Danh sách bạn đọc ủng hộ ủng hộ tuần 1/6

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,442,289,328 đồng.

Chi tiết: Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 31/5- 6/6:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/5/2021

Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms 4107; Ms4108; MS4111; Ms4113; MS4117; MS4118; MS4122 (Mỗi h/c 500k); Ms4109; MS4110; MS4112; MS4114; Ms4115; MS4116; Ms4119; Ms4120; Ms4121 (Mỗi h/c 1,000,000 đ)

     12,500,000

31/5/2021

Mai Ngọc Thương (Số 905 CT3 Bắc Linh Đàm -HN) Giúp Ms4119; Ms4120; MS4121 (Mỗi h/c 400k)

       1,200,000

1/6/2021

Nguyễn Minh Tuấn (Số 15/8/379 Đội CẤn - Ba Đình -HN) Ủng hộ Bắc Ninh - Bắc Giang

           500,000

1/6/2021

Nguyễn Hồng Trang (Số 15/8/379 Đội CẤn - Ba Đình -HN) Ủng hộ Bắc Ninh - Bắc Giang

           500,000

2/6/2021

Bác Hòa (Ngọc Hà -HN) Giúp MS4104; Ms4108; Ms4110; Ms4119; Ms4121 (Mỗi h/c 200k); MS4112 (500k)

       1,500,000

3/6/2021

gia đình Hùng Điềm (HN) Giúp MS4110

           500,000

3/6/2021

Gia đình Tuyết Châu (HN) giúp Ms4123

           400,000

3/6/2021

Gia đình Huyền Trang (HN) Giúp MS4125

           300,000

3/6/2021

Bà Tường (HN) giúp Ms4114

           200,000

4/6/2021

Lã Hồng Quang (Lạc Long Quân -HN) Giúp Ms4126; Ms4125; Ms4124; Ms4123; Ms4122 (Mỗi h/c 300k)

       1,500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/05/2021

Một độc giả giúp MS 4117

       1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/05/2021

706915. 300521. 235815. Ma so 3486 ung ho em Dau Thi Hien FT21151004966188

           200,000

31/05/2021

532518. 300521. 235110. Ung ho be ma so 4121

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166509397. ms 4121 Hoang Thi Hiep, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

702709. 300521. 233850. Ung ho gia dinh chi Hoan Thi Hiep ba thuoc Thang Hoa FT21151091088649

           100,000

31/05/2021

684182. 300521. 224219. Ung ho ma so 4121 FT21151800543033

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166473111. VU Ma so 4117: Chi Nguyen Thi Nam vo a Tinh thon 7 Quang Cat To TH dang dieu tri kho hoi suc tich cuc bv Viet Duc. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

630178. 310521. 215516. Ung ho MS 4121 chi Hoang Thi Hiep,   Thanh Hoa. Cam on bao Dan Tri rat nhieu FT21152960988080

       1,000,000

31/05/2021

626059. 310521. 214936. Ung ho MS 4122, co Hoang Thi Diu, Quang Tri. Cam on bao Dan Tri rat nhieu FT21152675711060

       1,000,000

31/05/2021

843645. 310521. 214100. LE THI THO UH MS4121

           200,000

31/05/2021

063726. 310521. 202627. UNG HO MS 4122 - 310521 - 20: 26: 07 063726

           100,000

31/05/2021

724800. 310521. 192552. Ung ho e Dau Thi Hien ms3486 tai nghia hung nam dinh

           100,000

31/05/2021

308892. 310521. 163419. Ung ho ms 4112 FT21151404417720

           200,000

31/05/2021

145797. 310521. 160615. NMV69 ung ho ma so 4122 Hoang Thi Diu

           100,000

31/05/2021

145463. 310521. 160522. NMV69 ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1167522799. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4115: Ba Vo Thi Tan: Thon 2A, xa Hoa Tien, huyen Krong Pak, tinh Dak Lak. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1167516214. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

31/05/2021

/Ref: P1860582 Ref: P1860582 Uh: Ma so 4110 : Dao Thi Phuong Anh: Dia chi   - thon 4, xaThuan Hung, huyen Khoai Chau, tinh Hung Yen : DT -   0356706999 DVC: HOANG NGHIA MANH

           100,000

31/05/2021

675512. 310521. 142335. ( Trieu trai tim -   Mot y chi ) - Ung Ho : Bac Giang chong dich

           250,000

31/05/2021

965007. 310521. 142309. UNG HO MA SO 3486 - 310521 - 14: 25: 04 965007

           500,000

31/05/2021

671038. 310521. 141848. Uh: Ma so : 4094 :   Chi Nguyen Thi Hang : Dia chi -   xom Binh Nghia, xa Nghia Binh, huyen Nghia Dan, Nghe An : DT   - 0372. 499. 623

           100,000

31/05/2021

668666. 310521. 141531. Uh: Ma so 4095 : Ba Dinh Thi Em : Dia chi   - Ap 5, xa Dinh Trung, Binh Dai, Ben Tre : DT - 0363667076

           100,000

31/05/2021

663704. 310521. 140937. Uh: Ma so 4111: Anh Ho Van Lang - Ho Van Tri : Dia chi -   thon Tra Nga, xa Tra Phong, huyen Tra Bong, Tinh Quang Ngai

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10036410. DD: 210531. BO: LE MINH DUC. Remark: Le Minh Duc ung ho ms 4121 Hoang Thi Hiep

       1,000,000

31/05/2021

661537. 310521. 140705. UH: Ma so 4114 : Chi Nguyen Thi Lam -   Dia chi: Xom Trung Hong, xa Dien Hong, huyen Dien Chau, Nghe An

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1167327227. 1. Ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu. Tam huu,   Tirieu Trung, Trieu Phong, Quang Tri. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

070589. 310521. 131122. Ma so 4122 hoang thi diu FT21151306259998

           100,000

31/05/2021

189895. 310521. 103300. LE THAO ho tro ma 4121 Hoang Thi Hiep Chuc cac con som khoi benh

          500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166942185. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4122 co hoang thi diu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

31/05/2021

478977. 310521. 102241. LE THI TUYET NHUNG chuyen tien

           300,000

31/05/2021

SHGD: 10023179. DD: 210531. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4122. Chuc c binh tam

           300,000

31/05/2021

827271. 310521. 092444. Ung ho ma so 4122 FT21151875261334

             50,000

31/05/2021

SHGD: 10005693. DD: 210531. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4122 ( 300); 4121 ( 500); 4120 ( 300); 4119 ( 400); 4118 ( 500); 4117 ( 500); 4116 ( 500)

       3,000,000

31/05/2021

SHGD: 10019982. DD: 210531. BO: TRAN MINH LAN. Remark: Ma so 4121

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10000666. DD: 210531. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4120

             50,000

31/05/2021

MBVCB. 1166705743. 4121. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/05/2021

672158. 310521. 074028. ung ho dau thi yen ma 3486

           200,000

31/05/2021

750327. 310521. 072954. Ma so 3485 ung ho em Dau Thi Hien xom10 nghia lam nghia hung nam dinh FT21151431840284

           200,000

31/05/2021

659706. 310521. 070054. UNH HO MS 3486 Em DAU THI HIEN

           100,000

31/05/2021

289107. 310521. 061538. IBFT Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166511648. 4121 hoang thi hiep. CT tu 0541000258393 BUI VAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166507709. ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0011004032789 TRAN THU TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1166506489. Ung ho MS 4121. CT tu 0031001101863 TRAN TUAN LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

052027. 300521. 232605. Ung ho MS 4121

           150,000

31/05/2021

529979. 300521. 231602. ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep nho Dan tri gui toi Hiep som nhat co the cam on quy bao

           500,000

31/05/2021

309339. 300521. 231518. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4121

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166484997. Cafe NAM house, 15/1 Le Hong Phong tp Da Nang, Ung ho Ma so 4103 Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0041000177463 PHAM ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1166483025. ung ho ms 4121 hoang thi hiep . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

687578. 300521. 225034. MS 4112. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21151942139646

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166479280. Ung ho MS 4121: Chi Hoang Thi Hiep. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

196626. 300521. 224544. ung ho ma so 4121 HOANG THI HIEP

           500,000

31/05/2021

526332. 300521. 224029. Phuong Nhung ung ho ma so 4121 4120 Moi ma so 500000

       1,000,000

31/05/2021

525078. 300521. 223011. Ung ho Ma so 4115 chi Vo Thi Tan xa Hoa Tien huyen Krong Pak tinh Dak Lak

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166465125. MS 4103 chung tay cung chien si tuyen dau chong dich . CT tu 0351001039379 NGUYEN THI THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

524558. 300521. 222624. Ung ho Ma so 4120 Vo Van Quoc xa Thanh Phu huyen Co Do tp Can Tho

           300,000

31/05/2021

292969. 300521. 222601. Trang Dai - Giup do ma so 4121

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1168436284. ung ho ba Hoang Thi Diu o tinh Quang Tri. CT tu 0071000636634 NGO NGOC CHIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

618767. 310521. 213948. giup ms 4121, chi Hoang Thi Hiep FT21152279203262

       5,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1168385899. ung ho 4116. CT tu 0591001717155 NGUYEN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1168380904. ung ho 4097. CT tu 0591001717155 NGUYEN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

574490. 310521. 204821. Dong Duc Hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4119, 20, 21, 22. CAU NGUYEN QUAN THE AM BO TAT GIA HO FT21152534646281

       2,000,000

31/05/2021

571314. 310521. 204453. Ung Ho Ma So 4122 Ba Hoang Thi Diu FT21152378245506

             50,000

31/05/2021

568932. 310521. 204217. Ong Tu Van giup do ms 4122 ba Hoang Thi Diu FT21152065284079

       2,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1168307536. Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1168304631. ung ho ms 4114 Nguyen Thi Lam. CT tu 0451000293946 NGUYEN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1168293518. Co Ha ung ho MS 4120 Vo Van Quoc. CT tu 0451000293946 NGUYEN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1168289350. TRAN TIEN VIET GIUP MA SO 4121 HOANG THI HIEP. CT tu 0281000419315 TRAN TIEN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

31/05/2021

MBVCB. 1168288933. Ung ho Ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu. . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

557703. 310521. 203023. Ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam vo anh Tinh FT21152779974661

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1168275337. Ung ho MS 4121. CT tu 0451000293946 NGUYEN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1168179190. MS 4112. CT tu 0451000392885 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

048635. 310521. 191545. UNG HO BA HOANG THI DIU MA SO 4122 TAM HUU TRIEU TRUNG TRIEU PHONG QTRI - 310521 - 19: 18: 22 048635

           500,000

31/05/2021

471271. 310521. 190053. Ung ho ma so 4121 FT21151014961169

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1168054209. Ung ho Ms 4121 - Hoang Thi Hiep. CT tu 0451001910607 DANG VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

189980. 310521. 181803. Ung ho Hoang thi hiep . Ma so 4121

       1,000,000

31/05/2021

IBVCB. 1168017204. NGUYEN KHAC TUNG ung ho ma so 4121. CT tu 0991000016766 NGUYEN KHAC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

SAL2021151S068004841001 HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE. 486858 NGAY 27. 05. 2021

           500,000

31/05/2021

0200970 423053117 5215202142 c 3893399. 5778. 175215. Ung ho nhan ai

           200,000

31/05/2021

02009704 23053117512 1202122 d 9892517. 5774. 175122. Ung ho nhan ai MS 4122

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1167951323. Ho tro ma so 4122 hoang thi diu thon tam huu xa trieu trung huyen trieu phong tinh quang tri. CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

IBVCB. 1167933518. qshrhr. CT tu 0071002474557 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

IBVCB. 1167929195. shbfhhb. CT tu 0721000667793 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

MBVCB. 1167869538. ung ho Ma so 4122 - ba Hoang Thi Diu. CT tu 0011004036500 NGUYEN XUAN PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1167858929. DUONG THI MY HUE chuyen tien giup ma so 4122 Hoang Thi Diu. CT tu 0071002915107 DUONG THI MY HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

31/05/2021

IBVCB. 1167807476. mft. CT tu 0721000655329 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

IBVCB. 1167799244. Yen ung ho ma so 4122. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1167797257. Yen ung ho ma so 4121. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1167795172. Yen ung ho ma so 4120. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1167792786. Yen ung ho ma so 4119. CT tu 0011003003952 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

728486. 310521. 163711. ung ho ma so 4122

           100,000

31/05/2021

725704. 310521. 163059. ung ho ma so 4122

             50,000

31/05/2021

MBVCB. 1167721193. LUU THI NGOC HUYEN ung ho MS 4066 Hoang Thi Thu Thuy , cam on. CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

501240. 310521. 161954. LUU THUY LINH ung ho ma so 4118

           200,000

31/05/2021

288089. 310521. 161930. Ma so 4115 ba vo thi tan FT21151899513225

           500,000

31/05/2021

286946. 310521. 161842. Ma so 4109 ong pham van dat FT21151940883101

           500,000

31/05/2021

285521. 310521. 161739. Ma so 4117 chi nguyen thi nam FT21151184507608

           500,000

31/05/2021

284756. 310521. 161708. Ma so 4118 ba ly thi tho FT21151780980406

           500,000

31/05/2021

845129. 310521. 161616. LUU THUY LINH ung ho ma so 4122

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1167694516. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma So 4122: Ba Hoang Thi Diu.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

31/05/2021

492203. 310521. 161258. LUU THUY LINH ung ho ma so 4103

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1167651005. Duong dinh tu ho tro Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. . CT tu 0011002499283 DUONG DINH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

163835. 310521. 155935. Ma so 4122 Hoang Thi Diu Tam Huu Trieu Trung Trieu Phong Quang Tri

           100,000

31/05/2021

252421. 310521. 155337. Chung tay chong dich FT21151816189200

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1167625587. Tam hn ung ho ms 4122 ba hoang thi diu. CT tu 0011004286119 HOANG MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

SHGD: 10045414. DD: 210531. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4122 Hoang Thi Diu

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10012491. DD: 210531. BO: NGUYEN TAN DIEN. Remark: CT

           500,000

31/05/2021

SHGD: 10012492. DD: 210531. BO: NGUYEN TAN DIEN. Remark: CHUYEN TIEN CHO CHI NGUYEN THI NAM MA SO 4117

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1167615396. PHAN THI HIEN chuyen tien cho chi Hoang Thi Thu Thuy co con trai la be Bao Son bai nao. CT tu 0091000667097 PHAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

31/05/2021

699544. 310521. 153145. Ung ho ba Ly Thi Tho ma so 4118 nuoi chau Nguyen Duc Hieu

           700,000

31/05/2021

DANG THI PHUONG UNG HO TIEN MA SO 4122 1 TRIEU DONG

       1,000,000

31/05/2021

IBVCB. 1167499222. gsg. CT tu 0531002578454 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

IBVCB. 1167494559. jdr. CT tu 0911000066954 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

975653. 310521. 145657. UNG HO MS 4121 HOANG THI HIEP   - THANH HOA - 310521 - 14: 56: 57 975653

           500,000

31/05/2021

176273. 310521. 145549. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4099 VA 4106 FT21151940645810

       1,000,000

31/05/2021

IBVCB. 1167455440. Ung ho Ma so 4122 Ba Diu. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

31/05/2021

173369. 310521. 145331. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4100 FT21151006656533

           300,000

31/05/2021

IBVCB. 1167440142. a. CT tu 0911000046805 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

IBVCB. 1167422241. nfndf. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               2,000

31/05/2021

SHGD: 10000675. DD: 210531. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. Remark: CTUH MS4121 HOANG THI HIEP, THON BAMX. THANH LAM, H. BA THUOC, T. HOA, DT: 0353900730 ( HIEN EM HIEP DANG CHAMCON TAI KHOA NGOAI, BV NHI THANH HOA

       2,000,000

31/05/2021

IBVCB. 1167408949. Giup ma so 4122 ba Hoang Thi Diu . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

31/05/2021

007812. 310521. 143330. Nho quy bao chuyen cho ma so 4122 xin cam on

           100,000

31/05/2021

375659. 310521. 142941. Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu Dia chi Thon Tam Huu xa Trieu Trung huyen Trieu Phong tinh Quang Tri

           100,000

31/05/2021

670679. 310521. 141742. Gd Hung Nhuan Bach Khoa Ha Noi ung ho ma so 4117

           100,000

31/05/2021

669892. 310521. 141509. Gd Hung Nhuan Bach Khoa Ha Noi ung ho ma 4121

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1167363061. LE VAN LUONG chuyen tien MS 4103. CHUNG TAY chong dich. CT tu 0771000591457 LE VAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1167347055. PHAM NGOC NHUNG ung ho MS4122 Ba Hoang Thi Diu. Trieu phong. quang Tri. CT tu 0021001801607 PHAM TIEN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

102829. 310521. 134906. Ung ho ma so 4120 anh Vo Van Quoc FT21151705734061

           300,000

31/05/2021

091255. 310521. 133632. Ck ma so 4121 Hoang Thi Hiep FT21151500587025

           200,000

31/05/2021

091168. 310521. 133627. Ung ho ma 4091 FT21151110586839

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1167240994. DANG MY AN ung ho ma so: 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1167230088. giup do chi Hoang Thi Hiep ma so 4121 thon Bam, Thanh Lam,   Ba Thuoc, Thanh Hoa. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/05/2021

IBVCB. 1167213303. Ma so 4116 Mam non San Chai. CT tu 0181002882905 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

IBVCB. 1167212386. Ma so 4120 Anh Vo Van Quoc. CT tu 0181002882905 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

041329. 310521. 123515. Linh br giup MS 4121 Hoang Thi Hiep FT21151959002634

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1167164957. MS 4122. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1167146610. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4121. CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1167139627. TRAN HUU THANH ung ho ma so 4120. CT tu 0491000032757 TRAN HUU THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

IBVCB. 1167137352. fhrdhg. CT tu 0911000057615 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

31/05/2021

MBVCB. 1167136327. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4122 ba Diu. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10001562. DD: 210531. BO: PHAM NGOC MINH. Remark: Ma so 4121 Hoang Thi Hiep ChargeDetails OUR

           500,000

31/05/2021

926957. 310521. 114133. SANHSEACO GUI MS 4122 - 310521 - 11: 41: 30 926957

             50,000

31/05/2021

MBVCB. 1167095028. LE DINH NGHIA NAM chuyen tien giup anh VO VAN QUOC. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         170,000

31/05/2021

MBVCB. 1167094703. Ung ho MS4118. CT tu 0491000409208 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1167080878. ms 4117 chi nguyen thi nam. CT tu 1019365483 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1167071385. ms 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 1019365483 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       4,000,000

31/05/2021

921162. 310521. 112224. UNG HO MA SO: 4117 CHI NGUYEN THI NAM ( VO ANH TINH) - 310521 - 11: 22: 07 921162

           300,000

31/05/2021

105447. 310521. 111146. GIA DINH TRUONG THANH PHONG GOP CHO HOANG THI HIEP

       1,000,000

31/05/2021

IBPS/SE: 79334001. DD: 310521. SH: 10000634. BO: VO THIEN TRUNG0943807. GOI TIEN DONG GOP CHO TRUONG HOP ANH HO VAN LANG - 4111   ( VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           150,000

31/05/2021

946407. 310521. 110527. Nguyen thi huyen ung ho ma so 4103 chuc viet nam som day lui dich benh FT21151603068158

           300,000

31/05/2021

933112. 310521. 105428. Tung Nguyen giup ma so 4121 Hoang Thi Hiep -   Cam on bao Dan Tri FT21151217427687

           200,000

31/05/2021

924464. 310521. 104727. Ung ho ma so 4122 ba Hoang Thi Diu FT21151574014868

       1,000,000

31/05/2021

603429. 310521. 104342. Ung ho ma so 4103

           500,000

31/05/2021

845820. 310521. 103637. Chuyen tien ba Hoang Thi Diu

           500,000

31/05/2021

IBVCB. 1166961062. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. . CT tu 0181002216424 LE THUY HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1166960106. Ma so 4103 chung tay cung cs tuyen dau chong dich. CT tu 0011000612283 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

297811. 310521. 102208. Nguyen trong luan ung ho ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam

           200,000

31/05/2021

293265. 310521. 101931. Nguyen trong luan ung ho ma so 4119 chi Tran Thi Van Hong

           200,000

31/05/2021

288904. 310521. 101711. Nguyen trong luan ung ho ma so 4121 chi Hoang Thi Hiep

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1166871342. Ma so 4122. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1166865259. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0021000401992 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10022497. DD: 210531. BO: NGUYEN HUU THANH HA. Remark: Gui ho tro MS 4121 HOANG THI HIEP

           500,000

31/05/2021

SHGD: 10018510. DD: 210531. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4121

             50,000

31/05/2021

SHGD: 10018442. DD: 210531. BO: NGUYEN HUU THANG. Remark:   Ma so 4121 Hoang Thi Hiep.

             50,000

31/05/2021

IBVCB. 1166859964. Ung ho Ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). CT tu 0181001575266 NGUYEN ANH THY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

IBVCB. 1166860442. ma so 4122. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           120,000

31/05/2021

MBVCB. 1166857998. GD Hung THANH Tr ck ung ho ( MS4117, MS4118,   MS4120, MS4122) x100. 000 dong. CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

31/05/2021

MBVCB. 1166842925. Gd Kim Thanh ung ho MS4115x150k; MS4121x150k. CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1166831419. Ung ho ma so 4122 ( Ba Hoang Thi Diu). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

SHGD: 10020110. DD: 210531. BO: VU HOANG LINH. Remark: Ma so 4121 Hoang Thi Hiep -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             80,000

31/05/2021

SHGD: 10019729. DD: 210531. BO: NGUYEN THI THAI HA. Remark: MS 4121. HOANG THI HIEP

       1,000,000

31/05/2021

SHGD: 10019279. DD: 210531. BO: NGUYEN HUU DONG. Remark: Ms 4121 Hoang thi Hiep , thon bam,   xa Thanh lam , huyen Ba thuoc , thanh hoa

       1,000,000

31/05/2021

825241. 310521. 092245. Nho dantri gui den ma so 4121 FT21151073041405

           100,000

31/05/2021

FB LAN VU UNG HO MA SO 4102

       1,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1166795305. ma so 4122. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

31/05/2021

MBVCB. 1166790199. ma so 4121. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

31/05/2021

IBVCB. 1166789369. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1166786335. bi bong. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

IBVCB. 1166782456. thuoc truong mam non Thu Ta. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

          100,000

31/05/2021

IBVCB. 1166775843. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

SHGD: 10013146. DD: 210531. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4120 Vo Van Quoc

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166769468. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4121. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

31/05/2021

315320. 310521. 090234. IBFT ung ho co Hoang Thi Diu ma 4122

           300,000

31/05/2021

879114. 310521. 090222. ONG BA DAN THUY DONG GOP MS 4116 TRUONG MAM NON SAN CHAI HA GIANG - 310521 - 09: 02: 18 879114

       1,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1166755178. Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu. CT tu 0021001275362 DAO LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

564194. 310521. 090054. Ung ho ma so 4122

           500,000

31/05/2021

889901. 310521. 085839. Ung ho chi Hoang Thi Hiep ms 4121

           500,000

31/05/2021

801184. 310521. 085823. Ung ho 4121 chuc 2 be mau khoe FT21151797170535

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166747832. Ma so 4120, anh Vo Van Quoc . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

145080. 310521. 085110. ma so 4121

            20,000

31/05/2021

120220. 310521. 085338. 0943. 844915 Ung ho ma so 4121.

           500,000

31/05/2021

IBVCB. 1166734090. Ung ho Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/05/2021

SHGD: 10000921. DD: 210531. BO: BUI THU LE. Remark: Ung ho ma so 4121 -   Hoang Thi Hiep

           200,000

31/05/2021

SHGD: 10000624. DD: 210531. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep

             50,000

31/05/2021

SHGD: 10021051. DD: 210531. BO: NGO TRONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4121, chi Hoang Thi Hiep. Co len anh chi nhe.

           200,000

31/05/2021

SHGD: 10022041. DD: 210531. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4121 Hoang Thi Hiep

         100,000

31/05/2021

SHGD: 10000110. DD: 210531. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4121: HOANG THI HIEP. THON BAM,   XA THANH LAM, HUYEN BA THUOC, THANH HOA DIEN THOAI: 035. 3900. 730

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166707549. Ung ho MS 4122: Ba Hoang Thi Diu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

SHGD: 10001358. DD: 210531. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4112

       2,000,000

31/05/2021

SHGD: 10002023. DD: 210531. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4119

             50,000

31/05/2021

706664. 310521. 082906. Ong Tu Van giup ms4121, chi Hoang Thi Hiep chua benh cho 2 con

       2,000,000

31/05/2021

MBVCB. 1166697671. 4122: Hoang Thi Diu. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

065271. 310521. 082719. Vinh Nam ung ho ms 4122 ba Hoang Thi Diu

           100,000

31/05/2021

772559. 310521. 082234. Trieu trai tim mot y chi thuong men Bac Giang FT21151276536437

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1166675711. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

31/05/2021

766743. 310521. 081214. Ung ho 4122 FT21151057067290

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166663477. DAO TRONG TU giup chi bHoang Thi Hiep MS 4121.   thon Bam, xa Thanh Lam, huyen Ba Thuoc Thanh Hoa. CT tu 0011002383185 DAO TRONG TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

007109. 310521. 080130. Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

31/05/2021

MBVCB. 1166640001. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 4122. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166636631. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

31/05/2021

MBVCB. 1166626377. Ung ho ms 4122 - ba Hoang thi Diu. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

MBVCB. 1166596166. Ung ho MS. 4121. CT tu 0011002043937 NGUYEN MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

IBVCB. 1166590579. Thuy Dung - ung ho ma so 4120 : anh Vo Van Quoc. CT tu 0391000973359 PHAM CONG NGHIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

31/05/2021

738865. 310521. 063943. Nghiem Minh Khang UH ma so 4116 FT21151807258708

           100,000

31/05/2021

024152. 310521. 063933. Ung ho hoang thi hiep ma so 4121 thanh lam ba thuoc thanh hoa

           100,000

31/05/2021

872060. 310521. 061756. Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           300,000

31/05/2021

652232. 310521. 061437. Chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Hiep. MS 4121

           100,000

31/05/2021

733971. 310521. 055813. 4121 Ung ho FT21151663950967

       1,000,000

31/05/2021

032066. 310521. 055659. Ung ho ms 4210 anh Vo Van Quoc

           300,000

31/05/2021

019062. 310521. 054730. Gui ms 4121 chi hoang thi hiep

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1166566017. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0181002276893 CAO VE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

31/05/2021

720130. 310521. 013345. Ms 4121 mong 2 con khoe lai 98750 FT21151422399583

           400,000

31/05/2021

718921. 310521. 012025. Ung ho 4121 Hoang Thi Hiep 0353900730 FT21151900737843

           200,000

31/05/2021

101090. 310521. 012321. Ung ho Ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

31/05/2021

857524. 310521. 010243. MA SO 4121: HOANG THI HIEP - 310521 - 01: 04: 41 857524

       1,000,000

31/05/2021

715111. 310521. 004636. Ung ho 4121 FT21151741518462

           300,000

31/05/2021

715014. 310521. 004558. Ung ho quy tam long ma so 4121 chau Lo Thi Thanh Huyen FT21151600959638

           500,000

31/05/2021

534897. 310521. 003834. MS 4121 Hoang Thi Hiep

         200,000

31/05/2021

MBVCB. 1166526310. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

31/05/2021

MBVCB. 1166523765. ma so 4121. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

31/05/2021

002374. 310521. 000903. Uh ms 4121 hoang thi hiep

           200,000

31/05/2021

MBVCB. 1166522798. Gia dinh be gai cat la Lach em trai tan mau. CT tu 0021000237754 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

31/05/2021

199876. 310521. 001108. UH chau ma so 4121 hoang thi hiep

           500,000

31/05/2021

533313. 310521. 000539. co Cuc Tra giup Ms 4110 Dao Thi Phuong Anh va Ms 4121 Hoang Thi Hiep

           600,000

01/06/2021

IBVCB. 1168495160. Ung ho 300, 000 moi hoan canh 4119, 4120, 4121, 4122. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

01/06/2021

562477. 010621. 210657. ung ho ma so 4123 e Quynh FT21153279089170

           200,000

01/06/2021

560343. 010621. 210436. Dong gop cho chi NGUYEN THI NAM vo anh Tinh FT21153004314406

           500,000

01/06/2021

534630. 010621. 203803. Ma so 4123 - Dang Hieu Danh FT21153122860821

           250,000

01/06/2021

MBVCB. 1170373922. Ung ho 4112 GD Miu Na. CT tu 0071000367105 DOAN THI HAI YEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

01/06/2021

412942. 010621. 183443. Pham Quoc Khanh Tay Ninh ung ho ma so 4123 FT21152144476471

           500,000

01/06/2021

SHGD: 10010174. DD: 210601. BO: TRAN THI MY LE. Remark: IBUNG HO MS 4119, 4120, 4121, 4122, 4123 - MOI MA 200. 000 D

       1,000,000

01/06/2021

SHGD: 10016479. DD: 210601. BO: TRAN THI MY LE. Remark: IBUNG HO MS 4112 -   UNG HO BAC GIANG CHONG DICH COVID

       2,000,000

01/06/2021

IBVCB. 1169957514. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4123: Dang Hieu Danh. ??Dia chi: Ap Phu My, Xa Phu Quy,   Thi xa Cai Lay, Tien Giang. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

IBVCB. 1169883216. Code 3442: Pham Thi Lan from K78/H30/18 Le Thanh Nghi Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Danang City. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1169877589. Code 3782: Nguyen Thi Ngoc Thanh from 505 Bui Huu Nghia Street, Binh Thuy Ward, Binh Thuy District, Can Tho City. . CT tu 0491000056189 RACHMAT MULIA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

689281. 010621. 150313. Ung ho em Dau Thi Hien ms 3486 Nam Dinh. 689281

           200,000

01/06/2021

SHGD: 10001772. DD: 210601. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI MA SO 4123

             50,000

01/06/2021

992732. 010621. 142422. Thanh Huong ung ho 4080 4084 4088 4089 4090 4095 4100 4108 4109 4121

       1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1169629630. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho ms 4123. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

187334. 010621. 140945. GD NV&TN UHMS 4121 - 010621 - 14: 11: 27 187334

           200,000

01/06/2021

100383. 010621. 140150. Ma so 4123 - a Dang Hieu Danh -   cau chua chua lanh cho vo anh FT21152009414377

           500,000

01/06/2021

030758. 010621. 123932. Ung ho gia dinh anh Dang Hieu Danh,   ma so 4123. FT21152333711371

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169234459. UH HC 4123: a Dang Hieu Danh. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

908250. 010621. 104217. Ung ho ms 4123 chau Truc Quynh FT21152208680643

           300,000

01/06/2021

849489. 010621. 095137. Ung ho T5 FT21152898173738

       5,000,000

01/06/2021

SHGD: 10014511. DD: 210601. BO: NGUYEN THI HA. Remark: Gui toi gia dinh ma so 4121

       1,000,000

01/06/2021

990381. 010621. 091746. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

             89,000

01/06/2021

MBVCB. 1168906825. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4123 anh dang hieu danh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/06/2021

SHGD: 10014755. DD: 210601. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4106

             50,000

01/06/2021

248982. 010621. 090201. Ma so 4123

           200,000

01/06/2021

792928. 010621. 085610. Ung ho ma so 4123 FT21152173261970

             50,000

01/06/2021

780320. 010621. 084202. Ung ho 4116 FT21152089043008

           300,000

01/06/2021

779690. 010621. 084117. Ung ho 4123 FT21152940736005

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1168565903. Ma so 4122 : ba Hoang Thi Diu. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

849922. 310521. 235711. MS 4122 ba Hoang Thi Diu

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168549565. ung ho MS 4122. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

675175. 310521. 231935. Ung ho ma so 4117, chi Nguyen Thi Nam, vo anh Tinh FT21152797512044

           300,000

01/06/2021

670372. 310521. 230723. Nguyen Thi Ngoc Palm Garden,   LB, HN ung ho MS4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich FT21152123312008

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1168505686. Ms 4106: Le Nguyen Anh Thu. CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168503842. Ma so 4073, chi Nguyen Thi Giang. CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1168501487. Ma so 4068 chi Nguyen Thi Thu. CT tu 0911000026139 DO NGUYEN NHAT TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1170691523. ung ho ms4123. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1170685080. Ba Hoang thi diu. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1170682651. 4123 -   dang huu danh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1170680570. 4121 -   Hoang thi Hiep. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170664030. NGUYEN TAN TUAN ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0181003342759 NGUYEN TAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

599186. 010621. 215018. Ung ho gia dinh hoang thi hiep o ba thuoc thanh hoa FT21153510483774

           100,000

01/06/2021

594914. 010621. 214452. Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh FT21153985741512

           300,000

01/06/2021

586358. 010621. 213420. UNG HO MA SO 4121 FT21153763858270

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170538785. NAG TO THANH TAN chung tai cung cac chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0021000251291 TO THANH TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1170508386. ma so 4123. CT tu 0601000468316 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

108610. 010621. 201021. Ung ho con chi DAO THI MINH chau ba LY THI MO Ma so 4118

           200,000

01/06/2021

107679. 010621. 200653. Ung ho chau TRUC QUYNH cua gia dinh DANG HIEU DANH Ma so 4123

           200,000

01/06/2021

490191. 010621. 195249. Ung ho tu thien MS 4123 - Dang Hieu Danh FT21152003805835

           200,000

01/06/2021

482513. 010621. 194522. Giup Ma so 4123 FT21152732486903

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1170416892. Vuong Manh Quan, Vuong Nhat Linh ung ho Ma so 4103. CT tu 0361000228868 DO THI PHUONG HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170397213. ms 4123 uh anh Dang Hieu Danh. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1170393876. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0481000760209 LE BA BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1170385284. Ma so 4123: Dang Hieu Danh. CT tu 0481000760209 LE BA BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

751019. 010621. 184242. Ma so 4123 Dang Hieu Danh

             50,000

01/06/2021

212272. 010621. 184231. Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1170269936. N. CT tu 0441000768439 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            20,000

01/06/2021

MBVCB. 1170262478. DO DINH THUONG ung ho ms: 4123. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1170236112. a. CT tu 1017788005 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             1,000

01/06/2021

376544. 010621. 175717. Ung Ho Hoang Thi Diu MS 4122 FT21152486859705

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170185956. Ung ho anh Vo Van Quoc - MS 4120. CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1170168648. Ung ho ma so 4123 : Dang Hieu Danh. CT tu 0021001011111 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1170154079. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0491001926355 NGUYEN VAN TOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

330882. 010621. 171709. MS 4123 tam long nhan ai FT21152144188760

           500,000

01/06/2021

040347. 010621. 171301. Chung tay day lui Covid 19

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170100757. 4123. CT tu 0071000637107 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

048876. 010621. 165728. Ung ho ms 4123

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1170064891. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0441000681496 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

304378. 010621. 165544. Ma so 4103 FT21152339713690

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1170054475. VU PHUONG LINH ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0021000360722 VU PHUONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

669069. 010621. 165237. Ung ho ms 4123

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170019045. PHAM PHAN HUY ung ho MS 4121. CT tu 0541000196632 PHAM PHAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1170008141. PHAM PHAN HUY ung ho ms 4123. CT tu 0541000196632 PHAM PHAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1169975936. Ung ho ma so 4123. CT tu 0301000349241 NGUYEN HOAI LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

263139. 010621. 162320. Nguyen Thi Minh Ngoc ung ho chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich ma so 4103 FT21152014376025

       1,000,000

01/06/2021

261795. 010621. 162218. UNG HO MA SO 4123 FT21152747797002

           100,000

01/06/2021

IBVCB. 1169922656. 4123. CT tu 0061001149348 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1169891990. Ma so 4123: Dang Hieu Danh. CT tu 0091000243102 NGUYEN THI QUE ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1169888162. ma so 4121: HOANG THI HIEP. CT tu 0091000243102 NGUYEN THI QUE ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169858758. Chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich. CT tu 0201000615322 LUONG THI HA LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

SHGD: 10031750. DD: 210601. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

01/06/2021

SHGD: 10031506. DD: 210601. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1169838980. Ung ho Ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/06/2021

MBVCB. 1169835813. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4123 anh Danh. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169830242. Ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

197058. 010621. 153319. TTTP ung ho Ms4123 Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021

196775. 010621. 153212. TTTP ung ho Ms4122 ba Hoang Thi Diu

           100,000

01/06/2021

196228. 010621. 153027. TTTP ung ho Ms4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

           100,000

01/06/2021

195801. 010621. 152851. TTTP ung ho Ms4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

           100,000

01/06/2021

IBVCB. 1169804954. TRAN NGOC LINH ung ho Ma so 4103:   Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0061001149865 TRAN NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169802143. Ung ho MS 4103 chung tay chong dich. CT tu 0181003564261 NGUYEN THI MAI TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1169794805. TRAN NGOC LINH ung ho ma Ma so 4112:   Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0061001149865 TRAN NGOC LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169789488. Ung ho MS 4111 Ho Van Lang. CT tu 0181003564261 NGUYEN THI MAI TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

181868. 010621. 151640. Ung ho ma so 4123, Dang Hieu Danh FT21152017529447

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169779754. Ma so 4121 Thuong be gai 9 tuoi bi cat lach. CT tu 0071003206314 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/06/2021

SHGD: 10011992. DD: 210601. BO: CHAU GIA TRUNG. Remark: Ma so 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

01/06/2021

559780. 010621. 150359. DHP doc gia bao Dan tri ung ho MS 4123

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169733560. Ung ho MS 4123. CT tu 0021001087579 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

SHGD: 10001843. DD: 210601. BO: NGUYEN HUYNH VI THAO. Remark: ung ho Ma so 4123 Dang Hieu Danh

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1169719246. Giup MS4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

150177. 010621. 144827. UH Hoang Thi Hiep ma so 4121 FT21152058440402

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1169703177. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 4123:   Dang Hieu Danh. CT tu 0031000315125 TO HOANG NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1169698603. Giup ma so 4123 Dang Hieu Danh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1169695713. Ung ho Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0491000074933 TO DUY HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

01/06/2021

MBVCB. 1169687375. Ung ho ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0491000074933 TO DUY HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169668199. Ung ho chi Hoang Thi Hiep ( ma so 4121). CT tu 0071001022700 HUYNH VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169667722. Ung ho Ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0021001369859 NGUYEN THI LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169656703. Ung ho anh Vo Van Quoc ( ma so 4120). CT tu 0071001022700 HUYNH VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169653537. Tang Hoang Thi Hiep 4121. CT tu 0221000003269 VU THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169648532. Ung ho ma so 4121 . CT tu 0491001654930 NGUYEN THI TUYET LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

991967. 010621. 142208. Ung ho Ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1169638028. Tu MS 4118 den MS 4123. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           600,000

01/06/2021

IBVCB. 1169634077. Tu MS 4110 den MS 4117. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           800,000

01/06/2021

MBVCB. 1169634595. Ung ho ma 4116. CT tu 0021001299360 TRAN BAO QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169628989. Ung ho ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu, Quang Tri. CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169617112. Ung ho ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0021000316258 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169599070. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4123: Dang Hieu Danh.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

01/06/2021

IBVCB. 1169572427. Con bi benh tan mau. CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/06/2021

151637. 010621. 134602. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 4123

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169564743. ma so 4123. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/06/2021

979975. 010621. 134305. Ung ho ma so 4118 ly thi tho

           100,000

01/06/2021

167722. 010621. 014127. Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep

           100,000

01/06/2021

084777. 010621. 133848. ma so 4066 hoang thi thu thuy

       1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1169546973. Ma so 4107 chi Ho Thi Canh . CT tu 0861000032866 NGUYEN THI THANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

293595. 010621. 133534. ISL20210601133529110 - ung ho ma so 4121 hoang thi hiep

           200,000

01/06/2021

977938. 010621. 133532. NGO THI DOAN TRANG chuyen tien

           100,000

01/06/2021

075612. 010621. 133503. Vietnam co len. Cac chien si tuyen dau co len FT21152778522357

           500,000

01/06/2021

641305. 010621. 133133. Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           300,000

01/06/2021

662589. 010621. 132636. BUU MAI giup 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102

           180,000

01/06/2021

934992. 010621. 131940. Ung ho chi NGUYEN THI NGOC HO chuc chi manh khoe

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169501877. 4103 chung tay chong dich. CT tu 0451000415805 DUONG TUAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

SHGD: 10004239. DD: 210601. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. Remark: CTY TIEU CHUAN UNG HO MA SO 4123 DANG HIEU DANH, AP PHU MY, XA PHU QUY, THI XA CAI LAY, TIEN GIANG,   DT: 0353727636

           500,000

01/06/2021

964866. 010621. 124005. Ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh xa Phu Quy thi xa Cai Lay Tien Giang

           300,000

01/06/2021

028057. 010621. 123624. Ong Tu Van cuu giup ms 4123 Dang Hieu Danh FT21152858933950

       2,000,000

01/06/2021

233341. 010621. 002621. ban doc ung ho ma so 4121:   Hoang Thi Hiep

       1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1169411179. Ma so 4123?Dang Hieu Danh. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

325120. 010621. 121821. Nho DT chuyen mot chut qua nho toi noi chong dich

           300,000

01/06/2021

004603. 010621. 121136. ung ho ms 4123 dang hieu danh FT21152089821760

             50,000

01/06/2021

272428. 010621. 120733. bao vy ck hoang thi hiep ms 4121

       1,000,000

01/06/2021

983339. 010621. 114858. Ma so 4118 - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT21152858760042

           100,000

01/06/2021

157335. 010621. 114701. UNG HO GIA DINH EM: HOANG THI HIEP. MA SO: 4121 - 010621 - 11: 46: 13 157335

           500,000

01/06/2021

499718. 010621. 114114. UNG HO MA SO 4123

             50,000

01/06/2021

974988. 010621. 114048. Ms 4123 be Dang Ng Truc Quynh FT21152089705849

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169317945. Minhphuc ung ho ma 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0141000519595 VU THI MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

009752. 010621. 113454. ma so 4103 vu ngoc vinh ung ho chong dich

           500,000

01/06/2021

920967. 010621. 113448. MoMo T0912 699053T1 2513961452T9 70436Tung ho MS 4107

       2,000,000

01/06/2021

967866. 010621. 113352. Kim loan giup ms 4121 FT21152133521568

       2,000,000

01/06/2021

967380. 010621. 113325. Ms 4104 , Nguyen Thi kim Huong FT21152178143602

           200,000

01/06/2021

920352. 010621. 113105. MoMo T091269 9053T12513 891003T97 0436Tung ho MS 4123

       2,000,000

01/06/2021

920106. 010621. 112951. MoMo T09126 99 053T12513 889699T 970436Tung ho MS 4108

       2,000,000

01/06/2021

962382. 010621. 112840. Ms 4106 , em Le nguyen anh Thu FT21152050002744

           200,000

01/06/2021

953965. 010621. 112109. Ung ho ms4123, 4121 moi hc 250k FT21152403354029

           500,000

01/06/2021

377162. 010621. 111351. VHY - UH Ma so   4121 Hoang Thi Hiep chuc 2 con som khoe lai

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169244422. Ma so 4123. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

032768. 010621. 110950. BNHA CK MS 4123

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1169238996. uh. 4119. 4120. 4121. 4122. 4123. moi ms 500000 . CT tu 6938383838 DANG KIM ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169236921. Chuyen tien cho chau Dang Nguyen Truc Quynh. CT tu 0781000444790 TRAN ANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

IBVCB. 1169233812. Ung ho gia dinh anh Dang Hieu Danh - Tien Giang   ( ma so 4123). CT tu 0251002476135 NGUYEN DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169233388. Pham Quoc Bao giup MS 4112 4116 4118 4121 4123 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 DO THANH KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/06/2021

253303. 010621. 110438. Ma so 4123 Dang Hieu Danh Dia chi Ap Phu My Xa Phu Quy Thi xa Cai Lay Tien Giang

           100,000

01/06/2021

146515. 010621. 110314. MS 4123 DANG HIEU DANH - 010621 - 11: 05: 12 146515

       1,000,000

01/06/2021

127844. 010621. 110433. Ung ho ma so 4121

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169183819. Ung ho Dang Hieu Danh MS: 4123. CT tu 1014975338 BUI ANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169179581. Ung ho ba Vo Thi Tan MS: 4145. CT tu 1014975338 BUI ANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169167376. Ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169166680. Ma so 4118: Ba Ly Thi Tho. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169159964. Ma so 4115: Ba Vo Thi Tan. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169154489. Ma so 4117: Chi Nguyen Thi Nam ( vo anh Tinh). CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

901168. 010621. 103615. Nghiem Minh Khang UH ma so 4123 FT21152340138438

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169147077. Ma so 4119: Chi Tran Thi Van Hong. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169137360. Ma so 4120: Anh Vo Van Quoc. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

334001. 010621. 103147. PHAM HONG HAI giup MS 4122 HOANG THI DIU

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169133477. 4118 4121. CT tu 0611000182262 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169131942. Ma so 4123: Dang Hieu Danh. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

332562. 010621. 103011. PHAM HONG HAI giup MS 4121 HOANG THI HIEP

           300,000

01/06/2021

331431. 010621. 102853. PHAM HONG HAI giup MS 4120 VO VAN QUOC

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169126424. Ma so 4122: ba Hoang Thi Diu. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

330399. 010621. 102820. PHAM HONG HAI giup MS 4115 VO THI TAN

           300,000

01/06/2021

328505. 010621. 102626. PHAM HONG HAI giup MS 4107 HO THI CANH

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169119117. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0121000683112 NGUYEN TRUNG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

880708. 010621. 101843. Dang Tran Ha Thanh ung ho ms 4123 FT21152080031931

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1169095963. Ung ho MS 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy . CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1169080687. a. CT tu 0911000064528 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

01/06/2021

MBVCB. 1169071437. Ms 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0011004162728 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169038221. Chuyen tien ung ho baf Hoang Thi Diu Ma so 4122. CT tu 0491001748629 LE VAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1169032036. Tien ung ho chong covid 403. CT tu 0611001892792 NGUYEN DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

SHGD: 10000017. DD: 210601. BO: LY QUANG MINH. Remark: MINH VA SON GIUP MA SO MS4120 MS4121 MS4122 MOI MA SO 100K

           300,000

01/06/2021

904701. 010621. 094648. ung ho ma so 4123

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169006136. Ms 4123 Dang Hieu Danh . CT tu 0111000802111 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169004537. Tien ung ho ma so 4118. CT tu 0611001892792 NGUYEN DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169002241. Tien ung ho ma so 4117. CT tu 0611001892792 NGUYEN DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168999651. Tien ung ho ma so 4115. CT tu 0611001892792 NGUYEN DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

836419. 010621. 093956. Ung ho ba Hoang Thi Diu ma so 4122 FT21152115108195

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1168960332. VU QUANG HUY ung ho MS 4103: Chung tay cung cac chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0971000012552 VU QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

298789. 010621. 092354. ung ho MS 4123

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1168943996. Ma so 4123 ( Dang Hieu Danh). CT tu 0351000708474 NGUYEN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

314294. 010621. 091309. Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

             50,000

01/06/2021

SHGD: 10015968. DD: 210601. BO: NGUYEN THI THU HANG. Remark: Ung ho ma so 4123: Dang Hieu Danh

           200,000

01/06/2021

114376. 010621. 090937. SANHSEACO GUI MS 4123 - 010621 - 09: 09: 17 114376

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1168902850. Ung ho ma so: 4123. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

802970. 010621. 090751. Pham lan huong 117 tran duy hung ung ho ms 4123 FT21152015804570

          500,000

01/06/2021

799186. 010621. 090331. Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep FT21152268318307

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1168858683. Ung ho ma so 4121 hoang Thi Hiep. CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168850918. ms 4112, ung ho bac giang chong dich. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

785981. 010621. 084835. Ma So 4123 FT21152651315978

           300,000

01/06/2021

162942. 010621. 084225. ma so 4123

             10,000

01/06/2021

MBVCB. 1168821319. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/06/2021

MBVCB. 1168821706. Ung ho MS 4123: Anh Dang Hieu Danh. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/06/2021

SHGD: 10000109. DD: 210601. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4122 Ba Hoang Thi Diu

             50,000

01/06/2021

775373. 010621. 083555. Tung Nguyen giup ma so 4123 Dang Hieu Danh   - Cam on bao Dan Tri FT21152878651238

           500,000

01/06/2021

IBVCB. 1168808685. MS 4121. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

084783. 010621. 082938. Vinh Nam ung ho ms 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168797005. ms 4123. CT tu 0451000499588 NGUYEN HUU DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168791376. Nu sinh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

01/06/2021

MBVCB. 1168771476. LE THI THU TRANG chuyen tien ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich. CT tu 0301000329906 LE THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1168756273. Ma so 4114: Chi Nguyen Thi Lam??Dia chi: Xom Trung Hong, xa Dien Hong, huyen Dien Chau, Nghe An. ??DT: 0336. 690. 664. Chi Lam. CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

IBVCB. 1168744440. Ma so 4123: Dang Hieu Danh. ??Dia chi: Ap Phu My, Xa Phu Quy,   Thi xa Cai Lay, Tien Giang. ??Dien thoai: 0353727636. CT tu 0081000224996 PHAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/06/2021

009624. 010621. 075547. Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1168740418. 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0711000276944 TRAN THI THANH LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1168735764. Ma so 4123: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168721658. p. CT tu 0101001236177 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

01/06/2021

977268. 010621. 073453. ms 4123 Dang Danh Hieu

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1168708497. Ma so 4115 ba Vo Thi Tan, Dia chi: Tinh Dak Lak . CT tu 0441000624785 NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1168704073. Ma so 4123 Dang Hieu Danh, dia chi Cai Lay Tien Giang . CT tu 0441000624785 NGUYEN DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1168686862. DO KIEU OANH chuyen tien ung ho 4122. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1168685335. DO KIEU OANH chuyen tien ung ho 4115. CT tu 0361000267691 DO KIEU OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

MBVCB. 1168678427. VU THI MAI ung ho ma so 4122, 41221. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/06/2021

863163. 010621. 065515. Hue Chanh Nhu chuyen tien cho MS4121 va MS4120 moi ma 250k

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1168662808. ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

177231. 010621. 053737. Ma so 4108: Chi Cao Thi Hoai Phuong ( me be Ngoc Thinh) Dia chi: 327 duong so 1 khu pho 1, phuong Binh Hung Hoa, quan Binh Tan, TPHCM.

           500,000

01/06/2021

176966. 010621. 053334. Ma so 4117: Chi Nguyen Thi Nam. Dia chi: Thon 7,   phuong Quang Cat, thanh pho Thanh Hoa

           500,000

01/06/2021

176694. 010621. 052835. Ma so 4119: Chi Tran Thi Van Hong, Dia chi: Xom My Trung, xa Hung Loc, TP Vinh,   Nghe An

           500,000

01/06/2021

176269. 010621. 052108. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. Thon Bam, xa Thanh Lam, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

           500,000

01/06/2021

MBVCB. 1168621972. NGUYEN TAN AN chuyen tien ung ho MS 4118. CT tu 0281000339693 NGUYEN TAN AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/06/2021

MBVCB. 1168620195. ma so 4121 hoang thi hiep. dong gop huu tam. . CT tu 0281000339693 NGUYEN TAN AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

01/06/2021

010414. 010621. 003652. MS: 4121 HOANG THI HIEP

           200,000

02/06/2021

143970. 010621. 224253. Ma 3486 em dau thi hien

           100,000

02/06/2021

508225. 020621. 211724. MA SO 4124 ANH DOAN ANH NAM - 020621 - 21: 17: 21 508225

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172342866. Ma so: 4123. Dang Hieu Danh. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172341599. Ma so: 4121, Hoang Thi Hiep. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

157119. 020621. 190527. 4124 doan anh nam

           200,000

02/06/2021

362052. 020621. 185321. Ung ho ma so 4124 FT21153030705380

           500,000

02/06/2021

296804. 020621. 174637. Pham Quoc Khanh Tay Ninh ung ho ma so 4124 FT21153014687408

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172066090. 4124. CT tu 0611001894482 TONG QUANG DANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 020621. SH: 10022510. BO: NGUYEN XUAN SANG. 4121

           100,000

02/06/2021

IBPS/SE: 01310005. DD: 020621. SH: 10022542. BO: NGUYEN XUAN SANG. 4124

           100,000

02/06/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 020621. SH: 10022714. BO: NGUYEN XUAN SANG. 4122

           100,000

02/06/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 020621. SH: 10022414. BO: NGUYEN XUAN SANG. 4123

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171719547. Giup ms 4124 - 4112: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,300,000

02/06/2021

263433. 020621. 131734. Ttq ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021

020097 0423060213 14282021c94 a 252897. 10286. 131429. ms 4124 anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           100,000

02/06/2021

146028. 020621. 130637. Ung ho ma so 4124 be Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

086382. 020621. 125014. ung ho ma 4124 a Doan Anh Nam   - bo be Nhat Tan

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171444548. ung ho Ma so 4103: Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0271000519547 DUONG THI THUY KIEU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171393562. DO THANH TU chuyen tien ho tro ma so 4117 Nguyen Thi Nam. CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

952379. 020621. 115650. Ung ho ma so 4124 FT21153941608320

             50,000

02/06/2021

SHGD: 10014593. DD: 210602. BO: LE DINH PHONG. Remark: 4124

           200,000

02/06/2021

584687. 020621. 112155. Tbh ung ho bac giang ms 4112

       1,000,000

02/06/2021

SHGD: 10013758. DD: 210602. BO: DO DUY THANH. Remark: Ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171282439. ms 4124 bo be Nhat Tan. CT tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

896300. 020621. 110205. Gia dinh Phan Hop Minh Huong ung ho ms 4124 Doan Anh Nam FT21153800511028

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171227873. Ung ho ms 4124la 100 k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

841319. 020621. 101109. Ung ho ma 4124 anh doan anh nam FT21153961746121

         200,000

02/06/2021

809504. 020621. 094144. Ung ho ma 4124, chuc be mau khoe FT21153031349063

           200,000

02/06/2021

706632. 020621. 093332. Do Ha Xuyen ( Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4121

           100,000

02/06/2021

706257. 020621. 093301. Do Ha Xuyen ( Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171052941. MS: 4124. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171049035. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4124 anh doan anh nam ( bo chau nhat tan). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

02/06/2021

MBVCB. 1171038950. LE THANH TAI chuyen tien ung ho ma so 4121. CT tu 0251002557714 LE THANH TAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171036703. LE THANH TAI chuyen tien - ung ho ma so 4124. CT tu 0251002557714 LE THANH TAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

02/06/2021

787064. 020621. 092045. Ung ho ma 4124 anh Doan Van Nam FT21153573800047

           250,000

02/06/2021

SHGD: 10000522. DD: 210602. BO: LE CAM VAN. Remark: Gui chau Nhat Tan ma so 4124

           200,000

02/06/2021

779870. 020621. 091346. Hang Nguyen ung ho ma so 4124 FT21153777651537

           300,000

02/06/2021

778164. 020621. 091204. Hang Nguyen ung ho ma so 4123 FT21153645503234

           200,000

02/06/2021

185305. 020621. 090528. UNG HO MA SO 4118

           200,000

02/06/2021

106886. 020621. 090236. Pham Duc Binh ung ho Ma so 4124:   Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           250,000

02/06/2021

755601. 020621. 084807. Chuyen cho ma 4124 FT21153800012130

             50,000

02/06/2021

146563. 020621. 084756. Ung ho ma so 4121

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10000997. DD: 210602. BO: VO THI TUYET HANH. Remark: Tuyet Hanh -   Ung ho MS 4123 - 4122 - 4121 - 4118 - 4117 - 4116 - 4115 - 4114 - 4113 - 4111 -   Moi MS 100. 000VND

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170959834. Ung ho ma so 4124, anh Doan Anh Nam. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

078835. 020621. 083910. Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021

723752. 020621. 080228. Ung ho 4112 chung tay cung bac giang chong dich FT21153814628321

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1170864462. MS 4121 hoang thi hiep. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

641223. 010621. 230030. MS 4121 Hoang Thi Hiep FT21153185908601

           500,000

02/06/2021

142389. 010621. 223328. ms4123 dang hieu danh

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172528069. Ma so 4124 - Doan Anh Nam. CT tu 0611001460385 NGUYEN THI THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

536043. 020621. 222510. Ma so 4124 Anh Doan van nam bo chau Nhat Tan FT21154075758462

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172518849. Thuong be Nhat Tan, chuc be mau hoi phuc. CT tu 0111000333140 TRAN TRONG TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

02/06/2021

768670. 020621. 221336. PHAN THI BANG chuyen khoan ma so 4124 mot chut nho tang chau Nhat Tan bi bong xang

           100,000

02/06/2021

515078. 020621. 221307. UNG HO MA SO 4124 - CHUC CHAU MAU KHOE LAI - 020621 - 22: 13: 11 515078

           200,000

02/06/2021

528320. 020621. 221127. U. ho doan anh nam 4124 FT21154075701644

       1,000,000

02/06/2021

304091. 020621. 220832. Nguyen Thi Phuong ung ho chau Doan Hao Nhat Tan bi bong o Quang Binh Mong so tien nho den tay gia dinh chau

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172506819. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan. CT tu 0351000777269 PHAM TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172501739. NGUYEN VAN KIEN ung ho 4124. CT tu 0211000014843 NGUYEN VAN KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

522220. 020621. 220130. Ung ho ma so 4124 FT21154340900904

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172498765. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0541000340984 BUI THI MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

02/06/2021

081850. 020621. 215640. ung ho ma so 4124 Anh Doan Anh Nam   ( bo chau Nhat Tan )

         300,000

02/06/2021

IBVCB. 1172493054. 4124 chau nhat tan. CT tu 0071000747291 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

081438. 020621. 215535. Ung ho be Nhat Tan ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172492194. Ung ho ma so 4124: Doan Anh Nam. CT tu 0541000233663 NGUYEN THI THU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172491635. MS 4124 Anh Doan Anh Nam. CT tu 0381000455667 VUU NGOC NAM LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172491115. BUI THI NGOC THAO ung ho chau Nhat Tan. CT tu 0071002300789 BUI THI NGOC THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

IBVCB. 1172485000. Anh TUNG Ung ho Ma so 4121 : Hoang Thi Hiep.   ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Om ZamBaLa Zalen Tada Soa Ha ). CT tu 0031000167837 PHAM VAN TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

02/06/2021

IBVCB. 1172478766. Ung ho Ma so 4124 Anh Nam. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

02/06/2021

100637. 020621. 213231. gui anh Doan Anh Nam 4124

           200,000

02/06/2021

120116. 020621. 213142. Ck gui ma so 4124 anh doan anh nam bo chau Nhat tan thon 5 xa lam trach huyen b trach tinh quang binh 0944876385 cam on

       2,000,000

02/06/2021

500413. 020621. 213041. Ung ho be Nhat Tan 4124. Bo Doan anh Nam que quang binh FT21154355098852

           100,000

02/06/2021

161333. 020621. 212649. Ma so 4124 giup chau Nhat Tan 2 tuoi bi bong

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1172455172. TRAN CONG SON ung ho ms 4124 doan anh nam. CT tu 0711000284730 TRAN CONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172454123. Ma so 4124. CT tu 0011004100778 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           250,000

02/06/2021

MBVCB. 1172450918. Ma so 4121. CT tu 0011004100778 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           250,000

02/06/2021

MBVCB. 1172446160. NGUYEN MINH TRI chuyen tien MA SO 4124 ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN). CT tu 8755559999 NGUYEN MINH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172445041. Ung ho 4123. CT tu 0341006053163 VU VAN BA LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172443023. Ma so 4124: anh doan anh nam ( bo chau nhat tan). CT tu 0721000607011 DINH NGUYEN CAO NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172442879. Ung ho 4124. CT tu 0341006053163 VU VAN BA LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

486147. 020621. 211235. UH ms 4124 anh Doan Anh Nam FT21154132285574

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1172434485. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172433607. ung ho ms4124. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

480074. 020621. 210512. 4124 FT21154707590069

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172422865. LY PHUC BACH chuyen tien ung ho 4124. CT tu 9933666626 LY PHUC BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172420127. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172409738. Ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan. CT tu 0491000082866 NGUYEN THUY DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

057829. 020621. 205227. MS: 4124 be NHAT TAN ( 2 tuoi bi bong xang nang do choi tro sinh nhat)

           300,000

02/06/2021

131458. 020621. 205153. ms 4124 Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021

460024. 020621. 204146. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam,   bo chau Nhat Tan FT21154289974986

           100,000

02/06/2021

050060. 020621. 203529. Ma so: 4124

             50,000

02/06/2021

453853. 020621. 203449. Ung ho ma so 4116 FT21153390223650

           100,000

02/06/2021

452126. 020621. 203253. Ung ho ma so 4117 FT21153912731428

             50,000

02/06/2021

451370. 020621. 203201. Ung ho ma so 4115 FT21153144907139

             50,000

02/06/2021

448715. 020621. 202908. Ung ho ma so 4119 FT21153985461081

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1172368106. NGUYEN THI THU TRANG chuyen tien ung ho be Tan bi phong. CT tu 0121000388353 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

500349. 020621. 202758. TANG MS 4124 DOAN ANH NAM - 020621 - 20: 30: 43 500349

       4,000,000

02/06/2021

446478. 020621. 202640. Ung ho ma so 4120 FT21153969334686

             50,000

02/06/2021

445551. 020621. 202538. Ung ho ma so 4123 FT21153762751693

            50,000

02/06/2021

444642. 020621. 202437. Ung ho ma so 4118 FT21153390191592

             50,000

02/06/2021

444172. 020621. 202405. Ung ho ma so 4121 FT21153731081963

             50,000

02/06/2021

443366. 020621. 202312. Ung ho ma so 4122 FT21153992060003

             50,000

02/06/2021

441676. 020621. 202121. Ung ho ma so 4124 FT21153969312716

             50,000

02/06/2021

434069. 020621. 201302. Ung ho ma so 4124 ung ho chau Nhat Tan FT21153732590602

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172338966. ung ho ma so 4123. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 1020123572 PHAM THI HUYEN TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

02/06/2021

431893. 020621. 200730. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho anh Doan Van Nam chau Nhat Tan ma so 4124

           100,000

02/06/2021

680202. 020621. 200651. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan Dia chi Thon 5 xa Lam Trach huyen Bo Trach tinh Quang Binh SDT 0944 876 385

           300,000

02/06/2021

166457. 020621. 200621. Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172332007. ung ho Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan) ms 4124. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

02/06/2021

575737. 020621. 200120. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

420106. 020621. 195743. Toi ung ho ma so 4124, mong con mau khoe lai FT21153015074389

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172313236. ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0071000862971 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

008722. 020621. 195213. Ma so 4124 anh Doan Van Nam

           300,000

02/06/2021

143929. 020621. 194941. ung ho 4123 anh Danh

           100,000

02/06/2021

411812. 020621. 194844. Ung ho em Nhat Tan ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21153420068765

           100,000

02/06/2021

380822. 020621. 194718. ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           200,000

02/06/2021

139026. 020621. 194607. ung ho 4122 ba Diu

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172300458. ma so 4124 PHAM DAC PHUOC ung ho chau Nhat Tan. CT tu 0611001807703 PHAM DAC PHUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

395377. 020621. 193040. 4124 FT21153003714916

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172270384. NGUYEN VAN QUAN chuyen tien ung ho be nhat tan ms 4124. CT tu 0481000872561 NGUYEN VAN QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172269551. Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0451000217990 HA HUY THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

161140. 020621. 192703. Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam   ( bo chau Nhat Tan) Dia chi Thon 5,   xa Lam Trach, huyen Bo Trac

           500,000

02/06/2021

925574. 020621. 191828. ung ho ma so 4124 - be Nhat Tan

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1172252031. ung ho ms 4124. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172251519. ung ho chau Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1172247491. Gui chut tam long cho be Nhat Tan MS 4124. CT tu 0411001108072 NGUYEN THI MONG THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

158536. 020621. 191319. Ma so 4124 A Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           200,000

02/06/2021

079692. 020621. 190449. 4124 ung ho con anh Doan Anh Nam

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172217254. Nhaahn ung ho ms 4124. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172214307. Nhaahn ung ho ms 4123. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172213091. Nhaahn ung ho ms 4122. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

528799. 020621. 185515. Ung ho hoan canh MS 4124

             20,000

02/06/2021

153367. 020621. 184555. giup do ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172180397. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4124. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

348986. 020621. 183936. Nguyen van chinh ung ho ma so 4124.   FT21153117019940

           200,000

02/06/2021

348826. 020621. 183925. Loan - dinhdinh gui ms 4124 anh Doan Anh Nam FT21153003880078

           500,000

02/06/2021

361594. 020621. 183221. Giup MS 4124

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1172160465. chuyen tien ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0071001022305 DIEP HOANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172152650. VU NGOC KHUONG chuyen tien: 4124 Anh Doan Anh Nam ( Bo chau Nhat Tan) Thon 5, xa Lam Trach, Bo Trach,   Quang Binh. CT tu 0371003686268 VU NGOC KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

135700. 020621. 181331. MoMo T0984322 848T12544708 529T970436TGui anh Doan Anh Nam Ms 4121 CHUC CHAU BE MAU KHOE VA NHIEU MAY MAN

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172133592. Giup do be Nhat Tan bi bong xang. CT tu 1013299921 TRAN HUU THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172132569. Ma so 4124 Doan Anh Nam. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1172128928. Dong gop ma so 4122. CT tu 0071000592305 NGUYEN THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

188248. 020621. 180830. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172126302. Dong gop cho ma so 4124. CT tu 0071000592305 NGUYEN THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172114532. 4124. CT tu 0941000004537 NGUYEN THI THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

353263. 020621. 175923. ung ho chau nhat tan ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172111469. Ck cho ba HOANG THI HIEP. CT tu 0071000876660 TRUONG HONG HUYNH GIAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

301439. 020621. 175112. UH ms 4124 chau Nhat Tan 0944876385 FT21153912129599

           100,000

02/06/2021

970164. 020621. 175102. ma so 4124 anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat tan)

           200,000

02/06/2021

298250. 020621. 174807. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21153531506303

           150,000

02/06/2021

MBVCB. 1172087702. Ck ung ho 3124 Doan Anh Nam. CT tu 0611001983216 NGUYEN THI OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

659166. 020621. 174730. Ung ho chau Nhat Tan bi bong,   ma so 4124. Chut tam long mong chau som binh phuc. Thuong chau vo cung

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172084554. Ung ho chau Nhat Tan - ma so 4124. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172073567. ung ho chau Nhat Tan bi bong. CT tu 0691000302293 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

          100,000

02/06/2021

289127. 020621. 173907. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21153491477188

           500,000

02/06/2021

970818. 020621. 173547. Ma so 4124 be Nhat Tan

           300,000

02/06/2021

288120. 020621. 173811. Ung ho ma so 4124 doan anh nam bo chau nhat Tan FT21153709477817

           200,000

02/06/2021

140372. 020621. 174113. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172063096. ung ho chau Nhat Tan, xa Lam Trach, huyen Bo Trach, Quang Binh. CT tu 0611000182296 NGUYEN HAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

463529. 020621. 173124. ung ho ms4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172051608. DOAN XUAN LINH giup do MS 4124 chau nhat tan. CT tu 0861000007065 DOAN XUAN LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

280392. 020621. 173049. 4124 Be Nhat Tan FT21153026309896

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172049104. LE VAN HOP ung ho chau Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0011000067601 LE VAN HOP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

279629. 020621. 173005. Ung ho MS 4118 Ly Thi Tho FT21153307120190

           500,000

02/06/2021

543766. 020621. 172923. Ung ho ma so 4124

             50,000

02/06/2021

081008. 020621. 172839. Ung ho ma so 4124 chuc con mau khoe

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172035991. be bi bong . CT tu 0081001235900 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1172033065. Ms 4124 ung ho chau Nhat Tan. CT tu 0221000054697 LE DINH VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

341386. 020621. 172036. Ma So 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

02/06/2021

905336. 020621. 171814. Gui bo chau Nhat tan MS 4124

           300,000

02/06/2021

264246. 020621. 171605. Ung ho Hoang Thi Hiep , Ma So 4121 FT21153732024960

           300,000

02/06/2021

264029. 020621. 171554. Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep FT21153963126920

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1172012988. Ung ho MS 4124. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

261233. 020621. 171323. Ung ho Doan van Nam, ma so 4124 FT21153950180941

           500,000

02/06/2021

936510. 020621. 171258. Ung ho 4124 anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1172008287. ma so 4124. CT tu 0831000042990 NGUYEN DUC TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

260015. 020621. 171218. Ung ho MS 4124 Doan Anh Nam FT21153793708501

           200,000

02/06/2021

258211. 020621. 171038. Ung ho anh Doan Van Nam ma so 4121 FT21153382030450

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1172001366. Niem am giup ms 4124; Anh doan anh nam ( bo chau nhat tan). CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

881985. 020621. 170601. ms 4124 a Doan Van Nam

           100,000

02/06/2021

252783. 020621. 170551. Tam long nhan ai MS 4124 FT21153674759014

           100,000

02/06/2021

616053. 020621. 170526. ung ho chau Nhat Tan o Quang Binh MS 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171991308. TrienVD ung ho ms 4124 be Nhat Tan. CT tu 0451000391986 VU DINH TRIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

IBVCB. 1171988767. BE ANH MINH, XUAN BACH GIUP DO MS 4124 . CT tu 0011004210014 NGUYEN KIM DIEU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

02/06/2021

153953. 020621. 170400. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171987548. chau Nhat Tan bi phong. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

438197. 020621. 170326. Ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021

335004. 020621. 170149. Ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           200,000

02/06/2021

334464. 020621. 170020. ma so 4124

           200,000

02/06/2021

243193. 020621. 165743. Ho tro be Nhat Tan, mong be mau khoe FT21153419527847

           200,000

02/06/2021

594401. 020621. 165507. Ung ho chau Nhat Tan ma 4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171963520. ung ho be Nhat Tan, ma so 4124. CT tu 0201000571022 VU VAN KY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171957456. Ung ho Ma so 4124 - chau Nhat Tan. CT tu 0011004123313 LE THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171952246. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam . CT tu 0011004043287 BUI THI MY LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171948671. Ung ho chau Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0071001593164 NGUYEN THI QUYNH NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

423469. 020621. 164636. ma so 4124: ung ho giup do chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171944247. ung ho ma so 4124. chau Nhat Tan. CT tu 0011004120241 NGUYEN THI HANG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171943262. NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho Ma So 4124. CT tu 0451000465872 NGUYEN THI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171945538. Ung ho bac giang chong dich. Ms 4122. CT tu 0341007005561 VU THI THANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171943488. Gui Ma so: 4124 Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan bi bong). CT tu 0371000405326 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171938667. ma so 4125: anh Doan Nhat Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0181000166315 HUYNH THI NGOC MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

225399. 020621. 164301. Ung ho be nhat tan FT21153757291941

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171936473. 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

224192. 020621. 164203. Ung ho ms 4124 chau Nhat Tan FT21153461797700

           200,000

02/06/2021

591106. 020621. 164110. UNG HO CHAU DOAN HOANG NHAT TAN MS 4124

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1171931071. Thuy Anh ung ho be Nhat Tan - Ma 4124. CT tu 0721000626995 BUI THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171930153. 4122 Hoang Thi Diu. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171927535. ma so 4124 Doan Van Nam. CT tu 0071000915569 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171916373. HUYNH TRUNG HAU ho tro Ma so 4124. CT tu 0041000311965 HUYNH TRUNG HAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

289914. 020621. 163320. Chuyen tien ung ho chau nhat tan

           500,000

02/06/2021

479341. 020621. 163042. Ung ho be Nhat Tan ma so 4124

           500,000

02/06/2021

571247. 020621. 162650. Chuyen tien ung ho anh Doan Van Nam bo chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021

120679. 020621. 162931. Ms 4124 , nho bao giup chau be bi bong

           300,000

02/06/2021

422895. 020621. 162215. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma so 4124

           300,000

02/06/2021

401152. 020621. 162221. 4124 - Anh Doan Anh Nam -   ung ho cho be Nhat Tan

           200,000

02/06/2021

SHGD: 10010549. DD: 210602. BO: DUONG MINH TAM. Remark: Tam gui tien ung ho anh Doan Anh Nam ba chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171886444. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan Dia chi Thon 5, xa Lam Trach, huyen Bo Trach, tinh Quang Binh. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

02/06/2021

118913. 020621. 162345. ung ho ma so 4124 anh DOAN ANH NAM BO CHAU NHAT TAN

           400,000

02/06/2021

197649. 020621. 162008. Ung ho ma so 4124 chau nhat tan FT21153812007401

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171871890. Ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan), chuc chau mau binh phuc. CT tu 0071001082635 NGUYEN THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

394229. 020621. 161448. ms 4124

          100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171866759. VONG SUI KIU chuyen tien. CT tu 0281001360060 VONG SUI KIU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

187889. 020621. 161201. ung ho Ma so 4124 be nhat tan FT21153667762835

           100,000

02/06/2021

316539. 020621. 161105. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021

183371. 020621. 160805. Ms 4124 Co len con A Di Da Phat FT21153218502403

           400,000

02/06/2021

MBVCB. 1171848843. NGUYEN THI KIM PHUNG ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam. . CT tu 0161000109928 NGUYEN THI KIM PHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

315063. 020621. 160651. UNG HO CHAU NHAT TAN MA SO 4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171840408. ung ho Hoang THI THU THUY ma so 4066. CT tu 0181002917221 NGUYEN THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

888394. 020621. 160341. MS 4124. Doan Anh Nam, Bo Trach -   Quang Binh. 0944876385

           300,000

02/06/2021

SHGD: 10023176. DD: 210602. BO: NGUYEN THI NGA. Remark: Nga thanh hoa - ho tro ma so 4121 hoang thi hiep

       1,000,000

02/06/2021

381269. 020621. 160104. ung ho ma so 4124 mong con mau lanh vet thuong

           200,000

02/06/2021

113214. 020621. 160407. Ung ho chau Nhat Tan o Quang Binh

           200,000

02/06/2021

174634. 020621. 160046. Ung ho be Nhat Tan ma so 4124 FT21153058707397

           100,000

02/06/2021

171003. 020621. 155742. Ung ho MS 4124 - Doan Anh Nam FT21153560700033

           500,000

02/06/2021

850633. 020621. 155432. Ung ho MS 4124 - Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021

437621. 020621. 155348. MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN) - 020621 - 15: 53: 44 437621

       1,000,000

02/06/2021

310297. 020621. 155330. MS 4124 anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

309507. 020621. 155123. MS 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

02/06/2021

878409. 020621. 154907. IBFT Ma so 4124 - anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

160890. 020621. 154907. Nguyen Trong Tien ung ho MS 4124 chau Nhat Tan FT21153334319033

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171803014. GUI MA SO 4124. CT tu 0011002418089 DUONG VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

964636. 020621. 154604. Ung ho ma so 4124 cau be 2 tuoi bi bong xang doan hoang nhat tan

           200,000

02/06/2021

967495. 020621. 154225. ung ho chau nhat tan bi bong

           200,000

02/06/2021

364131. 020621. 154232. VU MANH PHONG chuyen tien

             10,000

02/06/2021

SHGD: 10001183. DD: 210602. BO: LE THI KIM CHI. Remark: LE THI KIM CHI HO TRO MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN) -   BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171785215. Ung ho MS4123. CT tu 0491001697110 TRAN THANH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

959597. 020621. 153510. Ung ho Ma so 4124 chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171769580. Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam. CT tu 0361000360666 LE PHUONG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

143441. 020621. 153419. Ms 4124 ung ho chau FT21153360462300

           200,000

02/06/2021

141658. 020621. 153242. Ma so 4124. Anh doan anh nam. Bo chau nhat tan FT21153949908090

           300,000

02/06/2021

SHGD: 10004599. DD: 210602. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. Remark: CTY TIEU CHUAN UNG HO MA SO 4124 ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN) THON 5 XA LAM TRACH HUYEN BO TRACH TINH QUANG BINH DT: 0944876385

           500,000

02/06/2021

137824. 020621. 152924. Nho dantri gui den ma so 4122 FT21153560593500

           100,000

02/06/2021

134671. 020621. 152642. Ung ho anh Doan Anh Nam FT21153032532140

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171746208. chuc gd manh khoe binh an som vuot qua kho khan. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171737755. chuc cho gia dinh manh khoe binh an som vuot quakk. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

NOP BU TIEN THU PHI BT 0011. 0060 NGAY 2/6/2021

           345,950

02/06/2021

100478. 020621. 151934. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam   ( bo chau Nhat Tan)

       1,000,000

02/06/2021

340585. 020621. 151613. VietHD2 ung ho cac ma 4091 4107 4121 4123 4124 moi ma 200k

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171713934. Ma so 4124 anh Doan Van Nam. CT tu 0021001383435 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

112851. 020621. 150712. Tran Thuy Quynh ung ho ma so 4124 FT21153695611009

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171701295. Ma so 4124 Dan Tri gui giup toi anh Doan Anh Nam. CT tu 0071000600154 BUI QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

197477. 020621. 150833. Ung ho chau be 2 tuoi bi bong xang,   ma so 4124

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171698211. TRAN NGOC HOA ho tro be nhat tan 4124. CT tu 0111000160932 TRAN NGOC HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171695521. Giup do ms 4115 Vo Thi Tan. CT tu 0171003463362 DIEN TAY VY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

02/06/2021

107078. 020621. 150153. Ung ho Doan Anh Nam ma so 4124 FT21153090360257

           200,000

02/06/2021

106447. 020621. 150121. Ms 4124 ung ho chau nhat tan FT21153795860049

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171686184. Ung ho ma so 4124 . CT tu 0451000692848 VU THI PHUONG LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171682846. Ung ho Ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0301000355501 LE HOANG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171684431. Ung ho be Nhat Tan . CT tu 0181002560232 DANG THI CAM DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171676986. TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam. CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

646943. 020621. 145328. ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171676944. 4124. CT tu 0271000030856 TRAN HOAI HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171668646. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho chau Nhat Tan. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171665127. MS 4118, Ly Thi Tho. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

158407. 020621. 144621. Ma so 4124

           200,000

02/06/2021

863251. 020621. 144600. ma so 4124

             50,000

02/06/2021

SHGD: 10001993. DD: 210602. BO: DO THI HUE CHI. Remark: Ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171652061. MS 4124. Doan Anh Nam. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171648321. Ho tro be Nhat Tan. CT tu 0181000122377 PHAN THI TUYET HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

082060. 020621. 143840. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam chau Nhat Tan FT21153205488899

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171646754. MS 4121, Hoang Thi Hiep. CT tu 0281000019356 NGUYEN HA VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

284606. 020621. 143755. ma so 4124 chuc chau be som duoc lanh lan nhe

           100,000

02/06/2021

080601. 020621. 143716. ung ho gd anh nam . ma so 4124 FT21153762409170

           150,000

02/06/2021

MBVCB. 1171643892. NGUYEN HUU DAT ung ho chau Nhat Tan.   ma so 4124. CT tu 0811000078888 NGUYEN HUU DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

079779. 020621. 143633. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam FT21153472356783

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10002002. DD: 210602. BO: VIETINBANK. Remark: VIETINBANK CK NGUOI GUI Nguyen Hoai Nam R19041975640

       1,051,727

02/06/2021

078219. 020621. 143502. Uh ma so 4124 doan anh nam bo chau nhat tan FT21153731424966

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171636433. HOANG THI KIM DUNG chuyen tien giup chau be   - Ma so 4124. CT tu 0011000759411 HOANG THI KIM DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

073356. 020621. 143013. UH ma so 4124 Doan Anh Nam FT21153130001280

           200,000

02/06/2021

073211. 020621. 143005. Ms 4124 - Doan Anh Nam FT21153756897670

           100,000

02/06/2021

072094. 020621. 142859. Ms 4123 - Dang Hieu Danh FT21153793109273

           100,000

02/06/2021

071190. 020621. 142806. Ms 4122 - Hoang Thi Diu FT21153078802212

           100,000

02/06/2021

069523. 020621. 142619. Ma so 4121 - Hoang Thi Hiep FT21153407000720

           100,000

02/06/2021

068647. 020621. 142522. Ma so 4120 - Vo Van Quoc FT21153623683096

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171620232. VU THI NGOC THANH chuyen tien. CT tu 0481000655883 VU THI NGOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,900,000

02/06/2021

066881. 020621. 142333. Ma so 4119 - Tran Thi Van Hong FT21153419055888

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1171619121. Giup chau nhat tan: ma so 4124. CT tu 0451000484556 NGUYEN THI XIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171619737. Ung ho chau Nhat Tan bi bong. CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

02/06/2021

065783. 020621. 142227. Ma so 4118 - Ly Thi Tho FT21153533304724

           100,000

02/06/2021

358542. 020621. 022220. 4124 ung ho chau nhat tan

           200,000

02/06/2021

064885. 020621. 142132. Ma so 4117 - Nguyen Thi Nam FT21153903847981

           100,000

02/06/2021

063808. 020621. 142029. Ma so 4116 FT21153003008725

           100,000

02/06/2021

062518. 020621. 141910. Ma so 4115 - Vo Thi Tan FT21153404013459

           100,000

02/06/2021

062431. 020621. 141904. Ho tro ma so 4124 FT21153795707401

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171611957. MAI THI QUYNH ung ho be Nhat Tan bi bong. CT tu 0781000423447 MAI THI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

154161. 020621. 141429. A DI DA PHAT Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich.

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171603228. ung ho ms 4124 . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171599213. ma so 4124 ho tro be Nhat Tan. CT tu 0111000201505 DANG NGUYEN PHU THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

VCBPAY. 1171599285. Ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0121000644302 LE HOAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

054652. 020621. 141057. Ung ho ms 4124 a Nam bo Nhat Tan FT21153706141638

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171598666. BUI NGOC DUNG chuyen tien 4113 chi pham thi han. CT tu 0541000310358 BUI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

053699. 020621. 140957. Ung ho benh nhan 4124 FT21153064016419

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10018318. DD: 210602. BO: NGUYEN CHI LAN HUONG. Remark: Ung ho em be Doan Hoang Nhat Tan

           200,000

02/06/2021

114715. 020621. 140837. ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan

             40,000

02/06/2021

MBVCB. 1171594581. Ma so 4124. CT tu 0291000331788 TRAN HOANG VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

SHGD: 10005044. DD: 210602. BO: TRAN THI BICH LE. Remark: CTY HUONG VIET UNG HO MS 4123 NU SINH XUAT SAC NHAT KHOI&VIEN CANH DANG DO HOC DUONG VI ME UT

     40,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171587939. MS 4124 - Giup be NHAT TAN. CT tu 0271001096955 NGUYEN ANH KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

579554. 020621. 140353. UH ma so 4121

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171582979. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10003258. DD: 210602. BO: nguyen thi ngoc hanh. Remark: ung ho ma so 4118: ?ba ly thi tho. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.

            50,000

02/06/2021

573772. 020621. 135913. Ung ho chau Nhat Tan 02June21

             50,000

02/06/2021

215195. 020621. 135851. NGUYEN THI YEN CT ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021

SHGD: 10017663. DD: 210602. BO: BUI HUONG GIANG. Remark: QM gui Ms 4124. Be Nhat Tan

           500,000

02/06/2021

IBVCB. 1171576394. Giup ma so 4124 anh Doan Anh Nam . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171574265. TRINH HONG QUAN ung ho chau Nhat Tan Quang Binh, chuc chau khoe manh. CT tu 1015805362 TRINH HONG QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

214531. 020621. 135700. ung ho be Nhat Tan

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171574797. Ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan. CT tu 0961000000728 DUONG THU PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

039062. 020621. 135356. Gui cho chau Nhat Tan ma so 4124 FT21153050538578

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171568343. Ung ho anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0361000225473 NGUYEN QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

275320. 020621. 135202. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

       5,000,000

02/06/2021

403740. 020621. 135120. UNG HO MA SO: 4124 ( DOAN ANH NAM) - 020621 - 13: 53: 20 403740

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171551831. TA CONG TUAN chuyen tien. CT tu 0121001834414 TA CONG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

028280. 020621. 134055. Ma 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan huyen Bo Trach tinh Quang Binh FT21153062071849

           500,000

02/06/2021

SHGD: 10016467. DD: 210602. BO: TRAN BA VINH. Remark: Ma so 4124 giup do be Nhat Tan

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171542557. Ung ho ma so 4124. CT tu 0031000206958 VU DINH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

02009704 23060213360 42021 ce 2 b265323. 10326. 133605. Do Minh Thu CT ung ho chau be ms 4124, mong con khoe

           300,000

02/06/2021

548051. 020621. 133507. ma so 4124

             10,000

02/06/2021

023175. 020621. 133413. Ung ho Ms 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21153032111074

       1,000,000

02/06/2021

IBVCB. 1171536635. Chung tay cung chien sy tuyen dau chong dich. CT tu 0011000060571 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

02/06/2021

545563. 020621. 133238. ma so 4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171535943. Ms 4124. CT tu 0931004171885 HOANG NGOC THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

108671. 020621. 133113. ung ho 4124 Doan Anh Nam chau Nhat Tan

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171530537. vc thaivuthai, cha me chong ung ho Ma So 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan ). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

02/06/2021

SHGD: 10016372. DD: 210602. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10016360. DD: 210602. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4124 Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171525110. Ung ho chi Vo Thi Tan ( Dak lak). CT tu 0251001968768 LE THI YEN NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

205105. 020621. 132720. Ma so 4103 ung ho chien si tuyen dau chong dich

           300,000

02/06/2021

000315. 020621. 132637. Ma so 4124 : ung ho Anh Doan Anh Nam ( bo cua chau Nhat Tan bi bong xang)

           100,000

02/06/2021

017207. 020621. 132545. Ban doc dan tri Ung ho anh Doan Anh Nam, ma so 4124 FT21153903639469

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171523886. Ung ho ma so 4124 ( anh Doan Anh Nam - bo chau NHAT TAN). CT tu 0071000637570 NGUYEN TRAN DUY BAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171523641. Gd TX BG UNG HO MS 4124. CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

IBVCB. 1171523143. Ung ho chau Nhat Tan. MS 4124. CT tu 0301000305454 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

147869. 020621. 132307. Ung ho be Nhat Tan - ma so 4124

           300,000

02/06/2021

089884. 020621. 132211. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam   - bo chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

256602. 020621. 132152. Ma so 4124 chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171514620. ma so 4124. CT tu 0071001206150 PHAM CONG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

254138. 020621. 131709. GD Chu Toan ung ho con Doan Hoang Nhat Tan, mong con mau chong khoi

           500,000

02/06/2021

009913. 020621. 131448. ma so 4124 FT21153850573841

          100,000

02/06/2021

113346. 020621. 131318. giup do MS : 4124

           500,000

02/06/2021

251771. 020621. 131304. Ma so 4124

           200,000

02/06/2021

851248. 020621. 131213. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171502554. TRUONG TRI THUC chuyen tien ung ho ma so 4124. CT tu 0011004056326 TRUONG TRI THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

IBVCB. 1171500738. Ung ho anh DOan Van Nam - MS 4124. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171492891. Ma so 4124 anh doan anh nam. CT tu 0031000158989 HOANG QUOC HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171488455. NGUYEN LUONG HAI chuyen tien ung ho 4124 -   doan anh nam - bo chau nhat tan. CT tu 0071001134686 NGUYEN LUONG HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

000607. 020621. 130031. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21153902046810

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171484722. NGUYEN THI THUY AN chuyen tien ung ho ma 4124. CT tu 0881000453323 NGUYEN THI THUY AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

514560. 020621. 125823. Ung ho Ma so 4124 chau Nhat Tan

             74,000

02/06/2021

996381. 020621. 125408. Ung ho ms 4124 chau Nhat Tan,   quang binh FT21153340068398

           100,000

02/06/2021

995454. 020621. 125248. Vc4 - Van Chai ung ho ma so 4124 dan tri FT21153002689430

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171471637. Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan ma so 4124 . CT tu 0591000226862 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171470872. Ma so 4124. . CT tu 0171003451709 PHAM HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

993088. 020621. 124920. Ma so 4124 giup be Nhat Tan FT21153394963502

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171469852. ma so 4124 anh doan anh nam. CT tu 0511000447726 DANG NHAT KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171468482. Ung ho ma so 4124. CT tu 0041000202473 HUYNH TRAN KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171467519. VU THI TUYET chuyen tien ung ho chau Nhat Tan MS 4124. CT tu 0011004435472 VU THI TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

IBVCB. 1171464390. Ung ho be Nhat Tan. CT tu 0281000267843 TRAN HOANG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1171464167. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). SDT:   0944. 876. 385. CT tu 0441003968112 PHAM THI BICH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

990397. 020621. 124526. Ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan,   MS 4124 FT21153598300376

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171459821. MA SO 4124. CT tu 0071000647350 VU VIET HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10015933. DD: 210602. BO: PHUNG NGUYEN NGOC THO. Remark: Ma so 4124 anh Doan Anh Nam

          100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171456577. Ma so: 4124 -   Anh Doan Anh Nam. CT tu 0531000274126 NGUYEN DINH VIET VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

255364. 020621. 123841. Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171453577. Ung ho ma so 4124 - DOAN ANH NAM. CT tu 0351000096258 LA THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

255188. 020621. 123800. ung ho chau Nhat Tan

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171447056. Huynh Van Dang giup ma so 4124 anh Nam. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171445451. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam. CT tu 0321000628780 QUACH TAI PHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171439925. Ung ho: Ma so 4124. CT tu 0591000225710 TRAN THI HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

978494. 020621. 122855. Ma so 4124 anh doan anh nam FT21153025291969

           100,000

02/06/2021

341215. 020621. 122826. Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021

803933. 020621. 002510. Ung Ho be Nhat Tan ma 4124.

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171424120. Thai Huyen Trang ung ho MS 4124. CT tu 0731000584226 NGUYEN ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171419630. ung ho chau NHAT TAN. CT tu 0991000032159 PHAM DUC HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

969285. 020621. 121644. Ung ho be Nhat tan, ma so 4124 FT21153624750371

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171412014. MS4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0071000953240 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

966505. 020621. 121323. Ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan mong chau som khoe manh FT21153143153380

           500,000

02/06/2021

IBVCB. 1171409942. Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam. CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

964921. 020621. 121130. Nho dan tri gui ho minh cho be Nhat Tan Ma so 4124 FT21153743875041

           200,000

02/06/2021

246883. 020621. 120416. dong gop ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

           100,000

02/06/2021

958232. 020621. 120338. Ma so 4124, giup do be Nhat Tan FT21153217690379

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171390800. Ma so: 4124. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171390144. NGUYEN THI CHI ho tro gia dinh chau nhat tan. CT tu 0171003467387 NGUYEN THI CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

956791. 020621. 120204. Ung ho chau Nhat Tan FT21153792657060

             50,000

02/06/2021

451192. 020621. 120031. Gui ms 4124 anh Doan Anh nam

           200,000

02/06/2021

161884. 020621. 120351. Ung ho Ma so 4124

           100,000

02/06/2021

000177. 020621. 115624. THUY AN ung ho ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021

951293. 020621. 115536. Ung ho ma so 4124 FT21153217658140

           200,000

02/06/2021

789930. 020621. 115443. ma so 4124

           150,000

02/06/2021

949584. 020621. 115339. Ho tro MS4124 chau nhat tan FT21153080290880

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171370619. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0021001275362 DAO LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

946501. 020621. 115013. Ma so 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21153130390484

           500,000

02/06/2021

273754. 020621. 114708. PHAM THI HIEN chuyen tien cho ma so 4124 Anh doan van nam

           200,000

02/06/2021

090991. 020621. 114659. NGUYEN QUYNH DUONG UNG HO QUY 4103

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171356473. Fb Hanh Pham. ung ho ma so 4124 ( Doan Van Nam, bo chau Nhat Tan). CT tu 0071005457785 PHAM THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

424182. 020621. 114056. NGUYEN VAN TU chuyen khoan ung ho 4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171345633. NGUYEN NHAN THANH ung ho chau Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0781000408668 NGUYEN NHAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171340147. ms 4121. CT tu 0071001883811 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

416613. 020621. 113546. gui tien cho MS 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021

929658. 020621. 113222. UnG Ho MS 4124 FT21153874362204

             50,000

02/06/2021

111358. 020621. 113102. ung ho dan tri - ma so 4119

             50,000

02/06/2021

320346. 020621. 113019. Ung ho anh Doan Anh Nam. bo chau nhat Tan. ma so 4124

           500,000

02/06/2021

776946. 020621. 112934. Nguyen Giang ung ho ma so 4124 anh Doan Van Nam

          300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171315900. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0331003747450 NGUYEN THI THANH TIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171314126. Ung ho ma so 4124 Doan Van Nam. CT tu 3488888888 NGUYEN VU MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171314424. Nhimbaochau ung ho 4124 - chau Nhat Tan. CT tu 0491000127664 TRAN THI THU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171311576. LE NGOC HOA chuyen tien Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0011002658360 LE NGOC HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

918888. 020621. 112153. Ung ho be Nhat Tan 4124 FT21153449272085

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171302928. NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien ma 4121. CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

02/06/2021

MBVCB. 1171301531. Ung ho Ma so 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0011004103888 BUI THI VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

080564. 020621. 111210. UNG HO CHAU DOAN HOANG NHAT TAN,     ( 2 TUOI) BI BONG XANG

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171282895. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4117 nguyen thi nam. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171279577. Ung ho chau Hoang Nhat Tan - quang binh. CT tu 0451000443942 TRAN THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

901615. 020621. 110652. Anh Nguyen Duc Quy ung ho e Doan Anh Nam thon 5, Lam Trach,   Bo Trach, Quang Binh FT21153910821934

           300,000

02/06/2021

368412. 020621. 110621. TA NGOC TOAN CHUYEN MAX SO 4124 A DOAN ANH NAM - 020621 - 11: 08: 20 368412

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171270706. ung ho MS 4124 chau Doan Hoang Nhat Tan. . CT tu 0411001078580 DAU THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171266031. Ung ho tam long nhan ai - Ma so 4117. CT tu 0021000378043 THIEU HUU LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171265230. Ung ho MS 4124. CT tu 0341001916251 TRAN THI KIM LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171262947. ma so 4124: anh Doan Anh Nam. thon 5,   Xa Lam Trach, Huyen Bo Trach, Tinh Quang Binh. CT tu 0071001158610 LE TAT THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171262362. Ung ho tam long nhan ai - Ma so 4050. CT tu 0021000378043 THIEU HUU LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

893656. 020621. 105929. UH ma so 4123 FT21153002264630

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171259055. Ung ho tam long nhan ai - Ma so 3972 . CT tu 0021000378043 THIEU HUU LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

958081. 020621. 105827. Ho tro chau Nhat Tan ma so 4124 Doan Van Nam bo chau nhat tan

          100,000

02/06/2021

356844. 020621. 105733. Bui van dien gui be nhat tan bo trach quang binh

             80,000

02/06/2021

734118. 020621. 105555. ong Tu Van giup do be Nhat Tan Ma so   4124

       5,000,000

02/06/2021

086654. 020621. 105600. Chu Tien Thanh 123 Au Co Ha Noi ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam ( Bo chau Nhat Tan)

       1,000,000

02/06/2021

888840. 020621. 105459. 4124 - ung ho chau Nhat Tan FT21153217430045

           100,000

02/06/2021

888822. 020621. 105458. Ung ho ma so 4124 FT21153063297544

           300,000

02/06/2021

547787. 020621. 105412. ung ho

           100,000

02/06/2021

730789. 020621. 105332. Su, Minh, Mia,   Vova, Bong giup do Ma so 4124 chu Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

       1,300,000

02/06/2021

068487. 020621. 104957. Uh ms 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171217506. bi bong xang . CT tu 0111001048961 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

IBVCB. 1171212162. Tran Hong Nhung dong gop cho Ma so 4124. CT tu 0721000571362 TRAN HONG NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

873130. 020621. 104019. Le Hong Diep - Ung ho ma so 4124 FT21153653274002

           500,000

02/06/2021

872904. 020621. 104008. 4124 mong Nhat Tan mau khoe FT21153800431090

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171211123. ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

872169. 020621. 103927. Ma so 4124 FT21153777871602

           100,000

02/06/2021

870074. 020621. 103735. 4124 chau Nhat Tan FT21153460533730

           150,000

02/06/2021

217744. 020621. 103711. Ma so 4124

           500,000

02/06/2021

322456. 020621. 103652. ung ho ms 4124

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171200423. NGUYEN THI NGUYET ung ho 4124 chau Nhat Tan Quang Binh. CT tu 0011004310933 NGUYEN THI NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171199106. ung ho chau nhat tan ms4124. CT tu 0101000398104 VO THI TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

863902. 020621. 103159. Gui anh Nam, Quang Trach, Quang Binh.   Ma so 4124 FT21153797514551

           250,000

02/06/2021

MBVCB. 1171191914. ma so 4124. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

02/06/2021

215347. 020621. 103025. 4124 Doan Anh nam bo chau nhat tan thon 5 xa lam trach bo trach quang binh

           100,000

02/06/2021

861133. 020621. 102921. Ms 4107 Chuc hai chau Tuan va Vy luon dang yeu manh khoe FT21153875506649

             81,555

02/06/2021

857996. 020621. 102628. Ung ho gia dinh 4124 FT21153970974680

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171173540. ma so 4121 hoang thi hiep. CT tu 0341006836601 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10000177. DD: 210602. BO: NGUYEN THI THUY AN. Remark: MA SO 4124 UNG HO CHAU NHAT TAN

           100,000

02/06/2021

300614. 020621. 102411. ms 4124 anh Nam bo chau Nhat Tan Chuc be manh khoe

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171170376. Ung ho ma 4106 em LeNguyen Anh Thu. CT tu 0071004145321 NGUYEN HOAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171171354. Ma so 4124. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

852826. 020621. 102145. Ung ho MS 4124 chau NHAT TAN FT21153901556040

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171163377. ung ho MS 4124 anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0341007094567 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1171163265. Ma so 4124. CT tu 0441000615031 HOANG CAO TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171161218. ung ho anh Doan Anh Nam 4214. CT tu 1018890944 HOANG DANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171161603. bong nang. CT tu 0931004219115 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

          300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171160918. Giup chau be Nhat Tan Ma so 4124 Quang Binh. CT tu 0511000474866 HONG NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171160418. NGUYEN VAN ANH chuyen tien. CT tu 1016652413 NGUYEN VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

288089. 020621. 101633. Ung ho MS 4124

           100,000

02/06/2021

840081. 020621. 101001. Ms 4124 mong cho chau som khoe manh FT21153875427484

             50,000

02/06/2021

839683. 020621. 100939. Doan Anh Nam - 4124 FT21153333157746

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171129575. HOANG TIEN GIANG chuyen tien ma so 4124 chau Nhat Tan. CT tu 0071002638928 HOANG TIEN GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171125392. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4124. CT tu 0541000191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

476603. 020621. 100418. Ung ho chau nhat tan ms 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171123443. Ung ho be Nhat Tan bi bong qua bao Dan Tri. CT tu 0251001949072 TRAN HONG TRIEU KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171123762. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4111 ho van lang. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

101323. 020621. 100042. ho tro ma so 4124: chuc chau Nhat Tan som hoi phuc.

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171109879. NGUYEN MINH QUANG ung ho ma 4124. CT tu 0031000272454 NGUYEN MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

826783. 020621. 095733. Linh BR giup MS 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21153797393222

           200,000

02/06/2021

465041. 020621. 095636. Ma so - 4123 -   Dang Hieu Danh - gui con Truc Quynh -   Tien Giang

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1171107295. ung ho ma so 4123 : Dang Hieu Danh. CT tu 0331003856336 TRAN THI MINH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

252219. 020621. 095553. LAI NGOC LONG chuyen khoan ung ho chau Doan Nhat Tan bi bong ma so 4124

           500,000

02/06/2021

097751. 020621. 095629. Ung ho Ms 4124 DoanAnhNam

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171105655. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4110 dao thi phuong anh. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

824364. 020621. 095510. Ung ho ma so 4124 anh doan van nam.   Bo chau nhat tan FT21153622776139

           200,000

02/06/2021

095718. 020621. 095411. Ung ho Doan anh Nam MS4124

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171101217. ung ho ma so 4124 anh doan anh nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0331003856336 TRAN THI MINH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171099879. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4112 cung BG chong dich. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

821178. 020621. 095210. Ung ho ma so 4124 chau nhat tan FT21153914629131

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171094549. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4113 pham thi han. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171090360. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam. CT tu 0691000388613 PHAM XUAN PHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

079703. 020621. 094823. MA SO 4124 - ANH DOAN ANH NAM - BO CHAU NHAT TAN - CHUC BE CHONG BINH PHUC

         300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171087391. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4114 nguyen thi lam. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

815659. 020621. 094719. Ung ho 4124 be Nhat Tan FT21153496191909

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171082940. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4115 vo thi tan. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171081720. Chuyen chau Nhat Tan - Quang Binh. CT tu 0021001028041 NGUYEN MANH CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

125226. 020621. 094714. Bach Nhan Viet ung ho be Nhat Tan Quang Binh

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171077242. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4116 hoang thi thom. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

710879. 020621. 094106. hoang van quynh ung ho chau Nhat Tan   - quang binh ( ma so:   4124)

           200,000

02/06/2021

807958. 020621. 094022. Ma so 4124 mong con som khoe manh FT21153537668112

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171072126. Ma so 4124. CT tu 0451000452753 LE DINH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

710227. 020621. 093946. ung ho MS 4124

           500,000

02/06/2021

807030. 020621. 093931. Ung ho gia dinh chau Tan ma so 4124 FT21153336096986

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171064870. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4118 ly thi tho. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

803668. 020621. 093623. Ung Ho Ma So 4124 Anh Doan Anh Nam , Bo Chau Nhat Tan FT21153460302863

           500,000

02/06/2021

218450. 020621. 093515. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171063604. MS 4124 -   Ho tro be Nhat Tan. CT tu 0171003472832 LE THI TUYET SUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

342310. 020621. 093536. SANHSEACO GUI MS 4124 - 020621 - 09: 35: 19 342310

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1171054727. Ms 4124. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

078289. 020621. 093058. ung ho chau Nhat Tan . . que Quang Binh bi bong

          100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171053283. chuyen tien cho MS 4124: anh Doan Anh Nam 0944876385, thanks. CT tu 0011000851889 BUI DUC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

704570. 020621. 093003. Ma so 4124 ( anh Nam bo chau Nhat Tan). chuc chau chong binh phuc

           100,000

02/06/2021

077923. 020621. 093001. Ung ho phong chong Covid - VNPT2021060218743262

           500,000

02/06/2021

123107. 020621. 092927. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan o Bo Trach Quang Binh

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1171049811. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4119 tran thi van hong. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

079419. 020621. 092743. XIN GUI VE MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)DIA CHI: THON 5, XA LAM TRACH, HUYEN BO TRACH, TINH QUANG BINHSDT: 0944. 876. 385

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171030998. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4120 vo van quoc. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

065552. 020621. 091831. Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171026122. NGUYEN DUC KHOA chuyen tienMS 4121 hoang thi hiep. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

781194. 020621. 091504. Ung ho ms 4124 FT21153276731070

           100,000

02/06/2021

184134. 020621. 091409. 4123

           150,000

02/06/2021

SHGD: 10009797. DD: 210602. BO: NGUYEN MINH TRI. Remark: GIUP DO CHAU NHAT TAN

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1171017149. TO HIEN SSC 108 Nguyen hoang My dinh ung ho tuyen dau chong dich. CT tu 0451000242230 TO THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

SHGD: 10009532. DD: 210602. BO: VU THI THOA. Remark: Co Thuy ung ho chau Tan ms 4124

           500,000

02/06/2021

181579. 020621. 091238. 4124

           150,000

02/06/2021

MBVCB. 1171017028. NGUYEN DUC KHOA chuyen tienMS4122 Hoang Thi Diu. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

778402. 020621. 091218. Ma so 4124 Anh Doan Van Nam bo chau Nhat Tan FT21153012969974

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1171012936. Ung ho 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0161000429363 NGUYEN HOANG THUY VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171009531. Ung ho ma so 4124 anh Doan Van Nam. CT tu 0071002620834 TRUONG THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

773069. 020621. 090702. Pham Cao Minh Quan ung ho MS 4124 FT21153560266878

           700,000

02/06/2021

IBVCB. 1171004880. UH Be Nhat Tan ma 4124. CT tu 0541000239093 NGUYEN THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

334408. 020621. 090533. MA SO 4112 UNG HO BAC GIANG CHONG DICH - 020621 - 09: 05: 26 334408

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1171003233. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1170999649. giup do be Nhat Tan. . CT tu 0911000026683 PHAM MINH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170997977. Ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0491001926355 NGUYEN VAN TOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

767428. 020621. 090121. Ung ho be Nhat Tan huyen Bo Trach Quang Binh FT21153015778230

          200,000

02/06/2021

IBVCB. 1170993467. 4124 Doan Van Nam. CT tu 0021000867738 MAI THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

SHGD: 10005709. DD: 210602. BO: NGUYEN SY QUAN. Remark: Ung Ho Hoang Thi Hiep MS 4121

          200,000

02/06/2021

SHGD: 10005745. DD: 210602. BO: NGUYEN SY QUAN. Remark: Ung Ho Dang Hieu Danh MS 4123

           100,000

02/06/2021

000700. 020621. 085910. Ma so 4124 Gui gia dinh chau Nhat Tan o Quang Binh mong chau som khoe

           500,000

02/06/2021

762544. 020621. 085556. Ung ho DOAN ANH NAM FT21153250827917

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170985449. ma so 4124. CT tu 0041000426053 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/06/2021

761701. 020621. 085500. Bac Nghia goi Bui van Hue bo cua Phuong FT21153961463918

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1170981589. Thoa ck da tri 4124 anh doan an nam chuc be mau khoe. CT tu 0551000100080 PHAM THI MAI THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170978829. Giup do anh Doan An Nam ( bo chau Tan) ma so 4124. CT tu 0181001670009 LE HOANG BUU LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

MBVCB. 1170978420. cho chau Nhat Tan. CT tu 0301002904621 NGUYEN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

683608. 020621. 085150. ms 4124 doan van nam

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1170969796. KIEU THI THANH THUY 4124 Doan nam anh   ( bo chau Nhat Tan) ung ho. CT tu 0011004197827 KIEU THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

330634. 020621. 084736. MA SO 4124 CHAU NHAT TAN - 020621 - 08: 47: 23 330634

       2,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170964077. Ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170957021. DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho Ma So 4115: Ba Vo Thi Tan. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

329249. 020621. 083951. HO TRO CHAU NHAT TAN O QUANG BINH.   - 020621 - 08: 39: 51 329249

           500,000

02/06/2021

748757. 020621. 083940. Ms 4124 a Doan Anh Nam FT21153901177942

           200,000

02/06/2021

677166. 020621. 083934. ung ho gia dinh be Nhat Tan

           700,000

02/06/2021

038232. 020621. 083932. Ung ho be Nhat Tan ma so 4124.   Mong chau chong khoi

           300,000

02/06/2021

747899. 020621. 083842. Ung ho be ma so 4124. FT21153798999070

             50,000

02/06/2021

177620. 020621. 083724. ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170951361. Chuyen tien ung ho MS 4124 ( gia dinh anh Doan Van Nam). CT tu 0111000618625 TRAN CHI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

746198. 020621. 083632. Tam Long Nhan Ai ma so 4124 FT21153729642350

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170949592. Ung ho MS 4124: Anh Doan Anh Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

02/06/2021

744946. 020621. 083456. UH Ma so 4124 FT21153760309958

           200,000

02/06/2021

742879. 020621. 083219. Giup do Ma so 4124 anh Doan Anh Nam va be Doan Hoang Nhat Tan FT21153602500915

       2,000,000

02/06/2021

742396. 020621. 083140. Ung ho MS4124 - Be Nhat Tan FT21153388830704

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1170938019. ung ho Ma s 4124: ?Doan Anh Nam. CT tu 0031000227199 PHAM DUY TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

739749. 020621. 082809. Ung ho MS 4124 FT21153100153920

           100,000

02/06/2021

578625. 020621. 082732. ung ho anh Doan Van Nam ms 4124

             50,000

02/06/2021

068793. 020621. 082440. Vinh Nam ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam

          100,000

02/06/2021

MBVCB. 1170931702. Dau nhoi. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

02/06/2021

MBVCB. 1170930149. Giup do ma so 4124. CT tu 0011000701871 NGUYEN HUU YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

788101. 020621. 082224. MS 4124 Giup Anh Doan Anh Nam Bo Chau Nhat Tan

           400,000

02/06/2021

586980. 020621. 082034. UH MA SO 4124 BO CHAU NHAT TAN

           200,000

02/06/2021

733674. 020621. 081915. Nghiem Minh Khang UH ma so 4124 FT21153380253004

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170922127. Ung ho chau Nhat Tan - Lam Trach - Bo Trach - Quang Binh,   ma so 4124. CT tu 0361000346333 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

02/06/2021

IBVCB. 1170920051. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)Dia chi: Thon 5,   xa Lam Trach, Bo Trach, Quang Binh 0944. 876. 385. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170920119. Ung ho Ma so 4124 Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0451001670684 DO THI HUYEN OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

IBVCB. 1170919892. Ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

023394. 020621. 081327. 4124 mong Nhat Tan mau khoe con nhe

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1170911508. ms 4124 Doan Van Nam. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

007915. 020621. 081006. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1170910163. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/06/2021

059079. 020621. 080931. Ung ho chau nhat tan ma so 4124

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1170905168. Ung ho ma so 4124: Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan bi bong). CT tu 1020294018 TRINH THI THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

093465. 020621. 080157. Ma so 4124 anh doan anh nam

             50,000

02/06/2021

MBVCB. 1170899895. Giup do gd a Doan Anh Nam ( Ma so 4124). CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

721899. 020621. 075845. Ung ho chau Nhat Tan con Anh Nam o Quang Binh Cam on bao Dan Tri FT21153910902336

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1170895375. MS 4122 Hoang Thi Diu 0378768527. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/06/2021

MBVCB. 1170891484. NGUYEN THI THANH PHUONG chuyen tien ma 4124. CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

02/06/2021

MBVCB. 1170886775. Ung ho be Nhat Tan ( Quang Binh). CT tu 0021000244601 DO THI NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

013614. 020621. 074951. Ung ho MS 4124 - Doan Anh Nam

           500,000

02/06/2021

MBVCB. 1170879252. 4124 Anh Doan Van Nam - 0944876385. CT tu 0301000314680 VU THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/06/2021

IBVCB. 1170878576. asd. CT tu 0911000058349 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

02/06/2021

285031. 020621. 074037. Ung ho MS 4103 chong COVID

           350,000

02/06/2021

431777. 020621. 070503. NGUYEN THI GIANG UNG HO MA SO 4118

           200,000

02/06/2021

IBVCB. 1170837994. sad. CT tu 0911000070051 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

02/06/2021

IBVCB. 1170831093. asd. CT tu 0911000069162 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

02/06/2021

MBVCB. 1170824614. Me ung thu . CT tu 0011003708566 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170823095. Ma so 4123. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

02/06/2021

993530. 020621. 055519. Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep

           200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170800612. Ung ho Ma so 4123: Dang Hieu Danh. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/06/2021

683416. 020621. 030713. Ung ho anh Bui Van Hue ms 3994 My Duc Ha Noi FT21153776390131

       1,000,000

02/06/2021

MBVCB. 1170761097. VU THI MAI ung ho ma so 4123 dang hieu danh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172570772. Ung ho ms 4124. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

422270. 020621. 232531. Ung ho ma so 4124

           500,000

03/06/2021

104676. 020621. 230843. Ung ho ma so 4124anh doan anh nam bo chau nhat tan

           200,000

03/06/2021

416137. 030621. 215159. Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam FT21155059916664

           100,000

03/06/2021

412455. 030621. 214627. Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep FT21155130673315

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1174009113. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4123, 4124, 4125. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

03/06/2021

696507. 030621. 192137. UNG HO MS 4125 - 030621 - 19: 23: 22 696507

          150,000

03/06/2021

529469. 030621. 165137. ung ho quy

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10001471. DD: 210603. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4103

           100,000

03/06/2021

198575. 030621. 152025. Pham Thuy Linh ung ho CT NHAN AI Ms4124

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173447632. MS 4115 Co Vo Thi Tan. CT tu 0921000727356 PHAM THI NGOC MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173444879. MS 4121 Chi Hiep. CT tu 0921000727356 PHAM THI NGOC MAI toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173401516. Ung ho ms 4125 la 50 k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

03/06/2021

983921. 030621. 143200. UH MS 4124 Be Nhat Tan FT21154130009318

             50,000

03/06/2021

073193. 030621. 142735. IBFT Ms 4124 anh Doan Anh Nam

           200,000

03/06/2021

957013. 030621. 140248. Ung ho ms 4124 FT21154674078849

           100,000

03/06/2021

IBVCB. 1173331319. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4125: Chi Vu Thi Hien - Xom 14, xa Xuan Thuong, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

931953. 030621. 133057. Ung ho ms 4124 - anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan huyen Bo Trach, tinh Quang Binh FT21154275065067

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1173206645. chuyen khoan ung ho ms 4125 chi VU THI HIEN . CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

515773. 030621. 120205. Ung ho qui nhan ai thang 6

       1,500,000

03/06/2021

492824. 030621. 104943. Nguyen anh tai ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

       1,000,000

03/06/2021

SHGD: 10010423. DD: 210603. BO: VO THI BINH MINH. Remark: Vo thi binh minh ung ho ma so 4125

           100,000

03/06/2021

594541. 030621. 095957. UNG HO QUY BAO

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172927469. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4125 chi vu thi hien. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/06/2021

465195. 030621. 093106. Ung ho ma 4125

           500,000

03/06/2021

703319. 030621. 093102. ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam FT21154940534715

           100,000

03/06/2021

687058. 030621. 091445. Ung ho ma so 4125 FT21154743210110

             50,000

03/06/2021

SHGD: 10008596. DD: 210603. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ms 4125

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10008541. DD: 210603. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4121. Chuc be mau khoe lai

           250,000

03/06/2021

994509. 030621. 082012. IBFT Ma so 4125 Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10000033. DD: 210603. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4124

             50,000

03/06/2021

103109. 030621. 075553. Ung ho ms 4125 , chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021

614984. 030621. 071656. Ma so 4124 - a Doan Anh Nam -   cau chua chua lanh cho chau Nhat Tan FT21154338906325

           500,000

03/06/2021

570096. 020621. 235603. Ma so 4121 - Hoang Thi Hiep FT21154060284971

           100,000

03/06/2021

105957. 020621. 235538. ung ho ma so 4124

           200,000

03/06/2021

969021. 020621. 234351. IBFT Gui be Mai Chi mong con vuot qua

           100,000

03/06/2021

794897. 020621. 233201. Giup do

           200,000

03/06/2021

02009704 2306022329 302021b 509 685411. 11791. 232931. ung ho chau Nhat Tan ma so 4124 Dao Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

561609. 020621. 232535. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam FT21154270230419

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172563278. Giup do gia dinh anh Doan Anh Nam ( 4124). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1172562569. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0491001782410 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172562457. PHAM VAN DUONG chuyen tien 4124. CT tu 0881000478475 PHAM VAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172561385. Hoang Anh Minh ung ho ms 4124, anh Doan Anh Nam. CT tu 0141000057505 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172561663. Ma so 4121 mong hai be khoe manh a. CT tu 0181003631268 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172559197. Ma so 4124 ung ho be Nhat Tan a. Mong con som khoe. CT tu 0181003631268 NGUYEN QUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172555372. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0011003522593 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172551953. Ung ho be 2 tuoi bi bong xang. CT tu 0371000406744 NGUYEN TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172549853. NGUYEN DUC QUYNH ung ho ma so 4124. CT tu 0541000247810 NGUYEN DUC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172546551. giup anh doan van nam ms 4124 ( bo chau nhat tan) thon 5, xa lam trach, quang binh. CT tu 0421000419741 NGUYEN CHANH DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172545009. 4124. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

547418. 020621. 224801. Gui anh Doan Anh Nam - ms 4124 FT21154063904040

           500,000

03/06/2021

546862. 020621. 224648. ung ho MS 4124 Doan Anh Nam FT21154603015911

           100,000

03/06/2021

545575. 020621. 224403. Ma so 4124 a doan a nam bo chau nhat tan FT21154800044551

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172538041. NGUYEN TIEN LUAN ung ho ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich. CT tu 0011000596587 NGUYEN TIEN LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

667463. 020621. 223627. Ba me nen can than hon MS 4124

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172532644. Ma so 4122: Ba Hoang Thi Diu. . CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

540791. 020621. 223417. Giup do MS 4124, anh Doan Anh Nam, bo chau Nhat Tan, thon 5,   xa Lam Trach, huyen Bo Trach, tinh Quang Binh FT21154950275485

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172530709. VU THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0541001549518 VU THI MAI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

539006. 020621. 223052. Ung ho ma so 4124 Anh Doan Anh Nam FT21154008775050

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172528736. Ma so: 4124. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

618527. 030621. 101750. ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich

           200,000

03/06/2021

618255. 030621. 101400. ma so 4113 pham thi han

           200,000

03/06/2021

224313. 030621. 221120. Julie giup MS 4124 - be Nhat Tan

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1174178034. ung ho ms4125. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

634080. 030621. 221045. ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan

           200,000

03/06/2021

617813. 030621. 100737. ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021

252973. 030621. 220226. Ung ho ma so 4125 vu thi hien

           500,000

03/06/2021

418238. 030621. 215516. MS4124 - anh Doan Anh Nam - Bo Trach - Quang Binh FT21155648040703

           200,000

03/06/2021

418122. 030621. 215506. ung ho chi vu thi hien o xuan thuong xuan truong nam dinh FT21155794667317

           100,000

03/06/2021

028514. 030621. 212830. ZP5VHBAGFREU 210603000223630 Gui cho MS 4122. Chau xin loi vi k co nh

             30,000

03/06/2021

MBVCB. 1174120940. ung ho ms 4125 . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

333659. 030621. 211638. Ma so 4124 ung ho anh Doan Anh Nam

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1174109575. Ma so 4125 - ung ho chi Vu Thi Hien . CT tu 0611000186899 VU QUOC AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1174100213. 4125 -   chi vu thi hien. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1174093144. 4124 -   anh dao van nam ( bo chau nhat tan ). CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1174087961. Ung ho ma so 4124. CT tu 0691000406598 DANG QUOC CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

713195. 030621. 205742. UNG HO MA SO 4124 - DOAN ANH NAM - 030621 - 20: 57: 18 713195

       3,000,000

03/06/2021

663940. 030621. 204524. Ung ho ma wo 4125

          100,000

03/06/2021

IBVCB. 1174043671. ma 4123 4120 4124 4125 moi ma 100k. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

03/06/2021

594791. 030621. 202515. ung ho gd anh doan anh nam, be Nhat Tan ma so 4124

           200,000

03/06/2021

300469. 030621. 202459. ung ho be Nhat Tan, Ma so 4124

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1174018005. TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ma 4125 chi Hien. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

03/06/2021

333593. 030621. 200720. Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien Xom 14 Xuan Thuong Xuan Truong Nam Dinh Dien thoai 0346491681 FT21155135236185

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1174005600. 4125. CT tu 0341006861591 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173986904. Ms 4124?Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0011004032073 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173821185. Phap Thien ck giup do hoan canh chi Vu Thi Hien ma so 4125. CT tu 0331000421214 TRAN THAI HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

622493. 030621. 180018. Uh 4125 Vu Thi Hien o Xuan Truong Nam Dinh

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173805615. chuyen tien ung ho be NHAT TAN. Ma so: 4124. CT tu 0881000458662 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

138376. 030621. 175030. Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1173763551. Ung ho Ma so 4117 ( Do Xuan Tinh). CT tu 0071004569086 NGUYEN THI QUY NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

03/06/2021

612578. 030621. 172804. UH ma so 4124

             50,000

03/06/2021

133709. 030621. 173048. Co Nguyen Thi Lien ( dt 0988564650) ung ho ma so 4125 - chau Vu Thi Hien dt 0346491681 Nam Dinh

           200,000

03/06/2021

622904. 030621. 172342. UH Ma 4124

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173739490. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0491001855888 NGUYEN THE MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

171556. 030621. 171641. Ung ho ma so 4124 a Doan Anh Nam FT21154289204440

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173724103. Thien Phu LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4119. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

MBVCB. 1173719828. VU THI MAI ung ho ma so 4125 vu thi hien. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173716965. Quang Tuan LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4120. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173710709. Thien Phu LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4121. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173706888. Minh Chau LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4122. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

158060. 030621. 170504. Giup do 4124 FT21154289167036

           100,000

03/06/2021

157319. 030621. 170427. Giup do 4125 FT21154984802417

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173699864. Minh Chau LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4125. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173695557. Quang Tuan LangThuong DDa Hanoi ung ho MS 4124. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173684239. Ma so 4124 ung ho chau Nhat Tan bi bong xang. CT tu 0011000596514 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

TRAN THI THANH - TU THIEN MA 4124 ( DOAN ANH NAM) BO CHAU NHAT TAN - BI BONG XANG

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1173657913. Ung ho Ma so 4125 Chi Hien. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

03/06/2021

127944. 030621. 164015. Ung ho ma so 4124 - chau Nhat Tan FT21154730245025

           300,000

03/06/2021

130648. 030621. 163951. Giup do chau Nhat Tan - 4124

           100,000

03/06/2021

123263. 030621. 163622. Ma so 4121 HOANG THI HIEP FT21154340799260

           200,000

03/06/2021

183469. 030621. 163136. Quyen gop MS 4124 Bo chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

783071. 030621. 163016. ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

       5,000,000

03/06/2021

654146. 030621. 161913. UNG HO MA SO 4124 - 030621 - 16: 19: 08 654146

         500,000

03/06/2021

101288. 030621. 161800. 4125 FT21154762781275

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173593378. Ung ho Ma so 4125 Vu Thi Hien. CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173584803. Ma so 4125 vu thi hien. CT tu 0041000927504 PHAN THI HONG TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/06/2021

584427. 030621. 160830. Giang Son ung ho ms 4119 4120 4122 4124 moi ms 200k

           800,000

03/06/2021

583615. 030621. 160600. Giang Son ung ho ms 4121 4125 moi ms 400k

           800,000

03/06/2021

582494. 030621. 160254. Giang Son ung ho ms 4103

       1,000,000

03/06/2021

SHGD: 10021793. DD: 210603. BO: HOANG MANH TUNG. Remark: Ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           200,000

03/06/2021

069071. 030621. 155040. Ma so 4125 chi Vu Thi Hien FT21154972083164

           100,000

03/06/2021

NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 4124 - DOAN ANH NAM ( QUANG BINH)

       1,000,000

03/06/2021

NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 4121 HOANG THI HIEP ( THANH HOA)

       1,000,000

03/06/2021

418929. 030621. 154726. Ma so 4125 Chi Vu Thi Hien Dia chi Xom 14 xa Xuan Thuong huyen Xuan Truong tinh Nam Dinh Dien thoai 0346491681

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173537040. ms 4124. CT tu 0781000497265 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

081105. 030621. 154503. ung ho ma so 4125 vu thi hien

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173530666. Ung ho : Nguyen thi Hien ; Ma 4125. CT tu 0361000339604 NGUYEN VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173530059. Ung ho ma so 4124. CT tu 0251002690943 NGUYEN THI TRONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

161453. 030621. 154249. Ung ho gia dinh chi Vu Thi Hien MS:   4125

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173522847. Tran Van Nam ung ho chi Vu Thi Hien ma so 4125. CT tu 0141000739351 TRAN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

689377. 030621. 153718. Ung ho anh Nam bo chau Nhat Tan MS 4124

             50,000

03/06/2021

MBVCB. 1173505236. Ms4124 chau Tan. CT tu 0181003452491 NGUYEN TAT THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

045667. 030621. 153024. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 -   BAO DIEN TU DAN TRI FT21154904000368

             50,000

03/06/2021

068756. 030621. 153023. VHY - Uh Ma so   4124 Doan Anh Nam chuc be Nhat Tan binh an

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173496904. 4125. CT tu 0011001464631 NGUYEN THAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173495390. TRAN THI TRANG chuyen tien. CT tu 0281000868554 TRAN THI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10020931. DD: 210603. BO: HOANG DUC TRUNG. Remark: goi ma so: 4125 Vu thi Hien, ma so: 4119 Tran thi Van Hong, ma so: 4121 Hoang Thi Hiep va ma so 4120: Vo van Quoc, moi ma so :   500. 000 , Nho Dan Tri chuyen dum, Cam on Dan Tri

       2,000,000

03/06/2021

036342. 030621. 152201. Ung ho ma 4124 FT21154406996588

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173482050. ung ho ma so 4125 chi vu thi hien. CT tu 0071000776701 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

033155. 030621. 151906. Ung ho ma 4125 FT21154229087471

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173467871. ma so 4125. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/06/2021

MBVCB. 1173459586. ct ung ho be Nhat tan - 4124 - bo Doan Anh Nam. CT tu 0521000700710 NGUYEN THI THANH TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173455589. Ma so 4125?Chi Vu Thi Hien. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173444722. HUYNH TRAN QUOC BUU giup ma so 4125 chi Hien. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

009614. 030621. 145725. Uh chong dich FT21154959267640

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173436074. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan), chuc chau be khoe manh. CT tu 0931004184642 VUONG THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/06/2021

133433. 030621. 145631. ung ho 30 MS x100000 d MS tu 4145 den 4174

       3,000,000

03/06/2021

006905. 030621. 145450. Ma so 4106 em Le Nguyen Anh Thu FT21154064090787

           100,000

03/06/2021

004969. 030621. 145301. Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien FT21154795826443

             50,000

03/06/2021

555765. 030621. 144447. UH chi vu thi hien

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173383788. ung ho MS 4124 a Doan Anh Nam. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

622890. 030621. 142855. SANHSEACO GUI MS 4125 - 030621 - 14: 28: 51 622890

             50,000

03/06/2021

550235. 030621. 142658. Ung ho ma so 4066

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173377175. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam ( Bo chau Nhat Tan). CT tu 1014978763 NGUYEN THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173376584. LE QUANG HOA ung ho MS: 4124. CT tu 0011001785087 LE QUANG HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

968058. 030621. 141509. ung ho MS 4125 c Hien FT21154603675315

           100,000

03/06/2021

967994. 030621. 141504. Ung ho hoan canh chi Vu Thi Hien -   Ma so 4125 FT21154334073092

           100,000

03/06/2021

Sender: 01310012. DD: 030621. SHGD: 10017012. BO: NGUYEN CONG HAI. NGUYEN CONG HAI QUAN 7 TPHCM GIUP MA SO 4125

       1,500,000

03/06/2021

IBVCB. 1173342945. Giup ma so 4125 chi Vu Thi Hien . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

IBVCB. 1173319092. ho tro chua benh. CT tu 0371000446598 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173316644. MS 4124 anh Doan Anh Nam . CT tu 0181001757464 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

155145. 030621. 134642. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4125

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173311430. Nguyen Nhu Hai Ha ung ho hoan canh ma so 4121. CT tu 0451000207318 NGUYEN HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1173305291. Nguyen Nhu Hai Ha ung ho hoan canh ma so 4124. CT tu 0451000207318 NGUYEN HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

935617. 030621. 133555. Ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan   - con chi Hoang Thi Kieu 0944876385, Bo Trach, Quang Binh FT21154902181351

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173294042. Ma so 4124 : Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0031000221605 TO NGOC DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

053130. 030621. 133124. nho bao chuyen tien ung ho ma so 4125

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10015880. DD: 210603. BO: NGUYEN HONG HOA. Remark: Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           500,000

03/06/2021

378501. 030621. 131633. tiep suc bac giang chong dich ma so 4112

           200,000

03/06/2021

975406. 030621. 131239. Vietcombank; 1017378606; VU THI THI uh ms 4124 chau nhat Nam con bo Doan anh Nam

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173265437. NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho ma so 4124. CT tu 0011004147569 NGUYEN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

530696. 030621. 130857. Ung ho ma so 4124 a doan anh nam bo be nhat tan chuc be mau khoi

          200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173262524. Ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0881000471545 NGUYEN HUYNH QUOC THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1173254930. Ung ho chien si tuyen dau chong dich. CT tu 0331003769391 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173253565. TRAN MANH HA chuyen tien ung ho ma so 4125. CT tu 0011004133154 TRAN MANH HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

899953. 030621. 124426. Dang Thu Thuy giup ma so 4124   - be Nhat Tan FT21154006791413

             50,000

03/06/2021

896363. 030621. 123938. Ho tro ma so 4124 chau Nhat Tan.   Mong dieu lanh den voi con FT21154250564279

           200,000

03/06/2021

893640. 030621. 123556. Nguyen phan minh phuc giup Ma so   4124 FT21154460979195

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173216188. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4125: Chi Vu Thi Hien.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

03/06/2021

MBVCB. 1173205458. NGUYEN THANH NAM chuyen tien. CT tu 0831000031038 NGUYEN THANH NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173196314. Dao Dinh Ngan chuyen cho chau Tan ma so 4124. CT tu 0591000190562 DAO DINH NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1173189041. ung ho be Nhat Tan, 4124. CT tu 0081001170962 LE QUOC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       5,000,000

03/06/2021

269912. 030621. 120940. MS 4125 giup chi Vu Thi Hien

             50,000

03/06/2021

MBVCB. 1173176799. Ma so 4125: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

438070. 030621. 120352. Ma so 4124 ung ho anh Doan Van Nam

             67,000

03/06/2021

IBVCB. 1173168078. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0071000960100 NGUYEN THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

03/06/2021

422599. 030621. 115129. ma so 4125

             10,000

03/06/2021

IBVCB. 1173136731. Ma so 4121. CT tu 0381002835529 LUU THI THANH TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

839103. 030621. 113349. Ung ho tu thien MS 4122 Ba Hoang Thi Diu FT21154070980057

           200,000

03/06/2021

836593. 030621. 113121. MS 4124 Anh Doan Anh Nam FT21154705648128

           200,000

03/06/2021

155069. 030621. 113416. Ma so 4124 ung ho chau Nhat Tan

           150,000

03/06/2021

IBVCB. 1173107681. Viet Huong giup truong mam non SAN CHAI ma so 4116. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

831265. 030621. 112615. Pham Ba Thang ung ho ma so 4125,   chi Vu Thi Hien FT21154208840861

           300,000

03/06/2021

828761. 030621. 112358. Huy Dang giup do ma so 4125 chi Vu Thi Hien FT21154490180035

       1,000,000

03/06/2021

IBVCB. 1173101187. Viet Huong giup c. NGUYEN THI NAM ma so 4117. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1173093510. Viet Huong giup o. PHAM VAN DAT ma so 4109. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

389952. 030621. 111444. Giupdobochaunhattan

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173084070. Goi giup Chi : Vu thi Hien, ma so: 4125, tinh Nam Dinh. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

816141. 030621. 111218. Ung ho ma so 4125 FT21154600730029

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173075960. Ung ho MS 4124 . CT tu 0011004239229 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1173065033. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173058896. Ma so 4125 chi Vu Thi Hien. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173053949. ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

980657. 030621. 105819. Ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1173048663. ms 4124. CT tu 0181002116599 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

342424. 030621. 105549. ung ho chau nhat tan X lam trach H bo trach T quang binh

           100,000

03/06/2021

493388. 030621. 105116. MS 4124 mong em va gia dinh vuot qua kho khan

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1173030783. LUU VAN THUYET chuyen khoan Ung ho ma so:   4123 Dang Hieu Danh , Cai Lay Tien Giang. CT tu 0121000714306 LUU VAN THUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173021321. UH ms 4124 bo chau Nhat Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

MBVCB. 1173019830. LE THI THU HUONG chuyen tien ung ho chau Doan Hoang Nhat tan bi bong xang xa Lam Trach, Bo Trach , Quang Binh. CT tu 0031000173195 LE THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

03/06/2021

492691. 030621. 103913. UNG HO ma so 4125 Vu THi Hien

           200,000

03/06/2021

488532. 030621. 103737. Ung ho MS 4125 Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1173007689. chuyen tien giup chi Vu Thi Hien, ms 4125, xom 14, Xuan Thuong, Xuan Truong, Nam Dinh. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

486670. 030621. 103220. Ung ho chau Nhat Tan

           100,000

03/06/2021

766576. 030621. 102750. Ung ho ma so 4125 FT21154377474180

           100,000

03/06/2021

763480. 030621. 102506. Ung ho ma so 4121 tam long nhan ai FT21154336163412

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172978151. gui be Nhat Tan ma so 4124. CT tu 0201000665502 PHAN THI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1172976038. Ung ho ma so 4124: anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

SHGD: 17054190. DD: 210603. BO: MAI THI KIM THU. Remark: CHUYEN DEN MA 4120 VO VAN QUOC , DIA CHI AP AO THANH , XA THANH PHU HUYEN CO DO TP CAN THO , DT 0909439927 ( CHI NGA EM GAI ANH QUOC NGUOI DAN ONG SO KHO )

       2,000,000

03/06/2021

SHGD: 17054168. DD: 210603. BO: MAI THI KIM THU. Remark: CHUYEN DEN MA 4124 DOAN ANH NAM , DIA CHI THON 5, XA LAM TRACH , HUYEN BO TRACH , TINH QUANG BINH , DT 0944876385, CHO CON TRAI BI BONG NANG

       2,000,000

03/06/2021

755859. 030621. 101821. Ung ho ma so 4117 FT21154617037480

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172957326. ma so 4124 Doan Anh Nam tinh Quang Binh. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

SHGD: 10000293. DD: 210603. BO: huynh nguyen thuy ngan. Remark: quyen tang chi nguyen thi nam (   vo anh tinh ) - ma so 4117

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172955175. Ma so: 4122 ba Hoang Thi Diu. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172952463. Ma so 4124: anh DOAN ANH NAM ( bo chau nhat tan). CT tu 0111000087931 MAI THANH TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172949018. ung ho Vu Thi Hien Ms 4125. CT tu 0011000812281 PHAM QUANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172947688. Ma so: 4124 anh Doan Van Nam bo chau nhat TAn. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172941970. Ma so: 4125 chi vu thi hien. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172939836. Ho tro chau Nhat Tan - 4124. CT tu 0111000240635 NGUYEN TRAN THANH THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172937902. Ung ho ma so 4121, em Hoang Thi Hiep, thon Bam,   xa Thanh Lam, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa . CT tu 0101001157800 NGUYEN THI TRA MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

146805. 030621. 100016. Ma so 4125 Chi Vu Thi Hien Dia chi Xom 14 xa Xuan Thuong huyen Xuan Truong tinh Nam Dinh

           100,000

03/06/2021

593847. 030621. 095925. Chuyen tien ma so 4124 ho tro chau Nhat Tan bi bong xang tai Quang Binh

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172923818. Ung ho MS 4124 chuc chau Nhat Tan som khoe manh. CT tu 0451000456091 VU TIEN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

133709. 030621. 094628. Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

       2,000,000

03/06/2021

150916. 030621. 094538. ung ho ma so 4125

           400,000

03/06/2021

IBVCB. 1172900455. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4124 cho anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

716970. 030621. 094341. Huong Q7 ung ho chau Nhat Tan 4124 FT21154300915131

           500,000

03/06/2021

715658. 030621. 094231. Ung ho MS 4125 FT21154287713158

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1172896158. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4123 cho Dang Hieu Danh. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

714191. 030621. 094108. Ung ho chau be Nhat Tan bi bong.   Ma so 4124 FT21154142690016

           100,000

03/06/2021

IBVCB. 1172891255. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4122 cho ba Hoang Thi Diu. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1172890169. Viet Huong giup c. HO THI CANH Ma so 4107. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

467747. 030621. 093831. ung ho ma so 4125

           100,000

03/06/2021

IBVCB. 1172887098. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4121 cho Hoang Thi Hiep. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172884924. NGUYEN XUAN LAN ung ho ma so 4109, ong pham van dat. CT tu 0521000676869 NGUYEN XUAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1172883972. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4120 cho anh Vo Van Quoc. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 030621. SH: 10009046. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO A NAM - MA 4124

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172882289. Ma so 4116 Chung tay xay truong Mam non San Chai thuoc truong mam non Thu Ta. CT tu 0351000354219 NGUYEN HONG QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 030621. SH: 10008948. BO: PHAM TUAN NGHIEM. UNG HO CHAU THU - 4106

           100,000

03/06/2021

IBVCB. 1172880332. Viet Huong giup o. NGO VAN THI T/H Ma so 4100. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1172880750. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4119 cho chi Tran Thi Van Hong. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172879145. Ma so 4125: Chi Vu Thi Hien. CT tu 0021002226657 HO TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172877278. NGUYEN XUAN LAN ung ho ma so 4112,   chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0521000676869 NGUYEN XUAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

IBVCB. 1172877543. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4117 cho chi Nguyen Thi Nam ( vo anh Tinh). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

705139. 030621. 093249. Ung ho ms 4125 FT21154743284605

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1172873168. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4115 cho ba Vo Thi Tan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

702816. 030621. 093030. Ung ho chi vu thi hien FT21154094572861

          100,000

03/06/2021

154676. 030621. 092813. Pham Thi Nhuong ung ho be Nhat Tan Ma so 4124 Cau mong be mau khoe manh Nam mo A di da phat

             50,000

03/06/2021

MBVCB. 1172866437. Ung ho ma so 4115 ba Vo Thi Tan. CT tu 0351000354219 NGUYEN HONG QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1172863997. Viet Huong giup a. MANH -   Y/B Ma so 4105. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

981009. 030621. 092526. LUONG THI HONG NHUNG UNG HO TU MS 4119 DEN MS 4125 MOI MS 1TRIEU

       7,000,000

03/06/2021

697806. 030621. 092533. Ma so 4124 be Nhat Tan FT21154514138092

           200,000

03/06/2021

692888. 030621. 092044. Ung ho ma so 4125 FT21154901326082

           100,000

03/06/2021

IBVCB. 1172849945. Viet Huong giup HOANG THI HIEP T/H Ma 4121. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

IBVCB. 1172842240. Viet Huong giup DOAN VAN NAM Q/B Ma so 4124. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

SHGD: 10008744. DD: 210603. BO: VO CHAU TUONG. Remark: MS 4125 ung ho chi Vu Thi Hien

           500,000

03/06/2021

679975. 030621. 090730. Ung ho cho be Nhat Tan 2 tuoi tai Bo Trach - Quang Binh FT21154276700048

           200,000

03/06/2021

116532. 030621. 091007. Ung ho Ma so 4125 chi Vu Thi Hien   ( xom 14, xa Xuan Thuong, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh)

       1,000,000

03/06/2021

SHGD: 10008284. DD: 210603. BO: HA THI HUYEN ANH. Remark: MS 4124 chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

167252. 030621. 090551. Ung ho chau Nhat Tan thon 5 Lam Trach Bo Trach Quang Binh

           300,000

03/06/2021

003799. 030621. 090516. IBFT UH MS4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021

IBVCB. 1172815473. Giup MS4125 Chi Vu Thi Hien. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172810947. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/06/2021

543956. 030621. 085456. GIUP CHAU NHAT TAN - 030621 - 08: 54: 52 543956

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172803761. Ma 4125 chi Vu thi hien xuan truong, nam dinh. CT tu 0021000310955 NGUYEN THI THOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10005620. DD: 210603. BO: NGUYEN THANH HANG. Remark: Ung bo be Nhat Tan Ms 4124

           200,000

03/06/2021

083402. 030621. 084831. MS 4124

       1,000,000

03/06/2021

663290. 030621. 084836. Tang c vu thi hien ms 4125 FT21154600200270

           100,000

03/06/2021

767714. 030621. 084827. gui ma so 4125: Vu Thi Hien

           500,000

03/06/2021

662379. 030621. 084730. MA SO 4125 VU THI HIEN O NAM DINH FT21154340832105

           300,000

03/06/2021

SHGD: 10001389. DD: 210603. BO: PHAM VAN HOAN. Remark: giup do anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172789815. VU THI CHANH chuyen tien tu thien ma 4125 vu thi hien. CT tu 0361000336789 VU THI CHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

IBVCB. 1172789463. TRAN HAI QUYNH chuyen khoan Ma so 4121:   Hoang Thi Hiep. . CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         250,000

03/06/2021

660186. 030621. 084451. Giup do be Nhat Tan FT21154001508620

           100,000

03/06/2021

SHGD: 10001352. DD: 210603. BO: NGUYEN THI THAI HA. Remark: MS 4124. DOAN ANH NAM ( bo chau NHAT TAN)

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172783591. Ung ho MS 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172780807. ung ho MS 4125 Vu Thi Hien. CT tu 0451001916584 NGUYEN MINH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

132603. 030621. 084046. VIETTEL 400300 LIENNH 210603 210603690784633 400201 Gui be Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10000044. DD: 210603. BO: TK QLMB LUU PHUONG HIEN. Remark: Giup ms 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172773687. Nguoi phu nu. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

03/06/2021

MBVCB. 1172771843. Ung ho Ma 4125. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

651466. 030621. 083333. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4125. CAU NGUYEN QUAN AM BO TAT GIA HO CHO A SOM LANH BENH FT21154532104941

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172768074. ung ho ma so 4124 - Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0901000045059 TRAN THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

SHGD: 10000052. DD: 210603. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN) DIA CHI: THON 5,   XA LAM TRACH, HUYEN BO TRACH, TINH QUANG BINH SDT: 0944. 876. 385

           100,000

03/06/2021

756153. 030621. 083010. gui vu thi hien 4125

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172760484. Ung ho MS 4125: Chi Vu Thi Hien. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

105684. 030621. 081826. Vinh Nam ung ho ms 4125 Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172739935. ung ho ma so 4125 Vu Thi Hien. CT tu 0451000223422 NGUYEN VAN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

Ung ho MS: 4124 Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           200,000

03/06/2021

006996. 030621. 080803. Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

          500,000

03/06/2021

223986. 030621. 080652. ung ho chi Vu Thi Hien. MS 4125

           100,000

03/06/2021

633535. 030621. 080527. Chung tay cung Bac Giang chong dich FT21154966877326

           100,000

03/06/2021

631726. 030621. 080153. Ung ho ma 4125 chi Vu Thi Hien FT21154094240338

           300,000

03/06/2021

629848. 030621. 075754. Ma so 4124, Doan Anh Nam -   chau Nhat Tan FT21154460039910

           500,000

03/06/2021

738903. 030621. 075412. Ung ho ma so 4125

           200,000

03/06/2021

440460. 030621. 075251. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172714486. Ung ho chi Vu Thi Hien ma so 4125. CT tu 0021000451584 PHAM VAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172701660. NGO VAN MY chuyen tien. CT tu 0041000156881 NGO VAN MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

622360. 030621. 073942. Ung ho ma so 4124 FT21154807484050

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172699287. Ung ho MS4124 DoanAnhNam. CT tu 0161000797481 PHAN THANH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172689036. ung ho be NHAT TAN bi bong. CT tu 0351000043843 NGUYEN DUC THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

617559. 030621. 072533. Ms 4124 doan anh nam FT21154250497437

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172682315. Ung ho anh Doan Anh Nam ma so 4124. CT tu 0451001414981 NGUYEN GIANG NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172682655. MS 4124 ung ho chau Nhat Tan. CT tu 0451000260983 NGUYEN QUANG DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/06/2021

436322. 030621. 071454. Ung ho ma so 4124

       1,000,000

03/06/2021

530761. 030621. 071324. GIUP MS 4124 - 030621 - 07: 16: 04 530761

           200,000

03/06/2021

609146. 030621. 065243. Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21154030816164

           300,000

03/06/2021

434651. 030621. 065132. Ma so 4124 Doan Anh Nam

          500,000

03/06/2021

608591. 030621. 064953. Dang Tung quyen gop giup do chau Nhat Tan ma so 4124 FT21154777111967

           300,000

03/06/2021

026566. 030621. 063500. Ma so 4124 ung ho gia dinh anh Doan Anh Nam

           300,000

03/06/2021

MBVCB. 1172653912. ung ho ma so 4123. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172653295. MA SO 4124. CT tu 0201000222312 DINH THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

247491. 030621. 062424. Ma so 4124. chau. nhattan

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172653592. ung ho ma so 4124. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

433024. 030621. 062005. 4124

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172651569. anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0481000878787 TRAN THI QUYNH NHU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

717575. 030621. 053753. Nguyen Thi Chat chuyen tien giup ma so 4124

           100,000

03/06/2021

431616. 030621. 052944. Ung ho gd be Nhat Tan

           200,000

03/06/2021

903892. 030621. 051905. ba me be Mi gop ms 4124

       2,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172636597. DO TRAN THINH chuyen tien, Do Hai Anh giup em Dang Nguyen Truc Quynh 4123. CT tu 0091000026043 DO TRAN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172634944. DO TRAN THINH chuyen tien, Do Hai Anh giup e Nhat Tan 4124. CT tu 0091000026043 DO TRAN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172626280. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/06/2021

591601. 030621. 025446. Ung ho chong dich FT21154027437092

       1,000,000

03/06/2021

MBVCB. 1172611930. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4124. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/06/2021

MBVCB. 1172612639. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4123. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

03/06/2021

586209. 030621. 014202. Chut long gui ba Ly Thi Mo ma so 4118 FT21154202895836

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172612547. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4121. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

03/06/2021

MBVCB. 1172612427. Ung ho ma so 4124: Doan Anh Nam. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172612441. Ms 4124 Doan Anh Nam bo Nhat Tan. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172611665. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4120. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

03/06/2021

MBVCB. 1172611224. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4119. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

03/06/2021

MBVCB. 1172611540. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4118. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

03/06/2021

583387. 030621. 011527. Chut long gui ba Hoang Thi Diu ma so 4122 FT21154372408372

           100,000

03/06/2021

582995. 030621. 011204. Chut long gui ban Hoang Thi Hiep ma so 4121 FT21154798513325

           100,000

03/06/2021

582230. 030621. 010602. Chut qua gui chau Nhat Tan ma so 4124 FT21154300093676

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172599447. VU THI MAI ung ho ma so 4124 a doan anh nam   ( bo chau nhat tan). CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/06/2021

MBVCB. 1172598406. Ung ho anh Doan Anh Nam MS4124. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

165906. 030621. 004004. Ms 4124 anh doan van nam

       1,000,000

03/06/2021

006419. 030621. 002550. Ma so 4124 Chuc chau mau khoe

             80,000

03/06/2021

574853. 030621. 002006. Co gang len con nhe FT21154030500018

           500,000

03/06/2021

MBVCB. 1172587704. Ung ho ma so 4124. CT tu 0541000322034 TRAN DUY DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172587506. LE HOANG PHUONG chuyen tien Ung ho be Nhat Tan bi bong. CT tu 0671000435657 LE HOANG PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

303782. 040621. 211428. Ma so 4126. Good lucky si much. FT21156762931837

           200,000

04/06/2021

272935. 040621. 203543. Ma so 4126 - c Nguyen Thi Nhu -   cau chua phu ho cho gia dinh chi FT21155516434027

       1,000,000

04/06/2021

785394. 040621. 075300. fb VuThuHuong o Nam dinh Ung ho ms 4125

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1175561560. 4126: Ch Nguyen thi nhu. dt.   0834 624 810. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

003820. 040621. 160937. Ung ho ma so 4126 FT21155074459528

       1,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1175306023. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4126 chi nguyen thi nhu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/06/2021

806571. 040621. 153419. ung ho tam long nhan ai ms 4126

           500,000

04/06/2021

IBVCB. 1175236322. PHAM KIM THOA chuyen khoan ung ho cac ms 4119, 4125,   4126 moi ms 50. 000dg. 4121 ( 100. 000dg), 4124 ( 100. 000dg). CT tu 0121001778820 PHAM KIM THOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

04/06/2021

849960. 040621. 150956. Ung ho ms 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           500,000

04/06/2021

918705. 040621. 145854. Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien FT21155876400761

             50,000

04/06/2021

ATM FTF. 10800347. 466750. 20210604. 140752. 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451000476889. GD: T1 - 18T2 - KDTM TRUNG HOA HANOI VN

         175,000

04/06/2021

465186. 040621. 134953. Ung ho chi Vu Thi Hien. Ma so 4125

           500,000

04/06/2021

464663. 040621. 134622. Ung ho chi Nguyen Thi Nhu. Ma so 4126

           500,000

04/06/2021

934927. 040621. 005622. ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1174934268. PHAM THI HANG chuyen tien UH MS: 4124 chau NHAT TAN. CT tu 0461000500828 PHAM THI HANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174905717. ms 4126 nguyen thi nhu. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174903764. ms 4121 hoang thi hiep. CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174723675. Ung ho ms 4126 la 50k - cau mong quy vi binh an   A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

TRAN THI THANH TRUC NT/ GIUP NHUNG GD GAP BAT HANH

         200,000

04/06/2021

577295. 040621. 091324. Ung ho ma so 4126 FT21155662854885

             50,000

04/06/2021

SHGD: 10000410. DD: 210604. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4126

             50,000

04/06/2021

SHGD: 10006989. DD: 210604. BO: VO THI HUONG LAN. Remark: UNG HO MS 4124 -   ANH DOAN ANH NAM

           200,000

04/06/2021

564092. 040621. 085824. Chuyen cho ma 4126 FT21155332995620

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1174419833. Ung ho ma so 4126, chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0031000225963 CHU THI HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174379138. MS: 4126. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174320571. ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat . . CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174261761. Ung ho ms 4123. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174261584. Ung ho ms 4121. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

469634. 030621. 235920. Ho tro be Nhat Tan ma so 4124 FT21155463219951

         300,000

04/06/2021

791388. 030621. 235659. Ung ho chau Nhat Tan bi bong

           100,000

04/06/2021

466916. 030621. 234800. Ung ho 4124 FT21155780604561

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1174245974. MA SO 4124 UNG HO ANH DOANH ANH NAM BO CHAU NHAT TAN. CT tu 0071002069616 CHAU QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

729817. 030621. 234238. UNG HO CHI VU THI HIEN VA ANH VO VAN QUOC - 030621 - 23: 40: 40 729817

           400,000

04/06/2021

MBVCB. 1174243887. ung ho ma so 4124 chau nhat tan. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

IBVCB. 1174241638. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0491001832978 NGUYEN THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

187625. 030621. 233728. VU DINH SON ung ho cac MS 4125,   4122, 4119, 4118,   4117, 4115 moi MS 300k. MS 4124 400k

       2,200,000

04/06/2021

187563. 030621. 233505. VU DINH SON ung ho cac MS 4123,   4120 moi MS 200k. Cac MS 4121, 4116 moi MS 500k

       1,400,000

04/06/2021

MBVCB. 1174237177. Ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0351001151495 DO THI HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

388749. 030621. 230652. Toi ung ho chi Vu Thi Hien, ma so 4125

           300,000

04/06/2021

690122. 030621. 230308. Ung ho ms 4125 Vu Thi Hien

           200,000

04/06/2021

447109. 030621. 224922. Pham Tuyet Mai Ukaraina ung ho ma so 4066 Hoang Thi Thu Thuy FT21155801950417

       1,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1176172175. HA XUAN DUONG chuyen tien ung ho cac gd co ma so : 4126,   4113, 4115, 4120,   4102 moi gd 300k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,500,000

04/06/2021

MBVCB. 1174209285. NGUYEN HUU DUC chuyen tien. CT tu 0181003378164 NGUYEN HUU DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

453347. 040621. 224437. Ma so 4124. Anh Doan Anh Nam. Bo chau Nhat Tan

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1176168709. ung ho ms4126. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1176167112. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho ms4121. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

358692. 040621. 224228. Ung ho 4117 FT21156961002083

           200,000

04/06/2021

358607. 040621. 224217. Ma so 4126. Nguyen thi nhu FT21156710503573

           100,000

04/06/2021

357498. 040621. 223948. Ung ho 4121 FT21156230006147

           200,000

04/06/2021

378311. 030621. 224004. ung ho ma so 4121

           300,000

04/06/2021

442271. 030621. 223854. Ung ho be Nhat Tan 4124 FT21155378672475

           100,000

04/06/2021

570592. 040621. 223851. Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           500,000

04/06/2021

356083. 040621. 223650. Ung ho 4124 FT21156104051258

           200,000

04/06/2021

355642. 040621. 223554. Ung ho 4126 FT21156015662467

           200,000

04/06/2021

211693. 040621. 223229. Ung ho be Bao Dang con chi Nguyen Thi Nhu

           300,000

04/06/2021

143473. 040621. 222929. NGUYEN HA GIUP MS4120 ANH VO VAN QUOC NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1176126061. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho ms 4124. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1176123092. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho ms4126. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

118244. 040621. 214246. Yen Duong ung ho MS 4114 chi Lam

           100,000

04/06/2021

117602. 040621. 214057. Yen Duong ung ho MS 4126 chi Nhu

           100,000

04/06/2021

249922. 040621. 212725. giup do ms 4126

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1176058179. Ung ho ms 4121 Hoang thi Hiep. CT tu 0181000564786 NGUYEN TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

251407. 040621. 205929. NGUYEN XUAN VIEN chuyen khoan ung ho gia dinh anh Tinh o Quang Cat TP Thanh Hoa

           100,000

04/06/2021

250736. 040621. 205855. ung ho chi Vu Thi hien

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175948171. TRAN HUYNH ANH ung ho MS 4126 Chi Nguyen Thi Nhu me be Bao Dang. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175947570. Ung ho ma so 4126 nguyen thi nhu. CT tu 0021001800601 DANG THI THU NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

180855. 040621. 200655. ung ho ma so 4121

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175913056. chuyen tien ung ho ma so 4124: anh Doan Van Nam. bo chau Nhat Tan. CT tu 0211000450208 HA THI MINH LIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175900638. ung ho. CT tu 1021038488 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

               5,000

04/06/2021

MBVCB. 1175894655. Minh Khang ung ho ma so 4124,   4123, 4121, 4120 moi ma so 400 ngan dong. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,600,000

04/06/2021

ATM FTF. 08700039. 958659. 20210604. 195417. 9704366802925616018. FrAcc: 0121001916778. ToAcc: 1017378606. GD: KCN SONG MAY, TRANG BOM, DONGNAI VN

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175886940. Thuy Phuong ung ho ma so4126, 4125 moi ma so 400 ngan dong. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

04/06/2021

038219. 040621. 194535. Yen Duong ung ho ms 4119 c Hong

           100,000

04/06/2021

034911. 040621. 194120. Yen Duong ung ho Ms 4124 chau Nhat Tan

           100,000

04/06/2021

195549. 040621. 193532. ung ho ma so 4126

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175829448. ung ho quy tu thien cua bao dan tri. CT tu 0181000077121 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1175819378. Trang Nam ung ho MS4125 chi Vu Thi Hien. CT tu 0181003463103 TRINH VAN QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

638902. 040621. 191142. ung ho vo chong chi nguyen thi hien xom 14 xa xuan thuong xuan truong nam dinh

           500,000

04/06/2021

IBVCB. 1175810546. MS 4126: Chi Nguyen Thi Nhu . CT tu 0411001045779 HOANG HUU NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1175793915. ung ho MS 4126 chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175789459. PHAN THI HIEN chuyen tien cho chi Vu Thi Hien   ( 4125, so dt 0346491681) giup chong Dang Van Viet dang benh. CT tu 0091000667097 PHAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

IBVCB. 1175787522. jyj. CT tu 0911000048517 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

04/06/2021

232417. 040621. 185405. ung ho gd chi vu thi hien

           150,000

04/06/2021

993323. 040621. 184911. Dang Kim Khanh ung ho que huong Bac Giang, Bac Ninh.   Chuc y bac sy giu gin suc khoe va Cam on

           300,000

04/06/2021

177365. 040621. 184844. Ung ho ms 4126 NGUYEN THI NHU FT21155135043928

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175718078. CHAU THI QUYEN chuyen tien Ma so 4124:   Anh Doan Anh Nam . CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

04/06/2021

261362. 040621. 182600. chan ho tro 4122 ba hoang thi diu. thon tam huu. xa trieu trung . huyen trieu phong. quang tri

           100,000

04/06/2021

02009704 570604181 154202113a8 403782. 18235. 181156. Ung ho ma 4126 chi Nguyen Thi Nhu o HCM

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175659140. Co Hai giup MS 4113 chi PHAM THI HAN. CT tu 0181000367520 NGUYEN THI KIM LUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

129960. 040621. 175807. Ung ho ma so 4125 - Vu Thi Hien   - Xuan Truong - Nam Dinh FT21155110459360

           200,000

04/06/2021

101021. 040621. 173019. Ung ho Ma so 4126 chi nguyen thi thu FT21155378945735

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1175569810. ung ho chi Nguyen Thi Nhu, ma so 4126. CT tu 1013472648 TRAN LE THANH DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1175564131. ung ho ma 4126 chi nguyen thi nhu. CT tu 0421003913677 NGUYEN NGOC THANH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175529417. Ung ho MS 4126 Chi Nguyen Thi Nhu sdt 0834624810.   P13, hem 161 Le Van Quoi, Tan Binh,   HCM. Mong gd som binh anh. CT tu 0461000420834 BUI THANH THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

072009. 040621. 170455. Ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu FT21155979094048

           200,000

04/06/2021

535121. 040621. 170307. Ung ho ba Ly Thi Tho MS 4118

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1175521806. Be Hong Minh ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0011001598218 TRAN THI ANH TUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1175520526. Ma so 4125: Chi Vu Thi Hien. CT tu 0511000418503 TA THI HOAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175516206. ung ho ma so 4126. CT tu 0221000000678 DO NGOC TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

IBVCB. 1175484605. Ung ho MS 4126 Nguyen thi Nhu 500K. CT tu 0351000101222 DAO THI SONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

04/06/2021

890099. 040621. 164759. MS 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021

889309. 040621. 164603. MS 4125 chi Vu Thi Hien

           100,000

04/06/2021

032346. 040621. 163222. 4121 Hoang Thi Hiep FT21155984680827

          300,000

04/06/2021

032236. 040621. 163217. Ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan FT21155779089304

           100,000

04/06/2021

022946. 040621. 162451. Ung ho Ma so 4121 FT21155130575603

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1175408691. NGUYEN XUAN BACH ung ho ms 4126. CT tu 0011000631584 NGUYEN XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1175402452. Ma so 4126: Xin giup: Thuong cau be 6 tuoi chong choi voi ung thu, cha bi benh tat quat nga. . CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175381919. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

04/06/2021

998452. 040621. 160512. Ma so 4126 FT21155604086418

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175361821. DO TRAN THINH chuyen tien, Do Hai Anh giup chi Nguyen thi Nhu 4126. CT tu 0091000026043 DO TRAN THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1175361018. NGUYEN HOAN MINH chuyen tienung ho chi nguyen thi nhu ms4126. CT tu 0281000638057 NGUYEN HOAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

04/06/2021

992735. 040621. 160036. 4124 Ung ho be Nhat Tan FT21155731745663

           300,000

04/06/2021

992487. 040621. 160023. Ong Tu Van cuu giup ms 4125 chi Vu Thi Hien FT21155026079163

       5,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1175348948. Ho tro Ma so 4126: chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0301000317450 NGUYEN HOANG PHAN LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

PHAN THI HIEU UH MA 4126

           200,000

04/06/2021

869730. 040621. 155830. Ung ho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu mong gia Dinh suc khoe binh an

           300,000

04/06/2021

IBVCB. 1175345611. jr. CT tu 1018540910 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

04/06/2021

MBVCB. 1175343262. Ung ho ma so 4126. CT tu 0231000611302 NGUYEN VAN KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

868094. 040621. 155432. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan chuc chau mau khoi

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175328929. Ms 4126. CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1175317146. LUU THI NGOC HUYEN chuyen tien MS 4125 VU THI HIEN, cam on Bao. CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175313551. ung ho be Nhat Tan ( MS 4124). CT tu 0371000408309 DINH THI THUY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

101332. 040621. 154148. Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

          100,000

04/06/2021

821054. 040621. 153710. ung ho ma so 4092 nguyen thi ngoc han

       1,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1175273592. ma so 4116. CT tu 0011004366218 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1175265165. ma so 4126. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/06/2021

857076. 040621. 152744. Ung ho MS 4124 Doan Anh Nam

           500,000

04/06/2021

934937. 040621. 151222. Ms 4125 FT21155419135950

             80,000

04/06/2021

850144. 040621. 150952. Vietcombank; 1017378606; PHAM MINH HAI chuyen khoan ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Nhu ma so 4126

       1,000,000

04/06/2021

IBVCB. 1175208240. MS 4118 4121 4123 4125 4126 Moi MS 100n. CT tu 0081001151359 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

830839. 040621. 150534. UNG HO GIA DINH EM NGUYEN THI NHU.   MA SO: 4126. - 040621 - 15: 04: 44 830839

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1175203506. Ung ho chi Nguyen Thi Nhu ma so 4126. CT tu 0041000138518 NGUYEN HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175189054. Ung ho be Nhat Tan , ma so 4124. CT tu 0351000927597 NGUYEN ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

767346. 040621. 145652. Chuyen tien ung ho chi Vu Thi Hien 4125

           250,000

04/06/2021

MBVCB. 1175170112. Ung ho chau Nhat Tan ( ma so 4124). CT tu 0161000106511 PHAN THI TU NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

903110. 040621. 144530. Ung ho Ms 4126 - nguyen thi nhu FT21155667438907

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175142236. Diepkhiem ung ho MS 4126 - Nguyen Thi Nhu - giup con chi. CT tu 0111000299024 DIEP TON KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175129574. TRINH PHUONG THAO nha so 5 ngo 6/1 Kim Dong Giap Bat HN ung ho ma so 4126. CT tu 0541000191006 TRINH PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1175127606. TRUONG VAN DUC chuyen tien ung ho ma so 4109. CT tu 0531002504703 TRUONG VAN DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

IBVCB. 1175126446. ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1175117783. 4124. CT tu 0141000787593 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1175112132. Ung ho Ma so 4126 Chi Nhu. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

04/06/2021

MBVCB. 1175106068. HUYNH THI KIM THUY ung ho ms 4126. CT tu 0041000479024 HUYNH THI KIM THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1175091662. Duong Tao Cat Linh chuyen tien Ma so   4126. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

828297. 040621. 141222. nguyen huy tho giup ms 4124

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1175089830. Le Cong Dang Huy chuyen tien Ma so 4123. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1175088412. Le Cong Gia Huy chuyen tien Ma so 4124. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

729067. 040621. 141117. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4126

           200,000

04/06/2021

728711. 040621. 141049. Gia dinh Tuan Trang Chau giup MS 4125

           200,000

04/06/2021

827047. 040621. 140838. ung ho Ma so 4124 be Nhat Tan

             50,000

04/06/2021

IBVCB. 1175082222. dtjt. CT tu 0911000067992 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

04/06/2021

SHGD: 10000489. DD: 210604. BO: TRAN VAN GIANG. Remark:   21000000 12037851 HO TRO MA SO 4126: CHI NGUYEN THI NHU

           200,000

04/06/2021

179292. 040621. 135816. Ung ho ms 4124 - ( bo chau Nhat Tan)

           300,000

04/06/2021

IBVCB. 1175053509. Giup ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1175050799. VO THI ANH THU chuyen tien ung ho hoan canh 4124, chuc em mau khoi benh. CT tu 0671004071929 VO THI ANH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

04/06/2021

689460. 040621. 131356. Ung ho hoan canh MS 4120 anh Vo Van Quoc

             20,000

04/06/2021

SHGD: 10008293. DD: 210604. BO: TRAN DINH TRI. Remark: IB MA SO 4123 DANG HIEU DANH

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174972631. DINH NGOC HIEU chuyen tien 4126 Nguyen Thi Nhu. CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/06/2021

490489. 040621. 125350. Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu Dia chi Phong 13 khu nha tro hem 161 duong Le Van Quoi phuong Binh Tri Dong quan Binh Tan TPHCM

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174965964. TRAN THI THU HIEN ung ho gd chi Minh chau Hieu Lang Son. CT tu 0011004255123 TRAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

SHGD: 10014498. DD: 210604. BO: NGUYEN THI VY VY. Remark: Ck quyen gop giup do be kho khan

           500,000

04/06/2021

475444. 040621. 123835. UNG HO CHI NGUYEN THI NHU MA SO 4126

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1174942411. MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/06/2021

MBVCB. 1174940161. Lam Ngoc Dung giup ma so : 4126 , gia dinh Nguyen Trung Kien -   Nguyen Thi Nhu ! . CT tu 0091000102992 DANG HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1174940227. MS 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/06/2021

IBVCB. 1174937941. MS 4126 chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/06/2021

MBVCB. 1174937233. chuyen tien ung ho chi nguyen thi nhu ma so 4126. CT tu 0511000412605 DOAN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1174935849. Lam Ngoc Dung giup gia dinh Vu Thi Hien .   Ma so 4125. CT tu 0091000102992 DANG HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174911655. MS 4124 Be Nhat Tan. CT tu 1012682796 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       6,000,000

04/06/2021

260553. 040621. 121544. IBFT Ung ho ma so 4126 nguyen thi nhu

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174873445. Ung ho ma so 4126. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/06/2021

785157. 040621. 114140. ung ho ma so 4126

           100,000

04/06/2021

623597. 040621. 114155. ung ho ms 4126, 4124

           200,000

04/06/2021

399762. 040621. 114004. Ung ho be Nhat Tan Quang Binh

         150,000

04/06/2021

621468. 040621. 113910. ung ho ms 4112 chong dich covid

           100,000

04/06/2021

IBVCB. 1174820463. nha ngheo me bi benh ung thu khong den truong duoc. CT tu 0111001514618 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           250,000

04/06/2021

MBVCB. 1174786209. Ung ho hoan canh 4126. CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/06/2021

MBVCB. 1174776092. Ms 4106. CT tu 0011002393994 TA QUOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

156577. 040621. 110607. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4126

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174763932. NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ho tro ma so 4126. CT tu 0491000038371 NGUYEN THI NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174757350. Ung ho ms 4126 chi Nhu. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

691798. 040621. 105953. Ung ho hoan canh kho khan so 4126 FT21155779900271

           200,000

04/06/2021

577003. 040621. 104858. Ung ho chi Nguyen Thi Thu MS 4126

           100,000

04/06/2021

IBVCB. 1174680363. Ung ho be Nhat Tan. CT tu 0491001469677 DO THI THU HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

838759. 040621. 102122. Ma so: 4126: Chi Nguyen Thi Nhu

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174648331. Ma so 4126. Ung ho Nguyen Thi Nhu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1001000291931 NGUYEN THI THANH XUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1174648808. Minh & An ung ho ma so 4126. Chuc em nhanh binh phuc. . CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

752473. 040621. 101544. TTTP ung ho Ms4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           200,000

04/06/2021

270225. 040621. 100834. ung ho ma so 4126 chij nguyen thi nhu

           100,000

04/06/2021

748637. 040621. 100532. Ung ho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           500,000

04/06/2021

537814. 040621. 100515. Ung Ho MS 4118: Ba Ly Thi Tho

           100,000

04/06/2021

000561. 040621. 095048. ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021

740657. 040621. 094355. Ung ho ma so 4126

           300,000

04/06/2021

599796. 040621. 093652. Quyen gop Ma so 4126 chi Nguyen Thi nhu Sdt 0834624810 FT21155120600227

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174542020. Ma so 4126. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174530828. Nguyen Huynh Gia Han ung ho so 4124 anh Doan Anh Nam bo be Nhat Tan. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/06/2021

LY TRUNG HIEU - GIUP DO CHI HOANG THI HIEP ( MS:   4121)

           500,000

04/06/2021

115661. 040621. 092850. Ma so 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174523134. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4126 chi Nhu. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

585696. 040621. 092211. Ung ho Ma so 4124 FT21155666333300

           200,000

04/06/2021

759440. 040621. 092202. UNG HO MA SO 4126 CHI NGUYEN THI NHU - 040621 - 09: 21: 38 759440

           100,000

04/06/2021

759079. 040621. 092014. SANHSEACO GUI MS 4126 - 040621 - 09: 19: 56 759079

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1174501982. Ung ho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu 0834624810. CT tu 0451000334644 VU THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

04/06/2021

577544. 040621. 091339. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21155287605032

             50,000

04/06/2021

SHGD: 10000958. DD: 210604. BO: MACH KIM PHUOC. Remark: Ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174496370. 4123. CT tu 0491001574742 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/06/2021

SHGD: 10007107. DD: 210604. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Giup cac ms 4122 100k, 4123 150k,   4124 150k, 4125 150k, 4126 150k.

           700,000

04/06/2021

SHGD: 10006384. DD: 210604. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4125 Vu Thi Hien

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174489146. Giup do Ms 4122 Ba Hoang Thi Diu. CT tu 0071003853503 NGUYEN NGOC LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174489322. ung ho ma so 4126. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

570220. 040621. 090534. Npmduc ung ho ma 4126 FT21155287581551

           200,000

04/06/2021

MBVCB. 1174482761. Ma so 4117 chi nguyen thi nam vo a tinh. CT tu 0301000367435 PHAM THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/06/2021

013001. 040621. 085850. Ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           500,000

04/06/2021

MBVCB. 1174469700. Thuong. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

04/06/2021

257881. 040621. 085319. VO DUY KHANH Chuyen tien ung ho MS 4126 chi Nguyen Thi Nhu

          300,000

04/06/2021

IBVCB. 1174436242. GIup MS4126 Chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

MBVCB. 1174437177. Ung ho MS 4126: Chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

04/06/2021

749187. 040621. 083436. UNG HO MA SO 4124 - 040621 - 08: 37: 23 749187

           200,000

04/06/2021

663646. 040621. 083020. Ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

             50,000

04/06/2021

MBVCB. 1174411810. ms 4126 uh chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/06/2021

535523. 040621. 081820. Nghiem Minh Khang UH ma so 4126 FT21155495957765

           200,000

04/06/2021

094133. 040621. 081736. ma so 4126

             10,000

04/06/2021

203820. 040621. 080807. IBFT Gui chau Nhat Tan - MS 4124

           300,000

04/06/2021

318040. 040621. 080657. ung ho chau nhat tan, ms 4124

           300,000

04/06/2021

081934. 040621. 080435. Vinh Nam ung ho ms 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021

518728. 040621. 074003. gui chi Vu Thi Hien ms 4125 FT21155957835084

       1,000,000

04/06/2021

751993. 040621. 072328. 4124 ANH DOAN ANH NAM

         300,000

04/06/2021

MBVCB. 1174351866. 4124. CT tu 0071000637107 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174346546. ung ho gia dinh anh nam ms4124. CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174341375. CAO KHAC DUC ung ho covid. CT tu 0101001129576 CAO KHAC DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/06/2021

MBVCB. 1174336586. 4124 a Doan Anh Nam. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/06/2021

022023. 040621. 060356. Ung ho ms4124

           500,000

04/06/2021

698293. 040621. 011511. NGN chia se kho khan cung ms 4122

           200,000

04/06/2021

698210. 040621. 011304. NGN chia se kho khan cung ms 4123

           600,000

04/06/2021

697885. 040621. 010241. NGN chia se kho khan cung ms 4124

           200,000

04/06/2021

697857. 040621. 010045. NGN chia se kho khan cung ms 4125

           200,000

04/06/2021

IBVCB. 1174270722. Ung ho ms 4123 - mong chau tiep tuc den truong. CT tu 0081001145322 BUI NGUYEN NHAM VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176214095. Ma so 4126 ( c Nguyen Thi Nhu). CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

361916. 040621. 225002. Ung ho chi Nguyen Thi Nhu ma so 4126 FT21156341090671

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177960332. Ma so 4127 : chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0021000261405 KHUC LE HOA toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177641660. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4127 chi nguyen thi tra my. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/06/2021

MBVCB. 1177465026. Ung ho Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0451000356475 LAI THE ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

892446. 050621. 163432. E Tam Goldmark Ha Noi O9O 22 86 7 9 8 ung ho 6 MS. MS 3548,   3493, 3231, 3566,   3823, 3976. 500k moi gia dinh FT21156779098457

       3,000,000

05/06/2021

761476. 050621. 141446. pham tien hai bidv ung ho 4127

           300,000

05/06/2021

750662. 050621. 140904. Ung ho ma so 4126 FT21156307054191

           500,000

05/06/2021

749235. 050621. 140738. Ung ho ma so 4127 FT21156263503308

           500,000

05/06/2021

011205. 050621. 120545. UNG HO 4127 - 050621 - 12: 05: 26 011205

           120,000

05/06/2021

648608. 050621. 115349. Ma so 4127 - c Nguyen Thi Tra My -   cau chua chua lanh cho con trai chi FT21156792622850

       1,000,000

05/06/2021

323874. 050621. 102505. Ms Trinh cung ung ho ma so 4127 chi Ng Thi Tra My.

           100,000

05/06/2021

288227. 050621. 094213. ung ho tam long nhan ai ma so 4127

           500,000

05/06/2021

212225. 050621. 093028. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4123

             50,000

05/06/2021

211337. 050621. 093000. Nhom Vien Gach Nho ung ho ma so 4121

             50,000

05/06/2021

484690. 050621. 091211. Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra my FT21156616796180

           100,000

05/06/2021

476822. 050621. 090240. Ung ho ma so 4127 FT21156006062747

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1176468887. MS: 4127. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

126015. 050621. 084354. Ung Ho MS4127 NGUYEN THI TRA MY   - CAU CHUC MOI DIEU TOT DEP SE DEN VOI CHAU

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176441571. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4118 den MS 4127 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

05/06/2021

MBVCB. 1176394159. NGUYEN THANH LIEM chuyen tien bao dan tri tt 100k th6. 21. CT tu 0191000032306 NGUYEN THANH LIEM toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

394266. 050621. 070150. mr z giup ma so 4124

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176260162. MS 4126 NGUYEN THI NHU PHONG 13 KHU NHA TRO HEM 161 LE VAN QUOI BINH TRI DONG BINH TAN. 0834624810. CT tu 0181001901549 NGUYEN XUAN ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

935581. 040621. 235815. MS 4126: GUI NGUYEN THI NHU, PHONG 13, KHU NHA TRO HEM 161, LVQ,   BT, WHCM - 050621 - 00: 00: 14 935581

          300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176217119. PHAM BA QUANG ANH, PHAM BA QUANG VINH ung ho ma so 4126, chi Nguyen Thi Nhu. CT tu 0491001481985 PHAM BA THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176207558. Ung ho Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

369795. 040621. 233423. Nguyen Minh Hue ung ho ma so 4124

           100,000

05/06/2021

371391. 040621. 231604. Ma so 4124 cho anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21156065854237

           200,000

05/06/2021

445237. 050621. 224307. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; PHAM THI NGOC HONG chuyen khoan ung ho ma so 4126 nguyen thi nhu

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1178106086. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1178104872. Gd Co My Thanh TX BG ung ho ms 4127. CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/06/2021

350238. 050621. 223152. ung ho Nguyen Thi Tra My MS 4127

           100,000

05/06/2021

211390. 050621. 222717. Tung Nguyen giup ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My -   Cam on bao Dan Tri FT21158590553287

           500,000

05/06/2021

210842. 050621. 222627. Tung Nguyen giup ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu -   Cam on bao Dan Tri FT21158675852190

           200,000

05/06/2021

210305. 050621. 222534. Tung Nguyen giup ma so 4124 Anh Doan Van Nam, bo chau Nhat Tan -   Cam on bao Dan Tri FT21158124600240

           100,000

05/06/2021

877311. 050621. 222207. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4107

           200,000

05/06/2021

876991. 050621. 222105. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4108

           200,000

05/06/2021

876811. 050621. 222030. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4109

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1178090790. ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

876434. 050621. 221913. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4118

           200,000

05/06/2021

876174. 050621. 221825. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4123

           200,000

05/06/2021

875992. 050621. 221759. Gia dinh Gau Meo ung ho MS 4121

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1178079127. 4129 -   nguyen thi tra my. CT tu 0071003776744 NGUYEN VAN LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1178040392. Ma so 4126. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

178634. 050621. 213900. Ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam FT21158763877304

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1178016040. Ho tro chau 4126. CT tu 0571000036018 PHAM THI KIM PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1178008436. Ho tro chau ma so 4127. CT tu 0571000036018 PHAM THI KIM PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177992608. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat UH MS 4127 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

845320. 050621. 210653. MS 4127

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1177965683. ho tro chua benh. CT tu 0371000446598 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

716785. 050621. 210055. thanh tam ung ho Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177959944. Ung ho ma so 4127: Nguyen Thi Tra My. CT tu 0011000826250 NGUYEN VAN VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1177960138. NGUYEN VIET HOAI chuyen tien ung ho ms 4124. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177957203. Tran Nhu Bao gop tu thien, ma so 4127 Nguyen Thi Tra My. CT tu 0071004732673 NGUYEN THI QUOC THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,900,000

05/06/2021

MBVCB. 1177953885. NGUYEN VIET HOAI chuyen tien ung ho ms 4121 va 4125. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

590327. 050621. 205504. HIENTUAN - 4114, 4115, 4118,   4119, 4121, 4122,   4124

       2,100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177946826. ung ho ms4127. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

710782. 050621. 205403. thanh tam chuyen tien ung ho Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My.

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1177943038. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. CT tu 0921000714877 NGUYEN HUYNH THUY VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177934857. Ma so 4112: Chung tay cung Bac Giang chong dich. CT tu 0921000714877 NGUYEN HUYNH THUY VI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

158178. 050621. 204437. uh MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My Nam Mo Duoc Su Luu Quang Vuong Phat

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1177921147. ms 4127. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

823907. 050621. 203912. MS 4126 Nguyen Thi Nhu

           500,000

05/06/2021

822448. 050621. 203815. MS 4127 Nguyen Thi Tra My

       1,000,000

05/06/2021

MBVCB. 1177888858. gui Ma So 4126 Nguyen Thi Nhu. CT tu 0371000483196 RCOM DUONG KIEU DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

706103. 050621. 202536. Ung ho ma so 4127

             30,000

05/06/2021

MBVCB. 1177809625. NGO THI HUONG chuyen tienMs: 4120 gui Anh Vo Van Quoc Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat . CT tu 0121001322701 NGO THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177761345. Ung ho -   Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My -   0865. 778. 783. CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177751519. Ung ho ma so 4127 chi nguyen thi tra my. CT tu 0351000779714 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177731202. Ung ho Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

181629. 050621. 191135. Ung ho ma 4127 Nguyen Thi Tra My

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177696800. MS 4127 co con bi bai nao bam sinh. CT tu 0331000444689 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

029847. 050621. 185009. Ung Ho Nguyen Thi Tra My MS 4127 FT21156905634830

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177683980. ung ho ma so 4127. CT tu 0221000015067 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177670753. ung ho ma so 4127. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177640275. Ung ho MS 4127 - Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0071005803493 NGO THANH NIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

995322. 050621. 181327. Le Minh Thanh ung ho, ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My FT21156253441147

           500,000

05/06/2021

992744. 050621. 181041. Ung ho ma so 4127 chi Tra My FT21156666541288

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1177555888. Ung ho ma so 4127. CT tu 0011004402905 NGUYEN VAN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177528650. Ma so : 4127. CT tu 0041000207166 LE QUANG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177517319. ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien. Xom 14 xa Xuan Thuong, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh. CT tu 0071003220857 LE THI KHANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

532552. 050621. 172950. Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

945290. 050621. 172338. Ung ho chi Nguyen Thi Tra My. Huyen Song Hinh. tinh phu yen. FT21156082277806

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1177491947. Giup do gia dinh ban Tra My ( 4127). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177470431. LE THI SONG NGA chuyen tien ung ho ma so 4127 Nguyen Thi Tra My . Khu pho 5, Hai Rieng, Song Hinh,   Phu Yen. CT tu 0491000082940 LE THI SONG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

927491. 050621. 170650. Chu Nguyen Duc Quy ung ho chau Nguyen Thi Tra My o Khu pho 5c thi tran Hai Rieng, huyen Song Hinh, Phu Yen FT21156407439209

           300,000

05/06/2021

131644. 050621. 164502. Ma so 4127 nguyen thi tra my

           300,000

05/06/2021

141087. 050621. 164056. TRAN THANH TUNG chuyen tien

             50,000

05/06/2021

140680. 050621. 163930. 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

614079. 050621. 163232. 4125

           150,000

05/06/2021

801803. 050621. 163052. LE THI THU HUYEN ung ho ms 4126 c Nguyen Thi Nhu

           200,000

05/06/2021

796877. 050621. 162804. 4126

           150,000

05/06/2021

794077. 050621. 162623. 4127

           150,000

05/06/2021

238805. 050621. 162606. Ma so 4127Nguyen Thi Ha My

         200,000

05/06/2021

136257. 050621. 162424. UNG HO MS 4127

           500,000

05/06/2021

463147. 050621. 162328. LE THI THU HUYEN ung ho ms 4127 Nguyen Thi Tra My

           200,000

05/06/2021

135850. 050621. 162257. UNG HO MS 4121

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177351258. Ung ho em Tra My va be Duy. Ma so 4127. Mong con phau thuat thanh cong. . CT tu 0011000669120 TRAN LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

872478. 050621. 161613. Ma so 4127 FT21156666112284

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177333016. ma so 4127. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/06/2021

132497. 050621. 161139. Ung ho Ma so 4127 Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177323377. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so:   4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

854019. 050621. 155905. Ma so 4127 FT21156638302757

           100,000

05/06/2021

127571. 050621. 155315. MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

016835. 050621. 155231. ZP5VHD63LRK9 210605000142416 4127 Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177277093. 4127 nguyen thi tra my. CT tu 0451001289097 TRAN MANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

125001. 050621. 154411. ung ho ma so 4127 nguyen thi tra mi khu pho 5 thi tran hai rieng huyen song hinh phu yen

           100,000

05/06/2021

837943. 050621. 154332. Ma so 4099 Pham Thi Huong FT21156695750870

           300,000

05/06/2021

IBVCB. 1177252011. MS 4124. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

IBVCB. 1177249801. MS 4126. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

IBVCB. 1177246555. MS 4127. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

678118. 050621. 153233. A DI DA PHAT Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

           200,000

05/06/2021

404234. 050621. 152234. Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My Dia chi Khu pho 5 thi tran Hai Rieng huyen Song Hinh tinh Phu Yen

           100,000

05/06/2021

IBVCB. 1177216376. Ung ho ma so 4127. CT tu 0351000773550 NGUYEN NGOC LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177216819. Ma so 4127 chi Tra My. CT tu 0011004361188 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

896611. 050621. 031821. Ung ho ms 4124 a Doan Anh Nam

           300,000

05/06/2021

896161. 050621. 031524. Ung ho ma so 4127 c Ng Thi Tra My

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1177197033. Ma so 4127 chi Tra My. CT tu 0011004361188 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1177165935. aa. CT tu 1020740181 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

05/06/2021

MBVCB. 1177163013. 4127 Nguyen Thi Tra My. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

IBVCB. 1177159157. aa. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

05/06/2021

527099. 050621. 144710. Nhung ung ho ma so 4116

           333,000

05/06/2021

526149. 050621. 144604. Nhung ung ho ma so 4117

           300,000

05/06/2021

524911. 050621. 144420. Nhung ung ho ma so 4118

           300,000

05/06/2021

524141. 050621. 144321. Nhung ung ho ma so 4119

           300,000

05/06/2021

523380. 050621. 144221. Nhung ung ho ma so 4120

           300,000

05/06/2021

522631. 050621. 144121. Nhung ung ho ma so 4121

           300,000

05/06/2021

521850. 050621. 144019. Nhung ung ho ma so 4122

           300,000

05/06/2021

521126. 050621. 143925. Nhung ung ho ma so 4123

           300,000

05/06/2021

520416. 050621. 143820. Nhung ung ho ma so 4124

           300,000

05/06/2021

519707. 050621. 143720. Nhung ung ho ma so 4125

           300,000

05/06/2021

519114. 050621. 143631. Nhung ung ho ma so 4126

           300,000

05/06/2021

518710. 050621. 143553. Nhung Ung ho ma so 4127

           300,000

05/06/2021

767490. 050621. 142843. Ma so 4121 - mong gia dinh va cac chau luon binh an FT21156879867661

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1177099610. Giup do ma so 4127. CT tu 0021002116133 TRAN TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

605904. 050621. 142120. TRAN XUAN BACH chuyen khoan ung ho ma 4127

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1177083313. Ung ho MS 4127 Nguyen Thi Tra My. CT tu 0011004315210 LE THI THANH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1177073848. Giup ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

IBVCB. 1177059599. Ung ho Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0711000277740 NGUYEN QUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1177053586. Ma so 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan. CT tu 0011004193479 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1177014243. Ma so 4127. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

537434. 050621. 134233. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN HOANG NHAN chuyen khoan ung ho chau Duy con chi My

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176986637. ung ho chi. Nguyen Thi Tra My ( Ma so 4127). khu pho 5,   thi tran Hai Rieng, Song Hinh, Phu Yen. CT tu 0591000243568 HOANG VAN KET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

723969. 050621. 132914. Ung ho ms 4127 nguyen thi tra my FT21156101842341

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176952934. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             60,000

05/06/2021

MBVCB. 1176948114. TRAN VIET TIEP MS 4127 Chi Tra My,   chuc hai me con manh khoe. CT tu 0491000041143 TRAN VIET TIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

510447. 050621. 125244. ma so 4127

             10,000

05/06/2021

704037. 050621. 124647. Chuyen tien ng ho Nguyen Thi Tra My.   MS 4127

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176918504. ung ho em Nguyen Duc Duy bai nao teo chan. CT tu 0281000028435 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

MBVCB. 1176911641. Ung ho ma so 4127 - Nguyen Thi Tra My. CT tu 0351000096258 LA THI THUY NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1176906708. ww. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

05/06/2021

MBVCB. 1176879681. Ung ho MS. 4126, 4127. CT tu 0011002043937 NGUYEN MINH GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

MBVCB. 1176864251. Ung ho ma so 4127. CT tu 0011003709058 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             40,000

05/06/2021

484809. 050621. 121450. ma so 4127 - chi nguyen thi tra my

           500,000

05/06/2021

IBVCB. 1176859857. 4127. CT tu 0491000025072 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

469639. 050621. 121431. 4123 dang hieu danh

         100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176856465. chung tay cung Bac Giang chong dich MS 4112. CT tu 0971000027770 NGUYEN VIET DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

661044. 050621. 120658. Ung ho Ma So 4127 FT21156425940482

       1,000,000

05/06/2021

403625. 050621. 115532. UNG HO MA SO 4127: NGUYEN THI TRA MY

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176784052. ung ho ms 4127. CT tu 0611001896897 NGAC THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176761077. ma 4127 - nguyen thi tra my. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/06/2021

IBVCB. 1176740417. ung ho ma so 4127. CT tu 0901000025989 NGUYEN DAC AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

IBVCB. 1176729475. ung ho MS: 4126 chi Nguyen thi Nhu. CT tu 0031000172073 PHAM THI VIET HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176727119. TRAN DUNG chuyen tien ung ho ma so 4127 Nguen Thi Tra My. CT tu 0261003465150 TRAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1176722412. ung ho MS: 4127 -   chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0031000172073 PHAM THI VIET HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

05/06/2021

180340. 050621. 110814. Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

057546. 050621. 110648. ung ho ms 4127 Nguyen Thi Tra My

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176700492. 4127. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176686102. Ung ho chong con chi Nguyen Thi Nhu chua benh. CT tu 0851000026330 LUONG TUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

590935. 050621. 105814. NH99 ung ho ma so 4121, Hoang Thi Hiep FT21156120904007

           500,000

05/06/2021

589175. 050621. 105640. NH99 ung ho ma so 4123, Dang Hieu Danh FT21156013257401

           300,000

05/06/2021

588168. 050621. 105541. NH99 ung ho ma so 4124, anh Doan Anh Nam FT21156858560850

           500,000

05/06/2021

586907. 050621. 105430. NH99 ung ho ma so 4127, chi Nguyen thi Tra My FT21156666681476

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176667314. ung ho ma so 4127. CT tu 0491000001607 LEU VU NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

493620. 050621. 104618. LUONG THI XUAN DIU chuyen tien ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

489961. 050621. 102643. PHAM THI ANH chuyen tien ung ho c Hien o Xuan Thuong Xuan Truong Nam Dinh

           100,000

05/06/2021

552276. 050621. 102200. 4127 FT21156983403286

           100,000

05/06/2021

314394. 050621. 101427. Ban doc ung ho hoan canh Dang Hieu Danh, ma so 4123

       1,000,000

05/06/2021

MBVCB. 1176632282. LE THANH PHONG ung ho ma so 4126. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

534668. 050621. 100508. Ung ho be trai chua chan FT21156120706780

           500,000

05/06/2021

456035. 050621. 100352. MA SO 4121 - HOANG THI HIEP

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176618561. LE THANH PHONG ung ho ma so 4127. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176610393. VU THI MAI ung ho ma so 4126 , ma so 4127. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

299492. 050621. 095602. Ung ho ma so 4127

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176596995. UNG HO MA SO 4124. ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN - DT 0944876385). CT tu 0181001749235 NGUYEN BA LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

IBVCB. 1176596181. giup MS4127 Nguyen Thi Tra My. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

IBVCB. 1176573003. Ung ho MS 4123. CT tu 0371000446514 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

968744. 050621. 094051. SANHSEACO GUI MS 4127 - 050621 - 09: 42: 50 968744

             50,000

05/06/2021

IBVCB. 1176568689. Ung ho MS 4124. CT tu 0371000446514 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

979846. 050621. 093748. ma so 4127 chi nguyen thi tra my

           200,000

05/06/2021

IBVCB. 1176564449. Ma so : 4127 . Gui chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           140,000

05/06/2021

977023. 050621. 093503. Trinh Ngoc Ban ung ho chau Duy con me My

           100,000

05/06/2021

503584. 050621. 093324. Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My FT21156227373147

             50,000

05/06/2021

502867. 050621. 093239. Ung ho ma so 4127 FT21156794733330

           100,000

05/06/2021

026604. 050621. 092538. 4127 ung ho chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176536485. Cau be. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

05/06/2021

491229. 050621. 091939. Ung ho ma so 4127 FT21156380480209

           100,000

05/06/2021

490541. 050621. 091850. Ung ho chi Nguyen Thi Tra My,   ma so 4127 FT21156694413667

           500,000

05/06/2021

487032. 050621. 091453. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4124 FT21156276730341

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176515248. TRAN VAN TUAN MS 4103: Chung tay ung ho cung chien si noi tuyen dau chong dich. CT tu 0691000311768 TRAN VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176510623. 4127 - Nguyen Thi Tra My. CT tu 0801000264854 TA VAN NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

478402. 050621. 090434. Ung ho Ms 4127 - Nguyen thi tra my FT21156077696905

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176497075. MS 4126 Nguyen Thi Nhu, DC phong 13, khu nha tro hem 161 Le Van Quoi, Binh Tri Dong, Binh Tan,   HCM. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176489794. MS 4127 Nguyen Thi Tra My, khu pho 5, thi tran Hai Rieng, H Song Hinh, T Phu Yen 0865778783. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

252557. 050621. 085358. ung ho ms 4127

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176473768. Ung ho ma 4127. CT tu 0021000592791 TONG THI VAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

463991. 050621. 084539. Ung ho ma so 4127, nguyen thi tra my. Me Maria va thanh ca Giuse. FT21156636896905

       2,000,000

05/06/2021

IBVCB. 1176463642. HO NHU BINH chuyen khoan cho Nguyen thi tra My,   ma so 4127. CT tu 0071003636655 HO NHU BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

05/06/2021

MBVCB. 1176459903. Ung ho chi tra my ma so 4127. CT tu 0291000279157 TRAN HUNG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/06/2021

437455. 050621. 083431. ma so 4127 nguyen thi tra my

           500,000

05/06/2021

455943. 050621. 083322. Nghiem Minh Khang UH ma so 4127 FT21156990610175

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176443330. Ung ho chi Nguyen Thi Tra My ma so 4127. CT tu 0721000608532 TRUONG HOANG TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

128266. 050621. 083127. Vinh Nam ung ho ms 4127 Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021

0200970 423060508 30452021a 607237837. 18828. 083046. LAM THUY THU HIEN gui ma so 4127 em Tra My

           200,000

05/06/2021

249978. 050621. 082505. ma so 4125 chi vu thi hien

           200,000

05/06/2021

951169. 050621. 082248. UH BE MAI CHI 14 THANG TUOI BI BONG - 050621 - 08: 25: 53 951169

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176423930. MS 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0541000187715 TRAN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

05/06/2021

MBVCB. 1176423653. Ma so 4124 : anh Doan An Nam ( bo chau Nhat Tan). CT tu 0531000269302 NGUYEN HONG MANH KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176421514. Ung Ho ma 4127. CT tu 1019417426 TRAN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/06/2021

447052. 050621. 081742. Gui cho NGUYEN THI NHU tien giup do cho con cua chi FT21156948385143

           100,000

05/06/2021

445205. 050621. 081409. Bui Trieu Xa giup ms 4127 FT21156903468810

           150,000

05/06/2021

MBVCB. 1176412527. Ma so 4127: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

433257. 050621. 080854. Ma so 4127, Nguyen Thi Tra My

       1,000,000

05/06/2021

IBVCB. 1176393281. TRAN ANH KHOA chuyen khoan. CT tu 0251001779685 TRAN ANH KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

05/06/2021

IBVCB. 1176373195. MS 4126. CT tu 0011002686025 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176351473. tang ms 4126 chi Nguyen thi nhu. CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,000,000

05/06/2021

252441. 050621. 071421. NGUYEN THI NHU. MS: 4126

           200,000

05/06/2021

MBVCB. 1176336007. ma so 4126 chi nguyen thi nhu. CT tu 1014726049 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176334757. Ung ho ms 4124: a Doan Anh Nam. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

027757. 050621. 061612. Ung ho ms4126

      1,000,000

05/06/2021

838677. 050621. 051235. Chuyen tien UH chau Hieu con ch Minh Lang Son

           300,000

05/06/2021

MBVCB. 1176286940. NGO XUAN PHUOC chuyen tien ung ho 4126 nguyen thi nhu. CT tu 0451000217443 NGO XUAN PHUOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176252897. Ung ho Ma So 4123. Thong chuc gd a Danh som vuot qua kho khan va binh an. CT tu 0381000361843 LUU MINH THONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176235442. binh thuong. CT tu 0871004251873 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/06/2021

MBVCB. 1176225136. ung ho ma so 4120. 4121. 4122. 4123. 4124. 4125. 4126. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       3,500,000

05/06/2021

MBVCB. 1176222836. Ma so 4119. chi Tran Thi Van Hong. CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

923738. 050621. 230753. Ung ho ma so 4123. Chuc em moi dieu tot lanh.

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1179458256. DO THANH TU chuyen tien ung ho ma so 4128. CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1179368167. MA SO: 4128 CHI NGUYEN THI OANH - ME CHAU DUC ANH. . CT tu 0011001665176 THAI HUY NHUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

805247. 060621. 182019. Nguyen tuan tu ung ho nguoi ngheo FT21158420034558

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178885357. ms 4128 chi Nguyen Thi Oanh. CT tu 0381002462521 PHAN THI NGOC HAN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

338392. 060621. 141018. Nguyen Mai Trang chuyen tien ung ho Ma so 4128 Tam long nhan ai

           200,000

06/06/2021

455091. 060621. 105907. Giup ms 4126 4127 4128 FT21158000785000

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1178519159. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4128 chi nguyen thi oanh ( me be duc anh). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/06/2021

378757. 060621. 092615. Ma so 4128 - c Nguyen Thi Oanh -   cau chua chua lanh cho con trai chi FT21158219908170

       1,000,000

06/06/2021

353852. 060621. 085133. Ung ho ma so 4128 FT21158792372554

             50,000

06/06/2021

MBVCB. 1178324187. MS: 4128. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

251679. 060621. 072602. ung ho c nguyen thi oanh ms 4128

           100,000

06/06/2021

881529. 060621. 052725. DUONG THI BICH THUY CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4127

           200,000

06/06/2021

550086. 050621. 235732. dong gop cho ma so 4127,   4126, 4125, 4124 moi hoan canh 200000 VND

           800,000

06/06/2021

942686. 050621. 234807. Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

06/06/2021

895770. 050621. 234311. ung ho be bao son - ma so 4066:   chi hoang thi thu thuy

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178154398. TRAN QUOC THUAN chuyen tien. CT tu 0491000002486 TRAN QUOC THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178152175. gdV hy vong moi dieu tot dep be ms 4124. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178149202. gdV hy vong moi dieu tot dep den be ms4127. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

240479. 050621. 232604. Le Thi Hoa ung ho ma so 4127 FT21158341118128

             50,000

06/06/2021

238439. 050621. 232102. Nguyen thi Bich Loan ung ho ma so 4127 FT21158802070225

           200,000

06/06/2021

234022. 050621. 231024. Nho dantri gui den ma so 4125 FT21158710609297

           100,000

06/06/2021

233089. 050621. 230820. Nho dantri gui den ma so 4124 FT21158308286040

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178135780. Ung ho Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1179550267. ma so 4128. CT tu 0361000227697 NGUYEN THE KHUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/06/2021

289088. 060621. 225658. MA SO 4128: CHI NGUYEN THI OANH ( ME CHAU DUC ANH) - 060621 - 22: 57: 02 289088

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179539596. ung ho ms4128. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/06/2021

999416. 060621. 224106. Giup Do 4126 Cam On Dan Tri FT21158660396988

           100,000

06/06/2021

998995. 060621. 224010. Giup Do 4127, Cam on Dan Tri FT21158299644645

           100,000

06/06/2021

998738. 060621. 223937. Giup do 4128 cam on Dan Tri FT21158140724400

           100,000

06/06/2021

994309. 060621. 223042. Ma so 4124 Doan Anh Nam thon 5 xa lam trach huyen bo trach tinh quang binh FT21158151833850

       1,000,000

06/06/2021

687029. 060621. 221002. Tam long anh chi em cty Cinnamon AI ung ho cac ma 4125 4123 4114 4110 4118

       2,500,000

06/06/2021

IBVCB. 1179497639. GUI DEN CHI OANH MS 4128. CT tu 0461000431541 NGUYEN THI QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

007181. 060621. 213513. Tuong Anh ung ho MS 4128 chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh xa Nghi Phu thanh pho Vinh Nghe An

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1179465453. 4128. CT tu 0261003462194 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

341144. 060621. 212251. BunBo ung ho ms 4128

           200,000

06/06/2021

719270. 060621. 212005. DG ma so 4118 ba LY THI THO

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179441925. . Ma so 4128: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179437037. uh ms 4128 nguyen thi oanh . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

940878. 060621. 210722. Ung ho be Nguyen Duc Duy bi bai nao chan khoeo FT21158498918759

           200,000

06/06/2021

632711. 060621. 210225. Ung ho ma so 4127 va 4128 moi ma 50n

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179422185. giup ms 4128 chi nguyen thi oanh   ( me chau duc anh). CT tu 0141000833337 PHAM VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

932864. 060621. 205640. Ung ho ms 4126 la chi Nguyen Thi Nhu FT21158299260020

          300,000

06/06/2021

931437. 060621. 205445. Ung ho ms 4127 la chi Nguyen Thi Tra My FT21158272343339

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1179399885. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4128: chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh). CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

920045. 060621. 203950. Dong duc hao gui chut nang luong chua lanh toi ms 4124. Cau nguyen Duc Quan Am gia ho cho con som lanh benh FT21158514851194

           500,000

06/06/2021

607150. 060621. 202858. Ung ho chi Vu Thi Hien ( ma so 4125)

           500,000

06/06/2021

272944. 060621. 202704. UNG HO MS 4128 - CHI NGUYEN THI OANH ( ME CHAU DUC ANH) - 060621 - 20: 30: 10 272944

           200,000

06/06/2021

IBVCB. 1179379700. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

IBVCB. 1179377717. Binh Tri Dong Binh Tan TPHCM. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

IBVCB. 1179374488. bi bong. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

998046. 060621. 202239. Minh ung ho ma so 4721 Chuc em mau khoe gia dinh luon hanh phuc Co gang len em nhe

           100,000

06/06/2021

IBVCB. 1179370020. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

898595. 060621. 201218. Ung ho ma so 4128. Chi Nguyen Thi Oanh FT21158522271052

           500,000

06/06/2021

399736. 060621. 200646. Gia dinh Dang Huyen ung ho anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan MS 4124

           500,000

06/06/2021

339866. 060621. 195756. UNG HO MS4117

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179328419. VU THANH HOA chuyen tien ung ho Bac Giang chong Covid MS 4112. CT tu 0011004184204 VU THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1179325783. con bi ung thu hach. CT tu 0531002125392 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179320203. TRAN XUAN VUONG chuyen tien ung ho ma so 4128. Nguyen Thi Oanh ( me Duc Anh) . xom 21 xa Nghi Phu,   Vinh, nghe An. CT tu 0751000019880 TRAN XUAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

876982. 060621. 194449. Charity tang Ma so 4128 Nguyen Thi Oanh la Me cua Tran Duc Anh FT21158308090043

       7,000,000

06/06/2021

866240. 060621. 193606. Chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Oanh. MS 4128

           100,000

06/06/2021

839290. 060621. 185909. Nghiem Minh Khang UH ma so 4128 FT21158450077804

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179237443. Ung ho ma so 4128 - Ng Thi Oanh. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179234273. Ung ho ma so 4127 - Ng Thi Tra My. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

822773. 060621. 184102. Dong duc hao gui chut nang luong an lanh toi ms 4125, 26, 27, 28. CAU NGUYEN DUC QUAN AM BO TAT GIA HO FT21158158463800

       2,000,000

06/06/2021

815120. 060621. 183243. Pham Ba Quang Anh, Pham Ba Quang Vinh ung ho ma so 4128, chi Nguyen Thi Oanh - me chau Duc Anh FT21158733036180

           300,000

06/06/2021

812254. 060621. 182925. Ma so 4121 FT21158439617138

           100,000

06/06/2021

811524. 060621. 182826. Ma so 4124 FT21158762339430

           100,000

06/06/2021

810915. 060621. 182741. Ma so 4126 FT21158030260083

           100,000

06/06/2021

810586. 060621. 182715. Ma so 4127 FT21158269601273

           100,000

06/06/2021

810173. 060621. 182644. Ma so 4128 FT21158781574710

           100,000

06/06/2021

807922. 060621. 182356. Tung Nguyen giup ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh -   Cam on bao Dan Tri FT21158366080118

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179191054. ung ho ms 4124 chau Nhat Tan. CT tu 0961000013485 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1179139068. Ms 4123: ?Dang Hieu Danh. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

IBVCB. 1179138722. Ung Ho ma so 4124 va 4127. CT tu 0071003685190 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

        1,000,000

06/06/2021

790144. 060621. 174005. ma so 4127

             10,000

06/06/2021

MBVCB. 1179132529. Ms 4117: ?Chi Nguyen Thi Nam ( vo anh Tinh. CT tu 0451000201195 LE QUANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

IBVCB. 1179128278. Xin quy bao gui den giup do gia dinh chi Vu Thi Hien Ma so 4125. CT tu 0011002969080 VU AN THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1179114722. Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. Thon Bam,   xa Thanh Lam, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa. CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179106441. NGO THI HIEN chuyen tien ung ho ma so 4117 Nguyen thi Nam ( vo anh thinh). CT tu 0011004384451 NGO THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179105206. Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu . CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179101385. Giup do MS4128 me chau Duc Anh. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179099055. Giup do MS4127 chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

06/06/2021

MBVCB. 1179094712. Giup do MS4124 chau Nhat Tan. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1179090313. Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh) . CT tu 0071002705547 HUA THI TRUC GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

719708. 060621. 164406. TamLongNhanAi Ma so 4128 FT21158472856860

           500,000

06/06/2021

717544. 060621. 164148. Tam Long Nhan Ai Ma so 4127 FT21158085287408

           500,000

06/06/2021

701281. 060621. 164023. NS DT Ung ho ma so 4127

           100,000

06/06/2021

695782. 060621. 163643. ung ho ms 4124

           100,000

06/06/2021

433241. 060621. 163638. Tam long cua anh chi em cty Cinnamon AI ung ho cac ma 4100 4095 4094 4093 4091

       2,500,000

06/06/2021

692529. 060621. 163433. NS DT Ung ho ma so 4128

           100,000

06/06/2021

692051. 060621. 163416. ung ho ms 4127

           100,000

06/06/2021

430414. 060621. 163228. Tam long cua anh chi em cty Cinnamon AI ung ho cac ma 4127 4124 4121 4088 4126 4107

       3,000,000

06/06/2021

681548. 060621. 162710. Nhuan Son Ung ho ma so 4126

           100,000

06/06/2021

676457. 060621. 162337. Nhuan Son Ung ho ma so 4125

           100,000

06/06/2021

672273. 060621. 162037. Nhuan Son Ung ho ma so 4124

             50,000

06/06/2021

956462. 060621. 161619. Vietcombank; 1017378606; Ung ho Ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh xa Nghi Phu TP Vinh Nghe An

           300,000

06/06/2021

666572. 060621. 161631. Nhuan Son Ung ho ma so 4123

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1179006176. Ung ho ms 4128 chau Duc Anh. CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/06/2021

693179. 060621. 161454. Ung ho Ma so 4128 FT21158931560103

           200,000

06/06/2021

661224. 060621. 161250. Nhuan Son Ung ho ma so 4122

             50,000

06/06/2021

690306. 060621. 161138. MS 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich covid FT21158652259160

            50,000

06/06/2021

652126. 060621. 160609. Nhuan Son Ung ho ma so 4121

           100,000

06/06/2021

192563. 060621. 160322. Ms 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178975865. Ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh me be Duc Anh . CT tu 0011004405737 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178972796. Ung ho Ng T Tra My MS 4127 . CT tu 0071001362201 LUC VI MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178965273. 4128 chi Nguyen Thi Oanh. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

609878. 060621. 153510. ung ho cac hoan canh kho khan

           200,000

06/06/2021

351055. 060621. 153332. NGO THI QUY chuyen khoan

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178938731. Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh). CT tu 0071000854772 HUYNH YEN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

381214. 060621. 152122. Bui Nhung ung ho ma so 4128

           333,000

06/06/2021

MBVCB. 1178917172. VU THI MAI ung ho ma so 4128. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

334354. 060621. 150649. Ung ho be Doan Hoang Nhat Tan

           500,000

06/06/2021

332298. 060621. 145550. Ung ho Chi Nguyen Thi Oanh xa nghi phu Tp Vinh Nghe An Chuc be Duc Anh mau khoe

           130,000

06/06/2021

712736. 060621. 144336. IBFT 4125 4126 4127 4128 moi ma so 300k

       1,200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178870652. Ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178867957. ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien. CT tu 0501000043244 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

327726. 060621. 143013. Nguyen xuan hai ung ho ma so 4127

           600,000

06/06/2021

327481. 060621. 142850. Nguyen xuan hai ung ho ma so 4126

           600,000

06/06/2021

327343. 060621. 142753. Nguyen xuan hai ung ho ma so 4128

           600,000

06/06/2021

607410. 060621. 142543. 4127 FT21158801048004

       1,000,000

06/06/2021

599797. 060621. 141414. Ung ho ms 4127 chi NTTraMy FT21158053027373

           300,000

06/06/2021

598874. 060621. 141253. Ung ho ms 4128 chi NTOanh FT21158072958903

           200,000

06/06/2021

596300. 060621. 140906. Ma so 4128 - Nguyen Thi Oanh FT21158185685404

           200,000

06/06/2021

323220. 060621. 140343. CHI CH BONG SHOP UH MS4128

         200,000

06/06/2021

502721. 060621. 135917. Nhuan Son Ung ho ma so 4120

             50,000

06/06/2021

IBVCB. 1178814118. Giup ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/06/2021

569491. 060621. 132702. 4127 FT21158077392354

       1,000,000

06/06/2021

316048. 060621. 131820. Diem Trang Q7 hcm ck ma so 4128 nguyen thi oanh me chau Duc Anh xom 21 xa Nghi Phu tp Vinh Nghe An

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178780244. Ms 4128. CT tu 0101001107779 TRAN VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

563806. 060621. 131800. Ung ho ma so 4128, nguyen thi oanh. Me Maria va Thanh Ca Giuse FT21158563035044

       2,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1178770487. Ung ho giup do Ma so 4066: chi Hoang Thi Thu Thuy. CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

548357. 060621. 125506. UH ma so 4128 chua benh cho chau Tran Duc Anh FT21158610139733

       2,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1178744440. ma so 4127. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178715577. abc. CT tu 0071003671406 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       2,000,000

06/06/2021

519672. 060621. 121602. Ma so 4127 FT21158506241320

           500,000

06/06/2021

519023. 060621. 121514. 4122 FT21158015233462

           500,000

06/06/2021

517803. 060621. 121344. Ma so 4124 FT21158875708604

           500,000

06/06/2021

119724. 060621. 001258. Ho tro be Nhat Tan dieu tri bong

       1,000,000

06/06/2021

255652. 060621. 121125. Ung ho ma so 4128

           200,000

06/06/2021

506135. 060621. 115947. 4127 FT21158875650723

          100,000

06/06/2021

504966. 060621. 115818. 4128 FT21158445032076

           200,000

06/06/2021

103585. 060621. 115611. Vietcombank; 1017378606; HUYNH TRUNG HIEU chuyen khoan ma so 4127

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178677178. Ma so 4128. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178673951. PHAN VIET THUY ung ho MS: 4120. CT tu 0481000876896 PHAN VIET THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178662251. VU HONG MAI ung ho ma so 4128. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

06/06/2021

224420. 060621. 113804. Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu

       1,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1178640697. Gui be Nhat Tan. CT tu 0721000657086 NGUYEN BAO CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

156482. 060621. 113156. Gui long hao tam toi chi Nguyen Thi Oanh MS 4128

       1,000,000

06/06/2021

092572. 060621. 110917. ung ho ma so 4128

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178589636. ma so 4125. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178583717. Tran Thi Hoang Yen giup ma so 4128 chi Oanh. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

IBVCB. 1178566356. a. CT tu 0911000046805 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

443071. 060621. 104531. Ung ho ms 4124 FT21158490917534

          200,000

06/06/2021

IBVCB. 1178563297. a. CT tu 1019541806 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178562057. a. CT tu 1019813030 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

MBVCB. 1178549154. Nguyen Thi Quy gui tien tu thien con chi Nguyen Thi Oanh ( ma so:   4128) xom 21, xa nghi phu, tp Vinh,   nghe An. CT tu 0301000366295 NGUYEN THI QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178549265. Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0261003467822 PHAN THI ANH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

IBVCB. 1178539983. a. CT tu 0721000656710 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178536507. a. CT tu 1019565761 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178534490. a. CT tu 1018915091 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178528998. a. CT tu 1018423556 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178525431. a. CT tu 0721000647318 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178510079. a. CT tu 1018262465 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

IBVCB. 1178506269. a. CT tu 1018621416 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

06/06/2021

143256. 060621. 101019. ung ho ma so 4128

             10,000

06/06/2021

MBVCB. 1178499602. Ma so 4128:   Chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh) . CT tu 0721000607011 DINH NGUYEN CAO NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178489880. Ma so: 4128, Nguyen thi Oanh. CT tu 0071000820164 HOANG TRONG AN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1178487027. Ung ho truong hop 4121, cam on quy bao. CT tu 0301000342797 NGUYEN THIET MINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178479619. Ung ho truong hop 4128 cam on quy bao. CT tu 0301000342797 NGUYEN THIET MINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178467815. uhms 4128 4127 4126 4125 4124 4123 4122 ms 200000d. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

06/06/2021

058124. 060621. 095053. ung ho ma so 4128 chau Duc Anh

           200,000

06/06/2021

057746. 060621. 095005. Ma so 4128: ?Chi Nguyen Thi Oanh   ( me chau Duc Anh)?

           500,000

06/06/2021

172363. 060621. 094815. SANHSEACO GUI MS 4128 - 060621 - 09: 50: 02 172363

             50,000

06/06/2021

MBVCB. 1178450135. Ung ho chi Nguyen Thi Oanh - MS 4128 . CT tu 0071001947173 LE TAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178438922. NTH ung ho 4128 Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh.   Chuc chau som khoe. . CT tu 0451000315634 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178437358. TRAN HUNG SON ung ho MS 4128. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

910326. 060621. 093112. Tran Duc Minh Ha noi ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My, Phu Yen

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178432210. TRAN HUNG SON ung ho MS 4124. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178430559. TRAN HUNG SON ung ho MS 4125. CT tu 0541000247602 TRAN HUNG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178428604. TRAN XUAN QUANG ung ho chau Tran Duc Anh. CT tu 0141000817777 TRAN XUAN QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178425340. ms 4128. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             30,000

06/06/2021

Giup ma so 4127, Nguyen thi Tra My

           200,000

06/06/2021

IBVCB. 1178417526. Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My. CT tu 0721000520706 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

006758. 060621. 092039. ZP5VHE3T9E1S 210606000138088 Ung ho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           100,000

06/06/2021

448474. 060621. 091630. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; NGUYEN THI TRANG chuyen khoan

           100,000

06/06/2021

365190. 060621. 090802. Ung ho ma so 4128 nguyen thi oanh me chau duc anh FT21158570378008

           200,000

06/06/2021

166105. 060621. 090708. Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh Dia chi Xom 21 xa Nghi Phu TP Vinh Nghe An DT 0919488682

           500,000

06/06/2021

156829. 060621. 085921. ung ho chau duc anh ms 4128

           200,000

06/06/2021

359037. 060621. 085918. Ung ho ms 4128 chuc con mau lanh benh FT21158803900689

           200,000

06/06/2021

357699. 060621. 085722. Ung ho 4128 FT21158071885553

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178375883. ung ho quy. CT tu 0281001082234 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/06/2021

MBVCB. 1178365520. PHAN VIET THUY ung ho MS: 4127. CT tu 0481000876896 PHAN VIET THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

360925. 060621. 083239. ung ho chi nguyen thi oanh me chau duc anh ( ma so 4128)

           500,000

06/06/2021

117839. 060621. 082204. Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh Dia chi Xom 21 xa Nghi Phu TP Vinh Nghe An

           100,000

06/06/2021

069583. 060621. 082032. Vinh Nam ung ho ms 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           100,000

06/06/2021

IBVCB. 1178330767. Ung ho cac ms tu 4115 den 4128. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo Phat. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

06/06/2021

022264. 060621. 081542. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4128

           100,000

06/06/2021

550155. 060621. 081410. Ung ho ma so 4117 chi Nguyn Thi Nam

           500,000

06/06/2021

549368. 060621. 081236. Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

06/06/2021

549096. 060621. 081114. Ung Ho ma so 4116 Chung tay xay truong mam non San Chai

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178322368. Cau be. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

06/06/2021

060206. 060621. 080844. Ung ho ma so 4128 chau Duc Anh

           200,000

06/06/2021

547919. 060621. 080808. Ung ho Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh

           500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178320551. giup ms 4125 Vu thi Hien. CT tu 0071000986409 NGUYEN THI THUY ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1178300770. Ung ho MS 4128 NGUYEN THI OANH. CT tu 0541000207583 NGUYEN THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/06/2021

319852. 060621. 074242. Bui Trieu Xa giup ms 4128 FT21158071486114

           150,000

06/06/2021

MBVCB. 1178297535. Ung ho chi Oanh - chau Duc Anh, MS 4128. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178288911. Nhaahn ung ho ms 4127. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

845224. 060621. 072810. ong Tu Van giup do be Duy Ma so   4127

       5,000,000

06/06/2021

003033. 060621. 072132. ms 4128

             50,000

06/06/2021

070761. 060621. 071436. E thai ung ho chi oanh mong con chi khoi benh va khoe manh

           200,000

06/06/2021

IBVCB. 1178272427. Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh). CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

06/06/2021

IBVCB. 1178270260. Ma so 4117: Chi Nguyen Thi Nam ( vo anh Tinh). CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

IBVCB. 1178269630. Ma so 4120: Anh Vo Van Quoc. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

06/06/2021

MBVCB. 1178268501. ng ngoc phi, thai van lam ung ho Ma so 4128: Chi Nguyen Thi Oanh ( me Chau Duc Anh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             80,000

06/06/2021

IBVCB. 1178268322. Ma so 4093: Anh Le Xuan Son. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

IBVCB. 1178267493. Ma so 4085: Ong Nguyen Van Luc. CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

153086. 060621. 064523. UH VC A VIET C HIEN - 060621 - 06:   45: 23 153086

           100,000

06/06/2021

MBVCB. 1178247514. ung ho NGUYEN THI TRA MY ( Ma so 4127) giup chua benh cho be. . CT tu 0501000088090 NGUYEN MINH HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178213739. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4127. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

06/06/2021

MBVCB. 1178213667. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4126. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

06/06/2021

MBVCB. 1178213211. VU HONG MAI chuyen tien ma so 4125. CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            10,000

06/06/2021

MBVCB. 1178199652. DAO MINH PHONG ung ho Ma so 4127 Nguyen Thi Tra My . Khu pho 5 Thi tran Hai Rieng, H Song Hinh, Phu Yen. CT tu 0041000117530 DAO MINH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/06/2021

MBVCB. 1178197176. ung ho ma so 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

       1,400,000

06/06/2021

MBVCB. 1178195653. Ba Bui Thi Khuyen Bac Lieu ung ho ma so 4127:     Chi Nguyen Thi Tra My. . CT tu 0491000017398 HOANG VAN LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178189610. uh ms 4127. nguyen thi tra my . CT tu 0041000175908 TRAN HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       1,000,000

06/06/2021

267650. 060621. 004223. xin giup ma 4127 cam on dan tri FT21158932717096

           300,000

06/06/2021

966677. 060621. 001958. Ung ho ma so 4127, chi Nguyen Thi Tra My

           500,000

06/06/2021

505187. 060621. 001908. Ma so 4127 - Nguyen Thi Tra My   - Song Hinh -   Phu Yen

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 31/05/2021   - 06/06/2021

 

31-05-2021 01: 17: 18

CT DEN: 115016706682 Ung ho ma so 4121 FT21151015964787; thoi gian GD: 30/05/2021 23: 56:   57

            50,000

31-05-2021 02: 58: 54

Chuyen tien ung ho Ma so 3486 Em Dau Thi Hien ( xom 10; xa Nghia Lam; huyen Nghia Hun

           500,000

31-05-2021 03: 41: 21

MS4121

           100,000

31-05-2021 06: 27: 20

ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep Thanh Hoa

           300,000

31-05-2021 07: 55: 55

CT DEN: 115107080137 Ung ho Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu NAM MO A DI DA PHAT

               5,000

31-05-2021 08: 04: 15

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

31-05-2021 08: 19: 19

ung ho ma so 4122 nguoi me ngheo mat con

           300,000

31-05-2021 08: 42: 26

CT DEN: 115108132721 Chuyen tien tu ViettelPay

           100,000

31-05-2021 08: 52: 13

CT DEN: 115101795493 Ung ho MS4118 Ly Thi Tho - Thon Po Nim - xa Van Nham - Huyen Huu Lung - Tinh Lang Son FT21151015740042

           200,000

31-05-2021 08: 53: 39

TRAN THI THU THUY chuyen tien MS 4103. chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

31-05-2021 09: 30: 10

CT DEN: 115102179182 NGUYEN TIEN THANG 0919821868 CK ung ho ma 4048

           200,000

31-05-2021 09: 31: 42

So GD goc:   10008975 Ung ho Ms 4120

             50,000

31-05-2021 09: 35: 32

So GD goc:   10022658 4113 chuc anh duoc phau thuat khoe lai voi gd

             20,000

31-05-2021 09: 46: 51

So GD goc:   10017800 Ung ho Ms 4121

             50,000

31-05-2021 09: 57: 47

NGUYEN NGOC THUC cho ma so. 4106 le nguyen anh thu. bao dan tri 0836824902

       2,000,000

31-05-2021 09: 59: 08

CT DEN: 115102183961 NGUYEN TIEN THANG 0919821868 CK ung ho ma 4050

           200,000

31-05-2021 10: 00: 00

NGUYEN NGOC THUC cho ma so. 4107 ho thi canh. bao dan tri

       2,000,000

31-05-2021 10: 00: 16

CT DEN: 310131585837 Trieu Diem chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           200,000

31-05-2021 10: 06: 26

Pham Gia Tu giup ms 4097

             50,000

31-05-2021 10: 06: 53

Pham Gia Tu giup Ms 4098

             50,000

31-05-2021 10: 07: 18

Pham Gia Tu giup ms 4099

             50,000

31-05-2021 10: 07: 45

Pham Gia Tu giup Ms 4100

            50,000

31-05-2021 10: 37: 15

CT DEN: 115110906956 MS 4122 BA HOANG THI DIU (   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 310521 - 10: 37:   14 906956

           300,000

31-05-2021 11: 15: 44

MS 4122

             50,000

31-05-2021 11: 19: 23

CT DEN: 115104962888 Ung ho gd chi Minh ma so 4118 FT21151129390001

       1,000,000

31-05-2021 11: 29: 10

So GD goc:   10003148 LP VNM10I23C UNG HO CAC MA SO 4116, 4109, 4107, 4100, 4098, 4095, 4094 MOI MS 500K

       3,500,000

31-05-2021 11: 30: 08

CT DEN: 115104569686 Mai Thi My Nuong ung ho moi hoan canh 200k MS 4111 - 4112 - 4113 - 4114 - 4115 - 4122

       1,200,000

31-05-2021 11: 38: 02

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4122 hoang thi diu

           200,000

31-05-2021 12: 11: 26

UH ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

31-05-2021 12: 33: 48

CHU THI TAM chuyen tien ms 4115

           200,000

31-05-2021 12: 37: 36

ung ho 4122 ba hoang thi diu

             20,000

31-05-2021 13: 10: 47

4122; hoang thi diu

           150,000

31-05-2021 13: 32: 00

Ung ho MS4107; MS4108;   MS4121

           300,000

31-05-2021 13: 33: 26

Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu

           200,000

31-05-2021 13: 46: 59

LPT ung ho ms 4122 Ba Hoang Thi Diu

           100,000

31-05-2021 14: 12: 05

chuyen tien tu thien Ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

31-05-2021 14: 14: 31

NGO ANH TUAN NOP MA 4115 ( 200K) + 4117 ( 200K) + 4118 ( 200K) + 4120 ( 20K) + 4122 ( 200K)

       1,000,000

31-05-2021 14: 15: 00

chuyen tien tu thien ma so 4118

           500,000

31-05-2021 14: 16: 12

chuyen tien tu thien ma so 4117 nguyen thi nam

           500,000

31-05-2021 14: 27: 29

PHAN ANH NINH ung ho ms 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

           200,000

31-05-2021 14: 27: 59

PHAN ANH NINH chuyen tien ung ho ms 4121

           100,000

31-05-2021 14: 52: 50

TRA XUAN BINH GIUP 8 MS 4115 + 4116 + 4117 + 4118 + 4119 + 4120 + 4121 + 4122

             40,000

31-05-2021 15: 34: 30

Ma so 4121. Hoang thi hiep

           200,000

31-05-2021 16: 01: 43

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4121

           300,000

31-05-2021 16: 29: 39

Thanh Dinh chuyen tien tu thien ms 4107 Ho Thi Canh Thon Trung Phu Ha Tinh

           300,000

31-05-2021 16: 49: 37

CT DEN: 115116918872 4116

             20,000

31-05-2021 16: 51: 40

CT DEN: 115116923956 4117

             30,000

31-05-2021 17: 11: 34

4108

           500,000

31-05-2021 17: 14: 33

CT DEN: 115117172270 1. Ma so 4121 Hoang Thi Hiep. Thon Bam,   xa Thanh Lam, huyen Ba Thuoc, Thanh Hoa

           133,617

31-05-2021 17: 22: 56

CT DEN: 115110814189 MoMo T016275 18910T12496 303371T970415T MS4122

           200,000

31-05-2021 17: 23: 33

quyen gop ms 4122 Hoang Thi Diu

           300,000

31-05-2021 17: 36: 19

DAO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ma 4118

       1,000,000

31-05-2021 17: 39: 03

DAO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ma 4112

           300,000

31-05-2021 17: 41: 25

DAO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ma 4122

           200,000

31-05-2021 19: 02: 49

CT DEN: 310131782741 UH moi HC 200K tu 4113 den 4122

       2,000,000

31-05-2021 22: 33: 09

4121; Hoang T Hiep;   Thanh Hoa

           100,000

1/6/2021 1:15

; quan;   thoi gian GD: 31/05/2021 22: 57: 43

               5,000

1/6/2021 1:29

GD Nguyen Van Thuan dong gop MS 4119 Tran Thi Van Hong.   Nghe An. ; thoi gian GD: 01/06/2021 00: 51:   46

           500,000

1/6/2021 7:41

ung ho 4123 dang hieu danh

             20,000

1/6/2021 8:10

ma so 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

1/6/2021 8:28

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

1/6/2021 8:41

CT DEN: 115208161900 Ung ho Ma so 4123 Dang Hieu Danh NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

1/6/2021 8:47

ung ho Ms 4123

           100,000

1/6/2021 8:57

So GD goc:   10012515 chut tam long giup do ma so 4115

             30,000

1/6/2021 9:00

ung ho ma so 4121 chi hoang thi hiep

           100,000

1/6/2021 9:08

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

1/6/2021 9:10

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4115. BA VO THI TAN

          500,000

1/6/2021 9:11

BUI NGOC HAI. 0903435891.   ung ho Ma so 4114. CHI NGUYEN THI LAM

           500,000

1/6/2021 9:16

MS 4123

             30,000

1/6/2021 9:47

So GD goc:   10015849 Ung ho Ms 4123

           100,000

1/6/2021 9:47

ma so 4123. Dang Hieu Danh

           200,000

1/6/2021 10:18

; Hoang Thi Diu

           300,000

1/6/2021 10:27

CT DEN: 115210361386 Ung ho Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang Chong Dich NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

1/6/2021 10:31

So GD goc:   10006462   ( CKRmNo:     030621060174242)1. Ma so 4123Dang Hieu Danh. Dia chi Ap Phu My, Xa Phu Quy, Thi xa Cai Lay, Tien Giang.   ( NHH:     VIETINBANK HOAN KIEM - )

           100,827

1/6/2021 11:21

Ung ho MS4066 Hoang thi Thu Thuy

           500,000

1/6/2021 11:25

MS 4123 ung ho anh Dang Hieu Danh

           200,000

1/6/2021 11:32

4123 dang hieu danh

           200,000

1/6/2021 12:10

ms 4118; Ba Ly Thi Tho

             50,000

1/6/2021 12:10

ms 4123; Dang Hieu Danh

             50,000

1/6/2021 13:38

UNG HO MA SO 4123

             50,000

1/6/2021 13:42

CT DEN: 115200506548 MS 4123

           100,000

1/6/2021 13:51

CT DEN: 115206090647 Ung ho MS4121 Hoang Thi Hiep - Tho Bam - Xa Thanh Lam - Ba Phuoc - Thanh Hoa FT21152376900815

          200,000

1/6/2021 13:53

CT DEN: 115206092490 Ung ho MS4123 Dang Hieu Danh - Ap Phu My - Phu Quy - TX Cai Lay - Tien Giang FT21152178668529

           200,000

1/6/2021 14:12

khong co ma;

               1,000

1/6/2021 14:35

CT DEN: 115207633961 IBFT Ms 4123 Dang Hieu danh

           100,000

1/6/2021 14:54

GIUP DO ANH VO VAN QUOC MS 4120 DT 0909439927

       1,000,000

1/6/2021 15:04

001;

               6,444

1/6/2021 15:31

A Sy Vietinbank Phuc yen ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh Cai Lay;   Tien Giang

       1,000,000

1/6/2021 15:33

A Sy Vietinbank Phuc Yen ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep; Ba Thuoc; Thanh Hoa

       1,000,000

1/6/2021 15:49

LPT ung ho ms 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

1/6/2021 15:51

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4123 dang hieu danh

           200,000

1/6/2021 16:03

MS4121

           200,000

1/6/2021 16:15

ma so 4123

           500,000

1/6/2021 17:36

NGUYEN THU HUYen ung ho gia dinh benh nhan minh tu vong vi covid

           200,000

1/6/2021 17:44

4115 - Vo Thi Tan

           100,000

1/6/2021 17:45

4121; Hoang Thi Hiep

           100,000

1/6/2021 17:46

4119; tran thi van hong

           100,000

1/6/2021 17:49

4123; dang hieu danh

           100,000

1/6/2021 17:51

4122; hoang thi diu

          100,000

1/6/2021 17:57

ho tro gia dinh chi Minh bi tu vong vi nhiem benh covid

           100,000

1/6/2021 18:38

MS4123

           150,000

1/6/2021 19:55

khong co ma;

               1,000

1/6/2021 20:14

; toan

               5,000

2/6/2021 7:39

DOAN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho ms 4123

           500,000

2/6/2021 7:42

LPT ung ho ms 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

             50,000

2/6/2021 7:42

GD Minh Thu - An Thu UH Ma so 4123 Dang Hieu Danh

           200,000

2/6/2021 7:52

CT DEN: 115307085710 Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

2/6/2021 7:53

DUONG THI MUA XUAN chuyen tien ma so 4124 Doan anh nam (   bo chau nhat tan)

             50,000

2/6/2021 7:56

BA THI HONG DUNG Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan

           100,000

2/6/2021 7:56

ung ho MS 4124 be Nhat Tan

             50,000

2/6/2021 8:07

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

2/6/2021 8:08

UH ma so 4124 anh Doan Anh Nam

           300,000

2/6/2021 8:09

4124; Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat)

           100,000

2/6/2021 8:14

4121; Hoang Thi Hiep

           100,000

2/6/2021 8:15

4123; Dang Hieu Danh

           100,000

2/6/2021 8:18

MS 4124; anh Doan Anh Nam

             50,000

2/6/2021 8:23

CT DEN: 115301953155 Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam

           200,000

2/6/2021 8:24

ms 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

2/6/2021 8:39

ung ho 4124 anh doan anh nam

             20,000

2/6/2021 8:42

CT DEN: 115301953710 Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           300,000

2/6/2021 8:49

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4124; anh Doan van Nam

           200,000

2/6/2021 8:56

UNG HO MS 4124 BE NHAT TAN

           100,000

2/6/2021 8:58

4124. anh Doan Anh Nam; chuc chau nhat tan nhanh khoe.

           300,000

2/6/2021 9:03

HOANG THI MINH HOA chuyen tien Ung ho ma so 4124

           500,000

2/6/2021 9:08

4124; Doan Anh Nam

           100,000

2/6/2021 9:16

Ung ho ma so 4124; anh Doan Anh Nam ( chau Nhat Tan)

           300,000

2/6/2021 9:19

So GD goc:   10010311 Ung ho Ms 4124

             50,000

2/6/2021 9:19

chuyen tien ung ho be nhat tan. ma so 4124.

           100,000

2/6/2021 9:24

4124

           100,000

2/6/2021 9:32

CT DEN: 115309213433 chuyen tien ung ho gia dinh A Doan Anh Nam ma so 4124

           200,000

2/6/2021 9:41

Ung ho be Nhat Tan ( ma so 4124)

           100,000

2/6/2021 9:47

NGUYEN THI HUYEN ung ho ma 4124 chau Nhat Tan

           300,000

2/6/2021 9:48

Chuyen tien ung ho ma 4124

         300,000

2/6/2021 9:51

DIeu THuong ma so 4124

           200,000

2/6/2021 10:12

4124 anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           100,000

2/6/2021 10:21

DANG THI THU TRANG Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           300,000

2/6/2021 10:22

CT DEN: 115310026651 Ung ho ma so 4124 be nhat tan chuc con som binh phuc

           100,000

2/6/2021 10:28

PHAN TIEN CHAN chuyen tien ung ho em Truc Quynh ( TG); ms4123

           300,000

2/6/2021 10:33

MS4124

           100,000

2/6/2021 10:35

ma so 4124

           100,000

2/6/2021 10:39

CT DEN: 115300105688 ung ho be Nhat Tan o QB

           200,000

2/6/2021 10:40

Ung ho be DOAN HOANG NHAT TAN ( 2tuoi)

             50,000

2/6/2021 10:40

ung ho chau Doan hoang nhat tan bi bong

          150,000

2/6/2021 10:42

MS 4124 Ung ho be Nhat Tan

           500,000

2/6/2021 10:46

TRAN THI GAM Chuyen tien ung ho be Nhat Tan bi bong

           100,000

2/6/2021 10:51

CT DEN: 115310144660 Co Cung uh MS 4115 VO T TAN.

             30,000

2/6/2021 10:53

CT DEN: 115310145308 TTTLOAN UH MS 4124 DOAN ANH NAM.

             50,000

2/6/2021 10:54

; nhien

             10,000

2/6/2021 10:56

chuyen tang chau nhat tan. ma so 4124

       1,000,000

2/6/2021 11:10

MS4124

           150,000

2/6/2021 11:15

CT DEN: 115304080585 DONG THI THU HIEN chuyen tien ung ho Ma 4124

           200,000

2/6/2021 11:23

ung ho chau Nhat Tan MS 4124

           200,000

2/6/2021 11:28

CT DEN: 020132235988 ms 4124 anh Doan Anh Nam

             50,000

2/6/2021 11:40

Ma so 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

2/6/2021 11:41

Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

2/6/2021 11:42

Ma so 4124. Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           200,000

2/6/2021 12:03

CT DEN: 115312162415 MS 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 12:08

ung ho ms 4124

           100,000

2/6/2021 12:10

CT DEN: 115305964321 Ung ho con ms 4124 FT21153269015420

           200,000

2/6/2021 12:18

Chuyen tien ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan - Quang Binh

           200,000

2/6/2021 12:19

4124 (   Dao Anh Nam); Chau Ha Ngoc Anh

             50,000

2/6/2021 12:32

CT DEN: 115305836520 IBFT ma so 4124 - Doan Anh Nam

           100,000

2/6/2021 12:38

CT DEN: 115305085066 MoMo T0913794 837T125383 77557T9704 15TGui chau Nhat Tan ma so 4124 Chuc chau khoe

           200,000

2/6/2021 12:45

CT DEN: 115312042562 ung ho ms 4124

           200,000

2/6/2021 12:51

CT DEN: 115305994601 Ung ho chau Nhat Tan ma so 4124 bo la doan anh nam FT21153115823038

           300,000

2/6/2021 12:51

4124; anh Doan Anh Nam

             50,000

2/6/2021 12:52

Ung ho be Doan Hoang Nhat Tan   ( Ms 4124)

           200,000

2/6/2021 13:11

CT DEN: 115306007790 thuong con FT21153730569756

           100,000

2/6/2021 13:11

Ma so 4121. Anh Doan Van Nam ( bo chau Nhat Tan) Quang Binh

           200,000

2/6/2021 13:14

ung ho chau Nhat Tan

           500,000

2/6/2021 13:19

CT DEN: 115306961017 Ung ho ma so 4124 doan anh nam

           300,000

2/6/2021 13:20

CT DEN: 115306256533 ung ho ms 4124

           100,000

2/6/2021 13:32

ung ho ma so 4124; anh Doan Anh Nam

           500,000

2/6/2021 13:35

ung ho ma so 4124 muc tam long nhan ai

             50,000

2/6/2021 13:36

Ung Ho ms 4124 Doan Anh Nam

           100,000

2/6/2021 13:44

Ung ho be Nhat Tan bi bong

             50,000

2/6/2021 13:47

Ung ho ma so 4124 anh Doan Van Nam bo chau Nhat Tan thon 5 xa Lam Trach tinh Quang Binh 0944876385

           500,000

2/6/2021 13:57

Ms 4124 anh Doan Anh Nam

           100,000

2/6/2021 14:03

CT DEN: 115314578889 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 14:14

CT DEN: 115307058153 Ung ho gia dinh hoan canh ma so 4118 FT21153959101544

          200,000

2/6/2021 14:17

4124; anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan); Quang Binh

             70,000

2/6/2021 14:19

4121; Hoang Thi Hiep; huyen Ba Thuoc; Thanh Hoa

             70,000

2/6/2021 14:24

Ung ho MS 4124

           200,000

2/6/2021 14:24

Ung ho MS 4124. Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan); huyen Bo Trach; Quang Binh

           500,000

2/6/2021 14:25

ung ho ms 4124

           200,000

2/6/2021 14:26

ung ho ms 4123

           200,000

2/6/2021 14:26

ung ho ms 4122

           200,000

2/6/2021 14:27

ung ho ms 4121

           200,000

2/6/2021 14:28

ung ho ms 4120

           200,000

2/6/2021 14:28

ung ho ms 4119

           200,000

2/6/2021 14:29

ung ho ms 4118

           200,000

2/6/2021 14:30

ung ho ms 4117

           200,000

2/6/2021 14:30

ung ho ms 4116

           200,000

2/6/2021 14:31

ung ho ms 4115

           200,000

2/6/2021 14:38

chuyen tien cho anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan) ma so 4124 .

       1,000,000

2/6/2021 14:38

Ung ho be Nhat Tan bi bong xang

           300,000

2/6/2021 14:47

CT DEN: 020132287640 Ung ho chau nhat tan mas o 4124 bo trach quang binh

           500,000

2/6/2021 14:51

CT DEN: 115307323525 ung ho be Nhat Tan thon 5 huyen Bo Trach tinh Quang Binh

           300,000

2/6/2021 14:53

CT DEN: 115307097416 Ung ho gia dinh ba Vo Thi Tan ma so 4115 FT21153275371670

           200,000

2/6/2021 15:10

Ung ho MS 4124 Doan Van Nam ( chau Nhat Tan). Chuc chau som binh phuc

           200,000

2/6/2021 15:24

4124; Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           200,000

2/6/2021 15:38

CT DEN: 115308147813 4124 FT21153074340053

           100,000

2/6/2021 15:39

ug ho be nhat tan ms 4124

           100,000

2/6/2021 15:45

ung ho ms 4124 anh doan van nam; bo chau nhat tan

           200,000

2/6/2021 16:01

CT DEN: 115309175063 Ung ho Ma so 4124 FT21153968446520

           200,000

2/6/2021 16:02

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4124

       3,000,000

2/6/2021 16:21

Giup Nhat Tan ms 4124

           500,000

2/6/2021 16:22

Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           150,000

2/6/2021 16:35

ma so 4124 ung ho chau nhat tan; thuong chau qua

           100,000

2/6/2021 16:36

PHAM QUANG LAM chuyen tien

       1,000,000

2/6/2021 16:40

ma so 4142 anh Doan Anh Nam ; bo chau Nhat Tan

           300,000

2/6/2021 16:42

Ma so 4124

           300,000

2/6/2021 16:44

BUI HUNG THIEN chuyen tien ung ho chau Nhat Tan; huyen Bo Trach; QB

           500,000

2/6/2021 16:46

CT DEN: 115309121558 Ung ho Nhat Tan ma so 4124

           100,000

2/6/2021 16:57

NGUYEN PHUONG THAO ung ho ma so 4124 ( chau Nhat Tan)

           200,000

2/6/2021 16:57

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 4123 Dang Danh Hieu

             50,000

2/6/2021 16:59

MS 4124 DOAN ANH NAM. BO CHAU NHAT TAN

           100,000

2/6/2021 17:03

ms 4124 ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 17:09

MS 4113; 4114; 4115. 100K - MS

           300,000

2/6/2021 17:18

ung ho chau Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 17:26

CT DEN: 115310023245 MBVCB. 1172039604. 023245. ung ho chau Nhat Tan MS 4124. CT tu 0031000658272 TRINH THANH CONG toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI ( VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           200,000

2/6/2021 17:30

CT DEN: 020132344729 Suri Nguyen ung ho Ms 4107

           200,000

2/6/2021 17:32

CT DEN: 020132345188 Suri Nguyen ung ho Ms 4109

           200,000

2/6/2021 17:33

CT DEN: 020132345598 Suri nguyen ung ho Ms 4114

           200,000

2/6/2021 17:34

CT DEN: 020132345867 Suri nguyen ung ho Ms 4115

           200,000

2/6/2021 17:35

CT DEN: 020132346200 Suri nguyen ung ho Ms 4118

           200,000

2/6/2021 17:36

CT DEN: 020132346484 Suri nguyen ung ho ms 4120

           200,000

2/6/2021 17:37

CT DEN: 020132346745 Suri nguyen ung ho Ms 4121

           200,000

2/6/2021 17:38

CT DEN: 020132347060 Suri nguyen ung ho Ms 4122

           200,000

2/6/2021 17:39

CT DEN: 020132347416 Suri nguyen ung ho Ms 4123

           200,000

2/6/2021 17:39

ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           300,000

2/6/2021 17:40

CT DEN: 020132347641 Suri nguyen ung ho Ms 4124

           200,000

2/6/2021 17:41

CT DEN: 020132348075 Suri nguyen ung ho Bac Giang chong dich Ms 4112

           500,000

2/6/2021 17:44

ung ho ma so 4124 Nhat Tan

         200,000

2/6/2021 17:45

ung ho ma so 4120   Anh Vo Van Quoc

           200,000

2/6/2021 18:01

UH chau Nhat Tan bi bong xang ( Quang Binh)

           100,000

2/6/2021 18:09

4124; Doan Anh Nam

           200,000

2/6/2021 18:25

CT DEN: 115318150014 Ma so 4124Anh Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

           100,000

2/6/2021 18:33

CT DEN: 115311066624 MBVCB. 1172167583. 066624. NGUYEN THI THAM chuyen tien ung ho covid. CT tu 0381000434739 NGUYEN THI THAM toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI ( VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           200,000

2/6/2021 19:05

Ung ho be Dang Hoang Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 19:34

Ma 4124 Doan Van Nam bo chau Nhat Tan; thon 5 Lam Trach; Bo Trach; Quang Binh

           200,000

2/6/2021 19:34

chau Nhat Tan bi bong nang

             60,000

2/6/2021 19:42

ung ho; be bi bong

           200,000

2/6/2021 19:53

Ma so 4124 Doan Anh Nam ( chau Nhat Tan)

           500,000

2/6/2021 19:54

CT DEN: 115319166563 Ma so 4124 anh Doan anh Nam (   bo chau Nhat Tan) cau chuc con nhanh khoe manh tro lai. Mong co nhieu

             50,000

2/6/2021 20:17

UH chau Nhat Tan bi bong xang. ms 4124. mong con binh an

           200,000

2/6/2021 20:46

Ung ho MS 4124 a Doan Anh Nam ( bo chau Nhat Tan)

      2,000,000

2/6/2021 20:58

PHAN THUY HONG chuyen tien ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 21:12

khong co ma;

               1,000

2/6/2021 21:13

ung ho be NHAT TAN

           200,000

2/6/2021 21:32

ma so 4112 bac giang co len

             20,000

2/6/2021 21:52

chuyen cho be MS 4124

           100,000

2/6/2021 22:08

PHAN VAN HAU. ung ho ma so 4124 . Doan anh Nam ( bo chau Nhat Tan) Quang Binh . chuc con mau khoi

           200,000

2/6/2021 22:08

Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

2/6/2021 22:11

HO QUANG THAI ung ho ms4124 a doan anh nam bo chau nhat tan

           150,000

2/6/2021 22:13

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho ms 4123 dang hieu danh

           100,000

2/6/2021 22:15

CT DEN: 115315530463 Ung ho ma so 4055 be Luong Mai Chi FT21154942085829

           500,000

2/6/2021 22:21

ung ho ms 4124 chau Nhat Tan

           100,000

3/6/2021 0:39

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan; thoi gian GD: 02/06/2021 22: 53:   48

           100,000

3/6/2021 0:40

412A; ; thoi gian GD: 02/06/2021 22: 57:   10

       1,000,000

3/6/2021 0:42

vu viet dung ung ho ma 4121 hoang thi hiep; thoi gian GD: 02/06/2021 23: 17: 25

           500,000

3/6/2021 2:36

MS4107; 4108; 4109 100K - MS

           300,000

3/6/2021 5:06

4123; Dang Hieu Danh

           200,000

3/6/2021 5:08

4124; Doan Anh Nam

           200,000

3/6/2021 5:13

4121; Hoang Thi Hiep

           200,000

3/6/2021 5:20

4120; Vo Van Quoc

           100,000

3/6/2021 5:30

ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           200,000

3/6/2021 6:59

ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam ( ba chau Nhat Tan) Quang Binh

           100,000

3/6/2021 7:21

Ung ho Ma so 4124 Chau Nhat Tan bi bong. Mong chau mau binh phuc

           100,000

3/6/2021 7:37

Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

3/6/2021 7:45

ma so 4125 chi Vu Thi Hien

       1,000,000

3/6/2021 8:04

DAM THI THU HA chuyen tien Ma So 4125

           100,000

3/6/2021 8:10

CT DEN: 115408097097 Ung ho Ma so 4125 chi Vu Thi Hien NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

3/6/2021 8:13

LE VAN THE Chuyen tien ung ho ma so 4124

           100,000

3/6/2021 8:13

CT DEN: 115401638103 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 126000081304 - BAO DIEN TU DAN TRI FT21154777424564

             50,000

3/6/2021 8:15

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien 4125 vu thi hien

           200,000

3/6/2021 8:26

CT DEN: 115401955976 chuc vo ck anh chi Hien suc khoe

             50,000

3/6/2021 8:28

Ma so 4125 Chi Vu Thi Hien

           100,000

3/6/2021 8:31

Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu

           100,000

3/6/2021 8:35

ung ho 4125 chi vu thi hien

             20,000

3/6/2021 8:35

ung ho ma so 4125 chi vu thi hien

           200,000

3/6/2021 8:38

UONG THANG ung ho ma so 4121

           200,000

3/6/2021 8:56

So GD goc:   10001001 ho tro chau Nhat Tan - ms 4124 tai CONG THUONG VN CN HOAN KIEM

           500,000

3/6/2021 9:01

MS 4125; chi Vu Thi Hien

            50,000

3/6/2021 9:06

So GD goc:   10008953 nguyen thi vinh thuy giup so 4108

           100,000

3/6/2021 9:07

So GD goc:   10009180 nguyen thi vinh thuy giup so 4117

           100,000

3/6/2021 9:08

ung ho ma 4112 chung tay cung bac giang chong dich. ngo thuy

           200,000

3/6/2021 9:08

So GD goc:   10009222 nguyen thi vinh thuy giup so 4112

           200,000

03-06-2021 09:09:00

So GD goc: 10009066 nguyen thi vinh thuy giup so 4101

           100,000

03-06-2021 09:09:00

So GD goc: 10009005 nguyen thi vinh thuy giup so 4105

           100,000

03-06-2021 09:10:29

So GD goc: 10009202 nguyen thi vinh thuy giup so 4107

           100,000

03-06-2021 09:10:31

So GD goc: 10009105 nguyen thi vinh thuy giup so 4104

           100,000

03-06-2021 09:27:23

ung ho be DOAN HOANG NHAT TAN

           100,000

03-06-2021 09:30:00

So GD goc: 10008985 nguyen thi vinh thuy giup so 4099

           100,000

03-06-2021 09:30:40

So GD goc: 10008976 nguyen thi vinh thuy giup so 4095

           100,000

03-06-2021 09:33:00

NGUYEN HUU PHUOC chuyen tien CT NHAN AI Bao Dan Tri

       1,000,000

03-06-2021 09:44:00

So GD goc: 10009975 Ung ho Ms 4125

             50,000

03-06-2021 09:47:35

tam long nhan ai MS4124

           200,000

03-06-2021 09:59:22

ung ho Ma so 4125 Chi Vu Thi Hien

           100,000

03-06-2021 10:00:57

Ung ho be Nhat Tan (   MS 4124)

           100,000

03-06-2021 10:01:57

CT DEN: 115410560799 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MA SO 4121 HOANG THI TIEP - 030621 - 10: 01: 59 560799

           500,000

03-06-2021 10:08:51

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

03-06-2021 10:19:54

Ung ho ms 4112 Chung tay cung Bac giang

           100,000

03-06-2021 10:45:07

MS 4125. chi VU THI HIEN. Xuan Truong; Nam Dinh.   CHUC GIA DINH MANH KHOE

           100,000

03-06-2021 10:51:59

TRAN DANG NINH ung ho hoan canh so 4125. chi vu thi hien

           100,000

03-06-2021 11:02:55

LPT ung ho ms 4125 Chi Vu Thi Hien

             50,000

03-06-2021 11:06:38

CT DEN: 115404881165 Ma so 4123 - Dang Hieu Danh

           180,000

03-06-2021 11:44:22

ms 4125; chi Vu Thi Hien

           100,000

03-06-2021 12:26:39

CT DEN: 115412165410 Ung ho MS 4125 Nguyen Thi Hien

             50,000

03-06-2021 12:30:21

CT DEN: 115412467785 ma so 4124 a doan anh nam bo chau nhat tan

           100,000

03-06-2021 12:44:58

TRAN GIA BAO NGOC chuyen tien ung ho Be Nhat Tan

           200,000

03-06-2021 13:08:36

Ung ho MS 4125 Vu Thi Hien

           200,000

03-06-2021 13:42:42

CT DEN: 115413532015 Ung ho ma so 4125 Vu Thi Hien

           200,000

03-06-2021 13:53:59

4124; Doan Anh Nam

           100,000

03-06-2021 13:58:43

CT DEN: 115406169047 ung ho ma 4125 chi Vu Thi Hien

           300,000

03-06-2021 14:07:08

DINH QUOC HUY ung ho ma so 4125; chi Vu Thi Hien

           200,000

03-06-2021 14:09:11

ma so 4125

             50,000

03-06-2021 14:23:38

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4125; chi Vu Thi Hien

           100,000

03-06-2021 14:28:35

4125; Quoc Khanh

          200,000

03-06-2021 14:33:58

ma 4124; anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

03-06-2021 14:37:56

ma 4125 chi Vu Thi Hien

           500,000

03-06-2021 15:19:23

ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           100,000

03-06-2021 15:29:21

gui den gia dinh be Nhat Tan

             97,701

03-06-2021 15:35:31

ung ho be Nhat Tan con anh Doan Anh Nam ( Ma so 4124)

             50,000

03-06-2021 15:36:45

ung ho ma so 4125 chi vu thi hien nam dinh mong chong va con chi som binh phuc

         300,000

03-06-2021 15:44:06

4120; Minh Ngoc

           200,000

03-06-2021 15:46:13

nho bao dan tri ung ho cho be bi bong. xin cam on

           100,000

03-06-2021 15:46:13

4121; Minh Ngoc

           300,000

03-06-2021 15:58:37

CT DEN: 115440726436 TRINH HUYNH QUAN chuyen khoan giup do 4125

           150,000

03-06-2021 16:04:50

Ma so 4121; Hoang Thi Hiep; Thanh Hoa

           300,000

03-06-2021 16:14:15

4125; Vu Thi Hien

           200,000

03-06-2021 16:21:39

cho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

03-06-2021 16:42:30

CT DEN: 115409130652 Ung ho Ma so 4125 vu thi hien FT21154730254016

             90,000

03-06-2021 16:59:43

chuyen tien cho chi Vu Thi Hien ms 4125

           500,000

03-06-2021 17:02:41

Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           300,000

03-06-2021 19:06:00

khong co ma;

               1,000

03-06-2021 19:34:29

Ma so 4124

           500,000

03-06-2021 20:53:19

4122; B ung ho ba Hoang Thi Diu

           100,000

03-06-2021 20:56:09

4123; B ung ho Dang Hieu Danh

           100,000

03-06-2021 21:07:38

4125; B ung ho chi Vu Thi Hien

           100,000

03-06-2021 21:08:55

4124; B ung ho anh Doan Anh Nam

           100,000

03-06-2021 21:22:30

4119; B ung ho chi Tran Thi Hong Van

           100,000

03-06-2021 21:23:55

4121; B ung ho Hoang Thi Hiep

             50,000

03-06-2021 21:54:08

cho chi vu thi hien xuan thuong; xuan truong; nam dinh

       1,000,000

03-06-2021 22:09:26

MS4125; Vu Thi Hien; Nam Dinh

           300,000

03-06-2021 22:16:54

khong co ma;

               1,000

03-06-2021 22:32:07

Ung ho ma so 4125 Vu Thu Hien

           100,000

04-06-2021 00:50:31

4121; hoang thi bam; ba thuoc   thanh hoa; thoi gian GD: 03/06/2021 23: 25: 37

           100,000

04-06-2021 00:51:44

TRAN VAN HIEP ung ho chi vu thi hien ma so 4125; thoi gian GD: 03/06/2021 23: 36: 37

           100,000

04-06-2021 00:53:41

CT DEN: 115416469239 Ung ho gia dinh chi hien mA so 4125 FT21155300886415; thoi gian GD: 03/06/2021 23: 57: 39

           100,000

04-06-2021 06:28:42

bui thi diem huong ung ho ma 4125

             50,000

04-06-2021 07:29:43

HOANG THUY ung ho Ma so 4125

           500,000

04-06-2021 08:19:29

CT DEN: 115508095937 Ung ho Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

04-06-2021 08:26:10

ung ho gd chi Nhu ms 4126

           300,000

04-06-2021 08:38:51

So GD goc: 10007658 Ung ho Ms 4126

             50,000

04-06-2021 08:43:19

LE DUC ANH chuyen tien

             10,000

04-06-2021 08:46:10

So GD goc: 10005955 Ma so 4124 gui chau Nhat Tan bi bong

           500,000

04-06-2021 08:54:32

HO MANH TIEN ung ho ma so 4121

             50,000

04-06-2021 08:55:39

So GD goc: 10007543 ma 4123 chut tam long mong em duoc tiep tuc den trg

             37,000

04-06-2021 09:52:25

ung ho ms 4124; 4125;   4126 moi TH 1tr

       3,000,000

04-06-2021 10:03:51

MS 4114 ung ho ch Nguyen Thi Lam

       1,000,000

04-06-2021 10:07:08

MS 4123 ung ho chau Dang Hieu Danh

       1,000,000

04-06-2021 10:09:01

MS 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich

       1,000,000

04-06-2021 10:11:47

Giup con chi Nguyen Thi Nhu. Ma so 4126

           500,000

04-06-2021 10:15:55

ma so 4103

           300,000

04-06-2021 10:16:36

giup do ma so 4123 dang hieu danh

           200,000

04-06-2021 10:28:29

HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho Ma so 4124

           100,000

04-06-2021 10:29:26

HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho ma so 4121

           100,000

04-06-2021 10:49:29

; khong co ma

             1,000

04-06-2021 11:02:35

Pham Gia Tu giup Ms 4101

             50,000

04-06-2021 11:03:12

Pham Gia Tu giup Ms 4102

             50,000

04-06-2021 11:03:39

Pham Gia Tu giup Ms 4104

             50,000

04-06-2021 11:04:12

Pham Gia Tu giup Ms 4105

             50,000

04-06-2021 11:10:50

ms 4126; chi Nguyen Thi Nhu

             50,000

04-06-2021 11:12:07

NGO THI HONG chuyen tien

           300,000

04-06-2021 11:13:01

DINH THI HUYEN chuyen tien ung ho ms 3486

           500,000

04-06-2021 11:38:17

4126 chi nguyen thi nhu

           100,000

04-06-2021 11:45:29

CT DEN: 115504741565 4126 FT21155958650320

           100,000

04-06-2021 11:55:08

ms 4126 Bach Hien ung ho be

           300,000

04-06-2021 11:59:55

CT DEN: 115551428359 Ma so 4126 chi nguyen thi nhu

           200,000

04-06-2021 12:18:32

LPT ung ho ms 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04-06-2021 12:37:24

ms 4124 TRAN NGAN HA chuyen tien

             50,000

04-06-2021 12:42:18

MS 4126; chi Nguyen Thi Nhu

           50,000

04-06-2021 13:19:10

ung ho Ma so 4126; Chi Nguyen Thi Nhu

           300,000

04-06-2021 13:33:12

Ung ho tu thien cho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           100,000

04-06-2021 13:51:20

CT DEN: 115506960302 Ung ho Ma so 4125: �Chi Vu Thi Hien

           250,000

04-06-2021 13:52:50

CT DEN: 115506961031 Ung ho Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu�

           300,000

04-06-2021 14:33:37

DANG THI THUY NGA chuyen tien ung ho ma so 4124 Chau Nhat Tan Thon 5 xa Lam Trach huyen Bo Trach; ti

             50,000

04-06-2021 14:34:36

4121; Hoang Thi Hiep. Chuc cho phep mau den voi 2 con

           200,000

04-06-2021 14:37:00

4124; anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

04-06-2021 14:49:47

MS 4126. chi NGUYEN THI NHU. Binh Tan;   tp. HCM. CHUC GIA DINH MANH KHOE

           100,000

04-06-2021 14:56:36

ma so 4126. chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04-06-2021 15:04:18

NGUYEN THI HAI YEN ung ho ma 4121 Hoang Thi Hiep

       1,000,000

04-06-2021 15:13:42

NGUYEN ANH DUNG -   QUANG YEN QUANG NINH 0829656988 GIUP MA SO 4121 VA 4124 MOI HO 2. 500. 000

       5,000,000

04-06-2021 15:27:22

ung ho ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan

           200,000

04-06-2021 15:30:18

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4126; chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04-06-2021 15:36:23

ung ho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           300,000

04-06-2021 15:45:42

Ung ho hoan canh gia dinh MS 4124

           300,000

04-06-2021 15:48:24

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4126; chi nguyen thi nhu

           100,000

04-06-2021 15:50:05

Ma so 4124; anh Doan Anh Nam ( bo be Nhat Tan); Quang Binh

       1,000,000

04-06-2021 15:55:20

ung ho be 4124 chuc con khoe manh

           300,000

04-06-2021 16:11:49

So GD goc: 10022669 Thai San ung ho bac pham van sy PT dat may tao nhip tim

           100,000

04-06-2021 16:27:58

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4106

           100,000

04-06-2021 16:30:44

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4107

           100,000

04-06-2021 16:31:36

CT DEN: 115509031343 2h nguyen bao tram anh. Dong tien hoc thang 5 FT21155307000503

           660,000

04-06-2021 16:32:22

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4116

           100,000

04-06-2021 16:33:18

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4121

           100,000

04-06-2021 16:33:33

VinhND HaUI ung ho ma so 4112

           200,000

04-06-2021 16:34:11

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4123

           100,000

04-06-2021 16:35:19

DOAN TRONG THUYET Chuyen tien ung ho MS 4124

           100,000

04-06-2021 16:41:58

ung ho 4126 chi nguyen thi nhu

             20,000

04-06-2021 16:43:48

ms 4126 nguyen thi nhu

           200,000

04-06-2021 17:07:58

Ung ho Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04-06-2021 17:39:19

NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien ms 4126

           200,000

04-06-2021 17:59:10

Le Hoang Linh ung ho ms 4126

             50,000

04-06-2021 18:25:10

ung ho MS 4126 ( Nguyen Thi Nhu)

           200,000

04-06-2021 18:38:52

MS. 4126. Chi. Nguyen. Thi. Nhu

           200,000

04-06-2021 19:15:03

TRUONG TUONG VI chuyen tien dong gop cho gd ma so 4126

           300,000

04-06-2021 21:16:06

CT DEN: 115514304967 nhan vien bep cong ty Power ung ho chau Nhat Tan ma so 4124 bo la Doan Anh Nam FT21156817290910

           550,000

04-06-2021 21:36:24

ung ho cho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu; Binh Tan; TP Ho Chi Minh

           500,000

04-06-2021 21:50:14

chuyen tien ms 4126

             50,000

04-06-2021 22:32:20

4124; Doan Anh Nam;   Quang Binh

           100,000

04-06-2021 22:34:35

Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           500,000

04-06-2021 22:37:02

Giup MS 4120

           300,000

04-06-2021 22:40:03

khong co ma;

               1,000

05-06-2021 00:41:40

4124; nha Heo chuc be mau lanh benh; thoi gian GD: 04/06/2021 23: 17: 10

           200,000

05-06-2021 00:47:55

QTT ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep; Thanh Hoa; thoi gian GD: 05/06/2021 00: 22: 33

           500,000

05-06-2021 06:11:36

Ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           200,000

05-06-2021 06:30:39

chuyen tien giup chi nguyen thi nhu ma so 4126 phuong binh tri dong quan binh tan

           200,000

05-06-2021 08:01:48

CT DEN: 115608095131 Ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           500,000

05-06-2021 08:11:57

Ma so 4124 Doan Anh Nam thon 5 xa Lam Trach huyen Bo Trach tinh Quang Binh SDT 0944 876 385

           100,000

05-06-2021 08:19:41

ung ho gia dinh DOAN ANH NAM 4124

       2,000,000

05-06-2021 08:24:14

CT DEN: 115619567512 Giup ms 4127 nguyen thi tra my

           150,000

05-06-2021 08:31:22

ung ho 4127 chi nguyen thi tra my

             30,000

05-06-2021 08:32:35

Ma so 4104 Nguyen Thi Kim Huong Dia chi Ap Binh Loc xa Dai Hoa Loc huyen Binh Dai tinh Ben Tre   Dien thoai 0918289300

           500,000

05-06-2021 08:35:08

Ma so 4106 Em Le Nguyen Anh Thu Dia chi Thon 1 xa Nghia Ninh thanh pho Dong Hoi tinh Quang Binh   DT 0836824902

           500,000

05-06-2021 08:37:45

Ma so 4109 Ong Pham Van Dat Dia chi Thon Thuan Hoa xa Thuan Hanh huyen Dak Song tinh Dak Nong   Chau Pham Thi Thu Ha chau noi ong Dat   SDT 0373762374

           500,000

05-06-2021 08:40:28

Ma so 4107 Chi Ho Thi Canh Dia chi Thon Trung Phu xa Thach Thang huyen Thach Ha tinh Ha Tinh Dien thoai 0986325948

           300,000

05-06-2021 08:41:42

CT DEN: 115608140811 Ung ho Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,000

05-06-2021 08:48:54

Ma so 4121 Hoang Thi Hiep Thon Bam xa Thanh Lam huyen Ba Thuoc Thanh Hoa Dien thoai 0353900730 Hien em Hiep dang cham con tai Khoa Ngoai Benh vien Nhi Thanh Hoa

           300,000

05-06-2021 08:50:19

Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu   Dia chi Phong 13 khu nha tro hem 161 duong Le Van Quoi phuong Binh Tri Dong quan Binh Tan TPHCM

           300,000

05-06-2021 08:53:50

TRAN VAN HIEU chuyen tien

          100,000

05-06-2021 09:06:32

CT DEN: 115602479951 Ung ho MS 4127 Chi Nguyen thi tra My FT21156948565130

           250,000

05-06-2021 09:10:04

CT DEN: 115609180994 4127

           100,000

05-06-2021 09:25:37

Gia dinh Nguyen Hoang Long chuyen tien ung ho ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra my

           200,000

05-06-2021 09:39:02

vo khanh vinh ck Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My.

           100,000

05-06-2021 09:44:52

MS 4127

             30,000

05-06-2021 10:41:58

LE DUC ANH chuyen tien

            10,000

05-06-2021 10:46:44

4214 Doan Anh Nam

             50,000

05-06-2021 10:54:40

NGUYEN DANH LAM chuyen tien ung ho ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05-06-2021 10:57:58

ung ho chi nguyen thi tra my. ma so 4127

         200,000

05-06-2021 11:21:42

; quang

               5,000

05-06-2021 13:21:02

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4127; chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05-06-2021 13:51:53

Ung ho Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

             50,000

05-06-2021 14:06:37

CT DEN: 115607748431 TRAN KIEN TRAN NAM UNG HO MS 4112 FT21156025652247

           500,000

05-06-2021 14:08:34

khong co ma;

               1,000

05-06-2021 14:11:43

CT DEN: 115607753007 TRAN KIEN TRAN NAM UNG HO MS 4116 FT21156990777360

           500,000

05-06-2021 14:13:47

CT DEN: 115607754795 TRAN KIEN TRAN NAM UNG HO MS 4119 4120 4121 4123 4124 4125 FT21156087025063

           600,000

05-06-2021 14:20:41

CT DEN: 115607760514 TRAN KIEN TRAN NAM UNG HO MS 4115 4117 4118 VA 4127 FT21156706181504

           400,000

05-06-2021 14:43:43

ung ho mao 4127 chi tra my

           100,000

05-06-2021 14:46:10

CT DEN: 115607782632 Gia dinh Minh Khang - Nhon ung ho ms 4112 Bac Giang co len FT21156381599109

           400,000

05-06-2021 14:47:16

CT DEN: 115607528153 Ms 4127

           500,000

05-06-2021 14:49:45

CT DEN: 115614279190 UNG HO M S 4121 HOANG THI HIEP

           100,000

05-06-2021 14:52:56

CT DEN: 115614279342 UNG HO MA SO 4126 NGUYEN THI NHU

           100,000

05-06-2021 15:04:17

Ung ho be Duy bi teo chan

             50,000

05-06-2021 15:19:23

ma 4124. anh doan anh nam. bo chau nhat tan

           100,000

05-06-2021 15:40:45

Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05-06-2021 15:52:34

NGUYEN VAN KHOA VP ck ms 4127 Nguyen thi tra my

           500,000

05-06-2021 15:55:49

ung ho ho cho covid

           100,000

05-06-2021 16:32:35

TRAN BUI HUU TINH Chuyen tien ms 4127 nguyen thi tra my

           200,000

05-06-2021 16:59:55

ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           500,000

05-06-2021 17:00:25

ung ho gia dinh chi vu thi hien ma so 4125

           100,000

05-06-2021 17:02:43

KHM ung ho MS 4127 NGUYEN THI TRA MY

           200,000

05-06-2021 17:17:19

Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My.

           300,000

05-06-2021 17:47:27

ms 4127; em Nguyen Thi Tra My

             50,000

05-06-2021 17:50:51

LPT ung ho ms 4127 Chi Nguyen Thi Tra My

             50,000

05-06-2021 18:27:55

ung ho nguyen duc duy.

           300,000

05-06-2021 19:16:24

ma so 4115 ba Vo Thi Tan

       1,000,000

05-06-2021 19:39:22

ma so 4127 Nguyen Thi Tra My

             50,000

05-06-2021 20:05:04

CT DEN: 115613346751 Giup Do Ma So 4127 Nguyen Thi Tra My

           300,000

05-06-2021 21:25:28

PHAM VIET THANG chuyen tien ho tro Nguyn Thi Tra My; MS 4127

           500,000

05-06-2021 22:51:46

ung ho Ma so 4127 Nguyen thi tra my

           200,000

05-06-2021 23:01:05

ung ho ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           200,000

05-06-2021 23:04:03

ung ho ma so 4127 Nguyen Thi Tra My

           200,000

05-06-2021 23:09:23

Hoang Minh Dan ung ho MS 4127 Nguyen Thi Tra My

           100,000

05-06-2021 23:31:40

TRAN NGOC CUONG ct ung ho chi nguyen tra my ma so 4127

           200,000

06-06-2021 06:29:35

ung ho ma so 4123

          500,000

06-06-2021 06:30:02

ung ho ma so 4125

           500,000

06-06-2021 06:56:23

ung ho 4128 chi nguyen thi oanh

             20,000

06-06-2021 07:06:27

TRAN XUAN HA Chuyen tien ung ho ma so 4128 chau duc anh

           200,000

06-06-2021 07:24:03

ung ho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           100,000

06-06-2021 07:46:59

cho ma so 4126

           300,000

06-06-2021 07:59:15

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4127 Chi Nguyen Thi Tra My.

             50,000

06-06-2021 08:02:11

ung ho chau Duc Anh con me Oanh ms 4128

           100,000

06-06-2021 08:09:15

NGUYEN THI THUY HANG Chuyen tien ung ho Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           200,000

06-06-2021 08:10:19

Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh )

             50,000

06-06-2021 08:13:17

CT DEN: 115701332520 Ung ho 4128. Mong chau som khoi benh FT21158890260282

           200,000

06-06-2021 08:28:39

CT DEN: 115701340495 Giup ma so 4128 FT21158783069302

           500,000

06-06-2021 08:56:52

ung ho chau Duc Anh ma so 4128 chuc chau mau khoe

           100,000

06-06-2021 08:58:01

CT DEN: 115701358148 Mong con binh an FT21158299656843

           200,000

06-06-2021 08:58:15

CT DEN: 115701887608 Chuyen tien, ma 4128

          150,000

06-06-2021 09:08:18

Ma so 4128Chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh)

       1,000,000

06-06-2021 09:21:15

CT DEN: 115702181302 4128

           100,000

06-06-2021 09:21:59

ung ho chau duc anh chua benh ma so 4128

           200,000

06-06-2021 09:53:24

LPT ung ho ms 4128 Chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh

             50,000

06-06-2021 09:53:34

4128 chi nguyen thi oanh

           100,000

06-06-2021 10:09:08

NGUYEN DANG DUY chuyen tien ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh   ( me chau Duc Anh )

           200,000

06-06-2021 10:26:48

NGUYEN HUONG QUYNH chuyen tien ung ho chau Duc Anh ; tp Vinh Nghe An

           200,000

06-06-2021 10:40:11

ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           500,000

06-06-2021 11:01:04

4123 -   Dang Hieu Danh

         100,000

06-06-2021 11:19:46

dong gop vao ma so 4127 chi Ng Thi Tra My; dt 0865778783

           300,000

06-06-2021 11:37:56

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4126

             50,000

06-06-2021 11:38:59

TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 4127

            50,000

06-06-2021 11:42:21

chuyen tien ung ho ma so 4123. Dang Hieu Danh. ap phu my xa phu quy. cai lay. tien giang

           200,000

06-06-2021 11:44:14

Ma so 4127. Chi Nguyen Thi Tra My

           400,000

06-06-2021 12:44:46

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4128; chi Nguyen Thi Oanh

           100,000

06-06-2021 13:04:16

MS 4128; chi Nguyen Thi Oanh

             50,000

06-06-2021 13:51:04

ung ho ma so 4124

           500,000

06-06-2021 15:02:02

DANG THU HUONG chuyen tien ung ho Vu Thi Hien ; xom 14; xa Xuan Thuong ; huyen Xuan Truong; tinh Nam

       1,000,000

06-06-2021 15:09:13

; oanh

             10,000

06-06-2021 16:21:58

LE DUC THUAN chuyen tien ung ho Ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh   ( me chau Duc Anh)

           100,000

06-06-2021 17:15:07

4128; Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh)

           100,000

06-06-2021 19:19:07

TAN giup do chau Duc Anh ms 4128

           200,000

06-06-2021 20:06:46

NGUYEN HAI GIANG ck ung ho ms 4128

           100,000

06-06-2021 21:03:16

VU DINH THI chuyen tien cho chau Duc Anh

           200,000

06-06-2021 21:08:19

Ma so 4127. ung ho chi Nguyen Thi Tra My

           300,000

06-06-2021 21:36:59

CT DEN: 115721281995 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MA SO 4128 NGUYEN THI OANH - 060621 - 21: 36: 58 281995

           500,000

06-06-2021 21:50:10

4128; Chi Oanh

       1,000,000

06-06-2021 22:28:06

Ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           100,000

06-06-2021 22:34:53

Ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

06-06-2021 22:38:33

Ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 31/05/2021   - 06/06/2021

 

31/05/2021

MB ( 140524) ( Ung ho Ms 4120 anh Vo Van Quoc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             20,000

31/05/2021

MB ( 142166) ( Ung ho a Quoc MS 4120)

           200,000

31/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 468129 - Agribank; 1400206035022; Ung ho chi Nam vo anh tinh ma so 4117

           200,000

31/05/2021

MB ( 151958) ( BUI THI LOAN chuyen khoan)

           100,000

31/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 647924 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI NGOC chuyen khoan ung ho ma so 4053 pham thi hanh

           100,000

31/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 936436 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4117

           200,000

31/05/2021

MB ( 166254) ( NGUYEN MINH QUAN chuyen khoan giup do ma so 4120 vo van quoc)

           100,000

31/05/2021

MB ( 168409) ( ung ho ms 4121)

           300,000

31/05/2021

645868 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma 4121

           300,000

31/05/2021

789358 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN HA NGOC QUYEN chuyen khoan ung ho Ma so 4121 Hoang Thi Hiep

           200,000

31/05/2021

105179 - Agribank; 1400206035022; Dong gop phong chong dich o tinh Bac Giang

           200,000

31/05/2021

MB ( 199443) ( Giup Ma so 4121. Hoang Thi Hiep . Dien   thoai 0353900730)

           500,000

31/05/2021

MB ( 203918) ( BUI THI LOAN chuyen khoan)

           100,000

31/05/2021

MB ( 204453) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4121 hoang thi hiep)

           300,000

31/05/2021

MB ( 218982) ( Ung ho ms 4121 Hoang thi hiep thanh hoa)

           200,000

31/05/2021

MB ( 240714) ( Ung ho MS 4121 Hoang Thi Hiep)

           300,000

31/05/2021

MB ( 265713) ( Giup ma so 4121 Hoang Thi Hiep thon Bam Thanh Lam Ba Thuoc Thanh Hoa)

           300,000

31/05/2021

941552 - Agribank; 1400206035022; C Kieu My giup MS 4121 Hoang Thi Hiep

       3,000,000

31/05/2021

MB ( 347457) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4122 hoang thi diu)

           200,000

31/05/2021

513749 - Agribank; 1400206035022; MAC VAN BAC chuyen khoan

           200,000

31/05/2021

MB ( 371591) ( B?n ??c h? tr? b? Ho?ng Th? D?u Qu?ng Tr?)

           500,000

31/05/2021

MB ( 410980) ( ung ho ma so 4121)

           200,000

31/05/2021

MB ( 412842) ( Gui ma so 4122 mong ba song khoe manh. )

          100,000

31/05/2021

MB ( 442207) ( Gui tang e Hiep - ma so 4121)

           200,000

31/05/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 343825 - Agribank; 1400206034036; DO THI THANH MO chuyen khoan ung ho gia dinh em hien doi10 nghia lam

           100,000

31/05/2021

MB ( 172163) ( PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup chi Nguyen Thi Nam, ma so 4117)

             50,000

31/05/2021

4120 ung ho chu Quoc

           100,000

31/05/2021

MB ( 172436) ( PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup Hoang Thi Hiep ma so 4121)

            50,000

31/05/2021

MB ( 175931) ( ms 4121)

           300,000

31/05/2021

MB ( 354310) ( Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu)

           100,000

31/05/2021

MB ( 210774) ( TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 4121 chi Hoang Thi Hiep)

         100,000

01/06/2021

MB ( 502978) ( TRAN THI TUYET THU va gia dinh chuyen khoan chong dich Covid 4103)

           500,000

01/06/2021

MB ( 505657) ( Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh ap phu my xa phu quy thi xa cai lay tien giang)

           200,000

01/06/2021

MB ( 505892) ( DOAN CONG YEN chuyen khoan ho tro Dang Hieu Danh,   ma so 4123)

           200,000

01/06/2021

658396 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG   ung ho ma so 4118 Mong gia dinh vuot qua kho khan nay

           150,000

01/06/2021

814806 - Agribank; 1400206035022; PHAM VAN NAM ung ho MS 4118

           200,000

01/06/2021

818678 - Agribank; 1400206035022; PHAM VAN NAM ung ho MS 4122

           100,000

01/06/2021

MB ( 523069) ( Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh)

          500,000

01/06/2021

MB ( 533651) ( Tamlongnhanai MS4123)

           200,000

01/06/2021

MB ( 554002) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4123 dang hieu danh)

           200,000

01/06/2021

347532 - Agribank; 1400206035022; Ma 4123 Dang Hieu Danh

          100,000

01/06/2021

359287 - Agribank; 1400206035022; Ma 4121 Hoang Thi Hiep

           100,000

01/06/2021

MB ( 575770) ( Uh ma so 4123 mong chau Quynh dc di hoc)

           200,000

01/06/2021

MB ( 578403) ( Ung ho Ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu. )

         200,000

01/06/2021

MB ( 580182) ( Ung ho Ma so 4115 Ba Vo Thi Tan)

           100,000

01/06/2021

MB ( 580459) ( Giup do ma so 4118 Ba Ly Thi Tho)

           200,000

1/6/2021

MB ( 593465) ( LE TAN TU chuyen khoan dang hieu danh 4123)

          100,000

02/06/2021

140464 - Agribank; 1400206035022; Tue Nhi ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021

224345 - Agribank; 1400206035022; HOANG THI kieu ung ho chau Nhat Tan ms 4124

           200,000

02/06/2021

240979 - Agribank; 1400206035022; 4124 - ung ho chau Nhat Tan - Quang Binh

           200,000

02/06/2021

MB ( 703909) ( ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam)

           200,000

02/06/2021

315738 - Agribank; 1400206035022; ung ho MS 4121

           200,000

02/06/2021

MB ( 710156) ( PHAM THI THU HUONG chuyen khoan ung ho Doan Anh Nam ma so 4124)

           100,000

02/06/2021

MB ( 726028) ( Gd Moon Bubu ung ho MS4124)

           200,000

02/06/2021

MB ( 734961) ( ung ho ma so 4124)

             50,000

02/06/2021

956778 - Agribank; 1400206035022; ung ho chau nhat tan ms 4124

           300,000

02/06/2021

MB ( 736226) ( ung ho ms 4121)

             50,000

02/06/2021

121315 - Agribank; 1400206035022; TRAN QUANG DUY chuyen khoan

           100,000

02/06/2021

183142 - Agribank; 1400206035022; Ung ho chau nhat tan

           100,000

02/06/2021

403226 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021

419811 - Agribank; 1400206035022; Ung ho anh doan anh nam ma so 4124

           200,000

02/06/2021

MB ( 757163) ( NGUYEN DANG TUAN chuyen khoan ung ho MS 4124   - Doan Anh Nam)

           200,000

02/06/2021

MB ( 757838) ( Thay DO VU CUONG Truong THPT Nguyen Trai Thai Binh tham em Nhat Tan MS 4124 bi bong. )

           300,000

02/06/2021

490875 - Agribank; 1400206035022; LE MANH TUAN chuyen khoan ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat tan

           200,000

02/06/2021

647959 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4124

             50,000

02/06/2021

MB ( 769781) ( Ung ho chau Nhat Tan)

          200,000

02/06/2021

MB ( 770601) ( ung ho be ma 4124)

           200,000

02/06/2021

890161 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN ANH TUAN chuyen khoan

           300,000

02/06/2021

138083 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN TIEN QUYEN chuyen khoan giup ms tu 4097 den 4124 moi truong hop 300000d

       8,400,000

02/06/2021

202283 - Agribank; 1400206035022; ung ho MS 4124 Doan Anh Nam bo chau NHAT TAN

           300,000

02/06/2021

662413 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021

MB ( 820020) ( VU THI DUONG chuyen khoan MS 4124 Bo chau Nhat Tan)

           200,000

02/06/2021

813893 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021

MB ( 820692) ( 4124)

           100,000

02/06/2021

MB ( 824290) ( MS 4124 Giup be NHAT TAN con anh DOAN ANH NAM )

           500,000

02/06/2021

MB ( 830133) ( PHAM HOANG NGOI chuyen khoan ma so 4124 Doan Anh Nam)

           200,000

2/6/2021

MB ( 669079) ( Cty Thien Tan ung ho Ma so 4123 - Dang Hieu Danh - Tien Giang)

           100,000

2/6/2021

MB ( 726917) ( ung ho ma so 4124)

           200,000

2/6/2021

MB ( 768330) ( 4124 ban Boss chuc ban Nhat Tan mau binh phuc nhe, thuong ban nhieu)

           300,000

2/6/2021

MB ( 774085) ( Goi ma so 4124)

           500,000

2/6/2021

MB ( 786407) ( NGUYEN VAN DIEN ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam)

           200,000

03/06/2021

MB ( 839402) ( Ma so 4124. Ung ho be Nhat Tan. Chuc con mau khoe manh. )

           500,000

03/06/2021

MB ( 859600) ( ma so 4124 anh doan van nam)

           200,000

03/06/2021

MB ( 841175) ( ung ho ms 4124)

           200,000

03/06/2021

MB ( 861550) ( ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan DC thon 5 Lam Trach Bo Trach Quang Binh)

          500,000

03/06/2021

MB ( 849142) ( Ung ho chau nhat tan - quang binh)

           200,000

03/06/2021

MB ( 863675) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4124 doan anh nam)

           200,000

03/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 757023 - Agribank; 1400206035022; TRAN THI AI NHI chuyen khoan

           300,000

03/06/2021

MB ( 841605) ( NONAME ung ho MS 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan)

           200,000

03/06/2021

MB ( 839876) ( ms4124 Doan Anh Nam)

           100,000

03/06/2021

MB ( 859191) ( PHAM THI HUONG ung ho be Nhat Tan)

           200,000

03/06/2021

MB ( 853727) ( Ung ho be Nhat Tan bi bong o Quang Binh)

           150,000

03/06/2021

MB ( 866316) ( Ung ho Ma so 4124 anh Doan Anh Nam)

           200,000

03/06/2021

MB ( 868993) ( Ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam)

           100,000

03/06/2021

MB ( 876842) ( 4124 ung ho chau Nhat Tan)

           300,000

03/06/2021

MB ( 900836) ( Nguyen Minh Quang UH MS 4098, 4104, 4107, 4109,   4117, 4121, 4123 moi ma so 500k. )

       3,500,000

03/06/2021

MB ( 903301) ( ung ho be NHAT TAN, ma so 4124)

           200,000

03/06/2021

MB ( 943302) ( NGUYEN THI CAM HANG long an gui be nhat tan bi phong )

           200,000

03/06/2021

MB ( 946371) ( ung ho Vu Thi Hien ma so 4125)

           200,000

03/06/2021

MB ( 946866) ( ung ho Doan Anh Nam ma so 4124)

           200,000

03/06/2021

128507 - Agribank; 1400206035022; HA THI HAI LY chuyen khoan ho tro chau be bi bong

           300,000

03/06/2021

MB ( 952181) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4125 chi Vu Thi Hien)

           100,000

03/06/2021

260314 - Agribank; 1400206035022; PHAM THI NHAI chuyen khoan ung ho chau Nhat Tan tai huyen Bo Trach tinh Quang Binh sdt 0944876385

           300,000

03/06/2021

MB ( 976159) ( Ma so 4124)

           50,000

3/6/2021

MB ( 884619) ( Ung ho CT NHAN AI - Ma so 4123)

             20,000

3/6/2021

MB ( 016532) ( Mong Tuan, dang cap cuu tai benh vien Bach Mai - Ha Noi, mau hoi phuc)

             13,000

04/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 587853 - Agribank; 1400206035022; Vo Van Tho chuyen khoan ung ho ma so 4125

           100,000

04/06/2021

MB ( 031398) ( Ung ho ma so 4124)

           100,000

04/06/2021

MB ( 044100) ( MS4124, Doan Anh Nam, Quang Binh)

           300,000

04/06/2021

IM Fund Transfer ( ABM) - 924979 - Agribank; 1400206035022; HA THI HONG HANH gui ma so 4112 chung tay cung bac giang chong dich

           100,000

04/06/2021

MB ( 062631) ( MS 4126)

           200,000

04/06/2021

028184 - Agribank; 1400206035022; Gui den chau bao dang con chi nguyen thi nhu tp hcm

           500,000

04/06/2021

MB ( 069747) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4124 be Nhat Tan)

           100,000

04/06/2021

139895 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4125 Vu Thi Hien

           200,000

04/06/2021

373663 - Agribank; 1400206035022; chuyen goi ma 4124 Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           300,000

04/06/2021

MB ( 101399) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4126 nguyen thi nhu)

           200,000

04/06/2021

MB ( 167790) ( NGUYEN DANG HUNG chuyen khoan ung ho chi Nguyen Thi Nhu ma so 4126 )

           100,000

04/06/2021

NGUYEN HA DOAN PHUONG nộp tiền : UNG HO MA SO 4121 HOANG THI HIEP THON BAM XA THANH LAM HUYEN BA THUOC THANH HOA

           400,000

04/06/2021

NGUYEN HA DOAN PHUONG nộp tiền : UNG HO MA 4123 DANG HIEU DANH AP PHU MY XA PHU QUY TXA CAI LAY TIEN GIANG

         200,000

04/06/2021

NGUYEN HA DOAN PHUONG nộp tiền : UNG HO MA 4124 DOAN ANH NAM THON 5 XA LAM TRACH HUYEN BO TRACH QUANG BINH

           200,000

4/6/2021

MB ( 030625) ( LE TAN TU chuyen khoan vu thi hien 4125)

           100,000

4/6/2021

MB ( 123526) ( ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu)

           100,000

4/6/2021

MB ( 179771) ( NGUYEN NGOC SON ck ung ho MS 4125 chi Vu Thi Hien)

           300,000

4/6/2021

MB ( 213300) ( BUI HUY HOANG ung ho MS4126. Chi Nguyen Thi Nhu)

           200,000

05/06/2021

MB ( 283375) ( Ung ho chau Duy - ma so 4127)

           200,000

05/06/2021

MB ( 236073) ( MS 4126 giup gia dinh chi NGUYEN THI NHU)

           200,000

05/06/2021

063333 - Agribank; 1400206035022; DAM THI NHAN ung ho MS 4127

          100,000

05/06/2021

MB ( 306190) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4127 nguyen thi tra my)

           300,000

05/06/2021

MB ( 251543) ( Ung ho ma so 4126)

             20,000

05/06/2021

MB ( 320960) ( Ung ho ms 4127)

           300,000

05/06/2021

MB ( 321719) ( Ung ho ms 4121)

           300,000

05/06/2021

MB ( 323036) ( ms4127 nguyen thi tra my)

           100,000

05/06/2021

MB ( 324396) ( ung ho ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam vo anh Tinh)

           500,000

05/06/2021

MB ( 325573) ( ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan)

           200,000

05/06/2021

MB ( 359355) ( ung ho ma so 4127)

             50,000

05/06/2021

MB ( 393494) ( ung ho MS 4127 N. T. T. My)

           300,000

05/06/2021

MB ( 394273) ( ung ho MS 4127)

          100,000

05/06/2021

MB ( 412746) ( Ma so 4127 -   Nguyen Thi Tra My me be Nguyen Duc Duy)

           200,000

5/6/2021

MB ( 345049) ( 4127)

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 31/05/2021   - 06/06/2021

 

31/05/2021 01:23:01

REM TKThe : 198011479, tai VPB. ung ho ma so 4121 - CTLNHIDI000001101522542 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           200,000

31/05/2021 06:16:51

REM TKThe : 9290123789999, tai MB.   Ung ho ma so 4121 Hoang Thi Hiep   - CTLNHIDI000001101581501 - 11 - CRE - 002

           300,000

31/05/2021 06:36:25

REM Tfr Ac: 61110000000836 LE VAN THANH Chuyen tien ung ho MS4121 Hoang thi Hiep . Thon Bam, xa Thanh lam, huyen Ba thuoc , Thanh Hoa . DT 0353900730

       2,000,000

31/05/2021 07:26:59

REM Tfr Ac: 44310000361325 TRAN THI THUY Chuyen tien ung ho Ma so 4122

           200,000

31/05/2021 07:27:31

REM Tfr Ac: 50110000813193 NGUYEN THI THU TRANG ung ho ma so 4121 chi Hiep Thanh Hoa

           200,000

31/05/2021 07:27:38

REM TKThe : 102006601479, tai Vietinbank. MAI THI NGOAN chuyen tien ung ho bac Giang chong covid - CTLNHIDI000001101625202 - 11 - CRE - 002

           200,000

31/05/2021 07:38:41

REM Tfr Ac: 60210000201688 NGUYEN NGOC TRANG NGUYEN UH ma 4121, 4116, 4112, 4100, 4098

       1,000,000

31/05/2021 07:50:01

REM Tfr Ac: 14410000070454 NGUYEN THANH QUAN MS 4122 Ba Hoang Thi Diu

           300,000

31/05/2021 07:56:44

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4122

           200,000

31/05/2021 08:16:07

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA HOANG THI DIU MA SO 4122

             10,000

31/05/2021 08:16:14

oREM 991021053101821 BO - NGUYEN THI PHUONG FO - 26110002631994 bao dien tu dan tri DTLS - MA SO 4121 HOANG THI HIEP Bank Charge . 00 VAT . 00

       1,000,000

31/05/2021 09:05:01

REM Tfr Ac: 12610000060091 O L 026001 212201 0 0 89133889 ung ho ma 4118

           200,000

31/05/2021 09:12:20

REM Tfr Ac: 12610000060091 O L 026001 212201 0 0 89134296 ung ho ma 4117

           100,000

31/05/2021 09:16:56

tREM 991021053116005 BO - LE THI THANH HUYEN FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Em gai toi ung ho ms4118 ba Ly Thi Tho Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

31/05/2021 09:38:39

REM Tfr Ac: 45010001946666 TU CHIEU DONG MS 4122 BA HOANG THI DIU Thon TAM HUU, xa TRIEU TRUNG, huyen TRIEU PHONG, tinh QUANG TRI

           200,000

31/05/2021 09:42:39

REM Tfr Ac: 13310000888666 NGUYEN THANH TU MS4122 Hoang Thi Diu

           500,000

31/05/2021 10:48:41

REM Tfr Ac: 21510000581476 LE TRUNG THANH ung ho Ma so 4122

           500,000

31/05/2021 10:50:06

REM Tfr Ac: 12510000256884 PHAM THI HOA ung ho ma so 4122 ba Hoang Thi Diu

           100,000

31/05/2021 11:57:51

REM 991021053130045 BO - LE THI GIANG FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho chong dich Covid Viet Nam so m chien thang dai dich Bank Charge . 00 VAT . 00

           200,000

31/05/2021 12:00:27

REM Tfr Ac: 65010001362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4121 hoang thi hiep

             50,000

31/05/2021 12:03:00

REM Tfr Ac: 65010001362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4122 ba hoang Thi Diu

             50,000

31/05/2021 12:50:05

REM Tfr Ac: 13510001157655 NGUYEN ANH TUAN Chuyen tien

           300,000

31/05/2021 13:07:19

REM Tfr Ac: 12010005917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4121

             50,000

31/05/2021 13:48:05

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4119, 4120, 4121,   4122 moi ms 100k

           400,000

31/05/2021 13:56:36

REM Tfr Ac: 15010000620094 NGUYEN THI PHUONG 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

           100,000

31/05/2021 14:34:16

REM TKThe : 02700013682529, tai SeABank. Ung ho e Dau Thi Hien o Nam Dinh ma so 3486 - CTLNHIDI000001102675901 - 11 - CRE - 002

           200,000

31/05/2021 14:36:39

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4118

           100,000

31/05/2021 14:37:13

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4119

           100,000

31/05/2021 14:38:39

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4120

           100,000

31/05/2021 14:39:12

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4121

           100,000

31/05/2021 14:39:38

REM Tfr Ac: 52110000001666 NGUYEN MINH QUE Ung ho MS 4122

           100,000

31/05/2021 15:03:27

REM Tfr Ac: 45010006031901 PHAM THANH TU ung ho ba Ly Thi Tho, ma so 4118

           100,000

31/05/2021 15:13:33

REM Tfr Ac: 26110000003843 VU THI BOI HUONG Chuyen tien ung ho ma so 4122 Ba Hoang Thi Diu thon Tam Huu, xa Trieu Trung Quang Tri

           200,000

31/05/2021 15:18:22

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4122 . Ba Hoang thi Diu - CTLNHIDI000001102811272 - 11 - CRE - 002

               5,000

31/05/2021 15:18:51

REM Tfr Ac: 50110000112304 HOANG THI MAI chuyen tien ung ho ba Hoang Thi Diu, ma so 4122, Quang Tri

       1,000,000

31/05/2021 15:23:39

REM Tfr Ac: 51010002080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4122

           250,000

31/05/2021 16:10:44

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG ung ho 4121

           200,000

31/05/2021 16:13:32

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG ung ho 4119

           200,000

31/05/2021 16:39:34

REM UNG HO MA SO 4111 ANH HO VAN LANH - HO VAN TRI XA TRA PHONG HUYEN TRA BONG QUANG NGAI

       1,000,000

31/05/2021 17:37:48

REM Tfr Ac: 12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4121 Hoang thi Hiep

           100,000

31/05/2021 18:25:47

REM Tfr Ac: 45210000658801 NGUYEN DUY LAM nguyen duy lam ung ho ma so 4103 chung tay cung chien sy noi tuyen dau chong dich

           100,000

31/05/2021 18:51:51

REM TKThe : 19036807016011, tai TCB. XIN GIUP ANH DO XUAN TINH MS4117 BV VIET DUC HA NOI FT21151706764713 - CTLNHIDI000001103516071 - 11 - CRE - 002

           200,000

31/05/2021 19:36:36

REM TKThe : 03601014306666, tai MSB. Ung ho ms 4118 ba Ly Thi Tho - CTLNHIDI000001103633340 - 11 - CRE - 002

           100,000

31/05/2021 20:05:11

REM Tfr Ac: 22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4122. Cau mong co som vuot qua duoc noi dau nay

           100,000

31/05/2021 20:11:21

REM Tfr Ac: 22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4121. Cau mong gia dinh em va chau som vuot qua nhe

         100,000

31/05/2021 20:32:54

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4120 anh Vo Van Quoc

           100,000

31/05/2021 20:33:28

REM Tfr Ac: 16010000106861 NGUYEN XUAN THAN Hang Lam Quan Duong giup ma so 4107, 4108, 4109,   4112, 4118, 4121 moi ma so 100000

           600,000

31/05/2021 20:35:32

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4115 ba Vo Thi Tan

           100,000

31/05/2021 20:37:21

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam vo anh Tinh

           100,000

31/05/2021 20:59:03

REM Tfr Ac: 56110000258950 NGUYEN VAN THIET ung ho 4121 hoang thi hiep

           300,000

31/05/2021 21:40:05

REM TKThe : 224617038, tai VPB. MS 4122   - CTLNHIDI000001103928779 - 11 - CRE - 002

           300,000

31/05/2021 21:42:19

REM TKThe : 224617038, tai VPB. MS 4121   - CTLNHIDI000001103933050 - 11 - CRE - 002

           300,000

31/05/2021 22:03:47

REM Tfr Ac: 50110000566026 TRAN THI THU HA ung ho ma so 4121 hoang thi hiep

           200,000

31/05/2021 23:00:01

REM Tfr Ac: 19910000122735 DO THI NGUYET ANH Chuyen tien Ma so 4118

           200,000

01/06/2021 00:00:00

AFT 0000 0211100 00495904 D 0000 00044Tran Thi Thu Hien

           300,000

01/06/2021 01:46:46

REM Tfr Ac: 47110000503928 DANG THI HONG THUY UH MS 4121 Transaction at date 2021 - 05 - 31 - 23. 31. 13

           500,000

01/06/2021 01:46:47

REM Tfr Ac: 47110000503928 DANG THI HONG THUY Chuyen tien uh ms 4118 Transaction at date 2021 - 05 - 31 - 23. 32. 01

           500,000

01/06/2021 06:25:13

REM Tfr Ac: 46810001535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4122 ba Hoang Thi Diu

           200,000

01/06/2021 06:26:40

REM TKThe : 01447788001, tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 4113 - CTLNHIDI000001104152886 - 11 - CRE - 002

             50,000

01/06/2021 07:17:17

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4122

           200,000

01/06/2021 07:24:57

REM TKThe : 19022661557669, tai TCB. Ck ung ho ma so 4123 FT21152791720743 - CTLNHIDI000001104198427 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/06/2021 08:08:40

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHU DANG HIEU DANH MA SO 4123

             10,000

01/06/2021 08:35:29

REM Tfr Ac: 48310000220516 VU HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

           200,000

01/06/2021 08:38:51

REM Tfr Ac: 28910000276391 NGUYEN VAN SON Ma so 4122

       1,000,000

01/06/2021 09:42:39

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS4105

          100,000

01/06/2021 09:42:50

REM Tfr Ac: 43210000008057 VUONG BA HUY Chuyen tien ung ho em Dang Nguyen Truc Quynh

           100,000

01/06/2021 09:44:16

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS4110

           100,000

01/06/2021 09:45:37

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS 4121

           100,000

01/06/2021 09:46:47

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS4120

           100,000

01/06/2021 09:48:27

REM Tfr Ac: 36210000472607 TRAN THAI SON Ma so 4123 Dang Hieu Danh

           200,000

01/06/2021 09:52:56

REM Tfr Ac: 76010000054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP DANG HIEU DANH MS4123

           200,000

01/06/2021 10:02:58

REM Tfr Ac: 76610000133546 HOANG THUY LINH Chuyen tien ung ho MS4117 nguyen thi nam.

           200,000

01/06/2021 10:04:32

REM Tfr Ac: 76610000133546 HOANG THUY LINH Chuyen tien ung ho MS4118. Ly Thi Tho. Mong gia dinh som vuot qua kho khan va mong con trai mai luon manh gioi

           200,000

01/06/2021 10:06:30

REM Tfr Ac: 46810000080977 PHAM THI HUYEN ung ho ma so 4121

           100,000

01/06/2021 10:56:41

REM TKThe : 19021518701019, tai TCB. Ung ho ma so 4121 FT21152811001319 - CTLNHIDI000001104730084 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/06/2021 11:04:33

REM Tfr Ac: 14910000000632 NGO QUANG SAM ho tro ms 4123 Dang Hieu Danh, ap Phu My, xa Phu Quy,   Cai Lay, Tien Giang

           300,000

01/06/2021 11:13:24

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4123. Dang Hieu Danh .   - CTLNHIDI000001104779146 - 11 - CRE - 002

               5,000

01/06/2021 11:17:57

REM Tfr Ac: 22210006770034 TRAN THE LONG ma so 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021 11:29:09

REM BAO DIEN TU DAN TRI CHUYEN TIEN SANG TK BIDV ( 31994) SANG TK NHAN AI TAI AGRIBANK ( 4036) DE TRAO TOI CAC HC

                       -  

01/06/2021 11:41:12

REM Tfr Ac: 44110000128641 NGUYEN CONG KHANH Ung ho ma so 4120, 4121, 4123 moi ma 400. 000 d.

       1,200,000

01/06/2021 11:47:53

REM TKThe : 05957026996, tai SCB.   ung ho hoang thi hiep ms 4121,   nguyen thi nam ms 4117 - CTLNHIDI000001104870854 - 11 - CRE - 002

           100,000

01/06/2021 11:57:58

REM Tfr Ac: 22010002999994 TO THI HONG NGA Ung ho ms 4112

           200,000

01/06/2021 12:35:38

REM TKThe : 19033680878011, tai TCB. MS 4123 DANG HIEU DANH FT21152849037364 - CTLNHIDI000001104976859 - 11 - CRE - 002

           200,000

01/06/2021 14:14:28

REM Tfr Ac: 72110001135928 LE TUAN ung ho 3486 DAU THI HIEN o xom 10, nghia lam, nghia hung,   Nam Dinh

           500,000

01/06/2021 14:20:02

REM 991021060126174 BO - BUI THI MAI HUONG FO - 26110002631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - UNG HO MS 4116 Bank Charge . 00 VAT . 00

           300,000

01/06/2021 14:43:47

REM Tfr Ac: 51010000031177 DUONG HONG BE ho tro ma so 4123 dang hieu danh

       1,000,000

01/06/2021 14:48:51

REM Tfr Ac: 67910000335772 DANG THI THANH LIEN Chuyen tien ma so 4123 Dang Hieu Danh

           300,000

01/06/2021 14:50:24

REM Tfr Ac: 69110000276118 NGUYEN HOANG ANH Ma so 4121, Hoang Thi Hiep, dt 0353900730

       2,000,000

01/06/2021 15:08:17

REM Tfr Ac: 11910000093767 HUYNH CONG SON Gia dinh a Huynh giup cac MS 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123 . 01 MS 800K

       5,600,000

01/06/2021 15:25:18

REM Tfr Ac: 72110000090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4123

             50,000

01/06/2021 15:30:44

REM Tfr Ac: 60110000708155 DIEP THI TE Moc chuyen tien ung ho ma 4117

           200,000

01/06/2021 15:36:46

REM Tfr Ac: 62110000555339 HA TRONG HOI Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

01/06/2021 15:56:25

REM Tfr Ac: 16010000477035 HOANG QUOC TUAN Chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Hiep ma so 4121

           200,000

01/06/2021 15:59:58

REM Tfr Ac: 16010000477035 HOANG QUOC TUAN Chuyen tien ung ho ba Hoang Thi Diu ma so 4122

           200,000

01/06/2021 16:02:37

REM Tfr Ac: 16010000477035 HOANG QUOC TUAN Chuyen tien ung ho anh Dang Hieu Danh ma so 4123

           200,000

01/06/2021 17:31:03

REM Tfr Ac: 42510000168889 NGUYEN THI THUAN Ung ho ma so 4123

           100,000

01/06/2021 17:56:19

REM Tfr Ac: 68010000778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4117Chi Nguyen Thi Nam vo anh Tinh

             50,000

01/06/2021 18:10:44

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4115 4117 4118 4119 4120 4121 4122.   ms 4116 400k

       1,800,000

01/06/2021 18:16:06

REM Tfr Ac: 12410000119810 NGUYEN THE MANH UNG HO Ma so 4123 DANG HIEU DANH

           100,000

01/06/2021 19:56:31

REM Tfr Ac: 35110000332677 HOANG MANH TUAN ung ho ms 4123 Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021 20:17:12

REM Tfr Ac: 46110000350352 VU AN DUC MS4122 Ba Hoang Thi Diu

             50,000

01/06/2021 20:21:01

REM Tfr Ac: 15910000154772 NGUYEN THI VAN gui chi Hoang Thi Thu Thuy

           100,000

01/06/2021 22:06:51

REM TKThe : 045247570001, tai LienVietPostBa. ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh - CTLNHIDI000001106428802 - 11 - CRE - 002

           300,000

01/06/2021 22:07:44

REM TKThe : 1910120179999, tai MB. Ung ho ms 4123 - CTLNHIDI000001106430111 - 11 - CRE - 002

           500,000

01/06/2021 22:32:05

REM Tfr Ac: 21310000874871 NGUYEN THI THU HONG ung ho chi Vo Thi Tan, Ma so 4115

           100,000

02/06/2021 02:01:17

REM TKThe : 19022706950014, tai TCB. uh ms 4112 FT21153708090602 - CTLNHIDI000001106518313 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           200,000

02/06/2021 06:31:42

REM Tfr Ac: 22010000901072 NGUYEN NGOC VUONG ung ho hoan canh ms 4123

           500,000

02/06/2021 06:35:15

REM Tfr Ac: 22010000901072 NGUYEN NGOC VUONG ms4103 day lui covid

       1,000,000

02/06/2021 07:07:04

REM Tfr Ac: 12210000375210 LE HONG LONG ung ho ma so 4103

           300,000

02/06/2021 07:43:29

REM Tfr Ac: 65310000151581 TRUONG THAO NGOC ung ho 4124

           200,000

02/06/2021 07:50:31

REM Tfr Ac: 44310000361325 TRAN THI THUY Chuyen tien ung ho ma so4124

           200,000

02/06/2021 07:52:38

REM Tfr Ac: 22010002548581 DINH PHUONG LINH Ma so 4124

             50,000

02/06/2021 07:58:43

REM Tfr Ac: 44810000257562 PHAM THI KIM LIEN Thuong Nhat Tan Ms 4124

           200,000

02/06/2021 08:05:08

REM Tfr Ac: 36210000336280 VUONG TRI HAI ung ho ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan

           200,000

02/06/2021 08:11:06

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHU DOAN VAN NAM MA SO 4124

             10,000

02/06/2021 08:15:30

REM Tfr Ac: 11110000067678 NGUYEN VAN NHA giup do ms 4124 a Doan Anh Nam bo be Nhat Tan

           300,000

02/06/2021 08:17:21

REM Tfr Ac: 22010003317182 DO HUY HOANG ung ho ms 4124

           300,000

02/06/2021 08:19:47

REM Tfr Ac: 11110000067678 NGUYEN VAN NHA giup do MS 4121 Hoang Thi Hiep me cac be

           300,000

02/06/2021 08:20:03

REM Tfr Ac: 15910000064039 NGUYEN THI NGA ms 4124 doan anh nam

          200,000

02/06/2021 08:26:15

REM TKThe : 10322359949011, tai TCB. Ung ho ma so 4124 FT21153360068570 - CTLNHIDI000001106725805 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 08:34:12

REM Tfr Ac: 42410000047246 PHAN THI THANH THUY Chuyen tien ung ho ma 4124

           100,000

02/06/2021 08:35:53

REM TKThe : 9704229210759630, tai MB. Ma so 4124 ung ho chau Nhat Tan o Quang Binh - CTLNHIDI000001106746637 - 11 - CRE - 002

           150,000

02/06/2021 08:39:46

REM Tfr Ac: 65110001037796 GIANG THI SA Ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021 08:41:43

REM TKThe : 9704229210759630, tai MB. Ma so 4123 ung ho chau Truc Quynh o Tien Giang - CTLNHIDI000001106759938 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 08:44:26

REM Tfr Ac: 46610000424906 O L 026001 212201 0 0 89210119 ung ho ms 4124 doanh anh nam

             30,000

02/06/2021 08:45:22

REM Tfr Ac: 56610000127143 LE DUNG Chuyen tien ms 4124 giup chau bi phong nang

           500,000

02/06/2021 08:50:42

REM Tfr Ac: 22010000844441 NGUYEN HOANG LINH Chuyen tien ung ho be nhat tan ms 4124

           100,000

02/06/2021 08:53:18

REM TKThe : 19032660065016, tai TCB. Ms 4124 ung ho anh doan anh nam bo chau nhat tan FT21153109626392 - CTLNHIDI000001106788453 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 08:54:33

REM Tfr Ac: 12610000036287 NGUYEN THI THUY DUNG ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021 08:57:37

REM Tfr Ac: 21410002988890 NGUYEN THI THU ung ho be Nhat Tan

           100,000

02/06/2021 08:59:10

REM Tfr Ac: 39010000568699 NGUYEN T HUONG THAO Nguyenthao giup MS 4124

           300,000

02/06/2021 09:05:48

REM Tfr Ac: 62110000519186 NGUYEN THI THANH HOA ma so 4124 anh Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021 09:10:44

REM Tfr Ac: 42610000104394 TRUONG VAN NHAN Ma so 4124 anh Doan Van Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 09:11:16

REM Tfr Ac: 76010000216560 NGUYEN QUANG CHUC Chuyen tien ung ho be Doan Hoang Nhat Tan.   Quang Binh

           200,000

02/06/2021 09:13:15

REM TKThe : 0111066655888, tai 191919.   Ung ho ma so 4124 chau Nhat Tan   - CTLNHIDI000001106842245 - 11 - CRE - 002

           200,000

02/06/2021 09:19:42

REM Tfr Ac: 18810000178303 DANG THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ma so 4118 ly thi tho

           200,000

02/06/2021 09:26:19

REM Tfr Ac: 12410000117036 NGUYEN THI LAN HUONG ung ho MS4124

           100,000

02/06/2021 09:51:05

REM TKThe : 03663851101, tai Tienphongbank. ung ho chau ma so 4124 - CTLNHIDI000001106953906 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 09:54:30

REM Tfr Ac: 26110000042767 NGUYEN THI HOA ung ho ma so 4124, chau Doan Hoang Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 10:00:04

REM TKThe : 0320104621001, tai MB. ung ho ma so 4124 - CTLNHIDI000001106980836 - 11 - CRE - 002

          200,000

02/06/2021 10:08:53

REM Tfr Ac: 21510000684764 KHUAT QUANG THANH KQThanh HVTC ung ho 4124

           100,000

02/06/2021 10:09:48

REM Tfr Ac: 56110000388574 BUI THI KIEU OANH Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam

           300,000

02/06/2021 10:10:03

REM Tfr Ac: 14110000437401 DO NGOC HAI Giup do MS 4121 Hoang Thi Hiep

           500,000

02/06/2021 10:14:52

REM TKThe : 19023553006016, tai TCB. Gia dinh chi Hong Loan ung ho MS 4124 be Nhat Tan FT21153823014650 - CTLNHIDI000001107028140 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 10:19:02

REM Tfr Ac: 67010001151631 NGUYEN TIEN DAT ma so 4124, a 5 bo chau Tan

           200,000

02/06/2021 10:22:39

REM Tfr Ac: 22010001271741 DONG CAO DINH tu thien be Nhat Tan ma so 4124

          200,000

02/06/2021 10:25:45

REM Tfr Ac: 54010000366911 HOANG XUAN HOAT ung ho anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan MS 4124

           200,000

02/06/2021 10:29:10

REM Tfr Ac: 13010000459663 HOANG VAN BANG Chuyen tien ung ho ms 4124

           200,000

02/06/2021 10:30:09

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4124 be nhat tan con anh doan anh nam

           300,000

02/06/2021 10:38:57

REM Tfr Ac: 18910000092552 BUI THANH VIET Chuyen tien cho Doan Anh Nam

           500,000

02/06/2021 10:39:46

REM Tfr Ac: 12310000662089 NGUYEN NGOC LAN Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan 2 tuoi, Quang Binh ma so 4124 bi bong nang.

       1,000,000

02/06/2021 10:40:22

REM Tfr Ac: 14110000437401 DO NGOC HAI Giup do MS 4124 Anh Doan Van Nam chuc chau Nhat Tam mau khoe

           500,000

02/06/2021 10:46:04

REM Tfr Ac: 76010000443438 DANG THI MINH PHUONG ms 4124

           200,000

02/06/2021 10:49:45

REM Tfr Ac: 48310000165644 VU THANH DUOC Chuyen tien ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021 10:51:36

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4124. Anh Doan Anh Nam - CTLNHIDI000001107141083 - 11 - CRE - 002

               5,000

02/06/2021 10:51:44

REM Tfr Ac: 48310000165644 VU THANH DUOC Chuyen tien ung ho ma so 4114

           100,000

02/06/2021 10:53:05

REM Tfr Ac: 16010000100599 TRAN MINH TUAN Uu tien ung ho ms 4124.

           100,000

02/06/2021 10:56:35

REM Tfr Ac: 36810000282312 NGUYEN PHUONG NAM Ma so 4124, be bi bong

           200,000

02/06/2021 11:07:47

REM Tfr Ac: 13510000446873 VO HOA QUOC DANG ms 4124 ung ho chau Nhat Tan

       1,000,000

02/06/2021 11:27:54

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4123

           100,000

02/06/2021 11:28:00

REM Tfr Ac: 17710000282329 NGUYEN THI HONG THAO Ma so 4124 . Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 11:28:00

REM Tfr Ac: 31410002280188 TRAN THI THANH NHAN ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021 11:28:33

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4124

           200,000

02/06/2021 11:30:14

REM Tfr Ac: 39810000077711 NGUYEN HONG HAI Ung ho ma so 4119 st 500. 000 vnd va ma so 4124 st 500. 000 vnd

       1,000,000

02/06/2021 11:33:18

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB. Ma so 4115 FT21153560806080 - CTLNHIDI000001107257902 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 11:40:12

REM TKThe : 19036193224011, tai TCB. MS 4124,   A. Doan Anh Nam, bo chau Nhat Tan, Bo trach,   Quang Binh FT21153449337604 - CTLNHIDI000001107275172 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 11:50:18

REM Tfr Ac: 22010002627134 NGUYEN THI THUY ung ho be Nhat Tan, ma so 4124

           200,000

02/06/2021 11:54:48

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Ung ho Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 11:56:29

REM Tfr Ac: 68010000778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4124Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021 12:03:42

REM Tfr Ac: 76610000132950 VU THU HA ung ho em be Nhat Tan 4124

           200,000

02/06/2021 12:11:12

REM Tfr Ac: 21110000047077 NGUYEN THI THU HIEN Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan Huyen Bo Trach Quang Binh

           200,000

02/06/2021 12:17:13

REM Tfr Ac: 22010000103957 O L 026001 212201 0 0 89218763 Ung ho ma so 4124 Anh Nam be Nhat Tan

       1,000,000

02/06/2021 12:18:30

REM Tfr Ac: 41110000448906 VU VAN MINH vu van minh ung ho 4124

           100,000

02/06/2021 12:25:38

REM Tfr Ac: 21310000901061 NGUYEN THI DUNG MS 4124 Co gui mot chut ho tro cho chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 12:41:14

REM Tfr Ac: 42510000495161 BUI THI HOA ung ho chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021 12:44:04

REM Tfr Ac: 21210000412900 NGUYEN NGOC LONG Chuyen tien ma so 4124

           500,000

02/06/2021 12:51:30

REM Tfr Ac: 44010000395943 DANG QUANG HUY Chia se ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021 12:57:56

REM Tfr Ac: 26810000349397 NGUYEN KHAC NGA ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021 12:59:00

REM Tfr Ac: 16010000477035 HOANG QUOC TUAN Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           300,000

02/06/2021 13:09:45

REM Tfr Ac: 21210000000040 HOANG BICH NGOC ung ho ms 4124 anh doan anh nam

           100,000

02/06/2021 13:27:02

REM Tfr Ac: 58010000412481 PHAN ANH KHOA ung ho con Hoang Nhat Tam

           200,000

02/06/2021 13:29:24

REM TKThe : 19021196597016, tai TCB. Ung ho ma so 4124 FT21153095361792 - CTLNHIDI000001107479107 - 11 - CRE - 002

           200,000

02/06/2021 13:40:52

REM TKThe : 9704389860569885, tai BaoVietBank. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan - CTLNHIDI000001107499042 - 11 - CRE - 002

           300,000

02/06/2021 13:44:24

REM Tfr Ac: 21110001611466 NGUYEN DUY HUNG Chuyen tien ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021 13:45:31

REM Tfr Ac: 65010003308729 NGUYEN VO KHAC LIEN Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam be Nhat Tan bi bong xang

           200,000

02/06/2021 13:50:08

REM Tfr Ac: 21510001714503 NGUYEN XUAN TRUONG Ma 4124

           100,000

02/06/2021 13:57:11

REM TKThe : 19110199999029, tai TCB. Ma so 4124 a Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21153184091295 - CTLNHIDI000001107531688 - 11 - CRE - 002

           200,000

02/06/2021 13:59:54

REM Tfr Ac: 32810000059976 LE THI YEN ma so 4124 anh Doan Van Nam

           100,000

02/06/2021 14:00:48

REM Tfr Ac: 53210000178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4124 doan anh nam

           100,000

02/06/2021 14:02:58

REM Tfr Ac: 26110000004396 LY DIEP LINH Ung ho ma so 4121

           300,000

02/06/2021 14:16:25

REM Tfr Ac: 26110000004396 LY DIEP LINH Ung ho ma so 4110

           300,000

02/06/2021 14:17:54

REM TKThe : 19033667697014, tai TCB. Ma so 4124 ung ho anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan FT21153168450867 - CTLNHIDI000001107576562 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

02/06/2021 14:20:20

REM Tfr Ac: 12210000663067 VU THU HIEN ung ho Doan Anh Nam 4124

           200,000

02/06/2021 14:21:45

REM Tfr Ac: 12210000663067 VU THU HIEN ung ho Dang Hieu Danh 4123

           200,000

02/06/2021 14:34:11

REM TKThe : 101862207888, tai Vietinbank. ung ho ma so 4124 - CTLNHIDI000001107613284 - 11 - CRE - 002

           200,000

02/06/2021 14:34:42

REM Tfr Ac: 73010000465804 PHAM NHU THUAN Chuyen tien 4124

           100,000

02/06/2021 14:35:45

REM Tfr Ac: 48810000556410 NGUYEN MINH DUC gui 4124

             50,000

02/06/2021 14:44:27

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 4121, Hoang Thi Hiep.

           200,000

02/06/2021 14:45:22

REM Tfr Ac: 65010003453692 LE KIM THANH ma so 4118 ba Ly Thi Tho

       5,000,000

02/06/2021 14:53:56

REM Tfr Ac: 12610000060091 VU THI THANH HUYEN ung ho ma 4124

           100,000

02/06/2021 15:06:30

REM Tfr Ac: 45010005395871 BUI HUY MANH ung ho chau nhat tan. ms 4124

           100,000

02/06/2021 15:14:48

REM Tfr Ac: 51010000195976 TRINH THI HANG ung ho ms 4124

           100,000

02/06/2021 15:15:57

REM TKThe : 110256566, tai VPB. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo be Nhat Tan thon 5 xa Lam Trach huyen Bo Trach tinh Quang Binh - CTLNHIDI000001107726300 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 15:18:07

REM TKThe : 206133368, tai VPB. ung ho ma so 4124 DOAN ANH NAM - CTLNHIDI000001107733076 - 11 - CRE - 002

          100,000

02/06/2021 15:29:16

REM MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)SDT 0944876385

       1,000,000

02/06/2021 15:32:50

REM Tfr Ac: 47110000710205 O L 026001 212201 0 0 89223624 Ma so 4124

           100,000

02/06/2021 15:34:11

REM Tfr Ac: 12510001055428 VU QUOC HOANG VHKNguyen ung ho ma so 4124

       1,700,000

02/06/2021 15:35:30

REM TKThe : 19034752708021, tai TCB. 4103 FT21153730009991 - CTLNHIDI000001107785977 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 15:49:12

REM Tfr Ac: 51010002080935 DANG SY DUC Ung ho MS 4123

           300,000

02/06/2021 15:55:42

REM Tfr Ac: 12410000101835 PHAM THI THU HA MS 4124 chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021 16:09:28

REM TKThe : 19036113425011, tai TCB. ung ho Anh doan Anh Nam bo chau Nhat Tan mong chau nhanh binh phuc FT21153796010052   - CTLNHIDI000001107894753 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 16:11:09

REM Tfr Ac: 31010000963245 PHUNG NGOC TAM Ung ho MS 4124 Anh Doan Anh Nam

           300,000

02/06/2021 16:12:24

REM Tfr Ac: 12410000101774 NGUYEN THANH PHUONG Chuyen tien ung ho Ma 4124 Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021 16:15:37

REM Tfr Ac: 68010000465387 DUONG MINH HIEU ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan,   Thon 5, xa Lam Trach, huyen Bo Trach, tinh Quang Binh

           200,000

02/06/2021 16:16:17

REM TKThe : 0167102000088888, tai OCB. Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan - CTLNHIDI000001107917609 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 16:20:23

REM Tfr Ac: 70110000149708 HOANG THI TUYET GD anh Luc ung ho Ma so 4124

           200,000

02/06/2021 16:30:56

REM TKThe : 19031349588688, tai TCB. Ung ho be Nhat Tan o Quang Binh FT21153959610080 - CTLNHIDI000001107967307 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 16:37:21

REM TKThe : 057704060145297, tai VIB. Chuyen ung ho ma so 4124 - CTLNHIDI000001107990145 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/06/2021 16:41:24

REM Tfr Ac: 12410003792414 NGUYEN DUC TUAN ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021 16:42:39

REM Tfr Ac: 65210000696368 NGUYEN THI THUY AN ms 4124 doan anh nam

           500,000

02/06/2021 16:44:11

REM TKThe : 19029369196013, tai TCB. 4124 ksetup. vn FT21153461806205 - CTLNHIDI000001108014340 - 11 - CRE - 002

          300,000

02/06/2021 16:47:14

REM Tfr Ac: 41310000042913 PHUONG DINH KHOA Chuyen tien ung ho ms 4124

           200,000

02/06/2021 16:51:47

REM Tfr Ac: 26110000013763 PHUONG THI BICH THAO Chuyen tien ung ho anh Nam ma so 4124

           300,000

02/06/2021 16:58:35

REM Tfr Ac: 42510000833372 NGUYEN HOANG SON Ma so 4124

           300,000

02/06/2021 17:10:34

REM Tfr Ac: 21410000889818 NGO ICH HOANG cho bo chau Nhat Tan

           300,000

02/06/2021 17:12:24

REM Tfr Ac: 45110000304709 PHAN THI NGHIA gui con DOAN HOANG NHAT TAN 2 TUOI O QUANG BINH .   CO LEN CON

           200,000

02/06/2021 17:15:53

REM Tfr Ac: 22210000140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021 17:16:00

REM TKThe : 02978816201, tai Tienphongbank. MS 4124:   Chau Nhat Tan o Quang Binh - CTLNHIDI000001108118715 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 17:22:21

REM Tfr Ac: 51010000301940 PHUNG THI HUONG chuyen cho chau Doan Hoang Nhat Tam

           200,000

02/06/2021 17:26:19

REM TKThe : 19027470219021, tai TCB.   Uh chau be Nhat Tan bi bong FT21153798962210 - CTLNHIDI000001108150468 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 17:36:39

REM TKThe : 11088016499999, tai MSB. Ung ho ma so 4124 (   chau nhat tan) - CTLNHIDI000001108181498 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

02/06/2021 17:50:01

REM TKThe : 19034984378011, tai TCB. Ung ho be Doan Hoang Nhat Tan FT21153666308571 - CTLNHIDI000001108220151 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

02/06/2021 17:53:02

REM Tfr Ac: 42510000045849 LE MAI HUONG ung ho ma so 4124 anh doan van nam

           300,000

02/06/2021 18:04:14

REM Tfr Ac: 22010000248308 PHAM MINH TUAN ung ho chau be bi bong xang. ma so 4124

           500,000

02/06/2021 18:10:16

REM TKThe : 19134084859017, tai TCB. Ung ho ma so 4124 yeu be Nhat Tan FT21153123744303 - CTLNHIDI000001108273353 - 11 - CRE - 002

           500,000

02/06/2021 18:13:32

REM Tfr Ac: 21510002974647 LE NGOC QUY Giup do chau Nhat Tan Ma so 4124

           300,000

02/06/2021 18:14:09

REM Tfr Ac: 12510000641842 NGUYEN DINH TRUONG Ung hoc Doan Anh Nam MS 4124

           100,000

02/06/2021 18:18:07

REM Tfr Ac: 60110000651842 HO THI THU THAO ms 4124

             50,000

02/06/2021 18:18:23

REM Tfr Ac: 50110001551575 TRINH VAN TUYEN Chuyen tien uh cac ma 4124, 4123, 4122, 4121, 4120 moi ma 100. 000 dong

           500,000

02/06/2021 18:42:44

REM Tfr Ac: 45010002693992 O L 026001 212201 0 0 89230235 Ung ho 4124

           200,000

02/06/2021 19:28:47

REM Tfr Ac: 21110001605168 HOANG THU HA ma 4241 anh doan van nam

           200,000

02/06/2021 19:32:16

REM Tfr Ac: 16010000265221 NGUYEN THANH HIEU nguyen thanh hieu , 31 le van luong , ha noi ung ho ma so 4124 chau be bi bong

           300,000

02/06/2021 19:38:25

REM Tfr Ac: 48310000123800 NGUYEN THI BICH CHIEN ma so 4124

           200,000

02/06/2021 19:51:35

REM Tfr Ac: 42610000612921 LE THI PHUONG ANH 4124 be Nhat Hoang

           100,000

02/06/2021 20:04:36

REM Tfr Ac: 18910000000120 PHAM TUAN DAT Ms 4124 Doan Van Nam

     1,000,000

02/06/2021 20:09:26

REM Tfr Ac: 21110000477540 TRINH THI NGUYET ANH VA BUI VAN LINH UNG HO MS 4124 ANH DOAN ANH NAM BO CHAU NHAT TAN THON 5 XA LAM TRACH HUYEN BO TRACH QUANG BINH

       1,500,000

02/06/2021 20:12:53

REM Tfr Ac: 65210000918770 NGUYEN THI HONG CUC Chuyen tien ung ho ma so 4124 bo chau nhat tan

           800,000

02/06/2021 20:14:34

REM Tfr Ac: 45010001946666 TU CHIEU DONG MS 4142 a DOAN ANH NAM bo chau Nhat Tan, t5, xa Lam Trach, H Bo Trach,   Quang Binh

         200,000

02/06/2021 20:30:31

REM Tfr Ac: 12910000067941 HOANG LE NAM Chuyen tien ung ho MS 4124, sdt 0944. 876. 385

           300,000

02/06/2021 20:34:44

REM Tfr Ac: 51010001595418 VUONG DINH PHU Ma so 4124

           200,000

02/06/2021 20:51:42

REM Tfr Ac: 43110000579857 NGUYEN VIET MINH Chuyen tien ung ho chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 21:00:53

REM Tfr Ac: 34110001297943 NGUYEN QUYNH HUONG ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

           300,000

02/06/2021 21:02:25

REM Tfr Ac: 22210000661097 NGUYEN VAN TUAN gui chau Nhat Tan ma so 4124, chuc chau binh an

             50,000

02/06/2021 21:10:58

REM Tfr Ac: 42710000152211 PHAM THI HONG VAN Chuyen tien ung ho ma so 4124. doan anh nam

           200,000

02/06/2021 22:12:57

REM Tfr Ac: 16010000197999 NGHIEM THUY ANH Ma so 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 22:42:42

REM Tfr Ac: 62012000043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4114 chi nguyen thi Lam

           250,000

02/06/2021 22:43:59

REM Tfr Ac: 62012000043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4115 ba Vo thi Tan

           250,000

02/06/2021 22:46:02

REM Tfr Ac: 62012000043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ms 4124 anh doan anh Nam bo chau Nhat Tan

           250,000

02/06/2021 22:57:25

REM Tfr Ac: 65010003306936 DO KIM KHA Ung ho anh Doan Anh Nam. Thon 5, Lam Trach,   Bo Trach, Quang Binh. Ma so 4124.

           500,000

03/06/2021 01:42:37

REM Tfr Ac: 56010000430238 NGUYEN HUY PHUONG ung ho chau Nhat Tan , ma so 4124 Transaction at date 2021 - 06 - 02 - 23. 00. 32

           300,000

03/06/2021 01:43:08

REM Tfr Ac: 51010000101566 NGUYEN THANH TRA Ung ho Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan Transaction at date 2021 - 06 - 02 - 23. 08. 01

           200,000

03/06/2021 01:43:34

REM Tfr Ac: 48610000109023 O L 026001 212201 0 0 89236969 UH Ms 4124 Anh Doan Anh Nam Transaction at date 2021 - 06 - 02 - 23. 17. 08

           100,000

03/06/2021 01:44:17

REM Tfr Ac: 22210000747632 NGUYEN HOAN THIEN Chuyen tien Transaction at date 2021 - 06 - 02 - 23. 34. 33

           200,000

03/06/2021 01:44:42

REM TKThe : 19032926845012, tai TCB. MS 4124.   Ung ho anh Doan Anh Nam FT21154627022456 - CTLNHIDI000001108882083 - 11 - CRE - 002 Transaction a

             50,000

03/06/2021 01:45:36

REM TKThe : 19029090888888, tai TCB. Ung ho chau Nhat Tan - ma so 4124 FT21154877006957 - CTLNHIDI000001108894566 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           200,000

03/06/2021 05:30:08

REM Tfr Ac: 12610001264887 PHAM BICH NGOC Ung ho ma so 4118 ba Ly Thi Tho

           100,000

03/06/2021 05:58:12

REM Tfr Ac: 50510000109322 NGUYEN THI MY Chuyen tien ung ho chau nhat tan chua benh

           200,000

03/06/2021 06:26:43

REM Tfr Ac: 21510000797778 NGUYEN THI VAN Giup MS 4124 chau Nhat Tan

          500,000

03/06/2021 06:49:37

REM TKThe : 057704060130450, tai VIB. ms 4124 ,   chuc chau nhat tan nhanh khoe .     - CTLNHIDI000001108965795 - 11 - CRE - 002

             50,000

03/06/2021 07:21:58

REM Tfr Ac: 48310000395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 4124

           100,000

03/06/2021 07:31:22

REM Tfr Ac: 51010001206127 NGUYEN THI HONG LAM Chuyen tien ung ho ma so 4124 chau Nhat tan

           100,000

03/06/2021 07:35:35

REM Tfr Ac: 50110000913695 LE THI TUAN Chuyen tien ung ho con anh doan van nam, quang binh

           200,000

03/06/2021 07:39:05

REM Tfr Ac: 51510000148531 NGUYEN DINH TAI Ma so 4124 chau nhat tan

           100,000

03/06/2021 07:42:56

REM Tfr Ac: 46810001428093 LE THU THAO Ma so 4124 chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021 07:57:05

REM Tfr Ac: 65010001362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4124 anh doan anh nam

           100,000

03/06/2021 08:01:01

REM Tfr Ac: 13310000077710 NGUYEN THANH TU MS4125 Vu Thi Hien

           500,000

03/06/2021 08:08:10

REM Tfr Ac: 12310000235418 HA THANH TUNG Ha Minh Hoai va Ha Tuan Minh UH em Nhat Tan MS 4124 con bo Doan Anh Nam

       1,000,000

03/06/2021 08:09:26

REM TKThe : 9704995504215012299, tai Agribank. BIDV; 26110002631994; TIENNT Ma so 4103?Chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich - CTLNHIDI000001109055385 - 11 - CRE - 002

           200,000

03/06/2021 08:11:06

REM Tfr Ac: 62110000531852 TRAN NHU HANH Ung ho MS 4125

           200,000

03/06/2021 08:19:10

REM TKThe : 000000605908, tai SeABank. ung ho hoan canh 4124 chuc con som khoe manh tro lai - CTLNHIDI000001109074237 - 11 - CRE - 002

             30,000

03/06/2021 08:20:56

REM Tfr Ac: 51010000099607 NGUYEN THI TUYET NHUNG Chuyen tien tang cho be Nhat Tan ma so 4124

             30,000

03/06/2021 08:44:55

REM Tfr Ac: 43210001218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien uh ma 4125

             50,000

03/06/2021 09:12:11

REM Tfr Ac: 11810003667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4125

           200,000

03/06/2021 09:26:00

REM Tfr Ac: 12510000365081 TRAN THI KIM PHUONG Chuyen tien Tiep suc chong dich covid tai Bac Giang

           200,000

03/06/2021 09:29:29

REM Tfr Ac: 65110000573853 VO THI NGOC ANH MS4124 Anh Doan Anh Nam tu thien cho be Nhat Tan chua benh

           300,000

03/06/2021 09:33:51

REM Tfr Ac: 21110000477540 TRINH THI NGUYET ANH VA BUI VAN LINH UNG HO MS 4125 CHI VU THI HIEN XOM 14 XA XUAN THUONG HUYEN XUAN TRUONG NAM DINH

           600,000

03/06/2021 09:35:05

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB. UNG HO MS 4125 FT21154251707432 - CTLNHIDI000001109271083 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/06/2021 09:50:06

REM Tfr Ac: 22010000540572 DO VAN BINH Chuyen tien ma so 4124

           200,000

03/06/2021 10:05:09

REM Tfr Ac: 12310000938665 NGUYEN BINH SON Ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021 10:08:05

REM Tfr Ac: 22010000761832 TRAN THI LUYEN Ung ho MS 4121

           100,000

03/06/2021 10:26:04

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4125

           200,000

03/06/2021 10:26:19

REM Tfr Ac: 45210000320775 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien tu thien, Ma so 4221 HOANG THI HIEP

           100,000

03/06/2021 10:27:34

REM Tfr Ac: 76110000482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4125 chi Vu Thi Hien,

           100,000

03/06/2021 10:44:02

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4125 . Chi vu thi Hien .   - CTLNHIDI000001109476678 - 11 - CRE - 002

               5,000

03/06/2021 10:52:26

REM Tfr Ac: 19910000620071 NGUYEN THI LOAN CBNV cong ty Duoc Nhat Khang ung ho chong dich covid

       1,000,000

03/06/2021 11:01:53

REM Tfr Ac: 18910000270394 TRAN THI KIM LIEN ung ho be Nhat Tan

       1,000,000

03/06/2021 11:08:38

REM Tfr Ac: 21110001015174 LE HONG NHUNG Chuyen tien ung ho ms 4121, 4124

           400,000

03/06/2021 11:15:18

REM Tfr Ac: 16010000255718 NGUYEN THI TUYET MAI Ung ho ms4125

           300,000

03/06/2021 11:36:02

REM Tfr Ac: 14910000157680 NGO QUANG SAM ho tro ms 4124, Doan Anh Nam thon 5, xa Lam Trach, Bo Trach,   Quang Binh

          300,000

03/06/2021 11:39:00

REM Tfr Ac: 12010005917695 TRAN THI HOA Chuyen tien MS 4125

             30,000

03/06/2021 11:45:41

REM Tfr Ac: 22010000347472 PHAN THI HUONG SEN ung ho Ma so 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021 12:25:28

REM Tfr Ac: 12310000005790 DO THIEU KIEN ung ho ma so 4125 Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021 12:37:27

REM Tfr Ac: 12310000864414 CAO VAN THIEU gui ma. 4124

           100,000

03/06/2021 12:39:30

REM Tfr Ac: 12310000864414 CAO VAN THIEU gui ma . 4121

           100,000

03/06/2021 12:48:33

REM Tfr Ac: 36810000298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4125 Vu Thi Hien. chuc gia dinh e vuot qua kho khan.

           500,000

03/06/2021 13:06:49

REM Tfr Ac: 31010001522418 O L 026001 212201 0 0 89252627 ma so 4125

       1,000,000

03/06/2021 13:13:04

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4066 chi Hoang Thi Thu Thuy

           100,000

03/06/2021 13:13:28

REM Tfr Ac: 12310000688997 NGUYEN THU HUYEN Ung ho ma so 4125 c Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021 13:15:26

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4124 anh Hoang Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

03/06/2021 13:17:29

REM Tfr Ac: 44110000235189 NGO THI LAN HUONG Ung ho ma so 4123 anh Dang Hieu Danh

           100,000

03/06/2021 13:26:54

REM Tfr Ac: 45510000595918 TRAN THANH TAM ung ho Ma so 4121 hoang thi hiep

           500,000

03/06/2021 13:30:11

REM Tfr Ac: 45510000595918 TRAN THANH TAM ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

         330,000

03/06/2021 14:16:33

REM TKThe : 28208831990, tai SCB. Ung ho MS 4125: chi Vu Thi Hien ( tu gia dinh Sinh Thuy Nha) - CTLNHIDI000001109933135 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/06/2021 14:25:12

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG ung ho ma so 4124

           200,000

03/06/2021 14:29:22

REM Tfr Ac: 63510000822405 HO NGOC QUANG gui ma so 4125

           200,000

03/06/2021 14:33:44

REM Tfr Ac: 21610000411297 NGUYEN THANH BINH Ma so 4125 Chi Vu Thi Hien. Dc xom 14 xa Xuan Thuong, Xuan Truong, Nam Dinh

           100,000

03/06/2021 14:36:25

REM Tfr Ac: 12010000419132 BUI THI MAI Chuyen tien chung tay cung bac giang chong dich

           500,000

03/06/2021 14:50:09

REM Tfr Ac: 51510000161088 MAI NGOC HUONG giup MS 4125

           200,000

03/06/2021 14:52:09

REM Tfr Ac: 22210000662045 LUU XUAN VAN Giup do ma so 4124

           500,000

03/06/2021 15:00:09

REM Tfr Ac: 18910000377727 BUI LUU HONG THUY Ma so 4124 Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           500,000

03/06/2021 15:03:17

REM Tfr Ac: 48210000452774 HA THI QUY Chuyen tien 4124 chau doan anh nam

           200,000

03/06/2021 15:08:49

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4124. Anh Doan Anh Nam - CTLNHIDI000001110073533 - 11 - CRE - 002

               5,000

03/06/2021 15:57:54

REM Tfr Ac: 21310000435986 VU HOANG LAN Ma so 4118 Ba Ly Thi Tho

           200,000

03/06/2021 16:54:57

REM Tfr Ac: 11810003350446 VU BAO NGOC MS4123 200k, MS4124 200k, MS4125 200k

           600,000

03/06/2021 17:01:31

REM Tfr Ac: 45010002807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4125, Chi Vu Thi Hien, Xuan Truong, Nam Dinh

           500,000

03/06/2021 17:05:15

REM Tfr Ac: 21110000767694 LE THUY HANG Le Thuy Hang, HN chuyen tien ung ho MS 4103

           200,000

03/06/2021 17:19:55

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Chuyen tien ung ho chi Vu Thi Hien , ma so 4125

           400,000

03/06/2021 17:20:59

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Chuyen tien ung ho anh Doan Anh Nam, ma so 4124

           400,000

03/06/2021 17:22:03

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Chuyen tien ung ho anh Dang Hieu Danh, ma so 4123

           400,000

03/06/2021 17:23:09

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Chuyen tien ung ho ba Hoang Thi Dieu ma so 4122

           400,000

03/06/2021 17:23:57

REM Tfr Ac: 31410002000580 HUYNH THI CAM TU Chuyen tien ung ho ba Vo Thi Tan ma so 4115

           400,000

03/06/2021 17:36:32

REM Tfr Ac: 12210000375210 LE HONG LONG ung ho ms 4124

           300,000

03/06/2021 17:43:44

REM Tfr Ac: 65010001065286 NGUYEN THI NHU THU ung ho ms 4124 cho be nhat tan

           200,000

03/06/2021 18:15:09

REM Tfr Ac: 12410003091236 LE PHUONG LAM MS 4112 chung tay cung Bac Giang chong dich LPL

           50,000

03/06/2021 18:57:26

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4123 . Dang Hieu Danh - CTLNHIDI000001110731247 - 11 - CRE - 002

               5,000

03/06/2021 18:59:29

REM Tfr Ac: 12410000101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4124

           300,000

03/06/2021 19:00:45

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4123 4124 4125

           600,000

03/06/2021 19:01:34

REM Tfr Ac: 12410000101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4123

         300,000

03/06/2021 21:05:06

REM Tfr Ac: 43210001242308 NGUYEN THI THEM ung ho chau Tan

           200,000

03/06/2021 22:13:45

REM Tfr Ac: 31410002719390 NGUYEN NHUT TAM Chuyen tien UNG HO MS: 4124 DOAN ANH NAM, CHAU NHAT TAN

           200,000

03/06/2021 22:16:52

REM Tfr Ac: 74210000174310 TRAN KIM YEN Chuyen tien ung ho ms 4124 anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan

           100,000

04/06/2021 01:36:20

REM Tfr Ac: 17910000001023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho MS 4124 hoan canh anh Doan Anh Nam, bo chau Nhat Tan Transaction at date 2021 - 06 - 03 - 23. 08. 14

           100,000

04/06/2021 01:36:21

REM TKThe : 9704229202837199244, tai MB. ung ho chau Nhat Tan ms 4124 - CTLNHIDI000001111186279 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           300,000

04/06/2021 01:36:27

REM Tfr Ac: 17910000001023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho MS 4121 hoan canh chi Hoang Thi Hiep,   me be Thanh Huyen va Manh Trung Transaction at date 2021 - 06 - 03 - 23. 10. 46

           100,000

04/06/2021 01:37:46

REM TKThe : 03501010950068, tai MSB. Ung ho hoan canh 4121, 4125.   Chuc gia dinh som vuot qua hoan canh kho khan, mau khoi benh - CTLNHIDI000001111208894 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           500,000

04/06/2021 01:38:16

REM Tfr Ac: 22010002239946 DO XUAN KHOA ung ho, ma so 4125,   Vu Thi Hien Transaction at date 2021 - 06 - 04 - 00. 07. 33

           500,000

04/06/2021 07:21:28

REM Tfr Ac: 12010006822695 DO DUC CUONG Chuyen tien ung ho anh Doan Anh Nam ma so 4124

           200,000

04/06/2021 07:57:05

REM Tfr Ac: 65010001971666 NGUYEN PHONG SON ung ho hai chau Huyen va Trung. ma so 4121

           300,000

04/06/2021 07:58:20

REM Tfr Ac: 65010001971666 NGUYEN PHONG SON ung ho chau Nhat Tan. ma so 4124

           200,000

04/06/2021 07:59:42

REM UNG HO MA SO 4115

           300,000

04/06/2021 08:13:14

REM Tfr Ac: 51010006838899 VU THI BICH THAO Chuyen tien ms 4126 ch nguyen thi nhu

           200,000

04/06/2021 08:20:34

REM Tfr Ac: 63510000594360 LE HAI DANG MS 4125 Vu Thi Hien

           200,000

04/06/2021 08:23:22

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CHI NGUYEN THI NHU MA SO 4126

             10,000

04/06/2021 08:30:35

REM 991021060402180 BO - NGUYEN THI PHUONG FO - 26110002631994 bao dien tu dan tri DTLS - Giup cho MA SO 4125 Chi VU THI HIEN Bank Charge . 00 VAT . 00

       1,000,000

04/06/2021 08:49:08

REM Tfr Ac: 12210000380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4126 nguyen thi nhu

           100,000

04/06/2021 08:55:49

REM Tfr Ac: 51010000234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4126 NGUYEN THI NHU Q. Binh Tan, TP Ho Chi Minh

           200,000

04/06/2021 09:23:43

REM Tfr Ac: 45110000387126 DINH THI MUI Ung ho ma so 4123 Dang Hieu Danh

       1,000,000

04/06/2021 09:41:12

REM Tfr Ac: 46610000424906 O L 026001 212201 0 0 89277994 ung ho ma 4126 nguyen thi nhu

             30,000

04/06/2021 09:43:47

REM Tfr Ac: 21610000121523 NGUYEN VIET HAI ung ho Nguyen Thi Nhu MS 4126

           600,000

04/06/2021 09:54:30

REM Tfr Ac: 22210001268710 NGUYEN DINH MUNG giup do MS 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           500,000

04/06/2021 10:15:24

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4126. Chi Nguyen Thi Nhu - CTLNHIDI000001111707925 - 11 - CRE - 002

               5,000

04/06/2021 10:21:40

REM Tfr Ac: 73010003555555 NGUYEN HUY HOANG Chuyen tien ung ho MS 4123

           100,000

04/06/2021 10:24:42

REM Tfr Ac: 73010003555555 NGUYEN HUY HOANG Chuyen tien ung ho MS 4108

           100,000

04/06/2021 10:36:20

REM Tfr Ac: 43210001218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien ma so4112

           100,000

04/06/2021 10:36:43

REM TKThe : 060119791191, tai Sacombank. Ung ho tuyen dau chong dich - CTLNHIDI000001111774450 - 11 - CRE - 002

           500,000

04/06/2021 10:51:18

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4126 . chi Nguyen thi nhu - CTLNHIDI000001111820394 - 11 - CRE - 002

               5,000

04/06/2021 11:35:52

REM Tfr Ac: 31010001869470 DINH XUAN HUNG ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu

           300,000

04/06/2021 11:44:29

REM Tfr Ac: 31010001869470 DINH XUAN HUNG ms 4124 anh Doan Anh Nam

           200,000

04/06/2021 11:56:48

REM TKThe : 19036411152011, tai TCB. MS 4125.   Chuc gia dinh som hanh phuc FT21155665090285 - CTLNHIDI000001112003738 - 11 - CRE - 002

           300,000

04/06/2021 12:46:27

REM Tfr Ac: 21210000863881 HOANG BICH NGOC Chuyen tien ung ho ma so 4124 Doan anh Nam

           200,000

04/06/2021 13:16:18

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4126

          200,000

04/06/2021 13:32:36

REM Tfr Ac: 62110000449618 VO SY ung ho ma so 4126

           100,000

04/06/2021 14:01:23

REM Tfr Ac: 42610000154690 NGUYEN THU NGUYET ma so 4124 ung ho

           300,000

04/06/2021 14:02:51

REM Tfr Ac: 42610000154690 NGUYEN THU NGUYET ma so 4126

           200,000

04/06/2021 14:11:38

REM Tfr Ac: 11610000017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 4121, 4123, 4324

           300,000

04/06/2021 14:19:53

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho ms 4126 con chi nguyen thi nhu

           300,000

04/06/2021 14:51:06

REM Tfr Ac: 26810000201521 NGUYEN THI HANG Ung ho ma so 4126

           200,000

04/06/2021 15:03:55

REM Tfr Ac: 15910000066169 TRAN THI HUONG Chuyen tien ung ho ma 4126

         100,000

04/06/2021 15:06:09

REM Tfr Ac: 26010000591110 VU HAI PHUONG Ung ho MS 4124

           500,000

04/06/2021 15:08:31

REM Tfr Ac: 26010000591110 VU HAI PHUONG Ung ho MS 4121

           500,000

04/06/2021 15:15:51

REM Tfr Ac: 45510000210071 NGUYEN THI HOA ma so 4103, 4123, 4124, 4125, 4126

           500,000

04/06/2021 15:39:23

REM Tfr Ac: 11810003667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4126

           300,000

04/06/2021 16:25:57

REM Tfr Ac: 69210000047667 LE MINH TUONG Chuyen tien ung ho be Bao Dang

             50,000

04/06/2021 17:12:48

REM Tfr Ac: 31510001093788 NGO THU HUONG Ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

           300,000

04/06/2021 17:19:24

REM Tfr Ac: 43210000026554 NGUYEN THI MY HUONG ung ho ma so 4125 vu thi hien

          150,000

04/06/2021 17:21:08

REM Tfr Ac: 43210000026554 NGUYEN THI MY HUONG ung ho ma so 4123 Truc Quynh

           150,000

04/06/2021 19:18:10

REM Tfr Ac: 18810000182067 CHAU THI KIM TUYEN Chuyen tien 4125 chi vu thi hien

           100,000

04/06/2021 19:55:24

REM TKThe : 03801014566998, tai MSB. Ma so 4126 Nguyen Thi Nhu - CTLNHIDI000001113304563 - 11 - CRE - 002

             50,000

04/06/2021 20:23:24

REM Tfr Ac: 21110001453710 TRAN THANH THUY ung ho ma 4121 Hoang thi hiep

           500,000

04/06/2021 20:24:27

REM Tfr Ac: 21110001453710 TRAN THANH THUY ung ho ma 4126 nguyen thi nhu

           500,000

04/06/2021 20:27:04

REM TKThe : 2828613075988, tai MB. DANG THI CAM THUY chuyen khoan ma so 4125 Vu Thi Hien - CTLNHIDI000001113380701 - 11 - CRE - 002

           300,000

04/06/2021 20:36:54

REM Tfr Ac: 74110000509915 NGO HUYNH HONG NGA Ung ho ma so 4126, Chi Nguyen Thi Nhu, Quan Binh Tan, Thanh pho Ho Chi Minh, Dt 0834624810

           200,000

04/06/2021 21:16:57

REM TKThe : 614082469888888, tai Nam A Bank. 4126. 781660 - CTLNHIDI000001113495503 - 11 - CRE - 002

           500,000

04/06/2021 21:36:09

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU Chuyen tien ung ho ma 4126

           100,000

04/06/2021 21:56:56

REM Tfr Ac: 50110000360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4125

           500,000

04/06/2021 22:58:46

REM Tfr Ac: 45510000595918 TRAN THANH TAM ung ho ma so 4125 vu thi hien

           684,000

05/06/2021 01:47:37

REM Tfr Ac: 45510000595918 TRAN THANH TAM ung ho ma so 4126 nguyen thi nhu Transaction at date 2021 - 06 - 04 - 23. 00. 26

           500,000

05/06/2021 01:48:40

REM Tfr Ac: 45510000595918 TRAN THANH TAM ung ho ma so 4124 anh Doan Anh Nam Transaction at date 2021 - 06 - 04 - 23. 13. 41

           500,000

05/06/2021 01:48:51

REM Tfr Ac: 41110000027545 TONG THUY DUONG ung ho ma so 4124 Transaction at date 2021 - 06 - 04 - 23. 17. 08

           200,000

05/06/2021 07:31:40

REM Tfr Ac: 36010000121446 DO VAN HOAI ung ho 4126

           100,000

05/06/2021 07:59:11

REM Tfr Ac: 46010001183101 PHAM CONG DO Chuyen tien

           200,000

05/06/2021 08:16:13

REM Tfr Ac: 21410000015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CO NGUYEN THI TRA MY MA SO 4127

             10,000

05/06/2021 08:24:59

REM Tfr Ac: 12610000994020 TRAN THI DUC HANH ung ho MS 4127 nguyen thi tra my

           300,000

05/06/2021 08:29:33

REM Tfr Ac: 31410001186797 NGUYEN THIEN SON Chuyen tien giup ma so 4126 Nguyen Thi Nhu

       1,000,000

05/06/2021 08:40:32

REM TKThe : 9704229219562621, tai MB. MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My - CTLNHIDI000001113910878 - 11 - CRE - 002

           100,000

05/06/2021 09:18:11

REM Tfr Ac: 48010000464313 TRAN THI THU Tran Thi Thu chuyen tien ung ho ma so 4121

           300,000

05/06/2021 09:20:18

REM Tfr Ac: 48010000464313 TRAN THI THU Tran Thi Thu chuyen tien ung ho ma so 4127 Nguyen Thi Tra My

           300,000

05/06/2021 09:21:02

REM Tfr Ac: 16810000167545 PHAN HUE PHUONG Giup do Nguyen Duc Duy ma so 4127

           200,000

05/06/2021 09:46:59

REM Tfr Ac: 21510000132917 NGUYEN THI THU HIEN Ung ho chi Nguyen Thi Nhu MS4126

           500,000

05/06/2021 10:20:43

REM Tfr Ac: 12510000839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4126 chi Nguyen thi Nhu

           100,000

05/06/2021 10:29:57

REM Tfr Ac: 46610000424906 O L 026001 212201 0 0 89312037 ung ho ms 4127 nguyen thi tra my

             30,000

05/06/2021 10:43:15

REM Tfr Ac: 45010000009317 TU CHIEU DONG MS 4127 C NGUYEN THI TRA MY khu pho 5 thi tran Hai Rieng, huyen Song Hinh, tinh Phu Yen

           200,000

05/06/2021 10:49:58

REM Tfr Ac: 43110000597646 HOANG THANH TUNG 4217 chucchaumanhkhoe

           100,000

05/06/2021 11:45:56

REM Tfr Ac: 12312000064450 TRUONG THANH HUYEN ms 4125 ung ho chi Hien

          200,000

05/06/2021 12:02:34

REM Tfr Ac: 21312000000502 NGUYEN THI XUYEN giup ms 4127

           300,000

05/06/2021 12:18:58

REM Tfr Ac: 31410000050826 HUYNH ANH TUAN Ho tro chi Nguyen Thi Tra My ma so 4127 de chua benh cho be Duy

             50,000

05/06/2021 12:19:16

REM Tfr Ac: 14410000031512 TRAN VU YEN NGOC gui moi ms 200k 4126 4127

           400,000

05/06/2021 13:05:35

REM Tfr Ac: 36810000282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4127

           200,000

05/06/2021 13:24:46

REM Tfr Ac: 36810000282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4121

           200,000

05/06/2021 13:33:01

REM Tfr Ac: 21110000974528 LE VAN CUONG Ung ho chau Nguyen Duc Duy ma so 4127

           100,000

05/06/2021 13:46:06

REM Tfr Ac: 36210000332288 DAU XUAN VAN Chuyen tien ung ho ma so 4118 ba Ly Thi Tho me cua chi Dao Thi Minh.

       1,000,000

05/06/2021 14:30:54

REM Tfr Ac: 22210000767126 PHAM HA PHUONG ung ho Ms 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

05/06/2021 14:50:00

REM Tfr Ac: 48310000365222 DINH MANH LINH 1. Ma so 4127 Ch Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021 15:40:45

REM Tfr Ac: 39010000403578 CAO THI HAI YEN ung ho ma so 4127

           100,000

05/06/2021 16:08:59

REM Tfr Ac: 13010000634682 DO TRAN THUY TRANG Chuyen tien ms 4127 nguyen thi tra my

           500,000

05/06/2021 16:20:27

REM Tfr Ac: 21110001605991 PHAM VAN TU 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021 16:57:56

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4127. Chi Nguyen thi tra My - CTLNHIDI000001115104242 - 11 - CRE - 002

             50,000

05/06/2021 16:59:29

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Tu thien ma so 4127 FT21156382095000 - CTLNHIDI000001115108631 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

05/06/2021 17:00:42

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Tu thien ma so 4126 FT21156509507157 - CTLNHIDI000001115112032 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

05/06/2021 17:01:57

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Tu thien ma so 4125 FT21156407419101 - CTLNHIDI000001115115525 - 11 - CRE - 002

      2,000,000

05/06/2021 17:02:22

REM Tfr Ac: 12510000641842 NGUYEN DINH TRUONG Ung ho Nguyen Thi Tra Mi MS 4127

           150,000

05/06/2021 17:03:19

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Tu thien ma so 4124 FT21156936077040 - CTLNHIDI000001115119281 - 11 - CRE - 002

       3,000,000

05/06/2021 17:04:30

REM TKThe : 14021916527012, tai TCB. Tu thien ma so 4123 FT21156584540135 - CTLNHIDI000001115122548 - 11 - CRE - 002

       1,000,000

05/06/2021 18:56:32

REM Tfr Ac: 78010000149370 TRUONG VAN THOI Ma so 4127

           100,000

05/06/2021 18:58:51

REM Tfr Ac: 32110001049810 TRAN THI HAI VAN ung ho chi vu thi hien nam dinh

           100,000

05/06/2021 19:00:58

REM Tfr Ac: 12310001122823 NGUYEN MINH HA MS 4127 nguyen thi tra my

       5,000,000

05/06/2021 19:08:38

REM TKThe : 640001060000489, tai BacABank. UNG HO MA SO 4127 - CTLNHIDI000001115436880 - 11 - CRE - 002

           100,000

05/06/2021 20:06:15

REM Tfr Ac: 65110001515636 HUA NGOC PHUONG HIEN Ho tro MS 4125 chi Vu Thi Hien

       1,000,000

05/06/2021 22:18:42

REM Tfr Ac: 21410000471145 NGUYEN THI HONG VAN Chuyen tien ung ho ma 4127 ng thi tra my

             50,000

06/06/2021 01:28:07

REM Tfr Ac: 13310000888666 NGUYEN THANH TU MS4127 Nguyen Thi Tra My Transaction at date 2021 - 06 - 05 - 23. 14. 48

           500,000

06/06/2021 05:25:57

REM Tfr Ac: 71110000130404 HO TRUC QUAN dong gop hao tam

           200,000

06/06/2021 06:54:33

REM Tfr Ac: 48210000049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ung ho ma 4128

           200,000

06/06/2021 07:30:15

REM Tfr Ac: 14410000070454 NGUYEN THANH QUAN MS 4128 Chi Nguyen Thi Oanh

           300,000

06/06/2021 07:35:07

REM Tfr Ac: 12110000232929 DAO BA HOAN ung ho nhung nguoi ngheo kho

           200,000

06/06/2021 07:37:13

REM TKThe : 19028516966011, tai TCB. ung ho ma so 4128 nguyen thi oanh FT21158310009690 - CTLNHIDI000001116093440 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/06/2021 07:51:45

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4128

           200,000

06/06/2021 07:54:53

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4126

           200,000

06/06/2021 07:55:25

REM Tfr Ac: 36210000036836 LE THI HANG Chuyen tien ung ho ms 4127

           100,000

06/06/2021 08:02:25

REM Tfr Ac: 22010002614011 NGUYEN VAN MINH Chuyen tien ung ho ms 4128. Cau mong cho be som vuot qua

           100,000

06/06/2021 08:30:40

REM Tfr Ac: 45010005583001 PHAM THI THANH THUY Chuyen tien ung ho chau TRAN DUC ANH con cua me NGUYEN THI OANH thanh pho vinh, nghe an

           500,000

06/06/2021 08:34:56

REM Tfr Ac: 50210000200695 NGUYEN VAN NAM Transfer

           200,000

06/06/2021 09:11:23

REM Tfr Ac: 42610000113035 NGUYEN THI THUY ung ho cac ma so 4126, 4127, 4128 moi MS 500, 000 dong

       1,500,000

06/06/2021 09:12:35

REM Tfr Ac: 12610001043208 NGUYEN MANH DUNG Chuyen tien cho chau Duc Anh Ms 4128

           200,000

06/06/2021 09:20:07

REM Tfr Ac: 12210000897510 HO PHI TRUNG Chuyen tien ung ho ma so 4127

           200,000

06/06/2021 09:33:58

REM Tfr Ac: 21510001714503 NGUYEN XUAN TRUONG Ma 4128

           100,000

06/06/2021 09:40:02

REM Tfr Ac: 15010000182132 VU DUC NAM MS 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           200,000

06/06/2021 09:46:01

REM Tfr Ac: 12310000476758 HOANG THU HUONG Ms 4128Nguyen Thi Oanh

           200,000

06/06/2021 09:53:26

REM Tfr Ac: 12410000378903 LE DANG THANG ung ho ma so 4127

           300,000

06/06/2021 10:59:31

REM Tfr Ac: 62310000106643 TRAN THI THUY TRANG Chuyen tien ung ho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh

           200,000

06/06/2021 12:39:06

REM Tfr Ac: 12310000805875 VU MANH TAT THANG vu manh tat thang ung ho ms 4128. chuc chau Duc Anh som khoe

           300,000

06/06/2021 13:23:27

REM Tfr Ac: 16810000333443 PHAM THANH NHAN MS 4128

         300,000

06/06/2021 14:17:21

REM Tfr Ac: 50110000360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4128

           500,000

06/06/2021 14:40:03

REM TKThe : 19601039186009, tai TCB. Ung ho ma so 4112 FT21158969870677 - CTLNHIDI000001116858078 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/06/2021 15:23:56

REM Tfr Ac: 45010002432478 PHI VAN TUAN Ung ho Ma so 4128 Chi Nguyen Thi Oanh me chau Duc Anh

           100,000

06/06/2021 15:37:46

REM Tfr Ac: 56010001439502 DOAN XUAN HIEU Uh chau Tran Duc Anh Nghe An

          200,000

06/06/2021 15:45:29

REM Tfr Ac: 12010006991984 TRINH DUY ANH ung ho 4124 4126 4127 4128

       1,200,000

06/06/2021 15:52:13

REM Tfr Ac: 42710000193991 TRAN ANH THAI ma 4127

           100,000

06/06/2021 15:58:03

REM Tfr Ac: 39010001466583 DANG THI NGA Gui tang be Duy MS 4127

           200,000

06/06/2021 16:16:08

REM Tfr Ac: 22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4128

           200,000

06/06/2021 16:17:42

REM Tfr Ac: 22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4124

           100,000

06/06/2021 16:18:50

REM Tfr Ac: 22010001145183 TRAN VAN DUNG ma so 4127

           200,000

06/06/2021 18:02:10

REM TKThe : 060154304056, tai Sacombank. IBFT Ma so 4128 . Chi Nguyen thi Oanh - CTLNHIDI000001117291803 - 11 - CRE - 002

               5,000

06/06/2021 18:24:38

REM Tfr Ac: 22210003088774 BUI TRONG NGHIA Ung ho ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           300,000

06/06/2021 19:39:41

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh - CTLNHIDI000001117493723 - 11 - CRE - 002

       5,000,000

06/06/2021 19:40:39

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4127 chi Nguyen Thi Tra My - CTLNHIDI000001117495600 - 11 - CRE - 002

       5,000,000

06/06/2021 19:41:52

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4126 chi Nguyen Thi Nhu - CTLNHIDI000001117497972 - 11 - CRE - 002

       2,000,000

06/06/2021 19:43:46

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4125 chi Vu Thi Hien - CTLNHIDI000001117501812 - 11 - CRE - 002

       3,000,000

06/06/2021 19:44:39

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4124 anh Doan Anh Nam - CTLNHIDI000001117503613 - 11 - CRE - 002

     10,000,000

06/06/2021 19:45:23

REM TKThe : 9704229206140334794, tai MB. ma so 4123 Dang Hieu Danh - CTLNHIDI000001117505076 - 11 - CRE - 002

     10,000,000

06/06/2021 22:49:51

REM Tfr Ac: 21410000471145 NGUYEN THI HONG VAN Chuyen tien ung ma 4128 nguyen thi oanh me chau duc anh

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/05/2021 10:29

DUONG QUANG DUNG UNG HO CHI HOANG THI HIEP MA 4121 C O 2 CON TAI BV NHI THANH HOA UNG HO CHI HOANG THI HIEP MA 4121 CO 2 CON TAI BV NHI THANH HOA

          300,000

31/05/2021 10:59

ms 4066 chi Thuy TB

           100,000

31/05/2021 12:23

Kolmakova Ekaterina giup do Ma so 4 122 ba Hoang Thi Diu - Ma giao dich / Trace 968771 115105968771WIBT - SML

       1,500,000

31/05/2021 12:57

NGUYEN THI HONG NGUYEN THI HONG ck ung ho ly thi t ho

           100,000

31/05/2021 13:01

LE VAN THANH Ung ho ms 4122 ba Hoang thi Diu

           100,000

31/05/2021 13:36

NGUYEN PHU SON Ung ho ma so 4118

           200,000

31/05/2021 14:18

NGUYEN THI TAN MS 4118: Ba Ly Thi Tho

           100,000

31/05/2021 14:43

TRAN VI KHANG Ung ho 4122: ba Hoang Thi Diu

           100,000

31/05/2021 16:32

TA HUY BINH TA HUY BINH ck ung ho bac hoang thi diu ms 4122. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.

          100,000

31/05/2021 17:04

PHAM NHIEN DANG ho tro ba HOANG THI DIU. MS: 4122

           200,000

31/05/2021 17:31

Chung tay cung chien si noi tuyen d au chong dich FT21151539218849 - Ma   giao dich/ Trace 373161 115110373161WIBT - SML

           200,000

31/05/2021 18:28

Le Thi Hoa ung ho ma so 4122 FT2115 1116982923 - Ma giao dich/ Trace 43 5653 115111435653WIBT - SML

             50,000

31/05/2021 20:13

PHAN TRONG TUE Gui den chi Hoang Thi Diu ma 4122

           300,000

31/05/2021 20:50

LAI NGOC TIEN MS 4122

           100,000

31/05/2021 21:17

KHONG QUOC TUAN KHONG QUOC TUAN chuyen khoan

           100,000

31/05/2021 21:27

DOAN THI HAO Giup do ma so 4121

           300,000

31/05/2021 21:35

Gui tang Ma so 4121 hoang thi hiep   mong be mau khoe FT21152378434307   -   Ma giao dich/ Trace 615644 115114615644WIBT - SML

           100,000

31/05/2021 22:16

Ung ho ma so 4121 chi hoang thi hi ep chuc gia dinh chi binh an FT211 52111319318 - Ma giao dich/ Trace 6 44255 115115644255WIBT - SML

           250,000

31/05/2021 23:21

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4122

             50,000

01/06/2021 02:51

VU MANH CUONG Ung ho MS 4122 Hoang Thi Diu - Tam   huu Trieu Trung   trieu phong qua ng tri

             20,000

01/06/2021 04:37

Ung Ho Ms4122

           100,000

01/06/2021 07:56

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4123

             10,000

01/06/2021 09:16

ung ho ma 4123 - Ma giao dich/ Trac e 935485 115202935485WIBT - SML

           200,000

01/06/2021 09:22

NGUYEN BICH THUY ma so 4121

           500,000

01/06/2021 09:23

NGUYEN BICH THUY ma so 4120

           500,000

01/06/2021 09:42

NGUYEN THI TAM Ung ho gia dinh Ma so 4123 be Quynh Cai Lay Tien Giang

       1,000,000

01/06/2021 10:24

Gui em hien nam dinh mong em co gan g FT21152432397592 - Ma giao dich/ Trace 887802 115203887802WIBT - SML

             50,000

01/06/2021 10:32

TONG HUY HOANG Toi ung ho Ma so 4123: Dang Hieu Da nh. Dia chi:   Ap Phu My Xa Phu Quy   Thi xa Cai Lay Tien Giang.   Chuc a nh chi va cac chau suc khoe binh an .

           300,000

01/06/2021 10:55

4123 Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021 11:30

TRAN THI VIET ANH TRAN THI VIET ANH ung ho ms 4123

             10,000

01/06/2021 11:32

TRAN THI VIET ANH TRAN THI VIET ANH ung ho ms 4123

             90,000

01/06/2021 12:20

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4123

           200,000

01/06/2021 12:25

NGUYEN THU MINH NGUYEN THU MINH ung ho MS 4066 chi Thu Thuy chuc chau Bao Son mau khoi benh

           300,000

01/06/2021 13:17

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4123 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

01/06/2021 13:21

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4123

             50,000

01/06/2021 13:46

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4123 : Dang Hieu Danh

           100,000

01/06/2021 15:10

NGUYEN TRAN CHU BAO THU Ung ho MS 4123 DANG HIEU DANH - From   ANH NGUYEN

           500,000

01/06/2021 15:57

DUONG VAN THANH DUONG VAN THANH ung ho

          100,000

01/06/2021 17:43

NGUYEN THI TUYET MAI Ung ho MS4123

             50,000

01/06/2021 20:28

LE THI TOAN UH Bac Giang chong dich ma 4112

           100,000

01/06/2021 20:31

LE THI TOAN UH chien sy tuyen dau chong dich ma 4103

           100,000

01/06/2021 20:44

ung ho MS 4116

       1,000,000

01/06/2021 21:14

Ung ho ma so 4123

           100,000

01/06/2021 22:04

Ung ho ma so 4123

             50,000

01/06/2021 22:06

Ung ho ma so 4117

             50,000

01/06/2021 22:07

Ung ho ma so 4118

             50,000

01/06/2021 22:08

Ung ho ma so 4119

             50,000

01/06/2021 22:09

Ung ho ma so 4120

             50,000

01/06/2021 22:13

Ung ho ma so 4121

             50,000

01/06/2021 22:18

UH ms 4120 anh Vo Van Quoc Nam Mo D uoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

01/06/2021 22:50

Le Thi Hoa ung ho ma so 4123 FT2115 3758559943 - Ma giao dich/ Trace 63 6777 115215636777WIBT - SML

             50,000

02/06/2021 04:24

Ung Ho Ms4123

           100,000

02/06/2021 07:37

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021 07:46

NGUYEN VIET THANH Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021 08:13

ma so 4124 Doan Anh Nam bo be Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 08:14

ba Kachia giup do Ma so 4124 anh Do an Anh Nam bo chau Nhat Tan - Ma gi ao dich/ Trace 569548 115301569548WIBT - SML

       3,500,000

02/06/2021 08:19

TRUONG TRUNG KY Thuong chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 08:50

NGUYEN THI THU THUY Ung ho MS 4124 chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 09:01

Ung ho Ma so 4118 Ba ly thi tho

           200,000

02/06/2021 09:03

TRAN DUY KHANH Ms 4124 anh Doan Anh Nam

           300,000

02/06/2021 09:07

4124   Doan Anh Nam FT21153849750486     - Ma giao dich/ Trace 773414 115302773414WIBT - SML

           300,000

02/06/2021 09:12

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4124 : Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Ta n

           100,000

02/06/2021 09:38

PHAN HUYNH LAN DAI PHAN HUYNH LAN DAI chuyen khoan cho ma so 4124: anh Doan Anh Nam bo c hau Nhat Tan

             50,000

02/06/2021 09:52

LE BINH DUONG LE BINH DUONG chuyen khoan den Ma s o: 4124

           200,000

02/06/2021 10:42

HA MANH THUAN Ung ho ms 4124

           150,000

02/06/2021 10:44

HOANG THI BICH THAO MA so 4124

           100,000

02/06/2021 10:56

NGUYEN THI HUYEN NGUYEN THI HUYEN chuyen khoan ung h o be Doan Hoang Nhat Tan bi bong

           200,000

02/06/2021 11:11

DOAN TAT AN Ung ho MS 4122: Ba Hoang Thi Diu

           100,000

02/06/2021 11:13

DOAN TAT AN Ung ho MS 4123: Anh Dang Hieu Danh

           100,000

02/06/2021 11:23

TRAN HUU TRONG TRAN HUU TRONG ung ho be Nhat Tan h uyen Bo Trach Quang Binh

           500,000

02/06/2021 11:29

NGUYEN DUC MANH Ung ho ma so 4124

           100,000

02/06/2021 11:33

NGUYEN THI OANH Ung ho MS 4124

           160,000

02/06/2021 11:38

NGUYEN THI THUY Ung ho be Nhat Tan

           100,000

02/06/2021 11:39

LE VAN THAN LE VAN THAN ung ho ma so 4124 - Cha u Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 11:40

NGUYEN TRUONG THINH Giup ma so 4124

           200,000

02/06/2021 12:10

TRAN MINH THANG TRAN MINH THANG chuyen khoan ung ho ms 4124

           300,000

02/06/2021 12:12

MAI TRUNG KIEN MAI TRUNG KIEN chuyen khoan MS 4124

           200,000

02/06/2021 12:22

ma so 4124   - Ma giao dich/ Trace 22 2191 115305222191WIBT - SML

           100,000

02/06/2021 12:31

ung ho ma so 4124

             50,000

02/06/2021 12:32

DAO THI THANH DUNG Goi be Doan Hoang Nhat Tan o thon 5 lam Trach bo Trach quang binh

           200,000

02/06/2021 12:51

MAI DUC HOANG Ung ho ma so 4124 chau Nhat tan

           100,000

02/06/2021 13:03

TRAN PHUONG THANH Ma so 4124 chuc con som khoe

           100,000

02/06/2021 13:03

4124 Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021 13:14

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4124

             50,000

02/06/2021 13:28

NGUYEN DUC CANH Ma so 4124: Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021 13:29

DO BAO NGOC DO BAO NGOC chuyen khoan ung ho be NHAT TAN ma so 4124

           100,000

02/06/2021 13:37

NGUYEN NGOC THUAN 1. Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam bo   chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 13:43

ung ho be Nhat Tan chuc chau mau k hoe manh

           200,000

02/06/2021 13:50

NGUYEN TIEN DONG Ung ho 4124

           200,000

02/06/2021 13:51

LE VAN ANH Mong chau DOAN HOANG NHAT TAN som b inh phuc thuong con

             50,000

02/06/2021 14:35

Ung ho ma 4124 FT21153339198459 - M a giao dich/ Trace 078474 115307078474WIBT - SML

           200,000

02/06/2021 14:42

HA DUC ANH MS 4124 chau Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 14:53

ma so 4124 anh doan anh nam bo chau nhat tan

             50,000

02/06/2021 15:01

MS 4106 Em Le Nguyen Anh Thu

             50,000

02/06/2021 15:52

PHAN CHI THINH PHAN CHI THINH chuyen khoan

           100,000

02/06/2021 16:11

NGUYEN THI NGAN Ung ho ma 4121

           500,000

02/06/2021 16:26

DANG VAN TUYEN Ma so: 4124 Doan Anh Nam Bo chau N hat Tam

         500,000

02/06/2021 16:50

DOAN TAT AN Ung ho MS 4124: Anh Doan Anh Nam   Bo chau Nhat Tan

           100,000

02/06/2021 17:06

NGO THI PHUONG HOA NGO THI PHUONG HOA ung ho chau Nhat Tan ma so 4124

             70,000

02/06/2021 17:19

VU LONG Ung ho 4124

             50,000

02/06/2021 17:24

Ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam FT21 153059020904 - Ma giao dich/ Trace 273566 115310273566WIBT - SML

           300,000

02/06/2021 17:37

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4124

           200,000

02/06/2021 18:04

LE VAN LUONG LE VAN LUONG chuyen khoan ung ho ma so: 4124: Anh Doan Anh Nam bo chau Nhat Tan . dia chi: Thon 5 xa Lam Tra ch huyen Bo Trach tinh Quang Binh. S DT: 0944 876 385

           100,000

02/06/2021 18:18

DANG THI NGOC Ung ho 4124

           200,000

02/06/2021 18:33

NGUYEN MANH HOAN NGUYEN MANH HOAN Ung ho Chau Nhat T an ma so 4124.

           300,000

02/06/2021 18:51

CHU ANH VIET Ung ho MS: 4124: Anh Doan Anh Nam   bo chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 19:29

NGUYEN TUNG LAM Ung ho ms 4124

           100,000

02/06/2021 19:31

LY THANH TUNG Ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam

           100,000

02/06/2021 19:57

ung ho chau Doan Hoang Nhat Tan

           300,000

02/06/2021 20:05

NGUYEN THANH HUYEN NGUYEN THANH HUYEN ung ho Ma so 412 4 Anh Doan Anh Nam

       2,000,000

02/06/2021 20:10

TO DUC THO TO DUC THO Ung ho ma so 4124 chau be bi bong o Bo Trach Quang Binh

           200,000

02/06/2021 20:23

DOAN THI QUYNH TRANG Ung ho ma 4124 Doan Anh Nam

           500,000

02/06/2021 20:24

NGUYEN DUC CHINH Ung ho a Doan anh nam chau Nhat ta n

           300,000

02/06/2021 20:34

PHAM VAN TRUONG Pham Van Truong Ha Noi ung ho Nha t Tan con anh Doan Anh Nam Ma so 4 124   - Lam Trach Bo Trach   Quang Bi nh bi bong nang.

           200,000

02/06/2021 20:55

NGUYEN XUAN TUNG 4124 anh Nam

           100,000

02/06/2021 20:55

PHAM VAN LUONG PHAM VAN LUONG chuyen khoan

             50,000

02/06/2021 21:02

NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN TIEN ung ho ma so 4124 a nh Doan Anh Nam   bo chau Nhat Tan

           500,000

02/06/2021 21:08

BUI NGOC PHUONG THANH BUI NGOC PHUONG THANH - ms 4124 chu c con manh khoe

           100,000

02/06/2021 21:17

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam bo ch au Nhat Tan

           200,000

02/06/2021 22:41

Chuc Nhat Tan mau trong binh phuc F T21154905507977 - Ma giao dich/ Tra ce 544507 115315544507WIBT - SML

           100,000

02/06/2021 22:49

Le Thi Hoa ung ho ma so 4124 FT2115 4065756894 - Ma giao dich/ Trace 54 8254 115315548254WIBT - SML

             50,000

02/06/2021 23:07

Chia se voi ms 4117

           500,000

02/06/2021 23:52

PHAM THANH HAO ung ho ma so 4124

           500,000

02/06/2021 23:52

NGUYEN THANH TUNG E. Tung ck ung ho chau Tan ma 4124

             50,000

03/06/2021 05:17

Ung Ho Ms4124

           100,000

03/06/2021 07:06

ma so 4124 ung ho be Nhat Tan

           500,000

03/06/2021 07:07

PHAM THI THUY ANH Ung ho Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam   bo chau Nhat Tan

         300,000

03/06/2021 07:19

NGUYEN THI MAI HUONG chuyen tien un g ho 4124

           200,000

03/06/2021 07:20

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4124

           100,000

03/06/2021 07:52

PHAM DO HOANG ANH MS 4124 Doan Anh Nam   Bo chau Nhat Tan     - Quang Binh

           100,000

03/06/2021 08:08

NGUYEN TRONG HUAN NGUYEN TRONG HUAN ung ho Ma so 4122   4123 4124 4215

           200,000

03/06/2021 08:25

LE THI TUYET NOI LE THI TUYET NOI gui be Nhat Tan ma so 4124 chuc be manh khoe binh a n

           150,000

03/06/2021 08:31

LE THI TUYET NOI LE THI TUYET NOI gui ma so 4125 ch uc chi Hien va gia dinh manh khoe   binh an

           100,000

03/06/2021 08:39

DO THI SANG 4125

           100,000

03/06/2021 08:40

PHAN QUOC TUAN Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam bo ch au Nhat Tan

           700,000

03/06/2021 08:40

NGUYEN THI THANH THANH Ung ho ma hs 4107 chi Canh

           200,000

03/06/2021 09:27

TRAN ANH SON Ma so 4125: Chi Vu Thi Hien Dia chi : Xom 14   xa Xuan Thuong huyen Xua n Truong tinh Nam Dinh Dien thoai:   0346491681

           300,000

03/06/2021 09:33

HOANG TRONG NGHIA Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam bo ch au Nhat Tan

           500,000

03/06/2021 10:11

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4125

             10,000

03/06/2021 10:32

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4120

           100,000

03/06/2021 10:33

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4121

           100,000

03/06/2021 10:33

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4122

           100,000

03/06/2021 10:33

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4123

           100,000

03/06/2021 10:34

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4124

           100,000

03/06/2021 10:34

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4125

           100,000

03/06/2021 10:48

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4125

           200,000

03/06/2021 10:59

Ung ho ma so 4124 FT21154730080821   -   Ma giao dich/ Trace 802670 115403802670WIBT - SML

           200,000

03/06/2021 11:12

MS 4119 Giup chi Tran Thi Hong Van FT21154574106558 - Ma giao dich/ Tr ace 816080 115404816080WIBT - SML

             50,000

03/06/2021 11:20

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4125 : chi Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021 11:36

TRAN CONG THUAN 4124 Doan Anh Nam

           500,000

03/06/2021 11:45

LUONG DUC SU Mong chau Nhat Tan mau khoi ma 412 4

           200,000

03/06/2021 12:00

NGUYEN VAN DUC Ung ho ms 3306 chi Tran Thi Dam

           350,000

03/06/2021 13:14

NGUYEN VIET LUC Ung ho 4124   Doan Anh Nam

           100,000

03/06/2021 13:21

4125 Vu Thi Hien

           100,000

03/06/2021 13:24

NGUYEN HAI YEN Ung ho MS 4125 Chi Vu Thi Hien

           300,000

03/06/2021 15:26

TRINH THI PHUONG THAO MA SO 4124 ANH DOAN VAN NAM bo cha u nhat tan

           200,000

03/06/2021 15:38

TA HUYEN NHUNG Ung ho Ma so 4124 anh Doan Anh Nam   bo chau Nhat Tan

           200,000

03/06/2021 17:45

Ung ho ma so 4112 FT21154253339601   -   Ma giao dich/ Trace 203985 115410203985WIBT - SML

           200,000

03/06/2021 18:12

DO ANH DUC DO ANH DUC chuyen khoan

           100,000

03/06/2021 20:30

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4125 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

03/06/2021 21:16

Ung ho TH 4115 4124

           400,000

03/06/2021 21:50

HO VIET BAO NHAN Ma so: 4125 chi vu thi hien. Chuc a   mau hoi phuc

           100,000

03/06/2021 22:00

Le Thi Hoa unf ho ma so 4125 FT2115 5420560039 - Ma giao dich/ Trace 42 1694 115415421694WIBT - SML

             50,000

03/06/2021 23:00

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4125

             50,000

04/06/2021 00:47

Chia se voi ms 4125

           500,000

04/06/2021 00:56

LE MINH ANH Ung ho gd anh Viet chi hien Ma so 4125:  

           500,000

04/06/2021 04:39

Ung Ho Ms4125

           100,000

04/06/2021 07:54

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4125

             10,000

04/06/2021 07:55

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4126

             20,000

04/06/2021 08:13

PHAM THANH NAM 4126

             50,000

04/06/2021 08:37

TRAN THE KY IBMA SO 4125 CHI VU THI HIEN IBMA SO 4125 CHI VU THI HIEN

           500,000

04/06/2021 08:48

ma so 4126   chi nguyen thi nhu - Ma   giao dich/ Trace 476268 115501476268WIBT - SML

           100,000

04/06/2021 09:12

NGUYEN LE THU GIUP MA SO 4125 CHI VU THI HIEN GIUP MA SO 4125 CHI VU THI HIEN

           100,000

04/06/2021 10:36

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4126 : chi Nguyen Thi Nhu

           150,000

04/06/2021 10:43

NGUYEN THI HONG HANH NGUYEN THI HONG HANH chuyen khoan u ng ho ma so 4121 gia dinh em Hiep:   chuc 2 con mau kheo

           200,000

04/06/2021 10:46

NGUYEN THI HONG HANH NGUYEN THI HONG HANH chuyen khoan u ng ho MS 4126: chuc chau mau khoe

           100,000

04/06/2021 10:54

NGUYEN THI HONG HANH NGUYEN THI HONG HANH chuyen khoan u ng ho MS 4125 GD chi Hien

           100,000

04/06/2021 11:13

ung ho Ma so 4123 - Ma giao dich/ T race 873503 115504873503WIBT - SML

       2,000,000

04/06/2021 11:16

TA HUY BINH TA HUY BINH ck ung ho c nguyen thi nhu ms 4126. nam mo duoc su luu ly q uang vuong phat

           200,000

04/06/2021 11:21

ung ho Ma So   4122 - Ma giao dich/ Trace 878279 115504878279WIBT - SML

       2,000,000

04/06/2021 11:24

ung ho MS 4103 chung tay cung chie n sy noi dau tuyen chong dich   - Ma giao dich/ Trace 880238 115504880238WIBT - SML

       3,000,000

04/06/2021 11:26

NGUYEN THI HONG HANH NGUYEN THI HONG HANH chuyen khoan u ng ho MS 4124 GD ban Nam. Chuc Nhat   Tan mau khoe

           100,000

04/06/2021 11:29

ung ho MS 4126 - Ma giao dich/ Trac e 883253 115504883253WIBT - SML

       2,000,000

04/06/2021 11:41

4126 Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021 12:00

DANG HUONG LY Ung ho ms 4124

           100,000

04/06/2021 13:25

Dong gop cho NGUYEN THI NHU 161 le   van quoi P BTD Q binh tan tphcm F T21155058133150 - Ma giao dich/ Tra ce 826149 115506826149WIBT - SML

       2,000,000

04/06/2021 14:05

VU THI LOAN UH MS 4112

           100,000

04/06/2021 14:14

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4126

           200,000

04/06/2021 14:28

DOAN TAT AN Ung ho MS 4125: Chi Vu Thi Hien

           100,000

04/06/2021 14:34

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4126 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

04/06/2021 14:38

NGUYEN THI NGAN Ung ho ma 4126

           500,000

04/06/2021 14:46

NGUYEN XUAN HAO Ma so 4126 Chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021 15:01

PHAM THI THANH THAO Ung ho ma so 4126 chi Nguyen Thi Nh u mong con trai chi som khoi benh

          100,000

04/06/2021 15:01

Ong Tu Van giup do cho Ma so 4126 C hi Nguyen Thi Nhu - Ma giao dich/ T race 772368 115508772368WIBT - SML

       5,000,000

04/06/2021 16:24

TRAN THAI PHUONG Ma so 4126: Chi Nguyen Thi Nhu so   dien thoai 0834624810

           300,000

04/06/2021 16:30

DOAN TAT AN Ung ho MS 4126: Chi Nguyen Thi Nhu

           100,000

04/06/2021 18:36

uho Mso 4126 chi Nguyen Thi Nhu

             50,000

04/06/2021 21:54

BUI KHANH DU Ma so 4124: Anh Doan Anh Nam bo ch au Nhat Tan

           100,000

04/06/2021 22:04

BUI KHANH DU Ma so 4121: Hoang Thi Hiep. Thon Ba m   xa Thanh Lam huyen Ba Thuoc Th anh Hoa

           100,000

04/06/2021 22:34

TRINH QUANG HUY ma so 4117 chi Nguyen Thi Nam Vo a nh Tinh

           200,000

04/06/2021 23:09

Le Thi Hoa ung ho ma so 4126 FT2115 6405797854 - Ma giao dich/ Trace 36 9323 115516369323WIBT - SML

             50,000

05/06/2021 04:51

Ung Ho Ms4126

           100,000

05/06/2021 06:09

DO HOANG ANH Ung ho ma so 4126

        1,000,000

05/06/2021 06:40

NGUYEN QUYEN Ung ho ma so 4126 Chi Nguyen Thi N hu

           200,000

05/06/2021 07:48

Ung ho ma so 4100 FT21156024345303   -   Ma giao dich/ Trace 434604 115600434604WIBT - SML

           200,000

05/06/2021 08:55

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4127

             10,000

05/06/2021 08:55

4127 Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021 09:10

NGUYEN DUY THANH Ms : 4127 chi Nguyen Thi Tra My tin h Phu yen

           100,000

05/06/2021 09:11

NGUYEN DUC HANH Ung ho MS 4127 chi Nguyen Thi Tra My

           100,000

05/06/2021 09:20

TO DUC THO TO DUC THO TO DUC THO ung ho ma so 4127 Nguyen   Thi Tra My

           100,000

05/06/2021 09:59

LE THI TAM HIEU Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My

           200,000

05/06/2021 11:19

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4127: Chi Nguyen Thi Tra My

           500,000

05/06/2021 11:24

DINH DUY PHUONG Ma so 4112 Chung tay cung Bac Giang chong dich

           200,000

05/06/2021 11:50

Ma 4127 Nguyen Thi Tra My khu pho 5 thi tran Hai Rieng huyen song Hin h tinh Phu yen dt 0865778783 FT2115 6911664122 - Ma giao dich/ Trace 64 115604645819WIBT - SML

           300,000

05/06/2021 12:05

Mong ben minh dung nhu chu hoai lin h nha FT21156815432566 - Ma giao di ch/ Trace 659527 115605659527WIBT - SML

           100,000

05/06/2021 12:59

ms 4127 chi nguyen thi tra mu -   Ma giao dich/ Trace 453908 115606453908WIBT - SML

             50,000

05/06/2021 13:22

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS 4127 Tam long nhan ai. Ch uc be va gia dinh co cuoc song am n o

           200,000

05/06/2021 13:57

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4127

             50,000

05/06/2021 13:58

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4126

             50,000

05/06/2021 14:22

NGUYEN THI NHI NGUYEN THI NHI chuyen khoan ma so 4 055 ung ho chi Truong me be Luong M ai Chi

           200,000

05/06/2021 14:44

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4127

           244,507

05/06/2021 15:41

NGUYEN THI QUYEN Ung ho MS 4127 Nguyen Thi Tra My

           200,000

05/06/2021 15:45

NGUYEN THANH TUAN NGUYEN THANH TUAN chuyen ma 4127 ch i Nguyen Thi Tra My khu pho 5 thi t ran Hai Rieng huyen Song Hinh tinh Phu Yen

           500,000

05/06/2021 16:14

Ms4125 C Vu Thi Hien Mong chi vuot qua giai doan kho khan nay

           200,000

05/06/2021 17:10

MS 4127

           100,000

05/06/2021 18:33

TRAN THI ANH NGAN Ung ho

           100,000

05/06/2021 19:27

NGUYEN THANH AN UH MA SO 4127

           100,000

05/06/2021 20:33

PHAM THI YEN Ung ho ms 4124

           30,000

05/06/2021 20:52

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 115601661510

       1,000,000

05/06/2021 20:54

Ngoi sao Thai An ung ho Quy TTT Mo t y chi FT21158941887010 - Ma giao dich/ Trace 143025 115613143025WIBT - SML

     10,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 31/05/2021   - 06/06/2021

 

31/05/2021 21:12

Chau Nam Maica ung ho ma so 4103 chung tay cung chien si noi tuyen dau chong dich

       2,000,000

01/06/2021 14:31

Ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh

           500,000

02/06/2021 08:39

Ung ho ms 4124 a Doan Anh Nam ( GD 134927)

           100,000

02/06/2021 09:49

GIUP DO MS 4118 -   4119 - 4121   - 4123

       1,000,000

02/06/2021 10:36

ms 4124 Doan Anh Nam

           200,000

02/06/2021 11:04

MA SO 4124   - ANH DOAN ANH NAM - BO CHAU NHAT TAN

           200,000

02/06/2021 14:31

ung ho ma so 4124

           300,000

02/06/2021 22:26

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4124

           200,000

02/06/2021 23:40

ung ho ma so 4124 Doan Anh Nam - bo chau Nhat Tan

           100,000

03/06/2021 08:31

ung ho MS 4125 chi Vu Thi Hien

           200,000

03/06/2021 12:34

CK ung ho ma so 4124 -   chau nhat tan

           200,000

03/06/2021 15:19

LE THI QUYNH TRAM1482385 - Ma so 4124 ( ung Ho be nhat tan) ( SHB)   - NH TMCP Sai Gon Ha Noi HA NOI

           500,000

03/06/2021 18:46

Ung ho hoan canh kho khan ma so 4116 ( GD 553619)

           200,000

03/06/2021 18:46

ung ho hoan canh kho khan ma so 4117 ( GD 553337)

           200,000

03/06/2021 18:47

Ung ho hoan canh kho khan ma so 4109 ( GD 553977)

           200,000

03/06/2021 18:48

Ung ho hoan canh kho khan ma so 4107 ( GD 554313)

           200,000

03/06/2021 18:51

Ung ho hoan canh kho khan ma so 4125 ( GD 556038)

           200,000

03/06/2021 20:31

CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 4125

           300,000

05/06/2021 10:04

ung ho ma so 4127

       1,000,000

05/06/2021 10:29

CHUC EM KHOE MANH ( GD 263461)

           100,000

05/06/2021 11:46

MA SO 4127 CHI NGUYEN THI TRA MY

           200,000

05/06/2021 11:50

MA SO 4121 HOANG THI HIEP

           200,000

05/06/2021 12:28

ung ho ma so 4127 - chi Nguyen Thi Tra My ( GD 510825)

           500,000

05/06/2021 20:32

UNG HO MA SO 4127 NGUYEN THI TRA MY - 050621 - 20: 34: 40 122117 ( GD 122117)

           100,000

06/06/2021 10:20

gui chau Duc Anh

           100,000

06/06/2021 11:50

ung ho MS 4128 chi Nguyen Thi Oanh - me chau Duc Anh

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/05/2021

Tran ngọc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4122: 300000

           300,000

31/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             10,000

31/05/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             10,000

31/05/2021

Huỳnh Công Tân; 0395949670; 300000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           300,000

31/05/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 300000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           300,000

31/05/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4121: 100000

           100,000

31/05/2021

Một số sinh viên; 0369878388; 230000; Mã số: 4103 Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           230,000

31/05/2021

Nguyễn Thị Ngọc; 0981757608; 200000; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

31/05/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             30,000

31/05/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             30,000

31/05/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 100000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

           100,000

31/05/2021

Anh Thoai Anh Nguyen Mang; 0984383686; 200000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           200,000

31/05/2021

oanh; 0903750208; 100000; Ma so 4115: 100000

           100,000

31/05/2021

DƯƠNG THỊ HÒA; 0915512363; 35000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             35,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 300000; Ma so 4115: 300000

           300,000

31/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 4121: 200000

           200,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 500000; Ma so 4116: 500000

           500,000

31/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4120: 100000

           100,000

31/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4119: 100000

           100,000

31/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4118: 100000

           100,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 500000; Ma so 4117: 500000

           500,000

31/05/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4122: 100000

           100,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 300000; Ma so 4118: 300000

           300,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 200000; Ma so 4119: 200000

           200,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 200000; Ma so 4120: 200000

           200,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 500000; Ma so 4121: 500000

           500,000

31/05/2021

Kỳ, Hà, Quyên, Thắng; 0365998999; 500000; Ma so 4122: 500000

           500,000

31/05/2021

Hứa Tất Thiên Thanh; 0357077137; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

31/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4118 Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

             10,000

31/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4119 Đau nhói lòng gia cảnh người đàn ông bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

             10,000

31/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4120 Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

             10,000

31/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             10,000

31/05/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             10,000

31/05/2021

Oanh; 0903750208; 100000; Ma so 4122: 100000

           100,000

31/05/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid - 19 tại Bắc Giang

             20,000

31/05/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 20000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             20,000

31/05/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             20,000

31/05/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4122: 100000

           100,000

31/05/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4120 Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

            30,000

31/05/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             30,000

31/05/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           200,000

31/05/2021

Nguyễn Thị Độ, Nguyễn Thị Thùy Trang, Đỗ Tuấn Minh, Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4103: Bạn đọc Dân trí mong muốn chung tay cùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

           200,000

01/06/2021

Phạm Hồng Quân; 0347927070; 100000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

           100,000

01/06/2021

Phuong; 0918462591; 200000; Mã số 4122: Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

           200,000

01/06/2021

Phuong; 0918462591; 300000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           300,000

01/06/2021

Phuong; 0918462591; 200000; Mã số 4076: Tiếng khóc xé lòng của bé trai bại não trong "gia đình tan máu"

           200,000

01/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             20,000

01/06/2021

Phạm Tuấn Anh; 0886640994; 1000000; Ma so 4123:   1000000

       1,000,000

01/06/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 500000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           500,000

01/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4123: 100000

           100,000

01/06/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 500000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           500,000

01/06/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 500000; Mã số 4120: Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

           500,000

01/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4122: Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             10,000

01/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             10,000

01/06/2021

Anh Dung; 0919478696; 300000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           300,000

01/06/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           30,000

01/06/2021

Nguyen Viet Tung; 0902614996; 200000; Ma so 4123: 200000

           200,000

01/06/2021

Lưu Mạnh Hùng; 0375757755; 300000; Mã số: 4118 Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

          300,000

01/06/2021

Lưu Mạnh Hùng; 0375757755; 300000; Mã số: 4112 Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid - 19 tại Bắc Giang

           300,000

01/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000; Ma so 4120: 200000

           200,000

01/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4123: 100000

           100,000

01/06/2021

Phạm Thị Liên; 0972183286; 200000; Ma so 4121: 200000

           200,000

01/06/2021

Thúy ; 0328743741; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

01/06/2021

Thúy ; 0328743741; 70000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             70,000

01/06/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4123: 50000

             50,000

01/06/2021

Nguyễn Phú Thiết; ; 100000; Ma so 4123: 100000

           100,000

01/06/2021

Nguyễn Hoàng Hà; 0979729886; 200000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           200,000

01/06/2021

Đặng Thị Bích Hường ; 0976736393; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

01/06/2021

Mr. Long; 0916200586; 300000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           300,000

01/06/2021

Nguyễn Văn Tiến; 0915086942; 200000; Ma so 4123: 200000

           200,000

01/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             50,000

01/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             50,000

01/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

01/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4120 Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

           50,000

01/06/2021

Thuy; 6311182; 200000; Mã số 4106: Thương nữ sinh trường chuyên khép dần ước mơ khi bố mẹ đột ngột qua đời

           200,000

01/06/2021

Chi Trinh; 0989090817; 24000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             24,000

01/06/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4117: 100000

           100,000

01/06/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4114: 100000

           100,000

01/06/2021

Nguyễn Văn Thịnh; 0982458785; 100000; Ma so 4108: 100000

           100,000

01/06/2021

Trần thị thu hà; 0985079149; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

01/06/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 10000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             10,000

01/06/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             10,000

01/06/2021

Nguyễn Chí Thiện ; 0869089071; 20000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             20,000

01/06/2021

Trần văn hậu; 0366662727; 300000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

           300,000

01/06/2021

Nguyễn Mạnh Duy; 0983472388; 300000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           300,000

02/06/2021

Adidaphat; 0989049518; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           200,000

02/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

Hoàng; 0983693838; 2000000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

       2,000,000

02/06/2021

Nguyễn Cẩm Long; 0968086680; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

Be Tin ( TDM,   BD); 0907565533; 200000; Ma so 4124:   200000

           200,000

02/06/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

02/06/2021

Gia đình Thảo và Vũ; 0982863010; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           200,000

02/06/2021

Nguyễn Thị Hồng Thắm; 0982887936; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

          200,000

02/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

02/06/2021

hoang hai dang; 0969111342; 20000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             20,000

02/06/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

Nguyễn Mạnh Duy; 0983472388; 300000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           300,000

02/06/2021

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

02/06/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1000000; Ma so 4124:   1000000

       1,000,000

02/06/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1000000; Ma so 4107:   1000000

       1,000,000

02/06/2021

NGUYEN THI TUYET MAI; 0903638507; 1000000; Ma so 4124:   1000000

       1,000,000

02/06/2021

VO HOANG HUNG; 0906836787; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

02/06/2021

Oanh; 0357592891; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

02/06/2021

Bích; 0968841538; 50000; Ma so 4124: 50000

             50,000

02/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

02/06/2021

Phương - An Giang; 0968036787; 100000; Ma so 4124:   100000

           100,000

02/06/2021

Hằng -   Châu; 0977168543; 50000; Ma so 4124:   50000

             50,000

02/06/2021

tung; 0999999999999; 10000; Ma so 4124: 10000

             10,000

02/06/2021

lan anh; 0973984193; 30000; Ma so 4124: 30000

             30,000

02/06/2021

Z; 0965933136; 100000; Ma so 4124: 100000

         100,000

02/06/2021

Duy; 0983179778; 300000; Ma so 4123: 300000

           300,000

02/06/2021

Duy; 0983179778; 300000; Ma so 4124: 300000

           300,000

02/06/2021

T; 0333493440; 27000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             27,000

02/06/2021

T; 0333493440; 20000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

            20,000

02/06/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

hn; 098; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

Khương Văn Minh; 0398752194; 10000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             10,000

02/06/2021

Nguyễn Hoàng Hà; 0979729886; 300000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           300,000

02/06/2021

Nguyễn Minh Nguyệt; 0947069488; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

02/06/2021

Nguyễn Hoàng Việt; 0395871902; 20000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             20,000

02/06/2021

H; 5; 5000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

               5,000

02/06/2021

H; 5; 10000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             10,000

02/06/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4121: 500000

           500,000

02/06/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4116: 500000

           500,000

02/06/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4124: 500000

           500,000

02/06/2021

Phạm Tuấn Anh; 0886640994; 1000000; Ma so 4124:   1000000

       1,000,000

02/06/2021

Trần Tấn Phát; 0966668107; 8000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

               8,000

02/06/2021

Hoa Le; 0909507302; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

02/06/2021

Lê Ngoan; 0903288939; 500000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           500,000

02/06/2021

Trang; 0333447754; 100000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           100,000

02/06/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

02/06/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 4123: 100000

           100,000

02/06/2021

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 100000; Ma so 4122: 100000

           100,000

02/06/2021

Nguyễn Thị Hồng Nhung; 0977390952; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

         200,000

02/06/2021

Thúy; 0328743741; 70000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             70,000

03/06/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4124: 300000

           300,000

03/06/2021

Ly; 011111111; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

03/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             20,000

03/06/2021

Nguyễn Hữu Dũng; 0387595112; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

03/06/2021

Phạm Trung Dũng; 0983307761; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

03/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4125: 100000

           100,000

03/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4125: 100000

           100,000

03/06/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

03/06/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4125: 200000

           200,000

03/06/2021

Ngô Duy Trân; 0333661568; 100000; Ma so 4125: 100000

           100,000

03/06/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             30,000

03/06/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

             30,000

03/06/2021

Nguyễn Ngọc Linh; 0946189119; 10000; Mã số 4125: Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           10,000

03/06/2021

Nguyễn Ngọc Linh; 0946189119; 10000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             10,000

03/06/2021

Nguyễn Ngọc Linh; 0946189119; 10000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             10,000

03/06/2021

Hoa; 0986469169; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

03/06/2021

Bùi Minh Thành; 0935085856; 100000; Ma so 4121: 100000

           100,000

03/06/2021

Nguyễn Văn Sơn ; 0989100130; 500000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           500,000

03/06/2021

Lê Thành Vinh; 0936123179; 200000; Ma so 4125: 200000

           200,000

03/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác, ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

             20,000

03/06/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4125: 200000

           200,000

03/06/2021

Duy; 0384065241; 10000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             10,000

03/06/2021

Nguyễn Thị Trà Linh; 0903607599; 300000; Ma so 4124: 300000

           300,000

03/06/2021

Anh Phong; 0938166599; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

03/06/2021

Một người lạ; 0377800711; 100000; Ma so 4125: 100000

           100,000

03/06/2021

Một người lạ; 4118; 100000; Ma so 4118: 100000

           100,000

03/06/2021

lan anh; 0973984193; 50000; Ma so 4125: 50000

            50,000

03/06/2021

Nga; 0989121283; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

03/06/2021

Nguyễn hải; 0353207739; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

03/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           100,000

03/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

03/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           100,000

03/06/2021

Trung; 0358641336; 500000; Ma so 4124: 500000

           500,000

04/06/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 200000; Ma so 4126: 200000

           200,000

04/06/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4124: 300000

           300,000

04/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4126: 100000

           100,000

04/06/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 200000; Mã số 4125: Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

          200,000

04/06/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 200000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           200,000

04/06/2021

Nguyễn Thị Hoan; 0356094383; 200000; Mã số 4126: Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           200,000

04/06/2021

Từ Vinh Thành; 0977594303; 400000; Mã số 4126: Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           400,000

04/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             20,000

04/06/2021

Minh Nghĩa; 0385179985; 5000; Mã số: 4118 Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

               5,000

04/06/2021

Chuc An &Chuc Thinh; 0946039378; 50000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             50,000

04/06/2021

Ngô Dương; 0983256468; 100000; Ma so 4126: 100000

           100,000

04/06/2021

Liên; 0982171595; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

04/06/2021

Trần Mỹ Nhật Nghiêm; 0906289935; 500000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           500,000

04/06/2021

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 500000; Ma so 4126: 500000

           500,000

04/06/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           300,000

04/06/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số 4121: Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           300,000

04/06/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

           300,000

04/06/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số 4125: Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           300,000

04/06/2021

Nguyen van long; 0326301980; 100000; Ma so 4126: 100000

           100,000

04/06/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           200,000

04/06/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           200,000

04/06/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           200,000

04/06/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 200000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           200,000

04/06/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

04/06/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 50000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

             50,000

04/06/2021

Hung; 0938210631; 50000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

             50,000

04/06/2021

Hung; 0938210631; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

            50,000

04/06/2021

Nguyen van khanh; 0984958916; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

04/06/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 30000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             30,000

04/06/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

04/06/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

04/06/2021

quyên trần; 0379468621; 200000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           200,000

04/06/2021

Dat; 0968506638; 200000; Ma so 4126: 200000

           200,000

04/06/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4113: 100000

           100,000

04/06/2021

Pham Van Cuong; 0908293749; 500000; Mã số 4126: Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           500,000

04/06/2021

Trịnh Thị Thúy Huyền ; 0326386958; 20000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             20,000

04/06/2021

Tran Duc Hoai; 0934218679; 200000; Mã số 4112: Khẩn thiết tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch Covid - 19 tại Bắc Giang

           200,000

05/06/2021

Nguyễn Hưng Khoai; 0987412365; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

05/06/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4127: 100000

           100,000

05/06/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             20,000

05/06/2021

TAN; 0916519287; 200000; Ma so 4127: 200000

           200,000

05/06/2021

NMQTABT; 0984316566; 5000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

               5,000

05/06/2021

My; 0377799358; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

              5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

               5,000

05/06/2021

khánh; 0948660660; 100000; Ma so 4127: 100000

           100,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4119 Đau nhói lòng gia cảnh người đàn ông bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4118 Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4116 Lớp học tường đất xuống cấp đe dọa tính mạng hàng chục em nhỏ

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4115 Quặn lòng cảnh người phụ nữ chới với trong kiệt cùng nỗi đau dồn dập

               5,000

05/06/2021

Hạ văn Chinh; 0376037381; 5000; Mã số: 4114 Thương người phụ nữ ngày chăm bố mẹ chồng bệnh tật,   tối đi mò cua kiếm tiền

               5,000

05/06/2021

nguyen thi minh loan; 0917239005; 200000; Ma so 4127: 200000

           200,000

05/06/2021

Tran Duc; 0919898299; 50000; Mã số 4127: Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             50,000

05/06/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

05/06/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

05/06/2021

Dương Huy; 0902686957; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

05/06/2021

Dương Huy; 0902686957; 100000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

           100,000

05/06/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

05/06/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

05/06/2021

hoang hai dang; 0969111342; 20000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

             20,000

05/06/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             10,000

05/06/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             10,000

05/06/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             50,000

05/06/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

05/06/2021

Vương Chí Quyền; 0388289255; 50000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             50,000

05/06/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4120 Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

            50,000

05/06/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4109 Hoàn cảnh éo le của cụ ông nuôi ba cháu mồ côi trong căn nhà xiêu vẹo

             50,000

05/06/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4127: Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           500,000

05/06/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4123: Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           300,000

05/06/2021

Trương Thành Tuyến; 0989250295; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

05/06/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 200000; Mã số 4127: Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           200,000

05/06/2021

Lê Minh Huy; 0934612383; 400000; Mã số 4126: Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           400,000

05/06/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4121: 100000

           100,000

05/06/2021

chú Trường; 0949327014; 50000; Ma so 4127: 50000

             50,000

05/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

               5,000

05/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 5000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

               5,000

05/06/2021

Phạm Thị Thu Hằng; 0964521144; 100000; Mã số: 4116 Lớp học tường đất xuống cấp đe dọa tính mạng hàng chục em nhỏ

          100,000

05/06/2021

Nguyen Hung; 0338671778; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

05/06/2021

Phạm Thị Thu Hằng; 0964521144; 50000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             50,000

05/06/2021

Huyanh Nguyen; 0396348522; 200000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           200,000

05/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           100,000

05/06/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

05/06/2021

Trần Nam; 0914268995; 50000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             50,000

05/06/2021

Trần Nam; 0914268995; 50000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

             50,000

05/06/2021

Trần Nam; 0914268995; 50000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             50,000

05/06/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

05/06/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

05/06/2021

T; 0333493440; 15000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

             15,000

05/06/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

05/06/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

05/06/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Ma so 4121: 50000

             50,000

05/06/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Ma so 4127: 50000

             50,000

05/06/2021

Lê Minh Thắng; 0983392711; 50000; Mã số 4126: Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             50,000

05/06/2021

Ngô Thị Thanh Nhàn; 0965455988; 10000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             10,000

05/06/2021

Ngô Thị Thanh Nhàn; 0965455988; 10000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             10,000

05/06/2021

Chi Trinh; 0989090817; 50000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             50,000

05/06/2021

Ngô Thị Thanh Nhàn; 0965455988; 10000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

             10,000

05/06/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4127: 100000

           100,000

05/06/2021

Kiệt; 070865023; 10000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

            10,000

05/06/2021

quangthan; 0999; 50000; Ma so 4127: 50000

             50,000

05/06/2021

Trung; 0907677068; 1000000; Ma so 4127: 1000000

       1,000,000

06/06/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4127: 300000

           300,000

06/06/2021

IDCViet; 0913320866; 300000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           300,000

06/06/2021

Son ; 0902728373; 500000; Mã số 4127: Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           500,000

06/06/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4123: 200000

           200,000

06/06/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

06/06/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 200000; Ma so 4126: 200000

           200,000

06/06/2021

Lê Thị Nguyệt Ánh; 0372302148; 300000; Ma so 4123: 300000

           300,000

06/06/2021

Le Long; 0904908199; 200000; Ma so 4124: 200000

           200,000

06/06/2021

Bảo Phương - Thế Giới Sữa; 0866843968; 50000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             50,000

06/06/2021

Dang Bao Huy; 0917810244; 20000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

            20,000

06/06/2021

Tran Long; 0963365388; 200000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           200,000

06/06/2021

Giang Thị Lê Tâm; 0944326699; 100000; Ma so 4124: 100000

           100,000

06/06/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

             10,000

06/06/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

             10,000

06/06/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

             10,000

06/06/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

             10,000

06/06/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 10000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

             10,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4127 Cậu bé 6 tuổi nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm giúp đôi chân em lành lặn

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư,   cha bị bệnh tật quật ngã

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4125 Người phụ nữ bất hạnh mưu sinh bên thùng rác,   ngặt nghèo giấc mơ cứu chồng

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4124 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 2 tuổi bị bỏng xăng nặng do chơi trò sinh nhật

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4123 Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4122 Người mẹ nghèo nghẹn ngào đau đớn như đứt từng khúc ruột vì mất con

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4121 Thương bé gái 9 tuổi bị cắt lách, em trai đối diện tử thần cầu cứu sự sống

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4120 Người đàn ông "số khổ" và những vụ tai nạn dồn dập đến khó tin

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4119 Đau nhói lòng gia cảnh người đàn ông bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4118 Nữ công nhân tử vong vì Covid - 19 và những dự cảm qua lời kể của người mẹ

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4117 Thương cảnh người vợ ăn gói xôi 10 nghìn đồng chia 2 bữa cầu xin cứu chồng

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4116 Lớp học tường đất xuống cấp đe dọa tính mạng hàng chục em nhỏ

         100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4115 Quặn lòng cảnh người phụ nữ chới với trong kiệt cùng nỗi đau dồn dập

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4114 Thương người phụ nữ ngày chăm bố mẹ chồng bệnh tật,   tối đi mò cua kiếm tiền

           100,000

06/06/2021

Nguyễn tuấn vũ; 0913998648; 100000; Mã số: 4113 Người đàn ông từ cõi chết trở về, khẩn cầu thêm một lần được sống

           100,000

06/06/2021

Jdjj; 0342557657; 100000; Mã số: 4126 Thương cậu bé 6 tuổi chống chọi với ung thư, cha bị bệnh tật quật ngã

           100,000

06/06/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4123: 75000

             75,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 31/05/2021   - 06/06/2021

 

29/05/2021 02:14:21 PM

UNG HO MA SO 4114 FT21149943066746 GD 592568 - 052921 14: 14: 21

           100,000

29/05/2021 02:25:06 PM

UNG HO MA SO 4116 FT21149007064194 GD 600294 - 052921 14: 25: 06

           100,000

29/05/2021 04:34:16 PM

IBPHAN CHI VUONG GIUP A VO VAN QUOC

           300,000

30/05/2021 06:23:06 PM

IBNGUYEN XUAN TINH CHUNG TAY CHONG DICH COVID

           100,000

30/05/2021 11:04:14 PM

IB NGUYEN MANH KHOA MA SO 4121 - HOANG THI HIEP. MONG 2 BE MAU KHOI BENH

       1,000,000

31/05/2021 06:32:49 AM

UNG HO MA SO 4117 CHI NGUYEN THI NAM VO ANH TINH FT21151193365297 GD 737852 - 053121 06: 32: 48

           500,000

31/05/2021 04:26:08 PM

CTY TNHH THIEN NGAN CTY TNHH THIEN NGAN UNG HO MS : 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

     30,000,000

1/6/2021 8:38

IB TO XUAN TOAN UNG HO MA SO 4122 BA HOANG THI DIU

           200,000

1/6/2021 11:07

IB PHAM THI HUYEN TRANG UNG HO MS 4121 HOANG THI HIEP

           100,000

1/6/2021 12:37

IB HUYNH NGOC HAU MS 4123 -   DANG HIEU DANH - TIEN GIANG

           500,000

1/6/2021 14:30

IB NGUYEN GIA HA UNG HO TUYEN DAU CHONG DICH COVID - 19

       2,000,000

1/6/2021 16:08

NGUYEN THANH TRIEU0079367 - UNG HO MS 4123 : DANG HIEU DANH ( ACB) - NH TMCP A CHAU HA NOI

       2,000,000

1/6/2021 16:41

IB TRAN HOANG BAC MS4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SY NOI TUYEN DAU CHONG DICH

           100,000

2/6/2021 7:45

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           100,000

2/6/2021 7:56

IB NGUYEN NGOC HAN MA SO 4121: HOANG THI HIEP

           100,000

2/6/2021 8:09

IBLE THI THU HAO MS 4124

             50,000

2/6/2021 8:24

IBNGUYEN THI THU HIEN UNG HO MA 4124: ANH DOAN ANH NAM BO CHAU NHAT TAN

           500,000

2/6/2021 9:10

IB BUI THUY LINH 4124 GIUP CHAU NHAT TAN

           500,000

2/6/2021 9:10

UNG HO MA SO 4124 BO CHAU NHAT TAN ANH DOAN VAN NAM FT21153250887885 GD 776644 - 060221 09: 10: 34

           100,000

2/6/2021 9:14

IB NGUYEN THI HONG VAN MA SO 4124 ANH DOAN VAN NAM

           100,000

2/6/2021 9:24

UNG HO MA SO 4124 BE NHAT TAN BONG DO XANG FT21153101031117 GD 791394 - 060221 09: 24: 58

           200,000

2/6/2021 9:50

IB NGUYEN TRA MY CHUYEN KHOAN CHO BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

2/6/2021 10:32

IB LE THI YEN UNG HO CHAU DOAN HOANG NHAT TAN O THON 5, XA LAM TRACH, BO TRACH, QUANG BINH

           200,000

2/6/2021 10:48

IB NGUYEN HUU HUONG MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           200,000

2/6/2021 10:58

IB DAO CONG TIEN 4124 UNG HO MA SO 4124 CHO ANH DOAN ANH NAM

           500,000

2/6/2021 11:44

IB PHU HOANG BAO MA SO 4124 -   HO TRO BE NHAT TAN

           300,000

2/6/2021 12:33

MA SO 4224 FT21153533000280 GD 982134 - 060221 12: 33: 53

           200,000

2/6/2021 12:35

IB DO LE QUYEN MA SO 4124

           200,000

2/6/2021 12:43

IB DO LE QUYEN UNG HO MA SO 4103 CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

           200,000

2/6/2021 12:44

IB DO LE QUYEN UNG HO MA SO 4112: CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH

           200,000

2/6/2021 12:47

IB NGUYEN HUU QUYEN UNG HO MS 4124

           200,000

2/6/2021 13:07

LE THI HONG NHUNG - MS 4124 DOAN ANH NAM

             50,000

2/6/2021 13:43

IB DAO HUONG DUYEN MA 4124 BE NHAT TAN

       2,000,000

2/6/2021 14:49

MAI DUC ANH - MA SO 4124 UNG HO CHAU NHAT TAN

           200,000

2/6/2021 15:02

IB DOAN MINH DUY MA SO 4124 QUANG BINH

           200,000

2/6/2021 15:06

IB NGUYEN LE HA MS 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           200,000

2/6/2021 15:14

IB NGUYEN HUU NHAN MS 4124, A DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           300,000

2/6/2021 15:17

IB NGUYEN THI HONG NHUNG UNG HO COVID

           200,000

2/6/2021 15:26

IB DINH THI TUYET LAN UNG HO ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN), MA SO 4124

         100,000

2/6/2021 15:43

IBBUI THI LOAN UNG HO BE MA SO : 4124 - NHAT TAN. CHUC CON CHONG KHOE

           300,000

2/6/2021 15:51

IB TRINH MINH GIAP CHIA SE MS 4124

           300,000

2/6/2021 16:27

IB NGUYEN HUU DUONG UNG HO ANH DOAN VAN NAM ( BO CHAU NHAT TAN) MA 4124

           100,000

2/6/2021 16:28

IB TRAN NGOC THO UNG HO GD ANH DOAN ANH NAM ( MA SO:   4124)

       1,000,000

2/6/2021 17:18

4121 GD 904904 - 060221 17: 17: 59

           100,000

2/6/2021 18:18

IB TRAN THI AN CHUYEN CHO CHAU NHAT TAN

           300,000

2/6/2021 18:38

IB LAM VAN LY UNG HO MA SO 4122 -   ( BA) HOANG THI DIU

           250,000

2/6/2021 21:58

IB TRAN DUC THIEN MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           500,000

2/6/2021 22:16

LE ANH TUAN UNG HO MA SO 4124 FT21154008714030 GD 531032 - 060221 22: 16: 00

           100,000

2/6/2021 22:41

IBTRINH SONG BIEN MA SO 4124 ANH DOAN ANH NAM BO CHAU NHAT TAN

           150,000

2/6/2021 22:58

IBNGO DUC HOANG UNG HO 4124 BE NHAT TAN

          200,000

2/6/2021 23:35

IB LE THI TUYET NGA UNG HO BE NHAT TAN ( 4124)

           100,000

3/6/2021 7:50

IBLE ANH TUAN UNG HO GD ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN). BO TRACH, QUANG BINH.   MA SO 4124

           500,000

3/6/2021 8:20

IBDOAN THI THU THUY UNG HO MA SO 4124 - ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           500,000

3/6/2021 8:29

NGUYEN THI HANH UNG HO MA SO 4124 - CHAU NHAT TAN   DANG NGAY 02. 06. 21 CHUYEN MUC TAM LONG NHAN AI NHANAI DANTRI. COM. VN

       5,000,000

3/6/2021 9:01

IBNGUYEN DUC TU CHUNG TAY CUNG BAC GIANG CHONG DICH

       1,000,000

3/6/2021 10:04

UNG HO MA SO 4124 GD 126612 - 060321 10: 05: 35

           300,000

3/6/2021 10:17

UNG HO CHI VU THI HIEN MA SO 4125 FT21154514330358 GD 754937 - 060321 10: 17: 32

           200,000

3/6/2021 11:21

HBCTY CO PHAN SAI GON TAN SON UNG HO ANH DOAN ANH NAM ( MA SO: 4124) O XA LAM TRACH, HUYEN BO TRACH, TINH QUANG BINH

       2,000,000

3/6/2021 11:47

IB TRAN THI KIM HONG 4125 CHI VU THI HIEN

           300,000

3/6/2021 12:31

IB TIEN BICH HONG HO TRO - MA SO 4125 - CHI VU THI HIEN

           300,000

3/6/2021 12:51

IB NGUYEN TRAN THAI BAO MA SO 4124: ANH DOAN ANH NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

           500,000

3/6/2021 14:27

UNG HO CHAU BE BI BONG NANG GD 584218 - 060321 14: 27: 10

             10,000

3/6/2021 14:55

IBNGUYEN THI THU HUONG UNG HO - MA SO 4124:   ANH DOAN VAN NAM ( BO CHAU NHAT TAN)

       5,000,000

3/6/2021 19:00

IB NGUYEN THI VI PHUONG MA SO 4123 DANG HIEU DANH

       1,000,000

3/6/2021 19:38

UNG HO BENH NHAN MA SO 4125 FT21154019845120 GD 308661 - 060321 19: 38: 04

           200,000

3/6/2021 19:39

HA NGOC ANH UNG HO MA SO 4125 4122 4119 4123 4124 4121 4120 GD 647747 - 060321 19: 39: 38

       3,500,000

3/6/2021 20:42

IB NGO THI HONG THU UNG HO BE NHAT TAN MA SO 4124

           500,000

3/6/2021 20:47

IB NGO THI HONG THU UNG HO A QUOC MA SO 4120

           500,000

4/6/2021 8:51

IB TRAN THANH NHA UNG HO BE DOAN HOANG NHAT TAN BI BONG O QUANG BINH

       1,000,000

4/6/2021 14:33

TK 333556688888 NHAN CK 60001945052 993904

           500,000

4/6/2021 16:20

IB TRUONG THI NGOC YEN CHI YEN UNG HO TRUONG HOP 4126

           300,000

4/6/2021 21:53

IB NGUYEN KHANH DUONG NHO BAO DAN TRI GUI GIUP MS4126 CHI NGUYEN THI NHU

          500,000

4/6/2021 23:27

IB PHAM KHANH TAM KHANH TAM UNG HO MS 4124 NHAT TAN

       1,000,000

4/6/2021 23:29

IB PHAM KHANH TAM KHANH TAM UNG HO MS 4112 CHUNG TAY CHONG DICH

       1,000,000

5/6/2021 2:03

IB NGUYEN THI CAM HANG UNG HO BE NHAT TAN BI BONG O QUANG BINH

           200,000

5/6/2021 10:02

IBNGUYEN THI QUOC THAI TU THIEN - GIUP CHI NGUYEN THI TRA MY, MA SO 4127

       1,000,000

5/6/2021 10:22

MA SO 4124. BE NHAT TAN GD 262978 - 060521 10: 22: 11

             50,000

 

Tổng cộng

1,409,049,328

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày 31/5/2021 - 06/06/2021):

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ qua TK VCB của Quỹ Khuyến học Việt Nam từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/05/2021

705394. 310521. 220324. ung ho ma so 4102 Tran Thi Lan Phu Yen

       500,000

31/05/2021

074386. 310521. 083925. Ck den Tran Thi Lan ma so 4102

       200,000

01/06/2021

MBVCB. 1170656877. Ung ho ma so 4123 dang hieu danh. CT tu 0181003466888 TRAN THI KIM HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000

01/06/2021

MBVCB. 1170578615. MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0011002664111 DANG ANH DAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000

01/06/2021

554293. 010621. 205810. Dong gop cho em DANG NGUYEN TRUC QUYNH tiep tuc di hoc FT21153877643248

       500,000

01/06/2021

MBVCB. 1170408472. Ung ho ma so 4123. CT tu 0141000748971 PHAM VIET HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

01/06/2021

460767. 010621. 192344. MA so 4123. Dang hey Danh FT21152809909821

       100,000

01/06/2021

MBVCB. 1170021451. Ma so 4123: Dang Hieu Danh. Dia chi: Ap Phu My, Xa Phu Quy, Thi xa Cai Lay, Tien Giang. . CT tu 0011001500432 NGUYEN VAN TUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

01/06/2021

253873. 010621. 161603. Ma So 4123 FT21152706604567

       300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169907871. Ma so 4118 Ba Ly Thi Tho. CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169902426. Ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000

01/06/2021

MBVCB. 1169882055. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Ngoc Ho Phu My, Phu Quy, Cay Lay Tien Giang. CT tu 0181003554865 NGUYEN HUY BINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000

01/06/2021

MBVCB. 1169824655. Ung ho ma so 4123: Dang Hieu Danh. Phu My, Phu Quy,   Cai Lay, Tien Giang. Chuc gia dinh binh an. CT tu 0461000420834 BUI THANH THINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000

01/06/2021

094662. 010621. 151419. MS 4123 Dang Hieu Danh

   1,000,000

01/06/2021

IBVCB. 1169734548. Giang kana ung ho ma so 4115: ba Vo Thi Tan. CT tu 0011005558686 NGUYEN THI THANH GIANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000

01/06/2021

231967. 010621. 144410. DO VAN KY Chuyen tien

       500,000

01/06/2021

SHGD:10002665. DD:210601. BO:CAO THI HANG NGA. Remark:995221060159424 ung ho ma 4123 Dang Danh Hieu

       100,000

01/06/2021

IBVCB. 1169528249. Ung ho MS 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0011000577149 LE THANH NHAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   1,000,000

01/06/2021

MBVCB. 1169499902. HO VAN HUNG chuyen tien. CT tu 0441000691026 HO VAN HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         50,000

01/06/2021

MBVCB. 1169407542. DO THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 4123: Dang Hieu Danh. CT tu 0491001677253 DO THI PHUONG THAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

01/06/2021

MBVCB. 1169320791. TRINH THI NGUYET ANH VA BUI VAN LINH UNG HO MS 4123 ANH DANG HIEU DANH AP PHU MY XA PHU QUY CAI LAY TIEN GIANG. CT tu 1017749018 TRINH THI NGUYET ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       600,000

01/06/2021

MBVCB. 1169267954. VU THI THU HIEN chuyen tien gui con Dang Nguyen Truc Quynh. CT tu 1015396595 VU THI THU HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

01/06/2021

890825. 010621. 090923. Giup anh Dang Hieu Danh ap Phu My xa Phu Quy thi xa Cai lay tinh tien Giang Ma so 4123

       100,000

01/06/2021

MBVCB. 1168724621. Ms 4123. CT tu 0501000065383 LUONG THI KIM NGAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000

01/06/2021

MBVCB. 1168715781. Chau thi quyen chuyen tien cho ma so 4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   2,000,000

01/06/2021

720560. 010621. 055915. MS 4102 - Ba Tran Thi Lan - Phu Yen FT21152633163248

       500,000

01/06/2021

177453. 010621. 054042. Do Thu Hien uh ma 4102 Tran Thi Lan

       150,000

02/06/2021

IBVCB. 1171995453. NGUYEN KIM DIEU HUONG GIUP DO MS 4123. CT tu 0011004210014 NGUYEN KIM DIEU HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000

02/06/2021

866324. 020621. 165825. Ung ho ma so 4123

       200,000

02/06/2021

659791. 020621. 150149. MS 4123 DANG HIEU DANH

       500,000

02/06/2021

274757. 020621. 121306. 4106 le nguyen anh thu

       200,000

02/06/2021

955568. 020621. 120035. 0904246366 ung ho Ma so 4123 Dang Hieu Danh FT21153340453537

       200,000

02/06/2021

MBVCB. 1170881594. MS 4123 Dang hieu danh. CT tu 1017444739 LE QUOC HIEU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   5,000,000

03/06/2021

424250. 030621. 220504. MS4106 - Le Nguyen Anh Thu - Dong Hoi Quang Binh FT21155532359720

       300,000

03/06/2021

421933. 030621. 220112. MS4123 - Dang Hieu Danh - Cai Lay Tien Giang FT21155748955708

       300,000

03/06/2021

MBVCB. 1173290813. PHAM THI PHUONG chuyen tien ung ho ma so 4115 ba vo thi tan xa hoa tien huyen Krong Pak, tinh Dak Lak. CT tu 1015793859 PHAM THI PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       100,000

03/06/2021

MBVCB. 1172951373. Ma so:4123 Dang Hieu Danh. CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   1,000,000

04/06/2021

377099. 030621. 223636. ung ho ma so 4123

       200,000

04/06/2021

029098. 040621. 162948. Huy Dang giup do ma so 4123 Dang Hieu Danh FT21155796092843

       500,000

05/06/2021

226349. 050621. 222431. Giup hoan canh Ms 4123 Dang Hieu Danh

       200,000

05/06/2021

765453. 050621. 142620. Ma so 4123- mong e tiep tuc hoc hanh FT21156859244395

         50,000

05/06/2021

059552. 050621. 080349. NGUYEN XUAN VIEN chuyen khoan ung ho ma so 4118 Ly Thi Tho me cong nhan covid Dao Thi Minh

       100,000

06/06/2021

266056. 060621. 221306. NGUYEN THI THANH XUAN chuyen tien ung ho chaus Duc Anh o Nghe An

   2,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1179444516. UNG HO MS 4123. CT tu 0821000016198 HAN THI VAN ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

06/06/2021

935615. 060621. 210021. Ma so 4119 Tran Thi Van Hong FT21158314357948

         50,000

06/06/2021

934503. 060621. 205854. Ma so 4117 Nguyem Thi Nam FT21158577017367

         50,000

06/06/2021

933611. 060621. 205741. Ma so 4125 Doan Anh Nam FT21158785457702

         50,000

06/06/2021

932853. 060621. 205639. Ma so 4125 Vu Thi Hien FT21158006635433

         50,000

06/06/2021

932144. 060621. 205540. Ma so 4126 Nguyen Thi Nhu FT21158921336681

         50,000

06/06/2021

931427. 060621. 205444. Ma so 4127 Nguyen Thi Tra My FT21158391249644

         50,000

06/06/2021

930417. 060621. 205325. Ma so 4128 FT21158641467160

         50,000

06/06/2021

MBVCB. 1179275688. Chuyen ung ho MS 4128. CT tu 0071000911083 NGUYEN QUOC HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   2,000,000

06/06/2021

MBVCB. 1179193718. Ung ho ma so 4128 chi Nguyen Thi Oanh. CT tu 0011001863512 BUI TRONG NGHIA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       500,000

06/06/2021

MBVCB. 1179077969. TRAN NHO THAI chuyen tien :ma so 4128 . Chi nguyen thi oanh ( me duc anh ). CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       150,000

06/06/2021

MBVCB. 1178713988. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ung ho 4128 me chau Duc Anh. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

         90,000

06/06/2021

516753. 060621. 121230. Ma so 4128 FT21158249635894

       500,000

06/06/2021

MBVCB. 1178594877. Ung ho Ma so 4128. CT tu 0451001325182 LAI QUANG THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178474278. DINH NHU PHAN chuyen tien ung ho MS 4128 chi Nguyen Thi Oanh ( me chau Duc Anh ) Nghe An. . CT tu 0221000032009 DINH NHU PHAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       200,000

06/06/2021

MBVCB. 1178469479. Ma so 4128- chi Nguyen Thi Oanh- me chau Duc Anh. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

       300,000

06/06/2021

MBVCB. 1178421780. VU THI HAI ANH chuyen tien ung ho MS 4128, be Tran Anh Duc. CT tu 0071000364097 VU THI HAI ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

   2,000,000

06/06/2021

045023. 060621. 092018. ma so 4128 me chau Duc Anh

   1,000,000

06/06/2021

889769. 060621. 090824. TRAN QUOC CHINH CHUYEN KHOAN QUY KHUYEN HOC VIET NAM chung tay giup do o

       200,000

06/06/2021

307427. 060621. 082910. UNG HO MA SO 4128 CHI NGUYEN THI OANH (ME CHAU DUC ANH)

       100,000

06/06/2021

080367. 060621. 073336. 4128

         50,000

06/06/2021

314005. 060621. 072504. Ong Tu Van giup cho ms 4128 chi Nguyen thi Oanh me chau Duc Anh FT21158891226308

   3,000,000

06/06/2021

036778. 060621. 064113. Ung ho ms 4128 Be Duc anh

       150,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua TK TMCP Quân đội (MB) của Quỹ Khuyến học Việt Nam từ ngày 31/05/2021 - 06/06/2021

 

31/5/2021

Bạn đọc ủng hộ mã số 4100 Ngô Van Thi

       100,000

 

Tổng cộng

33,240,000