Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 4 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,047,785,077 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ
ngày   29/3 đến 04/4/2020

 

30/3

Đào Phương Lan - Ngõ Văn Chương - HN giúp Ms3683, 3685 mỗi hc - 500k

1,000,000

 

Nguyễn Chí Hiếu - Phường 5 - Thị xã Gò Công - Tiền Giang giúp Ms3671 qua BĐ

200,000

 

Nguyễn Đăng Vĩnh - Đống Đa - HN giúp Ms3685

500,000

31/3

Hội Phụng sự Xã hội - USA giúp Ms3683, 3684, 3685, 3687, 3689 mỗi hc - 500k; Ms3686, 3688 - 1,000,000, đ

4,500,000

 

Lê Huỳnh - 22 Hùng Vương - HN giúp Ms3690

200,000

3/4

Bác Nguyễn Thị Hồng Hà - Nhà số 6 - ngõ 37 Bạch Mai - HN giúp Ms3691 - 50,000,000 đ - phiếu thu 62

50,000,000

4/4

Đoàn Thị Phương Anh - Đoàn Trần Gia Bảo - Tổ 8 phường Đồng Mai- Hà Đông - HN giúp Ms3692

2,000,000

6/4

Bác Phạm Huy Hoàn - Nhà số 6 - ngõ 37 Bạch Mai - HN giúp Ms3691 - 18,000,000 đ ; Ms3692 - 2,000,000 đ - Phiếu thu 63

20,000,000

3/4/2020

Nguyễn Đình Trường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Phùng Thế Kha giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Ngọc Hân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Mai Bích Châm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Tú Mai giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Quỳnh Ngọc giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Việt Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Hà Thu Trang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Phương Nhung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Xuân Hinh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vũ Hương Hồng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Việt Hưng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         3,000,000

 

Đặng Tài giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Anh Thế giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,200,000

 

Nguyễn Quang Tùng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Thị Oanh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Hoàng Văn Mạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,500,000

 

Nguyễn Thị Thuỳ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Phạm Nguyễn Phú Thọ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vũ Thị Minh Thương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Đoàn Thị Khánh Hiền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vũ Anh Đức giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Hoàng Yến giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Thu Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Bùi Thị Then giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Cấn Mạnh Cường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Trịnh Văn Trọng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Lương Phán giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,500,000

 

Phạm Huy Thân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

4/4/2020

Huỳnh Nhật Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Thị Băng Châu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vũ Nam Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Hà Tùng Long giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Hồ Bích Ngọc giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Hải Hành giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Thu Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Doãn Công giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Thuỷ Vân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           600,000

 

Trần Huyền Trang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Thị Thu Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Thị Dung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Thế Nam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Thị Hương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Anh Tuấn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           600,000

 

Hoàng Thị Hồng Lam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Thị Hồng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Thị Mỹ Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Xuân Sinh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           300,000

 

Nguyễn Lan Hương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Đình Hoà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         2,000,000

 

Tạ Thị Như Quỳnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Lê Anh Vi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           200,000

 

Nguyễn Thuý Diễm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Quốc Triều giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           200,000

 

Lê Đăng Đức giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Tạ Công Bính giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Bùi Thị Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Tống Đức Văn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Tôn Thất Đại Dương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Trung Thi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           200,000

 

Dương Bích Diệp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Văn Dương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Văn Hoàng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           200,000

 

Trịnh Thị Lệ Thu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phan Ngọc Quân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         2,000,000

 

Nguyễn Thị Mạnh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Thị Hằng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Dương Quốc Phong giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           200,000

 

Trần Duy Tuyên giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Thị Châu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Duy Khánh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           300,000

 

Triệu Xuân Hiểu giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn DĐức Hoàng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Đoàn Thị Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Chu Mạnh Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Đặng Thành Đạt giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Văn Tuyền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Thị Hồng Hải giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Viết Hảo giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Đoàn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Cù Thị Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Ngô Trung Việt giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Ngô Xuân Duy giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Trung Kiên giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Phạm Phúc Hưng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phùng Hải Long giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Tuấn Hợp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Văn Thanh giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Vũ Toản giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Chu Xuân Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Bảo Trung giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vương Hoàng Phi giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         2,000,000

 

Phan Thị Hoài Nam giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Ngô Minh Nhật giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Trần Ngọc Lan giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         1,000,000

 

Nguyễn Thị Hiền giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           300,000

 

Đinh Thu Hà giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           300,000

 

Bà Phạm Thị Xuân Hảo và Bé Nguyễn Lý Việt Khuê giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         2,000,000

 

Nguyễn Tiến Hiệp giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Huy Lâm - số 2 Giảng Võ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         5,000,000

 

Phạm Hải Sâm giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Võ Hồng Quốc Bảo giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Văn Quang giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Văn Phê giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Nguyễn Hùng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Nguyễn Lan Phương giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Bùi Thái Bá giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Đỗ Quốc Quân giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Lê Trịnh Trường giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           600,000

 

Phan Hữu Nghị giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Phạm Thị Tám giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

         2,000,000

 

Lê Phương Thaỏ giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Mai Anh Dũng giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Vũ Đình Toàn giúp chương trình Vạn lá chắn yêu thương

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân Vp Miền Nam từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

30/3

Nguyễn Thị Lệ giúp MS 3676, 3672, 3673, 3682 (200.000/MS); 3685 (500.000)

1,300,000

01/4

Khâu Thành Bảo giúp MS 3640

200,000

02/4

Anh Quân, chị Chi giúp MS 3688, 3689

1,000,000

03/4

Công ty KT Accounting Co., Ltd. (Cty TNHH Kế toán Kim Thuỷ) ủng hộ 10 triệu và CB-NV ủng hộ 2 triệu, giúp MS 3692

12,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

29/3/2020

IBVCB. 2903200403791001. NGUYEN BA TRUONG. Ung ho chi Chi Nguyen Thi Mai (3687)

           200,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200804983001. BUI THI THANH THAO. Ma so 3687. Chi Nguyen Thi Mai . Nghe An

           500,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200578737001. Huong ung ho Thanh Tri, Ha Noi 3687

           150,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200300381001. DANG VAN KHA. UNG HO Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

             25,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200057151001. VU KHANH HIEP. Ung ho Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           200,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200930225003. Nguyen Thi Mai Xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh.   Nghe An Ma so 3687

           500,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200003873001. PHAM VAN LAP. Gui ung ho ma so 3687, 3686 moi ma so 50k. chuc gia dinh manh khoe som vuot qua kho khan

           100,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200703669001. NGUYEN THI VAN ANH. Gui chi Mai, Ma so: 3687 .   Dia chi: Mai o xom Minh Yen, Xuan Thanh,   Yen Thanh, Nghe An. Sdt:   03667769608

           500,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200690353001. Trung bui P12 18   04 Ung ho hoan canh kho khan

           100,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200349393001. THAI VIET HAI. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

             50,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200635133001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3687: Chi Nguyen Thi Mai, Nghe An

           300,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200190257001. NGUYEN MINH MAN. Giup do 3687

           100,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200664583003. TRAN VAN THOAN. Ms 3687 Ng Thi Mai

           150,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200848591001. TRUONG QUOC BAO. Giup MS 3675 den MS 3687 moi MS 300 nghin dong

         3,900,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200314813002. NGUYEN NGOC VINH. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai . Dia chi:   Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An)

           100,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200454661002. phan ngoc hung Giup ma so:   3687 (chi Nguyen Thi Mai)

             50,000

29/3/2020

IBVCB. 2903200495919001. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh Nghe An. So phan

             60,000

29/3/2020

MBVCB374367048. Ma so 3686. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

29/3/2020

MBVCB374608791. tran the huynh. p dinh cong. q hoang mai. CT tu 0831000001996 TRAN THE HUYNH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB374367719. ung ho ma so 3687 chi nguyen thi mai     nghe an. CT tu 0111000354149 TRAN THI BICH DIEP toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB. 374611400. Ba Nguyen Thi Hoi MS 3683. CT tu 0921000703373 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

29/3/2020

MBVCB. 374616315. B MS 3680 3684 3685 3686 moi truong hop 500k. CT tu 0921000703373 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

29/3/2020

MBVCB. 374619874. Ma So 3687. Chi Nguyen Thi Mai. Xuan Thanh Nghe An. CT tu 0491000188044 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           400,000

29/3/2020

MBVCB374343028. pham trung dung ung ho ma so 3687(chi nguyen thi mai). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

29/3/2020

MBVCB374588435. 3687 . chi nguyen thi mai. CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB. 374682316. ma so 3687, chi Nguyen Thi Mai. CT tu 0011004286119 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

29/3/2020

MBVCB. 374438552. Ung ho ma so 3687. CT tu 0491001481985 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

29/3/2020

MBVCB374444344. ma so 3687. CT tu 0611001940711 NGUYEN VAN THUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

29/3/2020

MBVCB. 374449969. Ma so 3687. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

29/3/2020

MBVCB374453812. maso 3687: nguyen thi mai; dia chi; mai o xom minh yen, xa xuan thanh, yen thanh tinh nghe an : . CT tu 0551000057304 TU VAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

29/3/2020

MBVCB. 374351366. Ma so 3687. CT tu 0491001674291 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

29/3/2020

MBVCB. 374236570. Ma so 3686: Noi co cuc cua nguoi phu nu co chong . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

29/3/2020

MBVCB374246543. Ung ho chi Ho Thi Dinh ( ma so 3686); chuc gia dinh chi manh khoe hanh phuc. CT tu 0301000417752 NGUYEN QUANG TRUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB374495736. ung ho ma so 3687 chi nguyen thi mai, xom minh yen, xa xuan thanh, yen thanh,   nghe an. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB374503994. ung ho ma so 3687. CT tu 0591000378399 TRINH CAO CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB. 374259539. MS 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

29/3/2020

MBVCB. 374259626. MS 3681chi To Kim Luyen me be Cat Tuong. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

29/3/2020

MBVCB374264208. ung ho Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai. CT tu 0011001767948 LAM HOANG NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB374303310. Ms: 3687. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

29/3/2020

MBVCB. 374547193. hoan canh kho khan. CT tu 0571000063214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

29/3/2020

MBVCB. 374306062. con bi xuong thuy tinh. CT tu 0181001518381 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

29/3/2020

MBVCB. 374322259. ma so 3687. CT tu 0011001913539 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

29/3/2020

MBVCB. 374568822. nuoi chong con, bao benh. CT tu 0491000104978 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

29/3/2020

098436. 290320. 173324. UNG HO MA SO 3687 290320   17: 33: 22

           300,000

29/3/2020

275588. 290320. 173350. Ung ho ma so 3687 Gia dinh chi nguyen thi mai, chuc gia dinh chi manh khoe, binh an FT20090492300386

           300,000

29/3/2020

000219. 290320. 173403. Ma so 3687 : Chi Nguyen Thi Mai

             50,000

29/3/2020

000327. 290320. 173527. Ma so 3686 : Chi Ho Thi Dinh

             50,000

29/3/2020

000476. 290320. 173705. Ma so 3685 : Ba Vu Thi Thu

             50,000

29/3/2020

807199. 290320. 115646. nhom NISI gui ho tro be Tien Minh con trai anh Nguyen Van Hung ma so 3676

           500,000

29/3/2020

000630. 290320. 173849. Ma so 3684 : Chi Nguyen Thi Thanh Huyen

             50,000

29/3/2020

000703. 290320. 173941. Ma so 3683 : Ba Nguyen Thi Hoi

             50,000

29/3/2020

187067. 290320. 120934. Ma So 3687. Good luck.   FT20090061606159

           500,000

29/3/2020

396306. 290320. 124339. Ho tro chi Nguyen thi Mai ma so 3687

           200,000

29/3/2020

109585. 280320. 225216. Ung ho MS 3686 Chi Ho Thi Dinh Hai Duong FT20090091956452

           200,000

29/3/2020

719400. 280320. 225219. ung ho 3685 300k va moi hoan canh sau 100k 3683 va 3684 va 3686

           600,000

29/3/2020

257103. 290320. 124739. Ung ho Ms 3687

           200,000

29/3/2020

366524. 290320. 183001. Ung ho MS 3687 chi Nguyen thi Mai

             50,000

29/3/2020

112537. 280320. 231720. Ung ho ms 3686 chi Ho Thi Dinh FT20090861602587

           300,000

29/3/2020

199467. 290320. 125918. Ung ho ma so 3687, chi Nguyen Thi Mai, xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh,   Nghe An, sdt 03677696

           100,000

29/3/2020

201350. 290320. 130717. NGUYEN THI MAI FT20090440171041

           200,000

29/3/2020

599428. 290320. 000205. ung ho ma so : 3685 gia dinh ba Vu Thi Thu

           500,000

29/3/2020

033144. 290320. 001347. ROOM ZALO A THUAN DONG NAT UNG HO MS 3685 290320 00: 13: 01

           200,000

29/3/2020

301804. 290320. 190629. Ung ho Chi Nguyen Thi Mai ma so 3687 FT20090492650019

           500,000

29/3/2020

606203. 290320. 050025. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 3683

           100,000

29/3/2020

921583. 290320. 061908. Ung ho GD c. Nguyen Thi Mai o Nghe An

           500,000

29/3/2020

119884. 290320. 062838. Ung ho ms 3682 FT20090289414213

           100,000

29/3/2020

123850. 290320. 073732. Ung ho chi Nguyen Thi Mai   Ma so 3687 FT20090044616456

           500,000

29/3/2020

942973. 290320. 074928. ung ho ma so 3687

           200,000

29/3/2020

216577. 290320. 141327. Giup do Ma so 3687 chi nguyen thi mai FT20090849967514

           200,000

29/3/2020

217452. 290320. 141706. Ung ho ma so 3687 Nguyen Thi Mai FT20090036488812

           100,000

29/3/2020

105523. 290320. 105523. Ma so 3687. Chi Nguyen Thi Mai. So DT 0367769608

           500,000

29/3/2020

258653. 290320. 142159. Ung ho ma 3687

           500,000

29/3/2020

313461. 290320. 194958. Ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai o Yen Thanh, Nghe An FT20090669090445

           150,000

29/3/2020

265631. 290320. 195944. TTTPhuong ung ho Ms3687

           200,000

29/3/2020

130968. 290320. 083422. Uh ma 3687 ngay 29th3 FT20090951169066

           200,000

29/3/2020

629245. 290320. 200936. ung ho ma so 3687 nguyen thi mai xom minh yen xa xuan thanh huyen yen thanh tinh nghe an

           500,000

29/3/2020

319762. 290320. 201242. Nguyen Thi Thu Thao gui chi Nguyen Thi mai o Nghe An FT20090038106551

           300,000

29/3/2020

114881. 290320. 201537. UG HO MS 3687   NGUYEN THI MAI   YEN THANH   NGHE AN   290320 20: 15: 35

         1,000,000

29/3/2020

769146. 290320. 201526. MS 3687 ung ho chi Nguyen Thi Mai

           100,000

29/3/2020

135973. 290320. 090121. Ma so 3687 FT20090546812054

           100,000

29/3/2020

430718. 290320. 202945. Ung ho chuong trinh tam long nhan ai

             43,000

29/3/2020

162004. 290320. 103906. Ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai FT20090060670324

           200,000

29/3/2020

734915. 290320. 110002. Ms 3687 NGUYEN THI MAI

           200,000

29/3/2020

233506. 290320. 151906. Ung ho ma so 3687 Nguyen Thi Mai FT20090097914682

           200,000

29/3/2020

578309. 290320. 092909. Ms Hien ct ms 3681

           300,000

29/3/2020

047730. 290320. 093521. SANHSEACO GUI MA SO 3687 290320 09: 35: 20

             50,000

29/3/2020

780111. 290320. 100722. Ma so 3687

           100,000

29/3/2020

340710. 290320. 213145. Ma so 3687 chi nguyen thi mai FT20090170113460

         1,000,000

29/3/2020

780631. 290320. 100947. Ma so 3685

           100,000

29/3/2020

096223. 290320. 101239. Nguyen thanh huong ung ho ms 3687

           200,000

29/3/2020

425259. 290320. 213612. Chuyen tien ung ho ma so 3687 Nguyen Thi Mai

           250,000

29/3/2020

680688. 290320. 213733. NGUYEN XUAN ANH CK UNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI MAI MINH YEN XUAN THANH NGHE AN

           300,000

29/3/2020

567471. 290320. 214051. NGUYEN MINH ANH UNG HO MA SO: 3687 NGUYEN THI MAI

           200,000

29/3/2020

567540. 290320. 214929. NGUYEN CHI TUE AN UNG HO MS: 3685 VU THI THU

           200,000

29/3/2020

567548. 290320. 215034. NGUYEN MINH ANH UNG HO MS: 3684 NGUYEN THI THANH

           200,000

29/3/2020

251507. 290320. 161810. Ung ho 3687 nguyen thi mai FT20090479043426

           200,000

29/3/2020

026433. 290320. 220739. Ung ho ma so 3687 Chi Nguyen Thi Mai

           200,000

29/3/2020

733087. 290320. 103518. adinh3290 ung ho ms3687 ms3686 ms3685 ms3684 ms3683

         1,000,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200122227001. NGUYEN THI THU HUONG. ung ho ma so 3688   Nguyen THi Loc

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200063015001. NGUYEN TRIEU THANH TAM. UNG HO MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOC

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200857971001. NGUYEN THU THUY. Ung ho chau Dang, Ma so: 3688

           500,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200628937002. PHAN TUAN ANH. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0378817527

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200141461003. PHAN TUAN ANH. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). So DT: 0367769608

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200014273001. VU MINH HUNG. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. ( Nam   mo duoc su luu ly quang vuong phat)

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200894145001. Nguyen Phuc Hung Lop 9M1 Truong Marie Curie HN MS 3688

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200201613002. TRAN MINH NHAT. Ma so 3688: ung ho em Nguyen Xuan Dang

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200186687001. Tran Tuan Hai Phong Mã so 3688: Chi Nguyen Thi Loc

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 2903200424567001. BUI THI DUNG. Bui Thi Dung ung ho MS 3687

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 2903200591515002. BUI THI DUNG. Bui Thi Dung ung ho MS 3686

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 2903200880127001. NGUYEN NGOC LONG. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh Nghe An.

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 2903200676575001. NGUYEN TRUNG TOAN. Ung ho chi Nguyen Thi Mai ma so: 3687

           500,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200735509001. PHAM TUAN NAM. Pham Hai Lam ung ho ma so 3676

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200706009002. NGUYEN HO QUANG LONG. ung ho ms 3683 ba nguyen thi hoi

           500,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200883171001. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Khu 10,   xom Sau, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tin Thuong

             60,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200834695001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc.

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003201018671001. Nguyen Thi Thanh Huyen Quang Khe, Dak GLong, Dak Nong Ma so 3684

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200573017001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3684 cho chi Nguyen Thi Thanh Huyen dieu tri benh cho con

           250,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200446341003. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho 3685 cho ba Vu Thi Thu nuoi cac chau

           250,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200402993001. Chi Nguyen Thi Loc Phu Tho ma so 3688

           110,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200502741005. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho 3686 cho chi Ho Thi Dinh dieu tri benh chong con

           250,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200700581001. NGUYEN DUY HOAI AN. Gui Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0378817527

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200495905007. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3687 cho chi Nguyen Thi Mai dieu tri benh cho con

           250,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200757603001. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, h Cam Khe, Ha Tinh hoan canh kho khan

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200977415002. Mã so 3687:   Chi Nguyen Thi Mai xom Minh Yen,   xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). hoan canh kho khan

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200060551003. Ma so 3685: Ba Vu Thi Thu Thon Trinh Nu, x Hong Khe, h Binh Giang, Hai Duong bo me bo roi

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200160815001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3687 3688 moi ms 100 k   cau mong quy vi manh khoe ADIDAHAT

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200149651004. Ma so 3683: Ba Nguyen Thi Hoi Xom Cau Gu, xa Dong Son, huyen Yen The, t Bac Giang mo coi cha

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200281551004. Linh Hanoi Ma 3687

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200757327005. Linh Hanoi Ma 3685

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200974191002. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3682: Anh Ho Sy Son

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200499651006. Linh Hanoi Ma 3684

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200089363003. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3684: Chi Nguyen Thi Thanh Huyen.

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200456651007. Linh Hanoi Ma 3688

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200501303004. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3686: Chi Ho Thi Dinh

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200836391005. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200134627001. TRAN THI THAO. Ms 3687 nguyen thi mai

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200435339006. NGUYEN BA HOANG. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc.

           100,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200632857002. NGUYEN THE ANH QUANG. Ung ho giup a Ho Sy Son, Xom Xuan Tuong, Xa Xuan Tuong, H Thanh Chuong, T Nghe An, nho bao Dan Tri chuyen giup, xin chan thanh cam on

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200285081003. Nguyen Hoang Yen C11/24 kdc thuan giao thuan an binh duong Ma so 3687

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200723621002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang Ms 3688: Chi Nguyen Thi Loc

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200765379001. Giang Ha Noi MS 3688. CHi Nguyen Thi Loc

           200,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200080601003. NGUYEN THANH TU. Ung ho truong hop 3688

           500,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200893965001. Nguyen Thi Loc (Ma so 3688) Khu 10, xom Sau, Xa Dieu Luong, H Cam Khe, T. Phu Tho Thuong chang trai lop 11 mo coi cha bi dien cao th

           300,000

30/3/2020

IBVCB. 3003200993969001. NGUYEN THU VAN. Ung ho Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc.

           200,000

30/3/2020

MBVCB375350430. Ung ho ma so 3688 Nguyen Thi Loc. CT tu 0691000318309 DANG PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB. 375358186. ngheo. CT tu 0021000474642 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

               1,000

30/3/2020

MBVCB. 374874711. ma so 3688 (Nguyen Thi Loc) Cam Khe, Phu Tho). CT tu 0951004191036 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

30/3/2020

MBVCB375117892. ma so 3688. CT tu 0301000393005 TRAN THI NGOC MAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

30/3/2020

MBVCB375123049. ung ho ma so: 3687 c Mai.   xom Minh Yen, nghe an. CT tu 0491000170559 CAO THI HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375370028. 3688. chi nguyen thi loc. CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375370661. ung ho truong hop 3688, chi Nguyen Thi Loc. CT tu 0201000560103 VU THI DUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

30/3/2020

MBVCB375383536. ung ho em Dang con me Loc; ma so 3688. CT tu 0211000119989 NGUYEN THI THUY HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375391393. Ung ho MS 3688 Nguyen Thi Loc   xom Sau   x. Dieu Luong   h. Cam Khe   Phu Tho. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB375394404. Ung ho MS 3686 Ho Thi Dinh   x. Binh Xuyen   h. Binh Giang   Hai Duong. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375398016. Ung ho MS 3685 Vu Thi Thu   x. Hong Khe   h. Binh Giang   Hai Duong. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375403169. ung ho MS 3682 Ho Sy Son   x. Xuan Tuong   h. Thanh Chuong   Nghe An . CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375405002. ung ho MS 3687 Nguyen Thi Mai   x. Xuan Thanh   h. Yen Thanh   Nghe An. CT tu 0011001972177 DUONG THU NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB. 375405648. MS 3688 Nguyen Thi Loc, Khu 10,   xom Sau, Phu Tho. CT tu 0071005373926 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

30/3/2020

MBVCB375413290. Ma So 3657, Ba Hoang Thi Hoa, Dc thon Minh Hai, xa Minh Loc, Huyen Hau Loc, Tinh Thanh Hoa ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0601000447191 LE PHUOC DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/3/2020

MBVCB375416313. ung ho ma so: 3687 (chi Nguyen Thi Mai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB374931322. 3686 : Nguyen Thi Mai. CT tu 0071001891673 NGUYEN QUOC BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/3/2020

MBVCB. 375177076. kb. CT tu 0071001293505 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

30/3/2020

MBVCB. 375181067. ma so 3687, ma so 3685. CT tu 0361000256729 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           400,000

30/3/2020

MBVCB375437499. ung ho gia dinh chi nguyen thi mai . yen thanh . nghe an ( co con bi xuong thuy tinh va chong chan thuong so nao ). CT tu 0651000873468 NGUYEN DUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB. 374945850. noi tro. CT tu 0011004247945 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

30/3/2020

MBVCB375445777. ms 3688. chuc chau va gia dinh som vuot qua kho khan. CT tu 0491000133282 TA QUOC ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB. 374846013. Ms 3688 Nguyen Xuan Dang. CT tu 0011002267443 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

30/3/2020

MBVCB375457767. Luu Dinh Kiet xin dong gop cho ms 3688, 3687, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3681, 3680, moi hoan canh 100k. CT tu 0071000778278 LUU THI KHANH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

30/3/2020

MBVCB374711680. 3687. CT tu 0071001083226 LE NHAT MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

30/3/2020

MBVCB374846529. ung ho Ma so 3686: chi Ho Thi Dinh (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/3/2020

MBVCB374719031. 3687 Nguyen Thi Mai. CT tu 0211000436511 TRAN DUC HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/3/2020

MBVCB375079232. Ma So 3688. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB374983464. um ho em trai bi dien giat. . CT tu 0251001900355 VO VAN NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB374996503. Giup ms 3688 3678:   100K. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,100,000

30/3/2020

MBVCB. 374739292. MS 3688   chi Nguyen Thi Loc ( chau Dang bi bong ). CT tu 0061000359768 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

30/3/2020

MBVCB. 375233585. ms 3688 Nguyen Thi Loc. CT tu 0021000552766 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

30/3/2020

MBVCB374998891. um ho. chi nguyen thi Mai. nghe an.   . CT tu 0251001900355 VO VAN NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB. 374834681. Ms 3688 Nguyen Thi Loc, tinh Phu Tho. CT tu 0071000619984 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

30/3/2020

MBVCB374751233. giup hoan canh. tu ma so 3680 den 3688 moi hoan canh 100k. CT tu 0881000456151 CAT THI KIM LIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

30/3/2020

MBVCB375093996. ma so 3687. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

30/3/2020

MBVCB. 374756884. ung ho ma so 3688. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

30/3/2020

MBVCB. 374757540. ung ho ma so 3687. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

30/3/2020

MBVCB374763595. ung ho em Dang lop 11 Cam Khue Phu Tho. CT tu 0141000566708 PHAM THI NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

30/3/2020

MBVCB375252926. Ma so 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen. CT tu 0071000590743 LE THI MY NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

30/3/2020

MBVCB374764289. Ung Ho MS3687. CT tu 0381000473256 TRAN QUOC HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB375095335. ma so 3688. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

30/3/2020

MBVCB. 374769899. Ma so 3688. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

30/3/2020

MBVCB375263803. ung ho em Nguyen Xuan Dang . CT tu 0011001414411 LUONG TU OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB374777092. ung ho ma so : 3688 Nguyen Xuan Dang. CT tu 0611001605446 HOANG THI HUONG GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB374785103. ma so 3676 anh Nguyen Van Hung. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374787859. ma so 3685 ba Vu Thi Thu. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374789223. ma so 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen 0338973303. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374790250. ma so 3680 chi Ba Thi Ky. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374791533. ma so 3678 Tran Thi Xinh. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374792766. ma so 3682 anh Ho Sy Son. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374793931. ma so 3681 chi To Kim Luyen. CT tu 0021000480835 LE THI HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB. 374796376. Ung ho ma so 3688. CT tu 0301000411151 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

30/3/2020

MBVCB. 375044411. Ung ho ma so 3688. CT tu 0491001481985 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

30/3/2020

MBVCB. 375287116. ms3647 200k, ms3664 200k, ms3681 300k. CT tu 0331000509926 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           700,000

30/3/2020

MBVCB374806220. goigiup C : Nguyen thi Loc, ma so: 3688, Phu Tho. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB375056769. Ung ho chi Nguyen Thi Loc, ma so 3688.   Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, Phu Tho. CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB. 374810971. MS3688 chau Nguyen Xuan Dang. Phu Tho. CT tu 0451001345993 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

30/3/2020

MBVCB374823378. ung ho 3684. CT tu 0181002134353 TRAN NGUYEN NGOC DIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

30/3/2020

MBVCB374829257. 3688. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB374831084. 3687. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

30/3/2020

MBVCB. 374832778. Ms 3686 c Ho Thi Dinh, tinh Hai Duong. CT tu 0071000619984 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

30/3/2020

512937. 290320. 234030. Linh br giup MS 3685   MS 3684   MS 3683   MS 3681   MS 3676 moi MS 200000d

         1,000,000

30/3/2020

037522. 300320. 001448. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           200,000

30/3/2020

054931. 300320. 011021. Ung ho chi Nguyen Thi Mai nghe an

           100,000

30/3/2020

525286. 300320. 170415. ungho 3688

             50,000

30/3/2020

870549. 300320. 170611. Le Thi Lan Huong ung ho Ma so 3688

           500,000

30/3/2020

870917. 300320. 170750. Le Thi Lan Huong ung ho Ma so 3687

           500,000

30/3/2020

375078. 300320. 070051. Ung ho MS 3688 Chi Nguyen Thi Loc Phu Tho FT20090871979003

           200,000

30/3/2020

758610. 300320. 070102. Ung ho quy Nhan Ai

             20,000

30/3/2020

375463. 300320. 070701. Ung ho ma so 3683 ba NGUYEN THI HOI FT20090771802902

           100,000

30/3/2020

375701. 300320. 071030. Ung ho ma so 3682 anh Ho Sy Son FT20090724023714

           100,000

30/3/2020

134867. 300320. 072219. TRAN QUANG NHAT UNG HO MS : 3688 300320   07: 22: 18

           300,000

30/3/2020

862560. 300320. 163058. 3688

             50,000

30/3/2020

376845. 300320. 072445. Ma so 3687Chi Nguyen Thi Mai Dia chi Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh Nghe An FT20090388

           150,000

30/3/2020

377234. 300320. 072843. Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho

           150,000

30/3/2020

604195. 300320. 111655. ung ho gia dinh c Mai

         5,000,000

30/3/2020

136502. 300320. 074808. THIEN NGUYEN CHO NGUYEN XUAN DANG 300320 07: 48: 07

           200,000

30/3/2020

189061. 300320. 074815. vi hoang cuong   mong cai quang ninh ung ho chi nguyen thi mai ma so 3687 dia chi Minh Yen. Xuan Thanh. Yen Thanh. Nghe An

           500,000

30/3/2020

553652. 300320. 144556. Ung ho Nguyen Xuan Dang   hs lop 11 Phu Tho FT20090010899714

         1,000,000

30/3/2020

577194. 300320. 112036. Ung ho ma 3688: Chi Nguyen Thi Loc.

           150,000

30/3/2020

693035. 300320. 193103. Chuyen cho ma 3688 FT20090318788188

             50,000

30/3/2020

472398. 300320. 113344. Ma so 3688. Good luck so much FT20090086997783

           500,000

30/3/2020

703337. 300320. 195424. Ungho3688 FT20090606363050

           100,000

30/3/2020

703792. 300320. 195531. Ungho3687 FT20090668357949

           100,000

30/3/2020

393612. 300320. 084949. Ma so 3688 FT20090304075074

           100,000

30/3/2020

704651. 300320. 195727. Ungho3686 FT20090122000641

           100,000

30/3/2020

743071. 290320. 224024. Minh va Trang Dai   Giup do ma so 3687

           300,000

30/3/2020

573578. 300320. 151915. Giup ma so 3687 FT20090788543804

             50,000

30/3/2020

676906. 300320. 120130. ung ho ma so 3688 nguyen thi loc khu 10 xom sau xa dieu luong huyen cam khe phu tho

           300,000

30/3/2020

470718. 300320. 152044. gui ma so 3677 va 3687 moi ma 500k.

         1,000,000

30/3/2020

198571. 300320. 120430. UNG HO EM XUAN DANG 300320 12: 04: 29

           300,000

30/3/2020

275528. 300320. 201518. ung ho ms 3688

           300,000

30/3/2020

150806. 300320. 091424. SANHSEACO GUI MA SO 3688 300320 09: 14: 22

             50,000

30/3/2020

290239. 300320. 152952. Ung ho Ma so 3688( Chi Nguyen Thi Loc)

           100,000

30/3/2020

625568. 300320. 163952. Ung ho ma so 3684 chau Da Thao con chi Huyen FT20090590459964

           500,000

30/3/2020

290323. 300320. 153113. Ung ho (Ma so 3687 Chi Nguyen Thi Mai)

           100,000

30/3/2020

405632. 300320. 092117. Ung ho chi Nguyen Thi Mai. Ma so 3687 FT20090312967070

           100,000

30/3/2020

204139. 300320. 123040. MR. NGUYEN HN   UH MS 3687   300320 12: 30: 38

           500,000

30/3/2020

793464. 300320. 092555. Diem Trang Q7 TPHCM ung ho ma so 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen thon 3 xa Quang Khe Tinh Dak Nong

           300,000

30/3/2020

586089. 300320. 153921. Ung ho ban co ma so 3688. Nguyen thi loc FT20090299238300

           200,000

30/3/2020

206507. 300320. 124328. UNG HO MA SO 3688 300320   12: 43: 26

           500,000

30/3/2020

285014. 300320. 093230. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 VU THI HOA chuyen khoan

             50,000

30/3/2020

851249. 300320. 140730. Ung ho cac chau mang ms 3685, mong binh an

           200,000

30/3/2020

502386. 300320. 124705. Ung ho ma so 3688 FT20090364320563

           150,000

30/3/2020

505562. 300320. 094125. Ung ho ma so 3687 chi Mai xom Minh yen xuan thanh yen thanh   nghe an

           100,000

30/3/2020

419702. 300320. 095130. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Loc cam khe phu tho FT20090111301287

             50,000

30/3/2020

704904. 300320. 131530. LE THI NGOC HUONG ung ho MS 3687 Nguyen Thi Mai

           300,000

30/3/2020

154553. 300320. 100423. C Van ho Ms 3688 e Nguyen Xuan Dang

           300,000

30/3/2020

461947. 300320. 161306. Ung ho ma so 3683

           250,000

30/3/2020

611041. 300320. 161735. Ung ho ma so 3688 chau Dang con chi Loc FT20090033048042

           500,000

30/3/2020

859295. 300320. 161818. 3687

             30,000

30/3/2020

275884. 300320. 101732. Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

           100,000

30/3/2020

275930. 300320. 101821. Ma so 3687 Chi Nguyen Thi Mai Dia chi Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). So DT

           100,000

30/3/2020

275993. 300320. 101920. Ma so 3686 Chi Ho Thi Dinh Dia chi Thon Dinh Nhu, xa Binh Xuyen, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong

           100,000

30/3/2020

276064. 300320. 102037. Ma so 3685 Ba Vu Thi Thu Dia chi Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong So D

           100,000

30/3/2020

434492. 300320. 102119. Ung ho ma so 3688 FT20090390966035

           150,000

30/3/2020

169512. 300320. 102130. MA SO 3687 300320   10: 21: 29

           100,000

30/3/2020

276109. 300320. 102139. Ma so 3684 Chi Nguyen Thi Thanh Huyen. Dia chi Thon 3, xa Quang Khe, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong

           100,000

30/3/2020

845991. 300320. 134729. Ung ho Ma so: 3688 chi Nguyen Thi Loc

           300,000

30/3/2020

436011. 300320. 102416. Ha Thi Van sn 1962 ung ho ms 3681 chuc be Cat Tuong khoi beng FT20090032501373

           500,000

30/3/2020

319307. 300320. 222859. Giup do em NGUYEN XUAN DANG

           500,000

30/3/2020

436798. 300320. 102547. Ung ho ma so 3686 FT20090024813615

           150,000

30/3/2020

171097. 300320. 102628. MA SO 3683 300320   10: 26: 26

           100,000

30/3/2020

Sender: 01321001. DD: 300320. SHGD: 10002487. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOCDIACHI KHU 10 XOM SAU XA DIEU LUONG HUYEN CAM KHE TINH PHU THODT 0378817527

             50,000

30/3/2020

Sender: 01321001. DD: 300320. SHGD: 10002500. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOCDIA CHI KHU 10 XOM SAU XA DIEU LUONG HUYEN CAM KHE TINH PHU THODT 0378817527

           100,000

30/3/2020

Sender: 01321001. DD: 300320. SHGD: 10000215. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3685 BA VU THI THU DIA CHITHON TRINH NU XA HONG KHE HUYEN BINH GIANG TINH HAI DUONGSO DT 0329738288

             50,000

30/3/2020

Sender: 01307001. DD: 300320. SHGD: 10005925. BO: PHAN THI TUYET. IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 3677: TRAN THI XINH O XUAN PHU XA DONG THANH , YEN THANH, NGHE AN

           200,000

30/3/2020

Sender: 01307001. DD: 300320. SHGD: 10005954. BO: PHAN THI TUYET. IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO 3657: BA HOANG THI HOA; DIA CHI:   THON MINH HAI, MINH LOC, HAU LOC, THANH HOA

           200,000

30/3/2020

Sender: 01307001. DD: 300320. SHGD: 10005952. BO: PHAN THI TUYET. IBPHAN THI TUYET UNG HO MA SO: BA NGUYEN THI HAI THON TUY BINH, XA DUC BINH TAY, HUYEN SONG HINH, TINH PHU YEN

           200,000

30/3/2020

Sender: 01360002. DD: 300320. SHGD: 10000550. BO: BUI THU LE. UNG HO MS 3687   CHI NGUYEN THI MAI

           300,000

30/3/2020

Sender: 79333001. DD: 300320. SHGD: 10001113. BO: LAM THANH XUAN. UNG HO MA SO 3684

           400,000

30/3/2020

Sender: 79307006. DD: 300320. SHGD: 10005286. BO: NGO HOANG DUNG. GIUP DO CHI NGUYEN THI MAI   NGHE AN

           300,000

30/3/2020

Sender: 79307005. DD: 300320. SHGD: 10007575. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3688(150. 000); 3687(150. 000), 3686(150. 000); 3685(500. 000); 3684(150. 000); 3683(300. 000); 3682(150. 000)

         1,550,000

30/3/2020

Sender: 79302001. DD: 300320. SHGD: 10001252. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043220032884786)MA SO 3682ANH HO SY SON. DIA CHI XOM XUAN TUONG, XA XUAN TUONG, HUYEN THANH CHUONG, NGHE AN .     (NHH: VIETCOMBANK THANH CONG )

           500,000

30/3/2020

Sender: 79302001. DD: 300320. SHGD: 10000756. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043220032884779)MA SO 3686CHI HO THI DINH. DIA CHI THON DINH NHU, XA BINH XUYEN, HUYEN BINH GIANG, TINH HAI DUONG (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

           500,000

30/3/2020

Sender: 79302001. DD: 300320. SHGD: 10001391. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO:   043220032884784)MA SO 3684CHI NGUYEN THI THANH HUYEN. DIA CHI THON 3, XA QUANG KHE, HUYEN DAK GLONG, TINH DAK NONG (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

           500,000

30/3/2020

Sender: 79307006. DD: 300320. SHGD: 10006389. BO: NGUYEN THI TUYET MAI. HO TRO MS 3687 NGUYEN THIMAI, DC: XOM MINH YEN, XA XUAN THANH, YEN THANH, NGHE AN, DT: 0367769608

         7,500,000

30/3/2020

Sender: 01310012. DD: 300320. SHGD: 10021352. BO: DO NGOC BAC. UNG HO MA SO 3687 CHI NGUYEN THI MAI XOM MINH YEN XA XUAN THANH YEN THANH NGHE AN

           100,000

30/3/2020

Sender: 79310001. DD: 300320. SHGD: 10006846. BO: TRAN TRUNG THANH. MA SO 3684, CHI NGUYEN THI THANH HUYEN

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310005. DD: 300320. SHGD: 10013824. BO: NGUYEN THANH BINH. MA SO 3687 NGUYEN THI MAI

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310005. DD: 300320. SHGD: 10014440. BO: LE HONG NHUNG. UNG HO MA SO 3688

           200,000

30/3/2020

Sender: 01310012. DD: 300320. SHGD: 10009862. BO: NGUYEN MINH THOAN. UNG HO MA 3673

           200,000

30/3/2020

Sender: 01310012. DD: 300320. SHGD: 10010564. BO: DO CONG CHUNG. UNG HO MA SO 3687 CHI NGUYEN THIMAI O NGHE AN

           200,000

30/3/2020

Sender: 01604003. DD: 300320. SHGD: 10000689. BO: HOANG MINH TRUNG. MS3684     CHARGEDETAILS OUR

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310012. DD: 300320. SHGD: 10014113. BO: LE THANH THUY. UNG HO NGUYEN XUAN DANG,   MA SO 3688

           500,000

30/3/2020

Sender: 79310001. DD: 300320. SHGD: 10014391. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3688 NGUYEN THI LOC

             30,000

30/3/2020

Sender: 79604002. DD: 300320. SHGD: 10000688. BO: HOANG MINH TRUNG. MS3687   CHARGEDETAILS OUR

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310001. DD: 300320. SHGD: 10014321. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3687 NGUYEN THI MAI

             30,000

30/3/2020

Sender: 01310001. DD: 300320. SHGD: 10017458. BO: PHAM XUAN TRUONG. GUI UNG HO CHI NGUYEN THI MAIO XOM MINH YEN   XUAN THANH   YEN THANH     NGHE AN.

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310001. DD: 300320. SHGD: 10015410. BO: LE ANH TUAN. UH MS 3688

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310001. DD: 300320. SHGD: 10022016. BO: NGUYEN THI THUY LINH. BUP BAC NINH UNG HO. MA 3687. MA 3683. MA 3682. MA 3684 MOI MA 50K

           200,000

30/3/2020

Sender: 79310001. DD: 300320. SHGD: 10026613. BO: LE THI THUY. GUI CHO MA SO 3688   CHAU NGUYEN XUAN DANG HS LOP 11 PHU THO

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310005. DD: 300320. SHGD: 10027175. BO: NGUYEN XUAN PHONG. UNG HO CHI NGUYEN THI MAI   MA SO 3687

           200,000

30/3/2020

Sender: 01310005. DD: 300320. SHGD: 10013376. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO MA SO 3687,   CHI NGUYEN THI MAI

         1,000,000

30/3/2020

Sender: 79334001. DD: 300320. SHGD: 10002055. BO: VU THI KIM THOA0555686. UNG HO CHI DINH.   MA SO: 3686 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           200,000

30/3/2020

Sender: 01310012. DD: 300320. SHGD: 10013421. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO MA SO 3685,   BA VU THI THU

         1,000,000

30/3/2020

Sender: 01310005. DD: 300320. SHGD: 10006876. BO: TRAN TRUNG THANH. MA SO 3681, CHI TO KIM LUYEN ME BE CAT TUONG

           500,000

30/3/2020

Sender: 01310001. DD: 300320. SHGD: 10013398. BO: NGO XUAN PHONG. UNG HO MA SO 3686,   CHI HO THI DINH

           500,000

30/3/2020

VCBPAY374981802. ung ho ms 3688. LUONG CHAU HANH CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

         1,000,000

31/3/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 310320. SH: 10020570. BO: NGUYEN THI THUY. UNG HO ANH HOANG VAN GIANG

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200105857001. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3689: anh Nguyen Van QuanDia chi: xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe AnSDT: 0949220180

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200678697004. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0378817527

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200078345005. TRAN TRUNG KIEN. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). So DT: 0367769608

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200553231001. PHAN THI CAM HONG. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan, Dia chi:   xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe AnSDT: 0949220180

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200896571002. NGUYEN THI LAN. Ung ho: MS 3687, MS 3688,   MS 3689. MOI TRUONG HOP 100, 000 VND

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200562567003. VU TAT THANH. VU TAT THANH 0942555886 Yen So Hoang Mai Hn ung ho MS 3687 Chi Nguyen Thi Mai, xom Minh Yen, Xuan Thanh,   Yen Thanh, Nhe An 0367769608

         1,000,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200733367009. TRAN THI NGOC. Ung ho anh Nguyen Van Quan   Ma so 3689

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200431795011. TRAN THI NGOC. Ung ho chi Nguyen Thi Loc   Ma so 3688

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103201036839001. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3683   Ba Nguyen Thi Hoi   Xom Cau Gu, xa Dong Son, huyen Yen the, tinh Bac Giang.

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200322711002. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3684   Chi Nguyen Thi Thanh Huyen   Thon 3, xa Quang Khe, huyen Dak G Long, tinh Dak Nong

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200108295004. NGUYEN THI LAN HUONG. Ung ho ma so 3685   Ba Vu Thi Thu   Thon Trinh nu, xa Hong Khe, Huyen Binh Giang, tinh Hai Duong.

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200904913001. Nguyen Thi Mai Minh Yen, Xuan Thanh, Yen Thanh,   Nghe An ma so 3687

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103201029201002. NGUYEN XUAN HOAI. Ung ho ms 3688 Nguyen Thi Loc

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200417437001. CHU VAN TUAN. Ung ho ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3003200123297001. Nguyen Van Hung ung ho ms 3681

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3003200946749002. Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3684

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3003200920749004. Nguyen Van Hung ung ho ms 3688

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3003200846097003. Nguyen Phuong Vy ung ho ms 3680

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200578117002. PHAM QUANG THANH. Ma so 3689: anh Nguyen Van QuanDia chi: xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe AnSDT: 0949220180

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200402277001. Ma so 3685: Ba Vu Thi Thu Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, Binh Giang,   Hai Duong Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, Binh Giang, Hai Duong

             50,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200863871002. VU HAU HIEN. 1. Ma so 3687:   Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An).

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200481615002. phan ngoc hung Giup ma so:   3689 (anh Nguyen Van Quan)

             50,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200593045001. VO THI THANH HUYEN. Ung ho muc Hoan Canh tren bao Dan Tri.   Ma so 3688 : 1. 000. 000 dong

         1,000,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200479925001. Nguyen Van Hai ma so 3689 anh Nguyen Van Quan   xom 3,   TP Vinh

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200161225001. NGUYEN THANH TU. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200212585001. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe An SDT: 0949220 Nguoi me

             60,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200806197002. VU THI THANH HUYEN. Ung ho ma so 3688

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200458283002. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200306983001. NGUYEN HUU HONG SON. ung ho MS3689 anh Nguyen Van Quan, xom 3, xa Nghia Phu, TP.   Vinh, Nghe An

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200101031001. NGUYEN NGOC VU. Ma so 3689: anh Nguyen Van QuanDia chi: xom 3,   xa Nghi Phu, TP Vinh, Nghe AnSDT:   0949220180

             20,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200914283001. HUYNH TRUNG HIEU. Ung ho chi Nguyen Thi Mai ma so 3687 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200413229001. TRAN THI HIEN. Giup ma 3687 chi Nguyen Thi Mai co chong bi chan thuong so nao & con bai liet   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200720101001. be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe An Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200746037001. NGUYEN XUAN THO. con xin gui 1 chut long thanh cho 2 co chu Ma so:   3644: Nguyen Xuan Tho ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT)

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200332465001. DO THI PHI PHUONG. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0378817527

           200,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200634269004. Nguyen Le Hoa 723 Hong Ha, Hoan Kiem, Ha Noi MS3688, NguyenThiLoc, khu10, xomSau, CamKhe, PhuTho

           300,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200693967002. NGUYEN XUAN THO. con co it tien con muon chuyen toi Ma So: 3689 ( NAM MO LUU LY QUANG VUONG PHAT )

           150,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200962581001. PHAM PHU DONG. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103201045613002. PHAM PHU DONG. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc.

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103201012535003. PHAM PHU DONG. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200653261001. NGUYEN HOANG ANH. Ung ho Ma so 3687: Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). So DT: 0367769608

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200804165004. PHAM PHU DONG. Ma so 3686: Chi Ho Thi Dinh

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200866941006. PHAM PHU DONG. Ma so 3683: Ba Nguyen Thi Hoi.

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200502301002. NGUYEN HOANG ANH. Ung ho Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi: Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. DT: 0378817527

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200993877007. PHAM PHU DONG. Ma so 3682: Anh Ho Sy Son

           500,000

31/3/2020

IBVCB. 3103200658337008. PHAM PHU DONG. Ma so 3685: Ba Vu Thi Thu

           500,000

31/3/2020

MBVCB375834484. ung ho anh Nguyen Van Quan ma so 3689. CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB375612809. Ma so 3687. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/3/2020

MBVCB375613400. Ma so 3682. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/3/2020

MBVCB375848670. ung ho chi Nguyen Thi Mai ma so 3687! . CT tu 0991000028988 VU VAN TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB375619211. Ung ho cho Nguyen Van Quan Ms: 3689. CT tu 0351001096666 PHAM THI MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB375621069. ung ho Ma so 3687 : chi Nguyen Thi Mai. CT tu 0011001708740 NGUYEN THU QUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB375860675. Toi ma so: 3689,   anh Nguyen Van Quan, xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe An. . CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/3/2020

MBVCB375860909. ma so 3689. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

31/3/2020

MBVCB375867201. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0901000105626 LE ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB375643067. ung ho ms 3689 Nguyen Van Quan. CT tu 0011004029733 PHI VAN QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/3/2020

MBVCB. 376177237. Ma so 3689. CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

31/3/2020

MBVCB. 376179233. Ma so 3688: ?Chi Nguyen Thi Loc. . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

31/3/2020

MBVCB. 375467812. ung ho nhung hoan canh kem may man. CT tu 0441003967510 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

31/3/2020

MBVCB. 375712953. ms 3681, to kim luyen(me be cat tuong). CT tu 0011001972856 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 375714387. ms 3680 Ba Thi Ky     vinh   nghe an. CT tu 0011001972856 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 375717454. ms 3684 nguyen thi thanh huyen daknong. CT tu 0011001972856 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 375481224. bhhh. CT tu 0451000476486 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

                   300

31/3/2020

MBVCB376205470. 3689. a nguyen van quan. CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/3/2020

MBVCB. 375494907. 3688 nguyen thi loc. CT tu 0081000171247 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 375968662. Ms 3672 (200k), ms 3673 (200k), ms 3687 (200k). CT tu 0081000381146 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           600,000

31/3/2020

MBVCB. 375518809. . Ma so 3689. CT tu 0021001039526 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

31/3/2020

MBVCB375523718. ma so 3689. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/3/2020

MBVCB. 375761433. anh Quan bi vo la lach. CT tu 0441000624785 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

          300,000

31/3/2020

MBVCB. 375763044. con trai bi dien cao the giat. CT tu 0441000624785 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

31/3/2020

MBVCB376252995. Ma so 3689: anh Nguyen Van QuanDia chi: xom 3,   xa Nghi Phu, TP Vinh, Nghe AnSDT:   0949220180. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/3/2020

MBVCB376255292. Ma so 3688: ?Chi Nguyen Thi Loc. DC: Khu 10, xom Sau,   X Dieu Luong, H Cam Khe, T Phu Tho. DT: 0378817527. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/3/2020

MBVCB. 375533795. ung ho ma so 3689. CT tu 0351001123586 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

31/3/2020

MBVCB376257942. Ma so 3685: Ba Vu Thi Thu?DC: Thon Trinh Nu, X Hong Khe,   H Binh Giang, T Hai DuongSo DT: 0329738288. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/3/2020

MBVCB376260169. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi MaiDia chi: Mai o xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An). So DT: 0367769608. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/3/2020

MBVCB375544952. ung ho MS 3689 anh nguyen van quan. CT tu 0081000459385 NGUYEN THU THUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/3/2020

MBVCB375824713. ung ho ma so 3687 va 3685 va 3689. CT tu 0011004334653 DINH THI THU BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/3/2020

MBVCB375784862. 3689. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 376277493. A Di Da Phat, chuc moi dieu tot lanh den gia dinh . CT tu 0141000887850 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

31/3/2020

MBVCB. 376280095. tai nan vo la lach. CT tu 0071004464748 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

31/3/2020

MBVCB. 375559470. Ung ho ma so 3689. CT tu 0031000124514 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

31/3/2020

MBVCB. 375560336. Ung ho ma so 3688. CT tu 0031000124514 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

31/3/2020

848495. 310320. 103526. ma so 3689, ung ho anh Nguyen Van Quan FT20091686399726

           100,000

31/3/2020

940146. 310320. 140215. Ung ho Ms 3688 FT20091200453687

           100,000

31/3/2020

204016. 310320. 103726. Ung ho anh Nguyen Van Quan (Ma so 3689)

           100,000

31/3/2020

105620. 310320. 003652. UNG HO CHI NGUYEN THI LOC 3688

         5,000,000

31/3/2020

770942. 310320. 004739. Gd ung ho ma so 3685 ba Vu Thi Thu tien nuoi chau FT20091041079246

           300,000

31/3/2020

335867. 310320. 005112. Ung ho me con chi Nguyen Thi Loc   ma so 3688

           250,000

31/3/2020

335999. 310320. 005332. Ung ho chi Nguyen Thi Mai   ma so 3687

           250,000

31/3/2020

045389. 310320. 164647. Ung ho a Nguyen Van Quan ma so 3689 FT20091131096531

           100,000

31/3/2020

711578. 310320. 064725. IBFT Cty tt Ung ho ma so 3689

           500,000

31/3/2020

208029. 310320. 195218. Ung ho nhan ai MS 3689

           300,000

31/3/2020

860480. 310320. 105816. Ung ho Ms3687 nguyen thi mai FT20091414082180

           200,000

31/3/2020

208213. 310320. 195307. UNG HO NHAN AI

           200,000

31/3/2020

781849. 310320. 071839. Han Trong Thanh ung ho Ma so 3688 FT20091875526199

             50,000

31/3/2020

038654. 310320. 200533. Ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

             50,000

31/3/2020

055578. 310320. 170125. Ms 3689, mong anh Quan nhanh khoe. Phuong FT20091478941411

           250,000

31/3/2020

717105. 310320. 075106. ma so 3689 nguyen van quan

           250,000

31/3/2020

361973. 310320. 075452. MA SO 3688 310320   07: 54: 51

           100,000

31/3/2020

283048. 310320. 075509. ung ho em Lai Thi Be

           500,000

31/3/2020

718017. 310320. 075525. ms 3687 chi nguyen thi mai

           250,000

31/3/2020

844417. 300320. 225445. 200330000053570 quyen. gop. ung. ho. em. nguyen. xuan. dang. lop. 11. bi. bong. dien. cao. the ZP5M6BR89HOK

           500,000

31/3/2020

362231. 310320. 075748. MA SO 3684 310320   07: 57: 47

           100,000

31/3/2020

960535. 310320. 143909. Ung ho T3 FT20091501519603

         5,000,000

31/3/2020

871819. 310320. 112013. Ma so 3689 giup do anh nguyen van quan nghe an FT20091172289469

         2,000,000

31/3/2020

355173. 310320. 081956. ms 3689 nguyen van quan

             50,000

31/3/2020

228051. 310320. 114628. Ma so 3685 ba vu thi thu

             50,000

31/3/2020

629499. 310320. 190050. Chuyen tien tu ViettelPay

             50,000

31/3/2020

700285. 310320. 205759. Giup do moi ma so sau day moi nguoi 500k   3687 Chi Nguyen Thi Mai   3684 Chi Nguyen Thi Thanh Huyen

         1,000,000

31/3/2020

045602. 310320. 210443. Ma so 3688 chang trai lop 11 bi dien cao the phong

           100,000

31/3/2020

802669. 310320. 085729. Ma so 3689 FT20091171854084

             50,000

31/3/2020

078108. 310320. 085739. 3689

           100,000

31/3/2020

516254. 310320. 135129. Gui ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           500,000

31/3/2020

844050. 310320. 102654. Ung ho chi Nguyen Thi Loc   ms 3688 FT20091993960502

           500,000

31/3/2020

373663. 310320. 090317. SANHSEACO GUI MA SO 3689 310320 09: 03: 16

             50,000

31/3/2020

836614. 310320. 212007. ms hien ct ms3680, 3681, 3688,   3689

         1,200,000

31/3/2020

056729. 310320. 091230. ung ho ma so 3688

         3,000,000

31/3/2020

896911. 310320. 121523. Ung ho ms 3685 ba Vu thi Thu, Hai Duong FT20091417111449

           200,000

31/3/2020

897733. 310320. 121730. Ung ho ms 3683 ba Nguyen thi Hoi, Bac Giang FT20091126913039

           200,000

31/3/2020

122060. 310320. 152503. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan Dia chi: xom 3,   xa Nghi Phu, TP Vinh, Nghe An

           100,000

31/3/2020

898491. 310320. 121930. Ung ho ms 3682 A Ho sy Son, Nghe An FT20091130200743

           200,000

31/3/2020

763108. 300320. 231759. Chuyen tien ung ho 3688 Nguyen thi Loc0378817527 FT20091336956590

         1,000,000

31/3/2020

913533. 300320. 231810. Ung ho MS 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen

           300,000

31/3/2020

899449. 310320. 122200. Ung ho 3680 chi Ba thi Ky, Nghe An FT20091080311589

           200,000

31/3/2020

900418. 310320. 122442. Ung ho ms 3681 chi To Kim Luyen, Ca mau FT20091130026579

           200,000

31/3/2020

877026. 310320. 152942. GIUP DO GIA DINH CHI MAI   MS 3687

         1,000,000

31/3/2020

813399. 310320. 092423. Ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan FT20091630440220

           500,000

31/3/2020

254505. 310320. 122726. Chuyen tien tu ViettelPay

           200,000

31/3/2020

320099. 310320. 122815. Ung ho ma so 3689   anh Nguyen Van Quan   Vinh     Nghe An

           500,000

31/3/2020

170759. 310320. 123132. gia dinh a Son Hoang giup MS 3672, 3682, 3687, 3688, 3689

         2,000,000

31/3/2020

791056. 310320. 214557. Vietcombank 0451000476889 ung ho a NV Quan 3689

           100,000

31/3/2020

095794. 310320. 180822. Ms 3688 FT20091840402008

           200,000

31/3/2020

192599. 310320. 215924. Ung ho MS 3689 FT20092400160760

           100,000

31/3/2020

742567. 310320. 220413. Ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

31/3/2020

117305. 310320. 094207. Ung ho ma so 3679 Anh Nguyen Xuan Lieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

31/3/2020

723585. 310320. 221815. Ung ho MS 3689   Nguyen Van Quan

           300,000

31/3/2020

129292. 310320. 125901. Cac con yeu ung ho ma 3687   200, 000 VND; Ma 3688   3689   moi ma 100, 000 VND

           400,000

31/3/2020

101585. 310320. 182522. 5219670652 Chuyen qua MoMo giup do anh Nguyen Van Quan ma so 3689 xom 3 xa Nghi Phu TP Vinh Nghe An

           200,000

31/3/2020

913578. 310320. 130115. Ung ho ma so 3688 Nguyen Thi Loc FT20091463099252

           100,000

31/3/2020

122562. 310320. 094807. Ung ho ma so 3680 Chi Ba Thi Ky Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

31/3/2020

743224. 310320. 094837. Ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           300,000

31/3/2020

200728. 310320. 223202. Ung ho MS 3688 FT20092863452552

             50,000

31/3/2020

127444. 310320. 095331. Ung ho ma so 3681   Chi To Kim Luyen me be Cat Tuong   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

31/3/2020

438754. 310320. 131324. UNG HO MS 3689 NGUYEN VAN QUAN 310320 13: 13: 23

           300,000

31/3/2020

314668. 310320. 103221. Ma so 3684. Nguyen Thi Thanh Huyen

           500,000

31/3/2020

300210. 310320. 155919. ma so 3689

           500,000

31/3/2020

313580. 310320. 101134. Tam long nhan ai ma so 3681 chi To Kim Luyen

           500,000

31/3/2020

476934. 310320. 133702. ung ho ma so 3682 anh Ho Sy Son  dia chi Nghe An

           100,000

31/3/2020

477307. 310320. 133902. ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan que quan Nghe An

           100,000

31/3/2020

313830. 310320. 101701. Tam long nhan ai   ma so 3688   c Nguyen Thi Loc, Phu Tho

          500,000

31/3/2020

Sender: 48304001. DD: 310320. SHGD: 10002268. BO: LE MINH HUNG. MS 3679 ANH NGUYEN XUAN LIEU ( HATINH ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI

           300,000

31/3/2020

Sender: 79303003. DD: 310320. SHGD: 10001109. BO: PHAM HONG THANG. MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOC

         1,000,000

31/3/2020

Sender: 01321001. DD: 310320. SHGD: 10002065. BO: PHAM THI CAM TU. MA SO 3689 ANH NGUYEN VAN QUANDIA CHI XOM 3 XA NGHI PHU TP VINH NGHE ANSDT 0949220180

           100,000

31/3/2020

Sender: 79307005. DD: 310320. SHGD: 10002500. BO: LY NGOC OANH. IBGIUP MS 3680, 3682 DEN 3689 MOIMS 200. 000D

         1,800,000

31/3/2020

Sender: 48304001. DD: 310320. SHGD: 10001646. BO: LE MINH HUNG. MS 3672 CHI TRAN THI LIEU ( HA TINH ) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           300,000

31/3/2020

Sender: 01307001. DD: 310320. SHGD: 10003067. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP MA SO 3688

           500,000

31/3/2020

Sender: 01307001. DD: 310320. SHGD: 10003122. BO: NGUYEN THIEN LUAT. IBGIUP MA SO 3687

           500,000

31/3/2020

Sender: 01314007. DD: 310320. SHGD: 10000436. BO: DO BACH KIM. UNG HO MS 3688 CHI LOC O PHU THO

           300,000

31/3/2020

Sender: 48304001. DD: 310320. SHGD: 10001640. BO: LE MINH HUNG. MS 3674 HUYNH BAO THAI ( TRA VINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANG LONG

           300,000

31/3/2020

Sender: 48304001. DD: 310320. SHGD: 10002265. BO: LE MINH HUNG. MS 3677 TRAN THI XINH ( NGHE AN )TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANG LONG

           300,000

31/3/2020

Sender: 79310001. DD: 310320. SHGD: 10008999. BO: NGUYEN THU HONG. UNG HO MS 3686

           100,000

31/3/2020

Sender: 01604003. DD: 310320. SHGD: 10000343. BO: VU TUONG ANH. TRA SON UNG HO MS 3689 ANH NGUYENVA N QUAN XOM 3 XA NGHI PHU TP VINH TINH NGHE AN CHARGEDETAILS OUR

           300,000

31/3/2020

Sender: 01310001. DD: 310320. SHGD: 10012345. BO: NGUYEN THANH BINH. 3689 NGUYEN VAN QUAN

           200,000

31/3/2020

Sender: 01310001. DD: 310320. SHGD: 10003395. BO: HOANG HAI. UNG HO MS 3687, 3688

           200,000

31/3/2020

Sender: 01310012. DD: 310320. SHGD: 10007314. BO: LE HONG THANG. UH MS 3689 NGUYEN VAN QUAN

         1,000,000

31/3/2020

//SAL2020091S06 8002707001// HACH TOAN BAO CO GD CTN KHONG THANH CONG TRACE 169573 NGAY 26. 03. 20

           200,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200562653001. Ho Sy Son, Ma so 3682 Xuan Tuong, xa Xuan Tuong, Thanh Chuong, Nghe An Ma so 3682

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200600481003. Nguyen Thi Mai, Ma so 3687 Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh (Nghe An) Ma so 3687

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200709573002. Tran Thi Lieu, Ma so 3672 Kien Thanh, thi tran Dong Loc, Can Loc,   Ha Tinh Ma so 3672

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200994529002. Trang vcb Ung ho Nguyen Thi Chinh MS3690

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200688569004. Vu Thi Thu , Ma so 3685 Trinh Nu, xa Hong Khe, huyen Binh Giang, Hai Duong Ma so 3685

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200980997003. Trang vcb Ung ho Nguyen Van Quan MS3689

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200948525006. Nguyen Thi Hoi, Ma so 3683 Dong Son, huyen Yen The, tinh Bac Giang Ma so 3683

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200991429007. To Kim Luyen, Ma so 3681 Khom 6, phuong 2,   TP Ca Mau, tinh Ca Mau Ma so 3681

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200052001008. Ba Thi Ky, Ma so 3680 Vinh My, phuong Vinh Tan, TP Vinh,   Nghe An Ma so 3680

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200830047001. TRAN LAN PHUONG. Ung ho cho hoan canh ma so 3687

         2,137,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200813459001. NGUYEN NGOC CHAU. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200626543003. Ngo Bao Tue Quan 7, Tp HCMC MS: 3687+ 3688 +3689+ 3681+ 3684: 200k /hoan canh

         1,000,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200013141002. Anh Dung Xuan La, Tay Ho, Ha Noi Ma so 3690

           200,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200856165001. Lien Nguyet Ngo 13 Khuat Duy Tien   Thanh Xuan Ung ho Ma so 3690

             80,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200007511001. TRUONG NGOC THANH. Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). Dia chi: Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang.

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200305109002. TRINH THI HONG YEN 3690: 200K; 3689: 200K; 3688: 200K

           600,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200124755001. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Khu 10,   xom Sau, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, ti Ho tro chua benh

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200564267003. Ma so 3690:   Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo hon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Ho tro chua benh

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200144397001. LE THI XUAN TUYEN. ung ho ma so : 3690 Nguyen Thi Chinh (con gai A. Ngo). cau mong cho A. Ngo mau khoe va binh an (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT)

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200673089001. TRUONG MINH THIN. Ma so 3675: Chi Nguyen Thi Hao. Dia chi: Xom Kim Long 2,   xa Binh Son, thanh pho Song Cong, tinh Thai Nguyen.

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200392817002. TRUONG MINH THIN. Ma so 3657: Ba Hoang Thi Hoa Dia chi: Thon Minh Hai, xa Minh Loc, huyen Hau Loc, tinh Thanh Hoa

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200705989003. TRUONG MINH THIN. Ma so 3658: Chi Bui Thi Thu Hien. Thon 9, xa Yen Kien, huyen Doan Hung, tinh Phu Tho. DT: 0972278092

           200,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200892309004. TRUONG MINH THIN. Ma so 3661: Cu Than Van Truong Dia chi: Thon Bai Giua, xa Lam Cot,   huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200441037005. TRUONG MINH THIN. Anh Lo Van Binh. Dia chi: To 3, phuong Chieng An, thanh pho Son La, tinh Son La

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200355033002. Nguyen Thi Hoi Xom Cau Gu, xa Dong Son, huyen Yen The, tinh Bac G Ms 3683 ung ho ba Nguyen thi Hoi

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200723365003. Vu Thi Thu Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, Binh Giang,   Hai Duong Ms 3685 ba Vu Thi Thu

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200566771001. x x Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh

         2,000,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200851739003. x x Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

         2,000,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200869787001. TONG PHI PHUNG. Ma so 3682   Ho tro anh Ho Sy Son, xa Xuan Tuong, huyen Thanh Chuong, Nghe An

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 3103200718007001. DANG QUOC CUONG. Ma so 3689: anh Nguyen Van QuanDia chi: xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe AnSDT: 0949220180

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 3103200006311001. PHAM VAN TUNG. Gia dinh Anh Tung Ung ho Ma so 3688 : Chi Nguyen Thi Loc ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )

             50,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200371877001. PTK 3688

           200,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200003783001. Tran Tuan Hai Phong Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200288123001. phan ngoc hung Giup ma so:   3690 Nhuyen Thi Chinh(con gai anh Ngo)

             50,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200752475001. DANG DINH SANG. Ms 3690, Nguyen Thi Chinh(con gai anh Ngo)   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200686647001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200743921001. Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh con gai anh Ngo. Thon Vang,   xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Tinh mang

             60,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200146797003. DOAN HONG PHUONG THAO. MS 3690, 500. 000

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200997653002. Nguyen Thi Hai Yen Hanoi 3690

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200940493001. Nguyen Thi Hai Yen Hanoi 3689

           150,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200424447001. HOANG TRONG DUC. ung ho ma 3690 la 100 k   cau mong quy vi manh khoe A DI DA PHAT

           100,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200438891001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms 3690; Nguyen thi chinh

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200363891001. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           200,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200134463002. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo).

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200425007001. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS 3690: Nguyen Thi Chinh

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200353943003. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           500,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200826345002. TRAN THI KIM ANH TP HCM MS 3684

           300,000

1/4/2020

IBVCB. 0104200297917001. Pham Bich Ngoc Nguyen Van Khoi, Go Vap, Tp.   HCM MS 3687: C Nguyen Thi Mai ( Yen Thanh, Nghe An)

           300,000

1/4/2020

MBVCB. 376811952. MS 3689 va MS 3690 moi nguoi 500k. CT tu 0021001662872 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         1,000,000

1/4/2020

MBVCB. 376331115. nguoi ngheo neo don. CT tu 0011004420665 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

1/4/2020

MBVCB376586829. ung ho ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). CT tu 0491000053784 PHAM SY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376588175. ung ho ma so 3689: anh Nguyen Van Quan. CT tu 0491000053784 PHAM SY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376836388. ung ho gia dinh anh Quan ms 3689. . CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376589435. ung ho ma so 3685: ba Vu Thi Thu. CT tu 0491000053784 PHAM SY DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376596370. UNG HO MA SO 3686. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

1/4/2020

MBVCB376596871. UNG HO MA SO 3687. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

1/4/2020

MBVCB376597440. UNG HO MA SO 3690. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

1/4/2020

MBVCB. 376368128. bo bi tai nan giao thong. CT tu 0351000765069 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

1/4/2020

MBVCB376611922. chuc anh va gia dinh som vuot qua kho khan. CT tu 0451000317888 BUI TAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

            100,000

1/4/2020

MBVCB376635617. ung ho ma so 3690 Nguyen Thi Chinh, thon Vang,   xa Tien Luc, huyen Langj Giang,   tinh Bac Giang. . CT tu 0451001549629 HA QUANG HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB. 376399957. 3687 250k 3688 250k 3689 250k 3690 250k. CT tu 0071001027612 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         1,000,000

1/4/2020

MBVCB376896534. giup do ms: 3690,   Nguyen Thi Chinh con gai a Ngo,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0461000530583 PHAM TAN HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

1/4/2020

MBVCB376778623. ung ho ma so 3690. Tai nan tram trong. CT tu 0021000238736 QUACH TUAN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB. 376410639. ma so 3690   nguyen thi chinh. CT tu 0161001716666 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

1/4/2020

MBVCB376652640. Ung ho be Cat Tuong ms 3681 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0211000483255 NGUYEN THI SEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

1/4/2020

MBVCB376924034. Ung ho anh Nguyen Dinh Ngo tai nan gt (ma so 3690). . CT tu 0621000398406 NGUYEN DANG TRINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

1/4/2020

MBVCB376670605. ms so 3690. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

1/4/2020

MBVCB. 376673602. tai nan giao thong vo la lach. CT tu 0451000243455 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

1/4/2020

MBVCB376682585. ma so 3690. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376310392. 3689 anh Nguyen Van Quan. CT tu 0961000669669 TRINH QUANG TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

1/4/2020

MBVCB. 376943777. 3690. CT tu 0021001406380 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

1/4/2020

MBVCB. 376688190. UNG HO MS 3690. CT tu 0691000401036 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

1/4/2020

MBVCB376692436. giup ma so 3687: gd chi nguyen thi mai . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat, hue chuyen tien . CT tu 0461000614290 TA THI HUE toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB376471816. anh: nguyen van quan. ms: 3689. CT tu 0101001050364 NGUYEN CONG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

1/4/2020

MBVCB. 376471933. MS 3685 ba Vu Thi Thu, Hai Duong. CT tu 0011000714284 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

1/4/2020

MBVCB376965920. MS 3690 Nam Mo Duc Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0011004372428 KHONG VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

1/4/2020

MBVCB376798141. Ho tro benh nhan NGUYEN DINH NGO. CT tu 0071000766389 THAI HOAI KHANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

1/4/2020

MBVCB. 376975080. Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). . CT tu 0071003514018 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

1/4/2020

MBVCB376736263. Ung ho cho chi Ho Thi Dinh   MS 3686. CT tu 0611001974555 NGUYEN THI HOANG MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

1/4/2020

MBVCB. 376739705. ung ho cho chi Nguyen Thi Mai ma so 3687. CT tu 0611001974555 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           250,000

1/4/2020

MBVCB377005368. 1. Ma so 3676:   Anh Nguyen Van Hung. Dia chi:   Thon Trinh Loc, xa Hoang Giang, huyen Hoang Hoa, tinh Thanh HoaDT: 0976. 476. 908. CT tu 0781000405447 TAO NAM VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

1/4/2020

MBVCB. 377010102. bm, V ung ho 3685 hy vong giup do ba, cac con. CT tu 0451000470337 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

1/4/2020

MBVCB. 377013772. UH MS 3687. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0541000204381 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

1/4/2020

MBVCB. 377021653. ung ho ms3690. CT tu 0411001082964 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

1/4/2020

MBVCB376527976. UngHo MS 3687 chi Nguyen Thi Mai. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

1/4/2020

MBVCB. 376801024. MS3690. NG DINH NGO. Thon Vang, Tien Luc, Lang Giang, B. CT tu 0371003863952 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

1/4/2020

MBVCB. 376533854. N/I. CT tu 0351000819546 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

1/4/2020

352426. 010420. 072915. Tran Van Hau ung ho ma so 3690. Xin cam on

             50,000

1/4/2020

352449. 010420. 073046. Nguyen The Huy 43t ung ho ma so 3690. Xin cam on

             50,000

1/4/2020

473825. 010420. 150528. CK UH MS 3690 NGUYEN THI CHINH . NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.

           200,000

1/4/2020

061231. 010420. 074855. ung ho ma so 3690 anh Tho

           200,000

1/4/2020

226447. 010420. 075248. Ma so 3684 chi nguyen thi thanh huyen thon 3 xa quang khe huyen dak glong tinh dak nong

         1,000,000

1/4/2020

115449. 010420. 151303. Ung ho Be Cat Tuong bi ung thu mau Ma so 3681 Khom 6 Phuong 2 Thanh pho Ca Mau NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           500,000

1/4/2020

507821. 010420. 180345. Giup do MS 3687. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20092120434542

           100,000

1/4/2020

672665. 010420. 215109. ma so 3690 Nguyen Thi Chinh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

1/4/2020

743954. 010420. 180626. MA SO 3689: ANH NGUYEN VAN QUANG 010420   18: 06: 24

         1,000,000

1/4/2020

801735. 010420. 113745. IBFT Nam mo duoc su luu ly quang vuong p

           100,000

1/4/2020

802202. 010420. 114442. IBFT ungho ms3687 chi Nguyen Thi Mai

           500,000

1/4/2020

239371. 010420. 082654. Ma so 3690 FT20092408744572

           100,000

1/4/2020

363867. 010420. 114815. Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). Dia chi Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, ti

           300,000

1/4/2020

515418. 010420. 182226. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Giup Ms 3690 FT20092795332632

           200,000

1/4/2020

174079. 010420. 083504. ung ho MS 3690 chuc anh som khoi benh

         1,000,000

1/4/2020

429348. 010420. 153008. Duoc su Luu Ly Quang Vuong Phat gui Ms 3687 FT20092609363967

             50,000

1/4/2020

174208. 010420. 083739. ung ho MS 3689 chuc anh manh khoe

         1,000,000

1/4/2020

828508. 010420. 152719. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Masp3690   giup do Nguyen Thi Chinh con gai anh Ng

           100,000

1/4/2020

518354. 010420. 183017. Giup do MS 3690. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT20092760850204

           100,000

1/4/2020

174463. 010420. 084205. ung ho MS 3687 chuc chi va cac con manh khoe

         2,000,000

1/4/2020

508806. 010420. 084848. Ma so 3687 Nguyen Thi Mai

           200,000

1/4/2020

084643. 010420. 110344. Ung ho ma so 3688 chi Nguyen thi loc

             50,000

1/4/2020

705806. 010420. 085146. ung ho g. d chu Ngo   ma so 3690: nguyen thi chinh (con gai) Lang Giang, bac giang

           100,000

1/4/2020

250026. 010420. 090019. Ma So 3690. Good luck so much. FT20092100013710

         1,000,000

1/4/2020

589194. 010420. 215952. Ung ho benh nhan ma so 3690 FT20094055319242

           100,000

1/4/2020

176644. 010420. 091208. Ung ho 3689 NGUYEN VAN QUAN

             50,000

1/4/2020

511266. 010420. 123039. CK tu 002058840002 den 0451000476889. ND: Ma so 3690. NAM MO DUOC SU LUU LY

           100,000

1/4/2020

341854. 010420. 123754. DUONG CHI TRUNG UNG HO MS3690. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

             50,000

1/4/2020

603377. 010420. 091958. UNG HO MA SO 3690: NGUYEN THI CHINH(NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) 010420 09: 19: 56

           200,000

1/4/2020

446268. 010420. 160115. Ma so 3690 FT20092706088308

           200,000

1/4/2020

353552. 010420. 124142. Ung ho ma so 3684 FT20092127870019

           100,000

1/4/2020

446856. 010420. 160209. Ma so 3689 FT20092560978004

           200,000

1/4/2020

111781. 010420. 144816. Ung ho ms 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen

           300,000

1/4/2020

447290. 010420. 160255. Ma so 3688 FT20092155805611

           200,000

1/4/2020

447806. 010420. 160349. Ma so 3687 FT20092120050508

           500,000

1/4/2020

223101. 010420. 043725. Ung ho Ma so 3688 FT20092702037712

           500,000

1/4/2020

448590. 010420. 160512. Ma so 3685 FT20092633018110

           300,000

1/4/2020

172406. 010420. 124933. Ung ho MS 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai Anh Ngo) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

1/4/2020

449119. 010420. 160607. Ma so 3686 FT20092706108162

           200,000

1/4/2020

449533. 010420. 160654. Ma so 3681 FT20092424108545

           300,000

1/4/2020

003560. 010420. 011604. MA SO 3689 anh NGUYEN VAN QUAN

           200,000

1/4/2020

635679. 010420. 110806. UNG HO 3 EM BE BI BO ME BO ROI 010420 11: 07: 46

           300,000

1/4/2020

366504. 010420. 130112. Chip_Ti HP ung ho ms 3687

           100,000

1/4/2020

276538. 010420. 093759. 5224873251 Chuyen qua MoMo giup do Nguyen Thi Chinh ma so 3690 o thon Vang xa Tien Luc huyen Lang Giang Bac Giang

           200,000

1/4/2020

926711. 010420. 193530. MoMo 01644719289 Truong Thi Hien mong chu som binh phuc a 970436 5229538071

             20,000

1/4/2020

366592. 010420. 130530. Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi Khu 10, Xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

           200,000

1/4/2020

267726. 010420. 094217. Ma So 3687 Chi Nguyen Thi Mai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20092834108221

             99,117

1/4/2020

854643. 010420. 220431. Vietcombank 0451000476889 Ung ho ms 3685 ba Vu Thi Thu,   dchi huyen Binh Giang, tinh Hai Duong.

           200,000

1/4/2020

357608. 010420. 095309. Ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai

           100,000

1/4/2020

274807. 010420. 095716. Nhom Hai Hau ung ho MS 3687 Nguyen Thi Mai. Nghe An FT20092254214952

           200,000

1/4/2020

636265. 010420. 111005. UNG HO CHANG TRAI LOP 11 MO COI CHA BI DIEN CAO THE PHONG NGUOI BOC KHOI 010420   11: 09: 51

           300,000

1/4/2020

367583. 010420. 133420. Ung ho chi Nguyen Thi Mai, ms   3687 . Nam mo duoc su Luu Ly Quang Vuong Phat !

           200,000

1/4/2020

272766. 010420. 133826. tam long thanh

           100,000

1/4/2020

112342. 010420. 145216. Ung ho ms 3685 ba Vu Thi Thu

           250,000

1/4/2020

380029. 010420. 135113. Ung ho ma so 3690   chu Nguyen Dinh Ngo. Mong chu mau binh phuc. FT20092658184650

           100,000

1/4/2020

480903. 010420. 164652. ung ho ma so 3690

           100,000

1/4/2020

383079. 010420. 135833. Ung ho ma so 3672   chi Tran Thi Lieu. Mong chi chua khoi mat de cham lo cho Ngoc va cac em. FT20092

           100,000

1/4/2020

826514. 010420. 204047. Ung ho MS3684

           100,000

1/4/2020

475719. 010420. 165407. Ma so 3688 chi nguyen thi loc khu 10 xom sau, xa dieu luong, cam khe, phu tho.   Nam mo duoc su luu ly

             50,000

1/4/2020

933247. 010420. 204736. MoMo 0938982964 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Mong gd chi Mai som vuot qua kho khan nay 970

           100,000

1/4/2020

754167. 310320. 223857. Ma so 3685 ba Vu Thi Thu NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

1/4/2020

053419. 310320. 224153. ma so 3689 ung ho anh Nguyen van quan

           100,000

1/4/2020

205079. 310320. 225421. NGUYEN XUAN DANG FT20092438288006

           200,000

1/4/2020

412073. 010420. 141727. Thu Anh ung ho tu thien hoan canh 3690. 3689. 3688.   3686. 3685. 3684.   3683. 3682. 3678.   3674

         3,500,000

1/4/2020

575878. 010420. 211148. Ung ho MS 3690 FT20092029280155

           100,000

1/4/2020

800081. 010420. 111449. IBFT ungho ms3690: Nguyen Thi Chinh

           500,000

1/4/2020

000463. 010420. 104341. hoang van thanh xom 1 dien my dien chau ung ho ma so MS3685

           200,000

1/4/2020

433807. 010420. 142547. 5227118530 Chuyen qua MoMo NGUYEN THI HOANG MY UHMS 3678 Nguyen Xuan Lieu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

1/4/2020

301068. 010420. 104902. Ung ho ma so 3690 FT20092165009128

           300,000

1/4/2020

547566. 010420. 171542. 5228458910 Chuyen qua MoMo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat     ung ho MS 3690   ten nguoi ung ho Phan Ly Nguyet Thu

           100,000

1/4/2020

580396. 010420. 212639. 3657 ba Hoang Thi Hoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20092500420040

             50,000

1/4/2020

487291. 010420. 171700. Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh con gai anh Ngo FT20092987982907

           500,000

1/4/2020

302272. 010420. 105122. Ung ho ma 3690 Anh Ngo FT20092409185284

           100,000

1/4/2020

585081. 010420. 214730. ms 3690 nguyen thi chinh

             50,000

1/4/2020

488176. 010420. 171854. MS. 3690 FT20092626750014

           300,000

1/4/2020

525547. 010420. 001253. 3689 nguyen van quan

           100,000

1/4/2020

226665. 010420. 065842. Tu thien FT20092617716274

           300,000

1/4/2020

439771. 010420. 143535. 5227189557 Chuyen qua MoMo Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

1/4/2020

838962. 010420. 214007. Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           100,000

1/4/2020

Sender: 01307001. DD: 010420. SHGD: 10006139. BO: NGUYEN THIEN THAO. IBUNG HO MA SO 3687     CHI NGUYEN THI MAI

           500,000

1/4/2020

Sender: 01360002. DD: 010420. SHGD: 10000677. BO: NGUYEN VAN HUNG. UNG HO CHI NGUYEN THI MAI   MASO 3687

           300,000

1/4/2020

Sender: 79317002. DD: 010420. SHGD: 10000924. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIENUNG HO MS: 3690 (3690)NGUYEN THI CHINH (CON GAI A NGO)   BAC GIANG A NGUYEN DINH NGO BIOTO DAM GAY 5 XUONG SUON DA CHANTHUONG

         2,000,000

1/4/2020

Sender: 01310001. DD: 010420. SHGD: 10010579. BO: NGUYEN THI KIM ANH. CHUYEN TU THIEN CHO CO NGUYEN THI MAI. MA SO 3687.   CHUYEN KHOAN ONLINE NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

             40,000

1/4/2020

Sender: 79334001. DD: 010420. SHGD: 10002150. BO: LUONG THI HONG NHUNG0007707. UNG HO MS 3687   3688     3689   3690 MOI MA SO 1 TRIEU (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         4,000,000

1/4/2020

Sender: 79310001. DD: 010420. SHGD: 10019073. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3690

           100,000

1/4/2020

Sender: 01310005. DD: 010420. SHGD: 10018899. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3688

           100,000

1/4/2020

Sender: 01310005. DD: 010420. SHGD: 10018835. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA,   UNG HO MS3689

           100,000

1/4/2020

Sender: 01310005. DD: 010420. SHGD: 10004621. BO: NGUYEN XUAN MANH. BON UNG HO MA SO 3685 VU THI THU

           100,000

1/4/2020

Sender: 01310005. DD: 010420. SHGD: 10008065. BO: PHAN THANH TU. MS 3690, NGUYEN THI CHINH, NAM MODUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

1/4/2020

Sender: 01310001. DD: 010420. SHGD: 10005251. BO: NGUYEN XUAN MANH. BIN UNG HO MA SO 3787 NGUYEN THI MAI

           100,000

1/4/2020

VCBPAY376351189. Ung ho 30MS tu 3695 3724 x 150. 000/ ma so. LAM THI DAN AN CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

         4,500,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200311877002. LE QUANG NAM. Chung tay cung Bao Dan Tri phong chong dich benh Covid 19

           500,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200714171001. LUU BICH NGOC. Ung ho 3683, 3684, 3688, 3689

         2,000,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200302551001. Ngan Pham Q2, TPHCM Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai

           300,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200632367001. LE THANH ANH Binh Duong Nguyen Thi Chinh   3690

           300,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200102653002. NGUYEN MINH PHAT. UNG HO MS 3690

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200239597001. NGUYEN MANH CUONG. chuyen tien ung ho covid 19

           600,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200109125001. NGO TUAN ANH 144 Hoang Ngan, P16, Q8, HCM Ma so 3691: Phong, chong giac Covid   19

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200731269001. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM Ung ho MS 3690, Nguyen Thi Chinh

           150,000

2/4/2020

IBVCB. 0204201040301002. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM Ung ho MS 3689, anh Nguyen Van Quan

           150,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200126089003. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM Ung ho MS 3688, chi Nguyen Thi Loc

           150,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200709761004. Nguyen Thi Minh Nhat Tan Phu, TPHCM Ung ho MS 3687, chi Nguyen Thi Mai

           150,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200007645001. Phong chong giac Covid 19     Ma so 3691

         1,000,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200813285002. Nguyen Van Quan   xom 3     xa Nghi Phu   thanh pho Vinh     tinh Nghe An     Ma so 3689

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200377021003. Nguyen Thi Mai   xom Minh Yen   xa Xuan Thanh     huyen Yen Thanh   tinh Nghe An     Ma so 3687

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200942281004. Nguyen Thi Thanh Huyen   thon 3   xa Quang Khe     huyen Dak Glong   tinh Dak Nong     Ma so 3684

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200881241005. Nguyen Thi Hoi   xom Cau Gu   xa Dong Son   huyen   Yen The   tinh Bac Giang     Ma so 3683

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200278249006. Ho Sy Son   xom Xuan Tuong   xa Xuan Tuong   huyen Thanh Chuong   tinh Nghe An     Ma so 3682

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204201036517001. Ma so 3687: Chi Nguyen Thi Mai xom Minh Yen, xa Xuan Thanh, Yen Thanh,   Nghe An kho khan

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0104200325901001. BUI THU HIEN. Ung ho ma so 3690

         1,000,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200151823002. 3689: anh Nguyen Van Quan xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh,   Nghe An gd kho khan, chi benh tam than, tai nan vo la lach

             50,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200564611001. LE QUOC HOANG. UNG HO BAO DAN TRI MS 3690 CHI NGUYEN THI CHINH

           500,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200387209001. phan ngoc hung Giup ma so:   3691 (phong, chong Covid 19)

             50,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200512785003. LE THI LAN ANH. 3662. Mong em som khoe manh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

           100,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200186667001. PHAM THAI KIEN. MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO ANH NGUYEN VAN QUAN (MA SO 3689)

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200598931002. PHAM THAI KIEN. TIEN MINH & MINH KHANG UNG HO BE NGUYEN DA THAO (MA SO 3684)

           300,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200377419001. DIEP THI THE MAI. UH MS3670

           300,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200133083003. DIEP THI THE MAI. Ho tro MS 3681

           300,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200884531001. DOAN HONG PHUONG THAO. MS 3688, 500. 000 VND

           500,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200740605008. Nguyen Thi Chinh Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, Bac Giang MS 3690; Nguoi dan ong bi o to dam gay 5 xuong suon

           500,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200432593001. PHAM HOANG VIET SOC TRANG HO TRO MA SO 3683, 3688, 3689 MOI HOAN CANH 200. 000

           600,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200940887002. DANG QUOC CUONG. Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh con gai anh Ngo. Dia chi: Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang. DT 0985504185

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200270759001. Nguyen Thi Lan tU SON BAC NINH MA SO 3685

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200865931002. Nguyen Thi Lan tU SON BAC NINH MA SO 3689

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200197271003. Nguyen Thi Lan tU SON BAC NINH MA SO 3684

           200,000

2/4/2020

IBVCB. 0204200066513001. TRAN THI PHUONG.

           200,000

2/4/2020

MBVCB377056735. MS3689 anh nguyen van quan. CT tu 0011004037324 DUONG THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377315783. E H chuyen tien ung ho. CT tu 0201000588567 PHAM THI THUY HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB. 377320152. Ma so 3691: Ung ho chong giac covid 19. CT tu 0011002894885 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB377322855. ung ho ma so 3689. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

2/4/2020

MBVCB377280807. Covid 19. CT tu 0121002360241 TA NHU LUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

2/4/2020

MBVCB377080651. ung ho chu Ngo. CT tu 0561000598537 NGUYEN DUC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377082009. MS 3690 Ung ho chi Nguyen Thi Chinh con gai anh Ngo. CT tu 0251002694191 NGUYEN THI MAI ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377329180. Chong giac Covid 19. CT tu 0181002817938 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

2/4/2020

MBVCB377343243. MS 3691 chong Covid 19. CT tu 0361000344364 DO THI THUY HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377099472. Gui tang chau Tien Minh_ con anh Nguyen Van Hung_ ma so 3676. CT tu 0351001005023 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377100325. Chung tay phong chong dich covid19_Ma so 3691. CT tu 0351001005023 NGUYEN THI NHUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377348855. ma so 3691: phong chong giac covid 19. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377109061. Ma So 3690. CT tu 0071001460592 HO SAM KIT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

2/4/2020

MBVCB377111400. MS 3672 TRAN THI LIEU. CT tu 0071000715225 TRAN NGUYEN SA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377527039. MS 3691 Chong giac Covid 19. CT tu 0011000857876 TRAN THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377112532. ung ho ma so: 3690 (Nguyen Thi Chinh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

2/4/2020

MBVCB377126665. ung ho ma so 3689, 3688. CT tu 0011001888680 BUI THI LIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

2/4/2020

MBVCB. 377371211. ma so 3664 , 3671 , 3672 , 3683. CT tu 0091000036100 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           800,000

2/4/2020

MBVCB377128675. ms 3691. CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377137060. that nghiep. CT tu 0451000332713 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             50,000

2/4/2020

MBVCB377169177. Ung ho MS 3691. CT tu 0141000799094 NGUYEN DUC TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

2/4/2020

MBVCB377179735. Chi Phuong va Minh Khang ung ho 8 ma so 3683/ 84/85/ 86/87/ 88/89/ 90 moi ma so 300. 000VND. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,400,000

2/4/2020

MBVCB377183767. ma 3691 phong chong giac covid 19. CT tu 0931004215969 NGUYEN THI NGOC THOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377188269. ung ho be Cat Tuong dieu tri benh ung buou. CT tu 0491000057994 NGO THI THU DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

2/4/2020

MBVCB. 377196811. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377197512. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377198001. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377437723. ung ho 3691. CT tu 0281001885234 HUYNH VAN TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

2/4/2020

MBVCB. 377439884. hoan canh kho khan. CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377441999. hoan canh kho khan. CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377443246. hoan canh kho khan. CT tu 0021001693360 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377536772. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377449785. t3. CT tu 0011001456392 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           500,000

2/4/2020

MBVCB. 377537232. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377214437. MS: 3689. CT tu 0371000441906 NGUYEN DUC HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB. 377537747. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377538248. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377538658. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377227212. Vu Hoang Yen Thao Dien   MS 3691. CT tu 0071001137594 VU HOANG YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB377538916. ma so 3691 phong chong giac covid 19. CT tu 0071003104702 PHAM CAM HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

2/4/2020

MBVCB. 377539294. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377539634. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377235789. ung ho 3690. CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377540162. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377295986. chong giac covid 19 . CT tu 0201000187562 PHAN THI HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377241321. maso 3688. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377242480. maso 3689. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377242999. maso 3690. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377243476. maso 3675. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377243947. maso 3676. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377244401. maso 3677. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377245097. maso 3678. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377245574. maso 3679. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377246129. maso 3680. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB. 377246575. maso 3681. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377540823. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377247101. maso 3682. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377247615. maso 3683. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377248000. maso 3684. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377248383. maso 3685. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB. 377249018. maso 3686. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

2/4/2020

MBVCB377248913. 3690. nguyen thi chinh ( con gai a ngo). CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377249388. maso 3687. CT tu 0011001100214 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           150,000

2/4/2020

MBVCB377250822. ung ho chong dich covy. CT tu 0201000673639 NGUYEN THI TO NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB. 377541446. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377053599. Ung ho ms 3688 3689 3690. CT tu 0311000677210 NGUYEN TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377494381. Ung ho phong chong Covid 19. CT tu 0451001832604 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377542091. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB. 377542641. cn ve huu. CT tu 0021001019678 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

2/4/2020

MBVCB377264394. ung ho cv 19. CT tu 0201000687590 DANG VIET NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377269051. ma so 3689   anh Nguyen Van Quan. CT tu 0071001160537 NGUYEN THI DIEM PHUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

2/4/2020

MBVCB. 377512648. giup ms 3688, 3690. CT tu 0021002020909 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

2/4/2020

MBVCB377056372. MS 3690 nguyen thi chinh con gai chu Ngo   mong chu som hoi phuc. CT tu 0011004037324 DUONG THI HAI YEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

2/4/2020

MBVCB377272787. ung ho chong Covid 19. CT tu 0201000694396 TRUONG VAN DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

2/4/2020

784673. 010420. 223558. U. HO MS 3681 C. LUYEN ME BE TUONG NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT 010420 22: 35: 56

           500,000

2/4/2020

598603. 010420. 224530. ung ho ma so 3657 ba hoang thi hoa, nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT20094255614983

           100,000

2/4/2020

151945. 020420. 110743. Nguyen trong luan ung ho ma so 3684 chi Nguyen Thi Thanh Huyen

           200,000

2/4/2020

842188. 010420. 230407. IBFT Giup do truong hop Ma so 3690

           200,000

2/4/2020

784320. 020420. 165534. Ung ho gia dinh ma so 3683 Ba Nguyen Thi Hoi FT20094800517034

           100,000

2/4/2020

606624. 020420. 165945. 3689   Ung ho anh Quan   Nghe An

           200,000

2/4/2020

605505. 010420. 234313. Giup do ma so 3690 Nguyen thi chinh FT20094617065048

         1,000,000

2/4/2020

606027. 010420. 234916. Giup do ma so 3689 anh Nguyen Van Quan FT20094731056916

           500,000

2/4/2020

943576. 010420. 235350. MoMo 01627368804 Gui cho gd co ma so 3690 Nguyen Thi ChinhNam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 970

             50,000

2/4/2020

695735. 020420. 120354. Ung ho ms 3691 phong chong giac covid 19 FT20094966507256

           300,000

2/4/2020

101295. 020420. 111240. ung ho ma 3690

         1,000,000

2/4/2020

620225. 020420. 070349. Ma so 3691 Phong, chong giac Covid   19 FT20094780923963

           150,000

2/4/2020

397132. 020420. 124927. TTTPhuong ung ho Ms3688 Ms3689 Ms3690 moi Ms 100000d

           300,000

2/4/2020

625535. 020420. 080310. Ung ho quy phong trong covid FT20094150012389

           100,000

2/4/2020

721573. 020420. 133913. Ung ho ma so 3691 phong chong giac covid 19 FT20094764035921

           100,000

2/4/2020

515155. 020420. 085129. Ma so 3691, ung ho chong giac covit 19

           500,000

2/4/2020

516290. 020420. 085844. Ma so 3691: phong chong giac covid 19

           100,000

2/4/2020

729684. 020420. 141006. Nghia cong ty Thanh Dong chung tay cung bao Dan tri va van dung chong giac COVID   19 FT200945192009

         1,000,000

2/4/2020

730183. 020420. 141159. Ung ho tuyen dau chong COVID FT20094749242425

           500,000

2/4/2020

871154. 020420. 220400. Ung ho phong chong giac, covid 19 ma so 3691 FT20094270040628

           500,000

2/4/2020

732383. 020420. 141928. Han Trong Thanh ung ho ma so 3690 FT20094331251508

             50,000

2/4/2020

774944. 020420. 162855. Huong Vy ung ho MS 3687 FT20094570643900

           200,000

2/4/2020

432548. 020420. 192058. Phan Dang Minh va Phan Dang Khoi p2004 ct1a me tri plaza ung ho ma so 3691

         2,000,000

2/4/2020

287746. 020420. 194607. gd anh chi Phong An ung ho truong hop ma so 3676 nguyen van hung

       10,000,000

2/4/2020

816591. 020420. 100537. SANHSEACO GUI MA SO 3690 020420 10: 05: 08

             50,000

2/4/2020

155142. 020420. 201021. Ma so 3676 : anh NGUYEN VAN HUNG, chau NGUYEN TIEN MINH

           500,000

2/4/2020

909582. 020420. 203345. MR. NGUYEN UH MS 3689   020420 20: 33: 43

           500,000

2/4/2020

869220. 020420. 154008. SANHSEACO GUI MA SO 3691 020420 15: 40: 06

           500,000

2/4/2020

107579. 020420. 112909. Chuyen tien ung ho tuyen dau

           500,000

2/4/2020

147893. 020420. 110135. Nguyen trong luan ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           200,000

2/4/2020

677611. 020420. 110713. ung ho phong chong giac covid FT20094415322012

           500,000

3/4/2020

IBPS/SE: 01310012. DD: 030420. SH: 10000460. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3688

           200,000

3/4/2020

LE THI VEN UNG HO MA SO 3644 CHI VUON THI HOAN

           100,000

3/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 030420. SH: 10000649. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3687

           200,000

3/4/2020

//Ref: AU12003241710110{//}VAL: 200324AUD50, 00 /33B: AUD50, 00 /Tlx: SW2003243437 /Pmnt: CHIA DEU CHO 3 MA SO: 3682,   3681, 3680 /71A: SHA /B. O: /733031546792MANH HOANG TRAN1/22 BENT STALTONAVIC 3018 AU /F. O: /0451370477371BAO DIEN TU DAN TRIPhi NHNN(71F): AUD0,

           694,516

3/4/2020

IBVCB. 0304201011929009. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3692: Bao Dien Tu Dan Tri

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200085129001. Nguyen Phuong Vy ung ho MS 3676

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200525845002. BUI DUC MINH. Chuyen tien cho MS 3687. chi Nguyen Thi Mai, thanks

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200840257004. DAO LE HOA. Gui ms 3688, 3689

                   400

3/4/2020

IBVCB. 0304200167377002. NGUYEN DINH TUAN. Dinh Tuan, ban Van Dung ung ho chong covid

         1,000,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200209949006. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3687

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200137973008. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3688

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200295193009. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3689

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200721609010. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3685

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200265809011. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3683

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200851017012. DUONG NGOC QUYNH. Giup do ma so 3681

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200562311001. NGUYEN QUOC TUAN. Ung ho ma so 3686, 3687, 3688,   3689, 3690. Moi truong hop 100k

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200712079002. NGUYEN QUOC TUAN. Ma so 3692: chung tay ung ho khau trang, bao ho noi tuyen dau chong dich.

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200046835004. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3689 cho anh Nguyen Van Quan dieu tri benh

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0204200165237001. Phung Phuoc Linh MS 3688

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0204200585281003. Phung Phuoc Linh MS 3684

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0204200948681005. Phung Phuoc Linh MS 3683

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0204200656009007. Phung Phuoc Linh Ms 3681

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200871137001. LE THI XUAN TUYEN. ung ho ma so : 3692 (Bao Dien Tu Dan Tri)chung tay ung ho 10. 000 khau trang va 10. 000 bo quan ao bao ho ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT)

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0204200594647001. NGUYEN CHIEN THANG. Ung ho hoan canh 3690

         1,000,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200591663003. Bui Thu Yen Long Bien, Ha Noi 3688

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200451283001. HUYNH TRUNG THUY AN. Ma so 3687: Nguyen Thi Mai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200220461007. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho Ma so 3689, anh Nguyen Van Quan

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200013285002. HO ANH TUAN. Ho Anh Tuan ung ho Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). Dia chi: Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, tinh Bac Giang. DT 0985504185

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200318625002. phan ngoc hung Giup ma so:   3692

             50,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200850093001. TRAN NHO THAI. ma so 3688 : nguyen thi loc DC : khu 10.   xom sau , xa Dieu luong Huyen : Cam khe . Phu Tho DDT : 0378817527

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200511471001. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. So 2 nha so 48, Giang Vo,   Dong Da, Ha Noi. Chung tay

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200056629001. DANG DINH SANG. Ms 3688, chi Nguyen Thi Loc (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200428331001. HAN VU ANH. Vuong Thuy Hong ung ho Ma so 3685

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200905865001. PHAM HOANG VIET SOC TRANG Ma so 3692:

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200519123001. ma so 3660 61   62 63 64 ma so 3660 61   62 63 64 moi ma so ung ho 100. 000

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200352937001. LE THI KIM THOA. MS 3691 ( phong chong dich covid19)

         1,000,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200241351001. DOAN HONG PHUONG THAO. MS 3689   500. 000 VND

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200022791001. NGUYEN DANH LAM. Ung ho khau trang, quan ao bao ho

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200174195001. Nguyen Van Trung 358/04 Phan Chau Trinh Da Nang Nguoi Ngheo

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200224165001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri. Dia chi: So 2 (nha so 48), Giang Vo,   Dong Da, Ha Noi.

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200153453001. TRINH HOANG ANH. Ma so 3692: bao Dien tu Dan tri.

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200030703001. LE THI THU HOAI. Ma so 3690. Nguyen Thi Chinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200827625001. TRAN VU THANH KHUONG. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200272009001. Bui Hoa P8 Ung ho hoan canh kho khan

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200429855004. PHUNG THANH THUY. Phung Thanh Thuy   MS3690 : 300k,   MS3692 : 200k

           500,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200285307001. VO UU DA NANG MS 3689   ANH NGUYEN VAN QUAN

           100,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200061207004. VO UU DA NANG MS 3688   CHI NGUYEN THI LOC

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200618681005. VO UU DA NANG MS 3687   NGUYEN THI MAI

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200432469006. VO UU DA NANG MS 3686   CHI HO THI DINH

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200179045007. GIA DINH DIEU MY DA NANG MS 3685   BA VU THI THU

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304201048353008. GIA DINH DIEU MY DA NANG MS 3692   CHUNG TAY UNG HO KHAU TRANG

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200811189009. GIA DINH DIEU MY DA NANG MS 3684   CHI NGUYEN THI THANH HUYEN

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200094577010. GIA DINH DIEU MY DA NANG MS 3683   BA NGUYEN THI HOI

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200643765011. GIA DINH DIEU MY DA NANG MS 3681   CHI TO KIM LUYEN (ME BE CAT TUONG)

           300,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200521055002. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho Ma so 3683, ba Nguyen Thi Hoi

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200280067001. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho 3688 cho chi Nguyen Thi Loc dieu tri benh cho con

           250,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200705467003. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3684, chi Nguyen Thi Thanh Huyen

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200829031004. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3685, ba Vu Thi Thu

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200007883005. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho ma so 3687, chi Nguyen Thi Mai

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200417863006. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho Ma so 3688, chi Nguyen Thi Loc

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200603823005. PHAM THUY TRANG. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3690 cho Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo)

           200,000

3/4/2020

IBVCB. 0304200982085008. NGUYEN LE PHUONG. Ung ho Ma so 3690, Nguyen Thi Chinh

           200,000

3/4/2020

MBVCB378021678. ma so 3692. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

3/4/2020

MBVCB377797540. ms3692   ung ho tuyen dau chong dich Covid 19. CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB377808783. ung ho Ma so 3687: chi Nguyen Thi Mai (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB378041783. Ma so 3689. Chia se kho khan. CT tu 0711000241529 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB378046385. dong gop cho tuyen dau phong chong dich. CT tu 0531002508382 NGUYEN THI MINH TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377830854. Toi ma so: 3692,   bao dien tu dan tri. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB378087934. 3691. phong chong giac covid 19. CT tu 0421000501465 TRAN VAN BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB. 377861449. hs ngheo vuot kho. CT tu 0451000513379 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             16,641

3/4/2020

MBVCB377862002. Ma so 3672. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB378094047. UNG HO CHONG COVID MA SO 3692. CT tu 0341007118205 LUONG THANH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377626362. Ma so 3692: Bao dien tu dan tri. CT tu 0181003253098 NGUYEN THI TUYET MINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377868065. Ung ho chi Nguyen Thi Mai , ma so 3687. CT tu 0021000355168 NGUYEN DUY HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

3/4/2020

MBVCB378099912. MS 3687 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat, Nam Mo Duc Lien Hoa Sanh. . CT tu 0011004372428 KHONG VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

3/4/2020

MBVCB378109614. ung ho khau trang tuyen dau chong dich covid. CT tu 0011003845721 PHAM THI THUY LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

3/4/2020

MBVCB377668638. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich. CT tu 0491000091468 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377678806. ung ho Ba: Nguyen thi Loc : khu 10_   xom sau _ Dieu luong _ Cam Khe _   Phu Tho . CT tu 0591000243568 HOANG VAN KET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB377919245. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat   Ung ho be Da Thao   C Huyen ms 3684. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

3/4/2020

MBVCB377927681. Ma so 3687. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

3/4/2020

MBVCB377934066. ct ungr ho. CT tu 0201000678899 PHAN THI LINH GIANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

3/4/2020

MBVCB377710423. ung ho be Da Thao ms3684 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0211000483255 NGUYEN THI SEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

3/4/2020

MBVCB377721090. MS 3692. CT tu 0351000652688 DAO THI HONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

3/4/2020

MBVCB377957601. ma so 3692. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

3/4/2020

MBVCB377962452. covit. CT tu 0451000414900 BUI VAN TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377963422. ung ho mua khau trang chong covit 19. CT tu 0021001945956 VU LAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

3/4/2020

MBVCB377963526. Ung ho tuyen dau chong giac Covid19. xin cam on. . CT tu 0181000155928 NGUYEN THI PHUONG TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377967525. ung ho noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021001449524 TRAN THI VIET HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

3/4/2020

MBVCB377968794. chung tay chong dich covid 19. CT tu 0031000250002 PHAM DUY THONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB377969740. ung ho ma so 3692. CT tu 0011000916578 MAI VIET HUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

MBVCB377974678. le huu tam ung ho ma so 3692. . CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

3/4/2020

MBVCB377980815. um ho chong covid19. CT tu 0251001900355 VO VAN NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377987458. ung ho mua khau trang va bo do bao ho. CT tu 0221000034943 PHAM THI THANH HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

3/4/2020

MBVCB377760591. Ung ho mua Khau trang N95, PPE. CT tu 0541000192151 TRAN LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

3/4/2020

MBVCB377989909. Danh tang tuyen dau chong dich Covid 19 ms 3692. CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

3/4/2020

296104. 030420. 144754. Ung ho Anh Chinh bi gay xuong suon dang nguy kich Ma so 3690 Thon vang xa Tien Luc huyen Lang Giang tinh Bac giang 0985504185

           300,000

3/4/2020

149163. 030420. 174635. Ung ho chong dich covid 19 ma so 3692 FT20094938188098

           200,000

3/4/2020

307985. 030420. 144958. ung ho ma so 3682

           200,000

3/4/2020

149914. 030420. 174810. Chuyen cho ma 3682 FT20094317139071

             50,000

3/4/2020

231876. 030420. 221105. Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc FT20095387449917

           100,000

3/4/2020

726380. 020420. 230403. 3690

           200,000

3/4/2020

726421. 020420. 231208. 3683

           200,000

3/4/2020

882625. 020420. 232137. Ung ho ma so 3690 Ng thi Chinh   con gai anh Ngo   Lang Giag     BG FT20094712925203

           300,000

3/4/2020

973240. 030420. 110907. Ung ho 3692 FT20094900931710

           500,000

3/4/2020

022619. 020420. 234904. IBFTA 200402000040980 Ma so 3685. Ba Vu Thi Thu. Mong cac chau binh yen manh khoe.

           100,000

3/4/2020

166600. 030420. 110940. NGUYEN THI THANH QUY

           100,000

3/4/2020

877571. 030420. 003712. ung ho ms 3689 anh Nguyen Van Quan

         1,000,000

3/4/2020

877671. 030420. 003818. ung ho ms 3687 chi Nguyen Thi Mai

         2,000,000

3/4/2020

410151. 030420. 004859. Ung ho ma so 3683

           100,000

3/4/2020

410153. 030420. 005040. Ung ho ma 3685

             50,000

3/4/2020

410241. 030420. 005306. Ung ho ma 3681

             50,000

3/4/2020

891519. 030420. 014053. Ung ho ma so 3657 mong hai ba chau vuot qua kho khan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT200942

           200,000

3/4/2020

172812. 030420. 103707. PHAM THI THU HA UNG HO MA SO 3689, 3690, 3691,   3692

         2,000,000

3/4/2020

162393. 030420. 181944. Ung ho ms 3685 vu thi thu FT20094709150016

           400,000

3/4/2020

233154. 030420. 221723. Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh FT20095015182955

           100,000

3/4/2020

073024. 030420. 151742. Uh pc covid 19 FT20094841034331

             800,000

3/4/2020

100246. 030420. 221808. Ung ho 3692

           200,000

3/4/2020

984053. 030420. 113252. Hau, Sac,   Trung ung ho MS 3691 chung tay chong dich Covid19 FT20094738858777

           500,000

3/4/2020

272611. 030420. 113603. UH MS 3692 Khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau corona

           300,000

3/4/2020

077963. 030420. 152709. Nguyen thi diu gop chut mua khau trang FT20094953014643

             50,000

3/4/2020

078035. 030420. 152717. Ma so 3692 ung ho quan ao bao ho cho bac sy FT20094871024690

           300,000

3/4/2020

078172. 030420. 152731. Dang dat truong van con   hoai duc   ha noihanoi FT20094953016344

           500,000

3/4/2020

020853. 030420. 072553. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 3687

             50,000

3/4/2020

174588. 030420. 114203. Angela Dzu Ung ho Ma so 3688: C. Nguyen Thi Loc (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

3/4/2020

430069. 030420. 074218. ung ho ma 3692

         1,000,000

3/4/2020

574384. 030420. 153257. Trung san bay ck tien ung ho khau trang va quan ao bao ho

           200,000

3/4/2020

595581. 030420. 185219. Xin ung ho MS: 3692 (CT: Chung tay ung ho 20. 000 khau trang mu ao)

           300,000

3/4/2020

350608. 030420. 153455. Ung ho chong dich

           200,000

3/4/2020

304077. 030420. 153649. ung ho mua khau trang chong dich

           200,000

3/4/2020

083947. 030420. 153846. Ung ho chong dich cua doc gia phuong thao FT20094680369751

         5,000,000

3/4/2020

526535. 030420. 081331. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN THANH NAM chuyen khoan ung ho 2 van khau trang phong chong dich.

           200,000

3/4/2020

906823. 030420. 081912. Ung ho Ms 3690 FT20094416303706

           200,000

3/4/2020

824659. 030420. 154300. Ung ho Covid 19 FT20094000108576

           100,000

3/4/2020

240835. 030420. 154520. ung ho ms 3692

           500,000

3/4/2020

910539. 030420. 083612. Bui Quang Trung ung ho MS 3690 anh Ngo FT20094320669259

           200,000

3/4/2020

000233. 030420. 121316. Ung ho covid19 FT20094332697891

           300,000

3/4/2020

090588. 030420. 155101. Chung tay ung ho 20. 000 khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich FT20094036906001

           200,000

3/4/2020

006389. 030420. 121554. Chung tay ung ho 20000 khau trang ma so 3692

         1,000,000

3/4/2020

912388. 030420. 084326. Ma so 3692   Bao dien tu dan tri FT20094061040477

           200,000

3/4/2020

912867. 030420. 084522. Ung ho ma so 3692. Day lui dai dich Covid 19 FT20094312017034

           300,000

3/4/2020

690469. 030420. 084900. BUI THI THAO UNG HO 3683. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

3/4/2020

691065. 030420. 085247. DUONG CHI TRUNG UNG HO MS3683. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

             50,000

3/4/2020

554642. 030420. 193433. Ma so 3683 Ba Nguyen Thi Hoi

           500,000

3/4/2020

918805. 030420. 090453. 3692 FT20094035500804

             50,000

3/4/2020

918928. 030420. 090513. Ung ho 2 van khau trang va quan ao bao ho FT20094055020431

           100,000

3/4/2020

009898. 030420. 124032. Du lich OTRIP. VN ung ho ma 3692 FT20094739804401

           100,000

3/4/2020

347394. 030420. 223417. ung ho chong dich covid 19 cau mong moi nguoi duoc binh an nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

             50,000

3/4/2020

920644. 030420. 091008. 3689 FT20094019066011

           100,000

3/4/2020

364412. 030420. 195558. 5247058485 Chuyen qua MoMo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat     ung ho MS 3688   ten nguoi ung ho Phan Ly Nguyet Thu

           100,000

3/4/2020

921991. 030420. 091345. 3685 FT20094202851058

           100,000

3/4/2020

424611. 030420. 200951. Hoa Hau HHen Nie gop cong suc nho be chong giac Covid 19

     100,000,000

3/4/2020

143440. 030420. 173333. Ung ho Chong covid19 Cung bao dan Tri FT20094660800018

         1,000,000

3/4/2020

397006. 030420. 093118. Chuyen tien ung ho MS 3691

           100,000

3/4/2020

414106. 030420. 093513. Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo). Dia chi Thon Vang, xa Tien Luc, huyen Lang Giang, ti

           100,000

3/4/2020

110649. 030420. 162756. Ma so ba sau chin hai FT20094409315671

           100,000

3/4/2020

414217. 030420. 093651. Ma so 3689 anh Nguyen Van Quan Dia chi xom 3, xa Nghi Phu, TP Vinh, Nghe An SDT 0949220180

           100,000

3/4/2020

414196. 030420. 093734. Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi Khu 10, xom Sau,   xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

           100,000

3/4/2020

204072. 030420. 202630. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451000476889   BAO DIEN TU DAN TRI FT20094854608057

             50,000

3/4/2020

414270. 030420. 093854. Ma so 3685 Ba Vu Thi Thu Dia chi Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong So D

           100,000

3/4/2020

451700. 030420. 093822. ung ho chong dich covid 19 ma so 3692

           300,000

3/4/2020

414335. 030420. 093945. Ma so 3684 Chi Nguyen Thi Thanh Huyen. Dia chi Thon 3, xa Quang Khe, huyen Dak GLong, tinh Dak Nong

           100,000

3/4/2020

735333. 030420. 094127. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

           100,000

3/4/2020

934122. 030420. 094433. Ma so 3692. Good luck so much. FT20094059009601

         2,000,000

3/4/2020

102180. 030420. 095055. Ma so 3692

           100,000

3/4/2020

289242. 030420. 135812. Ung ho 3 Ba chau Ba Nguyen thi Hoi Xom cau gu xa Dong son huyen Yen the Bac giang 0971243193 ma so 3683 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

3/4/2020

945862. 030420. 101120. Ung ho ba Thu ms 3685 FT20094891290104

           500,000

3/4/2020

267689. 030420. 104944. Chuyen tien lien ngan hang

           300,000

3/4/2020

874542. 020420. 222124. Nho DT giup do h. c kho khan FT20094420260530

           200,000

3/4/2020

627814. 030420. 215648. ma so 3683 ba Nguyen Thi Hoi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

3/4/2020

Sender: 79334001. DD: 030420. SHGD: 10002498. BO: LUONG THI HONG NHUNG0007707. UNG HO MS 3691 3692MOI MA SO 5 TRIEU (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

       10,000,000

3/4/2020

Sender: 01310005. DD: 030420. SHGD: 10015428. BO: CAO THAI HA. CAO THAI HA CHUNG TAY DONG GOP MUADO BAO HO CAC BAC SI VA TINH NGUYEN VIEN CHONG DICH COVID19 CHUC CAC BAC SI VUNG TINH THAN

       10,000,000

3/4/2020

Sender: 79307001. DD: 030420. SHGD: 10004746. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3690 NGUYEN THI CHINH

           500,000

3/4/2020

Sender: 79307001. DD: 030420. SHGD: 10004747. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3689 ANH NGUYEN VAN QUAN

           500,000

3/4/2020

Sender: 01310005. DD: 030420. SHGD: 10000346. BO: NGUYEN VAN LUONG. MS 3690 NGUYEN THI CHINH CON GAI ANH NGO. DIA CHI THON VANG, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, TINH BAC GIANG. DT 0985504185

           500,000

3/4/2020

Sender: 79333001. DD: 030420. SHGD: 10001034. BO: HO MONG THUY. UNG HO BA NGUYEN THI CHINH MS 3690N AM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PH AT

           100,000

3/4/2020

Sender: 79302001. DD: 030420. SHGD: 10001218. BO: PHAM HIEN NHAN. (CKRMNO:   043220040187003)MA SO 3690 NGUYEN THI CHINH (CON GAI ANH NGO).   DIA CHI THON VANG, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, TINH BAC GIANG.   DT 0985504185 (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

           150,000

3/4/2020

Sender: 79333001. DD: 030420. SHGD: 10001150. BO: HO MONG THUY. UNG HO CHI TRAN THI LIEU MS 3672 NA M MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHA T

           100,000

3/4/2020

Sender: 79307005. DD: 030420. SHGD: 10014858. BO: LE THI THUY TRANG. IBUNG HO MS 3684   BE NGUYEN DA THAO. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

3/4/2020

Sender: 01321001. DD: 030420. SHGD: 10001530. BO: TRAN DUY THUC. MA SO 3692 BAO DIEN TU DAN TRIDIACHI SO 2 NHA SO 48 GIANG VO DONG DA HA NOI

             50,000

3/4/2020

Sender: 79307001. DD: 030420. SHGD: 10011526. BO: NGUYEN VAN DANG. IBUNG HO MOT TRIEU CHO CAC CA NHAN CA MA SO 3684, 3685, 3686, UNG HO NAM TRAM CHO CAC CA NHAN CO MA SO 3682, 3683, 3687, 3688, 3689

         5,500,000

3/4/2020

Sender: 79309001. DD: 030420. SHGD: 10004595. BO: DO THACH SON. DO THACH SON UNG HO MA 3685 1 TRIEU MA 3683 1 TRIEU

         2,000,000

3/4/2020

Sender: 01310005. DD: 030420. SHGD: 10004906. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO TU THIEN MA SO 3687: CHINGUYEN THI MAI. DIA CHI:   XOM MINH YEN, XA XUAN THANH, YEN THANH, NGHE AN.

           400,000

3/4/2020

Sender: 01310001. DD: 030420. SHGD: 10006232. BO: LE DUNG. MA SO 3691 PHONG CHONG GIAC COVID 19

         1,000,000

3/4/2020

Sender: 01310001. DD: 030420. SHGD: 10009938. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3687 250K,   3688 200K, 3689 200K, 3690 250K, 3691 550K, 3692 550K.

         2,000,000

3/4/2020

Sender: 79604001. DD: 030420. SHGD: 10001984. BO: LY QUANG MINH. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3685 MS3686 MS3687 MS3688 MS3689 MS3690 MS3691 MS3692 MOI MS 100K CHARGEDETAILS OUR

           800,000

3/4/2020

Sender: 01310005. DD: 030420. SHGD: 10015637. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO C MAI 3687

           200,000

3/4/2020

Sender: 01310001. DD: 030420. SHGD: 10002603. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3688

           200,000

3/4/2020

Sender: 01310012. DD: 030420. SHGD: 10021520. BO: NGUYEN HONG THINH. UNG HO TU THIEN CHO MS 3691, 3682, 3688, 3666 . MOI MS LA 500. 000 D

         2,000,000

3/4/2020

Sender: 01310001. DD: 030420. SHGD: 10003337. BO: PHAM THI THUY MY. UNG HO MA SO 3657 BA HOANG THIHOA NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

3/4/2020

Sender: 01310005. DD: 030420. SHGD: 10001509. BO: NGUYEN THU HOAI. NGUYEN CHAU ANH XA CONG HOA, QUOC OAI, HA NOI UNG HO MS 3690 NGUYEN THI CHINH, CON GAI ANH NGO, THON VANG, TIEN LUC,   LANG GIANG, BAC GIANG

           200,000

3/4/2020

Sender: 01310012. DD: 030420. SHGD: 10004033. BO: TRUONG THI NHAN. MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOC

         1,000,000

3/4/2020

Sender: 79334001. DD: 030420. SHGD: 10002104. BO: TRINH MINH HANG 0519529. UNG HO KHAU TRANG (VCB)NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         2,000,000

3/4/2020

IBPS/SE: 79310001. DD: 030420. SH: 10000639. BO: NGUYEN DUC TAM. KIEN LAM UNG HO MS 3690

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200954545001. NGUYEN VAN TRONG. MS 3691

         1,000,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200161553001. Ban doc Ma so 3690   Nguyen Thi Chinh

           300,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200517289002. Ban doc Ma so 3688   Nguyen Thi Loc

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200134473003. Ban doc Ma so 3689   Nguyen Van Quan

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200224529004. Ban doc Ma so 3687   Nguyen Thi Mai

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200287893005. Ban doc Ma so 3686   Ho Thi Dinh

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304201035717006. Ban doc Ma so 3685   Vu Thi Thu

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200205837008. Ban doc Ma so 3681   To Kim Luyen

           300,000

4/4/2020

IBVCB. 0304200407209002. Tran Thi Lien 17 To 12, Phuong Long Bien, Quan Long Bien, Ha Noi Ung ho chung

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200365785001. THAI VU THAI. Nguyen Ngoc Phi ung ho Ma so 3682: Anh Ho Sy Son. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat).

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200623581001. DINH TIEN THIET. Ma so 3691: Phong, chong giac Covid   19

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200758887001. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3681: Chi To Kim Luyen (me be Cat Tuong). Chuc be mau khoi benh

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200796473002. QUACH THI THANH TAM. QTam gui ma so 3685: Ba Vu Thi Thu Dia chi: huyen Binh Giang, tinh Hai Duong. Mong cac con co duoc mot cuoc song du day, hanh phuc

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200553791001. DOAN HONG PHUONG THAO. MS 3687   500, 000 VND

           500,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200118959002. VAN LAN Q1 Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan Dia chi: xom 3,   xa

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200598855001. HOANG MINH THAO. Ung ho Ma so 3690: Nguyen Thi Chinh (con gai anh Ngo).

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200006567003. HOANG MINH THAO. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200110339004. HOANG MINH THAO. Ung ho Ma so 3689: anh Nguyen Van Quan

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200358415001. TRUONG VIET HUY. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau phong dich Covid 19

           300,000

4/4/2020

IBVCB. 0404201026741002. Bui Huyen Trang Soc Son, Ha Noi MS 3688 chi Nguyen Thi Loc, Cam Khe,   Phu Tho

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200697855001. DO HONG SON. Ung ho bac si, y ta chong Covy

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200156899001. PHUNG PHUOC LINH. MS 3692

         1,000,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200300253001. PHAN CONG TUAN. 3692

           300,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200572913002. NGUYEN THU THUY. DO HOAI NAM ung ho khau trang MS: 3692

           300,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200150473001. LE XUAN HOI. ung ho benh nhan ma so 3690   Bao dien tu Dan Tri

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200419905002. LE XUAN HOI. Ung ho benh nhan ma so 3689 Nguyen Van Quan

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200283641003. LE XUAN HOI. Ung ho benh nhan ma so 3688

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200298141002. LAI THI LIEN. ung ho chong dich

           200,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200211013004. LE XUAN HOI. Ung ho benh nhan ma so 3687   Nguyen Thi Mai

           100,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200320977001. DAO QUANG HUY. Ma so 3692: ung ho khau trang, quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

         1,000,000

4/4/2020

IBVCB. 0404200890375001. NGUYEN HAI MINH. Chung tay ung ho tuyen dau chong dich

         1,000,000

4/4/2020

MBVCB378736895. Ung ho chong COVID 19. CT tu 0311000681228 PHAN XUAN TOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB378265383. Ung ho Dan Tri mua Covid 19. CT tu 1013287753 TRAN QUOC TAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

4/4/2020

MBVCB. 378748328. a di da phat. CT tu 1012999681 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           100,000

4/4/2020

MBVCB378271379. Phan Thanh Huyen ung ho ma so: 3692. CT tu 0451000450437 PHAN THI THANH HUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

4/4/2020

MBVCB378274272. Ung ho khau trang quan ao bao ho cho tuyen dau chong dich. CT tu 0441000732746 PHAM KIM BAO NGAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

4/4/2020

MBVCB. 378768037. 3692. CT tu 0491001926355 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           200,000

4/4/2020

MBVCB378527633. UNG HO MA SO 3688. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB378527964. UNG HO MA SO 3689. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB378528319. UNG HO MA SO 3690. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

            500,000

4/4/2020

MBVCB378528629. UNG HO MA SO 3691. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB378528998. UNG HO MA SO 3692. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB. 378778968. ma so 3688. CT tu 0021001893506 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

4/4/2020

MBVCB. 378549042. ung ho MS 3689 3590.   . CT tu 0921000703373 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         1,000,000

4/4/2020

MBVCB. 378569829. uhms3690, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81ms200. 000c. CT tu 0081000106656 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         2,000,000

4/4/2020

MBVCB378584808. gop quy ung ho khau khang tuyen dau chong dich. CT tu 0931004198252 DO HONG SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

4/4/2020

MBVCB378719919. Dizota Packaging 0986587469 ma so 3692. CT tu 0541000198304 NGUYEN BA DINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB378483102. #10000 khau trangn95 #10000 quan ao bao ho. CT tu 0451001404897 MAI XUAN DAT toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

4/4/2020

MBVCB378625935. Ung ho Ma so 3692. CT tu 0011000959556 LAI THANH TRUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           630,000

4/4/2020

MBVCB378644165. ung ho mua khau trang chong dich CV19. CT tu 0081000942818 NGUYEN TRINH BAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

4/4/2020

MBVCB. 378412475. thu phi. CT tu 0501000315975 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

             10,000

4/4/2020

MBVCB. 378413608. xac nhan. CT tu 0501000315975 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

             10,000

4/4/2020

MBVCB378654805. ung ho Van la chan yeu thuong. CT tu 0441004015925 LE HOANG UYEN VY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

4/4/2020

MBVCB. 378421728. Ma so 3692 ung ho chong ncovid. CT tu 0451001659831 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

         1,000,000

4/4/2020

MBVCB. 378657875. MS 3692 khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

4/4/2020

MBVCB. 378658355. MS 3692 ung ho khau trang. CT tu 0071000807429 toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri

           300,000

4/4/2020

MBVCB378668745. ung ho khau trang, quan ao bao ho chong dich covid 19. CT tu 0231000554328 NGUYEN THIEN HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

4/4/2020

MBVCB378689152. Ung ho tuyen dau chong dich Covid   19. CT tu 1013322799 NGUYEN THI NGHIA NGOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

4/4/2020

178207. 040420. 113400. ungho 3689

           100,000

4/4/2020

464811. 040420. 215430. ma so 3692, chong dich COVID 19

           500,000

4/4/2020

102944. 030420. 232229. MoMo 01216780699 Ung ho a Ngo ms 3690 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 970436 5248643265

           300,000

4/4/2020

524264. 040420. 215853. Ma so 3692 FT20097619090624

           200,000

4/4/2020

513326. 040420. 210838. Nguyen hung long ung ho LCYT chong Covid FT20097048966250

           300,000

4/4/2020

578809. 030420. 234040. Vietcombank 0451000476889 Ung ho ms 3672, chi Tran Thi Lieu, dchi H. Can Loc, tinh Ha Tinh

           200,000

4/4/2020

526455. 040420. 221018. Ms 3692 ung ho khau trang chong covid 19 FT20097702298326

           200,000

4/4/2020

465045. 040420. 221419. Ung ho chien dich khau trang theo keu goi cua bao dan tri.

           100,000

4/4/2020

527965. 040420. 221856. MS 3684 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20097178290792

           100,000

4/4/2020

253981. 040420. 164243. GD N. VY&T. N UHMS 3684 3676 040420   16: 42: 36

           200,000

4/4/2020

327437. 040420. 115856. ung ho chong dich covid 19

             50,000

4/4/2020

419491. 040420. 160441. Ung ho quan ao bao ho FT20095237020894

           200,000

4/4/2020

514294. 040420. 211227. Chung tay ung ho khau trang FT20097498580855

           500,000

4/4/2020

782318. 040420. 055929. ung ho ma so 3692. so tien12 trieu dong mua 100 bo quan ao ung ho noi tuyen dau chong dich

       12,000,000

4/4/2020

443635. 040420. 170832. Ung ho chuong trinh van la chan yeu thuong FT20095526503737

           100,000

4/4/2020

380403. 040420. 122821. Lam Chi giup ma so 3690

         3,000,000

4/4/2020

380742. 040420. 123222. Lam Chi giup ma so 3692

         4,000,000

4/4/2020

422671. 040420. 211543. ung ho ms 3692 mua khau trang

           200,000

4/4/2020

814099. 040420. 080452. mr z giup ms 3687

           100,000

4/4/2020

814258. 040420. 080553. mr z giup ma so 3692

           100,000

4/4/2020

266867. 040420. 082130. Ung ho chi Nguyen Thi Mai, ma so 3687. Cam on bao Dan Tri rat nhieu FT20095548880924

           500,000

4/4/2020

267267. 040420. 082341. Ung ho chi Nguyen Thi Chinh, ma so 3690. Cam on bao Dan Tri rat nhieu FT20095300959178

           500,000

4/4/2020

454551. 040420. 174048. Viet Nam co len FT20095558043700

           500,000

4/4/2020

454589. 040420. 174056. Ung ho chong civid 19 FT20095021131436

           200,000

4/4/2020

459944. 040420. 174409. Ung ho chong Covid 19

           100,000

4/4/2020

516222. 040420. 212042. Ung ho 3687, 3688,   3689, 3690 moi th 300k FT20097140930780

         1,200,000

4/4/2020

458080. 040420. 175104. Chan thanh cam on cac ban. Chuc cac ban khoe manh, vung tin chien dau FT20095106069160

           200,000

4/4/2020

405640. 040420. 132348. ung ho quy

           200,000

4/4/2020

517152. 040420. 212445. Duong minh thai ung ho FT20097509554907

           100,000

4/4/2020

467762. 040420. 182153. khau trang N95, ao bao ho FT20095340336701

           500,000

4/4/2020

732402. 040420. 092721. Ung ho chuong trinh khau trang quan ao bao ho chong dich

           300,000

4/4/2020

380135. 040420. 141348. BuiHoa CK FT20095531680284

           100,000

4/4/2020

167074. 040420. 093447. SANHSEACO GUI MA SO 3692 040420 09: 34: 46

           200,000

4/4/2020

276118. 040420. 190648. ROOM ZALO A THUAN DONG NAT UNG HO MS 3687 040420 19: 05: 56

           100,000

4/4/2020

484437. 040420. 192230. Binh Nguyen LadiPage Vietnam chung tay ung ho 20000 khau trang FT20097345220094

     100,000,000

4/4/2020

136907. 030420. 224208. UNG HO MA SO 3689: NGUYEN VAN QUAN (NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) 030420 22: 42: 06

            200,000

4/4/2020

296107. 040420. 100402. Gui chi ma so 3687 nguyen thi mai, minh yen, xuan thanh,   yen thanh, nghe an FT20095042054938

           150,000

4/4/2020

979663. 040420. 100738. IBFT Ung ho ma 3687 Nguyen thi mai

           500,000

4/4/2020

519690. 040420. 213619. Ung ho hoan canh kho khan FT20097364718600

           200,000

4/4/2020

527417. 030420. 225637. CK tu 002058840002 den 0451000476889. ND: Ma so 3692

           100,000

4/4/2020

697245. 040420. 203837. chung tay thiet bi y te

           200,000

4/4/2020

505829. 040420. 203920. Ung ho 200000 mua khau trang chong dich FT20097082605964

           200,000

4/4/2020

412559. 040420. 154629. Ung ho MS 3688, chi Nguyen Thi Loc, tinh Phu Tho FT20095820314670

           200,000

4/4/2020

412824. 040420. 154712. 3690 ung ho a Ngo FT20095640022207

           100,000

4/4/2020

507254. 040420. 204446. ung ho vat tu y te FT20097800035192

           500,000

4/4/2020

413122. 040420. 154802. 3685 ung ho ba Thu FT20095820149810

           100,000

4/4/2020

VCBPAY378683333. ung ho 20. 000 N95. NGUYEN HUU VU KHOA CT den BAO DIEN TU DAN TRI. 0451000476889

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank
từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

29-03-2020 08:20:24

uhms 3687

           100,000

29-03-2020 09:33:46

3687 - nguyen thi mai

           200,000

29-03-2020 10:24:19

Ma so 3684 Chi Nguyen Thi Thanh Huyen

           200,000

29-03-2020 11:35:50

Ung ho Ma so 3687 NGUYEN THI MAI

             50,000

29-03-2020 11:52:41

NGALOPEZ ung ho gia dinh c Mai MS 3687 xa Minh Yen Xuan Thanh Nghe An

           500,000

29-03-2020 11:54:59

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3680( Ba Thi Ky) ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

29-03-2020 11:58:42

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3678 Tran Thi Xinh ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

29-03-2020 12:02:28

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3679 Nguyen Xuan Lieu( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

29-03-2020 12:05:54

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3684 Nguyen thi thanh huyen( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

29-03-2020 12:23:03

LPT ung ho ms 3687 Chi Nguyen Thi Mai

             50,000

29-03-2020 12:47:22

PHAM THI NGA ung ho 3687 Nguyen Thi Mai

           200,000

29-03-2020 13:47:44

ms3683

         1,000,000

29-03-2020 13:48:53

ms3685

         1,000,000

29-03-2020 14:33:40

Dao Thi Le Dung chuyen tien ung ho ma so 3687 Nguyen thi mai

           200,000

29-03-2020 14:50:56

3687;   nguyen thi mai

           100,000

29-03-2020 15:16:10

Ung ho 3687

             50,000

29-03-2020 15:23:38

Ung ho 3686

             50,000

29-03-2020 15:41:27

Ma so 3687 - chi nguyen thi mai

           500,000

29-03-2020 15:52:15

ma so 3687 Nguyen Thi Mai

         1,000,000

29-03-2020 16:13:56

3687;   chi Nguyen Thi Mai; Minh Yen; Xuan Thanh; Nghe An

           200,000

29-03-2020 17:28:42

Le Duc Anh chuyen tien

           300,000

29-03-2020 17:35:45

Bui Thi Kim Thanh chuyen tien

           300,000

29-03-2020 17:43:41

3687;   Nguyen Thi Mai

           100,000

29-03-2020 18:32:02

; ung ho

           200,000

29-03-2020 19:12:27

3687;   nguyen thi mai; hoang 0906236264

           200,000

29-03-2020 19:49:31

3687;   Le Huy Truong

           500,000

29-03-2020 19:50:26

3679;   Le Huy Truong

           500,000

29-03-2020 19:51:07

3680;   Le Huy Truong

           300,000

29-03-2020 19:53:03

3682;   Le Huy Truong

           300,000

29-03-2020 19:54:14

3684;   Le Huy Truong

           300,000

29-03-2020 19:55:18

3685;   Le Huy Truong

           300,000

29-03-2020 20:31:05

Thuy Duong ung ho Ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai

           200,000

29-03-2020 20:31:20

Nguyen Van Dung chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Mai. MS 3687. Dia chi yen thanh nghe an

           200,000

29-03-2020 20:37:35

CT DEN: 008920326812 Ung ho ma so 3676 NGUYEN VAN HUNG FT20090290683996

           200,000

29-03-2020 21:18:02

Ma so 3687;   Chi Nguyen Thi Mai

           200,000

29-03-2020 21:20:04

Ma so 3683;   Ba Nguyen Thi Hoi

           200,000

29-03-2020 22:14:05

ung ho 3687 Nguyen Thi Mai

           300,000

29-03-2020 22:25:26

MS3687 - Nguyen Thi Mai

           100,000

29-03-2020 22:26:21

MS 3687 chi Nguyen Thi Mai

         1,000,000

29-03-2020 22:31:38

3687 - Nguyen Thi Mai

           500,000

30-03-2020 00:30:54

CT DEN: 290051777068 Ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai xom Minh Yen xa Xuan Thanh Yen Thanh Nghe An dt 0367769608; thoi gian GD: 29/03/2020 22: 38: 26

           100,000

30-03-2020 00:31:24

CT DEN: 290051777333 Ung ho ma so 3685 ba Vu Thi Thu thon Trinh Nu xa Hong Khe huyen Binh Giang tinh Hai Duong sdt 0329738288; thoi gian GD: 29/03/2020 22: 45: 23

           100,000

30-03-2020 00:32:03

ung ho chi Nguyen Thi Mai; ma so 3687;   thoi gian GD: 29/03/2020 22: 55: 47

           200,000

30-03-2020 00:33:44

THAI VAN THAO Chuyen tien; thoi gian GD: 29/03/2020 23: 30: 05

             50,000

30-03-2020 07:59:02

Chu Thi Binh chuyen tien ung ho ma so 3688 Ng thi loc

             50,000

30-03-2020 08:02:53

3688 nguyen thi loc; cam khe phu tho - nguyen xuan dang; hs lop 11;   hien da phu tho

           500,000

30-03-2020 08:27:31

Chuyen tien ung ho ma so 3687

             50,000

30-03-2020 08:29:52

So GD goc:   10000317 HOANG THI QUYNH CT-ND:   MS 3686-HO THI DINH-DINH NHU, BINH XUYEN, BINH GIANG, HAI DUONG

           200,000

30-03-2020 08:30:44

GIUP 3MS 3686, 3687, 3686

             15,000

30-03-2020 08:48:00

Le Duc Anh chuyen tien

           200,000

30-03-2020 08:51:21

PHAM GIA TU giup MS 3678

             50,000

30-03-2020 08:52:29

PHAM GIA TU giup MS 3679

             50,000

30-03-2020 08:53:43

PHAM GIA TU giup MS 3680

             50,000

30-03-2020 08:55:02

PHAM GIA TU giup MS 3681

             50,000

30-03-2020 08:58:09

PHAM GIA TU giup MS 3682

             50,000

30-03-2020 08:59:34

PHAM GIA TU giup MS 3683

             50,000

30-03-2020 09:00:18

Ung ho Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Locmong chau mau lanh

           300,000

30-03-2020 09:40:49

So GD goc:   10002683 3685

             50,000

30-03-2020 09:42:09

So GD goc:   10000995 Chuyen cho MS 3683 Nguyen Thi Hoi

           200,000

30-03-2020 09:46:02

Tran Van Minh chuyen tien

           200,000

30-03-2020 10:11:59

So GD goc:   10004129 Ung ho Ms 3686

             50,000

30-03-2020 10:23:06

CT DEN: 009010435429 Ho tro gia dinh Chi Nguyen Thi Loc ms 3688 FT20090326776862

           500,000

30-03-2020 10:29:13

Ma so 3684 - Nguyen Thi Thanh Huyen; tinh Dak Nong

           500,000

30-03-2020 10:33:59

So GD goc:   10010449 Ung ho Ms 3687

             50,000

30-03-2020 10:34:31

So GD goc:   10016850 Ung ho Chi loc

           100,000

30-03-2020 10:50:42

3683 - nguyen thi hoi

             50,000

30-03-2020 10:58:34

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3680; chi ba thi ky

           100,000

30-03-2020 11:05:37

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3681

           100,000

30-03-2020 11:06:25

TRAN TRONG THANG ung ho ms 3685

           100,000

30-03-2020 11:08:58

3688;   NGUYEN THI LOC

           100,000

30-03-2020 11:17:25

3688;   nguyen thi loc

           100,000

30-03-2020 12:23:10

LPT ung ho ms 3688 Chi Nguyen Thi Loc

             60,000

30-03-2020 12:33:27

Ma so 3688 Chi Nguyen Thi Loc

           200,000

30-03-2020 12:41:39

So GD goc:   10021058 Ung ho Ms 3688

             50,000

30-03-2020 13:09:13

3688 - Ng Kim Cuong

           200,000

30-03-2020 13:37:09

So GD goc:   10013947 IBDONG GOP CHO GIA DINH CHI NGUYEN THI MAI

           200,000

30-03-2020 14:33:22

3687;   nguyen thi mai

           300,000

30-03-2020 14:54:41

So GD goc:   10025876 Khiem Huynh ung ho ma so:   3688 (Chi Nguyen Thi Loc, tinh Phu Tho)

           300,000

30-03-2020 15:17:29

3687;   Nguyen thi Mai xuan thanh; yen thanh; nghe an

           500,000

30-03-2020 15:41:04

CT DEN: 009008879883 ung ho ms 3677 nguyen thi hai

           200,000

30-03-2020 16:42:40

3688;   Em Dang

           500,000

30-03-2020 16:49:04

dao thi thanh thuy giup do chau Dang bi bongd

           500,000

30-03-2020 17:45:39

Chuyen tien ung ho MS3688 chi Nguyen Thi Loc (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

30-03-2020 18:01:48

3688 chi nguyen thi loc - ban doc

           100,000

30-03-2020 18:02:19

0541000192103 - DINH THI MINH LOAN

           100,000

30-03-2020 18:04:01

3675;   nguyen thi hao thai nguyen

           100,000

30-03-2020 18:05:28

3677;   nguyen thi hai phu yen

           100,000

30-03-2020 18:06:49

3683;   nguyen thi hoi bac giang

           200,000

30-03-2020 18:13:25

3688 - nguyen thi loc

           200,000

30-03-2020 19:42:30

NGUYEN VAN PHUONG UH3687 Nguyen Thi Mai( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

30-03-2020 19:44:55

NGUYEN VAN PHUONG UHMS 3685 Vu Thi Thu( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

30-03-2020 19:49:13

CT DEN: 009012024942 IBFTA 200330000045481 Uho ma 3687

           500,000

30-03-2020 19:51:58

CT DEN: 009012837790 200330000046567 Uho ma 3688 ZP5M6BR86SEO

           500,000

30-03-2020 21:04:45

MS 3687 UNG HO CHI NGUYEN THI MAI

           300,000

30-03-2020 21:57:13

3688; Nguyen Thi Loc

           300,000

30-03-2020 22:19:49

ung ho chi Nguyen Thi Loc; ma so 3688;   dc khu 10 xom Sau; xa Dieu Luong; H. Cam Khe; Phu Tho

             50,000

30-03-2020 22:35:21

ung ho ma so 3687 chi nguyen thi mai nghe an

           100,000

31-03-2020 07:13:45

giup ma so tu 3667 den 3689 moi truong hop 200000d

         4,600,000

31-03-2020 07:29:08

CT DEN: 331080347039 Chi Nguyen Thi Mai xa Xuan Thanh Yen Thanh Nghe An

             50,000

31-03-2020 07:31:34

CT DEN: 009107783128 Ma so 3689 anh Nguyen Van Quan xom 3 xa Nghi Phu tp Vinh FT20091077019156

             50,000

31-03-2020 08:00:12

Do Thi Thu Huong chuyen tien ma so 3688 nguyen thi loc

           500,000

31-03-2020 08:14:02

BUI THI LAN Chuyen tien

           200,000

31-03-2020 08:27:30

Lai Thi Anh Hong ung ho ma so 3689

           200,000

31-03-2020 08:35:35

LE THANH HUYEN ung ho ma so 3684

           200,000

31-03-2020 08:43:37

3689

             20,000

31-03-2020 08:58:41

; ung go

             50,000

31-03-2020 09:34:39

So GD goc:   10006864 Ung ho Ms 3689

             50,000

31-03-2020 09:34:54

3685 - Le Nguyen Thu Ha ung ho ma so 3685

           300,000

31-03-2020 10:23:02

A Toan Dong Nai ung ho Ma so 3688 Nguyen Thi Loc

         1,000,000

31-03-2020 10:44:04

CT DEN: 009110174616 Ung ho ma so 3689 Nguyen Van Quan

           200,000

31-03-2020 10:46:56

LPT ung ho ms 3689 anh Nguyen Van Quan

           100,000

31-03-2020 11:15:07

Ung ho ma so 3687; Nguyen Thai Duong; Tay Ho;   Ha Noi

           200,000

31-03-2020 11:16:43

3688;   Nguyen Thai Duong; Tay Ho; Ha Noi

           100,000

31-03-2020 11:19:40

3685;   Nguyen Thai Duong; Tay Ho; Ha Noi

           100,000

31-03-2020 11:53:26

3689;   Nguyen Van Quan

           500,000

31-03-2020 12:44:42

Ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           200,000

31-03-2020 12:48:14

chuyen cho nguyen van quan

           200,000

31-03-2020 13:44:22

CT DEN: 009106088811 Ung ho benh nhan ma so 3689

           500,000

31-03-2020 13:53:16

Giup Ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           200,000

31-03-2020 14:04:04

BUU MAI giup 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675

           160,000

31-03-2020 14:06:21

NGUYEN THANH HUYEN - THAI NGUYEN GUI CHI NGUYEN THI THANH HUYEN MA SO 3684

           200,000

31-03-2020 14:11:46

CT DEN: 009107870389 200331000027339 Chuyen qua ZaloPay ZP5M6CP1MD64

           100,000

31-03-2020 14:39:13

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ung ho ma so 3689 anh Nguyen Van Quan

           300,000

31-03-2020 14:41:05

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ma so 3688 Nguyen Thi Loc

           300,000

31-03-2020 14:45:01

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ma so 3686 chi Ho Thi Dinh

           500,000

31-03-2020 15:23:48

CT DEN: 009115988902 Ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai FT20091506953863

           100,000

31-03-2020 15:28:46

ung ho anh Nguyen Van Quan Ma so 3689

           300,000

31-03-2020 15:35:31

Long PCCC HY ung ho a Nguyen Van Quy

           500,000

31-03-2020 16:10:22

ho tro ma 3689 anh Nguyen Van Quan

           300,000

31-03-2020 16:30:07

Nguyen Thi Van Phuong ung ho ma so 3689

           200,000

31-03-2020 16:55:33

ung ho em Nguyen Xuan Dang ma so 3688

           200,000

31-03-2020 19:05:28

Le Duc Anh chuyen tien

           100,000

31-03-2020 20:16:11

CT DEN: 310052039883 UH 3680 den 3689 moi HC 100K

         1,000,000

31-03-2020 20:27:19

; ung ho

         1,200,000

31-03-2020 21:08:11

ung ho ma so 3688

             50,000

31-03-2020 23:24:22

ung ho bn ma 3689_ Nguyen Van Quan

           200,000

31-03-2020 23:29:11

ung ho bn ma 3688 _BN Nguyen   Xuan Dang

           200,000

01-04-2020 05:38:05

MS3678 - Nguyen Thi Mai

           500,000

01-04-2020 05:49:21

MS3678 - Tran Thi Xinh

           500,000

01-04-2020 05:51:15

MS3687 - Nguyen Thi Mai

           500,000

01-04-2020 06:12:59

MS3688 - Nguyen Thi Loc

           500,000

01-04-2020 08:58:47

ma so 3690 nguyen thuy chinh

           300,000

01-04-2020 09:34:46

3688 - Nguyen Thi Loc ( chau Dang)

           200,000

01-04-2020 09:42:56

3681 - to kim luyen

             50,000

01-04-2020 09:50:47

3690 - nguyen thi chinh

           200,000

01-04-2020 10:30:02

Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh; thon vang;   xa Tien luc; H Lang Giang; T Bac giang.

           100,000

01-04-2020 11:20:13

Giup MS 3689

           300,000

01-04-2020 11:45:30

So GD goc:   10003384 (CKRmNo: 03022 0040182638) Ma so 3685 Ba Vu Thi Thu Dia chi Thon Trinh Nu, xa Hong Khe, huyen Binh Giang, tinh Hai Duong   (NHH: VIETINBANK HOAN KIEM-)

           103,103

01-04-2020 12:24:21

ung ho ms 3690 100000d ms 3687 100000d

           200,000

01-04-2020 13:26:02

ung ho ms 3684 be Da Thao (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Duong Phat)

           100,000

01-04-2020 13:53:54

GIUP MS 3689, 3690

             10,000

01-04-2020 14:54:56

3687 - Nguyen Thi Mai. Nghe An.

           500,000

01-04-2020 15:46:05

NGUYEN VAN PHUONG UH3688 Nguyen Thi Loc( Nam Mo Duoc Su Luu Lu Quang Vuong Phat)

           100,000

01-04-2020 16:08:19

So GD goc:   10020111 Ung ho Ms 3690

           100,000

01-04-2020 17:08:13

ma so 3689 Nguyen Van Quan

           500,000

01-04-2020 17:19:05

CT DEN: 009217488256 Ung ho ma so 3690 FT20092689474889

           500,000

01-04-2020 17:33:48

NGUYEN VAN PHUONG UH3690 Nguyen Thi Chinh( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

01-04-2020 17:35:58

Nguyen Van Phuong uh 3689 Nguyen Van Quan( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

01-04-2020 17:42:22

Giup do ma so 3685; ba Vu Thi Thu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

             50,000

01-04-2020 19:00:32

ung ho ma so 3690

             50,000

01-04-2020 19:15:26

LPT ung ho ms 3690 Nguyen Thi Chinh con gai anh Ngo

           100,000

01-04-2020 19:56:36

Nguyen Thi Chinh 3690 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

01-04-2020 20:31:03

be phongchau- danthanh ung ho mso 3689

           100,000

01-04-2020 20:32:35

be phongchau- danthanh ung ho maso 3684

           100,000

01-04-2020 20:34:03

be phongchau- danthanh ung ho maso 3687

           100,000

01-04-2020 20:35:47

be phongchau -danthanh ung ho mso 3681

           100,000

01-04-2020 20:37:19

be phongchau- danthanh ung ho maso 3678

           100,000

01-04-2020 20:38:56

be phongchau - dan thanh ung ho maso 3690

           100,000

01-04-2020 21:31:41

NguyenV an Quan 3689 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

01-04-2020 21:49:10

DO THI VIET HANG Chuyen tien giup benh nhan 3689

           500,000

01-04-2020 21:53:33

LE THANH HUYEN ung ho ma so 3685

           200,000

01-04-2020 21:54:28

LE THANH HUYEN ung ho ma so 3683

           200,000

01-04-2020 22:10:27

3689;   nguyen van quan nghe an

           200,000

01-04-2020 22:20:08

3683 - NGUYEN THI HOI

           500,000

02-04-2020 07:22:21

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

02-04-2020 07:23:13

3691 - phong chong covid19

         1,000,000

02-04-2020 08:37:20

ung ho ma so 3690

           500,000

02-04-2020 09:06:52

Bich Ngoc chuyen tien ung ho chong Covid

         4,000,000

02-04-2020 09:28:55

LE XUAN HAU Chuyen tien giup MA 3689 Anh NGUYEN VAN QUAN

           300,000

02-04-2020 09:50:16

chuyen tien ung ho ma so 3683 Ba Nguyen thi Hoi xom cau gu xa dong son huyen yen the tinh Bac Giang

           200,000

02-04-2020 10:07:44

CT DEN: 009310968638 MoMo 0907387555 ung ho ma so 3690 970415 5233951816

           200,000

02-04-2020 10:11:39

CT DEN: 009303736637 5233992441 Chuyen qua MoMo ung ho ma 3688

           100,000

02-04-2020 10:24:48

NGUYEN QUANG HUY ung ho ms 3690

           300,000

02-04-2020 10:27:08

NGUYEN QUANG HUY ung ho ms 3689

           300,000

02-04-2020 11:32:16

CT DEN: 009311685901 Phong chong giac covid 19 FT20094029150257

           500,000

02-04-2020 15:55:10

ung ho ms 3691; chung tay chong covid19

           200,000

02-04-2020 16:00:21

Le Anh Tuan - Ma so 3691 Phong chong giac Covid - 19

           500,000

02-04-2020 16:39:26

Nguyen Van Cuong ung ho chong giac Covid ms 3691

           200,000

02-04-2020 16:45:24

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

02-04-2020 16:46:15

3691;   phong chong giac Covid 19

         1,000,000

02-04-2020 22:09:00

gui Dan tri ung ho chi Loc MS 3688

           100,000

02-04-2020 22:12:34

gui Dan tri ung ho anh Quan MS 3689

           100,000

02-04-2020 22:15:08

gui Dan tri ung ho chi Mai MS 3687

           200,000

02-04-2020 22:23:27

gui Dan tri ung ho a Ngo MS 3690

           100,000

03-04-2020 07:45:57

3692;   bao Dien tu Dan tri

           200,000

03-04-2020 08:25:27

Tran Thi Minh Trang chuyen tien ma so 3690 Nguyen Thi Chinh

           500,000

03-04-2020 08:49:59

ung ho chong dich Covid 19

           100,000

03-04-2020 09:52:32

BUI THI LAN ung ho ma 3692

         1,000,000

03-04-2020 09:55:10

MS3692 UNG HO CHONG CIVID19

           100,000

03-04-2020 09:55:42

Le Minh Hang chuyen tien ung ho khau trang chong dich covid

           300,000

03-04-2020 10:02:37

Pham Thi Thanh Binh chuyen tien ung ho tuyen dau chong dich CoV 19

         2,000,000

03-04-2020 10:17:06

ung ho ms 3692 chung tay day lui covid 19

         1,000,000

03-04-2020 10:37:32

MS 3690 NGUYEN THI TRINH ( CON GAI ANH NGO ) ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT )

           200,000

03-04-2020 11:17:19

NGUYEN VAN PHUONG UH 3686 Ho Thi Dinh( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

03-04-2020 12:12:21

Phan Van Quang chuyen tien Chung tay ung ho 20000 khau trang; quan ao bao ho noi tuyen dau chong dich

           150,000

03-04-2020 12:19:29

So GD goc:   10005079 Duong Anh Toan Ung ho ms 3691, chong giac Covid-19

           500,000

03-04-2020 13:20:35

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3691+3692

             10,000

03-04-2020 13:41:08

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

03-04-2020 15:16:23

PHAM GIA TU giup MS 3684

             50,000

03-04-2020 15:18:16

PHAM GIA TU giup MS 3685

             50,000

03-04-2020 15:19:44

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

03-04-2020 15:19:53

PHAM GIA TU giup MS 3686

             50,000

03-04-2020 15:28:51

Vu Huy Hoang   ung ho mua khau trang chong dich

         1,000,000

03-04-2020 15:31:00

CT DEN: 009415844724 ung ho chong dich covid19 FT20094827915346

           500,000

03-04-2020 15:35:33

PHAM GIA TU giup MS 3687

             50,000

03-04-2020 15:35:50

BUI DO THIN Chuyen tien ung ho covid19

           500,000

03-04-2020 15:41:02

CT DEN: 009415085107 Ma so 3692 chung tay ung ho khau trang N95 chong dich covid 19 FT20094564115748

         1,000,000

03-04-2020 15:44:48

HOANG THI NHUNG Chuyen tien ung ho

           200,000

03-04-2020 16:34:55

3692;   BAO DAN TRI

           100,000

03-04-2020 16:45:48

Con Hoang Tuan Kiet ung ho noi tuyen dau chong dich

           200,000

03-04-2020 16:54:19

So GD goc:   10014165 IBUNG HO CHONG CV

           100,000

03-04-2020 16:54:20

So GD goc:   10014483 IBUNG HO MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOC

           100,000

03-04-2020 16:55:15

PHUNG NGOC SON Chuyen tien

           200,000

03-04-2020 17:31:42

CT DEN: 009400340139 Ung ho ma so 3673 3676 3679 3680 3688 moi ma so 200000

         1,000,000

03-04-2020 18:02:39

So GD goc:   10024434 Ung ho

             30,000

03-04-2020 18:13:56

Phuong Kim Tai chuyen tien ung ho chong vi rut

         5,000,000

03-04-2020 18:19:07

3692 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

03-04-2020 18:20:53

Nguyen Thi Chinh 3690 Nam Mo Duo cDu Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

03-04-2020 18:56:32

LE TRUNG KIEN Chuyen tien ung ho chong dich covid

         2,000,000

03-04-2020 19:04:23

ung ho ma so 3683 ba nguyen thi hoi

         1,000,000

03-04-2020 19:52:12

Ma so 3687 Chi Nguyen Thi Mai

         1,000,000

03-04-2020 21:08:42

Le Vuong Phuong Ngan ung ho chong dich covid19

           200,000

03-04-2020 21:13:21

Ung ho khau trang; quan ao tuyen dau chong dich

           100,000

04-04-2020 06:06:23

3692;   bao dan tri

           200,000

04-04-2020 07:51:15

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

04-04-2020 09:30:06

3689;   nguyen van quan

           200,000

04-04-2020 10:58:33

LPT ung ho ms 3692 bao Dien tu Dan tri

             50,000

04-04-2020 15:55:02

CT DEN: 009515415754 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 129000061096 BAO DIEN TU DAN TRI FT20095147293009

           100,000

04-04-2020 16:16:06

Tran Van Hieu chuyen tien

           100,000

04-04-2020 16:33:27

CT DEN: 040052401885 Heya Nico 0904043113 giup do Ms3689 A Nguyen Van Quan

           200,000

04-04-2020 16:42:29

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

04-04-2020 16:52:33

3691;   bui trong dat ung ho giet giac covid

           200,000

04-04-2020 17:05:43

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

04-04-2020 17:24:32

3686;   Chi Ho Thi Dinh

             50,000

04-04-2020 17:49:56

VUU THANH BAO Chuyen tien

           100,000

04-04-2020 18:00:54

VU MONG DUNG Chuyen tien

           300,000

04-04-2020 18:17:41

3692;

         1,000,000

04-04-2020 18:18:05

CT DEN: 009500044011 Toi Pham Ngoc Khoi hoa si nhac si thuong binh chong My xin ung ho 1 thang phu cap thuong tat

         2,200,000

04-04-2020 18:25:55

CT DEN: 009518468919 Ung ho mua khau trang va quan ao bho chong dich covid 19 FT20095458530354

           500,000

04-04-2020 18:56:43

3691;   phong chong covid

           100,000

04-04-2020 18:58:03

Le Duc Anh chuyen tien

             10,000

04-04-2020 19:26:26

TRUONG DINH THAI Ung ho chong dich COVID 19

         1,000,000

04-04-2020 19:35:20

3688;   Nguyen Thi Loc

           100,000

04-04-2020 19:38:20

3690;   Nguyen Thi Chinh

           200,000

04-04-2020 20:22:37

CHU TU TRUNG ung ho 20000 khau trang

           200,000

04-04-2020 20:58:05

Ma so 3692. Ung ho tuyen dau chong Covid

           200,000

04-04-2020 21:51:03

Tuan Ung ho khau trang N95

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV
từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

29/03/2020 07:07:53

REM Tfr Ac: 26010000944981 NGUYEN QUY DANG Ung ho ma so 3687

           200,000

29/03/2020 08:27:42

REM Tfr Ac: 26010000575239 PHAM THI NGOC ANH -   UNG HO CAC GIA DINH MA SO 3679 3681 3682 3683 MOI GIA DINH 200000

           800,000

29/03/2020 08:49:38

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG giup chi Nguyen Thi Mai MS 3687

           300,000

29/03/2020 09:01:40

REM Tfr Ac: 43210000306991 NGUYEN THI DUNG Ma so 3687

           100,000

29/03/2020 10:11:09

REM Tfr Ac: 26810000309188 NGUYEN VAN HAI gd thien thanh ung ho MS 3683

           150,000

29/03/2020 10:14:00

REM Tfr Ac: 45210000504977 DOAN QUOC KHANH giup ms 3687 chi nguyen thi mai

           100,000

29/03/2020 10:14:59

REM Tfr Ac: 26110000315177 NGUYEN THI HUONG ung ho gd chi Nguyen thi Mai o Yen thanh Nghe An

           100,000

29/03/2020 11:52:31

REM Tfr Ac: 12510001104375 NGUYEN VAN TU ma so 3687

           100,000

29/03/2020 12:43:48

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3687 chi Nguyen Thi Mai

             50,000

29/03/2020 13:39:24

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3687

           100,000

29/03/2020 14:01:00

REM TKThe :13822592688017,   tai TCB. Ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai FT20090168636372 - CTLNHIDI0000 00401792369 - 11 - CRE - 002

         3,000,000

29/03/2020 17:09:57

REM Tfr Ac: 21610000528717 PHAM CONG QUYEN Chuyen tien ung ho ma 3687 Chi Nguyen Thi Mai. Yen Thanh, Nghe An

           300,000

29/03/2020 18:07:18

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3687 gia dinh chi nguyen thi mai o yen thanh nghe an

           300,000

29/03/2020 18:32:40

REM Tfr Ac: 21510001640617 PHAM THI LOAN ung ho 3687 chi Nguyen Thi Mai

           200,000

29/03/2020 18:43:53

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3686 3687

           400,000

29/03/2020 20:47:23

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH unghomaso 3687

           300,000

30/03/2020 07:44:47

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3688 chi Nguyen Thi Loc

             50,000

30/03/2020 07:49:56

REM Tfr Ac: 21510000944644 VU THI BICH HANG ung ho ma so 3688

           100,000

30/03/2020 08:09:38

REM Tfr Ac: 45210000618443 KIEU HONG XUYEN nho bao Dan tri chuyen toi ma so 3687

           100,000

30/03/2020 08:09:57

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUVS HAO UNG HOA CHI NGUYEN THI LOC MA SO 3688

             10,000

30/03/2020 08:36:21

REM 991020033002530 BO - TRAN CONG TRI FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - IBUNG HO CHI NGUYEN THI MAI, MA SO 3687 Bank Charge . 00 VAT . 00

           300,000

30/03/2020 08:40:03

REM TKThe :19023350871013,   tai TCB. Ma so 3688 chi nguyen thi loc FT20090445657906 - CTLNHIDI000 000402211994 - 11 - CRE - 002

           500,000

30/03/2020 08:43:32

REM Tfr Ac: 43210001246063 LE VAN LUONG ung ho ma so 3688 chi Nguyen Thi Loc

           100,000

30/03/2020 08:52:59

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 71605437 ung ho nguyen thi loc ma so 3688

             30,000

30/03/2020 09:56:09

REM Tfr Ac: 21510002905869 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3687

           300,000

30/03/2020 10:24:07

REM TKThe :00045328001,   tai Tienphongbank. Ung ho be ma so 3688 - lop 11 mo coi cha bi dien cao the phong - CTLNHIDI00000 0402353186 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/03/2020 11:22:23

REM 991020033022163 BO - CTY CO PHAN SAI GON TAN SON FO - 26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - HBCONG TY CO PHAN SAI GON TAN SON U NG HO MA SO 3687 CHI NGUYEN THI MAI O HUYEN YEN THANH TINH NGHE AN Bank Charge . 00 VAT . 00

         1,000,000

30/03/2020 11:29:53

REM Tfr Ac: 11910000174015 NGUYEN TRAN DUY chia cho ma so, 3686, 3687,   3688

           600,000

30/03/2020 11:32:35

REM Tfr Ac: 22210003949844 PHAM VAN CANH Chuyen tien

           200,000

30/03/2020 11:38:24

REM Tfr Ac: 22010000747018 NGUYEN VU KHANH DUNG ung ho gia dinh chi Mai

           300,000

30/03/2020 11:47:23

REM Tfr Ac: 14710000396027 LE THI THUY ANH Ung ho MS3688 em Dang

           400,000

30/03/2020 11:54:59

REM Tfr Ac: 44115000020478 LE VAN THAI unghomaso 3688

           200,000

30/03/2020 11:55:48

REM Tfr Ac: 45010006173672 BUI DAI THANH Chuyen tien cho nguyen thi loc ms 3688

           200,000

30/03/2020 13:16:49

REM Tfr Ac: 36810000148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro Chi Nguyen Thi Mai Ms 3687

           200,000

30/03/2020 14:05:53

REM TKThe :9704229246669134, tai MB.   Bao Tran BTre giup chi Nguyen Thi Loc tinh Phu Tho MS 3688 - CTLNHIDI00000 0402601311 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/03/2020 14:07:48

REM TKThe :9704229246669134, tai MB.   Bao Tran BTre giup chi Nguyen Thi Mai tinh Nghe An MS 3687 - CTLNHIDI00000 0402604005 - 11 - CRE - 002

           100,000

30/03/2020 14:48:22

REM Tfr Ac: 32110000512373 O@L 026001 212201 0 0 71623914 Ung ho 3688

           200,000

30/03/2020 15:09:43

REM Tfr Ac: 45210000345389 HO THI THOI Chuyen tien Nguyen Xuan Dang

           200,000

30/03/2020 15:40:34

REM Tfr Ac: 42510000170176 LE DUC SAU gia dinh ung ho Ma So 3688. chi Nguyen Thi Hop. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

30/03/2020 15:46:11

REM Tfr Ac: 31410000600805 NGUYEN DUC DUC -   ung ho chi nguyen thi mai ma so 3687

         1,000,000

30/03/2020 17:05:09

REM Tfr Ac: 22010001213965 LE THI MINH KHANH Chuyen tien ung ho

           300,000

30/03/2020 17:11:42

REM Tfr Ac: 36810000262624 MAI THANH DUNG ms3688

           100,000

30/03/2020 17:36:49

REM Tfr Ac: 26010000811553 LE THI PHUONG DUNG UH Nguyen Xuan Dang 3688

           200,000

30/03/2020 21:02:54

REM Tfr Ac: 21510002905869 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3683

           300,000

30/03/2020 21:12:36

REM Tfr Ac: 26010000931293 BUI THI MINH Bui Thi Minh Chuyen tien ung ho ma so 3688 chi Nguyen Thi Loc

           200,000

30/03/2020 21:44:15

REM Tfr Ac: 36810000302654 NGUYEN THI LY Giup Ma so 3688 con chi Nguyen Thi Loc NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

             50,000

30/03/2020 22:03:54

REM TKThe :068704070113791, tai HDBank.   chuyen khoan giup do hoan canh: 3664,   3663, 3660, 3657, 3656, 3655, 3687 moi hoan canh 300k.   - CTLNHIDI000000403182544 - 11 - CRE - 002

         2,100,000

30/03/2020 22:48:44

REM TKThe :196377662,   tai VPB. Ung ho ma so 3688 - CTLNHIDI000000403200346 - 11 - CRE - 002

           100,000

31/03/2020 02:02:38

REM Tfr Ac: 12310000864414 CAO VAN THIEU Chuyen tien Transaction at date 2020 - 03 - 30 - 23. 09. 53

           100,000

31/03/2020 02:03:03

REM Tfr Ac: 12610000133197 TRAN THANH MAI Chuyen tien Transaction at date 2020 - 03 - 30 - 23. 39. 44

           200,000

31/03/2020 07:05:53

REM Tfr Ac: 14010000763899 NGUYEN THI DEP Chuyen tiengiup cho anh Quan

         1,000,000

31/03/2020 07:49:49

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY -   Truong Son Lop 10A5 Truong PTTH Cau Giay ung ho ma so 3685

           300,000

31/03/2020 07:51:19

REM Tfr Ac: 12010005872411 NGUYEN TRONG THUY -   Thu Giang Lop 2M Truong Tieu hoc Dich Vong A ung ho ma so 3684

           300,000

31/03/2020 08:22:29

REM Tfr Ac: 46610000424906 O@L 026001 212201 0 0 71653469 ung ho ma so 3689 nguyen van quan

             30,000

31/03/2020 08:31:53

REM Tfr Ac: 12010000327624 TRINH DUY ANH ung ho 3687

           500,000

31/03/2020 08:39:24

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3689

           500,000

31/03/2020 08:39:47

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3688

           500,000

31/03/2020 08:39:54

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3688 chi nguyen thi loc o phu tho

           300,000

31/03/2020 08:40:04

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3687

           500,000

31/03/2020 08:40:28

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3686

           500,000

31/03/2020 08:40:50

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3685

           500,000

31/03/2020 08:41:04

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3684

           500,000

31/03/2020 08:41:24

REM Tfr Ac: 11810000038372 DOAN MANH HUNG Ung ho ma so 3683

           500,000

31/03/2020 08:56:52

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3689 anh Nguyen Van Quan

             50,000

31/03/2020 09:01:53

REM Tfr Ac: 12410001951574 TRUONG THI LAN CHI ho tro anh Quan 3689

           100,000

31/03/2020 09:07:38

REM Tfr Ac: 21610000395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 3689

           200,000

31/03/2020 09:20:22

REM Tfr Ac: 70110000214059 NGUYEN THI MY DUYEN Ho tro Anh Nguyen Van Quan , ms 3689

           200,000

31/03/2020 09:32:47

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO ANH NGUYEN VAN QUAN MA SO 3689

             10,000

31/03/2020 09:54:34

REM Tfr Ac: 58010000367819 NGUYEN THI HONG SI Chuyen tien ung ho Ma so 3698 anh Nguyen Van Quan,   dia chi Xom 3, xa Nghi Phu, Tp Vinh, Nghe An

           300,000

31/03/2020 09:59:12

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 3688 chi Nguyen Thi Loc

           100,000

31/03/2020 10:00:44

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 3687 chi Nguyen Thi Mai

           100,000

31/03/2020 10:03:21

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN ms 3689 anh Nguyen Van Quan

           100,000

31/03/2020 10:17:17

REM Tfr Ac: 11810000026261 HA THI THAI Chuyen tien ung ho ma 3689 Nguyen Van Quan

           300,000

31/03/2020 10:17:29

REM Tfr Ac: 32110000698334 VU VAN HUNG Chuyen tien ung ho anh Nguyen Van Quan, ma so 3689

           100,000

31/03/2020 10:24:07

REM TKThe :9704991505205613721, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam 26110003366882 NGUYEN THI QUYEN chuyen khoan ung ho ma - CTLNHIDI000000403426485 - 11 - CRE - 002

         1,000,000

31/03/2020 10:27:58

REM Tfr Ac: 12110000138753 NGUYEN HUY HA -   UNG HO CHI NGUYEN THI THANH HUYEN MS 3684 VA CHI NGUYEN THI LOC MS 3688

           100,000

31/03/2020 10:29:15

REM Tfr Ac: 22210000474921 TRAN DUC MANH ung ho maso 3687

             50,000

31/03/2020 10:42:27

REM Tfr Ac: 65315000002329 NGUYEN NGOC PHUONG THU UNG HO 3688 nguyen thi loc

           200,000

31/03/2020 10:43:51

REM Tfr Ac: 12310000005790 DO THIEU KIEN -   ung ho ma so 3689 Nguyen Van Quan

           200,000

31/03/2020 11:06:13

REM TKThe :19026700415015,   tai TCB. Ung ho ma so 3689 FT20091417830442 - CTLNHIDI000000403484723 - 11 - CRE - 002

           200,000

31/03/2020 11:08:14

REM TKThe :19026700415015,   tai TCB. Ung ho ma so 3683 FT20091077726691 - CTLNHIDI000000403487529 - 11 - CRE - 002

           200,000

31/03/2020 11:18:53

REM Tfr Ac: 26010000907124 NGO DUNG NGA Giup MS 3687 MS 3689 Nguyen Thi Mai va Nguyen Van Quan

           600,000

31/03/2020 12:12:45

REM Tfr Ac: 22010000235425 PHAM TRONG HUNG Ung ho ma so 3688

           300,000

31/03/2020 12:13:42

REM Tfr Ac: 22010000235425 PHAM TRONG HUNG Chuyen tien ung ho ma so 3687

           200,000

31/03/2020 13:30:27

REM Tfr Ac: 21210000219448 HOANG VAN VI ung ho anh Nguyen Van Quan, MS 3689. chuc anh mau khoe

           200,000

31/03/2020 14:29:16

REM Tfr Ac: 21510001585073 VU THI NGOC ANH GIUP DO ANH NGUYEN VAN QUAN MS 3689

         1,000,000

31/03/2020 14:34:45

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho ms 3689 anh nguyen van quan

           100,000

31/03/2020 16:58:03

REM Tfr Ac: 22010000489879 DANG THI MINH AN con Nhat Vuong ung ho ma so 3689 Nguyen Van Quan

           300,000

31/03/2020 17:05:51

REM Tfr Ac: 12410001123708 NGUYEN TIEN DUNG UH MS3688

           200,000

31/03/2020 18:09:30

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3689

           100,000

31/03/2020 18:44:14

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3688 3689

           400,000

31/03/2020 21:04:17

REM TKThe :9704229211393025, tai MB.   Ung ho anh Nguyen Van Quan ma so 3689   - CTLNHIDI000000404267147 - 11 - CRE - 002

           300,000

31/03/2020 21:09:24

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG giup do anh Nguyen Van Quan MS 3689

           200,000

31/03/2020 22:09:42

REM Tfr Ac: 36810000302654 NGUYEN THI LY Giup Ma so 3689 anh Nguyen Van Quan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

             50,000

01/04/2020 02:02:40

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai Transaction at date 2020 - 03 - 31 - 23. 16. 25

           100,000

01/04/2020 04:47:13

REM Tfr Ac: 52210000007777 BUI DAI THANG MS 3688 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

01/04/2020 06:34:15

REM Tfr Ac: 73410000245794 DOAN NGOC SON Ho tro ba Quy, anh Quan

         1,000,000

01/04/2020 07:52:06

REM Tfr Ac: 26010000037207 NGO THI THI ungho Chi Tran ThiLieu Le Cong Ngoc ma so 3672

           300,000

01/04/2020 08:18:04

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO NGUYEN THI CHINH MA SO 3690

             10,000

01/04/2020 09:14:41

REM Tfr Ac: 44110000612515 NGUYEN VAN PHUC Nguyen Van Phuc, Xom Giua, Tien Luc. Giup do MS 3690 Nguyen Thi Chinh

           300,000

01/04/2020 09:39:27

REM Tfr Ac: 58012000059185 UNG HO MA SO 3688 CHI NGUYEN THI LOC NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

01/04/2020 09:39:42

REM TKThe :19020128092015,   tai TCB. ma so 3685, ba Vu Thi Thu, Trinh Nu,   Hong Khe, Binh Giang, Hai Duong FT20092004031021 - CTLNHIDI000000404497440 - 11 - CRE - 002

           500,000

01/04/2020 09:42:21

REM TKThe :19020128092015,   tai TCB. ma so 3686, chi Ho Thi Dinh, Dinh Nhu,   Binh Xuyen, Binh Giang, Hai Duong FT20092963022904 - CTLNHIDI000000404500937 - 11 - CRE - 002

           500,000

01/04/2020 09:42:39

REM Tfr Ac: 58012000059185 UNG HO MA SO 3687 CHI NGUYEN THI MAI NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

01/04/2020 09:44:16

REM Tfr Ac: 58012000059185 UNG HO MA SO 3690 CHI NGUYEN THI CHINH NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

01/04/2020 10:00:29

REM Tfr Ac: 12010006236180 HO THUY TRANG Ung ho MS 2690 Nguyen Dinh Ngo

           200,000

01/04/2020 10:09:55

REM TKThe :19035390869011,   tai TCB. Ung ho QNA FT20092823008052 - CTLNHIDI000000404537064 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/04/2020 11:22:27

REM Tfr Ac: 44110000128641 NGUYEN CONG KHANH Ung ho ma so 3685, 3686, 3687 moi ma 400. 000 d

         1,200,000

01/04/2020 11:34:06

REM Tfr Ac: 21510002905869 HO PHI TRUNG ung ho ma so 3685

           300,000

01/04/2020 11:58:32

REM Tfr Ac: 65110000573853 VO THI NGOC ANH MS 3690 Nguyen Thi Chinh 0985504185

           200,000

01/04/2020 13:39:42

REM Tfr Ac: 22210000877645 BUI THI THANH NGA ungho bacNguyen thi hoi Ma so 3683

           100,000

01/04/2020 13:50:20

REM Tfr Ac: 22210000877645 BUI THI THANH NGA ung ho nguyen thi Mai maso 3687

             50,000

01/04/2020 13:52:50

REM Tfr Ac: 22210000877645 BUI THI THANH NGA ung ho bac Vu Thi Thu Maso 3685

             50,000

01/04/2020 14:36:23

REM Tfr Ac: 16810000301644 NGUYEN THANH THAO MY Ma So 3678. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

01/04/2020 14:42:28

REM Tfr Ac: 31310001201277 LE NGOC THACH Chuyen tien ma so 3690

         1,000,000

01/04/2020 14:58:26

REM Tfr Ac: 21510000336667 LE THI THUY Ma so 3690 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           500,000

01/04/2020 15:02:56

REM Tfr Ac: 12410000388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS 3690 chi Nguyen Thi Chinh

             50,000

01/04/2020 15:07:33

REM Tfr Ac: 22210003088774 BUI TRONG NGHIA ma so 3690 Nguyen Thi Chinh

           200,000

01/04/2020 15:41:05

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH unghomaso3690

           300,000

01/04/2020 15:55:52

REM Tfr Ac: 48610000109023 O@L 026001 212201 0 0 71716230 MS3633 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

01/04/2020 16:25:08

REM Tfr Ac: 13510000886646 NGUYEN THI HOAI CHAU ung ho 3690 nguyen thi chinh

           500,000

01/04/2020 16:38:18

REM TKThe :9704229252579474, tai MB.   Mong duoc giup do cho gia dinh bi nan ma so 3690 - CTLNHIDI000000404998807 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/04/2020 16:43:36

REM Tfr Ac: 46810001611574 VU THI HANG gui ma so 3676

             50,000

01/04/2020 17:07:45

REM Tfr Ac: 12410000370200 NGUYEN THANH HAI ung ho ms 3690

           200,000

01/04/2020 18:53:58

REM Tfr Ac: 45210000159553 DANG QUOC TRUNG Ung ho gia dinh chi Chinh ma so 3690. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

01/04/2020 19:31:40

REM Tfr Ac: 12410000378903 LE DANG THANG -   Ung ho ma so 3687

           500,000

01/04/2020 20:15:43

REM TKThe :152293143,   tai VPB. dai gia dinh nguyen hoang hieu mong rang anh Nguyen dinh ngo vuot qua giai doan kho khan nay ma so 3 - CTLNHIDI000000405229837 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/04/2020 22:13:26

REM Tfr Ac: 31410002068393 TRAN THI PHUONG UYEN Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh, con gai anh Ngo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.

           100,000

02/04/2020 03:01:52

REM Tfr Ac: 69610000171351 PHUNG QUANG TUONG Chuyen tien ung ho Nguyen Thi Trinh Co Gai Anh Ngo MS 3690 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Transaction at date 2020 - 04 - 01 - 23. 45. 42

           200,000

02/04/2020 03:02:33

REM Tfr Ac: 45010002416816 NGUYEN THI PHUONG THAO Chuyen tien ung ho ong nguyen dinh ngo ms 3690 Transaction at date 2020 - 04 - 02 - 00. 12. 02

           200,000

02/04/2020 07:00:02

REM Tfr Ac: 34110000036037 NGUYEN THI THU HA gui den 3691 phong, chong giac covid 19

           200,000

02/04/2020 07:05:35

REM Tfr Ac: 46610000333473 KHUC XUAN TU Chuyen tien ung ho chong dich covit19

           100,000

02/04/2020 08:33:59

REM Tfr Ac: 51010001550666 BUI DUC NAM Chuyen tien theo ma so 3691 Phong chong virut Covid19

           300,000

02/04/2020 10:46:52

REM Tfr Ac: 12510000924905 PHAM THI HUONG ma 3691

           500,000

02/04/2020 11:04:22

REM Tfr Ac: 26010000037207 NGO THI THI Chuyen tien ung ho chong dich covid19 ma so 3691

           200,000

02/04/2020 11:08:44

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 3688 chi Nguyen Thi Loc

           100,000

02/04/2020 13:26:41

REM Tfr Ac: 33010000123498 LY QUE ANH Chuyen tien ung ho ma so 3691

           200,000

02/04/2020 14:24:08

REM Tfr Ac: 21710000076480 NGUYEN THANH TUAN ung ho ma so 3690 va ma so 3688 moi ma so 50k

           100,000

02/04/2020 18:27:48

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3683

           200,000

02/04/2020 18:28:11

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3684

           200,000

02/04/2020 18:28:33

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3685

           200,000

02/04/2020 18:29:21

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3687

           200,000

02/04/2020 18:30:10

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3686

           200,000

02/04/2020 18:30:30

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3688

           200,000

02/04/2020 18:30:50

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3689

           200,000

02/04/2020 18:31:13

REM Tfr Ac: 39010000023611 TRAN THI QUYNH CHAU Chuyen tien ung ho ma so 3690

           200,000

02/04/2020 19:55:31

REM Tfr Ac: 48310000049544 NGUYEN PHUONG THANH Chuyen tien ung ho ma so 3690 anh Nguyen Dinh Ngo

           300,000

03/04/2020 10:36:14

REM Tfr Ac: 12410003808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3681 chi To Kim Luyen

           200,000

03/04/2020 10:38:01

REM Tfr Ac: 12410003808913 PHAM THUY DUNG Ung ho MS 3672 Tran Thi Lieu

           200,000

03/04/2020 10:40:21

REM Tfr Ac: 31510001125113 LE THI THU HAO Chuyen tien ma so3687

           100,000

03/04/2020 10:45:16

REM TRAN VAN HUAN NOP TIEN UNG HO COVID19 MS3692

           500,000

03/04/2020 10:57:52

REM Tfr Ac: 64110000783701 VU NGOC TUAN Chuyen tien ma so 3681 chi To Kim Luyen

           200,000

03/04/2020 11:12:19

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC 3690 3691 200k. 3692 500k

           900,000

03/04/2020 12:57:38

REM Tfr Ac: 22010003009647 TRAN HOANG NGAN ung ho MS 3690 NGUYEN THI CHINH

           100,000

03/04/2020 13:08:05

REM Tfr Ac: 74110000016895 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms 3684

           500,000

03/04/2020 13:08:48

REM TKThe :002704060118694, tai VIB.   Nguyen Quan Giap giup MS 3690,   3688, 3668 - CTLNHIDI000000406352604 - 11 - CRE - 002

           300,000

03/04/2020 13:09:35

REM TKThe :002704060118694, tai VIB.   Nguyen Quang Giap giup MS 3689   - CTLNHIDI000000406353203 - 11 - CRE - 002

           300,000

03/04/2020 13:12:51

REM TKThe :002704060118694, tai VIB.   Nguyen Quang Giap giup MS3692 - CTLNHIDI000000406355684 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/04/2020 13:13:07

REM Tfr Ac: 74110000016895 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms 3676

           500,000

03/04/2020 13:56:16

REM TKThe :0459901436005,   tai SeABank. chuyen tien ung ho ma so 3692 - VNPT2020040328402145 - CTLNHIDI000000406391984 - 11 - CRE - 002

           200,000

03/04/2020 14:09:26

REM Tfr Ac: 13310000036401 PHAM THI HANH UNG HO MA SO 3683 BA NGUYEN THI HOI, XOM CAU GU, XA DONG SON, HUYEN YEN THE, BAC GIANG,   SDT 0971243193

         1,000,000

03/04/2020 14:36:40

REM TKThe :132009988,   tai VPB. Giang Son ung ho Ms 3673 200k 3679 300k 3683 100k 3687 400k   - CTLNHIDI000000406436961 - 11 - CRE - 002

         1,000,000

03/04/2020 15:06:14

REM DUONG THI THUY NGA UNG HO MA SO 3675 CHI NGUYEN THI HAO THAI NGUYEN

           300,000

03/04/2020 15:07:49

REM DUONG THI THUY NGA UNG HO MA SO 3682 ANH HO SY SON NGHE AN

           300,000

03/04/2020 15:09:45

REM DUONG THI THUY NGA UNG HO MA SO 3677 BA NGUYEN THI HAI PHU YEN

           300,000

03/04/2020 15:13:12

REM DUONG THI THUY NGA UNG HO MA SO 3683 BA NGUYEN THI HOI BAC GIANG

           300,000

03/04/2020 15:29:36

REM Tfr Ac: 26110002549583 NGUYEN THANH HAI Ung ho chong dich Covid 19

           200,000

03/04/2020 16:17:01

REM Tfr Ac: 46010003614069 TRAN THI HANH ung ho covid 19

         1,000,000

03/04/2020 16:34:28

REM 153 HO TRO VU THI THU MS 3685ST 500. 000D+ NGUYEN THI HOI MS 3683 ST 350. 000D+BA THI KY MS 3680 ST450. 000+ HO SY SON MS 3682 ST 200. 000D

         1,500,000

03/04/2020 16:35:31

REM Tfr Ac: 58010000436913 CTY TNHH TVXD DAI HUNG UNG HO MA SO 3689 ANH NGUYEN VAN QUAN, NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

03/04/2020 16:36:13

REM Tfr Ac: 58010000436913 CTY TNHH TVXD DAI HUNG UNG HO MA SO 3686 CHI HO THI DINH

           100,000

03/04/2020 17:02:00

REM UNG HO MA SO 3688 - CHI NGUYEN THI LOC - PHU THO

           300,000

03/04/2020 17:03:02

REM UNG HO 3685 -   BA VU THI THU - HAI DUONG

           300,000

03/04/2020 17:04:03

REM UNG HO 3687 - CHI NGUYEN THI MAI - NGHE AN

           300,000

03/04/2020 17:05:14

REM UNG HO 3686 - CHI HO THI DINH - HAI DUONG

           300,000

03/04/2020 17:19:18

REM Tfr Ac: 12210000886369 DO DINH CHIEU Ung ho dich COVID

           200,000

03/04/2020 18:59:12

REM Tfr Ac: 48610000109023 O@L 026001 212201 0 0 71788209 MS3692 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

03/04/2020 19:36:56

REM Tfr Ac: 11610000069961 NGUYEN NGOC THANG ms 3692 cam on Dan Tri vi dong hanh cung tuyen dau chong Covid 19

           200,000

03/04/2020 19:51:12

REM TKThe :11520410317015,   tai TCB. Chung tay ung ho FT20094640900221 - CTLNHIDI000000406792173 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/04/2020 20:06:44

REM Tfr Ac: 21310000003091 NGUYEN THI XUYEN Ung ho khau trang quan ao bao ho MS 3692

         1,000,000

03/04/2020 20:57:23

REM Tfr Ac: 69610000171351 PHUNG QUANG TUONG Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Mai MS 3687 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

03/04/2020 21:56:08

REM TKThe :00058575001,   tai Tienphongbank. ung ho quy - CTLNHIDI000000406879924 - 11 - CRE - 002

           300,000

03/04/2020 22:28:59

REM Tfr Ac: 63210000046383 HUYNH VAN TRUC -   Ung ho phong chong covid 19.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           200,000

04/04/2020 09:22:31

REM Tfr Ac: 11610000017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 3676, 3681, 3682

           300,000

04/04/2020 12:32:57

REM Tfr Ac: 58010000152042 PHAM VAN DONG Ma so 3692bao Dien tu Dan tri

           150,000

04/04/2020 13:01:47

REM Tfr Ac: 61510000511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho MS 3671

           200,000

04/04/2020 13:37:17

REM Tfr Ac: 21610000424949 BUI THI BICH HANH Chuyen tien ung ho ma so 3672

           200,000

04/04/2020 14:04:43

REM Tfr Ac: 61510000511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho MS 3674

           100,000

04/04/2020 14:05:31

REM Tfr Ac: 61510000511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho MS 3676

           100,000

04/04/2020 16:11:18

REM TKThe :19032812209027,   tai TCB. Ung ho FT20095740229027 - CTLNHIDI000000407331723 - 11 - CRE - 002

             50,000

04/04/2020 17:07:02

REM Tfr Ac: 13510000427629 LAM TO HOAN - Ma so 3692 chung tay ung ho 20000 khau trang

         1,000,000

04/04/2020 18:03:17

REM Tfr Ac: 50110000845983 TRAN XUAN HUY Chuyen tien ung ho covis tran xuan huy

           500,000

04/04/2020 19:20:25

REM Tfr Ac: 76010000230524 NGUYEN THY NHON Chong dich Covid19

           500,000

04/04/2020 19:28:13

REM Tfr Ac: 57010000011399 LE THI HONG DIEM le thi hong diem ung ho covid19

           200,000

04/04/2020 21:03:26

REM Tfr Ac: 64210000348480 TRINH HOANG YEN chi To Kim Luyen, khom 6, phuong 2,   TP. Ca mau, tinh Ca Mau

             50,000

04/04/2020 21:16:57

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH HDA UNG HO 3690

           100,000

04/04/2020 21:19:06

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH HDA UNG HO 3687

           100,000

04/04/2020 21:21:44

REM Tfr Ac: 45010002408123 HOANG DUC ANH HDA UNG HO 3688

           100,000

04/04/2020 21:54:39

REM Tfr Ac: 31310000830492 NGUYEN THI TRA HUONG Chuyen tien khau trang chong dich covid

           300,000

04/04/2020 22:08:04

REM Tfr Ac: 62510004168302 NGO THI TRANG UYEN Chuyen tien

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội
từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

29/03/2020

MB Ma so 3687:   Chi Nguyen Thi Mai. TU: NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN TIEN

           300,000

29/03/2020

Ung ho ma so 3687 FT20090332684727 - Ma giao dich/ Trace 358314

             50,000

29/03/2020

Ung ho ma so 3687 gia dinh chi Nguy en Thi Mai

         1,000,000

29/03/2020

Thai binh duong giup ms 3687. TU: THAI BINH DUONG

             50,000

29/03/2020

Nguyen Thanh Phong ung ho MS 3684   chi Nguyen Thi Thanh Huyen va be Da Thao

           100,000

29/03/2020

Nguyen Thanh Phong ung ho MS 3681   chi To Kim Luyen va be Cat Tuong

           100,000

29/03/2020

3687 Ung ho Chi Nguyen Thi Mai   F T20090107314300 - Ma giao dich/ Tra ce 313145

           200,000

29/03/2020

Giup Chi nguyen thi mai

             50,000

29/03/2020

ung ho chi nguyen thi mai ma so 368 7

           500,000

29/03/2020

Ung ho ms 3687. TU: DANG HUONG LY

             50,000

29/03/2020

MB Nguyen Huu Chi giup ma so 3687 gia dinh chi Mai. TU: NGUYEN HUU CHI

           100,000

30/03/2020

MB Ung ho co nguyen thi loc ma so 3688 que o cam khe phu tho mong gd co s om vuot qua kho khan. TU: PHAM HAI DUONG

           100,000

30/03/2020

MB Ung ho Ma So 3688 C Nguyen Thi Loc. TU: NGUYEN QUANG MANH NGUYEN QUANG MANH

           100,000

30/03/2020

Ung ho ma so 3688 FT20090447301350 - Ma giao dich/ Trace 635820

             50,000

30/03/2020

MB Ma so 3688 chi Nguyen Thi Loc dc Kh u 10 xom Sau xa Dieu luong huyen Ca m khe tinh Phu tho. TU: PHAN THI THU HA

           500,000

30/03/2020

MB chu minh tuan ung ho ma so 3685. TU: CHU MINH TUAN

           100,000

30/03/2020

GIUP LE THI VUNG MA SO 3671

       10,000,000

30/03/2020

MB TRAN HUYEN UNG HO MS 3688. TU: TRAN THI HUYEN

           500,000

30/03/2020

MB Do thuy loan ung ho ma so 3688. TU: DO THUY LOAN

             30,000

30/03/2020

Ung ho chi Nguyen Thi Mai o Nghe An FT20090819729037 - Ma giao dich/ T race 366728

           200,000

31/03/2020

Ung ho ma so 3689 FT20092005013829 - Ma giao dich/ Trace 209372

             50,000

31/03/2020

MB 1. Ma so 3688: Chi Nguyen Thi Loc. Dia chi:   Khu 10 xom Sau xa Dieu L uong huyen Cam Khe tinh Phu Tho. DT:   0378817527. TU: NGUYEN TRONG DAI NGUYEN TRONG DAI

           200,000

31/03/2020

Thai binh duong giup ms 3689. TU: THAI BINH DUONG

             50,000

31/03/2020

Thai binh duong giup ms 3688. TU: THAI BINH DUONG

             50,000

31/03/2020

DONG GOP CHO MS 3689   NGUYEN VAN Q UAN XOM3 XA NGHI PHU VINH NGHE AN 310320 11 08 27 - Ma giao dich/ Tra ce 409650

           500,000

31/03/2020

Ung ho Ma so 3689 anh Nguyen Van Qu an. TU: LE THU

           200,000

31/03/2020

Toi ung ho ms 3688 FT20091032299436 - Ma giao dich/ Trace 854473

           100,000

31/03/2020

MB Ung ho Ma So 3689 A Nguyen Van Quan. TU: NGUYEN QUANG MANH NGUYEN QUANG MANH

           100,000

31/03/2020

MB Ung ho Ms 3687. TU: LAI THE HIEN

           100,000

01/04/2020

Ung ho ma so 3690 FT20094753607099 - Ma giao dich/ Trace 603911

             50,000

01/04/2020

MB Ung ho. TU:   TRAN THI ANH NGAN

           100,000

01/04/2020

Ung ho ma so 3688 FT20092478206217 - Ma giao dich/ Trace 429053

           100,000

01/04/2020

Ung ho Ma so 3690

           200,000

01/04/2020

Ma so 3690 Nguyen Thi Chinh. TU: CHU SY DUNG

           250,000

02/04/2020

GIAO DICH CHUYEN KHOAN . TU: HOANG NGOC TRUNG

           200,000

02/04/2020

MB Ma so 3685. TU: NGUYEN NGOC HA

           100,000

02/04/2020

MB Ung ho phong chong dich covid-19. TU: BUI QUY BAY

         3,000,000

02/04/2020

Tran viet anh ung ho ms 3691 chong covid 19 FT20094101257843 - Ma giao dich/ Trace 681473

           200,000

02/04/2020

MB MS 3691 phong chong giac Covid 19. TU: NGUYEN THI HUYEN

           500,000

02/04/2020

Ms 3690 Nguyen Thi Chinh con gai an h Ngo dc Thon Vang Xa Tien Luc Huy en Lang Giang Tinh Bac Giang - Ma   giao dich/ Trace 609249

           200,000

03/04/2020

MB ung ho ma so 3692. TU: TRAN THI THU HA

           300,000

03/04/2020

3688

           100,000

03/04/2020

3687

           100,000

03/04/2020

MB Uhms 3676. TU: PHAM THI OANH

           200,000

03/04/2020

MB MS 3686 Ho Thi Dinh. TU: NGUYEN NGOC KHANH

           500,000

03/04/2020

MB MS 3692 bao dien tu dan tri. TU: NGUYEN NGOC KHANH

         5,000,000

03/04/2020

MB Ung ho ms 3691. TU: NGUYEN VAN BACH

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3692. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3691. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3690. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3689. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3688. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3687. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3686. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Ung Ho Ma So 3685. TU: HO THAI SON HO THAI SON

           100,000

03/04/2020

Thai binh duong giup ms 3690. TU: THAI BINH DUONG

             50,000

03/04/2020

MB VC GK Ung ho ma so 3689. TU: NGO XUAN THANH NGO XUAN THANH

           100,000

03/04/2020

MB Ung ho ma so 3690. TU: NGO XUAN THANH NGO XUAN THANH

           100,000

03/04/2020

MB Ung ho Ma So 3692 Bao dan tri mua k hau trang chong dich. TU: NGUYEN QUANG MANH NGUYEN QUANG MANH

           100,000

03/04/2020

MB Ung ho gd co nguyen thi loc o phu t ho ma so 3688 mong gd som vuot qua kho khan. TU: PHAM HAI DUONG

           100,000

03/04/2020

MB Ung ho a nguyen van quan o nghe an ma so 3689 mong a som vuot qua kho khan. TU:   PHAM HAI DUONG

           100,000

03/04/2020

MB Ung ho gd chi nguyen thi chinh con gai bac ngo ma so 3690 mong gd bac som vuot qua kho khan. TU: PHAM HAI DUONG

           100,000

04/04/2020

MB Chuc cac chien si that dung manh   chong dich thanh cong vang doi. TU: NGUYEN THANH HUY

           500,000

04/04/2020

3689

           100,000

04/04/2020

Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Ha i ung ho ma so 3683 Ba Nguyen Thi H oi FT20095300029278 - Ma giao dich/ Trace 278150

           100,000

04/04/2020

Trinh Minh Tuan Va Dang Thi Hong Ha i ung ho ma so 3687 chi Nguyen Thi Mai FT20095733729465 - Ma giao dich / Trace 277481

           100,000

04/04/2020

MB 3692 Ung ho chong dich Covid-19. TU: LE VIET ANH

         1,000,000

04/04/2020

MB Uhms 3681. TU: PHAM THI OANH

           200,000

04/04/2020

MB Uhms 3679. TU: PHAM THI OANH

           300,000

04/04/2020

MB Uhms 3678. TU: PHAM THI OANH

           200,000

04/04/2020

Ung ho ma so 3692 FT20095863206406 - Ma giao dich/ Trace 246683

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp
từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

16/3/2020

MB(822166) (NGO VAN THIEM gui em ha)

           100,000

16/3/2020

IM Fund Transfer(ABM)   - 833864 - Agribank; 1400206034036; NGOC ANH chuyen khoan ung ho ma 3672

           200,000

16/3/2020

MB(836465) (DUONG NGOC QUYNH chuyen khoan den ma 3672)

           200,000

16/3/2020

MB(837361) (ung ho ma so 3672)

           100,000

16/3/2020

MB(838958) (ung ho ma so 3672, chi Tran Thi Lieu. Mong gia dinh binh an)

           150,000

16/3/2020

MB(842813) (Le Thi Vung   - 3671)

           200,000

16/3/2020

MB(843446) (ung ho chi TRAN THI LIEU - CAN LOC - HA TINH)

           200,000

16/3/2020

MB(843460) (Pham Van Sinh chuyen khoan ung ho ma so 3673 anh Hoang Van Giang)

           100,000

16/3/2020

MB(845328) (Ung ho Ma so 3673)

             50,000

16/3/2020

MB(846727) (ung ho ma so 3672 . Cau mong chi dc nhanh chong chua mat )

           500,000

16/3/2020

MB(847058) (ung ho ma so 3671 . Cau mong chau Ha dc mau ghep phoi)

           300,000

16/3/2020

MB(847228) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3669 . Mong chau Vinh mau dc thay khop hang)

           500,000

16/3/2020

MB(847245) (Gui 3673)

             50,000

16/3/2020

MB(847341) (ung ho ma so 3668. Mong ba Lai dc tai qua nan khoi. )

           300,000

16/3/2020

MB(849140) (LE TAN TU chuyen khoan hoang van giang 3673)

           100,000

16/3/2020

MB(855472) (Ung ho ma so 3672 chi Tran Thi Lieu)

           500,000

16/3/2020

315834 - Agribank; 1400206034036; MS 3673

         1,000,000

16/3/2020

MB(863616) (ma so 3673   HOANG VAN GIANG thon 4 xa ea huar buon Don tinh Daklac)

             30,000

16/3/2020

MB(865246) (Ung ho 3673)

           200,000

16/3/2020

455017 - Agribank; 1400206034036; LUU DUC DIEN chuyen khoan ung ho Ma so 3673 Anh Hoang Van Giang

           300,000

16/3/2020

MB(871924) (ma so 3673 hoang van giang)

           200,000

16/3/2020

MB(872654) (Gd Moon Bubu ung ho Ms 3673)

           200,000

16/3/2020

MB(876686) (NGUYEN THI NHU HOA chuyen khoan ung ho ma so 3673)

           500,000

16/3/2020

MB(876820) (Ma so 3671. Tang chau Ha con chi Le Thi Vung, thon Chau Truong, Thieu Quang, Thieu Hoa, Thanh Hoa)

           600,000

16/3/2020

MB(889555) (ma so 3673)

           200,000

16/3/2020

MB(900489) (Giup Quy Nhan Ai)

         1,000,000

16/3/2020

101294 - Agribank; 1400206034036; LE DIEN HA chuyen khoan

           200,000

16/3/2020

MB(909759) (Dinh Thi Kieu Diem giup do ms 3673)

           500,000

16/3/2020

MB(925862) (Ung ho ms 3672 tran thi lieu)

             50,000

16/3/2020

TAM LONG NHAN AI

           300,000

16/3/2020

MB(948363) (LE TAN TU chuyen khoan huynh bao thai 3674)

           100,000

16/3/2020

MB(950582) (THAI BAO TRAN chuyen khoan ung ho cho ms 3674 Huynh Bao Thai)

           300,000

16/3/2020

MB(957446) (Cty Thien Tan ung ho Ma so 3674 Huynh Bao Thai - Tra Vinh)

           100,000

16/3/2020

IBUNG HO MS 3674 HUYNH BAO THAI

           100,000

16/3/2020

MB(962424) (UNG HO MA SO 3669 VA MA SO 3673)

           200,000

16/3/2020

MB(963972) (DO THI BAN chuyen khoan ung ho ma so 3674)

           100,000

16/3/2020

Ung ho ms 3672 tran thi Lieu

           200,000

16/3/2020

MB(975791) (NGUYEN THU HA ung ho ma so 3674 Huynh Bao Thai)

           300,000

16/3/2020

132415 - Agribank; 1400206034036; ung ho Ma So 3674

           100,000

16/3/2020

ủng hộ MS 3674:   Huỳnh Bảo Thái (Đ/C: Ngụ số 19/4 Đường Quang Trung, Khóm 5, P4, TP Trà Vinh

           200,000

16/3/2020

282021 - Agribank; 1400206034036; DAO THI THANH CHUNG chuyen khoan ung ho em Huynh Bao Thai

           500,000

16/3/2020

MB(003778) (DO VAN MANH   ung ho gia dinh chi Le Thi Vung tinh Thanh Hoa ms 3671. Dt 0911261669)

           500,000

16/3/2020

MB(005772) (Ung ho ma so 3673)

           100,000

16/3/2020

MB(009686) (giup do ma so 3674 Huynh Bao Thai)

           200,000

16/3/2020

MB(012727) (Ung ho MS 3674Huynh Bao Thai)

           500,000

16/3/2020

MB(017562) (Ho tro MS 3674, Huynh Bao Thai, ngu so 19 - 4, duong Quang Trung, khom 5, phuong 4, TP Tra Vinh.)

           500,000

16/3/2020

MB(018661) (Ho tro MS 3673, anh Hoang Van Giang, thon 4, xa Ea Huar, H Buon Don, tinh Dak Lak.)

           500,000

16/3/2020

MB(022186) (Ung ho ma so 3672)

             50,000

16/3/2020

MB(025568) (MAI THI THUONG ung ho MS 3674)

           500,000

30/3/20

MB(522122) (NGUYEN NGOC ANH chuyen khoan ung ho Nguyen Thi Mai, Yen Thanh, Nghe An)

           100,000

30/3/20

MB(529926) (NGO QUOC DIEP chuyen khoan ung ho Ma so 3687)

           200,000

30/3/20

MB(531098) (Ung ho gia dinh chi Mai - ma so 3687)

           300,000

30/3/20

MB(540337) (Ck cho ma so 3687)

           100,000

30/3/20

MB(542712) (Ma so 3687 Chi Nguyen Thi Mai)

           200,000

30/3/20

MB(553216) (DANG THI HIEP chuyen khoan giup do gd nguyen Thi mai sdt 0367769608)

           300,000

30/3/20

MB(554058) (Ung ho MS 3687)

           200,000

30/3/20

MB(586183) (ung ho ms 3687 Nguyen Thi Mai)

           300,000

30/3/20

MB(600629) (BUI HUY HOANG chuyen khoan ung ho MS3683, ba Nguyen Thi Hoi)

           100,000

30/3/20

MB(603601) (HA DUONG NGUYEN -   ung ho MS3687)

           100,000

30/3/20

ủng hộ Nguyễn Thị Mai -   MS 3687 ĐT: 0367769608

             50,000

30/3/20

663120 - Agribank; 1400206034036; ung ho MS 3685

           100,000

30/3/20

MB(642274) (Ms 3688. Nguyen thi loc. Cam khe phu tho)

           400,000

30/3/20

074896 - Agribank; 1400206034036; BUI MINH QUAN chuyen khoan ung ho ms 3674 huynh thai bao

           300,000

30/3/20

MB(697389) (Uh c loc ms . 3688. Mong chi va gia dinh som vuot qua kho khan . Nam Mo A Di Da Phat)

           100,000

30/3/20

MB(698799) (Uh c Mai ms 3687. Mong chi va gia dinh som vuot qua kho khan . Nam Mo A Di Da Phat)

           100,000

30/3/20

MB(698990) (Uh c Dinh ms . 3686. Mong chi va gia dinh som vuot qua kho khan . Nam Mo A Di Da Phat)

           100,000

30/3/20

IM Fund Transfer(ABM)   - 485851 - Agribank; 1400206034036; ck ung ho ma so 3688 chi nguyen thi loc

           500,000

30/3/20

IM Fund Transfer(ABM)   - 645734 - Agribank; 1400206034036; VU NGOC KY chuyen khoan ma so 3687

           200,000

30/3/20

MB(716031) (THAI TUYET LE ung ho ms 3689)

           200,000

31/3/20

Nguyễn Thị Đoan Trang nộp tiền hỗ trợ bé Đinh Tiến Đạt 8 tuổi bệnh viêm cơ tim cấp dân tộc HRê

           200,000

31/3/20

MB(762628) (Ung ho 3689)

           200,000

31/3/20

MB(833860) (NGUYEN DUC HUNG chuyen khoan ung ho ma so 3688 chi nguyen thi loc)

           200,000

31/3/20

MB(833992) (NGUYEN DUC HUNG chuyen khoan ung ho ma so 3689 a nguyen van quan)

           200,000

31/3/20

MB(843298) (ungho ban Dang bi bong)

             50,000

1/4/20

Nguyễn Đình Gia ủng hộ mã số 3689 anh Nguyễn Văn Qunas xóm 3, Nghi Phú, TP Vinh, Nghẹ An ĐT 0949220180

           500,000

1/4/20

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nguyện cho người nhận được tiền này sớm vượt thoát đau khổ thân tâm an lạc

           300,000

1/4/20

MB(889802) (NGUYEN THI THU THUY ung ho ma 3690)

           200,000

1/4/20

MB(897784) (Ha Duong Nguyen ung ho MS3672)

           100,000

1/4/20

LUU THI LAN NGOC UNG HO MA SO 3683 Bà Nguyễn T Hợi NAm Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

           500,000

1/4/20

MB(938556) (Ung ho chi Mai ma so 3687)

           100,000

1/4/20

IM Fund Transfer(ABM)   - 782108 - Agribank; 1400206034036; giup em Nguyen Thi Chinh ma so 3690

           200,000

3/4/20

MB(970998) (PHAM NGOC DOANH ung ho chong Covid 19 ma so 3691)

         1,000,000

3/4/20

MB(972764) (TRUONG BANG HAI ung ho phong chong giac covid - 19)

           300,000

3/4/20

570491 - Agribank; 1400206034036; NGUYEN THI GAM ung ho chong dich covid ma so 3691

           500,000

3/4/20

MB(995322) (UH chu Ngo MS 3690)

             70,000

3/4/20

MB(996327) (Ung ho chong dich Covid)

           500,000

3/4/20

MB(019232) (NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 3691 phong chong giac covid 19)

           300,000

3/4/20

MB(019396) (NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 3690. Cau mong anh Ngo dc tiep tuc dieu tri)

           300,000

3/4/20

MB(019940) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3691 phong chong giac covid - 19)

           200,000

3/4/20

MB(029841) (Uh gia dinh C chinh. Ms 3690. Mong gia dinh som vuot qua kho khan . NAM MO A DI DA PHAT)

           100,000

3/4/20

MB(029952) (Uh a Quan. Ms 3689 . Mong a va gia dinh som vuot qua kho khan . NAM MO A DI DA PHAT)

           100,000

3/4/20

MB(045501) (NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 3689. Cau mong anh Quan mau binh phuc)

           300,000

3/4/20

MB(045872) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3685. Mong cac chau cua ba Thu dc o ben nhau)

           300,000

3/4/20

MB(047444) (Ma 3692 ung ho Khau Trang)

           500,000

3/4/20

545782 - Agribank; 1400206034036; PHAM VAN TIEP ung ho khau trang quan ao chong dich

           100,000

3/4/20

ủng hộ MS: 3689. Anh Nguyễn Văn Quán SDT: 0949220180

             50,000

3/4/20

ma so 3692: bao dien tu dan tri. dia chi : so 2.nha so 48. giang vo. dong da.ha noi.

           100,000

3/4/20

ma so 3690: chi nguyen thi chinh. con anh ngo. thon vang. xa tien luc. huyen lang giang. tinh bac giang.

           100,000

3/4/20

ma so 3668: ba chu thi lai.thon hoi phu. xa dong hoi. dong anh. ha noi.

           100,000

3/4/20

MB(093047) (NGUYEN VIET THANH chuyen khoan)

         1,000,000

3/4/20

MB(093840) (DAO THI HONG XIEM chuyen khoan)

           200,000

3/4/20

MB(094912) (NGUYEN NGOC MINH chuyen khoan)

           300,000

3/4/20

MB(096713) (PHUNG THI KIM THOA giup MS 3692)

           100,000

3/4/20

102467 - Agribank; 1400206034036; Ung ho mua khau trang chong Covid 19

           200,000

3/4/20

137809 - Agribank; 1400206034036; TRAN DUC THU ung ho dich civid

           500,000

3/4/20

MB(112261) (HAN MINH THANG chuyen khoan ung ho )

             50,000

3/4/20

MB(134404) (LE THI TRUNG CHINH chuyen khoan)

           100,000

3/4/20

MB(137242) (TRINH THE TRUNG chuyen khoan ho tro y te ms 3692)

           500,000

3/4/20

IM Fund Transfer(ABM)   - 554695 - Agribank; 1400206034036; Ung ho ba Hoang Thi Hoa3657 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

3/4/20

MB(132982) (Ung ho Chong Dich Covid. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

           100,000

4/4/20

MB(144210) (Chuyen giup con gai Hanh ung ho ma so 3692.mua bao ho chong covid19)

           200,000

4/4/20

MB(144371) (Chung tay ung ho ma so 3692 mua bao ho phong chong covid 19. )

           500,000

4/4/20

MB(145777) (Ung ho ma so 3686. Cau mong anh He mau binh phuc .)

           300,000

4/4/20

IBKING: FT Trace[996990] - [Trung ung ho mua khau trang]

           200,000

4/4/20

MB(159512) (Ma so 3683 Ba Nguyen Thi Hoi)

           200,000

4/4/20

MB(174171) (CHU VAN HOA ung ho Ba Thi Ky, Ma so 3680, So DT 0589739518)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel pay
từ ngày 29/3 đến 04/4/2020

 

29/03/2020 04:19:10

800039 DANTRI 200329702381222 VTBANK

10,000

29/03/2020 06:19:48

VU XUAN CUONG; 0868275123; 100000; Ma so 3687: 100000

100,000

29/03/2020 07:10:12

800039 DANTRI 200329702608755 VTBANK

100,000

29/03/2020 08:06:48

Xem noi dung trong CMS

50,000

29/03/2020 08:16:55

800039 DANTRI 200329702847379 VTBANK

40,000

29/03/2020 09:51:08

800039 DANTRI 200329703399543 VTBANK

2,000

29/03/2020 10:04:23

Truong Loc Binh; 0374071461; 100000; Ma so 3687: 100000

100,000

29/03/2020 10:29:19

800039 DANTRI 200329703644187 VTBANK

200,000

29/03/2020 11:35:20

800039 DANTRI 200329704040735 VTBANK

50,000

29/03/2020 11:39:09

800039 DANTRI 200329704061391 VTBANK

50,000

29/03/2020 14:33:06

Nguyen Mai Hoa; 0983653708; 200000; Ma so 3685: 200000

200,000

29/03/2020 17:19:55

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200329 200329157620055

100,000

29/03/2020 18:11:02

800039 DANTRI 200329706129418 VTBANK

100,000

29/03/2020 18:31:34

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200329 200329157894249

300,000

29/03/2020 18:38:51

800039 DANTRI 200329706276724 VTBANK

50,000

29/03/2020 18:54:04

800039 DANTRI 200329706360934 VTBANK

200,000

29/03/2020 22:05:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200329 200329158813748

100,000

29/03/2020 23:46:43

Tran Ngoc Bach; 0562612197; 500000; Ma so 3684: 500000

500,000

29/03/2020 23:57:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200329 200329159105239

50,000

30/03/2020 00:01:56

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330159115343

50,000

30/03/2020 07:14:26

800039 DANTRI 200330708093976 VTBANK

100,000

30/03/2020 07:14:33

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

50,000

30/03/2020 07:50:48

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

1,000,000

30/03/2020 07:54:19

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

1,000,000

30/03/2020 08:00:21

Do Trung Dung; 0826907898; 500000; Ma so 3688: 500000

500,000

30/03/2020 08:42:42

800039 DANTRI 200330708651751 VTBANK

40,000

30/03/2020 08:55:01

800039 DANTRI 200330708776513 VTBANK

100,000

30/03/2020 08:56:40

800039 DANTRI 200330708793041 VTBANK

100,000

30/03/2020 08:57:49

800039 DANTRI 200330708804329 VTBANK

100,000

30/03/2020 08:59:01

800039 DANTRI 200330708816397 VTBANK

100,000

30/03/2020 08:59:07

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330160087246

200,000

30/03/2020 09:00:34

800039 DANTRI 200330708833393 VTBANK

100,000

30/03/2020 09:01:53

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330160106035

200,000

30/03/2020 09:06:04

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330160135182

200,000

30/03/2020 09:09:13

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330160156835

100,000

30/03/2020 09:44:39

Dung; 0902900475; 50000; Ma so 3688: 50000

50,000

30/03/2020 09:55:39

Dung; 0902900475; 50000; Ma so 3679: 50000

50,000

30/03/2020 10:38:09

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330160749211

100,000

30/03/2020 10:50:37

800039 DANTRI 200330710011318 VTBANK

100,000

30/03/2020 14:22:38

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

30/03/2020 16:12:03

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330162458699

300,000

30/03/2020 16:27:41

800039 DANTRI 200330712658751 VTBANK

100,000

30/03/2020 17:35:09

800039 DANTRI 200330713327694 VTBANK

6,000

30/03/2020 19:18:22

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

500,000

30/03/2020 19:44:20

Vu Hong Mai; 0979616614; 50000; Ma so 3688: 50000

50,000

30/03/2020 19:44:44

800039 DANTRI 200330714714538 VTBANK

20,000

30/03/2020 19:45:39

800039 DANTRI 200330714724552 VTBANK

20,000

30/03/2020 19:46:36

Vu Hong Mai; 0979616614; 50000; Ma so 3687: 50000

50,000

30/03/2020 19:50:30

Vu Hong Mai; 0979616614; 50000; Ma so 3686: 50000

50,000

30/03/2020 20:06:04

800039 DANTRI 200330714946926 VTBANK

200,000

30/03/2020 21:51:44

Vo Danh; 0834345598; 300000; Ma so 3688: 300000

300,000

30/03/2020 21:53:20

Vo Danh; 0834345598; 300000; Ma so 3687: 300000

300,000

30/03/2020 22:07:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200330 200330164718458

100,000

31/03/2020 06:12:58

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

31/03/2020 06:52:33

800039 DANTRI 200331717014794 VTBANK

40,000

31/03/2020 07:35:35

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

50,000

31/03/2020 08:08:20

800039 DANTRI 200331717342302 VTBANK

200,000

31/03/2020 08:12:04

800039 DANTRI 200331717367420 VTBANK

200,000

31/03/2020 08:36:48

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

31/03/2020 08:59:59

800039 DANTRI 200331717735767 VTBANK

200,000

31/03/2020 09:06:40

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200331 200331166150774

100,000

31/03/2020 10:21:59

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200331 200331166554275

100,000

31/03/2020 10:22:17

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200331 200331166556005

100,000

31/03/2020 10:52:27

800039 DANTRI 200331718724335 VTBANK

100,000

31/03/2020 11:43:58

Nguyen Hung; 02438266277; 100000; Ma so 3689: 100000

100,000

31/03/2020 12:21:07

Nguyen thi thanh thuy; 0913088104; 200000; Ma so 3689: 200000

200,000

31/03/2020 12:31:18

800039 DANTRI 200331719534000 VTBANK

100,000

31/03/2020 13:37:03

Phan Anh; 0985529910; 100000; Ma so 3689: 100000

100,000

31/03/2020 13:49:50

800039 DANTRI 200331720163271 VTBANK

50,000

31/03/2020 14:39:37

800039 DANTRI 200331720584716 VTBANK

100,000

31/03/2020 15:19:30

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

31/03/2020 15:22:23

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

31/03/2020 19:12:32

800039 DANTRI 200331723113071 VTBANK

1,000

31/03/2020 19:29:34

800039 DANTRI 200331723259574 VTBANK

400,000

31/03/2020 19:48:15

Vo Danh; 0834345598; 300000; Ma so 3689: 300000

300,000

31/03/2020 21:40:07

800039 DANTRI 200331724324943 VTBANK

5,000

31/03/2020 21:50:16

800039 DANTRI 200331724395998 VTBANK

46,000

31/03/2020 22:26:00

800039 DANTRI 200331724604182 VTBANK

20,000

01/04/2020 06:21:58

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

50,000

01/04/2020 08:39:24

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200401 200401171313539

100,000

01/04/2020 09:33:45

800039 DANTRI 200401726119109 VTBANK

100,000

01/04/2020 10:30:40

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

500,000

01/04/2020 13:17:24

Dao Ngoc Thuy; 0916708096; 100000; Ma so 3690: 100000

100,000

01/04/2020 13:52:49

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

01/04/2020 14:22:32

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200401 200401172727640

50,000

01/04/2020 14:25:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200401 200401172740971

50,000

01/04/2020 14:34:29

Xem noi dung trong CMS

70,000

01/04/2020 14:39:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200401 200401172792539

50,000

01/04/2020 14:48:37

800039 DANTRI 200401728160529 VTBANK

100,000

01/04/2020 17:09:34

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

50,000

01/04/2020 20:29:00

800039 DANTRI 200401730510040 VTBANK

50,000

01/04/2020 22:06:55

800039 DANTRI 200401731214516 VTBANK

200,000

01/04/2020 22:23:51

Xem noi dung trong CMS

100,000

01/04/2020 22:25:19

Xem noi dung trong CMS

100,000

01/04/2020 22:31:32

nguyen trung quan; 0976540058; 500000; Ma so 3690: 500000

500,000

01/04/2020 22:53:26

Nguyen Kien Trung; 0933117968; 500000; Ma so 3689: 500000

500,000

01/04/2020 23:03:13

le thi my trang; 0936287309; 100000; Ma so 3688: 100000

100,000

01/04/2020 23:04:53

le thi my trang; 0936287309; 100000; Ma so 3687: 100000

100,000

02/04/2020 01:33:27

Tran ngoc thang; 0913387455; 500000; Ma so 3690: 500000

500,000

02/04/2020 09:20:32

800039 DANTRI 200402732782103 VTBANK

100,000

02/04/2020 09:27:01

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

500,000

02/04/2020 10:08:42

Thu Nh; 321606; 100000; Ma so 3684: Vo chong nghen ngao ban ca nha doc long cuu con!

100,000

02/04/2020 12:18:55

Xem noi dung trong CMS

500,000

02/04/2020 16:44:40

Truc Tien An; 0; 100000; Ma so 3691: Ban doc Dan tri tiep tuc ung ho tuyen dau chong giac Covid - 19

100,000

02/04/2020 16:48:13

800039 DANTRI 200402735189728 VTBANK

40,000

02/04/2020 16:50:10

800039 DANTRI 200402735200737 VTBANK

40,000

03/04/2020 06:00:50

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

03/04/2020 07:48:00

800039 DANTRI 200403738117702 VTBANK

40,000

03/04/2020 11:48:17

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

03/04/2020 12:24:52

800039 DANTRI 200403739981699 VTBANK

20,000

03/04/2020 12:58:03

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

03/04/2020 14:28:49

800039 DANTRI 200403740617908 VTBANK

100,000

03/04/2020 14:51:35

800039 DANTRI 200403740766818 VTBANK

100,000

03/04/2020 15:38:27

800039 DANTRI 200403741087336 VTBANK

200,000

03/04/2020 18:02:38

800039 DANTRI 200403742052678 VTBANK

20,000

03/04/2020 18:48:38

800039 DANTRI 200403742319487 VTBANK

50,000

03/04/2020 20:09:29

Xem noi dung trong CMS

500,000

03/04/2020 20:50:51

800039 DANTRI 200403743090563 VTBANK

200,000

03/04/2020 21:01:21

800039 DANTRI 200403743151377 VTBANK

50,000

04/04/2020 06:43:16

800039 DANTRI 200404744228753 VTBANK

100,000

04/04/2020 10:12:51

800039 DANTRI 200404745195431 VTBANK

100,000

04/04/2020 10:15:03

800039 DANTRI 200404745209686 VTBANK

100,000

04/04/2020 10:20:09

800039 DANTRI 200404745241788 VTBANK

100,000

04/04/2020 10:22:58

800039 DANTRI 200404745259702 VTBANK

200,000

04/04/2020 14:57:00

800039 DANTRI 200404746587772 VTBANK

100,000

04/04/2020 17:39:13

Xem noi dung trong CMS

200,000

04/04/2020 17:41:28

Nguyen anh Tuan; 0907202079; 100000; Ma so 3692: 100000

100,000

04/04/2020 17:58:20

800039 DANTRI 200404747658320 VTBANK

10,000

04/04/2020 18:20:57

VIETTEL PAYORDER DANTRI 200404 200404187056418

100,000

04/04/2020 23:05:18

GD DONG BO CHUYEN TIEN NCCDV

100,000

04/04/2020 23:42:02

800039 DANTRI 200404749181556 VTBANK

300,000

 

Tổng

1,047,785,077