Danh sách bạn đọc ủng hộ ủng hộ tuần 5/7

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 967,755,774 đồng.

Chi tiết danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của Báo Điện tử Dân trí từ ngày 26/7 - 01/8:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 26/07/2021 - 01/08/2021

 

26/7

Bạn đọc Dân trí tại Hà Nội giúp MS 4165, 4164, 4160

     3,000,000

31/7

Hội phụng sự XH (USA) giúp MS 4173, 4174, 4175(1 triêu/MS) và MS 4176, 4177,   4178, 4179 (500k/MS)

     5,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26/07/2021

056291. 250721. 230448. ung ho ma so 4173, chi Hanh

       200,000

26/07/2021

261300. 250721. 222250. ung ho anh ha ms 4168

       200,000

26/07/2021

509299. 260721. 220031. Ung ho ma so 4174 FT 21208178656960

       100,000

26/07/2021

504110. 260721. 215201. Ung ho ms 4174 FT 21208860883010

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270395514. Nguyen Tan Huynh gui Ma so 4174 - Cao Van Nam . CT tu 0071 000 973684 NGUYEN THI AI HIEN toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

196813. 260721. 185348. MS 4174 Giup A Cao Van Nam MS 4174

     1,000,000

26/07/2021

354683. 260721. 184916. UH MS 4174 FT 21207957741908

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269678401. Giup ms 4174 - 4160: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

26/07/2021

397070. 260721. 140301. Uh ms 4174 A Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269582372. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4174 anh cao van nam. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

26/07/2021

033700. 260721. 135517. UH MS 4174 FT 21207394973081

       100,000

26/07/2021

979396. 260721. 124231. ung ho ma so 4174 FT 21207394705052

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269369933. Gui Ms 4174 cao van nam. CT tu 0481 000 646712 HOANG MINH THAI toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

913051. 260721. 112746. Ung ho qui khuyen hoc FT 21207476178858

        200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269194145. Ung ho ms 4173 - 4174 moi ms 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

824280. 260721. 100508. Ung ho ma so 4174 FT 21207368282761

         50,000

26/07/2021

IBVCB. 1269151948. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam??Dia chi: Thon Ngoc Khanh, xa Tien Minh, huyen Tien Lang, TP Hai Phong. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10016906. DD: 210726. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4173. Chuc anh chi mau khoe

       200,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 4052. DD: 210726. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4174(500. 000 ),   4173(500. 000 ), 4172(500.   000 ), 4171(500. 000 ),   4170(500. 000 ), 4169(500.   000 ), 4168(500. 000 )

     3,500,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 6945. DD: 210726. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4171

       100,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 6949. DD: 210726. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4169

       100,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 0851. DD: 210726. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4171 ung ho Y Lieng E Ban

       200,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 0828. DD: 210726. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4165 ung ho Tran Thi Hai Lanh

       200,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 6920. DD: 210726. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4172

       100,000

26/07/2021

389561. 260721. 084832. Ung ho Ma so 4173: Chi Thieu Thi Hanh, chuc anh chi mau khoi benh

       200,000

26/07/2021

136969. 260721. 084118. Ms 4168 Nguyen Thanh Bac con trai anh Ha 0911680442

       200,000

26/07/2021

728048. 260721. 080845. Ma so 4174 - a Cao Van Nam -   cau chua chua lanh cho con trai anh   FT 21207423013846

     1,000,000

26/07/2021

484803. 260721. 074058. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451 000 476889; Dang Thi Thu Trang ung ho chi Le Thi Thuy Ms4135

       300,000

26/07/2021

IBVCB. 1268796054. UNG HO MA SO 4173 CHI HANH. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

26/07/2021

IBVCB. 1268788967. 15. CT tu 1020191323 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

284978. 250721. 232848. Giup do co Hanh (MS 4173)

       100,000

26/07/2021

653340. 250721. 231539. UH ma so 4173. Mong dieu ky dieu den voi ac FT 21207708693067

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1268770831. DO KIEU OANH chuyen tien 4171. CT tu 0361 000 267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1268767226. DO KIEU OANH chuyen tien 4173. CT tu 0361 000 267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

296481. 250721. 224644. MS 4173 Chi Thieu thi hanh - Thon Bui Ha 2 - Xa Yen Phu - Huyen yen dinh -   Thanh Hoa.

       400,000

26/07/2021

639247. 250721. 223738. Le Thi Hoa ung ho ma so 4173   FT 21207450279156

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1270488446. NGUYEN DUC NAM ung ho ma so 4174?Anh Cao Van Nam. CT tu 0351 000 194750 NGUYEN DUC NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

633605. 250721. 222526. Ung ho chi Hanh, tinh Thanh Hoa, ma so 4173 FT 21207898142170

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1270481298. Tu thien ms 4162. CT tu 0021001175565 DANG HOANG HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

632419. 250721. 222300. Ung ho chi Trieu Thi Luan,   tinh Bac Kan, ma so 4164 FT 21207610901063

     1,000,000

26/07/2021

519439. 260721. 221843. Ung ho em Bac Bv Viet duc FT 21208983844224

       200,000

26/07/2021

518583. 260721. 221701. Chau xin gui chut long nho giup 4174 Anh Cao Van Nam FT 21208391356056

       100,000

26/07/2021

IBVCB. 1270470841. Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0581 000 768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

26/07/2021

353527. 260721. 220526. Ho tro anh Cao Van Nam ma so 4174 chua benh cho Cao Viet Bac

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1270462482. PHAM VAN NAM ung ho ma 4174. CT tu 1021037114 PHAM VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270440868. DUNG chuyen tien ung ho MS 4174 cao van nam . CT tu 0491 000 038787 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

012088. 260721. 214509. 4174 Anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1270437157. Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0541 000 187715 TRAN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1270429270. MS 4174 Cao Van Nam. CT tu 0011003295075 NGUYEN VU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270417705. Giup do ms 4174, anh Cao Van Nam. CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

485893. 260721. 212510. Ung ho MS 4174 a Cao Van Nam   FT 21208927770084

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270412932. Ma so 4174 Cao Van Nam. CT tu 0011004405737 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     100,000

26/07/2021

484747. 260721. 212333. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam   FT 21208118116259

       600,000

26/07/2021

IBVCB. 1270409806. Vu Tran Dai ung ho ma so 4174 Anh Cao Van Nam. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

580611. 260721. 212204. ck ung ho ms 4173

       100,000

26/07/2021

307558. 260721. 211817. ma so 4174

       100,000

26/07/2021

580258. 260721. 211710. ck ung ho ms 4174

       100,000

26/07/2021

475853. 260721. 211134. Ung ho anh cao van nam MS 4174   FT 21208477663951

       100,000

26/07/2021

786370. 260721. 211051. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021

626348. 260721. 210136. ung ho anh Cao Van Nam MS 4174

       200,000

26/07/2021

524557. 260721. 210045. ung ho anh cao van nam ma so 4174

       200,000

26/07/2021

467012. 260721. 210017. ung ho anh Cao Van Nam FT 21208289954148

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1270363091. ms 4174, ung ho a Cao Van Nam. CT tu 0491 000 070569 PHAM VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

650456. 260721. 205001. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

242122. 260721. 202619. Ma so 4174 Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021

779009. 260721. 202043. Ung ho em be ma so 4171

       500,000

26/07/2021

431657. 260721. 201720. MS 4174 anh Cao Van Nam FT 21207200478527

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1270302230. HOANG BONG SEN ung ho anh Cao Viet Bac. CT tu 0491 000 001689 HOANG BONG SEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270299546. Ung ho ma so 4174. CT tu 0081001305167 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1270293652. TRAN HUNG SON ung ho MS 4174. CT tu 0541 000 247602 TRAN HUNG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1270291374. Ung ho Ma so 4174 Cao Van Nam. CT tu 0451001477550 HOANG THI MAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

213867. 260721. 200519. MS 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021

420089. 260721. 200341. Ma so 4174, anh Cao Van Nam FT 21207810987310

       200,000

26/07/2021

973818. 260721. 200256. Giup chu Nam MS 4174

       100,000

26/07/2021

418256. 260721. 200132. Ung Ho MS 4173 Chi Thieu Thi Hanh   FT 21207800603124

     5,000,000

26/07/2021

232266. 260721. 193648. Le Duc Nghia Chuyen tien ung ho MS 4174 Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1270195840. Ung ho hoan canh 4174 5 trieu dong. CT tu 0371 000 435273 DOAN HONG PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

26/07/2021

IBVCB. 1270194307. Anh TUNG Ung ho Ma so 4174 : Anh Cao Van Nam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat . Om ZamBaLa ZaLen TaDa Soa Ha ). CT tu 0031 000 167837 PHAM VAN TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1270150710. con trai bi dot quy. CT tu 0671 000 433046 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1270139767. Ung ho 4174 Cao Van Nam. CT tu 0451 000 237480 PHAM THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

535451. 260721. 174827. ung ho bo con anh Cao Van Nam (ma so 4174)

       100,000

26/07/2021

293983. 260721. 174559. Ung ho ma so 4174 FT 21207379113079

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1270049146. ung ho ms 4155. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

IBPS/SE: 0131 000 1. DD: 260721. SH: 10035365. BO: LUONG TRUONG AN. UNG HO MA SO 4173 -   CHI THIEU THI HANH

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 127 000 1547. VUONG TRONG TUAN chuyen tien ung ho ma so 4174 anh cao van nam. CT tu 0021002063879 VUONG TRONG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

952895. 260721. 171709. ma so 4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26/07/2021

262476. 260721. 171519. NGUYEN THI YEN chuyen tien

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269990265. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ma so 4174 anh cao van nam. CT tu 0181 000 959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

842139. 260721. 171257. ung ho ms 4174

       100,000

26/07/2021

171259. 260721. 170813. Ung ho MS 4170 anh nguyen phi thuy .   thon hop nhat. duong lieu hoai duc

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269979904. 4174. CT tu 0541 000 282907 TRAN NHU HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

IBVCB. 1269977620. Ms 4164 Ms 4174 moi hoan canh 2 000 00. CT tu 0541 000 195289 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       400,000

26/07/2021

MBVCB. 1269974242. Ung ho ma so 4165. CT tu 0071001186551 NGUYEN HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269953014. con trai bi dot quy. CT tu 0601 000 458804 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269949125. ung ho ms 4156. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269943209. ung ho ms 4173. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269940852. ung ho ms 4174. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269937884. ung ho ms 4152. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269931588. LE THI NGA chuyen tien ung ho cho ma so 4174:   anh Cao van Nam. CT tu 0281 000 417557 LE THI NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

IBVCB. 1269923043. Giup ma so 4174 anh Cao Van Nam . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269914561. Ung ho em Cao Viet Bac Tien Lang Hai Phong. CT tu 0031 000 163688 DO DUC HUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

212399. 260721. 163613. Ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam   FT 21207311163408

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269904044. ms 4171 . CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         20,000

26/07/2021

MBVCB. 1269870869. 4174 Anh Cao Van Nam tp HP. CT tu 0011 000 942910 HA TAT THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

IBPS/SE: 0131 000 1. DD: 260721. SH: 10035285. BO: LUONG TRUONG AN. UNG HO MA SO 4174 -   ANH CAO VANNAM

     1,000,000

26/07/2021

184163. 260721. 161353. Ung ho anh Cao Van Nam FT 21207230549012

       300,000

26/07/2021

136363. 260721. 160804. ung ho MS4174 - Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

172578. 260721. 160443. Ung ho anh Cao Van Nam - MS 4174 FT 2120745 000 9004

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269832233. DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho MS. 4165(chi Tran Thi Hai Lanh me be Tam An). CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269830246. Ung ho ms 4174 cao van nam. CT tu 0341 000 615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269811425. 4174 Cao Van Nam. CT tu 0811 000 050418 DAO THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 5059. DD: 210726. BO: tran duc son. Remark: ung ho ma so 4174: anh cao van nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269806196. cha tinh duong ban than cuu con. CT tu 0121 000 642485 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269805687. 4174. CT tu 0491 000 019630 VU XUAN LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

154471. 260721. 155001. Ung ho ma 4174 FT 21207269235103

         50,000

26/07/2021

749370. 260721. 154403. ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

145986. 260721. 154300. Ung ho Ma so 4174 FT 21207025140666

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269786272. Ung ho MS 4174, anh Cao Van Nam. CT tu 0011001180900 VAN THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

138667. 260721. 153644. Ung ho ma so 4174 anh cao van nam   FT 21207553160953

       500,000

26/07/2021

138185. 260721. 153618. ma so 4174 Cao Van Nam FT 21207672750550

       300,000

26/07/2021

135832. 260721. 153415. Ma so 4174 anh Cao Van Nam FT 21207506808093

       500,000

26/07/2021

692082. 260721. 153412. MS 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269747123. Ung ho ma so 4174 - anh Cao Van Nam. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269730709. VU THI MAI ung ho ma so 4174 a cao van nam. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

110699. 260721. 151234. Ung ho bo con anh Cao Van Nam ms 4174   FT 21207672662566

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269723972. Ma so: 4174 Cao Van Nam Hai Phong. Dt: 0904342095. CT tu 0301 000 359963 LE MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

826795. 260721. 150842. Chuyen tien ung ho a Cao Van Nam 4174

       250,000

26/07/2021

424103. 260721. 145604. UH MS 4174 BO Con CAO VAN NAM CAO VIET BAC

       100,000

26/07/2021

090475. 260721. 145422. Ung ho moi MS 1 000 00 tu MS 4170 den MS 4173 FT 21207156084656

       400,000

26/07/2021

087598. 260721. 145141. Ung ho MS 4174 FT 21207001731223

       100,000

26/07/2021

086305. 260721. 145032. Ung ho ma so 4174, cao van nam. Me Maria va Thanh Ca Giuse.   FT 21207237388455

     2,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269677415. MS 4163. CT tu 0021 000 264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

415508. 260721. 144803. Ma so 4174

         50,000

26/07/2021

SHGD: 10032289. DD: 210726. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4174 Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

802125. 260721. 144531. IB FT Ung ho anh Cao Van Nam Ms 4174

      100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269666889. MS 4174. CT tu 0021 000 264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269658889. 4174: Cao Van Nam. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

648490. 260721. 143731. Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269626810. Ung ho anh Cao Van Nam MS 4174. CT tu 0361 000 329754 NGUYEN THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269625994. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4174. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

SHGD: 10011513. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4156

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10011512. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4160

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10011509. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4161

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10011510. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4162

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10011514. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4158

       100,000

26/07/2021

SHGD: 10011511. DD: 210726. BO: NGUYEN THI KIM OANH. Remark: IBCK MA SO 4159

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269615677. ung ho anh Nam - Ma so 4174   - mong chau som khoe . CT tu 0721 000 591287 NGUYEN PHUONG LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

404277. 260721. 141707. ung ho ms 4174 Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

006625. 260721. 141217. Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam

       250,000

26/07/2021

006606. 260721. 141119. Ung ho ma so 4160 Ho Thi Nhat

       250,000

26/07/2021

MBVCB. 1269588203. Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0371 000 482326 TRUONG THUY MINH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

532734. 260721. 140128. LUU THI TUYET UH Ms4174 - chau cao viet bac

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269577970. Ma so 4174. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269572750. ung ho ma so 4174. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

737684. 260721. 135249. Ma so 4174 anh Cao Van Nam

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269568388. LE THI MINH HIEU chuyen tien ung ho 4170: 50k, 4174: 100k. CT tu 0561 000 591239 LE THI MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

26/07/2021

MBVCB. 1269557177. Ung ho 4174: Cao Van Nam. CT tu 0011004101110 HOANG THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

IBPS/SE: 79334001. DD: 260721. SH: 1 000 4208. BO: TRAN DU PHONG. MA SO 4174: ANH CAO VAN NAM

     1,000,000

26/07/2021

IBVCB. 1269538176. 4174 Anh Cao Van Nam . CT tu 0121 000 193696 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269535845. NGUYEN CONG PHU chuyen tien 4174 cao van nam. CT tu 0121002190386 NGUYEN CONG PHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269534826. ms 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0081 000 321887 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

26/07/2021

628178. 260721. 132518. ung ho ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269527147. Giup a Nam ms 4174 . CT tu 0721 000 593202 LE THI KINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

IBVCB. 1269523298. ma so 4174. CT tu 0071 000 674741 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

26/07/2021

653646. 260721. 131904. Ung ho ma so 4174

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269518461. THU chuyen tien ung ho chu Cao Van Nam va em Bac ma so 4174. CT tu 1013298614 NGUYEN HOAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

IBVCB. 1269514277. UNG HO MA SO 4174 ANH NAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

26/07/2021

IBVCB. 1269509333. Ung ho MS 4174. CT tu 0031 000 110873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     200,000

26/07/2021

998585. 260721. 130841. Giup hoan canh ms 4174 anh cao van nam FT 21207930980868

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269505390. Vuong xuan hong chuyen tien ung ho benh nhan ma so 4174: Cao Van Nam. CT tu 0451 000 263337 VUONG XUAN HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269505348. LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0071 000 736339 LE THI THANH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269502203. MS 4174 chu Cao Van Nam . Cau mong con chu se tai qua nan khoi mau chong binh phuc. CT tu 0111 000 209222 VO THI XUAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

995561. 260721. 130427. Gui cao van nam 4174 FT 21207006630549

       200,000

26/07/2021

716875. 260721. 125630. ung ho ms 4174 cao van nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269486715. NGUYEN CHI TOAN chuyen tien ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam, Tien Lang,   Hai Phong. CT tu 0021002264277 NGUYEN CHI TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

571163. 260721. 125059. Ung ho Cao van Nam

       200,000

26/07/2021

105082. 260721. 124923. Ung ho ma so 4174 anh cao van nam

       500,000

26/07/2021

983868. 260721. 124823. Ung ho em Bac ma so 4174 FT 21207648111970

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269471600. ung ho anh Nam em Bac ma so 4174. CT tu 0221 000 015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269459927. ung ho benh nhan ma so 4174 - Cao Van Nam. CT tu 0481 000 655729 DO THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

360525. 260721. 122452. Le Hoang Vu, Ta Quang Thinh chuc em som tinh lai, gia dinh chu som vuot qua kho khan nay

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269436774. Ung ho ma so 4158. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269431697. Ung ho ma so 4159. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269428660. Ung ho ma so 4169. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269425796. Ung ho ma so 4174. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269422566. MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0021 000 975296 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

26/07/2021

949477. 260721. 120622. Ung ho anh Cao Van Nam MS 4174   FT 21207731802601

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269410149. ung ho ms 4174. CT tu 0351 000 775072 NGUYEN DUC NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

603993. 260721. 120027. MA SO 4174: ANH CAO VAN NAM - 260721 - 12: 00: 25 603993

       500,000

26/07/2021

449039. 260721. 115315. Huu Hung ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174

       300,000

26/07/2021

930674. 260721. 114547. 4174 FT 21207808055566

       150,000

26/07/2021

MBVCB. 1269358266. MS 4174. CT tu 0031 000 523552 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269346205. Ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0021 000 241696 DANG THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269342062. Goi giup ACao van Nam, ma so: 4174, tp Hai Phong. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

537655. 260721. 112639. Chip Nhim Q2 giup do MS 4169,   4170, 4172, 4173,   4174

   10,000,000

26/07/2021

220336. 260721. 111647. Ung ho BN Bac BV Viet Duc con og Cao Van Nam Hai Phong

     1,500,000

26/07/2021

901004. 260721. 111617. Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam   FT 21207052963170

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269316158. Nguyen Minh Hoang Hapulico ung ho ma so 4147 Cao Van Nam. CT tu 0021 000 865837 PHAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

897093. 260721. 111236. A Nguyen Duc Hieu ung ho MS 4174   FT 21207098490165

       500,000

26/07/2021

591293. 260721. 111133. GUI ANH CAO VAN NAM MA SO 4174 - 260721 - 11: 11: 58 591293

       500,000

26/07/2021

893801. 260721. 110931. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam   FT 21207502280578

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269299543. ung ho 4174 cao van nam. CT tu 0931004222251 NGUYEN THAC ANH VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269284033. ung ho ma so 4174, Cao Van Nam. CT tu 1021707150 NGUYEN THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269277080. Ma so: 4174 Anh Cao Van Nam. CT tu 0011003998567 KIEU QUANG KHAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

SHGD: 10025272. DD: 210726. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4174

         50,000

26/07/2021

055044. 260721. 105610. Ma so 4174

       200,000

26/07/2021

IBVCB. 1269272062. a. CT tu 0471 000 318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

742349. 260721. 105542. IB FT Ma so 4174 gui a cao van nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269267553. Ung ho anh Cao Van Nam - ma so 4174. CT tu 0611001935386 PHAM HONG NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

IBVCB. 1269267153. A. CT tu 1018801050 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

IBVCB. 1269264838. a. CT tu 1017826092 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

MBVCB. 1269264901. Ma so 4174 Ung ho A Cao van nam . CT tu 1898668898 NGUYEN MANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

IBVCB. 1269260351. a. CT tu 1019394720 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

IBVCB. 1269258130. a. CT tu 0251002769737 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

MBVCB. 1269257390. ma 4174. CT tu 0511003700935 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

26/07/2021

IBPS/SE: 01314007. DD: 260721. SH: 1 000 1949. BO: VU THI NGA. CAO VAN NAM( MS 4174)

         50,000

26/07/2021

IBVCB. 1269253923. a. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

612331. 260721. 104516. Ma so 4174

       100,000

26/07/2021

256552. 260721. 103959. ung ho cao van lang ms 4174

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269239019. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4174. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

IBVCB. 1269236629. ung ho MS 4174 - Cao Van Nam. CT tu 0031 000 172073 PHAM THI VIET HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

490045. 260721. 103703. Ung ho MS 4174

       100,000

26/07/2021

857730. 260721. 103616. Vo chong Thanh Truong Bao Lien ung ho MS 4165 be Tam An FT 21207255504444

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269226409. Ung ho ma so 4174 Anh Cao Van Nam. CT tu 0341001552644 TRAN VAN PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 260721. SH: 10016499. BO: TRAN VIET HAI. TANG CHI THIEU THI HANH MA SO 4173

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269211759. Ung ho MS4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0071 000 916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

848096. 260721. 102727. 4174CaoVanNam FT 21207970425021

       200,000

26/07/2021

IBPS/SE: 0131 000 1. DD: 260721. SH: 10020812. BO: VU THI KIM. GUI MS4170, 4173, 4164, 4161, 4162

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269190899. Ung ho ms 4174. CT tu 0031 000 206958 VU DINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

837289. 260721. 101722. Ung ho cho ma so 4174 FT 21207800726399

       100,000

26/07/2021

829514. 260721. 101005. Ung ho ma so 4174 FT 21207414091643

       300,000

26/07/2021

825215. 260721. 100601. Ung ho ma so 4174 cao van nam   FT 21207593623643

       300,000

26/07/2021

165596. 260721. 100542. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1269161763. Ung ho anh Cao Van Nam MS 4174. CT tu 0181009118888 NGUYEN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269159978. Ma so 4171: ong Y Lieng E Ban ong ngoai cua Y Hoan. CT tu 0371003907540 NGUYEN XUAN SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       600,000

26/07/2021

418697. 260721. 100332. ISL20210726100329306 - ma so 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269156328. ung ho me con chi Trieu Thi Luan Bac Kan. CT tu 0901 000 010820 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       400,000

26/07/2021

MBVCB. 1269151856. Ung ho ma so 4172 - Pham Ngoc Ung. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

MBVCB. 1269146567. Pham Thanh Van ung ho ms 4174: anh Cao Van Nam. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269139534. ma so 4174. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

26/07/2021

MBVCB. 1269137704. MS 4171 - Ong Y Lieng Y Ban - ong ngoai Y Hoan. CT tu 0111 000 036100 DOAN THI MY THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

IBVCB. 1269134479. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269135913. Nguyen Quoc Huy ung ho ms 4174: anh Cao Van Nam. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269134022. Ung ho ma so 4174. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269131904. Ung ho ma so 4173. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

Ref: PALPM10OEKZ Ref: PALPM10OEKZ LP VNM10OEKZ UNG HO MS 4170 DVC: MS TONG THI THU HA

       100,000

26/07/2021

Ref: PALPM10OEKO Ref: PALPM10OEKO LP VNM10OEKO UNG HO MS 4173 DVC: MS TONG THI THU HA

       100,000

26/07/2021

IBVCB. 1269126561. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

26/07/2021

MBVCB. 1269126566. Ung ho ms 4174: anh Cao Van Nam. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

IBVCB. 1269120922. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269117748. MS 4171. CT tu 0111 000 250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

IBVCB. 1269117201. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

592268. 260721. 094322. Ung ho Ma So 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021

IBVCB. 1269112821. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269107286. MS 4164. CT tu 0111 000 250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

565362. 260721. 093744. SANHSEACO GUI MS 4174 - 260721 - 09: 37: 22 565362

         50,000

26/07/2021

MBVCB. 1269098230. MS 4174, God bless you. . CT tu 0111 000 250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

26/07/2021

SHGD: 10016171. DD: 210726. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4173

         50,000

26/07/2021

128193. 260721. 093047. ung ho ma so 4174

         20,000

26/07/2021

MBVCB. 1269088375. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4174. CT tu 0831 000 023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269084366. MS 4173. CT tu 0111 000 250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

   2,000,000

26/07/2021

785167. 260721. 092607. Cao van Nam MS4174 FT 21207970203496

       200,000

26/07/2021

191844. 260721. 092015. Ma so 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269057801. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         36,000

26/07/2021

SHGD: 10018089. DD: 210726. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4173 Thieu Thi Hanh

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269044646. Xot xa. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

26/07/2021

MBVCB. 1269042646. HUYNH DUC DUY ung ho ms 4174 ( anh Cao Van Nam). CT tu 0321 000 643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1269039808. Ma so 4174?Anh Cao Van Nam. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

26/07/2021

761445. 260721. 085928. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam   FT 21207368033740

       200,000

26/07/2021

933096. 260721. 085807. Chuyen tien ung ho ms 4174. Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 6488. DD: 210726. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4172 Ong Pham Ngoc Ung - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         86,000

26/07/2021

MBVCB. 1269027482. Ma so 4174. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

26/07/2021

IBVCB. 1269008420. Ung ho Ma so 4173: Chi Thieu Thi Hanh (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

26/07/2021

MBVCB. 1269008503. MS 4174 -   Cao Van Nam. CT tu 0011001465619 DUONG THUY MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

   1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1269005746. TRAN THANH THAO LOAN UH MS 4174 CAO VAN NAM. . CT tu 1013210558 TRAN THANH THAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

26/07/2021

SHGD: 10020352. DD: 210726. BO: HOANG XUAN THO. Remark: ma so 4164 chi Trieu Thi Luan

       500,000

26/07/2021

SHGD: 10020119. DD: 210726. BO: HOANG XUAN THO. Remark: Ma 4172 ong Pham Ngoc Ung

       500,000

26/07/2021

SHGD: 1 000 1216. DD: 210726. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4172

         50,000

26/07/2021

702834. 260721. 083805. IB FT Ms 4172 ong pham Ngoc ung

       150,000

26/07/2021

745344. 260721. 083759. Ung ho ms 4174 - Cao Van Nam FT 21207593302811

       200,000

26/07/2021

SHGD: 10013009. DD: 210726. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4164

         50,000

26/07/2021

073764. 260721. 082929. Ma so 4174 Anh Cao Van Nam Dia chi Thon Ngoc Khanh xa Tien Minh huyen Tien Lang TP Hai Phong

       100,000

26/07/2021

373 000 . 260721. 082911. Ma so 4174: anh Cao Van Nam. Tu Phuc Hoat

      100,000

26/07/2021

MBVCB. 1268963441. Ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

26/07/2021

MBVCB. 1268960477. Ung ho ma so 4174 (Anh Cao Van Nam). CT tu 0491 000 025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

26/07/2021

104970. 260721. 081442. Vinh Nam ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1268940538. Ma so 4174, anh Cao Van Nam. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

26/07/2021

MBVCB. 1268899809. ms 4173 chi Thieu Thi Hanh, thon Bui Ha 2, xa Yen Phu, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. CT tu 0071001319424 KIM THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        500,000

26/07/2021

830710. 260721. 055547. DUONG THI BICH THUY CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ms 4173

       200,000

26/07/2021

554588. 260721. 014143. MS 4173 chi Thieu Thi Hanh

       100,000

26/07/2021

554537. 260721. 013911. MS 4170 anh Nguyen Phi Thuy

       100,000

26/07/2021

554444. 260721. 013513. MS 4171 ong Y Lieng E Ban

       100,000

26/07/2021

554372. 260721. 013205. MS 4172 ong Pham Ngoc Ung

       100,000

26/07/2021

554270. 260721. 012807. MS 4169 ba Nguyen Thi Minh Thuy

       100,000

26/07/2021

554173. 260721. 012508. MS 4168 Nguyen Thanh Bac

       100,000

26/07/2021

MBVCB. 1268824969. Gia Phuc, Nam Tu Liem, HN ung ho MS 4173 chi Thieu Thi Hanh. CT tu 0931004181767 VIEN MINH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

26/07/2021

MBVCB. 12688 000 71. Ung ho ma so 4173 c Thieu thi hanh   - chuc ac mau khoe . CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271873366. ung ho Hong Quang. . CT tu 0721 000 527910 BUI CONG DANG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

IBVCB. 1271653363. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, ngo 81 Lang Ha, Ba Dinh,   Ha Noi giup do ma so 4171 Hai Phong. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

027815. 270721. 162536. Gia dinh Nguyen Thi Khanh Van ung ho ms 4174 FT 21208296550956

       300,000

27/07/2021

976537. 270721. 153712. Gia dinh Nguyen Tien Am ung ho ms 4173 FT 21208945201503

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1271327771. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0261003481118 NGUYEN THI HOA toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1271309931. Ung ho ms 4175 la 50k cau mong quy vi binh an A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

954232. 270721. 135402. Bao BSG ung ho Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       500,000

27/07/2021

825562. 270721. 122140. Ung ho ma so 4173, 4174 moi ma 1 000 00 FT 21208156423034

       200,000

27/07/2021

825132. 270721. 122102. Ma so 4175 Lam Thi Thai FT 21208406470050

       100,000

27/07/2021

SHGD: 1 000 2615. DD: 210727. BO: NGUYEN THI KIM ANH. Remark: IBUNG HO MA SO 4175: LAM THI THAI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271069950. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4166 den MS 4175 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581 000 608855 TRUONG QUOC BAO toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270869572. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4175 em lam thi thai. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

27/07/2021

561500. 270721. 002438. Ung ho Ma So 4174 A Cao Van Nam   FT 21208878358404

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270539926. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0031 000 225963 CHU THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1270535802. Ho tro ma so 4174. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

549897. 260721. 233624. Nho dantri gui den ma so 4174   FT 21208870109410

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270530866. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0021 000 240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

MBVCB. 1270528662. ung ho anh Cao Van Nam, ma so 4174. CT tu 0141 000 566065 LUU LAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

805988. 260721. 233013. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021

IBVCB. 1270524289. cho hoan canh Ma so 4174. CT tu 0041 000 300947 NGUYEN HUY HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270522448. con trai bi tai bien. CT tu 0011002717970 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270516581. Ung ho ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

804054. 260721. 230816. Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270514141. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0011004249349 PHAM DIEM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

033282. 260721. 230505. ZP5VKTS6EN6D 210726 000 247988 Ung ho Ma so 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

27/07/2021

585991. 260721. 225908. ung ho MS 4173 Thieu Thi Hanh

       100,000

27/07/2021

585984. 260721. 225904. ung ho MS 4174 A Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021

077307. 260721. 225900. Chau Anh Minh ung ho ma so 4173 va 4174 moi nguoi 500k

     1,000,000

27/07/2021

818412. 260721. 225815. uh ms 4168

       100,000

27/07/2021

741458. 260721. 225648. MONG CON BAC MAU KHOE - 260721 - 22: 56: 24 741458

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270502386. Ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

530373. 260721. 224142. Ung ho ms 4174 anh cao van nam bv viet duc FT 21208702934026

       100,000

27/07/2021

543531. 260721. 223804. Ung ho ma so 4174 - anh Cao Van Nam

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1270492764. DO THUY DUNG chuyen tien ung ho Ms 4174. CT tu 0041 000 388737 DO THUY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

585061. 260721. 223544. uh ms 4174 a Cao Van Nam   - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

       500,000

27/07/2021

747685. 270721. 222739. Ban doc bao Dantri ung ho Ma so 4165

       400,000

27/07/2021

323086. 270721. 222609. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai   FT 21209416069801

     1,000,000

27/07/2021

112913. 270721. 220934. Ung ho ms 4174 Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1272071929. Ms 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0261003462194 NGUYEN DUC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

112443. 270721. 220503. Ung ho ms 4176 Lam Thi Thai

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1272066503. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4174. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

967631. 270721. 214625. UNG HO MA SO 4174

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1272047444. PHAM NGOC NHUNG ung ho ms4174 Cao Van Nam . tien minh. tienlang. Hai phong. CT tu 0021001801607 PHAM TIEN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

IBVCB. 1272044222. 4175 Hoan canh Lam Thi Thai. CT tu 0071002698214 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       400,000

27/07/2021

MBVCB. 1272037416. UNG HO QUY. CT tu 0011001215556 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

27/07/2021

296035. 270721. 213624. ung ho ma so 4174 anh Cao van Nam   FT 21209158296682

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1272013304. PHUNG BACH NHU chuyen tien 4175 - lamthithai. CT tu 0341005387550 PHUNG BACH NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

286096. 270721. 210746. ung ho ms 4174 Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021

262540. 270721. 204924. Ung ho MS4174 FT 21209623235555

         50,000

27/07/2021

668551. 270721. 203740. ma so 4174 Cao Van Nam

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1271951197. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0021001367288 NGUYEN THI PHUONG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

790573. 270721. 203355. Ung ho ma so 4175 - Lam Thi Thai

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1271939552. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0021001367288 NGUYEN THI PHUONG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

785648. 270721. 201736. Ung ho chu Cao Van Nam ma so 4174

       100,000

27/07/2021

227873. 270721. 200449. Ung ho ma so 4175 - Lam Thi Thai FT 21208623072664

       200,000

27/07/2021

801190. 270721. 2 000 16. Chu tien thanh 123 au co ha noi ung ho ma so 4162 chi ka thi henh

     1,000,000

27/07/2021

067137. 270721. 195316. Ho tro gia dinh chi Lam Thi Thai Ma so 4175 Dia chi Thon Phja Khao xa Cu Le huyen Na Ri tinh Bac Kan So dien thoai 034 700 3217

     1,000,000

27/07/2021

062580. 270721. 194918. Ho tro gia dinh Anh Cao Van Nam Ma so 4174 Dia chi Thon Ngoc Khanh xa Tien Minh huyen Tien Lang TP Hai Phong DT 0904342095

     1,000,000

27/07/2021

621486. 270721. 193645. Ung ho em Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271855643. ung ho : ms 4175( Lam Thi Thai). CT tu 0321 000 643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271822817. Ma so 4171: Ong Y Lieng E Ban, ong ngoai cua Y Hoan. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271819261. Ma so 4170: Anh Nguyen Phi Thuy (anh trai anh Son). CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271816042. Ma so 4169: Ba Nguyen Thi Minh Thuy. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271813315. Ma so 4168: Nguyen Thanh Bac (con trai anh Ha). CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271811025. Ma so 4167: Chi Nguyen Thi Cong. CT tu 0281 000 202075 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271808769. Ma so 4166: Ong Nguyen Thanh Thuy. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271806450. Ma so 4165: Chi Tran Thi Hai Lanh (me be Tam An). CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1271803263. Ma so 4164: Chi Trieu Thi Luan. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271800546. Ma so 4163: Em Truong Thi Gia Nhi. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271797118. Ma so 4162: Chi Ka Thi Henh. CT tu 0121 000 683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

IBVCB. 1271764979. Xin ung ho ma so: 4167, 4168,   4169, 4170, 4171,   4172, 4173, 4174,   4175 (moi h/c 200k). CT tu 0531 000 272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,800,000

27/07/2021

176631. 270721. 182322. Ma so 4175 Lam Thi Thai Dia chi Thon Phja Khao, xa Cu Le,   huyen Na Ri, tinh Bac Kan So dien thoa

       150,000

27/07/2021

933569. 270721. 181010. ung ho ma so 4175

       100,000

27/07/2021

083109. 270721. 175913. Ma 4175 Lam Thi Thai

       300,000

27/07/2021

655738. 270721. 174405. ung ho anh Cao Van Nam, ma so 4174, dia chi Thon Ngoc Khanh, xa Tien Minh, H.   Tien Lang, tp. Hai phong

       100,000

27/07/2021

655208. 270721. 174108. ung ho chi Lam Thi Thai, ma so 4175, dia chi: thon Phji khao, xa Cu Le,   H. Na Ri, tinh Bac can

       100,000

27/07/2021

649882. 270721. 171129. Ma so 4175: Lam Thi Thai. Mong ban som khoi benh.

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271612136. ms 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0491 000 416277 NGUYEN HUU LANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

046157. 270721. 164220. ma so 4175 lam thi thai FT 21208806707510

       100,000

27/07/2021

950290. 270721. 163949. Ms 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

039200. 270721. 163558. Ms 4175 FT 21208157275325

         50,000

27/07/2021

866870. 270721. 162413. UNG HO MS 4173. CHI THIEU THI HANH - 270721 - 16: 28: 58 866870

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271524014. CHAU LINH ung ho ma so 4175. CT tu 0021 000 426868 NGUYEN TIEN NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

865326. 270721. 161758. UNG HO MS. 4174. ANH CAO VAN NAM - 270721 - 16: 18: 20 865326

       100,000

27/07/2021

942950. 270721. 161538. LUONG QUANG TU chuyen tien

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271509406. chuyen tang ma so 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0931004202106 LE TUAN CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

637223. 270721. 161106. ung ho chi Thieu thi hanh - Ma so 4173, dc: Thon Bui Ha 2, xa Yen Phu,   H. Yen Dinh, tinh Thanh Hoa

       100,000

27/07/2021

461816. 270721. 160608. Ung ho ma so Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021

IBVCB. 1271489783. Ung ho ms 4174: Cao Van Nam - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0911 000 046371 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

081533. 270721. 160115. IB FT Ma So 4175 Lam Thi Thai . thon phja

       200,000

27/07/2021

IBPS/SE: 48304001. DD: 270721. SH: 1 000 7088. BO: VU LAN HUONG. UNG HO MA SO 4160: CHI HO THI NHATTAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1271472466. DAO MINH PHONG ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai.   Dc Thon Phja Khao, xa Cu Le, huyen Na Ri, tinh Bac Kan. CT tu 0041 000 117530 DAO MINH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271429039. Ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0181 000 551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

27/07/2021

SHGD: 10017303. DD: 210727. BO: NGUYEN HONG THINH. Remark: Ung ho tu thien MS 4171 , 4158 ,   4162 , 4174 . Moi MS 500 K

     2,000,000

27/07/2021

134138. 270721. 153058. Ma so 4160 Chi Ho Thi Nhat,   Dia chi Thon Kim Son, Thanh Xuan, huyen Thanh Chuong (Nghe An)

     1,000,000

27/07/2021

IBVCB. 1271416224. ho tro chua benh. CT tu 0371 000 446598 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

27/07/2021

456854. 270721. 152429. Ung ho Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271387864. MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

          50,000

27/07/2021

MBVCB. 1271385764. ung ho anh Cao Van Nam, ma so 4174. CT tu 0011004419630 NGHIEM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271384460. MS 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

27/07/2021

MBVCB. 1271370863. VU THI MAI ung ho ma so 4175 lam thi thai. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

919990. 270721. 145706. Ung ho ms 4175

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271344237. Ma so: 4174. Tran Trung Kien ung ho gia dinh anh Cao Van Nam. CT tu 0041 000 369738 TRAN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

SHGD: 10015355. DD: 210727. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271298647. ung ho Ma so 4175 - Lam Thi Thai. CT tu 007100104 000 2 TRAN THI TRAM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

910298. 270721. 141918. Ung ho ma so 4174

       200,000

27/07/2021

903071. 270721. 141657. Ung ho ma so 4164 FT 21208068042 000

       200,000

27/07/2021

899190. 270721. 141155. Ung ho ma 4174 FT 21208559480955

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271276660. Ma so 4171 ong Y Lieng E Ban. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271268980. NGUYEN NGOC YEN THU chuyen tien. CT tu 1012917682 NGUYEN NGOC YEN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271267772. Ma so 4175 LAM THI THAI. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

27/07/2021

533274. 270721. 135902. ma so 4175 Lam Thi Thai

         50,000

27/07/2021

889640. 270721. 135913. Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam   FT 21208047848070

       100,000

27/07/2021

887835. 270721. 135639. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai   FT 21208002062582

       100,000

27/07/2021

885480. 270721. 135309. Ung ho Lam Thi Thai - MS 4175   FT 21208266711006

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271249016. ung ho em Lam Thi Thai. CT tu 0491 000 136210 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

951124. 270721. 134553. NHQ ung ho MS 4168

       500,000

27/07/2021

879798. 270721. 134452. giup ms 4174, anh Cao Van Nam FT 21208515200563

     5,000,000

27/07/2021

950415. 270721. 134408. NHQ ung ho MS 4165

     2,000,000

27/07/2021

SHGD: 10014079. DD: 210727. BO: TRA THI HONG MINH. Remark: MS 4164 chi Trieu Thi Luan

     1,000,000

27/07/2021

949597. 270721. 134156. NHQ ung ho MS 4174

     1,000,000

27/07/2021

SHGD: 1 000 0999. DD: 210727. BO: DIEP TRUONG LAM. Remark: Ung ho Quy tam long nhan ai cho truong hop Ma so 4175 Lam Thi Thai tinh Bac Kan

       500,000

27/07/2021

947890. 270721. 133719. NHQ ung ho MS 4172

       500,000

27/07/2021

947419. 270721. 133607. NHQ ung ho MS 4175

       500,000

27/07/2021

IBVCB. 1271222465. UNG HO MA SO 4175 EM THAI. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

27/07/2021

867429. 270721. 132521. Bui Thi Hien ung ho 4175 FT 21208443060883

       100,000

27/07/2021

943085. 270721. 132446. ung ho ma so: 4174

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271203509. ung ho e Thai ma so 4175. CT tu 0221 000 015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1271175910. UH ma so 4174 Cao Viet Bac con anh Cao Van Nam. CT tu 0021 000 484563 VU THI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

27/07/2021

460364. 270721. 123834. NGUYEN THI PHUC chuyen khoan ung ho Ma so 4751 Lam Thi Thai

       200,000

27/07/2021

339446. 270721. 122636. Ung ho MS 4175

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1271138200. Phau thuat thay khop hang khop goi. CT tu 1013205344 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271135193. 4175 ung ho Lam Thi Thai. CT tu 0991 000 007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271128864. ung ho ms 4172. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1271118124. Ma so 4175. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

816154. 270721. 120855. Nguyen Phan Minh Phuc giup ma so 4175   FT 21208135054501

       300,000

27/07/2021

325073. 270721. 120457. Ms 4175 Lam thi thai

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1271088902. MS 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0491001892347 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

802179. 270721. 115120. Ung ho ma so 4175, e Lam Thi Thai. Chuc e vung tin vao cuoc song FT 212089 000 68504

       100,000

27/07/2021

791534. 270721. 113833. ma so 4175 ung ho e lam thi thai . cam on dan tri FT 21208868737425

       200,000

27/07/2021

788860. 270721. 113519. Tran Thi Loc ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam FT 21208420679431

       100,000

27/07/2021

787577. 270721. 113351. Tran Thi Loc ung ho ma so 4160 chi Ho Thi Nhat FT 21208670960330

       100,000

27/07/2021

786481. 270721. 113233. Tran Thi Loc ung ho ma so 4161 ba Duong Thi Ke FT 21208614412534

       100,000

27/07/2021

IBPS/SE: 0131 000 5. DD: 270721. SH: 1 000 8854. BO: DANG NHAT KHIEM. UNG HO MA SO 4175 LAM THI THAI, TINH BAC KAN

       500,000

27/07/2021

783862. 270721. 112933. Tran Thi Loc ung ho ma so 4162 chi Ka Thi Henh FT 21208736059413

       100,000

27/07/2021

782783. 270721. 112816. Tran Thi Loc ung ho ma so em Truong Thi Gia Nhi FT 21208039153721

       100,000

27/07/2021

781273. 270721. 112631. Tran Thi Loc ung ho ma so 4164 chu Trieu Thi Luan FT 21208018520041

       100,000

27/07/2021

779921. 270721. 112459. Tran Thi Loc ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai FT 21208301780319

       100,000

27/07/2021

006761. 270721. 112546. ung ho MS 4174 : cao van nam

     1,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1271012156. Ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270998121. ung ho MS 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1270992235. MS 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0021 000 975296 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

27/07/2021

385660. 270721. 105919. ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1270975193. Huynh Van Dang giup ma so 4175 Thai. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

739148. 270721. 104207. Ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam   FT 21208058048312

       500,000

27/07/2021

857644. 270721. 102502. 0973157777 ung ho ma so 4174

       100,000

27/07/2021

IBVCB. 1270911020. Giup ma so 4175 Lam Thi Thai . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

27/07/2021

IBVCB. 1270890844. a. CT tu 1020105976 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270888112. a. CT tu 0041 000 389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270884785. a. CT tu 1021067058 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270883178. a. CT tu 1018931514 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270881117. a. CT tu 1018641463 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

MBVCB. 1270876383. Ma so 4175, Lam Thi Thai . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

IBVCB. 1270873388. a. CT tu 1019565761 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270870880. Ma 4174 Cao Van Nam. CT tu 0491001788517 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

27/07/2021

IBVCB. 1270866669. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270865493. a. CT tu 1019332449 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

MBVCB. 1270849034. Ung ho anh Cao Van Nam (Ma so 4174). CT tu 0351 000 708474 NGUYEN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1270831661. ma so 4175. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

27/07/2021

IBVCB. 1270826176. a. CT tu 1021259854 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270824909. a. CT tu 1017974097 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270820787. a. CT tu 1020688324 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

775067. 270721. 093010. SANHSEACO GUI MS 4175 - 270721 - 09: 30: 34 775067

         50,000

27/07/2021

IBVCB. 1270813432. a. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270809265. a. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270805477. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270803466. a. CT tu 1019315650 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270801826. a. CT tu 1021398367 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270798571. a. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

661497. 270721. 091833. Ung ho ms 4175 - Lam Thi Thai FT 21208694995076

       300,000

27/07/2021

IBVCB. 1270795958. a. CT tu 1019365796 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

IBVCB. 1270793619. D. T. DOAN chuyen ung ho Ma so 4175: Lam Thi Thai . CT tu 0541 000 287926 DO THI DOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

658978. 270721. 091533. MS 4175 Lam Thi Thai FT 21208733974874

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1270789879. MS 4175. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

27/07/2021

IBVCB. 1270789366. A. CT tu 1021177972 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

27/07/2021

MBVCB. 1270789331. MS 4174. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

27/07/2021

654799. 270721. 091022. Ung ho ma so 4174 FT 21208057701758

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270777254. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4175: Lam Thi Thai. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

27/07/2021

650128. 270721. 090434. Ung ho em Lam thi Thai. Ma so 4175 FT 212087 000 95525

       200,000

27/07/2021

IBVCB. 1270762447. Ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

MBVCB. 1270757495. Ung ho Ma so 4175: Lam Thi Thai. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

27/07/2021

138807. 270721. 084803. ma so 4174

         10,000

27/07/2021

637304. 270721. 084642. Nghiem Minh Khang UH ma so 4174   FT 21208686580053

         50,000

27/07/2021

635679. 270721. 084412. Nghiem Minh Khang UH ma so 4175   FT 21208690639136

         50,000

27/07/2021

634880. 270721. 084257. Nghiem Minh Khang UH ma so 4173   FT 21208515427780

         50,000

27/07/2021

914412. 270721. 084157. Ong Tu Van giup do cho Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

   10,000,000

27/07/2021

128397. 270721. 083927. Ma so 4175 Lam Thi Thai Dia chi Thon Phja Khao xa Cu Le huyen Na Ri tinh Bac Kan

       100,000

27/07/2021

SHGD: 1 000 3752. DD: 210727. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4174 Anh Cao Van Nam -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

       186,000

27/07/2021

MBVCB. 1270722048. 4174 Cao Van Nam . CT tu 0031 000 215358 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1270717040. ma so 4174: anh Cao Van Nam, thon ngoc khanh, xa tien minh, huyen tien lang, hai phong. CT tu 0181003639420 PHUNG LE DUY AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1270714847. Co gai. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

27/07/2021

SHGD: 1 000 0331. DD: 210727. BO: VO THI THU HUONG. Remark: MA SO 4174 ANH CAO VAN NAM DC THON NGOC KHANH XA TIEN MINH HUYEN TIENLANG TP HAI PHONG DT 0904342095

     2,000,000

27/07/2021

SHGD: 1 000 4737. DD: 210727. BO: NGUYEN THANH HANG. Remark: Ung ho MS 4174 a Nam

       300,000

27/07/2021

100579. 270721. 081312. Vinh Nam ung ho ms 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270687996. MS 4175 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

MBVCB. 1270679908. NGUYEN NGAN ck ung ho MS4162: Chi Ka Thi Henh. CT tu 0611 000 188139 NGUYEN THI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

27/07/2021

MBVCB. 1270675062. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4175. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

27/07/2021

142213. 270721. 074459. Ung ho ma so 4174

       300,000

27/07/2021

231478. 270721. 074339. PHAN VAN DUC chuyen tien

        300,000

27/07/2021

MBVCB. 1270665626. PHAM DINH CHUONG chuyen tien Ma so:   4174 , Anh Cao Van Nam. CT tu 0071001216545 PHAM DINH CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

27/07/2021

MBVCB. 1270657377. abc. CT tu 0071003671406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     2,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270655460. ung ho ma so 4174. CT tu 0071001373878 TRAN THANH HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

27/07/2021

065868. 270721. 072711. Ung ho ms4174

       500,000

27/07/2021

131316. 270721. 065148. VHY - uh ms 4174 Cao Van Nam mong rang hai cha con se vuot qua kho khan nay

       100,000

27/07/2021

130179. 270721. 064329. Ung ho anh Cao Van Nam chuc con mau khoe

       200,000

27/07/2021

MBVCB. 1270628363. Ma so 4174: Anh Cao Van Nam Dia chi: Thon Ngoc Khanh, xa Tien Minh, huyen Tien Lang, TP Hai Phong. CT tu 0341 000 146067 BUI VAN THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270604210. Ma so 4174?Anh Cao Van Nam. CT tu 1171 000   000 222 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270603418. Ung ho Ma so 4174 : anh cao van nam . CT tu 0541 000 305390 NGUYEN TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/07/2021

IBVCB. 1270602944. Ung ho bo Nam chua benh cho Bac - Bv Viet Duc. CT tu 0021001871032 TRUONG THI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

27/07/2021

032894. 270721. 043619. Ma so 4164 Chi Trieu Thi Luan

       200,000

27/07/2021

814013. 270721. 034024. Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

         50,000

27/07/2021

575586. 270721. 021837. Ma so 4174 giup anh cao van nam   FT 21208060980849

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270574416. chut tam long ung ho ma so 4174, a Cao Van Nam. CT tu 0011003477705 NGUYEN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

27/07/2021

MBVCB. 1270555591. Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0331 000 438869 TRAN HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

27/07/2021

MBVCB. 1270555805. Ma so 4162: Chi Ka Thi Henh. CT tu 0331 000 438869 TRAN HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

27/07/2021

561630. 270721. 002513. Ung ho ma so 4174 . Anh Cao Van Nam huyen Tien Lang Hai phong FT 21208954027987

       200,000

27/07/2021

006173. 270721. 002152. gui ung ho chu nam hai phong

       200,000

27/07/2021

832577. 270721. 000 622. Giup 4174 Anh Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021

743700. 270721. 000 601. ung ho MS 4174

       100,000

28/07/2021

719762. 280721. 221737. Nguyen Thanh Phong (Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS 4171 Y Hoan

       100,000

28/07/2021

719222. 280721. 221513. Do Ha Xuyen(Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS 4176 Chi Nghiem Thi Nam

       100,000

28/07/2021

088188. 280721. 215035. To Nhung UH ma 4053 Pham Thi Hanh   FT 21210026075331

       500,000

28/07/2021

780775. 280721. 155246. Long Vinh UH ma so 4174 FT 21209880511310

         50,000

28/07/2021

778516. 280721. 155030. Long Vinh UH ma so 4176 FT 21209856561592

         50,000

28/07/2021

763269. 280721. 153536. Ung ho MS4176. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21209390060460

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272634781. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4176 chi nghiem thi nam. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

28/07/2021

MBVCB. 1272512018. Ung ho ms 4176 la 50k cau mong quy vi binh an -   A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

963866. 280721. 094320. UNG HO MS 4176 CHI NGHIEM THI NAM - 280721 - 09: 43: 46 963866

       200,000

28/07/2021

467369. 280721. 093335. Ung ho ma so 4176 FT 21209115776782

         50,000

28/07/2021

424695. 280721. 083522. Ung ho ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam   FT 21209017988466

       100,000

28/07/2021

IBVCB. 1272321786. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4175: Lam Thi Thai Dia chi: Thon Phja Khao, xa Cu Le,   huyen Na Ri, tinh Bac Kan. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

SHGD: 1 000 3244. DD: 210728. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4172

         30,000

28/07/2021

MBVCB. 1272300799. ms. 4176. dt.   036. 838. 2941. nghiem thi nam. thon dong ma. xa tuy lai.   my duc. ha noi. CT tu 0071 000 972477 VO DUC HIEN toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

345371. 270721. 232703. Ung ho anh Cao Van Nam MS 4174   FT 21209710404549

       200,000

28/07/2021

242906. 270721. 225028. Ung ho MS 4136 mong me Gia Nhu luon manh me cung con chien dau

       100,000

28/07/2021

742857. 270721. 224944. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

       300,000

28/07/2021

329025. 270721. 223929. Cao van nam. 4174 FT 21209003905440

       300,000

28/07/2021

328768. 270721. 223850. Ung ho ma so 4175 LAM THI THAI   FT 21209354633919

       200,000

28/07/2021

026810. 270721. 223602. Ung ho ma so 4175

         50,000

28/07/2021

401802. 280721. 222642. Ung ho ma so 4174

      100,000

28/07/2021

014988. 280721. 222555. UNG HO MS 4176 CHI NGHIEM THI NAM

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1273688144. Ung ho Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

837357. 280721. 222024. DUONG THI QUY 6TREN2 NGO 62 TRUCKHE DONG DA HA NOI UNG HO MS 4174ANH CAO VAN NAM TIEN MINH TIEN LANG HAI PHONG   FT 21210142967930

       100,000

28/07/2021

042072. 280721. 221101. (IB247) Ung ho ma so 4172 pham ngoc ung

     1,000,000

28/07/2021

837346. 280721. 221208. TRAN DUC ANH 304A TT UBTDTT 18 LYVAN PHUC HA NOI UNG HO MS 4173: THIEU THI HANH YEN PHU YEN DINHTHANH HOA   FT 21210308147984

       100,000

28/07/2021

285415. 280721. 215951. Vietcombank; 1017378606; MS 4174 Cao Van Nam

       500,000

28/07/2021

IBVCB. 1273662483. ma 4169. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/07/2021

IBVCB. 1273661900. ma 4175 4174 4170 4168 4165 moi ma 100k. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1273650492. LAM THI THAI - NARI THAI NGUYEN. CT tu 0451001313638 VU DUC TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

IBVCB. 1273626426. Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0581 000 768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

28/07/2021

MBVCB. 1273621411. PHI THI HUONG chuyen tien 4174. CT tu 0491 000 044592 PHI THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

060701. 280721. 210706. Ung ho be Thuong ma so 4151 FT 21210390800556

       200,000

28/07/2021

234379. 280721. 210105. Ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam

     1,000,000

28/07/2021

233972. 280721. 205911. Ma so 4174 Anh cao van nam

   1,000,000

28/07/2021

MBVCB. 1273583643. BUI NGOC DUNG chuyen tien ung ho anh cao van nam ma so 4174. CT tu 0541 000 310358 BUI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1273573578. Ma so 4176. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

043387. 280721. 204406. Gd Do Minh ung ho me con ba Luan   FT 21210063701269

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273513551. Ung ho chi Nghiem Thi Nam MS4176. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1273451734. Thanh Ho ck ung ho ma so 4174: Cao Van Nam. CT tu 0511 000 435291 HO NGOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

988615. 280721. 191433. Ung ho ms 4176 nghiem thi nam

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273405118. Ck ung ho ba nam: MS:   4176. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1273287543. Ma so 4173 THIEU THI HANH. CT tu 0021 000 562612 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

28/07/2021

IBVCB. 1273291573. Ma so 4173: Chi Thieu Thi Hanh??Dia chi: Thon Bui Ha 2, xa Yen Phu,   huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0491 000 056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

IBVCB. 1273292835. ht. CT tu 1014761768 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

28/07/2021

IBVCB. 1273288694. Ma so 4174: Anh Cao Van Nam??Dia chi: Thon Ngoc Khanh, xa Tien Minh, huyen Tien Lang, TP Hai Phong. CT tu 0491 000 056189 RACHMAT MULIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1273283241. Ma so 4174 CAO VAN NAM. CT tu 0021 000 562612 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1273262488. Giup Cao Van Nam. Ma so 4174. CT tu 0441 000 728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         70,000

28/07/2021

MBVCB. 1273223054. ung ho ma so 4167. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273222577. ung ho ma so 4172. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273221351. ung ho ma so 4173. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273216831. ung ho ma so 4174. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273214905. ung ho ma so 4175. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273214163. ung ho ma so 4170. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273212149. ung ho ma so 4176. CT tu 1015918567 TRINH VAN SINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1273170404. Ung ho ma so 4175: Lam Thi Thai. CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1273163138. Ung ho ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

987829. 280721. 162724. MS: 4164

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1273126375. Ung ho ma so 4176. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1273118842. ms 4175. CT tu 0821 000 016287 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1273115796. Ung ho ma so 4175. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1273113239. MS 4176. CT tu 0821 000 016287 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1273093724. MS4176 CHI NGHIEM THI NAM nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0081001215725 DUONG CAO DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

018025. 280721. 155441. Ung ho ma 4176. Chi Nghiem Thi Nam

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1273052148. ung ho nghiem thi nam. CT tu 0031 000 316844 TRAN THI NIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

762456. 280721. 153447. Kim loan giup ms 4174 FT 21209897805439

     1,500,000

28/07/2021

760613. 280721. 153301. Kim loan giup ms 4176 FT 21209890607 000

     1,500,000

28/07/2021

740356. 280721. 151220. Nho dantri gui den ma so 4175   FT 21209326751514

       100,000

28/07/2021

IBVCB. 1272989923. MS 4257 4160 4165 4272 4173 Moi MS 100n. CT tu 0081001151359 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

28/07/2021

288806. 280721. 150016. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN DINH BOI UNG HO CHO MS 4174 CAO VAN NAM

       200,000

28/07/2021

725290. 280721. 145624. Giup ma so 4137 chi LaThi Tho xom Ban Quyen xa Dien Mac huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen. DT 0375735838 FT 21209622019321

     1,000,000

28/07/2021

SHGD: 10014734. DD: 210728. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4176 Nghiem Thi Nam

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272954245. TRAN HAI QUYNH chuyen tien ma so 4175   - LAM THI THAI. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272950862. TRAN HAI QUYNH chuyen tien MA SO 4176   - Chi NGHIEM THI NAM. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

979074. 280721. 144700. UNG HO MA SO 4176: CHI NGIEM THI NAM

     1,000,000

28/07/2021

238799. 280721. 143849. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4172 MS4173 MS4174 MS4175 MS4176 MOI MA SO 100K

       500,000

28/07/2021

705572. 280721. 143406. ung ho ma 4176 FT 21209201004006

       300,000

28/07/2021

705401. 280721. 143354. Ung ho MS 4174 FT 21209429221582

       100,000

28/07/2021

702765. 280721. 143049. Ung ho MS 4147 FT 21209601373098

       100,000

28/07/2021

700508. 280721. 142803. Ung ho Em Cao Xuan Nam MS 4174   FT 21209460199015

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272895397. ma so 4176. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

28/07/2021

MBVCB. 1272885812. chuc gd manh khoe binh an som vuot qua kho khan. CT tu 0381 000 386930 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272869879. 4176. CT tu 0061 000 147454 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

28/07/2021

406144. 280721. 134932. Ung ho Lam Thi Thai ma so 4175

       500,000

28/07/2021

662110. 280721. 133507. Ung ho chau Lam Thi Thai, ms 4175 FT 21209729556791

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272804559. ung ho anh Cao Van Nam chua benh cho con tai benh vien Huu Nghi Viet Duc. CT tu 0071002536275 HA THI THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

639898. 280721. 125946. Ung ho em Cao Van Nam ma so 4174 . Nguoi Tien Lang HP. Em dang dieu tri o vien Viet Duc FT 21209502310284

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272785950. Huynh Van Dang giup ma so 4176 chi Nam. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

636115. 280721. 125340. Ung ho em Cao Van Nam MS 4174   FT 21209956856866

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272773095. MS 4173: chi Thieu Thi Hanh. CT tu 0451 000 328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272767985. MS 4176: chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0451 000 328053 LE DUC TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

617576. 280721. 122530. Ng T Thanh Xuan DTH ung ho Cao Van Nam MS 4174 FT 21209631526201

       300,000

28/07/2021

269044. 280721. 121954. MS 4176

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272725043. 4176: Nghiem Thi Nam. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

829186. 280721. 115321. ung ho gia dinh anh Cao Van Nam (ma so 4174)

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272678644. Ung ho ma so 4176: chi nghiem thi nam. CT tu 0851 000 000 505 VU QUANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

582371. 280721. 114004. Npmduc ung ho ma 4176 FT 21209327460588

       100,000

28/07/2021

581929. 280721. 113933. Npmduc ung ho ma 4173 FT 21209295589504

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272655329. BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms 4176 Nguyen Thi Nam. CT tu 0691 000 299254 BUI THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

113642. 280721. 111850. Ma so 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

28/07/2021

094864. 280721. 111450. ma so 4176 chi nghiem thi nam

       200,000

28/07/2021

IBVCB. 1272612456. Giup ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/07/2021

982657. 280721. 110247. GIUP NGUOI OM - 280721 - 11: 02: 45 982657

     2,000,000

28/07/2021

MBVCB. 1272599171. Ung ho Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

28/07/2021

532242. 280721. 104435. Ung ho ma 4173 FT 21209106086581

       500,000

28/07/2021

02009704 23072810421 32021cb f2927276. 14453. 104213. Do Minh Thu ung ho ms 4176, mong em khoe

       300,000

28/07/2021

161182. 280721. 103959. Ung ho ma so 4174

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272558430. ms 4176 : chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

181675. 280721. 103756. 4176 chi Nghiem Thi Nam

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272555634. Gia dinh Hung Thanh Trung Hoa Cau Giay ung ho (MS4171x100k; MS4172x100k; MS4174x100k; MS4175x100k; MS4176x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272553793. Niem am giup ms 4176; chi Nghiem thi nam. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272544764. Ung ho MS 4176 Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0181 000 551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

28/07/2021

974580. 280721. 102944. SANHSEACO GUI MS 4176 - 280721 - 10: 32: 57 974580

         50,000

28/07/2021

IBVCB. 1272539628. MS 4147 Cao Van Nam. CT tu 0541001678810 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

28/07/2021

515513. 280721. 102650. UH ma so 4176 FT 21209515813007

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272536047. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

514373. 280721. 102536. Ma so 4165 chi Tran Thi Hai Lanh.   Mong chau mau khoe binh an FT 21209681421357

       200,000

28/07/2021

510776. 280721. 102147. Ma so 4164 chi Trieu Thi Luan.   Mong gop chut long ho tro gia dinh vuot qua kho khan FT 21209662805169

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272518140. MS 4176. CT tu 0821 000 087861 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

28/07/2021

506309. 280721. 101700. Ma so 4162 chi Ka Thi Henh.   Mong em gai va gia dinh vuot qua kho khan. Thuong em   FT 21209063751105

       200,000

28/07/2021

IBVCB. 1272504642. Hung Truc dong gop MS 4176. CT tu 0531 000 285803 LE VAN DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272504603. ung ho ma so 4174. CT tu 0711 000 294395 NGO VAN NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272500793. ung ho ma so 4176. CT tu 0731 000 853779 DUONG NGUYEN BO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272500988. ung ho ma so 4173. CT tu 0711 000 294395 NGO VAN NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

497535. 280721. 100739. Ms4176 nghiem thi nam FT 21209352035645

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272497324. ung ho ma so 4176. CT tu 0711 000 294395 NGO VAN NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

494984. 280721. 100452. Ma so 4164 chi Trieu Thi Luan.   Mong anh chi va hai chau vuot qua kho khan FT 21209642988049

       200,000

28/07/2021

234861. 280721. 100257. ung ho ma so 4176

         10,000

28/07/2021

490012. 280721. 095926. Ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam.   Chuc ca nha suc khoe binh an FT 21209946390780

       200,000

28/07/2021

194116. 280721. 095302. Ung ho ms 4172

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272469690. Ung ho ma so 4176, 4175, 4164, 4163, 4162, 4161,   200k/ ma so. CT tu 0071 000 710031 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,200,000

28/07/2021

378501. 280721. 095026. ung ho ma : 4176

       200,000

28/07/2021

191361. 280721. 095014. Ung ho ms 4173

       300,000

28/07/2021

IBVCB. 1272458068. UNG HO MA SO 4176 CHI NAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

28/07/2021

MBVCB. 1272448814. VU DUC THO chuyen tien ung ho ma so 4176 Nghiem thi Nam. CT tu 0861 000 092355 VU DUC THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

198091. 280721. 093749. Ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam Dia chi Thon Dong Ma xa Tuy Lai huyen My Duc Ha Noi

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272438428. Ma so 4176, chi Nghiem Thi Nam . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

466772. 280721. 093255. Tung Nguyen giup ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam -   Cam on bao Dan Tri FT 21209807026436

       100,000

28/07/2021

716070. 280721. 092951. ung ho chi nghiem thi nam ma so 4176

       100,000

28/07/2021

183370. 280721. 092754. Gui ms 4175

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272403495. 4171 - 4172 - LUYEN THU ANH - TAY HO - HN GIUP DO 2 GD. CT tu 0611001928568 NGUYEN THI LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

28/07/2021

452715. 280721. 091549. Ung ho ma so 4176 FT 21209305556380

         50,000

28/07/2021

238284. 280721. 091304. ung ho 4176 chi nghiem thi nam

       200,000

28/07/2021

450077. 280721. 091228. Ung ho ms 4176 - Nghiem Thi Nam FT 21209209203371

       200,000

28/07/2021

147698. 280721. 090109. Ms 4173 CHI THIEU THI HANH

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272374763. VU THI MAI ung ho ma so 4176 chi nghiem thi nam. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

849324. 280721. 085914. Ung ho MS 4176

       100,000

28/07/2021

IBVCB. 1272371254. ma so 4175. CT tu 0741 000 658165 QUACH TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

28/07/2021

142914. 280721. 085720. MS 4174 ANH CAO VAN NAM

       300,000

28/07/2021

848851. 280721. 085551. Ong Tu Van giup do cho Ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam

   10,000,000

28/07/2021

IBVCB. 1272366877. ma so 4176. CT tu 0301 000 297149 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       120,000

28/07/2021

MBVCB. 1272358809. Ms. Minh ung ho MS 4176 chi Nghiem thi Nam. CT tu 0221 000 011390 DINH THI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

839563. 280721. 085010. ba Dien Pham ung ho MS 4175 Lam thi Thai

       500,000

28/07/2021

IBVCB. 1272352542. Ung ho Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1272350499. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4176. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1272341338. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         23,000

28/07/2021

MBVCB. 1272339316. Nguoi dan ba. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

28/07/2021

MBVCB. 1272334545. Ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

28/07/2021

SHGD: 1 000 3425. DD: 210728. BO: NGUYEN THI THUY. Remark: Ma so 4172 Ong Pham Ngoc Ung

       300,000

28/07/2021

SHGD: 1 000 4078. DD: 210728. BO: NGUYEN THI THUY. Remark: Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       400,000

28/07/2021

IBVCB. 1272318888. MS 4174 Anh Cao van Nam Hai Phong. CT tu 0031 000 177940 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

28/07/2021

099628. 280721. 081859. Vinh Nam ung ho ms 4176 chi Nghiem Thi Nam

       100,000

28/07/2021

415461. 280721. 081811. Ung ho 4176 FT 21209515336070

         50,000

28/07/2021

422735. 280721. 080953. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma 4176

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272282922. Ma so 4176: Nghiem Thi Nam. Cam on bao Dan Tri. CT tu 0351 000 089180 NGUYEN THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272281342. Ung ho ma so 4176. CT tu 8287888888 DAU TRONG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

28/07/2021

164440. 280721. 075650. UNG HO MA SO 4176

       100,000

28/07/2021

127422. 280721. 074429. PHAM BA THANG ung ho Ma So 4176.   Chi Nghiem Thi Nam

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272267087. Ma so 4176. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

401203. 280721. 074048. Ung ho ma so 4176 Nghiem Thi Nam   FT 21209245851260

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272252635. TO VAN GIANG ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0341 000 018138 TO VAN GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

28/07/2021

MBVCB. 1272244300. VU VAN DAN ung ho Ma so 4174 Cao Van Nam. CT tu 0081001286808 VU VAN DAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

390695. 280721. 065311. Ung ho ma 4174 - anh Cao Van Nam FT 21209270400652

       100,000

28/07/2021

154086. 280721. 063045. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN DINH SOAI chuyen khoan ung ho ma so 4157 Hoang Thi Ha

       150,000

28/07/2021

MBVCB. 1272212644. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0041 000 150747 PHAN LE KHANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

012165. 280721. 035931. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho em bac

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272196831. ung ho ms 4171. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

839640. 280721. 013619. Ung ho chi Lam Thi Thai MS 4175

       200,000

28/07/2021

784235. 280721. 010248. Nong Tien Bac chuyen tien ma so :   4175 Lam Thi Thai

       300,000

28/07/2021

MBVCB. 1272168809. Ms 4174, Cao Van Nam. CT tu 0031 000 285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272167386. UH ms 4174 anh Cao Van Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041 000 376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

28/07/2021

MBVCB. 1272164798. ma so 4174 Cao Van Nam TP Hai Phong. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

28/07/2021

359802. 280721. 003222. Ung ho gia dinh anh Nam , ms4174   FT 21209130848041

       200,000

28/07/2021

359571. 280721. 003103. Ma so 4175, Lam Thi Thai FT 21209027676042

       200,000

28/07/2021

035050. 280721. 002404. Ung ho mso 4175 Lam Thi Thai

       500,000

28/07/2021

MBVCB. 1272156543. Ms 4175, Lam Thi Thai. CT tu 0031 000 285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

28/07/2021

MBVCB. 1272147574. ms 4175 lam thi thai. CT tu 0021 000 709986 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

        50,000

28/07/2021

MBVCB. 1272147209. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho Ms 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0021 000 240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

145378. 290721. 181214. 4177 tran thi Huyen

       200,000

29/07/2021

637408. 290721. 171442. Ung ho ma so 4172 ong Pham Ngoc Ung   FT 21210713506100

     1,000,000

29/07/2021

MBVCB. 1274783882. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4177 chi tran thi huyen. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

29/07/2021

MBVCB. 1274536482. ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4175, 4176, 4177. CT tu 0071 000 966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       900,000

29/07/2021

MBVCB. 1274535415. ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4172, 4173, 4174. CT tu 0071 000 966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       900,000

29/07/2021

IBVCB. 1274513677. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen, tru o thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274460691. Ung ho ms 4177 la 50k cau mong quy vi binh an   - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/07/2021

MBVCB. 1274244613. MS: 4177. CT tu 0381 000 615155 DUONG THAT DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

337167. 290721. 111436. Ung ho chi Tran Thi Huyen ma so 4177   FT 21210736008088

       100,000

29/07/2021

292787. 290721. 094635. Ung ho MS 4174 MS 4175 MS 4176 MS 4177

     1,200,000

29/07/2021

291857. 290721. 094311. Ung ho MS 4171 MS 4172 MS 4173

       900,000

29/07/2021

244010. 290721. 093139. Ung ho ma so 4177 FT 21210574361095

         50,000

29/07/2021

229403. 290721. 091314. Ung ho ms 4177 FT 21210904008099

       200,000

29/07/2021

135793. 280721. 235956. MS4176. UH GD Chi NghiemThiNam FT 21210466688242

       500,000

29/07/2021

845634. 280721. 235225. Vuong Thuy Hong ung ho ma so 4174

       500,000

29/07/2021

845226. 280721. 235014. Vuong Thuy Hong ung ho ma so 4173

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1273724377. Ma So : 4176. CT tu 0021002184566 PHAN XUAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

119303. 280721. 225911. Gd Le Tan Thanh uh MS 4176 chi Nghiem Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21210020908453

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1273711346. 4174 ung ho cao van nam. CT tu 0021 000 380926 TRAN DIEP LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

722528. 280721. 223031. Giang va Tram ung ho Ma so 4175 Lam Thi Thai

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1275243045. PHAM MINH HAI chuyen tien ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/07/2021

011423. 290721. 213509. VHY - uh ms 4177 chi Tran Thi Huyen cau mong binh an se den voi gia dinh

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1275194700. NONG MINH HOANG ung ho trieu van chinh ms 4156. CT tu 0011002251344 NONG MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1275190220. NONG MINH HOANG ung ho o pham ngoc hung ms 4172. CT tu 0011002251344 NONG MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1275185455. Ung ho ms 4177 tran thi huyen. CT tu 0341 000 615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1275183970. NONG MINH HOANG ung ho lam thi thai ms 4175. CT tu 0011002251344 NONG MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1275168108. VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho chi Tran Thi Huyen. CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1275134555. tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1275067886. Ma so 4176 Nghiem thi Nam. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1275031465. Niem am giup ms 4177 chi Tran thi huyen. . CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

754365. 290721. 193014. Ma so 4174 Ung ho a Cao Van Nam FT 21210516396421

       500,000

29/07/2021

752726. 290721. 192809. Ma so 4177 Ung ho chi Tran Thi Huyen   FT 21210704185043

       500,000

29/07/2021

738666. 290721. 191038. Ung ho ma so 4177 FT 21210422175088

       100,000

29/07/2021

613596. 290721. 190408. IB FT Ms 4173 chi hanh

       100,000

29/07/2021

919748. 290721. 19 000 7. Ma so 4177 chi TRAN THI HUYEN

       200,000

29/07/2021

718696. 290721. 184743. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai   FT 21210702065283

       500,000

29/07/2021

151185. 290721. 184054. Vinh Q12 ung ho ma so 4177

       300,000

29/07/2021

598172. 290721. 180544. IB FT ung ho ma so 4173

         20,000

29/07/2021

595368. 290721. 175447. IB FT ung ho ma so 4175

         50,000

29/07/2021

594204. 290721. 175230. IB FT ung ho ma so 4176

         50,000

29/07/2021

134729. 290721. 172350. Ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen,   tru o thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh

       200,000

29/07/2021

406612. 290721. 172105. Ung ho ma so 4177 Mong gia dinh chi som vuot qua kho khan

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1274807220. Ma so 4173: Thieu Thi Hanh. CT tu 0911 000 026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274776039. Ung ho Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/07/2021

269531. 290721. 170117. Ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen

         50,000

29/07/2021

MBVCB. 1274764786. Ung ho chi Huyen - ma so 4177.   Mong chau Thanh vuot qua benh tat. CT tu 0011 000 669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

767031. 290721. 165113. Chuyen tien tu ViettelPay

         50,000

29/07/2021

610597. 290721. 164726. DANG VAN LONG 1962 HBP Thu Duc ung ho anh Son ma so 4170 , dai dien la anh Nguyen Phi Thuy, anh trai anh Son , chuc anh Son mau khoe FT 21210502836606

       200,000

29/07/2021

598158. 290721. 163518. Dang Thi My Lien ung ho chi Thieu Thi Hanh ma so 4173 chuc vc chi mau khoe FT 21210327061439

       100,000

29/07/2021

596256. 290721. 163328. Ba PHAN THI THO Q1 ung ho chi Thieu Thi Hanh ma so 4173 FT 21210079602226

       100,000

29/07/2021

594459. 290721. 163143. Ba PHAN THI HAY ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174 FT 21210272138960

       100,000

29/07/2021

592959. 290721. 163016. Giup do 4173 cam on Dan Tri FT 21210320146548

       100,000

29/07/2021

592414. 290721. 162944. BUI MINH GIA KHANH ung ho chu Cao Van Nam ma so 4174 FT 21210062849563

       100,000

29/07/2021

592247. 290721. 162935. Giup do 4174 cam on Dan Tri FT 21210280765409

       100,000

29/07/2021

591502. 290721. 162852. Giup do 4175 cam on Dan Tri FT 21210677614500

       100,000

29/07/2021

591115. 290721. 162827. BUI MINH GIA AN ung ho chu Cao Van Nam ma so 4174 FT 21210160755599

       100,000

29/07/2021

590548. 290721. 162756. Giup do 4176 cam on dan tri FT 21210118370635

       100,000

29/07/2021

589586. 290721. 162701. Giup do 4177 cam on dan tri FT 21210525166969

       100,000

29/07/2021

588092. 290721. 162536. BUI MINH GIA BAO ung ho cha con chu Dat , dai dien la Tran Thi Huyen ma so 4177 FT 21210755105137

       100,000

29/07/2021

585768. 290721. 162318. BUI PHAN QUOC VIET ung ho cha con anh Dat , dai dien la chi Tran Thi Huyen ma so 4177 FT 21210320118108

       200,000

29/07/2021

240421. 290721. 161443. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4177

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274683057. Ung ho ma so 4165 chi Tran Thi Hai Lanh. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/07/2021

MBVCB. 1274679420. 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0491 000 043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       600,000

29/07/2021

MBVCB. 1274677303. Ung ho ma so 4168 anh Nguyen Thanh Bac. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

IBVCB. 1274669376. Ung ho MS 4711 - Tran Thi Huyen ( thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. . CT tu 0441 000 626180 TRUONG THI BICH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

566486. 290721. 160444. Le Thi Thanh phat tam ung ho gd chau Tran Thi Huyen ms 4177 thon phuc tan kim song truong can loc Ha tinh FT 21210790478335

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274659068. Ung ho ma so 4171 ong Y Lieng E Ban. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

IBVCB. 1274652601. MS 4174 Cao Vaan Nam. CT tu 0441 000 626180 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/07/2021

IBVCB. 1274651195. Giup ma so 4177 chi Tran Thi Huyen . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

29/07/2021

MBVCB. 1274648367. Ung ho Ma so 4174: Anh Cao Van Nam. CT tu 0071 000 727126 HUYNH LE NGOC VIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274647819. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1274646076. Ung ho Ma so 4175: Lam Thi Thai. CT tu 0071 000 727126 HUYNH LE NGOC VIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274642162. Ung ho Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0071 000 727126 HUYNH LE NGOC VIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274640678. Ung ho ma so 4175 em Lam Thi Thai. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/07/2021

IBVCB. 1274636782. Ma so 4175: Lam Thi Thai Dia chi: Thon Phja Khao, xa Cu Le,   huyen Na Ri, tinh Bac KanSo dien thoai: 034. 700. 3217, . CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274636489. Ung ho Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen. CT tu 0071 000 727126 HUYNH LE NGOC VIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274634996. Ung ho ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/07/2021

IBVCB. 1274631326. Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam??Dia chi: Thon Dong Ma, xa Tuy Lai,   huyen My Duc, Ha Noi??So dien thoai: 036. 838. 2941. CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274626076. Ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274619779. ma so 4172 Ong Pham Ngoc Ung. CT tu 0021 000 534810 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/07/2021

773443. 290721. 154149. Ung ho MS 4174 chuc chu va em manh khoe

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274617891. Ma so 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0021 000 534810 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/07/2021

535549. 290721. 153427. A Nguyen Duc Quy ung ho e Tran Thi Huyen, thon Phuc Tan, Kim Song Truong, Can Loc,   Ha Tinh FT 21210120753646

       500,000

29/07/2021

768113. 290721. 152413. Ung ho ma so 4174

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274579611. GIUP MS 4174 ANH CAO VAN NAM. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

768057. 290721. 152200. Ung ho ma so 4172

       300,000

29/07/2021

349660. 290721. 152157. Chuyen tien ung ho Ma so 4177

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1274572200. GIUP MS 4172 ONG PHAM NGOC UNG. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274569996. ma so 4177 chi Tran Thanh Huyen Can loc Ha tin. CT tu 0041 000 204691 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1274568467. 4176. CT tu 0541 000 245807 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274556801. GIUP MS 4177 CHI TRAN THI HUYEN. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       400,000

29/07/2021

384937. 290721. 150917. Ung ho ma so 4176 Chi Nghiem thi Nam dia chi thon Dong Ma xa Tuy lai huyen My Duc Ha noi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       100,000

29/07/2021

767847. 290721. 150750. Ung ho ma so 4177

       600,000

29/07/2021

838746. 290721. 144045. Ung ho gd ms 4177

        300,000

29/07/2021

MBVCB. 1274482070. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4177 chi Huyen. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

471455. 290721. 142241. Ma so 4177 FT 21210074041707

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1274458273. CHAU THI QUYEN chuyen tien ung ho Ma so 4177:   Chi Tran Thi Huyen, . CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/07/2021

462212. 290721. 141039. Ma so 4177 tran thi huyen FT 21210370843131

       200,000

29/07/2021

SHGD: 10015403. DD: 210729. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ung ho Ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

       168,000

29/07/2021

475582. 290721. 135222. MS4174 300k MS4177 300k mong anh chi binh an suc khoe

       600,000

29/07/2021

SHGD: 10014473. DD: 210729. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho quy tam long nhan ai. Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

29/07/2021

289120. 290721. 125610. Vinh Nam ung ho ms 4177 Tran Thi Huyen

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274348862. ung ho ma so 4177. CT tu 0351 000 885783 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1274346709. ho ngheo. CT tu 0041 000 137757 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1274336866. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4177. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/07/2021

432820. 290721. 123228. Ung ho chi Tran Thi Huyen MS 4177

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1274303624. ma so 4177. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

29/07/2021

MBVCB. 1274280242. ms 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274265086. PHAM BA THANG ung ho ma so 4177, chi Tran Thi Huyen, thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

29/07/2021

366916. 290721. 114932. Ung ho ma so 4177 FT 21210708006192

       300,000

29/07/2021

206827. 290721. 114142. Ma so 4177 - -   Chi Tran Thi Huyen

       500,000

29/07/2021

357844. 290721. 113829. 4177 FT 2121 000 1646756

       500,000

29/07/2021

595093. 290721. 111017. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup ma so 4177

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274168912. VU THI MAI ung ho ma so 4177 chi tran thi huyen. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

217234. 290721. 104944. giup cao van nam ma so 4174;   tien lang hai phong

       200,000

29/07/2021

314196. 290721. 104941. Ung ho Ma so 4177 FT 21210232052514

       100,000

29/07/2021

IBVCB. 1274146282. UNG HO MA SO 4177 CHI HUYEN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

29/07/2021

310685. 290721. 104554. Ung ho 200k cho moi ma so 4149,   4153, 4165 FT 21210159209972

       600,000

29/07/2021

292795. 290721. 104323. LUU THUY LINH ung ho ma so 4174

       300,000

29/07/2021

180985. 290721. 104157. LUU THUY LINH ung ho ma so 4177

       300,000

29/07/2021

565183. 290721. 103130. Ung ho MS 4177

       100,000

29/07/2021

562616. 290721. 102803. MS 4177

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1274103199. DANG MY AN ung ho ma so 4175 LAM THI THAI. CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1274087746. ms 4177. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         20,000

29/07/2021

MBVCB. 1274082047. ung ho ms 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0221 000 038522 HOANG VAN TRONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

300110. 290721. 101400. Ung ho c tran thi huyen ma so 4177 o ha tinh

     1,000,000

29/07/2021

SHGD: 1 000 8403. DD: 210729. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4177

         50,000

29/07/2021

MBVCB. 1274034518. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4177: Chi Tran Thi Huyen. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         23,000

29/07/2021

142872. 290721. 092736. SANHSEACO GUI MS 4177 - 290721 - 09: 27: 40 142872

         50,000

29/07/2021

237632. 290721. 092352. Ms 4174 mong chu va e tai qua nan khoi FT 21210600325244

       100,000

29/07/2021

141564. 290721. 092116. UNG HO MS 4158, 4174, 4170 - 290721 - 09: 20: 10 141564

       450,000

29/07/2021

105756. 290721. 092029. ung ho ma so 4177

         15,000

29/07/2021

MBVCB. 1273974522. ung ho ma so 4172, ong Pham Ngoc Ung. CT tu 0141 000 762836 LE XUAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1273974280. Nguoi me. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

29/07/2021

MBVCB. 1273973406. Ma so 4177, chi Tran Thi Huyen . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

MBVCB. 1273970034. Giup do chi Tran Thi Huyen (4177). CT tu 0501 000 122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1273965249. LAM BA NGUYEN HUNG chuyen tien giup do em Lam Thi Thai MS 4175. CT tu 0071 000 989767 LAM BA NGUYEN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

29/07/2021

225195. 290721. 090735. Ung ho ms 4177 - Tran Thi Huyen FT 21210402605029

       300,000

29/07/2021

094594. 290721. 090704. Ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen tru o thon Phuc Tan xa Kim Song Truong huyen Can Loc tinh Ha Tinh

       100,000

29/07/2021

IBVCB. 1273958339. Ung ho Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen, tru o thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

29/07/2021

757065. 290721. 085519. Gui Tang Lam Thi Thai

       200,000

29/07/2021

078403. 290721. 081650. Vietcombank; 1017378606; nam mo a di da phat

       200,000

29/07/2021

065145. 290721. 081339. Vietcombank; 1017378606; trang 0983711777 xem tu vi hoan hy ung ho tien tu thien

       300,000

29/07/2021

192880. 290721. 081228. Ung ho chi Nghiem Thi Nam. Ma so 4176 FT 21210620713368

       500,000

29/07/2021

129577. 290721. 075405. HO TRO ANH CAO VAN NAM, TIEN MINH, TIEN LANG, HAI PHONG.   MS: 4174 - 290721 - 07: 52: 55 129577

       800,000

29/07/2021

073407. 290721. 075045. ma so 4175

         10,000

29/07/2021

073101. 290721. 075020. ma so 4176

         10,000

29/07/2021

IBVCB. 1273867012. NGUYEN QUOC VIET chuyen khoan ung ho ma so:   4175 . CT tu 0451001661073 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

29/07/2021

048357. 290721. 074931. TRAN XUAN BACH chuyen khoan ung ho ma 4176

       100,000

29/07/2021

IBVCB. 1273854607. BUI THU HIEN ung ho ma so 4174 Cao Van Nam. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/07/2021

867409. 290721. 073121. Ma so 4175 Lam Thi Thai dia chi Na Bac Can

       300,000

29/07/2021

020097042 307290710 1620215 a7f 462084. 16929. 071016. Ung ho ma so:   4176 - nghiem thi nam , My Duc - Ha Noi

       150,000

29/07/2021

460268. 290721. 065753. xin duoc ung ho nguoi cha ban than cuu con

       100,000

29/07/2021

MBVCB. 1273821787. Ung ho chi Hanh - Ma so 4173. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

29/07/2021

167444. 290721. 062117. ma so 4176 FT 21210355994960

       100,000

29/07/2021

036577. 290721. 060317. Ung ho Cao Van Nam Ms 4174

       100,000

29/07/2021

136775. 290721. 000 430. MS 4174. UH GD AnhCaoVanNam FT 21210853335082

       500,000

29/07/2021

MBVCB. 1273748463. ung ho chi bui thi thuy ma so 4159. CT tu 0041 000 389695 NGUYEN CONG TIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/07/2021

136343. 290721. 000 238. MS 4175. ThuongEmLamThiThai FT 21210670688051

       500,000

30/07/2021

045854. 290721. 230549. Ung ho ma so 4162. Chuc em may man nhe

       200,000

30/07/2021

096858. 300721. 230126. Vietcombank; 0451 000 476889; NGUYEN DINH HAI lao cai ung ho MS 4178 Dinh Thi Sau

       500,000

30/07/2021

748402. 300721. 222626. Gui ma so 4152 ong Tran Van Vuong bo o dia chi so 6/25 Ngoc Lam Long Bien Ha Noi

       300,000

30/07/2021

721819. 300721. 202720. Ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276591694. UH HC 4178: chi Dinh Thi Sau. CT tu 0491 000 075619 VU NGOC BACH toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

143078. 300721. 170516. NMV69 ung ho ma so 4177 Tran Thi Huyen

       150,000

30/07/2021

628372. 300721. 154134. ung ho co Dinh Thi Sau Ms 4178

       500,000

30/07/2021

ATM FT F. 10800347. 500472. 20210730. 134801. 9704368600867155013. FrAcc: 0011 000 973655. ToAcc: 0451 000 476889. GD: T1 - 18T2 - KDTM TRUNG HOA HANOI VN

       175,000

30/07/2021

SHGD: 10015217. DD: 210730. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4178

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275818329. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4178 co dinh thi sau. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

30/07/2021

340849. 300721. 104536. VU KHANH CHI GUI MS 4177, C TRAN THI HUYEN, HUYEN CAN LOC, HA TINH - 300721 - 10: 46: 01 340849

       100,000

30/07/2021

339070. 300721. 103845. VU KHANH CHI GUI MA SO 4175, LAM THI THAI, BAC KAN - 300721 - 10: 39: 10 339070

       100,000

30/07/2021

076378. 300721. 103419. Ung ho ma so 4178 FT 21211001403476

         50,000

30/07/2021

271657. 300721. 102120. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so 4173 va 4174

       100,000

30/07/2021

008572. 300721. 092252. Ck ung ho chi Dinh Thi Sau ms 4178   FT 21211523789024

       300,000

30/07/2021

9 000 59. 290721. 235318. Ung ho tran thi huyen ma so 4177   FT 21211965587921

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1275299393. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam. . CT tu 0021 000 240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275296597. Ung ho chi Tran Thi Huyen - ma so 4177. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

291578. 290721. 232852. MS: 4177 TRAN THI HUYEN - 290721 - 23: 28: 57 291578

         50,000

30/07/2021

291507. 290721. 232724. MS: 4173 THIEU THI HANH - 290721 - 23: 27: 20 291507

       100,000

30/07/2021

291444. 290721. 232624. MS: 4176 NGHIEM THI NAM - 290721 - 23: 29: 19 291444

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1277070578. NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien benh nhan 4178. CT tu 0071 000 792583 NGUYEN THI KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1277068210. NGUYEN TUAN LONG chuyen tien ung ho tu thien ma so 4177. CT tu 0611001910346 NGUYEN TUAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

826188. 300721. 225312. Giup do ms 4174 anh Cao Van Nam

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1277052405. PHAM THI KHANH HUYEN chuyen tien. CT tu 0011004072089 PHAM THI KHANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1277044025. GIUP MS 4178 CHI DINH THI SAU. CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

873991. 290721. 222958. Ung ho ma so 4177 gia dinh chi Tran Thi Huyen, Ha Tinh   FT 21211323605622

       200,000

30/07/2021

731516. 300721. 222438. Ung ho ban Lam Thi Thai - Ma so 4175

       500,000

30/07/2021

999477. 300721. 221939. ung ho ms 4178 c Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021

112144. 300721. 221807. MS 4175 Lam Thi Thai Dia chi Thon Phja Khao, xa Cu Le,   huyen Na Ri, tinh Bac Kan Sdt ong Thanh 0

       200,000

30/07/2021

112001. 300721. 221644. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

       200,000

30/07/2021

111248. 300721. 220928. MS 4177 Chi Tran Thi Huyen,   tru o thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh.

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1277019357. ms 4178 4177 4176 4175 4174. CT tu 0251001265428 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

713385. 300721. 220155. Dinh thi sau. Ms 4178 FT 21212111181210

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1277011968. NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho Ms 4178:   Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

30/07/2021

MBVCB. 1277008929. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4178 chi Sau. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1277002396. Ung ho MS 4178 Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1276992391. Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0581 000 768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         15,000

30/07/2021

242660. 300721. 213508. Ma so 4178 Dinh Thi Sau

     1,000,000

30/07/2021

694544. 300721. 213249. Ma So 4177, Chi Tran Thi Huyen   FT 21212857734724

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276963224. ma so 4177 - chi Tran Thi Huyen. CT tu 0281 000 381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276961453. ung ho co Sau ma so 4178. CT tu 0221 000 015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276920762. Ma so 4174?Anh Cao Van Nam. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

664038. 300721. 205358. ung ho ms 4178 dinh thi sau FT 21212807548886

       100,000

30/07/2021

175457. 300721. 203752. Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276869648. Ung ho ms 4178: Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276860799. VU BA TON chuyen tien ung ho gia dinh chi dinh thi sau ms: 4178. CT tu 0381 000 474672 VU BA TON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276850804. Ung ho Ms 4160 Chi HO THI NHAT. CT tu 0531002487386 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

463338. 300721. 201343. 4178 CHI DINH THI SAU - 300721 - 20: 18: 33 463338

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276816715. ma so 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276783974. Ung ho ms 4178, chi dinh thi sau. CT tu 0341 000 615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

783296. 300721. 192816. IB FT 4174 4176 4177 4178 moi ms 300k

     1,200,000

30/07/2021

701810. 300721. 191259. Ung ho chj Tran Thi Hai Lanh ma so 4165

       200,000

30/07/2021

574730. 300721. 191002. Ung ho ma so 4178 FT 21211066390969

         50,000

30/07/2021

574340. 300721. 190938. Ung ho ma so 4177 FT 21211020047692

         50,000

30/07/2021

573685. 300721. 190858. Ung ho ma so 4176 FT 21211080090117

         50,000

30/07/2021

573162. 300721. 190824. Ung ho ma so 4175 FT 21211804622071

         50,000

30/07/2021

572710. 300721. 190752. Ung ho ma so 4174 FT 21211065527292

         50,000

30/07/2021

572195. 300721. 190721. Ung ho ma so 4173 FT 21211415324608

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276713567. DANG THI THUY chuyen tien tu thien. CT tu 0341006875742 DANG THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

556238. 300721. 185114. Ma so 4175 FT 21211700393429

       100,000

30/07/2021

555380. 300721. 185023. Ma so 4174 FT 21211107697500

       200,000

30/07/2021

553468. 300721. 184825. Ma so 4176 FT 21211353880160

       200,000

30/07/2021

551705. 300721. 184643. Ma so 4177 FT 21211139005698

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1276683826. 123. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/07/2021

548300. 300721. 184324. Giup do ms 4177 chi tran thi huyen   FT 21211983041640

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276677873. ma 4178. CT tu 0011003037389 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276666324. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4178. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276658948. ma so 4176 - chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0281 000 381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276648715. ma so 4175 - Lam Thi Thai. CT tu 0281 000 381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

026457. 300721. 181044. ZP5VL1JD1BUQ 21073 000 0195380 ung ho chi dinh thi sau ma so 4178 thon

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276571807. Ung ho ma so 4178. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276568898. Ung ho ma so 4177. Gui niem lanh den tat ca moi nguoi. CT tu 0501 000 032679 TRAN THI KIM NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276550103. 4178: dinh thi sau. CT tu 0011003786762 DO THI KHANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276532146. Ma so 4178 chi Dinh Thi Sau. CT tu 0421 000 475580 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276527179. Ung ho ma so 4178. CT tu 0301 000 411151 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276518835. ma so 4172. CT tu 0071002381873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276515853. ma so 4174. CT tu 0071002381873 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

30/07/2021

MBVCB. 1276482562. chuyen tien ung ho MS4178. CT tu 1018251551 LE THI CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276474818. Gui ms: 4178 -   Dinh Thi Sau. CT tu 1020758501 NGUYEN THI BICH VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

424418. 300721. 164534. Ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau   FT 21211701704685

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276436522. MS 4178 chi Dinh Thi Sau NgheAn. CT tu 0011 000 910435 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/07/2021

422202. 300721. 164344. Ck ung ho ma so 4178 chi dinh thi sau   FT 21211007647237

       200,000

30/07/2021

421487. 300721. 164308. Le Thi Hoa ung ho ma so 4178   FT 21211047979037

         50,000

30/07/2021

408876. 300721. 163234. Dolphin ung ho ma so 4177   - chi Tran Thi Huyen FT 21211328763976

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276402316. Ung ho ms 4174 Chu Cao Van Nam. CT tu 0691 000 387322 NGUYEN TRONG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276401243. Ung ho ms 4172 bac Pham Ngoc Ung. CT tu 0691 000 387322 NGUYEN TRONG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276391952. Ung ho ms 4169 ba Nguyen thi minh thuy. CT tu 0691 000 387322 NGUYEN TRONG PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

IBVCB. 1276379095. Giup ma so 4178 chi Dinh Thi Sau . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

30/07/2021

638126. 300721. 160601. Ung ho MS 4177 Tran Thi Huyen,   Can Loc, Ha Tinh

       500,000

30/07/2021

749578. 300721. 160423. NGUYEN VAN TIEN chuyen khoan ung ho MS 4176 Nghiem thi Nam

       100,000

30/07/2021

363261. 300721. 155450. Dong gop tien chua benh cho gia dinh co sau va em thanh FT 21211138470882

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1276318641. Ho tro gia dinh chi Tran Thi Huyen me chau Thanh ma so 4177 tel 0388410180. CT tu 0071002668492 NGUYEN THI BICH TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

377274. 300721. 155245. NGUYEN THI HONG NHUNG ung ho ma 4178

       100,000

30/07/2021

NGUYEN QUOC TIEN UNG HO CAC MA SO TU 4159 DEN 4178 MOI MA SO 500.   000 VND

   10,000,000

30/07/2021

IBVCB. 1276308285. ung ho ma so 4165. CT tu 0011003680620 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1276307528. NGUYEN VAN ANH chuyen tien. CT tu 1016652413 NGUYEN VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1276281852. Ung ho Ma so 4174. CT tu 0611001459570 LE THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276249399. TRAN VAN LOC chuyen tien ung ho ma so 1478 Dinh Thi Sau. CT tu 0011004241755 TRAN VAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

861946. 300721. 152134. Vietcombank; 1017378606; Ung ho hoan canh kho khan ma so 4178

       300,000

30/07/2021

845021. 300721. 151851. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho hoan canh kho khan ma so 4176

       300,000

30/07/2021

322570. 300721. 151907. Chuc ban som binh phuc FT 2121139 000 3121

       100,000

30/07/2021

SHGD: 10021721. DD: 210730. BO: BUI NGOC KHANH HUYEN. Remark: ung ho MS 4178

     3,000,000

30/07/2021

310555. 300721. 150815. Ung ho MS 4176 Nghiem Thi Nam   FT 21211288741226

       300,000

30/07/2021

309421. 300721. 150708. Nhan ai ung ho MS 4177 chi Tran Thi Huyen FT 21211177212421

       200,000

30/07/2021

404997. 300721. 150244. Ung ho ms 4177

       100,000

30/07/2021

404017. 300721. 150136. Ung ho ma so 4178

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276174434. Ma so 4177: giup chi Tran Thi Huyen, Can Loc ,   Ha Tinh. CT tu 0071001169993 NGUYEN HUU QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276159010. DO TRAN THINH chuyen tien giup binh nhan mang ma so 4177. CT tu 0091 000 026043 DO TRAN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

606 000 . 300721. 143754. Ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam

         50,000

30/07/2021

604804. 300721. 143407. Ma so 4178 Dinh Thi Sau

         50,000

30/07/2021

275026. 300721. 143041. Ung ho ma so 4176 FT 21211039831071

       300,000

30/07/2021

273615. 300721. 142905. Ung ho ma so 4173 FT 21211601366112

       200,000

30/07/2021

272823. 300721. 142810. Ung ho ma so 4177 FT 21211266844846

       200,000

30/07/2021

SHGD: 10018249. DD: 210730. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4178 Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021

IBVCB. 1276100294. ms 4178 dinh thi sau. CT tu 0071004720789 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276060394. TRAN THI KIM HUE chuyen tien. CT tu 0611001704898 TRAN THI KIM HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1276056618. DUONG MINH HAI ung ho ma so 4178. CT tu 0141 000 734237 DUONG MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

988025. 300721. 134649. Chuyen tien cho ma so 4178 chi dinh thi sau

       100,000

30/07/2021

IBVCB. 1276053636. MS 4177. CT tu 0121002217336 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

IBVCB. 1276049238. MS 4174. CT tu 0121002217336 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

IBVCB. 1276045668. MS 4178. CT tu 0121002217336 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1276043957. Ma so 4178. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

0200970 4230730133 8242021b daa340814. 22498. 133821. Thanh Nguyen ung ho MS4174

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276031985. giup do MS 4178 chi Dinh Thi Sau. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

02009704 230730133 0142021998 3335591. 22442. 133014. Thanh Nguyen ung ho MS 4178

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1276029878. giup do MS 4173 chi Thieu Thi Hanh. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

MBVCB. 1276027512. giup do MS 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

MBVCB. 1276024745. giup do MS 4176 chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0071002145284 NGUYEN THANH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

IBVCB. 1276015845. LUYEN THI PHUONG mong em mau khoe. CT tu 0341001601252 LUYEN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 0690. DD: 210730. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4178 chi Dinh Thi Sau

         50,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 0666. DD: 210730. BO: DUONG VAN HANG. Remark: Ung ho ma so 4178

       200,000

30/07/2021

550435. 300721. 130908. ung ho chi Nguyen Thi Sau. MS 4178

       100,000

30/07/2021

579282. 300721. 130134. ung ho ms 4174 anh cao van nam

       150,000

30/07/2021

201072. 300721. 125348. Tam long nhan ai 4178 Dinh Thi Sau   FT 21211803327368

       100,000

30/07/2021

IBVCB. 1275922116. Ung ho Chi Dinh Thi Sau. Ma so 4178. Dia chi:   Thon 9, xa Lang Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An. . CT tu 0491 000 062335 NGUYEN VAN THIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1275888301. UNG HO MA SO 4178 CHI SAU. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

30/07/2021

MBVCB. 1275886253. Ma so 4177 Tran thi Huyen. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

30/07/2021

249910. 300721. 115721. Ung ho Nghiem Thi Nam MS 4176

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275867251. 4178. CT tu 0021 000 299929 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       800,000

30/07/2021

552835. 300721. 114155. Ung ho MS 4174 Anh Cao Van Nam Tien Lang Hai Phong

   10,000,000

30/07/2021

552066. 300721. 113956. ung ho MS 4177 Chi Tran Thi Huyen Can Loc Ha Tinh

     5,000,000

30/07/2021

550948. 300721. 113700. Ung ho MS 4173 Chi Thieu Thi Hanh Yen Dinh Thanh Hoa

   10,000,000

30/07/2021

550400. 300721. 113529. ung ho MS 4176 Chi Nghiem Thi Nam My Duc Ha Noi

     5,000,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 3975. DD: 210730. BO: TRAN THI HONG VAN. Remark: Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275826971. NGUYEN XUAN NGHIA chuyen tien ung ho benh nhan 4178. CT tu 0081 000 302164 NGUYEN XUAN NGHIA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1275814039. Ung ho ms 4175 300k va ms 4178 300k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo PHAT. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       600,000

30/07/2021

MBVCB. 1275792517. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         23,000

30/07/2021

IBVCB. 1275791266. 51. CT tu 1019997559 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/07/2021

IBVCB. 1275790128. chuyen khoan ung ho ms 4178 chi DINH THI SAU. CT tu 0061 000 098460 THIEU QUANG VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

30/07/2021

101149. 300721. 105900. Nghiem Minh Khang UH ma so 4178   FT 21211885455191

         50,000

30/07/2021

098110. 300721. 105558. Nghiem Minh Khang UH ma so 4177   FT 21211064745750

         50,000

30/07/2021

096584. 300721. 105428. Nghiem Minh Khang UH ma so 4176   FT 21211428502383

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275739908. Ung ho ms 4177. CT tu 0021001050601 TRAN VAN THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

472788. 300721. 103721. 4178 dinh thi sau. Mong thanh mau khoe.

       100,000

30/07/2021

287110. 300721. 103044. ma so 4178 chi dinh thi sau

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275707168. Ung ho ms 4178. CT tu 0781 000 889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

909394. 300721. 102353. ban doc ung ho Dinh Thi Sau - ms 4178

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275692506. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4178 Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

IBVCB. 1275670046. gdff. CT tu 1021073827 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

30/07/2021

IBVCB. 1275656436. Ma so 4178: gui Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0501 000 014308 NGUYEN NHAT NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/07/2021

152891. 300721. 1 000 19. ung ho ma so 4178

         10,000

30/07/2021

038462. 300721. 095558. Ung ho ms 4164 chuc anh chi vuot qua kho khan FT 21211109776682

         50,000

30/07/2021

MBVCB. 1275641110. Ung ho ma so 4178: hi vong duoc gop 1 chut cung gia dinh. mong con duoc chua khoi benh. Binh an con nhe. . CT tu 0011004398944 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

518033. 300721. 095136. Ung ho ma so 4177

       100,000

30/07/2021

034058. 300721. 095118. Ung ho ms 4178 - Dinh Thi Sau FT 21211109757638

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275631449. NGUYEN QUOC TOAN ung ho ms 4178, dinh thi sau, thon 9, lang thanh,   yen thanh, nghe an. CT tu 0531 000 280921 NGUYEN QUOC TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

756558. 300721. 094832. Ung ho ma so 4714 Cao Van Nam

     1,000,000

30/07/2021

512944. 300721. 093353. TA VAN SON chuyen tien

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275596385. VU THI MAI ung ho ma so 4178 chi dinh thi sau. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275593795. Ma so 4177. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275593914. Ma so 4178. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275585202. Ma so 4178, chi Dinh Thi Sau. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275583672. Bac Ngoc hanoi ung ho Tran thi huyen   - 4177. CT tu 0021001422665 HA DUC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275577639. Bac Tien hanoi ung ho ma so 4174 - cao van nam. CT tu 0021001422665 HA DUC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275563429. Xot xa. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

30/07/2021

119723. 300721. 091119. Ung ho cho Ma 4176 - Nghiem Thi Nam co hoan canh ngheo

       500,000

30/07/2021

119279. 300721. 090918. Ung ho cho Ma 4177 - Tran Thi Huyen cham hai bo con ung thu

       500,000

30/07/2021

159294. 300721. 090701. ung ho ma so 4178

       500,000

30/07/2021

316775. 300721. 090736. SANHSEACO GUI MS 4178 - 300721 - 09: 07: 02 316775

         50,000

30/07/2021

IBVCB. 1275541242. Ung ho Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/07/2021

988886. 300721. 085805. Ung ho ms 4177 chuc gia dinh tai qua nan khoi FT 21211690695783

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275530144. NGUYEN THANH NHAN chuyen tien giup MS 4178 Dinh Thi Sau. CT tu 0011 000 095797 NGUYEN THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275524606. Ma so 4178 Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275522138. Ma so 4177?Chi Tran Thi Huyen. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 7749. DD: 210730. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Ung ho cac ms 4174 100k, 4175 100k,   4176 100k, 4177 100k.

       400,000

30/07/2021

973699. 300721. 083538. Ung ho MA SO 4178. Chi DINH THI SAU xa Lang Thanh huyen Yen Thanh tinh Nghe An FT 21211899436295

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275493427. Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4177 chi Tran Thi Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

30/07/2021

112368. 300721. 083256. Ung ho ma so 4178 chi Dinh thi Sau,   thon 9, xa Lang Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An

   10,000,000

30/07/2021

074876. 300721. 083104. Vinh Nam ung ho ms 4178 chi Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 7363. DD: 210730. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4177 Tran Thi Huyen

       100,000

30/07/2021

069861. 300721. 082336. Uh ms 4173 Thieu Thi Hanh

       200,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 0322. DD: 210730. BO: HO MONG THUY. Remark: HO MONG THUY chuyen tien ung ho MS4 177 chi TRAN THI HUYEN nam mo duocs u luu ly quang vuong phat

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275475171. Ung ho Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/07/2021

MBVCB. 1275474309. Ung ho MS 4178 Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0181 000 551676 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

30/07/2021

IBVCB. 1275472153. Ung ho MS 4178 chi Dinh Thi Sau. CT tu 0041 000 293333 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

30/07/2021

SHGD: 1 000 0786. DD: 210730. BO: NGUYEN DUC NHAN. Remark: IBGIUP DO MA SO 4177

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275435308. Ung ho ma so 4178. CT tu 0021002222268 DO DUC LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

MBVCB. 1275430120. ma so 4178. CT tu 0071001378612 VO NGOC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

112872. 300721. 074301. ma so 4178 - chi dinh thi sau

     1,000,000

30/07/2021

MBVCB. 1275417160. Ma so 4178: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       290,000

30/07/2021

088026. 300721. 072550. UNG HO MA SO 4178, CHUC GIA DINH CHI BINH AN

       500,000

30/07/2021

057108. 300721. 071519. Ma so 4178 Chi Dinh Thi Sau Dia chi Thon 9 xa Lang Thanh huyen Yen Thanh Nghe An

       100,000

30/07/2021

038203. 300721. 070934. Ung ho ms4177

       500,000

30/07/2021

MBVCB. 1275395344. 4178, chuc em mau khoe. CT tu 0351 000 840856 DOAN DUC VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

935780. 300721. 063520. Ms 4178 - chi Dinh Thi Sau FT 21211948850178

       100,000

30/07/2021

935651. 300721. 063423. Ms 4177 - Tran Thi Huyen FT 21211523158393

       100,000

30/07/2021

935508. 300721. 063320. Ms 4176 - chi Nghiem Thi Nam   FT 21211980620578

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275380185. ung ho ma so 4178 - Dinh Thi Sau. CT tu 0351 000 096258 LA THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

935365. 300721. 063218. Ms 4175 - Lam Thi Thai FT 21211513798609

       100,000

30/07/2021

935204. 300721. 063106. Ms 4174 - anh Cao Van Nam FT 21211513793153

       100,000

30/07/2021

934947. 300721. 062907. Ms 4173 - chi Thieu Thi Hanh   FT 21211441604600

       100,000

30/07/2021

934833. 300721. 062806. Ms 4172 - ong Pham Ngoc Ung FT 21211115086625

     100,000

30/07/2021

934708. 300721. 062657. Ms 4171 - ong Y Lieng E Ban FT 21211823670981

       100,000

30/07/2021

934556. 300721. 062543. Ms 4170 - anh Nguyen Phi Thuy   FT 21211879608180

       100,000

30/07/2021

IBVCB. 1275369764. bb. CT tu 1021259854 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

           1,000

30/07/2021

931003. 300721. 054712. Ung ho 4177 FT 21211690083251

         50,000

30/07/2021

077029. 300721. 024527. Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh 0971884504

       400,000

30/07/2021

912995. 300721. 010555. Ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam   FT 21211354912258

       100,000

30/07/2021

912779. 300721. 010418. Ma so 4177 chi Tran Thi Huyen   FT 21211954410124

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275318585. THANH uh chi Nghiem Thi Nam ms4176. CT tu 0071 000 671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

30/07/2021

278630. 300721. 001958. ma so 4177 chi tran thi huyen

       300,000

30/07/2021

MBVCB. 1275304611. Ung ho MS 4174. CT tu 0011004221314 PHUNG MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

30/07/2021

MBVCB. 1275303627. Ung ho Ms 4176. CT tu 0011004221314 PHUNG MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

771889. 300721. 233705. Tam long nhan ai MS 4174

       500,000

31/07/2021

488281. 300721. 233045. UNG HO 4174 CAO VAN NAM - 300721 - 23: 34: 06 488281

       500,000

31/07/2021

488167. 300721. 232917. UNG HO MA SO 4177CHI TRAN THI HUYEN - 300721 - 23: 29: 09 488167

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1278572308. Ma so 4179 : chi Le Thi Nam. CT tu 0021 000 261405 KHUC LE HOA toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

264976. 310721. 190252. Le Thi Van (Tieu Ha, Tieu Dong, Binh Luc, Ha Nam) - UH MS4179 chi Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021

264529. 310721. 190158. Do Duc Duy(Tieu Ha, Tieu Dong, Binh Luc, Ha Nam) - UH MS4178 chi Dinh Thi Sau

       100,000

31/07/2021

263753. 310721. 190029. Do Van Vinh(Tieu Ha, Tieu Dong, Binh Luc, Ha Nam) - UH MS4177 chi Tran Thi Huyen

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278013912. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4153. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278013301. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4154. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278011970. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4155. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278011087. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4156. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278009299. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4157. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278007552. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4158. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278006592. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4159. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278005269. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4160. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278004720. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4161. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278003987. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4162. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278001210. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4163. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278 000 135. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4164. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277998328. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4165. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277996509. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4166. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

200117. 310721. 160354. Ung ho ma so 4179 FT 21212065797896

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277995478. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4167. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277992778. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4168. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277991769. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4169. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277991074. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4170. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

      100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277989017. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4171. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277988131. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4172. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

31/07/2021

MBVCB. 1277986369. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4173. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

31/07/2021

MBVCB. 1277984950. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4174. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277983754. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4175. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277981919. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4176. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277981028. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4177. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

31/07/2021

MBVCB. 1277979274. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4178. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277955535. DOAN QUANG LONG chuyen tien ma so   4179. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

860686. 310721. 141345. Ung ho ma 4178 va 4179 moi ma 500

     1,000,000

31/07/2021

091853. 310721. 135423. Ung ho ms 4178 FT 21212047828307

       200,000

31/07/2021

309377. 310721. 122008. ZP5VL2H6HB30 210731 000 094515 Ung ho be Huynh Cong Minh ap gia hoi tinh bac lieu

       600,000

31/07/2021

547141. 310721. 111440. UNG HO MS 4179 - 310721 - 11: 17: 55 547141

       200,000

31/07/2021

546746. 310721. 111304. UNG HO MS 4177 - 310721 - 11: 13: 04 546746

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277481983. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4179 chi le thi nam. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

31/07/2021

MBVCB. 1277395629. Ung ho ms 4179 la 50k cau mong quy vi binh an   - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

990996. 310721. 091250. mr z giup ma so 4160

       100,000

31/07/2021

818338. 310721. 080251. Ung ho ma so 4179 FT 21212051327121

       300,000

31/07/2021

MBVCB. 1277185046. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho ms 4189. CT tu 0311 000 670987 TRAN NGOC ANH toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

IBVCB. 1277085722. Ung ho MS 4178. CT tu 0041 000 229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

974394. 310721. 220945. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi tu thien

       200,000

31/07/2021

836276. 310721. 220743. Chuyen tien ung ho 4177 tran thi huyen

     1,000,000

31/07/2021

427219. 310721. 100223. Ung ho chi Le Thi Nam - thon 1 Quang Hung Sam Son Thanh Hoa

       200,000

31/07/2021

478844. 310721. 214339. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; PHUNG THI NGOC LUU chuyen khoan ma so 4174 cao van nam tien lang hai phong

       500,000

31/07/2021

114294. 310721. 210434. ung ho ma so 4165, chi tran thi hai lanh, ha tinh

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1278492071. Ung ho ms 4179: chi le thi nam. CT tu 0341 000 615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278473774. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho MS 4179: chi le thi nam. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

31/07/2021

MBVCB. 1278445460. ung ho ma so 4179 le thi nam sam son thanh hoa. CT tu 9847639634 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/07/2021

336805. 310721. 202736. Ung ho MS 4179. Le Thi Nam.   Chuc c som khoe manh va mong co phep mau den voi gia dinh c

       300,000

31/07/2021

439040. 310721. 202427. Nguyen Phan Minh Phuc giup ma so 4179   FT 21214913323720

       300,000

31/07/2021

MBVCB. 1278399221. Doan Quang Tuan Lang Thuong DDa Hnoi ung ho   MS4178. CT tu 0021 000 723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1278395245. Doan Quang Tuan Lang Thuong DDa Hnoi ung ho   MS4177. CT tu 0021 000 723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1278392938. Doan Minh Chau LangThuong DDa Hanoi ung ho   MS 4176. CT tu 0021 000 723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1278386142. Doan Thien Phu LangThuong DDa Hnoi ung ho   MS4179. CT tu 0021 000 723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

007983. 310721. 194410. Ma so 4179 Chi Le Thi Nam Dia chi Thon 1 xa Quang Hung thanh pho Sam Son tinh Thanh Hoa Dien thoai 0925 438 819 so dien thoai ba Can me de chi Nam

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1278336910. Giup chi Nam ms 4179. CT tu 0721 000 593202 LE THI KINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

387260. 310721. 192152. Ma so 4171 ong ngoai cua y hoan   FT 21212289590530

       200,000

31/07/2021

937120. 310721. 191353. Ms 4179 lethinam

     2,000,000

31/07/2021

MBVCB. 1278278466. ma so 4179. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/07/2021

335869. 310721. 182257. Nghiem Minh Khang UH ma so 4179   FT 21212066207781

         50,000

31/07/2021

887922. 310721. 181026. BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 4171

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1278212849. Ung ho Ma so 4171. CT tu 0501 000 043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       150,000

31/07/2021

MBVCB. 1278206330. Ung ho Ma so 4179 Chi Le Thi Nam. CT tu 0501 000 043244 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278171174. ung ho Ma so 4179: chi Le Thij Nam. CT tu 0371 000 500518 NGUYEN THU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

914532. 310721. 174004. Ung ho chi Le Thi Nam ma so 4179

       300,000

31/07/2021

219281. 310721. 172526. ung ho ma so 4177 - Chi Tran Thi Huyen

       500,000

31/07/2021

217492. 310721. 172148. ung ho ma so 4179 - Chi Le Thi Nam

       500,000

31/07/2021

278443. 310721. 172016. Gd Le Tan Thanh uh MS 4177 chi Tran Thi Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21212048010372

       200,000

31/07/2021

271516. 310721. 171332. Giup do chi Nghiem Thi Nam Ma So 4176   FT 21212608754879

         50,000

31/07/2021

265604. 310721. 170748. Gd Le Tan Thanh uh MS 4179 chi Le Thi Nam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21212040315261

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278107263. Ma so 4179 LE THI NAM. CT tu 0021 000 562612 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/07/2021

244944. 310721. 164742. Ung ho chi Nam ma so 4179 FT 21212738797336

       100,000

31/07/2021

923625. 310721. 162803. Thu Anh ung ho tu thien hoan canh 4179. 4176.   4174. 4171. 4168

     1,850,000

31/07/2021

IBVCB. 1278039566. 5. CT tu 1021563168 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

128651. 310721. 162146. TTTP ung ho Ms4175 chi Nghiem Thi Nam

       100,000

31/07/2021

128395. 310721. 162029. TTTP ung ho Ms4178 Chi Dinh Thi Sau

       200,000

31/07/2021

128090. 310721. 161907. TTTP ung ho Ms4177 chi Tran Thi Huyen

       200,000

31/07/2021

127786. 310721. 161737. TTTP ung ho Ms4179 Le Thi Nam

        100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278013731. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4179 chi Nam. CT tu 0071 000 708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1278005294. uhms4179 4178 4177 4176 4175 4174 4173 ms 2 000 00d. CT tu 0081 000 106656 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

     1,400,000

31/07/2021

MBVCB. 1277879215. Chuyen toi chi Le Thi Nam, ma so 4179. CT tu 0011002691458 NGUYEN THANH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

31/07/2021

341044. 310721. 141142. Ung ho ma so 4179: Chi Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277802367. MS 4178, Dinh Thi Sau, Lang Thanh,   Yen Thanh, Nghe An. CT tu 0541 000 202683 DOAN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

090635. 310721. 135235. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT 21212752884342

     3,960,000

31/07/2021

085018. 310721. 134356. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT 21212390243833

     1,150,000

31/07/2021

IBVCB. 1277775052. 1. CT tu 1020688324 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

310803. 310721. 133524. 14841041394 - 0347724245 - Ung Ho chi Le Thi Nam

         60,000

31/07/2021

MBVCB. 1277733047. Ma so 4179 Chi Le Thi Nam. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277726462. Ma so 4178: Dinh Thi Sau. CT tu 0491 000 410484 NGUYEN TRUNG QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

IBVCB. 1277721092. Giup ma so. 4179 chi Le Thi Nam . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277703088. ung ho benh nhan Le Thi Nam MS: 4179 . CT tu 0351 000 420346 NGUYEN VAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

042165. 310721. 124012. Ung ho tuyen dau chong dich. ho chi minh FT 21212089810820

         50,000

31/07/2021

042130. 310721. 124011. E bac giang xom bac gui chi nam   FT 21212065032524

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1277676495. Nhaahn ung ho ms 4173, 4174, 4175,   4176, 4177, 4178,   4179. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277669227. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ms 4179. CT tu 0541 000 191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1277668404. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4179. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

030016. 310721. 121917. IB FT ung ho gd ms 4176

       100,000

31/07/2021

IBVCB. 1277660605. Ma so 4175. CT tu 0821 000 083733 LE TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        50,000

31/07/2021

IBVCB. 1277656071. UNG HO MA SO 4179 CHI NAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

31/07/2021

082508. 310721. 001410. ma so 4179 chi le thi nam

       300,000

31/07/2021

IBVCB. 1277655662. Ma so 4179. CT tu 0821 000 083733 LE TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277640675. ma so 4179 chi le thi nam. chuc chi mau chong khoe de song voi gia dinh nha chi.   chi co len. CT tu 0331 000 424801 VU MINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

IBVCB. 1277640100. 51. CT tu 1021336371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

003288. 310721. 120236. CK nhanh - Chuyen tien ung ho anh CAO VAN NAM, que Hai Phong, ma so 4174

       500,000

31/07/2021

558727. 310721. 120242. UNG HO BAI VIET MA SO 4179 - 310721 - 12: 03: 05 558727

       100,000

31/07/2021

IBVCB. 1277635157. 51. CT tu 1020765394 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

003262. 310721. 120033. CK nhanh - chuyen tien ung ho chi THIEU THI HANH que Thanh Hoa. ma so 4173

       500,000

31/07/2021

IBVCB. 1277630442. 5151. CT tu 1020821873 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

IBVCB. 1277628320. 115. CT tu 1020737604 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

000 587. 310721. 114731. MS 4179 Le Thi Nam FT 212124031 000 92

       500,000

31/07/2021

995952. 310721. 114157. NATHO ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai   FT 21212337661868

       200,000

31/07/2021

993867. 310721. 113928. NATHO ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174 FT 21212039200162

       200,000

31/07/2021

990388. 310721. 113526. NATHO ung ho chi Thieu Thi Hanh ma so 4173 FT 21212691180026

        200,000

31/07/2021

838927. 310721. 113525. ung ho MS 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

31/07/2021

551892. 310721. 113317. GIUP MS 4179 - 310721 - 11: 33: 17 551892

       200,000

31/07/2021

988475. 310721. 113317. NATHO ung ho ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam FT 21212002822030

       200,000

31/07/2021

980420. 310721. 112425. NATHO ung. ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen FT 21212002796066

       500,000

31/07/2021

823850. 310721. 112108. ma so 4179 chi le thi nam

       260,000

31/07/2021

962571. 310721. 112003. ung ho ms 4179

       100,000

31/07/2021

975418. 310721. 111856. NATHO ung ho ma so 4179 chi Le Thi Nam FT 21212160310141

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277532547. chuyen tien giup ma so 4179: Chi Le Thi Nam. CT tu 0991 000 039683 NGUYEN MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

IBVCB. 1277525687. Ms 4178. CT tu 0111001028251 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       100,000

31/07/2021

747606. 310721. 104144. Chuyen tien ung ho ma 4179 chi le thi nam

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277494910. PHAM MINH HAI chuyen tien ung ho ma so 4179 Chi Le Thi Nam ( Quang Hung - Sam Son   - Thanh Hoa). CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/07/2021

935296. 310721. 103726. Ung ho ms4179 FT 21212120746735

       200,000

31/07/2021

IBVCB. 1277487934. 1. CT tu 1019541806 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

IBVCB. 1277483150. 15. CT tu 1019705852 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

IBVCB. 1277475216. 515. CT tu 1018915091 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

31/07/2021

MBVCB. 1277474505. MS 4179, Le Thi Nam, Quang Hung,   Sam Son, Thanh Hoa. CT tu 0541 000 202683 DOAN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

926397. 310721. 102813. HUYNH PHUOC MAI PHUONG CK 4179 CHI LE THI NAM FT 21212709960040

     1,000,000

31/07/2021

MBVCB. 1277452812. Gd CO MUON uh MS 4175 LAM THI THAI. CT tu 1013210558 TRAN THANH THAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

31/07/2021

717971. 310721. 101053. Chuyen tien ung ho ma so 4175

       100,000

31/07/2021

IBVCB. 1277438401. ma so 4179 chi Le Thi Nam. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

IBVCB. 1277436109. ma so 4178 chi Dinh Thi Sau. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

IBVCB. 1277432124. ma so 4177 chi Tran Thi Huyen o Ha Tinh. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277432883. VU THI MAI ung ho ma so 4179 chi le thi nam. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

IBVCB. 1277428703. ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

016032. 310721. 100350. Ma so 4178: Chi Dinh Thi Sau. ( BT - HV)

       150,000

31/07/2021

IBVCB. 1277424400. ma so 4175 Lam Thi Thai. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

801356. 310721. 100246. Ung ho MS 4177

       200,000

31/07/2021

IBVCB. 1277422081. ma so 4174 anh Cao Van Nam. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277422050. Ma so 4179: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277419682. Ma so 4179, chi Le Thi Nam . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

31/07/2021

IBVCB. 1277417413. ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

151849. 310721. 095821. Ung ho Le Thi Nam, ma so 4179. Chuc em mau khoe

       200,000

31/07/2021

012832. 310721. 095740. Ma so 4179 : Chi Le Thi Nam. ( BT - HC)

       150,000

31/07/2021

702328. 310721. 095315. ong Tu Van giup do chi Le Thi Nam 4179

   10,000,000

31/07/2021

136847. 310721. 095255. ung ho ma so 4179

         10,000

31/07/2021

007960. 310721. 094806. ung ho e Lam Thi Thai

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277391195. Ma so 4179 chi Le thi Nam. CT tu 0011004099016 PHAM VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

689595. 310721. 093840. goi ung ho chi le Thi Nam

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277379057. ung ho ma so 4179 c le thi nam. CT tu 1021707150 NGUYEN THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277379108. Ung ho Ma so 4179: Chi Le Thi Nam. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

31/07/2021

873865. 310721. 093021. Ong Nguyen Quang Vu ung ho ma so 4179 -   chi Le Thi Nam. Nho bao Dan Tri chuyen giup FT 21212695033288

       100,000

31/07/2021

979887. 310721. 092325. IB FT chuyen le thi nam.

       500,000

31/07/2021

516661. 310721. 091951. SANHSEACO GUI MS 4179 - 310721 - 09: 24: 20 516661

         50,000

31/07/2021

IBVCB. 1277339864. TRAN NGUYEN PHUONG GIAO Ung ho MS 4177. CT tu 0071003640633 TRAN NGUYEN PHUONG GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/07/2021

796105. 310721. 091301. Ung ho ma 4179 - chi le thi nam

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277308254. cau be. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

31/07/2021

IBVCB. 1277296403. Le Thi Nam MS4179. CT tu 0281 000 242160 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

31/07/2021

811312. 310721. 084358. Bui Trieu Xa ung ho ms 4179 FT 21212855073847

       100,000

31/07/2021

079931. 310721. 084237. Vinh Nam ung ho ms 4179 chi Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021

977049. 310721. 083759. ung ho chi Le Thi Nam. MS 4179

       100,000

31/07/2021

830399. 310721. 082813. Ung ho ma so 4179 FT 21212528740090

       100,000

31/07/2021

MBVCB. 1277263276. Ms 4179 Le Thi Nam, thon 1, Quang Hung,   Sam Son, Thanh Hoa. CT tu 0071 000 759156 LE QUANG HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

505327. 310721. 080812. MA SO 4179: CHI LE THI NAM - 310721 - 08: 08: 08 505327

       500,000

31/07/2021

091785. 310721. 080510. Ma so 4179 Chi Le Thi Nam Dia chi Thon 1 xa Quang Hung thanh pho Sam Son tinh Thanh Hoa

       100,000

31/07/2021

734239. 310721. 080019. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; TRAN QUOC TUAN chuyen khoan ung ho ma so 4179

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1277240893. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4179: Chi Le Thi Nam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         23,000

31/07/2021

817358. 310721. 080025. Chuyen den MA SO 4179. Le Thi Nam FT 21212158690996

       300,000

31/07/2021

084827. 310721. 075625. ma so 4179

         10,000

31/07/2021

MBVCB. 1277200246. ms 4179 chi Le Thi Nam. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     100,000

31/07/2021

572352. 310721. 070029. HO TRO CHI LE THI NAM

       500,000

31/07/2021

125487. 310721. 065732. Ma so 4179 - Le Thi Nam - sdt 0925438819

       150,000

31/07/2021

MBVCB. 1277192653. LE THU HA ung ho gd Nguyen Van San, thon 9, Lang Thanh, Yen Thanh. CT tu 0071 000 297276 LE THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1277189927. ung ho ms 4178. CT tu 0351 000 909298 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

31/07/2021

434405. 310721. 064258. DUONG THI BICH THUY CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ms 4179

       200,000

31/07/2021

MBVCB. 1277154054. MS4178 cDTSau thon9 xLangThanh hYenThanh NgheAn. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

31/07/2021

021783. 310721. 035118. Ma so 4178 Chi Dinh Thi Sau Dia chi Thon 9 xa Lang Thanh huyen Yen Thanh Nghe An Dien thoai 0398 577 737

       500,000

31/07/2021

266399. 310721. 032439. Ung ho ma so (4174) (4177) moi ma 150k. Ma so (4172) (4173) moi ma 100k

       500,000

31/07/2021

MBVCB. 1277144917. MS 4175 lam thi thai. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277144786. MS 4176 chi nghiem thi nam. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277142708. MS 4177 chi tran thi huyen. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277144265. MS 4178 chi dinh thi sau. CT tu 0071003871055 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         50,000

31/07/2021

MBVCB. 1277114811. ung ho ma so 4178. CT tu 0021002005163 NGUYEN HUY BANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

788610. 010821. 162448. HO TRO EM NGUYEN THI HIEN MA SO 3899 O NGHE AN - 010821 - 16: 24: 42 788610

       500,000

01/08/2021

073125. 010821. 142020. ung ho em ho thi ngoc mai ms 4180

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1279155692. Ma so 4174 - 4175 - 4176 - 4177. CT tu 0381 000 521074 TRAN QUANG NHUT toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

730811. 010821. 110215. Ung ho ma so 4180, em Ho Ngoc Xuan Mai, xa Hoa phu, huyen Chu Pah, tinh Gia Lai FT 21214529210400

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1278992576. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4180 em ho ngoc xuan mai. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

01/08/2021

697485. 010821. 102141. Ma so 4180 - e Ho Ngoc Xuan Mai -   chuc em thanh cong FT 21214159110791

       500,000

01/08/2021

548225. 010821. 101242. Chuyen ung ho chi Dinh thi Sau - MS 4178

       200,000

01/08/2021

682144. 010821. 100215. Ung ho ma so 4180 FT 21214607247684

         50,000

01/08/2021

631470. 010821. 084542. Ung ho T7 FT 21214949234919

     5,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1278652371. UNG HO 4179 chi Nam. CT tu 0451 000 237480 PHAM THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       150,000

01/08/2021

222206. 310721. 234812. UNG HO MA SO 4176: CHI NGHIEM THI NAM

       200,000

01/08/2021

222190. 310721. 234630. UNG HO MA SO 4179: CHI LE THI NAM

       200,000

01/08/2021

222182. 310721. 234457. UNG HO MA SO 4177: TRAN THI HUYEN

       200,000

01/08/2021

554434. 310721. 234444. Gia dinh ong Pham Van Hong ung ho ma so 4179 FT 21214273652950

         50,000

01/08/2021

553133. 310721. 233954. Nho dantri gui den ma so 4176   FT 21214108673621

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1278643163. Ung ho ma so 4177 c Tran thi huyen va gd. CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

221099. 310721. 232205. Ung ho Ma so 4179 chi Le Thi Nam o Sam Son Thanh Hoa

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1278635970. ma so 4179. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

01/08/2021

MBVCB. 1278635822. ma so 4178. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

01/08/2021

538078. 310721. 225529. Ma so 4171 FT 21214756452743

       200,000

01/08/2021

529497. 310721. 223532. Ma so 4171. Ong Y Lieng E Ban, ong ngoai Y Hoan. Dc Buon Nui, xa Tam Thang, huyen Cu Fut, Dak Nong   FT 21214455752204

       300,000

01/08/2021

198393. 310721. 223310. Ma so 4179 Le Thi Nam

     1,000,000

01/08/2021

194534. 310721. 223246. 4179 chuc chi som khoe

       100,000

01/08/2021

527084. 310721. 223031. 4179 FT 21214518209401

       100,000

01/08/2021

802441. 010821. 221732. ma so 4174 anh cao van nam

     1,000,000

01/08/2021

802034. 010821. 221544. ma so 4178 chi dinh thi sau

     1,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1279980092. UH MS 4174 4175 4176 4177 4178 (100k/MS). CT tu 0521 000 574285 HOANG MANH HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1279968034. Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien. CT tu 0451 000 255610 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

215896. 010821. 214458. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam   FT 21214916249730

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279951211. 4180. CT tu 0491 000 043381 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1279949677. Ung ho Ma so 4179: Chi Le Thi Nam. CT tu 0011004069641 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

961946. 010821. 213438. Ung ho MS 4177

         50,000

01/08/2021

960582. 010821. 213145. Ung ho MS 4179

         50,000

01/08/2021

MBVCB. 1279883470. Ma so 4174 Cao Van Nam, Thon Ngoc Khanh, Tien Minh, Tien Lang,   Hai Phong 0904332095. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

IBVCB. 1279880625. UNG HO MA SO 4180 EM HO NGOC XUAN MAI. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         10,000

01/08/2021

MBVCB. 1279877562. Ma so 4178 c Dinh Thi Sau, Thon 9, Xa Lang Thanh, Yen Thanh,   Nghe An. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1279851669. ma so 4174. CT tu 0021 000 391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279849430. ma so 4169. CT tu 0021 000 391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

      200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279827426. UH ms 4177 chi Tran Thi Huyen (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0041 000 376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

276330. 010821. 194509. Ma so 4180 - - Em Ho Ngoc Xuan Mai

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1279786689. ma so 4179 - chi Le Thi Nam. CT tu 0281 000 381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

275697. 010821. 194259. Ma so 4179 - -   Chi Le Thi Nam

       500,000

01/08/2021

138599. 010821. 191529. 4180

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279715509. ma so 4180. CT tu 0361 000 227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         20,000

01/08/2021

IBVCB. 1279706291. ung ho ms 4173 4175 4177 4178 4179 moi ms 100 ngan. CT tu 0071001073934 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/08/2021

123970. 010821. 180624. Ung ho MS 4180 Ho Ngoc Xuan Mai tinh Gia Lai

     1,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1279627162. ung ho ms 4178. CT tu 0371 000 397723 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/08/2021

467296. 010821. 175259. Ms 4179

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1279610445. ms 4180. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         20,000

01/08/2021

032949. 010821. 174251. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4177 FT 21214367035374

       100,000

01/08/2021

032367. 010821. 174212. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4178 FT 21214709211049

       100,000

01/08/2021

031874. 010821. 174135. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4179 FT 21214079861210

       100,000

01/08/2021

031214. 010821. 174048. Nguyen Phuc Nghia, ung ho ms 4180 FT 21214079858728

       100,000

01/08/2021

IBVCB. 1279579118. 4. CT tu 1020655194 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

01/08/2021

MBVCB. 1279569170. DOAN VAN CHI chuyen tien. CT tu 0111 000 225567 DOAN VAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

432456. 010821. 171339. Ms 4169

       150,000

01/08/2021

MBVCB. 1279531592. MS 4177. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279519729. MS 4176. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        150,000

01/08/2021

MBVCB. 1279517024. MS 4174. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

IBVCB. 1279510599. Giup ma so 4180 em Ho Ngoc Xuan Mai . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

         50,000

01/08/2021

IBVCB. 1279507619. 4180. CT tu 0011001766209 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         30,000

01/08/2021

957078. 010821. 161733. Ung ho ma so 4180 FT 21214692126854

       500,000

01/08/2021

235503. 010821. 161557. VU THI BICH VAN ung ho ma so 4179 Le Thi Nam

       500,000

01/08/2021

096800. 010821. 161501. MS 4179 LE THI NAM ME DE BAC CAN 0925438819

         50,000

01/08/2021

MBVCB. 1279442450. Ung ho chi Tran Thi Huyen Ha Tinh ms 4177. CT tu 0451 000 232454 TRAN VINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1279423131. Ms 4180 Em Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0011004162728 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/08/2021

522717. 010821. 154719. Ung ho Em Ho Ngoc Xuan Mai MS 4180 tiep Dai hoc

       500,000

01/08/2021

917513. 010821. 153 000 . Pham Hai Lam ung ho ms 4180 va 4153 moi ms 50k FT 21214890604527

       100,000

01/08/2021

908922. 010821. 151855. Pham Hien Anh ung ho ms 4175 va 4136 moi ms 50k FT 21214735123894

       100,000

01/08/2021

903316. 010821. 151130. 4179 4178 4177 4176 4175 4174 4173 4172 4171 4170 -   Ung ho moi ma so 100k FT 21214357768030

     1,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1279369352. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4179. CT tu 0021002020909 PHAN THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279350801. MS 4171 e YHoan. CT tu 0011001467905 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279347304. MS 4180 em Mai. CT tu 0011 000 542611 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279336274. Ung ho ma so: 4180. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

077621. 010821. 144530. Ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen tru o thon Phuc Tan xa Kim Song Truong huyen Can Loc tinh Ha Tinh

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1279309607. Nguyen Tan Tuan giup ms 4178 Chi Dinh Thi Sau. CT tu 0271001065056 NGUYEN TAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

134362. 010821. 14 000 8. Ung ho em Ho Ngoc Xuan Mai. Gia Lai

     1,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1279258800. Fb Huyen Luu ung ho MS 4170, Hop Nhat, Duong Lieu, Hoai Duc,   Ha Noi gd Ong Bon, cam on. CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

780413. 010821. 120603. 4179 Le Thi Nam FT 21214047424008

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1279131939. Ma so 4180. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

IBVCB. 1279115966. UH MS 4173 Thieu Thi Hanh Yen Dinh Thanh Hoa. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

01/08/2021

IBVCB. 1279112071. UH MS 4179 Le Thi Nam Sam Son Thanh Hoa. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

01/08/2021

765730. 010821. 114609. Ung ho ong Y Lieng E Ban ma so 4171   FT 21214712390019

     500,000

01/08/2021

IBVCB. 1279105907. UH MS 4180 Ho Ngoc Xuan Mai Chu Pah Gia Lai. CT tu 0011001613936 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao Dien tu Dan tri

       100,000

01/08/2021

185347. 010821. 113825. Vinh Nam ung ho ms 4180 em Ho Ngoc Xuan Mai

       100,000

01/08/2021

IBVCB. 1279089139. Ma so 4180 HO NGOC XUAN MAI. CT tu 0071003486107 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1279084823. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4180. CT tu 0451 000 273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

01/08/2021

MBVCB. 1279057200. co gai. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

         80,000

01/08/2021

MBVCB. 1279044373. Ma so 4180, em Ho Ngoc Xuan Mai . CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

034697. 010821. 105745. Ung ho ms 4175 Lam Thi Thai

     1,000,000

01/08/2021

718612. 010821. 104736. Tung Nguyen giup ma so 4179 Chi Le Thi Nam -   Cam on bao Dan Tri FT 21214160589027

       500,000

01/08/2021

717697. 010821. 104629. Tung Nguyen giup ma so 4178 Chi Dinh Thi Sau -   Cam on bao Dan Tri FT 21214402998043

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1279014270. Ung ho MS 4171, Y Hoan. CT tu 0011001180900 VAN THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

715918. 010821. 104422. Tung Nguyen giup ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen -   Cam on bao Dan Tri FT 21214389678400

       300,000

01/08/2021

713583. 010821. 104127. Ung ho MS 4179, 4180 moi hc 250k FT 21214712144400

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1278999514. Ung ho Ma so 4180: Em Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1278986558. ma so 4179 c Nam - mong co phep mau giup ckhoi benh. CT tu 0161001739704 NGUYEN THI KIM CUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

025986. 010821. 102032. Ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau

       200,000

01/08/2021

025534. 010821. 101813. Ung ho ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh

       200,000

01/08/2021

115472. 010821. 101522. ung ho ma so 4180

         10,000

01/08/2021

024845. 010821. 101512. Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

01/08/2021

108576. 010821. 100651. Ma so 4180 Em Ho Ngoc Xuan Mai Dia chi Thon 2 xa Hoa Phu huyen Chu Pah Gia Lai

       100,000

01/08/2021

714920. 010821. 095116. SANHSEACO GUI MS 4180 - 010821 - 09: 51: 16 714920

         50,000

01/08/2021

020676. 010821. 093708. MS4178

     100,000

01/08/2021

020613. 010821. 093624. MS 4179

       100,000

01/08/2021

MBVCB. 1278899164. Duong Viet Te ung ho ms 4176 chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0041 000 602888 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1278897406. Gia dinh Dieu My ung ho ms 4176 chi Nghiem Thi Nam. CT tu 0041 000 408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

MBVCB. 1278895071. NGUYEN QUANG DUC chuyen tien 4179 ch le thi nam. CT tu 0571 000 063777 NGUYEN QUANG DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

01/08/2021

658302. 010821. 093 000 . Ung bo ma so 4179 chi Le Thi Nam   FT 21214709503456

     5,000,000

01/08/2021

MBVCB. 1278887573. Ung ho ma so: 4178. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

MBVCB. 1278885319. Ung ho ma so: 4176. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

MBVCB. 1278879503. Duong Viet Te ung ho ms 4179. CT tu 0041 000 408767 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

01/08/2021

MBVCB. 1278878829. Gia dinh Dieu My ung ho ms 4179. CT tu 0041 000 602888 DUONG THI DIEU MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

647145. 010821. 091307. Pham Thi Thu Phuong Ung ho ma so 4176   FT 21214120430636

       100,000

01/08/2021

009641. 010821. 085825. Ung ho ms 4171

       500,000

01/08/2021

940211. 010821. 085219. uh ma so 4177 tran thi huyen

       100,000

01/08/2021

937117. 010821. 084638. Chuyen tien

     1,200,000

01/08/2021

MBVCB. 1278826454. Ung ho Ms 4179 Le Thi Nam. CT tu 0451001910607 DANG VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

493125. 010821. 083042. Minh - Giup do ma so 4179

       150,000

01/08/2021

130824. 010821. 082114. C TRANG HN CT UNG HO NHUNG HOAN CANH KHO KHAN QUY TU THIEN DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1278792432. HUYNH DUC DUY ung ho : ms4179( Le Thi Nam). CT tu 0321 000 643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

01/08/2021

483494. 010821. 080229. Ung ho CT Nhan ai

       100,000

01/08/2021

IBVCB. 1278772913. MS 4177. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao Dien tu Dan tri

       500,000

01/08/2021

IBVCB. 1278752421. a. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

01/08/2021

IBVCB. 1278748559. a. CT tu 1021611643 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

01/08/2021

MBVCB. 1278690719. Ung ho ma so 4179: chi le thi nam. CT tu 0851 000 000 505 VU QUANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       200,000

01/08/2021

MBVCB. 1278686494. 4179: Le Thi Nam. CT tu 0011004136913 NGUYEN THANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       500,000

01/08/2021

MBVCB. 1278680737. Ms 4177, Tran Thi Huyen. CT tu 0031 000 285295 BUI NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         50,000

01/08/2021

560357. 010821. 000 832. Le Thi Hoa ung ho ma so 4179 FT 21214521917087

         50,000

01/08/2021

001370. 010821. 000 341. HXH Ung ho ma so 4177

       150,000

01/08/2021

558404. 010821. 000 043. Ms 4179 Le Thi Nam FT 21214776325503

       300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26-07-2021 00:46:45

Ung ho Ma so 4164 Chi Trieu Thi Luan; thoi gian GD: 25/07/2021 22: 50: 26

       200,000

26-07-2021 00:47:00

Ung ho Ma so 4162 Chi Ka Thi Henh; thoi gian GD: 25/07/2021 22: 52: 01

       200,000

26-07-2021 00:47:12

Ung ho Ma so 4173 Chi Thieu Thi Hanh; thoi gian GD: 25/07/2021 22: 53: 15

       100,000

26-07-2021 00:59:15

LPT ung ho ms 4173 Chi Thieu Thi Hanh; thoi gian GD: 26/07/2021 00: 31: 39

         50,000

26-07-2021 01:23:14

Ung ho ma so 4173 (chi Thieu Thi Hanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         20,000

26-07-2021 05:28:36

Ma so 4173 Chi Thieu Thi Hanh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         50,000

26-07-2021 06:23:04

; luong

           5,000

26-07-2021 07:22:55

4006; Bui Kim Thinh

       220,000

26-07-2021 07:33:22

CT DEN: 120707071113 Ung ho ma so 4169 Nguyen Thi Minh Thuy

       100,000

26-07-2021 08:18:14

CT DEN: 120701733088 Ung ho ma 4174 FT 21207019472540

       100,000

26-07-2021 08:43:44

ung ho a Cao Van Nam ms 4174. thon Ngoc khanh; xa Tien Minh; Tien lang;   Hai phong

       200,000

26-07-2021 09:03:42

So GD goc: 10015545 Ung ho Ms 4173

       100,000

26-07-2021 09:18:21

So GD goc: 10013856 Ung ho ong tran ngoc ung ma so 4172

       200,000

26-07-2021 09:37:58

ung ho Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

           5,100

26-07-2021 09:39:02

ung ho Ma so 4173 Chi Thieu Thi Hanh

           5,100

26-07-2021 09:44:30

So GD goc: 10019740 ma so 4171

         40,000

26-07-2021 09:49:00

DOAN THI LAN chuyen tien ma so 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

26-07-2021 10:23:28

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4174; anh Cao Van Nam

       100,000

26-07-2021 10:37:17

CT DEN: 120710322192 Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 10:40:36

4174; pham thanh quynh

       300,000

26-07-2021 10:41:46

4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26-07-2021 10:50:09

MS 4174; anh Cao Van Nam

         38,000

26-07-2021 10:51:12

ms 4174 Cao Viet Bac

       100,000

26-07-2021 10:59:31

ho tro a Cao Van Nam ma so 4174

       200,000

26-07-2021 11:04:43

ung ho anh Nam ma so 4174

       150,000

26-07-2021 11:05:49

So GD goc: 10025509 Ung ho Ms 4174

         50,000

26-07-2021 11:08:38

PHAN THUY HONG chuyen tien UNG HO MS 4174 CAO VAN NAM

       200,000

26-07-2021 11:09:53

ms 4174 anh Cao Van Nam. thon Ngoc Khanh; Tien minh;   Tien lanh; Hai phong

       200,000

26-07-2021 11:10:20

Ung ho MS 4174 Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 11:16:22

Tan giup do anh Nam; ms 4174

       200,000

26-07-2021 11:27:31

NGUYEN VAN VINH chuyen tien ung ho benh nhan Cao Viet Bac

       200,000

26-07-2021 11:31:50

CT DEN: 021207111896 Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26-07-2021 11:44:38

CT DEN: 120704929618 Ma so 4174 Anh Cao Van Nam FT 21207579480239

       100,000

26-07-2021 12:12:29

CT DEN: 120705275170 Ung ho ma so 4174 cao van nam

       200,000

26-07-2021 12:41:56

CT DEN: 120705978993 Do Van Chung xin giup do ma so 4174 anh Cao Van Nam tru tai tp Hai Phong. Xin cam on FT 21207096331562

       200,000

26-07-2021 12:43:42

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ms 4174( Cao Van Nam)

       100,000

26-07-2021 12:54:29

ung ho em Cao Viet Bac

       300,000

26-07-2021 13:00:46

ung ho 4174

       100,000

26-07-2021 13:16:08

ung ho ma so 4174; anh Cao Van Nam

       500,000

26-07-2021 13:17:28

CT DEN: 120706683786 ung ho anh 4174 cao van tam

       200,000

26-07-2021 13:40:56

ung ho ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh ( Thanh Hoa)

         50,000

26-07-2021 14:14:12

4174; Cao Van Nam ( Vo Thi Thuy Linh ung ho)

         50,000

26-07-2021 14:26:34

4173; Thieu Thi Hanh (Vo Thi Thuy Linh ung ho)

         50,000

26-07-2021 14:38:08

VO NGOC SANG Chuyen tien ung ho ma so 4174 Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 14:42:27

4174; Cao Van Nam

       300,000

26-07-2021 14:50:49

4174; Cao Van Nam

       100,000

26-07-2021 15:00:12

Ung ho anh Nam ma so 4174

       200,000

26-07-2021 15:34:21

Ma so 4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26-07-2021 15:39:35

ma so 4174; Giup em Cao Viet Bac bi chan thuong so nao.

       200,000

26-07-2021 16:16:47

NGO THI THAM ung ho Ma so 4174

       500,000

26-07-2021 16:17:08

Ung ho anh Cao Van Nam 4174

       200,000

26-07-2021 16:28:58

ung ho MS 1827; Cao Viet Bac

      197,000

26-07-2021 17:04:57

4174; Cao Van Nam

       100,000

26-07-2021 17:08:20

DINH HUY HAI ung ho bn 4174

       200,000

26-07-2021 17:13:16

ma so 4174

       200,000

26-07-2021 17:32:45

ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174

         50,000

26-07-2021 17:46:25

ung ho 4174 anh cao van nam

         20,000

26-07-2021 17:51:21

Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 18:01:08

CT DEN: 120718033039 4173

         50,000

26-07-2021 18:01:39

CT DEN: 120718034228 4174

         50,000

26-07-2021 18:04:21

ma so 4174

       100,000

26-07-2021 18:31:09

4174; cao van nam

       100,000

26-07-2021 18:32:27

4164; trieu thi luan

       100,000

26-07-2021 18:33:18

4172; pham ngoc ung

       100,000

26-07-2021 18:34:35

4165; tran thi hai lanh

       100,000

26-07-2021 18:49:49

NGUYEN QUANG HUY ung ho ms 4174 CAO VAN NAM

       300,000

26-07-2021 18:59:20

VU THI QUYNH ANH chuyen tien ho tro anh cao van nam ma so 4174

       200,000

26-07-2021 19:43:41

HOANG THI THU HA chuyen tien UNG HO MA SO 4174

       100,000

26-07-2021 19:45:10

Gui Anh Cao Van Nam ma so 4174 TP Hai Phong 0904342095

       100,000

26-07-2021 20:27:35

4174 ung ho anh Cao Van Nam

       100,000

26-07-2021 20:30:53

ma so 4174 anh cao van nam

       100,000

26-07-2021 21:12:01

4174; anh Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 21:13:16

TRAN VAN HIEU chuyen tien

       100,000

26-07-2021 21:14:47

CT DEN: 120714478310 091 691 6832 Nguyen Quoc Du - Nam Dinh ung ho ma so 4174 FT 21208243250493

       100,000

26-07-2021 21:35:22

Ung ho Ma so 4174 anh Cao Van Nam

       500,000

26-07-2021 21:43:56

DAO THI PHUONG chuyen tien ung ho benh nhan CAO VIET BAC dng nam tai khoa HSTC 1 BV Viet Duc

       200,000

26-07-2021 21:49:48

TRAN KIM THU ung ho MS 4174

       300,000

26-07-2021 21:57:59

4171; y Lieng E;   Dak Nong

       100,000

26-07-2021 22:05:02

4174; Cao Van Nam

       200,000

26-07-2021 22:11:46

CT DEN: 120715515836 gui giup ma so 4174 FT 21208069708279

       500,000

26-07-2021 22:28:29

CT DEN: 120771872283 Ung ho ma so 4174 chau Tit ung ho bac

       100,000

26-07-2021 22:30:34

CT DEN: 120771371316 Ung ho ma so 4174 chau Tit ung ho bac

       100,000

26-07-2021 22:48:54

LPT ung ho ms 4174 Anh Cao Van Nam

      100,000

27-07-2021 01:25:24

CT DEN: 120716554287 ma so 4174, Anh Cao Van Nam FT 21208069626564; thoi gian GD: 26/07/2021 23: 53: 32

       100,000

27-07-2021 01:31:14

ma so 4174 anh cao van nam; thoi gian GD: 27/07/2021 01: 08: 06

       100,000

27-07-2021 06:53:39

CT DEN: 270146817974 UNG HO MS 4174 CAO VAN NAM

       200,000

27-07-2021 07:09:07

CT DEN: 120800965858 Vu Le Quynh ung ho ma so 4174 Cao Van Nam

       200,000

27-07-2021 08:05:35

MS 4175 LAM THI THAI

       100,000

27-07-2021 08:12:39

So GD goc: 1 000 0939 Ung ho Ms 4174

         50,000

27-07-2021 08:23:00

CT DEN: 120801622914 4174 Ung ho FT 21208155635085

       200,000

27-07-2021 08:26:34

CT DEN: 120801624927 Ung ho 4175 FT 21208778008764

       400,000

27-07-2021 08:31:11

So GD goc: 1 000 6743 Ung ho Ms 4175

       100,000

27-07-2021 09:19:51

MS 4175; Lam Thi Thai

         28,000

27-07-2021 09:55:20

CT DEN: 120809235887 ung ho Ma so 4175 Lam Thi Thai

           5,100

27-07-2021 11:01:56

Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27-07-2021 11:04:15

Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       100,000

27-07-2021 11:06:49

Ma so 4173 Chi Thieu Thi Hanh

       100,000

27-07-2021 11:08:53

Ma so 4172 Ong Pham Ngoc Ung

       100,000

27-07-2021 11:10:52

Ma so 4170 Anh Nguyen Phi Thuy anh trai anh Son

       100,000

27-07-2021 11:37:48

LPT ung ho ms 4175 Lam Thi Thai

         50,000

27-07-2021 11:51:26

ung ho ma so 4175

     1,000,000

27-07-2021 11:53:01

VU THI KIM ANH chuyen tien giup benh nhan 4194 Cao Van Nam

       500,000

27-07-2021 12:40:22

ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27-07-2021 12:56:39

So GD goc: 10013556 TTTP ung ho Ms4175 Lam Thi Thai

       100,000

27-07-2021 13:07:59

So GD goc: 10013716 TTTP ung ho Ms4174 anh Cao Van Nam

       100,000

27-07-2021 13:17:31

ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       500,000

27-07-2021 14:01:15

ung ho ma so 4174

         50,000

27-07-2021 14:26:26

ma so. 4175 LAM THI THAI

         50,000

27-07-2021 14:39:35

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

27-07-2021 14:48:03

NGUYEN THI MY BINH 22pho hang bo ung ho ma 4174 va 4175 moi ma 3 000 00 ngan

       600,000

27-07-2021 14:50:47

dang kim xuan 22 pho hang bo ung ho ma 4171; 4165; 4163 moi ma 3 000 00 ngan

       900,000

27-07-2021 15:25:53

Pham Xuan Viet ung ho Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       200,000

27-07-2021 15:39:43

MAI NGOC HUONG chuyen tien

       200,000

27-07-2021 15:40:09

CT DEN: 120808979440 Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam FT 21208641075014

       500,000

27-07-2021 16:27:13

ung ho 4175 lam thi thai

         20,000

27-07-2021 16:33:41

UH e Lam Thi Thai. ms 4175. nguyen cho e binh an va duoc chua lanh. yeu thuong

       200,000

27-07-2021 16:35:31

giup MS 4175

       200,000

27-07-2021 16:50:09

Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

     1,000,000

27-07-2021 16:53:00

4175 giup em Lam Thi Thai. Dan toc Tay. Chuc em mau binh phuc; giup em Lam Thi Thai. Mo khop goi.

       200,000

27-07-2021 16:53:25

CT DEN: 120816803607 4175

        50,000

27-07-2021 17:16:02

CT DEN: 120810082647 4175 ung ho em Lam Thi Thai FT 21208289115266

       500,000

27-07-2021 17:17:34

PHAM GIA TU giup Ms 4150

         50,000

27-07-2021 17:18:20

PHAM GIA TU giup ms 4151

         50,000

27-07-2021 17:18:40

4175; Lam Thi Thai

       200,000

27-07-2021 17:18:48

PHAM GIA TU giup Ms 4152

         50,000

27-07-2021 17:19:18

PHAM GIA TU giup Ms 4153

         50,000

27-07-2021 19:59:03

ung ho ms 4175

       100,000

27-07-2021 20:16:08

NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho ma so 4175 lam thi thai

       300,000

27-07-2021 20:21:52

4174; Cao Van Nam

       300,000

27-07-2021 20:27:18

4175; Lam Thi Thai

       300,000

27-07-2021 20:42:03

CT DEN: 120813678685 xin gui so tien den Ma so 4174, Cao Van Nam.

       300,000

27-07-2021 20:55:11

ms4175 chi lam thi thai; chuc mau khoe

       200,000

27-07-2021 21:23:01

CT DEN: 120880760851 Ung ho ma so 4175 em Tit ung ho chi

       100,000

27-07-2021 22:06:55

CT DEN: 120815313723 Ma so 4175 nguyen thi quynh ung ho chuc em mau khoe FT 21209756273733

       200,000

27-07-2021 22:22:08

ma so 4175 lam thi thai

       100,000

27-07-2021 22:25:28

ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       200,000

27-07-2021 22:44:39

ung ho ma so 4174   Anh Cao Van Nam

       200,000

28-07-2021 00:55:34

CT DEN: 120816755154 Xin gui den cho ong Pham Ngoc Ung;   thoi gian GD: 27/07/2021 23: 38: 07

       100,000

28-07-2021 00:59:10

4175; Lam Thi Thai; thoi gian GD: 28/07/2021 00: 18: 00

       300,000

28-07-2021 06:38:53

4174 Cao Van Nam

       500,000

28-07-2021 06:51:28

; chuyen vao quy

       300,000

28-07-2021 07:55:45

LE VU TIEN chuyen tien ung ho Ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam

       100,000

28-07-2021 08:21:05

CT DEN: 1209 000 13260 MS 4176

       100,000

28-07-2021 08:25:59

So GD goc: 1 000 5979 Ung ho em Lam Thi Thai ma so 4175

       150,000

28-07-2021 08:29:46

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4176; chi nghiem thi nam

       100,000

28-07-2021 08:38:02

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4174; anh cao van nam

       100,000

28-07-2021 08:39:07

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4175; lam thi thai

       100,000

28-07-2021 08:41:53

So GD goc: 1 000 5543 Ung ho Ms 4176

         50,000

28-07-2021 09:14:31

ma so 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

28-07-2021 09:29:15

CT DEN: 280147066303 ung ho cac ma so 4151 den 4176 moi ma so 200 ngan dong

     5,200,000

28-07-2021 09:36:03

MS 4176; chi Nghiem Thi Nam

         28,000

28-07-2021 10:10:59

CT DEN: 120910246580 ung ho Ma so 4176

            5,100

28-07-2021 10:20:39

CT DEN: 120903240297 TO QUANG HANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4174 CAO VAN NAM. 240297

       500,000

28-07-2021 10:40:42

CT DEN: 120910046528 Ung ho ms 4176 chi Nghiem Thi Nam

         50,000

28-07-2021 11:38:42

LPT ung ho ms 4176 Chi Nghiem Thi Nam

         50,000

28-07-2021 12:38:12

quyen gop ms 4176 Nghiem Thi Nam

       300,000

28-07-2021 12:56:03

Ung ho ms 4174

         50,000

28-07-2021 13:22:47

CT DEN: 120906477903 ung ho MS 4172 va 4156 moi hoan canh 200k

       400,000

28-07-2021 13:49:47

CT DEN: 120913014379 MA SO: 4171 - 280721 - 13: 49: 46 014379

       100,000

28-07-2021 14:00:54

4160; ung ho Chi Ho thi Nhat

       100,000

28-07-2021 14:39:41

NGO VAN HUNG ung ho ma so 4174

       100,000

28-07-2021 15:03:40

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam

       200,000

28-07-2021 15:18:08

ms 4176 nghiem thi nam

       100,000

28-07-2021 16:10:00

Ung ho Ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam

       200,000

28-07-2021 16:26:46

4176; Nghiem Thi Nam

       200,000

28-07-2021 16:30:06

ung ho a Cao Van Nam que quan Tien Lang Hai Phong co con dang dieu tri benh vien Viet Duc Ha Noi

       500,000

28-07-2021 16:35:38

CT DEN: 120909826519 Vo chong Nam Theu ung ho ma so 4171 FT 21209157273877

       200,000

28-07-2021 16:36:08

Ung ho MS 4155 Ong Nguyen Van Dao

       200,000

28-07-2021 17:26:43

Ung ho ma so 4174 Anh Cao Van Nam Hai Phong

       500,000

28-07-2021 18:20:29

CT DEN: 120911928272 4176 FT 21209923344695

     100,000

28-07-2021 18:21:16

DAO THI LE HANG ck ms 4174 cao van nam

       500,000

28-07-2021 18:26:35

CT DEN: 021209181617 Ck den ms 4175 lam thi thai

       500,000

28-07-2021 18:28:45

CT DEN: 021209181623 Ck ms 4176 nghiem thi nam

       300,000

28-07-2021 18:41:34

4171; y lieng e ban

       100,000

28-07-2021 19:34:38

Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

28-07-2021 20:18:36

CT DEN: 120913023276 Ung ho ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam   FT 21209887338865

       100,000

28-07-2021 20:53:03

4176; chi Nghiem Thi Nam

         80,000

28-07-2021 21:00:53

tro giup a cao v nam chua benh cho a bac ms 4174

     1,000,000

28-07-2021 21:26:33

CT DEN: 120990737433 Ung ho ma so 4176 anh Tit ung ho em

       200,000

28-07-2021 22:24:47

CT DEN: 120915042081 (IB247) Ung ho ma so 4174 cao van nam

       500,000

28-07-2021 22:42:57

LE THI THU HUONG ung ho bn MS 1827 cao viet bac

       100,000

28-07-2021 22:49:31

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so MS 4176 chi Nghiem Thi Nam

        50,000

28-07-2021 22:51:30

ms 4176

       200,000

29-07-2021 08:06:34

CT DEN: 121008085024 4176

       100,000

29-07-2021 08:41:35

ung ho MS 4175 Lam Thi Thai

       500,000

29-07-2021 08:47:21

LE DUC ANH chuyen tien

         10,000

29-07-2021 08:55:49

So GD goc: 1 000 0011 Ung ho ma so 4175

       500,000

29-07-2021 08:57:29

CT DEN: 121001218027 Ung ho MS4175 Thon Phja - Cu Le - Na Ri - Bac Kan FT 21210802549067

       200,000

29-07-2021 09:00:42

CT DEN: 121002220230 Ung ho MS4174 Cao Van Nam - Ngoc Khanh - Tien Minh - Tien Long - Hai phong FT 21210116907550

       300,000

29-07-2021 09:14:39

So GD goc: 1 000 7314 Ung ho Ms 4177

       100,000

29-07-2021 09:36:21

E Thanh ung ho gd C Huyen. Cau mong phep mau la co that

      100,000

29-07-2021 10:23:20

4176; ung ho chi Nghiem Thi Nam chua benh

       200,000

29-07-2021 10:26:47

4174; ung ho chu Cao Van Nam

       300,000

29-07-2021 10:26:55

Ma so 4175 Lam Thi Thai ( Bac Kan). Mong moi dieu tot dep den voi em. Thuong em.

       100,000

29-07-2021 10:28:46

MS 4177; chi Tran Thi Huyen

         38,000

29-07-2021 10:42:21

CT DEN: 121010290479 ung ho Ma so 4177

           5,100

29-07-2021 11:05:53

MS4177; Tran Thi Huyen; Ha Tinh.   UH gia dinh. mong moi dieu tot dep se den voi gia dinh

       500,000

29-07-2021 11:08:37

ung ho Ma so 4177 Tran Thi Huyen

       100,000

29-07-2021 11:22:21

ung ho 4177 chi tran thi huyen

         20,000

29-07-2021 11:29:19

4156; trieu van chinh

       100,000

29-07-2021 11:33:12

CT DEN: 121004353326 4177 FT 21210484824855

       100,000

29-07-2021 12:27:55

CT DEN: 121005395282 Uh chi Tran thi Huyen ms 4177 FT 21210807583301

       100,000

29-07-2021 12:49:31

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4176 chi Nguyen Thi Nam

       100,000

29-07-2021 13:42:06

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4177; tran thi huyen; ha tinh

       300,000

29-07-2021 14:52:58

LPT ung ho ms 4177 Chi Tran Thi Huyen

         50,000

29-07-2021 15:31:09

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ms 4177(Tran Thi Huyen)

       100,000

29-07-2021 15:59:19

Ma so 4177Chi Tran Thi Huyen; tru o thon Phuc Tan; xa Kim Song Truong; huyen Can Loc; tinh Ha Ti

       300,000

29-07-2021 16:15:30

4716; Nghiem Thi Nam; thon Dong Ma; x.   Tuy Lai; hn

       300,000

29-07-2021 17:04:47

4177; TRAN THI HUYEN

       350,000

29-07-2021 17:06:53

4176; NGHIEM THI NAM

       350,000

29-07-2021 17:09:57

4174; CAO VAN NAM

       500,000

29-07-2021 17:30:38

ms 4176

       300,000

29-07-2021 18:24:48

Ms 4177 CHI TRAN THI HUYEN

       100,000

29-07-2021 19:37:50

NGUYEN THI TAM chuyen tien 4177

       200,000

29-07-2021 20:13:04

Gui chi Tran Thi Huyen ma so 4177 tinh Ha Tinh dt 0388410180

       100,000

29-07-2021 20:25:28

CT DEN: 121 000 059674 Ung ho ma so 4177 em Tit ung ho anh

       200,000

29-07-2021 21:42:59

CT DEN: 290147463358 ms 4177 ung ho c Tran Thi Huyen o Ha Tinh

       100,000

30-07-2021 00:35:38

ung ho ma so 4177   Chi Tran Thi Huyen; thoi gian GD: 29/07/2021 22: 48: 25

       100,000

30-07-2021 07:59:06

LPT ung ho ms 4178 Chi Dinh Thi Sau

         50,000

30-07-2021 08:05:16

Ung ho Ms 4178 Dinh Thi Sau

       100,000

30-07-2021 08:18:21

HUYNH DUC NHAN chuyen tien ma so 4178

       200,000

30-07-2021 08:28:49

CT DEN: 121101824505 Vietinbank; 126 000 081304; PHAM VAN HOA chuyen khoan

       200,000

30-07-2021 08:50:59

So GD goc: 1 000 7832 Ung ho Ms 4178

       100,000

30-07-2021 08:54:35

PHAM GIA TU giup ms 4154

         50,000

30-07-2021 08:55:01

PHAM GIA TU giup Ms 4155

         50,000

30-07-2021 08:55:36

PHAM GIA TU giup Ms 4156

         50,000

30-07-2021 08:56:00

PHAM GIA TU giup Ms 4157

         50,000

30-07-2021 08:56:25

PHAM GIA TU giup ms 4158

         50,000

30-07-2021 09:01:07

CT DEN: 121109151126 Ung ho Ma so 4178

           5,100

30-07-2021 09:35:20

4178; Dinh Thi Sau

       100,000

30-07-2021 09:36:19

gui den ms 4178

       500,000

30-07-2021 09:37:16

4177; Tran Thi Huyen

       100,000

30-07-2021 10:32:51

NGO ANH TUAN NOP MA 4174 (200K) +4175 (200K) +4176 (200K) +4177 (200K) +4178 (200K)

     1,000,000

30-07-2021 10:50:17

Ma so 4177Chi Tran Thi Huyen; Tran Thi Huyen

       100,000

30-07-2021 11:08:43

MS4178; chi Dinh Thi Sau

       100,000

30-07-2021 11:27:30

; kg ten

       500,000

30-07-2021 12:50:33

CT DEN: 121105198803 Ung ho ms 4174 anh cao van nam FT 21211178670057

       200,000

30-07-2021 12:57:23

Nhan ai ung ho MS 4174; 4173; 4176.   moi MS 400 ngan

     1,200,000

30-07-2021 13:06:05

4177; Tran Thi Huyen

       400,000

30-07-2021 13:41:15

BUI HUU BAU Chuyen tienung ho chau Thanh

       500,000

30-07-2021 13:46:05

ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen

       100,000

30-07-2021 14:01:52

LE DUC ANH chuyen tien

       10,000

30-07-2021 14:10:09

CT DEN: 121107257071 Ung ho ms 4178 Chi Dinh Thi Sau FT 21211064517041

       300,000

30-07-2021 14:12:32

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho ms4178 chi dinh thi sau

       100,000

30-07-2021 14:31:38

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4178; chi Dinh Thi Sau

       100,000

30-07-2021 15:48:18

CT DEN: 121108355434 Uh anh Cao Van Nam ma so 4174 FT 21211945237468

       300,000

30-07-2021 16:23:38

NGUYEN THI BAO CHAU Chuyen tien ung ho ma so 4178 chi Dinh thi Sau

       200,000

30-07-2021 16:49:09

Le Hoang Linh ung ho MS 4178

         50,000

30-07-2021 18:18:30

MS 4176; Chi Nghiem Thi Nam

         30,000

30-07-2021 19:37:31

CT DEN: 121119386145 Ma so 4178 chi Dinh Thi Sau

     1,000,000

30-07-2021 20:18:57

CT DEN: 300147719551 ung ho ma so 4174

         50,000

30-07-2021 20:20:24

CT DEN: 300147719940 ung ho ma so 4177

         50,000

30-07-2021 20:21:27

CT DEN: 300147720188 ung ho ma so 4175

         50,000

30-07-2021 21:24:36

VU THI KIM ANH chuyen tien ho tro benh nhan ma so 4178 chi Dinh thi sau

       200,000

30-07-2021 21:27:43

NGUYEN TRUNG PHAN chuyen tien ung ho dinh thi sau thon 9 lang thanh yen thanh nghe an

       100,000

30-07-2021 21:42:51

ung ho ma so 4178

       100,000

30-07-2021 22:11:46

CT DEN: 121115741472 Ung ho anh Cao Van Nam - Ma so 4174

       300,000

30-07-2021 22:13:02

CT DEN: 121111835372 Ung ho ma so 4178 em Tit ung ho anh

       200,000

30-07-2021 22:16:29

CT DEN: 121115743692 NTTHang ung ho Lam Thi Thai - MS 4175

       300,000

30-07-2021 22:24:10

ung ho anh CAO VAN NAM ma so 4174. dt 0904342095

       100,000

30-07-2021 22:35:00

CT DEN: 121115464307 SBR TERRAPAY MU Lam Thanh TU

     1,001,508

31-07-2021 01:22:17

Ung ho MS4156; MS4157;   MS4160; MS4165; thoi gian GD: 30/07/2021 23: 22: 03

       400,000

31-07-2021 01:25:34

MS 4178 Dinh Thi Sau Nghe An; thoi gian GD: 30/07/2021 23: 49: 23

       500,000

31-07-2021 01:25:54

MS 4177 Tran Thi Huyen. Ha Tinh; thoi gian GD: 30/07/2021 23: 52: 51

       500,000

31-07-2021 02:21:29

NGUYEN QUANG HUY ung ho ms 4178 DINH THI SAU

       200,000

31-07-2021 06:06:40

4176 Chuc c som duoc dieu tri benh nhe

       200,000

31-07-2021 06:24:52

DAO THI LINH chuyen tien ung ho ms 4177 Tran Thi Huyen (Ha Tinh)

       200,000

31-07-2021 07:14:15

BUI THUY Chuyen tien ung ho MS 4179 Le Thi Nam

       200,000

31-07-2021 07:26:55

CT DEN: 121200806677 Ma so 4179 Chi Le Thi Nam. Be Bee Chia se hoan canh FT 21212557898388

       200,000

31-07-2021 07:43:32

ung ho ms 4179

     1,000,000

31-07-2021 08:00:42

CT DEN: 021212081300 Ma so 4179 Chi Le Thi Nam. Dia chi Thon 1, xa Quang Hung, thanh pho Sam Son, tinh Thanh Hoa

         94,115

31-07-2021 08:44:59

khach hang nuoc mam nha trang ung ho ms4177; ms4179; ms4174

       300,000

31-07-2021 09:08:38

MS 4179 ung ho chi Le Thi Nam

       100,000

31-07-2021 09:16:28

CT DEN: 121209387165 Ma so 4179 chi Le Thi Nam

     1,000,000

31-07-2021 10:02:30

CT DEN: 310147801263 ung ho ma so 4178 va 4179 moi ma so 300 ngan dong

       600,000

31-07-2021 10:03:28

4179 LE THI NAM -   Thanh hoa

     1,000,000

31-07-2021 10:58:59

4178; Dinh Thi Sau

       200,000

31-07-2021 11:11:50

MS 4179; chi Le Thi Nam

         38,000

31-07-2021 11:19:06

ung ho chi Le Thi Nam ma so 4179

       100,000

31-07-2021 11:34:33

ung ho chi Le Thi Nam; MS 4179

       100,000

31-07-2021 11:48:35

DO THI LE chuyen tien Uh ma so 4179 chi Le Thi Nam

       200,000

31-07-2021 12:23:51

NGUYEN VAN KHOA ung ho ma so 4174 anh cao van nam

       300,000

31-07-2021 12:30:15

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4179 chi Le Thi Nam

       100,000

31-07-2021 12:34:10

CT DEN: 121205398498 Ung ho ma so 4179 le thi nam

       300,000

31-07-2021 12:57:13

CT DEN: 121212462371 4177

         40,000

31-07-2021 12:57:45

CT DEN: 121212462930 4178

         40,000

31-07-2021 12:58:20

CT DEN: 121212463493 4179

         50,000

31-07-2021 14:31:36

CT DEN: 121214553532 Ung ho Ma so 4179

           5,100

31-07-2021 14:35:18

; luong

           5,000

31-07-2021 14:37:12

4179; Le Thi Nam

     1,000,000

31-07-2021 14:43:10

4178; Chi Dinh Thi Sau

       200,000

31-07-2021 15:11:50

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4179

       300,000

31-07-2021 16:40:33

Ung ho Ma so 4178 chi Dinh Thi Sau

       300,000

31-07-2021 16:53:08

Ung ho ch Le Thi Nam MS 4179

     1,000,000

31-07-2021 17:12:53

CT DEN: 121220503459 Ung ho ma so 4179 em Tit ung ho anh

       100,000

31-07-2021 18:06:01

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4179; chi Le Thi Nam; tinh Thanh Hoa

         25,000

31-07-2021 18:42:46

Chuyen tien Ma 4175; Ung ho chi Le Thi Nam

       100,000

31-07-2021 18:46:42

ms 4179; Linh ung ho chi Le Thi Nam

       100,000

31-07-2021 20:00:49

CT DEN: 310147947684 Suri Nguyen ung ho moi hoan canh sau 1 000 00 vnd Ms 4159 Ms 4162 Ms 4163 Ms 4164 Ms 4167 Ms 4168 Ms 4170 Ms 4173 Ms 4175 Ms 4176 Ms 4177 Ms 4178

     1,200,000

31-07-2021 20:02:59

CT DEN: 310147948210 Suri nguyen ung ho Ms 4172

       200,000

31-07-2021 20:03:52

CT DEN: 310147948433 Suri nguyen ung ho Ms 4174

       200,000

31-07-2021 20:05:10

CT DEN: 310147948727 Suri Nguyen ung ho Ms 4166

       500,000

31-07-2021 20:06:24

CT DEN: 310147948984 Suri Nguyen ung ho Ms 4169

       500,000

31-07-2021 22:40:30

NGUYEN THUY TRANG ck ung ho ms 4139

       200,000

01-08-2021 22:44:59

Ung ho Ma so 4177

       100,000

01-08-2021 22:40:58

Ung ho Ma so 4180

       100,000

01-08-2021 22:39:34

Ung ho Ma so 4179

       100,000

01-08-2021 21:48:50

ma so 4178

       300,000

01-08-2021 21:18:48

CT DEN: 121330631955 Ung ho ma so 4180 em Tit ung ho chi

       200,000

01-08-2021 21:10:18

4179 LeThi Nam

       100,000

01-08-2021 19:51:55

MS4180 Mong cs tot dep hon

        200,000

01-08-2021 19:24:37

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4180; em Ho Ngoc Xuan Mai

       100,000

01-08-2021 19:07:30

Ma so 4179 Chi Le Thi Nam (Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         20,000

01-08-2021 17:28:09

4178 giup chi DINH THI SAU

       100,000

01-08-2021 17:19:11

4180 giup em XUAN MAI

       100,000

01-08-2021 16:06:43

TRAN VIET BANG chuyen tien ung ho chau HO NGOC XUAN MAI; Hoa Phu; Chu Pah; Gia lai;   Ma so 4180

       500,000

01-08-2021 11:22:44

CT DEN: 121311733781 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MA SO 4179 CHI LE THI NAM - 010821 - 11: 22: 43 733781

       500,000

01-08-2021 11:01:04

Bui Duc Bien ung ho chau Ho ngoc xuan Mai Gia lai

       500,000

01-08-2021 01:41:59

LPT ung ho ms 4179 Chi Le Thi Nam; thoi gian GD: 01/08/2021 00: 03: 47

         50,000

01-08-2021 01:40:06

ung ho ma so 4179; chi Le thi Nam; thoi gian GD: 31/07/2021 23: 48: 21

       500,000

01-08-2021 01:40:03

Tran Hoang Trinh; Hoang Thi Hoai; Tran Hoang Phuc ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau; thoi gian GD: 31/07/2021 23: 47: 53

       200,000

01-08-2021 01:39:33

Tran Hoang Phuc; Tran Hoang Tuan; Hoang Thi Hue; Tran SyTuoc ung ho ma so 4179 chi LeThi Nam; thoi gian GD: 31/07/2021 23: 43: 49

       200,000

01-08-2021 01:44:10

4179; thoi gian GD: 01/08/2021 00: 22: 20

       200,000

01-08-2021 05:50:20

; quang

           5,000

01-08-2021 09:46:00

4179; 4177;   mong dieu tot dep

       100,000

01-08-2021 12:44:40

quyen gop ms 4180 Ho Ngoc Xuan Mai

       500,000

01-08-2021 13:42:45

MS 4180; Ho Ngoc Xuan Mai; Gia Lai

         50,000

01-08-2021 14:24:45

CT DEN: 121307871393 Ung ho ma so 4180 FT 21214135833576

       100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26/07/2021

193249 - PHAN NAM CHUNG Chuyen tien ung ho chi Thieu Thi Hanh MS 4173

     1,000,000

26/07/2021

MB ( 961549) ( ung ho MS 4174)

       400,000

26/07/2021

Ung ho ma so 4173

       100,000

26/07/2021

755522 - Chuyen tien tu ViettelPay

           1,000

26/07/2021

Nguyen Thi Bao Tram chuyen tien CT Nhan ai

       200,000

26/07/2021

MB ( 705064) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4164)

         50,000

26/07/2021

327877 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma 4172

       100,000

26/07/2021

970170 - Agribank; 1400206035022; Giup chi Thieu Thi Hanh   - MS 4173

       200,000

26/07/2021

MB ( 744624) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4173 thieu thi hanh)

       200,000

26/07/2021

MB ( 768061) ( 4173)

       100,000

26/07/2021

MB ( 772196) ( Ung ho gd c Hanh ma so 4173)

       200,000

26/07/2021

MB ( 772437) ( Ung ho ba Thuy ma so 4169)

       200,000

26/07/2021

MB ( 772666) ( Ung ho Y Hoan ma so4171)

       200,000

26/07/2021

MB ( 822568) ( Ung ho MS 4173 chi Thieu Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

26/07/2021

476606 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THANH HUONG chuyen khoan ung ho ma so 4173

       300,000

26/07/2021

MB ( 829356) ( Chuyen cho hoan canh 4171. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

       100,000

26/07/2021

MB ( 879895) ( giup chu Cao Van Nam. ma so 4174)

       200,000

26/07/2021

325805 - Agribank; 1400206035022; Uh ma so 4174 a Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

MB ( 910950) ( Thao Phan ck giup do ma so 4174)

       300,000

26/07/2021

MB ( 912391) ( Ung ho cho Chu Cao Van Nam - MS.   4174, Thon Ngoc Khanh, X.   Tien Minh, H. Tien Lang,   TP. Hai Phong. )

       200,000

26/07/2021

811903 - Agribank; 1400206035022; 0913301625 ung ho ma so 4174

       500,000

26/07/2021

MB ( 915845) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ms 4174 cao van nam)

       100,000

26/07/2021

MB ( 923394) ( ung ho ma so 4174)

         10,000

26/07/2021

509419 - Agribank; 1400206035022; ck cho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021

757032 - Agribank; 1400206035022; LE THI HUYEN TRANG ung ho   ma so 4174 anh   Cao Van Nam que   Hai Phong chua o vien Viet Duc

       100,000

26/07/2021

064836 - Agribank; 1400206035022; Ung ho anh Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021

MB ( 225364) ( Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam)

       300,000

27/07/2021

MB ( 118733) ( LE TAN TU chuyen khoan lam thi thai 4175)

       100,000

27/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 809444 - Agribank; 1400206035022; TRINH THI HONG NHUNG chuyen khoan gui giup ma so 4174 anh CAO VAN NAM que HAI PHONG o viet duc

       100,000

27/07/2021

MB ( 056263) ( Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai)

       200,000

27/07/2021

703060 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021

570012 - Agribank; 1400206035022; Chuyen khoan giup do ban Lam Thi Thai Mong ban mau khoe manh

       500,000

27/07/2021

MS 4171 250k - MS 4164 250k tai No & PTNT VIET NAM CN LANG HA HA NOI

       500,000

27/07/2021

UNG HO MA SO 4174 ANH CAO VAN NAM

       300,000

27/07/2021

410057 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN VAN DOI chuyen khoan ma so 4175

       100,000

27/07/2021

MB ( 140060) ( Ung ho MS 4171)

       100,000

27/07/2021

644111 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma 4175

       100,000

27/07/2021

MB ( 140432) ( Ung ho MS 4156)

       100,000

27/07/2021

MB ( 140751) ( Ung ho MS 4164)

       100,000

27/07/2021

MB ( 151058) ( Nguyen Minh Quang UH ms 4165 500k. ms 4174 500k. )

     1,000,000

27/07/2021

099569 - Agribank; 1400206035022; PHAM THI XUYEN ung ho em Lam Thi Thai ma so 4175 0965955549

       100,000

27/07/2021

MB ( 193020) ( ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam)

       500,000

27/07/2021

MB ( 195625) ( ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai)

       500,000

27/07/2021

MB ( 200355) ( ms 4174 giup anh CAO VAN NAM, 200K. ms 4172 giup ong PHAM NGOC UNG, 200K.   )

       400,000

27/07/2021

MB ( 200609) ( ms 4173 giup chi THIEU THI HANH, 200K. ms 4175 giup LAM THI THAI, 200K.   )

       400,000

28/07/2021

1 000 AT1400 -   354481 - Ung ho Ma so 4176 Chi Nghiem Thi NamDia chi Thon Dong Ma xa Tuy Lai huyen My Duc Ha NoiSo dien thoai 0368382941

     1,000,000

28/07/2021

1 000 AT1400 -   323544 - Ung ho Ma so 4174 Anh Cao Van NamDia chi Thon Ngoc Khanh xa Tien Minh huyen Tien Lang TP Hai Phong DT 0904342095

     1,000,000

28/07/2021

1 000 AT1400 -   339262 - Ung ho Ma so 4173 Chi Thieu Thi HanhDia chi Thon Bui Ha 2 xa Yen Phu huyen Yen Dinh tinh Thanh HoaDien thoai 0866781169

     1,000,000

28/07/2021

MB ( 389536) ( Gia dinh Le Dan 36 lang ha dong da ha noi ung ho ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam)

       300,000

28/07/2021

MB ( 384540) ( NGUYEN NGOC TUYEN chuyen khoan ung ho Lam Thi Thai, ma so 4175)

       200,000

28/07/2021

209807 - Agribank; 1400206034036; TRINH DUC NAM chuyen khoan ung ms 4174 cao van nam

       100,000

28/07/2021

MB ( 254632) ( BUI HUY HOANG ung ho ms. 4174 Anh Cao Van Nam)

       200,000

28/07/2021

MB ( 252593) ( BUI HUY HOANG ung ho ms. 4176 Chi Nguyen Thi Nam)

        100,000

28/07/2021

MB ( 230215) ( UH Lam Thi Thai MS4175)

       100,000

28/07/2021

MB ( 218761) ( gui LAM THI THAI ma so 4175)

     1,000,000

28/07/2021

MB ( 219200) ( ma so 4174, anh CAO VAN NAM)

       500,000

28/07/2021

MB ( 227576) ( NGUYEN NHAT HOAI THU ung ho MS 4174 Cao Van Nam)

       200,000

28/07/2021

MB ( 236852) ( ung chi Nghiem Thi Nam ms 4176)

       500,000

28/07/2021

MB ( 237214) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4176 nghiem thi nam)

       200,000

28/07/2021

MB ( 249404) ( ung ho ma so 4176 Nghiem Thi Nam)

       200,000

28/07/2021

MB ( 249756) ( ung ho ma so 4173 Thieu Thi Hanh)

       200,000

28/07/2021

MB ( 269311) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4175)

         50,000

28/07/2021

216981 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam

       200,000

28/07/2021

MB ( 382539) ( PHUNG THI HUONG chuyen khoan ma so 4176 Nghiem Thi Nam)

       200,000

28/07/2021

MB ( 383313) ( PHUNG THI HUONG chuyen khoan ma so 4164 Trieu Thi Luan)

       200,000

29/07/2021

MB ( 583323) ( NGUYEN VAN TAI ung ho gd ms 4177)

       200,000

29/07/2021

MB ( 400752) ( NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ung ho tam long nhan ai   bao dan tri ung ho ma so 4174)

     1,000,000

29/07/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 403901 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI HUE chuyen khoan ung ho Lam Thi Thai - ma 4175 -   Bac Kan

       100,000

29/07/2021

MB ( 399665) ( Uh ms 4175, lam thi thai)

       200,000

29/07/2021

MB ( 471396) ( ma so 4177 chi tran thi huyen)

       200,000

29/07/2021

MB ( 502807) ( TRAN THANH DINH ung ho MS4158 ba HA THI LAY)

     1,000,000

29/07/2021

MB ( 542925) ( NGUYEN AN NHON transfers ung ho chi tran thi huyen ,   ma so 4177 dia chi ha tinh)

       200,000

29/07/2021

MB ( 552164) ( Ung ho MS 4177 chi Tran Thi Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         10,000

30/07/2021

MB ( 580587) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4177 tran thi huyen)

       200,000

30/07/2021

MB ( 586059) ( NGUYEN THI PHUONG chuyen khoan ung ho ms 4178)

      200,000

30/07/2021

MB ( 611368) ( Ung ho Ma so 4178 chi Dinh Thi Sau)

       300,000

30/07/2021

MB ( 713958) ( ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau)

       500,000

31/07/2021

MB ( 785839) ( PHAM VAN CHI chuyen khoanms4179 le thi nam)

       100,000

31/07/2021

MB ( 786823) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4179 chi Le Thi Nam)

       100,000

31/07/2021

MB ( 791868) ( HUYNH THI NGOC TRAM ck le thi nam)

       200,000

31/07/2021

MB ( 813683) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4179 le thi nam)

       200,000

31/07/2021

MB ( 830466) ( NGUYEN HOANG TUAN chuyen khoan tang chi le thi nam ma so 4179 mong chi mau khoi benh)

       500,000

31/07/2021

MB ( 837459) ( Ung ho MS 4179 Le Thi Nam)

       100,000

31/07/2021

MB ( 838296) ( Ung ho MS Chi Dinh Thi Sau)

       100,000

31/07/2021

MB ( 846188) ( BUI TUAN ANH chuyen khoan ung ho ma so 4177 tran thi huyen)

         50,000

31/07/2021

MB ( 856560) ( ung ho c Le thi Nam ma so 4179 thon 1 xa quang hung . sam son thanh hoa )

       300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26/07/2021 01:19:36

REM Tfr Ac: 3681 000 0025191 NGUYEN THANH VINH Chuyen tien ma 4173 chi thieu thi hanh Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 00. 42. 27

       200,000

26/07/2021 01:19:59

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 00. 59. 35

         50,000

26/07/2021 06:03:25

REM Tfr Ac: 1201 000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC ung ho ma so 4167

       200,000

26/07/2021 07:47:25

REM Tfr Ac: 4251 000 0267041 DAO QUANG TRUNG Chuyen tien ung ho chi Thieu thi Hanh

       100,000

26/07/2021 07:56:53

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4173

       200,000

26/07/2021 08:11:02

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO ANH CAO VAN NAM MA SO 4174

         10,000

26/07/2021 08:37:15

REM Tfr Ac: 2111 000 1404514 NGUYEN QUOC HUY Uh 11 hoan canh tu 4164 toi 4174, moi hc 200k

     2,200,000

26/07/2021 09:05:27

REM TKThe : 03201018940338, tai MSB.   Ung ho ms 4174 - CTLNHIDI 000 001234830084 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 09:11:08

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI THIEU THI THANH MA SO 4173

         10,000

26/07/2021 09:33:59

REM 991021072621932 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS 4173: Chi Thieu Thi Hanh. Dc: Tho n Bui Ha 2, xa Yen Phu,   huyen Yen D inh, tinh Thanh Hoa. DT: 0866781169 Bank Charge . 00 VAT . 00

       200,000

26/07/2021 10:07:49

REM Tfr Ac: 1201 000 0548425 HO BICH THUY Giup do anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021 10:11:07

REM Tfr Ac: 2221 000 3853246 VU VAN DANG ma so 4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26/07/2021 10:44:53

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ing ho ms 4174 cao van nam

       300,000

26/07/2021 10:54:20

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4174 anh cao van nam

         50,000

26/07/2021 11:03:19

REM Tfr Ac: 4711 000 0167856 DINH THI THU HIEN Chuyen tien ung ho ma so 4714 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021 11:09:01

REM Tfr Ac: 2111 000 0241888 NGUYEN VIET THANH ung ho ma so 4174, anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021 11:20:47

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4173

       100,000

26/07/2021 11:28:25

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4174

       200,000

26/07/2021 12:00:13

REM Tfr Ac: 5601 000 1324574 NGUYEN NAM THUY Ma so 4174 Anh Cao Van Nam. Thon Ngoc Khanh, xa Tien Minh, huyen Tien Lang, Hai Phong

       200,000

26/07/2021 12:47:20

REM Tfr Ac: 1251 000 0256884 PHAM THI HOA ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

26/07/2021 13:57:08

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4174 a Cao van Nam

       100,000

26/07/2021 14:33:25

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4174

       200,000

26/07/2021 14:47:33

REM TKThe : 19027419575026, tai TCB. Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam FT 21207633797579 - CTLNHIDI 000 001235688403 - 11 - CRE - 002

       300,000

26/07/2021 15:04:06

REM Tfr Ac: 1241 000 1252143 BUI THU HA Ct ung ho ms 4173 thieu thi hanh

       500,000

26/07/2021 15:05:02

REM Tfr Ac: 1241 000 1252143 BUI THU HA Ct ung ho ms 4171 y lieng e ban

       500,000

26/07/2021 15:06:10

REM Tfr Ac: 1241 000 1252143 BUI THU HA Ct ung ho ms 4174 cao van nam

       500,000

26/07/2021 15:15:20

REM Tfr Ac: 4501 000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4174, anh Cao Van Nam, Tien Lang, Hai Phong,   DT 0904342096

       500,000

26/07/2021 15:23:07

REM TKThe : 13320523382016, tai TCB. Ung ho chi Thieu Thi Hanh 4173 Thanh Hoa FT 21207553105450 - CTLNHIDI 000 001235794702 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 15:31:12

REM TKThe : 000   000 5812085, tai VCB. IBVCB. 1269764197. 060716. DINH THANH HANG chuyen khoan 2607. CT tu 0541 000 253668 DINH THANH HANG toi 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI (BIDV) Dau tu va phat tri - CTLNHIDI 000 001235820825 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 15:32:29

REM Tfr Ac: 3101 000 0963245 PHUNG NGOC TAM Ung ho Ma so 4174 Anh Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021 15:37:08

REM Tfr Ac: 2611 000 1159660 NGUYEN THANH TUAN Ma so 4174 Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021 15:40:05

REM Tfr Ac: 4611 000 0350352 VU AN DUC MS4174 anh Cao Van Nam

         50,000

26/07/2021 16:14:24

REM Tfr Ac: 2221 000 1268710 NGUYEN DINH MUNG giup do MS 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021 16:16:44

REM TKThe : 9704229241028518, tai MB.   ms 4174 - CTLNHIDI 000 001235972571 - 11 - CRE - 002

       200,000

26/07/2021 16:17:10

REM TKThe : 268948888, tai VIB. BN Cao Viet Bac 23 tuoi - CTLNHIDI 000 001235974098 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 16:18:33

REM Tfr Ac: 1221 000 0235794 TRAN THI MINH HUONG Chuyen tien

       100,000

26/07/2021 16:19:46

REM Tfr Ac: 1221 000 0590323 PHAN HAI HA ung ho ms 4174 a cao van nam

       300,000

26/07/2021 16:35:42

REM Tfr Ac: 4481 000 0379411 BUI THI THU HUONG be Nhat Khang ung ho gia dinh chu Cao Viet Bac

         50,000

26/07/2021 16:37:44

REM Tfr Ac: 4481 000 0379411 BUI THI THU HUONG be Nhat Khang chuyen tien ung ho bac Thieu Thi Hanh

         50,000

26/07/2021 17:04:00

REM Tfr Ac: 1181 000 0038372 DOAN MANH HUNG ung ho ma so 4174

     1,000,000

26/07/2021 17:08:03

REM Tfr Ac: 4481 000 0114904 TRAN VAN KIEN Ung ho MS 4174 chi Thieu Thi Hanh

       100,000

26/07/2021 17:50:40

REM TKThe : 000 0069886511, tai MB.   Giang Nguyen ung ho MS 4165 hoan canh chi Lanh me be Tam An - CTLNHIDI 000 001236270801 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 17:53:41

REM Tfr Ac: 2221 000 3804077 BUI THI BINH ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174

       300,000

26/07/2021 17:55:35

REM TKThe : 000 0069886511, tai MB.   Giang Nguyen ung ho MS 4174 hoan canh chu Nam bo em Cao Viet Bac - CTLNHIDI 000 001236284725 - 11 - CRE - 002

       100,000

26/07/2021 20:41:51

REM Tfr Ac: 5611 000 1184058 TRAN MANH NAM ma so 4174 anh cao van nam. dia chi thon ngoc khanh, xa tien minh, huyen tien lang, thanh pho hai phong, dt 0904342095

       100,000

26/07/2021 20:54:14

REM Tfr Ac: 5611 000 1184058 TRAN MANH NAM ma so 4173, chi thieu thi hanh. dia chi thon bui ha 2, xa yen phu,   huyen yen dinh, tinh thanh hoa. dt 0866781169

       100,000

26/07/2021 21:24:57

REM TKThe : 19033680878011, tai TCB. Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam FT 21208700963363 - CTLNHIDI 000 001236756222 - 11 - CRE - 002

       300,000

26/07/2021 21:32:25

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4171 4172 4173 4174

       800,000

26/07/2021 22:28:12

REM Tfr Ac: 6311 000 0436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 4174 CAO VAN NAM

       100,000

26/07/2021 22:50:20

REM Tfr Ac: 2791 000 0461787 NGUYEN PHUONG LINH ung ho gia dinh 4156 trieu van chinh

       300,000

27/07/2021 01:34:42

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4174 Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 06. 48

       300,000

27/07/2021 01:34:49

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms4173 Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 09. 30

       200,000

27/07/2021 01:34:57

REM Tfr Ac: 4521 000 0658801 NGUYEN DUY LAM nguyen duy lam ung ho ma so 4174 Anh cao van nam, thon ngoc khanh xa tien minh huyen tien lang thanh pho hai phong. dien thoai 0904342095. Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 12. 57

       100,000

27/07/2021 01:35:01

REM Tfr Ac: 1221 000 0377906 NGUYEN THU TRANG ung ho ma so 4174 Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 14. 25

       300,000

27/07/2021 01:35:20

REM TKThe : 601 000 14173933, tai SeABank. Ung ho anh Cao Van Nam. Ms 4174   - CTLNHIDI 000 001236889066 - 11 - CRE - 002 Transaction a

       150,000

27/07/2021 01:35:55

REM Tfr Ac: 1221 000 1484748 TRINH ANH TUAN Ung ho BN Cao Viet Bac 23t dieu tri tai Bv Viet Duc Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 40. 58

       200,000

27/07/2021 01:36:08

REM Tfr Ac: 4251 000 0267041 DAO QUANG TRUNG Chuyen tien ung ho anh Cao Van Nam ma so 4174 Transaction at date 2021 - 07 - 26 - 23. 48. 30

       100,000

27/07/2021 04:57:36

REM Tfr Ac: 6211 000 0449618 VO SY ung ho 4174 Anh Nam

       100,000

27/07/2021 06:44:35

REM TKThe : 19028516966011, tai TCB. ung ho ma so 4174 cao van nam FT 21208804687966 - CTLNHIDI 000 001236982726 - 11 - CRE - 002

       200,000

27/07/2021 07:13:42

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho 4174

       100,000

27/07/2021 07:14:37

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho 4173

       100,000

27/07/2021 08:09:45

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO LAM THI THAI MA SO 4175

         10,000

27/07/2021 09:15:49

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH Ung ho ms 4175 lam thi thai

       200,000

27/07/2021 09:36:46

REM TKThe : 00904317001, tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4169 - CTLNHIDI 000 001237260580 - 11 - CRE - 002

       300,000

27/07/2021 09:38:51

REM TKThe : 00904317001, tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4172 - CTLNHIDI 000 001237266039 - 11 - CRE - 002

      300,000

27/07/2021 09:43:03

REM TKThe : 00904317001, tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4171 - CTLNHIDI 000 001237277675 - 11 - CRE - 002

       200,000

27/07/2021 09:44:53

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH Ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam

       200,000

27/07/2021 10:18:02

REM Tfr Ac: 1191 000 0265894 NGUYEN DINH TRI ung ho MS4174 Cao Van Nam

       300,000

27/07/2021 10:39:09

REM Tfr Ac: 4831 000 0751797 NGUYEN THI THU HUONG NGUYEN THI THU HUONG ung ho cac ms 4155, 4156, 4162,   4164, 4165 moi hc 100. 000 d

       500,000

27/07/2021 10:46:39

REM Tfr Ac: 2681 000 0134991 TONG THANH TAM ung ho a Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021 10:59:58

REM Tfr Ac: 4241 000 0047246 PHAN THI THANH THUY ung ho ma 4175

       100,000

27/07/2021 11:22:59

REM Tfr Ac: 3211 000 0346572 BUI LE TRUNG ung ho ma 4175

       100,000

27/07/2021 11:55:55

REM Tfr Ac: 1231 000 0393510 TRAN DIEU LINH ung ho ma so 4165 me be Tam An

       200,000

27/07/2021 13:23:34

REM Tfr Ac: 1201 000 6314086 LE KIM NHAN Chuyen tien M s 4175 Lam thi Thai

       500,000

27/07/2021 14:19:39

REM Tfr Ac: 2221 000 1259130 O L 026001 212201 0 0 91272180 tu thien ung ho ong ung ms 4172

       500,000

27/07/2021 15:08:42

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4174.   Mong gia dinh som yen vui.   FT 21208957260470 - CTLNHIDI 000 001237996105 - 11 - CRE - 002

       300,000

27/07/2021 15:10:10

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021 15:26:43

REM Tfr Ac: 2681 000 0486638 TRAN HONG LINH ung ho ms 4147 anh cao van nam

       500,000

27/07/2021 15:27:24

REM Tfr Ac: 1221 000 0637266 NGUYEN HONG ANH quy tam long vang ms4174 Cao Van Nam

       300,000

27/07/2021 15:42:20

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM Chuyen tien ung ho MS 4175

       300,000

27/07/2021 16:18:07

REM Tfr Ac: 7411 000 0026256 TRAN THI HAI YEN Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       500,000

27/07/2021 16:23:34

REM Tfr Ac: 1401 000 0402147 HUYNH QUOC DAI dong gop it tien giup Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021 16:26:27

REM Tfr Ac: 4551 000 0126965 TRAN PHUONG THAO ung ho MS 4175

       500,000

27/07/2021 20:17:41

REM Tfr Ac: 1161 000 0144725 NGUYEN VAN DINH MS 4175 Lam Thi Thai o Bac Kan

       400,000

27/07/2021 20:19:49

REM Tfr Ac: 1501 000 0180385 NGUYEN THANH TUAN ung ho ms 4174

       100,000

27/07/2021 20:24:46

REM Tfr Ac: 1251 000 7588588 O L 009994 211601 0 0 383032973 4175 lam thi thai chuc em mau khoi benh

       100,000

27/07/2021 20:34:37

REM TKThe : 19033623105012, tai TCB. 4175   FT 21208075226223 - CTLNHIDI 000 001238813065 - 11 - CRE - 002

       200,000

27/07/2021 21:27:27

REM Tfr Ac: 3901 000 0964136 MAC NHAT THAO MS 4171, mong chau co gang vuot qua kho khan

       200,000

27/07/2021 21:41:20

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. Ngo tuan Hung uh ms 4175 FT 21209790627644 - CTLNHIDI 000 001238936489 - 11 - CRE - 002

       100,000

27/07/2021 21:54:26

REM Tfr Ac: 4321 000 0850461 NGUYEN THI THU ung ho MS 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021 22:18:50

REM Tfr Ac: 2121 000 0670382 NGUYEN DUC CUONG ung ho MS 4175 Lam Thi Thai

       200,000

28/07/2021 01:48:05

REM Tfr Ac: 4501 000 2714574 VU THI ANH THU ms 4162 Ka Thi Henh Transaction at date 2021 - 07 - 28 - 01. 42. 06

     1,000,000

28/07/2021 06:24:26

REM Tfr Ac: 4651 000 0102560 VU DUC TRANG Ung ho Lam Thi Thai Ms 4175

       100,000

28/07/2021 07:17:08

REM Tfr Ac: 4661 000 0284119 PHAM CHI THANH Chuyen tien ung ho MS4175

       100,000

28/07/2021 07:36:48

REM TKThe : 301758888, tai VIB. Le Anh Phong ung ho ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh - CTLNHIDI 000 001239166873 - 11 - CRE - 002

       100,000

28/07/2021 07:37:53

REM TKThe : 301758888, tai VIB. Le Anh Phong ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam - CTLNHIDI 000 001239167982 - 11 - CRE - 002

       100,000

28/07/2021 07:38:55

REM TKThe : 301758888, tai VIB. Le Anh Phong ung ho ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam - CTLNHIDI 000 001239169130 - 11 - CRE - 002

     100,000

28/07/2021 07:45:19

REM TKThe : 040063367968, tai Sacombank. IB FT   giup ma so 4176 - CTLNHIDI 000 001239176072 - 11 - CRE - 002

         50,000

28/07/2021 07:54:37

REM TKThe : 56639888, tai VPB. ung ho MS 4176 - CTLNHIDI 000 001239187110 - 11 - CRE - 002

       100,000

28/07/2021 08:05:14

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA UNG HO CHI NGHIEM THI NAM MA SO 4176

         10,000

28/07/2021 08:12:34

REM TKThe : 05957026996, tai SCB. ung ho cao van nam ms 4174, nguyen phi thuy ms 4170 - CTLNHIDI 000 001239212874 - 11 - CRE - 002

       100,000

28/07/2021 08:22:53

REM Tfr Ac: 2151 000 3050364 HOANG MINH HIEP MS 4175 Lam Thi Thai

       100,000

28/07/2021 08:42:03

LREM 991021072806698 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4176: Chi Nghiem Thi Nam. DC: Thon Dong Ma, xa Tuy Lai,   huyen My Duc, Ha Noi. DT 036. 838. 2941 Bank Charge . 00 VAT . 00

       200,000

28/07/2021 08:53:42

REM TKThe : 19349879, tai ACB. GIUP DO MA SO 4176 - 280721 - 08: 56: 57 954083 - CTLNHIDI 000 001239291301 - 11 - CRE - 002

       450,000

28/07/2021 10:37:28

REM Tfr Ac: 2201 000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho ms4176 Chi Nghiem Thi Nam

       200,000

28/07/2021 10:39:06

REM Tfr Ac: 2201 000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho Ms4173 Chi Thieu Thi Hanh

       100,000

28/07/2021 11:23:04

REM Tfr Ac: 1231 000 1122823 NGUYEN MINH HA MS 4176 Nghiem Thi Nam

     5,000,000

28/07/2021 11:54:00

REM TKThe : 19035746284011, tai TCB. ung ho ma so 4176 Nghiem Thi Nam FT 21209949936659 - CTLNHIDI 000 001239748842 - 11 - CRE - 002

       200,000

28/07/2021 13:17:05

REM Tfr Ac: 4501 000 1946666 TU CHIEU DONG MS 4174 A CAO VAN NAM T NGOC KHANH X TIEN MINH H TIEN LANG TP HP

       300,000

28/07/2021 15:25:49

REM Tfr Ac: 6461 000 0286746 DANG THU HANG ma so 4176

       100,000

28/07/2021 15:33:00

REM Tfr Ac: 4251 000 0768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho ms 4176

       200,000

28/07/2021 16:12:20

REM Tfr Ac: 5021 000 0200695 NGUYEN VAN NAM Binh an

        200,000

28/07/2021 17:11:02

REM Tfr Ac: 2601 000 0654040 VU THI MAI ANH Ung ho ma so 4166 4176 4159 4174 moi ma so 200k

       800,000

28/07/2021 17:18:49

REM Tfr Ac: 2121 000 0383653 NGUYEN DUC THINH ung ho ma so 4176

         50,000

28/07/2021 20:16:44

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB. UNG HO MS 4176 FT 21209048673827 - CTLNHIDI 000 001240893299 - 11 - CRE - 002

         50,000

28/07/2021 21:09:26

REM Tfr Ac: 2221 000 1268710 NGUYEN DINH MUNG giup do MS 4176 chi Nghiem Thi Nam

     200,000

28/07/2021 22:20:40

REM Tfr Ac: 1181 000 0637450 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4176

       500,000

28/07/2021 22:54:22

REM Tfr Ac: 1601 000 0106861 NGUYEN XUAN THAN Hang Lam Quan Duong giup ma so 4174, 4172, 4170,   4167, 4165. Moi hoan canh 1 000 00

       500,000

29/07/2021 07:41:15

REM Tfr Ac: 2201 000 0540572 DO VAN BINH Chuyen tien ma so 4176

       200,000

29/07/2021 08:08:15

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO LAM THI THAI MA SO 4175

         10,000

29/07/2021 09:25:17

REM Tfr Ac: 1221 000 0327406 MA SO 4176 CHI NGHIEM THI NAM

     1,000,000

29/07/2021 09:25:43

REM Tfr Ac: 6801 000 0264399 PHUNG ANH VU ma so 4177

       500,000

29/07/2021 09:48:11

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma so 4177, Tran Thi Huyen, thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, Ha Tinh

       200,000

29/07/2021 10:30:20

REM Tfr Ac: 2141 000 0979490 NGUYEN THI DIEP OANH UNG HO CHI TRAN THI HUYEN. MA SO 4177

       200,000

29/07/2021 10:44:31

REM Tfr Ac: 2111 000 0374298 DUONG KIM HOA Chuyen tien ung ho ma 4177

       100,000

29/07/2021 11:02:51

REM Tfr Ac: 1221 000 0028611 TRUONG HOANH SON Chuyen tien ung ho ma so 4177 Tran Thi Huyen

       300,000

29/07/2021 11:15:06

REM Tfr Ac: 4551 000 0750610 PHAM XUAN VUONG ung ho chi Tran Thi Huyen ma so 4177

       100,000

29/07/2021 14:05:17

REM Tfr Ac: 4501 000 4755782 VU CHI LINH ung ho ma so 4177

       200,000

29/07/2021 14:34:11

REM Tfr Ac: 1161 000 0069961 NGUYEN NGOC THANG Ung ho MS 4177 chi Tran Thi Huyen

       150,000

29/07/2021 15:32:03

REM Tfr Ac: 3231 000 0029169 VU THI THU HIEN ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen

       200,000

29/07/2021 15:59:12

REM TKThe : 11721996910017, tai TCB. Ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen FT 21210040790221 - CTLNHIDI 000 001242360730 - 11 - CRE - 002

       100,000

29/07/2021 16:39:56

REM TKThe : 01447788001, tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 4177 - CTLNHIDI 000 001242480414 - 11 - CRE - 002

       50,000

29/07/2021 16:48:55

REM TKThe : 19033736878018, tai TCB. Ma so 4172 ong Pham Ngoc Ung FT 2121 000 3905956 - CTLNHIDI 000 001242506387 - 11 - CRE - 002

       200,000

29/07/2021 17:05:10

REM Tfr Ac: 4501 000   000 9317 TU CHIEU DONG ms 4177 C TRAN THI HUYEN T PHUC TAN X KIM SONG TRUONG H CAN LOC HA TINH

       300,000

29/07/2021 17:09:37

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IB FT   Ma so 4176 chi nghiem thi nam - CTLNHIDI 000 001242563449 - 11 - CRE - 002

         30,000

29/07/2021 17:49:57

REM Tfr Ac: 4501 000 4778105 PHAM HOANG HIEU Ma so 4175 Lam Thi Thai

       200,000

29/07/2021 18:26:52

REM Tfr Ac: 4831 000 0123800 NGUYEN THI BICH CHIEN ung ho ma so 4177

       100,000

29/07/2021 19:56:31

REM Tfr Ac: 2141 000 0897945 TO THI DAO Chuyen tien ung ho ma 4177

       500,000

29/07/2021 20:48:18

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4177   FT 21210678487970 - CTLNHIDI 000 001243049354 - 11 - CRE - 002

       100,000

29/07/2021 20:48:26

REM Tfr Ac: 4231 000 0112341 VU THI HOA ung ho ma so 4177 Tran Thi Huyen

       100,000

29/07/2021 20:58:28

REM Tfr Ac: 3151 000 0804020 HA GIANG THANH MA SO 4171 ONG Y LIENG E BAN ONG NGOAI CUA Y HOAN

       200,000

29/07/2021 21:49:12

REM Tfr Ac: 3411 000 5551368 BUI HUY HOANG Chuyen tien ung ho MS. 4177 chij Tran Thi Huyen

       200,000

29/07/2021 21:55:33

REM TKThe : 19027921820026, tai TCB. ung ho Tran Thi Huyen 4177 FT 21211137310826 - CTLNHIDI 000 001243159313 - 11 - CRE - 002

       200,000

30/07/2021 01:44:23

REM Tfr Ac: 5311 000 0164553 DANG DINH BAO ung ho ms 4177 Transaction at date 2021 - 07 - 29 - 23. 32. 47

       100,000

30/07/2021 01:45:57

REM Tfr Ac: 2151 000 2337301 DO THI THU HA ung ho ms 4177 Tran Thi Huyen Transaction at date 2021 - 07 - 30 - 00. 32. 44

       200,000

30/07/2021 07:17:40

REM Tfr Ac: 1241 000 0123343 DANG HONG KHANH Ma so 4178

       100,000

30/07/2021 07:55:09

REM Tfr Ac: 3621 000 0037185 DAO THI THUY ung ho 4178

       300,000

30/07/2021 08:20:07

REM Tfr Ac: 3601 000 0084567 DAO HAI LY Ung ho e Nguyen Van Thanh SN 2003

       200,000

30/07/2021 08:24:35

REM Tfr Ac: 2111 000 0047077 NGUYEN THI THU HIEN ung ho gd chi Dinh Thi Sau Nghe An

       300,000

30/07/2021 08:25:18

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHI DINH THI SAU MA SO 4178

         10,000

30/07/2021 08:30:05

REM 991021073005786 BO - NGHIEM XUAN HOA FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau Bank Charge . 00 VAT . 00

       100,000

30/07/2021 08:36:01

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 91355444 ung ho ma do 4178 dinh thi sau

         30,000

30/07/2021 08:48:51

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4178 chi Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 09:22:15

REM TKThe : 601 000 14173933, tai SeABank. Ung ho MS 4178 chi Dinh Thi Sau - CTLNHIDI 000 001243564847 - 11 - CRE - 002

       200,000

30/07/2021 09:24:28

REM Tfr Ac: 2141 000 0023272 PHAM THI NGOC QUE Chuyen tien ung ho ma so 4178

       200,000

30/07/2021 09:31:23

REM TKThe : 601 000 14173933, tai SeABank. Ung ho MS 4165 Tran Thi Hai Lanh - CTLNHIDI 000 001243588986 - 11 - CRE - 002

       200,000

30/07/2021 09:44:45

REM TKThe : 601 000 14173933, tai SeABank. Ung ho MS 4177 Tran Thi Huyen - CTLNHIDI 000 001243625571 - 11 - CRE - 002

       200,000

30/07/2021 10:50:59

REM Tfr Ac: 1301 000 1746906 NGO THU HUONG Ma so 4178 Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 11:05:26

REM Tfr Ac: 3901 000 1053365 PHAM THI LOAN Chuyen tien ma 4173

         50,000

30/07/2021 11:14:04

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4178 gd chi dinh thi sau

       300,000

30/07/2021 11:30:21

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG Ung ho MS 4178

       100,000

30/07/2021 11:59:19

REM Tfr Ac: 4821 000 0049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ung ho ma 4178

       200,000

30/07/2021 12:12:17

REM TKThe : 19027921820026, tai TCB. Gui chi Dinh Thi Sau, ma so 4178   FT 21211607730796 - CTLNHIDI 000 001244019535 - 11 - CRE - 002

       300,000

30/07/2021 12:31:34

REM TKThe : 03663838201, tai Tienphongbank. MS 4177 nho bao chuyen giup - CTLNHIDI 000 001244058952 - 11 - CRE - 002

       200,000

30/07/2021 12:51:33

REM Tfr Ac: 3131 000 0935360 NHU THI THU NGAN ms 4178 chi Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 13:08:04

REM Tfr Ac: 2161 000 0054832 BUI THI HANH Chuyen tienung ho ma so 4178 chij dinh thi sau

       100,000

30/07/2021 14:17:26

REM Tfr Ac: 5011 000 0118162 HOANG THI HA giup gd chi Dinh Thi Sau Ma so 4178

       100,000

30/07/2021 14:19:16

REM Tfr Ac: 4321 000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien 5 000 0 vnd cho ma so 4177 va 5 000 0 cho ma so 4178

       100,000

30/07/2021 14:22:30

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4175

       100,000

30/07/2021 14:34:14

REM TKThe : 7 000 19736121, tai Shinhan Bank V. UNG HO CAC TRUONG HOP KHO KHAN - CTLNHIDI 000 001244297282 - 11 - CRE - 002

       100,000

30/07/2021 14:37:04

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4178 dinh thi sau

       100,000

30/07/2021 14:38:42

REM Tfr Ac: 4501 000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG uh ms 4178, c sau

       100,000

30/07/2021 14:54:21

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4175 4176 4177 4178

       800,000

30/07/2021 14:58:37

REM Tfr Ac: 4711 000 0710205 O L 026001 212201 0 0 91368815 Ma so 4178

         50,000

30/07/2021 15:04:45

REM Tfr Ac: 4501 000 2882781 DUONG NGUYEN BO Dinh Thi Sau, ma so 4178

       200,000

30/07/2021 15:12:04

REM TKThe : 18301997, tai VPB. Ung ho Tran Thi Huyen ma so 4177 - CTLNHIDI 000 001244403709 - 11 - CRE - 002

       500,000

30/07/2021 15:49:09

REM TKThe : 18301997, tai VPB. Ung ho Dinh Thi Sau ma so 4178 - CTLNHIDI 000 001244522706 - 11 - CRE - 002

       500,000

30/07/2021 16:20:52

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 4178 chi Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021 18:12:31

REM Tfr Ac: 5211 000 0120659 NGUYEN LE THAI Ma So 4175 Lam Thi Thai

       100,000

30/07/2021 19:34:52

REM Tfr Ac: 2151 000 1577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho MS 4178 chi Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 20:04:18

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4178. Chi Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 20:12:24

REM Tfr Ac: 4411 000 0805379 LE VAN THAI Chuyen tien ma so 4178

       500,000

30/07/2021 20:14:38

REM Tfr Ac: 4411 000 0805379 LE VAN THAI Chuyen tien ma so 4177

       300,000

30/07/2021 21:54:25

REM Tfr Ac: 4251 000 0833372 NGUYEN HOANG SON ma so 4178

       500,000

30/07/2021 22:04:01

REM Tfr Ac: 12312 000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4178, chi Dinh Thi Sau

       200,000

31/07/2021 06:52:09

REM Tfr Ac: 2161 000   000 3393 HOANG MINH THUY Chuyen tien den ma so 4179

       500,000

31/07/2021 06:52:44

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4178 chi Dinh Thi Sau

       500,000

31/07/2021 06:56:37

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4176 chi nghiem thi nam

       250,000

31/07/2021 07:00:48

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4179 chi Le thi Nam

       250,000

31/07/2021 07:04:28

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4179

      100,000

31/07/2021 07:38:11

REM TKThe : 9704229203114140, tai MB. giup chi Dinh thi Sau ma so 4178 - CTLNHIDI 000 001245695373 - 11 - CRE - 002

       100,000

31/07/2021 07:42:46

REM TKThe : 19032249889016, tai TCB. Ung ho ma so 4179 FT 21212005830498 - CTLNHIDI 000 001245699898 - 11 - CRE - 002

       300,000

31/07/2021 07:44:54

REM Tfr Ac: 2201 000 0945991 NGUYEN THI MINH HUONG Ung ho ma 4179 Le Thi Nam xa Quang hung Sam son Thanh hoa

       300,000

31/07/2021 07:47:21

REM Tfr Ac: 6211 000 0660747 DINH VAN DUNG Chuyen tien chuyen ung ho lam thi thai ma so 4175

     1,000,000

31/07/2021 08:44:28

REM Tfr Ac: 1231 000 0709870 TRAN HONG THINH giup ma so 4179, le thi nam

       500,000

31/07/2021 09:45:31

REM Tfr Ac: 2601 000 0575239 PHAM THI NGOC ANH ung ho gia dinh 4175 4174 4170 moi gia dinh 200k

       600,000

31/07/2021 10:16:50

REM Tfr Ac: 2141 000 0903903 TRAN CONG CHINH Gui ung ho chi Le thi Nam ma so4179 Xa Quang Hung Tp Sam Son Thanh Hoa

       500,000

31/07/2021 10:54:24

REM Tfr Ac: 4501 000 4755782 VU CHI LINH ung ho ma so 4179

       200,000

31/07/2021 11:13:46

REM Tfr Ac: 2121 000 0089225 TRAN VAN THANH ung ho ms 4179 Le Thi Nam

       500,000

31/07/2021 11:25:38

REM Tfr Ac: 3131 000 1 000 085 NGO DUC THAO Ma so 4179 Chi Le Thi Nam

       500,000

31/07/2021 12:03:27

REM Tfr Ac: 4121 000 0206800 TRAN VAN THAO ung ho tu thien ms 4178 chi dinh thi sau

         50,000

31/07/2021 15:15:14

REM Tfr Ac: 5311 000   000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 4179 chi Le Thi Nam

       300,000

31/07/2021 15:44:47

REM Tfr Ac: 2121 000 0276674 NGO LAN HUONG ung ho ma so 4179

       100,000

31/07/2021 17:02:39

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4179

       200,000

31/07/2021 22:39:19

REM Tfr Ac: 4321 000 1242308 NGUYEN THI THEM ung ho chi Nam

       100,000

01/08/2021 00:00:00

A FT   000 002111 000 0495904D 000 000 044Tran Thi Thu Hien

       300,000

01/08/2021 01:48:14

REM Tfr Ac: 1181 000 3350446 VU BAO NGOC Chuyen tien ung ho moi truong hop 200k MS4177,   MS4178, MS4179 Transaction at date 2021 - 08 - 01 - 01. 31. 44

       600,000

01/08/2021 08:56:21

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4179

         50,000

01/08/2021 09:37:49

REM Tfr Ac: 1261 000 1250211 NGUYEN DUY KHANH ma so 4179 Le Thi Nam ung ho

       500,000

01/08/2021 09:57:52

REM TKThe : 108869987717, tai Vietinbank. Gui em Hien cua it long nhieu. Chuc em mau khoe lai - CTLNHIDI 000 001247930205 - 11 - CRE - 002

       100,000

01/08/2021 10:21:43

REM Tfr Ac: 3141 000 0862562 NGUYEN CHANH TOAN Gui chi Le Thi Nam MS 4179

       500,000

01/08/2021 11:16:21

REM TKThe : 2893507, tai ACB. GIUP MS 4180 HO NGOC XUAN MAI THON 2 HOA PHU CHU PAH GIA LAI DT 0365030964 - 010821 - 11: 15: 45 732511 - CTLNHIDI 000 001248101243 - 11 - CRE - 002

       200,000

01/08/2021 13:21:39

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. Ngo t Hung uh ms 4180 FT 21214321768813 - CTLNHIDI 000 001248322498 - 11 - CRE - 002

       100,000

01/08/2021 15:02:40

REM Tfr Ac: 1251 000 0782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien ung ho e Xuan Mai, ma so 4180

       100,000

01/08/2021 15:07:42

REM Tfr Ac: 1251 000 0782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien ung ho chi Huyen, ma so 4177

       200,000

01/08/2021 16:03:13

REM TKThe : 19032624599012, tai TCB. UH MS 4179 CHI NAM THANH HOA FT 21214007500465 - CTLNHIDI 000 001248602301 - 11 - CRE - 002

       100,000

01/08/2021 16:46:28

REM Tfr Ac: 6211 000 0449618 VO SY ung ho 4180 xuan mai

       100,000

01/08/2021 19:42:03

REM TKThe : 19032902311017, tai TCB. Ung ho 4173 chi Thieu Thi Hanh FT 21214736002087 - CTLNHIDI 000 001249070736 - 11 - CRE - 002

       300,000

01/08/2021 19:44:23

REM TKThe : 19032902311017, tai TCB. MS 4179 chi Le Thi Nam FT 21214946014806 - CTLNHIDI 000 001249075259 - 11 - CRE - 002

       200,000

01/08/2021 20:16:08

REM Tfr Ac: 1231 000 0805875 VU MANH TAT THANG vu manh tat thang ung ho ms 4174 chuc e mau khoe

       300,000

01/08/2021 20:40:08

REM Tfr Ac: 1221 000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4177 tran thi huyen

       100,000

01/08/2021 20:53:34

REM TKThe : 9704993120215025400, tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; LUONG VAN THANH chuyen khoan - CTLNHIDI 000 001249209260 - 11 - CRE - 002

       500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 26/07/2021 -   01/08/2021

 

26/07/2021 00:01

Ung Ho Ms4173

       100,000

26/07/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 41 73

         50,000

26/07/2021 00:01

ung ho hoan canh ma so 4173 Chi Thi eu Thi Hanh Thon Bui Ha 2 xa Yen Ph u H Yen Dinh T Thanh Hoa - Ma giao dich/ Trace 939378 120710939378 WIBT - SML

         50,000

26/07/2021 00:01

Ung ho hoan canh 4168 Nam mo duoc   su luu ly quang vuong phat

       100,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN HUU DUAN Ms 4162 4164 4165   4167 Moi Th 10 0. 000   ung ho ms 4163 4171 Moi th   75. 000   ung ho ms 4161 4168   4169 Moi th 50. 000

       700,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN THI HUYEN 4173 -   chi Hanh

       100,000

26/07/2021 00:01

LE XUAN CAN Ung ho ma so 4173 chi Thieu Thi Han h

       200,000

26/07/2021 00:01

Kachia giup do cho Ma so 4169 Ba Ng uyen Thi Minh Thuy - Ma giao dich/ Trace 719820 120601719820 WIBT - SML

     2,500,000

26/07/2021 00:01

4173 Thieu Thi Hanh

       100,000

26/07/2021 00:01

Trinh Xuan Hung ung ho ms 4173 FT 21 207593450710 - Ma giao dich/ Trace 117929 120603117929 WIBT - SML

       100,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 2   chi Ka Thi Henh

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC NGUYEN QUANG LAC tu thien Ma so 417 3   chi Thieu Thi Hanh.

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC NGUYEN QUANG LAC tu thien Ma So 416 3   Truong Thi Gia Nhi

       150,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC NGUYEN QUANG LAC tu thien Ma so 416 4   chi Trieu Thi Luan

       200,000

26/07/2021 00:01

Ung ho MS 4173 FT 21207247268632 - M a giao dich/ Trace 196036 120605196036 WIBT   - SML

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 1   ba Duong Thi Ke va con la benh n han Ha Duc Trung

       250,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC NGUYEN QUANG LAC tu thien Ma so 417 2   ong Pham Ngoc Ung

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC NGUYEN QUANG LAC tu thien Ma so 417 1 va ung ho chau Y Hoan tiep tuc de n truong.

       300,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 9   vo chong Ba Nguyen Thi Minh Thuy .  

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 417 0   cha con Ong Nguyen Phi Bon va Ng uyen Phi Son

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 8   cha con Ong Nguyen Thanh Ha va N guyen Thanh Bac

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 7   chi Nguyen Thi Cong

       150,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN QUANG LAC Nguyen Quang Lac tu thien Ma so 416 6   ong Nguyen Thanh Thuy

       250,000

26/07/2021 00:01

DOAN TAT AN Ung ho MS 4173: chi Thieu Thi Hanh   Nam Mo Ban Su Thich Ca Mau Ni Phat .

       100,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN DUC THINH NGUYEN DUC THINH chuyen khoan

         50,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN PHUONG QUYNH Ung ho ma so 4165

       200,000

26/07/2021 00:01

DINH HONG QUANG DINH HONG QUANG chuyen khoan MS 417 2 Pham Ngoc Ung

       500,000

26/07/2021 00:01

LE TRONG DAI Ung ho ms: 4173

       100,000

26/07/2021 00:01

Ung ho chi Thieu Thi Hanh 086678116 9 ma so 4173   Chuc gia dinh chi so m khoi benh   nhieu suc khoe   FT 2120 7680151309 - Ma giao dich/ Trace 44 120611444401 WIBT - SML

       100,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN VAN LINH . Ma so 4162:   Chi Ka Thi Henh :   ch uc gia dinh manh khoe.

       200,000

26/07/2021 00:01

CHU MINH TUAN 2 chi em Chu Thao Nguyen Chu Thao M inh ung ho ma so 4171

       200,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN THANH TRUNG Ung ho ms 4173 thieu thi hanh

       300,000

26/07/2021 00:01

NGUYEN TRUNG HOC Ma so 4173 Chi Thieu Thi Hanh

       100,000

26/07/2021 07:07

Ung Ho Ms4173

       100,000

26/07/2021 07:24

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4173

       100,000

26/07/2021 08:34

DOAN TAT AN Ung ho MS 4174: Anh Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021 08:43

NGUYEN MINH HANH UNG HO MS 4171 CHO Y. HOAN UNG HO MS 4171 CHO Y. HOAN

       100,000

26/07/2021 09:20

NGHIEM XUAN HOA UNG HO MA SO 4173 THIEU THI HANH UNG HO MA SO 4173 THIEU THI HANH

       100,000

26/07/2021 09:34

4174 Cao Van Nam

       100,000

26/07/2021 10:03

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI giup MS 4174 a. Nam

         50,000

26/07/2021 11:23

Ung ho bo con anh Nam FT 21207009504 376 - Ma giao dich/ Trace 908447 120704908447 WIBT   - SML

       100,000

26/07/2021 11:56

Ung ho hoan canh ma so 4174 Anh Cao Van Nam   Thon Ngoc Khanh xa Tien M inh   H Tien Lang Hai phong   - Ma g iao dich/ Trace 339915 120704339915 WIBT - SML

         50,000

26/07/2021 12:00

DO HOANG ANH Ung ho ma so 4173

     1,000,000

26/07/2021 12:01

DO HOANG ANH Ung ho ma so 4174

     1,000,000

26/07/2021 12:12

DO THANH TU DO THANH TU chuyen khoan ung ho ma so 4174 Cao van nam

     1,000,000

26/07/2021 12:25

TRAN THI TUNG LINH Chau Bach va Minh HP UH MS4174

       100,000

26/07/2021 12:27

ma so 4174 cao van nam

       200,000

26/07/2021 12:40

NGUYEN DUC CHINH NGUYEN DUC CHINH chuyen khoan

       200,000

26/07/2021 12:58

VU THI HOA Ung ho Ma so 4174:   Anh Cao Van Nam   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         20,000

26/07/2021 13:06

PHAM THANH BINH 4174 Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021 13:17

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4174

         50,000

26/07/2021 13:58

TRAN THI HAO TRAN THI HAO chuyen khoan. ung ho m a so 4171. anh cao van nam

       100,000

26/07/2021 14:33

NGUYEN VAN DIEU ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       300,000

26/07/2021 15:54

Ho tro benh nhan Cao Viet Bac tai b enh vien Viet Duc

       500,000

26/07/2021 16:08

NGUYEN VAN TIEN Ung ho ma so 4174

       300,000

26/07/2021 16:27

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4171

       100,000

26/07/2021 16:27

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4172

       100,000

26/07/2021 16:27

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4173

       100,000

26/07/2021 16:28

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4174

       100,000

26/07/2021 18:16

Ma 4174 anh Cao Van Nam bo cua Bac ngoc khanh Tien minhTien lang Hai p hong dt 0904342095 FT 212078983 000 79   -   Ma giao dich/ Trace 325150 120711325150 WIBT - SML

       500,000

26/07/2021 18:44

TRINH THI HA Tran Minh Anh ung ho ms 4174

         50,000

26/07/2021 20:00

LE XUAN CAN Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       500,000

26/07/2021 21:10

DANG THI NGOC ANH Ung ho ma so 4174

       500,000

26/07/2021 21:43

VU BA QUYNH MS4173 - Thieu Thi Hanh -   Chuc ac m anh khoe

       500,000

26/07/2021 22:08

TRAN THI LINH TRANG Ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

       100,000

27/07/2021 00:01

MS 4174 Giup do a Cao Van Nam   FT 21 208928013029 - Ma giao dich/ Trace 537196 120715537196 WIBT - SML

         50,000

27/07/2021 00:01

DO NGOC UOC Ung ho ma so: 4174

       100,000

27/07/2021 00:24

Ma so 4174   Anh Cao Van Nam FT 21208 707670812 - Ma giao dich/ Trace 561 635 120717561635 WIBT - SML

       500,000

27/07/2021 05:16

Ung Ho Ms4174

       100,000

27/07/2021 05:54

Ung ho ma so 4174 Cao Van Nam FT 212 08102708053 - Ma giao dich/ Trace 5 87098 120722 587098 WIBT   - SML

       300,000

27/07/2021 05:56

Ung ho ma so 4173 Thieu Thi Hanh FT   21208751202222 - Ma giao dich/ Trac e 587231 120722587231 WIBT - SML

       300,000

27/07/2021 06:33

PHAM VAN THANG Ung ho anh Cao Van Nam. Ma so 4174.   Dt 0904342095. Cau chuc cho chau m anh khoe va nhan duoc nhieu su ung ho cua cac manh thuong quan.

       200,000

27/07/2021 08:51

NGUYEN THI BICH DIEP NGUYEN THI BICH DIEP ung ho ma 4175   Lam Thi Thai

       150,000

27/07/2021 09:21

PHAM TUAN ANH Ma so 4175 Lam Thi Thai

   10,000,000

27/07/2021 10:04

4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021 10:39

NGUYEN TRUNG HOC Ma so 4175 Lam Thi Thai

       100,000

27/07/2021 10:56

PHAM THI OANH Uhms 4173

       100,000

27/07/2021 10:56

PHAM THI OANH Uhms 4174

       100,000

27/07/2021 11:21

Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai Phja Khao Cu Le Na Ri Bac Kan

       100,000

27/07/2021 11:44

HUYNH THANH TAM Ho tro Ma so 4175: Lam Thi Thai   D ia chi:   Thon Phja Khao xa Cu Le h uyen Na Ri tinh Bac Kan

       500,000

27/07/2021 12:04

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so   4175 Lam Thi Thai - Ma giao dic h/ Trace 656915 120805656915 WIBT - SML

     3,500,000

27/07/2021 12:06

MA THI THUY Ung ho 4174 cao van nam

         20,000

27/07/2021 12:10

MA THI THUY Unh ho 4169 nguyen thi minh thuy

         20,000

27/07/2021 13:11

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4175

         50,000

27/07/2021 13:21

ung ho cao van nam ms 4174 - Ma gia o dich/ Trace 541572 120806541572 WIBT   - SML

       200,000

27/07/2021 18:57

TO DUC THO TO DUC THO Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai Na Ri   Bac Can

       200,000

28/07/2021 00:01

HOANG MINH HIEP HOANG MINH HIEP ck ma so 4173 - Thie u Thi Hanh Thanh Hoa

       500,000

28/07/2021 00:01

MS 4175 Lam Thi Thai - Ma giao dich / Trace 193918 120915193918 WIBT   - SML

     2,000,000

28/07/2021 00:01

TA HUY BINH TA HUY BINH ung ho a nam ms 4174. na m mo duoc su luu ly quang vuong pha t

       300,000

28/07/2021 05:16

Ung Ho Ms4175

       100,000

28/07/2021 09:59

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4176

       100,000

28/07/2021 10:48

QUACH PHUONG HOA ms4176

         30,000

28/07/2021 12:51

4176 Nghiem Thi Nam

       100,000

28/07/2021 13:17

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4176

         50,000

28/07/2021 16:29

TRINH THI HA Tran Minh Anh ung ho ms 4176

         50,000

28/07/2021 16:34

HOANG VAN TRIU Ma so 4176: Chi Nghiem Thi Nam Dia chi:   Thon Dong Ma xa Tuy Lai huye n My Duc Ha Noi So dien thoai: 036 . 838. 2941

       200,000

28/07/2021 16:40

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 120901196393

      300,000

28/07/2021 17:44

ms 4176

       300,000

28/07/2021 18:51

HOANG MANH HUNG 4176 Nghiem Thi Nam Thon Dong Ma x a Tuy Lai Huyen My Duc Ha Noi

       250,000

28/07/2021 19:20

MS 4103 IKI   Chung tay cung chien s i noi tuyen dau chong dich.

   20,000,000

28/07/2021 22:15

ung ho hoan canh ma so 4175 Lam Th i Thai Thon Phia Khao xa Cu Le H l a ri   Tinh Bac Can - Ma giao dich/ Trace 719256 121015719256 WIBT - SML

         50,000

29/07/2021 06:04

Ung Ho Ms4176

       100,000

29/07/2021 09:27

NGUYEN VAN DIEU ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huye n

       200,000

29/07/2021 09:38

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu tri giup do ms 4158

     1,000,000

29/07/2021 09:39

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4159

     1,000,000

29/07/2021 09:40

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4161

     1,000,000

29/07/2021 09:41

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4162

     1,000,000

29/07/2021 09:42

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4164

     1,000,000

29/07/2021 09:43

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4165

     1,000,000

29/07/2021 09:44

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4166

     1,000,000

29/07/2021 09:45

HUYNH PHUONG THAO Ni s Nhu Tri giup do ma so 4167

     1,000,000

29/07/2021 09:46

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4168

     1,000,000

29/07/2021 09:47

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4169

     1,000,000

29/07/2021 09:48

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4170

     1,000,000

29/07/2021 09:49

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4171

     1,000,000

29/07/2021 09:50

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4172

     1,000,000

29/07/2021 09:51

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4173

     1,000,000

29/07/2021 09:52

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4174

     1,000,000

29/07/2021 09:52

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ms 4175

     1,000,000

29/07/2021 10:47

HOANG MANH CHIEN HOANG MANH CHIEN chuyen khoan ung h o ma so 4177 Tran Thi Huyen thon P huc Tan xa Kim Song Truong huyen   Can Loc tinh Ha Tinh.

       200,000

29/07/2021 10:52

NGUYEN DUC HANH Ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huy en

       100,000

29/07/2021 12:03

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4177

       200,000

29/07/2021 12:31

PHAM THANH NAM PHAM THANH NAM 4177

         40,000

29/07/2021 12:44

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4177

         50,000

29/07/2021 12:52

4177 Tran Thi Huyen

       100,000

29/07/2021 16:04

DO DUC VUONG Ms 4177 Tran Thi Huyen

       500,000

29/07/2021 21:38

PHAM DINH CHIEN ma so 4176 chi Nghiem Thi Nam NAM M O DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       300,000

29/07/2021 21:44

PHAM DINH CHIEN ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh NAM M O DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       300,000

29/07/2021 21:49

PHAM DINH CHIEN ma so 4174 anh Cao Van Nam NAM MO D UOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       300,000

29/07/2021 21:59

NGUYEN NGOC THUY Thuy chuyen ho tro Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen tru o thon Phuc Tan   xa Kim Song Truong huyen Can Loc   tinh Ha Tinh

       100,000

30/07/2021 00:01

PHAM TUAN ANH PHAM TUAN ANH chuyen khoan ms 4177.   Cam on dan tri

       100,000

30/07/2021 00:01

PHAM TUAN ANH PHAM TUAN ANH chuyen khoan ms 4172 pham ngoc ung

       200,000

30/07/2021 00:01

Ung ho ma so 4174 CAO VAN NAM FT 212 11609916013 - Ma giao dich/ Trace 8 83213 121015883213 WIBT   - SML

       300,000

30/07/2021 00:01

PHAN HOAI NAM Ma so 2172 2173 2177

       150,000

30/07/2021 05:48

Ung Ho Ms4177

     100,000

30/07/2021 07:12

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4178   chi Dinh Thi Sau

       200,000

30/07/2021 07:57

Ong Tu Van giup do cho Ma so 4178 C hi Dinh Thi Sau - Ma giao dich/ Tra ce 634152 121100634152 WIBT - SML

   20,000,000

30/07/2021 08:51

NGUYEN QUY TAM UNG HO CHAU NGUYEN VAN THANH SN 200 3 UNG HO CHAU NGUYEN VAN THANH SN 2003

       200,000

30/07/2021 09:41

ma so 4178 dinh thi sau

         50,000

30/07/2021 10:13

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4176 4178 va 4173

       300,000

30/07/2021 10:20

Ck FT 21211089298905 - Ma giao dich/ Trace 062549 121103062549 WIBT - SML

         50,000

30/07/2021 10:40

TRAN MINH THANG TRAN MINH THANG chuyen khoan ung ho ms 4178

       300,000

30/07/2021 10:40

4178 Dinh Thi Sau

       100,000

30/07/2021 10:40

MS 4177 Tran Thi Huyen FT 2121191407 9200 - Ma giao dich/ Trace 083294 121103083294 WIBT   - SML

       200,000

30/07/2021 10:55

4178 chi Dinh Thi Sau

         20,000

30/07/2021 12:56

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4178

         50,000

30/07/2021 14:49

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4175

       200,000

30/07/2021 14:52

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4178

       200,000

30/07/2021 14:53

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4176

       200,000

30/07/2021 14:55

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4173

       200,000

30/07/2021 14:56

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4174

       200,000

30/07/2021 15:07

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4178

       100,000

30/07/2021 15:12

NGUYEN THI HONG THU Ung ho ma so 4178

       100,000

30/07/2021 15:20

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 4178 Chi Dinh Thi Sau tho n 9

       100,000

30/07/2021 19:09

PN Minhka giup do cho Ma so 4178 Ch i Dinh Thi Sau - Ma giao dich/ Trac e 842417 121112842417 WIBT - SML

     3,000,000

31/07/2021 01:54

NGUYEN QUOC BINH 4178: Dinh Thi Sau

       200,000

31/07/2021 05:15

Ung Ho Ms4178

       100,000

31/07/2021 07:10

4179

       200,000

31/07/2021 07:11

4178

       200,000

31/07/2021 08:13

ung ho gd chi Nam

       100,000

31/07/2021 08:56

NGUYEN VAN LINH Ma so : 4197 : Chuc gia dinh chi Le Thi Nam manh khoe

       100,000

31/07/2021 09:07

PHAM THI HONG VAN PHAM THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma so 4179.

        300,000

31/07/2021 09:52

4179 Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021 12:14

PHUNG HUY HOANG PHUNG HUY HOANG ung ho ma so 4179

       300,000

31/07/2021 13:21

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4179

         50,000

31/07/2021 13:26

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS 4179 Tam long nhan ai. Mo ng hanh phuc den voi gia dinh

       300,000

31/07/2021 14:00

Ma so 4173 chi Thieu Thi Hanh FT 212 12591680360 - Ma giao dich/ Trace 0 96085 121207096085 WIBT   - SML

       500,000

31/07/2021 15:02

NGUYEN DUC HANH Ung ho ma so 4179 chi Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021 15:41

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 4179 Chi Le Thi Nam

       100,000

31/07/2021 15:52

LE THI TAM HIEU Ung ho ma so 4178 chi Dinh Thi Sau cho chau Thanh

       200,000

31/07/2021 18:34

LE THI THU BA Ung ho chi Nam thanh hoa ma 4179

     1,000,050

31/07/2021 19:08

NGUYEN THI LAN HUONG Ung Ho MS 4177 Tran Thi Huyen

       300,000

31/07/2021 19:37

LAI THE HIEN Ung ho Ms 4179

       100,000

31/07/2021 20:17

Ung ho ma so 4177 Tran Thi Huyen FT   21212101668789 - Ma giao dich/ Trac e 433476 121213433476 WIBT - SML

       300,000

31/07/2021 20:17

NGUYEN VAN TU NGUYEN VAN TU chuyen khoan ung ho m a so 4179:   Chi Le Thi Nam

       200,000

31/07/2021 20:26

ung ho ma so 4178 Dinh Thi Sau FT 21 214105661565 - Ma giao dich/ Trace 441108 121213441108 WIBT - SML

       300,000

31/07/2021 20:59

NGUYEN TUNG LAM Ung ho ms 4179

       100,000

31/07/2021 21:52

PHAM DINH CHIEN ma so 4178 chi Dinh Thi Sau NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

       300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26/07/2021

ma so   4147 anh Cao Van Nam dc thon Ngoc Khanh xa Tien Minh huyen Tien Lang Tp Hai Phong dt 0904342095(GD 283559)

       100,000

26/07/2021

ma so 4172 ong Pham Ngoc Ung

       200,000

26/07/2021

CHAU PHUC NGUYEN CK UNG HO MA SO 4174 BAC NAM

       100,000

27/07/2021

Ung ho ma so 4175 Lam Thi Thai

       300,000

27/07/2021

Ta Thanh Son giup MS 4174

       100,000

27/07/2021

Phan Phuong KSNB SHB UNG HO 4164 TRIEU THI LUAN

       200,000

27/07/2021

Phan Phuong KSNB SHB ung ho ma so 4162 Ka Thi Henh

       200,000

28/07/2021

ms 4175.   a tuan dai hiep ung ho em lam thi thai. chuc e mau lanh benh

       100,000

28/07/2021

ung ho ma so 4171(GD 052831)

       200,000

29/07/2021

ung ho quy ho tro cac hoan canh kho khan cua bao dan tri

       500,000

29/07/2021

shipper xin ung ho so tien nho toi chi Huyen ms 4177

         50,000

29/07/2021

ung ho ma so 4177 -   Tran thi Huyen Can loc Ha tinh

     100,000

29/07/2021

Ung ho chi Tran Thi Huyen ma so 4177

       500,000

30/07/2021

UNG HO MA SO 4178

     2,000,000

30/07/2021

Dong gop cho ma so 4175 Lam Thi Thai

       300,000

01/08/2021

NGUYEN THI PHUONG ung ho ma so 4175 CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

       300,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 26/07/2021 - 01/08/2021

 

26/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4164 Cha bệnh nặng, 2 đứa trẻ nửa năm chưa được ăn miếng thịt

         10,000

26/07/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 5 000 00; Ma so 4173: 5 000 00

       500,000

26/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

         10,000

26/07/2021

Phạm Thị Thảo; 0886913681; 3 000 00; Ma so 4171: 3 000 00

       300,000

26/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

26/07/2021

Truc Tran; 0976743054; 2 000 00; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư,   khẩn cầu sự giúp đỡ

       200,000

26/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         20,000

26/07/2021

Lê Hương Quỳnh; 0868276863; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

      100,000

26/07/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 2 000 00; Ma so 4174: 2 000 00

       200,000

26/07/2021

Lê đức thọ; 0979778080; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

26/07/2021

GIANG NT; 0989097012; 2 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       200,000

26/07/2021

Phạm Thị Liên; 0972183286; 3 000 00; Mã số 4165: Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

       300,000

26/07/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Ma so 4174: 3 000 00

       300,000

26/07/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         50,000

26/07/2021

Thắng Trịnh; 0967886882; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

26/07/2021

Thúy; 0328743741; 26 000 ; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         26,000

26/07/2021

Tăng Hoài Duy; 0387265244; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

26/07/2021

Cuc; 0976125468; 5 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       500,000

26/07/2021

Cuc; 0976125468; 2 000 00; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

       200,000

26/07/2021

Huân; 0349582752; 5 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         50,000

26/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

        100,000

26/07/2021

Nghia; 0982915234; 2 000 00; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . .   nợ 550. 000 đồng

       200,000

26/07/2021

Le Long; 0904908199; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

26/07/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 2 000 00; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

       200,000

26/07/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 3 000 00; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       300,000

26/07/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 2 000 00; Mã số 4173: Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

       200,000

26/07/2021

Dinh Vuong Phat; 0972735575; 2 000 000 ; Ma so 4174: 2 000 000

     2,000,000

26/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

         10,000

26/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         10,000

26/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 5 000 ; Mã số: 4165 Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

           5,000

27/07/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 4174: 3 000 00

       300,000

27/07/2021

VÕ THANH NHÃ; 0913611242; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         20,000

27/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Yen; 0346165064; 3 000 00; Mã số: 4165 Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

       300,000

27/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 5 000 0; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         50,000

27/07/2021

Trần Thị Quỳnh Trang; 0917702266; 2 000 00; Ma so 4164: 2 000 00

       200,000

27/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 5 000 0; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         50,000

27/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 5 000 0; Mã số 4173: Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

         50,000

27/07/2021

Nguyễn Minh Thành; 0983619588; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4168 Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo, liệt tứ chi

         10,000

27/07/2021

Le Long; 0904908199; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Nguyễn Thị Linh Chi; 0964733263; 5 000 00; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       500,000

27/07/2021

Lê Quang Huy; 0961738121; 3 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         30,000

27/07/2021

Vi Thị kiên; 0985399333; 5 000 00; Mã số: 4168 Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo, liệt tứ chi

       500,000

27/07/2021

Một người Việt Nam; 4175; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Dương Văn Thành; 0382014547; 2 000 00; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

       200,000

27/07/2021

Một người Việt Nam; 4174; 2 000 00; Ma so 4174: 2 000 00

       200,000

27/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       100,000

27/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư,   khẩn cầu sự giúp đỡ

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . .   nợ 550. 000 đồng

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4170 Thương cảnh cha già bất lực cầu xin sự sống cho con trai

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4169 Xót xa cảnh vợ chồng cựu binh ở vùng biên giới, trong nhà chỉ có hũ dưa

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4168 Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo,   liệt tứ chi

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

       100,000

27/07/2021

Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

       100,000

27/07/2021

Vũ Xuân; 0358372450; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

       100,000

27/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         10,000

27/07/2021

Bùi Sỹ Hưng; 0904963663; 1 000 00; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       100,000

27/07/2021

Bùi Sỹ Hưng; 0904963663; 1 000 00; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       100,000

27/07/2021

VU TIEN DUNG; 0932345186; 1 000 00; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       100,000

27/07/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 1 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       100,000

28/07/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 2 000 00; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       200,000

28/07/2021

Chí Thiện; 0354909499; 2 000 00; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       200,000

28/07/2021

Chí Thiện; 0354909499; 2 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       200,000

28/07/2021

Chí Thiện; 0354909499; 2 000 00; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư,   khẩn cầu sự giúp đỡ

       200,000

28/07/2021

Chí Thiện; 0354909499; 2 000 00; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

       200,000

28/07/2021

Chí Thiện; 0354909499; 2 000 00; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . .   nợ 550. 000 đồng

       200,000

28/07/2021

Ndn; 098788629; 6 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

        60,000

28/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4169 Xót xa cảnh vợ chồng cựu binh ở vùng biên giới,   trong nhà chỉ có hũ dưa

         10,000

28/07/2021

Hoa; 0986469169; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

28/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 1 000 00; Ma so 4176: 1 000 00

       100,000

28/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

       100,000

28/07/2021

Trực Tiến An; 0988654988; 2 000 00; Mã số 4176:   "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

       200,000

28/07/2021

Duy; 0983179778; 2 000 00; Ma so 4176: 2 000 00

       200,000

28/07/2021

Duy; 0983179778; 2 000 00; Ma so 4174: 2 000 00

       200,000

28/07/2021

Duy; 0983179778; 2 000 00; Ma so 4175: 2 000 00

       200,000

28/07/2021

Jjdid; 0393838272772; 2 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       200,000

28/07/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 15 000 0; Mã số 4166: Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật

       150,000

28/07/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 2 000 00; Mã số 4173: Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

       200,000

28/07/2021

Kỳ Vũ ; 0372681102; 5 000 0; Mã số 4176: "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

         50,000

28/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

         20,000

28/07/2021

THANH TRA; 0945816534; 1 000 00; Ma so 4176: 1 000 00

       100,000

28/07/2021

PTML; 0936727468; 1 000 00; Ma so 4176: 1 000 00

       100,000

28/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4176: 1 000 00

       100,000

28/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         10,000

28/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

         15,000

28/07/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

         50,000

28/07/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         50,000

28/07/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

       100,000

28/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 5 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         50,000

28/07/2021

Thanh Trang; 0399323539; 5 000 0; Mã số: 4170 Thương cảnh cha già bất lực cầu xin sự sống cho con trai

         50,000

29/07/2021

Nguyễn văn Long; 0977611442; 21 000 0; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

      210,000

29/07/2021

Nguyen Viet Tung; 0966175489; 2 000 00; Ma so 4176: 2 000 00

       200,000

29/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 1 000 00; Ma so 4177: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

Nguyễn Đức Toàn; 0988231163; 5 000 0; Mã số 4177: Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         50,000

29/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4170 Thương cảnh cha già bất lực cầu xin sự sống cho con trai

         10,000

29/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4177: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

c. trà; 0983403475; 1 000 000 ; Ma so 4177: 1 000   000

     1,000,000

29/07/2021

Hai Manh Nguyen; 0909798848; 1 000 000 ; Mã số: 4164 Cha bệnh nặng, 2 đứa trẻ nửa năm chưa được ăn miếng thịt

     1,000,000

29/07/2021

Hai Manh Nguyen; 0909798848; 1 000 000 ; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

     1,000,000

29/07/2021

Ngô Quang tao; 0906140998; 2 000 00; Mã số 4176:   "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

       200,000

29/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 3891 Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh

         15,000

29/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 5 000 0; Mã số 4177: Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         50,000

29/07/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       100,000

29/07/2021

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 4177: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 4176: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         20,000

29/07/2021

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 4173: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 4174: 1 000 00

       100,000

29/07/2021

BonBenSG; 0908838582; 2 000 00; Ma so 4177: 2 000 00

       200,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư,   khẩn cầu sự giúp đỡ

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . .   nợ 550. 000 đồng

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4170 Thương cảnh cha già bất lực cầu xin sự sống cho con trai

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4169 Xót xa cảnh vợ chồng cựu binh ở vùng biên giới, trong nhà chỉ có hũ dưa

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4168 Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người thợ xây bị ngã giàn giáo,   liệt tứ chi

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4166 Cuộc sống cơ cực không ngờ của người đàn ông cưu mang vợ chồng tàn tật

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 15 000 ; Mã số: 4165 Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

         15,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4164 Cha bệnh nặng, 2 đứa trẻ nửa năm chưa được ăn miếng thịt

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4163 Cô gái nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu giúp người cha nghèo khổ

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4162 Thương bé gái 12 tuổi người loắt choắt chăm mẹ, đạp xe chở em đi học

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4161 Thương cảnh chàng trai nằm liệt giường ước nguyện được hiến tạng

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

          10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4159 Vợ chồng nghèo kiết trong ngôi nhà xơ xác, 2 đứa con nguy cơ phải nghỉ học

         10,000

29/07/2021

Danh; 0902472118; 1 000 0; Mã số: 4158 Những cái chết "bí ẩn" trong ngôi nhà sàn sắp sập của bà mẹ 10 người con

         10,000

30/07/2021

Dương Kiều Nga; 0966923132; 1 000 00; Mã số: 4160 Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

       100,000

30/07/2021

Dương Kiều Nga; 0966923132; 1 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

       100,000

30/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

         20,000

30/07/2021

Mr Dương; 0835356578; 1 000 00; Ma so 4178: 1 000 00

       100,000

30/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4178: 1 000 00

       100,000

30/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . . nợ 550.   000 đồng

         10,000

30/07/2021

Trịnh Minh Nhật; 0975030806; 2 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

       200,000

30/07/2021

Trịnh Minh Nhật; 0975030806; 2 000 00; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       200,000

30/07/2021

Trịnh Minh Nhật; 0975030806; 2 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       200,000

30/07/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 2 000 00; Ma so 4178: 2 000 00

       200,000

30/07/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

         50,000

30/07/2021

CHUC AN CHUC THINH; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         50,000

30/07/2021

Tran Thi Nhung; 0974772543; 5 000 0; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         50,000

30/07/2021

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 3 000 00; Ma so 4178: 3 000 00

       300,000

30/07/2021

Đặng Thị Minh Tâm; 0962913903; 5 000 0; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

         50,000

30/07/2021

PTML; 0936727468; 1 000 00; Ma so 4178: 1 000 00

       100,000

30/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

        15,000

30/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

         15,000

30/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 4119 Đau nhói lòng gia cảnh người đàn ông bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

         15,000

30/07/2021

Nguyễn Đức Sỹ; 0989183812; 5 000 0; Mã số 4178: Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

         50,000

30/07/2021

HUONG18**76; 0988128588; 3 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

       300,000

30/07/2021

Hoa; 0769929048; 5 000 00; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       500,000

30/07/2021

Mr. Long; 0916200586; 3 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn", gần 2 tháng không có tiền đến viện

       300,000

30/07/2021

Anh Dung; 0919478696; 3 000 00; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       300,000

30/07/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 5 000 0; Mã số 4178: Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

         50,000

30/07/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 2 000 00; Mã số 4174: Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       200,000

30/07/2021

Dinh tram anh; 0972735575; 3 000 000 ; Mã số 4178: Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn", gần 2 tháng không có tiền đến viện

     3,000,000

31/07/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 1 000 00; Ma so 4179: 1 000 00

       100,000

31/07/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

          20,000

31/07/2021

tmt; 035614 000 0; 1 000 000 ; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

     1,000,000

31/07/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4172 Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

         10,000

31/07/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 2 000 00; Ma so 4174: 2 000 00

       200,000

31/07/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 2 000 00; Ma so 4179: 2 000 00

       200,000

31/07/2021

tmt; 035614 000 0; 1 000 000 ; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

     1,000,000

31/07/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4179: 1 000 00

       100,000

31/07/2021

tmt; 035614 000 0; 1 000 000 ; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

     1,000,000

31/07/2021

Đặng Hồng Quang; 0396289458; 1 000 00; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

       100,000

31/07/2021

Đặng Hồng Quang; 0396289458; 1 000 00; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

       100,000

31/07/2021

ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG; 0979503860; 6 000 ; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . . nợ 550.   000 đồng

           6,000

31/07/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 1 000 00; Ma so 4160: 1 000 00

       100,000

31/07/2021

VO HOANG HUNG; 0906836787; 5 000 0; Mã số 4179: Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

        50,000

31/07/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

       100,000

31/07/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

       100,000

31/07/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       100,000

31/07/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4176 "Người đàn bà sống trong chuồng bò", bỏ viện vì không có tiền phẫu thuật

       100,000

31/07/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 1 000 00; Mã số: 4175 Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

       100,000

31/07/2021

Nguyễn Thị Hồng Bích; 0982863010; 1 000 00; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

       100,000

31/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 3901 Ngày đưa anh về từ Rào Trăng 3 đúng hôm kỉ niệm ngày cưới

         10,000

31/07/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Ma so 4177: 3 000 00

       300,000

31/07/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 2 000 00; Ma so 4179: 2 000 00

       200,000

31/07/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 2 000 00; Ma so 4176: 2 000 00

       200,000

31/07/2021

LANG THÀNH DŨNG; 0935102889; 2 000 00; Ma so 4174: 2 000 00

       200,000

31/07/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 14 000 0; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

       140,000

31/07/2021

Phạm Thị Nhường; 0921860513; 5 000 0; Ma so 4179: 5 000 0

         50,000

31/07/2021

Phạm Thị Nhường; 0921860513; 5 000 0; Ma so 4177: 5 000 0

         50,000

31/07/2021

Nga; 0989121283; 1 000 00; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

       100,000

31/07/2021

Hai Manh Nguyen; 0909798848; 1 000 000 ; Mã số: 4145 2 chàng trai học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học vì. . . mẹ liệt giường

     1,000,000

31/07/2021

Lang Thành Dũng; 0935102889; 2 000 00; Mã số 4173: Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

       200,000

31/07/2021

Lang Thành Dũng; 0935102889; 2 000 00; Mã số 4172: Nước mắt người lính và nỗi đau cơm áo cho những đứa con da cam

       200,000

31/07/2021

Le Long; 0904908199; 1 000 00; Ma so 4179: 1 000 00

       100,000

31/07/2021

Hòa; 0906725989; 1 000 00; Ma so 4179: 1 000 00

       100,000

31/07/2021

Nguyễn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

         50,000

31/07/2021

Son ; 0902728373; 4 000 00; Mã số 4171: Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . .   nợ 550. 000 đồng

       400,000

31/07/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 15 000 ; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

         15,000

31/07/2021

Minh Nghĩa; 0385179985; 1 000 ; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

         1,000

1/8/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 5 000 00; Ma so 4174: 5 000 00

       500,000

1/8/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 5 000 00; Ma so 4156: 5 000 00

       500,000

1/8/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 5 000 00; Ma so 4164: 5 000 00

       500,000

1/8/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 5 000 00; Ma so 4167: 5 000 00

       500,000

1/8/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn",   gần 2 tháng không có tiền đến viện

       100,000

1/8/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

       100,000

1/8/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 5 000 0; Ma so 4179: 5 000 0

         50,000

1/8/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 5 000 0; Ma so 4178: 5 000 0

         50,000

1/8/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 5 000 0; Ma so 4177: 5 000 0

         50,000

1/8/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 5 000 0; Ma so 4176: 5 000 0

         50,000

1/8/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 5 000 0; Ma so 4175: 5 000 0

         50,000

1/8/2021

hoang hai dang; 0969111342; 1 000 0; Mã số: 4173 Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

         10,000

1/8/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4180: 1 000 00

       100,000

1/8/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

         20,000

1/8/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 1 000 00; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       100,000

1/8/2021

Huân; 0349582752; 5 000 0; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

         50,000

1/8/2021

Trần Văn Hoan; 0389595188; 1 000 00; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

       100,000

1/8/2021

Trần Văn Hoan; 0389595188; 1 000 00; Mã số: 4171 Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì. . . nợ 550.   000 đồng

       100,000

1/8/2021

Vũ Thị Phượng; 0925013582; 3 000 00; Ma so 4179: 3 000 00

       300,000

1/8/2021

Vũ Thị Phượng; 0925013582; 2 000 00; Ma so 4177: 2 000 00

       200,000

1/8/2021

Vũ Thị Phượng; 0925013582; 1 000 00; Ma so 4175: 1 000 00

      100,000

1/8/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 4177 Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       100,000

1/8/2021

Hoan Trinh; 0399393758; 1 000 00; Ma so 4180: 1 000 00

       100,000

1/8/2021

Co Phu Luong; 1228689320; 1 000 00; Mã số 4180: Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

       100,000

1/8/2021

Huyen Nguyen; 0941945869; 5 000 0; Mã số 4175: Cô gái dân tộc Tày nằm liệt, vượt số phận bán thú len kiếm tiền chữa bệnh

         50,000

1/8/2021

Nguyễn thị duy phương; 0924140116; 5 000 0; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

         50,000

1/8/2021

T; 0333493440; 3 000 0; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

         30,000

1/8/2021

T; 0333493440; 4 000 0; Mã số: 4178 Xót xa cảnh chàng trai "chết mòn", gần 2 tháng không có tiền đến viện

         40,000

1/8/2021

T; 0333493440; 35 000 ; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         35,000

1/8/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 2 000 0; Mã số: 4180 Cô gái từng đi xin cơm ăn nghẹn ngào giấc mơ giảng đường đại học

         20,000

1/8/2021

Khương Văn Minh; 0339442999; 1 000 0; Mã số: 4179 Cậu bé 9 tuổi và sợi dây vô hình níu giữ mạng sống người mẹ bất hạnh

         10,000

1/8/2021

Nguyễn Nhựt Hưng; 0937188927; 2 000 00; Mã số 4177:   Người mẹ khóc cạn nước mắt khi con cùng cha đối diện với ung thư quái ác

       200,000

1/8/2021

Nguyễn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 4174 Xót xa cảnh người cha lâm bước đường cùng tính chuyện bán thận cứu con

         50,000

1/8/2021

Một người Việt Nam; 4178; 15 000 0; Ma so 4178: 15 000 0

       150,000

1/8/2021

Một người Việt Nam; 4177; 15 000 0; Ma so 4177: 15 000 0

       150,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 26/07/2021   - 01/08/2021

 

26/07/2021

MA SO 4164 CHI TRIEU THI LUAN NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT GD 290299 - 072421 22: 56: 17

       300,000

26/07/2021

IB BUI HOANG TUAN CHI HANH , THON BUI HA 2 , XA YEN PHU , YEN DINH ,   THANH HOA

       100,000

26/07/2021

HOANG THI DIEU PHUONG CHUYEN TIEN CHO MA SO 4164 GD 199112 - 072521 20: 32: 59

       200,000

26/07/2021

IB NGUYEN THI LAN UNG HO ANH CAO VAN NAM, CHUC BAN BAC MAU BINH PHUC

       200,000

26/07/2021

MS 4174 CAO VAN NAM FT 21207961011005 GD 019325 - 072621 13: 37: 19

       200,000

26/07/2021

IBTANG THI THUY DUYEN MS: 4103

     2,000,000

26/07/2021

IBVO HOAI SON UNG HO ANH CAO VAN NAM

       100,000

27/07/2021

IB PHAM THI HOI UNG HO MA SO 4174 CAO VAN NAM

       300,000

27/07/2021

IBPHAM NGOC TUNG GIA DINH PHAM NGOC TUNG UNG HO MA SO 4150:   CHI THI XUAN, ME CHAU DIEU KHUY NICH

       100,000

27/07/2021

UNG HO MA SO 4173 FT 21207248411004 GD 441547 - 072621 20: 29: 23

       100,000

27/07/2021

IB NGUYEN THI KIM TIEN CHAN THANH CHIA SE CHA CON ANH CAO VAN NAM

     1,000,000

27/07/2021

UNG HO LAM THI THAI MA SO 4175 GD 746298 - 072721 15: 55: 59

       200,000

27/07/2021

UNG HO CAP VAN NAM MA SO 4174 GD 749964 - 072721 15: 58: 36

       200,000

27/07/2021

UNG HO THIEU THI HANH 4173 GD 753851 - 072721 16: 02: 11

       200,000

27/07/2021

UNG HO ONG PHAM NHOC UNG 4172 GD 757247 - 072721 16: 04: 38

       200,000

27/07/2021

UNG HO NGUYEN PHI THUY MA SO 4170 GD 759337 - 072721 16: 06: 44

       200,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4164 -   TRIEU THI LUAN - BAC CAN

     1,000,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4160 -   HO THI NHAT - NGHE AN

     1,000,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4173 -   THIEU THI HANH - THANH HOA

     1,000,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4175 -   LAM THI THAI - BAC KAN

       500,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4169 -   NGUYEN THI MINH THUY - DAK NONG

       500,000

27/07/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN NGUYEN THIEN TUOC (DINH SUU) VA NGUYEN THI DEP (TAN TY) GIUP DO MA 4174 -   CAO VAN NAM - HAI PHONG

       500,000

28/07/2021

IB NGUYEN MY PHI HIEN MA SO 4175: LAM THI THAI

       200,000

28/07/2021

UNG HO MA SO 4174 FT 21209807911018 GD 325862 - 072721 22: 32: 16

       100,000

28/07/2021

MS 4176 NGHIEM THI NAM FT 21209428980987 GD 640694 - 072821 13: 01: 02

       200,000

28/07/2021

IB NGUYEN THI VAN ONG BA DAN THUY UNG HO MS4171 ONG YLIENG E BAN

       600,000

29/07/2021

UNG HO MA SO 4175 FT 21210998067047 GD 037185 - 072821 20: 36: 00

       100,000

29/07/2021

UNG HO MA SO 4176: CHI NGHIEM THI NAM GD 404138 - 072821 22: 33: 11

       100,000

30/07/2021

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4177: CHI TRAN THI HUYEN

       100,000

30/07/2021

UNG HO MA SO 4176 FT 21210958086230 GD 813656 - 072921 20: 47: 22

       100,000

30/07/2021

4178 DINH THI SAU FT 21211880144520 GD 004532 - 073021 09: 18: 10

       500,000

31/07/2021

IB NGUYEN THANH HANG UNG HO MS 4178: DINH THI SAU

       500,000

31/07/2021

IBNGUYEN THI THUY DAU MA SO 4178: CHI DINH THI SAU   GUI CHO BE NGUYEN VAN THANH (SN 2003) BI BENH TUY CHUC BE MAU CHONG KHOI BENH

       600,000

31/07/2021

IB FT UNG HO EM THANH -   NGHE AN CHUA BENH GD 980015 - 073121 09: 24: 16

       500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ví điện tử MOMO từ ngày 26/07/2021 - 01/08/2021

 

26/07/2021

LUONG HUE NHUNG -   14588043715

           2,000

26/07/2021

LÊ ĐĂNG THINH -   14588724053

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM ANH -   14588837003

         20,000

26/07/2021

LE MINH DUC -   14589700401

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI LAN ANH -   14590297090

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN HOÀNG PHÚC -   14590655978

           1,000

26/07/2021

CŨNG THỊ THU HƯƠNG - 14591532823

           5,760

26/07/2021

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO -   14595055842

           1,000

26/07/2021

PRUM THANH SƠN -   14598546717

       500,000

26/07/2021

HO LE MY THANH -   14600123968

         50,000

26/07/2021

BUI VAN KIET -   14607393368

         12,000

26/07/2021

NGUYỄN LÊ THẢO VY -   14607486854

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI CUC -   14608332844

         41,400

26/07/2021

VŨ VĂN THẮNG -   14609123788

           2,000

26/07/2021

VŨ VĂN THẮNG -   14609126138

           2,000

26/07/2021

LÊ THÀNH AN -   14609573522

         10,000

26/07/2021

ĐINH THỊ HIM -   14610858598

           1,000

26/07/2021

CAO NGOC QUAN -   14611385291

           5,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG - 14612457661

           2,000

26/07/2021

CAO THỊ HIỀN -   14617692546

           2,000

26/07/2021

TRUONG HUU MANH -   14617838452

         20,000

26/07/2021

VO HA NIEN -   14619246083

         20,000

26/07/2021

NGUYEN TUONG BAO TRAN -   14620038453

           1,000

26/07/2021

TRAN NGOC THANH NHI -   14620371238

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HUYÊN PHƯƠNG - 14620639425

         10,000

26/07/2021

VUONG THUY DUYEN -   14620882853

           5,000

26/07/2021

PHAN THỊ XUÂN THẮM -   14620979755

         10,000

26/07/2021

NGUYEN LE VAN DINH -   14620979952

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN TRUNG HIẾU -   14620980536

           6,000

26/07/2021

TRẦN THỊ NGỌC DIỄM -   14620884055

         20,000

26/07/2021

MỸ THỊ TUYẾT -   14620980762

           5,000

26/07/2021

HUỲNH THỊ KIM PHỤNG - 14620980770

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI HUYNH NHU -   14620980934

         20,000

26/07/2021

LÍ XUÂN TRINH -   14620884299

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN -   14620981221

       100,000

26/07/2021

LE THI THANH TU -   14620884667

         10,000

26/07/2021

TRẦN NGỌC DUYÊN -   14620981400

         20,000

26/07/2021

LÊ QUANG HIỂN -   14620981424

           2,000

26/07/2021

HOANG THI MINH NGUYET - 14620884762

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI NGOC -   14620981450

       100,000

26/07/2021

LÊ THỊ KHÁNH LINH -   14620884916

           4,000

26/07/2021

PHAN DINH LUU -   14620981737

       100,000

26/07/2021

LE DANG MY LINH -   14620981835

         50,000

26/07/2021

HỒNG LÊ MINH NGUYỆT -   14620885335

           1,000

26/07/2021

PHAN NGUYỄN NGỌC HẠNH -   14620885369

       100,000

26/07/2021

TĂNG TRHỤI HOÀNG CHÂU -   14620982133

           3,000

26/07/2021

HỒ QUANG VŨ -   14620885755

           8,400

26/07/2021

PHAN THỊ MINH HUYỀN - 14620885777

         20,000

26/07/2021

TRẦN HUỲNH KIM TRANG - 14620885790

         16,000

26/07/2021

NGUYỄN DIỆP THÚY VI -   14620885883

           4,600

26/07/2021

PHUNG NGOC KHANH -   14620982599

           1,000

26/07/2021

LÊ THẢO NGUYÊN -   14620886038

         10,000

26/07/2021

Trương Phú Lâm -   14620886184

       200,000

26/07/2021

DO HOANG THUY -   14620886217

           1,000

26/07/2021

PHẠM THỊ GIANG -   14620886320

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN HOÀNG THỊ VÂN -   14620886409

         50,000

26/07/2021

HOANG MINH DAT -   14620886455

         10,000

26/07/2021

Lâm Thu Thủy -   14620983269

           7,000

26/07/2021

CAM HOANG PHUONG KIEU -   14620983273

         20,000

26/07/2021

NGUYEN NGOC HOA -   14620983342

         20,000

26/07/2021

BUI THI KIM CHI -   14620983459

         15,000

26/07/2021

ĐỖ TRÍ DŨNG -   14620886854

         13,000

26/07/2021

NGUYEN THI THUY -   14620886990

         50,000

26/07/2021

DIỆP XUÂN YẾN -   14620887042

       100,000

26/07/2021

CAM BA HOAN -   14620887045

           5,000

26/07/2021

NGUYEN THI THUY -   14620983660

         20,000

26/07/2021

DO HOANG THUY -   14620887086

           1,000

26/07/2021

NGUYEN THI THUY LINH -   14620983794

        20,000

26/07/2021

HOANG CONG BAO -   14620983814

         10,000

26/07/2021

LUU VU MINH CHANH -   14620983943

       100,000

26/07/2021

LE YEN NHI -   14620983977

         50,000

26/07/2021

NGUYEN TUAN LINH -   14620984010

         20,000

26/07/2021

VU VAN LOC -   14620984106

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HẬU -   14620887499

         10,000

26/07/2021

PHAM THI XUAN HUONG - 14620984356

       100,000

26/07/2021

NGUYỄN KIM DIỄM QUỲNH - 14620887838

         20,000

26/07/2021

THẠCH THU THẢO -   14620887967

         20,000

26/07/2021

TRAN NGOC PHUONG THAO -   14620984611

           4,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐĂNG LONG -   14620984615

           1,000

26/07/2021

PHAN TIEN VIET -   14620984652

           1,000

26/07/2021

MAI NGỌC ANH -   14620984777

         18,000

26/07/2021

BUI THI BICH HONG -   14620984801

         50,000

26/07/2021

PHẠM THỊ THU SƯƠNG - 14620888387

         10,000

26/07/2021

NGUYEN THI LY -   14620985055

         30,000

26/07/2021

LE THI QUYNH NHI -   14621108501

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HOA -   14621108503

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN ANH SƠN -   14620985191

         15,000

26/07/2021

NGUYEN VU ANH TUAN -   14620985195

           9,000

26/07/2021

NGUYEN TRAM ANH -   14620985221

       200,000

26/07/2021

TU MINH THU -   14621108567

         10,800

26/07/2021

PHAN HOÀNG TÂN -   14620985279

         10,000

26/07/2021

ĐINH TRẦN HOÀI AN -   14620985354

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐÔNG HỒ - 14621108705

           6,000

26/07/2021

ĐẶNG VIẾT TÂM -   14620985434

       100,000

26/07/2021

NGUYEN HOAI NAM -   14621108861

         20,000

26/07/2021

LÊ NGỌC LINH -   14621108909

           1,500

26/07/2021

BUI THI DAI GIANG -   14620985618

       100,000

26/07/2021

NGUYEN THI HONG NGOC -   14620985749

           5,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ LY SA -   14620985752

           6,720

26/07/2021

VO VAN KHA -   14621109064

           7,000

26/07/2021

DAO MINH TUAN -   14621109214

            1,000

26/07/2021

LE BUU KHIEM -   14621109264

         35,000

26/07/2021

PHAM THI BICH THANH - 14621109352

         20,000

26/07/2021

KIỀU MINH NHẬT -   14620986039

         20,000

26/07/2021

MA VĂN NHÂN -   14620986042

         50,000

26/07/2021

NGUYEN THI HONG GAM -   14620986132

         20,000

26/07/2021

PHAN KIM THOAI -   14621109472

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI TUYEN -   14621109550

         20,000

26/07/2021

VO NGOC NI -   14621109649

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN LẬP ĐỨC -   14620986346

         20,000

26/07/2021

ĐINH THỊ HOA -   14620986446

         20,000

26/07/2021

LÊ HỒNG ÂN -   14620986450

           8,465

26/07/2021

TRAN THI HUE -   14620986534

         20,000

26/07/2021

VŨ THỊ MAI PHƯƠNG -   14621109963

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN DƯƠNG THANH VY -   14621109989

         50,000

26/07/2021

NGUYEN THI AI VUI -   14621110062

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN VĂN HÀ -   14620986966

         20,000

26/07/2021

DO THI HONG ANH - 14620987070

       200,000

26/07/2021

TRẦN VĂN TRUNG -   14620987083

         50,000

26/07/2021

HUYNH HOANG CHUONG - 14620987154

           6,236

26/07/2021

TRẦN HUYỀN TRÂN -   14621110844

         50,000

26/07/2021

BUI DUC THANH -   14621110902

         20,000

26/07/2021

NGÔ THỊ NGỌC ÁNH -   14620987752

           5,000

26/07/2021

HA PHUONG LINH -   14621111267

         20,000

26/07/2021

TRẦN QUỐC BÌNH -   14621111518

         50,000

26/07/2021

TRAN MINH TU -   14620988292

        10,000

26/07/2021

LE XUAN DONG -   14621111695

         20,000

26/07/2021

TẠ ĐÌNH CƯƠNG -   14621178463

         50,000

26/07/2021

NGUYEN HOANG THIEN KIM -   14621178593

       100,000

26/07/2021

TRAN VAN VINH -   14621112022

         10,000

26/07/2021

HOANG THI TUOI -   14621112197

         10,000

26/07/2021

TRAN DUC TY -   14621112203

         80,000

26/07/2021

LE VO HOANG THONG -   14621112244

       500,000

26/07/2021

LE MINH TU -   14621179025

         20,000

26/07/2021

NGÔ TUẤN ANH QUYẾT - 14621179152

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN -   14621112652

         20,000

26/07/2021

NGUYEN VAN TI -   14621179336

           5,000

26/07/2021

NGUYEN ANH TUAN -   14621112836

           2,000

26/07/2021

TRAN THANH HANG -   14621112993

           1,000

26/07/2021

NGUYEN THANH MINH -   14621113300

         20,000

26/07/2021

TRAN THANH HANG -   14621180357

           1,000

26/07/2021

THOI XUONG THANH -   14621113769

       100,000

26/07/2021

BUI DUY HOANG -   14621113866

         20,000

26/07/2021

DINH QUOC TUAN -   14621180620

       500,000

26/07/2021

HUYNH VAN BA -   14621114020

           5,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG - 14621180749

       200,000

26/07/2021

PHAM THANH SANG -   14621180758

         50,000

26/07/2021

NGUYỄN PHƯƠNG -   14621114129

         20,000

26/07/2021

TRẦN THỊ NGỌC -   14621180960

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN YẾN NHI -   14621181299

         20,000

26/07/2021

TỐNG THỊ LAN HƯƠNG - 14621114611

           1,000

26/07/2021

TRẦN THỊ LIÊN -   14621181380

         20,000

26/07/2021

VU THANH MAI -   14621114640

       100,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ NGỌC TÂM -   14621181375

           5,000

26/07/2021

PHẠM THỊ THU UYÊN -   14621181538

         50,000

26/07/2021

BÙI THỊ NGỌC VI -   14621181641

         50,000

26/07/2021

DO NGUYEN HOANG YEN -   14621114960

         50,000

26/07/2021

PHẠM THỊ NGỌC DUYÊN - 14621181727

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN - 14621181822

         20,000

26/07/2021

KHUC NGOC VY -   14621115213

         20,000

26/07/2021

NGUYEN MANH HUNG -   14621182087

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH -   14621115439

       100,000

26/07/2021

NGUYEN QUANG KHOI -   14621115697

         83,683

26/07/2021

NGUYỄN LÂM PHƯƠNG TRANG - 14621182522

           1,200

26/07/2021

TRẦN NGỌC MINH -   14621115837

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THANH HANG -   14621115917

       100,000

26/07/2021

TRAN THI HOAI THU -   14621182924

           7,000

26/07/2021

LÊ THỊ THẮM -   14621183277

           1,000

26/07/2021

PHÙNG ÁI THƯ -   14621183338

           2,000

26/07/2021

DOÃN HOÀNG NGUYÊN -   14621116634

         50,000

26/07/2021

VU THI THU HANG -   14621183541

         20,000

26/07/2021

VÕ THỊ HOÀI PHƯƠNG - 14621183887

         10,000

26/07/2021

NGUYEN PHU KIEM -   14621184102

           1,000

26/07/2021

NGUYEN THI THUY TRANG -   14621117510

         20,000

26/07/2021

DAO THI NHAN -   14621184384

         20,000

26/07/2021

LÊ ĐOÀN KHÁNH -   14621117917

         20,000

26/07/2021

TRẦN QUỐC ANH -   14621117979

           2,000

26/07/2021

BUI LAN ANH -   14621118107

         50,000

26/07/2021

HUỲNH NGUYỄN TRUNG QUÂN -   14621118317

       100,000

26/07/2021

LUONG NGOC PHUONG THANH - 14621185818

         10,000

26/07/2021

LE QUYNH TRANG -   14621379116

       100,000

26/07/2021

PHẠM ĐÌNH HUY -   14621185951

           2,000

26/07/2021

NGUYEN THI XEM -   14621185985

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HIỄU -   14621186328

         20,000

26/07/2021

PHAM NGOC MY DUYEN - 14621379533

           2,000

26/07/2021

TRAN HOANG KHANG -   14621379913

       100,000

26/07/2021

NGUYỄN BÍCH THẢO -   14621379952

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN VŨ TUẤN ANH -   14621380342

           5,888

26/07/2021

HOANG DINH ANH -   14621380368

         20,000

26/07/2021

VU QUANG -   14621187737

           1,000

26/07/2021

TRẦN THÁI HUÂN -   14621380985

           1,029

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH -   14621187924

           1,900

26/07/2021

NGUYỄN NGỌC HƯNG -   14621381281

         20,000

26/07/2021

TRAN QUOC TUAN -   14621381579

       100,000

26/07/2021

PHẠM THỊ YẾN -   14621381915

         20,000

26/07/2021

DANG TRUNG HOANG -   14621382302

           1,000

26/07/2021

NGUYEN KIM NGAN -   14621449218

         30,000

26/07/2021

ĐẶNG HỮU SƠN -   14621382465

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐĂNG NGHỊ -   14621449370

         20,000

26/07/2021

VU PHUONG THAO -   14621450169

         50,000

26/07/2021

HUỲNH PHƯƠNG THẢO -   14621383368

         10,000

26/07/2021

HUỲNH THANH PHƯƠNG - 14621383703

         50,000

26/07/2021

HOÀNG VŨ NGỌC PHƯỢNG - 14621450829

         50,000

26/07/2021

MẠC THỊ KIM CHI -   14621384297

         50,000

26/07/2021

PHẠM THỊ CHUNG -   14621384414

         10,000

26/07/2021

GIÁP THỊ HUỆ CHI -   14621451708

           1,000

26/07/2021

ĐỖ TẤN TÀI -   14621452096

         20,000

26/07/2021

DINH THI THAO -   14621385513

         20,000

26/07/2021

NGUYEN VU HUNG -   14621452383

           1,111

26/07/2021

ĐẶNG PHẠM VIỆT XUÂN -   14621385594

         50,000

26/07/2021

LUU THI NGOC MAI -   14621452626

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THU THANH BÌNH -   14621386010

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM HÀ -   14621453053

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN VĂN TÂM -   14621386210

           2,000

26/07/2021

LUONG VAN QUI -   14621386258

         50,000

26/07/2021

HUỲNH NGỌC THỌ -   14621453133

         20,000

26/07/2021

NGUYEN DANG QUYNH -   14621386573

           2,000

26/07/2021

HUYNH DANG THU TRUC -   14621387285

           2,000

26/07/2021

NGUYEN THANH LUAN -   14621454766

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ TRÚC LY -   14621387892

         20,000

26/07/2021

LE QUANG HIEP -   14621387911

         20,000

26/07/2021

ĐIỂU SỨ -   14621454942

         12,000

26/07/2021

NGUYỄN TIẾN ĐÔ -   14621455494

           2,000

26/07/2021

VO HONG NGHIA -   14621608645

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN -   14621609421

         51,600

26/07/2021

LÊ TUẤN KHANH -   14621456818

           1,000

26/07/2021

TRẦN NGUYỄN MINH ĐAN -   14621610098

           7,340

26/07/2021

NGUYEN THI THUY NGA -   14621457708

         20,000

26/07/2021

NGUYEN PHU SI -   14621458065

       100,000

26/07/2021

HỒ PHƯƠNG THẢO -   14621611342

         20,000

26/07/2021

LE THI HAI YEN -   14621611599

         40,000

26/07/2021

ĐẶNG NGỌC DƯƠNG -   14621611861

         10,000

26/07/2021

NGUYEN THI NGOC HUYEN - 14621612092

         10,000

26/07/2021

PHAN THI THUY LIEU -   14621612744

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN HƯƠNG LINH -   14621679769

         40,000

26/07/2021

ĐỖ MINH PHƯƠNG -   14621680454

         20,000

26/07/2021

NGÔ ĐỨC HẢI -   14621680818

         20,000

26/07/2021

TRAN THANH TRUNG -   14621614170

           1,000

26/07/2021

HOÀNG VĂN SƠN -   14621615944

            1,000

26/07/2021

THÁI THỊ MỸ NGỌC -   14621682994

         20,000

26/07/2021

HỒ THỊ THU NGUYỆT -   14621683163

         20,000

26/07/2021

TRUONG THI MY DUNG -   14621683985

         50,000

26/07/2021

NGUYEN THI TRUC TAM -   14621617483

        20,000

26/07/2021

NGUYEN DINH AI THY -   14621685245

         20,000

26/07/2021

MAI DANG KHOA -   14621685433

       100,000

26/07/2021

LA QUOC CUONG -   14621686160

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI LONG HIEU -   14621687373

           9,000

26/07/2021

DAO THANH MIEN -   14621687610

           5,000

26/07/2021

LE DINH CHANH TUE -   14621688272

         10,730

26/07/2021

TONG THUY DUONG -   14621832204

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THANH DUNG -   14621832929

           2,000

26/07/2021

NGUYỄN VIỆT ANH -   14621833292

         20,000

26/07/2021

HUYNH THAI PHUONG -   14621834390

           3,200

26/07/2021

VO NGOC HIEU -   14621834429

         20,000

26/07/2021

TA QUANG TIEN -   14621941894

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN NGỌC THÙY HƯƠNG - 14621835492

         20,000

26/07/2021

CHÂU THỊ NGỌC LIÊN -   14621836207

         10,000

26/07/2021

PHẠM THỊ KIM ANH -   14621836370

         20,000

26/07/2021

TRẦN THANH NAM -   14621944049

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN TRẦN NGỌC TRUNG - 14621944469

       200,000

26/07/2021

ON NHAT BINH PHU -   14621837966

           1,000

26/07/2021

HUỲNH THỊ MỸ BÌNH -   14621945921

           4,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐINH THÚY   VY   - 14621947328

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN DUY BÌNH -   14621947423

         10,000

26/07/2021

NGUYEN THUY VI -   14622120261

         20,000

26/07/2021

NGUYEN MINH NGOC -   14622228479

         20,000

26/07/2021

VÕ UYỂN NHI -   14622228566

         13,500

26/07/2021

NGUYEN THI HAO -   14622228682

         10,000

26/07/2021

DO VAN HUY -   14622121944

         20,000

26/07/2021

TRẦN THANH TÂM -   14622123057

         15,000

26/07/2021

BÙI SĨ ANH -   14622231275

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN TẤN ĐẠT -   14622231562

       200,000

26/07/2021

TRẦN THÁI QUỲNH -   14622232192

           2,000

26/07/2021

Phạm Hải Đăng -   14622125456

         20,720

26/07/2021

TRAN NIEN KHANG -   14622125586

       200,000

26/07/2021

LIEOU KIEN CHINH -   14622125701

           5,000

26/07/2021

NGUYỄN THÙY AN -   14622232843

           2,000

26/07/2021

Phat Truong -   14622126758

           5,000

26/07/2021

LA QUY TUAN -   14622127237

       100,000

26/07/2021

DANG THI KIM THANH - 14622234578

          50,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ LẮM -   14622128220

         20,000

26/07/2021

DƯƠNG THỊ THƯ -   14622235314

         10,000

26/07/2021

VU THAO NGUYEN -   14622369666

           9,216

26/07/2021

QUÁCH VĂN VINH -   14622237686

         20,000

26/07/2021

DO CHAU HUONG GIANG - 14622371014

         50,000

26/07/2021

VU THANH BINH -   14622237996

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN VĂN HỮU -   14622238104

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN THANH YÊN -   14622372279

         20,000

26/07/2021

LE THI BICH TUYEN -   14622373063

         20,000

26/07/2021

LE THI SO -   14622430102

           1,999

26/07/2021

TRỊNH XUÂN ĐỨC -   14622373962

         10,000

26/07/2021

ĐÀM NGUYỄN KHÁNH LINH -   14622430622

         20,000

26/07/2021

VÕ QUAN TRÍ -   14622430762

         20,000

26/07/2021

HUYNH QUYEN -   14622430827

         20,000

26/07/2021

PHUNG VAN PHUC -   14622375874

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN NGỌC NGUYÊN TRÂM -   14622376093

           1,000

26/07/2021

HUYNH QUOC TUAN -   14622376235

         13,708

26/07/2021

NGUYỄN KHÁNH MINH -   14622433030

           1,000

26/07/2021

BÙI NGỌC THẢO -   14622378365

         20,000

26/07/2021

LAM HUNG -   14622436453

         17,356

26/07/2021

NGUYEN THI QUYEN TRAN -   14622593637

         10,000

26/07/2021

NGUYEN THI ANH TUYET - 14622593765

         20,000

26/07/2021

THÁI TƯỜNG THI -   14622671044

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐÌNH VINH -   14622594936

         20,000

26/07/2021

TRAN THI NGUYET ANH -   14622597107

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN ĐINH ĐAN -   14622839105

         10,000

26/07/2021

ĐOÀN THỊ CẨM TÚ -   14622675992

         10,000

26/07/2021

THÁI VĂN SƠN -   14622676896

         20,000

26/07/2021

DANG TRAN THU HIEN -   14622842243

           7,500

26/07/2021

TRẦN HỮU NHÂN -   14622843162

         20,000

26/07/2021

TRẦN THÁI DƯƠNG -   14622930281

           1,101

26/07/2021

NGUYEN BAO TRUNG -   14622931095

         50,000

26/07/2021

PHAN NGỌC DUNG -   14622932459

         10,000

26/07/2021

HO THI THANH HANG -   14623079837

         30,000

26/07/2021

NGUYỄN VĂN THAO -   14623080290

         10,000

26/07/2021

ĐÀO NGỌC DƯƠNG -   14622937726

         20,000

26/07/2021

LÊ NGỌC HOÀNG YỂN -   14623083003

       20,000

26/07/2021

LÊ NGỌC THÀNH NHÂN -   14623083358

           2,900

26/07/2021

NGUYEN THI NHU Y -   14623169768

       100,000

26/07/2021

NGUYEN VAN CUONG -   14623171346

       100,000

26/07/2021

GIANG HỮU VINH -   14623171483

            4,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH TÚ -   14623171702

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN HỒNG THẮNG -   14623309425

         20,000

26/07/2021

MAI NGUYEN HONG PHUONG - 14623176626

           1,000

26/07/2021

TRƯƠNG VĨNH QUANG NHẬT -   14623177256

         50,000

26/07/2021

VU HOANG YEN -   14623311407

         20,000

26/07/2021

ĐINH QUANG HUY -   14623177730

       100,000

26/07/2021

PHAN HUY LAP 1 -   14623312225

         20,000

26/07/2021

THÁI NHỰT TIÊN -   14623312277

       100,000

26/07/2021

NGUYEN VU HOANG ANH PHI -   14623400235

         20,000

26/07/2021

DAO THI CAM NHUNG -   14623314815

       200,000

26/07/2021

NGUYEN NGOC PHUONG THAO -   14623401842

         20,000

26/07/2021

NGUYEN DICH LONG -   14623402646

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI HONG HANH -   14623317044

         20,000

26/07/2021

TRẦN THỊ THÚY LIỄU -   14623403847

           1,000

26/07/2021

VÕ THỊ BÍCH -   14623404013

         20,000

26/07/2021

PHAM KIM YEN -   14623404301

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU -   14623407155

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THU HÀ -   14623551006

         20,000

26/07/2021

PHẠM XUÂN TRUNG -   14623407848

           1,000

26/07/2021

LY NGOC HOA -   14623407998

         20,000

26/07/2021

TRUONG NHAT THY -   14623552926

         21,913

26/07/2021

CÙ HỮU HẬU - 14623639636

       100,000

26/07/2021

TRAN THI HUYNH NHU -   14623554166

           1,000

26/07/2021

ĐỖ THỊ BÉ NGOAN -   14623645951

         50,000

26/07/2021

HUỲNH TRỌNG HẢI -   14623770076

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ LỢI -   14623770183

           1,000

26/07/2021

NGUYEN NGOC CHIEN -   14623647259

         22,000

26/07/2021

NGUYEN VAN TAN -   14623771679

         10,000

26/07/2021

ĐOÀN MINH QUANG -   14623881479

         20,000

26/07/2021

LE QUOC HOA -   14623882229

            2,000

26/07/2021

NGUYỄN BÙI HƯƠNG VY -   14623777008

         50,000

26/07/2021

NGUYEN THI BICH SA -   14623778247

         50,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN -   14623886450

         10,000

26/07/2021

HUYNH TRUNG DUNG -   14623887486

       500,000

26/07/2021

QUẢN PHÚC HOÀNG -   14623888101

           6,193

26/07/2021

TRAN VAN THOA -   14624014045

         50,000

26/07/2021

TRẦN THANH NHÀN -   14624103829

         20,000

26/07/2021

TRAN THI CHI HUONG - 14624107667

        20,000

26/07/2021

Đào Tấn Phong -   14624309870

       100,000

26/07/2021

ĐẶNG KIỀU ANH -   14624233577

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH THƯ -   14624311926

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THE NHAN -   14624316056

         50,000

26/07/2021

NGUYEN BICH TRAM -   14624318182

         10,000

26/07/2021

DINH NGOC THUY VI -   14624572931

           3,096

26/07/2021

DO PHUONG TAM -   14624497419

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN CHÍ THÔNG -   14624694088

         10,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THU YẾN -   14624771041

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THẾ ANH -   14624772059

           2,000

26/07/2021

LY LY HUYNH -   14625051349

         12,810

26/07/2021

HỒ THỊ KIM HÂN -   14625053198

           1,000

26/07/2021

DUONG NGOC MINH -   14625055524

       100,000

26/07/2021

VŨ HOÀNG ANH TUẤN -   14625156358

         20,000

26/07/2021

LÝ THÀNH NHÂN -   14625157278

         50,000

26/07/2021

DƯƠNG BẢO NGỌC -   14625381412

         20,000

26/07/2021

PHẠM THỊ KIM KHÁNH - 14625315330

       100,000

26/07/2021

TỐNG VĂN THANH -   14625383854

           3,200

26/07/2021

BÙI THỊ HỒNG NGUYÊN - 14625387068

         20,000

26/07/2021

TRAN NGOC DAT -   14625387535

           2,000

26/07/2021

VI THỊ THU THẢO -   14625618940

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN XUÂN DŨNG -   14625513641

           1,000

26/07/2021

TRẦN THU TRANG -   14625514916

         20,000

26/07/2021

LE THI TRUONG GIANG - 14625515206

         50,000

26/07/2021

ĐÀO THỊ MỘNG THU -   14625626718

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN MINH HIỆP -   14625787786

         20,000

26/07/2021

TRẦN THỊ KIM ANH -   14625864594

           3,000

26/07/2021

VI THI NGOT -   14625868259

           3,000

26/07/2021

PHAN THỊ THANH -   14626024448

         10,000

26/07/2021

LÊ NGUYỄN THÙY TRANG - 14626027594

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG - 14626028131

         20,000

26/07/2021

NGUYEN LE BAO QUYEN - 14626366128

         20,000

26/07/2021

PHẠM VĂN TUYẾN -   14626501 000

         20,000

26/07/2021

LE THANH NHAN -   14626367791

           6,736

26/07/2021

VÕ THỊ HUỲNH NHƯ -   14626738756

           5,500

26/07/2021

VO THI THUY AN -   14626739401

         20,000

26/07/2021

PHẠM THỊ YẾN - 14627015249

           2,000

26/07/2021

LƯU THẾ CHIẾN -   14627336286

           2,000

26/07/2021

LÊ VĂN MẾN -   14627495909

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN THU HƯƠNG -   14627552948

         10,000

26/07/2021

BỬU MINH TÀI -   14627496131

       20,000

26/07/2021

TRẦN VĂN THÔNG -   14627553795

         20,000

26/07/2021

NGO VAN DUNG -   14627800685

           1,000

26/07/2021

VU KHANH LY -   14627992771

         10,000

26/07/2021

A NHI -   14628080504

         20,000

26/07/2021

VŨ PHI HOÀNG -   14628083377

           1,000

26/07/2021

VŨ THỊ THÙY TRANG -   14628350670

           7,000

26/07/2021

PHẠM THỊ MỸ DUYÊN -   14628353568

         20,000

26/07/2021

TRANG TAN DAT -   14628814843

           2,000

26/07/2021

TRAN VAN NHUNG -   14628886922

         20,000

26/07/2021

DUONG THI HA -   14628887533

         50,000

26/07/2021

PHAM THI HUYEN -   14629130565

         20,000

26/07/2021

LE VAN THANH -   14629359777

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH TÂM -   14629283789

         20,000

26/07/2021

NGUYEN VAN CUUONG -   14629285365

           4,000

26/07/2021

TRẦN THỊ THU HÀ -   14629366141

           5,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THU HÀ -   14629367881

         50,000

26/07/2021

NGUYỄN HỒNG HẠNH -   14629583706

         10,000

26/07/2021

NGUYEN HOANG TU CHAU -   14629584137

         20,000

26/07/2021

ĐỖ THỊ HỒNG LÊ -   14629646475

         50,000

26/07/2021

NGUYEN MAI THI -   14629816361

         10,000

26/07/2021

TRUONG VAN NANG - 14629816601

         50,000

26/07/2021

MONG HAI TOAN -   14629817981

         50,000

26/07/2021

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO -   14629886743

         24,800

26/07/2021

TRAN THI NHAT QUYNH - 14630060233

         50,000

26/07/2021

NGUYEN THI HUYNH HOA -   14630149631

           5,000

26/07/2021

NGUYEN THUY PHUONG THAO -   14630065453

           3,000

26/07/2021

NGUYỄN KIM NGÂN -   14630068290

         50,000

26/07/2021

LÊ THẾ ANH -   14630333045

         20,000

26/07/2021

PHAN QUOC TRUONG - 14630392666

           1,000

26/07/2021

HUYNH NGOC THI -   14630337214

         50,000

26/07/2021

THÁI NGỌC HẢI -   14630593527

           1,000

26/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14630924971

           2,000

26/07/2021

NGUYEN KIM HUONG - 14631459824

         20,000

26/07/2021

LÊ NHẬT KHA VY -   14631395981

         10,000

26/07/2021

CHU THỊ PHƯƠNG NHUNG - 14631468146

           5,000

26/07/2021

QUÁCH THỊ THU THẢO -   14631698425

         20,000

26/07/2021

ĐỒNG DUY KHANG -   14631703725

         20,000

26/07/2021

NGUYỄN HỒNG SƠN -   14631705076

           1,000

26/07/2021

ĐẶNG THỊ NGỌC -   14631905488

         10,000

26/07/2021

DO NGAN GIANG -   14632253972

         20,000

26/07/2021

NGUYEN THI XUAN -   14632439996

         9,558

26/07/2021

TRẦN THỊ YẾN -   14632444463

         10,000

26/07/2021

NGUYEN THI THANH THUY -   14632511848

         50,000

26/07/2021

HUYNH TAN DAT -   14632444855

       200,000

26/07/2021

QUACH NHUAN HA -   14632517924

         20,000

26/07/2021

LÊ HỒNG QUÂN -   14632809805

           1,000

27/07/2021

TRẦN THỊ HẢI LINH -   14657676260

         20,000

27/07/2021

NGUYỄN MINH TÚ -   14657863137

           1,000

27/07/2021

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - 14657179518

           5,000

27/07/2021

CAO MINH HOÀN -   14656056689

       200,000

27/07/2021

NGUYỄN TRỌNG THỊNH - 14656730048

           1,337

27/07/2021

HUỲNH TRẦN ÁNH NGỌC -   1465917 000 2

         20,000

27/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14660383801

           1,000

27/07/2021

BUI NGOC MINH CHAU -   14658677100

         26,720

27/07/2021

NGUYEN THI NGOC MAI -   14658466072

         50,000

27/07/2021

BUI NGOC MINH CHAU -   14658725796

         80,000

27/07/2021

HUYNH THI HOA -   14652982786

       500,000

27/07/2021

TRAN TRONG NHAN -   14653471849

       500,000

27/07/2021

LE CAO HOAI LINH -   14651594359

           2,000

27/07/2021

VÕ ANH DUY -   14648086652

           1,000

27/07/2021

NGUYỄN THỊ BÍCH PHỤNG - 14650999232

         50,000

27/07/2021

LE THI HONG HANH -   14655366545

       100,000

27/07/2021

THÁI THANH VŨ -   14655818797

           2,340

27/07/2021

NGUYEN THANH PHUONG - 14655146782

         20,000

27/07/2021

LÊ PHÙ THỌ -   14653950972

           5,000

27/07/2021

NGUYỄN TRUNG HẬU -   14654183615

           1,000

27/07/2021

PHẠM NHƯ HẢO -   14672622376

           1,000

27/07/2021

VÕ THỊ THANH TUYỀN - 14673441910

           1,000

27/07/2021

ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG - 14672093862

         10,000

27/07/2021

NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG -   14671135209

           7,380

27/07/2021

DUONG MANH HUNG -   14671843462

         20,000

27/07/2021

VO THIEN NGON -   14676265609

           1,000

27/07/2021

CHUNG HIẾN ĐÔN -   14676267142

       100,000

27/07/2021

PHAN THUY LIEN -   14675957478

           1,000

27/07/2021

CHU THI PHUONG TRAM -   14673443224

           1,000

27/07/2021

ĐÀO KIM ANH -   14675952205

         20,000

27/07/2021

HOANG TRUONG GIANG -   14664539498

           2,000

27/07/2021

NGÔ QUỲNH ANH -   14665196820

         20,000

27/07/2021

NGUYỄN TRÍ THỨC -   14662289001

           1,000

27/07/2021

DO KHAC CUONG -   14660926708

           5,000

27/07/2021

DƯƠNG THÁI SƠN -   14662091459

           1,000

27/07/2021

LÊ THỊ ÁI VY -   14669479947

         20,000

27/07/2021

THÁI TRỌNG KHÁNH -   14669957791

           1,000

27/07/2021

TRẦN BẢO NGỌC -   14667543501

           1,000

27/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14665702809

           2,000

27/07/2021

NGUYỄN THANH SƠN -   14665917394

           2,000

27/07/2021

NGUYEN TRUNG TUYEN - 14647887889

           4,000

27/07/2021

ĐINH THỊ MỪNG -   14638627721

           9,000

27/07/2021

ÂU MẪN HÙNG -   14639165042

         1,000

27/07/2021

VO THI MY HAU -   14638979951

           1,000

27/07/2021

PHẠM THỊ HIỆP -   14637547510

           1,000

27/07/2021

TRƯƠNG MINH HẢI -   14638489632

           2,000

27/07/2021

HOÀNG THÀNH TÀI -   14640682160

         10,000

27/07/2021

KIEU THI XUAN THAO -   14640682522

       100,000

27/07/2021

DOAN THI THU HUYEN - 14640602514

         50,000

27/07/2021

NGUYEN HAI DUC -   14639165240

       100,000

27/07/2021

NGUYỄN THỊ HOA -   14639610621

           1,000

27/07/2021

NGO DANG TUONG VY -   14634066665

         20,000

27/07/2021

NGUYEN THI TRANG -   14634204109

         20,000

27/07/2021

HUỲNH THỊ LỆ THỦY -   14633880698

         20,000

27/07/2021

NGUYEN DANG HUU DIEN -   14633529846

         20,000

27/07/2021

TRẦN HUỲNH THÚY   NGỌC   - 14633530330

           2,000

27/07/2021

NONG DAM MINH CHAU -   14635757735

       100,000

27/07/2021

VŨ VĂN HIẾU -   14636321546

           5,982

27/07/2021

DO HONG PHONG -   14634676662

         20,000

27/07/2021

VÕ HOÀNG PHÚC -   14634450985

         50,000

27/07/2021

THÁI THỊ KỲ DUYÊN -   14634773504

         20,000

27/07/2021

NGUYEN THI THAO UYEN -   14644812854

         20,000

27/07/2021

NGUYEN NGOC MINH THU -   14645 000 114

         20,000

27/07/2021

ĐỖ THẾ DU -   14644576928

           2,000

27/07/2021

PHAM VAN KHANH -   14644020205

           5,000

27/07/2021

HO BA LONG -   14644236190

         20,000

27/07/2021

NGUYỄN VĂN TẤN -   14647482347

           5,000

27/07/2021

VŨ THỊ HUYỀN -   14647721429

       200,000

27/07/2021

NGUYEN THI PHUONG -   14646602636

         50,000

27/07/2021

BUI NGUYEN THANH HIEN -   14645008152

       200,000

27/07/2021

HO NHU NGUYET -   14645292996

         30,000

27/07/2021

PHAM TO UYEN -   14641694221

         20,000

27/07/2021

LUONG THI KIEU TRINH - 14641979426

           2,000

27/07/2021

VŨ THỊ THU HƯƠNG -   14641596646

         20,000

27/07/2021

NGUYỄN THANH VŨ -   14641593594

           5,000

27/07/2021

LÂM THỊ NGỌC NHUNG - 14641691203

         20,000

27/07/2021

PHẠM THỊ KIM HOA -   14642242600

       200,000

27/07/2021

NGUYỄN THỊ KIM NAY -   14642929166

       100,000

27/07/2021

LE TRUONG LONG -   14641987276

         20,000

27/07/2021

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG -   14641980201

         10,000

27/07/2021

NGUYỄN THU THẢO -   14641913870

         10,000

28/07/2021

NGUYEN TUYET LAN HUONG - 14678009771

         40,000

28/07/2021

PHAM THI HOANG ANH -   14678275067

         20,000

28/07/2021

NGUYỄN HỒNG HẠNH -   14678871471

         20,503

28/07/2021

TRAN THI HUYEN -   14679953538

           1,000

28/07/2021

LANG VĂN CHUNG -   14681912936

           1,000

28/07/2021

NGUYEN QUANG TUAN -   14682371777

           1,000

28/07/2021

HOÀNG THÀNH TÀI -   14683342713

           5,000

28/07/2021

PHAN THỊ THU THẢO -   14684642246

           2,000

28/07/2021

ĐINH KIM OANH -   14685334603

         30,000

28/07/2021

HỒ CAO CƯỜNG -   14687197162

       500,000

28/07/2021

LE THI QUYNH KHANH - 14687471081

         50,000

28/07/2021

ĐẶNG HOÀNG SANG -   14687472490

         20,000

28/07/2021

VÕ HUỲNH TỰ TRỊ -   14687474812

           1,000

28/07/2021

NGUYEN THI KIEU LOAN -   14687797278

       200,000

28/07/2021

ĐỖ THỊ BÉ NGOAN -   14688933557

         10,000

28/07/2021

VU THI THU HUYEN -   14689936808

       100,000

28/07/2021

NGUYEN THANH PHUONG - 14692906598

           1,000

28/07/2021

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM -   14695159308

           3,000

28/07/2021

LÊ THANH NHƯ -   14696956832

         50,000

28/07/2021

NGUYEN THANH NHAN -   14697685248

           1,000

28/07/2021

TẠ MINH HIỂN -   14699446826

         20,000

28/07/2021

LINH QUANG HOP -   14699935638

           1,000

28/07/2021

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH -   14701028611

           2,000

28/07/2021

DAO DUY TOAN -   14701031147

           8,960

28/07/2021

NGUYEN THI THAO TRANG - 14701724086

         20,000

28/07/2021

NGUYEN THI LAN -   14705741171

           2,000

28/07/2021

TRẦN THỊ THU THẢO -   14706509252

         50,000

28/07/2021

NGUYEN THI HONG NHUNG - 14712408493

       100,000

28/07/2021

NGUYỄN VI TƯỜNG THUYẾT - 14714399060

           1,000

28/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14714405166

           2,000

28/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14716784093

           1,000

28/07/2021

NGUYỄN THẾ HUY -   14717615564

           1,000

28/07/2021

NGUYEN THI THUY -   14720793252

       100,000

28/07/2021

NGUYEN THI HA VY -   14721781092

         20,000

28/07/2021

TRAN DOAN HUU VINH -   14722471102

           2,000

29/07/2021

LE THI THANH PHUNG - 14724510496

         10,000

29/07/2021

HÀ THỊ LAN HƯƠNG -   14730359184

           2,000

29/07/2021

LƯU THỊ HẠNH -   14731939099

           1,000

29/07/2021

NGUYEN THI THO -   14733825740

           2,000

29/07/2021

LE HONG NGOC -   14736867585

           1,000

29/07/2021

CAO HOÀNG THẢO -   14737111723

           1,000

29/07/2021

NGÔ NGỌC PHI -   14738679830

         20,000

29/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14739597041

          1,000

29/07/2021

TRẦN THỊ NGỌC HIỀN -   14740246775

           4,000

29/07/2021

HO THI VIET HA -   14742092501

       100,000

29/07/2021

TRẦN QUỐC THUẬT -   14743918315

           6,800

29/07/2021

TRẦN THỊ THU THẢO -   14747571378

        20,000

29/07/2021

ĐOÀN CẨM TÚ -   14748540367

           1,000

29/07/2021

BÙI THỊ PHƯƠNG -   14752573429

         20,000

29/07/2021

NGUYỄN THỊ ĐẦY -   14754240949

           2,000

29/07/2021

NGUYỄN LÊ MINH TRUNG - 14754324914

         15,000

29/07/2021

NGUYỄN LÊ MINH TRUNG - 14754325848

         10,000

29/07/2021

PHẠM VÕ NGUYÊN HẠNH -   14760274994

         20,000

29/07/2021

NGUYEN VAN TINH -   14760828138

           3,000

29/07/2021

LE ANH TOAN -   14761341670

         20,000

29/07/2021

ĐẶNG SƠN TRƯỜNG -   14762249254

           4,000

29/07/2021

LÊ NGUYỄN NGỌC HIỀN -   14762996321

           6,000

29/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14764131048

           2,000

29/07/2021

TIET CHI QUOC -   14769131435

           2,000

30/07/2021

NGUYEN THI THAI HA -   14775224785

         20,000

30/07/2021

TRAN THANH TUAN -   14778041181

           1,000

30/07/2021

BUI HOAI NAM -   14778780387

         20,000

30/07/2021

VÕ THANH TUẤN -   14779082441

           1,000

30/07/2021

DO KHAC CUONG -   14779392123

           1,000

30/07/2021

VÕ HUỲNH TỰ TRỊ -   14781753777

           1,000

30/07/2021

LANG VĂN CHUNG -   14783567908

           1,111

30/07/2021

HUYNH TUYET ANH -   14785305295

         10,000

30/07/2021

DƯƠNG THANH HOA -   14790991794

           1,000

30/07/2021

LÊ ĐỨC UY -   14792409713

           1,000

30/07/2021

LE THI THU THUY -   14793345612

         20,000

30/07/2021

DONG THI QUYNH TRANG - 14794022570

         20,000

30/07/2021

TRẦN NGỌC SƠN -   14800913340

         25,000

30/07/2021

VO THI THU THUY -   14803311135

           1,000

30/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14805204956

           1,000

30/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14813541855

           2,000

30/07/2021

NGUYEN THI THUY TRANG - 14813747008

           1,000

30/07/2021

NGUYEN XUAN TINH -   14815633881

           5,000

30/07/2021

NGUYEN THANH XUAN -   14816328452

         10,000

30/07/2021

DANG THI THU THUY -   14817090482

           1,000

30/07/2021

NGUYỄN THỊ LAN ANH -   14818207557

           5,000

30/07/2021

LÝ LINH CHI -   14818513777

           2,200

31/07/2021

NGUYEN THANH NHAN -   14822911524

           1,600

31/07/2021

NÔNG VĂN ĐIỂM -   14822933046

         20,000

31/07/2021

NGUYEN THUY UYEN -   14823228597

           2,000

31/07/2021

TRẦN MẠNH QUYẾT -   14827620567

           2,000

31/07/2021

HỒ NGỌC HÂN -   14828091057

           2,000

31/07/2021

DO KHAC CUONG -   14828720757

           5,000

31/07/2021

PHẠM NGỌC ÁNH - 14828922669

           1,000

31/07/2021

NGUYỄN THỊ THU THẢO -   14830898322

           1,000

31/07/2021

LƯƠNG THANH NGỌC HẢO -   14832040473

         10,000

31/07/2021

TRẦN NHẬT QUỲNH NGA -   14832872590

           2,100

31/07/2021

HOANG THI NGOC THUY -   14835140126

       100,000

31/07/2021

VO THI THU THUY -   14836949453

           1,000

31/07/2021

NGUYEN THI THUY NGA -   14837074907

           2,000

31/07/2021

NGUYEN VAN TUONG -   14846544881

           1,000

31/07/2021

CAO NGOC QUAN -   14847965872

           5,000

31/07/2021

NGUYEN THI BICH NGOC -   14850084535

         10,000

31/07/2021

LE HA TRUNG DUNG -   14850505090

         20,000

31/07/2021

NGUYEN TRONG CHANH - 14854362735

         50,000

31/07/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14856088295

           1,000

31/07/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14856534001

           2,000

31/07/2021

NGO VAN THAO -   14856801241

           1,000

31/07/2021

MACH DIEU NGOC -   14856855173

           1,000

31/07/2021

CAO NGOC QUAN -   14857331012

           5,000

31/07/2021

VU ANH TUAN -   14861324789

           1,000

1/8/2021

NGUYỄN THỊ KIM THUYẾT - 14874814471

         10,000

1/8/2021

LE HUYNH THI DIEU HANH -   14880619120

           4,000

1/8/2021

CAO THI LAI - 14885307448

           1,000

1/8/2021

PHAM LE TUAN -   14885761454

         20,000

1/8/2021

HA HAI SON -   14886127322

         10,000

1/8/2021

LE THI MY NHUNG -   14888468071

         83,000

1/8/2021

LE THI NHA LINH -   14891952822

         10,000

1/8/2021

NGUYỄN VĂN PHÚC -   14892201972

           1,000

1/8/2021

NGUYỄN THỊ THANH AN -   14892588656

           2,000

1/8/2021

PHAN QUOC TRUONG -   14893033764

           1,000

1/8/2021

VŨ THỊ BÍCH NGỌC -   14895549422

           1,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua VNPAY từ ngày 26/07/2021 - 01/08/2021

 

26/07/2021

NGUYEN TRUNG NGHIA

   43,000,000

27/07/2021

DAO THI NGOC GIAU

         50,000

29/07/2021

LÊ THẢO HÀ

       100,000

30/07/2021

NGUYEN NGOC DANH

         50,000

30/07/2021

HUỲNH THỊ HUỆ

       100,000

30/07/2021

VÕ HUỲNH TỰ TRỊ

       200,000

30/07/2021

Nguyễn Quỳnh Trang

       200,000

30/07/2021

DANG NGOC QUANG

         10,000

31/07/2021

UÔNG NGUYỄN THU TRÂM

     2,000,000

 

Tổng cộng

940,125,774

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày : 26/07/2021 - 01/08/2021:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

26/07/2021

523437. 260721. 222648. Chi Phuong Nguyen gui gia dinh 4164 FT21208790803685

   1,000,000  

26/07/2021

MBVCB. 1270311137. ung ho ma so 4171. CT tu 0081001305167 NGUYEN THI HUE toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

26/07/2021

303096. 260721. 175459. Ung ho 4171 FT21 207793531005

         50,000  

26/07/2021

571497. 260721. 125343. Ung ho Nguyen phi Thuy

       200,000  

27/07/2021

817285. 260721. 225255. ung ho ma so 4170

       100,000  

27/07/2021

SHGD: 1 000 7098. DD: 210727. BO: VU LAN HUONG. Remark: Ung ho Ma so 4159 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA THANH

       500,000  

27/07/2021

MBVCB. 1270961314. Ho tro be Y HOAN. CT tu 0071 000 866092 NGUYEN ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000  

27/07/2021

575720. 270721. 022032. Ung ho gia dinh ong Bon FT 21208609142876

       100,000  

29/07/2021

IBVCB. 1275245803. Ma so 4177: Chi Tran Thi Huyen, tru o thon Phuc Tan, xa Kim Song Truong, huyen Can Loc, tinh Ha Tinh. DT: 0388. 410. 180. CT tu 0691002907318 NGUYEN THI THUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000  

29/07/2021

MBVCB. 1275241058. gui em Le Nguyen Anh Thu. ms: 4106. CT tu 1021794705 NGUYEN DUC VU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000  

29/07/2021

583947. 290721. 202259. Vietcombank; n1020856912; n4171 uh ong e ban

         10,000  

29/07/2021

MBVCB. 1275081997. Ung ho ma so 4177. CT tu 0071001750258 LE HUU MINH QUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000  

29/07/2021

MBVCB. 1275027231. TRINH QUOC THANH chuyen tien cho Tran Thi Huyen ma so 4177. CT tu 0391 000 983622 TRINH QUOC THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

29/07/2021

069326. 290721. 183014. UNG HO CHI TRAN THI HUYEN MA SO 4177

       150,000  

29/07/2021

913077. 290721. 175603. MS 4177 chi Nguyen Thi Huyen.   Can Loc. Ha Tinh

       300,000  

29/07/2021

594295. 290721. 174948. IBFT ung ho ma so 4177

        50,000    

29/07/2021

655667. 290721. 173408. Ung ho ma so 4177 FT21210176751682

       300,000  

29/07/2021

MBVCB. 1274806347. Ck ung ho c. Huyen; n ma so: 4177. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000  

29/07/2021

593141. 290721. 163027. Xin ung ho MS 4177 chi Tran Thi Huyen FT21210808387650

       200,000  

29/07/2021

273733. 290721. 100611. Ong Tu Van giup cho ms 4177 chi Tran thi Huyen FT21210305742427

10,000,000  

29/07/2021

IBVCB. 1273856684. BUI THU HIEN ung ho ma so 4164 Trieu Thi Luan. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   3,000,000  

30/07/2021

470102. 290721. 222924. Ung ho ma so 4177 chi Tran Thi Huyen

       200,000  

30/07/2021

MBVCB. 1276706218. ung ho ms 4177 Chi TRAN THI HUYEN. CT tu 0911 000 071727 NGUYEN DUY MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000  

30/07/2021

224929. 300721. 172636. pk An Phuoc quan 10 giup ms 4178

       700,000  

30/07/2021

224288. 300721. 172328. pk An Phuoc quan 10 giup ms 4170

   1,000,000  

30/07/2021

MBVCB. 1276487366. Ung ho ma so : 4164. CT tu 0451 000 507103 NGUYEN THI NHU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000  

30/07/2021

MBVCB. 1276439180. TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ma 4177 chi Tran thi huyen. CT tu 0021 000 478390 TRAN NGOC MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       600,000  

30/07/2021

020097 042307301 34308202166 de 343893. 22522. 134308. Thanh Nguyen ung ho MS 4177

         50,000  

30/07/2021

IBVCB. 1275660973. Ma so 4177: gui Chi Tran Thi Huyen. CT tu 0501 000 014308 NGUYEN NHAT NGUYEN toi 1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   1,000,000  

30/07/2021

MBVCB. 1275317936. THANH gui chi Tran Thi Huyen ms4177. CT tu 0071 000 671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000  

30/07/2021

159715. 300721. 002548. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Ma so 4106 em LE NGUYEN ANH THU

       100,000  

31/07/2021

IBVCB. 1277658997. Ma so 4176: CT tu 0821 000 083733 LE TUAN ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         50,000  

31/07/2021

IBVCB. 1277657974. Ma so 4177: . CT tu 0821 000 083733 LE TUAN ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         50,000  

01/08/2021

801449. 010821. 221324. ma so 4180 em ho ngoc xuan mai

   1,000,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279983638. Ung ho ma so 4180 em Ho Ngoc Xuan Mai Thon 2 xa hoa phu huyen chu pak Tinh Gia Lai . CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

01/08/2021

216028. 010821. 214511. E ho ngoc xuan mai FT21214530405700

       100,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279931820. Ung ho ma so 4180 Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279914543. Ung ho MS 4180 em Ho Ngoc Xuan Mai, thon 2, xa Hoa Phu, huyen Chupah, Gia Lai. CT tu 0291 000 004443 VU THI THU TRUC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279905009. QUACH HONG HIEN chuyen tien. CT tu 0481 000 694799 QUACH HONG HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         60,000  

01/08/2021

IBVCB. 1279712926. HO TRO CHAU HO NGOC XUAN MAI . CT tu 0181003416971 LE THANH DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279556054. 4180 HO NGOC XUAN MAI. CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279298516. UH ma so 4180, Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0011001236721 DAO XUAN VUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   1,000,000  

01/08/2021

064372. 010821. 132758. Ma so 4177 Chi Tran Thi Huyen

       100,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279221454. HUYNH DUC DUY ung ho : ms 4180 ( Ho Ngoc Xuan Mai). CT tu 0321 000 643871 HUYNH DUC DUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279160202. Ma so 4180 Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0361 000 272325 NGUYEN KHAC GIA BAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

01/08/2021

MBVCB. 1279101278. ms 4180 em Ho Ngoc Xuan Mai. CT tu 0071 000 804201 LAM THANH VI NHAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       250,000  

01/08/2021

028557. 010821. 103113. ma so 4180 e ho ngoc xuan mai

       110,000  

01/08/2021

MBVCB. 1278890599. Duong Viet Te ung ho ms 4177 chi Tran Thi Huyen. CT tu 0041 000 602888 DUONG THI DIEU MY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000  

01/08/2021

MBVCB. 1278889715. Gia dinh Dieu My ung ho ms 4177. CT tu 0041 000 408767 DUONG THI DIEU MY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000  

01/08/2021

MBVCB. 1278869656. Ung ho MS 4156, Trieu Van Chinh sdt 0971884504. CT tu 0011001775104 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000  

 

Tổng tuần

27,630,000    

Đang được quan tâm