Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 03/9

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 800,509,986 đồng.

Chi tiết danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí từ ngày 13/9 đến 19/9:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

14/9/2021

Lê Huỳnh ( 22 Hùng Vương -   HN0 giúp MS 4221

         200,000

15/9/2021

Hội phụng sự XH ( USA) giúp MS 4209 + 4210 + 4211 + 4212 + 4213 + 4214 + 4215 + 4216 + 4217 + 4218 + 4220 + 4221 + 4224 (Mỗi MS 500k) + MS 4219 + 4222 + 4223 ( Mỗi MS 1 triệu)

     9,500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021

152111. 120921. 235543. Nghiem Minh Khang UH ma so 4220 FT21256436706325

           50,000

13/09/2021

151324. 120921. 235244. Nghiem Minh Khang UH ma so 4221 FT21256101383300

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1357754309. PHUNG MINH NGOC chuyen tien ung ho dan tri ms4217. CT tu 0011004221314 PHUNG MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1357750532. Ung ho MS 4221: chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

135005. 120921. 230408. Ung ho chi Trung thi Tuyet Ma so 4221 Huyen Ngan Son Tinh Bac Kan FT21256718019838

         500,000

13/09/2021

244833. 120921. 230209. IBFT Ms 4211 chi Vo Ngoc Lan Nam Mo Duoc

         100,000

13/09/2021

130271. 120921. 225305. Le Thi Hoa ung ho ma so 4221 FT21256709420507

           50,000

13/09/2021

MBVCB. 1357729205. 4217. CT tu 0781000417404 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359892891. MS 4216. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359889313. MS 4222. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359889859. MS 4220. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359887503. MS 4217. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359878011. Ung ho ms 4220 em Dao Thi Thanh Tu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

13/09/2021

183119. 130921. 211741. Mai Thao Ck ung ho ms 4217

         300,000

13/09/2021

182985. 130921. 211635. Mai Thao Ck ung ho ms 4218

         300,000

13/09/2021

114502. 130921. 211607. Ma so 4221 chi Trung Thu Tuyet FT21257260057421

         500,000

13/09/2021

113511. 130921. 211456. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21257149596235

         500,000

13/09/2021

644516. 130921. 210402. ung ho ma so 4214

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359773175. Ma so 4222. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1359772583. Ma so 4221. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

13/09/2021

092702. 130921. 205246. Chia se voi chi Trung Thi Tuyet MS 4221. A Mi Da Phat. FT21257948001634

         400,000

13/09/2021

MBVCB. 1359735178. giup 3 ms 4200 4221 va 4222. CT tu 0071003783995 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           15,000

13/09/2021

494658. 130921. 201659. ung ho 4222

             5,000

13/09/2021

MBVCB. 1359670514. NGUYEN THI PHUC HAO TANG MS 4222. CT tu 0251002064016 NGUYEN QUOC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1359654355. xin duoc ung ho ms 4218. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359626501. HA XUAN DUONG chuyen tien ung ho gd ma so 4217, 4218 moi gd 500k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

13/09/2021

IBVCB. 1359601007. Xin ung ho ma so: 4215, 4216,   4220, 4221, 4222 (moi h/c 200k). CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

13/09/2021

014580. 130921. 193729. Gd Le Tan Thanh uh MS 2021. 249 gd a Cao Van Thanh.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21256266901922

           50,000

13/09/2021

MBVCB. 1359547250. Ung ho MS 4199 -   Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011004103240 BUI THI NGOC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1359526674. Ung ho MS 4421 - Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0011004103240 BUI THI NGOC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

13/09/2021

950013. 130921. 185032. HOANG THANH DAT Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

         150,000

13/09/2021

MBVCB. 1359494553. Tran Minh ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0291000199514 NGUYEN THI HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

602921. 130921. 184032. Ung ho ma so 4201

         700,000

13/09/2021

602590. 130921. 183927. Ung ho ma so 4203

        800,000

13/09/2021

949468. 130921. 183748. HOANG THANH DAT Ung ho ma so 4222 nguyen thi thao vy

         150,000

13/09/2021

939988. 130921. 183003. Le Thi Hoa ung ho ma so 4222 FT21256442359703

           50,000

13/09/2021

599105. 130921. 182808. Ung ho ma so 4222 Nguyen thi thao Vy

         500,000

13/09/2021

594907. 130921. 181253. Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

         500,000

13/09/2021

673322. 130921. 180350. MS 4199

         200,000

13/09/2021

038869. 130921. 175333. UNG HO MA SO 4215( CHI PHAM THI TUOI) - 130921 - 17: 53: 31 038869

         500,000

13/09/2021

584604. 130921. 174120. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13/09/2021

856848. 130921. 171706. Ung ho ms 4222 - Nguyen Thi Thao Vy FT21256510434700

        200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359205187. Ung ho Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet Na phac, Ngan son , Bac kan. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359192218. Ma so 4222. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359178985. Ung ho ma so 4222 (Nguyen Thi Thao Vy). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

13/09/2021

051574. 130921. 163213. 4222 Thao Vy Co Len

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359130621. Ma so 4222 nguyen thi thao vy. CT tu 0031001047798 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

13/09/2021

313303. 130921. 161549. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4222

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1359110123. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359105864. Ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359099278. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359094356. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

613144. 130921. 153337. PHI TUONG NGA gui 4207 chi Hoang thi Hong Tham

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1358997888. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 1013472648 TRAN LE THANH DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/09/2021

701922. 130921. 152456. Ma so 4214 FT21256413607649

           50,000

13/09/2021

MBVCB. 1358979708. Ung ho MS 4221 Chi Tuyet. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         270,000

13/09/2021

IBVCB. 1358977250. UNG HO CHI GIANG O DONG ANH HN MS 4140. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

        100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358974425. UNG HO CHI VO THI KIEU O BEN TRE MS 4146. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358971614. UNG HO CHI LE THI DAN O VINH PHUC MS 4147. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358969181. UNG HO CHI TRAN THI OANH O HAI DUONG MS 4149. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358969834. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4155 - nhuyen van dao. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358966486. UNG HO CHI THI XUAN O DAKNONG MS 4150. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358963743. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4156 - trieu van chinh. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358962755. UNG HO BA NGUYEN THI TOI O THANH HOA MS 4151. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358959998. UNG HO ONG TRAN VAN VUONG O HA NOI MS 4152. CT tu 0011000683908 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358956426. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4157 - hoang thi ha. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358950322. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4158 - ha thi lay. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

682981. 130921. 151039. Uh MS 4214 gd a Phan Duc Sinh FT21256036388085

         500,000

13/09/2021

MBVCB. 1358944369. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ms 4159 - bui thi thuy. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358921518. UNG HO MA SO 4222 NGUYEN THI THAO VY. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

13/09/2021

MBVCB. 1358915741. NGO XUAN QUANG ck ung ho ma 4217 - Doan Khac Dung. CT tu 0021000414275 NGO XUAN QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

13/09/2021

977063. 130921. 144645. UNG HO MA SO 4222 : NGUYEN THI THAO VY. CHUC EM DUOC HIEN THUC UOC MO - 130921 - 14: 46: 43 977063

     2,000,000

13/09/2021

279164. 130921. 143927. Truong Huyen ung ho ma so 4214

         500,000

13/09/2021

634826. 130921. 143144. Ung ho c phan thi huong 52 tuoi vu quang ha tinh FT21256261789826

         100,000

13/09/2021

278932. 130921. 142928. Truong Huyen Ung ho ma so 4216

         500,000

13/09/2021

MBVCB. 1358791953. Ung ho Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358788750. Ung ho Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

608970. 130921. 140738. Chuyen giup chi Nguyen Thi Huong, ma so 4182. FT21256063548659

         100,000

13/09/2021

605430. 130921. 140413. Chuyen giup em Ho Ngoc Xuan Mai, ma so 4180. FT21256111334661

         100,000

13/09/2021

158814. 130921. 135824. Ung ho MS 4211(250. 000), MS 4218(250. 000)

         500,000

13/09/2021

597899. 130921. 135639. MS 4222 NGUYEN THI THAO VY FT21256980450400

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358761999. Ma So 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

594044. 130921. 135238. MS 4221 TRUNG THI TUYET FT21256088439290

           50,000

13/09/2021

IBVCB. 1358749411. Ma So 4217 Doan Khac Dung DT 096 3389 807. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358627152. Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0031000221605 TO NGOC DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358554407. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4222 Vy. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

276729. 130921. 114944. Ma so 4222 Nguyen thi Thao Vy

     1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1358488303. ung ho cho CT Nhan ai . CT tu 1018381023 toi 1017378606 CT Nhan ai  -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

460160. 130921. 113809. Chia se kho khan cung MS 4222 FT21256032415298

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358406043. nu sinh ngheo mo coi. CT tu 0901000135211 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

116694. 130921. 110835. Ung ho ma 4217

     1,000,000

13/09/2021

115761. 130921. 110540. Ung ho ma 4218, tre co me qua doi vi covid

     1,000,000

13/09/2021

415819. 130921. 110209. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21256942677081

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1358357028. Ung ho Ma so 4222: Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

13/09/2021

0200970 4230913105 2162021fc9 a953283. 51762. 105217. UNG HO 10 MA SO TU 4209 DEN 4218 MOI MA 300. 000 VND

     3,000,000

13/09/2021

402594. 130921. 105151. Ung ho ma so 4222 FT21256207265053

         500,000

13/09/2021

400920. 130921. 105032. Ung ho ma so 4218 Chuc 2 be vuot qua kho khan FT21256376502013

     1,000,000

13/09/2021

IBVCB. 1358341245. mo coi. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358335232. mo coi. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10029290. DD: 210913. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Nga uh ms 4222

           20,000

13/09/2021

IBVCB. 1358326271. mo coi. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

398097. 130921. 104236. DO THI THU HUYEN ung ho ma so 4217 doan khac dung

         300,000

13/09/2021

IBVCB. 1358319208. mo coi . CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

13/09/2021

903237. 130921. 103443. SANHSEACO GUI MS 4222 - 130921 - 10: 34: 41 903237

           50,000

13/09/2021

MBVCB. 1358292061. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4222. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/09/2021

373411. 130921. 102832. Tung Nguyen giup ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong   - Cam on bao Dan Tri FT21256301561040

         200,000

13/09/2021

369538. 130921. 102526. Tung Nguyen giup ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet   - Cam on bao Dan Tri FT21256584641078

     1,000,000

13/09/2021

367535. 130921. 102347. Tung Nguyen giup ma so 4217 Anh Doan Khac Dung   - Cam on bao Dan Tri FT21256463430561

     1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1358223207. ung ho ma so 4221 va 4222 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

13/09/2021

Ref: PALPM10UZU1   Ref: PALPM10UZU1 LP VNM10UZU1 UNG HO CHO MA SO 4199CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM DVC: MS TRUONG NGUYEN XUAN THU

     1,000,000

13/09/2021

SHGD: 10002114. DD: 210913. BO: PHAM NHAT QUAN TUAN. Remark: 995221091354750 Ung ho nhung dua tre noi bia rung

     1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1358203291. ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358173988. Gui MS4200. CT tu 0971000005075 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

13/09/2021

MBVCB. 1358170657. Gui MS 4218. CT tu 0971000005075 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

IBVCB. 1358163724. a. CT tu 1022351475 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1358161301. a. CT tu 1021611971 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

415633. 130921. 093706. Ung ho MS 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358144080. Nu sinh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

13/09/2021

MBVCB. 1358142672. VU THI MAI ung ho ma so 4222 nguyen thi thao vy. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10014591. DD: 210913. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Thuy uh ms 4218 4220

           20,000

13/09/2021

860423. 130921. 092844. Yen Duong - UH ms 4217 gia dinh anh Dung mong 2 em be se manh khoe va binh an

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10001420. DD: 210913. BO: LE BAO SON0492091. Remark: ung ho cac MS 4215;   4214; 4213; 4212;   4211; 4210; 4199 - 1;   4206 moi MS 300k (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI

     2,400,000

13/09/2021

409734. 130921. 092015. ung ho Ma so 4221 chi trung thi tuyet

         200,000

13/09/2021

SHGD: 10019183. DD: 210913. BO: TRAN THI NGOAN. Remark: 4221 chi trung thi Tuyet

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358099438. Ung ho Ma so 4222: Nguyen Thi Thao Vy . CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

13/09/2021

SHGD: 10021933. DD: 210913. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Thuy uh ms 4221

           20,000

13/09/2021

SHGD: 10026497. DD: 210913. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4222

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358093079. Ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy 0984272189. CT tu 0251002461418 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

13/09/2021

SHGD: 10024057. DD: 210913. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4218

           50,000

13/09/2021

Ref: P3181809615Y21   Ref: P3181809615Y21 B O: LE MANH CUONG MA SO 4203 ONG MA DAC SY DVC: LE MANH CUONG

        300,000

13/09/2021

Ref: P3181807981Y21   Ref: P3181807981Y21 B O: LE MANH CUONG MA SO 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN DVC: LE MANH CUONG

         500,000

13/09/2021

SHGD: 10017234. DD: 210913. BO: LE NGOC HA. Remark: Ma so 4218 ong pham xuan thong

        100,000

13/09/2021

IBVCB. 1358069584. ma so 4222. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         120,000

13/09/2021

SHGD: 10018580. DD: 210913. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4221

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10004129. DD: 210913. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4220

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10002472. DD: 210913. BO: LE MINH DUC. Remark: Le Minh Duc ung ho ms 4216 Mong Thi Tran

         500,000

13/09/2021

SHGD: 10002448. DD: 210913. BO: LE MINH DUC. Remark: Le Minh Duc Ung ho ms 4209 Song A Nenh

         500,000

13/09/2021

SHGD: 10001670. DD: 210913. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho chi Trung Thi Tuyet MS 4221

         200,000

13/09/2021

SHGD: 10001703. DD: 210913. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho anh Doan Khac Dung MS 4217

         150,000

13/09/2021

SHGD: 10001613. DD: 210913. BO: LE THU HUONG. Remark: Ma so 4217 anh Doan Khac Dung

         250,000

13/09/2021

SHGD: 10001610. DD: 210913. BO: LE THU HUONG. Remark: Ung ho ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

         250,000

13/09/2021

SHGD: 10001451. DD: 210913. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho ong Pham Xuan Thong MS 4218

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10001367. DD: 210913. BO: LE THU HUONG. Remark: Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

         250,000

13/09/2021

MBVCB. 1358042179. Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet . CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

13/09/2021

SHGD: 10000594. DD: 210913. BO: VU HOANG LAM. Remark: Huong Thao Royal City ung ho ma so 4212

         500,000

13/09/2021

SHGD: 10000634. DD: 210913. BO: LE DUY ANH. Remark: MaiHuong ThanhThanh MinhQuan ung ho Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu dia chi Thon 6 xa Tang Thanh huyen Yen Thanh tinh Nghe An DT 0383013850

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1358031537. Ma so 4222: Nguyen Thao Vy. CT tu 0491000143270 DAO QUOC DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

13/09/2021

810399. 130921. 082949. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         500,000

13/09/2021

MBVCB. 1357995642. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4222:   Nguyen Thi Thao Vy. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

13/09/2021

808275. 130921. 082622. Ma so 4199 Chuong Trinh Kien Cuong Viet Nam

     1,000,000

13/09/2021

019217. 130921. 082507. Ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         500,000

13/09/2021

393458. 130921. 082444. Ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy Chuc con som duoc di hoc

         300,000

13/09/2021

100268. 130921. 075336. Vinh Nam ung ho ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13/09/2021

386759. 130921. 074731. GD YenMinh GD ma 4222

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1357918681. Ma so 4217 100k 4218 100k 4221 100k. CT tu 0351000803657 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1357917893. Ung ho ms 4222 - Nguyen thi Thao Vy. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

13/09/2021

MBVCB. 1357909321. Ma so 4221, chi Trung Thi Tuyet . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

13/09/2021

055653. 130921. 072318. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy Dia chi Thon Chua Thang xa Lien Thanh huyen Yen Thanh tinh Nghe An

         100,000

13/09/2021

MBVCB. 1357863420. Ung ho chi ma so 4221. CT tu 0011004389635 HA THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

IBVCB. 1357861828. a. CT tu 1020620863 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357859704. a. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357858787. a. CT tu 1020930492 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

            1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357858611. a. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357858307. a. CT tu 1021344946 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357858145. a. CT tu 1020876288 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357857356. a. CT tu 1018931514 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357857244. a. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357856590. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357857021. a. CT tu 1018975562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357855176. a. CT tu 1019973533 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357855077. a. CT tu 1016903656 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357853895. a. CT tu 0101001227706 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357852739. a. CT tu 1022355818 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357852632. a. CT tu 1022370072 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357853484. a. CT tu 0071000870443 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357853374. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357853057. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357852927. a. CT tu 1020300186 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357851785. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357851617. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357851467. a. CT tu 1020936258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357851312. a. CT tu 1021397215 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357850649. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357850938. a. CT tu 0251002769737 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357850394. a. CT tu 0071001031556 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357849589. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

           1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357849479. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

190972. 130921. 051057. Ma so 4221 chi trung thi tuyet FT21256329204862

         200,000

13/09/2021

IBVCB. 1357848621. a. CT tu 1021563168 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357847340. a. CT tu 1022362955 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357848160. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357847154. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357846680. a. CT tu 1020694073 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

IBVCB. 1357846555. a. CT tu 1022353487 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

13/09/2021

763136. 130921. 044906. Ma so 4201

         200,000

13/09/2021

MBVCB. 1357836344. 4221 ung ho chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

13/09/2021

181944. 130921. 030454. Ma so 4218 pham xuan thong dia chi thon at nien xa hoa an huyen phu hoa tinh phu yen FT21256209500976

         200,000

13/09/2021

249523. 130921. 010709. UNG HO MS 4217 -   GD ANH DOAN KHAC DUNG - HA TINH

     1,000,000

13/09/2021

373513. 130921. 005540. MS 4221 chi Trung Thi Tuyet

         100,000

13/09/2021

373425. 130921. 005319. MS 4220 Dao Thi Thanh Tu

         100,000

13/09/2021

373381. 130921. 005208. MS 4218 ong Pham Xuan Thong

         100,000

13/09/2021

373279. 130921. 004928. MS 4217 anh Doan Khac Dung

         100,000

13/09/2021

373228. 130921. 004829. MS 4216 chi Mong Thi Tran

         100,000

13/09/2021

373196. 130921. 004742. MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

         100,000

13/09/2021

373134. 130921. 004641. MS 4214 em Phan Duc Sinh

         100,000

13/09/2021

346337. 130921. 003856. ZP5VQC173D7N 210913000006040 Gui ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

         100,000

13/09/2021

653692. 130921. 214254. ung ho em nguyen thi thao vy ms 4222

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10001895. DD: 210913. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI MA SO 4222

         100,000

13/09/2021

530193. 130921. 124336. Ung ho MS 4215, chi Pham Thi Tuoi, tinh Bac Lieu. Cam on bao Dan Tri rat nhieu FT21256510513802

     1,000,000

13/09/2021

SHGD: 10006994. DD: 210913. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4222(500. 000), 4221(500. 000), 4220(500. 000), 4219(600. 000), 4217(600. 000), 4216(500. 000), 4215(500. 000)

     3,700,000

13/09/2021

IBVCB. 1358250926. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1, ngo 81 Lang Ha, Ba Dinh,   Ha Noi giup do MS: 4217 Ha Tinh, 4218 Phu Yen, 4221 Bac Kan. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         600,000

13/09/2021

SHGD: 10008499. DD: 210913. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Ho tro chi Mong Thi Tran, ma so 4216

         300,000

13/09/2021

SHGD: 10008485. DD: 210913. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Ho tro ong Pham Xuan Thong, ma so 4218

       300,000

13/09/2021

SHGD: 10000568. DD: 210913. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI TANG MA SO 4220

         100,000

13/09/2021

SHGD: 10000641. DD: 210913. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI T ANG MA SO 4221

         100,000

13/09/2021

250481. 130921. 083515. Ung ho ma so 4221 FT21256703135786

           50,000

13/09/2021

246940. 130921. 083039. Ung ho ma so 4220 FT21256569962222

           50,000

13/09/2021

383291. 130921. 071628. Ms 4221 chi Trung Thi Tuyet

         100,000

14/09/2021

167689. 140921. 222541. Ma so 4204 chi Nguyen Thi Huoi FT21258976977006

         100,000

14/09/2021

166546. 140921. 222351. Ma so 4203 ong Ma Dac Sy FT21258378893450

         100,000

14/09/2021

165690. 140921. 222228. Ma so 4201 ong Nguyen Dang Luan FT21258019132020

         100,000

14/09/2021

164286. 140921. 222016. Ma so 4223 em Tran Van Tuan FT21258057060766

         100,000

14/09/2021

933835. 140921. 221850. Vietcombank; 1017378606; DO VAN HIEP chuyen khoan ung ho so 4194 em Dinh Thi Minh Trang

           90,000

14/09/2021

921825. 140921. 221525. Vietcombank; 1017378606; DO VAN HIEP chuyen khoan ung ho so 4198 em Nguyen Thi Hieu

         100,000

14/09/2021

916837. 140921. 221349. Vietcombank; 1017378606; DO VAN HIEP chuyen khoan ung ho so 4220 em Dao Thi Thanh Tu

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361967730. Ma 4223 em tran van tuan. CT tu 0071000704263 NGUYEN THANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361965193. Ma 4217 anh doan khac dung. CT tu 0071000704263 NGUYEN THANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

123700. 140921. 220221. Ung ho ma so 4200.

         100,000

14/09/2021

123474. 140921. 220115. Ung ho ma so 4217.

         100,000

14/09/2021

951917. 140921. 215112. Ma so 4224 em Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021

428142. 140921. 213437. MA SO 4223: EM TRAN VAN TUAN. CHUC EM SOM DAT GIAC MO DAI HOC

         500,000

14/09/2021

416854. 140921. 212641. ung ho ms 4223 e Tran Van Tuan

         100,000

14/09/2021

113878. 140921. 211321. ung ho benh nhan xom chay than ma so 4200 FT21258883205014

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1361832200. Ma so 4223. Em Tran Van Tuan. CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/09/2021

933459. 140921. 203803. 4214

         100,000

14/09/2021

933200. 140921. 203712. 4213

         100,000

14/09/2021

076573. 140921. 203428. Ung ho MS 4223 Tran Van Tuan FT21257052660543

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361802466. Ung ho Ma so 4201: Ong Nguyen Dang Luan (ong ngoai chau Trang) huyen Dong Son - Thanh Hoa. CT tu 0011004032512 VU THI NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

053155. 140921. 201134. MS 4223 TRAN VAN TUAN FT21257100657307

           50,000

14/09/2021

MBVCB. 1361756122. MS 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

14/09/2021

924861. 140921. 200920. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361747463. MS 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

14/09/2021

043179. 140921. 200159. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4217 FT21257293904862

         500,000

14/09/2021

041994. 140921. 200048. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4216 FT21257808136011

         500,000

14/09/2021

041096. 140921. 195959. Ung ho ms 4218 Pham Xuan Thong FT21257690788001

         100,000

14/09/2021

040273. 140921. 195914. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4214 FT21257979867213

         500,000

14/09/2021

349061. 140921. 195735. Giup ma so 4223

         100,000

14/09/2021

038291. 140921. 195719. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4222 FT21257084000804

         500,000

14/09/2021

036682. 140921. 195547. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4223 FT21257690770082

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1361725606. MS 4223. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361725937. MS 4221. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

401467. 140921. 192713. ma so 4223 mong e co du tien de tiep uoc mo, xin gop 1 chut rat it

         100,000

14/09/2021

398649. 140921. 192237. ma so 4221: cua it long nhieu, mong gia dinh vuot qua

         100,000

14/09/2021

757873. 140921. 191827. Chuyen tien ung ho e phan duc sinh

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1361633732. giup do 4220. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361628630. giup do 4222. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

230759. 140921. 190755. nhaahn ung ho ms 4223

         300,000

14/09/2021

MBVCB. 1361624956. giup do 4223. CT tu 0061001098189 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

946096. 140921. 183216. Le Thi Hoa ung ho ma so 4223 FT21257018379334

           50,000

14/09/2021

205337. 140921. 182818. ung ho ma so 4223 tran van tuan

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361499018. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien Ung ho Ma so 4223:   em Tran Van Tuan. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

174438. 140921. 175410. ung ho 4223

             5,000

14/09/2021

173216. 140921. 175335. ung ho 4222

             5,000

14/09/2021

MBVCB. 1361411141. Ma so 4223 Tran Van Tuan. CT tu 1018014454 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

       300,000

14/09/2021

876705. 140921. 172850. Ma so 4223 - chuc em hoc thanh tai FT21257414075127

         200,000

14/09/2021

067522. 140921. 165643. ung ho ma so 4223. chuc Tuan thuc hien duoc giac mo nhe

         200,000

14/09/2021

829570. 140921. 165234. Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan FT21257954120020

         100,000

14/09/2021

818459. 140921. 164428. HA THI DU Ung ho ma so 4222 NGUYEN THI THAO VY FT21257740228076

         300,000

14/09/2021

MBVCB. 1361294748. Ms 4217 Anh Doan Khac Dung Ha Tinh . CT tu 0591000388128 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

14/09/2021

813764. 140921. 164056. HA THI DU Ung ho ma so 4223 em TRAN VAN TUAN FT21257914383165

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1361254217. Ma so 4215 -   Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361246122. Ma so 4221 -   Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361242875. Ma so 4217 -   Anh Don Khac Dung. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361238802. Ma so 4216 - Chi Mong Thi Tran. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361233852. Ma so 4214 - Em Phan Duc Sinh. CT tu 0491000040301 VU THI LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361222744. Binh thuong. CT tu 0141000877185 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361220452. Trieu Mai Lan ung ho Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

14/09/2021

MBVCB. 1361211508. Pham Hoang Phuc ho tro Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung. CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361195851. DO THI THAO chuyen tien ung ho ms 4223. CT tu 0031000143521 DO THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/09/2021

MBVCB. 1361188560. Pham Hoang Tung ung ho Ma so 4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

14/09/2021

MBVCB. 1361182863. DANG HONG DIEP ung ho MS 4201. CT tu 0021000396646 DANG HONG DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361113658. MS 4207. CT tu 0011002050933 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361105366. MS 4215. CT tu 0011002050933 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361101679. MS 4221 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

14/09/2021

MBVCB. 1361100164. MS 4218. CT tu 0011002050933 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361083801. VU THI MAI ung ho ma so 4223 e tran van tuan. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361078503. ung ho ong pham xuan thong ma so 4218. CT tu 0011004193479 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

         200,000

14/09/2021

IBVCB. 1361071004. Ung ho ma so 4218 : ong Pham Xuan Thong. CT tu 0031000169741 BUI THI BICH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1361052628. Ung ho MS 4223, em Tuan o Thanh Hoa. CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361049922. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361047052. Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1361041780. Ma so 4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

793456. 140921. 150114. Ung ho MS 4223

         100,000

14/09/2021

675564. 140921. 145520. Chia se kho khan cung ms 4223 FT21257213641640

         100,000

14/09/2021

809548. 140921. 143810. Ung ho MS 4223 Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021

IBVCB. 1360944747. Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0071001022260 PHAM THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

SHGD: 10016332. DD: 210914. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

14/09/2021

614884. 140921. 135741. Ms 4223 - Tran Van Tuan FT21257083049872

         100,000

14/09/2021

614210. 140921. 135657. Ms 4222 - Nguyen Thi Thao Vy FT21257775186685

         100,000

14/09/2021

613451. 140921. 135614. Ms 4221 - Trung Thi Tuyet FT21257210720023

       100,000

14/09/2021

612358. 140921. 135505. Ms 4220 - Dao Thanh Tu FT21257545648892

         100,000

14/09/2021

611379. 140921. 135401. Ms 4218 - Pham Xuan Thong FT21257455119241

         100,000

14/09/2021

610516. 140921. 135301. Ms 4217 - Doan Khac Dung FT21257195580115

         100,000

14/09/2021

609712. 140921. 135206. Ms 4216 - Mong Thi Tran FT21257259607892

         100,000

14/09/2021

609123. 140921. 135127. Ms 4215 - Pham Thi Tuoi FT21257319098145

         100,000

14/09/2021

IBVCB. 1360892286. NGUYEN THI HOANG NGA chuyen khoan em tran van tuan ma 4223,   thon tan hai, xa hailoc, huyen hau loc, tinh thanh hoa. CT tu 0481000188043 NGUYEN THI HOANG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

14/09/2021

608310. 140921. 135035. Ms 4214 - Phan Duc Sinh FT21257435260629

         100,000

14/09/2021

607396. 140921. 134939. Ms 4213 - Pham Thi Thuong FT21257374305040

         100,000

14/09/2021

606660. 140921. 134849. Ms 4212 - Nguyen Thi Xuan Hoa FT21257683355767

         100,000

14/09/2021

605479. 140921. 134734. 4211 - Vo Ngoc Lan FT21257285597891

         100,000

14/09/2021

604545. 140921. 134633. Ms 4210 - Nguyen Thi Kim Anh FT21257570037354

         100,000

14/09/2021

SHGD: 10015437. DD: 210914. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Thuy uh ms 4223 Nam MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           20,000

14/09/2021

603844. 140921. 134547. Ms 4209 - Song A Nenh FT21257997490730

         100,000

14/09/2021

603150. 140921. 134502. Ms 4208 - Vi Thi Huong FT21257072359301

         100,000

14/09/2021

602072. 140921. 134349. Ms 4207 - Hoang Thi Hong Tham FT21257515392404

         100,000

14/09/2021

601324. 140921. 134258. Ms 4206 - Truong Thi Le FT21257112029303

         100,000

14/09/2021

600428. 140921. 134156. Ms 4205 - Hoang Thi Thuyet FT21257599525505

         100,000

14/09/2021

599386. 140921. 134047. Ung ho MS 4223 Em Tran Van Tuan FT21257557522290

         100,000

14/09/2021

599161. 140921. 134033. Ms 4204 - Nguyen Thi Huoi FT21257519749401

         100,000

14/09/2021

598200. 140921. 133928. Ms 4203 - Ma Dac Sy FT21257683317607

         100,000

14/09/2021

597249. 140921. 133823. Ms 4202 - Vo Trung Hung FT21257082788595

         100,000

14/09/2021

592527. 140921. 133303. Ms 4201 - Nguyen Dang Luan FT21257495895770

         100,000

14/09/2021

589836. 140921. 132953. Ms 4198 - Nguyen Thi Hieu FT21257975240109

         100,000

14/09/2021

589134. 140921. 132904. Ms 4197 - Phan Thi Hong Chuyen FT21257519701655

         100,000

14/09/2021

588162. 140921. 132756. Ms 4196 - Nguyen Van Tan FT21257678483981

         100,000

14/09/2021

587434. 140921. 132707. Ms 4195 - Dao Thi Hue FT21257515324103

         100,000

14/09/2021

586736. 140921. 132618. Ms 4194 - Dinh Thi Minh Trang FT21257600270801

        100,000

14/09/2021

585682. 140921. 132504. Ms 4193 - Tran Cong Nha FT21257204262815

         100,000

14/09/2021

584770. 140921. 132355. Ms 4192 - xom chay than FT21257056702880

         100,000

14/09/2021

787442. 140921. 132156. Ung ho ma so 4223

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360818321. Ma so 4223 e Tran Van Tuan. CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

IBVCB. 1360807615. UNG HO MA SO 4223 EM TUAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

14/09/2021

497651. 140921. 125237. Ma so 4223: Em Tran Van Tuan

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360770423. NGUYEN THI HOAN chuyen tien ung ho MS 4223 Tran Van Tuan. CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360695181. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4223 em Tuan. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

171549. 140921. 114939. Giup do ma so 4223

         100,000

14/09/2021

758276. 140921. 113704. Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan mong em co gang vuot qua kho khan

         300,000

14/09/2021

IBVCB. 1360628203. ung ho 4207 4208 4209 4216 4217 4218 moi ms 100 k. CT tu 0071001073934 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         600,000

14/09/2021

479881. 140921. 111532. ISL20210914111528808 - ung ho MS 4223 em Tran Van Tuan 0385712883

         500,000

14/09/2021

314158. 140921. 111231. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4223

         100,000

14/09/2021

216589. 140921. 110830. uh phanducsinh. ma so 4214

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360546154. Ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214 . CT tu 0011004239229 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

14/09/2021

440120. 140921. 105627. Nghiem Minh Khang UH ma so 4222 FT21257621966873

           50,000

14/09/2021

439003. 140921. 105527. Nghiem Minh Khang UH ma so 4223 FT21257130073035

           50,000

14/09/2021

MBVCB. 1360532465. Ung ho MS4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360529594. VO DUC NAM chuyen tien ung ho MS 4223. CT tu 1013570586 VO DUC NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

14/09/2021

052497. 140921. 104518. DOAN HAI YEN UNG HO 4223

         500,000

14/09/2021

423195. 140921. 104123. Chuyen giup e Pham Thi Thuan, ma so 4186. FT21257409024561

         100,000

14/09/2021

245071. 140921. 104009. ung ho ma so 4223

           10,000

14/09/2021

421508. 140921. 103954. Chuyen giup e Nguyen Thi Mai, ma so 4185. FT21257715549923

         100,000

14/09/2021

417958. 140921. 103647. Chuyen giup chi Pham Thi Thuy, ma so 4184. FT21257974531309

         100,000

14/09/2021

417764. 140921. 103637. Ong Tu Van giup do ms 4223 Tran Van Tuan FT21257195804705

     3,000,000

14/09/2021

416525. 140921. 103530. Chuyen giup em Nguyen Thi Ngoc Anh, ma so 4183. FT21257256460210

         100,000

14/09/2021

Ref: PALPM10V4UU   Ref: PALPM10V4UU LP VNM10V4UU DONG GOP TU THIEN 4220: 500K, 4218: 500K, 4217:   500K, 4216: 500K, 4213:   500K, 4201: 1000K DVC: MR LE TIEN DUNG

     3,500,000

14/09/2021

563164. 140921. 101028. gia dinh ung ho ms 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221 moi hoan canh 500k

     6,000,000

14/09/2021

144201. 140921. 100359. SANHSEACO GUI MS 4223 - 140921 - 10: 03: 57 144201

           50,000

14/09/2021

379206. 140921. 100124. Ung ho truong hop 4221 FT21257079853584

         100,000

14/09/2021

140196. 140921. 095627. UNG HO MA 4221

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360382364. ung ho ma so 4223. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360378029. Ma so 4222: Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0931004181767 VIEN MINH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/09/2021

457705. 140921. 094604. vu anh thu ung ho ms4223

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360366389. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4223:   Em Tran Van Tuan. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

14/09/2021

MBVCB. 1360342115. HOANG NGOC PHUONG chuyen tien giup do chau Tuan o Thanh Hoa. . CT tu 0491000049454 HOANG NGOC PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/09/2021

344067. 140921. 092637. Ung ho em Tran Van Tuan duoc di hoc FT21257915919530

         300,000

14/09/2021

MBVCB. 1360320824. Ung ho HC Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0611000188101 CHU THANH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/09/2021

131709. 140921. 092447. Mai Thao Ck ung ho ms 4223

         300,000

14/09/2021

452562. 140921. 092056. Ung ho MS 4223 Tran Van Tuan

         300,000

14/09/2021

336278. 140921. 091842. LINH QUY UNG HO MA SO 4223 TRAN VAN TUAN FT21257318080668

         200,000

14/09/2021

546947. 140921. 091733. Ung ho ma so 4223

         200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360283523. ms 4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360281802. cau hoc tro giac mo dai hoc. CT tu 0601000458804 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

14/09/2021

IBVCB. 1360274698. a. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 140921. SH: 10007714. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 4222 NGUYEN THI THAO VY THON CHUA THANG, XA LIEN THANH, HUYEN YEN THANH, TINH NGHE AN MOBILE 0984272189

         300,000

14/09/2021

IBVCB. 1360265709. Ung ho Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/09/2021

MBVCB. 1360265064. ung ho ma so 4223 em tran van tuan dia chi thon tan hai xa hai loc, hau loc,   thanh hoa. CT tu 0011000768600 NGUYEN HONG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360259718. MA SO 4223 EM TRAN VAN TUAN. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

14/09/2021

IBPS/SE: 01310001. DD: 140921. SH: 10007610. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 4223: TRAN VAN TUANTHON TAN HAI, XA HAI LOC,   HUYEN HAU LOC, TINH THANH HOA

         300,000

14/09/2021

IBVCB. 1360257366. a. CT tu 1021400964 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360255137. a. CT tu 1021611643 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360252785. a. CT tu 1021336371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360249646. Ma so 4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0121000947151 LE MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/09/2021

IBVCB. 1360250694. a. CT tu 1021336155 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360249969. MS 4223 Tran Van Tuan. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

14/09/2021

702854. 140921. 085226. Ung ho ms 4223

         500,000

14/09/2021

IBVCB. 1360248507. a. CT tu 1021646363 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360243896. a. CT tu 1020595562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360241254. Ung ho Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

14/09/2021

IBVCB. 1360235995. a. CT tu 1022346021 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360232634. a. CT tu 1022352815 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

031853. 140921. 084333. NGUYEN THI MAI ANH Thi uy Pho Yen Thai Nguyen CK BAO DIEN TU DAN TRI ms 4223 em Tran Van Tuan

         500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360220993. Limzim ung ho ms 4217 a Doan Khac Dung. CT tu 0031000245376 DAO QUANG HUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

14/09/2021

IBVCB. 1360221935. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360219866. a. CT tu 1018931514 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

SHGD: 10007642. DD: 210914. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4223

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360213662. MS4223 MS4222 MS4221. CT tu 0461004000561 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

14/09/2021

148532. 140921. 083233. Ma so 4223 Em Tran Van Tuan Dia chi Thon Tan Hai xa Hai Loc huyen Hau Loc tinh Thanh Hoa

         100,000

14/09/2021

021309. 140921. 083131. Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

         500,000

14/09/2021

093749. 140921. 082614. Vinh Nam ung ho ms 4223 Tran Van Tuan

         100,000

14/09/2021

IBVCB. 1360198752. a. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360197448. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360195265. a. CT tu 0251002769737 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360194123. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360190454. a. CT tu 0041000389286 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360187514. a. CT tu 1021344946 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

984789. 140921. 081859. ung ho ma so 4223: em Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021

IBVCB. 1360185465. a. CT tu 1019823169 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360184126. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360182490. a. CT tu 1020595610 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360180461. PHAM GIA MINH transfer ung ho chau Tran van Tuan Hau loc Thanh hoa hoc DAI HOC. CT tu 0021000562373 PHAM GIA MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

14/09/2021

IBVCB. 1360180630. a. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360179255. a. CT tu 1020930492 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360176623. a. CT tu 1020620863 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360176154. 4223: Tran Van Tuan. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360169672. Cau hoc tro. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

14/09/2021

IBVCB. 1360166041. a. CT tu 1016903656 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360164969. a. CT tu 0071000870443 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360160862. ung ho Ma so 4223. em Tran Van Tuan. CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

14/09/2021

IBVCB. 1360155782. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360154688. a. CT tu 1020936258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360153826. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

113446. 140921. 075735. Ung ho Tran Van Tuan MS 4233

         500,000

14/09/2021

IBVCB. 1360152831. a. CT tu 1022354883 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360150570. a. CT tu 0101001227706 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360150107. a. CT tu 1022355818 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360148557. a. CT tu 1022362955 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360139893. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360138802. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360134938. a. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360127552. MS 4221 chi Trung Thi Tuyet 0961952763. CT tu 1015937608 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

14/09/2021

IBVCB. 1360124202. a. CT tu 1022370072 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360121291. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360118791. a. CT tu 1021443095 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360115645. a. CT tu 1021397215 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360115234. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360111678. a. CT tu 1022351475 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360110976. a. CT tu 1021611971 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360105954. a. CT tu 1022372371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

IBVCB. 1360104087. A. CT tu 9582072002 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

14/09/2021

MBVCB. 1360103143. ung ho ma so 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0671000433046 TRAN HOANG VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

14/09/2021

IBVCB. 1360102992. a. CT tu 1021707755 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

            1,000

14/09/2021

253026. 140921. 065516. Dang Thu Thuy giup ma so 4221 - chi Trung Thi Tuyet FT21257640594600

           50,000

14/09/2021

242897. 140921. 055004. Lai Tra My ung ho MS4218 FT21257194840995

         100,000

14/09/2021

221542. 140921. 012437. UH Ms 4222 FT21257140249067

         500,000

14/09/2021

IBVCB. 1360000275. Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 1091000002014 HA CONG DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

14/09/2021

MBVCB. 1359987134. UH ms 4221 chi Trung Thi Tuyet - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

14/09/2021

203953. 130921. 235640. Ma so 4221 -   c Trung Thi Tuyet - chua phu ho cho gia dinh chi Amen FT21257501102290

         500,000

14/09/2021

031832. 140921. 195103. Ung ho ma so 4222 FT21257584436697

           50,000

14/09/2021

027168. 140921. 194643. Ung ho ma so 4223 FT21257113190019

           50,000

14/09/2021

573418. 140921. 164540. giup ms 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223.

     6,000,000

14/09/2021

826524. 140921. 152432. Ung ho ma 4223

         500,000

14/09/2021

218515. 140921. 145556. moi ms 200k: 4222 4223

         400,000

14/09/2021

110225. 140921. 144334. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong Dia chi Thon An Nien,   xa Hoa An, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen Dien

         100,000

14/09/2021

109861. 140921. 144219. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan (ong ngoai chau Trang) Dia chi thon Luu Tu, xa Dong Hoa, huyen Don

         100,000

14/09/2021

109546. 140921. 144120. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu Dia chi Thon 6, xa Tang Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An Dien th

         100,000

14/09/2021

109247. 140921. 144014. Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet Dia chi Thon Na Lam,   thi tran Na Phac, huyen Ngan Son, tinh Bac Kan

         100,000

14/09/2021

108813. 140921. 143850. Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy Dia chi Thon Chua Thang,   xa Lien Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe

         100,000

14/09/2021

108450. 140921. 143739. Ma so 4223 Em Tran Van Tuan Dia chi Thon Tan Hai,   xa Hai Loc, huyen Hau Loc, tinh Thanh Hoa DT 03

         100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360955360. Ung ho ms 4221 - 4222 - 4223 moi ms 50k cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

14/09/2021

750014. 140921. 092917. Ung ho ma 4207 chi hoang thi hong tham

         200,000

14/09/2021

SHGD: 10000375. DD: 210914. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI CHO MA SO 4223

        100,000

15/09/2021

197659. 140921. 232856. Nho dantri gui den ma so 4223 FT21258613008996

         100,000

15/09/2021

636079. 140921. 231309. Ung ho em Tran Van Tuan 4223

         500,000

15/09/2021

085846. 140921. 225847. MA SO 4223

         200,000

15/09/2021

IBVCB. 1364248472. Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

15/09/2021

709644. 150921. 214121. Ung ho ba Nguyen Thi Huong MS 4224

         150,000

15/09/2021

106188. 150921. 212529. Ung ho ma so 4224

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1364048495. ung ho gd ba: Nguyen Thi Huong, ms:   4224. CT tu 0451000444637 NGUYEN THI ANH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

15/09/2021

133453. 150921. 201308. Ung ho ma so 4224, nguyen thi huong. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21258143053403

     2,000,000

15/09/2021

132624. 150921. 201229. Dang Thu Thuy giup ma so 4224 - ba Nguyen Thi Huong FT21258236489061

           50,000

15/09/2021

IBVCB. 1363938021. UNG HO MA SO 4424 BA HUONG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

15/09/2021

563806. 150921. 193117. MS 4223 - 150921 - 19: 31: 01 563806

         250,000

15/09/2021

563317. 150921. 192933. MS 4224 - 150921 - 19: 29: 31 563317

         250,000

15/09/2021

075817. 150921. 192319. Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan FT21258378213643

     1,000,000

15/09/2021

073759. 150921. 192136. Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet FT21258435782673

     1,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1363841467. Ung ho ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0301000360116 PHAM THI ANH THEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363832135. 4224: Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0731000647891 NGUYEN CONG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

001298. 150921. 182151. Ung ho cho 2 be ma so 4218 FT21258054960581

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1363715626. Uh ms 4224 ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

15/09/2021

039256. 150921. 181246. ung ho chi Nguyen Thi Huong. MS 4224

         100,000

15/09/2021

152212. 150921. 055246. Ung ho MS 4224 ba Nguyen Thi Huong

           50,000

15/09/2021

MBVCB. 1363660683. Ma so 4192: Benh nhan xom chay than. CT tu 0011004276894 DANG HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1363593704. Ma so 4224. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363556882. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4224 (ba Nguyen Thi Huong). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/09/2021

182389. 150921. 170944. ung ho MS 4224 fNguyen Thi Huong

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1363515528. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4224 Ba Huong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

533835. 150921. 164636. DONG GOP CHO MA 4224 - BA NGUYEN THI HUONG - H TUYEN HOA QUANG BINH

         500,000

15/09/2021

IBVCB. 1363478862. Ma so 4222 Chuc em hoc tot Adidaphat. CT tu 0531002467592 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

IBVCB. 1363468318. Ma so 4223 Chuc em hoc tot Adidaphat. CT tu 0531002467592 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

IBVCB. 1363459575. Ma so 4224 Chuc moi dieu tot lanh Adidaphat. CT tu 0531002467592 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

164691. 150921. 162816. ung ho ma so 4223 em tran van tuan

         200,000

15/09/2021

850108. 150921. 160331. Dao Hai Ly ung ho ma so 4215 FT21258017920083

         500,000

15/09/2021

938628. 150921. 160207. ung ho ma so 4224

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1363320851. Lai van dao ung ho MS 4221 Trung Thi Tuyet. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/09/2021

SHGD: 10000475. DD: 210915. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000013305700]HO TRO MA SO 4218: ONG PHAM XUAN THONG

         200,000

15/09/2021

SHGD: 10000466. DD: 210915. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [2100000013305626]HO TRO MA SO 4224: BA NGUYEN THI HUONG

         200,000

15/09/2021

780159. 150921. 154501. Chia se kho khan cung ms 4224 B Nguyen Thi Huong FT21258581633800

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363290970. ms 4224 Nguyen Thi Huong Tuyen Hoa Quang Binh. CT tu 0021001707521 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

        100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363287439. ms 4223 tran van tuan hau loc thanh hoa. CT tu 0021001707521 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363282699. ms4222 nguyen thi thao vy yen thanh nghe an. CT tu 0021001707521 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

316511. 150921. 153403. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4224

         100,000

15/09/2021

759436. 150921. 153030. Ung ho ms 4223 - Tran Van Tuan FT21258330313706

         200,000

15/09/2021

755070. 150921. 152724. Ung ho ma so 4224 FT21258366485707

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1363209192. Lai van dao ung ho MS 4216 Mong Thi Tran. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1363201901. Lai van dao ung ho MS 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1363194222. Lai van dao ung ho MS 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1363184315. Lai van dao ung ho MS 4224 Nguyen Thi Huong. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

126692. 150921. 145842. ung ho chj Nguyen Thi Huoi ma so 4204

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1363122566. Ung ho chau Pham Thi Thuong, ma so 4213. CT tu 0451001488925 BUI THI HAU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

MBVCB. 1363120571. Ung ho ma so 4209. CT tu 1019417426 TRAN THI LUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

MBVCB. 1363095063. UH ma so 4224 nguyen thi huong. CT tu 0351000730255 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

IBVCB. 1363043571. Ma so 4204: Chi Nguyen Thi Huoi??Dia chi: Ap 1,   thi tran Ganh Hao, huyen Dong Hai, tinh Bac Lieu. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

IBVCB. 1363036661. Ma so 4214:   Em Phan Duc Sinh??Dia chi: Thon 1, xa Tho Dien, huyen Vu Quang, tinh Ha Tinh. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

IBVCB. 1363027432. Ma so 4224: Ba Nguyen Thi Huong??Dia chi: Thon 4,   xa Duc Hoa, huyen Tuyen Hoa, tinh Quang Binh. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

IBVCB. 1362998140. chuyen nguyen thi huong ma 4224 dia chi thon 4, xa duc hoa, huyen tuyen hoa , tinh quang binh. CT tu 0481000188043 NGUYEN THI HOANG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

15/09/2021

971630. 150921. 131605. Ma so 4224 -   - Ba Nguyen Thi Huong

         500,000

15/09/2021

859319. 150921. 131122. Vietcombank; 1017378606; 4214 uh me con em sinh

           10,000

15/09/2021

595720. 150921. 130925. Ung ho 4218 Pham Xuan Thong FT21258997138049

         100,000

15/09/2021

425338. 150921. 130833. Ung ho gia dinh Ba Nguyen Thi Huong Dia chi Thon 4 xa Duc Hoa huyen Tuyen Hoa tinh Quang Binh Dien thoai 0948 207 306 Ma so 4224

     1,000,000

15/09/2021

592881. 150921. 130622. Ung ho ma so 4203 Ma Dac Sy FT21258515249601

         100,000

15/09/2021

589260. 150921. 130235. Mung ho ma so 4201 Nguyen Dang Luan FT21258016690087

         200,000

15/09/2021

585621. 150921. 125845. Ung ho ma so 4224 Nguyen Thi Huong FT21258913652626

         100,000

15/09/2021

086570. 150921. 125514. Ung ho ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong mong Ba co gang vuot len cuoc song khac nghiet

       300,000

15/09/2021

739483. 150921. 125100. Vietcombank; 1017378606; 4215 uh anh chi tiep tuoi

           10,000

15/09/2021

576233. 150921. 124907. Ms 4223 Tran Van Tuan FT21258881528990

         100,000

15/09/2021

490988. 150921. 124241. MA SO 4215 -   CHI PHAM THI TUOI

         300,000

15/09/2021

490537. 150921. 123933. MA SO 4218 -   ONG PHAM XUAN THONG

         300,000

15/09/2021

MBVCB. 1362875546. Ung ho ong Ma Dac Si ms 4203. CT tu 0011004185769 NGUYEN MINH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

IBVCB. 1362767486. 4205 den 18 4224 ung ho 200k cho 1 hoan canh. CT tu 0071002666418 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     3,000,000

15/09/2021

500867. 150921. 113928. Ms4224 - Ba Nguyen Thi Huong FT21258382747634

           50,000

15/09/2021

MBVCB. 1362676059. ung ho ma so 4223 va 4224 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

15/09/2021

MBVCB. 1362660254. ms 4224. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           20,000

15/09/2021

188047. 150921. 104522. UNG HO CHI NGUYEN THI HUONG MS 4224 THON 4 XA DUC HOA,   H. TUYEN HOA, QUANG BINH

         200,000

15/09/2021

040588. 150921. 104508. Ung ho Ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong

         300,000

15/09/2021

428380. 150921. 104038. ung ho nhan ai Ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong FT21258932750183

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362575500. Ung ho ma so 4217. CT tu 0711000229399 DUONG THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362572193. Ung ho ma so 4220. CT tu 0711000229399 DUONG THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362567877. ung ho gia dinh ba huong. CT tu 0301000342912 VU HOANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

MBVCB. 1362567301. VU THI MAI ung ho ma so 4224. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362564905. Ung ho ma so 4223. CT tu 0711000229399 DUONG THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362558494. Ung ho ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0101001112961 NGUYEN CANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

408077. 150921. 102357. Chuyen giup benh nhan xom chay than, ma so 4192. FT21258454438293

         200,000

15/09/2021

404779. 150921. 102111. Chuyen giup chi Tran Thi Hoa, ma so 4191. FT21258977908372

         100,000

15/09/2021

401681. 150921. 101835. Chuyen giup chi Pham Thi Thuan, ma so 4188. FT21258803616632

         200,000

15/09/2021

399381. 150921. 101642. Chuyen giup ba Nguyen Thi Hoi, ma so 4187. FT21258663267074

         100,000

15/09/2021

397776. 150921. 101517. Quy khung long giup do 4200 FT21258812637817

         100,000

15/09/2021

396605. 150921. 101419. Quy khung long giup do 4224 FT21258087124309

         100,000

15/09/2021

305963. 150921. 100825. ung ho ma so 4224

           20,000

15/09/2021

715356. 150921. 100543. Chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Huong ma so 4224

           30,000

15/09/2021

MBVCB. 1362504457. VU THI HAI YEN ung ho ms 4224. CT tu 0711000233699 VU THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362480647. ms 4224 ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362477588. Noi dau. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

15/09/2021

264179. 150921. 095044. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4224 ba NGUYEN THI HUONG

         100,000

15/09/2021

365792. 150921. 094645. Ma so 4224 ba nguyen thi huong FT21258082019400

         200,000

15/09/2021

361752. 150921. 094254. Ong Tu Van giup do ms 4224 Nguyen Thi Huong FT21258050430338

     5,000,000

15/09/2021

637304. 150921. 094004. ung ho ba nguy thi huong ma so 4224

         100,000

15/09/2021

103628. 150921. 093945. Trang Hoang ung ho MS 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         200,000

15/09/2021

103492. 150921. 093834. Trang Hoang ung ho MS 4223 Tran Van Tuan

         250,000

15/09/2021

103282. 150921. 093717. Trang Hoang ung ho MS 4199 Kien Cuong VN

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362438293. MS: 4224. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

103344. 150921. 093536. Trang Hoang ung ho MS 4216

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362431547. Ung ho MS 4224 Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

15/09/2021

102874. 150921. 093430. Trang Hoang ung ho MS 4218

         150,000

15/09/2021

103050. 150921. 093314. Trang Hoang ung ho MS 4221

         100,000

15/09/2021

102818. 150921. 093204. Trang Hoang ung ho MS 4224

         100,000

15/09/2021

102763. 150921. 093043. Trang Hoang ung ho MS 4217

         100,000

15/09/2021

378088. 150921. 092823. SANHSEACO GUI MS 4224 - 150921 - 09: 28: 21 378088

           50,000

15/09/2021

MBVCB. 1362408936. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4224:   Ba Nguyen Thi Huong. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

15/09/2021

IBPS/SE: 79310001. DD: 150921. SH: 10005826. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 4221: TRUNG THI TUYET THON NA LAM, THI TRAN NA PHAC, HUYEN NGAN SON, TINH BAC KAN MOBILE 0961952763

         300,000

15/09/2021

MBVCB. 1362401415. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4224. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

15/09/2021

MBVCB. 1362400556. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4223. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

15/09/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 150921. SH: 10004767. BO: NGUYEN DUC HIEU. UNG HO MA SO 4218: PHAM XUAN THONG THON AN NIEN, XA HOA AN,   HUYEN PHU HOA, TINH PHU YEN MOBILE: 0935. 651. 551

         300,000

15/09/2021

004734. 150921. 090459. ung ho ma so 4223 em tran van tuan

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362347843. Ung ho Ma so 4224: Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

15/09/2021

098911. 150921. 085332. Trang Hoang ung ho MS 4224

         100,000

15/09/2021

IBVCB. 1362338447. Hoan canh kho khan. CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

15/09/2021

312867. 150921. 085119. Ung ho ma so 4223 FT21258598544433

         200,000

15/09/2021

SHGD: 10006058. DD: 210915. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4224

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362295430. TRAN LE MY ung ho ms 4224. CT tu 0011002856348 TRAN LE MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

SHGD: 10005251. DD: 210915. BO: NGUYEN CONG HAO. Remark: UH MS 4223 Tran van Tuan

         200,000

15/09/2021

292063. 150921. 082225. Ung ho ms 4224 - Nguyen Thi Huong FT21258031793011

         200,000

15/09/2021

118388. 150921. 081359. Vinh Nam ung ho ms 4224 ba Nguyen Thi Huong

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362255826. A DI DA PHAT. CT tu 0351001195388 NGUYEN VAN THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

074715. 150921. 080042. Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong Dia chi Thon 4 xa Duc Hoa huyen Tuyen Hoa tinh Quang Binh

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1362227770. Ma so 4224. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

077355. 150921. 072830. ma so 4221

           10,000

15/09/2021

IBVCB. 1362189779. a. CT tu 1021400281 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362190619. a. CT tu 1022346021 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

MBVCB. 1362190056. BUI THI THUY MY ung ho ma so 4224. CT tu 0461000569579 BUI THI THUY MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

IBVCB. 1362190074. a. CT tu 1022352815 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362188645. a. CT tu 1021611643 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362188123. a. CT tu 1021336371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362186945. a. CT tu 1021336155 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362186147. a. CT tu 1021646363 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362184896. a. CT tu 1021707755 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362182619. a. CT tu 1022351475 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362182349. a. CT tu 1022372371 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362182984. a. CT tu 1020595562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362181649. a. CT tu 1021400964 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362181001. a. CT tu 1019823169 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362180109. a. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362179195. a. CT tu 1021611971 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362177644. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362177155. a. CT tu 1018931514 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362176585. a. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362175263. a. CT tu 1022355818 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

MBVCB. 1362173736. Ung ho MS 4217. CT tu 0611000188139 NGUYEN THI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

IBVCB. 1362173765. a. CT tu 0071000870443 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362173416. a. CT tu 1020620863 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362172274. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362171769. a. CT tu 1020936258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362170775. a. CT tu 1020568140 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362170494. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362169071. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362169910. a. CT tu 1014761768 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362167717. a. CT tu 1020737604 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362168290. a. CT tu 1022354883 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362166789. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362166465. a. CT tu 1020687535 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362165190. a. CT tu 1019973533 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362164858. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362163592. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362163337. a. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362162987. a. CT tu 1022362955 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362162463. a. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362161473. a. CT tu 1022370072 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362161222. a. CT tu 1020595610 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362159622. a. CT tu 1020930492 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362160390. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362160150. a. CT tu 1021344946 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362158927. a. CT tu 1021397215 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362157675. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

IBVCB. 1362157461. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

15/09/2021

MBVCB. 1362125759. Ung ho em Tran Van Tuan - Ma so 4223. CT tu 0011000711314 TRAN THI MINH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

15/09/2021

970405. 150921. 001317. Ung ho ma so 4221

         100,000

15/09/2021

970306. 150921. 001153. Ung ho ma so 4221

           50,000

15/09/2021

MBVCB. 1362072574. Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

133113. 150921. 000344. Mai Thao Ck ung ho ms 4220

         300,000

15/09/2021

MBVCB. 1362071887. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

15/09/2021

191392. 140921. 231231. Ung ho MS 4223 em Tran Van Tuan FT21258311879563

         100,000

15/09/2021

338896. 140921. 225622. VU KHANH CHI GUI MA SO 4222, YEN THANH, NGHE AN - 140921 - 22: 56: 14 338896

           50,000

15/09/2021

338515. 140921. 225121. VU KHANH CHI GUI MA SO 4223, E VAN TUAN, HAU LOC, THANH HOA - 140921 - 22: 51: 33 338515

         100,000

15/09/2021

338040. 140921. 224531. VU KHANH CHI GUI MS 4221, C TUYET, HUYEN NGAN SON, BAC KAN - 140921 - 22: 45: 21 338040

         100,000

15/09/2021

MBVCB. 1364139413. Ms 4223 tran van tuan. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

MBVCB. 1364137771. Ms 4221 trung thi tuyet. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

15/09/2021

MBVCB. 1363891551. UNG HO BAO DAN TRI MS 4224 BA NGUYEN THI HUONG. CT tu 0701003806476 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

15/09/2021

SHGD: 10000511. DD: 210915. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI CHO MA SO 4224

         100,000

15/09/2021

409291. 150921. 102456. Ung ho ma so 4224 FT21258338320986

           50,000

15/09/2021

168817. 150921. 094236. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy Dia chi To dan pho Giang Binh,   thi tran Giang Tien, huyen Phu Luong, tinh

         100,000

15/09/2021

168410. 150921. 094103. Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong Dia chi Thon 4, xa Duc Hoa, huyen Tuyen Hoa, tinh Quang Binh Dien

         100,000

15/09/2021

909678. 150921. 084752. Ung ho ba Nguyen Thi Huong. Ma so 4224

         500,000

15/09/2021

117679. 150921. 081320. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so gom 4217 4221 va 4223

         150,000

15/09/2021

254356. 150921. 063137. To Duy Chinh ung ho ms 4224 FT21258702779340

           50,000

16/09/2021

306307. 150921. 235847. Le Thi Hoa ung ho ma so 4224 FT21259185056006

           50,000

16/09/2021

799141. 150921. 234046. ma so 4224 Ba Nguyen thi huong

         200,000

16/09/2021

485503. 150921. 231225. Vietcombank; 1017378606; HAN THANH TUANma so 4088 lo thi huong

         200,000

16/09/2021

288084. 150921. 231118. MS4217 anh Doan Khac Dung Ha Tinh FT21259334530918

         100,000

16/09/2021

207424. 150921. 111015. Ung ho ma so 4223 - Chuc em vuot kho va thanh cong

         200,000

16/09/2021

228026. 150921. 231004. gui giup ma so 4222

           50,000

16/09/2021

227787. 150921. 230901. gui giup ma so 4223

           50,000

16/09/2021

286243. 150921. 230731. MS4218 ong Pham Xuan Thong Phu Yen FT21259856324023

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364304728. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4224:   ba Nguyen Thi Huong, thon 4, xa Duc Hoa, huyen Tuyen Hoa, Quang Binh. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

226808. 150921. 230514. gui giup ma so 4224

           50,000

16/09/2021

268328. 150921. 223556. MS 4224 ba Nguyen Thi Huong FT21259919936126

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366758348. TRAN THI MINH THUY ck ma so 4225: ?Chi Luong Thi Thong. CT tu 0491000030546 TRAN THI MINH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

339037. 160921. 222446. Ung ho chi luong thi thong ma so 4225 co con dang dieu tri tai vien cham cuu trung uong FT21260624227708

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366749215. NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho ms: 4225 - C Luong Thi Thong. CT tu 0611001925929 NGUYEN XUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366746278. Ung ho Ma so 4225: Luong Thi Thong. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366745934. THIEU PHUC THANH chuyen tien Ma so 4225. CT tu 0381000371986 THIEU PHUC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366737622. Ma so 4225 chi Luong Thi Thong be Ha BVcham cuu tw. CT tu 0011004229017 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1366735260. Ung ho ms 4222 em Nguyen Thi Thao Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

16/09/2021

329372. 160921. 221003. Ma so 4225 chi Luong Thi Thong FT21260402500023

         200,000

16/09/2021

316043. 160921. 215229. Ma so 4225 gui cho con em Luong Thi Thong FT21260217971908

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1366706639. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong (Mong mau chong khoi benh). CT tu 0281000580019 DAO THI MY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

314595. 160921. 215045. Ung ho Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong FT21260390959388

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1366702063. NGUYEN VAN HAI chuyen tien. CT tu 0351001245432 NGUYEN VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1366700786. Ung ho ma 4225. CT tu 0021000592791 TONG THI VAN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366696700. DUONG THI LAM chuyen tien cho chau Ha ma so 4225. CT tu 0221000074487 DUONG THI LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1366696641. ma so 4222 -   Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

711903. 160921. 213627. IBFT Ung ho C Luong Thi Thong. Ms 4225

         500,000

16/09/2021

597649. 160921. 213056. Ho tro ma so 4225 luong thi thong

         300,000

16/09/2021

253282. 160921. 212748. 4218 4224 4225 LUYEN THU ANH TAY HO HA NOI GIUP DO 3GD

     1,500,000

16/09/2021

294307. 160921. 212731. Nho dantri gui den ma so 4225 FT21260624112025

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366661496. ma so 4225. CT tu 0451000402817 NGUYEN DUY LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1366642149. Ung ho cau chuyen Ma So 4225 Chi Luong Thi Thong. CT tu 0531002489303 NGUYEN THI NGOC NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366637661. Ung ho MS: 4164 - chi TRIEU THI LUAN: thon Na Ang - xa DongLac - h. Cho Don - t. Bac Kan/dt: 0372317188. CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

591673. 160921. 210837. Ung ho ma so 4225

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366627868. ma so 4221 -   chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366614396. ma so 4218 -   ong Pham Xuan Thong. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

551490. 160921. 205134. ISL20210916205134061 - ung ho ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1366594942. Ma so 4225 . Gui chi Luong Thi Thong. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         120,000

16/09/2021

933483. 160921. 204514. uh ms 4225 Luong thi thong

           90,000

16/09/2021

369463. 160921. 204311. Ung ho 4223, em Tran Van Tuan

         200,000

16/09/2021

633017. 160921. 203406. Ma so 4225 Luong Thi Thong

     1,800,000

16/09/2021

093585. 160921. 202438. Ma so 4225 chi luong thi thong Nala ung ho be

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1366536436. giup c LUONG THI THONG, me be bi Liet 13 thang tren bao DAN TRI. CT tu 0071000774937 PHAN THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

229466. 160921. 202331. Ung ho ma so 4225, luong thi thong. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21259612419153

     2,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1366512833. DO THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 0491001677253 DO THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1366507323. Ung ho MS 4225. CT tu 0041000229236 LE QUANG TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

523135. 160921. 200019. Ho tro ma so 4218_PHAM XUAN THONG

         200,000

16/09/2021

184182. 160921. 195539. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1366470779. Quyen gop cho Ma so: 4218. CT tu 0181003456205 HUYNH THI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1366469530. Nguyen thi thu tham - ha noi uh ms4216: 150k; ms 4217: 150k. CT tu 0611001767605 NGUYEN THI THU THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

184476. 160921. 194233. Le Thi Hoa ing ho ma so 4225 FT21259982609027

           50,000

16/09/2021

498462. 160921. 193415. Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong Tap the cong ty cp kien truc va noi that Milan Deco ung ho chau Thanh Ha chuc chau som hoi phuc

     2,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1366398717. MS 4255 chi Luong Thi Thong. CT tu 0101000289145 NGUYEN THI HONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1366398451. UH ms 4225 chi Luong Thi Thong - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

16/09/2021

MBVCB. 1366348890. Gui cho be Dinh Thanh Ha. CT tu 0021002129739 CHU NHAT SANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366323821. Ung ho Ms : 4225 :   chi Luong thi thong . Sdt : 0377592827. CT tu 0691000365413 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

098815. 160921. 182721. Em Le Van Xa ung ho ma 4225 chi Luong Thi Thong,   100 nghin dong FT21259591146510

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366276897. 4225: Luong Thi Thong. CT tu 0491000057370 NGUYEN THI KHUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366255719. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4225. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1366200240. VO DUC NAM chuyen tien ung ho MS 4220; 4221; 4222 moi em 1 trieu. CT tu 1013570586 VO DUC NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1366182129. Ung ho Luong Thi Thong 4225. CT tu 0711002122604 TRAN QUANG BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366173467. Ung ho ma so 4225. CT tu 0451000367259 MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

524731. 160921. 173707. ung ho chi Luong Thi Thong ma so 4225

         200,000

16/09/2021

518371. 160921. 172021. 4225

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366120430. gui den ma so 4225 . chi luong thi thong. CT tu 0731000626255 NGUYEN THI NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

016427. 160921. 171738. Ung ho ma so 4225 FT21259601690311

         100,000

16/09/2021

004767. 160921. 170848. Ung ho gia dinh chi Luong Thi Thong ma so 4225 FT21259205000258

         200,000

16/09/2021

200912. 160921. 170639. Mong con mau khoe manh

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1366091883. Ma 4225 Luong Thi Thong. CT tu 1018418481 VU THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366088784. Ms 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0481000722666 NGUYEN MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

323167. 160921. 170227. Ung ho chi luong thi thong

           50,000

16/09/2021

604839. 160921. 170145. IBFT ung ho ma so 4225

         200,000

16/09/2021

994342. 160921. 170104. Ung ho ma so 4225 FT21259100046580

         150,000

16/09/2021

02009704 230916165916 2021c09 0145315. 63513. 165916. Ctien ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong

         200,000

16/09/2021

02009704 23091616574 02021877f1 43440. 63504. 165741. Ctien ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1366059505. Giup MA SO 4223. CT tu 0511000461449 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           60,000

16/09/2021

981310. 160921. 165125. Ung ho Ms 4225 c Luong Thi Thong - mai chau - hb FT21259092607235

         200,000

16/09/2021

180773. 160921. 164924. Ung ho chi Trieu thi luan

         200,000

16/09/2021

248193. 160921. 164704. NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho MS 4225 cho be Thanh Ha con chi Luong Thi Thong

         150,000

16/09/2021

MBVCB. 1366036826. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4225 (chi Luong Thi Thong). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

376965. 160921. 164528. 16641912614 - 0972237605 - UNG HO MA SO 4225

         200,000

16/09/2021

729217. 160921. 163015. Ung ho be ha ms 4225

        100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365988249. ms 4225. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           20,000

16/09/2021

948138. 160921. 162738. Ung ho ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong FT21259141992507

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1365980928. Ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0071001306652 NGUYEN HOANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

420984. 160921. 162503. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1365971177. Ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0071001306652 NGUYEN HOANG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1365943999. 4225. 0377592827. CT tu 0451000477008 NGUYEN THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

585976. 160921. 161331. Ngo Thi Nhung Cty Bia HL Quang Ninh ung ho ma 4225 con chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365926702. MS 4225 LUONG THI THONG xom Diem 2, xa Tan Thanh, Mai Chau, Hoa Binh - Con gai bi bai lao. . CT tu 0031000121374 NGUYEN VAN CHIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

764627. 160921. 160900. MA SO 4225: CHI LUONG THI THONG - 160921 - 16: 08: 58 764627

         200,000

16/09/2021

223166. 160921. 160531. Hieu ung ho MS 4204 - nguyen thi huoi

         100,000

16/09/2021

222575. 160921. 160300. Hieu ung ho Ms 4218 - Pham xuan thong

         100,000

16/09/2021

761010. 160921. 155915. 4225 -   MONG CON THANH HA MAU KHOE - 160921 - 15: 59: 24 761010

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365896595. NGUYEN HONG QUANG chuyen tien ung ho ms 4225. CT tu 0141000740122 NGUYEN HONG QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

902465. 160921. 155520. Ung ho be ha ma so 4225 FT21259882121378

     5,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1365885968. TRAN THI DIEU THUY chuyen tien ung ho chi luong thi thong. CT tu 0201000603870 TRAN THI DIEU THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365881631. Giup chi Luong Thi Thong (ma so 4225). CT tu 0121000209877 LE DUC LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1365853000. Mong be Thanh Ha binh an. CT tu 0491000179823 BANH LONG QUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

475738. 160921. 153545. Ung ho ma so 4224 BA NGUYEN THI HUONG

         200,000

16/09/2021

874718. 160921. 153502. Ung ho Thanh Ha ma 4225 FT21259141797388

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1365814268. NGUYEN THI TRANG chuyen tien ung ho MS 4225 Luong Thi Thong. CT tu 1020214927 NGUYEN THI TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

283456. 160921. 152528. 4225

         200,000

16/09/2021

960526. 160921. 152518. Chuyen tien ung ho 4225 Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

958885. 160921. 152423. ung ho 4225

             5,000

16/09/2021

MBVCB. 1365800874. ung ho MS 4225. CT tu 0081000745708 LE VAN TRONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

956012. 160921. 152308. ung ho 4224

           5,000

16/09/2021

MBVCB. 1365796382. ms 4225 luong thi thanh . CT tu 0491000020426 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

16/09/2021

470268. 160921. 152211. Ung ho ma so 4225 chi LUONG THI THONG

         200,000

16/09/2021

819747. 160921. 152518. Chau Phuong Mai ung ho ma so 4225

           50,000

16/09/2021

846073. 160921. 151333. MS4225 chi Luong Thi Thong FT21259659477520

     1,000,000

16/09/2021

SHGD: 10023198. DD: 210916. BO: NGUYEN MINH PHUONG. Remark: Ung ho ms 4221 Trung thi Tuyet

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365738277. 4207. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1365734862. 4207. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

826387. 160921. 145803. Gui den ms 4182 mong chau mau khoe FT21259055508174

     1,000,000

16/09/2021

IBVCB. 1365732128. 4208. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365727706. 4212. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365726076. 4204. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365725972. ung ho ms 4221 chi Trung Thi Tuyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

16/09/2021

204246. 160921. 145131. Ma so 4225 -   co len chi Thong va be

         500,000

16/09/2021

IBVCB. 1365721669. 4203. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

619497. 160921. 145223. Ung ho Luong Thi Thong o Hoa Binh

        200,000

16/09/2021

IBVCB. 1365717707. 4214. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365717041. Ung ho ma so 4225: chi Luong Thi Thong. CT tu 0011000505262 DUONG THI QUYNH DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1365717235. Ma so 4225. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

841194. 160921. 145135. UNG HO MA SO 4225 LUONG THI THONG FT21259642166801

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1365715347. 4200. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

16/09/2021

IBVCB. 1365712986. 4215. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365710326. Ung ho MS 4225 (TRANG 966). CT tu 0031000910659 LE THI QUYNH TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365708388. 4217. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1365704628. 4218. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

811186. 160921. 144537. MS 4225. Chi Luong Thi Thong FT21259204542436

        150,000

16/09/2021

IBVCB. 1365700903. 4224. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

217472. 160921. 144357. ms 4223 Tran Van Tuan

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365691801. ma so 4225. CT tu 0711000279068 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365688682. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ung ho ma so 4225, Chi Luong Thi Thong. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

802025. 160921. 143800. Ms 4225 c Luong Thi Thong FT21259111462982

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365655272. Ma so 4225:   -   Chuc chau mau khoe. CT tu 0301000301317 MAI CONG TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        200,000

16/09/2021

903234. 160921. 142512. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho ma so 4225

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365651017. NGUYEN THO chuyen tienma so4225chi luongthithong. CT tu 0071001179056 NGUYEN THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365646605. Ms: 4225 luong thi thong -   dia chi xom diem 2 xa tan thanh huyen mai chau tinh hoa binh. CT tu 0451001470301 DO THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

233904. 160921. 142231. BUI VAN KHOI chuyen tien

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365641487. ma so 4225: chi luong thi thong. CT tu 0031000144359 NGUYEN DONG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1365640141. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4225 chi Thong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

874189. 160921. 141824. uh chi luong thi thong

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365632243. CAO THI HAI LY chuyen tien ung ho be Dinh Thanh Ha . CT tu 0591000406989 CAO THI HAI LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

IBVCB. 1365607727. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong -   Ung ho tien chua benh cho gia dinh Luong Thi Thong. . CT tu 0221000010209 MAI DUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365605695. TRAN VAN KIEN chuyen tien ung ho chi Luong Thi Thong ma so 4225. CT tu 0211006788888 TRAN VAN KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        300,000

16/09/2021

797240. 160921. 140317. LUU THUY LINH ung ho ms 4225 Chuc be mau khoe

         300,000

16/09/2021

158872. 160921. 140158. Ms 4225 chi luong thi Thong

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1365596959. Ung ho MS 4225 Chi Luong Thi Thong. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365586450. Ung ho ma so 4225. CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

   10,000,000

16/09/2021

755017. 160921. 135515. Ung ho ma so 4225 c Luong Thi Thong FT21259051274958

         300,000

16/09/2021

721294. 160921. 135522. SANHSEACO GUI MS 4225 - 160921 - 13: 55: 15 721294

           50,000

16/09/2021

071322. 160921. 135143. LUU THI TUYET uh ms 4225

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1365564428. Ma so 4225: chi Luong Thi Thong. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

390764. 160921. 134614. ung ho ma so 4225 chuc chau mau khoe

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365558310. Do Dinh Duong chuyen tien ung ho ma so 4225. CT tu 0691000378337 DO DINH DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

743042. 160921. 134308. Gui c Luong Thi Thong ma so 4225. Chuc be Thanh Ha khoe manh binh an FT21259310054576

         100,000

16/09/2021

SHGD: 10019945. DD: 210916. BO: PHAM THI PHUONG HUYEN. Remark: Gui chi Luong Thi Thong ma so 4225

         300,000

16/09/2021

532859. 160921. 132902. Vietcombank; 1017378606; ma so 4225 be Dinh Thanh Ha

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1365495373. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 1016623314 DOAN NAM NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

560722. 160921. 131250. Ung ho Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong Xom Diem 2 xa Tan Thanh huyen Mai Chau tinh Hoa Binh

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365491249. Ung ho me con chi Luong Thi Thong (xom Diem 2 - xa Tan Thanh - huyen Mai Chau - tinh Hoa Binh) - ma so 4225. . CT tu 0341006835551 BUI THI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

425278. 160921. 130719. ung ho ma so 4225 Luong Thi Thong

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1365481743. chuyen tien ung ho ms 4225 chi LUONG THI THONG. . CT tu 0221000061602 TRINH THI NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

289739. 160921. 130313. Giup chi Luong Thi Thong ma so 4225

     1,000,000

16/09/2021

891758. 160921. 125920. ung ho ms 4225

         100,000

16/09/2021

505253. 160921. 125043. IBFT Ung ho Ma so 4225 Luong Thi Thong

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1365443926. UH Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0011004187767 NGUYEN VAN TINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

440141. 160921. 124245. Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong Dia chi Xom Diem 2 xa Tan Thanh huyen Mai Chau tinh Hoa Binh

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365417674. Ho tro be DINH THANH HA - MS 4225. CT tu 0281000313986 LE DINH TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

665396. 160921. 123633. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

679296. 160921. 123601. Ung ho Ms 4225 Luong thi Thong FT21259318809105

         100,000

16/09/2021

678681. 160921. 123526. Ma so 4225 FT21259408530942

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365340356. Ma 4225 chi luong thi thong. CT tu 0071000704263 NGUYEN THANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365323380. Ma 4203 ong Ma dac sy . CT tu 0071000704263 NGUYEN THANH NGUYET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

754111. 160921. 121540. Chuyen tien ung ho ma so4214 PHAN DUC SINH o VU QUANG HA TINH

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365300373. ma so 4225. CT tu 0071001373878 TRAN THANH HIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1365286877. NGUYEN QUOC MINH ung ho ma so 4225: chi Luong Thi Thong. CT tu 0451000293022 NGUYEN QUOC MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

580841. 160921. 115130. Ung ho ms4225

         500,000

16/09/2021

511831. 160921. 115148. Ung ho ma 4225 chi Luong Thi Thong o Mai Chau Hoa Binh DT 0377592827

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365240578. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0481000040167 NGUYEN VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         950,000

16/09/2021

MBVCB. 1365206135. Ung ho MS 4225 (chi Luong Thi Thong). CT tu 0451000409670 HOANG VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

317844. 160921. 113854. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4225

         100,000

16/09/2021

473119. 160921. 113543. IBFT quyen gop ms 4225 Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021

090050. 160921. 113422. Ung ho ma so 4224 ba Nguyen thi huong

         500,000

16/09/2021

606293. 160921. 113338. 4225 Luong Thi Thong FT21259035678868

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365131908. Ung ho ma 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0011002372141 NGUYEN THANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

337195. 160921. 112129. Vinh Nam ung ho ms 4225 Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

683497. 160921. 112136. Ma so 4225 chi Luong Thi Thong. Xom Diem 2, Tan Thanh,   Mai Chau, Hoa Binh. 0377592827.   Chuc be Ha ma

         500,000

16/09/2021

583570. 160921. 111551. Chia se kho khan cung ms 4225 C Luong Thi Thong FT21259035605688

         100,000

16/09/2021

578646. 160921. 111215. Ma so 4214 FT21259593075457

     1,000,000

16/09/2021

IBVCB. 1365073858. ms 4225 . CT tu 0621000456063 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

        200,000

16/09/2021

575712. 160921. 111009. Ma so 4204 FT21259440916689

     1,000,000

16/09/2021

487620. 160921. 110809. ung ho ma so 4224

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1365056217. DO THI THANH HANG chuyen tien UH be Thanh Ha. CT tu 0021000263700 DO THI THANH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

570101. 160921. 110620. Ma so 4225 FT21259056189645

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1365012356. ung ho ma so 4225. CT tu 0341002054691 toi 1017378606 CT Nhan ai  -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

16/09/2021

SHGD: 10002369. DD: 210916. BO: PHAM THI TUYEN. Remark: Ung ho ma so 4225 300K va ma so4224 300k

         600,000

16/09/2021

SHGD: 10013443. DD: 210916. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Duc Thuan uh ma 4224 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong PHAT

           20,000

16/09/2021

MBVCB. 1364930034. Ung ho MS 4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364922518. be ha dieu tri bai nao. CT tu 0531002530472 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

16/09/2021

SHGD: 10013264. DD: 210916. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Thuy uh ms 4225

           20,000

16/09/2021

IBVCB. 1364913531. ma so 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

16/09/2021

IBVCB. 1364908162. ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1364903305. Ung ho MS 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         140,000

16/09/2021

IBVCB. 1364901070. ma so 4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

16/09/2021

IBVCB. 1364897954. ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1364897892. Ung ho MS 4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         140,000

16/09/2021

MBVCB. 1364893850. Ung ho MS 4225 Chi Luong Thi Thong. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         140,000

16/09/2021

MBVCB. 1364887533. be Thanh Ha bi liet sau con sot. CT tu 0201000659941 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364887766. Ung ho MS 4224 Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         140,000

16/09/2021

IBVCB. 1364873219. VO NGUYEN SON HUNG chuyen khoan Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0501000309793 VO NGUYEN SON HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364867344. Nha ngheo uoc mo hoc dai hoc. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         150,000

16/09/2021

MBVCB. 1364864105. Nha ngheo uoc mo hoc dai hoc. CT tu 0271001089630 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         150,000

16/09/2021

IBVCB. 1364860003. NGUYEN PHU KHANH chuyen khoan ung ho chau Ha con chi Luong Thi Thong. CT tu 0031000220270 NGUYEN PHU KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

154010. 160921. 101352. nho bao chuyen be dinh thanh ha - bv cctw. cam on

         100,000

16/09/2021

895178. 160921. 101132. Gui chau dinh thanh ha

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364843804. Ma so 4225 -   Chi Luong Thi Thong. CT tu 0301000314680 VU THI BICH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

SHGD: 10012286. DD: 210916. BO: DO HUONG NHAN. Remark: Ung ho ma so 4225

         100,000

16/09/2021

013877. 160921. 095833. ZP5VQEQK95RO 210916000095180 Ung ho MS 4225 VU THI HONG HA

         500,000

16/09/2021

492515. 160921. 095618. Ung ho ms 4225 - Luong Thi Thong FT21259917302851

         200,000

16/09/2021

651872. 160921. 095436. MA SO 4225 CHI LUONG THI THONG - 160921 - 09: 54: 29 651872

         500,000

16/09/2021

SHGD: 10001231. DD: 210916. BO: TRAN DUY HUNG. Remark: Giup do ong NGUYEN DANG LUAN (Ma so: 4201) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

         600,000

16/09/2021

982352. 160921. 095158. ma so 4225 luong thi thong

           60,000

16/09/2021

355312. 160921. 095056. Ung ho ma so 4225 chi Luong thi thong

         200,000

16/09/2021

145024. 160921. 094742. ung ho 4225 Luong thi Thong

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364762646. Ngo thi hong Linh ung ho ma so 4225 - chi Luong thi Thong . CT tu 0451000370054 NGO THI HONG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

IBVCB. 1364752784. ma so 4225. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

16/09/2021

IBVCB. 1364752190. Ung ho Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

405194. 160921. 093642. giup chi Luong Thi Thong va be Dinh Thanh Ha.   Cau mong con som binh phuc.   Thuong con

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1364739884. Ung ho Chi Luong Thi Thong. MS: 4225. CT tu 0071000810223 NGUYEN QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

660777. 160921. 093045. ung ho ma so 4225 Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364725447. ung ho ma so 4225. mong chau som khoe manh. CT tu 0491000133282 TA QUOC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364723139. DO THI THAO chuyen tien ung ho ms 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0031000143521 DO THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

16/09/2021

460341. 160921. 092818. Nghiem Minh Khang UH ma so 4224 FT21259878073776

           50,000

16/09/2021

IBVCB. 1364721251. Ung ho MS 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0491000034078 TRAN BICH VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1364719254. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4225:   Chi Luong Thi Thong. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

16/09/2021

458458. 160921. 092636. Chu Nguyen Duc Quy ung ho chau Luong Thi Thong,   xom Diem 2, Tan Thanh, Mai Chau,   Hoa Binh FT21259912963325

         300,000

16/09/2021

458386. 160921. 092632. Nghiem Minh Khang UH ma so 4225 FT21259440531668

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364716786. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4225. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

16/09/2021

456859. 160921. 092506. Ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue FT21259682474982

         200,000

16/09/2021

237169. 160921. 092338. Ung ho be Thanh Ha; ma so 4225

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1364704189. NGUYEN THI CAM GIANG ung ho ma so 4225 - Chi Luong Thi Thong. CT tu 0021001522637 NGUYEN THI CAM GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

MBVCB. 1364701073. Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0031000178805 NGUYEN MANH TUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364699776. Mong be Thanh Ha mau khoi benh. CT tu 0941000018758 TRAN SY THIN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1364691039. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

16/09/2021

856549. 160921. 091355. Vietcombank; 1017378606; gui tang chau ha con chi luong thi thong o mai chau hoa binh dang dieu tri tai benh vien cham cuu trung uong

     1,000,000

16/09/2021

IBVCB. 1364689431. Ma so 4225, Xin giup:   Xot xa canh be gai nam liet sau mot lan len con sot cao. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

445679. 160921. 091426. UH MA SO 4225 CHI LUONG THI THONG FT21259382202863

         500,000

16/09/2021

445020. 160921. 091347. Ung ho 4223 FT21259934605967

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364685594. Ma so: 4225,   ung ho Luong Thi Thong, con gai Dinh Thanh Ha. CT tu 0301000307891 NGUYEN LAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

829921. 160921. 091035. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; 4225 Luong thi Thanh

         500,000

16/09/2021

640439. 160921. 091044. Ung ho be Thanh Ha co me la Luong Thi Thong que Hoa Binh bi mac viem nao

         200,000

16/09/2021

640360. 160921. 091038. Ma so 4225 Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

441354. 160921. 091014. Ung ho 4224 FT21259848208190

         100,000

16/09/2021

638141. 160921. 090831. Ma so 4225

         100,000

16/09/2021

224131. 160921. 090720. LE VAN THONG chuyen khoan ung ho Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

     1,000,000

16/09/2021

436778. 160921. 090549. Ung ho ma so 4225 - chi Luong Thi Thong FT21259792349602

         200,000

16/09/2021

338519. 160921. 090500. Ung ho Ma So 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021

182340. 160921. 090356. ung ho ma so 4225 Luong thi thong

           50,000

16/09/2021

MBVCB. 1364662519. Ung ho MS 4225. CT tu 0431000223737 LE THI BICH LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

16/09/2021

433400. 160921. 090217. Ung ho 4225 FT21259703236630

         100,000

16/09/2021

031656. 160921. 085939. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021

SHGD: 10009936. DD: 210916. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ngngocbinh ung ho   mS 4225

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364645451. ma so 4225. CT tu 0301000359893 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364639787. Giup MS 4225. CT tu 0251001242288 LAI MINH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364639746. MS 2021. 252. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

423882. 160921. 085219. Ms 4225 ID98750 FT21259179783558

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364636266. GUI UNG HO MA SO 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 1020056591 HA MANH DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364634303. Ms 4225: chi Luong Thi Thong. CT tu 0491000004556 DAO TUAN LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364628177. NGUYEN THI THU HUONG giup ma so 4225. CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

16/09/2021

418736. 160921. 084636. Ma so 4225 FT21259034540036

         100,000

16/09/2021

371932. 160921. 084540. Em Nhung ung ho ms 4225 chi Luong Thi Thong,   chuc be mau manh khoe

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364617236. Ma so 4223. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1364614452. Ma so 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0121001870739 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364616138. Lai van dao ung ho MS 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

MBVCB. 1364609418. Ung ho Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

16/09/2021

IBVCB. 1364595468. ung ho be Thanh Ha - Ma so 4225. CT tu 0301002890112 PHAM THI TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

403587. 160921. 082801. Giup do MS 4225 - Luongg Thi Thong FT21259509666641

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364583378. MS: 4225. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

IBVCB. 1364570770. (Ong) Ho Phi Hai ung ho MS4208 (Chi) Vi Thi Huong, DC:   Ban Na No, TT. It Ong, H. Muong La, T. Son La. sdt 0326421134. CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     3,000,000

16/09/2021

324690. 160921. 081617. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong chuc be mau lanh benh

         300,000

16/09/2021

321260. 160921. 080016. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung 2 be Yen Tien

         150,000

16/09/2021

MBVCB. 1364455411. NGUYEN DUC NAM ung ho Ma so 4224: Ba Nguyen Thi Huong dia chi: Thon 4, xa uc Hoa,   huyen Tuyen Hoa, tinh Quang Binh. CT tu 0351000194750 NGUYEN DUC NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

803149. 160921. 033141. Julie giup MS 4223 - Tran Van Tuan

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1364367297. Uh ma so 4218 bac Thong. Phu Yen. CT tu 0451000232454 TRAN VINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1364366164. Uh ma so 4214 em Sinh. Ha Tinh. CT tu 0451000232454 TRAN VINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

16/09/2021

MBVCB. 1364360664. Uh ma so 4223 e Tuan. Hau Loc TH. CT tu 0451000232454 TRAN VINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

516106. 160921. 002721. CDT UNG HO MA SO 4223: Em TRAN VAN TUAN

         300,000

16/09/2021

MBVCB. 1364359401. UH ma so 4217 ADung Ha Tinh. CT tu 0451000232454 TRAN VINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

16/09/2021

304891. 150921. 235417. Ung Ho Ma So 4223 em Tran Van Tuan FT21259948575915

         200,000

16/09/2021

581710. 160921. 203519. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1366036216. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4206 den MS 4225 moi ms 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     6,000,000

16/09/2021

SHGD: 10002143. DD: 210916. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI CHO MA SO 4225

         100,000

16/09/2021

660680. 160921. 154936. moi ms 200k: 4224 4225

         400,000

16/09/2021

MBVCB. 1365762119. Ung ho ms 4225 la 50k cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

16/09/2021

202023. 160921. 144149. Ung ho chi Luong Thi Thong. Ma so 4225

         500,000

16/09/2021

998943. 160921. 143952. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 0451000476889; Dang Thi Thu Trang ung ho anh Doan Khac Dung Ms4217

         200,000

16/09/2021

776742. 160921. 141557. Ung ho ms 4225 chi luong thi thong FT21259215557139

         100,000

16/09/2021

MBVCB. 1365324497. ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

16/09/2021

370608. 160921. 112419. THANH THUY ck BAO DIEN TU DAN TRI ma so benh nhan 4225

         100,000

16/09/2021

388052. 160921. 111624. Ttq ung ho ma so 4225

         100,000

16/09/2021

386628. 160921. 111253. Ttq ung ho ma so 4224

         100,000

16/09/2021

385335. 160921. 110943. Ttq ung ho ma so 4221

         100,000

16/09/2021

384867. 160921. 110843. Ttq ung ho ma do 4218

         100,000

16/09/2021

384293. 160921. 110722. Ttq ung ho ma so 4217

         100,000

16/09/2021

474754. 160921. 094104. UH MS 4225 c Luong Thi Thong FT21259182160457

         100,000

16/09/2021

134430. 160921. 091413. 1. Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong Dia chi Xom Diem 2, xa Tan Thanh, huyen Mai Chau, tinh Hoa Binh

         100,000

17/09/2021

0200970423 0916235736 20213162 479221. 64175. 235737. GD Tuan Anh   - Trang Ecopark ung ho MS 4225 be Dinh Thanh Ha MS

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1366826511. 4225 chi Luong thi Thong. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         800,000

17/09/2021

379425. 160921. 235555. Ung ho ma so 4225 Luong thi Thong FT21260132681135

         200,000

17/09/2021

020097 042309162 3384420218 eef473903. 64171. 233845. ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1366810766. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho Ms 4225. Chi Luong Thi Thong. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

366393. 160921. 231800. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong FT21260214507931

         200,000

17/09/2021

016238. 160921. 231549. Ung ho chi Luong Thi Thong - Ma so 4225

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1366795883. 4225 Chi Luong Thi Thong chuc be som khoi benh,   thuong be nhieu. CT tu 0491000122642 LE VAN TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1366778131. Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

        150,000

17/09/2021

613110. 160921. 224825. Ung ho ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         300,000

17/09/2021

351834. 160921. 224659. ma so 4225 -   chi luong thi thong FT21260317340410

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1366776988. NGUYEN QUANG HUY chuyen tien ung ho em Tuan ms 4223. CT tu 0971000666869 NGUYEN QUANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

453352. 160921. 224439. Ung ho ma so 4209 Anh Song A Nenh

         500,000

17/09/2021

451877. 160921. 224128. Ung ho ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1366767284. Ctien ung ho ms 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0011004197827 KIEU THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368945390. Ma so 4226: ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

402269. 170921. 223418. MS 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21261070702404

         100,000

17/09/2021

262862. 170921. 223037. CK tu 000066809999 den 1017378606. ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1368922622. Ung ho Ma so 4222: Nguyen Thi Thao Vy . CT tu 1022949200 NGUYEN SON TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       100,000

17/09/2021

440140. 170921. 220901. Vietcombank; 1017378606; Ma so 4226 ung ho ba Nguyen thi Sam

         120,000

17/09/2021

MBVCB. 1368901058. Ung ho MS 4226: ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368898308. LE THI PHUONG THUY ung ho MS 4226 . CT tu 0341007046352 LE THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

380646. 170921. 215505. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; PHAN TUYET NGHI chuyen khoan

     5,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1368885082. Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368881353. TRAN HOAI NAM Ung Ho Ma So 4225 CHI LUONG THI THONG. CT tu 1013479462 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368863676. ung ho Ma so 4226: Nguyen Thi Sam. CT tu 1013581967 NGUYEN XUAN HAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

746314. 170921. 212504. Chuyen tien cho be Ha ms 4225

         500,000

17/09/2021

543163. 170921. 212325. ung ho ba: Nguyen Thi Sam. MS 4226

         100,000

17/09/2021

342422. 170921. 211622. Nghiem Minh Khang UH ma so 4226 FT21261169560187

         100,000

17/09/2021

IBVCB. 1368820756. MS 4225 Luong Thi Thong xom Diem 2 Tan Thanh MC HB. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         400,000

17/09/2021

327437. 170921. 210326. Nguyen Ha giup MS 4223 Em Tuan NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368804487. Ngo An ung ho ma so 4225: Luong Thi Thong. CT tu 0531002574099 NGUYEN THI THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

324970. 170921. 210014. Ung ho ms 4223 Tran Van Tuan

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368800773. NGUYEN PHAN MINH PHUC giup ma so 4225. CT tu 0441000646156 NGUYEN PHAN MINH PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

316269. 170921. 204927. Ung ho Ms4225 Luong Thi Thong

         200,000

17/09/2021

IBVCB. 1368774656. Ung ho MS 4226. CT tu 0011004002423 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

17/09/2021

IBVCB. 1368738097. Uh ms 4224 4225 4226 moi ms 100k. CT tu 0301000301281 NGUYEN THI NU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368737513. NGO THI HAI YEN UNG HO MA SO 4226. CT tu 0541000207586 NGO THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

259852. 170921. 201850. ung ho ma so 4226

         500,000

17/09/2021

503646. 170921. 200702. Ung ho ma so 4226

         200,000

17/09/2021

503034. 170921. 200549. Ung ho ma so 4218

         200,000

17/09/2021

331220. 170921. 200447. CT GIUP DO BA NG THI SAM DAKNONG MS 4226 BAO DAN TRI

         300,000

17/09/2021

502280. 170921. 200424. Ung ho ma so 4215

         200,000

17/09/2021

253440. 170921. 194921. Dang Thu Thuy giup ma so 4226 - ba Nguyen Thi Sam FT21260803019228

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1368645154. Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368642216. ms 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1368640656. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368638230. Ma so 4225?Chi Luong Thi Thong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368603890. Ung ho ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0101001112961 NGUYEN CANH PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

225420. 170921. 192258. Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21260286741826

           60,000

17/09/2021

221480. 170921. 191923. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam sdt 0347968153 FT21260558690700

         204,226

17/09/2021

MBVCB. 1368583829. Ung ho Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0491001742980 VU DINH THO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368581755. LE THI HONG ung ho MS 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0011001171573 LE THI HONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

IBVCB. 1368561760. Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam -   Nam Mo A Di Da Phat. CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1368509869. chuyen tien giup ba Nguyen Thi Sam Ms 4226 to dan pho 3 thi tran Dak Mil huyen Dak Mil tinh Dak Nong. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368498321. MS4225 be Thanh Ha. CT tu 0611001512203 LUU THI NGUYET MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368497464. co chut tam long gui cho me (51t) con (27t) bi thuong trong cong viec (truot chan ) . CT tu 1022771504 VU THI PHUONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

142452. 170921. 180747. Ung ho ma so 4225. Chuc be mau khoe FT21260581982790

         300,000

17/09/2021

163125. 170921. 180342. Ung ho chau Ha con chi Luong Thi Thong

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368376885. UH ms 4226 ba Nguyen Thi Sam - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           35,000

17/09/2021

112511. 170921. 174238. Ma so 4225, chi Luong Thi Thong FT21260623280990

         200,000

17/09/2021

108562. 170921. 173927. Ung ho ma so 4226 2 anh em thieu oxy nao FT21260582062723

         100,000

17/09/2021

658794. 170921. 172935. ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368340040. Ung ho ma 4225 mong con khoe manh. CT tu 0351000880499 NGUYEN THANH TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368296309. Ban doc ung ho CT Nhan ai ma so : 4226,   4224, 4218, 4225. CT tu 0911000055321 VU THI THANH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

17/09/2021

MBVCB. 1368271832. Ung ho chau Tuan ms 4223. CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368272203. VU THI HAI YEN ung ho ms 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0711000233699 VU THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368248391. MS 4226. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

977042. 170921. 164906. IBFT Ung ho MS 4226

         100,000

17/09/2021

036529. 170921. 164534. Pham Xuan Thong - ma so 4218 FT21260914402038

     3,200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368231286. m ung ho ma 4226 . CT tu 0301000336504 NGUYEN THI NHUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368205469. Ung ho ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0491001665709 NGUYEN DUC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

022549. 170921. 163541. Ung ho MS 4226 chi nguyen thi sam FT21260409325967

     2,000,000

17/09/2021

069920. 170921. 162554. ung ho 4225

             5,000

17/09/2021

067883. 170921. 162503. ung ho 4226

             5,000

17/09/2021

807870. 170921. 161939. dungthv uh ms 4225

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368161489. ung ho ma so 4226: gia dinh nguyen thi sam. CT tu 0301000342912 VU HOANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1368159427. UH quy. CT tu 0011003037389 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368154125. ung ho MS 4223 em Tran Van Tuan . CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

REF: K031235408733 VAL: 210825VND1017126 33B: VND1017126 MID: LA8P94 5247 BOHGFD Rel ref: null 50: PHUONG NGUYENUNIT 7 40 WENT WORTH RD SOUTH HOMEBU 70: Gift Ung ho Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy Pmnt: null 71A: OUR 71G:

     1,017,126

17/09/2021

MBVCB. 1368148072. ung ho MS 4224 ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

IBVCB. 1368145125. ung ho ma so 4226 ba nguyen thi sam DT 0347968153. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368139459. ung ho MS 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368135523. Ma so 4226 ba nguyen thi sam. CT tu 0351000925634 PHAM THI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1368133873. ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368129632. Lai van dao ung ho MS 4226 Nguyen Thi Sam . CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

17/09/2021

0200970 423091715 5726202147c 8022300. 67172. 155727. Ung ho nhan ai

         200,000

17/09/2021

02009704 2309171556 46202130210 21450. 67166. 155647. Ung ho nhan ai MS 4226

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368083967. 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

020097042 309171548172 02100e 5011131. 67095. 154818. GD be Tom Hadong giup do ba Nguyen Thi Sam Ma so 4226 tai To dan pho 3 thi tran Dak Mil huyen Dak Mil tinh Dak Nong DT 0347968153

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1368081203. 4223 Tran Van Tuan. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368077089. 4224 Nguyen Thi Huong. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1368074258. Ung ho ms 4223 em Tran Van Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

17/09/2021

MBVCB. 1368073327. 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0071001304625 PHAN THI THANH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

17/09/2021

115638. 170921. 154005. Ung ho ma so 4226. Ba Nguyen thi Sam. TDP so 3,   DakMil, Dak Nong

     2,000,000

17/09/2021

000349. 170921. 153906. ma so 4225: chi Luong Thi Thong

           50,000

17/09/2021

908501. 170921. 151147. Ma so 4200. Benh nhan Xom chay than. Chuc moi nguoi mau khoe. FT21260836868821

         250,000

17/09/2021

905031. 170921. 150900. Ma so 41991 - 1 Biet doi taxi cap cuu F0. Chuc cac anh khoe manh. FT21260237280216

         250,000

17/09/2021

IBVCB. 1367923095. Tuy tam. CT tu 0951004199271 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

879491. 170921. 144753. Ung ho ma so 4226 FT21260230711926

     1,000,000

17/09/2021

293646. 170921. 144448. 4225 ung ho be

         100,000

17/09/2021

875859. 170921. 144442. Ung ho be Ha con chi Luong Thi Thong chuc con som binh phuc FT21260979098172

         200,000

17/09/2021

287460. 170921. 144421. ung ho ma so: 4225

         100,000

17/09/2021

IBVCB. 1367877262. CT Nhan ai dan tri. CT tu 0591000231024 toi 1017378606 CT Nhan ai   - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

854734. 170921. 142604. Ung ho ms 4225 chi Luong Thi Thong FT21260377205680

         200,000

17/09/2021

854372. 170921. 142545. Chuc gia dinh 4226 binh an FT21260022396903

         200,000

17/09/2021

853237. 170921. 142442. Ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21260854581146

         200,000

17/09/2021

851821. 170921. 142326. Ung ho ms 4223 em Tran Van Tuan FT21260944803120

         200,000

17/09/2021

843237. 170921. 141525. Ung ho tam long nhan ai ma so 4221 chi Tuyet FT21260237080713

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367820823. ung ho ms 4226. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

17/09/2021

MBVCB. 1367818281. ung ho ms 4224. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

833467. 170921. 140609. Ung ho tam long nhan ai ma so 4225 FT21260022316514

         200,000

17/09/2021

SHGD: 10004656. DD: 210917. BO: KOMINE SHINJI. Remark: Ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

     2,000,000

17/09/2021

IBVCB. 1367804348. Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam??Dia chi: To dan pho 3, thi tran Dak Mil, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong??SDT ba Sam: 0347. 968. 153. CT tu 0011000066687 LUU HONG DUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

632376. 170921. 135558. Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1367785968. Ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367772008. Ung ho ms 4225 chi Luong Thi Thong. Mong con som binh phuc. CT tu 0011004173546 HA SY TRUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

807723. 170921. 133942. Ung ho hoan canh ma 4226 FT21260975110926

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367759855. ma so 4226 ba Nguyen thi Sam. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367732545. DO NGOC TAI ung ho ms 4226 ba nguyen thi sam. CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367727427. DO NGOC TAI ung ho ms 4225 chi luong thi thong. CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        100,000

17/09/2021

779295. 170921. 130835. Npmduc ung ho ma 4226 FT21260257027300

         200,000

17/09/2021

778788. 170921. 130802. Npmduc ung ho ma 4225 FT21260622455350

         200,000

17/09/2021

778108. 170921. 130713. Npmduc ho tro ma 4224 FT21260220202008

         100,000

17/09/2021

766679. 170921. 125453. Ung ho gd chi Vi Thi Huong FT21260716880266

         200,000

17/09/2021

IBVCB. 1367669501. UNG HO MA SO 4226 BA NGUYEN THI SAM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

17/09/2021

727786. 170921. 121616. Ck ung ho ma so 4226 FT21260600664833

         300,000

17/09/2021

206966. 170921. 121312. ung ho MS 4216

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367592109. NGUYEN VAN MINH chuyen tien ung ho dieu tri chau. mong chau hoi phuc nhanh. CT tu 0201000643728 NGUYEN VAN MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1367591187. Than gui ma so 4226 ba nguyen thi sam. CT tu 9972679791 DO THI LE GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

570921. 170921. 115843. Phan Thinh KG ung ho MS 4226 Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021

707082. 170921. 115721. Ung ho ma 4225. Mong con chong binh phuc FT21260441000514

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367529831. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4226:   Ba Nguyen Thi Sam. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

17/09/2021

MBVCB. 1367525590. Ung ho 2 chau MS 4226, ba Nguyen Thi Sam, Dak Mil,   Dac Nong. CT tu 0011001460581 LUONG DINH LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367510144. ma so 4226 ba nguyen thi Sam. CT tu 0281000831318 NGUYEN VAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

IBVCB. 1367489972. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     3,000,000

17/09/2021

IBVCB. 1367486154. 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0011003168807 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

17/09/2021

708039. 170921. 112225. NGUYEN NGOC QUI ung ho MS 4226

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367470283. MS: 4226. CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367466062. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 4226. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1367462738. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam TDP 3 Dak Mil . CT tu 0011000828711 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367462327. ung ho chi Luong Thi Thong ma so 4225. CT tu 0021000400692 VU VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

IBVCB. 1367459967. tuy y. CT tu 0631000469394 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367457484. Ung ho ba Nguyen Thi Sam MS4226. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367457553. Gia dinh Hung Thanh Tu Mo Trung Hoa Cau Giay ung ho ma so (4225x100k; 4226x100k; 4221x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

SHGD: 10004253. DD: 210917. BO: NGUYEN HAI BANG. Remark: UNG HO MS 4225 CHI LUONG THI THONG

         500,000

17/09/2021

649376. 170921. 110909. Ung ho ms 4262 Ba Nguyen Thi Sam. Daknong FT21260234661826

         500,000

17/09/2021

IBVCB. 1367434935. Xin ung ho ma so: 4223, 4224,   4225, 4226 (moi h/c 200k). CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         800,000

17/09/2021

700709. 170921. 110313. ung ho ma so 4226

         100,000

17/09/2021

319510. 170921. 110130. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4226

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367403970. Ung ho MS4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367400289. Ung ho ms 4226. CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367398378. 4226 nguyen thi sam. CT tu 0501000050583 DO DUY TAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

926297. 170921. 104927. SANHSEACO GUI MS 4226 - 170921 - 10: 49: 17 926297

           50,000

17/09/2021

624141. 170921. 104903. UH Be Thanh Ha FT21260310500931

         100,000

17/09/2021

IBVCB. 1367391090. Ma so 4226: Xin giup:   2 anh em "thieu oxy nao" di chung tam than, gia canh quay quat vi Covid - 19. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367385458. Ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0351000789105 QUACH NINH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

702047. 170921. 104321. vung tin

         200,000

17/09/2021

357940. 170921. 103935. Ung ho ma 4226, ba nguyen thi sam

         100,000

17/09/2021

133314. 170921. 104155. Ung ho ma so 4226

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367377227. Ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367373231. Ung ho ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367356495. Ung ho ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

381149. 170921. 102733. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam Dia chi To dan pho 3 thi tran Dak Mil huyen Dak Mil tinh Dak Nong

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367334041. ung ho ma 4226. CT tu 0551000320369 PHAM QUOC THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367325197. DO THANH MO chuyen tien ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011004107751 DO THANH MO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

642594. 170921. 101051. Ung ho ma so 4226 nguyen thi sam

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367285819. PHAM VAN THANG ung ho ms 4226 . CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1367274056. DINH XUAN KHUONG chuyen tien. CT tu 0761002379390 DINH XUAN KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

SHGD: 10008600. DD: 210917. BO: NGUYEN BA HAI. Remark: Ung ho ms 4226 ba nguyen thi sam

         300,000

17/09/2021

002694. 170921. 095827. Giup do be Dinh Thanh Ha

         300,000

17/09/2021

125905. 170921. 095512. ung ho

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367258954. 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0251002667332 LAI HOANG HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         800,000

17/09/2021

MBVCB. 1367254981. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4226 ba Sam. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367251827. Ung ho ma so 4208 chi Vi Thi Huong. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

303515. 170921. 095052. uh ma 4226 ba nguyen thi sam dakmil dak nong

         100,000

17/09/2021

124801. 170921. 095052. ung ho den ma so 4226 ba Nguyen thi Sam

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367247063. MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0491001855888 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367247046. NGO XUAN QUANG ck ma 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0021000414275 NGO XUAN QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

551029. 170921. 094933. Ung ho gd ms 4226 FT21260338195426

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367243994. Ung ho ma so 4209 anh Song A Nenh. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

699355. 170921. 094754. Vietcombank; 1017378606; Nguyen Sam ung ho ma so 4218

     3,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367240259. Minh & An ung ho ma so 4226. CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367237248. Ung ho MS 4226, ba Sam o Dak Nong. CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367235206. Ung ho ma so 4210 em Nguyen Thi Kim Anh. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

IBVCB. 1367232237. Giup ma so 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371000457066 TRAN ANDY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367224150. Ung ho ma so 4211 chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367216371. PHUONG THAO 0908880226 ung ho Ma So 4226 - Nguyen Thi Sam - 0347. 968. 153. CT tu 0531002542689 NGUYEN PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1367204459. 4226 ung ho ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

531573. 170921. 093217. Ung ho ms 4226 - Nguyen Thi Sam FT21260069651760

         300,000

17/09/2021

342748. 170921. 092930. 4226 Nguyen Thi Sam

         500,000

17/09/2021

529972. 170921. 093046. KLinh ung ho ma so 4226 Nguyen Thi Sam FT21260440549678

        500,000

17/09/2021

119567. 170921. 092949. ung ho ba nguyen thi sam ma so 4226

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367196528. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367193956. ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011000428971 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     2,000,000

17/09/2021

288012. 170921. 092724. VU VAN ANH chuyen tien

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367178704. Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367178178. DO TRUNG KIEN UNG HO BA NTSAM MS4226. CT tu 0451000223269 DO TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

662322. 170921. 092048. ung ho ms4226

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367162777. Hai anh em. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

17/09/2021

MBVCB. 1367157845. Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong. CT tu 0011003945629 DOAN NHAT DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

IBVCB. 1367153242. Ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam??. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

508608. 170921. 091043. Ma so 4226 Han Trong Thanh ung ho. A Di Da Phat FT21260877502880

         100,000

17/09/2021

658520. 170921. 090835. Ung ho MS 4226 Nguyen Thi Sam

         200,000

17/09/2021

397628. 170921. 090310. Vietcombank; 1017378606; ung ho ma 4225

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367134946. MS 4226 Nguyen Thi Sam 0347968153. CT tu 9968568568 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

17/09/2021

IBVCB. 1367133866. Giup do Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0071005769630 NGUYEN XUAN HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

17/09/2021

656454. 170921. 090128. Giup do Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367127303. HUYNH NGOC HA chuyen tien ung ho co nguyen thi sam ms4226. CT tu 0501000105695 HUYNH NGOC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367121627. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0021001383435 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

17/09/2021

654906. 170921. 085606. Ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam mong Ba co gang vuot qua so phan nay

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367115205. Giup do ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0071002368248 LE TRUC LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

17/09/2021

SHGD: 10007563. DD: 210917. BO: BUI TRIEU XA. Remark: Ung ho cac ms 4222 100k,   4223 100k, 4224 100k, 4225 100k,   4226 100k.

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367111574. UH ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0301000988999 DAO QUOC CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

653663. 170921. 085128. ung ho Ma so 4225 chi luong thi thong

         200,000

17/09/2021

488590. 170921. 084913. Ung ho co Sam ma so 4226 FT21260203311866

         200,000

17/09/2021

487442. 170921. 084751. Ms 4226 nguyen thi sam FT21260682332070

         100,000

17/09/2021

486947. 170921. 084715. Ngo Lan Phuong Ung ho Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21260598528071

     1,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367099197. Ma so ung ho 4225 luong thi thong. CT tu 1016612655 NGUYEN VAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

328194. 170921. 084404. Ung ho MS 4224 va MS 4226

     2,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367094106. Ma so 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           50,000

17/09/2021

SHGD: 10007412. DD: 210917. BO: VU HOANG LAM. Remark: Huong Thao Royal City ung ho ma so 4225

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367090247. Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0071000785620 NGUYEN VAN HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

572870. 170921. 084055. Ung ho MA SO 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021

481436. 170921. 084026. Ong Tu Van giup do ms 4226 Nguyen Thi Sam FT21260621559095

     3,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1367075306. manh hung ck. CT tu 0341007185834 NGUYEN THI NGOC LIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

SHGD: 10007211. DD: 210917. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ngngocbinh ung ho mS 4226

         100,000

17/09/2021

SHGD: 10002096. DD: 210917. BO: DU THI PHUONG YEN. Remark: Ung ho be Thanh Ha   - Hoa Binh

         100,000

17/09/2021

049012. 170921. 082550. ung ho ba Nguyen Thi Sam ms 4226

         100,000

17/09/2021

469855. 170921. 082452. Ung ho nguoi ngheo FT21260682248407

           50,000

17/09/2021

MBVCB. 1367054074. Ung ho chi Luong Thi Thong. CT tu 0071000866092 NGUYEN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

MBVCB. 1367047411. Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0181003355554 NGUYEN KHANH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367046335. Ma so 4226 nguyen thi sam : dia chi to dan pho 3 thi tran dak mil huyen dak mil tinh dak nong. CT tu 0451001470301 DO THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

SHGD: 10006715. DD: 210917. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4225

           50,000

17/09/2021

465070. 170921. 081741. Ung ho a cao van nam 4174 FT21260715943635

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367040562. VU THI MAI ung ho ma so 4226 ba nguyen thi sam , ma so 4225 chi luong thi thong. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367037988. ung ho ba Nguyen Thi Sam ms 4226. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

17/09/2021

017818. 170921. 081406. Ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         500,000

17/09/2021

132777. 170921. 081209. Vinh Nam ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021

132548. 170921. 081159. ma so 4225

           10,000

17/09/2021

130262. 170921. 081011. Anthony Nguyen Ung ho ma so 4226 Nguyen Thi Sam

         500,000

17/09/2021

458751. 170921. 080729. Ung ho MS 4225 FT21260052872107

         300,000

17/09/2021

457215. 170921. 080449. Ung ho MS 4226 FT21260773287907

         299,000

17/09/2021

MBVCB. 1367016338. NGUYEN VIET HOAI chuyen tien ung ho ms 4223 va 4218. CT tu 0361000345699 NGUYEN VIET HOAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367013603. ms 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

114568. 170921. 075633. ma so 4226 ba nguyen thi sam

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1367010018. ms 4225 Luong thi Thong. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367009100. Ma so 4226: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

17/09/2021

IBVCB. 1367004472. Ma so 4199: Chuong trinh "Kien Cuong Viet Nam". CT tu 0691000341748 BUI VAN TRINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1366999200. be bi liet. CT tu 0531000297736 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         200,000

17/09/2021

447286. 170921. 074413. Ung ho ma so 4225 FT21260996238839

         100,000

17/09/2021

446371. 170921. 074208. Ung ho ma so 4226 FT21260309905195

         200,000

17/09/2021

097612. 170921. 073836. Chuc be Ha nhanh khoi benh

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1366983145. NGUYEN VAN DUONG chuyen tien. CT tu 0351000839655 NGUYEN VAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1366971032. ung ho chi LUONG Thi Thong MS 4225. chuc be mau khoi benh. CT tu 0491001810990 NGUYEN THI MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

183043. 170921. 071153. Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong Dia chi Xom Diem 2,   xa Tan Thanh, huyen Mai Chau, tinh Hoa Binh Di

         150,000

17/09/2021

MBVCB. 1366950048. Uh 4221 Trung T Tuyet. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1366864034. 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0181003418207 HA SON HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

17/09/2021

009930. 170921. 004139. Uh ms 4225 Luong Thi Thong

         100,000

17/09/2021

386375. 170921. 002310. Ung ho be Ha 4225 -   me Luong Thi Thong - chuc be mau khoe FT21260294580733

         200,000

17/09/2021

MBVCB. 1366837620. VHKNguyen ung ho ma so 4225. CT tu 0021000317185 VU QUOC HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

17/09/2021

IBVCB. 1366835634. UNG HO MA SO 4225 CHI THONG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

17/09/2021

619399. 160921. 234448. Ct ung bo be ma so 4225

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1368924297. Ms 4218 pham xuan thong. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368920809. Ms 4226 nguyen thi sam. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368917388. Ms 4225 luong thi thong. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

MBVCB. 1368745528. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4223 em tran van tuan. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

17/09/2021

MBVCB. 1368743419. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4224 co nguyen thi huong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

17/09/2021

MBVCB. 1368740670. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4225 chi luong thi thong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

17/09/2021

MBVCB. 1368736423. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4226 ba nguyen thi sam. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

17/09/2021

912890. 170921. 161623. ung ho quy

         100,000

17/09/2021

100792. 170921. 145544. Nguyen Viet Hoa HN ung ho MS 4221. 4222. 4223. 4224. 4225, 4226. Moi Ms 100. 000 d

         600,000

17/09/2021

MBVCB. 1367786342. Ma so 4226. CT tu 0381000439166 VO THI HUONG THAO toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367779218. 4226. nguyen thi sam. 0347. 968. 153. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

17/09/2021

SHGD: 10000808. DD: 210917. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI MA SO 4226

         100,000

17/09/2021

637611. 170921. 105938. Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21260781982640

         300,000

17/09/2021

562510. 170921. 095914. Ung ho ma so 4226 FT21260041130534

         200,000

17/09/2021

109532. 170921. 092901. Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam Dia chi To dan pho 3,   thi tran Dak Mil, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong

         100,000

17/09/2021

512745. 170921. 091443. Ung ho ma so 4226 FT21260912914716

           50,000

17/09/2021

505238. 170921. 090717. Ung ho ma so 4225 FT21260256128578

           50,000

17/09/2021

SHGD: 10007726. DD: 210917. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4225

          20,000

17/09/2021

471742. 170921. 082727. Ma so 4225 -   c Luong Thi Thong - cau chua chua lanh cho be Thanh Ha -   Amen FT21260660760194

         500,000

17/09/2021

438012. 170921. 072024. PQK Tay Ninh ho tro ma so 4225 Luong Thi Thong FT21260195080122

         500,000

18/09/2021

437490. 170921. 235818. 4225. Chuc be Ha chong hoi phuc. FT21261117602010

         300,000

18/09/2021

630851. 170921. 233907. Ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

           50,000

18/09/2021

MBVCB. 1368994432. Ung ho MS 4225. CT tu 0021000497811 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

18/09/2021

426101. 170921. 232349. Le Thi Hoa ung ho ma so 4226 FT21261093975119

           50,000

18/09/2021

MBVCB. 1368987343. 4225. CT tu 0781000417404 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1368984717. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4226. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

18/09/2021

MBVCB. 1368981600. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4226. Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

929494. 170921. 231544. Chuyen tien cho em Tran Van Tuan Ma so 4223

         800,000

18/09/2021

MBVCB. 1368956575. Ung ho MS 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0421000489628 TRUONG DUY TUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1368953472. Dang Van Nhat xin uh ma so: 4226 ba Nguyen Thi Sam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1368948607. Dang Van Nhat xin uh ma so: 4225 chi Luong Thi Thong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

730764. 170921. 223519. ma so 4225 chi Luong Thi Thong

           50,000

18/09/2021

IBVCB. 1370872481. qwe. CT tu 1021344946 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

             1,000

18/09/2021

877013. 180921. 213058. nho quy Bao chuyen ve Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1370834170. Ung ho ms 4224 ba Nguyen Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

18/09/2021

341146. 180921. 212106. Linh br giup MS 4225 chi Luong Thi Thong FT21261217039719

         200,000

18/09/2021

272411. 180921. 201009. Ung ho ma so 4226, Nguyen Thi Sam. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21261589483707

     2,000,000

18/09/2021

173592. 180921. 200934. Ck dong gop hao tam cho ma so 4201 va 4225 va 4226

         600,000

18/09/2021

MBVCB. 1370680408. 4225. CT tu 0821000028548 TRAN DUC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

18/09/2021

MBVCB. 1370550795. giup 4ms 4223 4224 4225 va 4226. CT tu 0071003783995 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           20,000

18/09/2021

873370. 180921. 185035. LE HUYNH NHUT PHI chuyen khoan

         100,000

18/09/2021

174969. 180921. 180817. HOANG THANH DAT Ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         150,000

18/09/2021

350293. 180921. 174902. IBFT 4223 4224 4225 4226 Moi ms 300. 000

     1,200,000

18/09/2021

011466. 180921. 173952. PHAM HONG HAI UH MS 4221 Trung Thi Tuyet

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1370361824. TRAN VAN TIEN chuyen tien ba sam. CT tu 0101001163225 TRAN VAN TIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

008905. 180921. 173702. PHAM HONG HAI UH MS 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         300,000

18/09/2021

006497. 180921. 173500. PHAM HONG HAI UH MS 4223 Tran Van Tuan

         300,000

18/09/2021

001618. 180921. 173007. PHAM HONG HAI UH MS 4224 Nguyen Thi Huong

         300,000

18/09/2021

995935. 180921. 172437. PHAM HONG HAI UH MS 4225 Luong Thi Thong

         300,000

18/09/2021

992248. 180921. 172056. PHAM HONG HAI UH MS 4226 Nguyen Thi Sam

         300,000

18/09/2021

MBVCB. 1370292266. ung ho ma so 4226. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1370254135. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4226 (ba Nguyen Thi Sam). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

18/09/2021

047801. 180921. 164551. Ma so 4225 - Chi Luong Thi Thong FT21261340240236

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1370228980. LE QUANG TRIEU UNG HO MS 4223. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/09/2021

MBVCB. 1370217918. NGUYEN QUANG TUNG chuyen tien UNG HO MS 4225. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/09/2021

MBVCB. 1370213092. NGUYEN QUANG TUNG chuyen tien UNG HO MS 4226. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

18/09/2021

IBVCB. 1370207953. Co Thin va nhom ban o Trung Quoc ung ho Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam, ma so 4199 - 2 (Dot 2). CT tu 0071005227974 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     4,000,000

18/09/2021

MBVCB. 1370150479. NGUYEN HUU MAN ung ho Ma So 4225: Chi Luong Thi Thong. CT tu 0351000619049 NGUYEN HUU MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1370142509. NGUYEN HUU MAN ung ho MS 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0351000619049 NGUYEN HUU MAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

263480. 180921. 154710. MS 4226 - 180921 - 15: 47: 00 263480

         100,000

18/09/2021

886500. 180921. 153810. Ung ho ma so4225 Luong Thi Thong

         300,000

18/09/2021

855033. 180921. 152501. ma so 4226

           10,000

18/09/2021

MBVCB. 1370053833. MS 4215, 4216,   4217, 4218, 4220,   4221, 4222, 4223,   4224, 4225, 4226(moi MS/100k). CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,100,000

18/09/2021

215020. 180921. 151516. Luong Thi Thong ma so 4225

         200,000

18/09/2021

938453. 180921. 151459. 4225 chi Luong Thi Thong xom Dien 2 xa Tan Thanh huyen Mai Chau tinh Hoa Binh FT21261906803322

         200,000

18/09/2021

253376. 180921. 151144. MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN - 180921 - 15: 11: 33 253376

         300,000

18/09/2021

346487. 180921. 150148. ung ho 02 ma so 4222 va 4223 moi ms 100 000 dong

         200,000

18/09/2021

IBVCB. 1370009646. Ung ho Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0031001118201 PHAM NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

917119. 180921. 145457. Mintu ung ho ms 4216 FT21261593808354

         200,000

18/09/2021

912683. 180921. 145040. Mintu ung ho ms 4223 FT21261599787334

         200,000

18/09/2021

IBVCB. 1369997906. Ung Ma so 4224: Ba Nguyen Thi Huong. CT tu 0031001118201 PHAM NGOC QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

907282. 180921. 144517. Mintu ung ho ms 4220 FT21261793510909

         200,000

18/09/2021

902919. 180921. 144047. Mintu ung ho ms 4222 FT21261975500776

         200,000

18/09/2021

899019. 180921. 143645. Mintu ung ho ms 4217 FT21261016285894

         300,000

18/09/2021

890303. 180921. 142724. Mintu ung ho ms 4213 FT21261390401774

         300,000

18/09/2021

MBVCB. 1369941706. Ung ho MS 4226. CT tu 1021007972 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/09/2021

863700. 180921. 001357. ung ho MS4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1369638192. Ung ho 2 ae thieu oxy nao. CT tu 0521000723901 DOAN MINH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1369568936. NGUYEN THI PHUONG DUNG chuyen tien. CT tu 0221007407747 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/09/2021

682562. 180921. 105555. UNG HO MA SO 4226 BA NGUYEN THI SAM FT21261484922615

         100,000

18/09/2021

676207. 180921. 105324. Giao Khanh Ngoc tang c Luong Thi Thong ma so 4225

     1,000,000

18/09/2021

MBVCB. 1369477873. Giup do MS 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

18/09/2021

MBVCB. 1369473560. Uh 4226 Ng T Sam . CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

564886. 180921. 100328. NGUYEN VAN MANH ung ho ma so 4226

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369396722. 4226. CT tu 1020434925 PHAM THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

18/09/2021

601996. 180921. 094750. Ms 4213 FT21261932553163

         100,000

18/09/2021

600070. 180921. 094608. Ms 4220 FT21261074168328

           50,000

18/09/2021

598386. 180921. 094442. Ms 4222 FT21261429730901

           50,000

18/09/2021

596271. 180921. 094245. Ms 4223 FT21261582373527

         100,000

18/09/2021

MBVCB. 1369375058. Ma so 4204: TRAN TRUNG KIEN ung ho chi Nguyen Thi Huoi. CT tu 0041000369738 TRAN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

589590. 180921. 093641. Ung ho ma so 4226 FT21261212556160

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1369359031. Ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

IBVCB. 1369337189. Vu Tran Dai ung ho Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1369310608. MS 4213. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

18/09/2021

562271. 180921. 090926. Ung ho ma so 4226 FT21261509106786

           50,000

18/09/2021

MBVCB. 1369302527. MS 4218. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

      1,000,000

18/09/2021

MBVCB. 1369262924. MS 4220. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369255592. xin duoc ung ho ma so 4226 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

18/09/2021

MBVCB. 1369253505. MS 4222. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369243159. MS 4225 -   God bless you. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

18/09/2021

MBVCB. 1369237848. MS 4223 -   hay co gang di hoc nhe, dung tu bo giac mo cua minh. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

18/09/2021

479366. 180921. 082919. MA SO 4226: BA NGUYEN THI SAM, DAK MIL,   DAK NONG, MONG GIA DINH BINH AN

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369222529. MS 4226. CT tu 0111000250189 NGUYEN BAO SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

18/09/2021

511855. 180921. 075942. Ma so 4226, ba Nguyen Thi Sam FT21261773266828

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1369139050. MS 4226 NGUYEN THI SAM. CT tu 0961000009966 LE THI TUYET HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369112303. Ung ho gia dinh ba Nguyen Thi Sam, ma so 4226. CT tu 0211000499978 LE THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

133179. 180921. 062558. GIUP MS 4226 - 180921 - 06: 25: 52 133179

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1369069061. Ung ho Ma so 4226: Nguyen Thi Sam. CT tu 0251002662239 PHAN THI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

MBVCB. 1369057917. Ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

18/09/2021

752683. 180921. 003826. Ms 4226 ba nguyen thi Sam

         500,000

18/09/2021

584736. 170921. 234913. Do Ha Xuyen(Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4225 c Luong Thi Thong

         100,000

18/09/2021

629818. 170921. 231225. ung ho ma so 4224

         100,000

18/09/2021

162427. 180921. 193045. Ung Ho Ma so 4156 Anh Trieu Van Chinh

         500,000

18/09/2021

MBVCB. 1369540055. Ung ho CT Nhan ai . CT tu 0491000133571 HOANG VAN NHAT toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

18/09/2021

646707. 180921. 044930. mr z giup ma so 4225

         100,000

19/09/2021

417188. 180921. 231539. Nho dantri gui den ma so 4226 FT21261018012048

         200,000

19/09/2021

139572. 180921. 230923. Ng Mai Quynh ung ho ma so 4225

     1,000,000

19/09/2021

137944. 180921. 230609. Ng Mai Quynh ung ho ma so 4224

         500,000

19/09/2021

MBVCB. 1372733283. HOANG THIEN NGA chuyen tien den Ma so 4227. CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/09/2021

457909. 190921. 215400. ma so 4225 chi Luong Thi Thong

           50,000

19/09/2021

457626. 190921. 215235. ma so 4227 ba Phan Thi Phuong

           50,000

19/09/2021

267357. 190921. 214850. Ung ho ma so 4227 FT21263945558605

         100,000

19/09/2021

455374. 190921. 214122. Ung ho hoan canh kho khan Ms 4227 Phan Thi Phuong

         200,000

19/09/2021

MBVCB. 1372666215. ung ho ma so 4227. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         100,000

19/09/2021

453073. 190921. 213059. 4227 Mong bac Phuong som binh phuc

         200,000

19/09/2021

245028. 190921. 212024. Ung ho ma so 4226 FT21263092823457

         400,000

19/09/2021

MBVCB. 1372639206. xin duoc ung ho ms 4225 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

19/09/2021

MBVCB. 1372622401. ung ho qua thung thu cac be co hoan canh kho khan. CT tu 0041000187640 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

231835. 190921. 210444. Nghiem Minh Khang UH ma so 4227 FT21263328706717

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1372605996. Ma so 4225: chi Luong Thi Thong. CT tu 0011004021223 TRAN HUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

19/09/2021

MBVCB. 1372584533. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT - UH MS 4227   + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000

19/09/2021

IBVCB. 1372528903. Ma so 4227: Ba Phan Thi Phuong -   Nam Mo A Di Da Phat. . CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/09/2021

185838. 190921. 201509. Ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong sdt 0948207306 FT21263019760421

         500,000

19/09/2021

183878. 190921. 201308. Ma so 4225 chi Luong Thi Thong sdt 0377592827 FT21263271024605

         500,000

19/09/2021

182238. 190921. 201125. Ma so 4227 ba phan thi phuong sdt 0374619896 FT21263907085250

         500,000

19/09/2021

MBVCB. 1372477834. Ung ho ma so 4222 4223 4224 4225 4226 4227. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

     1,200,000

19/09/2021

IBVCB. 1372468025. Ma so 4227. CT tu 0071005724724 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

105496. 190921. 193509. Ung ho ma so 4227, Phan Thi Phuong

         200,000

19/09/2021

MBVCB. 1372414630. Doan Minh Chau Lang Thuong DDa Ha noi ung ho MS4218. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1372410893. Doan Thien Phu Lang Thuong DDa Ha noi ung ho MS4225. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1372404363. Doan Quang Tuan LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4226. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1372393624. Doan Minh Chau LangThuong DDa Hanoi ung ho MS4227. CT tu 0021000723801 NGUYEN THI MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

19/09/2021

891939. 190921. 190715. ung ho Ma so   4217 Hatinh

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1372323763. Ma so 4227. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

     1,000,000

19/09/2021

267914. 190921. 181731. Ma so 4227 Ba Phan Thi Phuong

           60,000

19/09/2021

064859. 190921. 181500. giup do ms 4224, ba Nguyen Thi Huong FT21263302506914

     3,000,000

19/09/2021

063884. 190921. 181355. giup do ms 4225, chi Luong Thi Thong FT21263792042095

     3,000,000

19/09/2021

265513. 190921. 181258. Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy

         140,000

19/09/2021

049168. 190921. 175913. giup do ms 4227, ba Phan Thi Phuong FT21263689660928

     3,000,000

19/09/2021

821443. 190921. 174504. Yen Duong - uh ms 4226 ba Nguyen Thi Sam mong gia dinh luon manh khoe va binh an

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1372235071. 4227 ba Phan Thi Phuong. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

       600,000

19/09/2021

027328. 190921. 173901. KHUYEN HOC ung ho Chau PHAM THI THUONG tinh Thanh Hoa ma so 4213 FT21263085556055

           50,000

19/09/2021

551394. 190921. 173327. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ho tro ma so 4227 ba phan thi phuong

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1372185893. ms 4227 ba Phan Thi Phuong. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

IBVCB. 1372144877. ung ho MS 4224 Ms 4226 Ms4227 moi hoan canh 100k. CT tu 0541000195289 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         300,000

19/09/2021

MBVCB. 1372122991. UNG HO MA SO 4217 DOAN KHAC DUNG. CT tu 1022428734 LE BICH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1372118077. UNG HO MA SO 4216 MONG THI TRAN. CT tu 1022428734 LE BICH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

961567. 190921. 164225. Ung ho ms 4227 phan thi phuong chuc ba som khoi benh song khoe cung con chau FT21263745443509

           50,000

19/09/2021

738948. 190921. 161903. MS 4227 Phan Thi Phuong

         200,000

19/09/2021

737993. 190921. 161804. MS4224 Nguyen Thi Huong

         200,000

19/09/2021

726803. 190921. 160536. MS4225 Luong Thi Thong

       200,000

19/09/2021

725830. 190921. 160431. MS 4226 Nguyen Thi Sam

         200,000

19/09/2021

IBVCB. 1372018697. MS 4207 Chi Hoang Thi Hong Tham. CT tu 0451000246079 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

19/09/2021

IBVCB. 1372010463. MS 4212 Chi Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0451000246079 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         200,000

19/09/2021

MBVCB. 1372010189. UNG HO MA SO 4227. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1372008236. UNG HO MA SO 4226. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1372007299. UNG HO MA SO 4225. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

532867. 190921. 152759. Vinh Nam ung ho ms 4227 ba Phan Thi Phuong

         100,000

19/09/2021

682509. 190921. 151520. Ms 4227

         200,000

19/09/2021

IBVCB. 1371850633. VO HUYNH THIEN HUONG ung ho Ma so 4227 Ba Phan Thi Phuong. CT tu 0071002567002 VO HUYNH THIEN HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/09/2021

354878. 190921. 141823. Vietcombank; 1017378606; 4203 uh gia dinh ong ma dac sy

           10,000

19/09/2021

IBVCB. 1371830217. sdvsdv. CT tu 1021611971 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371805959. UNG HO MA SO 4227 BA PHUONG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

           10,000

19/09/2021

MBVCB. 1371759244. Uh ms 4225 chi Luong Thi Thong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/09/2021

759829. 190921. 130733. Ong Tu Van giup cho ms 4227 ba Phan Thi Phuong FT21263009613681

     3,000,000

19/09/2021

307558. 190921. 123653. Ung ho ms 4215 chi Pham Thi Tuoi

         200,000

19/09/2021

306958. 190921. 123429. Ung ho ms 4178 chi Dinh Thi Sau

         200,000

19/09/2021

MBVCB. 1371669393. Ung bo Ma so 4227: Ba Phan Thi Phuong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

19/09/2021

MBVCB. 1371658996. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4227. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          50,000

19/09/2021

265999. 190921. 120143. Le Duc Nghia ung ho MS 4227 (Phan Thi Phuong)

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371591046. UH ms 4227 ba Phan Thi Phuong - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           35,000

19/09/2021

675022. 190921. 113553. MS 4226 NGUYEN THI SAM FT21263778555753

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1371560318. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4227 ba Phuong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

659096. 190921. 112018. Ung ho CT Nhan ai Bao DanTri FT21263700767300

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371531794. Goi giup Ba Phan thi Phuong, ma so : 4227, tinh Nghe An. CT tu 0421003835674 MAI SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/09/2021

233764. 190921. 110412. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4227 ba PHAN THI PHUONG

         100,000

19/09/2021

014216. 190921. 105851. ZP5VQHK1ANTK 210919000106626 ung ho ba Phan Thi Phuong o thanh pho Vi

         100,000

19/09/2021

IBVCB. 1371487943. Ba Nguyen Thi Sam MS4226 Dak Mil Dak Nong. CT tu 0071001951647 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

IBVCB. 1371483178. Chi Luong Thi Thong MS4225 Mai Chau Hoa Binh. CT tu 0071001951647 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

IBVCB. 1371476674. Ba Phan Thi Phuong MS 4227 TP Vinh. CT tu 0071001951647 toi 1017378606 CT Nhan ai   -   Bao Dien tu Dan tri

         500,000

19/09/2021

362964. 190921. 104503. Phan Thinh KG ung ho MS 4227 Phan Thi Phuong

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1371456570. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4227: Ba Phan Thi Phuong. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

19/09/2021

IBVCB. 1371454470. Ma so 4227. CT tu 0541000207630 LE NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371417386. srf. CT tu 1021236438 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             2,000

19/09/2021

MBVCB. 1371356082. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4227:   ba Phan Thi Phuong, tinh Nghe An. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

559816. 190921. 094725. Ung ho PHAN THI PHUONG ma so 4277 FT21263084003041

         300,000

19/09/2021

394232. 190921. 094641. SANHSEACO GUI MS 4227 - 190921 - 09: 47: 00 394232

           50,000

19/09/2021

MBVCB. 1371338120. ms 4227 ba Phan Thi Phuong. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371336246. Chuyen tien ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam. CT tu 0071003181577 CHAU THI QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

19/09/2021

MBVCB. 1371331000. VU THI MAI chuyen tien ung ho ma so 4227. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371325255. Niem am giup ms 4227; Ba Phan Thi Phuong. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

19/09/2021

539554. 190921. 092630. Bui Trieu Xa ung ho 4227 FT21263767242284

         100,000

19/09/2021

101158. 190921. 092543. UNG HO CHI NGUYEN THI SAM MS 4226 , KP3 THI TRAN DAK MIL H. DAK MIL, TINH DAK NONG.

         200,000

19/09/2021

529306. 190921. 091516. Ms4225 - Luong Thi Thong FT21263091575799

           50,000

19/09/2021

249495. 190921. 091415. Ung ho ma so 4227 ba Phan Thi Phuong

         300,000

19/09/2021

528210. 190921. 091403. Ms4226 - Ba Nguyen Thi Sam FT21263819399378

           50,000

19/09/2021

527368. 190921. 091305. Ms4227 - Ba Phan thi Phuong FT21263790226094

           50,000

19/09/2021

IBVCB. 1371256824. a. CT tu 1020300186 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371254676. a. CT tu 1019813030 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371252889. a. CT tu 1022354883 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371249931. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371247893. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371245127. a. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

MBVCB. 1371244658. Hoan canh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

           80,000

19/09/2021

IBVCB. 1371243933. a. CT tu 1020687535 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371239940. a. CT tu 1018975562 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

162823. 190921. 084548. Chuyen tien tu ViettelPay

         100,000

19/09/2021

IBVCB. 1371227566. a. CT tu 1020620863 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

505004. 190921. 084419. Bui thi thuy ms 4159 FT21263687797459

         300,000

19/09/2021

504365. 190921. 084326. Duong thi ke ms 4161 FT21263075425130

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371225794. a. CT tu 1022355818 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

503855. 190921. 084239. Tran thi hai lanh ms 4165 FT21263094828446

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371224694. a. CT tu 1022353487 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

503319. 190921. 084155. Nguyen thi minh thuy ms 4169 FT21263194015959

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371222771. a. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

502773. 190921. 084108. Thieu thi hanh ms 4173 FT21263708796228

         300,000

19/09/2021

502261. 190921. 084022. Cao van nam ms 4174 FT21263110195739

         300,000

19/09/2021

110459. 190921. 083917. Ma so 4227 Ba Phan Thi Phuong Dia chi Khoi 1 phuong Cua Nam TP Vinh tinh Nghe An

         100,000

19/09/2021

IBVCB. 1371221397. a. CT tu 1020930492 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

499884. 190921. 083651. Lam thi thai ms 4175 FT21263100534170

         300,000

19/09/2021

499202. 190921. 083550. Nguyen thi hoi ms 4187 FT21263204667028

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371214249. a. CT tu 0071001031556 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

498782. 190921. 083511. Pham thi tham ms 4188 FT21263107622068

         300,000

19/09/2021

498030. 190921. 083401. Ms 4103 trieu trai tim 1 y chi FT21263670965722

         300,000

19/09/2021

IBVCB. 1371210579. a. CT tu 0101001227706 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371207400. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371205214. a. CT tu 1021397215 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371202755. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371201418. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371199565. a. CT tu 1020419599 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371197585. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371196502. a. CT tu 1020936258 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

            1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371194282. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371191819. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

IBVCB. 1371188769. a. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO Dien tu Dan tri

             1,000

19/09/2021

MBVCB. 1371186288. Giup ms 4225 Luong Thi Thong. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371183657. Giup ms 4226 Nguyen Thi Sam. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

19/09/2021

MBVCB. 1371182651. Giup ms 4227 Phan Thi Phuong. CT tu 0531002130431 DO THI HONG MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

        100,000

19/09/2021

372948. 190921. 073610. DAO QUANG SON UNG HO MA SO 4226 : BA NGUYEN THI SAM - 190921 - 07: 36: 08 372948

         500,000

19/09/2021

MBVCB. 1371143669. MS 4225 4226. CT tu 0071001841738 toi 1017378606 CT Nhan ai     - Bao Dien tu Dan tri

         300,000

19/09/2021

463598. 190921. 071930. Giup ma so 4226 FT21263620471419

         300,000

19/09/2021

447042. 190921. 055158. Ung ho ma so 4223 FT21263539465301

         100,000

19/09/2021

452937. 190921. 014630. hai ban sally sophie ung ho hai anh rm mo coi ma 4218

         192,000

19/09/2021

MBVCB. 1371019733. CHU THI NHUNG ung ho MS 4208, 4225, 4226 (moi MS 100k). CT tu 0611001777689 CHU THI NHUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

19/09/2021

MBVCB. 1372343667. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4227 co phan thi phuong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

19/09/2021

340399. 190921. 150136. Ung ho Ma so 4194 Em Dinh Thi Minh

         300,000

19/09/2021

339909. 190921. 145944. Ung ho Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

         300,000

19/09/2021

503749. 190921. 084231. Ung ho ma so 4227 FT21263649003508

           50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13-09-2021 00:35:07

ung ho gia dinh; thoi gian GD: 12/09/2021 23: 33: 04

           50,000

13-09-2021 01:05:00

Ung ho Ma so 4221 (chi Trung Thi Tuyet). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           20,000

13-09-2021 05:51:00

Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet; Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           50,000

13-09-2021 08:38:14

ung ho ms 4221 chi Trung Thi Tuyet

         250,000

13-09-2021 08:42:37

ms 4221; Linh ung ho chi Trung Thi Tuyet tinh Bac Kan

         100,000

13-09-2021 08:45:33

Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         500,000

13-09-2021 08:55:31

So GD goc: 10011715 Le Van ung ho anh Dung MS 4217

         500,000

13-09-2021 09:13:54

LPT ung ho ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13-09-2021 09:32:38

4221; chi Chung thi Tuyet

          50,000

13-09-2021 09:46:41

uhms4222

         100,000

13-09-2021 09:56:44

MS 4222; Nguyen Thi Thao Vy

           28,000

13-09-2021 10:08:23

4222; Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13-09-2021 10:16:53

CT DEN: 130159430435 UNG HO MA SO 4221

         500,000

13-09-2021 10:23:30

CT DEN: 125610356922 Ung ho Ma so 4222

             5,000

13-09-2021 11:04:57

ZP5VQC179EDP 210913000109361 TRAN THI THAM UNG HO CT Nhan ai BAO DAN TRI

         100,000

13-09-2021 11:21:48

Tan giup do Vy; ms 4222

         200,000

13-09-2021 11:53:08

ung ho 4222

         100,000

13-09-2021 12:00:09

ung ho 4221

         100,000

13-09-2021 12:29:18

ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

         200,000

13-09-2021 14:16:46

CT DEN: 125607618351 Ung ho hoan canh 4214 - 4216 - 4217 - 4220 - 4221 - 4222 moi hoan canh 100k FT21256588265605

         600,000

13-09-2021 14:31:02

KHM ung ho Ma So. 4216 chi Mong Thi Tran

         500,000

13-09-2021 14:44:17

MS 4221 ung ho chi Trung Thi Tuyet

         100,000

13-09-2021 14:49:03

HO BICH NGOC ung ho Kien cuong Viet Nam

         500,000

13-09-2021 15:16:52

MS 4222

         100,000

13-09-2021 15:17:37

Ung ho ms 4221

         100,000

13-09-2021 15:18:14

4218

         100,000

13-09-2021 15:18:30

BUI THI NHIEN chuyen tien ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13-09-2021 15:19:14

4217

         100,000

13-09-2021 15:19:42

4203

         100,000

13-09-2021 15:20:31

ung ho ms4221 chi trung thi tuyet

         200,000

13-09-2021 16:22:02

1233; tran thi phuong thanh

           50,000

13-09-2021 16:30:38

CT DEN: 125609792845 Ung ho chi Tuyet o thon Na lam Na phac FT21256906845912

         500,000

13-09-2021 16:54:39

CT DEN: 125609310375 GDNDHT ung ho MS 4199

         500,000

13-09-2021 17:12:46

NGUYEN VAN KHOA Chuyen tien ms 4218 pham xuan thong

         300,000

13-09-2021 17:22:14

4214; Phan Duc Sinh

         100,000

13-09-2021 18:03:45

CT DEN: 125660839396 Ung ho ma so 4222 em Tit ung ho chi

         200,000

13-09-2021 18:52:48

;   quan

            5,000

13-09-2021 19:16:02

Giup do ban Vy ma so 4222

     2,000,000

13-09-2021 19:38:35

Vo Thuy Hang ung ho MS 4218 ong Pham Xuan Thong

         200,000

13-09-2021 20:42:46

;   nhung

             5,000

13-09-2021 21:36:42

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

           50,000

13-09-2021 21:39:42

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

           50,000

13-09-2021 22:11:11

CT DEN: 125622090988 MS 4212 - 130921 - 22: 11: 15 090988

       200,000

14-09-2021 01:22:13

DVM giup em Thao Vy MS 4222

         200,000

14-09-2021 01:23:35

DVM giup MS4218 ong Pham Xuan Thong

         200,000

14-09-2021 07:35:59

ung ho ma so 4223

           30,000

14-09-2021 07:40:32

MS 4223 em Tran Van Tuan

         100,000

14-09-2021 07:43:30

ms 4223; Linh ung ho em Tran Van Tuan tinh Thanh Hoa

         100,000

14-09-2021 08:00:07

So GD goc: BNK1256033064972 UNG HO MA SO 4218

         300,000

14-09-2021 08:09:06

NGUYEN THI LOI chuyen tien ung ho ma so 4223 Tran van Tuan

         100,000

14-09-2021 08:21:56

4223; tran van tuan

         100,000

14-09-2021 08:26:58

4223; Tran Van Tuan

         100,000

14-09-2021 08:28:59

ms 4223; vo ngoc hoang

         200,000

14-09-2021 08:46:35

ung ho ma so 4223(tran van tuan); chuc e luon manh khoe va may man

         100,000

14-09-2021 08:58:10

DO THI HOA Chuyen tien ma so 4217 anh Doan Khac Dung

         100,000

14-09-2021 09:05:17

CT DEN: 125702728665 Ung ho Nguyen Thi Thao Vy MS 4222

         200,000

14-09-2021 09:05:58

CT DEN: 125702729220 Ung ho em Tran Van Tuan MS 4223

         300,000

14-09-2021 09:14:10

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ms 4223; em tran van tuan; thanh hoa

         500,000

14-09-2021 09:26:49

LE VU TIEN chuyen tien ung ho Ma so 4223 em Tran Van Tuan

         100,000

14-09-2021 09:34:41

NGUYEN DANH THI chuyen tien ms 4223

         300,000

14-09-2021 09:39:01

CT DEN: 125770169499 Ung ho e di hoc 4222

           50,000

14-09-2021 09:39:31

CT DEN: 125770170107 Ung ho e di hoc 4223

           50,000

14-09-2021 09:56:23

MS 4223_em Tran Van Tuan_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           68,000

14-09-2021 10:16:39

Gui ho tro MS 4223 e Tran Van Tuan

         500,000

14-09-2021 10:17:14

CT DEN: 125703396273 Ung ho em Tuan ms 4223 FT21257330250438

     3,000,000

14-09-2021 11:11:37

CT DEN: 125711428542 Ung ho Ma so 4223

             5,500

14-09-2021 11:19:15

ung ho ma so 4200 500 ngan; ma so 4223 300 ngan

         800,000

14-09-2021 11:24:16

;   yen

            5,000

14-09-2021 11:30:21

CT DEN: 125704698721 IBFT UH4218 mong cac chau binh an mk

         100,000

14-09-2021 11:32:19

CT DEN: 125704699467 IBFT Uh4217 mong cac con binh an km

         100,000

14-09-2021 11:36:00

LPT ung ho ms 4223 em Tran Van Tuan

           50,000

14-09-2021 11:50:02

4223; Em Tran Van Tuan

         200,000

14-09-2021 13:37:57

CT DEN: 125713496362 Ma so 4223 em Tran Van Tuan

         500,000

14-09-2021 13:39:14

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

           50,000

14-09-2021 15:00:08

UNG HO MS 4223 em Tran Van Tuan

         200,000

14-09-2021 15:03:53

HOANG VAN HAI chuyen tien

         200,000

14-09-2021 15:23:38

MS 4221 Chi Trung Thi Tuyet

         200,000

14-09-2021 15:30:42

MS 4217 Anh Doan Khac Dung

         200,000

14-09-2021 16:27:13

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 4223; em Tran Van Tuan

         100,000

14-09-2021 16:35:20

CT DEN: 125709154907 ung ho MS4223

         100,000

14-09-2021 16:51:59

MS 4223

         100,000

14-09-2021 16:53:56

CT DEN: 125709175922 MH ung ho ma so 4217

         500,000

14-09-2021 17:09:04

ung ho MS 4223 Tran Van Tuan

         500,000

14-09-2021 19:59:49

PHAN ANH NINH ung ho ms 4221

         100,000

14-09-2021 20:00:33

PHAN ANH NINH ung ho ms 4203

         100,000

14-09-2021 20:02:49

CT DEN: 125770940697 Ung ho ma so 4223 em Tit ung ho anh

         200,000

14-09-2021 22:35:43

;   luong

             5,000

15-09-2021 00:35:25

ung ho ma 4223; thoi gian GD: 14/09/2021 22: 55: 24

         100,000

15-09-2021 00:42:53

Le Thi Hong giup Tran Van Tuan Ma So 4223 Thon Tan Hai Hai Loc Hau Loc T Hoa; thoi gian GD: 14/09/2021 23: 45: 15

     1,000,000

15-09-2021 00:43:45

CT DEN: 125716205707 Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet FT21258170042361; thoi gian GD: 14/09/2021 23: 53: 01

         100,000

15-09-2021 00:45:55

;   hoa; thoi gian GD: 15/09/2021 00: 10: 41

             5,000

15-09-2021 00:47:30

Ung ho Ma so 4223 (em Tran Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD: 15/09/2021 00: 24: 28

           10,000

15-09-2021 06:20:01

TRAN HUU LOI Chuyen tien 4224 Nguyen Thi Huong

         500,000

15-09-2021 08:46:30

;   quang

             5,000

15-09-2021 08:48:46

CT DEN: 125800649110 MS 4224

         100,000

15-09-2021 08:55:46

LE KHANH DUY Chuyen tien ung ho Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong

         300,000

15-09-2021 08:58:50

LE VU TIEN chuyen tien ung ho Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong

         100,000

15-09-2021 09:12:34

TRINH VAN TRONG Chuyen tien ma so 4200 xom chay than ung ho kien cuong viet nam

   37,223,500

15-09-2021 09:30:19

MS 4224; ba Nguyen Thi Huong

           28,000

15-09-2021 09:36:10

So GD goc: 10007402 Vo thi binh minh ung ho ms 4223

         200,000

15-09-2021 09:51:05

4224 ung ho gd ba Nguyen Thi Huong Tuyen Hoa Quang Binh

         300,000

15-09-2021 09:54:33

Ung ho ma so 4224 ba Nguyen Thi Huong

         200,000

15-09-2021 10:09:12

CT DEN: 125810306613 Ung ho Ma so 4224

             5,500

15-09-2021 10:25:54

ms 4224; vo ngoc hoang

        200,000

15-09-2021 10:33:05

CT DEN: 150160035905 ung ho ma so 4223

         300,000

15-09-2021 10:41:58

CT DEN: 125803650135 Ma so 4224: Ba Nguyen Thi Huong. Tu Phuc Hoat 15 - 09 - 21

         100,000

15-09-2021 10:52:36

PHAM THI HIEU THAO gui tang ma 4224

         100,000

15-09-2021 10:55:26

1234; dung

             1,000

15-09-2021 11:35:41

;   quan

             5,000

15-09-2021 13:31:36

ung ho ma so 4224

         500,000

15-09-2021 13:59:42

HOANG DUC THONG chuyen tien Ma so 4223

        100,000

15-09-2021 14:32:15

MS4222 chuc Vy hoc gioi

         100,000

15-09-2021 14:32:47

ms4223 chuc Tuan hoc gioi

         100,000

15-09-2021 14:51:05

NGO ANH TUAN NOP MA 4220 (200K) + 4221 (200K)   + 4222 (200K) +   4223 (200K) + 4224

     1,000,000

15-09-2021 15:43:22

LPT ung ho ms 4224 ba Nguyen Thi Huong

           50,000

15-09-2021 15:47:16

uh ms4224

         100,000

15-09-2021 16:28:52

4223; Tran Van Tuan

         300,000

15-09-2021 16:34:19

CT DEN: 150160167374 Gia dinh Son Dieu ung ho Ong Pham Xuan Thong Ms 4218

         500,000

15-09-2021 17:05:38

Giup MS 4213 chau Pham Thi Thuong

         200,000

15-09-2021 21:40:20

CT DEN: 125880679859 Ung ho ma so 4224 em Tit ung ho chi

         200,000

15-09-2021 22:10:02

ung ho ma so 4218_ ong Pham Xuan Thong

         100,000

15-09-2021 22:28:50

ms 4218 ong pham xuan thong

         300,000

15-09-2021 22:35:57

;   luong

             5,000

16-09-2021 00:52:56

;   thien dang gui ung ho; thoi gian GD: 15/09/2021 22: 59: 46

            2,000

16-09-2021 00:59:01

CT DEN: 125816296500 4224 FT21259018203057; thoi gian GD: 15/09/2021 23: 30: 55

           50,000

16-09-2021 06:14:58

Ma so 4224 Ba Nguyen Thi Huong

         200,000

16-09-2021 07:07:50

;   Phan Van Hieu

         100,000

16-09-2021 07:12:41

4144; Nguyen Thi Binh

         240,000

16-09-2021 08:09:46

MB ung ho MS 4224 Chi Nguyen Thi Huong

         200,000

16-09-2021 08:20:47

CT DEN: 125900776266 MS 4225

         200,000

16-09-2021 08:23:24

uhms 4207; 4218;   4221

         210,000

16-09-2021 08:35:06

GIAP DUY HUNG u - h Ms4218PhamXuanThong - Thon AnNien - HoaAn - PhuHoa - Phu Yen.

         100,000

16-09-2021 08:49:44

LPT ung ho ms 4225 chi Luong Thi Thong

           50,000

16-09-2021 08:57:04

HO MANH TIEN ung ho ms 4225

           50,000

16-09-2021 09:07:26

Ung ho ma so 4225

         300,000

16-09-2021 09:17:30

ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

16-09-2021 09:28:27

CT DEN: 125902460484 Ma so 4225 Luong Thi Thong FT21259599486588

     1,000,000

16-09-2021 09:35:44

Ma so 4225

           50,000

16-09-2021 09:37:18

ung ho me con c Luong Thi Thong

         100,000

16-09-2021 10:21:55

ung ho MS 4225; chi Luong Thi Thong; Mai Chau;   Hoa Binh

         500,000

16-09-2021 10:25:54

CT DEN: 125903724154 Ung ho Ma so 4225 Luong Thi Thong

         100,000

16-09-2021 10:47:54

ung ho ma so 4225

         500,000

16-09-2021 10:49:46

MS 4225_chi Luong Thi Thong_Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           68,000

16-09-2021 10:55:42

ung ho be thanh ha con chi luong thi thong chua benh ms 4225

         200,000

16-09-2021 10:56:04

ung ho Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         200,000

16-09-2021 11:02:42

CT DEN: 160160382230 UH ma so 4225 c luong thi thong

         100,000

16-09-2021 11:07:47

CT DEN: 125904775678 4225 -   Luong Thi Thong ung ho chau be

         200,000

16-09-2021 11:18:21

01;   quy lop hoc tieng anh toeic ung ho

         100,000

16-09-2021 11:18:59

So GD goc: 10001209 Tien ung ho cho ong Pham Xuan Thongma so 4218 huyen phu hoa tinh phuyen

         300,000

16-09-2021 12:38:30

ung ho Ms 3225 Luong Thi Thong

         100,000

16-09-2021 13:08:50

;   quan

             5,000

16-09-2021 13:10:11

;   nhung

             5,000

16-09-2021 13:14:06

DANG KIM TINH Chuyen tien ma 4225 c Thong

         200,000

16-09-2021 13:15:07

CT DEN: 125913722998 Ung ho Ma so 4225

             5,500

16-09-2021 13:27:21

NGUYEN VAN PHUONG ung ho ma 4225 chi Thong

         200,000

16-09-2021 14:07:57

Ung ho MS 4225

         200,000

16-09-2021 14:21:25

ma so 4225 luong thi thong

         100,000

16-09-2021 14:26:22

ung ho ma so 4225 luong thi thong

         200,000

16-09-2021 14:29:47

4225 chi luong thi thong

           50,000

16-09-2021 14:37:16

ma so 4225

         200,000

16-09-2021 14:50:16

4218; Pham Xuan Thong

         200,000

16-09-2021 14:53:52

ung ho be 4225 chuc be mau khoe

         100,008

16-09-2021 14:57:01

Ung ho MS 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

16-09-2021 15:03:29

Ung ho c Luong Thi Thong ms4225

        300,000

16-09-2021 15:05:49

CT DEN: 125990917138 Nguyen thi hoa ung ho luong thi thong ma so 4225

         500,000

16-09-2021 15:13:03

Gui chi Luong Thi Thong ma so 4225 Tinh Hoa Binh (0377592827)

         100,000

16-09-2021 15:58:18

CT DEN: 125990035980 Ung ho ma so 4225 a Tit ung ho em

         200,000

16-09-2021 16:34:32

4225; Luong Thi Thong

         300,000

16-09-2021 16:34:35

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4225; chi Luong Thi Thong; tinh Hoa Binh

           25,000

16-09-2021 16:43:50

4225; Luong Thi Thong

         200,000

16-09-2021 16:53:49

Ma so 4225. Chi Luong Thi Thong

         200,000

16-09-2021 17:13:22

ung ho ms 4225 chi luong thi thong

         250,000

16-09-2021 17:32:32

4225 chi luong thi thong

         150,000

16-09-2021 17:43:05

CT DEN: 125910049159 Chau ta ngo quynh anh giup do Ma so 4225 FT21259586074859

         300,000

16-09-2021 19:13:00

CT DEN: 125990458727 Mong con som khoe lai

         100,000

16-09-2021 19:49:16

;   quan

             5,000

16-09-2021 19:50:37

;   nhung

             5,000

16-09-2021 19:55:56

ms4225; chi Luong Thi Thong

         100,000

16-09-2021 20:34:32

gui ma so4223 em Tuan

         300,000

16-09-2021 20:41:33

Co Thuan gui chau Ha . Ms .   4225. Hoa binh . Mong con Mau manh khoe nhe. yeu con nhieu

         200,000

16-09-2021 20:43:41

4225; Luong Thi Thong

         200,000

16-09-2021 21:03:33

ung ho 4225 chi luong thi thong

           20,000

16-09-2021 21:05:26

ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

16-09-2021 21:07:03

NGUYEN VAN   CHIN Chuyen tien

           50,000

16-09-2021 22:28:33

CT DEN: 125915341324 4225 FT21260795039107

         100,000

16-09-2021 22:35:24

CT DEN: 125915448841 UH MS 4225 Chi Luong Thi Thong Hoa Binh

         350,000

17-09-2021 00:56:27

4225; luong T Thong;   Hoa Binh;   thoi gian GD: 16/09/2021 23: 23: 59

           50,000

17-09-2021 01:03:05

TA HUY BINH Chuyen tien uh e thong ms 4225. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat; thoi gian GD: 17/09/2021 00: 17: 10

       500,000

17-09-2021 01:04:30

4225; ma so 4225 chi Luong Thi Thong; thoi gian GD: 17/09/2021 00: 31: 44

         500,000

17-09-2021 01:06:12

CT DEN: 126017933514 ung ho ma 4225; thoi gian GD: 17/09/2021 00: 52: 49

         200,000

17-09-2021 01:06:31

CT DEN: 126017934599 ung ho ma 4217; thoi gian GD: 17/09/2021 00: 57: 11

         200,000

17-09-2021 06:56:34

;   phan van hieu

           50,000

17-09-2021 07:33:01

ung ho ma so 4225

         500,000

17-09-2021 07:38:20

PHAM THI LIEN HUONG chuyen tien ung ho Chi Luong Thi Thong (ma so 4225)

         200,000

17-09-2021 08:15:10

MS 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

17-09-2021 08:22:42

VU THI TUYET MAI ung ho MS 4226

         500,000

17-09-2021 08:24:31

CT DEN: 126008148655 Ung ho Ma so 4226

             5,500

17-09-2021 08:53:44

Ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam

         500,000

17-09-2021 08:55:26

4226 ba nguyen thi sam

           50,000

17-09-2021 08:55:50

Ung ho MS 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

17-09-2021 08:56:45

CT DEN: 126000906265 MS 4226

         100,000

17-09-2021 09:09:16

Ung ho ba Nguyen Thi Sam (ma so 4226)

         200,000

17-09-2021 09:15:48

CT DEN: 170160660749 ung ho ma so 4225 va 4226 moi ma so 500 ngan

     1,000,000

17-09-2021 09:19:51

CT DEN: 126002117412 Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam

         200,000

17-09-2021 09:29:29

4225; Luong Thi Thong

         200,000

17-09-2021 09:34:02

DOAN THI HUONG Chuyen tien giup do ba nguyen thi sam. ma so so4226

         500,000

17-09-2021 10:01:07

UNG HO MS 4199 4205 4206 4212 VA 4214

     2,000,000

17-09-2021 10:08:08

CT DEN: 126010338524 4226

         100,000

17-09-2021 10:09:11

CT DEN: 126003574633 Uh ba Nguyen Thi Sam, ms 4226 FT21260022348140

         100,000

17-09-2021 10:20:55

BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 4223. em TRAN VAN TUAN

         500,000

17-09-2021 10:22:01

BUI NHOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 4216. chi MONG THI TRAN

         500,000

17-09-2021 10:26:13

ung ho hoan canh kho khan

         200,000

17-09-2021 10:26:50

HUYNH TAN DUNG chuyen tien giup MS 4221

         300,000

17-09-2021 10:31:40

MS 4226

           50,000

17-09-2021 10:52:21

VU DUC CUONG Chuyen tien ung ho gia dinh ba Sam ma so 4226.

         200,000

17-09-2021 10:53:02

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4225

         300,000

17-09-2021 11:03:57

CT DEN: 126011459464 MS 4226 ba NGUYEN THI SAM Ung ho Ba

         120,000

17-09-2021 11:26:43

NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien ung ho ma so 4226

         200,000

17-09-2021 11:27:24

Ung ho Ms4188 chi Pham Thi Tham

           50,000

17-09-2021 12:24:13

CT DEN: 126005811213 ung ho ma 4226

         100,000

17-09-2021 13:28:14

VO THI TIEN chuyen tien ma 4225 LUONG THI THONG

         300,000

17-09-2021 13:44:13

LE THI HA chuyen tien ung ho ma so 4226 NGUYEN THI SAM

         200,000

17-09-2021 13:56:19

CT DEN: 126006199113 ung ho MS 4225

         200,000

17-09-2021 13:57:02

CT DEN: 126006199141 ung ho MS 4226

         200,000

17-09-2021 14:04:54

ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

        100,000

17-09-2021 14:08:35

ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

17-09-2021 14:34:09

Ung ho Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam; chuc gia dinh bac nhieu suc khoe.

         100,000

17-09-2021 14:39:53

CT DEN: 126000830238 Ung ho ma so 4226 chau Tit ung ho ba

         200,000

17-09-2021 15:00:18

ung ho 4226 ba nguyen thi sam

           20,000

17-09-2021 15:15:13

ung ho ba nguyen thi sam ma so 4226 sdt 0347968153

         500,000

17-09-2021 15:18:36

ung ho ong pham xuan thong ma so 4218 sdt 0935651551

         500,000

17-09-2021 15:22:21

MA so 4226 ba nguyen thi sam

           50,000

17-09-2021 15:33:37

ms 4225; chi Luong Thi Thong

         100,000

17-09-2021 15:35:58

;   quan

             5,000

17-09-2021 15:37:15

;   luong

             5,000

17-09-2021 15:40:34

ms 4226; ung ho ba Nguyen Thi Sam

           50,000

17-09-2021 15:50:06

CT DEN: 126008958824 Ung ho MS4222 Nguyen ThinThao Vy - Thon chua Thang - Xa Lien Thanh - Yen Thanh - Nghe An FT21260339432701

         200,000

17-09-2021 15:51:20

CT DEN: 126008960501 Ung ho MS4223 Tran Van Tuan - Tan Hai - Hai Loc - Hau Loc FT21260588196522

         200,000

17-09-2021 15:52:48

CT DEN: 126008962468 Ung ho MS4225 Luong Thi Thong - Xom Diem 2 - Xa Tan Thanh - Mai Chau - Hoa Binh FT21260016567702

         200,000

17-09-2021 15:54:13

CT DEN: 126008964351 Ung ho MS4224 Nguyen Thi Huong - Thon 4 - Duc Hoa - Tuyen Hoa - Quang Binh FT21260075436554

         200,000

17-09-2021 15:55:29

Ma so 4223 Em Tran Van Tuan

           30,000

17-09-2021 15:56:18

CT DEN: 126008967176 Ung ho MS4226 Nguyen Thi Sam - To dan pho so 3 - Thi Tran Dac Mil - Huyen Dac Mil - Tinh Dac Nong FT21260704682845

         200,000

17-09-2021 16:00:30

Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

           10,000

17-09-2021 16:15:08

HO QUANG THAI Chuyen tien ung ho ms4226 ba ng thi sam

         100,000

17-09-2021 16:17:44

PHAM GIA TU giup Ms 4204

           50,000

17-09-2021 16:18:12

PHAM GIA TU giup Ms 4205

           50,000

17-09-2021 16:18:51

PHAM GIA TU giup Ms 4206

           50,000

17-09-2021 16:19:22

PHAM GIA TU giup Ms 4207

           50,000

17-09-2021 16:20:26

PHAM GIA TU giup Ms 4199 1

           50,000

17-09-2021 16:26:37

ung ho ma so 4226 ba Nguyen thi Sam

         500,000

17-09-2021 16:28:58

ung ho ma so 4225; chi Luong thi Thong

         500,000

17-09-2021 18:03:34

CT DEN: 126111430430 Toi ung ho MS 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

17-09-2021 18:37:44

LE THI CHUYEN Chuyen tien uh ms 4226

         200,000

17-09-2021 19:17:47

ms 4225 luong thi thong

         100,000

17-09-2021 19:24:54

CT DEN: 126012227411 Ung ho ma so 4226 FT21260239915530

         500,000

17-09-2021 20:34:15

CT DEN: 126013300759 Ung ho MA SO 4226 ba Nguyen Thi Sam FT21260018829127

           80,000

17-09-2021 22:03:34

MS 4226; ba Nguyen Thi Sam

           28,000

17-09-2021 22:20:20

LPT ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam

           50,000

17-09-2021 22:47:40

CT DEN: 126015802002 Chuyen tien

         100,000

18-09-2021 00:48:51

NGUYEN THI HOAI THU Chuyen tien ung ho MS 4226 ba Nguyen Thi Sam; thoi gian GD: 17/09/2021 23: 16: 08

         200,000

18-09-2021 00:58:23

;   luong; thoi gian GD: 18/09/2021 00: 43: 13

             5,000

18-09-2021 06:41:05

;   phan van hieu

           20,000

18-09-2021 07:27:16

ma 4226

         100,000

18-09-2021 08:05:55

Ung ho Ma so 4164 chi Trieu Thi Luan

         200,000

18-09-2021 08:17:16

VO TUAN ANH Chuyen tien ung ho MS 4226 ba NGUYEN THI SAM; DAK NONG; SDT 0347968153

         500,000

18-09-2021 09:16:59

ms 4226;

         200,000

18-09-2021 11:06:45

CT DEN: 126111059454 Ma so 4218

         200,000

18-09-2021 11:19:59

MS 4217; anh Doan Khac Dung

           28,000

18-09-2021 14:07:54

nho bao gui den gd giup e a ( cua it long nhieu )

         100,000

18-09-2021 14:39:24

ung ho chi Trieu Thi Luan

           50,000

18-09-2021 20:27:58

Tran Hoang Minh ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

18-09-2021 22:01:25

;   nhung

             5,000

19-09-2021 00:40:41

4226; Nguyen T Sam;   Dak Nonb;   thoi gian GD: 18/09/2021 23: 12: 41

           50,000

19-09-2021 00:47:21

;   luc; thoi gian GD: 19/09/2021 00: 03: 56

             5,000

19-09-2021 07:34:38

ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         200,000

19-09-2021 08:00:52

;   Phan Van Hieu

           20,000

19-09-2021 08:18:24

MA SO 4226 BA NGUYEN THI SAM

         100,000

19-09-2021 09:13:20

NGUYEN THI LINH ung ho chi trieu thi luan Cho Don BacKan

         100,000

19-09-2021 09:19:02

CT DEN: 126202079154 MBVCB. 1371286621. 079154. Be An Binh, be Binh An ung ho MS: 4225 chi Luong Thi Thong. . CT tu 1013901069 DINH THI CHUYEN toi 126000081304 BAO DIEN TU DAN TRI (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam

           50,000

19-09-2021 09:35:17

LPT ung ho ms 4227 ba Phan Thi Phuong

         100,000

19-09-2021 10:07:29

ms 4227;

         200,000

19-09-2021 10:17:26

MS 4227; ba Phan Thi Phuong

           28,000

19-09-2021 11:00:11

ms 4227; ba Phan Thi Phuong

           50,000

19-09-2021 11:47:56

;   quan

             5,000

19-09-2021 12:17:05

ung ho MS 4226; ba Nguyen Thi Sam; huyen Dak Mil; tinh Dak Nong

         500,000

19-09-2021 13:22:57

CT DEN: 126206704436 Ung ho ma so 4227 phan thi phuong

         200,000

19-09-2021 14:32:30

CT DEN: 126214686217 ung ho Ma so 4227

           5,500

19-09-2021 15:48:14

;   khai

             5,000

19-09-2021 18:02:14

779; d. son

             5,000

19-09-2021 18:44:11

CT DEN: 126220783826 Ung ho ma so 4227 chau Tit ung ho ba

         200,000

19-09-2021 18:46:15

ho tro ba PHAN THI PHUONG ma so 4227

         100,000

19-09-2021 19:05:33

ung ho 4227 ba phan thi phuong

           10,000

19-09-2021 19:55:02

ung ho ma so 4227

         500,000

19-09-2021 20:57:56

;   ha

             5,000

19-09-2021 22:14:33

ung ho ma so 4227 ba Phan Thi Phuong

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021

MB ( 901611) ( 4218 chau Boss chuc gia dinh se luon manh khoe, thuog cac anh chi nhieu)

         300,000

13/09/2021

MB ( 893929) ( 4221 chau Boss mong gia dinh som vuot qua noi dau va co cuoc song that am no)

         300,000

13/09/2021

MB ( 740960) ( UH chi Tuyet MS4221)

         100,000

13/09/2021

MB ( 721590) ( BUI HUY HOANG ms. 4220 Dao Thi Thanh Tu)

         150,000

13/09/2021 00h 53' 41

IM Fund Transfer ( ABM) - 582827 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4218

         100,000

13/09/2021 01h 00' 08

MB ( 708657) ( VU THI DUONG chuyen khoan MS 4218)

         100,000

13/09/2021 01h 04' 10

IM Fund Transfer ( ABM) - 450052 - Agribank; 1400206035022; Giup ma so 4218 ong Pham Xuan Thong dc thon An Nien Hoa An Phu Hoa Phu Yen

         200,000

13/09/2021 01h 04' 11

IM Fund Transfer ( ABM) - 440098 - Agribank; 1400206035022; Giup ma so 4217 anh Doan Khac Dung dc thon 2 Huong Lam Huong Khe Ha Tinh

         200,000

13/09/2021 08h 39' 48

Ma so 4219 Chuong Trinh May Tinh Cho Em

         100,000

13/09/2021 08h 40' 15

Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet. Thon Na lam. Thi Tran Na Phac. Huyen Ngan Son. Tinh Bac Kan.

         100,000

13/09/2021 08h 40' 15

Ung ho ma so 4216 mong thi tran

         200,000

13/09/2021 09h 18' 57

Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong. Thon An Nien. Xa Hoa An.   Huyen Phu Hoa. Tinh Phu Yen.

         100,000

13/09/2021 09h 18' 58

Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung. Thon 2.   Xa Huong Lam. Huyen Huong Khe. Tinh Ha Tinh.

         100,000

13/09/2021 09h 48' 15

MB ( 952934) ( CAO NGOC ANH chuyen khoan ung ho MS 4222 em Nguyen Thi Thao Vy o Nghe An. )

           80,000

13/09/2021 10h 15' 49

MB ( 761929) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4221 trung thi tuyet)

         100,000

13/09/2021 10h 23' 33

MB ( 965767) ( NGUYEN THI HUYEN ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy)

         200,000

13/09/2021 12h 19' 45

MB ( 001952) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4222 nguyen thi thao vy)

         200,000

13/09/2021 16h 05' 50

832556 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet

         200,000

13/09/2021 16h 14' 57

MB ( 826351) ( Ung ho CT Kien Cuong Viet Nam)

     1,000,000

13/09/2021 17h 08' 55

MB ( 838855) ( PHUNG THI HUONG giup do ma so 4220)

         200,000

14/09/2021

MB ( 429317) ( LE THI THANH THAO chuyen khoan ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan)

         100,000

14/09/2021 09h 27' 27

MB ( 209306) ( Ma 4223)

         100,000

14/09/2021 10h 10' 27

MB ( 216690) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4223 tran van tuan)

         200,000

14/09/2021 16h 32' 58

MB ( 335034) ( NGUYEN THI HANG ung ho ms 4223 gd chau Tran Van Tuan)

         100,000

15/09/2021 07h 13' 11

MB ( 442425) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4224 nguyen thi huong)

         100,000

15/09/2021 12h 51' 17

738047 - Agribank; 1400206035022; cua it long nhieu ung ho gia dinh ba huong

           50,000

15/09/2021 14h 00' 54

MB ( 554814) ( ung ho ma so 4107 chi Ho Thi Canh)

         200,000

15/09/2021 20h 55' 04

MB ( 692193) ( NGO THI PHU chuyen khoan ung ho Ma so 4088 Lo Thi Huong o Thanh Hoa)

         200,000

16/09/2021

MB ( 824871) ( TRUONG THI HONG TUOI ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong)

         100,000

16/09/2021 08h 29' 32

MB ( 742976) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ba huong ma so 4224 chuc ca nha luon manh khoe)

         300,000

16/09/2021 08h 31' 42

MB ( 743694) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4225)

           50,000

16/09/2021 08h 32' 38

MB ( 744026) ( Ung ho ms 4225 chi Luong Thi Thong)

         200,000

16/09/2021 08h 34' 01

MB ( 744487) ( Ung ho be Thanh Ha ms 4225)

         100,000

16/09/2021 08h 41' 48

MB ( 747074) ( ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong)

         100,000

16/09/2021 10h 27' 07

TRAN THI THU UNG HO PHONG CHONG DICH COVID ( MA SO:   4199 - 1)

     1,000,000

16/09/2021 14h 00' 49

733023 - Agribank; 1400206035022; CU THI THU chuyen khoan ma so 4225 luong thi thong

     1,000,000

16/09/2021 14h 13' 11

MB ( 847552) ( PHAM THI HONG DAO chuyen khoan ung ho ma so 4225 Luong Thi Thong.   tinh Hoa Binh)

         100,000

16/09/2021 16h 06' 18

584882 - Agribank; 1400206035022; PHAM THI THU HUONG ung ho ma so 4225

         100,000

16/09/2021 17h 11' 47

MB ( 915244) ( Ung ho ma so 4225 be Thanh Ha)

         100,000

16/09/2021 17h 21' 35

MB ( 918899) ( DAO ANH TUAN ung ho ms 4225)

         200,000

16/09/2021 19h 51' 49

MB ( 963842) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4225 luong thi thong)

         100,000

16/09/2021 20h 53' 42

MB ( 982485) ( ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong)

         500,000

17/09/2021

MB ( 296024) ( ung ho ms 4226 Nguyen Thi Sam)

         200,000

17/09/2021

MB ( 111060) ( Ung ho 4226)

         200,000

17/09/2021

MB ( 030086) ( Ung ho ma 4226)

         500,000

17/09/2021 02h 30' 34

IM Fund Transfer ( ABM) - 746032 - Agribank; 1400206035022; Ms 4225   - Mong con som khoe

         300,000

17/09/2021 06h 15' 40

MB ( 007958) ( Ung ho ms 4225 Luong Thi Thong)

         100,000

17/09/2021 08h 13' 00

MB ( 028039) ( LA THI HANH chuyen khoan)

         100,000

17/09/2021 08h 15' 44

MB ( 028831) ( ung ho cho ma so 4226)

         200,000

17/09/2021 08h 37' 24

MB ( 035460) ( ma so 4225)

         100,000

17/09/2021 08h 41' 15

MB ( 036731) ( Ma so 4222)

         100,000

17/09/2021 08h 45' 22

MB ( 038047) ( Ung ho ma so 4213)

         500,000

17/09/2021 09h 38' 23

MB ( 057635) ( ms 4226)

         500,000

17/09/2021 09h 39' 28

MB ( 058093) ( ms 4221)

         500,000

17/09/2021 11h 35' 21

MB ( 100579) ( LUONG VAN THANH chuyen khoan)

         500,000

17/09/2021 12h 46' 38

866976 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         200,000

17/09/2021 14h 00' 07

318317 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong me be Ha

         100,000

17/09/2021 17h 08' 28

MB ( 208487) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho masso 4226 nguyen thi sam)

           50,000

17/09/2021 18h 55' 18

MB ( 241929) ( NTG chuyen cho hoan canh 4226. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         100,000

18/09/2021

MB ( 306112) ( Ung ho ma so 4226)

         100,000

18/09/2021

MB ( 300773) ( UH bac Sam MS4226)

         100,000

18/09/2021 02h 26' 35

IM Fund Transfer ( ABM) - 638523 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ba SAM Ma so 4226

         300,000

18/09/2021 02h 37' 47

MB ( 289549) ( ms 4223 em Tran Van Tuan)

           50,000

18/09/2021 02h 43' 36

MB ( 280812) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4226 nguyen thi sam)

         100,000

18/09/2021 07h 19' 14

MB ( 308053) ( ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam)

         500,000

18/09/2021 08h 53' 51

MB ( 328040) ( Ma so 4226 ba nguyen thi sam)

         200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021 04:50:27

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HY 4221 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

         200,000

13/09/2021 04:51:34

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4220 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

         200,000

13/09/2021 08:09:47

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO NGUYEN THI THAO VI MA SO 4222

           10,000

13/09/2021 08:23:04

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

           50,000

13/09/2021 10:42:56

REM Tfr Ac: 3231 000 0182248 BUI DUY DUONG tu thien T9

         300,000

13/09/2021 10:44:01

REM Tfr Ac: 1241 000   000 6259 BUI THU HA ct ung ho ms 4218 pham xuan thong

        500,000

13/09/2021 10:45:38

REM Tfr Ac: 1241 000   000 6259 BUI THU HA Ct ung ho ms 4222 nguyen thi thao vy

         500,000

13/09/2021 11:34:51

REM Tfr Ac: 7501 000 0412675 DUONG SI DAN ms 4221 , trung thi tuyet

         250,000

13/09/2021 14:27:14

REM Tfr Ac: 2121 000 0110611 HOANG THI THUY Hoang Thi Thuy GV truong PDP HN ung ho gia dinh em Doan Khac Dung thon 2 Huong Lam Huong Khe HT ma so 4217

         200,000

13/09/2021 16:02:10

REM Tfr Ac: 1241 000 0101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ma so 4222, 4221, 4218

         900,000

13/09/2021 16:57:54

REM Tfr Ac: 1221 000 0354200 NGO TUAN THANH ung ho ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

         300,000

13/09/2021 17:23:59

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy. Thon Chua Thang, xa Lien Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An

         200,000

13/09/2021 19:06:01

REM Tfr Ac: 2111 000 1503590 NGUYEN HOANG QUYEN ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

         200,000

13/09/2021 19:08:42

REM Tfr Ac: 2221 000 3025498 NGUYEN DINH MUNG giup do ms. 4203 ong Ma Dac Sy

         500,000

13/09/2021 19:14:20

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB.   Ma so 4221 FT21256202807031 - CTLNHIDI 000 001354978460 - 11 - CRE - 002

         100,000

13/09/2021 21:09:16

REM Tfr Ac: 2141 000 0982285 NGUYEN HOAI PHUONG Chuyen tien ung ho ma 4218

         300,000

13/09/2021 22:32:08

REM Tfr Ac: 1251 000 0895542 DOAN ANH NGUYET ung ho ms 4221

         100,000

13/09/2021 22:57:42

REM Tfr Ac: 1221 000 0524322 NGUYEN VAN KHANH 4217 ung ho anh Doan Khac Dung

         300,000

14/09/2021 01:58:15

REM Tfr Ac: 2131 000 0616639 LE KIM CUONG Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy Transaction at date 2021 - 09 - 13 - 23. 57. 45

     1,000,000

14/09/2021 07:18:50

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy. chuc con hoan thanh uoc mo hoc hanh.

         500,000

14/09/2021 07:43:48

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4223 em Tran Van Tuan

           50,000

14/09/2021 07:46:27

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4223

         100,000

14/09/2021 08:00:35

REM TKThe : 190205697 000 10, tai TCB.   Ung ho Tuan 4223 FT21257140621035   - CTLNHIDI 000 001355717682 - 11 - CRE - 002

           50,000

14/09/2021 08:02:55

REM Tfr Ac: 3951 000 0391094 HOANG DUONG NGOC Chuyen tien ung ho Ma so 4223 em Tran Van Tuan

         500,000

14/09/2021 08:06:15

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho Em TRAN VAN TUAN MA SO 4223

           10,000

14/09/2021 08:08:24

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ms 4217 Doan Khac Dung. mong e vuot qua kho khan nuoi cac chau that tot.

         500,000

14/09/2021 08:12:41

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4221

         100,000

14/09/2021 08:33:26

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4122

         100,000

14/09/2021 08:49:35

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB.   UNG HO MS 4223 FT21257570030524   - CTLNHIDI 000 001355834165 - 11 - CRE - 002

         100,000

14/09/2021 08:50:35

REM TKThe : 19031339768017, tai TCB.   UNG HO MS 4222 FT21257663043766   - CTLNHIDI 000 001355836669 - 11 - CRE - 002

         100,000

14/09/2021 09:03:54

REM Tfr Ac: 7801 000 0284095 TRUONG VAN THOI Ung ho Ma so 4221

         100,000

14/09/2021 09:08:35

REM Tfr Ac: 1281 000 0220543 CAO THI THU PHUONG ung ho ma 4223 E Tran Van Tuan

     1,000,000

14/09/2021 09:28:47

REM Tfr Ac: 4831 000 0675116 BUI THI KIM CUC Chuyen tien ung ho Ma so 4223 em Tran Van Tuan

         100,000

14/09/2021 09:29:44

REM Tfr Ac: 39012 000 006575 TRAN THI THANH HOA ung ho ms 4223

         100,000

14/09/2021 09:54:01

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 4223 em Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021 10:06:55

REM Tfr Ac: 2891 000   000 9241 THAI THI AN HOA ung ho ma so 4223 em Tran Manh Tuan

         300,000

14/09/2021 10:09:06

REM Tfr Ac: 42812 000 001644 DINH CAO TUAN Ung ho Tran Van Tuan MS 4223

         200,000

14/09/2021 11:03:13

REM Tfr Ac: 5201 000 0031347 PHAM THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so 4223

         200,000

14/09/2021 11:18:02

REM Tfr Ac: 5221 000   000 7777 BUI DAI THANG MS 4223 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

         200,000

14/09/2021 11:46:21

REM TKThe : 04470618686, tai SCB.   Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan   - CTLNHIDI 000 001356404989 - 11 - CRE - 002

     5,000,000

14/09/2021 13:43:20

REM Tfr Ac: 2601 000 0092729 HOANG THI MINH TU ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

           50,000

14/09/2021 14:45:00

REM Tfr Ac: 3751 000   000 4907 BUI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

         300,000

14/09/2021 14:46:22

REM Tfr Ac: 5011 000 0180189 PHUNG ANH TUAN Ma so 4223 em Tran Van Tuan , thon Tan Hai, xa Hai Loc, huyen Hau Loc, tinh Thanh Hoa

         100,000

14/09/2021 16:03:40

REM Tfr Ac: 1351 000 1521959 LUU TIEN TAI Chuyen tien cuu tro

     1,000,000

14/09/2021 16:14:41

REM Tfr Ac: 3211 000 0307904 NGUYEN THANH LUAN UNG HO MS 4223

         300,000

14/09/2021 16:49:07

REM Tfr Ac: 2131 000   000 0612 NGUYEN THI THU HA Chuyen tien cho MS 4222

         300,000

14/09/2021 17:16:03

REM Tfr Ac: 4331 000 0362796 NHU VAN HUY De Nguyen tu thien cho nhung dua tre mo coi o bia rung

         200,000

14/09/2021 18:16:06

REM Tfr Ac: 1601 000 0334477 HA THE LANG Chuyen tien ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

         500,000

14/09/2021 21:01:53

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA Ung ho ma so 4223, em Tran Van Tuan. thon Tan Hai, xa Hai Loc,   huyen Hau Loc, tinh Thanh Hoa

         200,000

14/09/2021 21:17:10

REM Tfr Ac: 1441 000   000 0804 TRAN THI XUAN MAI Ma so 4223 Em Tran Van Tuan

         300,000

14/09/2021 21:37:16

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4214

         100,000

14/09/2021 21:38:00

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 4217

         100,000

14/09/2021 22:20:12

REM TKThe : 970422 9284351736, tai MB.   ung ho em Tuan ms 4223 - CTLNHIDI 000 001358286332 - 11 - CRE - 002

         200,000

15/09/2021 01:58:31

REM TKThe : 19031361392012, tai TCB. Ngo t Hung uh ms 4223 FT21258181656970 - CTLNHIDI 000 001358339434 - 11 - CRE - 002 Transaction a

         100,000

15/09/2021 01:59:50

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4222 Transaction at date 2021 - 09 - 14 - 23. 27. 11

         200,000

15/09/2021 07:25:18

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO BA NGUYEN THI HUONG MA SO 4224

           10,000

15/09/2021 07:40:08

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4224 ba NGUYEN THI HUONG thon 4, xa Duc Hoa, huyen Tuyen Hoa, Quang Binh

         300,000

15/09/2021 08:35:33

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY Ck ma 4223 Tran Van Tuan

         100,000

15/09/2021 08:36:34

jREM 991021091502323 BO - VO THI THU HA FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ma so 4223 Tran Van Tuan Bank Charge . 00 VAT . 00

         500,000

15/09/2021 08:37:28

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY Ck ma 4221 Trung Thi Tuyet

         100,000

15/09/2021 08:39:19

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY Ck ma 4218 Pham Xuan Thong

         100,000

15/09/2021 08:52:48

REM TKThe : 19028516966011, tai TCB.   Ung ho ma so 4224 nguyen thi huong FT21258877938740 - CTLNHIDI 000 001358692052 - 11 - CRE - 002

         200,000

15/09/2021 09:22:02

REM Tfr Ac: 5801 000   000 8419 NGUYEN VAN NGHIA Chuyen tien nguyen van nghia ung ho ma so 4224 ba nguyen thi huong

         300,000

15/09/2021 09:47:33

REM Tfr Ac: 1411 000 0482632 NGUYEN THI LOAN PHUC Ung ho Ma so 4224, Ba Nguyen Thi Huong, thon 4,   xa Duc Hoa, huyen Tuyen Hoa, tinh Quang Binh

         100,000

15/09/2021 11:23:27

REM Tfr Ac: 1251 000 0152177 MAI THI MAI ung ho ma so. 4224. ba Nguyen Thi Huong, tuyen hoa,   quang binh

         200,000

15/09/2021 12:10:15

tREM 991021091521057 BO - NGUYEN THI KIM HUONG FO - 2611 000 2631994 Bao Dien tu Dan tri DTLS - cho ma so 4224 - ba Nguyen thi Huong Bank Charge . 00 VAT . 00

         300,000

15/09/2021 14:14:27

REM Tfr Ac: 3211 000 0840348 PHAM THI TRANG LINH ma so 4218 chuc 2 con luon khoe manh

         200,000

15/09/2021 14:31:12

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 93059900_ung ho ma so 4224 nguyen thi huong

           30,000

15/09/2021 15:33:26

REM Tfr Ac: 4311 000 0097809 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ung ho Ms 4224 nguyen thi huong, tuyen hoa , quang binh

         200,000

15/09/2021 17:05:50

REM Tfr Ac: 2201 000 0347472 PHAN THI HUONG SEN ung ho Ma so 4224

         200,000

15/09/2021 17:46:08

REM Tfr Ac: 1221 000 0466211 DO THU PHUONG Giup do Ma so 4218. Ong Pham Xuan Thong, An Nien,   xa Hoa An, huyen Phu Hoa, tinh Phu Yen

         200,000

15/09/2021 19:03:53

REM TKThe : 19025333845011, tai TCB.   Ung ho ma so 4218 FT21258293696882   - CTLNHIDI 000 001360805713 - 11 - CRE - 002

         500,000

15/09/2021 19:06:32

REM TKThe : 19025333845011, tai TCB.   Ung ho ma so 4203 FT21258652046681   - CTLNHIDI 000 001360814399 - 11 - CRE - 002

         500,000

15/09/2021 21:55:06

REM TKThe : 19033672250011, tai TCB.   Ung ho Ma so 4224 Nguyen Thi Huong FT21259591918081 - CTLNHIDI 000 001361339492 - 11 - CRE - 002

         300,000

15/09/2021 22:03:58

REM TKThe : 19033672250011, tai TCB.   Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung FT21259806047317 - CTLNHIDI 000 001361358811 - 11 - CRE - 002

       200,000

15/09/2021 22:26:25

REM Tfr Ac: 3141 000 0862562 NGUYEN CHANH TOAN Ma so 4224 Nguyen Thi Huong

         300,000

16/09/2021 02:28:48

REM Tfr Ac: 2561 000 2262208 NGUYEN VAN CU Ung ho ma so 4224 Transaction at date 2021 - 09 - 16 - 01. 03. 21

         100,000

16/09/2021 07:19:31

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA Chuyen tien ung ho 4224

         100,000

16/09/2021 07:20:33

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA Chuyen tien ung ho 4218

         200,000

16/09/2021 07:44:54

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO BA NGUYEN THI HUONG MA SO 4224

           10,000

16/09/2021 07:59:36

REM Tfr Ac: 3601 000 0463166 TRAN DINH NINH Ma so 4224 nguyen thi huong

         200,000

16/09/2021 08:03:40

REM Tfr Ac: 3601 000 0463166 TRAN DINH NINH 4223 tran van tuan

         500,000

16/09/2021 08:27:24

REM Tfr Ac: 5901 000 0372506 DUONG THI THANH XUAN Ung ho be MS4225 con chi Luong Thi Thong.   mong be nhanh hoi phuc.

         500,000

16/09/2021 08:45:36

REM 991021091605810 BO - DANG PHI SON FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - MS4225: chi Luong Thi Thong. Dia chi : Xom Diem 2,   xa Tan Thanh, huyen M ai Chau, tinh Hoa Binh. Dien thoai:   0377592827 Bank Charge . 00 VAT . 00

         200,000

16/09/2021 08:52:25

REM Tfr Ac: 3211 000 0840603 NGUYEN THI PHUONG HA ung ho ms 4225

         200,000

16/09/2021 08:57:50

REM Tfr Ac: 4111 000 0317732 NGUYEN THI TRANG gui be Thanh Ha bi liet

         100,000

16/09/2021 09:03:50

REM TKThe : 190361064 000 11, tai TCB.   Ung ho e Tran Van Tuan ma so 4223 FT21259968500331 - CTLNHIDI 000 001361882158 - 11 - CRE - 002

         100,000

16/09/2021 09:17:31

REM Tfr Ac: 4251 000 0036171 HOANG THI THUY LINH Chuyen tien ho tro gia dinh chi luong thi thong dieu tri cho be dinh thanh ha

         300,000

16/09/2021 09:30:07

REM Tfr Ac: 4611 000 0350352 VU AN DUC MS4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 09:36:31

REM Tfr Ac: 4481 000 0257562 PHAM THI KIM LIEN Ms 4225 anh chi Phuong Nam Quang Ninh tham e

         100,000

16/09/2021 09:38:45

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4223

         100,000

16/09/2021 09:39:53

REM Tfr Ac: 4801 000 0661424 MAI HOANG HAI ung ho chi thong be ha

           50,000

16/09/2021 09:39:56

REM Tfr Ac: 3681 000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4225

         100,000

16/09/2021 09:45:31

REM Tfr Ac: 1221 000 0660369 NGUYEN CONG QUANG ung ho tu thien Chi Hoang Thi Hong Tham, Ma so 4207

         200,000

16/09/2021 09:47:07

REM Tfr Ac: 1281 000 0025298 DINH THUY DUONG ung ho luong thi thong 4225

         200,000

16/09/2021 09:58:34

REM TKThe : 43149091, tai VPB.   Ung ho MS 4225 Luong Thi Thong   - CTLNHIDI 000 001362072088 - 11 - CRE - 002

         500,000

16/09/2021 10:01:17

REM Tfr Ac: 5511 000 1165564 LE THI QUY MINH Ung ho Ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 10:31:02

REM Tfr Ac: 2201 000 0187313 NGUYEN ANH VU ung ho ma so 4225, chi Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021 11:02:28

REM Tfr Ac: 6201 000 0523667 NGUYEN LAN HUONG ma so 4225 Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021 11:15:41

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM Chuyen tien ung ho MS 4225

         150,000

16/09/2021 11:45:51

REM Tfr Ac: 1221 000 0375210 LE HONG LONG ung ho ma so 4225

         500,000

16/09/2021 12:17:05

REM TKThe : 19021099045017, tai TCB.   Ung ho ma so 4225 Luong Thi Thong FT21259813096890 - CTLNHIDI 000 001362561246 - 11 - CRE - 002

         100,000

16/09/2021 13:23:43

REM Tfr Ac: 1601 000 0034290 NGUYEN THI NGA LINH donng gop ung ho ma so 4225

         500,000

16/09/2021 13:33:24

REM TKThe : 19036454007013, tai TCB.   Ma so 4225 FT21259581058822 - CTLNHIDI 000 001362760835 - 11 - CRE - 002

         100,000

16/09/2021 13:39:45

REM Tfr Ac: 4431 000 0195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

         100,000

16/09/2021 13:44:46

REM Tfr Ac: 5201 000 0031347 PHAM THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so4225

         200,000

16/09/2021 13:58:41

REM Tfr Ac: 4831 000 0805506 DINH MANH TRUONG ung ho 4225 luong thi thong

           50,000

16/09/2021 14:26:28

REM Tfr Ac: 4651 000 0102560 VU DUC TRANG Ung ho Luong Thi Thong Ms 4225

         200,000

16/09/2021 14:27:58

REM Tfr Ac: 3951 000 0391094 HOANG DUONG NGOC Chuyen tien ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

     1,000,000

16/09/2021 15:37:05

REM Tfr Ac: 2221 000 0016679 LAI THI HONG gui tang ma so 4225 Luong Thi Thong

           50,000

16/09/2021 16:08:21

REM Tfr Ac: 2111 000 0979295 TRAN THANH THUY ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021 16:08:57

REM Tfr Ac: 1251 000 0081022 LO THI AN NA Em xin ung ho be Ha ma so 4225 Chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 16:22:42

REM Tfr Ac: 4251 000 0833372 NGUYEN HOANG SON ma. so. 4225. chuc be manh khoe

         500,000

16/09/2021 16:29:11

REM Tfr Ac: 1251 000 0641842 NGUYEN DINH TRUONG Ung ho Luong Thi Thong MS 4225

         300,000

16/09/2021 16:49:12

REM Tfr Ac: 4311 000 0736430 LUU THI NHU TRANG ung ho ma so 4225

         500,000

16/09/2021 17:42:30

REM Tfr Ac: 1491 000 0091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

             8,900

16/09/2021 17:43:03

REM Tfr Ac: 1491 000 0091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

             8,900

16/09/2021 17:43:21

REM Tfr Ac: 1491 000 0091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

             8,900

16/09/2021 18:17:30

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4225Chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 18:51:46

REM Tfr Ac: 2611 000 3452587 NGUYEN VAN HUNG ms 4225 chuc chau mau khoe

         100,000

16/09/2021 20:04:29

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 20:11:03

REM Tfr Ac: 5601 000 1329427 VAN QUANG HUY Ung ho nguoi ngheo ma so 4225 Luong Thi Thong

         500,000

16/09/2021 20:29:59

REM Tfr Ac: 1251 000 0397826 NGUYEN THI NGOC BICH Ung ho Luong Thi Thong MS 4225

         300,000

16/09/2021 20:44:14

REM Tfr Ac: 2891 000 0321732 PHAM VAN KHOA Ung ho chi Luong Thi Thong MS 4225

         200,000

16/09/2021 21:32:55

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho Benh nhan ma so 4225

         100,000

16/09/2021 21:33:32

REM Tfr Ac: 7421 000 0174310 TRAN KIM YEN UNG HO MS 4225 CHI LUONG THI THONG

         100,000

16/09/2021 21:41:06

REM Tfr Ac: 2201 000 0901072 NGUYEN NGOC VUONG ung ho ms4225

         300,000

16/09/2021 22:06:02

REM Tfr Ac: 7611 000 0482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4225, chi Luong thi thong

         100,000

16/09/2021 22:22:05

REM TKThe : 19034658544015, tai TCB.   Ung ho ms 4225 c Luong Thi Thong FT21260999002444 - CTLNHIDI 000 001364470641 - 11 - CRE - 002

         300,000

16/09/2021 22:53:40

REM Tfr Ac: 1231 000 1053437 NGUYEN THI THU HUYEN Chuyen tien ung ho ma so 4225

         200,000

17/09/2021 02:16:29

REM Tfr Ac: 1291 000 0170043 DO THI HIEN Ung ho MS4225 Luong Thi Thong Transaction at date 2021 - 09 - 16 - 23. 53. 46

         500,000

17/09/2021 06:40:43

REM TKThe : 19032065879018, tai TCB.   Be vu ngoc bao nhi truong th phu minh,   ss gui tang ms 4225 FT21260451088 000     - CTLNHIDI 000 001364669325 - 11 - CRE - 002

         200,000

17/09/2021 06:58:43

REM TKThe : 03663838201, tai Tienphongbank. MS 4225 Nho Bao chuyen giup - CTLNHIDI 000 001364684461 - 11 - CRE - 002

         200,000

17/09/2021 07:20:23

REM Tfr Ac: 4631 000 319 000 1 TANG XUAN BANG ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong

         100,000

17/09/2021 07:29:53

REM TKThe : 19035783842016, tai TCB.   ung ho 4225 FT21260920988020 - CTLNHIDI 000 001364721229 - 11 - CRE - 002

         100,000

17/09/2021 07:58:23

REM Tfr Ac: 2161 000 0054832 BUI THI HANH Chuyen tien ung ho ma so 4226 ba nguyen thi sam

         100,000

17/09/2021 08:09:39

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO BA NGUYEN THI SAM MA SO 4226

           10,000

17/09/2021 08:12:26

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4226

         200,000

17/09/2021 08:15:06

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4226

         200,000

17/09/2021 08:25:42

REM Tfr Ac: 4521 000 0271943 NGUYEN KIM QUY Nguyen Kim Quy ck ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021 08:54:54

REM Tfr Ac: 1601 000 0255718 NGUYEN THI TUYET MAI ung ho ma so 4226

         500,000

17/09/2021 08:59:45

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4226 ba nguyen thi sam

         100,000

17/09/2021 09:00:17

REM Tfr Ac: 4251 000 0133197 NGUYEN THI KIM PHUONG ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam, to dan pho 3, thi tran Dak Mil, huyen Dak Mil, tinh Dak Nong

     1,000,000

17/09/2021 09:23:20

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4226

         100,000

17/09/2021 10:02:17

REM Tfr Ac: 6501 000 3061925 MAI XUAN THUY Ban doc ung ho Ma so 4226 Nguyen Thi Sam

         200,000

17/09/2021 10:10:57

REM Tfr Ac: 1221 000 0497248 VU HUONG GIANG ubg ho ma so 4226 ba nguyen thi sam

         200,000

17/09/2021 10:18:29

REM Tfr Ac: 2121 000 2179195 NGUYEN QUOC TUAN Ung ho Ms 4225 Chi Luong Thi Thong

         200,000

17/09/2021 10:22:58

REM Tfr Ac: 2111 000 0302484 TRAN THANH LUAN ung ho ma so 4226 ba nguyen thi sam

         100,000

17/09/2021 10:39:41

REM TKThe : 104494738, tai VPB.   ung ho ms 4223 4225 - CTLNHIDI 000 001365276828 - 11 - CRE - 002

         200,000

17/09/2021 10:58:24

REM TKThe : 16859147, tai ACB.   MA SO 4226 - 170921 - 10: 58: 22 929345 - CTLNHIDI 000 001365341247 - 11 - CRE - 002

         100,000

17/09/2021 11:30:56

REM Tfr Ac: 4251 000 0168889 NGUYEN THI THUAN ung ho ma so 4226

         200,000

17/09/2021 11:43:12

REM Tfr Ac: 1181 000 0038372 DOAN MANH HUNG ung ho ma so 4226

     1,000,000

17/09/2021 12:13:00

REM Tfr Ac: 2131 000 0379871 NGUYEN THI XUYEN giuo ms 4226

         300,000

17/09/2021 13:09:33

REM TKThe : 191101 99999029, tai TCB.   Ung ho ba Sam MS 4226 FT21 260659009465 - CTLNHIDI 000 001365727954 - 11 - CRE - 002

         100,000

17/09/2021 13:30:54

REM Tfr Ac: 4501 000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG un ms 4226

         100,000

17/09/2021 14:56:23

REM Tfr Ac: 4111 000 0177343 DAM NGOC MAI Ung ho ma so 4198

         100,000

17/09/2021 15:12:42

REM Tfr Ac: 4501 000 5464443 NGUYEN THI BICH THAO gui ma so 4226 Nguyen Thi Sam

         500,000

17/09/2021 15:20:51

REM Tfr Ac: 5611 000 1168803 HUYNH THI TO NHIEN UH Ba Nguyen Thi Sam MS 4226

         200,000

17/09/2021 15:37:54

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho Ma so 4226

         300,000

17/09/2021 15:40:01

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4225

         100,000

17/09/2021 15:42:25

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4224

         100,000

17/09/2021 15:42:27

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho Ma so 4225

         500,000

17/09/2021 15:52:16

REM TKThe : 49405127, tai VPB.   Ung ho ma so 4225 c Luong Thi Thong   - CTLNHIDI 000 001366247765 - 11 - CRE - 002

         500,000

17/09/2021 15:57:34

REM TKThe : 49405127, tai VPB.   Ung ho ma so 4221 c Trung Thi Tuyet   - CTLNHIDI 000 001366269041 - 11 - CRE - 002

         500,000

17/09/2021 16:44:27

REM Tfr Ac: 1241 000 0102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021 16:59:39

REM Tfr Ac: 1191 000 0265894 NGUYEN DINH TRI ung ho ma so 4226 Nguyen Thi Sam

     1,000,000

17/09/2021 18:40:32

REM Tfr Ac: 3141 000 2171963 VU QUANG HUY Chuyen tien ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

         300,000

17/09/2021 19:37:13

REM TKThe : 03801015904506, tai MSB.   Ung ho ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam   - CTLNHIDI 000 001367039030 - 11 - CRE - 002

         300,000

17/09/2021 19:53:19

REM Tfr Ac: 2111 000 1491242 VO THI KIM ANH Ung ho truong hop 4226

         200,000

17/09/2021 21:00:39

REM Tfr Ac: 4251 000 0095118 NGUYEN THI PHUONG LAM ung ho ms 4226 ba nguyen thi sam

           50,000

17/09/2021 21:30:32

REM TKThe : 01994125601, tai Tienphongbank. ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Thong - CTLNHIDI 000 001367367332 - 11 - CRE - 002

     1,921,472

17/09/2021 21:49:24

REM Tfr Ac: 1231 000 0864414 CAO VAN THIEU Chuyen tien ung ho ma so 4226 nguyen thi sam

         100,000

18/09/2021 01:56:45

REM TKThe : 19033039196014, tai TCB.   QuynhNTT ung ho 200k moi ms 4212 va 4199 FT21261117420390 - CTLNHIDI 000 001367529544 - 11 - CRE - 002 Transaction a

         400,000

18/09/2021 06:12:05

REM Tfr Ac: 4611 000 0350352 VU AN DUC MS4226 ba Nguyen Thi Sam

           50,000

18/09/2021 06:57:07

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN ma so 4226, ba Nguyen Thi Sam, to dan pho 3, tt Dak Mil,   huyen Dak Mil, tinh Dac Nong,

         500,000

18/09/2021 07:05:01

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN ma so 4225 Luong Thi Thong, xom Diem 2, Tan Thanh,   Mai Chau, Hoa Binh

         500,000

18/09/2021 07:11:25

REM Tfr Ac: 5011 000 0543612 TRINH VAN TUAN ma so 4222, Nguyen Thi Thao Vy, thon chua Thang, Lien Thanh,   Yen Thanh, Nghe An

       500,000

18/09/2021 07:25:51

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4226

         100,000

18/09/2021 07:26:58

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4225

         100,000

18/09/2021 08:04:12

REM Tfr Ac: 1281 000 0828974 PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho ms 4226 ba Nguyen Thi Sam o Daknong

         500,000

18/09/2021 08:15:40

REM Tfr Ac: 1221 000 0282161 TRAN HOANG ANH Hoang Anh DHBK HaNoi giup do Ma so 4226

     1,000,000

18/09/2021 08:22:56

REM Tfr Ac: 1221 000 0282161 TRAN HOANG ANH Hoang Anh DHBK HaNoi giup do ma so 4224

     1,000,000

18/09/2021 11:13:45

REM Tfr Ac: 2151 000 0381083 NGUYEN HUY PHUONG Ung ho MS 4225

         300,000

18/09/2021 16:42:21

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ms 4226 chi Nguyen thi Sam

         100,000

18/09/2021 19:38:54

REM Tfr Ac: 3171 000 0143480 LE HUYEN TRAN truong thien bao ung ho be dinh thanh ha ma so 4225

         200,000

18/09/2021 22:13:51

REM Tfr Ac: 1401 000 1012619 NGO MINH THANH Chuyen tien ung ho truong hop ma so 4225

         100,000

19/09/2021 04:10:31

REM Tfr Ac: 2111 000 0766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ma so 4226 ba Nguyen Thi Sam

     1,000,000

19/09/2021 08:03:11

REM Tfr Ac: 1201 000 0126308 NGUYEN THI QUYNH KHANH Ma so 4226 Nguyen Thi Sam

         300,000

19/09/2021 10:52:04

REM TKThe : 16859147, tai ACB.   MA SO 4227 - 190921 - 10: 52: 09 410869 - CTLNHIDI 000 001370835164 - 11 - CRE - 002

         100,000

19/09/2021 12:41:05

REM Tfr Ac: 7801 000 0284095 TRUONG VAN THOI Ms 4225 Chi Luong Thi Thong

         200,000

19/09/2021 12:58:07

REM Tfr Ac: 2151 000 0443318 KHUAT TUE MINH ung ho ma so 4225

     1,000,000

19/09/2021 13:11:41

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4266

         100,000

19/09/2021 13:12:29

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4224

         200,000

19/09/2021 13:12:59

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4223

         100,000

19/09/2021 13:14:11

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4218

         100,000

19/09/2021 13:14:34

REM Tfr Ac: 2201 000 1145183 TRAN VAN DUNG ma so 4217

         100,000

19/09/2021 13:18:33

REM Tfr Ac: 1221 000 0663067 VU THU HIEN ung ho ma so 4227 ba Phuong

         300,000

19/09/2021 13:26:10

REM TKThe : 19030260444015, tai TCB.   Ma so 4226 Ba Nguyen Thi Sam FT21263155709414 - CTLNHIDI 000 001371218987 - 11 - CRE - 002

     1,000,000

19/09/2021 13:29:09

REM TKThe : 19030260444015, tai TCB.   Ma so 4224 - ba Nguyen Thi Huong FT21263979534173 - CTLNHIDI 000 001371225027 - 11 - CRE - 002

         500,000

19/09/2021 13:31:23

REM TKThe : 19030260444015, tai TCB.   Ma so 4217 - Anh Doan Khac Dung FT21263222049051 - CTLNHIDI 000 001371229356 - 11 - CRE - 002

         500,000

19/09/2021 15:01:09

REM Tfr Ac: 6361 000 0356080 NGUYEN THI THU HANG Ung ho Ms 4218, 4223, 4224,   4226 moi hoan canh 300k

     1,200,000

19/09/2021 15:28:53

REM Tfr Ac: 1221 000 1920552 VU DINH TUYEN ung ho ma so 4227

         200,000

19/09/2021 16:00:11

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY ung ho ma 4225

         100,000

19/09/2021 16:01:04

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY ung ho ma 4226

         100,000

19/09/2021 16:01:51

REM Tfr Ac: 2141 000 1082540 NGO QUANG HUY Ung ho ma 4227

         100,000

19/09/2021 16:22:18

REM Tfr Ac: 1681 000 0333443 PHAM THANH NHAN MS 4227

         200,000

19/09/2021 17:07:24

REM Tfr Ac: 2121 000 0028990 MAI THI THAI ung ho ms 4218 ong Pham xuan Thong

         200,000

19/09/2021 19:13:47

REM Tfr Ac: 2131 000 0874871 NGUYEN THI THU HONG uh ms 4227 Ba Phan Thi Phuong

         100,000

19/09/2021 19:39:50

REM TKThe : 6140824 69888888, tai Nam A Bank. 4226   - CTLNHIDI 000 001372234627 - 11 - CRE - 002

         300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 13/09/2021   - 19/09/2021

 

13/09/2021 00:01

Ung Ho Ms4220

         100,000

13/09/2021 00:01

HOANG MINH HIEP Than Tang Ma So 4218 O Pham Xuan Th ong nuoi 02 chau Hung Han o Phu Yen

     1,000,000

13/09/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4218

         100,000

13/09/2021 00:01

QUACH PHUONG HOA ms4217

           50,000

13/09/2021 00:01

PHUNG THE LINH Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet

         500,000

13/09/2021 00:01

PHUNG THE LINH Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung

         400,000

13/09/2021 00:01

VU MANH THANG Ung ho ma so 4221 Chi Trung Thi Tuy et Dia chi: Thon Na Lam thi tran N a Phac huyen Ngan Son tinh Bac Ka n

         100,000

13/09/2021 00:01

4221 Trung Thi Tuyet

         100,000

13/09/2021 00:01

Ung ho ma so 4219 May tinh cho em F T21256238948571 - Ma giao dich/ Tra ce 673146 125507673146WIBT - SML

         500,000

13/09/2021 00:01

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4220

           20,000

13/09/2021 00:01

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4221

         20,000

13/09/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4217

         100,000

13/09/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4218

         100,000

13/09/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4219

         100,000

13/09/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4220

         100,000

13/09/2021 00:01

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4221

         100,000

13/09/2021 00:01

Ung ho 4221 trung thi tuyet FT21256 803603580 - Ma giao dich/ Trace 116 618 125515116618WIBT - SML

         200,000

13/09/2021 00:01

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4218 ong pham Xuan tho ng

         100,000

13/09/2021 00:11

4221 giup do chi Tuyet

         100,000

13/09/2021 00:12

4218 giup do ong Thong

         100,000

13/09/2021 00:14

4217 giup do anh Dung

         100,000

13/09/2021 00:15

4212 giup do chi hoa

         100,000

13/09/2021 00:16

4209 giup do anh Nenh

         100,000

13/09/2021 00:37

PHUNG VAN PHE Phung Van Phe ung ho Ma so 4221 - C hi Trung Thi Tuyet Ngan Son   Bac K an.

         100,000

13/09/2021 06:03

Ung Ho Ms4222

         100,000

13/09/2021 07:30

PHAM BICH LIEN Ung ho Ma so 4205: Chi Hoang Thi Th uyet Dia chi:   Thon Ban Lai xa Con Minh   huyen Na Ri tinh Bac Kan

         300,000

13/09/2021 07:56

4222 Nguyen Thi Thao Vy

         100,000

13/09/2021 09:19

TRAN THE KY IBMA SO 4221 CHI TRUNG THI TUYET IBMA SO 4221 CHI TRUNG THI TUYET

         500,000

13/09/2021 10:06

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet thon Na Lam th i tran Na Phac huyen Ngan Son tinh Bac Kan

         200,000

13/09/2021 10:42

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro c huong trinh nhan ai Kien cuong Viet nam

     1,000,000

13/09/2021 11:51

DUONG NGUYEN BO Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

         200,000

13/09/2021 13:11

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4222

           50,000

13/09/2021 13:15

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4221

           50,000

13/09/2021 14:28

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4222

           20,000

13/09/2021 14:40

ma so     4222 giup do hoan canh chi   nguyen thi thao vy

           50,000

13/09/2021 15:07

NGUYEN TRONG NGHIA MS4218 Pham Xuan Thong Phu Yen.   c hut tam long

     1,000,000

13/09/2021 15:11

Ung ho chi Trung Thi Tuyet   ma so   4221   tinh Bac Kan   0961952763 FT 21256813642704 - Ma giao dich/ Trac e 684562 125608684562WIBT - SML

         200,000

13/09/2021 18:14

TRAN LONG Dong gop cho anh Doan Khac Dung ma so 4217

     2,000,000

14/09/2021 00:01

Kolmakova Ekaterina giup do cho Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet - Ma gi ao dich/ Trace 793190 125616793190WIBT - SML

     1,500,000

14/09/2021 00:18

TRAN LONG Gui chi Mong Thi Tran ma so 4216

     2,000,000

14/09/2021 06:03

Ung Ho Ms4222

         100,000

14/09/2021 08:18

Ung ho ma so 4223 Tran Van Tuan tho n Tan Hai xa Hai Loc Hau Loc Thanh Hoa FT21257715020804 - Ma giao dich / Trace 287126 125701287126WIBT - SML

         500,000

14/09/2021 08:39

NGUYEN QUANG VINH NGUYEN QUANG VINH chuyen khoan

         100,000

14/09/2021 08:49

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4223

           20,000

14/09/2021 09:25

LE TRONG TAN LE TRONG TAN Ung ho ma so 4223: Em Tran Van Tuan .

         500,000

14/09/2021 09:56

NGUYEN PHUONG THAO Yuna Hai Duong ung ho MS 4199 - 1 va 4217

     1,000,000

14/09/2021 11:02

4223 Tran Van Tuan

         100,000

14/09/2021 12:12

LE THI THU LIEN LE THI THU LIEN UNG HO MA SO 4223 T RAN VAN TUAN

         500,000

14/09/2021 13:26

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4222

         100,000

14/09/2021 13:29

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4223

           50,000

14/09/2021 14:05

PHAM XUAN QUANG UNG HO MS 4223 em Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021 15:44

PHAM VAN THAI PHAM VAN THAI chuyen khoan

           50,000

14/09/2021 15:44

DOAN GIANG DOAN GIANG 4204

         100,000

14/09/2021 16:35

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4223

         200,000

14/09/2021 16:39

NGO MANH HUNG Ma so: 4223 Tran Van Tuan

     1,000,000

14/09/2021 17:25

Ung ho ma so 4223 Tran Van Tuan FT2 1257112763801 - Ma giao dich/ Trace 873312 12571087 312WIBT - SML

         300,000

14/09/2021 17:28

Ung ho ma so 4222 Thao Vy FT2125714 8848605 - Ma giao dich/ Trace 87629 2 125710876292WIBT - SML

         300,000

14/09/2021 17:39

DO THUY LOAN DO THUY LOAN chuyen khoan ung ho ma so 4223

           50,000

14/09/2021 17:39

Ung ho ma so 4221 Trung Thi Tuyet F T21257720006889 - Ma giao dich/ Tra ce 889924 125710 889924WIBT - SML

         300,000

14/09/2021 17:41

HOANG THI THU NGUYET uh ms 4223 em Tran Van Tuan

         200,000

14/09/2021 20:18

Ma 4223 Tran Van Tuan Thon Tan hai Xa Hai loc Huyen Hau loc Tang hoa d ien thoai 0385712883 FT212571319703 70 - Ma giao dich/ Trace 060525 125713060525WIBT - SML

         300,000

14/09/2021 21:22

LUU THUONG GIANG UH MS 4223 em Tran Van Tuan

         200,000

15/09/2021 05:33

Ung Ho Ms4224

         100,000

15/09/2021 07:45

4224 Nguyen Thi Huong

         100,000

15/09/2021 08:17

NGUYEN TRONG NGHIA UH gd ba Nguyen Thi Huong Quang Bin h. MS 4224

         500,000

15/09/2021 08:27

DANG THI HOA Ung ho ma so 4224 Nguyen thi Huong.   0948207306

         500,000

15/09/2021 08:30

Ck max 2442 Nguyen Thi Huong - Ma g iao dich/ Trace 608134 125801608134WIBT - SML

         200,000

15/09/2021 09:33

NGUYEN CHINH NGHIA NGUYEN CHINH NGHIA chuyen khoan ung ho Ba Nguyen Thi Huong ma so 4224

           50,000

15/09/2021 10:41

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4224

           20,000

15/09/2021 14:29

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro m a so 4199

     1,000,000

15/09/2021 16:13

NGUYEN THI OANH Ung ho ma so : 4217

         200,000

15/09/2021 19:18

Kolmakova E V giup do cho Ma so 42 24 Ba Nguyen Thi Huong - Ma giao di ch/ Trace 988049 125812988049WIBT - SML

     1,500,000

15/09/2021 22:05

HOANG THI THU NGUYET uh ms 4224 nguyen thi huong

         200,000

15/09/2021 22:30

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4224

         200,000

15/09/2021 23:10

Ung ho ma so 4224 020097 04260915 23110800001 102198486

         150,000

15/09/2021 23:11

Ung ho ma so 4217 02009 70426091 5231216000 01102198557

         150,000

16/09/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4224

           50,000

16/09/2021 05:42

Ung Ho Ms4224

         100,000

16/09/2021 08:36

DO THUY LOAN Ung ho ma so 4225

           30,000

16/09/2021 08:46

DINH VAN NAM Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021 08:48

TRINH THI HA Tran Minh Anh ung ho ms 4225 chuc e m mau khoe

           50,000

16/09/2021 08:49

TRINH THI HA Tran Minh Anh ung ho ms 4224 chuc g d som vuot qua kho khan

           50,000

16/09/2021 09:50

4225 Luong Thi Thong

         100,000

16/09/2021 10:23

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4225

           20,000

16/09/2021 10:38

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4225

           20,000

16/09/2021 11:03

4225 ung ho be Thanh Ha chuc be mau khoi benh FT21259099813142 - Ma gi ao dich/ Trace 566393 125904566393WIBT - SML

         200,000

16/09/2021 11:05

Ung ho chau Ha MS 4225 Nguyen Thai Tho FT21259703703217 - Ma giao dich / Trace 840582 12590484 0582WIBT - SML

         500,000

16/09/2021 11:17

LE THI HA PHUONG Ung ho chi Luong Thi Thong ma so 4 225

         200,000

16/09/2021 11:36

ung ho Ma so 4225: Chi Luong Thi Th ong. Tu Dieu Van. Cam on dantri 02001 5797909 1611372122 222222861713

         100,000

16/09/2021 12:25

DANG THI THU HUONG DANG THI THU HUONG chuyen khoan ung ho ma so 4225: chi Luong Thi Thong

         300,000

16/09/2021 13:09

NGUYEN THI KIM DUNG Ms 4225

         200,000

16/09/2021 13:12

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4225

           50,000

16/09/2021 13:18

Ung ho MS 4225 c Luong Thi Thong M e be Ha bi viem nao - Ma giao dich/ Trace 909034 125906909034WIBT - SML

         300,000

16/09/2021 13:54

NGUYEN VIET THANH Ung ho ma so 4225

         100,000

16/09/2021 14:11

Ung ho ma so 4201 ong Nguyen Dang L uan 020098195 70916141 14500001 103444304

         500,000

16/09/2021 14:27

NGUYEN HUU HAI TUAN Ma so 4225: Me chau Dinh Thanh Ha l a Chi Luong Thi Thong 0377592827   Xom Diem 2   Tan Thanh Mai Chau Ho a Binh.   Tai Benh vien Cham cuu Trun g uong   dt: 0339511784.   Chi Lan   cb Phong Cong tac Xa hoi .

         500,000

16/09/2021 14:28

HO XUAN HUONG HXH ung ho ma so 4225. Cau mong be Thanh Ha som binh phuc

         300,000

16/09/2021 14:45

NGUYEN NGOC LINH Ung ho ma so 4225 chi Luong Thi Tho ng

         100,000

16/09/2021 15:48

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4225

         200,000

16/09/2021 16:36

Ung ho MS 4225 Luong Thi Thong 02009704 2609161636 540000 1102176391

         250,000

16/09/2021 17:53

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 125901552647

         300,000

16/09/2021 19:49

ma so 4225 gui chi Luong Thi Thong

         200,000

16/09/2021 20:14

LE THI THEU MS 4225 C Luong thi Thong

     1,000,000

16/09/2021 21:45

ma so 4225 c Luong Thi Thong T Hoa Binh

         150,000

16/09/2021 22:04

PHAN HOAI NAM Ma so 4203 4225   4224

         150,000

16/09/2021 22:06

Ho tro be Ha ma so 4225 FT212604003 85762 - Ma giao dich/ Trace 327389 1259 15327389WIBT - SML

         200,000

16/09/2021 22:32

Phung Tuan Dat ung ho chi Mong Thi Tran MS 4216

         200,000

16/09/2021 22:35

Phung Tuan Dat ung ho chi Pham Thi Thuong MS 4213

         200,000

17/09/2021 05:46

Ung Ho Ms4225

         100,000

17/09/2021 07:24

PHAN THUY ANH Ung ho ma so 4225 luong thi thong

           50,000

17/09/2021 08:27

Ong Tu Van giup do Ma so 4225 Chi L uong Thi Thong - Ma giao dich/ Trac e 709086 126001709086WIBT - SML

     3,000,000

17/09/2021 08:27

VU QUANG HUY MS 4225 chi Luong Thi Thong

         500,000

17/09/2021 08:29

ma so 4226 ung ho bac nguyen thi sa m

         100,000

17/09/2021 08:39

NGOC KHANH DUY Ms : 4226   - co sam -   mong duoc chia se 1 chut kho khan voi co .

         200,000

17/09/2021 08:47

TRAN DUY HUNG Chuyen den ma so 4226

         500,000

17/09/2021 09:00

NGUYEN MINH DUNG Dung ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen T hi Sam

         500,000

17/09/2021 09:19

ung ho Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sa m. Tu STN 170921 02001579790 917092017 2222222 2117527

         100,000

17/09/2021 09:34

DO THI BICH THUY Ung ho Nguyen Thi Sam MS 4226

         500,000

17/09/2021 10:09

DANG THI NGOC ANH Ung ho ma so 4226

         300,000

17/09/2021 10:18

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4226

           10,000

17/09/2021 10:49

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4226

         200,000

17/09/2021 12:58

4226 Nguyen Thi Sam

         100,000

17/09/2021 13:03

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4226

           50,000

17/09/2021 16:15

VU THI HOA Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam Nam   Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           20,000

17/09/2021 16:47

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4226

           20,000

17/09/2021 16:53

ma so     4224 giup do chi nguyen thi   huong

           50,000

17/09/2021 18:03

4225 -   Luong Thi Thong

           50,000

17/09/2021 18:10

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4226.

         100,000

17/09/2021 19:03

LE THIEN TUNG Ma so 4226: Ba Nguyen Thi Sam

       100,000

17/09/2021 20:59

Chuyen khoan FT21260453988051 -   Ma giao dich/ Trace 326583 126013326583WIBT - SML

         500,000

17/09/2021 22:00

NGUYEN QUOC TOAN Ma so 4223 em tran van tuan

         200,000

17/09/2021 22:04

TONG THI HA ANH Ung ho Ma So 4223: em Tran Van Tuan

         400,000

18/09/2021 00:01

LE VAN THANG ma so 4226 ba nguyen thi sam

         200,000

18/09/2021 00:01

LE VAN THANG LE VAN THANG ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong

         200,000

18/09/2021 00:01

LE VAN THANG LE VAN THANG ung ho ma so 4221 chi trung thi tuyet

         200,000

18/09/2021 00:01

LE VAN THANG LE VAN THANG ung ho ma so 4217 anh doan khac dung

         200,000

18/09/2021 00:01

LE VAN THANG LE VAN THANG ung ho ma so 4224 ba N guyen thi huong

         200,000

18/09/2021 01:23

VU TIEN HUNG Ung ho ms 4226 ba nguyen thi sam

         200,000

18/09/2021 01:28

VU TIEN HUNG VU TIEN HUNG chuyen khoan ung ho Ma so 4225: Chi Luong Thi Thong

         150,000

18/09/2021 01:33

VU TIEN HUNG VU TIEN HUNG chuyen khoan ung ho Ma so 4209: Anh Song A Nenh

         150,000

18/09/2021 05:12

Ung Ho Ms4226

         100,000

18/09/2021 09:52

TRINH THI MINH THINH UH - MS 4225

         100,000

18/09/2021 10:30

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4226

           10,000

18/09/2021 10:48

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4223 200. 000 Ma so 42 25 300. 000

         500,000

18/09/2021 10:56

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4222

         100,000

18/09/2021 10:56

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4223

         100,000

18/09/2021 10:56

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4224

         100,000

18/09/2021 10:57

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4225

         100,000

18/09/2021 10:57

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4226

         100,000

18/09/2021 18:27

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4226 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

         100,000

18/09/2021 19:22

Ung Ho Ms4226

         100,000

18/09/2021 21:03

NGUYEN BICH THUY Nguyen thi Hoa Binh ck ma so 4217

     1,000,000

18/09/2021 21:04

NGUYEN BICH THUY Nguyen thi Hoa Binh ck ma so 4208

         500,000

18/09/2021 21:04

NGUYEN BICH THUY Nguyen thi Hoa Binh ck ma so 4209

         500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021

TRAN THI HANG NGA ung ho ma so 4206

         400,000

13/09/2021

ung ho ma so 4218

         300,000

16/09/2021

Le Thi Hanh ung ho MS4225 chi Luong Thi Thong FT2125984 8494480 ( GD 525883)

         200,000

16/09/2021

THUONG GOI CHI LUONG THI THONG VA BE HA . MA SO 4225

         200,000

16/09/2021

Ung ho chi Luong Thi Thong. ma so 4225

         500,000

17/09/2021

ung ho ma so 4226

         500,000

17/09/2021

Ma so 4226 FT21260212007016 ( GD 271486)

         100,000

18/09/2021

ung ho benh nhan ma 4225

         100,000

19/09/2021

Ung ho ms 4227 Ba Phan Thi Phuong ( GD 154934)

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021

99store; 0967618656; 28000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           28,000

13/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4221: Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         500,000

13/09/2021

Vũ Mạnh Hà; 0963666698; 200000; Ma so 4218: 200000

         200,000

13/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4222: 100000

        100,000

13/09/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

         300,000

13/09/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân: Nỗi đau chồng nỗi đau!

         300,000

13/09/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4207 Rớt nước mắt gia cảnh người đàn ông mù chới với trong đại dịch Covid - 19

         300,000

13/09/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

         300,000

13/09/2021

Phạm Thị Thiều Hoa; 0935357983; 300000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

        300,000

13/09/2021

Đặng Phong Di; 0935357983; 200000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

         200,000

13/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           10,000

13/09/2021

Đặng Phong Di; 0935357983; 200000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

         200,000

13/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

           20,000

13/09/2021

Cao thị thúy nga; 0985854828; 100000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

         100,000

13/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4222: 100000

         100,000

13/09/2021

lan anh; 0349361703; 60000; Ma so 4222: 60000

           60,000

13/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

          50,000

13/09/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 100000; Mã số: 4207 Rớt nước mắt gia cảnh người đàn ông mù chới với trong đại dịch Covid - 19

         100,000

13/09/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           50,000

13/09/2021

Trịnh Thị Lan Anh; 0985272890; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           50,000

13/09/2021

Châu Tuấn Kiệt; 0938738900; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           50,000

13/09/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4218: 100000

         100,000

13/09/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4217: 100000

         100,000

13/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

           10,000

13/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

          10,000

13/09/2021

Đju; 0849377278; 100000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

13/09/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 4222: 200000

         200,000

14/09/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         100,000

14/09/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 100000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

14/09/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 50000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           50,000

14/09/2021

Chau Tran Minh; 0985370598; 43000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           43,000

14/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 10000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           10,000

14/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 10000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           10,000

14/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 10000; Mã số: 4167 Thương 2 bé gái mồ côi bơ vơ trong căn nhà bên cồn cát trắng

           10,000

14/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 20000; Mã số: 4164 Cha bệnh nặng, 2 đứa trẻ nửa năm chưa được ăn miếng thịt

           20,000

14/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           20,000

14/09/2021

Huân; 0349582752; 50000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           50,000

14/09/2021

phan nguyen; 0369891864; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         100,000

14/09/2021

phan nguyen; 0369891864; 100000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         100,000

14/09/2021

VŨ THỊ SEN ; 0866649022; 30000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           30,000

14/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4223: 100000

         100,000

14/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           10,000

14/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4223: 100000

         100,000

14/09/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         100,000

14/09/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4221: Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

14/09/2021

Nguyễn Tấn Đạt; 0842693293; 100000; Mã số 4220: Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

         100,000

14/09/2021

BonBenSG; 0908838582; 200000; Mã số 4223: Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         200,000

14/09/2021

TOÀN NGUYỄN ĐỨC; 0988231163; 50000; Mã số 4223: Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           50,000

14/09/2021

TOÀN NGUYỄN ĐỨC; 0988231163; 50000; Mã số 4221: Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           50,000

14/09/2021

TOÀN NGUYỄN ĐỨC; 0988231163; 50000; Mã số 4214: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           50,000

14/09/2021

Le Lan Phuong; 0973273128; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           50,000

14/09/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 200000; Ma so 4223: 200000

         200,000

14/09/2021

Mai; 0974956585; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           50,000

14/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           15,000

14/09/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

         100,000

14/09/2021

Vui; 0843403484; 500000; Ma so 4223: 500000

         500,000

14/09/2021

Giang Thị Lê Tâm; 0944326699; 100000; Ma so 4204: 100000

         100,000

14/09/2021

Trung; 0933117968; 1000000; Ma so 4223: 1000000

     1,000,000

14/09/2021

Trung; 0933117968; 500000; Ma so 4217: 500000

         500,000

15/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         100,000

15/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         100,000

15/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

         100,000

15/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

15/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

         100,000

15/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4224: 100000

         100,000

15/09/2021

VNS; 0904182228; 100000; Ma so 4224: 100000

         100,000

15/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4224: 100000

         100,000

15/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           20,000

15/09/2021

ngo duong; 0983256468; 100000; Ma so 4224: 100000

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 100000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 100000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 100000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 100000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 100000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

         100,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 80000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           80,000

15/09/2021

Quang Huy; 0971459682; 90000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           90,000

15/09/2021

Bảo Trúc; 0964521144; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         100,000

15/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           10,000

15/09/2021

DT; 0963937956; 500000; Ma so 4217: 500000

         500,000

15/09/2021

Trương Hương; 0857531558; 200000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

         200,000

15/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           50,000

15/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           50,000

15/09/2021

Khue Nguyen; 0918017448; 300000; Ma so 4201: 300000

         300,000

15/09/2021

T; 0333493440; 35000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           35,000

15/09/2021

T; 0333493440; 45000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           45,000

15/09/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

           40,000

15/09/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           40,000

15/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4224: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         300,000

15/09/2021

Minh; 0362979351; 1000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

             1,000

15/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           10,000

15/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           15,000

15/09/2021

Le Long; 0904908199; 200000; Ma so 4224: 200000

         200,000

16/09/2021

Vũ Thái; 0373356753; 20000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           20,000

16/09/2021

Vũ Thái; 0373356753; 20000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

           20,000

16/09/2021

Vũ Thái; 0373356753; 20000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           20,000

16/09/2021

Trần Bá Quân; 0912797725; 300000; Ma so 4225: 300000

         300,000

16/09/2021

Nguyen Ha; 0936263048; 200000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         200,000

16/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           20,000

16/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Triệu Văn Linh; 0862660619; 500000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         500,000

16/09/2021

Khánh; 0975623068; 300000; Ma so 4225: 300000

         300,000

16/09/2021

Hoàng quang huy; 0973827354; 10000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

          10,000

16/09/2021

Nguyễn Duy Tùng; 0904938893; 500000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         500,000

16/09/2021

Nguyễn Thị Vân; 0975598613; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Trúc Linh&Minh Chi; 0983297869; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Đào Lê Minh; 0973317888; 500000; Ma so 4225: 500000

         500,000

16/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

           10,000

16/09/2021

hn; 098; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4224: 200000

         200,000

16/09/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4221: 200000

         200,000

16/09/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 200000; Ma so 4218: 200000

         200,000

16/09/2021

Huân; 0349582752; 50000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           50,000

16/09/2021

Phan Văn Quảng; 0913190183; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Nguyễn Kiều Nga; 0988091713; 300000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         300,000

16/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           20,000

16/09/2021

Bác Trường; 0949327014; 50000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           50,000

16/09/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 50000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           50,000

16/09/2021

Vũ thị thu hiền; 0376474536; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           50,000

16/09/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

16/09/2021

Nguyễn Thành Hiếu; 0366729756; 9000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           9,000

16/09/2021

Lê Thị Hạnh ; 0933010619; 50000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           50,000

16/09/2021

Lê Thị Hạnh ; 0933010619; 50000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           50,000

16/09/2021

Lê Thị Hạnh ; 0933010619; 50000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           50,000

16/09/2021

Lê Thị Hạnh ; 0933010619; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           50,000

16/09/2021

Lê Thị Hạnh ; 0933010619; 50000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân: Nỗi đau chồng nỗi đau!

           50,000

16/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 40000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           40,000

17/09/2021

Nguyễn Hợp; 0366544685; 5000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

             5,000

17/09/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4206: 500000

         500,000

17/09/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4203: 500000

         500,000

17/09/2021

VMK; 0945235866; 500000; Ma so 4195: 500000

         500,000

17/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 500000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         500,000

17/09/2021

Phạm Thị Thảo; 0914635960; 200000; Ma so 4226: 200000

         200,000

17/09/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4226: 100000

        100,000

17/09/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4225: 100000

         100,000

17/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           20,000

17/09/2021

Hoàng quang huy; 0973827354; 10000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           10,000

17/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4226: 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         500,000

17/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         500,000

17/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 300000; Mã số 4224: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         300,000

17/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 300000; Mã số 4223: Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         300,000

17/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 100000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

17/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

          50,000

17/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           50,000

17/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 60000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           60,000

17/09/2021

Thắng Trịnh; 0967886882; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

17/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

          10,000

17/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

17/09/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4226: 300000

         300,000

17/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4226: 100000

       100,000

17/09/2021

Hiền; 0983103088; 500000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         500,000

17/09/2021

Hau; 0378011549; 50000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           50,000

17/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           50,000

17/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           50,000

17/09/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 200000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         200,000

17/09/2021

Hung le; 0363356886; 100000; Mã số 4209: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

         100,000

17/09/2021

Hung le; 0363356886; 100000; Mã số 4203: Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

         100,000

17/09/2021

Hung le; 0363356886; 100000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

         100,000

17/09/2021

Hung le; 0363356886; 200000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

        200,000

17/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           15,000

17/09/2021

Ha Trung Hieu; 0904146898; 200000; Mã số 4226: 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         200,000

17/09/2021

Trịnh quang đạo; 0395931387; 4000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             4,000

17/09/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

17/09/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4224: 100000

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4222 Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         100,000

17/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

17/09/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

17/09/2021

Thảo Vũ; 0982863010; 200000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         200,000

17/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 3939 Người cha đuối nước lúc thả lưới bỏ lại những đứa con thơ nheo nhóc

           20,000

17/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 3936 Rớt nước mắt cảnh người phụ nữ nghèo kiệt quệ sau vụ tai nạn giao thông

           10,000

18/09/2021

Hai; 0353207739; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

       100,000

18/09/2021

Hoang Huy; 0393544726; 200000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

         200,000

18/09/2021

Chinh Duong; 0987307335; 50000; Mã số: 3938 Thương hai người phụ nữ nghèo sống lay lắt, mơ một bữa cơm có thịt

           50,000

18/09/2021

Chinh Duong; 0987307335; 50000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           50,000

18/09/2021

Bùi Chiến Hữu; 0987351085; 25000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           25,000

18/09/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

18/09/2021

Hoàng Hải; 0397670086; 100000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

18/09/2021

Trang; 0919926356; 100000; Mã số 4224: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         100,000

18/09/2021

Trang; 0919926356; 100000; Mã số 4226: 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

18/09/2021

THANG VU; 0984316566; 10000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

           10,000

18/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 3939 Người cha đuối nước lúc thả lưới bỏ lại những đứa con thơ nheo nhóc

           10,000

18/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           10,000

18/09/2021

Nguyen van hung; 0975989320; 510000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         510,000

18/09/2021

VÕ THANH NHÃ; 0913611242; 100000; Ma so 4217: 100000

         100,000

18/09/2021

Phạm Thị Lan; 0989278136; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         100,000

18/09/2021

Phạm Thị Lan; 0989278136; 100000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

         100,000

18/09/2021

ĐỨC LỘC; 0979076492; 100000; Mã số: 4224 Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

         100,000

18/09/2021

ĐỨC LỘC; 0979076492; 100000; Mã số: 4226 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

18/09/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2000000; Ma so 4226: 200000; Ma so 4225:   200000; Ma so 4224: 200000;   Ma so 4223: 200000; Ma so 4222:   200000; Ma so 4221: 200000;   Ma so 4220: 200000; Ma so 4218:   200000; Ma so 4217: 200000;   Ma so 4216: 200000

     2,000,000

18/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 3955 Xót xa cảnh 5 đứa trẻ sống lay lắt sau khi cha mẹ bị tai nạn nguy kịch

          20,000

18/09/2021

Bong; 0998731286; 100000; Mã số 4226: 2 anh em "thiếu oxy não" di chứng tâm thần, gia cảnh quay quắt vì Covid - 19

         100,000

18/09/2021

Bong; 0998731286; 100000; Mã số 4225: Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

         100,000

18/09/2021

Bong; 0998731286; 80000; Mã số 4224: Nỗi đau xé lòng của người mẹ nuôi con gái khờ khạo bị kẻ xấu xâm hại

           80,000

18/09/2021

Đặng Văn Mạnh; 0326412512; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           50,000

18/09/2021

Giang Thị Lê Tâm; 0944326699; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

19/09/2021

Vũ Công Hữu; 0902111073; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

19/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4225 Xót xa cảnh bé gái nằm liệt sau một lần lên cơn sốt cao

           10,000

19/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4227: 100000

         100,000

19/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4227 Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bán hàng thuê bị bệnh tật quật ngã

           20,000

19/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4227 Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bán hàng thuê bị bệnh tật quật ngã

           20,000

19/09/2021

Đặng Sơn; 0979967919; 100000; Ma so 4226: 100000

         100,000

19/09/2021

Đặng Sơn; 0979967919; 100000; Ma so 4227: 100000

         100,000

19/09/2021

VT Foundation; 0398646555; 1000000; Mã số: 4223 Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

     1,000,000

19/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4227: Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bán hàng thuê bị bệnh tật quật ngã

         300,000

19/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4223: Cậu học trò có hoàn cảnh bi đát nghẹn ngào giấc mơ đại học

         300,000

19/09/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 300000; Mã số 4227: Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ bán hàng thuê bị bệnh tật quật ngã

         300,000

19/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           15,000

19/09/2021

Vương Chí Quyền; 0388289255; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           50,000

19/09/2021

Vương Chí Quyền; 0388289255; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19, đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 13/09/2021 - 19/09/2021

 

13/09/2021

IB HOANG DINH PHUONG MS 4221 CHI TRUNG THI TUYET ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT )

         300,000

13/09/2021

IBPHAM NGOC TUNG PHAM NGOC TUNG UH MA SO 4222: NGUYEN THI THAO VY - THON CHUA THANG - LIEN THANH - YEN THANH - NGHE AN - 0984272189

         100,000

14/09/2021

IB PHAN VAN HOANG GUI TANG: 4221 CHI TRUNG THI TUYET NHUNG 0961952763

         200,000

14/09/2021

IB NGUYEN THI NGOC LAN 4223: EM TRAN VAN TUAN

         100,000

14/09/2021

IB DANG HUY VU UNG HO MS 4221 CHUC CHI KHOE MANH LO CHO HAI EM

           50,000

14/09/2021

IB DANG HUY VU UNG HO MS 4223 EM TRAN VAN TUAN

           50,000

14/09/2021

IB PHAM THI HUYEN TRANG CT UNG HO MA SO 4204 CHI NGUYEN THI HUOI

           50,000

14/09/2021

IB PHAM THI HUYEN TRANG CT UNG HO MS 4218

           50,000

15/09/2021

IBTANG THI THUY DUYEN MS: 4220,   4221, 4222, 4223 MOI MS 500. 000

     2,000,000

15/09/2021

IB LE HOAI THUONG GIUP EM TRAN VAN TUAN, MS 4223, THON TAN HAI, HAI LOC, H. HAU LOC, THANH HOA

         500,000

15/09/2021

IB LE HOAI THUONG GIUP ONG NGUYEN DANG LUAN, MS 4201, THON LUU TU, DONG HOA, H. DONG SON, THANH HOA

         500,000

15/09/2021

IB HOANG THI MY HAU UNG HO MA SO 4223 EM TRAN VAN TUAN

         300,000

16/09/2021

UNG HO MA SO 4225. CHUC CON MAU KHOE MANH FT21259646421784 GD 547884 - 091621 10: 46: 26

         500,000

16/09/2021

IBDINH XUAN HUY UH MS 4225 CHI LUONG THI THONG

         100,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT -   LTL GIUP MS 4201 NGUYEN DANG LUAN VA CHAU TRANG - T HOA

         500,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT -   LTL GIUP MS 4202 VO TRUNG HUNG   - BE BAO -   LONG AN

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT -   LTL GIUP MS 4206 TRUONG THI LE VA CHAU LIEN - HA NOI

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT - LTL GIUP MS 4207 HOANG THI HONG THAM VA A DOAN - THAI NGUYEN

         500,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT -   LTL GIUP MS 4205 HOANG THI THUYET VA CHAU CHUYEN -   BAC KAN

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN DIEU KIM -   NHUAN HUONG GIUP MS 4214 PHAN DUC SINH   - HA TINH

     2,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT - LTL GIUP MS 4215 -   PHAM THI TUOI - BAC LIEU

         500,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN DIEU KIM - NHUAN HUONG GIUP MS 4217 -   DOAN KHAC DUNG VA 2 BE - HA TINH

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT - LTL GIUP MS 4224 -   NGUYEN THI HUONG - QUANG BINH

         500,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN DIEU KIM - NHUAN HUONG GIUP MS 4225 -   LUONG THI THONG - BE THANH HA   - HOA BINH

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN DIEU KIM -   NHUAN HUONG GIUP MS 4203 - MA DAC SY   - THAI NGUYEN

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT - LTL GIUP MS 4204 -   NGUYEN THI HUOI - BAC LIEU

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN DIEU KIM -   NHUAN HUONG GIUP MS 4208 - VI THI HUONG -   SON LA

     1,000,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT - LTL GIUP MS 4211 - VO NGOC LAN _ CAN THO

         500,000

16/09/2021

IBCONG HUYEN TON NU THUY LIEN QUY TT -   LTL GIUP MS 4209 - SONG A NENH   - SON LA

         500,000

16/09/2021

IB MAI THI ANH TUYET UNG HO BE THANH HA MA SO 4225 ME LUONG THI THONG

         200,000

17/09/2021

IB NGUYEN THI THU TRANG UNG HO MA SO 4226 BA SAM

         500,000

17/09/2021

IB LE VAN KIET UNG HO: MA SO: 4226 BA NGUYEN THI SAM

         100,000

17/09/2021

IBDINH XUAN HUY UH MS 4226 BA NGUYEN THI SAM

           50,000

17/09/2021

IB NGUYEN KHANH LY MS 4226 BA NGUYEN THI SAM DAK MIL DAK NONG

         100,000

17/09/2021

IBVO TUONG HUAN UNG HO MS4225: CHI LUONG THI THONG

     1,000,000

18/09/2021

IB DUONG NGUYEN QUANG AN BAN DOC DAN TRI UNG HO MA SO 4226

         100,000

 

Tổng cộng

  761,305,532

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày : 13/09/2021 - 19/09/2021:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

13/09/2021

144764. 120921. 223447. gui chu pham xuan thong thon an nien, xa hoa an,   huyen phu hoa, tinh phu yen, dien thoai 0935651551

200,000

13/09/2021

MBVCB. 1359727930. ung ho MS 4218 ( nam mo duoc su luu ly quang vuong phat). CT tu 0041000294239 LE VAN TRUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

13/09/2021

MBVCB. 1359330860. Ung ho Quy Khuyen hoc. CT tu 0011004103240 BUI THI NGOC HA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

5,000,000

13/09/2021

021910. 130921. 161955. UNG HO Ong Pham Xuan Thong ma so 4218

1,000,000

13/09/2021

MBVCB. 1359129026. UNG HO MA SO 4222. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

10,000

13/09/2021

MBVCB. 1359049959. ung ho ma so 4222 nguyen thi thao vy. CT tu 0251001506382 TRAN THO BINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358833225. ung ho anh Doan Khac Dung ma so 4217. CT tu 0441000723847 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358830036. ung ho ma: 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0441000723847 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

13/09/2021

622111. 130921. 135112. ung ho ma so 4222 nguyen thi thao vy

100,000

13/09/2021

MBVCB. 1358546626. ung ho ma so 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0611001900517 NGUYEN HOANG MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

13/09/2021

MBVCB. 1358511793. Ung ho ma so 4222 pham van kien tang em mong em co gang hoc hanh. CT tu 0011004111738 PHAM VAN KIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

13/09/2021

450554. 130921. 110954. Phan Huynh Tan Thinh giup Ms 4216 Mong Thi Tran va Ms 4222 Nguyen Thi Thao Vy

600,000

13/09/2021

665697. 130921. 105322. Dong gop Ma so 4222 Nguyen Thi Thao Vy

200,000

13/09/2021

MBVCB. 1358181339. 4216 Chi Mong Thi Tran. CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

13/09/2021

SHGD: 10001082. DD: 210913. BO: VU KE TRUNG. Remark: ma so 4217 ho tro anh Doan Khac Dung

300,000

13/09/2021

SHGD: 10000476. DD: 210913. BO: VU KE TRUNG. Remark: ma so 4218 ho tro GD ong Pham Xuan Thong

300,000

13/09/2021

MBVCB. 1357992202. 4216. CT tu 0031000257799 NGUYEN XUAN THANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

13/09/2021

241954. 130921. 082343. Ong Tu Van giup cho ma 4222 Nguyen thi thao Vy FT21256234044002

3,000,000

13/09/2021

681399. 130921. 081829. ong Tu Van giup do chi Trung Thi Tuyet Maso 4221

3,000,000

13/09/2021

257046. 130921. 034937. IBFT Ung ho chuong trinh may tinh cho em

50,000

13/09/2021

018040. 130921. 011455. Ung ho MS 4221 chi Trung Thi Tuyet

200,000

14/09/2021

MBVCB. 1359933445. ung ho ma so 4221 trung thi tuyet. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

400,000

14/09/2021

IBVCB. 1359918112. Ma so 4222: Giup em Nguyen Thi Thao Vy . CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

90,000

14/09/2021

824943. 140921. 215027. Vietcombank; 1020856912; Ung ho ma so 4223 em Tran Van Tuan

100,000

14/09/2021

402973. 140921. 210047. Ma so 4223: Em Tran Van Tuan - Hay hoc DH nhe

500,000

14/09/2021

MBVCB. 1361857623. Ung ho ma so 4223, em Tran Van Tuan. CT tu 0011001038422 HA THI THU THUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

397899. 140921. 205426. Ma so 4223: Em Tran Van Tuan - Em hay hoc DH nhe

1,000,000

14/09/2021

MBVCB. 1361770361. 4223 Tran Van Tuan. CT tu 0421000544693 NGUYEN MACH THANH VY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

434878. 140921. 195119. Ungho4223tranvantuan

300,000

14/09/2021

IBVCB. 1361293427. ung ho em Tuan ma so 4223. CT tu 0071001298837 TRUONG LE HOANG SON toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

14/09/2021

773354. 140921. 161113. Ung ho ma so 4223 FT21257585828809

1,000,000

14/09/2021

900956. 140921. 032811. ung ho ma so 4223 Tran Van Tuan

300,000

14/09/2021

662069. 140921. 144350. Gui MS 4223 em Tran Van Tuan FT21257590410968

1,000,000

14/09/2021

MBVCB. 1360977959. Ung ho ma so 4223, em Tuan o thanh hoa. CT tu 0021000449921 BUI NGOC MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

14/09/2021

832237. 140921. 143003. Ung ho MS 4223

500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360677646. Ung ho ma so 4223. CT tu 0451000261016 NGUYEN THI HONG PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

14/09/2021

MBVCB. 1360638675. MS4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

14/09/2021

479352. 140921. 113153. 4223 em tran van Tuan FT21257070001833

1,000,000

14/09/2021

414937. 140921. 103407. Ma so 4223 FT21257434010932

300,000

14/09/2021

MBVCB. 1360449327. MS 4216 Mong Thi Tran 0333482302. CT tu 0611001935860 DO THI HUYEN TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360362316. Ho tro Ma so 4223: Em Tran Van Tuan. CT tu 0931004181767 VIEN MINH DAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

042202. 140921. 094246. Ung ho em Tuan thon tan hai xa hai loc Hau Loc Thanh Hoa ma so 4223

200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360331239. LE XUAN VINH chuyen tien ung ho em Tran Van Tuan- Thon Tan Hai-Xa Hai Loc- -Hau Loc- Thanh Hoa. CT tu 0281000341787 LE XUAN VINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

238559. 140921. 092932. TRAN VAN HIEP Tang em Tran Van Tuan Ma so 4223

50,000

14/09/2021

953984. 140921. 092500. ung ho ma so 4223 Tran Van Tuan

100,000

14/09/2021

086250. 140921. 090633. Vietcombank; 1020856912; NGUYEN HONG CUONG chuyen khoanma so 4216 tran van tuan

200,000

14/09/2021

320905. 140921. 090205. Ung ho ma so 4222 FT21257096624044

100,000

14/09/2021

316576. 140921. 085712. Ung ho ma so 4223 FT21257034588314

100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360252485. Ma so 4223 em tran van tuan. CT tu 1021866639 LE XUAN HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

14/09/2021

701406. 140921. 084716. Ma so 4223 ung ho em Tran Van Tuan hoc dai hoc

200,000

14/09/2021

MBVCB. 1360232405. UNG HO EM MA SO 4223. CT tu 0031000276519 NGUYEN HAI THONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

IBVCB. 1360209526. ung ho MS 4223 Tran Van Tuan, Thon Tan Hai, Hai Loc,   Hau loc, Hau loc, Thanh Hoa. CT tu 0281000000228 TRAN KIM THINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360210828. NGUYEN THI THU chuyen tien Ma 4223 em Tran Van Tuan. CT tu 0451000485987 NGUYEN THI THU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

14/09/2021

442373. 140921. 082200. MS 4223 ho tro e Tran Van Tuan

500,000

14/09/2021

MBVCB. 1360162360. Ung ho MS 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0951004172166 VU QUYNH HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

14/09/2021

MBVCB. 1360134075. VU DINH TRUNG chuyen tien Ung ho em Tran Van Tuan,   ma so 4223. CT tu 0031000307527 VU DINH TRUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

14/09/2021

MBVCB. 1360042648. Nguyen Thi Thao Vy (4222). CT tu 0481000878787 TRAN THI QUYNH NHU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

14/09/2021

035200. 140921. 035240. TRAN VAN HIEP Tang em Nguyen Thi Thao Vy Ma So 4222

100,000

15/09/2021

MBVCB. 1364141491. Ung ho MS 4223 Tran Van Tuan. . CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

15/09/2021

040269. 150921. 181421. Gui ma so 4223-em Tran Van Tuan

100,000

15/09/2021

928097. 150921. 172449. Ms 4224 NGUYEN THI HUONG FT21258588540062

50,000

15/09/2021

MBVCB. 1363535584. 4216 - May xay dung Lac Hong ung ho. CT tu 0021000429076 HAN QUYET TIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

15/09/2021

707765. 150921. 124552. Vietcombank; 1020856912; 4216 uh co tran

10,000

15/09/2021

373133. 150921. 095332. Ung ho Pham Thi Thuong MS 4213 FT21258996505105

500,000

15/09/2021

336949. 150921. 091840. Ung ho Tuan ma 4223 FT21258195515273

500,000

15/09/2021

MBVCB. 1362340684. Ung ho Ma So 4223: em Tran Van Tuan. CT tu 0011004328843 PHAM THI HONG THAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

15/09/2021

448133. 150921. 081950. Ma 4223 Tran Van Tuan

200,000

15/09/2021

233122. 150921. 021817. Ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet sdt 0961952763 FT21258160908030

234,454

16/09/2021

290578. 150921. 231649. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung FT21259218188079

50,000

16/09/2021

287766. 150921. 231041. Ma so 4223 em Tran Van Tuan FT21259517305814

50,000

16/09/2021

MBVCB. 1366708729. DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

16/09/2021

257304. 160921. 204922. Ung ho chau Nguyen Dai Hung va Nguyen Bao Han FT21260665420063

200,000

16/09/2021

227879. 160921. 201224. Vietcombank; 1020856912; 4211 uh gia dinh co lan

10,000

16/09/2021

IBVCB. 1364562967. ( Ong ) Ho Phi Hai ung ho maso 4216 ( Chi) Mong Thi Tran.   DC: Thon Loi A, x. Phuong Tien, H. Dinh Hoa, T. Thai Nguyen. . CT tu 0411001053723 BUI THANH PHONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

2,000,000

17/09/2021

MBVCB. 1368707278. THAI HOANG PHUONG CHI chuyen tien Ma so 4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0071003489444 THAI HOANG PHUONG CHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

17/09/2021

238715. 170921. 201327. Ung ho 2 chau mo coi me vi covid MS 4218 Pham Xuan Thong Phu Yen

200,000

17/09/2021

247059. 170921. 185927. Ma so 4218. ong pham xuan THong . an Nien hoa an phu hoa phu yen

100,000

17/09/2021

MBVCB. 1367449345. Ung ho MS4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 0931004190980 NGUYEN TRANG NHUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

18/09/2021

MBVCB. 1370632776. Ung ho gia dinh bac Pham Xuan Thong o An Nien, Hoa An, Phu Hoa, Phu Yen. CT tu 0491001815266 NGUYEN QUOC HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

18/09/2021

MBVCB. 1370469380. 4201- ho tro Bui Thi Huyen Trang. CT tu 0261003456280 LE NGOC QUI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

18/09/2021

024741. 180921. 162723. ma so 4220- Dao Thi Thanh Tu FT21261601503921

100,000

18/09/2021

021096. 180921. 162433. Ung ho-Ma so 4221- chi Trung Thi Tuyet FT21261651442537

400,000

18/09/2021

541064. 180921. 084528. Uh MS 4218 gd ong Thong FT21261952685932

300,000

18/09/2021

832518. 180921. 010936. Ms 4164 chi Trieu Thi Luan

300,000

19/09/2021

277092. 190921. 220219. Uh ms 4216 c Mong Thi Tran FT21263822970150

300,000

19/09/2021

188682. 190921. 201806. Ma so 4209 anh Song A Nenh sdt 0988049135 FT21263102889508

500,000

19/09/2021

187203. 190921. 201636. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong so dt 0935 651 551 FT21263650388266

500,000

19/09/2021

944157. 190921. 160034. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1020856912; Ck tang chi Mong Thi Tran o Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

300,000

19/09/2021

507917. 190921. 121130. 4219 chuong trinh may tinh cho em

500,000

19/09/2021

MBVCB. 1371261304. Be An Binh, be Binh An ung ho MS: 4218 Ong Pham Xuan Thong nuoi 2 chau nho. CT tu 1013901069 DINH THI CHUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

19/09/2021

MBVCB. 1371257991. Be An Binh va Binh An ung ho MS: 4223 Em Tran Van Tuan. CT tu 1013901069 DINH THI CHUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

19/09/2021

218253. 190921. 062745. ung ho ma so 4201

100,000

 

Tổng tuần:

39,204,454

Đang được quan tâm