi Bui Thi Quyen

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190372815001. DINH THI TUYET TRINH. Chuyen ma so 3484 (be Hong Nhung)

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190522859001. DANG THI TRANG. Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190681121002. NGO THI TUYET MAI. Ung ho tien Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190905961002. LO VAN SON. UNG HO MA SO   3484   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

3,000,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190525327002. TRIEU THANH VAN. Gu chau Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628Dia chi ngu ap 5,   thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Hau Giang

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190664263001. VU DUC HOANG. ung ho be hong nhung

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190717007001. TRAN THI PHUONG KHANH. Ung ho MS 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190071811002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3484 Chi Bui Thi Quyen

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190721507001. NGUYEN THI LAN ANH. Ung hgo Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung). Dien thoai   0399979628

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190379333001. VU THI ANH TUYET. Gui MS 3302 Le Thi Lien Ha Tinh

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190741437001. TRAN BINH HIEU NGHIA. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190186625001. LAI VIET THANH. UNG HO MS 3484

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190882337001. (Ms 3484) Bui Thi Quyen   ap 5, Vinh Vien, Long My,   Hau Giang Be Nguyen Thi Hong Nhung

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190987333004. Ma so 3475 Lam Thi Be Ba ap Nhue Tu A, Ham Giang, Tra Cu,   Tra Vinh. cau be Khmer 5 tuoi co khuon mat gia hon. . .

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190753093005. Ma so 3483 Anh Le Duc Giang,   thon 1, xa Tho The,   huyen Trieu Son, tinh Thanh Ho nguoi em can rang cham anh benh tat

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190719087002. NGUYEN THI PHUOC. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190682087003. NGUYEN THI PHUOC. Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190153283003. NGUYEN THI TRANG. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung) Dien thoai 0399979628 Dia chi ngu ap 5,   thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Hau Giang

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190911771001. PHAN BOI VAN. Ma so 3484     Bui Thi Quyen (Me be Hong Nhung)

3,000,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190749911004. HO THU HUONG. HO THU HUONG ung ho Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190479013003. Tran Vinh Anh Nghe An UH Chu Le Van Minh (Bac Lieu) ma so 3482

50,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190067837002. NGUYEN THANG LONG. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

50,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190072929001. NGUYEN DUY HOAI AN. Gui Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628. Dia chi   ngu ap 5, thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Hau Giang

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190653255001. NGUYEN THI THAO NGUYEN. TN UNG HO MS 3484

50,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190507431004. Tran Vinh Anh Nghe An UH em Nguyen Van Tue (Bac Giang) ma so 3481

50,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190032767001. LE THI DIEU HANG. 3484   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190597651005. Tran Vinh Anh Nghe An UH be Hong Nhung (Hau Giang) ma so 3484

50,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190756955002. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3484   la 200 k     cau mong quy vi manh khoe     ADIDAPHAT

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190095435002. LE DANG THU GIANG. Giup Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)Dien thoai 0399979628

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190649166001. Luu Chi Anh Hnoi Ma so 3484

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190926868001. Trang vcb ung ho chi Bui Thi Quyen MS3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190349616001. Vo Ha Phuong Uyen Tp. HCM Ung ho ma so 3484

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190283228001. Be Hoang my 1102 Oct1 B resco co nhue Ma 3484 be Hong Nhung

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190243966001. NGUYEN HOANG NHAT TIEN. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190216914001. DOAN LE DUY UYEN. Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung_Co Hong Chu Hue gui dong gop tri benh

1,000,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190311786001. Luong Minh Khoi so 14 ngach 102/20 Phao Dai lang Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190913422006. Dinh Thi Thu Thanh Oai,   Ha Noi MS 3484 C Quyen, Ap 5, Vinh Vien, Long My,   HG

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190331532001. Nguyen Huyen My Ung ho ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190664430001. Pham Thi Minh Phuong To 18,   Khu Pho 4, Long Binh, Bien Hoa,   Dong Nai Ma so 3484   Be Hong Nhung

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190154562001. HOANG THANH THUY. Ung ho ma 3484 be Hong Nhung

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190383034003. PHAM ANH TU. Ma so   3484

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190867914001. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190790010002. DINH THI THUY LINH. Ung ho ma so 3481 nguyen van tue

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190925088003. e Linh Ma so 3406   Chi Nguyen Thi Ha, xom Dong Trach, xa Ma so 3406 Chi Nguyen Thi Ha, xom Dong Trach, xa

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309191035948001. NGUYEN THI THU HOAI. Uh 3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190867920001. LE XUAN SON. Ung ho Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190264952001. LE NGUYEN DIEM PHUC. Ung ho be Nguyen Thi Hong Nhung

1,000,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190306970002. BUI THI HOAI THU. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen   200000d.   Ma so 3482 Anh Le Van Minh (ngu ap Cai Tram A2, xa Long Thanh, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu)   200. 000d

400,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190812918001. Ma so 3484 Bui Thi Quyen me be Hong Nhung Ap 5 thi tran Vinh Vien, huyen Long My, Hau Giang Con bi ung thu

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190199914003. Tran Ngoc Quy 34/4N Nguyen thi hue, hoc Mon, hcm Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung D

380,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190937192002. Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung ngu ap 5, thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Ma so 3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190047706001. NGUYEN TAN TUAN. Nguyen Tan Tuan giup MS 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190805134001. Nguyen Quang Minh Phuc Tho Ha Noi Ung ho ms 3484

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190764242001. DO KHOA MINH TRANG. Ung ho MS 3483 Le Duc Giang

300,000

13/9/2019

IBVCB. 1309191013050002. DO KHOA MINH TRANG. Ung ho MS3476 Hoang Thi Trang

200,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190989444002. NGUYEN THI THIEN TRANG. Ung ho ms3484

100,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190771380001. NGO ANH TUAN. Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309190183116003. VO NGOC QUYNH TRAN. Giup do ma so 3484

1,500,000

13/9/2019

IBVCB. 1309191004023001. VO QUANG THONG. VO QUANG THONG, TP Bien Hoa ung ho Ma so 3484 chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung).

500,000

13/9/2019

861181. 120919. 225125. ung ho em tue bac giang ms 3481

200,000

13/9/2019

452777. 130919. 065553. Giup MS 3479

200,000

13/9/2019

748783. 130919. 085318. Npmduc ung ho ma 3472 FT19256178519940

200,000

13/9/2019

753302. 130919. 090753. Thuy93 ung ho ms 3481 FT19256281609673

500,000

13/9/2019

757494. 130919. 092102. Ma so 3469. Nguyen Thi Thu Phuong. Duy Tan Nam Ngan TP Nam Dinh FT19256956024011

300,000

13/9/2019

758186. 130919. 092303. Ma so 3477. Pham Van Nha. Ngo 79 Hoang Van Thu TP Nam Dinh FT19256405221491

200,000

13/9/2019

075782. 130919. 092541. Chuyen tien ung ho ma so 3483

500,000

13/9/2019

060345. 130919. 092757. Hoang Kien giup ma so 3480

100,000

13/9/2019

060539. 130919. 092916. Hoang Kien giup ma so 3483

100,000

13/9/2019

060936. 130919. 093218. Hoang Kien giup ma so 3475

100,000

13/9/2019

061340. 130919. 093526. Hoang Kien giup ma so 3482

50,000

13/9/2019

214001. 130919. 095528. Ma so 3484 chuc be Hong Nhung mau khoe

200,000

13/9/2019

227604. 130919. 102123. Ung ho chau Hong Nhung MS 3484

200,000

13/9/2019

124095. 130919. 104613. Goi ma so 3484

200,000

13/9/2019

192609. 130919. 105504. Ung ho ma so 3484

50,000

13/9/2019

051417. 130919. 105712. GUI ME BE HONG NHUNG   MA SO 3484 130919 10 57 11

200,000

13/9/2019

496266. 130919. 110051. Ung ho ms 3484 chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

300,000

13/9/2019

507987. 130919. 110729. UNG HO CHI BUI THI QUYEN MS 3484 ME BE HONG NHUNG

150,000

13/9/2019

125275. 130919. 111420. UNG HO MA SO 3483, 3484

1,000,000

13/9/2019

493692. 130919. 113359. Toi ung ho MS 3484 chi Bui Thi Quyen me chau Hong Nhung con hay co gang len nhe

200,000

13/9/2019

808760. 130919. 114027. Ung ho Bui Thu Nguyen ms 3484 FT19256742744606

200,000

13/9/2019

272462. 130919. 114518. Ung ho ma so 3484 Be Hong Nhung

200,000

13/9/2019

895296. 130919. 114617. Chuyen cho chau hong nhung

500,000

13/9/2019

824468. 130919. 123332. Ung ho ma so 3484 be hong nhung.   Mong con khoe FT19256084982408

200,000

13/9/2019

500798. 130919. 003408. ung ho ma so 3484, be Hong Nhung

100,000

13/9/2019

830168. 130919. 125619. Giup do ms 3484 FT19256413504007

50,000

13/9/2019

503485. 130919. 005923. Ung ho hoan canh so 3484, chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

300,000

13/9/2019

505732. 130919. 132157. Nguyen Van Tu Anh chuyen tien ung ho be Hong Nhung. MS   3484. Dt 0399979628

100,000

13/9/2019

506256. 130919. 132710. Chuyen tien ung ho anh nguyen duc giang thon 1 xa tho the     huyen trieu son tinh thanh hoa

500,000

13/9/2019

905703. 130919. 134415. Ung ho ma so 3484

50,000

13/9/2019

905979. 130919. 134637. UNG HO BE HONG NHUNG CON CHI BUI THI QUYEN MA 3484

100,000

13/9/2019

103688. 130919. 134747. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho be Hong Nhung MS 3484

500,000

13/9/2019

845160. 130919. 135210. Ma so 3481 FT19256865037996

500,000

13/9/2019

501441. 130919. 135837. Lam hang ck cho ma so 3484 me be hong nhung

300,000

13/9/2019

924241. 130919. 140127. Giup Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

500,000

13/9/2019

512796. 130919. 141657. ung ho ma so 3483 Anh Le Duc Giang

500,000

13/9/2019

513226. 130919. 142004. Ung ho ma so 3482 Anh Le Van Minh

500,000

13/9/2019

856394. 130919. 142351. Ung ho be Hong Nhung ma so 3484 FT19256913602316

100,000

13/9/2019

513821. 130919. 142421. chuyen tien ung ho ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen Me be Hong Nhung

500,000

13/9/2019

734546. 130919. 143310. 3484 giup do be Hong Nhung

100,000

13/9/2019

860511. 130919. 143427. Giup do ma so 3484 chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung FT19256831000550

200,000

13/9/2019

337328. 130919. 143652. Ung ho ma so 3484 chuc con mau khoe

50,000

13/9/2019

908074. 130919. 143915. IBFT Giup do ms3484

1,000,000

13/9/2019

503762. 130919. 145304. Ung ho Ma so 3484( Chi Bui Thi Quyen)

100,000

13/9/2019

869837. 130919. 145743. Ma so 3484 mong con binh an FT19256932845406

500,000

13/9/2019

871211. 130919. 150106. Gui ma so 3484 chi Bui Thi Quyen FT19256044546822

100,000

13/9/2019

816755. 130919. 151507. Ung ho MS3484 200. 000, MS3476 200. 000; MS3475 200. 000 FT19256395782901

600,000

13/9/2019

877519. 130919. 151610. Ung ho Ma So 3484   chi Bui Thi Quyen, me be Hong Nhung FT19256038608480

200,000

13/9/2019

375545. 130919. 154125. UH ma so 3484 be Hong Nhung

300,000

13/9/2019

888817. 130919. 154218. Ung ho ma so 3484 Bui Thi Quyen FT19256090959983

200,000

13/9/2019

530908. 130919. 161639. Ung ho be Nguyen Hong Nhung dn 2017 MS 3484

100,000

13/9/2019

705684. 130919. 162102. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3484

500,000

13/9/2019

165472. 130919. 162157. UNG HO BE HONG NHUNG MS 3484

100,000

13/9/2019

508021. 130919. 162234. Ung ho chau Hong nhung   ms 3484

100,000

13/9/2019

911462. 130919. 163350. ung ho ma so 3484 chi bui thi quyen me be hong nhung FT19256004705561

150,000

13/9/2019

913942. 130919. 163952. GIUP Ma So 3484 Chi BUI THI QUYEN FT19256881580718

100,000

13/9/2019

138134. 130919. 164459. ung ho Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen

100,000

13/9/2019

138219. 130919. 164717. ung ho Ma so 3482 Anh Le Van Minh

100,000

13/9/2019

420454. 130919. 164725. Ung ho 3484

100,000

13/9/2019

928124. 130919. 164747. Ung ho ms 3484

200,000

13/9/2019

509258. 130919. 165205. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

200,000

13/9/2019

531292. 130919. 165451. 3242276981 Chuyen qua MoMo Nho bao Dan Tri chuyen den chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung ma so 3484

500,000

13/9/2019

116672. 130919. 165825. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 NGUYEN THI THU HONG chuyen khoan

500,000

13/9/2019

164375. 130919. 170627. ho tro be Hong Nhung 3484

500,000

13/9/2019

928283. 130919. 171544. UNG HO MA SO 3484 FT192560 45048726

100,000

13/9/2019

929982. 130919. 172022. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung FT19256 643171080

200,000

13/9/2019

931667. 130919. 172459. NH99 ung ho ma so 3484,   Bui Thi Quyen, Hau Giang FT192567 43926577

200,000

13/9/2019

932582. 130919. 172728. Ho tro be hong nhung FT192564 90385774

2,000,000

13/9/2019

934947. 130919. 173435. ma so 3484   Gui chi Quen me be Hong Nhung FT19256 045015704

200,000

13/9/2019

940485. 130919. 175159. Ung ho ma so 3484 chau Hong Nhung FT1925610 9114683

150,000

13/9/2019

281989. 130919. 190130. Nguyen Duy Triet chuyen khoan tu thien cho ong Pham Xuan Bay. Xin cam on.

10,000,000

13/9/2019

282116. 130919. 190346. Nguyen Duy Triet tu thien cho anh Thom. Xin cam on.

5,000,000

13/9/2019

521877. 130919. 193438. Ma so 3484 Ba Nala ung ho

500,000

13/9/2019

969569. 130919. 194954. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889   BAO DIEN TU DAN TRI FT19256695683371

300,000

13/9/2019

920348. 130919. 204514. IBFT Gui chau Hong Nhung

100,000

13/9/2019

532913. 130919. 205541. UNG HO MA 3484

500,000

13/9/2019

947839. 130919. 205845. ma so 3484

500,000

13/9/2019

987300. 130919. 212009. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889   BAO DIEN TU DAN TRI FT19257682623402

100,000

13/9/2019

987736. 130919. 212231. Ung ho chi Bui Thi Quyen ma so 3484 me be Hong Nhung FT19257069761600

500,000

13/9/2019

515112. 130919. 215011. Tam long thanh giup do be Hong Nhung

300,000

13/9/2019

896716. 130919. 215414. giup ma so 3473 FT19257134303855

100,000

13/9/2019

896718. 130919. 215621. Giup ma so 3483 anh Giang Thanh Hoa FT19257215007607

100,000

13/9/2019

846682. 130919. 215747. Giup ma so 3482 anh Minh Bac Lieu FT19257239578063

100,000

13/9/2019

995315. 130919. 215836. Ung ho tu thien MS 3484   chi Bui Thi Quyen FT19257385681435

200,000

13/9/2019

837294. 130919. 220150. Giup ma so 3480 FT19257420690166

100,000

13/9/2019

VCBVT. 84973512957. CT tu 0351000837029. PHAM THI HUONG sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190913238236607. VNVT2019091 3556609. 3476 chuc con mau khoe

100,000

13/9/2019

VCBVT. 84984258596. CT tu 0491000110313. TRINH TRUNG KIEN sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909132 39061789. VNVT2019091 3559921. Ung ho ma so 3484

500,000

13/9/2019

VCBVT. 84988396765. CT tu 0021000264877. NGUYEN DUY LINH sang 0451000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 190913239719755. VNVT20190 913562812. MS3481

100,000

13/9/2019

IBPS/SE 79310001. DD 130919. SH 10015674. BO DINH NGOC CHINH. MA SO 3484

500,000

13/9/2019

IBPS/SE 79333001. DD 130919. SH 10001997. BO NGUYEN LUONG. UNG HO MS 3484. CHI BUI THI QUYEN M E BE HONG NHUNG

600,000

13/9/2019

Sender 79307005. DD 130919. SHGD 10002880. BO NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3483(100. 000), 3 482(100. 000), 3481(100. 000), 3480(150. 000), 3479(100. 000), 3478(100. 000), 3477(200. 000), 3476(100. 000)

950,000

13/9/2019

Sender 01310001. DD 130919. SHGD 10009215. BO BUI HUONG GIANG. GUI MA SO 3484. CHI BUI THI QUY EN, ME BE HONG NHUNG

500,000

13/9/2019

Sender 01314007. DD 130919. SHGD 10012586. BO NGUYEN THI NHUNG. UNG HO MA SO 3484 CHI BUI THI QUYEN   ME BE HONG NHUNG

400,000

13/9/2019

Sender 01339001. DD 130919. SHGD 10000153. BO NGUYEN NGOC CHI THANH. MA SO 3484 CHI BUI THI Q UYEN ME BE HONG NHUNG

100,000

13/9/2019

Sender 79303008. DD 130919. SHGD 10021098. BO DUONG HOA HUNG. GIUP BE HONG NHUNG MS 3484

300,000

13/9/2019

Sender 01202002. DD 130919. SHGD 10006091. BO PHAM TIEN HAI. 995219091333545   PTH BIDV UNG HO 3484

300,000

13/9/2019

Sender 79317002. DD 130919. SHGD 10000770. BO LE HONG LINH. LE TUAN HOANG MINH UNG HO 3 MA SO 3484 3483 3481 MOI MA SO 500K

1,500,000

13/9/2019

Sender 01310005. DD 130919. SHGD 10009911. BO BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3478 100K, 3479 350K,     3480 100K, 3481 350K, 3482 350K,   3483 150K, 3484 250K.

1,650,000

14/9/2019

FTF_CN 9704366800730676011. FrAcc 0061000133238. ToAcc 0451000476889

100,000

14/9/2019

MBVCB. 236626578. MS 3481 God bless you. CT tu Son + Bong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

250,000

14/9/2019

MBVCB. 236635637. hc 3482, 3483. CT tu cao thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

14/9/2019

MBVCB236636951. ung ho ms 3484 chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung). CT tu 0011004006087 NGUYEN MINH YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB236645092. ung ho be Hong Nhung 3484. CT tu 0011004311040 TRAN THI HONG LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB236648447. ung ho be hong nhung. CT tu 0141000817326 PHUNG THI HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 236678558. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen. CT tu dao viet dubrg toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 236681451. hoan canh kho khan. CT tu Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/9/2019

MBVCB236748826. ma so 3484 chi bui thi quyen , me be hong nhung. CT tu 0341007097724 NGUYEN SON TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 236772244. ung ho ma so 3484. CT tu Vinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

14/9/2019

MBVCB236776133. goi cho C Bui thi Quyen(me be Hong Nhung), ma so 3484, Hau Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

14/9/2019

MBVCB236810933. Ung ho mo tim cho Tuan, ma so 3485. CT tu 0221000000322 LUONG HOANG VUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB236834653. ung ho Tran Hoang Tuan (phau thuat tim). CT tu 0751000005238 TRAN MINH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/9/2019

MBVCB236870259. co Yen ung ho ma so 3484 me be Hong Nhung. CT tu 0501000134392 CAO THI YEN PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB236878720. ung ho ms 3485 Tran Hoang Tuan. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 236900855. giup do 3485. CT tu tvh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

14/9/2019

MBVCB236901046. Ms 3302 Le Thi Lien. CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,300,000

14/9/2019

MBVCB236909503. chuyen cho tran hoang tuan ma so 3485 khoa hoi suc phau thuat tim bv cho ray TPHCM. CT tu 0461000512834 TRAN THI MY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB236938830. ban doc Huu Duc giup ma so 3484. CT tu 0351000867882 NGUYEN HUU DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB. 236941435. 3485. CT tu nguyen hoang luan toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/9/2019

MBVCB236956743. ung ho ma so 3485 tran hoang tuan. CT tu 0341006986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

14/9/2019

MBVCB236991263. ung ho Tran Hoang Tuan ms 3485. CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

14/9/2019

MBVCB236995379. UNG HO MA SO 3485 ANH TRAN HOANG TUAN. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

14/9/2019

MBVCB237011667. ma so 3485 Tran Hoang Tuan, khoa Hoi suc phau thuat tim, bv cho Ray HCM. CT tu 0451000359475 HOANG ANH MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

14/9/2019

MBVCB. 237013959. ung ho Ms 3485 Tran Hoang Tuan. CT tu nam toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

14/9/2019

MBVCB. 237029160. ma so 3485 anh Tran Hoang Tuan. CT tu nxchuong toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

14/9/2019

MBVCB237032997. Ma So 3485 Tran Hoang Tuan (bv Cho Ray). CT tu 0151000572149 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB237033402. Ung ho ma so 3485. CT tu 0071000741703 VAN CONG QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

14/9/2019

MBVCB237042252. Ma so 3485 Tran Hoang Tuan, Khoa hoi suc phau thuat tim bv cho ray, HCM. CT tu 0491000123777 DAO DUC DANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB. 237044665. MS 3485. CT tu Ban doc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

14/9/2019

MBVCB237044648. ung ho 3485 tran hong tuan. CT tu 0021000990290 TRAN MANH CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB237047190. ma so 3485, ung ho anh tran hoang tuan. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237056994. ung ho ma 3485. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB237069244. UngHo MS 3484 chi Bui Thi Quyen. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237069639. UngHo MS3485 Tran Hoang Tuan. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237069717. ung ho ma so 3485. CT tu 0571000063214 LUU THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237078267. ung ho Ma so 3484   Bui Thi Quyen ( me be Hong Nhung). CT tu 0071001083061 NGUYEN TAM HOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB. 237084134. ma so 3485, dt 0354462057. CT tu Tran Hoang Tuan toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

14/9/2019

MBVCB. 237089866. ma 3482 200k, ma 3483 200k, ma 3447 200k. CT tu Mai Thi Sang toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

14/9/2019

MBVCB. 237095224. ung ho ma so 3483. CT tu giai ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 237095334. ung ho ma so 3484. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/9/2019

MBVCB. 237095479. ung ho ma so 3485. CT tu giau ten toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

14/9/2019

MBVCB237098106. Ung ho ms 3485. CT tu 0821000112238 PHAN THANH NAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

14/9/2019

MBVCB237108429. Giup MS 3485 . CT tu 0501000276873 TRAN THI NGOC DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237110120. ung ho anh tran hoang Tuan Hauj Giang. CT tu 0711000269935 NGUYEN HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

MBVCB237129482. hong nhung 3484. CT tu 0441000668548 PHAM DUC QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

14/9/2019

MBVCB237132957. ms 3469 ung ho em Phuong, chuc em may man. CT tu 0011004120507 NGUYEN THI TU ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190580471001. NGUYEN HOAI PHUONG. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong NhungDien thoai 0399979628

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190025747001. NGUYEN LE THUY DUNG. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190094665001. PHAM HONG QUAN. Nho Dan Tri. Gui Tien den Ma so 3484 .   Quyen me be Hong Nhung

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1309191008837003. Pham Van Huong, Ma so 3480 Ngoc Truc, xa Minh Hoang, huyen Phu Cu, tinh Hung Ma so 3480

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190681241004. Bui Thi Quyen, Ma so 3484 Vinh Vien, huyen Long My, tinh Hau Giang Ma so 3484

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190604193005. Le Duc Giang, Ma so 3483 Tho The, huyen Trieu Son, tinh Thanh Hoa Ma so 3483

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190642601006. Nguyen Van Tue, Ma so 3481 11A2, THPT Ly Thuong Kiet, Viet Yen, Bac Giang Ma so 3481

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190818529007. Ngo Dinh Thao, Ma so 3474 Hoi Nhon, xa An Huu, huyen Hoai An, tinh Binh Dinh Ma so 3474

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190743641008. Lam Thi Be Ba, Ma so 3475 ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, Tra Vinh Ma so 3475

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190488929009. Hoang Thi Trang, Ma so 3476 khu Cho, thi tran Cao Thuong, Tan Yen, Bac Giang Ma so 3476

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190600257010. Pham Van Nha, Ma so 3477 ngo 79, Hoang Van Thu, TP Nam Dinh Ma so 3477

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190778177011. Nguyen Dinh Chinh,   Ma so 3467 thon 8, xa Ha Linh, huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh Ma so 3467

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190801785012. Nguyen Huu Duc, Ma so 3472 xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An Ma so 3472

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1309190610049013. Truong Thi Thu Hoa,   Ma so 3464 xom 4, Dien Minh, Dien Chau, Nghe An.   Ma so 3464

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190587229001. NGO ANH DUONG. Ung ho hoan canh cua 2 be luu thi minh ngoc va luu thi ngoc lan

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190778041001. NGHIEM XUAN LAM. Ma so 3484   Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

1,000,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190187613001. NGUYEN THI MINH NHAT TAN PHU, TPHCM MS 3484, chi Bui Thi Quyen

150,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190741525002. NGUYEN THI MINH NHAT TAN PHU, TPHCM MS 3483, anh Le Duc Giang

150,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190153013003. NGUYEN THI MINH NHAT TAN PHU, TPHCM MS 3481, em Nguyen Van Tue

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190676709001. Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung ngu ap 5,   thi tran Vinh Vien, huyen Long My, tinh Cau xin

60,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190087289001. PHAM THI BE THU. Ung ho ma so 3484

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190743471001. NGUYEN THANH THUONG. HO TRO MS 3484

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190691935002. phan ngoc hung Giup ma so 3484

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190748363001. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3482

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190785091002. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3484

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190093651002. LE THI THANH LIEN. Chuyen tien ung ho be hong nhung (Ma so 3484)

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190457719001. PHAM KIM THOA. ung ho ms 3472 100. 000dg; 3467,   3474, 3475, 3476,   3478, 3480, 3481,   3484 moi ms 50. 00dg

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190591777004. Mai Thi Thanh Hoa Nha Trang 3476

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190297073001. Duong Minh Hai Ha Long,   Quang Ninh Ma so 3484, be Nguyen Thi Hong Nhung

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190801731001. Nguyen Tuan Kiet p. BHHoa, q. BTan Ung ho MS 3485 Tran Hoang Tuan

1,000,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190639337002. Ma so 3485 Tran Hoang Tuan khoa Hoi suc Phau thuat Tim,   Benh vien Cho Ray, TP Gia tai

60,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190520813003. NGUYEN THI NGOC HUONG. Chuyen tien giup MS     3485

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190927843001. LE NHAT MINH. 3485

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190037631001. QUAN TRONG NGUYEN. Ma so 3485, tran van tuan, khoa hoi suc phau thuat, benh vien cho ray, TPHCM

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190903829002. LE THI NGOC VI. Le Thi Ngoc Vi ung ho gd chi Bui Thi Quyn ma so 3484

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190222834002. NGUYEN DUC HIEU. Ung ho Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

1,000,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190540362003. NGUYEN DUC HIEU. Ung ho Ma so 3485 Tran Hoang Tuan, khoa Hoi suc Phau thuat Tim, Benh vien Cho Ray, TPHCM

1,000,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190963306001. nguyen van duong 256/34 phan huy ich p. 12 go vap hcm 3485

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190220886002. Tran Hoang Tuan Mso 3485 khoa Hoi suc Phau thuat Tim, Benh Vien Cho Ray HCM Gia tai chi co 4 con ga,   nguoi cha tre quan minh. .

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190468210001. Tran Hoang Tuan Ma so 3485 khoa Hoi suc Phau thuat Tim, BV Cho Ray, TP HCM   Ma so 3485   Tran Hoang Tuan

150,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190463698001. HAN THI VAN ANH PHU THO UNG HO MS 3485

200,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190234546001. LA VAN LIEN. Ma so 3485

50,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190865340001. NGUYEN VAN TRI. Ma so 3485 Tran Hoang Tuan, khoa Hoi suc Phau thuat Tim, Benh vien Cho Ray, TPHCM

500,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190589878004. NHA HN MS 3485

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190197406005. NHA HN MS 3484

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190432206007. NHA HN MS 3483

300,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190984260001. Ma so 3485 Tran Hoang Tuan Tran Hong Be (vo anh Hoang Tuan) ap 3, xa Hoa My,   Ung ho chua benh

100,000

14/9/2019

IBVCB. 1409190998320002. LE TRONG HIEU. Ung ho ma so 3485

300,000

14/9/2019

998737. 130919. 222152. Ung ho Ma So 3481, Ma so 3476, Ma so 3484 moi ma 200k VND FT19257682856639

600,000

14/9/2019

998739. 130919. 222154. Ung ho ma 3484 chi Quyen me be Hong Nhung FT19257385767304

200,000

14/9/2019

952986. 130919. 225618. Ma so 3484 Ung ho Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

200,000

14/9/2019

510387. 140919. 003510. Ung ho chi Bui Thi Quyen   MS 3484 be Hong Nhung FT19257054518952

200,000

14/9/2019

515010. 140919. 054028. Be Hong Nhung FT19257485150127

300,000

14/9/2019

134465. 140919. 054340. Ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

200,000

14/9/2019

646800. 140919. 070029. mr z giup ma so 3484

100,000

14/9/2019

520655. 140919. 073415. Ung ho ms3484 FT19257902897270

1,000,000

14/9/2019

651572. 140919. 073542. Dinh Bao Khoi ung ho Ma so 3484

200,000

14/9/2019

523722. 140919. 080207. Ung ho ma 3484 FT19257865887385

100,000

14/9/2019

525177. 140919. 081139. UNG HO BE HONG NHUNG MA 3484 FT19257605276755

300,000

14/9/2019

199581. 140919. 082736. ung ho ma so 3484

100,000

14/9/2019

518145. 140919. 090728. Ung ho ma so 3484 chuc be mau khoe.   Bo me cung vang len nhe

100,000

14/9/2019

210581. 140919. 104256. UNG HO MA SO 3484 140919 10 42 31

200,000

14/9/2019

210952. 140919. 104450. UNG HO MA SO 3483 140919 10 44 29

200,000

14/9/2019

575776. 140919. 111903. Bui Trieu Xa giup ms 3485 FT19257627872473

350,000

14/9/2019

578692. 140919. 112907. Ung Ho Ma so 3485 Tran Hoang Tuan,   khoa Hoi suc Phau thuat Tim,   Benh vien Cho Ray, TPHCM FT192572733

200,000

14/9/2019

680613. 140919. 113714. Nguyen Mau Sau ung ho ma so 3485

500,000

14/9/2019

595488. 140919. 123838. Ma so3485 Tran Hoang Tuan FT19257606170236

100,000

14/9/2019

596939. 140919. 124633. Ma so 3484 C Bui Thi Quyen FT19257582898590

100,000

14/9/2019

103736. 140919. 132107. Ung ho Tran Hoang Tuan ma so 3485 FT19257409540723

200,000

14/9/2019

991383. 140919. 144610. Ung ho ma so 3485

50,000

14/9/2019

861574. 140919. 151043. ma so 3481 em Nguyen van tue

3,000,000

14/9/2019

294633. 140919. 151309. Tran Ha Ngoc Thien giup ms 3481 3482 3484 moi ma so 200 nghin

600,000

14/9/2019

861995. 140919. 151433. ma so 3484 chi Bui Thi Quyen (me be Hong Nhung)

3,000,000

14/9/2019

994087. 140919. 152309. Ung ho ma so 3485 anh Tran Hoang Tuan khoa Hoi suc phau thuat tim Benh vien Cho Ray TPHCM

100,000

14/9/2019

994352. 140919. 152635. Ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung so dt 0399979628

100,000

14/9/2019

135416. 140919. 153927. Ung ho ms 3479 FT19257236682032

100,000

14/9/2019

135622. 140919. 154017. Ung ho anh tuan ma so 3485 bi benh tim FT19257036757580

200,000

14/9/2019

865314. 140919. 154513. ung ho ma so 3484 chau Hong Nhung

200,000

14/9/2019

863923. 140919. 182311. Ung ho em Nguyen Van Tue

100,000

14/9/2019

182945. 140919. 184511. Ma so 3485 Tran Hoang Tuan FT19257111000002

200,000

14/9/2019

187846. 140919. 190727. Ung ho MS3485 Tran Hoang Tuan,   FT19257150908798

150,000

14/9/2019

192379. 140919. 193110. Ma 3485 Tran Hoang Tuan Khoa Hoi Suc Phau Thuat Tim Benh Vien Cho Ray TPHCM SDT 0354462057 FT1925703

500,000

14/9/2019

487127. 140919. 195006. UNG HO ANH TRAN HOANG TUAN, MS 3485

100,000

14/9/2019

198868. 140919. 200411. Ung ho gia dinh anh Tuan ma so 3485 FT19257905390027

1,000,000

14/9/2019

163451. 140919. 200715. Ma so   3485 ( tran hoang tuan )

2,000,000

14/9/2019

725613. 140919. 203530. ung ho ma so 3485 tran hoang tuan

100,000

14/9/2019

016441. 140919. 211311. Ho tro chau Tue Viet Yen BG

1,000,000

14/9/2019

VCBVT. 84335609657. CT tu 059100 0284903. LE THI QUYEN sang 0451000 476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 19091421 4216210. VNVT20190 914574164. Ung ho ma so 3485 anh Tuan

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 8 đến 14/9/2019

 

5/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3475

50,000

5/9/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3474

200,000

5/9/2019

Tran Viet Cuong giup MS 3472

200,000

5/9/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3472

300,000

5/9/2019

Hoang Minh Thai giup MS 3475

500,000

8/9/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

8/9/2019

Bui T Diem Huong giup MS 3479

100,000

9/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3480

50,000

9/9/2019

Le Van Chung giup MS 3480

200,000

9/9/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3477

30,000

9/9/2019

Truong Phi ung ho QNA

200,000

9/9/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3479

500,000

10/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Nguyen Le Khanh Linh giup MS 3480

500,000

10/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3481

20,000

10/9/2019

Tran Quy Trung giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3477

50,000

10/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3480

50,000

10/9/2019

Ban doc TK 0061001279008 giup MS 3481

300,000

11/9/2019

Nguyen Truong Minh giup MS 3481

1,000,000

11/9/2019

Nguyen Thu Hoai giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3482

20,000

11/9/2019

Ban doc TK 9704229200153281 giup em Hong Viet , Lap Tan Yen, Bac Giang

100,000

11/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3482

50,000

12/9/2019

Trinh T Thu Phuong giup MS 3483

200,000

12/9/2019

Nguyen Viet Hung giup MS 3483

20,000

12/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3483

100,000

13/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3482

50,000

13/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Truong T Hoang Yen giup MS 3481

500,000

13/9/2019

Hoang Manh Cuong giup MS 3484

300,000

13/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3454

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3455

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3456

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3457

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3458

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3459

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3460

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3461

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3462

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3463

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3464

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3465

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3466

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3467

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3468

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3469

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3470

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3471

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3472

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3473

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3474

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3475

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3476

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3477

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3478

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3479

100,000

13/9/2019

Dang Phan Tuong giup MS 3480

100,000

13/9/2019

Nguyen Viet Trung giup MS 3484

20,000

13/9/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3484

1,000,000

13/9/2019

Ban doc TK 041010199477392 giup MS 3484

200,000

14/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3475

50,000

14/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3470

50,000

14/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3483

50,000

14/9/2019

Duong Nhat Quy giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3485

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

08-09-2019 07:27:16

Ung ho ms 3479

                 100,000

08-09-2019 11:59:32

ungho ms 3479

                 200,000

08-09-2019 18:46:05

Ung ho em pham thi hong nhung

                   10,000

08-09-2019 21:26:30

Giup MS 3476

                 500,000

09-09-2019 07:27:04

Ung ho ms 3480 ong Pham Van Huong

                   50,000

09-09-2019 08:05:48

Giup do Ma so 3480 Ong Pham Van Huong ong noi 2 be Quynh Anh Quynh Huong thon Ngoc Truc xa Minh Hoang huyen Phu Cu tinh Hung Yen

                 200,000

09-09-2019 09:06:59

So GD goc: 10000049 UNG HO MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG KHU CHO THI TRAN CAO THUONG HUYEN TAN YEN TINH BAC GIANG.DT 0369668356

                 500,000

09-09-2019 09:32:39

Ma so 3480 giup Ong Pham Van Huong

                 300,000

09-09-2019 09:45:13

CT DEN:925200678120 MS 3480

                 100,000

09-09-2019 09:53:15

Ung ho MS 3480 Ong Pham Van Huong

                 200,000

09-09-2019 10:10:51

ma so 3480

                 200,000

09-09-2019 10:11:08

3480 Pham Van Huong

                 300,000

09-09-2019 10:36:55

Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

             1,000,000

09-09-2019 10:40:07

ung ho Ma so 3480

                 500,000

09-09-2019 10:40:34

CT DEN:925210539518 Ung ho ma so 3480 FT19252214754840

                 200,000

09-09-2019 10:41:55

Chuyen giup do ma 3480 ong Pham Van Huong

                 150,000

09-09-2019 11:04:36

UHMS 3472 NguyenHuuDuc benhtim co2con biteonao

                 200,000

09-09-2019 11:09:20

ung ho ms 3469 e nguyen thi thu phuong

                 200,000

09-09-2019 11:30:40

So GD goc: 10003801 Ung ho Ms 3477

                   50,000

09-09-2019 11:33:59

Ung ho ms 3476

                 100,000

09-09-2019 11:41:11

3480

                 200,000

09-09-2019 12:10:43

Ung ho ma so 3480

                 200,000

09-09-2019 12:41:39

So GD goc: 10006698 Ung ho Ms 3478

                   50,000

09-09-2019 13:18:04

ung ho ms 3476 Hoang T Trang; Bac Giang

                 100,000

09-09-2019 13:56:30

So GD goc: 10010639 Ung ho Ms 3479

                   50,000

09-09-2019 14:21:30

Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001654567 den TK 129000061096

                 500,000

09-09-2019 15:06:04

UH ma so 3478 Ong Pham Xuan Bay cum 5 thon Ba Noi xa Hng Ha huyen Dan Phuong

                 500,000

09-09-2019 16:07:14

So GD goc: 10011124 uh ms 3480 pham van huong. kinh quy bao chuyen giup.

                300,000

09-09-2019 16:11:49

GIUP 4 MS: 3477,3478, 3479, 3480

                   20,000

09-09-2019 16:23:36

Ms3480 Pham van Huong

                 300,000

09-09-2019 16:58:09

So GD goc: 10019727 Ung ho Ms 3480

                   50,000

09-09-2019 19:09:48

gui den 3458

                 100,000

10-09-2019 08:11:42

Ung ho chau Nguyen Van Tue ma so 3481

             2,000,000

10-09-2019 08:16:43

Gui Em Nguyen Van Tue MS 3481

                 500,000

10-09-2019 08:21:15

Ung ho ma so 3481 Em Nguyen Van Tue Mong em mau khoe

                 100,000

10-09-2019 08:34:03

CT DEN:925300761645 MS 3481

                 100,000

10-09-2019 08:49:42

Ung ho chau Nguyen Van Tue

                 100,000

10-09-2019 08:56:41

Ma 3481 co len em

                 300,000

10-09-2019 08:59:04

CT DEN:925308814188 Nguyen Thi Thanh Ha ung ho quy nhan ai FT19253214879747

                 500,000

10-09-2019 09:08:07

MS - 3481 - Em Nguyen Van Tue

                 500,000

10-09-2019 09:11:19

CT DEN:925309818090 Giup do 100k cho moi ma so 3464 3467 3469 3473 3476 3477 3478 3480 3481 FT19253042139436

                 900,000

10-09-2019 09:26:22

KHUC VAN QUANG ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

             2,000,000

10-09-2019 09:27:57

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

             2,000,000

10-09-2019 09:37:39

Giup ma so 3481 E Nguyen Van Tue vuot qua kho khan nguy hiem

                 200,000

10-09-2019 09:55:46

Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang Bac Giang

                 200,000

10-09-2019 10:05:10

So GD goc: 10003139 UH MS 3477 Pham Van Nha

                 500,000

10-09-2019 10:16:21

e nguyen van tue ma so 3481, tai BankPlus REQID 190910213575082

                 200,000

10-09-2019 10:20:15

Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue HS lop 11A2; truong THPT ly thuong kiet; viet yen; bac Giang ; dt 0975687668

                 200,000

10-09-2019 10:20:15

So GD goc: 10003093 UH ms 3480 Pham Van Huong

             1,000,000

10-09-2019 10:21:49

Ung ho Ma so 3480 Ong Pham Van Huong

                 200,000

10-09-2019 10:23:04

Ung ho ms 3481 Nguyen Van Tue

                 200,000

10-09-2019 10:27:25

ung ho ma 3481 em Nguyen Van Tue

                 500,000

10-09-2019 10:55:11

So GD goc: 10006777 Ung ho Ms 3481

                   50,000

10-09-2019 10:58:30

Ma so 3481 Nguyen Van Tue Tinh Bac Giang

                 500,000

10-09-2019 11:15:51

ung ho MS3481 Em Nguyen Van Tue

                 200,000

10-09-2019 11:30:01

ung ho em nguyen van tue; ma so 3481

                 400,000

10-09-2019 11:35:38

CT DEN:925311113432 Ung ho MS 3481

                 300,000

10-09-2019 11:45:18

ung ho em Nguyen Van Tue; Ma so 3481

             1,000,000

10-09-2019 12:12:15

ung ho em Nguyen Van Tue ;ma so 3481

                 100,000

10-09-2019 12:28:31

Hue bac giang giup do e Tue mong chong binh phuc

                 100,000

10-09-2019 12:40:00

UH ma so 3481

                   50,000

10-09-2019 12:40:59

UH ma so 3479

                 100,000

10-09-2019 12:57:44

CT DEN:925317937099 tang chau Nguyen Van Tue ma so 3481

                 500,000

10-09-2019 13:20:17

Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue huyen Viet Yen Bac Giang

                 500,000

10-09-2019 13:20:32

Ma so 3481Nguyen Van Tue

                 200,000

10-09-2019 13:32:52

ho tro Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

                 200,000

10-09-2019 13:36:51

NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS 3481 NGUYEN VAN TUE

                 200,000

10-09-2019 13:48:12

Ung ho em Nguyen Van Tue Bac Giang   Ma So 3481

                 300,000

10-09-2019 14:03:39

So GD goc: 10014852 Ung ho ma so 3476

                 100,000

10-09-2019 14:18:24

Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue

                 100,000

10-09-2019 14:39:59

ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue dia chi Bac Giang

                   50,000

10-09-2019 15:15:58

Ung ho ma so 3481

                   50,000

10-09-2019 15:18:36

Ung ho chau Tue

                   50,000

10-09-2019 15:28:36

Ung ho e tue

                 190,000

10-09-2019 15:48:15

Ma so 3481 giup Em Nguyen Van Tue

                 500,000

10-09-2019 15:51:44

MS 3466 VU VAN DUNG, KHU 16, XA DONG DONG LUONG, CAM KHE, PHU THO

                 100,000

10-09-2019 15:54:16

MS 3467 NGUYEN DINH CHINH, THON 8, XA HA LINH, HUONG KHE, HA TINH

                 100,000

10-09-2019 16:04:57

TRAN KIM OANH UNG HO MS3481 NGUYEN VAN TUA HS11A2 THPT LY THUONG KIET VIET YEN BAC GIANG

                 200,000

10-09-2019 16:21:15

Minh Thu ung ho MS 3480; 3481

                 400,000

10-09-2019 16:29:00

CT DEN:925309057043 Ho tro be Tue

                 500,000

10-09-2019 16:29:57

Ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue

                 500,000

10-09-2019 17:23:30

UNG HO MA SO 3481

                 200,000

10-09-2019 17:25:30

maso 3481 nguyen van tue

                 200,000

10-09-2019 17:58:14

Ung ho e nguyen van tue hoc sinh lop 11 viet yen bac giang. Ma so 3481

                 200,000

10-09-2019 18:11:41

MS 3481 Em Nguyen Van Tue; HS lop11A2; THPT Ly Thuong; Viet Yen; Bac Giangt

                 500,000

10-09-2019 18:54:27

CT DEN:925311662826 UNG HO MA SO 3481 NGUYEN VAN TUE CHUC E MAU KHOE 100919 18 54 24

                 100,000

10-09-2019 20:30:29

gui den ma so 3481

                 500,000

10-09-2019 21:05:07

ung ho ms 3481 em Nguyen Van Tue

                   50,000

10-09-2019 21:46:39

ung ho em nguyen van tue ma so 3481

             1,000,000

10-09-2019 22:21:45

CT DEN:925322101252 Ma so 3478 ong Pham Xuan Nay cum 5 thon Ba Noi xa Hong Ha huyen Dan Phuong Ha Noi FT19254241

                 200,000

11-09-2019 02:36:38

ma so 3481

                 100,000

11-09-2019 06:05:57

ung ho em Tue ms 3481

             2,000,000

11-09-2019 06:09:36

ung ho ong Huong ms 3480

             3,000,000

11-09-2019 07:31:10

ung ho ms 3480 ong pham van huong o phu cu; hung yen

                 500,000

11-09-2019 07:32:56

ung ho ms 3482 le van minh o vinh loi; lieu

                 500,000

11-09-2019 08:42:55

So GD goc: 10004249 ma so 3481 nguyen van tue hoc sinh lop 11a2 truong ptth ly thuong kiet huyen viet yen tinh bac giang

             1,000,000

11-09-2019 09:10:40

So GD goc: 10000090 [1900000008470210]HO TRO MA SO 3481: EM NGUYEN VAN TUE

                 200,000

11-09-2019 09:10:41

So GD goc: 10000089 [1900000008470199]HO TRO MA SO 3482: ANH LE VAN MINH

                 200,000

11-09-2019 09:27:21

So GD goc: 10002922 Ung ho em nguyen van tue

                 500,000

11-09-2019 10:01:35

Vu Viet Hang ung ho em Nguyen Van Tue 3481

                 100,000

11-09-2019 10:03:19

ma so 3482

                 500,000

11-09-2019 12:30:09

Ung ho Ms 3481

                 300,000

11-09-2019 12:43:54

CT DEN:925405748413 UNG HO TU THIEN MS 3480 3481 MOI TRUONG HOP 250 NGAN 110919 12 43 52

                 500,000

11-09-2019 12:59:34

Ma so 3482 Anh Le Van Minh ngu ap Cai Tram A2 xa Long Thanh huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu

                 200,000

11-09-2019 13:41:51

Ung ho ma so 3480

                 500,000

11-09-2019 14:09:37

MS 3482 Le Van Minh ap Cai Tram A2 Vinh Loi Bac Lieu

                 500,000

11-09-2019 15:42:11

So GD goc: 10022671 HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3472

             1,000,000

11-09-2019 15:42:12

So GD goc: 10022645 CTY HIEP VUONG GIUP DO MS3464

             1,000,000

11-09-2019 15:46:24

So GD goc: 10022682 CTY HIEP VUONG GIUP DO MA SO 3481

             1,000,000

11-09-2019 16:31:02

Ung ho gia dinh o Pham Van Huong; ma so 3480

                 300,000

11-09-2019 17:02:59

be phongchau-danthanh ung ho maso 3476

                 200,000

11-09-2019 17:05:06

be phongchau-danthanh ung ho maso 3472

                 200,000

11-09-2019 17:07:10

be phongchau- danthanh ung ho maso 3464

                 200,000

11-09-2019 18:10:54

Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri

                 500,000

11-09-2019 18:12:48

Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc

                 400,000

11-09-2019 18:35:35

ung ho ms 3482 anh Le Van Minh

                   50,000

11-09-2019 21:46:03

Giup MS 3482

                 300,000

11-09-2019 21:46:39

chuyen ma so 3480

                 300,000

12-09-2019 03:51:33

MS 3481. Em Nguyen Van Tue (Bac Giang)

                 200,000

12-09-2019 06:24:35

ms 3482 anh le van minh ap cai tram a2 xa long thach huyen vin loi tinh bac lieu

             1,000,000

12-09-2019 07:51:09

ung ho ma so 3483- Le Du Giang

                 100,000

12-09-2019 08:47:47

Mong be Chung nhanh khoi benh; ma so 3476

                 550,000

12-09-2019 09:23:35

CT DEN:925509465088 Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue hoc sinh 11A2 truong THPT Ly Thuong Kiet huyen Viet Yen tinh Bac Giang

                 300,000

12-09-2019 09:29:47

MS 3483 Le Duc Giang thon 1 xTho The htrieu Son TH

                 100,000

12-09-2019 10:23:46

Ung ho Ma so 3483 Le Duc Giang

             1,000,000

12-09-2019 10:24:50

So GD goc: 10006084 Ung ho Ms 3482

                   50,000

12-09-2019 10:25:37

ung ho ma 3480 3481 3482, tai BankPlus REQID 190912214518716

                 300,000

12-09-2019 10:48:47

NGUYEN VAN MANH CHUYEN TIEN CHO MA SO 3483- ANH LE DUC GIANG- THON 1 - THO THE- HUYEN TRIEU SON-THANH HOA

             1,000,000

12-09-2019 11:05:20

So GD goc: 10008759 Ung ho Ms 3483

                   50,000

12-09-2019 12:39:28

Ung ho ma so 3483

                 200,000

12-09-2019 14:15:10

ung ho ms 3483 anh Le Duc Giang

                 100,000

12-09-2019 14:36:14

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3481,3482,3483

                   15,000

12-09-2019 14:40:20

CT DEN:925507161969 3233501122 Chuyen qua MoMo Kinh gui em Nguyen Van Tue chuc em som binh phuc

                 100,000

12-09-2019 16:08:50

Cuc dat huu bang ung ho thuy

             1,000,000

12-09-2019 16:10:51

CT DEN:925516608017 Ung ho em Nguyen Van Tue Ms 3481 FT19255088869040

                 100,000

12-09-2019 16:40:42

CT DEN:925509618559 Ung ho anh Le Duc Giang cham soc anh trai bi liet

                 100,000

12-09-2019 19:43:45

CT DEN:925512083886 VIETTEL 400300 LIENNH 190912 190912087037809 400201 ung ho be trung benh vien bong quoc gia

                 100,000

12-09-2019 19:54:28

Gui MS 3482; anh Le Van Minh; ap Cai Tram A2; xa Long Thanh; Vinh Loi; Bac Lieu

             1,000,000

12-09-2019 22:10:11

Ma so 3483 le duc giang Thanh Hoa

                 500,000

12-09-2019 22:26:16

Giup do ma So 3483 Le Duc Giang thon 1 xa Tho Que; Trieu Son;Thanh Hoa

                 500,000

13-09-2019 01:03:00

CT DEN:925516308920 3236042690 Chuyen qua MoMo Ma so 3396 Kien manh me ganh vac gia dinh em nhe; thoi gian GD:12/09/2019 23:41:14

                 200,000

13-09-2019 08:32:05

ma so 3473

                 200,000

13-09-2019 08:48:11

CT DEN:925608703810 ung ho ma so 3483

                   50,000

13-09-2019 08:51:40

CT DEN:925608008118 Ung ho Ms 3480 ong Pham Van Huong

                 200,000

13-09-2019 08:56:07

Ma so 3473 Chi Tran Thi Hanh

                 500,000

13-09-2019 09:20:20

TRA XUAN BINH GIUP MS 3484

                     5,000

13-09-2019 09:32:25

Ung ho so 3481 ( em Nguyen van Tue)

                 200,000

13-09-2019 10:25:14

Be Bao Ngan ung ho Ma so 3484

                 500,000

13-09-2019 10:44:33

Gui Chi Bui Thi Quyen Me Be Hong Nhung MS3484

                 500,000

13-09-2019 10:54:33

Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                 500,000

13-09-2019 10:59:57

Ung ho MS 3484

                 200,000

13-09-2019 11:04:13

Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen - Me be Hong Nhung

                 200,000

13-09-2019 11:18:11

UH ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

                 500,000

13-09-2019 11:22:44

CT DEN:925604410752 ung ho ma so 3484 chi bui thi quyen me be hong nhung

             1,000,000

13-09-2019 11:25:17

ung ho ms 3484; chi Bui Thi Quyen

                 100,000

13-09-2019 11:31:09

giup do Bui Thi Quyen; ms 3484

                 500,000

13-09-2019 11:36:26

Ung ho ms 3484 Bui Thi Quyen (me Be Hong Nhung)

                 200,000

13-09-2019 11:53:05

Ung ho be Hong Nhung Tinh Hau Giang Ma so 3484

                 300,000

13-09-2019 12:03:32

Ma So 3396 Ong Tran Van Ung

                 100,000

13-09-2019 12:04:55

Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                 100,000

13-09-2019 12:30:27

Ung ho ma so 3484 - be Hong Nhung

                 200,000

13-09-2019 12:49:09

3484 chuc be mau khoe

                   50,000

13-09-2019 13:06:10

Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                 200,000

13-09-2019 13:08:01

3484

                 100,000

13-09-2019 13:17:00

So GD goc: 10008942 Ung ho Ms 3484

                   50,000

13-09-2019 13:26:16

ung ho MS 3484

             2,000,000

13-09-2019 13:29:17

MS 3484 Bui Thi Quyen me be Hong Nhung DT 0399979628

                 500,000

13-09-2019 13:42:30

So GD goc: 10010330 ung ho c Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                   50,000

13-09-2019 13:54:46

Ma so 3484

                 500,000

13-09-2019 13:55:23

ung ho MS3484 be Hong Nhung

                 200,000

13-09-2019 14:25:01

Ma so 3484 Chi Quyen Me H Nhung tinhHau Giang

                 100,000

13-09-2019 14:30:16

CT DEN:925607470075 gui chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung chuc chau mau khoi benh

                 500,000

13-09-2019 14:32:07

Ung ho 3484 chau Hong Nhung

                   50,000

13-09-2019 14:34:39

Minh Thu ung ho MS 3484

                 200,000

13-09-2019 14:48:28

CT DEN:925607478100 ung ho ma so 3481em NGUYEN VAN TUE

                 100,000

13-09-2019 14:56:09

ma so 3484

                 200,000

13-09-2019 15:03:59

ung ho MS 3484

                 100,000

13-09-2019 16:04:18

ung ho chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung ma so 3484

                 500,000

13-09-2019 16:08:55

Ung ho chi Bui Thi Quyen; ma so 3484

                 200,000

13-09-2019 16:14:19

Nguyen Quang Minh Phat Nguyen Quynh Minh Tam ung ho Ma 3484

             1,000,000

13-09-2019 16:27:32

CT DEN:925609520429 YAKYO VN CHUYEN MS 3484 CHI BUI THI QUYEN ME BE HONG NHUNG

             1,000,000

13-09-2019 16:33:35

ung ho be Hong Nhung ma 3484

                 200,000

13-09-2019 16:39:37

MS 3484

                 500,000

13-09-2019 16:41:00

Ung ho Ma so 3484

                 100,000

13-09-2019 16:44:39

CT DEN:044733004283 TRUONG NHAN NGHIA Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                 500,000

13-09-2019 16:45:51

Ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

                 100,000

13-09-2019 16:46:08

Ung ho Ma so 3476

                 100,000

13-09-2019 16:46:22

CT DEN:925616916584 Ung ho ma so 3484 FT19256518969095

                 200,000

13-09-2019 16:46:24

CT DEN:044919004297 TRUONG NHAN NGHIA Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri

                 500,000

13-09-2019 17:02:27

a Hiep QNinh ung ho MS3484 be Hong Nhung

                   50,000

13-09-2019 17:10:43

ung ho be co ma so 3484

                 200,000

13-09-2019 18:14:45

3484 ung ho chau Hong Nhung

                 500,000

13-09-2019 19:00:08

CT DEN:130031940886 Diem Trang ung ho ma so 3484 Chi Bui Thi Quyen

                 300,000

13-09-2019 19:57:16

CT DEN:925619971041 Ma so 3483 anh Le Duc Giang thon 1 xa Tho The huyen Trieu Son tinh Thanh Hoa FT19256958005275

                 700,000

13-09-2019 20:24:48

ung ho ms 3484 chi Bui Thi Quyen

                   50,000

13-09-2019 21:22:59

Phan ha ung ho ma so 3484 be Hong Nhung

                 500,000

13-09-2019 21:43:31

Maso 3484

                 200,000

13-09-2019 22:54:47

ms 3484

                   50,000

13-09-2019 23:03:35

Ung ho be hong nhung ms 3484

                 100,000

14-09-2019 00:55:43

ung ho ms 3484 me con be hong nhung o hau giang; thoi gian GD:14/09/2019 00:19:50

                 500,000

14-09-2019 02:52:33

ung ho ma so.3484 chuc chau som khoi benh

                 100,000

14-09-2019 06:54:02

ung ho chau Hong Nhung

                 100,000

14-09-2019 07:54:27

NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS 3484

                 200,000

14-09-2019 08:27:11

ung ho cho be Hong Nhung dang dieu tri tai P. 305; lau 2; khu B benh vien ung buu tp HCM

                 500,000

14-09-2019 09:01:20

ung ho MS 3475

                 100,000

14-09-2019 09:01:42

Chuyen cho be Nguyen Hong Nhung

                 100,000

14-09-2019 09:20:18

CT DEN:925702615647 Hotroms3484

                 200,000

14-09-2019 11:24:14

Giup do Tran Hoang Tuan. MS3485. Tel0354462057

                 300,000

14-09-2019 11:31:25

CT DEN:140031977954 Ma so 3485 tran hoang tuan

                 200,000

14-09-2019 11:49:23

CT DEN:925711584203 Ung ho e Nguyen Van Hue ms3481 FT19257582683826

                 500,000

14-09-2019 12:16:27

Ung ho nguoi ngheo Tran Hoang Tuan

                 100,000

14-09-2019 12:58:39

Ma so 3485

                 200,000

14-09-2019 14:01:45

ung ho Tran Hoang tuan ma 3485, tai BankPlus REQID 190914214561647

                 500,000

14-09-2019 15:12:41

ung ho ma so 3485

                 200,000

14-09-2019 18:09:26

3485TranHoangTuan

                 100,000

14-09-2019 18:19:28

Ung ho Ma so 3485 Tran Hoang Tuan khoa Hoi suc Phau thuat Tim Benh vien Cho Ray TPHCM

                   50,000

14-09-2019 19:39:19

Ma so 3485 Tran Hoang Tuan

                 100,000

14-09-2019 20:21:48

ung ho ms 3485

                 200,000

14-09-2019 21:50:25

ung ho ma so.3485

                   70,000

14-09-2019 21:52:52

ung ho anh hoang tuan ma so 3485

                 200,000

14-09-2019 23:02:03

ung ho chi Bui Thi Quyen ma so 3484

             1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 8 đến 14/9/2019

 

5/9/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

5/9/2019

Nguyen Van Tuyen giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Nguyen Hoang Thanh giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Vo Quoc Van giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Nguyen Tuan Anh giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Luong T Bich Thuy giup MS 3467

1,000,000

5/9/2019

Le Quoc Manh ung ho QNA

1,000

5/9/2019

Nguyen Dinh Long giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Vu T Tuyet giup MS 3475

100,000

8/9/2019

Trung Huyen An Nhien ung ho QNA

100,000

8/9/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3479

200,000

8/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3479

200,000

8/9/2019

Pham T Huong giup MS be Khanh Diep

200,000

8/9/2019

Luu Van Chien ung ho QNA

9,000

8/9/2019

Hoang Phuong Ngan giup MS 3475

300,000

9/9/2019

Le Duc Thuan giup MS 3480

100,000

9/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

9/9/2019

Pham T Phuong giup MS 3480

500,000

9/9/2019

Hoang Phuong Ngan giup MS 3480

200,000

9/9/2019

Nguyen Huu Nam giup MS 3479

200,000

9/9/2019

Nguyen Huu Nam giup MS 3475

100,000

9/9/2019

Nguyen Huu Nam giup MS 3472

100,000

9/9/2019

Nguyen Huu Nam giup MS 3469

100,000

9/9/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3480

300,000

9/9/2019

Le Quang Hoang giup MS 3480

200,000

10/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

10/9/2019

Le Duc Thuan giup MS 3481

150,000

10/9/2019

Le Khac Toan giup MS 3481

50,000

10/9/2019

Tang Van Dat ung ho QNA

1,000

10/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3475

500,000

10/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3473

300,000

10/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3476

300,000

10/9/2019

Trinh Dan Dung giup MS 3476

200,000

10/9/2019

Nguyen Quy Manh giup MS chau be co me bi cham o xa Hong Ha, huyen Dan Phuong, Ha Noi

500,000

10/9/2019

Tran Trong Thang giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Vu T Xuan giup MS 3481

50,000

10/9/2019

Ta Nam Hung giup MS 3481

1,000,000

10/9/2019

Bui Thao Nguyen giup MS 3481

50,000

11/9/2019

Nguyen T Tan giup MS 3482

200,000

11/9/2019

Nguyen T Tan giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Nguyen T Tan giup MS 3480

200,000

11/9/2019

Nguyen T Tan giup MS 3479

200,000

11/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

11/9/2019

Phan Diem Hang ung ho QNA

200,000

11/9/2019

Tran Buu Mai giup MS 3479

50,000

11/9/2019

Pham Thanh Quynh giup MS 3477

300,000

11/9/2019

Pham Thanh Quynh giup MS 3481

300,000

11/9/2019

Dinh Ba Lam ung ho QNA

10,000

11/9/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3482

200,000

11/9/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Vu T Hiep giup MS 3476

50,000

11/9/2019

Vu T Hiep giup MS 3475

50,000

11/9/2019

Nguyen Anh Thu giup MS 3480

200,000

11/9/2019

Doan T Thu Ha ung ho QNA

50,000

12/9/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3483

50,000

12/9/2019

Nguyen Hu Thong giup MS 3483

200,000

12/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

12/9/2019

Nguyen T Tuyet Lan ung ho QNA

300,000

12/9/2019

Lam Thao Yen ung ho QNA

100,000

12/9/2019

Nguyen T Le Quyen giup MS 3402

300,000

12/9/2019

Nguyen T Le Quyen giup MS 3411

300,000

12/9/2019

Nguyen T Le Quyen giup MS 3483

600,000

12/9/2019

Nguyen T Le Quyen giup MS 3482

300,000

12/9/2019

Nguyen T Le Quyen giup MS 3481

300,000

12/9/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3481

50,000

12/9/2019

Nguyen T Hoi ung ho QNA

50,000

12/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

12/9/2019

Nguyen Van Vinh giup MS 3483

300,000

12/9/2019

Nguyen Van Khanh giup MS 3481

500,000

13/9/2019

Ngo T Dieu Mo giup MS 3483

300,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3471

50,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3469

50,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3477

50,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3480

50,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3479

50,000

13/9/2019

Do Huy Toan giup MS 3467

50,000

13/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

13/9/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3482

300,000

13/9/2019

Nguyen Trong Nghia giup MS 3483

300,000

13/9/2019

Bach Phuong Linh giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Nguyen Truong Giang giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Le Khac Toan giup MS 3484

70,000

13/9/2019

Tran Trong Thang giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Hoang Phuong Ngan giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3446

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3447

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3448

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3449

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3450

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3451

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3452

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3453

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3454

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3455

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3456

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3457

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3458

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3459

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3460

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3461

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3462

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3463

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3464

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3465

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3466

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3467

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3468

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3469

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3470

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3471

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3472

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3473

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3474

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3475

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3476

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3477

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3478

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3479

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3480

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3481

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3482

200,000

13/9/2019

Nguyen Tien Quyen giup MS 3483

200,000

13/9/2019

Nguyen Van Hung giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Bui T Viet Ha giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Trinh T Hong giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Trinh Hoang Trong giup MS 3484

500,000

13/9/2019

Nguyen Dang Khoa giup MS 3484

200,000

14/9/2019

Pham Van Tuan giup MS 3484

100,000

14/9/2019

Nguyen T Thu Trang giup MS 3484

500,000

14/9/2019

Nguyen Van Toan giup MS 3483

200,000

14/9/2019

Nguyen Huu Thong giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Hoang Phuong Ngan giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Doan Anh Dung giup MS 3485

300,000

14/9/2019

Ta Thanh Trung giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Truong T Chuc Ly giup MS 3485

300,000

14/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3485

19,000

14/9/2019

Nguyen Truong Giang giup MS 3485

75,000

14/9/2019

Dang Van Truong Chinh ung ho QNA

20,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

8/9/2019

Tran T Thuy Trang giup MS 3478

400,000

8/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3475

200,000

8/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3476

200,000

8/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3477

200,000

8/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3478

200,000

8/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3479

500,000

9/9/2019

Nguyen Minh Hong giup MS 3479

500,000

9/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3480

30,000

9/9/2019

Le Thuy Hang giup MS 3467

200,000

9/9/2019

Le Thuy Hang giup MS 3477

100,000

9/9/2019

Le Thuy Hang giup MS 3478

100,000

9/9/2019

Nguyen T Loan giup MS 3472

500,000

9/9/2019

Vu Thanh Son giup MS 3480

100,000

9/9/2019

Pham Hoang Minh giup MS 3476

200,000

9/9/2019

Le T Anh Linh giup MS 3466

500,000

9/9/2019

Nguyen Hoang Bup giup MS 3480

50,000

9/9/2019

Ban doc Tk 19029854019669 giup MS 3480

300,000

10/9/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3481

50,000

10/9/2019

Bui Quang Huy giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3477

200,000

10/9/2019

Nguyen Kieu Oanh giup MS 3475

200,000

10/9/2019

Hoang Hong Van giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Nguyen T My Duyen giup MS 3480

300,000

10/9/2019

Nguyen T My Duyen giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Nguyen T My Duyen giup MS 3477

300,000

10/9/2019

Nguyen T My Duyen giup MS 3476

300,000

10/9/2019

Pham Hoang Minh giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3481

30,000

10/9/2019

Pham T Phuong Ngoc giup MS 3481

500,000

10/9/2019

Mai The Chuyen giup MS 3477

100,000

10/9/2019

Mai The Chuyen giup MS 3479

100,000

10/9/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3481

500,000

10/9/2019

Le Ngoc Chan giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3480

200,000

10/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Ban doc TK 86733811 giup MS 3481

100,000

11/9/2019

Bui Duc Tien giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Phan T Nhu Huong giup MS 3482

200,000

11/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3482

30,000

11/9/2019

Nguyen T Kieu Lam giup MS 3481

100,000

11/9/2019

Nguyen T Kieu Lam giup MS 3480

100,000

11/9/2019

Trinh Minh Tuan giup MS 3482

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3445

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3446

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3447

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3449

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3450

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3451

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3452

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3453

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3454

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3455

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3456

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3457

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3461

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3462

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3463

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3464

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3465

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3466

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3467

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3468

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3469

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3470

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3471

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach giup MS 3472

500,000

11/9/2019

Galle 41 Thi Sach ung ho QNA

3,000,000

11/9/2019

Vu Tien Dung giup MS 3464

100,000

12/9/2019

Hoang Dinh Dao giu MS 3482

300,000

12/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3483

30,000

12/9/2019

Vu T Van Ha giup MS 3479

300,000

12/9/2019

Tran Van Hung - Quang Anh giup MS 3481

100,000

12/9/2019

Tran Van Hung - Quang Anh giup MS 3482

100,000

12/9/2019

Tran Van Hung - Quang Anh giup MS 3483

100,000

13/9/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3479

50,000

13/9/2019

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3484

1,000,000

13/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3484

30,000

13/9/2019

Bui Duc Tien giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Vo T Hoai Phuong giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Nguyen Hoang Bup giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Tran Van Hung - Quang Anh giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Nguyen Duc Thien giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3482

200,000

13/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3483

200,000

13/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Vu Ngoc Tuan giup MS 3484

200,000

14/9/2019

Ban do cTK 029704060010768 giup MS 3484

300,000

14/9/2019

Nguyen T Thuy Van giup MS 3484

100,000

14/9/2019

Nguyen Thanh Tu giup MS 3485

500,000

14/9/2019

Dinh Xuan Hien giup MS 3485

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

08/09/2019 02:47:56

REM Tfr Ac: 615100004 00364 PHAM THI VAN ANH ms3476 Transaction at date 2019 09 07 23.09.26

100,000

08/09/2019 02:48:00

REM Tfr Ac: 1201000 6698009 LE THUY LINH Le Thuy Linh giup MS3477 Transaction at date 2019 09 07 23.10.45

50,000

08/09/2019 02:48:18

REM Tfr Ac: 26010000992883 LUU THI THANH HUYEN Ung ho ma so 3478 be Diep Transaction at date 2019 09 07 23.17.58

300,000

08/09/2019 06:28:02

REM Tfr Ac: 65010000146586 O@L 026001 212201 0 0 62108542 Ung ho ms 3470 anh Phan Duy Hai

200,000

08/09/2019 07:45:42

REM Tfr Ac: 21510000083246 CHU THI MINH Chuyen tien

100,000

08/09/2019 08:52:02

REM Tfr Ac: 67010001017645 HUYNH THUY AN 3475 Lam Thi Be Ba, Tra cu,   Tra vinh

200,000

08/09/2019 09:04:53

REM Tfr Ac: 26010000952179 O@L 026001 212201 0 0 62113639 Ma so 3478

200,000

08/09/2019 14:42:49

REM Tfr Ac: 12310000 955558 DANG KIM NGAN Hoan canh 3475

100,000

08/09/2019 16:34:17

REM Tfr Ac: 48210000252585 O@L 026001 212201 0 0 62127559 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3479

50,000

08/09/2019 17:38:41

REM Tfr Ac: 12210001286005 HOANG THI MINH HONG Chuyen giup 50k ma 3477 va 100k ma3476

150,000

08/09/2019 18:26:13

REM TKThe :1902879 5576021, tai TCB. Ung ho hoan canh ma 3477, 3478, 3479. A Di Da Phat FT19252712951702 CTLNHID I00000 0224146323 11 CRE 002

300,000

08/09/2019 20:18:57

REM Tfr Ac: 21510001577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho nhung hoan canh kho khan

200,000

09/09/2019 02:24:00

REM TKThe :138948854, tai VPB. ung ho dong bao ms3479 CTLNHID I00000022 4251458 11 CRE 002 Transaction a

100,000

09/09/2019 06:04:07

REM Tfr Ac: 60110000636821 DINH VINH PHU ms 3479 ubnd xa Dak To Ver, huyen Chu Pah, tinh Gia Lai

500,000

09/09/2019 06:54:53

REM Tfr Ac: 12410000102564 DANG THI PHUONG ung ho ma so 3480

100,000

09/09/2019 08:02:07

REM Tfr Ac: 11810002655555 LE THANH LUONG Ung ho ma so 3480

300,000

09/09/2019 08:19:12

REM Tfr Ac: 11110000041070 NGUYEN ANH HUY MS 3477. Pham Van Nha. Tam long nhan ai

500,000

09/09/2019 08:28:20

REM Tfr Ac: 14110000003556 HA THAI SANG   Ma so 3480 Pham Van Huong

500,000

09/09/2019 08:48:12

REM Tfr Ac: 27910000449020 QUAN DINH HUNG Ma so 3480 ong PHAM VAN HUONG Hung Yen

200,000

09/09/2019 08:56:32

hREM 9910190 90900347 BO NGUYEN THANH QUANG FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MA SO 3471 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

09/09/2019 08:57:26

hREM 99101909 0900838 BO NGUYEN THANH QUANG FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS MA SO 3473 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

09/09/2019 09:43:16

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3479, xa Dak To Ver

200,000

09/09/2019 09:51:48

REM Tfr Ac: 26010000656277 NGUYEN XUAN SON Ma so 3480 cho be Quynh Anh va Quynh Huong

200,000

09/09/2019 10:43:38

REM Tfr Ac: 68010000127775 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS 3453

300,000

09/09/2019 11:01:58

REM 991019 090916931 BO HUYNH LONG SON FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3475 giup gia dinh chi Lam Th i Be Ba,   me be Nguyen Thanh Tri, di a chi ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, H uyen Tra Cu, tinh Tra Vinh Bank Charge .00 VAT .00

150,000

09/09/2019 11:56:10

REM 991019 090924121 BO HUYNH LONG SON FO 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3472 giup do gia dinh anh Ngu yen Huu Duc,   tru xom 4, xa Quynh Th anh, Huyen Quynh Luu, Nghe An dt 03 94638146 Bank Charge .00 VAT .00

150,000

09/09/2019 12:02:08

REM 991019090925364 BO HUYNH LONG SON FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3477 giup do gia dinh anh Pha m Van Nha dia chi Ngo 79,   duong Hoa ng Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP. Nam Dinh so DT 0832903679 Bank Charge .00 VAT

150,000

09/09/2019 12:04:18

REM 9910 19090925714 BO HUYNH LONG SON FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3473 giup do gia dinh chi Tra n Thi Hanh,   dia chi xom Trai Lat, t hon Dong Bang, xa Dong Thai, Huyen Ba Vi, Ha Noi dt 0337724716 Bank Charge .00 VAT .00

150,000

09/09/2019 12:08:19

JREM 991019090926543 BO HUYNH LONG SON FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3471 ung ho xay cau Thanh Nie n,   ap An Phu B, xa Long An, Huyen L ong Ho, Vinh Long Bank Charge .00 VAT .00

1,000,000

09/09/2019 12:18:27

REM Tfr Ac: 4411000 6663663 PHAM TIEN DAT E Dat cam pha ung ho

500,000

09/09/2019 12:21:39

REM 99101909 0929298 BO HUYNH LONG SON FO 2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3474 giup do gia dinh ong Ngo Dinh Thao,   dia chi xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu,   Huyen Hoai An, ti nh Binh Dinh dt 0344515742 Bank Charge .00 VAT .00

150,000

09/09/2019 12:24:54

REM Tfr Ac: 12110000250684 TRAN QUANG TUAN   Ung ho ma so 3480

300,000

09/09/2019 13:12:59

REM Tfr Ac: 48212000001598 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3480

100,000

09/09/2019 15:12:33

REM Tfr Ac: 12315000002352 TRAN PHUONG LAM ung ho ms 3480

101,000

09/09/2019 15:29:20

REM Tfr Ac: 31310000697022 BUI THANH HUYEN   ung ho 3480 pham van huong hung yen

2,000,000

09/09/2019 20:43:04

REM Tfr Ac: 45210000443937 DINH VAN THANH Chuyen tien

50,000

10/09/2019 04:53:33

REM TKThe :0697044002569, tai VCCB. 190910000 000429 MS 3481 ZP5DK6PC9G7D CTLNHIDI00 0000 225131750 11 CRE 002

500,000

10/09/2019 05:48:56

REM Tfr Ac: 63110000476187 LE THI ANH HONG Ma so 3481 em Nguyen Van Tue

300,000

10/09/2019 06:54:12

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3480 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

10/09/2019 08:16:28

REM Tfr Ac: 31410002295058 HO HOANG LUAN   Tu thien thang 8

500,000

10/09/2019 08:16:49

REM TKThe :022704070004577, tai HDBank. Phuong Nga ung ho ma so 3481 CTLNHID I000000 225175319 11 CRE 002

100,000

10/09/2019 08:23:11

REM TKThe :0697044002569, tai VCCB. 190910000003644 gui 3481 em nguyen van tue khoa hs tich cuc 1 bv viet duc ZP5DK6PCPNVB CTLNHI DI00000 0225179873 11 CRE 002

100,000

10/09/2019 08:24:36

REM TKThe :022704070004577, tai HDBank. Phuong Nga ung ho MS 3473 CTLNHI DI0000 00225180977 11 CRE 002

100,000

10/09/2019 08:26:30

REM Tfr Ac: 21510001826064 TRUONG THUY TIEN Ung ho

20,000

10/09/2019 08:36:41

REM Tfr Ac: 22010001273297 NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho ma so 3481

200,000

10/09/2019 08:39:52

REM Tfr Ac: 26810000201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 3481

300,000

10/09/2019 08:46:36

REM TKThe :06639621581, tai SCB. Gui em Nguyen van tue ms 3481 chuc em tai qua nan khoi   CTLNH IDI0000 00225198480 11 CRE 002

200,000

10/09/2019 08:49:00

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3481 em nguyen van tue o bac giang

300,000

10/09/2019 08:58:17

REM Tfr Ac: 21410001052385 NGUYEN THI HUE ungho ma so3481

100,000

10/09/2019 08:58:38

REM Tfr Ac: 12210000568825 NGUYEN BICH THUY   Giup ma so 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

10/09/2019 09:05:51

REM Tfr Ac: 12210001286935 NGUYEN VAN TON Ung ho em Nguyen Van Tue. Mong em som binh phuc. A di da phat.

250,000

10/09/2019 09:10:04

REM Tfr Ac: 58010000016689 TRUONG VAN TRIEU MS 3481

200,000

10/09/2019 09:23:02

REM Tfr Ac: 22010001112910 O@L 026001 212201 0 0 62205667 Ung ho MS 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

10/09/2019 09:23:11

REM Tfr Ac: 37110000132688 NGUYEN TUAN VINH tam long nhan ai ung ho ma so 3481

50,000

10/09/2019 09:33:13

REM Tfr Ac: 61110000000836 LE VAN THANH GIUP DO EM NGUYEN VAN TUE MS3481. HOC SINH LOP 11A2 TRUONG LY THUONG KIET BAC GIANG

2,000,000

10/09/2019 09:57:46

REM Tfr Ac: 43210000499226 TRINH THI VAN Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue

300,000

10/09/2019 10:26:39

ZREM 9910190 91018748 BO NGUYEN DUC QUY FO 26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Chu Nguyen Duc Quy ung ho chau Nguy en Van Tue lop 11A2 truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen tinh Ba c Giang Bank Charge .00 VAT .00

300,000

10/09/2019 10:46:42

REM Tfr Ac: 362100002 95886 NGUYEN VAN TAN Ung ho Ma so 3481

200,000

10/09/2019 11:01:50

REM Tfr Ac: 2601000 0263543 O@L 026001 212201 0 0 6221 56 80 Ms 3481

200,000

10/09/2019 11:31:09

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Ung ho ma so 3481

300,000

10/09/2019 11:40:33

REM Tfr Ac: 45010002443911 VU KHAC TIEM Ung ho ma so 3481

300,000

10/09/2019 12:03:42

REM Tfr Ac: 12310000401495 VU NGUYEN NGOC ANH   NgocAnhDoKien ung ho MS3481

200,000

10/09/2019 12:17:41

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3481 NGUYEN VAN TUE

100,000

10/09/2019 12:28:09

REM Tfr Ac: 37110000383918 HOANG THI THUY UNG HO MS3481

200,000

10/09/2019 12:44:05

REM Tfr Ac: 22210000825361 DINH THI THU HOAI   DTTH ung ho chau Nguyen van Tue Bac Giang MS3481

200,000

10/09/2019 12:48:13

REM TKThe :109004828, tai VPB. Ung ho ma so 3481 CTLNH IDI00000022 5438146 11 CRE 002

200,000

10/09/2019 13:19:43

REM Tfr Ac: 12310000212262 VU CAM TU   Giup do em Nguyen Van Tue ma so 3481. Mong chau som binh phuc

300,000

10/09/2019 13:30:12

REM TKThe :88355822, tai VPB. MS 3481 CTL NHID I000000 225 466896 11 CRE 002

300,000

10/09/2019 13:34:08

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 62226026 ung ho nguyen van tue

30,000

10/09/2019 13:51:37

REM Tfr Ac: 31010000264629 DO THI THOA chuyen tien cho ma so 3481 giup em Nguyen Van Tue dang dieu tri tai khoa hoi suc tich cuc 1 benh vien Viet Duc dt 0975687668

1,000,000

10/09/2019 13:53:51

REM TKThe :75529368, tai VPB. Ung ho MS 3481 Nguyen Van Tue huyen Viet Yen BG dang dieu tri tai khoa HS tich cuc 1 Viet Duc CTLNH IDI0 000022 5489 308 11 CRE 002

500,000

10/09/2019 13:57:59

REM Tfr Ac: 21410000708296 DOAN THI PHUONG NHU Ung ho Nguyen Vawn Tue Ms 3481

300,000

10/09/2019 14:04:06

REM Tfr Ac: 13310000000804 DINH THI HONG CHAU Chuyen tien ung ho em Nguyen Van Tue Ms 3481

500,000

10/09/2019 14:14:14

REM Tfr Ac: 39010000143980 TRAN THI QUYNH ANH gui e Nguyen Van Tue

200,000

10/09/2019 14:45:13

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3481 em Nguyen Van Tue

50,000

10/09/2019 14:52:18

REM Tfr Ac: 25610000431570 LE XUAN HIEP maso 3481

50,000

10/09/2019 14:56:46

REM UNG HO MA SO 3376, MA SO 3379, MA SO 3392, MA SO 3399, MA SO 3481, MA SO 3480

1,200,000

10/09/2019 15:05:21

REM Tfr Ac: 12210000059116 DUONG NGOC TUAN Anh em Kien Anh ung ho Ma so 3481 anh Nguyen Van Tue

1,000,000

10/09/2019 15:12:34

REM Tfr Ac: 74110000728978 MAI CHI CUONG Gui cho em Nguyen Van Tue ma so 3481

500,000

10/09/2019 15:13:14

REM Tfr Ac: 21510000774328 NGUYEN THI DIEP ung ho ms 3481 em Nguyen Van Tue

300,000

10/09/2019 15:17:01

REM Tfr Ac: 53110000811220 HOANG TIEN DUNG Ung ho em NGUYEN VAN TUE. Hoc sinh lop 11a2 truong THPT Ly Thuong Kiet, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

200,000

10/09/2019 15:20:57

REM 990019091027228 BO NGUYEN THI THANH HAI FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS REFFT19253BI2B00579 GIANG SON UNG HO MS 3475 400K MS 34 76 500K MS 3479 500 K MS3481 400K NHH BIDV NH DAU TU VA PHAT TRIEN VIE TNAM HA NOI HA NOI Bank C

1,800,000

10/09/2019 15:43:30

REM Tfr Ac: 51010000398872 BUI HUONG TRA Ung ho ma so 3481

1,000,000

10/09/2019 15:59:10

REM Tfr Ac: 76210000001557 NGUYEN VAN TUYEN Chuyen tien ung ho ms 3481

300,000

10/09/2019 16:03:15

REM Tfr Ac: 67010000173818 NGUYEN HONG BAO Ho tro Be Nguyen Van Tue bi tai nan

1,000,000

10/09/2019 16:14:19

REM Tfr Ac: 19910000190592 DO TRONG SY   Giup em Nguyen Van Tue MS 3481. mong e som binh phuc

4,000,000

10/09/2019 16:39:08

REM Tfr Ac: 21510001585073 VU THI NGOC ANH Giup chau NGUYEN VAN TUE MS 3481

1,000,000

10/09/2019 17:23:18

REM Tfr Ac: 18110000145821 TRAN MY THANH Ms 3480

200,000

10/09/2019 18:14:40

REM TKThe :014704060019783, tai VIB. ung ho em Nguyen Van Tue, MS 3481. CTLNHIDI000000225818270 11 CRE 002

500,000

10/09/2019 18:22:03

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3481

100,000

10/09/2019 20:27:09

REM TKThe :0943309109, tai LienVietPostBa. Ung ho em Nguyen Van Tue CTLNHIDI000000225920611 11 CRE 002

300,000

10/09/2019 21:57:48

REM Tfr Ac: 45210000128289 PHUNG VAN NGHIA Chuyen tang ms 3481 em Nguyen Van Tue

100,000

11/09/2019 04:05:13

REM Tfr Ac: 62010000076426 HO THI TUYET LOAN ung ho em nguyen van tue ma so 3481 Transaction at date 2019 09 10 23.47.13

1,000,000

11/09/2019 06:50:09

REM Tfr Ac: 46010001183101 PHAM CONG DO Chuyen tien

300,000

11/09/2019 08:13:37

REM Tfr Ac: 31410000550964 NGUYEN THI HONG NHUNG     Chi Nguyen Ngoc Thanh Xuan ung ho TH 3476

300,000

11/09/2019 08:49:45

REM Tfr Ac: 34110000031315 PHAM THI MINH HUE Chuyen tien ung ho e tue ma so 3481

200,000

11/09/2019 08:49:54

REM Tfr Ac: 39010001098117 NGUYEN NHU TRANG ung ho ma so 3481

100,000

11/09/2019 09:24:34

REM Tfr Ac: 67910000084597 PHAM VIET LINH Chuyen tien giup do Be Quynh Huong va Quynh Anh. Ma so 3480

200,000

11/09/2019 09:35:35

REM Tfr Ac: 21310000596759 NGUYEN QUOC TOAN Maso 3481 em Nguyen Van Tue

200,000

11/09/2019 09:47:42

REM Tfr Ac: 12312000076905 MAI BA LANH   Ung ho anh Le Van Minh Bac Lieu, Ma so 3482

500,000

11/09/2019 10:04:04

REM Tfr Ac: 12410000099532 HO THI TO LAN Chuyen tien ung ho ms 3481

300,000

11/09/2019 10:12:55

REM Tfr Ac: 56010000422387 TAN THANH TRAN Chuyen tien ung ho em Nguyen Van Tue ma so 3481 huyen Viet Yen, Bac Giang

100,000

11/09/2019 10:44:11

REM Tfr Ac: 12410000401881 NGUYEN CHI HOANG Chuyen tien giup a Le Van Minh, h. Vinh Loi, BacLieu

100,000

11/09/2019 11:00:05

REM NGUYEN HUYNH THANH SON HO TRO EM NGUYEN VAN TUE MA SO 3481

300,000

11/09/2019 11:07:38

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 62298364 ung ho le van minh

30,000

11/09/2019 11:29:33

REM Tfr Ac: 21610000034135 NGUYEN TRUNG DUNG Ung ho ms 3482

300,000

11/09/2019 12:00:37

REM Tfr Ac: 43310000440054 NGO THI TAM Ung ho ms 3481 e Nguyen Van Tue

200,000

11/09/2019 12:01:08

REM Tfr Ac: 26010000173758 O@L 026001 212201 0 0 62301850 Huyen ung ho ma so 3476 chi Trang

300,000

11/09/2019 13:29:05

REM Tfr Ac: 19910000151155 DINH THE HOA Ung ho ma so 3481

500,000

11/09/2019 13:31:39

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Chuyen tien ung ho Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue, huyen Viet Yen, tinh Bac Giang

500,000

11/09/2019 13:35:16

REM Tfr Ac: 26010001090674 NGUYEN THAI BA ung ho,   ms3482 cho anh le van minh 55 tuoi

50,000

11/09/2019 13:41:03

REM TKThe :19028795576021, tai TCB. Ung ho hoan canh ma 3480, 3481, 3482. A Di Da Phat FT19254739160401 CTLNHIDI 000000 226390584 11 CRE 002

300,000

11/09/2019 13:49:14

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3482

100,000

11/09/2019 14:21:27

REM Tfr Ac: 50210000068963 DAU THI BICH Ung ho Le Van Minh, Bac Lieu,   ma so 3482

200,000

11/09/2019 15:53:39

REM Tfr Ac: 14010000046402 NGUYEN THI XUAN DUNG Tang cho chau Nguyen Van Tue BAC GIANG

1,000,000

11/09/2019 17:40:36

REM Tfr Ac: 72110000495072 O@L 026001 212201 0 0 62319273 Giup chi Tran Thi Hanh 3473

200,000

11/09/2019 20:22:21

REM TKThe :140906336, tai VPB. ung ho ma so 3482 CTLNHI DI000 002267 86834 11 CRE 002

280,000

11/09/2019 20:34:46

REM Tfr Ac: 42610000113035 NGUYEN THI THUY Ung ho Ma so 3476

1,000,000

11/09/2019 20:37:33

REM TKThe :19028665396013, tai TCB. LeThuy ung ho 3482 VAN MINH FT1925 4080 236283   CTLNHI DI000000 226797123 11 CRE 002

100,000

11/09/2019 20:39:21

REM Tfr Ac: 42610000113035 NGUYEN THI THUY Ung ho ma so 3103

500,000

11/09/2019 20:41:01

REM Tfr Ac: 42610000113035 NGUYEN THI THUY Ung ho ma so 3469

500,000

12/09/2019 04:32:05

REM Tfr Ac: 12510000610028 LE DA LOI le da loi ung ho Ms 3482 Transaction at date 2019 09 11 22.49.01

100,000

12/09/2019 07:50:09

REM Tfr Ac: 39010000738304 DANG THI NGA Gui tang MS 3477 Pham Van Nha

300,000

12/09/2019 08:31:49

REM Tfr Ac: 43110000379154 O@L 026001 212201 0 0 62341912 Ung ho nguyen van tue 3481

300,000

12/09/2019 09:06:48

REM Tfr Ac: 13510000097730 DO VAN MINH   ung ho ma so 3483 Le Duc Giang, Thanh Hoa

300,000

12/09/2019 09:43:51

REM Tfr Ac: 65110000573853 VO THI NGOC ANH Ma so 3481 Em Nguyen Van Tue tinh Bac Giang

200,000

12/09/2019 10:27:18

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3483 anh le duc giang o thanh hoa

300,000

12/09/2019 11:24:03

REM Tfr Ac: 41210000152709 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho thang 9

100,000

12/09/2019 12:38:01

REM Tfr Ac: 21110000047077 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho Le Duc Giang huyen Trieu Son Thanh Hoa

300,000

12/09/2019 13:10:24

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3482

100,000

12/09/2019 13:20:31

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3483

100,000

12/09/2019 13:53:21

REM MA SO 3481 NGUYEN VAN TUE CHUC CHAU MAU LANH

1,000,000

12/09/2019 13:54:17

REM MA SO 3483 LE DUC GIANG

1,000,000

12/09/2019 14:06:49

REM Tfr Ac: 32110000939583 VU THI MAI ANH ung ho ma so 3483

200,000

12/09/2019 14:42:31

REM Tfr Ac: 42110000057536 PHAM VAN VUNG Chuyen tien ung ho ma 3482. le duc giang, trieu son,   thanh hoa

200,000

12/09/2019 15:03:59

REM TKThe :0521003591000, tai BaoVietBank. Ung ho MS 3480: ng Pham Van Huong (Ong Noi be Quynh Anh) ThoNgocogoc Truc Pho Cu Hung Yen CTLNH IDI000 000227 310976 11 CRE 002

50,000

12/09/2019 15:47:14

REM Tfr Ac: 22210000703519 LUU MINH THUY   UNG HO CAC HC KHO KHAN

200,000

12/09/2019 20:45:45

REM Tfr Ac: 21410000982285 NGUYEN HOAI PHUONG Ung ho ma 3483

300,000

12/09/2019 20:53:18

REM Tfr Ac: 12010000126308 NGUYEN THI QUYNH KHA Ma so 3482 Le Van Minh

300,000

12/09/2019 21:51:30

REM Tfr Ac: 26810000170977 NGUYEN SINH CONG Chuyen tien cho tre em bi ung thu va chat doc da cam.

200,000

13/09/2019 04:16:46

REM Tfr Ac: 56110001184058 TRAN MANH NAM ma so 3482 anh le van minh ngu ap cai tram a2 xa long thanh huyen vinh loi tinh bac lieu Transaction at date 2019 09 13 00.03.09

200,000

13/09/2019 07:36:54

REM Tfr Ac: 14915000000336 NGO QUANG SAM ho tro ms 3483 Le Duc Giang, thon 1,   Tho The, Trieu Son, Thanh Hoa

300,000

13/09/2019 07:43:55

REM Tfr Ac: 14410000070454 NGUYEN THANH QUAN 3483 ANH LE DUC GIANG, THANH HOA

300,000

13/09/2019 08:04:16

REM Tfr Ac: 14110000053630 NGUYEN TUAN ANH Chuyen tien ung ho 2 anh Le Duc Giang, Le Duc Thuy, thanh Hoa

200,000

13/09/2019 09:58:58

REM Tfr Ac: 21210000073671 NGUYEN MAI LAN   ung ho be Hong Nhung ma so 3484

300,000

13/09/2019 10:06:48

REM Tfr Ac: 50510000024151 NGUYEN QUANG HAI   giup ms 3484

30,000

13/09/2019 10:10:32

REM Tfr Ac: 12312000002575 DO HOANG LINH   ung ho ma so 3484 bui thi quyen

100,000

13/09/2019 10:27:49

REM Tfr Ac: 62110000465571 DOAN THI MINH NGUYET Ung ho ma 3484 be hong nhung

300,000

13/09/2019 10:28:43

REM Tfr Ac: 21410000319139 NGUYEN DINH VIET   Giup MS 3484

200,000

13/09/2019 10:54:08

REM Tfr Ac: 76210001186688 TRAN DUC DINH Ma so 3484 chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung

100,000

13/09/2019 10:58:05

REM Tfr Ac: 51510000156224 BUI DUC NAM ung ho Ma so 3484

300,000

13/09/2019 11:27:42

REM 991019091325362 BO NGUYEN VAN TUAN FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Giup do ma so 3484 Bank Charge .00 VAT .00

200,000

13/09/2019 11:54:21

REM Tfr Ac: 21710000341726 NGUYEN XUAN DUNG Ung ho be Nguyen Thi Hong Nhung con chi Bui Thi Quyen

500,000

13/09/2019 11:56:23

REM Tfr Ac: 11610000152807 NGUYEN DONG THUC UH ma so 3484

200,000

13/09/2019 12:08:17

REM Tfr Ac: 57010000131756 NGO VAN GIAU Chuyen tien ung ho ms3484 chi Bui Thi Quyen

100,000

13/09/2019 12:22:20

REM Tfr Ac: 15110000030469 DO QUY HUNG Chuyen tien

100,000

13/09/2019 12:24:37

REM Tfr Ac: 15110000030469 DO QUY HUNG Chuyen tien ung ho chau nguyen thi hong nhung

10,000

13/09/2019 12:35:12

REM Tfr Ac: 14010000907952 LUONG NHAT BINH   Hotro be HongNhung

500,000

13/09/2019 12:55:39

REM TKThe :170014849163636, tai EIB. UNG HO MA SO 3484 BUI THI QUYEN (ME BE HONG NHUNG)   CTLNHI DI00000 0227 999236 11 CRE 002

200,000

13/09/2019 13:37:07

REM Tfr Ac: 31010000264513 LE TUNG LAM Chuyen tien ung ho ma so 3484

500,000

13/09/2019 13:38:27

REM Tfr Ac: 22010001112910 O@L 026001 212201 0 0 62409704 Ung ho MS 3484 chi Bui Thi Nguyen

200,000

13/09/2019 13:43:54

REM Tfr Ac: 51010000274565 TO VIET HOANG GIANG ms 3481

800,000

13/09/2019 13:51:46

REM Tfr Ac: 65010001923995 PHAM QUOC TOAN Ung ho be Hong Nhung MS 3484

300,000

13/09/2019 13:52:23

REM Tfr Ac: 71010000557653 PHAM VAN SANG Chuyen tien be hong nhung, ma so3484

200,000

13/09/2019 14:02:25

REM Tfr Ac: 48210000252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3484

100,000

13/09/2019 14:06:20

REM Tfr Ac: 51510000161088 O@L 026001 212201 0 0 62410972 Giup do ms 3484

100,000

13/09/2019 14:08:51

REM 991019091332727 BO LUONG CAM MY FO 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Giup do ma so 3481 em Nguyen Van Tu e Bank Charge .00 VAT .00

500,000

13/09/2019 14:11:19

REM TKThe :10921630305019, tai TCB. Ung ho ma so 3484 FT19256003 136983 CTLNHIDI0 00000228 056996 11 CRE 002

100,000

13/09/2019 14:15:01

kREM 991 0190913 33327 BO LUONG CAM MY FO 2611000 3366 882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS Ma so 3482 anh Le Van Minh Bank Charge .00 VAT .00

500,000

13/09/2019 14:23:37

REM Tfr Ac: 46010002512267 DO THI HONG VAN 3484

100,000

13/09/2019 14:26:23

REM TKThe :03401010922428, tai Maritime Bank. Mrs Huong ung ho ms3484   CTLNHIDI000000228072513 11 CRE 002

300,000

13/09/2019 14:38:07

REM Tfr Ac: 34110000031315 PHAM THI MINH HUE Chuyen tien ung ho e giang ma so 3483

200,000

13/09/2019 14:45:33

REM Tfr Ac: 44010000400865 PHAM THI TRANG Ma so 3478 ung ho chau Pham Hoang Khanh Diep

200,000

13/09/2019 14:46:58

REM Tfr Ac: 21210000651527 LE THANH LUONG Ung ho ma so 3484

300,000

13/09/2019 14:49:35

REM Tfr Ac: 64210000348480 TRINH HOANG YEN Chi Bui Thi Quyen, me be Hong Nhung, sdt 0399979628

50,000

13/09/2019 14:50:24

REM Tfr Ac: 53110000131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 3484

100,000

13/09/2019 14:57:19

REM Tfr Ac: 21210000065508 VU THI MINH HONG Ung ho MS3483

100,000

13/09/2019 15:01:23

REM Tfr Ac: 14010001152278 NGUYEN THI THU TRANG Chuyen tien ung ho ms 3484

200,000

13/09/2019 15:03:25

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Nho bao dan tri Chuyen den anh Le Van Minh, ma so 3482, tinh Bac Lieu

500,000

13/09/2019 15:04:23

REM Tfr Ac: 16010000280321 NGUYEN BINH SON ung ho Tam long nhan ai, ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

50,000

13/09/2019 15:06:32

REM TKThe :04171630001, tai SCB. ung ho be Hong Nhung ma so 3484 CTLNH IDI00000 0228119644 11 CRE 002

300,000

13/09/2019 15:07:22

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3484

100,000

13/09/2019 15:23:23

REM Tfr Ac: 51010000635126 TRAN VU NGOC TU giup ms3484 be Hong Nhung

200,000

13/09/2019 15:49:28

REM Tfr Ac: 12210001449190 NGO THI ANH NGUYET chuyen tien ung ho be hong nhung ma so 3484

200,000

13/09/2019 16:02:29

REM Tfr Ac: 16010000005232 HOANG NGOC VAN Ung ho ma 3484

300,000

13/09/2019 16:20:32

REM Tfr Ac: 21110000021521 LE DUC THUAN MS 3484

500,000

13/09/2019 16:21:04

REM TKThe :05210000 02288, tai BaoVietBank. UNG HO MS 3484 CTLNH IDI0000 0022 8214602 11 CRE 002

200,000

13/09/2019 16:28:38

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho Ma so 3484

300,000

13/09/2019 16:29:20

REM Tfr Ac: 22210003009614 PHAM MINH HAI ung ho ma so 3484

100,000

13/09/2019 16:30:35

REM Tfr Ac: 12010006243250 NGUYEN QUANG HUY Ck Ma so3484 chi Bui thi Quyen me be Hong Nhung

200,000

13/09/2019 16:33:54

REM Tfr Ac: 25615000001251 NGUYEN DAC CHUAN Giup do chau Hong Nhung,   MS 3484

300,000

13/09/2019 16:46:31

REM Tfr Ac: 39810000432921 NGUYEN THANH QUAN Chuyen tien

100,000

13/09/2019 16:49:09

REM Tfr Ac: 31410000550964 NGUYEN THI HONG NHUNG     Chi Nguyen Ngoc Thanh Xuan ung ho TH 3484

300,000

13/09/2019 17:11:40

REM Tfr Ac: 47110000088993 DINH NHO LIEM Chuyen tien ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

300,000

13/09/2019 17:35:53

REM Tfr Ac: 12410000104171 PHAM KHUONG DUY   chuyen tien ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung77

200,000

13/09/2019 17:46:39

REM Tfr Ac: 12610000140054 NGUYEN PHUONG THOA Ma so 3464 ung ho be Khanh Linh, me Truong Thi Thu Hoa, Nghe An. Mong dieu ky dieu den voi con

200,000

13/09/2019 17:48:38

REM Tfr Ac: 12610000140054 NGUYEN PHUONG THOA Ma so 3455,   ung ho gia dinh anh To Van Thu,   Bac Giang. Mong cac con co mot trung thu nhu cac ban

300,000

13/09/2019 19:56:20

REM Tfr Ac: 12510000782820 LE THANH TUAN Chuyen tien ung ho ma so 3484

500,000

14/09/2019 03:32:32

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3484 be Hong Nhung Transaction at date 2019 09 13 21.29.54

50,000

14/09/2019 03:34:09

REM TKThe :1012272430, tai SHB. giup do be Hong Nhung MS 3484 CTLNHIDI000000228439340 11 CRE 002 Transaction a

200,000

14/09/2019 03:34:23

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3484 chi Bui Thi Quyen Transaction at date 2019 09 13 21.37.35

100,000

14/09/2019 03:34:45

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3483 anh Le Duc Giang Transaction at date 2019 09 13 21.39.36

100,000

14/09/2019 03:35:06

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3482 anh Le Van Minh Transaction at date 2019 09 13 21.41.42

100,000

14/09/2019 03:35:23

REM TKThe :19027672236025, tai TCB. Ung ho chi Bui Thi Quyen me be Hong Nhung MS 3484 FT19257239 519300 CTLNHID I0000 0022 8442750 11 CRE 002 Transaction a

300,000

14/09/2019 03:35:32

REM TKThe :19027672236025, tai TCB. Ung ho anh Le Van Minh MS 3482 FT192572 39522612   CTLNHID I00000022 8443153 11 CRE 002 Transaction a

300,000

14/09/2019 03:36:20

REM TKThe :19033198991011, tai TCB. GIUP MA SO 3484 FT19257490263633   CTLNHIDI000000228445814 11 CRE 002 Transaction a

100,000

14/09/2019 03:37:09

REM Tfr Ac: 12210001864012 LUONG VAN ANH ma so 3481 nguyen van tue hoc sinh thpt ly thuong kiet bac giang Transaction at date 2019 09 13 22.01.11

300,000

14/09/2019 03:37:21

REM Tfr Ac: 45210000555568 NGUYEN THI HANG NGA Ung ho be Hong Nhung ms3484 Transaction at date 2019 09 13 22.03.56

500,000

14/09/2019 03:40:14

REM Tfr Ac: 12410001246678 MAI THI THUY NGA Dinh Bao Chau ct ho tro ma so 3484 c Bui Thi Quyen me be Hong Nhung Transaction at date 2019 09 13 23.05.31

3,000,000

14/09/2019 03:41:17

REM Tfr Ac: 21412000120285 NGO HOAI NAM   3484 bui thi nhi quyen IBMB Transaction at date 2019 09 13 23.31.38

800,000

14/09/2019 03:42:11

REM Tfr Ac: 12010006123291 NGUYEN HONG KHUYEN MS 3484 Transaction at date 2019 09 14 00.04.18

200,000

14/09/2019 03:43:14

REM Tfr Ac: 65010000319962 O@L 026001 212201 0 0 62438716 ms 3484 Transaction at date 2019 09 14 01.10.59

200,000

14/09/2019 07:35:48

REM TKThe :00074039001, tai Tienphongbank. ung ho ma 3484 Bui Thi Quyen CTLNHI DI00000 022850 8586 11 CRE 002

300,000

14/09/2019 08:09:32

REM TKThe :11020244428013, tai TCB. Ms 3484 FT19257502701549 CTLNHID I00000 022852 3353 11 CRE 002

100,000

14/09/2019 08:14:51

REM Tfr Ac: 72110000090732 LE NHUT TRUNG Ung ho be Hong Nhung

100,000

14/09/2019 09:12:46

REM Tfr Ac: 16010000281430 TRAN VAN DIEP Ung ho be Hong Nhung, MS 3484

300,000

14/09/2019 11:03:00

REM Tfr Ac: 21210000651527 LE THANH LUONG Ho tro ma so 3485

300,000

14/09/2019 11:26:02

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Ung ho ma so 3484 cho be Hong Nhung CTLNH IDI000 00228 676707 11 CRE 002

100,000

14/09/2019 11:27:45

REM TKThe :070096368826, tai Sacombank. Ung ho ma so 3485 anh Tuan CTLNH IDI0 00000 2286 78011 11 CRE 002

100,000

14/09/2019 11:36:43

REM Tfr Ac: 21110000301490 KIM THI HUNG Chuyen tien ung ho Tran Hoang Tuan ma so 3485

50,000

14/09/2019 11:48:07

REM Tfr Ac: 51210000616408 LUONG NHAT TAN Ung ho ma so 3485

600,000

14/09/2019 11:58:32

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU   chuyen tien cho ma 3485

50,000

14/09/2019 14:16:15

REM Tfr Ac: 70110000516816 TANG NGOC HIEN Chuyen tien ung ho ma so 3485 Tran HoangTuan mo tim

50,000

14/09/2019 15:03:41

REM TKThe :19029273424015, tai TCB. MS 3484 , ung ho be Hong Nhung FT192572 56204242 CTLNHI DI000000 228797317 11 CRE 002

1,000,000

14/09/2019 15:05:07

REM TKThe :19029273424015, tai TCB. Ms 3485, ung ho anh Tran Hoang Tuan FT19257097 562050 CTLNHI DI00000 02287 98167 11 CRE 002

1,000,000

14/09/2019 15:50:45

REM Tfr Ac: 51010000659843 NGUYEN THI THAM Ung ho ma so 3485

200,000

14/09/2019 16:51:11

REM Tfr Ac: 51010001402411 LUONG MANH SON Chuyen tien 3485

300,000

14/09/2019 20:00:35

REM Tfr Ac: 14410000089104 PHAN NHAT MINH Ho tro anh Tran Hoang Tuan

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 8 đến 14/9/2019

 

9/9/2019

Vo thi thanh Mai ung ho 40 ma moi m_a 50000vnd tu ma 3440 den ma 3479 t_ong 2 trieu vnd

             2,000,000

9/9/2019

Thai binh duong giup ms 3479

                   50,000

9/9/2019

UH Ma so 3479

                 100,000

9/9/2019

Ung ho Ma so 3480  ong Pham Van Huo_ng  ong noi 2 be Quynh Anh  Quynh H_uong   Phu Cu  Hung Yen - Ma giao d_ich/ Trace 688956

                 200,000

9/9/2019

Ung Ho Ma So 3480

                 100,000

9/9/2019

Thai binh duong giup ms 3480

                   50,000

9/9/2019

Ma so 3480 chia se voi gia dinh ong_ Pham Van Huong

                 200,000

9/9/2019

Ma so 3468 chia se voi gia dinh ong_ Pham Xuan Bay

                 200,000

9/9/2019

Ma so 3475 chia se voi gia dinh chi_ Lam Thi be ba

                 100,000

9/9/2019

Ma so 3467 chia se voi gia dinh anh_ Nguyen Dinh chinh

                 100,000

10/9/2019

Ung ho ms 3475

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3476

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3478

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3477

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3479

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3480

                   50,000

10/9/2019

Ung ho ms 3481

                   50,000

10/9/2019

UNG HO MS 3480 A PHAM VAN HUONG. NGUOI CHUYEN TIEN: VU THI THU HIEN

                 150,000

10/9/2019

UNG HO MS 3477 ANH PHAM VAN NHA. NGUOI CHUYEN TIEN: VU THI THU HIEN

                 150,000

10/9/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3481

                   30,000

10/9/2019

3481

                 100,000

10/9/2019

Thai binh duong giup ms 3481

                   50,000

11/9/2019

ma so 3481  mong e mau khoe  minh c_o mot it - Ma giao dich/ Trace 1594_55

                 100,000

11/9/2019

Ung Ho Ma So 3482

                 100,000

12/9/2019

Ung Ho Ma So 3483

                 100,000

12/9/2019

Ung ho ma so 3483

                 500,000

12/9/2019

Toi ung ho ms 3479

                 100,000

12/9/2019

Ung ho em Nguyen Van Tue MS 3481

                 100,000

12/9/2019

Chuyen cho ma 3483

                   50,000

13/09/2019

Thai binh duong giup ms 3483

                   50,000

13/09/2019

Do thuy loan ung ho ma so  3484

                   30,000

13/09/2019

Ung ho ms 3484

                 200,000

13/09/2019

Thai binh duong giup ms 3484

                   50,000

13/09/2019

Ung ho ma so 3484

                 200,000

13/09/2019

Chuyen cho ma 3484

                   50,000

13/09/2019

Ung ho MS 3484

                 100,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3484

                 200,000

14/09/2019

Ma so 3485: Tran Hoang Tuan  khoa H_oi suc Phau thuat Tim  Benh vien Ch_o Ray  TPHCM

                 300,000

14/09/2019

Ung Ho Ma So 3485

                 100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 8 đến 14/9/2019

 

9/9/2019

Giup do gia dinh chu pham van nha m_ong e ngoc va nhung co gang hoc tap

                 100,000

9/9/2019

Ung ho O Pham Van Huong MS 3480

                 300,000

9/9/2019

MA SO 3475 CHI LAM THI BE BA(ME BE_NGUYEN THANH TRI(TRA VINH)DIEU TRI_PHONG 305 BC UNG BUU TPHCM KHOA_NOI 3 LAU 2 KHU B

                 300,000

9/9/2019

Ung ho ma so 3480

                 100,000

9/9/2019

Ung ho ma so 3480   Pham Van Huong _  Hung Yen FT19252840632396 - Ma gi_ao dich/ Trace 720943

                 300,000

9/9/2019

Nguyen Huu Chi giup do ma so 3480: _ba bo con anh Thai

                 100,000

10/9/2019

Ung ho gia dinh anh pham van thai o_ huyen phu cu hung yen mong gia din_h som vuot qua kho khan cac chau an_ hoc day du

                 100,000

10/9/2019

Ma so 3481 Ung ho e nguyen van tue

                 100,000

10/9/2019

ms 3481

                 100,000

10/9/2019

md 3480

                 100,000

10/9/2019

GIUP EM NGUYEN VAN TUE MS 3481 VIET_YEN BAC GIANG BAO DAN TRI NGAY 09_.10.2019. NGUOI CHUYEN TIEN: NGUYEN THANH LUONG

             1,000,000

10/9/2019

NGO MINH HA  MA SO 3481 NGUYEN VAN _TUE  CHUC EM BINH AN - Ma giao dich_/ Trace 000463

                 300,000

10/9/2019

UNG HO MA SO 3481 EM NGUYEN VAN TUE_HOC SINH LOP 11A2 TRUONG THPT LY_THUONG KIET HUYEN VIET YEN TINH BAC_GIANG SO DT 0975687668. NGUOI CHUYEN TIEN: CHU NGOC ANH

                 100,000

10/9/2019

Ct Em Ng Va Tue hoc sinh 11a2 truon_g THPT Ly Thuong Kiet huyen viet ye_n tinh Bac Giang - Ma giao dich/ Tr_ace 803308

                 100,000

10/9/2019

Ung ho em Nguyen Van Tue MS 3481

                 500,000

10/9/2019

Ct

                 300,000

10/9/2019

Ma so 3481 Nguyen Van Tue

                 500,000

10/9/2019

Ung ho Nguyen Van Tue Bac Giang MS _3481

                 200,000

10/9/2019

Ung ho Ma so 3481

                 200,000

10/9/2019

Giup do chau Nguyen Van Tue. Mong c_hau vuot qua benh tat.

                 500,000

10/9/2019

Ung ho Ma so 3481

                   50,000

10/9/2019

ung ho Ma so 3481 em Nguyen Van Tue_ - Ma giao dich/ Trace 340823

                 200,000

10/9/2019

Ma so 3481 em nguyen van tue

                 100,000

10/9/2019

Ung ho bo con anh Pham Van Thai ms _3480

                 300,000

10/9/2019

Ma 3481 Nguyen Van Tue

             2,000,000

11/9/2019

Ung ho ma so 3482 anh Le Van Minh

                 195,000

11/9/2019

ung ho chau tue

                 200,000

11/9/2019

Ma so 3481 em Nguyen Van Tue hoc si_nh lop 11A2 truong THPT Ly Thuong K_iet huyen Viet Yen Bac Giang

                 200,000

12/9/2019

Ung ho ms 3467 a Chinh

                 100,000

12/9/2019

Ung ho ma 3472 a Duc

                 100,000

12/9/2019

Uhms 3458

                 500,000

12/9/2019

Uhms 3459

                 300,000

12/9/2019

UNG HO EM NGUYEN VAN TUE MA SO 3481. NGUOI CHUYEN TIEN: TRAN HOANG NAM

                 200,000

12/9/2019

Uhms 3461

                 600,000

12/9/2019

Ma 3480 va 3481

                 200,000

12/9/2019

Unh ho ma so 3481

             2,000,000

12/9/2019

Uhms 3462

                 500,000

12/9/2019

Uhms 3463

                 400,000

12/9/2019

Uhms 3464

                 200,000

12/9/2019

Uhms 3465

                 300,000

12/9/2019

3481

                   50,000

12/9/2019

giup Ms 3480

                 500,000

13/09/2019

Ung ho gia dinh chu le van minh mon_g gia dinh chu som vuot qua kho kha_n

                 100,000

13/09/2019

Ung ho gia dinh a le duc thuy o tri_eu son thanh hoa mong gia dinh som _vuot qua kho khan a mau khoi benh a

                 100,000

13/09/2019

Linh br giup MS 3479 MS 3471 MS 346_8 MS 3460  Moi MS 300000 dong - Ma _giao dich/ Trace 500009

             1,200,000

13/09/2019

Uhms 3466

                 400,000

13/09/2019

Gui em Nguyen Van Tue   tinh bac gi_ang  - Ma giao dich/ Trace 489651

                 100,000

13/09/2019

Uh be Nhung ms 3484

                 300,000

13/09/2019

Ma so 3482 anh Le Van Minh ngu ap c_ai tram a2  xa long thanh  huyen vi_nh loi  tinh bac lieu - Ma giao dic_h/ Trace 485466

                 100,000

13/09/2019

Uhms 3469

                 200,000

13/09/2019

Nguyen Huu Chi giup ma so 3484: be _Nhung

                 100,000

13/09/2019

DUY HCM giup Ma so 3484: Chi Bui Th_i Quyen (me be Hong Nhung)

                 200,000

13/09/2019

Ung ho ma so 3484

                 500,000

13/09/2019

Ma so 3484 chi Bui Thi Quyen

                 500,000

13/09/2019

Ung ho ms 3484

                 300,000

13/09/2019

Giup do MA SO 3484 Chi Bui Thi Quye_n me be Hong Nhung

                 100,000

13/09/2019

Ung ho ma so 3484 be Hong Nhung

                 200,000

13/09/2019

QUYEN GOP MA SO 3484   CHI BUI THI _QUYEN   ME BE HONG NHUNG  130919 15_ 44 17 - Ma giao dich/ Trace 109338

                 500,000

13/09/2019

Ho tro ms 3482 3473 moi ms 100k

                 200,000

13/09/2019

Ung ho ma so 3484 Bui Thi Quyen

                 200,000

13/09/2019

3484

                 100,000

13/09/2019

Ung ho ms 3473

                 300,000

13/09/2019

Gui chi Bui Thi Quyen   me be Nhung_  tinh Hau Giang  - Ma giao dich/ T_race 513425

                 100,000

13/09/2019

Ung ho ma so 3484 chi Bui Thi Quyen_ me be Hong Nhung

                 100,000

13/09/2019

Ung ho me con em Hong Nhung ma so 3_484 - Ma giao dich/ Trace 602068

                 300,000

13/09/2019

Uhms 3472

                 300,000

13/09/2019

Uhms 3473

                 200,000

14/09/2019

ung ho me be Hong Nhung ma so 3484

                 500,000

14/09/2019

Ma 3484

                 200,000

14/09/2019

3484

                   50,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3484

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3480

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3476

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3475

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3472

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3464

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3461

                 300,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3455

                 300,000

14/09/2019

ung ho Ma so 3485

                 200,000

14/09/2019

Ung ho ma so 3484: chi Bui Thi Quye_n (me be Hong Nhung)

                 300,000

14/09/2019

UNG HO MS3485

                 200,000

14/09/2019

chuc anh Tran Hoang Tuan mau khoi b_enh ms 3485

                 500,000

14/09/2019

Ung ho Ma so 3485

                   50,000

14/09/2019

Uhms 3476

                 200,000

14/09/2019

Uhms 3477

                 400,000

14/09/2019

Ma so 3485 Tran Hoang Tuan - Ma gia_o dich/ Trace 004178

                 500,000

14/09/2019

Uhms 3478

                 200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệptừ ngày 8 đến 14/9/2019

 

9/9/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3479

500,000

9/9/2019

Nguyen T Ly ung ho QNA

200,000

9/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3480

100,000

9/9/2019

Nguyen Van Nhat giup MS 3480

100,000

9/9/2019

To Quoc Hai giup MS 3480

200,000

9/9/2019

Le Dien Ha ung ho QNA

200,000

9/9/2019

Pham T My Hanh ung ho QNA

500,000

9/9/2019

Nguyen Bach Nguyet giup MS 3476

300,000

9/9/2019

Nguyen Bach Nguyet giup MS 3480

200,000

9/9/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3479

200,000

9/9/2019

Tran T Thu Ha giup MS 3475

300,000

9/9/2019

Tran T Thu Ha giup MS 3476

300,000

9/9/2019

Nguyen Hai Dang giup MS 3480

300,000

10/9/2019

Tran My Anh giup MS 3469

200,000

10/9/2019

Ha T Thanh Thuy giup MS 3480

500,000

10/9/2019

Nguyen Hoang Mong thu giup 2 be Quynh Anh, Quynh Huong, thn Ngoc truc, xa Minh Hoang

200,000

10/9/2019

Dang T Nhung giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Pham T Lan Anh giup MS 3481

250,000

10/9/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Bui Xuan Thang giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Truong T Thuy Mo giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Vo Quang Son giup MS 3481

200,000

10/9/2019

Cao Thanh Trung giup MS 3481

500,000

10/9/2019

Le T Nga giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Nguyen Sy Thang giup MS 3481

50,000

10/9/2019

Tu Tuyet Anh giup MS 3481

1,000,000

10/9/2019

Tran Thong Phan giup MS 3481

500,000

10/9/2019

Dao Viet Nhat giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Bui T Hong Nhung giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Pham T Mai Phuong giup MS 3481

100,000

10/9/2019

Dinh Nhu Le giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Pham T Mai giup MS 3481

500,000

10/9/2019

Vu T Thanh Loan giup MS 3481

50,000

10/9/2019

Do Minh Chau giup MS 3481

300,000

10/9/2019

Ta T Lan giup MS 3476

100,000

11/9/2019

Bui Minh Thanh Thao giup MS 3481

500,000

11/9/2019

Nguyen T Huong giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Hoang T Minh Ly giup MS 3481

100,000

11/9/2019

Tran T An giup MS 3482

100,000

11/9/2019

Ngo Gia Tri giup MS 3482

100,000

11/9/2019

Duong Van Bac giup MS 3482

50,000

11/9/2019

To Quoc Thang giup MS 3482

200,000

11/9/2019

Pham Duc An giup MS 3482

500,000

11/9/2019

Nguyen T Vui giup MS 3302

300,000

11/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3482

100,000

11/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3481

100,000

11/9/2019

Nguyen T Hong Diem giup MS 3482

50,000

11/9/2019

Nguyen T Binh giup MS 3482

500,000

11/9/2019

Giap Hong Son giup MS 3482

100,000

11/9/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3481

200,000

11/9/2019

Pham The Duy ung ho QNA

200,000

11/9/2019

Nguyen T Huong giup MS 3481

200,000

12/9/2019

Nguyen Van huy giup MS 3481

100,000

12/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3483

100,000

12/9/2019

Le Hong Linh ung ho QNA

1,000,000

12/9/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3476

100,000

12/9/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3483

100,000

12/9/2019

Nguyen T Dung giup MS 3483

200,000

12/9/2019

Truong T Minh Nhan giup MS 3472

100,000

12/9/2019

Vu Thanh giup MS 3483

50,000

12/9/2019

Vu Thanh giup MS 3482

50,000

12/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3481

100,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3475

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3476

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3477

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3478

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3479

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3480

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3481

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3482

300,000

12/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3483

300,000

12/9/2019

Ha T Hong Hanh giup MS 3483

100,000

12/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

200,000

12/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3482

100,000

12/9/2019

Vo T Ngoc Yen giup MS 3482

300,000

12/9/2019

Bui Minh Phuong giup MS 3483

500,000

13/9/2019

Nguyen Duc Hung giup MS 3483

200,000

13/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3483

100,000

13/9/2019

Vu Thanh giup MS 3473

50,000

13/9/2019

Tran Xuan Hong ung ho QNA

500,000

13/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Dao Quy Hung giup MS 3484

2,000,000

13/9/2019

Pham T Nhu Huyen giup MS 3484

500,000

13/9/2019

Ngo T Tam giup MS 3484

300,000

13/9/2019

Dang Van Nam giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Do T Le giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Tran T Hong giup MS 3484

500,000

13/9/2019

Nguyen T Thuy giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Truong T Hong Tuoi giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3484

500,000

13/9/2019

Dao Viet Nhat giup be Nhung

100,000

13/9/2019

Vo Hong Minh giup MS 3484

300,000

13/9/2019

Nguyen Van Huong giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Huynh T Minh giup MS 3396

500,000

13/9/2019

Huynh T Minh giup MS 3484

500,000

13/9/2019

Ngo T Hong giup MS 3481

200,000

13/9/2019

Nguyen T Khanh Hoa giup MS 3484

200,000

13/9/2019

Dang Dinh Thang giup MS 3484

1,000,000

13/9/2019

Dang Kim Hung giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Do T Ha Lien giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Lai Thanh Luan ung ho QNA

200,000

13/9/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3484

50,000

13/9/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3483

500,000

13/9/2019

Nguyen T Minh Huong giup MS 3481

500,000

13/9/2019

Le Manh Triet ung ho QNA

200,000

13/9/2019

Vu Trong Tuan giup MS 3484

100,000

13/9/2019

Doan T Thanh giup MS 3482

500,000

13/9/2019

Doan T Thanh giup MS 3483

500,000

14/9/2019

Nguyen Van Huy giup MS 3484

1,000,000

14/9/2019

Cao Thanh Trung giup MS 3484

300,000

14/9/2019

Vo Phan Ky giup MS 3484

300,000

14/9/2019

Do T Nguyen giup MS 3481

100,000

14/9/2019

Bui T Kim Chi giup MS 3484

200,000

14/9/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3484

500,000

14/9/2019

Phong Ngoc Trung giup MS 3484

300,000

14/9/2019

Le Van Nam giup MS 3484

500,000

14/9/2019

Bui Huy Hoang giup MS 3484

200,000

14/9/2019

Bui T Thanh Nga giup MS 3484

100,000

14/9/2019

Mai T Anh Nguyet giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Ha Minh Duc giup MS 3485

500,000

14/9/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3485

50,000

14/9/2019

Nguyen Ngoc Tuyen giup MS 3485

200,000

14/9/2019

Cty Thien Tan giup MS 3484

100,000

 

Tổng

       1,025,866,583