Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 02/9

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,158,663,512 đồng.

Chi tiết danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí từ ngày 06/09 - 12/09:

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 06/09/2021 - 12/09/2021

 

6/9

Lê Huỳnh ( 22 Hùng Vương - Hà Nội) giúp MS 4001 + 4112

           400,000

8/9

Vũ Trọng Hảo ( Ngõ 591,     số nhà 12 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội) giúp MS 4103 + CT Nhân ái của Báo ĐTDT

         1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 06/09/2021   - 12/09/2021

 

06/09/2021

MBVCB. 1343388467. 4213. Pham thi thuong. CT tu 0611001920252 PHAM THE SON toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1345106792. UH HC 4214: em Phan Duc Sinh. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

764477. 060921. 164536. Ung Ho Ma So 4214 Em Phan Duc Sinh FT21249366109027

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344728193. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh thon 1 tho dien,   Vu Quang ,   Ha Tinh. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344537397. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4214 phan duc sinh. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/09/2021

564934. 060921. 142351. Ma so 4212 - c Nguyen Thi Xuan Hoa -   cau chua phu ho cho 3 chau nho FT21249280529906

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1344297389. Ma so: 4212,   Chi Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1344295163. Ma so 4209. Anh Song A Nenh. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1344231134. 4212. nguyen thi xuan hoa. dt. 0798 252 836. CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

SHGD: 10032337. DD: 210906. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4205

             20,000

06/09/2021

SHGD: 10032722. DD: 210906. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4207

             10,000

06/09/2021

SHGD: 10032721. DD: 210906. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4206

             10,000

06/09/2021

MBVCB. 1343929108. ung ho 300, 000 moi hoan canh 4211, 4212,   4213, 4214. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,200,000

06/09/2021

SHGD: 10002615. DD: 210906. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG CHO MA SO 4214

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343903004. Gia dinh Nguyen Hoang Anh,   so 1,   ngo 81 Lang Ha,   Ha Noi giup do MS: 4208 + 4209 Son La ( 400k),     4214 Ha Tinh ( 500K). CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           900,000

06/09/2021

294643. 060921. 101836. Ung ho ma so 4214 FT21249077002543

             50,000

06/09/2021

289183. 060921. 101408. Ung ho ma so 4213 FT21249071706676

             50,000

06/09/2021

SHGD: 10007800. DD: 210906. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4214 ( 500. 000),   4213 ( 600. 000),   4212 ( 1000. 000), 4211 ( 400. 000),   4210 ( 400. 000),   4209 ( 500. 000),   4208 ( 400. 000)

         3,800,000

06/09/2021

SHGD: 10027786. DD: 210906. BO: PHAM THUY NGOC. Remark: Ung ho ma so 4209

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10001853. DD: 210906. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4213

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10001358. DD: 210906. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4211

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10027572. DD: 210906. BO: PHAM THUY NGOC. Remark: Ung ho ma so 4208

           143,000

06/09/2021

SHGD: 10014760. DD: 210906. BO: PHAM THUY NGOC. Remark: Ung ho ma so 4207

           300,000

06/09/2021

SHGD: 10001259. DD: 210906. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4212

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343646438. Nguyen Tan Huynh gui Ma so 4214 - Phan Duc Sinh. CT tu 0071000973684 NGUYEN THI AI HIEN toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10000295. DD: 210906. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4300

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343602826. Ung ho ms 4212 - 4213 - 4214 moi ms 50 k cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

06/09/2021

295397. 060921. 072036. UNG HO MA SO 4213 - 060921 - 07: 20: 11 295397

            100,000

06/09/2021

295331. 060921. 071945. UNG HO MS 4212 - 060921 - 07: 19: 20 295331

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343441036. Ung ho gia dinh chi Nguyen Thi Xuan Hoa   - ma so 4212. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

IBVCB. 1343435461. Ung ho ms 4212 - chi nguyen thi xua hoa - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343421964. Ma so 4207 Chi Hoang Thi Hong Tham. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT NHAN AI     - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343416846. Ma so 4209 Anh Song A Nenh. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT NHAN AI     - Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

06/09/2021

082014. 050921. 225954. Le Thi Hoa ung ho ma so 4213 FT21249036990435

             50,000

06/09/2021

765904. 060921. 222847. ms 4214 em Phan Duc Sinh Vu Quang Ha Tinh

             50,000

06/09/2021

188103. 060921. 222244. Ung ho em Pham Duc Sinh ma so 4214 FT21250831351025

         1,000,000

06/09/2021

179670. 060921. 221250. Nho dantri gui den ma so 4213 FT21250901736206

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1345545635. ung ho hoan canh 4214. CT tu 0531000294686 PHAM HOANG THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

163795. 060921. 215543. Ma so 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa Thua Thien Hue FT21250651909059

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1345519847. 4207. CT tu 0781000417404 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

666390. 060921. 215609. ms 4214 em Phan Duc Sinh

           300,000

06/09/2021

153841. 060921. 214551. Ung ho ma so 4214 phan duc sinh FT21250345171196

            500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345490401. Ung ho ms 4213 em Pham Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/09/2021

140621. 060921. 213306. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh.   A Mi Da Phat. FT21250010164189

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345479493. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0011004069641 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1345477895. Ms 4214. CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1345476473. Ms 4213. CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1345474815. Ms 4212. CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

IBVCB. 1345472199. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/09/2021

130392. 060921. 212346. Nghiem Minh Khang UH ma so 4214 FT21250011657651

           100,000

06/09/2021

115853. 060921. 210750. Pham Anh Quyen ( Bo De - Long bien -   Ha Noi) ung ho 4214 ( phan Duc Sinh).

           100,000

06/09/2021

115829. 060921. 210744. Ung ho ms 4178 co Dinh Thi Sau

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1345431513. NGUYEN THI NHU NGOC chuyen tien Cho Phan Duc Sinh. CT tu 0011004045550 NGUYEN THI NHU NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

06/09/2021

873695. 060921. 210559. Ung ho 4214phanducsinh

           200,000

06/09/2021

641116. 060921. 210447. Ung ho MS 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

06/09/2021

540438. 060921. 210033. GUI EM PHAN DUC SINH,   MA SO 4214 - 060921 - 21: 00: 07 540438

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345395059. Giup Ma so 4208: Vi Thi Thuong,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0251002773641 NGUYEN THI LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             68,000

06/09/2021

MBVCB. 1345393191. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh Dia chi: Thon 1,   xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   tinh Ha Tinh DT: 0857. 531. 558. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

088068. 060921. 204741. Ung ho CT NHAN AI cho MS 4208 chi Vi Thi Huong FT21249003907090

           100,000

06/09/2021

084870. 060921. 204502. Ma so 4214 em Phan Duc Sinh FT21249206809460

           241,900

06/09/2021

108185. 060921. 204346. Ung ho ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021

049243. 060921. 202544. NGUYEN NGOC YEN chuyen khoan Ma so4214 phan duc sinh ha tinh

           100,000

06/09/2021

349772. 060921. 202539. Ma so 4214

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1345321016. ma so 4214. CT tu 0301000359893 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1345296077. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0451001809903 VU MINH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1345293045. Ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0261003461604 NGUYEN MINH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

513229. 060921. 200036. ung ho em phan duc sinh Ma so   4214

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345270466. ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

012246. 060921. 194807. Gd Le Tan Thanh uh MS 4214 Phan Duc Sinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249732299543

             50,000

06/09/2021

578987. 060921. 194806. pham thi hanh tb tang ms 4214 phan duc sinh

           200,000

06/09/2021

000196. 060921. 193840. Le Thi Hoa ung ho ma so 4214 FT21249285493209

            50,000

06/09/2021

IBVCB. 1345235098. MS 4209. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345234703. Ms: 4214. Phan Duc Sinh. CT tu 1019394491 NGUYEN CANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

573811. 060921. 193557. PHAN MINH TAN TPHCM ung ho ms 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa

           300,000

06/09/2021

977140. 060921. 192023. Ma so 4199 CHUONG TRINH KIEN CUONG VIET NAM FT21249019928760

           815,098

06/09/2021

847243. 060921. 191923. Kolmakova Kachia giup do cho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

         3,500,000

06/09/2021

MBVCB. 1345183537. ma so 4214. CT tu 0451000455178 PHAM TRUNG HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1345178508. LE HUU NGOC chuyen tien. CT tu 0201000606589 LE HUU NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

180451. 060921. 190719. Ck giup MS 4214 Em Phan Duc Sinh.   Em rang van dong mo YouTube tim cac bai tap tho de co the khoe l

         1,000,000

06/09/2021

934387. 060921. 184756. Ung ho ma so 4214 FT21249901076650

           200,000

06/09/2021

550613. 060921. 184530. Ma so 4214 phan duc sinh

           300,000

06/09/2021

902321. 060921. 182200. Ha Hanoi dong gop cho ma so 4199 - 1 FT21249090262801

           300,000

06/09/2021

900954. 060921. 182050. Ha Hnoi giup do hoan canh ma so 4208 FT21249680018319

           200,000

06/09/2021

899193. 060921. 181917. Gia dinh c Ha Hnoi giup do moi hoan canh 100k ma so 4203 4204 4205 4206 4207 4209 4210 4211 4212 4214 FT21249713022823

         1,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1345054120. LE THI DAN THUY xin giup do cho Ma so 4214 : Em Phan Duc Sinh. . CT tu 0061000911591 LE THI DAN THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

869260. 060921. 175551. ung ho ms 4214 FT21249682206768

           300,000

06/09/2021

250608. 060921. 175244. Ms 4165

           100,000

06/09/2021

249041. 060921. 175206. Ms 4203

           100,000

06/09/2021

247617. 060921. 175126. Ms 4205

           100,000

06/09/2021

863438. 060921. 175133. ung ho ms 4213 FT21249527112720

           200,000

06/09/2021

245430. 060921. 175028. Ms 4214

           100,000

06/09/2021

243086. 060921. 174928. Ms 4209

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344963536. Ung ho 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 1013298614 NGUYEN HOAI THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/09/2021

MBVCB. 1344941851. ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0351000079362 MAI THI THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344926648. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4214   ( em Phan Duc Sinh). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

819748. 060921. 172134. Ung ho cho 3 ma so 4207,     4208,   4214 FT21249679437662

         1,800,000

06/09/2021

144892. 060921. 171816. Gui long hao tam toi ma so 4214 em Phan Duc Sinh

         1,500,000

06/09/2021

813172. 060921. 171703. ms4193 quy thien nguyen pla ung ho FT21249545538699

         1,000,000

06/09/2021

811752. 060921. 171607. ms4214 quy thien nguyen pla ung ho FT21249712794008

         1,000,000

06/09/2021

809593. 060921. 171442. ms4209 quy thien nguyen pla ung ho FT21249642935522

         1,000,000

06/09/2021

808208. 060921. 171350. MS4208 Quy thien nguyen pla ung ho FT21249509630445

         1,000,000

06/09/2021

222938. 060921. 170436. NGO VAN QUYEN Chuyen tien ung ho e PHAN DUC SINH

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344870411. Gd Hung Thanh Trung Hoa Cau Giay ung ho ma so   ( 4202x100k; 4214x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344866284. NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho ms:   4214 E Phan Duc Sinh. CT tu 0611001925929 NGUYEN XUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

134714. 060921. 170056. Tam long nhan ai - ma so 4213 Pham Thi Thuong

           500,000

06/09/2021

119563. 060921. 164945. Ung ho MS 4211 mong gd som vuot kho khan

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344824949. Ung ho ma so 4214: em Phan Duc Sinh. CT tu 0021000767638 NGUYEN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

115430. 060921. 164617. Ung ho MS 4212 mong gd som vuot kho khan

           200,000

06/09/2021

113737. 060921. 164455. Ung ho MS 4214 mong gd som vuot kho khan

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344792169. Ma so 4214: em Phan Duc Sinh. CT tu 0611001959305 NGUYEN AI LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

510079. 060921. 163103. Ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           500,000

06/09/2021

736952. 060921. 162814. Ung ho ma so 4214 FT21249151801873

           200,000

06/09/2021

727031. 060921. 162205. Chia se kho khan cung ms 4214 FT21249902755495

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10065514. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4198,   em Nguyen Thi Hieu,   dt 0326868912

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10065516. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4194,   em Dinh Thi Minh Trang

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344743941. ms 4200 benh nhan xom chay than. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

709894. 060921. 161015. Ung ho ma so 4214,   em Phan Duc Sinh - Ha Tinh FT21249810879358

         3,000,000

06/09/2021

301177. 060921. 160350. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4214

           100,000

06/09/2021

473777. 060921. 160304. ung ho ma so 4214. em phan duc sinh

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344693481. HOANG KHANH LY chuyen tien ung ho ma so 4196:   Nguyen Van Tan. CT tu 0591000384520 HOANG KHANH LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

448969. 060921. 160105. UNG HO MS 4213. EM PHAM THI THUONG - 060921 - 16: 01: 04 448969

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10067688. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4206,   chi Truong Thi Le,   dt 0862339225

           100,000

06/09/2021

941592. 060921. 155734. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. Mong dieu ky dieu se den voi me con em

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10065748. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4207,   chi Hoang Thi Hong Tham,   dt 0365737780

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10065585. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4209,   anh Song A Nenh,   dt 0988049135

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1344670094. Ung ho chau Pham Thi Thuong - Ma so 4213 o Thanh Hoa. CT tu 0341000006428 PHAM VAN VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10065664. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4210,   em Nguyen Thi Kim Anh,   dt 0968023844

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10065253. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4208,   chi Vu Thi Huong,   dt 0326421134

           100,000

06/09/2021

001811. 060921. 155136. Ho tro Em Phan Duc Sinh MS 4214

           300,000

06/09/2021

444901. 060921. 155051. UNG HO MS 4214. EM PHAN DUC SINH. - 060921 - 15: 50: 50 444901

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10065605. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4213,   Pham Thi Thuong,   dt 0869104829

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10067451. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4212,   chi Nguyen Xuan Hoa,   dt 0798252836

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10067405. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4211,   chi Vo Ngoc Lan,   dt 0902132650

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10067232. DD: 210906. BO: TRAN NAM TRUNG. Remark: Ma so 4214,   Em Phan Sinh,   Dt 0857531558

           100,000

06/09/2021

921666. 060921. 154317. ung ho ma so 4214

         1,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1344637786. Ho tro em Trang MS 4201. CT tu 1020029056 LE THI MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10067120. DD: 210906. BO: TRAN CONG DUC. Remark: Ung Ho MS 4212

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344635746. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4214. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

412669. 060921. 034111. Nong Nguyet Van ung ho ma so 4214

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344624557. Ung ho Ma so 4214 em Phan Duc Sinh ( thon 1, xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   Ha Tinh). CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

935103. 060921. 153530. UNG HO PHAN DUC SINH MA SO 4214

           500,000

06/09/2021

659878. 060921. 153535. 4214 FT21249578080134

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1344603642. MA SO 4214 PHAN DUC SINH. CT tu 0021000562612 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344596525. ung ho gia dinh em Sinh bi liet. CT tu 0301000342912 VU HOANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

917281. 060921. 152121. Nguyen Thi My Hang uh ms 4206,   4207, 4208, 4212,   4213

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10005796. DD: 210906. BO: TRAN VAN HUY. Remark: UNG HO EM BUI THI HUYEN TRANG

        1,200,000

06/09/2021

431894. 060921. 151815. Ung ho Ma so 4212 CHI NGUYEN THI XUAN HOA - 060921 - 15: 17: 45 431894

           200,000

06/09/2021

850025. 060921. 151311. em khong co nhieu ung ho vck anh Ma so 4207

             20,000

06/09/2021

193740. 060921. 151308. Code 4214

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344553256. LE HONG HOA chuyen tien giup do cho em Phan Duc Sinh. Ma so 4214.   thon 1,   xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   tinh Ha Tinh. . CT tu 1013231353 LE HONG HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

846562. 060921. 151135. em khong co nhieu ung ho ban sinh Ma so 4214

             20,000

06/09/2021

623330. 060921. 150947. Ung ho ma 4214 phan duc sinh FT21249358173981

           500,000

06/09/2021

613686. 060921. 150246. Gui e Phan Duc Sinh, ma so 4214 Ha Tinh FT21249280679279

           200,000

06/09/2021

478204. 060921. 150230. Ung ho MS 4214 Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021

612794. 060921. 150206. Ung ho e Phan Duc Sinh MS 4214 FT21249680283469

           200,000

06/09/2021

IBVCB. 1344523264. Ma so 4214 Phan Duc SInh. CT tu 0011001653439 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

190175. 060921. 150125. ung ho ma so 4213 PHAM THI THUONG

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344515229. Ung ho e Sinh ma 4214. CT tu 0491001494215 LE NHU HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

876102. 060921. 145428. Ma So 4214 em Phan Duc Sinh

           100,999

06/09/2021

IBVCB. 1344503617. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0491000053200 NGUYEN MANH LUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

870015. 060921. 145019. ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           100,000

06/09/2021

592705. 060921. 144645. MS 4214 ung ho Phan Duc Sinh o Ha Tinh FT21249008491031

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344485367. Dang Van Nhat xin uh ma so: 4214 Phan Duc Sinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

587265. 060921. 144223. Ung ho Phan Duc Sinh ma so 4214 FT21249938120631

           100,000

06/09/2021

780979. 060921. 144024. LUU THUY LINH ung ho ms 4208

           300,000

06/09/2021

581759. 060921. 143750. Ung ho ma so 4214 FT21249408300154

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1344465138. Ma so 4211 chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0181003372904 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           290,000

06/09/2021

514690. 060921. 143601. LUU THUY LINH ung ho ms 4214

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344446832. Ma so 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0731000881881 NGO HOANG DIEP toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

562925. 060921. 142204. Pham Hoang Phuc chuyen tien ho tro Ma so 4214 FT21249040105448

           300,000

06/09/2021

947278. 060921. 141903. Ung ho MS 4214 Em Phan Duc Sinh

           500,000

06/09/2021

408561. 060921. 141353. UNG HO MA SO 4213. PHAM THI THUONG - 060921 - 14: 13: 53 408561

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344400512. Trieu Mai Lan chuyen tien ung ho Ma so 4211. CT tu 0111000330934 TRIEU MAI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344384144. em Phan Duc Sinh. CT tu 0851000013321 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

451548. 060921. 135637. Ung ho ms 4214 em Phan Duc Sinh Tai Vu Quang Ha Tinh

           300,000

06/09/2021

949499. 060921. 135334. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           500,000

06/09/2021

112745. 060921. 134823. Ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong

           500,000

06/09/2021

111735. 060921. 134510. Ung ho ma so 4212 chi Nguuen Thi Xuan Hoa

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10058095. DD: 210906. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Duc Khang Duy uh ms 4213 4214

             20,000

06/09/2021

SHGD: 10058094. DD: 210906. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Duc Thuan uh ms 4211 4212

             20,000

06/09/2021

SHGD: 10060274. DD: 210906. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Nga uh ms 4209 ms 4210

             20,000

06/09/2021

MBVCB. 1344332372. HO THANH TUAN chuyen tien ung ho Ma So 4207:   chi Hoang Thi Hong Tham. CT tu 0021000266838 HO THANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344313319. LE TUAN KHA chuyen tien. CT tu 0151000577936 LE TUAN KHA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344297364. Ung ho MS: 4214 em PHAN DUC SINH - dc: Thon 1 - xa Tho Dien - h. Vu Quang - tinh Ha Tinh - dt: 0857. 531. 558. CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1344292099. Son giup do ban Phan Duc Sinh ma so 4214. . CT tu 0511000462529 THAI VAN XUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

251750. 060921. 131309. Ung ho ma 4203

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1344274615. Ma so 4213: Pham Thi Huong. CT tu 0861000032866 NGUYEN THI THANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

06/09/2021

477811. 060921. 125805. UH MS 4214 FT21249566860260

           500,000

06/09/2021

471619. 060921. 125138. MS 4213 FT21249902072836

           200,000

06/09/2021

425111. 060921. 123942. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh Mong em luon manh me

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10000553. DD: 210906. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4209: ANH SONG A NENH DIA CHI: BAN PAC BE A,   XA SUOI TO,   HUYEN PHU YEN,   TINH SON LA DIEN THOAI: 0988049135

           100,000

06/09/2021

187818. 060921. 122906. Ma so 4213 Pham Thi Thuong

         1,000,000

06/09/2021

576277. 060921. 122824. Ma so 4211 Vo Ngoc Lan

         1,100,000

06/09/2021

364267. 060921. 121032. Vinh Nam ung ho ms 4214 em Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021

833528. 060921. 121037. Ung ho ms 4211

           500,000

06/09/2021

427631. 060921. 120924. Ung ho e Sinh ma 4214 FT21249474883570

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1344149678. Ung ho cac ms tu 4204 den 4214. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Mo PHAT?. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,100,000

06/09/2021

868212. 060921. 115412. ung ho ms 4214 Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344127705. Ma so 4214: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344126183. UNG HO MA SO 4214: PHAN DUC SINH. CT tu 0361001808081 VU THI VAN XA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

403825. 060921. 114813. Ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh FT21249387480032

           500,000

06/09/2021

403666. 060921. 114804. Ung ho moi MS 200000Vnd gom 4213 va 4214 FT21249786331297

           400,000

06/09/2021

399029. 060921. 114355. Ma So 4214 Em Phan Van Duc Sinh Thon 1 xa Tho Dien huyen Vu Quang tinh Ha Tinh dien thoai 0857531558 FT21249900599102

           300,000

06/09/2021

SHGD: 10008253. DD: 210906. BO: TRAN DU PHONG. Remark: Ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

         1,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1344103995. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0061000146696 TRAN PHUOC QUOC HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1344102413. Ms 4213 Pham thi thuong. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

187085. 060921. 113958. Ung ho ma so 4214 e Phan Duc Sinh thon 1 xa Tho Dien huyen Vu Quang tinh Ha Tinh

           300,000

06/09/2021

923331. 060921. 113915. MS: 4214. Em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344087516. ung ho gd em Sinh ms4214. . CT tu 0321000615074 HO VAN HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

005385. 060921. 113346. LAI QUAN LAM ung ho ma so 4199 Kien cuong Viet Nam

           225,239

06/09/2021

MBVCB. 1344056250. Uh ms 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1344053607. 4214: Phan Duc Sinh. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344049895. Ma so 4213: Pham Thi Thuong. CT tu 0181000227660 TRAN NGOC LUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

289298. 060921. 111947. LE THI THUY GIANG chuyen tien ma so 4214 Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021

366750. 060921. 111651. 4214 Em Phan Duc Sinh FT21249103462602

           200,000

06/09/2021

390614. 060921. 111220. Chau Minh Khue ung ho gia dinh ma so 4214

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344024741. VU THI HAI YEN ung ho MS 4214 Phan duc Sinh. CT tu 0711000233699 VU THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10043456. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC VU. Remark: Ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10032721. DD: 210906. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344016114. Huynh Van Dang giup ms 4214 em Sinh. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10039266. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4213

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10030219. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4210

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10020781. DD: 210906. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho 4212

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10030658. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4212

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10010816. DD: 210906. BO: CHU TUAN VIET. Remark: Ung ho MS 4210

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1344010039. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ms 4214. em Sinh. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10026021. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4300

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1344000654. Ung ho ma so 4214,   em Phan Duc Sinh. CT tu 0351000932380 KHUC THI THANH TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343994012. ms 4214 uh Phan Duc Sinh. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

IBVCB. 1343990818. UNG HO MA SO 4214 EM SINH. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

06/09/2021

SHGD: 10025957. DD: 210906. BO: NGUYEN HOANG DOAN. Remark: Hai be Dung Khoi ung ho ma so 4171 so tien 300000 dong

           300,000

06/09/2021

SHGD: 10027047. DD: 210906. BO: NGO NHAT MINH. Remark: Ung ho ma so 4212 -   Nguyen Thi Xuan Hoa

         1,000,000

06/09/2021

SHGD: 10014570. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4211

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343973953. Ung ho ma so 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0181003556789 DO GIA ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10045197. DD: 210906. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4214

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343960800. Ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0181003556789 DO GIA ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10041442. DD: 210906. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4213

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1343957568. Ung ho MS 4207,   4209,   4211   ( moi hoan canh 200k). CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

06/09/2021

MBVCB. 1343947565. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0181003556789 DO GIA ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

06/09/2021

367105. 060921. 103633. ung ho 4214 Phan Duc Sinh

             10,000

06/09/2021

735510. 060921. 103712. Ma so 4214,   Phan Duc Sinh,   0857531558

           100,000

06/09/2021

948225. 060921. 103652. Ung ho ma so 4214 em Pham Duc Sinh

             50,000

06/09/2021

316654. 060921. 103641. Ung ho e phan duc sinh ma so 4214 FT21249603353243

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10031941. DD: 210906. BO: HOANG VAN CHUNG. Remark: Ma so 4209 song a nenh

           300,000

06/09/2021

SHGD: 10007678. DD: 210906. BO: VU THI THUONG. Remark: Ung ho ma so 4209 anh Song A Nenh

           150,000

06/09/2021

315155. 060921. 103530. Chi Hanh ung ho em Phan Duc Sinh   - ma so 4214 FT21249106841085

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10002169. DD: 210906. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4209. Anh song a nenh

           200,000

06/09/2021

SHGD: 10024677. DD: 210906. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4212

             50,000

06/09/2021

SHGD: 10024684. DD: 210906. BO: PHAM TUAN NGHIEM. Remark: Ung ho Ms 4200

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10013904. DD: 210906. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4210 Nguyen Thi Kim Anh

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10015606. DD: 210906. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ma so 4199. Ung ho chuong trinh Kien cuong Viet Nam

           500,000

06/09/2021

IBVCB. 1343923820. Tran Hoang Vu - Cho Gao,   Tien Giang ung ho ma 4214 - Phan Duc Sinh,   tinh Ha Tinh. CT tu 0631003737713 VAN THI NGOC HAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

SHGD: 10021563. DD: 210906. BO: CHU TUAN VIET. Remark: Ung ho MS 4212

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10020795. DD: 210906. BO: HUYNH MY PHUONG. Remark: Ung ho ms 4211. Chi Lan

           250,000

06/09/2021

992196. 060921. 102643. IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 4212

           200,000

06/09/2021

370991. 060921. 102546. ma so 4213 pham thi thuong

           200,000

06/09/2021

299841. 060921. 102255. Ubg ho ms 4214 - Phan Duc Sinh FT21249014196903

            200,000

06/09/2021

798050. 060921. 102148. giup do ma so 4214 em PHAN DUC SINH

           100,000

06/09/2021

SHGD: 10007582. DD: 210906. BO: BUI THI THU VAN. Remark: Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

          500,000

06/09/2021

IBVCB. 1343889550. Ma so 4213: Pham Thi Thuong. CT tu 0531002496021 NGUYEN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

291413. 060921. 101559. Ung ho ms4214 phan duc sinh FT21249755074851

          100,000

06/09/2021

319997. 060921. 101318. Ma so 4214 em phan duc sinh

             50,000

06/09/2021

851917. 060921. 101035. ung ho em phan duc sinh ma so 4214

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343872959. mu loa. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

240525. 060921. 101050. LE THI THU HA ung ho MS 4214

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1343871876. Ma so 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

IBVCB. 1343863237. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343863015. ms 4214. CT tu 0491000104978 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343859133. mo coi cha me. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343852959. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343848483. benh tat. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343848364. Ung ho MS 4213,   em Pham Thi Thuong o Thanh Hoa. . CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343844472. HOANG THI ANH chuyen tien MS 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 1021864108 HOANG THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343843916. ung ho ma so 4213 va 4214 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1343843985. Ung ho MS 4214,   em Phan Duc Sinh o Ha Tinh. CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343838445. Ung ho MS 4212,   chi Hoa o Hue. . CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

319184. 060921. 095514. Nguyen thi minh trang ung ho MS4214

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343829443. ma so 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

MBVCB. 1343827401. HOANG THI ANH chuyen tien MS 4213 Pham Thi Huong. CT tu 1021864108 HOANG THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343823383. Ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1343816620. HOANG THI ANH chuyen tien MS 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 1021864108 HOANG THI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

324155. 060921. 094651. SANHSEACO GUI MS 4214 - 060921 - 09: 46: 26 324155

             50,000

06/09/2021

Ref: PAL PM 10U94T Ref: PALP M10U94T LP VNM 10U94T UNG HO MS 4209 DVC: MS TONG THI THU HA

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343794347. Ma so 4214 em Phan Duc Sinh,   Dc: thon 1,     xa Tho Dien,   h Vu Quang,   tinh Ha Tinh. CT tu 0011004275218 TIEU PHI QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10000103. DD: 210906. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4212: CHI NGUYEN THI XUAN HOA. DIA CHI:   80 DAO DUY TU,   PHUONG DONG BA,   TP HUE,     TINH THUA THIEN HUE. DT: 0798. 252. 836

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343775056. Ung ho ma so 4214 phan duc sinh. CT tu 0951004175969 TA THI NGAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343771694. HUYNH NGOC HA chuyen tien ung ho em Phan Duc Sinh ms 4214. CT tu 0501000105695 HUYNH NGOC HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

967444. 060921. 092238. IBFT Ung ho MS 4206 Truong T Le

           200,000

06/09/2021

IBVCB. 1343750541. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh . CT tu 0071005059259 NGUYEN TAN KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

966198. 060921. 092012. IBFT ung ho MS 4207 Hoang T Hong Tham

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343744266. VU THI MAI ung ho ma so 4214 phan duc sinh. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

226472. 060921. 091816. Ung ho ma so 4214 FT21249091506072

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1343732939. Tai nan. CT tu 0181001518381 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

162251. 060921. 091218. Ma so 4213 Pham Thi Thuong Dia chi Thon 6,   xa Xuan Lai,   huyen Tho Xuan,   tinh Thanh Hoa Dien tho

         2,000,000

06/09/2021

MBVCB. 1343729289. Lai van dao ung ho Phan Duc Sinh MS 4214. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

312083. 060921. 091135. Ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh

             50,000

06/09/2021

218550. 060921. 091015. Ung ho MS 4214 em phan duc sinh FT21249809408009

           200,000

06/09/2021

218285. 060921. 091000. Ma so 4214 phan duc sinh FT21249103092803

           150,000

06/09/2021

IBVCB. 1343718686. bi liet. CT tu 0281000226321 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/09/2021

744654. 060921. 090621. 4214 phan duc sinh

           250,000

06/09/2021

427120. 060921. 090407. NGUYEN THI QUYNH TIEN UNG HO MS 4213

           100,000

06/09/2021

IBVCB. 1343708406. Ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

641005. 060921. 090201. 4214 phan sinh duc

           200,000

06/09/2021

210581. 060921. 090158. Ung ho ms 4213 FT21249901539505

           100,000

06/09/2021

209908. 060921. 090113. Ung ho ms 4214 FT21249010709050

           100,000

06/09/2021

337659. 060921. 090045. ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           200,000

06/09/2021

832938. 060921. 085559. ms 4214. Phan Duc Sinh. thon 1,     Tho Dien,   Vu Quang,   Ha Tinh.   0857531558

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1343694031. Chang trai. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

06/09/2021

MBVCB. 1343693530. PHAN THI THU HIEN chuyen tien giup MS 4214. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/09/2021

IBVCB. 1343683360. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh - PHAN THI THU VINH chuyen khoan. CT tu 0081000221392 PHAN THI THU VINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343681201. PHAM THI THUY HANG chuyen tien. CT tu 0201000588567 PHAM THI THUY HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343670315. em Sinh nam liet giuong. CT tu 0021001965336 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343655543. Ung ho ms 4214 - em Phan Duc Sinh. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

868719. 060921. 083350. Ong Tu Van giup do em Phan Duc Sinh Ma so 4214

         3,000,000

06/09/2021

IBVCB. 1343653103. NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

SHGD: 10000111. DD: 210906. BO: PHAM CONG HIEU. Remark: Ung ho em Nguyen Thi Kim Anh ma so 4210 -   Bao dien tu Dantri

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343625634. Ung ho ma so 4214 ( Em Phan Duc Sinh). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

MBVCB. 1343623524. ms 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343615243. Chuc gia dinh manh khoe binh an som vuot qua kho k. CT tu 0381000386930 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

606337. 060921. 080920. ma so 4203 ong Ma Dac Sy

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343610640. MS 4214 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1343605904. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

06/09/2021

322192. 060921. 080217. giup do ma so 4214 gia dinh em sinh

           200,000

06/09/2021

IBVCB. 1343597654. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0031000315125 TO HOANG NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

321160. 060921. 075606. Gop ung ho ms 4214 em Phan Duc Sinh

         2,000,000

06/09/2021

096762. 060921. 075409. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh Dia chi Thon 1 xa Tho Dien huyen Vu Quang tinh Ha Tinh

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343582866. Ma so 4213. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

06/09/2021

MBVCB. 1343574393. DANG MY AN ung ho ma so 4213 PHAM THI THUONG. CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/09/2021

152333. 060921. 072347. Ung ho Ma so 4213 chu Cuong chuc chau hoc tap tot FT21249800565037

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1343557772. ung ho ms 4203. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

141909. 060921. 063928. Ung ho ma so 4213 FT21249585077308

             50,000

06/09/2021

141845. 060921. 063903. Ung ho ma so 4212 FT21249279850003

            50,000

06/09/2021

141783. 060921. 063840. Ung ho ma so 4211 FT21249004178170

             50,000

06/09/2021

MBVCB. 1343521689. HOANG THI HANH chuyen tien ms 4203. CT tu 0281000266708 HOANG THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343520564. HOANG THI HANH chuyen tien ms 4213. CT tu 0281000266708 HOANG THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/09/2021

MBVCB. 1343519898. HOANG THI HANH chuyen tien ms 4212. CT tu 0281000266708 HOANG THI HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/09/2021

MBVCB. 1343518413. Ma so 4212 Chi Nguyen Thi Xuan Hoa - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/09/2021

242723. 060921. 042245. TRINH MINH DUC ung ho Ma so 4200 Benh nhan xom chay than

           100,000

06/09/2021

308041. 060921. 023906. MS 4213 Pham Thi Thuong

           100,000

06/09/2021

308008. 060921. 023803. MS 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa

           100,000

06/09/2021

307956. 060921. 023711. MS 4211 chi Vo Ngoc Lan

           100,000

06/09/2021

307988. 060921. 023622. MS 4210 em Nguyen Thi Kim Anh

           100,000

06/09/2021

307979. 060921. 023536. MS 4209 anh Song A Nenh

           100,000

06/09/2021

307966. 060921. 023441. MS 4208 chi Vi Thi Huong

           100,000

06/09/2021

307934. 060921. 023356. MS 4207 chi Hoang Thi Hong Tham

           100,000

06/09/2021

307917. 060921. 023249. MS 4206 chi Truong Thi Le

           100,000

06/09/2021

563889. 060921. 014402. HA LE ung ho Ms 4203,   4204, 4205, 4206,   4207, 4208, 4210,   4212, 4211, 4213,   2

         1,000,000

06/09/2021

562558. 060921. 013120. LE THI HA ung ho ma so 4199 - 1

          300,000

07/09/2021

908481. 070921. 212419. ung ho ma so 4215 Chi pham Thi Tuoi

           300,000

07/09/2021

349105. 070921. 195921. Ung ho chi Pham Thi Tuoi. Ma so 4215

           500,000

07/09/2021

872575. 070921. 185733. Gui ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi dia chi Ap 22 xa Phong Thanh A thi xa Gia Lai tinh Bac Lieu

         1,000,000

07/09/2021

071026. 070921. 181222. CK ho tro hoan canh ma so 4196 va 4203

           500,000

07/09/2021

774017. 070921. 162350. GTTr. Ung ho Ma so 4213. Pham Thi Thuong. FT21250300327240

           200,000

07/09/2021

671847. 070921. 150747. moi ms 200k: 4214 4215

           400,000

07/09/2021

296697. 070921. 145713. ung ho ms 4215

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346516746. PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021. 243 gia dinh chi nga. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/09/2021

SHGD: 10017163. DD: 210907. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Gui chi Pham Thi Tuoi,   ma so 4215 o Bac Lieu

          500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346279848. UNG HO BAO DAN TRI MS 4214 EM PHAN DUC SINH. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346244738. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4215 chi pham thi tuoi. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/09/2021

488139. 070921. 112506. Ung ho ms 4204 c nguyen thi huoi FT21250556730515

             50,000

07/09/2021

SHGD: 10000776. DD: 210907. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HI PHONG GUI TANG MA SO 4215

           100,000

07/09/2021

196963. 070921. 110312. Ung ho nguoi ngheo ma so 4214,     4215

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346030103. Giup ms 4204 - 4215: 100k,   4199 - 41991: 100k . CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,400,000

07/09/2021

702834. 070921. 095921. MinhChauMeNgocUng ho emSinhMs4214HaTinh

           200,000

07/09/2021

397244. 070921. 095747. Vu Mai ung ho ma so 4215 FT21250870063001

           200,000

07/09/2021

702281. 070921. 095728. MinhChauMeNgocUng ho emThuongMs4213ThanhHoa

           150,000

07/09/2021

701744. 070921. 095603. MinhChauMeNgocUng ho chiHoaMs4212ThuaThienHue

           150,000

07/09/2021

388973. 070921. 094916. Ma so 4212 Chi Nguyen Thi Xuan Hoa. Ung ho 2 be luon manh khoe FT21250694141712

           150,000

07/09/2021

339428. 070921. 085246. MS 4215 FT21250757035253

           100,000

07/09/2021

572225. 070921. 084732. Ung ho e Thuong 4213

           200,000

07/09/2021

678304. 070921. 083722. MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345800103. Gia dinh 2 be Thoc Gao ung ho MS 4214. CT tu 0311000670987 TRAN NGOC ANH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

306151. 070921. 075630. Long Vinh UH ma so 4213 FT21250056924446

             50,000

07/09/2021

305029. 070921. 075352. Long Vinh UH ma so 4214 FT21250107604242

             50,000

07/09/2021

573884. 070921. 065605. UNG HO MS 4214 - 070921 - 06: 56: 04 573884

           150,000

07/09/2021

276930. 070921. 053307. Ung ho tu thien MS 4214 Phan Duc Sinh FT21250190914094

           200,000

07/09/2021

273212. 070921. 042334. Ung ho 4214 FT21250557206907

           200,000

07/09/2021

239911. 060921. 235626. Ung ho ma so 4214 Phan Duc Sinh FT21250052878275

           100,000

07/09/2021

824303. 060921. 234517. NINH VAN CHIEN chuyen khoan tang em Phan Duc Sinh ma so 4214

           300,000

07/09/2021

649042. 060921. 234450. ung ho MS 4214 Phan Duc Sinh

           150,000

07/09/2021

MBVCB. 1345631737. 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           700,000

07/09/2021

580409. 060921. 234436. ho tro cac hoan canh 4204, 4206, 4212,   4214 moi hoan canh 200k

           800,000

07/09/2021

814068. 060921. 232553. Ung ho MS 4187 Nguyen Thi Hoi

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1345620855. ung ho ms 4214. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/09/2021

804975. 060921. 231212. UNG HO MA SO 4208 CHI VI THI HUONG

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1345602074. Ma so 4214 Phan Duc Sinh,   thon 1,     Tho Dien,   Vu Quang,   Ha Tinh,     cau chuc em toai nguyen. CT tu 0071000076993 NGUYEN VAN DE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1345597578. Nguyen K Tri Duc ung ho MS4214. CT tu 0451001283385 TRAN THANH TRA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

229772. 060921. 225412. IBFT Ma So 4214 Phan Duc Sinh

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347464692. ma so 4213 pham thi thuong . CT tu 0781000425042 LE THI THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347440740. UH gd em Sinh que Ha Tinh. CT tu 0071001537102 DO THI UT LANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

392122. 070921. 220627. Ma so 4212 Chi Nguyen Thi Xuan Hoa Mong cac con vuot qua kho khan nay

             50,000

07/09/2021

928076. 070921. 220421. Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi Mong gia dinh som vuot qua kho khan

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1347430950. Ma so 4215. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

087636. 070921. 215438. 4215 FT21251075015944

           500,000

07/09/2021

087505. 070921. 215426. Ung ho anh Huynh Van Tiep FT21251015280419

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347421489. Ung ho ms 4214 em Phan Duc Sinh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/09/2021

082674. 070921. 214709. Nghiem Minh Khang UH ma so 4215 FT21251606884478

           100,000

07/09/2021

633723. 070921. 214336. Chuyen tien thao bup chuyen tien ung ho ma so 4212,   4211,   4210, 4209, 4208,   4207, 4206, 4205,     4204, 4203,   m

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1347410266. NGUYEN HUU HIEU chuyen tien MS 4215 Chi Pham Thi Tuoi -   Ung ho nguoi dan ong xuong Inox . CT tu 0071000677498 NGUYEN HUU HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

IBVCB. 1347400521. Ung ho cac MS: 4197; 4198;   4200; 4201; 4202   ( moi h/c 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

139991. 070921. 213107. Ung ho ma so 4215 Pham Thi Tuoi

         2,000,000

07/09/2021

910012. 070921. 213107. em trang ha nam ung ho ma 4215

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347379848. Dang Van Nhat xin uh ma so: 4215 Pham Thi Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

908108. 070921. 212243. Ung ho ma so 4214

            100,000

07/09/2021

063829. 070921. 212208. Ung ho ma so 4214 - Phan Duc Sinh FT21251527906036

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347377226. HA XUAN DUONG chuyen tien ung ho gd ma so 4212   - 500k. CT tu 0491000401460 HA XUAN DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

207590. 070921. 211909. Ung ho MS 4215. gia dinh AC Tiep Tuoi. Mong a som binh phuc. cau mong nhung dieu ky dieu se den voi gd ac

           300,000

07/09/2021

061171. 070921. 211856. Pham Hai Lam ung ho ms 4214 va 4196 moi ms 50k FT21251601027741

           100,000

07/09/2021

060473. 070921. 211808. Pham Tuan Nam ung ho ms 4215 FT21251913610977

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347370221. Ung ho ma so 4215. CT tu 0021000666697 PHAM THI TO UYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347362384. Ma so 4215. CT tu 0011004120363 NGUYEN THI KHANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347347505. Giup a tiep que bac lieu. CT tu 0411000985872 LE VAN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347322647. tam long nhan ai . CT tu 1018162742 NGUYEN DAC DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347299279. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 4215 ( chi pham thi tuoi). CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/09/2021

755687. 070921. 202308. Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

07/09/2021

765714. 070921. 200926. UNG HO ANH HUYNH VAN TIEP XUONG INOX BAC LIEU - 070921 - 20: 09: 26 765714

           500,000

07/09/2021

556319. 070921. 200547. Tran Duc Minh HN ung ho MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

           300,000

07/09/2021

000708. 070921. 200433. Ung ho ms 4215 - Pham Thi Tuoi FT21250558469109

           200,000

07/09/2021

280130. 070921. 200404. ma so 4214 phan duc sinh. cau mong em khoe manh.

           200,000

07/09/2021

131567. 070921. 200254. Vietcombank; 1017378606; nam mo a di da phat vi nguoi ngheo

           100,000

07/09/2021

887974. 070921. 200027. Ms 4214

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1347236691. ung ho ma so 4215. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1347226962. Ung ho Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1347192039. Ung ho ms 4215 pham thi tuoi. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1347155632. ung honma so 4215. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

965882. 070921. 184501. UNG HO MA SO 4213 - PHAM THI THUONG

           500,000

07/09/2021

920062. 070921. 183654. Ma so 4209 anh Song A Nenh sdt 0988049135 FT21250093702821

           200,080

07/09/2021

919316. 070921. 183612. Ban doc ung ho ma so 4200 FT21250173701430

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1347055404. TRAN HUYNH ANH chuyen tien ung ho ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0181000959827 TRAN HUYNH ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

IBVCB. 1347027856. MS 4215. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1347025419. MS 4203. CT tu 0611001896309 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

743557. 070921. 175859. MA SO 4215 CHI PHAM THI TUOI - 070921 - 17: 58: 58 743557

           500,000

07/09/2021

853454. 070921. 175440. Ung ho MS 4215 Pham Thi Tuoi

           200,000

07/09/2021

879417. 070921. 175411. Tu thien dan tri ma so 4211 chi Vo Ngoc Lan sdt 0902132650 FT21250606010270

           242,507

07/09/2021

851788. 070921. 174959. MS 4215 Chi Pham Thi Tuoi

           500,000

07/09/2021

035989. 070921. 174712. Minh muon ung ho ban Phan Duc Sinh ma so 4214 Chuc anh va gia dinh manh khoe nhan duoc nhieu su giup do tu cac Manh Thuong Quan

           100,000

07/09/2021

846247. 070921. 172412. Ung ho ma so 4215,   pham thi tuoi. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21250512735249

         2,000,000

07/09/2021

556583. 070921. 172830. ms 4209

           200,000

07/09/2021

556289. 070921. 172545. ms 4211

           200,000

07/09/2021

609911. 070921. 172432. ms 4213

           200,000

07/09/2021

276792. 070921. 170229. ung ho ms 4215 pham thi tuoi

           200,000

07/09/2021

179767. 070921. 165127. VU DINH SON ung ho cac MS 4215,     4206,   4204 -   moi MS 200k

           600,000

07/09/2021

179490. 070921. 165034. VU DINH SON ung ho cac MS 4214,     4213,   4212,   4211,     4209,   4208,   4207,     4201,   4200 - moi MS 300k

         2,700,000

07/09/2021

141469. 070921. 164806. Vu thi trang nhung ung ho ma so 4215 chi pham thi tuoi

             90,000

07/09/2021

MBVCB. 1346833291. UNG HO MA SO 4213 - PHAM THI THUONG. CT tu 0101001049060 TRAN THI THOM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

791778. 070921. 163820. Tran Le My ung ho ms 4215 FT21250542945760

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346800197. thuy ung ho ma so 4215. CT tu 0451000376834 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

822001. 070921. 162811. ung ho gd chi pham thi tuoi ms 4215

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346791264. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4215   ( chi Pham Thi Tuoi). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/09/2021

866502. 070921. 162110. ung ho 4215

               5,000

07/09/2021

962299. 070921. 162016. Long Phan ung ho ma so 4215

           200,000

07/09/2021

862330. 070921. 161910. Uh ms 4213 Pham Thi Thuong

           100,000

07/09/2021

861218. 070921. 161838. ung ho 4215

               5,000

07/09/2021

MBVCB. 1346774710. Ung ho ms 4214 phan duc sinh. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346770310. Ma so 4212,   Nguyen Thi Xuan Hoa,   Thua Thien Hue. CT tu 9982249446 DONG DUY TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

854833. 070921. 161517. ung ho 4215

               5,000

07/09/2021

MBVCB. 1346762189. Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0451000212070 NGUYEN NGA KHANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346738511. VO VAN DINH ung ho: Ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

426862. 070921. 155925. IBFT Ms 4214 phan Duc sinh

             40,000

07/09/2021

808434. 070921. 155202. ung ho 4215

               5,000

07/09/2021

933166. 070921. 155140. ung ho Huynh Van Tiep - Bac Lieu

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346703541. An Nhu UH Ms 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 1091000002368 NGUYEN THI DUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

791557. 070921. 154328. ung ho 4215

               5,000

07/09/2021

516330. 070921. 153930. Vietcombank; 1017378606; Bo Na ung ho Ma so 4195?Chi Dao Thi Hue

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346683940. MS 4201,   4213,   4214,     4215,   moi hoan canh 500, 000VND. CT tu 0371000435273 DOAN HONG PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

07/09/2021

502214. 070921. 153731. Vietcombank; 1017378606; Bo Na ung ho Ma so 4215

           200,000

07/09/2021

157299. 070921. 153411. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346660121. NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

695002. 070921. 152555. ma so 4215 chi pham thi tuoi

             70,999

07/09/2021

IBVCB. 1346654230. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4195: ?Chi Dao Thi Hue. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

SHGD: 10000390. DD: 210907. BO: NGUYEN HUY CUONG. Remark: MA SO 4215: CHI PHAM THI TUOI DIA CHI: AP 22,     XA PHONG THANH A,   THI XA GIA RAI,   TINH BAC LIEU DT: 0942 927317: ANH TIEP

           100,000

07/09/2021

IBVCB. 1346628732. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4196:   Nguyen Van Tan. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

795762. 070921. 151450. Ma so 4208 chi Vi Thi Thuong co chong la anh Bo bi dien cao the giat cat mot chan

           150,000

07/09/2021

723624. 070921. 150657. Ung ho MS 4207 Chi Hoang Thi Hong Tham

           300,000

07/09/2021

IBVCB. 1346602168. ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1346600220. UH ms 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 1021065035 VU QUANG DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

IBVCB. 1346598730. ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346595998. ma so 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

140822. 070921. 145932. NGUYEN THI MAI ANH Thi uy Pho Yen Thai Nguyen CK BAO DIEN TU DAN TRI ms 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

07/09/2021

IBPS/SE: 01310012. DD: 070921. SH: 10019715. BO: NGUYEN DUC THUAN. NG TO THANH GIANG UH MS 4215

             20,000

07/09/2021

IBVCB. 1346592338. ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

675331. 070921. 145731. Ma so 4209 FT21250278473830

           200,000

07/09/2021

667848. 070921. 145008. Ma so 4212 FT21250066056067

           200,000

07/09/2021

658925. 070921. 144111. Ung ho ma so 4213 FT21250682378908

           300,000

07/09/2021

102123. 070921. 143906. CK tu 000066809999 den 1017378606.   ND: Duong Thuy Anh ung ho ma so 4199 chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1346547989. DO THI THAO chuyen tien ung ho ms 4215. CT tu 0031000143521 DO THI THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

650712. 070921. 142131. Ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346517916. Ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346511067. Uh ms 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1346509312. Ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

IBVCB. 1346503442. MS 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346502611. Ma so 4213 Pham Thi Thuong . CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

07/09/2021

010950. 070921. 141156. Ung ho ma so 4215

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346498653. Ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346498427. UNG HO MS: 4210 : EM NGUYEN THI KIM ANH ( XA QUANG HIEP - HUYEN CU MGAR -   DAK LAL). CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/09/2021

MBVCB. 1346478040. Ma so 4214 Phan Duc Sinh Tho Dien,   Vu Quang,   Ha Tinh. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346469160. ung ho ma so 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 0011002750554 NGUYEN THE MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346460969. Bac Ngoc Hanoi ung ho Pham thi Tuoi ms 4215. CT tu 0021001422665 HA DUC TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

302677. 070921. 133858. ung ho tu thien ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346437981. LE THI MINH THU chuyen tien giup do chau Nong Van Chuyen con chi Thuyet tai xa Con Minh,   Na Ri,   Bac Kan   ( 1 trieu dong). CT tu 0011001638004 LE THI MINH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1346422947. MS 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346416372. BUI MINH THANH ung ho ma so 4211: Vo Ngoc Lan. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

373702. 070921. 132056. Ung ho ma so 4204 chi Huoi o Bac Lieu

           300,000

07/09/2021

763776. 070921. 132114. Ung ho em phan duc sinh ms 4214

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1346411147. BUI MINH THANH ung ho ma so: 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346404712. BUI MINH THANH ung ho ma so 4213: Pham Thi Thuong. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346403410. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4215: chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346401261. BUI MINH THANH ung ho ma so 4214: em Phan Duc Sinh. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346397287. BUI MINH THANH ung ho ma so: 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0381000548673 BUI MINH THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346381484. Ung ho ma so 4215. CT tu 0931004209474 PHAM THI THANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346381603. ms 4215 uh Pham Thi Tuoi. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346375773. PHAM MINH HAI chuyen tien Ung ho ma so 4215   - Anh Tiep - Chi Tuoi 0942927317. CT tu 0081001294391 PHAM MINH HAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/09/2021

121623. 070921. 125630. Ung ho ma so 4215. Huynh Van Tiep

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346362343. Ung ho ma so: 4215 pham thi tuoi. CT tu 0611001479152 NGUYEN QUYNH LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346359003. UNG HO MA SO 4215. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

598463. 070921. 004638. ung ho chi Pham Thi Tuoi. MS 4215

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346357407. UNG HO MA SO 4214. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346346844. DO DINH THUONG ung ho ms: 4215. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

555173. 070921. 123740. Ma So 4200 Benh nhan Xom chay than FT21250097149927

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1346339700. ung ho ms 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346337982. Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi Dia chi: Ap 22,   xa Phong Thanh A,   thi xa Gia Rai,   tinh Bac Lieu DT: 0942 927317: anh Tiep. CT tu 0181003553161 LE TAN KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346330332. Ung ho MS4215 - Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

IBVCB. 1346326935. Ma so 4214. CT tu 0021001832993 DANG THI THANH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

546876. 070921. 122753. Ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi FT21250529387931

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346310701. Ung ho ms4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

539351. 070921. 121921. Ung ho ma so 4215 FT21250555389002

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346283653. Ung ho ma so 4212 - Nguyen Xuan Hoa. CT tu 0021000865837 PHAN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346258587. Phuong. CT tu 0341007162249 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

07/09/2021

510462. 070921. 114757. Ung ho ma so4215 chi pham thi tuoi xa phong thanh athi xa giai rai tinh bac lieu dt 0942927317 FT21250703648050

           100,000

07/09/2021

502564. 070921. 113940. Ma so 4215 chi pham thi tuoi 0942 927317 anh Tiep FT21250763113035

           259,127

07/09/2021

560232. 070921. 113750. Hoaboy ck ung ho ma 4212

           200,000

07/09/2021

183162. 070921. 113102. Ung ho ma so 4214 Em Phan Duc Sinh,     Thon 1,   xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   tinh Ha Tinh. DT:   0857531558

           250,000

07/09/2021

MBVCB. 1346213206. ung ho Pham Thi Thuong ma so 4213. CT tu 1013121166 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1346212055. Ung ho ma so 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 1021042249 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

733282. 070921. 112744. Ung ho ma so 4212 Mong cac con vuot qua noi dau de tiep tuc song

           500,000

07/09/2021

489500. 070921. 112630. Ung ho ms 4201 o nguyen dang luan o ngoai chau trang FT21250774220036

             50,000

07/09/2021

487192. 070921. 112410. Ung ho ms 4203 ong ma dac sy FT21250681740771

             50,000

07/09/2021

485064. 070921. 112204. Ung ho ms 4209 a song a nenh FT21250529138252

             50,000

07/09/2021

484084. 070921. 112104. Ung ho ms 4210 e nguyen thi kim anh FT21250150252715

             50,000

07/09/2021

482773. 070921. 111947. Ung ho ms 4211 c vo thi ngoc lan FT21250600001850

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346192329. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4211: Chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

481545. 070921. 111836. Ung ho ms4212 c nguyen thi xuan hoa FT21250602940865

             50,000

07/09/2021

480189. 070921. 111716. Ung ho ms 4213 pham thi thuong FT21250165754400

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346188117. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

478254. 070921. 111525. Ung ho ms 4214 e phan duc sinh FT21250379720775

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346184166. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

477167. 070921. 111424. Ung ho ms 4215 c pham thi tuoi FT21250604721155

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1346182101. PHAM VAN THANG ck ung ho ms 4212. mong chi nuoi 3 chau truong thanh . CT tu 0591000390674 PHAM VAN THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346179704. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4212: Chi Nguyen Thi Xuan Hoa. . CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1346175649. hoan canh co ma so 4214. CT tu 0301006669999 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

188816. 070921. 111103. Ma so 4215 - chi Pham Thi Tuoi - Ap 22 - xa Phong Thach A - thi xa Gia Rai - tinh Bac Lieu

           100,000

07/09/2021

IBVCB. 1346174651. LE THI PHUONG THAO ung ho Ma so 4213:   Pham Thi Thuong. CT tu 0441000630939 LE THI PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

350679. 070921. 110754. Uh ms 4215 - 100 4214 - 100 4213 - 100 4201 - 200

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346159651. ung ho ms 4215. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

463170. 070921. 110056. Chia se kho khan cung ms 4215 FT21250474964920

           100,000

07/09/2021

175878. 070921. 105753. Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. Ung ho anh Tiep dieu tri

           100,000

07/09/2021

459696. 070921. 105743. Ma so 4215 chi pham thi tuoi FT21250072873602

           150,000

07/09/2021

234863. 070921. 105333. Vinh Nam ung ho ms 4215 chi Pham Thi Tuoi

           100,000

07/09/2021

233625. 070921. 105223. ung ho ma so 4215

             10,000

07/09/2021

MBVCB. 1346133178. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4215. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

449788. 070921. 104825. Le thi binh dong gop ma so 4214 cho em phan duc sinh FT21250343017596

         5,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1346117405. NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 4212. CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1346114941. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS 4214.   Em Phan Duc Sinh. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1346114865. NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 4201. CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/09/2021

SHGD: 10012209. DD: 210907. BO: NGUYEN THANH BINH. Remark: Ung ho Chuong trinh Kien cuong vietnam

         2,000,000

07/09/2021

432296. 070921. 103139. Ma so 4214. Phan duc sinh. Tinh ha tinh FT21250606530349

           150,000

07/09/2021

MBVCB. 1346088568. Ung ho ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

430870. 070921. 103016. Ma so 4215. Pham thi tuoi. Tinh bac lieu FT21250885506162

           150,000

07/09/2021

429888. 070921. 102920. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh FT21250658808156

           300,000

07/09/2021

IBVCB. 1346084257. TRAN MINH HOANG ung ho ma so 4215 chi pham thi tuoi. CT tu 0301000301037 TRAN MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

204413. 070921. 102653. PHI TUONG NGA gui 4204 chi Nguyen Thi Huoi

           300,000

07/09/2021

424661. 070921. 102423. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh FT21250620346332

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1346069838. UNG HO MA SO 4215 CHI TUOI. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

07/09/2021

MBVCB. 1346067939. NGUYEN THI THU HUONG chuyen tien giup ma so 4214. CT tu 0341000086662 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

IBVCB. 1346054625. Ung ho MS 4214 Em Phan Duc Sinh. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           180,000

07/09/2021

IBVCB. 1346052407. Ung ho MS 4215 Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           180,000

07/09/2021

MBVCB. 1346052196. ung ho cac ma so 4201 4209 4215 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         1,500,000

07/09/2021

IBVCB. 1346048486. ma 4212 4214 moi ma 100k. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

IBVCB. 1346039749. Gui em phan sinh duc ms 4214. CT tu 0501000096799 NGUYEN THI MY DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

IBVCB. 1346029903. Ung Ho Gia Dinh MS 4215. CT tu 0071005668699 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

254017. 070921. 100444. TRINH MINH DUC ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021

273953. 070921. 100128. Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi Dia chi Ap 22 xa Phong Thanh A thi xa Gia Rai tinh Bac Lieu

           100,000

07/09/2021

400114. 070921. 100038. Ung ho a Tiep FT21250072660249

           100,000

07/09/2021

VU NGOC LAN GIUP MA SO 4212 CHI NGUYEN THI XUAN HOA

           250,000

07/09/2021

549953. 070921. 095602. Vietcombank; 1017378606; Ung ho 4214

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1346009143. Ung ho Ma So 4215. CT tu 0011004328843 PHAM THI HONG THAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1346009372. Ma so 4215. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

394924. 070921. 095524. Ung ho ma so 4214 FT21250363487650

             50,000

07/09/2021

351380. 070921. 095346. Ung ho 4214 phan duc sinh

           100,000

07/09/2021

519520. 070921. 095124. Vietcombank; 1017378606; Ung ho 4215

           500,000

07/09/2021

390689. 070921. 095100. Con Duc Quyen xin ung ho ma so 4215 FT21250525523509

             50,000

07/09/2021

389298. 070921. 094935. Con Duc Quyet xin ung ho ma so 4214 FT21250070158838

             50,000

07/09/2021

387962. 070921. 094813. Ung ho em phan duc sinh ma 4212 FT21250654851899

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345985798. Ms: 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 0541000217567 TRAN TUAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

601841. 070921. 094207. SANHSEACO GUI MS 4215 - 070921 - 09: 41: 41 601841

             50,000

07/09/2021

240507. 070921. 094105. Tu thien giup do nhan dan mien bac

           200,000

07/09/2021

380466. 070921. 094018. Ung ho Ma So 4215 Chi Pham Thi Tuoi FT21250008803039

           500,000

07/09/2021

302166. 070921. 094009. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4215

           100,000

07/09/2021

379187. 070921. 093859. Ung ho ma so 4209,   anh song a nenh,   chuc gia dinh anh hanh phuc, . binh an FT21250757104624

           200,000

07/09/2021

146257. 070921. 093250. Ung ho ms4214 300k ms4215 300k

           600,000

07/09/2021

373448. 070921. 093250. ung ho ma so 4214 - Phan Duc Sinh FT21250730207952

         2,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1345958596. Long Ha Mai An Dan ung ho MS 4211 chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0011000446249 PHAM HOANG LONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

367850. 070921. 092644. ung ho ma 4215 - Pham Thi Tuoi FT21250082010107

         1,000,000

07/09/2021

126729. 070921. 091425. Ung ho pham thi tuoi

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345920829. NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien ung ho ms 4215,   chi Tuoi. CT tu 1014783940 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345917661. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

07/09/2021

MBVCB. 1345915927. ms 4215 chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

SHGD: 10006400. DD: 210907. BO: NGUYEN THI MINH HANG. Remark: Ma so 4214 Ung ho em Phan Duc Sinh

           200,000

07/09/2021

SHGD: 10010522. DD: 210907. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4215

           100,000

07/09/2021

IBVCB. 1345901509. Ung ho Ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

IBVCB. 1345901097. ung ho cac ma so 4212, 4213, 4214,   4215 ( 100. 000d/ma). CT tu 0291000273450 TRUONG THI HOANG LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            400,000

07/09/2021

MBVCB. 1345895587. UH Ma so 4215. CT tu 0451000367259 MAI HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

115123. 070921. 090152. Chia se MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

           100,000

07/09/2021

346638. 070921. 090203. Ma so 4215 mong gia dinh gap nhieu may man FT21250009870008

           200,000

07/09/2021

346061. 070921. 090118. 4214 FT21250299883361

           400,000

07/09/2021

MBVCB. 1345896521. Gia dinh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

07/09/2021

463102. 070921. 090015. 4214 - ung ho Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345890703. chong bi tai nan ld. CT tu 0531002125392 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/09/2021

683092. 070921. 085615. Tam long nhan ai Ma so 4195 Chi Dao Thi Hue

           300,000

07/09/2021

MBVCB. 1345884868. Ung ho e Phan Duc Sinh MS4214. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345881784. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4215. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1345881280. Ung ho chi Pham Thi Tuoi ms4215. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

754251. 070921. 084730. ong Tu Van giup do be Ngoc Tiep Ma so   4215

         3,000,000

07/09/2021

SHGD: 10009795. DD: 210907. BO: DOAN QUOC THICH. Remark: Ung ho Ma so 4214 em phan duc sinh

           300,000

07/09/2021

SHGD: 10008389. DD: 210907. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4213 Pham Thi Thuong

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345861279. VU THI MAI ung ho ma so 4215 chi pham thi tuoi. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345859744. ung ho ma so 4212. CT tu 0731000691106 VU THI TUYET MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/09/2021

528259. 070921. 083852. Ung ho MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

             50,000

07/09/2021

SHGD: 10009719. DD: 210907. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4214 Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021

142705. 070921. 083605. Sondn3 ung ho ma so 4203

          100,000

07/09/2021

140904. 070921. 083443. Sondn3 ung ho ma so 4201 Ong Luan

           100,000

07/09/2021

139052. 070921. 083315. Sondn3 ung ho Ms 4200 Xom chay than

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345848045. NGUYEN VAN ANH chuyen tien. CT tu 1016652413 NGUYEN VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

527187. 070921. 083208. Ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           500,000

07/09/2021

IBVCB. 1345841657. Ung ho MS 4214 va 4215. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

07/09/2021

558685. 070921. 082400. Ung ho ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1345832880. LE THI HONG LOAN chuyen tien ung ho em Phan Duc Sinh ( ma so 4214). CT tu 0951004194342 LE THI HONG LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

553773. 070921. 081414. Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1345819424. Tam long nhan ai ma so 4214: em Phan Duc Sin. CT tu 0691002921178 NGUYEN DUC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/09/2021

552602. 070921. 081212. Ung ho ms 4213. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345803637. Ung ho ms 4213. CT tu 0781000889889 NGUYEN THI THANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

012396. 070921. 075614. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           500,000

07/09/2021

MBVCB. 1345791149. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh Dia chi Thon 1,     xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   tinh Ha Tinh. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/09/2021

MBVCB. 1345787269. Ma so 4213 Pham Thi Thuong Dia chi Thon 6,     xa Xuan Lai,   huyen Tho Xuan,   tinh Thanh Hoa. CT tu 1010140477 NGUYEN VAN LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

07/09/2021

MBVCB. 1345787087. 4214. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           350,000

07/09/2021

MBVCB. 1345785578. Ung ho Ma so 4199: Chuong trinh Kien cuong Viet Nam. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

07/09/2021

300010. 070921. 074022. Ma so 4214. Chuc e nhanh khoi benh FT21250623844657

             50,000

07/09/2021

288224. 070921. 073533. cuong ngoc ung ho ms 4206; 4205; 4204

           600,000

07/09/2021

287487. 070921. 073220. ngocbi ung ho ms 4214; 4213 4207; 4209; 4208

         1,000,000

07/09/2021

MBVCB. 1345763515. Ms 4211. CT tu 0011009656868 TRAN VIET CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

IBVCB. 1345760444. THANH NHAN chuyen khoan ung ho Ma so 4214. CT tu 0071003481905 NGUYEN THI THANH NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1345758436. Ung Ho Em Phan Duc Sinh MS: 4214. CT tu 0271001053201 TRAN VAN KHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

664019. 070921. 070620. Ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong mong chau co gang vuot qua

           300,000

07/09/2021

136410. 070921. 070239. Phan duc Sinh

           500,000

07/09/2021

573473. 070921. 064740. GIUP MS 4214 - 070921 - 06: 47: 39 573473

           200,000

07/09/2021

285525. 070921. 064604. Ung ho Ma So 4214 em Phan Duc Sinh FT21250108370011

           500,000

07/09/2021

285298. 070921. 064449. Ung ho ma so 4214 FT21250557735621

             50,000

07/09/2021

278990. 070921. 055901. Nho bao dan tri chia se cho nhung manh doi bat hanh FT21250078455586

           250,000

07/09/2021

278168. 070921. 054959. Ung ho Ma so 4213 Pham Thi Thuong FT21250079196092

           100,000

07/09/2021

276264. 070921. 052202. Tung Nguyen giup ma so 4214 Em Phan Duc Sinh -   Cam on bao Dan Tri FT21250702306410

           500,000

07/09/2021

276173. 070921. 052030. Tung Nguyen giup ma so 4212 Chi Nguyen Thi Xuan Hoa -   Cam on bao Dan Tri FT21250473800221

           300,000

07/09/2021

260428. 070921. 013923. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh FT21250846257455

           200,000

07/09/2021

020119. 070921. 011952. ung ho nguoi ngheo

             50,000

07/09/2021

MBVCB. 1345668621. Ung ho MS 4208 chi Vi Thi Huong. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

MBVCB. 1345668344. Ung ho MS 4211 chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345667917. Ung ho MS 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345666473. Ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0011004162322 TRAN MY HANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/09/2021

500249. 070921. 004322. Ung ho em Phan Duc Sinh,   ma so 4214. Xin cam on bao Dan Tri

         1,000,000

07/09/2021

651803. 070921. 001518. Ho tro MS 4214 Em Phan Duc Sinh Ha Tinh

         2,000,000

08/09/2021

332142. 080921. 215349. ung ho 4214

           500,000

08/09/2021

331685. 080921. 214822. ung ho 4216

           500,000

08/09/2021

041695. 080921. 210830. Ung ho gia dinh chi Mong Thi Tran,     ma so 4216. FT21252378587710

           100,000

08/09/2021

382233. 080921. 200122. LE HONG MAI CHUYEN TIEN BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

540029. 080921. 183324. Ung ho chi Mong Thi Tran. Ma so 4216

           500,000

08/09/2021

218139. 080921. 162624. Pham Thuy Linh ung ho CT NHAN AI   Ms4214

           500,000

08/09/2021

600052. 080921. 144045. Ung ho ma so 4216,   chi Mong thi Tran,   thon Loi A,   xa Phuong tien,   Dinh Hoa,     Thai nguyen FT21251702608204

           500,000

08/09/2021

519006. 080921. 131509. Hang Nguyen ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong FT21251703920047

           200,000

08/09/2021

031349. 080921. 121301. Ma so 4216 ung ho chi Mong Thi Tran va chau Mong Thi Ngoc Ha

           300,000

08/09/2021

383222. 080921. 105705. Hang Nguyen ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran FT21251629009050

           300,000

08/09/2021

325181. 080921. 100719. Ung ho ms 4216 FT21251650465629

           200,000

08/09/2021

SHGD: 10000494. DD: 210908. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4216

           100,000

08/09/2021

SHGD: 10005805. DD: 210908. BO: NGHIEM XUAN HUNG. Remark: Ung ho

           200,000

08/09/2021

SHGD: 10000119. DD: 210908. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 4290 ung ho song a nenh

           200,000

08/09/2021

397472. 080921. 092525. Trinh dong ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran.

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347847763. NGUYEN VAN MINH chuyen tien ung ho ms 4216 Chuc chi va 2 chau som vuot qua nhe. . CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

411351. 080921. 091903. Ma so 4216 - chi Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021

244171. 080921. 084840. Ung ho ma so 4215 FT21251345860802

             50,000

08/09/2021

243259. 080921. 084732. Ung ho ma so 4216 FT21251206991941

             50,000

08/09/2021

150604. 080921. 084320. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so 4209 4214 va 4215

           150,000

08/09/2021

220497. 080921. 081432. Ung ho Ms 4216 chi Mong Thi Tran FT21251156026692

           200,000

08/09/2021

795038. 070921. 235652. UH MS4214 EM PHAN DUC SINH - 070921 - 23: 56: 26 795038

           300,000

08/09/2021

794958. 070921. 235506. UH MS4215 CHI PHAM THI TUOI - 070921 - 23: 55: 06 794958

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347527922. Ung ho gia dinh chi Pham Thi Tuoi - ma so 4215. CT tu 0401001466666 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

140191. 070921. 234806. Ung ho MS4215 Pham thi Tuoi FT21251075440393

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347523383. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho MS4215.   Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

136296. 070921. 233447. Le Thi Hoa ung ho ma so 4215 FT21251802102382

             50,000

08/09/2021

235756. 070921. 232504. Ms 4214

           200,000

08/09/2021

792135. 070921. 231135. CT NHAN AI ,   MS 4215,   PHAM THI TUOI,   BAC LIEU - 070921 - 23: 11: 08 792135

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347502699. Ung ho 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

792034. 070921. 230938. CT NHAN AI ,   MS 4214,   PHAN DUC SINH,   HA TINH - 070921 - 23: 09: 37 792034

           300,000

08/09/2021

925553. 070921. 230139. Ho tro gia dinh Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi

           150,000

08/09/2021

IBVCB. 1347492166. Anh TUNG ung ho Ma so 4212: Chi Nguyen Thi Xuan Hoa ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat . Om Zam BaLa ZaLen TaDa Soa Ha ). CT tu 0031000167837 PHAM VAN TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/09/2021

MBVCB. 1347487726. MS 4215. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347487048. MS 4203. CT tu 0021000264877 NGUYEN DUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

115254. 070921. 224137. MS 4215 chi Pham Thi Tuoi FT21251557509014

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347477271. HOANG THI NGOC BICH chuyen ung 4193 tran cong nha. CT tu 0061000915999 HOANG THI NGOC BICH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            300,000

08/09/2021

112881. 070921. 223650. Gd Le Tan Thanh uh MS 4215 chi Pham Thi Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21251871693860

             50,000

08/09/2021

MBVCB. 1349459648. Ung ho ma so 4216. CT tu 0351001177603 NGO VAN LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1349454269. 4216 - ung ho chi Mong Thi Tran. CT tu 0541000174256 HO THI HA MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1349451159. nguoi can giup do. CT tu 0171003484609 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

093828. 080921. 221721. Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran FT21252680440056

           200,000

08/09/2021

084491. 080921. 220259. Dang Duc Linh - Ung ho Kien cuong Viet Nam FT21252612270872

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1349431350. Gui chi mong thi tran thai nguyen. CT tu 0411000985872 LE VAN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1349421265. ma so 4216. CT tu 0351000840799 PHAM DINH BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1349414007. Ung ho ms 4215 chi Pham Thi Tuoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

08/09/2021

073995. 080921. 214827. Hoang Thanh Hoa gui ma so 4216 chi Mong Thi Tran cau chuc ba me con moi su tot lanh FT21252219612498

           500,000

08/09/2021

207060. 080921. 213246. Ung ho giup do chi Mong Thi Tran ms 4216

           100,000

08/09/2021

559143. 080921. 213025. anh phuong ung ho ma so 4216

           200,000

08/09/2021

056473. 080921. 212606. Ung ho ma so 4216 FT21252052311615

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1349373619. NGUYEN TAN TUAN giup ms 4216 Chi Mong Thi Tran. CT tu 0181003342759 NGUYEN TAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1349372690. Ms 4199 Chuong trinh kien cuong VN. CT tu 0491000123139 HOANG THI ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

034507. 080921. 210028. Ma so 4207 Chi Hoang thi hong tham 0365737780 FT21252806820601

           360,255

08/09/2021

MBVCB. 1349330503. Ung ho ma so 4216: chi Mong Thi Tran. CT tu 0071005020899 NGUYEN CONG THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/09/2021

MBVCB. 1349272589. Uh ma so 4216. CT tu 0651000765499 HUYNH THI DONG THI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

387432. 080921. 202231. Phan Thinh KG ung ho MS 4195 Dao Thi Hue

             50,000

08/09/2021

MBVCB. 1349253238. NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho Ma so 4216: chi Mong Thi Tran. CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

374364. 080921. 201432. ma so 4214

             20,000

08/09/2021

972786. 080921. 195747. Ck ung ho ma so 4202 FT21251035831769

         5,000,000

08/09/2021

970685. 080921. 195540. Ung ho ma 4216. Chi Mong Thi Tan FT21251833392672

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1349195559. Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

948769. 080921. 193407. Ms4216 - Mong Thi Tran FT21251192750237

             50,000

08/09/2021

944535. 080921. 193009. Ms4214 - Phan Duc Sinh FT21251989436483

             50,000

08/09/2021

MBVCB. 1349114468. ms 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0081000321887 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

251238. 080921. 190055. ung ho 4215

               5,000

08/09/2021

MBVCB. 1349052305. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4216. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/09/2021

458815. 080921. 182700. Nguyen Duc Manh ung ho ma so 4216

           100,000

08/09/2021

980092. 080921. 175648. UNG HO GIA DINH CHI MONG THI TRAN,     HUYEN DINH HOA,   TINH THAI NGUYEN. - 080921 - 17: 56: 47 980092

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348964989. HO CONG DUNG chuyen tien ung ho MS4215 Pham thi Tuoi,   ap 22 xa Phong thanh A,   thi xa Gia rai,   Tinh Bac lieu . CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348965966. HA TRANG tang ma 4216 chi Tran. CT tu 1019272182 HA THU TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1348913215. Chuyen tien ung ho PHAN DUC SINH MS 4214. CT tu 0521000718688 NGUYEN THI LUA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1348906768. TRAN XUAN VUONG chuyen tien ung ho MS 4216   - chi Mong Thi Tran - thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   Thai Nguyen. CT tu 0751000019880 TRAN XUAN VUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348890656. Ung ho MS 4216. CT tu 0491000090422 TRAN XUAN HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348798889. Uh ms 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/09/2021

968327. 080921. 163538. ung ho 4215

               5,000

08/09/2021

150666. 080921. 163554. Ma so 4195 Trang 0983711777 xem tu vi hoan hi ung ho tu thien

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348793216. TANG THI HONG THUY ung ho Ma so. 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0011000065269 TANG THI HONG THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

631716. 080921. 162954. ung ho ma so 4215

           100,000

08/09/2021

631469. 080921. 162759. ung ho ma so 4214

           100,000

08/09/2021

946777. 080921. 162547. ung ho 4216

               5,000

08/09/2021

731652. 080921. 162550. Ung ho MS 4216 FT21251656131247

           100,000

08/09/2021

944556. 080921. 162448. ung ho 4216

                5,000

08/09/2021

0200970 42309081610 412021a 437760687. 40103. 161040. Do Minh Thu ung ho ms 4216 mong e bot kho khan

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348712292. Ung ho MS 4216 Chi Mong Thi Tran. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DIEN TU DAN TRI

           140,000

08/09/2021

MBVCB. 1348671282. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4216 chi Tran. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

095661. 080921. 154349. Ung ho hoan canh kho khan Ms4216 Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021

IBVCB. 1348618342. 4216. CT tu 0071000674741 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348614784. ms 4216 uh chi Mong Thi Tran. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

770953. 080921. 151848. ma so 4216 Mong Thi Tran

           100,999

08/09/2021

MBVCB. 1348593032. xin ung ho ms 4214 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

08/09/2021

MBVCB. 1348568241. VU THI MAI ung ho ma so 4216. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1348561056. Me con chi Tran giup be den truong. CT tu 0541001630988 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1348561355. Minh Nhat ung ho MS4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1348556652. Minh Nhat ung ho MS4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

08/09/2021

IBVCB. 1348554252. Minh Nhat ung ho MS4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

08/09/2021

IBVCB. 1348549342. Minh Nhat ung ho MS4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0071003089044 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1348537434. Ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0021001832838 TRAN HOANG QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348534981. Ma so 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0071001465134 PHAN TRONG THIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1348525936. ung ho ms 4216. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

850683. 080921. 144139. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4212

           200,000

08/09/2021

838953. 080921. 143956. Vietcombank; 1017378606; Ung ho ma so 4211

           200,000

08/09/2021

590797. 080921. 143204. Nghiem Minh Khang UH ma so 4216 FT21251220991288

           100,000

08/09/2021

715262. 080921. 143005. Phan Thinh KG ung ho MS 4205 Hoang Thi Thuyet

             50,000

08/09/2021

361470. 080921. 143139. UNG HO MA SO 4209 ANH SONG A NENH

           100,000

08/09/2021

677960. 080921. 140719. ung ho 4215

               5,000

08/09/2021

669141. 080921. 140148. ung ho 4216 Mong Thi Tran

               5,000

08/09/2021

MBVCB. 1348430596. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

SHGD: 10001564. DD: 210908. BO: nguyen nhut phuong. Remark: ma so 4216: chi mong thi tran, dien chi:   thon loi a, xa phuong tien, huyen dinh hoa, tinh thai nguyen, di

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348427732. MS 4216. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

056096. 080921. 134716. Ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh

           400,000

08/09/2021

055329. 080921. 134431. Ung ho MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

           200,000

08/09/2021

054743. 080921. 134227. Ung ho ms 4216 chi Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1348352426. Ma so 4211: Chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0541000187715 TRAN THUY LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348347045. Giup do chi Mong Thi Tran ( 4216). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348343851. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0451000225296 VU DUC THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

501682. 080921. 125442. Ung ho ma so 4209 FT21251218908000

         1,000,000

08/09/2021

499898. 080921. 125231. Ung ho ma so 4214 FT21251529478985

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1348298559. ma so 4216 Mong Thi Tran 0333482302. CT tu 0011001160465 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           150,000

08/09/2021

IBVCB. 1348281766. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            300,000

08/09/2021

481369. 080921. 123151. Thu Loc ung ho ma so 4215 FT21251903818056

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348240326. TRAN VAN CAN chuyen tien tu thien me con chi Tran. CT tu 0081000168650 TRAN VAN CAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1348228470. ung ho ma so 4201 ong Nguyen dang luan thanh hoa. CT tu 9847639634 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1348223892. ung ho ma so 4216 chi mong thi tran . CT tu 9847639634 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

449546. 080921. 115918. Ma so 4216 FT21251942036068

           500,000

08/09/2021

564124. 080921. 115656. Kolmakova E. V. giup do cho Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

         2,500,000

08/09/2021

444179. 080921. 115413. Ma so 4216, Chi Mong Thi Tran FT21251145469109

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1348194197. NGUYEN QUANG TUNG chuyen tien UNG HO MS 4216. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348160942. Giup do chi Mong Thi Tran ( ma so 4216). CT tu 0121000209877 LE DUC LOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

356769. 080921. 114212. Ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           300,000

08/09/2021

425492. 080921. 113439. Chia se kho khan cung ms 4216 FT21251172224106

           100,000

08/09/2021

457358. 080921. 113321. code 4209

             30,000

08/09/2021

454814. 080921. 113145. ms 4210

             20,000

08/09/2021

451737. 080921. 113003. ms 4212

             20,000

08/09/2021

447927. 080921. 112754. ms 4213

             20,000

08/09/2021

443152. 080921. 112526. ms 4214

             20,000

08/09/2021

437828. 080921. 112225. ms 4215

             20,000

08/09/2021

515112. 080921. 112152. Ung ho ma so 4216 chi mong thi tran dinh hoa thai nguyen

           300,000

08/09/2021

435637. 080921. 112108. ms 4204

             20,000

08/09/2021

433006. 080921. 111940. ms 4203

             20,000

08/09/2021

429064. 080921. 111732. ms 4200

             20,000

08/09/2021

426269. 080921. 111600. ms 4201

             20,000

08/09/2021

419074. 080921. 111214. ms 4216

             20,000

08/09/2021

IBVCB. 1348095787. Ma 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa gui cho 3 tre mo coi. CT tu 0101000397878 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

008839. 080921. 110308. Ms 4216

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1348052263. ung ho ma so 4216. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

930700. 080921. 104343. ma so 4216 Han Trong Thanh ung ho

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1348015980. MS 4216 Mong Thi Tran thon Loi A Phuong Tien DH TN. CT tu 0451000282999 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

08/09/2021

349503. 080921. 102814. Ung ho chi Mong Thi Tran ma so 4216 FT21251620361803

         1,000,000

08/09/2021

220870. 080921. 102714. Ung ho em Phan Duc Sinh Ma so 4214

           200,000

08/09/2021

212890. 080921. 102109. ung ho ma so 4216

             10,000

08/09/2021

IBVCB. 1347980730. HO ANH TUAN ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran??Dia chi: Thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen. CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

SHGD: 10010689. DD: 210908. BO: LE HOANG PHUONG. Remark: Ung ho CT NHAN AI

         1,000,000

08/09/2021

SHGD: 10010697. DD: 210908. BO: LE HOANG PHUONG. Remark: Ung ho MS 4216

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347975542. TRAN THI BICH HANG chuyen tien ung ho cho e Phan Duc Sinh ma so 4214. CT tu 0071001513324 TRAN THI BICH HANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

205324. 080921. 101514. Ung ho chi Tran Thai Nguyen ma so 4216

           200,000

08/09/2021

IBVCB. 1347948743. UNG HO MA SO 4216 CHI TRAN. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

            10,000

08/09/2021

MBVCB. 1347939633. UNG HO MA SO 4216. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

08/09/2021

303947. 080921. 100405. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4216

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347923354. Do Nam Tien chuyen Ma so: 4216 MONG THI TRAN. CT tu 0531002530409 HOANG MINH HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

336951. 080921. 095332. ISL20210908095326955 - Gia dinh co Nguyet Dung giup do Ma so 4216 chi Mong Thi Tran tinh Thai NguNguye

       10,000,000

08/09/2021

175904. 080921. 095115. Ung ho MS 4208 c Vi thi huong

           100,000

08/09/2021

262442. 080921. 094925. Ung ho MS 4209 anh Song A Nenh

           100,000

08/09/2021

304362. 080921. 094923. Ung ho me con chi mong thi tran,     ma so 4216,   dia chi thon loi a,   xa phuong tien,   dinh hoa,     thai nguyen FT21251008840984

         1,000,000

08/09/2021

258327. 080921. 094719. Ung ho MS 4212 chi Nguyen thi xuan hoa

            100,000

08/09/2021

414895. 080921. 094408. VHY - uh ms 4214 Phan Duc Sinh mong rang gia dinh anh se vuot qua duoc kho khan nay

           100,000

08/09/2021

166450. 080921. 094324. Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran Dia chi Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

           100,000

08/09/2021

832577. 080921. 093640. GD THINH - CUC - KIET - MINH UNG HO MA SO 4209 - ANH SONG A NENH - SDT 0988. 049135 - 080921 - 09: 36: 40 832577

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347872652. DOAN THI THANH HUONG chuyen tien den ma so 4216 Mong Thi Tran. CT tu 1017406492 DOAN THI THANH HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

831676. 080921. 093329. GD THINH - CUC - KIET - MINH UNG HO MA SO 4207 - HOANG THI HONG THAM - SDT 0365737780 - 080921 - 09: 33: 12 831676

         1,000,000

08/09/2021

284680. 080921. 093226. MS 4214 PHAN DUC SINH FT21251150948040

           100,000

08/09/2021

184660. 080921. 093207. Ung ho ma so 4216. chi Mong Thi Tran. thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen.

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347860506. TRAN VAN LOC chuyen tien ung ho MS 4216 Mong Thi Tran. CT tu 0011004241755 TRAN VAN LOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

830314. 080921. 092822. GD THINH - CUC - KIET - MINH UNG HO MA SO 4208 - CHI VI THI HUONG - SDT 032. 642. 1134 - 080921 - 09: 28: 21 830314

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347852486. ung ho ms 4216: chi mong thi tran dc: thon loi a,   xa phuong tien,   dinh hoa,     thai nguyen. CT tu 0011000768600 NGUYEN HONG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

829863. 080921. 092645. GD THINH - CUC - KIET - MINH UNG HO MA SO 4204 - CHI NG THI HUOI - SDT 0372. 853810 - 080921 - 09: 26: 44 829863

         1,000,000

08/09/2021

829248. 080921. 092454. GD THINH - CUC - KIET - MINH UNG HO MA SO 4203 - ONG MA DAC SY - SDT 08. 688. 90057 - 080921 - 09: 24: 24 829248

         1,000,000

08/09/2021

275195. 080921. 092315. Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen dien thoai 0333482302 FT21251399640903

           200,000

08/09/2021

031324. 080921. 092208. Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           500,000

08/09/2021

971635. 080921. 091931. Ung ho chi Mong Thi Tran Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347834124. Le Kim Dung ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran. CT tu 0021000924694 LE KIM DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

270166. 080921. 091800. Ung ho ma so 4216 FT21251218100080

             50,000

08/09/2021

IBVCB. 1347830371. Ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

08/09/2021

390734. 080921. 091751. Nguyen Thi Ha Ngan chuyen tien MS 4195

           500,000

08/09/2021

388886. 080921. 091540. Nguyen Thi Ha Ngan chuyen tien MS 4199 - 1

           500,000

08/09/2021

266070. 080921. 091344. Ung ho chi Mong Thi Tran MS4216 FT21251511005286

           500,000

08/09/2021

969498. 080921. 091337. UNG HO MA SO 4216: CHI MONG THI TRANDIA CHI: THON LOI A,   XA PHUONG TIEN,   HUYEN DINH HOA,   TINH THAI NGUYEN

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347821541. ung ho ma so 4216, chi Mong Thi Tran,   tinh Thai Nguyen. CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

08/09/2021

892970. 080921. 091118. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; PHUNG THE TAI ck ung ho ms 4216 mong thi tran

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347815635. ung ho ma so 4216. CT tu 0021000789414 HOANG BAO NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

825476. 080921. 091040. SANHSEACO GUI MS 4216 - 080921 - 09: 10: 38 825476

             50,000

08/09/2021

SHGD: 10006507. DD: 210908. BO: VU THI KIM. Remark: Gui MS 4212,   4211, 4210, 4209,   4208

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347796468. Ma so 4216: ?Chi Mong Thi Tran. CT tu 0031000128783 NGUYEN DINH THUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

376506. 080921. 090019. Tien ung ho ma so 4216 mong thi tran

           200,000

08/09/2021

252346. 080921. 085831. 4216 chi Mong Thi Tran FT21251012690706

           300,000

08/09/2021

252140. 080921. 085815. Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran FT21251050126680

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347786139. NGUYEN HUNG TUAN chuyen tien ung ho ma 4216. CT tu 0011002361996 NGUYEN HUNG TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347784519. ung ho ma so: 4216,   Mong Thi Tran. CT tu 0021000854297 BUI HUU THUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

IBVCB. 1347783541. Gui den em Sinh MS 4214. CT tu 0461000431541 NGUYEN THI QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347784028. NGUYEN VAN THANH ung ho chi Mong Thi Tran. CT tu 0691000394991 NGUYEN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347779349. ung ho ma so 4216. CT tu 0711000294395 NGO VAN NINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347778980. ms 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

08/09/2021

245448. 080921. 085018. Ung ho chi mong thi tran FT21251554701590

           200,000

08/09/2021

245334. 080921. 085009. Ung ho chi Mong Thi Tran   - Ma so 4216 FT21251822208037

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347766588. Ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

08/09/2021

241464. 080921. 084516. Ung ho chi mong thi tran FT21251190531305

           200,000

08/09/2021

240344. 080921. 084349. Ms 4216 Ung ho chi Mong Thi Tran FT21251405260430

           100,000

08/09/2021

239395. 080921. 084237. 4216 FT21251792509763

           100,000

08/09/2021

SHGD: 10006422. DD: 210908. BO: VU THI KIM. Remark: Gui MS4207

           400,000

08/09/2021

688080. 080921. 083838. Vietcombank; 1017378606; PHAM MINH HAI chuyen khoan ung ho Ma So 4216. Chi Mong Thi Tran 0333482302

         1,000,000

08/09/2021

SHGD: 10006802. DD: 210908. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4216

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347748408. TRAN HUY MANH ung ho ms4216 Mong Thi Tran. CT tu 0121000850541 TRAN HUY MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

233806. 080921. 083504. Nguyen Chau Anh xa Cong Hoa,   Quoc Oai, Ha Noi ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh thon 1,   Tho Dien, Vu Quang, Ha Tinh FT21251079035088

           150,000

08/09/2021

231079. 080921. 083111. Nguyen Huu Thai Bao xa Cong Hoa,   Quoc Oai, Ha Noi ung ho MS 421 chi Mong Thi Tran thon Loi A, xa Phuong Tien, Dinh Hoa, Thai Nguyen FT21251661061162

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347740218. HUYNH DUC DUY ung ho : ms4216 (   Mong Thi Tran). CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

284554. 080921. 082813. dang thi kim xuan ung ho ma 4216

           500,000

08/09/2021

334593. 080921. 082713. ISL20210908082713401 - ung ho chi Tran o thai nguyen

           200,000

08/09/2021

955894. 080921. 082556. Ung ho ma so4216 c Mong Thi Tran mong chi luon co ban linh suc manh de nuoi con nen nguoi

           300,000

08/09/2021

349963. 080921. 082401. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran Dia chi: Thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347726845. kho khan cho con den truong. CT tu 0521000720707 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

211704. 080921. 081848. BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4216

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347712431. Nguoi me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

08/09/2021

MBVCB. 1347710246. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0011004296754 NGUYEN DONG MANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1347710975. a. CT tu 1020694073 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

08/09/2021

374084. 080921. 081011. Ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran

         1,000,000

08/09/2021

IBVCB. 1347706783. a. CT tu 1020240749 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

08/09/2021

074727. 080921. 080917. Vinh Nam ung ho ms 4216 chi Mong Thi Tran

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347706188. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so:   4216. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347704902. NGUYEN DANG BINH chuyen tien ung ho ma so:   4213. CT tu 0351000753083 NGUYEN DANG BINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

215443. 080921. 080536. Ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran FT21251602219838

           500,000

08/09/2021

213823. 080921. 080221. Ung ho ma so 4200 va ma so 4216 moi ma so 50k FT21251664991610

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347696030. DQAVTV UNG HO TRUONG HOP 4216. CT tu 0021001775936 DO QUANG ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

08/09/2021

211864. 080921. 075808. Uh 4216 FT21251081787774

           100,000

08/09/2021

IBVCB. 1347686312. ung ho MS 4216 Chi Mong thi tran. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

772898. 080921. 075105. chi Tran 4216

           200,000

08/09/2021

207971. 080921. 074918. Ma so 4212 mong hai em manh me vuot qua noi dau de hoc hanh tot,   co cuoc song tot dep hon FT21251217866241

           200,000

08/09/2021

207290. 080921. 074740. Ma so 4216 mong be chi dupc chua benh va be ha co the den truong FT21251661003060

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347674731. Ung ho Ma so 4216 Mong Thi Tran. CT tu 0011001199474 LE THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

060370. 080921. 074401. gui Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           500,000

08/09/2021

205831. 080921. 074355. Ma so 4214 phan duc sinh. Mong hai me con em mau khoe va co duoc cs tot dep hon FT21251165060673

           200,000

08/09/2021

059335. 080921. 074135. Ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           100,000

08/09/2021

379788. 080921. 073616. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Ung ho chi Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347665070. MS 4216?Chi Mong Thi Tran. CT tu 1171000000222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347664094. Ma so 4216?Chi Mong Thi Tran. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

201478. 080921. 073211. Ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran FT21251064648209

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347661392. Ung ho MS 4216,   chi Tran o Thai Nguyen. . CT tu 0081000447868 NGUYEN QUOC TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347656102. ms 4216. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             20,000

08/09/2021

MBVCB. 1347657080. Ung ho chi Tran ma so 4216. CT tu 1898668898 NGUYEN MANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

08/09/2021

198782. 080921. 072356. Ung ho ms 4216 FT21251772044900

           300,000

08/09/2021

508304. 080921. 071911. UNG HO MS 4216 MONG GIA DINH CHI VUOT QUA KHO KHAN

           500,000

08/09/2021

MBVCB. 1347651048. Ma so 4216. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

08/09/2021

006366. 080921. 071323. Ung ho me con chi Mong thi Tram ma so 4216 Thon loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa Thai Nguyen

         1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347637010. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

08/09/2021

054114. 080921. 065630. Ung ho ms4216

           500,000

08/09/2021

572877. 080921. 065619. IBFT Ma So 4216

           100,000

08/09/2021

167096. 080921. 022417. Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh FT21251740349341

           200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347573148. Ung Ho Anh Tiep Xuong Inox. CT tu 0011004214405 DINH NGOC ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

MBVCB. 1347558637. 4215 ung ho chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0991000007017 VU HUY TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

08/09/2021

147655. 080921. 001442. UNG HO MS 4214 em PHAN DUC SINH FT21251615580334

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349469672. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4216 chi mong thi tran. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

09/09/2021

MBVCB. 1351140171. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4217 anh doan khac dung. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

09/09/2021

MBVCB. 1350915613. ung ho a Dung ( ms 4217). CT tu 0021001697795 NGUYEN THANH TUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

584621. 090921. 164822. pham tien hai bidv ung ho 4217

           500,000

09/09/2021

390713. 090921. 123732. ung ho 4217

           500,000

09/09/2021

488952. 090921. 122507. Ung ho ma so 4217 FT21252830322040

             50,000

09/09/2021

028978. 090921. 101214. Tbh ck u h

           500,000

09/09/2021

SHGD: 10000482. DD: 210909. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4217

           100,000

09/09/2021

447507. 090921. 073836. Vietcombank; 0451000476889; NGUYEN DINH HAI Lao ca ung ho MS 4216 Mong Thi Tran

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1349655964. UNG HO BAO DAN TRI MS 4216 CHI MONG THI TRAN. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349555263. 4216. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

139241. 080921. 235904. Gia dinh ong Pham Van Hong ung ho ma so 4215 FT21252085065529

             50,000

09/09/2021

MBVCB. 1349516035. gdV hy vong moi dieu tot dep den voi a c ms 4125. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349513692. gdV hy vong moi dieu tot dep c va gd ms4216. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

129876. 080921. 233108. Le Thi Hoa ung ho ma so 4216 FT21252906079946

             50,000

09/09/2021

IBVCB. 1349513196. MS 4200 -   Ung ho Xom Chay Than. CT tu 0071000808000 PHAM MINH HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

129435. 080921. 233000. Ma so 4203 FT21252439540314

           200,000

09/09/2021

109366. 080921. 232330. Ma so 4200 benh nhan xom chay than

         1,000,000

09/09/2021

573879. 080921. 232046. UNG HO MS 4204: CHI NGUYEN THI HUOI,   AP 1,   TT GANH HAO,   H. DONG HAI,   TINH BAC LIEU

           400,000

09/09/2021

573811. 080921. 231657. UNG HO MS 4205: CHI HOANG THI THUYET,   THON BAN LAI,   XA CON MINH,   HUYEN NA RI,   TINH BAC KAN

            400,000

09/09/2021

122334. 080921. 231222. Nho dantri gui den ma so 4216 FT21252104500710

           100,000

09/09/2021

573698. 080921. 231110. UNG HO MS 4211: CHI VO NGOC LAN,   CTY CP DO THI CAN THO SO 5,   VO THI SAU, P. TAN AN,     Q. NINH KIEU,   TP CAN THO

           400,000

09/09/2021

223605. 080921. 231042. ung ho chi Mong Thi Tran ms4216

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1349495743. ms 4216 chi Mong Thi Ha. CT tu 0071000896556 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         300,000

09/09/2021

MBVCB. 1349471609. C Le HUONG ung ho ma so 4201. CT tu 0011004287744 CHU THI VIET HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1349469536. A C ung ho ma so 4206. CT tu 0011004287744 CHU THI VIET HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

103302. 080921. 223307. Ma 4214 Phan Duc Sinh 0857. 531. 558 FT21252814264064

           440,000

09/09/2021

124524. 090921. 222337. Ung ho Ma So 4216 Mong Thi Tran FT21253753420304

           700,000

09/09/2021

122960. 090921. 222116. Ung ho Ma so 4217 Doan Khac Dung FT21253396198526

           700,000

09/09/2021

113563. 090921. 220746. Ung ho ma so 4217 Anh Doan Khac Dung thon 2 xa Huong Lam Huong Khe Ha Tinh FT21253557380468

           200,000

09/09/2021

113239. 090921. 220718. Gd Le Tan Thanh uh MS 4216 chi Mong Thi Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21253800330704

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1351406033. UNG HO MA SO 4217ANH DUNG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

09/09/2021

IBVCB. 1351403456. UNG HO MA SO 4219 CHUONG TRINH MAY TINH CHO EM. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

09/09/2021

MBVCB. 1351399321. Uh ms 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/09/2021

MBVCB. 1351397369. Ma so 4216: chi Mong Thi Tran. CT tu 0301000296122 NGUYEN DUY LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/09/2021

MBVCB. 1351386368. Ung ho ms 4216 chi Mong Thi Tran. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

09/09/2021

307218. 090921. 211701. MINH VA SON UNG HO MA SO 4219

           100,000

09/09/2021

307214. 090921. 211510. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4217

           100,000

09/09/2021

492140. 090921. 210009. ung ho 4219 may tinh cho em

              5,000

09/09/2021

045953. 090921. 204951. Vc Hau Trang ung ho a Doan Khac Dung.   Ma so 4217. Chuc anh va cac chau suc khoe. FT21252055252721

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1351269741. Ung ho 2 be Yen Tien o Ha Tinh. CT tu 0081000458013 PHAM TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1351262190. DO NGOC TAI Ung ho ms 4217 anh doan khac dung. CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1351251423. DO NGOC TAI Ung ho ms 4216 chi mong thi tran. CT tu 0451000362339 DO NGOC TAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1351243399. Ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam. CT tu 0451000223603 TRINH DUC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1351238148. ung ho ms 4216,   4217 va 4218 ( moi ma so la 100. 000d). CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

238254. 090921. 201955. giup giadinh a doan khac dung

         1,000,000

09/09/2021

IBVCB. 1351228999. Ung ho Doan Khac Dung MS 4217. CT tu 0041000395649 NGO THANH NHON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1351227304. giup 2 ma so 4215 va 4216. CT tu 0071003783995 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             40,000

09/09/2021

791718. 090921. 194718. ung ho chi Tran

           300,000

09/09/2021

971171. 090921. 193710. Npmduc ung ho ma 4216 FT21252876541461

            200,000

09/09/2021

970464. 090921. 193630. Npmduc ung ho ma 4217 FT21252941813818

           100,000

09/09/2021

969401. 090921. 193529. Npmduc ung ho ma 4215 FT21252813706254

           100,000

09/09/2021

968698. 090921. 193450. Npmduc ung ho ma 4214 FT21252333736882

           200,000

09/09/2021

938953. 090921. 190640. Ung ho ctr Kien cuong Viet Nam FT21252052200316

           300,000

09/09/2021

936312. 090921. 190413. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4219 FT21252367839036

           500,000

09/09/2021

850375. 090921. 185605. Ung ho ms4217

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1351037767. ma so 4217 - anh Doan Khac Dung. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1351026796. ma so 4216 - chi Mong Thi Tran. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

09/09/2021

MBVCB. 1351016459. ma so 4215 - chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1351004656. ma so 4214 - em Phan Duc Sinh. CT tu 0281000381323 LE CONG NGUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

09/09/2021

927332. 090921. 181325. CDT UNG HO MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN

           300,000

09/09/2021

925049. 090921. 181110. CDT UNG HO MA SO 4217: A DOAN KHAC DUNG

           300,000

09/09/2021

190991. 090921. 180337. Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

             50,000

09/09/2021

840121. 090921. 173636. MS 4217 Anh Doan Khac Dung FT21252651036904

           100,000

09/09/2021

101102. 090921. 171938. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

09/09/2021

MBVCB. 1350850012. DANG MINH HOANG ung ho MS 4217. CT tu 0101000611570 DANG MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350841431. Tien giup do gia dinh a Doan Khac Dung   ( 4217). CT tu 0071000645486 NGUYEN NGO ANH HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

801659. 090921. 170540. Ung ho anh Doan Khac Dung ms 4217 FT21252208764378

           200,000

09/09/2021

SHGD: 10001321. DD: 210909. BO: NGUYEN DUY THUAN. Remark: Ung ho 500. 000 moi ma so 4216 va 4217

         1,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1350823729. Giup do anh Doan Khac Dung ( 4217). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

777937. 090921. 164745. Ung ho ms 4217 - anh doan khac dung FT21252298530327

           200,000

09/09/2021

774533. 090921. 164513. Ung ho ms 4201 - ong nguyen dang luan FT21252006126885

           200,000

09/09/2021

772502. 090921. 164343. Ung ho ms 4204 - chi nguyen thi huoi FT21252079594754

           200,000

09/09/2021

416821. 090921. 164342. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung

              50,000

09/09/2021

770549. 090921. 164217. Ung ho ms 4203 ong ma dac dy FT21252208679022

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350763037. MS 2021. 245. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

001406. 090921. 163323. ung ho ms 4217

           100,000

09/09/2021

007772. 090921. 042400. Ma so - 4217 Ung ho anh Dung

           300,000

09/09/2021

007066. 090921. 042126. Ma so - 4216 Ung ho chi Tran

           300,000

09/09/2021

602741. 090921. 155555. HA THI SON ung ho ma so 4217

             50,000

09/09/2021

SHGD: 10011784. DD: 210909. BO: NGUYEN VAN DANG. Remark: IBUNG HO BA TRAM NGHIN CAC MA SO: 4204,   4205, 4206, 4207,   4208, 4209, 4210,   4211, 4215, 4216,   4217; UNG HO NAM TRAM NGHIN CAC MA SO 4212, 4214; UNG HO MOT TRIEU MA SO 4213

         5,300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350659954. Ung ho MS 4217 Anh Doan Khac Dung Sdt 0963389807. CT tu 1017497939 BUI VAN TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

182251. 090921. 155120. SANHSEACO GUI MS 4219 - 090921 - 15: 50: 51 182251

         5,000,000

09/09/2021

923409. 090921. 153102. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung

           100,999

09/09/2021

TAP THE 6 - 1 - 3 CT TNHH VIET PHU GIUP DO MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN -   TINH THAI NGUYEN

       20,000,000

09/09/2021

669265. 090921. 152529. Ung ho ms 4219 Chuong trinh May Tinh Cho Em FT21252625380317

           100,000

09/09/2021

853500. 090921. 152437. ma so 4213 Pham Thi Thuong Mong em hoc tot lo cho gd

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350593075. xin ung ho ms 4217 chut tien. CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

667251. 090921. 152354. Chia se kho khan cung ms 4217 A Doan Khac Dung FT21252618665967

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1350590100. MS 4216 4217. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

IBVCB. 1350585313. Tu MS 4208 deb MS 4215. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           800,000

09/09/2021

840992. 090921. 151836. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

09/09/2021

MBVCB. 1350567723. ma so 4219. Pham Hoang Minh ung ho . CT tu 1020840982 PHAM HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

645881. 090921. 150624. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh.   Chuc em luon vui ve FT21252591519188

           300,000

09/09/2021

576012. 090921. 150242. Ma so 4209. Mong chau som khoe manh

           100,000

09/09/2021

375127. 090921. 145358. Ung ho chuong trinh May tinh cho em 4219

           300,000

09/09/2021

976448. 090921. 145302. Nguyen Phuong Mai ung ho ma so 4214

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1350507401. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4217 cho anh Doan Khac Dung. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

IBVCB. 1350502717. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4215 cho chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

IBVCB. 1350503330. PHAN MUOI 0982867845 ck san se den Mong Thi Tran ms 4216. CT tu 0501000157053 PHAN MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

IBVCB. 1350500817. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4211 cho chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

611758. 090921. 143626. Ung ho ma so 4217. Anh DOAN KHAC DUNG FT21252091822058

          100,000

09/09/2021

603086. 090921. 142814. Ung ho ma so 4219 chuong trinh may tinh cho em FT21252902329326

           100,000

09/09/2021

830479. 090921. 141551. Ung ho MS 4216 Mong thi Tran

             50,000

09/09/2021

692295. 090921. 135142. ung ho anh doan khac dung

           100,000

09/09/2021

641123. 090921. 134517. Ho tro ma so 4217 doan khac dung

           100,000

09/09/2021

397796. 090921. 134225. NGUYEN DANH SON UNG HO MS 4217 DOAN KHAC DUNG CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

            500,000

09/09/2021

SHGD: 10016328. DD: 210909. BO: NGUYEN DUC THUAN. Remark: Nguyen Thi Thuy uh ms 4216 4217 4219

             30,000

09/09/2021

MBVCB. 1350370921. ung ho ma so 4217. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350370235. PHAM HUU HUY ung ho ma 4217 doan khac dung . CT tu 0651000777851 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

09/09/2021

MBVCB. 1350337639. Ho tro ma so 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0011004245439 VU KHANH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

09/09/2021

176896. 090921. 131403. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung ung ho

           200,000

09/09/2021

SHGD: 10015757. DD: 210909. BO: NGUYEN VIET ANH. Remark: Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung thon 2 Huong Lam Huong Khe Ha Tinh

         1,000,000

09/09/2021

341813. 090921. 125854. ung ho gd anh doan khac dung ms 4217

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350307933. 4217 doan khac dung. CT tu 0011002570037 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

516707. 090921. 125412. Ms 4217 ung ho bo con anh Dung o Ha Tinh FT21252830431054

           300,000

09/09/2021

870227. 090921. 125211. a Dung 4217

           200,000

09/09/2021

610233. 090921. 124836. Chuc e Phan Duc Sinh 4214 nhanh chong binh phuc nhe

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350291266. Ung ho ma so 4217. CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

09/09/2021

607601. 090921. 124642. ung ho 4217 Doan Khac Dung

             60,000

09/09/2021

584786. 090921. 124346. Ung ho 4217 anh Doan Khac Dung

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1350278912. PHAN MUOI ck san se den hoan canh Anh Huynh Van Tiep. CT tu 0501000157053 PHAN MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350271910. VU THI MAI ung ho ma so 4217 a doan khac dung. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

499591. 090921. 123607. NGUYEN THIEN DUC ung ho FT21252055236599

         2,000,000

09/09/2021

496951. 090921. 123322. Ung ho 4217 anh Doan Khac Dung FT21252900260500

           200,000

09/09/2021

496844. 090921. 123315. Giup do ma so 4217 Doan Khac Dung FT21252298318301

         1,000,000

09/09/2021

020097 04570909 1226102021 73d7059984. 42300. 122619. UNG HO MS 4217

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350249725. PHAM MINH TRI chuyen tien ung ho anh Doan Khac Dung. Ma so 4217. CT tu 1020191884 PHAM MINH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350242394. Ung ho ms 4217 A Dung. CT tu 0491000163207 LE DINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

IBVCB. 1350238816. Ung ho em Phan Duc Sinh Ma so 4214. CT tu 0011002876104 NGUYEN THI LUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

472677. 090921. 120903. Ung ho 4217 anh Doan Khac Dung FT21252549138030

         1,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1350214762. Ung ho Ms 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0451000330234 LE KIM TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

246286. 090921. 120358. HOANG PHU VINH Chuyen tien ung ho ma so 4216 chi MONG THI TRAN Dinh Hoa; Thai Nguyen

            100,000

09/09/2021

242050. 090921. 115615. HOANG PHU VINH Chuyen tien ung ho ma so 4203 ong Ma Dac Sy Giang Tien; Phu Luong; Thai Nguyen

           100,000

09/09/2021

995719. 090921. 115531. IBFT ung ho ms 4217 mog 2con binh an

           100,000

09/09/2021

160282. 090921. 115322. Ma so 4217 - anh Doan Khac Dung

           300,000

09/09/2021

509558. 090921. 114507. Vinh Nam ung ho ms 4217 anh Doan Khac Dung

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350145184. Uh e Phan Duc Sinh ms4214. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

432776. 090921. 113237. Ung ho Ms 4217 Doan Khac Dung FT21252620605984

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350138753. Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung. CT tu 0611001479152 NGUYEN QUYNH LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350139001. Uh aDoan Khac Dung ms4217 . CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

507672. 090921. 113137. Ung ho ms 4217: doan khac dung

           200,000

09/09/2021

428883. 090921. 112918. Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung FT21252486735838

           100,000

09/09/2021

657994. 090921. 112027. 4217 Doan Khac Dung ung ho gd

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350114652. TRAN VAN DUNG chuyen tien. CT tu 0411000954192 TRAN VAN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

417966. 090921. 112005. DO TRUNG KIEN UH MS 4217 DKDUNG VA BE YEN TIEN FT21252812056022

           500,000

09/09/2021

416740. 090921. 111903. Ms 4217 ID98750 FT21252654240394

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350106443. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4217 anh Dung. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350105554. ung ho ms 4217. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350104119. Ma so 4217 Doan Khac Dung ,   Huyen Huong Khe,   Ha Tinh. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

106991. 090921. 111446. SANHSEACO GUI MS 4217 - 090921 - 11: 14: 14 106991

             50,000

09/09/2021

404026. 090921. 110824. Ung ho anh Doan Khac Dung ma so 4217 FT21252903505773

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350080686. Ma so 4217. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

400888. 090921. 110547. Vuong Dinh Huy giup ma so 4201 FT21252716244788

           100,000

09/09/2021

476766. 090921. 110343. UNG HO MS4201

             50,000

09/09/2021

MBVCB. 1350071904. TRUONG THI HA chuyen tien ung ho nguoi co hoan canh kho khan . CT tu 0451001342775 TRUONG THI HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

09/09/2021

473621. 090921. 110119. UNG HO MS4216

             50,000

09/09/2021

IBVCB. 1350063521. Xin ung ho ma so 4217 - Doan Khac Dung . CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

526320. 090921. 105610. Ma so 4217

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350059066. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 4217 anh Dung. CT tu 0491000414013 NGUYEN XUAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            50,000

09/09/2021

463043. 090921. 105212. Tran Huu Thanh ung ho ma so 4217

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350044116. Ung ho ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

IBVCB. 1350034524. Truong Van Sinh dong gop hao tam cho ma so 4213 ( Pham Thi Thuong - tinh Thanh Hoa). CT tu 0301000312772 TRUONG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       10,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1350021550. Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung. CT tu 0031000317107 HOANG THI BINH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

386759. 090921. 104046. ung ho 4217

               5,000

09/09/2021

MBVCB. 1350020856. LE QUANG TRIEU UNG HO MS 4217. CT tu 0071004746413 NGUYEN QUANG TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350014006. Ma so 4199 kien cuong viet nam. CT tu 0491001926355 NGUYEN VAN TOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

380370. 090921. 103723. ung ho 4217

               5,000

09/09/2021

MBVCB. 1349999263. Ung ho ma so 4217. CT tu 0341001906387 LE THI THANH NGA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

516383. 090921. 102927. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; LUU TUAN NGHIA chuyen khoan ung ho MS 4217 anh Doan Khac Dung

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1349975176. Ung ho bo con a Dung. CT tu 0451000375829 PHAM BA DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

09/09/2021

SHGD: 10010653. DD: 210909. BO: DAO NGOC VAN. Remark: Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh - Ha Tinh

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1349966866. Ma so 4217. Anh Doan Khac Dung. CT tu 0071000781879 TRAN LUONG THANH NGHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/09/2021

MBVCB. 1349960516. Ma so 4214. CT tu 0011004191112 VU THI NGOC TRAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

MBVCB. 1349960523. Ung ho a Dung ma so 4217. CT tu 1898668898 NGUYEN MANH LINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

09/09/2021

805177. 090921. 101358. Ung ho ma so 4712 anh Doan Khac Dung

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349923431. chuyen tien giup chi Mong Thi Tran Ms 4216 Thon Loi A,   Phuong Tien,   Dinh Hoa,     Thai Nguyen. CT tu 0011001879473 NGUYEN XUAN PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349919870. Nhung dua tre. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

09/09/2021

319693. 090921. 095758. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung FT21252525551959

         1,000,000

09/09/2021

IBVCB. 1349913274. a. CT tu 1020822182 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

09/09/2021

MBVCB. 1349907615. NGUYEN THI BICH NGOC ung ho ma so 4212. CT tu 0031000161661 NGUYEN THI BICH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

040330. 090921. 095206. Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

           500,000

09/09/2021

279755. 090921. 095016. Nguyen anh tai ung ho ma so 4217 anh doan khac dung

         1,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1349890785. 4217. CT tu 0351000664688 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

080693. 090921. 094708. MA SO 4217: ANH DOAN KHAC DUNG - 090921 - 09: 46: 38 080693

           500,000

09/09/2021

270242. 090921. 094143. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung Dia chi Thon 2 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh

           100,000

09/09/2021

170383. 090921. 093934. ung ho ma so 4217

             20,000

09/09/2021

MBVCB. 1349854662. Ma so 4217,   anh Doan Khac Dung . CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

SHGD: 10010311. DD: 210909. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4217

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1349846404. Urng ho anh Doan Khac Dung,   ma so 4217. CT tu 0011000669890 TRAN HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

09/09/2021

270078. 090921. 092241. Ung ho ma so 4217 anh doan khac dung

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1349832232. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

09/09/2021

IBVCB. 1349828091. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0381000336727 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349826608. Ung ho Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1349825119. ms 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1349825187. ung ho MS 4217. CT tu 0351000902405 NGUYEN THI CAM VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

272277. 090921. 091335. Ung ho Anh Doan Khac Dung,   ma so 4217 FT21252987340022

           500,000

09/09/2021

265962. 090921. 091003. Ung ho ma so 4217 Mong cac con ngoan ngoan khoe manh

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1349804698. Ma so 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0121000947151 LE MINH HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

09/09/2021

IBVCB. 1349802563. TRAN MINH HOANG ung ho ma so 4214 em phan duc sinh. CT tu 0301000301037 TRAN MINH HOANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

261985. 090921. 090302. Ung ho Ms 4216 Mong Thi Tran FT21252239305603

           500,000

09/09/2021

258186. 090921. 085847. Ung ho Ms 4216 chi Mong Thi Tran,     Dinh Hoa,   Thai Nguyen FT21252124007456

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1349783408. Ma so 4216. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

          120,000

09/09/2021

SHGD: 10007278. DD: 210909. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4215 Pham Thi Tuoi

           100,000

09/09/2021

IBVCB. 1349752487. a. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

09/09/2021

163609. 090921. 083802. ung ho 4215

               5,000

09/09/2021

MBVCB. 1349746637. Ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

MBVCB. 1349747451. dong gop hao tamcho Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0611001963263 HA THI MINH THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

SHGD: 10007118. DD: 210909. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Xin gui ms 4216 Mong Thi Tran

           100,000

09/09/2021

SHGD: 10008503. DD: 210909. BO: NGUYEN TOAI NGUYEN. Remark: Ung ho ms 4216 -   Mong Thi Tran

           200,000

09/09/2021

304447. 090921. 082955. ung ho ma so 4216

           100,000

09/09/2021

MBVCB. 1349707734. Ma so 4216 Mong Thi Tran. CT tu 1012552558 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

09/09/2021

221363. 090921. 080635. Ung ho Ma So 4216 Mong Thi Tran   - 0333482302 FT21252652021278

         1,000,000

09/09/2021

058098. 090921. 080526. UNG HO CHI MONG THI TRAN,   MA SO: 4216 - 090921 - 08: 05: 29 058098

           150,000

09/09/2021

MBVCB. 1349699804. PHAM BA PHONG chuyen tien ung ho ma so 4216. CT tu 0901000087367 PHAM BA PHONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

09/09/2021

278243. 090921. 074506. Duc An ung ho MS4212 300k

           300,000

09/09/2021

087864. 090921. 072254. ung ho 4216

               5,000

09/09/2021

244718. 090921. 072144. ma so 4216 chi mong thi tran

           300,000

09/09/2021

086302. 090921. 072015. ung ho 4215

               5,000

09/09/2021

244582. 090921. 072009. ma so 4148 vuong van nam

           300,000

09/09/2021

244520. 090921. 071926. ma so 4207 chi hoang thi hong tham

           300,000

09/09/2021

657903. 090921. 071908. giup do ma so 4216

           500,000

09/09/2021

244465. 090921. 071830. ma so 4215 chi pham thi tuoi

           300,000

09/09/2021

MBVCB. 1349648648. 4216 MONG THI TRAN. CT tu 0071003453442 LE QUOC THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

09/09/2021

194301. 090921. 071240. Ung ho MS 4216 Ms Mong Thi Chan   - Thai Nguyen

         1,000,000

09/09/2021

848098. 090921. 070407. Ma So 4200 benh nhan Xom Chay Than

             50,000

09/09/2021

605514. 090921. 063707. Ma so 4216 - -   Chi Mong Thi Tran

           500,000

09/09/2021

066547. 090921. 063429. ung ho 4216

               5,000

09/09/2021

179686. 090921. 034759. Ms 4199 ID98750 FT21252404257893

         1,000,000

09/09/2021

179493. 090921. 034605. Ms 4203 ID98750 FT21252651054039

           500,000

09/09/2021

179103. 090921. 034210. Ms 4216 ID98750 FT21252868863829

           300,000

09/09/2021

172149. 090921. 021707. Ms4214 FT21252048075600

             50,000

09/09/2021

152542. 090921. 003301. Ung ho ma so 4216,   Mong Thi Tran. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21252770710506

         2,000,000

09/09/2021

139741. 090921. 000035. Gia dinh ong Pham Van Hong ung ho ma so 4216. Mong chau tiep tuc den truong FT21252237482194

             50,000

10/09/2021

843655. 100921. 164612. Ma so 4217 - a Doan Khac Dung -   chua phu ho cha con anh FT21253006130259

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352672846. ung ho 300, 000 moi hoan canh ms 4215, 4216, 4217,   4218. CT tu 0071000966039 PHUNG PHUOC LINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,200,000

10/09/2021

616407. 100921. 140432. Ms 4217 anh Doan Khac Dung FT21253007357199

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352492474. NGUYEN VAN MINH chuyen tien ung ho ms 4217.   Cau mong cho anh va 2 chau som vuot qua nhe. . CT tu 0011004099671 NGUYEN VAN MINH toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

SHGD: 10000371. DD: 210910. BO: DAM THI NGOC LINH. Remark: Ung ho MS 4218 ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021

SHGD: 10001387. DD: 210910. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIU PHONG GUI TANG MA SO 4218

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352350102. UH Ma so 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0301000988999 DAO QUOC CUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

588792. 100921. 003217. moi ms 200k: 4216 4217 4218. ms 4219 400k

         1,000,000

10/09/2021

619732. 100921. 113525. 4216

           163,675

10/09/2021

491213. 100921. 102252. Do Ha Xuyen ( Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi) - UH MS4209 Song A Nenh

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351872570. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/09/2021

ATM FTF. 10800545. 070609. 20210910. 093623. 97043686 V148e34000 0000 006d5013. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451000476889. GD: BT8,   SO 44,     KDT VAN QUAN HANOI VN

           175,000

10/09/2021

241651. 100921. 080631. Ung ho ma so 4218 FT21253541906893

             50,000

10/09/2021

158568. 090921. 233245. Le Thi Hoa ung ho ma so 4217 FT21253374790271

             50,000

10/09/2021

525421. 090921. 232027. ms 4217

           300,000

10/09/2021

626249. 090921. 230702. ma so 4217

            10,000

10/09/2021

618742. 090921. 225541. ma so 4214

             20,000

10/09/2021

MBVCB. 1351462334. Ung ho em Phan Duc Sinh; ma so 4214. CT tu 0031000779648 TRAN THI HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351461822. Ma so 4210 Em Nguyen Thi Kim Anb. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT NHAN AI     - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351458957. Ma so 4208 Chi Vi Thi Huong. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT NHAN AI     - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

938904. 090921. 224518. Kolmakova E. V. giup do cho Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

         2,500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353921228. Uh ms 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0031000268251 DINH XUAN HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1353914328. Uh ms 4217 anh Doan Khac Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

10/09/2021

IBVCB. 1353900435. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong Phu Yen. CT tu 0491001782410 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353899070. Ma so 4218. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

10/09/2021

139578. 100921. 221402. VU THI XOAN chuyen tien cho be Hung va Han phu Yen

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1353886768. 4218: PHAM XUAN THONG. CT tu 0031000890858 HA VINH THINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/09/2021

135630. 100921. 220721. Ung ho ma so 4218

             20,000

10/09/2021

IBVCB. 1353880272. asd. CT tu 0101001227706 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

130587. 100921. 215951. Ung ho hoan canh ma so 4214

             20,000

10/09/2021

227753. 100921. 215622. Ung ho MS4218 Pham Xuan Thong FT21254490845806

           120,000

10/09/2021

842788. 100921. 215520. Ma So 4218: Ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

492956. 100921. 213813. Ung ho Ma so 4218 ONG PHAM XUAN THONG - 100921 - 21: 38: 18 492956

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353831862. 4218 ong pham Xuan Thong. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

250731. 100921. 213009. Ung ho ms 4218 Ong Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353803434. Ung ho Ma so 4218 - Pham Xuan Thong. Gui loi chuc 2 chau Hung/Han binh an. . CT tu 0011001130207 PHAM VAN NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

IBVCB. 1353795774. sdvsdvsdv. CT tu 1021398367 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

IBVCB. 1353791979. sdvsdvsdv. CT tu 1019276643 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

IBVCB. 1353787480. fgnfg. CT tu 1020934206 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

IBVCB. 1353784875. sdvsdv. CT tu 0511000482117 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

IBVCB. 1353779921. sdvsdvsd. CT tu 1020930254 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

IBVCB. 1353771681. ggg. CT tu 1019332449 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

MBVCB. 1353766554. NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho ma so 4218: ng Pham Xuan thong. CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

IBVCB. 1353764162. SDVSDVSD. CT tu 0151000608528 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

10/09/2021

MBVCB. 1353760567. cua it long nhieu. CT tu 0831000023043 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

10/09/2021

171578. 100921. 205842. Dong duc hao gui chut nang luong chua lanh den ms 4218 FT21254530050156

         1,000,000

10/09/2021

168956. 100921. 205621. Ung ho Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21254107663009

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353712649. ma so 4218 ong Pham Xuan thong phu yen. CT tu 9847639634 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

150709. 100921. 203956. Ung ho ma so 4218 - ong Pham Xuan Thong -   tinh Phu Yen FT21254794989300

         5,000,000

10/09/2021

140053. 100921. 203050. Gd Lan En ung ho Ms 4218 FT21253603921279

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353670903. Ma so 4218: ong Pham Xuan Thong. Mong ca nha binh an. CT tu 0511000474866 HONG NHAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

125777. 100921. 201848. Ms 4218 - Ong Pham Xuan Thong FT21253498780892

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353636617. Ung ho MS4218: ong Pham Xuan Thong. CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

122352. 100921. 201552. UH ms4218 ong Pham Xuan Thong FT21253092993202

           100,000

10/09/2021

120826. 100921. 201434. Ms 4218. Ong Pham Xuan Thong FT21253052448500

           200,000

10/09/2021

119962. 100921. 201349. Gd Le Tan Thanh uh MS 4218 ong Pham Xuan Thong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21253620970702

             50,000

10/09/2021

460085. 100921. 201233. Ung ho ma so 4218 Pham xuan Thong

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353609741. MS4218 - ong Pham Xuan Thong. CT tu 0071000626821 HO KHAC DUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

110949. 100921. 200621. Ms 4218 ong Pham Xuan Thong FT21253077905129

           100,000

10/09/2021

014121. 100921. 195434. Ma so 4218 - -   Ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021

098777. 100921. 195632. Ung ho ma so 4218 FT21253010003968

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353581314. Ma so 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0301000337998 NGUYEN THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353572228. ms 4218. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353572188. Ung ho MS 4218. CT tu 1021007972 NGUYEN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

802049. 100921. 194609. ms 4206 chi Truong Thi Le

           200,000

10/09/2021

800023. 100921. 194023. ms 4218 ong Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021

218998. 100921. 192930. ung ho ma so 4218. ong PHAM XUAN THONG

          500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353435723. DUONG CHI SAM chuyen tien ung ho ong Pham Xuan Thong ma so 4218. CT tu 0721005150918 DUONG CHI SAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

786190. 100921. 190113. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353380781. ung ho ma so 4206. CT tu 1021782785 DANG QUANG DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

346528. 100921. 184124. Ms 4218

             90,000

10/09/2021

MBVCB. 1353359021. Ma so 4218. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

IBVCB. 1353325466. Ung ho 2 be Nguyen Dai Hung va Nguyen Bao Han. CT tu 0511003849624 TRAN MINH TAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

771199. 100921. 182036. Giang Son ung ho ms 4212 4213 4215 4216 4217 4218 moi ms 200k

         1,200,000

10/09/2021

770611. 100921. 181846. Giang Son ung ho ms 4205 4206 4207 4209 4210 4211 moi ms 200k

         1,200,000

10/09/2021

769916. 100921. 181643. Giang Son ung ho ms 4199 1trd ms 4208 400k ms 4214 400k

         1,800,000

10/09/2021

MBVCB. 1353294715. 4207 -   chi hoang thi hong tham. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            150,000

10/09/2021

MBVCB. 1353290488. 4209 -   anh song a nenh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353284770. 4210 -   em nguyen thi kim oanh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353282108. 4211 -   chi vo ngoc lan. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

804500. 100921. 180440. Ma so: 4218 ong Pham Xuan Thong; Dia chi: Phu Hoa,     tinh Phu Yen

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353278979. 4212 -   chi nguyen thi xuan hoa. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

133370. 100921. 180303. Ung ho ma 4217

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353270710. 4213 -   pham thi thuong. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353268036. 4214 -   em pham duc sinh. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/09/2021

MBVCB. 1353264199. 4216 -   chi mong thi tran. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353260151. 4215 -   chi pham thi tuoi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

949611. 100921. 175754. MS 4218 ong Pham Xuan Thong,     Phu Yen FT21253592889902

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353256801. 4208 -   chi vi thi huong. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

793497. 100921. 175058. 4216 4217 LUYEN THU ANH TAY HO HN GIUP DO 2 GD

         1,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1353227493. 4219 -   chuong trinh may tinh cho em. . CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353222110. 4218 -   ong pham xuan thong. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353218345. ung ho ma 4217 va 4218 moi ma 100k. CT tu 0351000924454 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353215287. 4217 -   anh doan khac dung. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/09/2021

219341. 100921. 174004. ung ho cac hoan canh kho khan

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353205658. DOAN VAN CHI chuyen tien. CT tu 0111000225567 DOAN VAN CHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

911105. 100921. 173035. Ung ho ma so 4219 FT21253911109540

             50,000

10/09/2021

910384. 100921. 173006. Ung ho ma so 4218 FT21253012229588

             50,000

10/09/2021

909779. 100921. 172942. Ung ho ma so 4217 FT21253662968796

             50,000

10/09/2021

908823. 100921. 172904. Ung ho ma so 4216 FT21253003244063

             50,000

10/09/2021

908236. 100921. 172839. Ung ho ma so 4215 FT21253862232758

             50,000

10/09/2021

907633. 100921. 172815. Ung ho ma so 4214 FT21253157995793

             50,000

10/09/2021

907021. 100921. 172749. Ung ho ma so 4213 FT21253301354480

             50,000

10/09/2021

906482. 100921. 172727. Ung ho ma so 4212 FT21253684002844

             50,000

10/09/2021

905834. 100921. 172659. Ung ho ma so 4211 FT21253019503545

             50,000

10/09/2021

905277. 100921. 172637. Ung ho ma so 4210 FT21253012214908

             50,000

10/09/2021

904658. 100921. 172612. Ung ho ma so 4209 FT21253814085350

             50,000

10/09/2021

904067. 100921. 172546. Ung ho ma so 4208 FT21253575166715

             50,000

10/09/2021

903473. 100921. 172524. Ung ho ma so 4207 FT21253012210381

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1353148029. Chia se cung Ong Pham Xuan Thong ma so 4218 nuoi 2 chau Hung va Han. CT tu 0181000164450 LE NGOC LIEM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353140148. Ung ho CT NHAN AI . CT tu 0011003993858 NGUYEN MINH HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

890352. 100921. 171638. Ung ho ma so 4218 FT21253301309020

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353130968. Ung ho MS4214 Em Phan Duc Sinh. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353125777. Ung ho MS4215 Chi Pham Thi Tuoi. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353121770. Ung ho MS4216 Chi Mong Thi Tran. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353119357. Nhaahn ung ho ms 4218. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          300,000

10/09/2021

MBVCB. 1353116643. Ung ho MS4217 Anh Doan Khac Dung. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353117500. PHAM VAN HA chuyen tien ung ho MS:   4218 Ong PHAM XUAN THONG. CT tu 0541000334738 PHAM VAN HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

880197. 100921. 170957. Ung ho ma so 4217 FT21253802547350

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353109792. Ma so 4218 ong pham xuan thong Phu Yen. CT tu 0951002281986 TRAN TIEN NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

878537. 100921. 170854. Ung ho ma so 4218 FT21253001985990

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353102974. Ung ho MS4218 Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0181000554032 HUYNH THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

914784. 100921. 170517. 0967344309 Ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong an nien hoa an phu hoa phu yen

           100,000

10/09/2021

001331. 100921. 170051. UNG HO MA SO 4218 ONG PHAM XUAN THONG

         1,000,000

10/09/2021

IBVCB. 1353028882. MS 4218. CT tu 0011002228148 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1353016825. Ma so 4218 : Ong pham xuan thong. CT tu 0691000328741 NGUYEN THI THU HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

823380. 100921. 163306. ma so 4218 ong pham xuan thong FT21253280093878

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352986349. Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0541000312843 NGUYEN THI HUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352955802. Ung ho MS4218 hai chau Hung va Han. CT tu 0061001137999 VU HUU HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

492150. 100921. 161909. Ung ho ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

           300,000

10/09/2021

779315. 100921. 161834. Ung ho ma so 4218

           100,000

10/09/2021

798815. 100921. 161733. Ma so 4218, Ong Pham Xuan Thong FT21253830094887

           200,000

10/09/2021

796634. 100921. 161611. Ung ho MS 4218 cua 2 chau mo coi me qua doi vi covid FT21253802347037

             50,000

10/09/2021

790319. 100921. 161203. Gui chi Tran,   Thai Nguyen. Ma so 4216 FT21253702951834

            250,000

10/09/2021

789772. 100921. 161142. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21253910905986

           300,000

10/09/2021

968129. 100921. 160626. Vietcombank; 1017378606; DANG DINH XUYEN chuyen khoan cho quy tu thien bao Dan Tri

           200,000

10/09/2021

SHGD: 10021148. DD: 210910. BO: VU HOANG LAM. Remark: Huong Thao Royal City ung ho ma so 4217

           500,000

10/09/2021

775163. 100921. 160210. Gui anh Dung,   Ha Tinh. Ma so 4217 FT21253186767503

           250,000

10/09/2021

SHGD: 10021038. DD: 210910. BO: VU HOANG LAM. Remark: Huong Thao Royal City ung ho ma so 4218

         1,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1352880396. Ung ho MS4218 PhamXuanThong. CT tu 0161000797481 PHAN THANH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352878660. MS4214 ePDSinh th1 xThDien hVQuang tHaTinh. CT tu 0451001764603 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

763816. 100921. 155442. Gui bac Thong,   Phu Yen. Ma so 4218 FT21253680737771

           250,000

10/09/2021

MBVCB. 1352873071. Hoan canh can ho tro. CT tu 0481000880256 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

759045. 100921. 155132. Ma so 4218 FT21253475945911

           200,000

10/09/2021

705788. 100921. 154715. Ung ho ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

         1,000,000

10/09/2021

621176. 100921. 154612. Ma so 4218 Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352847349. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

10/09/2021

703388. 100921. 154140. Ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong

          100,000

10/09/2021

703233. 100921. 154115. Bui Thi Hien ung ho Ms 4218 Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352822972. DOAN THI NGOC CHAM chuyen tien ung ho ms 4216 : chi Mong Thi Tran. CT tu 1022252311 DOAN THI NGOC CHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/09/2021

730756. 100921. 153246. Ung ho hai be MS4217 FT21253067404082

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352803579. Ms 4211 : 500k,   4212 :   500k,   4215 : 500k,     4218 : 500k . CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

10/09/2021

389888. 100921. 152452. SANHSEACO GUI MS 4218 - 100921 - 15: 24: 02 389888

             50,000

10/09/2021

578886. 100921. 151829. Ung ho MS 4218 Ong Pham Xuan Thong

              50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352762366. Ung ho dan tri - MS4128 - Ong PHAM XUAN THONG. CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352761779. DOAN THI NGOC CHAM chuyen tien ung ho ms 4218. CT tu 1022252311 DOAN THI NGOC CHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

IBVCB. 1352740117. Ung ho ma so 4218. CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352734001. MS 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0541000230226 NGUYEN VAN HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352724435. DOAN THI NGOC CHAM chuyen tien ung ho ms 4217 : Anh Doan Khac Dung. CT tu 1022252311 DOAN THI NGOC CHAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352727081. ms 4218 ong Pham Xuan Thang. CT tu 0281000491058 NGUYEN LE TRI ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

848200. 100921. 150522. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352708774. Ma so 4218. CT tu 0011002917749 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

683572. 100921. 150017. Gui MS 4218 Pham Xuan Thong FT21253529810486

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352700114. Ma so 4218: ong Pham Xuan Thong. CT tu 0441000681023 NGUYEN ANH SON toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

825490. 100921. 145500. Ma so 4218 Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

672914. 100921. 145224. Ma so 4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam FT21253015260140

           200,000

10/09/2021

670839. 100921. 145052. Chia se kho khan cung ms 4218 FT21253940107958

           100,000

10/09/2021

667892. 100921. 144841. Ms 4218 FT21253593313718

           300,000

10/09/2021

154858. 100921. 144650. Ung ho ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352652558. Ma so 4218. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352607682. Le Ba Vinh Lop 8C Lien Bao ung ho CT NHAN AI . CT tu 0361000287237 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

394864. 100921. 142251. UNG HO MA SO 4218

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352600652. Ung ho hoan canh ms 4218. CT tu 0061000265583 MAI ANH TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

       10,000,000

10/09/2021

669281. 100921. 141512. Ung ho ma so 4218

           100,000

10/09/2021

627378. 100921. 141442. Ung ho ma so 4218. Ong Pham Xuan Thong FT21253364350534

           500,000

10/09/2021

028884. 100921. 140135. Hai be Minh +Lam ung ho 2 ban Hung + Han ma so 4218

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352523466. NGUYEN THANH TOAN chuyen tien ung ho ma so: 4218. CT tu 0481000066644 NGUYEN THANH TOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352524151. 1. Ma so 4207: Chi Hoang Thi Hong Tham. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352519140. 1. Ma so 4212: Chi Nguyen Thi Xuan Hoa. . CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352513665. 1. Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352510023. Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0541000255755 NGUYEN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352505229. Tran Thi Hoang Yen giup ms 4218 ong Thong. CT tu 0071000708394 HUYNH TRAN QUOC BUU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

242130. 100921. 133807. Ung ho gia dinh ong Pham Xuan Thong ma so 4218

           500,000

10/09/2021

IBVCB. 1352474408. ung ho Ma so 4218. CT tu 0361000208182 LUONG THI NHI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

676797. 100921. 133433. Nguyen Minh Hue ung ho ma so 4218

          100,000

10/09/2021

367807. 100921. 133305. IBFT MS 4218 Pham xuan thong

           300,000

10/09/2021

762887. 100921. 132802. Chu Tien Thanh 123 Au Co HN ung ho Ma so 4218 Pham Xuan Thong

         1,000,000

10/09/2021

SHGD: 10013901. DD: 210910. BO: HA THI HONG PHU. Remark: Ma so 4217

             50,000

10/09/2021

650335. 100921. 131048. Ung ho hoan canh 4218

           200,000

10/09/2021

648917. 100921. 130504. Ung ho hoan canh 4217

           300,000

10/09/2021

728785. 100921. 125434. MA SO 4218: Ong Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021

597675. 100921. 004559. ma so 4218,   ong pham xuan thong

             50,000

10/09/2021

345335. 100921. 124503. UNG HO MA SO 4218 ( ONG PHAM XUAN THONG) - 100921 - 12: 44: 57 345335

          500,000

10/09/2021

596110. 100921. 004318. ma so 4217,   a doan khac dung

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1352352875. MS 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 1021225949 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

641336. 100921. 123938. MS 4217 Anh Doan Khac Dung

           200,000

10/09/2021

111037. 100921. 123024. Ung ho ong pham xuan thong ma so 4218

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352308323. ung ho ms 4218. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

516073. 100921. 121623. River Nhu - MS 4218 FT21253065067196

           200,000

10/09/2021

895057. 100921. 121608. ms 4218 ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352273999. Ung ho ma 4218. CT tu 0611001903247 NONG VAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

504584. 100921. 120549. Ong Tu Van cuu giup 2 chau ms 4218 FT21253376763324

         5,000,000

10/09/2021

353389. 100921. 120047. ung ho ma so 4218

             10,000

10/09/2021

534713. 100921. 115855. ma so 4210 Nguyen Thi Kim Anh 0968023844

           100,000

10/09/2021

506107. 100921. 114341. ung ho 4218

               5,000

10/09/2021

494582. 100921. 113732. ung ho 4218

               5,000

10/09/2021

MBVCB. 1352188628. 4218 ung ho 2 be mo coi me mat do covid. CT tu 0991000024768 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

482243. 100921. 113115. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

10/09/2021

307808. 100921. 112322. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4218

           100,000

10/09/2021

464517. 100921. 112222. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

10/09/2021

MBVCB. 1352150107. giup 3ms 4217 4218 va 4219. CT tu 0071003783995 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             15,000

10/09/2021

MBVCB. 1352146252. ca nhan. CT tu 0281000631599 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         3,000,000

10/09/2021

450732. 100921. 111619. Ung ho em phan duc sinh ms 4214

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352134792. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho Ms4217.   Anh Doan Khac Dung. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

438496. 100921. 111051. Ung ho ms 4218 FT21253834616988

           300,000

10/09/2021

IBVCB. 1352094783. Xin ung ho ma so: 4218 -   Pham Xuan Thong. CT tu 0531000272729 NGUYEN THI THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

10/09/2021

MBVCB. 1352092000. Ung ho ms 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

413101. 100921. 105053. Bac Thanh phat tam ung ho gd Pham xuan Thong ms 4218 thon an nien xa hoa an phu hoa phu yen FT21253165656486

           200,000

10/09/2021

411739. 100921. 104948. Ung ho ma so 4217,   doan khac dung. Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cuu giup. FT21253146450830

         2,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1352053971. 4217. CT tu 0101001122963 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352038518. VU THI HAI YEN ung ho ms 4218. CT tu 0711000233699 VU THI HAI YEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1352031205. MS 4218 PHAM XUAN THONG. CT tu 0021000562612 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1352017773. Ung ho MS 4218 Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           180,000

10/09/2021

MBVCB. 1351985807. Niem am giup ms 4218; ong Pham Xuan Thong. CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

692290. 100921. 101124. ung ho CT NHAN AI   - ma so 4218

             50,000

10/09/2021

013909. 100921. 101137. Ung ho Ma so 4218

             50,000

10/09/2021

351009. 100921. 100248. Nghiem Minh Khang UH ma so 4218 FT21253661407240

             50,000

10/09/2021

348741. 100921. 100102. Nghiem Minh Khang UH ma so 4217 FT21253554817928

             50,000

10/09/2021

342727. 100921. 095602. Ung ho MS 4214 Duc Sinh FT21253617541983

           100,000

10/09/2021

307591. 100921. 095528. ung ho ma so 4218

          100,000

10/09/2021

282780. 100921. 095421. NGUYEN THE DONG chuyen khoan

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351893343. Ung ho MS 4217 Doan Khac Dung. CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351881378. NGUYEN BA QUY chuyen tien. CT tu 0201000574101 NGUYEN BA QUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

Ref: PALP M10U UCG R ef: PAL PM10UUCG LP VNM10UUCG UNG HO MS 4216 DVC: MS TONG THI THU HA

           100,000

10/09/2021

319571. 100921. 093628. Ung ho MS 4218 FT21253384790485

             50,000

10/09/2021

317647. 100921. 093447. Ung ho MS 4199 Kien Cuong Viet Nam FT21253171882818

           100,000

10/09/2021

683227. 100921. 093342. ung ho ma 4216 - Mong thi Tran

           200,000

10/09/2021

569505. 100921. 092415. Ung ho ma so 4218 Mong Ong Ba co gang nuoi cac con an hoc thanh nguoi

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351830099. NGUYEN VO THU THAO chuyen tien Ung Ho Ma So:   4218 Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0431000204997 NGUYEN VO THU THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

10/09/2021

144480. 100921. 091823. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong Dia chi Thon An Nien xa Hoa An huyen Phu Hoa tinh Phu Yen

           100,000

10/09/2021

314135. 100921. 091853. Nguyen Dinh Cong giup MS 4218

           300,000

10/09/2021

MBVCB. 1351802827. MS 4217 Doan khac Dung. CT tu 0341006836601 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351798891. Ung ho Ma so 4219: Chuong trinh May Tinh Cho Em. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1351796287. Ung ho Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

10/09/2021

563116. 100921. 090429. Phan Huynh Tan Thinh giup Ms 4209 Song A Nenh va 4213 Pham Thi Thuong

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351782659. ms 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

281748. 100921. 090010. Ung ho ms 4217 - Doan Khac Dung FT21253055807975

           200,000

10/09/2021

276603. 100921. 085440. Ung ho ms 4218 - Pham Xuan Thong FT21253497709198

           300,000

10/09/2021

025006. 100921. 085117. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021

IBVCB. 1351756901. UNG HO MA SO 4218 ONG THONG. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

10/09/2021

MBVCB. 1351754672. UH chau Dai Hung va Bao Han MS 4218 Ong Pham Xuan Thong . CT tu 0361000258668 TRAN THI PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

10/09/2021

SHGD: 10006306. DD: 210910. BO: VU THI THUONG. Remark: Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           150,000

10/09/2021

283009. 100921. 083936. Ung Ho Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           300,000

10/09/2021

149891. 100921. 083746. Uh ms 4128 Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351730241. PHAM HUU HUY ung ho ma 4218 van thong . CT tu 1519909999 PHAM HUU HUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351727186. Ck ung ho ong Thong; MS: 4218. CT tu 0021001453722 TRAN THI HUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

554012. 100921. 083200. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

SHGD: 10006690. DD: 210910. BO: BUI TRIEU XA. Remark: 4213 100k,     4214 200k,   4215 100k,   4216 100k,   4217 100k,   4218 100k.

           700,000

10/09/2021

SHGD: 10006838. DD: 210910. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4218

           100,000

10/09/2021

SHGD: 10006781. DD: 210910. BO: NGUYEN NGOC BINH. Remark: Ung ho Ms 4219

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351700112. Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 1016371339 NGO DANG KHOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351697775. VU THI MAI ung ho ma so 4218 ong pham xuan thong. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351696211. TRAN LE MY chuyen tien ung ho ms 4218. CT tu 0011002856348 TRAN LE MY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351691124. Me. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

10/09/2021

SHGD: 10004101. DD: 210910. BO: TRAN HONG HOA. Remark: Ms Hoa 0913312268 ung ho MS4217 Doan Khac Dung,   be Yen,   be Tien

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351678380. PHAM THI NHU NGOC Ung Ho 2 chau ong Pham Xuan thong Phu yen . CT tu 0081001148686 PHAM THI NHU NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351662533. TUONG THI LY chuyen tien ung no ma so 4218,     chau Hung va Han,   mong cac chau khoe,   hoc tap tot. CT tu 0561003772477 TUONG THI LY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

IBVCB. 1351655612. 4192 den 4219 moi hoan canh 100k thanks. CT tu 0301000306268 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         2,800,000

10/09/2021

065679. 100921. 074854. Vinh Nam ung ho ms 4218 ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351654735. UH 3 chau nho mat cha me o Hue Ma so 4212. CT tu 0361000258358 DO THI MINH NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351655019. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4218. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

10/09/2021

MBVCB. 1351645531. MA SO 4218 ONG PHAM XUAN THONG. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

10/09/2021

MBVCB. 1351637882. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

10/09/2021

MBVCB. 1351635714. 4218. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351632339. 4217. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           400,000

10/09/2021

072240. 100921. 072602. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

10/09/2021

MBVCB. 1351628232. ung ho Ma so 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 1014352576 NGUYEN MANH CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

053648. 100921. 072316. Ung ho ms4218

           500,000

10/09/2021

065324. 100921. 071518. ung ho 4218

               5,000

10/09/2021

213320. 100921. 064456. Gui chau nguyen dai hung va nguyen bao han FT21253278003527

           200,000

10/09/2021

539376. 100921. 063447. Ung ho MS 4218 Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021

045581. 100921. 062949. ung ho 4218

               5,000

10/09/2021

045032. 100921. 062821. ung ho 4219 may tinh cho em

               5,000

10/09/2021

289327. 100921. 062526. MA SO 4218 - 100921 - 06: 24: 56 289327

           100,000

10/09/2021

016912. 100921. 014226. 4217

             50,000

10/09/2021

IBVCB. 1351523681. Ung ho ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351521672. Ung ho ma so 4217: Anh Doan Khac Dung,   DT: 0963389807,   dia chi Thon 2,   xa Huong Lam,   huyen Huong Khe,   Ha Tinh. . CT tu 0491001863842 TRINH QUANG HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1353996842. Ung ho ms 4203. CT tu 0071000939355 NGUYEN VAN CUONG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

277795. 100921. 231248. Ung ho MS 4218 ong Pham Xuan Thong FT21254690808790

           100,000

11/09/2021

022864. 100921. 224944. Ung ho ma so 4218

             50,000

11/09/2021

031503. 110921. 165133. Ung ho MS 4213 MS 4214 MS 4215

           900,000

11/09/2021

031038. 110921. 165011. Ung ho MS 4210 MS 4211 MS 4212

           900,000

11/09/2021

030538. 110921. 164847. Ung ho MS 4207 MS 4208 MS 4209

           900,000

11/09/2021

695500. 110921. 163614. Tam long nhan ai - ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

           300,000

11/09/2021

692399. 110921. 163251. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong thon An Nien xa Hoa An Phu Hoa Phu Yen

           300,000

11/09/2021

689157. 110921. 162926. Ma so 4217 Doan Khac Dung thon 2 xa Huong Lam Huong Khe Ha Tinh

           300,000

11/09/2021

855339. 110921. 161149. Ung ho ct Kien cuong Viet Nam FT21254067041153

         1,000,000

11/09/2021

MBVCB. 1354907857. Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung thon 2 Huong Lam,   Huong Khe,   Ha Tinh. CT tu 0011000827623 VU THI DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354765734. UNG HO MS 4220 DAO THI THANH TU. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354764141. UNG HO BAO DAN TRI MS 4218 ONG PHAM XUAN THONG. CT tu 0701000408023 LE QUOC HOANG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

274209. 110921. 110030. LE VAN THIET gui ma so 4203 4207 4213 4217 moi ma 300k

         1,200,000

11/09/2021

367466. 110921. 102025. Ung ho ms 4218

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354359657. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4220 em dao thi thanh tu. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

11/09/2021

MBVCB. 1354323685. Ung ho ms 4217 - 4218 - 4219 - 4220 moi ms 50k cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

028822. 110921. 051128. mr z giup ma so 4217

           100,000

11/09/2021

433350. 110921. 000327. ung ho ma so 4217

           100,000

11/09/2021

433325. 100921. 235647. ung ho ma so 4218

           100,000

11/09/2021

124365. 100921. 234807. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           200,000

11/09/2021

858871. 100921. 234205. Ung ho ma so 4218

           500,000

11/09/2021

271256. 100921. 225935. Le Thi Hoa ung ho ma so 4218 FT21254904701521

             50,000

11/09/2021

MBVCB. 1353949880. Dang Van Nhat xin uh ma so: 4218 ong Pham Xuan Thong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

268030. 100921. 225348. ma so 4217 Doan Khac Dung FT21254625934903

           500,000

11/09/2021

743298. 100921. 224801. ma so 4217 a Doan Khac Dung

           100,000

11/09/2021

263902. 100921. 224639. Nho dantri gui den ma so 4218 FT21254581915575

           100,000

11/09/2021

851887. 100921. 224446. ma so 4218 ong pham xuan thong

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1353932233. Ma so 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0491000030320 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

734886. 100921. 223745. ung ho 4218

               5,000

11/09/2021

016057. 110921. 222154. GIUP DO CHAU NGUYEN DAI HUNG VA NGUYEN BAO HAN O PHU YEN CO ME MAT VI COVID

         1,000,000

11/09/2021

IBVCB. 1355938154. Ma so 4203 bao dan tri ngay 23 8 21. CT tu 0021000364988 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

622553. 110921. 220118. MA 4218 ONG PHAM XUAN THONG - 110921 - 22: 01: 11 622553

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1355916299. ung ho ma so 4218. CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355912026. Ma so 4220. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

11/09/2021

967888. 110921. 215512. 4220 Chuc em Tu hoan thanh duoc DH

           200,000

11/09/2021

877824. 110921. 215335. Lyidth ung ho MS 4217 anh Doan Khac Dung

           500,000

11/09/2021

MBVCB. 1355904370. Uh ms 4219 chuong trinh may tinh cho em.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

11/09/2021

927985. 110921. 214413. IBFT ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

           300,000

11/09/2021

212570. 110921. 214217. Ms 4214 Phan Duc Sinh FT21254194025878

           100,000

11/09/2021

210083. 110921. 213904. Ms 4217 Doan Khac Dung FT21254186131412

           100,000

11/09/2021

957469. 110921. 213845. 4218 Chuc ong Thong va 2 chau vuot qua song gio

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1355871574. Ma so 4218. CT tu 0691002956239 NGUYEN VAN THIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355823525. Ms 4220 Dao thi thanh Tu. CT tu 0021000709986 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

610617. 110921. 210137. UNG HO 2 HOAN CANH MS 4217,   4218. MOI HOAN CANH 300. 000 - 110921 - 21: 01: 35 610617

           600,000

11/09/2021

397711. 110921. 204343. Ung ho ma so 4218 Pham Xuan Thong

         1,000,000

11/09/2021

380602. 110921. 203307. ung ho ma so 4217 anh Doan Ngoc Dung

           300,000

11/09/2021

098095. 110921. 203007. hai anh em Hung va Han chuc 2 con binh an may man

             43,000

11/09/2021

MBVCB. 1355747338. ms 4218,   ung ho ong Pham Xuan Thong. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

362766. 110921. 202229. ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           500,000

11/09/2021

136488. 110921. 202035. 4218 ong pham xuan thong FT21254692560793

           500,000

11/09/2021

MBVCB. 1355701017. Ma so 4217: Doan Khac Dung. CT tu 0491000410484 NGUYEN TRUNG QUYEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/09/2021

IBVCB. 1355661989. Ma so 4201 Ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

11/09/2021

IBVCB. 1355653585. Ma so 4200 Benh nhan xom chay than. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

11/09/2021

IBVCB. 1355645421. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0451000238661 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

         1,500,000

11/09/2021

081976. 110921. 193344. 4131 Nguyen Thi Hong

           100,000

11/09/2021

078927. 110921. 192313. 4217 Doan Khac Dung

           100,000

11/09/2021

994676. 110921. 180645. Quy khung Long giup do 4218 cam on Dan tri FT21254309043790

           130,000

11/09/2021

089732. 110921. 174416. NGUYEN XUAN PHUC Ung ho Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

             50,000

11/09/2021

MBVCB. 1355328258. Ung ho Ms 4220 - Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0451001910607 DANG VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

718226. 110921. 165856. Van Huong chuyen tien ung ho 4218   - Pham Xuan Thong

           500,000

11/09/2021

MBVCB. 1355258579. NGO QUOC HUNG chuyen tien co gang em nhe dao thanh tu. CT tu 0901000075500 NGO QUOC HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355219543. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4218   ( ong Pham Xuan Thong). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

11/09/2021

871650. 110921. 162459. Chau Nguyen Duc Quy ung ho chu Pham Xuan Thong,   thon An Nien,   Hoa An,     Phu Hoa,   Phu Yen FT21254062120544

           300,000

11/09/2021

922678. 110921. 162240. Vinh Nam ung ho ms 4220 Dao Thi Thanh Tu

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355198874. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4220. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/09/2021

160560. 110921. 161110. Giup do ma so 4218

           100,000

11/09/2021

588329. 110921. 160319. LAI DUY DUC chuyen khoan ung ho ms 4218

           300,000

11/09/2021

MBVCB. 1355134227. ung ho 2 chau ong pham xuan thong ms 4218. CT tu 0771000591594 HO ANH PHUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/09/2021

827756. 110921. 154819. MS 4220 DAO THI THANH TU FT21254870430206

           100,000

11/09/2021

825550. 110921. 154623. MS 4218 PHAM XUAN THONG FT21254919776080

             50,000

11/09/2021

824258. 110921. 154517. MS 4217 DOAN KHAC DUNG FT21254094355404

             50,000

11/09/2021

MBVCB. 1355064330. ung ho ma so 4219,   may tinh cho em. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/09/2021

MBVCB. 1355060213. ung ho ma so 4220. Dao Thi Cam Tu. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1355050589. MS 4200. CT tu 0081001151359 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/09/2021

785163. 110921. 150931. Ung ho ms 4217 a Doan Khac Dung FT21254795767363

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1355048475. Ung ho ma so 4218. Pham Xuan Thong. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1355045184. MS 4202 4203 4204 4206 4207 Moi MS 100n. CT tu 0081001151359 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/09/2021

MBVCB. 1355041669. VU THI MAI chuyen tien ma so 4219 may tinh cho e. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

779281. 110921. 150350. MS 4218 FT21254801905244

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355035786. Ung ho ma so 4217. Doan khac Dung. CT tu 0381000337571 PHAM PHU TRUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

993537. 110921. 144940. Phan Huynh Tan Thinh giup Ms 4208 Vi Thi Huong va 4210 Nguyen Thi Kim Anh

           600,000

11/09/2021

764639. 110921. 144851. Chia se kho khan cung ms 4220 FT21254281934943

           100,000

11/09/2021

759542. 110921. 144332. Hai chau Tung - Chi o Thanh Cong Ba Dinh Ha Noi ung ho ma so 4218 Pham Xuan Thong thon An Nien xa Hoa An Huyen Phu Hoa tinh Phu Yen FT21254093545483

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354996556. ma so 4217. CT tu 0021000391063 NGUYEN DAO MINH QUANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354987752. ung ho chau Hung Han do me mat vi covid. CT tu 0451000407631 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354941959. ma so 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0181003595406 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

          300,000

11/09/2021

MBVCB. 1354850234. Giup do gia dinh bac Pham Xuan Thong ( 4218). CT tu 0501000122505 NGUYEN HUNG CUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/09/2021

IBVCB. 1354841104. Ms 4218 ong pham xuan thong. CT tu 0031000177940 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

11/09/2021

895188. 110921. 130215. ung ho anh Doan Khac Dung ma so 4217

           200,000

11/09/2021

594864. 110921. 124827. ung ho 4218

               5,000

11/09/2021

853250. 110921. 121735. ung ho ong Pham Xuan Thong 4218

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354703158. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4220: Dao Thi Thanh Tu. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

11/09/2021

MBVCB. 1354697852. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4220: Dao Thi Thanh Tu.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

11/09/2021

616030. 110921. 115223. ung ho ma so 4217 Doan khac Dung

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1354683303. Ung ho ma so 4212 Nguyen thi Xuan Hoa. CT tu 1022150875 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354666529. ung ho ma so 4217 anh dung. CT tu 0271001070723 DO TRUONG SANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354655795. Ung ho MS 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0181000551676 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           180,000

11/09/2021

MBVCB. 1354631419. NGUYEN THI NGOC HUONG chuyen tien giup do MS : 4218. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            300,000

11/09/2021

299571. 110921. 112633. nhaahn ung ho ms 4217

           300,000

11/09/2021

558696. 110921. 110927. Hoa LLQ HN ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21254544758061

           300,000

11/09/2021

IBVCB. 1354593620. TRAN THI VAN ung ho 250 tre em TP. HCM mo coi cha me,   do dich Covid - 19. . CT tu 0251001944430 TRAN THI VAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

11/09/2021

554172. 110921. 110536. Ung ho FT21254184075860

           100,000

11/09/2021

554141. 110921. 110534. Ung ho MS 4218 Ong Pham Xuan Thong FT21254553990207

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354529399. MS 4208 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

11/09/2021

IBVCB. 1354522186. UNG HO MA SO 4220 EM TU. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

11/09/2021

MBVCB. 1354521077. MS 4218 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354505548. MS 4220 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

921353. 110921. 102845. Hoan canh 4216 4217 4218 4220 moi HC 200k

           800,000

11/09/2021

371657. 110921. 102443. Ung ho ma so 4203. mot chut tam long. mong gd manh khoe

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354485759. Tre em. CT tu 0251002367543 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354479559. Giac mo. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

11/09/2021

IBVCB. 1354454416. Vu Hoang Nam ho tro ma 4218. CT tu 0011000060571 HOANG THI PHUONG HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

11/09/2021

MBVCB. 1354453540. 4217 Doan Khac Dung. CT tu 1020364356 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354441868. TRAN TRUNG KIEN ung ho ma so 4218: ong Pham Xuan Thong. CT tu 0041000369738 TRAN TRUNG KIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

11/09/2021

292426. 110921. 095558. ung ho 4220

               5,000

11/09/2021

289837. 110921. 095439. ung ho ma so 4220

             10,000

11/09/2021

MBVCB. 1354418529. Ung ho Ma so 4220: Em Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

11/09/2021

MBVCB. 1354417615. ms 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354409085. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0011004066318 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

            500,000

11/09/2021

907861. 110921. 094752. Ung ho ma so 4220 E Dao Thanh Tu chuc em som duoc di hoc va thuc hien uoc mo cua minh

           300,000

11/09/2021

906987. 110921. 094513. Ung ho ma so 4200 Xom chay than Mong cac co cac bac som khoe lai

           300,000

11/09/2021

442232. 110921. 092628. Ung ho Ma So 4217 FT21254435190924

           500,000

11/09/2021

252901. 110921. 091715. Quyen Hasdorf ung ho Nguyen Thi Huoi ms 4204

           300,000

11/09/2021

252830. 110921. 091345. Quyen Hasdorf ung ho benh nhan xom chay than ms 4200

           300,000

11/09/2021

MBVCB. 1354320042. MS4217 mong cac con luon manh khoe. CT tu 0021000317714 TIEN THI XUAN AI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354281383. ung ho ms 4220. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

114504. 110921. 084436. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu Dia chi Thon 6 xa Tang Thanh huyen Yen Thanh tinh Nghe An

           100,000

11/09/2021

080582. 110921. 083721. ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           300,000

11/09/2021

MBVCB. 1354257763. Ma so 4220. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354228348. 4220: Dao Thi Thanh Tu . CT tu 0531002545682 LE THE VUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

819277. 110921. 080132. ms 4218 pham xuan thong 09356515501 an nien hoa an phu hoa phu yen

           150,000

11/09/2021

IBVCB. 1354172215. Ma so 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa DT 0798 252 836. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

IBVCB. 1354165587. Ma So 4218 Pham Xuan Thong DT 0935 651 551. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

359251. 110921. 072400. Ung ho ma so 4218 FT21254971327654

           200,000

11/09/2021

IBVCB. 1354147401. fd. CT tu 1020595610 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

              1,000

11/09/2021

263974. 110921. 064254. TRAN QUANG DUNG Chuyen tien ung ho

             40,000

11/09/2021

343954. 110921. 061742. Ung ho 4212 FT21254100076074

           600,000

11/09/2021

854999. 110921. 061544. ung ho em Phan Duc Sinh - Ma so 4214

           300,000

11/09/2021

343074. 110921. 061130. Ung ho 4218 FT21254350916800

           500,000

11/09/2021

868846. 110921. 042118. ung ho ong Pham Xuan Thong ma so 4218

           200,000

11/09/2021

867341. 110921. 025056. Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

           500,000

11/09/2021

867241. 110921. 024337. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           500,000

11/09/2021

864303. 110921. 010008. ms 4216 Mong Thi Tran

           100,000

11/09/2021

864229. 110921. 005744. ms 4218 Pham Xuan Thong

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1354013110. 4216. CT tu 0251002025014 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1354011321. 4204. CT tu 0251002025014 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1354008261. 4217. CT tu 0251002025014 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

11/09/2021

433411. 110921. 002025. ung ho ma so 4212

           100,000

11/09/2021

433400. 110921. 001629. ung ho ma so 4201

           100,000

11/09/2021

IBVCB. 1354005302. 4218. CT tu 0251002025014 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

11/09/2021

433374. 110921. 000921. ung ho ma so 4216

         100,000

11/09/2021

MBVCB. 1354000126. ms 4218. CT tu 0021000964582 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

140066. 120921. 204732. Ung ho ma so 4217 gia dinh anh Doan Khac Dung

           200,000

12/09/2021

391299. 120921. 172652. Ung ho chi Trung Thi Tuyet. Ma so 4221

           500,000

12/09/2021

768409. 120921. 161746. MA SO 4201 ONG NGUYEN DANG LUAN - 120921 - 16: 17: 41 768409

         2,000,000

12/09/2021

767539. 120921. 161410. MA SO 4218 PHAM XUAN THONG - 120921 - 16: 14: 09 767539

         2,000,000

12/09/2021

766852. 120921. 161121. MA SO 4221 CHI TRUNG THI TUYET - 120921 - 16: 11: 17 766852

         2,000,000

12/09/2021

740954. 120921. 141706. VU KHANH CHI GUI MA SO 4217, A DUNG,   HA TINH - 120921 - 14: 17: 13 740954

           100,000

12/09/2021

834262. 120921. 115221. moi ms 200k: 4220 4221

           400,000

12/09/2021

MBVCB. 1356447093. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4221 chi trung thu tuyet. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

12/09/2021

001441. 120921. 085911. Ung ho ma so 4218 hai chau be mo coi

           300,000

12/09/2021

102207. 120921. 085352. Do Van Phai chuyen tien ung ho MS 4221

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356013980. Ma so 4218: ong Pham Xuan Thong. CT tu 0341000638375 NGO BA NHAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

274800. 110921. 233216. Tang chau Dao Thi Thanh Tu MS4220 FT21254205483703

           500,000

12/09/2021

563330. 110921. 232309. ma so 4217

             10,000

12/09/2021

568629. 110921. 231843. ck. den quy voi ma so 4217. ah doan khac dung

           140,000

12/09/2021

MBVCB. 1355996293. NGUYEN THI DUNG chuyen tien ho tro 2 be mat me,   ma so 4218 ong pham xuan thong. CT tu 0531002501042 NGUYEN THI DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/09/2021

005555. 110921. 231657. Do thu trang gui ung ho ma so 4218

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1355995155. Ma so 4211 Chi Vo Ngoc Lan. CT tu 0021001848937 toi 1017378606 CT NHAN AI     - Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1355988811. Ung ho ms 4218 ong pham xuan thong. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

12/09/2021

MBVCB. 1355987096. Ung ho ms 4217 doan khac dung. CT tu 0341000615542 PHAM MINH THANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

628717. 110921. 224906. UH MS 4203 - 110921 - 22: 49: 13 628717

            200,000

12/09/2021

628296. 110921. 224450. UH MS4217 - 110921 - 22: 44: 48 628296

           300,000

12/09/2021

628055. 110921. 224234. UH MS 4218 CHAU HUNG - 110921 - 22: 42: 32 628055

           300,000

12/09/2021

MBVCB. 1357698981. ung ho gd ba: Trung Thi Tuyet,   ma so:   4221. CT tu 0451000444637 NGUYEN THI ANH DAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357659629. ung ho cac ma so: tu 4207. . den 4221. moi hc 200k. . CT tu 0021000414267 KIEU DUY CHINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         3,000,000

12/09/2021

801176. 120921. 213938. Ung ho truong hop ma so 4212,   Nguyen Thi Xuan Hoa FT21256680109461

           450,000

12/09/2021

862148. 120921. 213703. Ung ho ma so 4218 ,   ong Pham XuanThong FT21256445712790

           500,000

12/09/2021

891211. 120921. 213426. Ung ho truong hop ma so 4212,   Nguyen Thi Xuan Hoa FT21256214113082

             50,000

12/09/2021

IBVCB. 1357638282. Ung ho em Phan Duc Sinh,   ma 4214. CT tu 0451000250389 NGUYEN THI THANH HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1357634002. 4221 Trung Thi Tuyet. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357615367. Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

038007. 120921. 204412. Ung ho quy tu thien bao Dan tri FT21256073816915

         5,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1357548717. Ung ho ms 4218 ong Pham Xuan Thong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0301000354731 TRIEU THI CAM LE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

12/09/2021

312121. 120921. 203356. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4221

           100,000

12/09/2021

312109. 120921. 203137. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS4220

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357542135. ung ho ma so 4221 chi TRUNG THI TUYET. CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          500,000

12/09/2021

023606. 120921. 202840. Ung ho ma so 4221 FT21256213973565

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357531828. Giup do Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0181002349647 DOAN HUU PHUC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357496193. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 4221: chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

12/09/2021

974057. 120921. 193741. Ms 4221 c Trung Thi Tuyet FT21256705400897

           100,000

12/09/2021

134614. 120921. 193533. Chuyen tien tu ViettelPay

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357427066. UNG HO MA SO 4221. CT tu 0161001671519 NGUYEN VAN TUAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

965715. 120921. 192905. Ung ho MA SO 4221 chi Trung Thi Tuyet FT21256690670786

           500,000

12/09/2021

952047. 120921. 191441. Ung ho MS 4216 - Chi Mong Thi Tran FT21256070660840

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357395834. Ung ho ma so 4221 chi Tring Thi Tuyet. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

947092. 120921. 190939. Ung ho MS 4221 Trung Thi Tuyet FT21256113048012

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357387016. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong. CT tu 0181002268994 HUYNH LE KIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

934650. 120921. 185732. Ung ho MS 4218 - Pham Xuan Thong FT21256648054672

            200,000

12/09/2021

310229. 120921. 184913. Chuyen tien ung ho ma so 4218

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1357330716. ms 4221. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357324748. Ung ho ms 4214 4215 4216 4217 4218 4220 4221. CT tu 0041000630543 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         1,400,000

12/09/2021

910431. 120921. 183450. 4214 - chuc ban va me som vuot qua kho khan FT21256584154060

            200,000

12/09/2021

IBVCB. 1357288806. Vu Tran Dai ung ho Ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0011001464282 VU TRAN DAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

300555. 120921. 181247. MS4221

             50,000

12/09/2021

127334. 120921. 181103. UNG HO ANH HA CHI QUYEN

           200,000

12/09/2021

886063. 120921. 180748. Chia se kho khan cung ms 4221 FT21256303073401

           100,000

12/09/2021

883424. 120921. 180509. Ms 4218,   ong pham xuan thong FT21256018278075

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357270436. Ma 4182 Nguyen Thi Huong. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357266986. Ma 4184 Pham Thi Thuy. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357262905. Ma 4187 Nguyen Thi Hoi. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357257424. Ma 4191 Tran Thi Hoa. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

872148. 120921. 175348. NMV ung ho MS 4218,   ong Pham Xuan Thong,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21256070359168

          500,000

12/09/2021

MBVCB. 1357250352. Ma 4193 Tran Cong Nha. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

868873. 120921. 175038. NMV ung ho MS 4221,   chi Trung Thi Tuyet,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21256717054598

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1357241753. Ma 4195 Dao Thi Hue. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357235691. Ma 4196 Nguyen Van Tan. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357231330. Ma 4198 Nguyen Thi Hieu. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357227489. Ma 4202 Vo Trung Hung. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357222463. Ma 4205 Hoang Thi Thuyet. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357210126. Ung ho chi Trung Thi Tuyet - ma so 4221. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357196131. Ma 4207 Hoang Thi Hong Tham. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357190417. Ung ho MS 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0351000893083 VU VAN HOA toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

            200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357188305. Ma 4208 Vi Thi Huong. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357187572. ung ho Ms 4215: pham thi tuoi. CT tu 0301000336504 NGUYEN THI NHUE toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

IBVCB. 1357176205. Ung ho Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0011004023595 LE VAN CONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357172089. Ma 4204 Nguyen Thi Huoi. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357160609. NGUYEN HONG TRANG chuyen tien ung ho Ms 4203.   Ong Ma Dac Sy. CT tu 0021000240358 NGUYEN HONG TRANG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357159312. Ma 4203 Ma Dac Sy. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357147881. Nguoi gap kho khan. CT tu 0611001956428 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

809278. 120921. 165519. Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh Vu Quang Ha Tinh FT21256002670301

           200,000

12/09/2021

793351. 120921. 164054. Gd Le Tan Thanh uh MS 4221 chi Trung Thu Tuyet. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21256956667054

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357092297. DAO VIET ANH chuyen tien ung ho Ma so 4221   ( chi Trung Thi Tuyet). CT tu 0011000500060 DAO VIET ANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1357087983. Moi hoan canh 500000 Ma so 4216 4215 4214 4213. CT tu 0071004194260 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1357079980. Ma 4214 Phan Duc Sinh. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357076856. Moi hoan canh 500000 Ma so 4221 4220 4218 4217. CT tu 0071004194260 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

12/09/2021

195043. 120921. 161246. UNG HO MS 4216 Chi MONG THI TRAN

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1357027996. em xin gui chut tam long de ung ho CT NHAN AI . CT tu 0431000248493 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

          100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356993236. Ung ho ma so: 4220. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356990693. Chut tam long goi Trung Thi Tuyet   thon Na Lam TT Na Phac     Huyen Ngan Son   Bac Kan. CT tu 0721000650125 PHAM HUNG ANH HUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

730739. 120921. 154156. Ung ho Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet FT21256530970052

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1356988338. Ung ho ma so: 4214. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/09/2021

253868. 120921. 152758. Ung ho MS 4221 Trung Thi Tuyet thon Na Lam Bac Kan

           500,000

12/09/2021

715100. 120921. 152545. Uh ms 4215 gd c Tuoi FT21256002333564

           300,000

12/09/2021

MBVCB. 1356903682. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MS 4221 + NGUYET THU chuyen tien. CT tu 1012530311 PHAN LY NGUYET THU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             10,000

12/09/2021

681222. 120921. 144736. Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet FT21256112173699

           300,000

12/09/2021

582725. 120921. 144718. Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet

           100,999

12/09/2021

417236. 120921. 142116. DINH TUAN LONG gui ma so 4217 Doan Khac Dung

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1356848987. Be Khoi Nguyen+Minh Trung Q7 ung ho MS 4212,     4214,   4215,   4217,     4218 : 100k/TH. CT tu 0071004381404 PHUNG THANH THUY toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1356805262. ms 4221 uh chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0041000138633 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/09/2021

IBVCB. 1356786763. UNG HO MA SO 4221 CHI TUYET. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             10,000

12/09/2021

544321. 120921. 130944. PHAN THI BANG chuyen khoanMa so 4221 Chi Trung Thi Tuyet mot chut nho mong em bot kho khan

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356661469. 4221 chi Trung thi Tuyet. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           500,000

12/09/2021

MBVCB. 1356650659. Ung ho ma so 4218. CT tu 0011004100778 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356647664. Ung ho ma so 4217. CT tu 0011004100778 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356636720. Gi dinh Hung Thanh Trung Hoa Cau Ha Noi Ck ung ho ma so MS4215x100k; MS4217x100k; MS4218x100k). CT tu 0611001535544 DAO THI KIM THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

12/09/2021

534833. 120921. 114417. Ung ho ms 4212 FT21256801410640

           200,000

12/09/2021

218132. 120921. 111940. Giup ma so 4221

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356549622. Ung ho: 4221 ( 200k), 4218 ( 200k), 4217 ( 300k),   4214 ( 300k). CT tu 0071000710031 NGUYEN THI THU HIEN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1356549225. Ung ho Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0011000652272 TRAN HOAI NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

12/09/2021

479533. 120921. 104845. Ms4217 - Doan Khac Dung FT21256001408910

             50,000

12/09/2021

478546. 120921. 104756. Ms4212 - nguyen thi xuan hoa FT21256263836484

             50,000

12/09/2021

476662. 120921. 104612. Ms4218 - pham xuan thong FT21256463511613

             50,000

12/09/2021

IBVCB. 1356492335. Ung ho ma so 4206: chi Truong Thi Le. CT tu 0781000449052 DINH TIEN DAT toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

475721. 120921. 104519. Ms4221 - trung thi tuyet FT21256905908733

             50,000

12/09/2021

793144. 120921. 103447. MS 4221

           300,000

12/09/2021

688040. 120921. 103027. SANHSEACO GUI MS 4221 - 120921 - 10: 30: 26 688040

             50,000

12/09/2021

687810. 120921. 102941. SANHSEACO GUI MS 4220 - 120921 - 10: 29: 39 687810

             50,000

12/09/2021

142542. 120921. 102903. Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet. Tu Phuc Nho

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356450722. NGUYEN QUOC VIET ung ho MS 4221. CT tu 0451000273650 NGUYEN QUOC VIET toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1356451356. VU THI MAI ung ho ma so 4221 chi tuyet. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

885340. 120921. 095809. UNG HO MA SO 4221 TRUNG THI TUYET

           200,000

12/09/2021

406920. 120921. 093637. Ung ho ms 4221 - Trung Thi Tuyet FT21256100065615

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356345809. ms 4221 chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0451001286228 NGUYEN MINH VU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

781875. 120921. 092754. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam; 1017378606; Em Nhung Phu Xuyen ung ho gd chi Trung Thi Tuyet o Bac Kan

           200,000

12/09/2021

167610. 120921. 092505. Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet Mong chi co gang vuot len so phan

           300,000

12/09/2021

493448. 120921. 091938. Ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

           500,000

12/09/2021

IBVCB. 1356316684. ma so 4221. CT tu 0741000658165 QUACH TRUNG DUNG toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

IBVCB. 1356310575. a. CT tu 1020568157 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

231312. 120921. 091330. Ho Nha Phuong Dung chuyen tien cho ma so 4221 chi TRUNG THI TUYET

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356305302. a. CT tu 1020568140 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356299911. a. CT tu 1020737604 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356296820. a. CT tu 0101001227706 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356292939. a. CT tu 1019973533 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356287567. a. CT tu 1022355818 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356280141. a. CT tu 1019973280 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356261159. a. CT tu 1021038591 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

158847. 120921. 084339. Ma so 4218 Dia chi Pham Xuan Thang Thon An Nien xa Hoa An huyen Phu Hoa tinh Phu Yen

           300,000

12/09/2021

MBVCB. 1356260363. Ma so 4221. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

IBVCB. 1356258505. a. CT tu 1020876288 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356259018. uhms4221 4220 4219 4218 4217 ms200000. CT tu 0081000106656 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

IBVCB. 1356255286. a. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356253798. a. CT tu 1020935089 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356249553. a. CT tu 1018975562 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356247145. a. CT tu 0071001031556 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356241390. Cha. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             80,000

12/09/2021

133925. 120921. 082925. Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet Dia chi Thon Na Lam thi tran Na Phac huyen Ngan Son tinh Bac Kan

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356234444. vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

12/09/2021

IBVCB. 1356232175. a. CT tu 0251002769737 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356229394. a. CT tu 0471000318988 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356229084. Ma so 4214 em Phan Duc Sinh. CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356227376. a. CT tu 1020300186 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356221782. nguyen ngoc phi va thai van lam ung ho Ma so 4221: Chi Trung Thi Tuyet.   (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ). . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

12/09/2021

IBVCB. 1356221730. a. CT tu 1019997559 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356218951. a. CT tu 1020191323 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

110268. 120921. 080632. Vinh Nam ung ho ms 4221 chi Trung Thi Tuyet

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356196923. NGUYEN KHAC TU chuyen tien ung ho ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet. CT tu 0851000025944 NGUYEN KHAC TU toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

IBVCB. 1356189192. a. CT tu 1020930492 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356188622. PHAM THI NHU NGOC chuyen tien Uh 3 Me con chi Tuyet Bac Kan . CT tu 0081001148686 PHAM THI NHU NGOC toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           111,000

12/09/2021

MBVCB. 1356188967. ung ho ma so 4217 va 4218 moi ma so 500k. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

12/09/2021

IBVCB. 1356185124. a. CT tu 1020620863 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

333292. 120921. 074318. Ung ho ms 4218 FT21256803040632

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356183477. a. CT tu 1021139258 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

333106. 120921. 074249. Ung ho ms 4219 FT21256434092880

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356183800. a. CT tu 1020279897 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

                1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356181573. a. CT tu 1021344946 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

082477. 120921. 073022. Ung ho ms4221

           500,000

12/09/2021

IBVCB. 1356171231. a. CT tu 1022362955 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356169232. a. CT tu 1022370072 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356168587. a. CT tu 1020936258 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

              1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356168325. Ma so 4220. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356167909. a. CT tu 1016903656 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356167051. Ma so 4221. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356166139. a. CT tu 1020657228 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356163793. Ma so 4218. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356163312. Ma so 4217. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          200,000

12/09/2021

IBVCB. 1356163044. a. CT tu 1018251436 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

075950. 120921. 071828. ung ho 4221

               5,000

12/09/2021

IBVCB. 1356162193. a. CT tu 1020881959 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356160266. a. CT tu 1021563168 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356158369. a. CT tu 1020903255 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356157447. a. CT tu 1021397215 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356156477. a. CT tu 1018419579 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

IBVCB. 1356155111. A. CT tu 1021259854 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356154218. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356154083. a. CT tu 1019308484 toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

               1,000

12/09/2021

MBVCB. 1356153132. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356151886. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung. CT tu 0021000253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

IBVCB. 1356137624. BUI VAN ANH GIUP MS 4203. CT tu 0031000180570 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

668597. 120921. 063451. Nguyen Minh Ngoc,   Dong Da,   Ha Noi giup anh Doan Khac Dung,   ma so 4217

           100,000

12/09/2021

058792. 120921. 063247. ung ho 4220

               5,000

12/09/2021

648242. 120921. 063222. Ma so 4218 Han Trong Thanh ung ho

             50,000

12/09/2021

058558. 120921. 063155. ung ho 4219

               5,000

12/09/2021

058382. 120921. 063118. ung ho 4218

               5,000

12/09/2021

MBVCB. 1356114178. ung ho Ma So 4218 Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0591000212603 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

             50,000

12/09/2021

MBVCB. 1356113504. ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0591000212603 toi 1017378606 CT NHAN AI   -   Bao DIEN TU DAN TRI

           100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356094243. Uh ms 4218 Pham Xuan Thong. CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 06/09/2021   - 12/09/2021

 

06-09-2021 00:47:17

CT DEN: 124816536886 Truong Thi Hoang Yen chuyen tien ms 4212;   thoi gian GD: 05/09/2021 23: 21: 29

           500,000

06-09-2021 00:52:00

CT DEN: 124817103680 Ung ho ma so 4212 FT21249128154198;   thoi gian GD: 06/09/2021 00: 10: 01

           500,000

06-09-2021 01:30:33

; quan

               5,000

06-09-2021 02:01:47

; quan

               5,000

06-09-2021 06:03:05

; hieu

               5,000

06-09-2021 06:10:13

CT DEN: 124823137838 Ma so 4212 - chuc moi su binh an FT21249803801351

           200,000

06-09-2021 07:57:36

em trai Nguyen Bao Son ung ho ms 4213 ( pham thi thuong)

           250,000

06-09-2021 08:05:38

CT DEN: 124901169368 Chi Hoa nb ung ho ma so 4214 em phan duc sinh bi om liet nguoi FT21249008400037

           300,000

06-09-2021 08:31:04

CT DEN: 124901315958 Ung ho ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           200,000

06-09-2021 08:49:24

Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

          500,000

06-09-2021 08:49:50

ms 4214; em Phan Duc Sinh

             50,000

06-09-2021 09:00:18

CT DEN: 124909310947 MS 4214 EM PHAN DUC SINH ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 060921 - 09: 00: 18 310947

           300,000

06-09-2021 09:43:28

PHAM GIA TU giup MS 4103

             50,000

06-09-2021 09:44:08

PHAM GIA TU giup MS 4192

             50,000

06-09-2021 09:44:44

PHAM GIA TU giup MS 4193

             50,000

06-09-2021 09:45:18

PHAM GIA TU giup MS 4194

             50,000

06-09-2021 10:14:03

HOANG PHI YEN chuyen tien

           500,000

06-09-2021 10:15:21

MA SO 4209 - ANH SONG A NENH

         1,000,000

06-09-2021 10:26:09

So GD goc: 10004807 Truong Thi Hoang Yen chuyen tien ms 4213

           500,000

06-09-2021 10:33:59

GIUP 15 MS 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 428 429 4210 4211 4212 4213 4214

             75,000

06-09-2021 10:42:36

MS 4214 - em Phan Duc Sinh - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

06-09-2021 10:45:13

4214; Phan Duc Sinh

           300,000

06-09-2021 10:48:10

UNG HO MS 4214   EM PHAN DUC SINH

           200,000

06-09-2021 10:56:25

MS 4214; Phan Duc Sinh; Ha Tinh

           200,000

06-09-2021 11:01:23

CVT ( Tan) giup do Thuong; ms 4213

            300,000

06-09-2021 11:16:56

chau Nguyen Ha Phuong Thao ung ho ma so 4174 anh Cao Van Nam

           100,000

06-09-2021 11:59:05

NGUYEN THI HAI YEN UNG HO MS 4203 ONG MA DAC SY

           500,000

06-09-2021 12:30:06

; lien

               5,000

06-09-2021 12:58:18

CT DEN: 124905876483 ung ho ms 4214

           100,000

06-09-2021 13:02:20

ung ho ma so 4214 em Sinh

           300,000

06-09-2021 13:04:30

CT DEN: 124906326065 Ung ho ma so 4214 phan duc sinh

           500,000

06-09-2021 14:00:00

CT DEN: 060157452722 Giup em Phan Duc Sinh 4214

           500,000

06-09-2021 14:20:27

CT DEN: 124907561026 Gui toi ma so 4214 em Phan Duc Sinh FT21249280230593

           100,000

06-09-2021 14:41:17

Ma so 4214 Phan Duc Sinh. Chang trai 27 tuoi khao khat duoc mot lan ngoi day cham me.

           500,000

06-09-2021 14:51:59

NGUYEN THI HUONG ung ho MS 4214 Phan Duc Sinh

           500,000

06-09-2021 15:24:27

PHAM QUANG HIEU ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

06-09-2021 15:26:46

CT DEN: 124915881004 Ung ho Ma so 4214 NAM MO QUAN THE AM BO TAT

               5,500

06-09-2021 15:42:09

LPT ung ho ms 4214 Em Phan Duc Sinh

             50,000

06-09-2021 15:45:46

4213; Pham thi Thuong

           200,000

06-09-2021 15:46:41

4212; Nguyen thi Xuan Hoa

           200,000

06-09-2021 16:31:46

ung ho ma so 4214

           500,000

06-09-2021 16:35:00

CT DEN: 060157511229 ung ho ma so 4212

           500,000

06-09-2021 17:02:26

Giup MS 4214 em Phan Duc Sinh

          300,000

06-09-2021 17:17:06

ung ho ms 4214 em Pham Duc Sinh

           200,000

06-09-2021 17:36:00

; quan

               5,000

06-09-2021 17:57:36

4214

           300,000

06-09-2021 18:08:34

TA HUY BINH uh e nguyen duc sinh ms 4214. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           300,000

06-09-2021 18:18:40

CT DEN: 124911898471 Ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh FT21249682290440

           100,000

06-09-2021 18:35:01

ung ho Ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           500,000

06-09-2021 19:25:29

4214; phan duc sinh

           100,000

06-09-2021 19:31:27

CT DEN: 124919452820 MS 4214 em PHAN DUC SINH

           120,000

06-09-2021 19:38:45

Ma so 4209 Anh Song A Nenh

           100,000

06-09-2021 19:40:06

4214

           300,000

06-09-2021 19:58:59

Nam Chung ung ho em Phan Duc Sinh MS 4214

         1,000,000

06-09-2021 20:21:37

CT DEN: 124990042775 Ung ho ma so 4214 chau Tit ung ho chu

           200,000

06-09-2021 20:24:29

ma so 4199

           200,000

06-09-2021 20:25:28

; the

               5,000

06-09-2021 20:32:35

xin uh ms 4214

           100,000

06-09-2021 20:56:13

ung ho ma so 4203

           500,000

06-09-2021 20:57:39

ung ho ma so 4214

           500,000

06-09-2021 21:14:55

LE HUU CHUC ung ho MS 4213 Pham Thi Thuong

           120,000

06-09-2021 22:13:12

4214; Em Phan Duc Sinh

           100,000

06-09-2021 22:52:11

CT DEN: 124915209736 Ung ho ma so 4214 FT21250626940981

           200,000

07-09-2021 01:03:54

ung ho ms 4214 mong e khoe; thoi gian GD: 06/09/2021 23: 26: 27

           100,000

07-09-2021 04:17:59

CT DEN: 125004037048 4214

             50,000

07-09-2021 05:47:58

; luong

               5,000

07-09-2021 06:29:01

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

             50,000

07-09-2021 06:33:38

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

07-09-2021 06:59:07

Nguyen The Ha ung ho ma so 4214 em phan duc sinh

           200,000

07-09-2021 07:02:45

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong

             50,000

07-09-2021 07:14:55

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa

             50,000

07-09-2021 08:09:57

a Hiep QNinh ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh; huyen Vu Quang; Ha Tinh

             50,000

07-09-2021 08:17:20

4214; vo ngoc hoang

           200,000

07-09-2021 08:27:26

GIAP DUY HUNG Ms4213. PhamThiHuong - T6XuanLaiThoXuanThanhHoa

           100,000

07-09-2021 08:29:09

NGO MINH TUYEN GIUP MS 4215

           200,000

07-09-2021 08:37:02

NGUYEN THI KIM DUNG chuyen tien toi phan Duc Dinh thon 1 xa Tho Dien huyen Vu Quang Ha Tinh

         1,000,000

07-09-2021 08:48:16

4214; phan duc sinh

           200,000

07-09-2021 08:50:30

ung ho MS 4208

           300,000

07-09-2021 08:51:29

So GD goc: 10009606 Ung ho E sinh

             20,000

07-09-2021 09:13:39

ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           500,000

07-09-2021 09:14:00

CT DEN: 125009196204 Ung ho Ma so 4215

               5,500

07-09-2021 09:25:03

CT DEN: 125002366297 Bui Viet Hao Mai Thi Dung ung ho ma so 4213 FT21250277331055

           200,000

07-09-2021 09:52:24

LE THI MINH NGUYET chuyen tien ung ho ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           200,000

07-09-2021 10:12:36

BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 4209 Anh SONG A NENH

           500,000

07-09-2021 10:13:49

BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho Ma so 4214 Em PHAN DUC SINH

           500,000

07-09-2021 10:21:49

CT DEN: 070157710832 Ha sy diep ung ho ma so 4195 chi Dao thi hue

           200,000

07-09-2021 10:35:29

A Sy Vietinbank PY ung ho MS4215 PHAM THI TUOI; Ap 22; Phong Thanh A; Gia Rai;   Bac Lieu

           500,000

07-09-2021 10:38:09

A Sy Vietinbank PY ung ho MS4214 Phan Duc Sinh; Thon 1; Tho Dien;   Vu Quang; Ha Tinh

           500,000

07-09-2021 10:45:25

CT DEN: 125003677145 Ung ho ma so 4215 Pham Thi Tuoi

           500,000

07-09-2021 10:46:43

Ung ho Ma so 4214 Em Pham Duc Sinh. Thon 1 xa tho dien; huyen vu quang; tinh Ha Tinh.

           200,000

07-09-2021 10:58:40

CT DEN: 125010370584 Uh ma so 4215 chuc a mau khoe

           100,000

07-09-2021 11:22:47

LPT ung ho ms 4215 Chi Pham Thi Tuoi

             50,000

07-09-2021 11:36:10

4213; pham thi thuong

           300,000

07-09-2021 11:51:01

4207; hoang thi hong tham

           100,000

07-09-2021 12:07:50

ung ho ms 4215 chi Pham Thi Tuoi

           100,000

07-09-2021 12:10:37

Khuc Van Quang ung ho Ma so 4213 Pham Thi Thuong

         1,000,000

07-09-2021 12:12:02

ung ho ms 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

07-09-2021 12:12:06

Khuc Van Quang ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

         1,000,000

07-09-2021 12:13:07

4215;

             50,000

07-09-2021 12:13:11

Khuc Van Quang ung ho Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi

         1,000,000

07-09-2021 12:14:51

Khuc Van Quang ung ho Ma so 4204 Chi Nguyen Thi Huoi

         1,000,000

07-09-2021 12:16:03

Khuc Van Quang ung ho Ma so 4200 Benh nhan Xom chay than

         2,000,000

07-09-2021 12:37:46

MS 4215; chi Pham Thi Tuoi

             28,000

07-09-2021 12:37:56

4214; Em Phan Duc Sinh

           100,000

07-09-2021 12:42:07

Chuyen tien ung ho MS 4215 ( Chi Pham Thi Tuoi Bac Lieu)

           500,000

07-09-2021 12:59:17

CT DEN: 125005572564 Ung ho ma so 4215 Pham thi tuoi FT21250142049071

            100,000

07-09-2021 13:01:19

PHAM XUAN VIET Ck ung ho Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           100,000

07-09-2021 13:05:52

PHAM XUAN VIET Ung ho Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi ( A.   Tiep)

           100,000

07-09-2021 13:42:35

4215; vo ngoc hoang

           200,000

07-09-2021 13:48:17

ms 4215 pham thi tuoi

           100,000

07-09-2021 14:31:29

CT DEN: 125007649718 Ms Tam Ung ho ms 4199 chuong trinh kien cuong viet nam FT21250056935467

         1,000,000

07-09-2021 15:03:01

CT DEN: 125008596019 ung ho cho anh Tien chi pham thi tuoi

           200,000

07-09-2021 15:18:26

CT DEN: 070157797025 ung ho me con anh Phan Duc Sinh

           200,000

07-09-2021 15:25:08

Nguyen Duc Thanh Ha Noi chuyen tien ung ho MS 4202 anh Vo Trung Hung

          500,000

07-09-2021 15:30:20

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4215; chi Pham Thi Tuoi; tinh Bac Lieu

             25,000

07-09-2021 15:42:40

4215; Pham Thi Tuoi

           200,000

07-09-2021 16:07:47

UNG HO MA 4207 200K; MA 4208 200K; MA 4214 200K

           600,000

07-09-2021 16:15:33

CT DEN: 125009764013 Mai Thi Dung Bui Viet Hao ung ho ma so 4215 FT21250014110723

           200,000

07-09-2021 16:18:41

CT DEN: 125009767708 Mai Thi Dung Bui Viet Hao ung ho ma so 4214 FT21250122328969

           200,000

07-09-2021 17:10:06

PHAM PHI DON chuyen ung ho cac gia dinh kho khan

         1,000,000

07-09-2021 17:27:13

ung ho ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi; tinh Bac Lieu

           200,000

07-09-2021 17:29:31

4215 ; pham thi tuoi

           300,000

07-09-2021 17:48:29

ung ho 4215 chi pham thi tuoi

             10,000

07-09-2021 17:51:35

ung ho 4214 em pham duc sinh

             10,000

07-09-2021 19:58:43

ung ho quy giup cac hoan canh kho khan

           200,000

07-09-2021 20:49:35

CT DEN: 125008674655 Ung ho anh Tran Cong Nha . 4193

           500,000

07-09-2021 20:57:47

DVM giup MS 4215 chi Pham Thi Tuoi

           300,000

07-09-2021 20:58:31

DVM giup MS 4214 em Phan Duc Sinh

           300,000

08-09-2021 00:54:06

TA HUY BINH uh c tuoi ms 4215. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat; thoi gian GD: 07/09/2021 23: 50: 40

           300,000

08-09-2021 00:59:00

CT DEN: 125117944384 ung ho ma 4215; thoi gian GD: 08/09/2021 00: 40: 34

           200,000

08-09-2021 01:04:26

CT DEN: 125110012874 Ung ho ma so 4215 anh Tit ung ho em

           200,000

08-09-2021 01:12:09

4215; Pham Thi Tuoi

           200,000

08-09-2021 06:12:32

ho tro ma so 4216

             10,000

08-09-2021 06:27:04

ms 4216; chi Mong Thi Tran. Dinh Hoa;   Thai Nguyen

           200,000

08-09-2021 07:20:37

Bao Son va em trai ung ho ms 4216

           100,000

08-09-2021 07:22:26

UHMS 4216. chi Mong Thi Tran. Thon Loi A;   Phuong Tien; Dinh Hoa; Thai Nguyen.

           100,000

08-09-2021 07:23:32

ung ho ms 4216 mong thi tran

           100,000

08-09-2021 07:24:50

4216; mong thi tran

           100,000

08-09-2021 07:44:22

ms 4216; chi Mong Thi Tran tinh Thai Nguyen

             50,000

08-09-2021 08:06:52

ung ho Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           200,000

08-09-2021 08:08:42

4216; Mong Thi Tran

           200,000

08-09-2021 08:10:57

LE VU TIEN chuyen tien ung ho MS 4216 Chi Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 08:12:15

ms4216 chuc 3 me con manh khoe

           100,000

08-09-2021 08:13:34

Gui tien tu thien tang cho Ma so 4216 chi Mong Thi Tran Dia chi Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen Dien thoai 0333482302

           500,000

08-09-2021 08:13:53

TRAN TRONG THANG ung ho ms 4216; chi Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 08:17:12

CT DEN: 125101968838 DONG THI THU HIEN chuyen tien tang MS 4214 em phan duc sinh

           100,000

08-09-2021 08:18:29

4216; vo ngoc hoang

           200,000

08-09-2021 08:18:58

CT DEN: 125101968847 DONG THI THU HIEN chuyen tien MS 4216 chi Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 08:27:21

Ma so 4216

           200,000

08-09-2021 08:31:00

sdt 0915060789 ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran. Thon Loi A. Phuong Tien. Dinh Hoa. Thai Nguyen

           100,000

08-09-2021 08:33:50

so dt 0915060789 ung ho ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi. Ap 22. Phong Thach A. Gia Rai. Bac Lieu

           100,000

08-09-2021 08:46:31

Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran. Dia chi Thon Loi A; xa Phuong Tien; huyen Dinh Hoa; tinh Thai Nguyen

           500,000

08-09-2021 08:51:04

4216; Chi Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 09:00:51

ma so 4216 Mong thi tran

           100,000

08-09-2021 09:05:43

ung ho ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

         1,000,000

08-09-2021 09:07:39

ung ho ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

         1,000,000

08-09-2021 09:13:28

MS 4216; chi Mong Thi Tran

             28,000

08-09-2021 09:15:53

Ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran

           200,000

08-09-2021 09:21:53

chuyen tien ung ho ong ma dac sy ms 4203

           100,000

08-09-2021 09:25:05

CT DEN: 021251091827 Ma so 4216Chi Mong Thi Tran Dia chi Thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

           143,836

08-09-2021 09:26:31

Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           300,000

08-09-2021 09:29:11

4261 Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 09:30:16

CT DEN: 021251091842 1. Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi Dia chi Ap 22,   xa Phong Thanh A,   thi xa Gia Rai,   tinh Bac Lieu

           100,000

08-09-2021 09:37:38

CT DEN: 021251091862 Ma so 4210 Em Nguyen Thi Kim Anh Dia chi Thon Hiep Dat,   xa Quang Hiep,   huyen Cu Mgar,   tinh Dak Lak

           100,000

08-09-2021 09:45:16

CT DEN: 125109253607 ung ho Ma so 4216

               5,500

08-09-2021 10:02:50

4216; Mong Thi Tran

           100,000

08-09-2021 10:24:49

Ma so 4216 Mong Thi Tran

             50,000

08-09-2021 10:27:47

CT DEN: 125103412796 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam; 126000081304; BUI Van dien chuyen khoan ung ho 4216

           200,000

08-09-2021 10:40:12

Ng Thu Phuong UH Kien cuong VN

           200,000

08-09-2021 11:14:10

Ma so 4216 Mong Thi Tran

           500,000

08-09-2021 11:32:02

Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           350,000

08-09-2021 12:11:22

4216; Mong Thi Tran

         1,000,000

08-09-2021 12:42:10

LPT ung ho ms 4216 Chi Mong Thi Tran

             50,000

08-09-2021 12:59:36

; yen

               5,000

08-09-2021 14:00:52

ung ho ma so 4216

           500,000

08-09-2021 15:03:51

CT DEN: 080158080859 ung ho ma so 4215

           300,000

08-09-2021 15:05:45

ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tram

           200,000

08-09-2021 15:17:57

4216 chi Mong thi tran

             50,000

08-09-2021 15:56:01

; luong

               5,000

08-09-2021 15:58:10

Ung ho MS 4216 Mong Thi Tran

           200,000

08-09-2021 16:08:38

Ung ho Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           500,000

08-09-2021 17:20:58

NGUYEN TRUNG KIEN chuyen cho chi Mong Thi Tran Ma so 4216. Loi A; Phuong Tien; Dinh Hoa; Thai Nguyen

         2,000,000

08-09-2021 18:12:15

Tran Hoang Phuc ; Hoang Thi Hoai; Tran Hoang Trinh ung ho ma so 4214 Phan Duc Sinh

           100,000

08-09-2021 18:15:46

Tran Hoang Phuc Hoang Thi Hoai; Tran Hoang Trinh ung ho ms 4216 Mong Thi Tran16

           200,000

08-09-2021 19:08:57

ms 4216 chuc em hoc gioi; chi Mong Thi Tran

             50,000

08-09-2021 19:54:20

ung ho 4216 chi mong thi tran

             20,000

08-09-2021 19:54:59

CT DEN: 125110341541 Ung ho ma so 4216 em Tit ung ho chi

           200,000

08-09-2021 20:20:23

Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran - Thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa T Thai Nguyen

           500,000

08-09-2021 20:55:46

ung ho 4216 mong thi tran

           100,000

08-09-2021 21:13:19

CT DEN: 125114046015 ung ho Mong Thi Tran FT21252680207252

           200,000

08-09-2021 21:53:17

UH MS 4216

           100,000

08-09-2021 21:59:46

CT DEN: 125115066647 ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran o Loi A xa Phuong Tien Dinh Hoa Thai Nguyen

           100,000

08-09-2021 22:35:11

ung ho Chi Mong Thi Tran ma so 4216

           100,000

08-09-2021 23:09:25

CT DEN: 125116121043 Ung ho ma 4216 FT21252144119521

           100,000

09-09-2021 01:16:38

LE THU NGAN chuyen tien ma so 4214; thoi gian GD: 08/09/2021 23: 48: 53

           100,000

09-09-2021 07:23:53

ung ho ms 4206 chi Truong Thi Le

             50,000

09-09-2021 07:24:53

BUI NGOC TUAN Chuyen tien ung ho ma so 4216

           300,000

09-09-2021 07:53:32

CT DEN: 125200890635 MS 4216

           100,000

09-09-2021 08:01:03

ung ho MS 4216

             50,000

09-09-2021 08:14:55

ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           300,000

09-09-2021 08:27:25

chuyen tien ho tro ma so 4216 chi Mong Thi Tran. Mong con gai chi tiep tuc duoc den truong

           300,000

09-09-2021 08:47:46

CT DEN: 125201920010 ung ho ma so 4216

           100,000

09-09-2021 08:51:32

UH MS4216 Mong Thi Tran

           500,000

09-09-2021 09:00:54

4216; mong thi tran

           200,000

09-09-2021 09:04:13

ma so 4192 ung ho kien cuong viet nam ma so 4199

       62,087,500

09-09-2021 09:07:24

4217; doan khac dung

           200,000

09-09-2021 09:12:12

LE HUU CHUC ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran

             50,000

09-09-2021 09:13:58

uhms 4217

           100,000

09-09-2021 09:18:31

CT DEN: 090158268699 Suri Nguyen ung ho Ms4208 Ms4206 Ms4204 Ms4202 Ms4200 Ms4198 Ms4196 Ms4195 Ms4193 Ms4188 Ms4184 Moi hoan canh 100000vnd

         1,100,000

09-09-2021 09:20:34

CT DEN: 090158269380 Suri Nguyen ung ho Ms4192 Ms4169 Ms4207 Moi hoan canh 150000vnd

           450,000

09-09-2021 09:23:08

CT DEN: 090158270205 Suri Nguyen ung ho Ms4205 Ms4203 Ms4201 Ms4190 Ms4187 Ms4186 Ms4185 Moi hoan canh 200000 vnd

         1,400,000

09-09-2021 09:32:23

CT DEN: 090158273371 Suri Nguyen ung ho Ms4199 1 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           500,000

09-09-2021 09:33:36

CT DEN: 090158273811 Suri Nguyen ung ho Ms4199 Chuong trinh Kien Cuong Viet Nam

           500,000

09-09-2021 09:43:43

CT DEN: 090158277390 Suri Nguyen ung ho Ms4103 Chung tay ung ho tuyen dau chong dich Covid

           500,000

09-09-2021 09:47:49

ong Ha; ba Thu;   bo Duc; me Hau; Bao Son va em trai ung ho ms 4199 kien cuong Viet Nam

           250,000

09-09-2021 09:48:41

ong Ha; ba Thu;   bo Duc; me Hau; Bao Son va em trai ung ho ms 4181 van bua com nghia tinh

           250,000

09-09-2021 10:07:54

UH Mong Thi Tran   4216

           500,000

09-09-2021 10:13:53

ung ho ma so 4216

            100,000

09-09-2021 10:18:24

4217

           300,000

09-09-2021 10:33:14

Gui A Doan Khac Dung ma so 4217 Tinh Ha Tinh ( 0963389807)

           100,000

09-09-2021 10:39:24

ung ho anh Doan Khac Dung ma so 4217

             50,000

09-09-2021 10:44:39

ung ho truong hop 4217

           100,000

09-09-2021 10:45:18

CK ung ho gia dinh anh Doan Khac Dung ( SN 1983; xom 2;   xa Huong Lam)

           200,000

09-09-2021 10:55:46

ma so 4217 doan khac dung

           100,000

09-09-2021 10:59:52

CT DEN: 125210423204 ung ho Ma so 4217

               5,500

09-09-2021 11:02:57

NGUYEN THI KIEU VAN chuyen tien ung ho MS 4217 DOAN KHAC DUNG

           500,000

09-09-2021 11:09:59

LPT ung ho ms 4217 Anh Doan Khac Dung

             50,000

09-09-2021 11:11:47

CT DEN: 021252111483 le nam hp ung ho ms 4217

           100,000

09-09-2021 11:36:06

4202; vo trung hung

           200,000

09-09-2021 11:39:22

ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

             50,000

09-09-2021 11:47:18

; nhung

              5,000

09-09-2021 12:05:25

be Hoang Kim ung ho tien cho ma so 4217   Khac Dung

           200,000

09-09-2021 12:25:31

NGUYEN VAN HOANH Chuyen tien

           100,000

09-09-2021 12:29:10

MS 4217; anh Doan Khac Dung

             28,000

09-09-2021 12:58:41

ung ho ma so 4217

           500,000

09-09-2021 13:24:12

4217; vo ngoc hoang

           200,000

09-09-2021 13:30:37

ung ho ma so 4217 anh doan khac dung

         2,000,000

09-09-2021 13:45:07

ung ho Doan Khac Dung xa Huong Lam Huong Khe Ha Tinh

           100,000

09-09-2021 13:45:51

Gui Doan Khac Dung ms 4217

           200,000

09-09-2021 14:59:19

4208 Chuc chong chi som dc chua benh;

           200,000

09-09-2021 15:00:45

4205 Chuc gd som vuot qua kho khan;

          200,000

09-09-2021 15:02:59

PHAM DUY LAP ung ho MS 4217

             50,000

09-09-2021 15:05:12

ms 4127 anh Doan Khac Dung

           100,000

09-09-2021 15:40:04

ung ho MS 4204 va MS 4217 moi ma 500. 000d

         1,000,000

09-09-2021 15:46:32

; oanh

               5,000

09-09-2021 15:55:36

4219 ung ho ct; may tinh cho em

             50,000

09-09-2021 16:41:06

Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           200,000

09-09-2021 16:43:03

Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

           200,000

09-09-2021 17:25:13

MA SO 4214 PHAN DUC SINH DIA CHI THON 1 XA THO DIEN HUYEN VU QUANG TINH HA TINH

             50,000

09-09-2021 18:55:58

4217 doan khac dung

             50,000

09-09-2021 19:05:23

CT DEN: 125220861632 Ung ho ma so 4217 chau Tit ung ho chu

           200,000

09-09-2021 19:07:01

CT DEN: 125220863588 Ung ho ma so 4219 chau Tit ung ho chuong trinh

           100,000

09-09-2021 19:43:36

; quan

               5,000

09-09-2021 20:23:11

Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

           200,000

09-09-2021 20:24:01

Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           200,000

09-09-2021 21:18:02

CT DEN: 125200401829 ung ho ms 4217

         1,000,000

09-09-2021 21:24:52

Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung; Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ( DCMLinh)

             20,000

09-09-2021 21:50:54

CT DEN: 021252211092 MS 4217 Anh Doan Khac Dung

           100,000

09-09-2021 22:35:34

CT DEN: 125215131801 Ung ho anh Dung Ms 4217 FT21253005190864

           100,000

09-09-2021 22:36:45

CT DEN: 125215132490 Ung ho chi Tran Ms 4216 FT21253667600098

           100,000

10-09-2021 01:20:54

4213; Pham Thi Thuong; thoi gian GD: 10/09/2021 00: 16: 01

           100,000

10-09-2021 01:21:12

4217; Doan Khac Dung; thoi gian GD: 10/09/2021 00: 17: 56

            100,000

10-09-2021 04:18:28

; yen

               5,000

10-09-2021 04:20:04

; nhung

               5,000

10-09-2021 07:25:45

4218; Bac.   Pham Xuan Thong

           100,000

10-09-2021 08:10:33

4218; pham xuan thong

           100,000

10-09-2021 08:11:23

ung ho MS 4218; ong Pham Xuan Thong; huyen Phu Hoa; tinh Phu Yen

           500,000

10-09-2021 08:18:15

4195; dao thi Hue

           100,000

10-09-2021 08:24:42

VU THI OANH chuyen tien ung ho MS 4218 O Pham Xuan Thong

            300,000

10-09-2021 08:45:52

QN UH ma so 4218

           200,000

10-09-2021 08:56:56

4217; Anh Doan Khac Dung

           200,000

10-09-2021 08:59:04

Ung ho ong Pham Xuan Thong ma 4218

           200,000

10-09-2021 09:13:36

4219 ong Pham Xuan Thong

           100,000

10-09-2021 09:28:18

LE THANH TUNG chuyen tien ung ho ms 4218

           200,000

10-09-2021 09:30:18

CT DEN: 100158571627 ung ho ms4218

           200,000

10-09-2021 09:47:06

CT DEN: 100158577779 ung ho ma so 4218

            500,000

10-09-2021 10:03:27

; quang

               5,000

10-09-2021 10:07:44

MS 4199. Kien Cuong VN. from HBH

         2,000,000

10-09-2021 10:09:44

uh ms 4218

           100,000

10-09-2021 10:13:29

CT DEN: 125310321663 Ung ho Ma so 4218

             5,500

10-09-2021 10:20:13

LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 4218; ong Pham Xuan Thong; tinh Phu Yen

             25,000

10-09-2021 10:20:58

CT DEN: 125303373990 MS 4210 Nguyen Thi Kim Anh - Thon Hiep Dat - Xa Quang Hiep - Huyen Cu M gar - Dac Lak FT21253665400390

           300,000

10-09-2021 10:21:51

ung ho ma 4212

           200,000

10-09-2021 10:22:44

CT DEN: 125303376312 MS 4217 Doan Khac Dung - Thon 2 - Xa Huong Lam - Huyen Huong Khe - Tinh Ha Tinh FT21253929220583

            300,000

10-09-2021 10:22:54

MS 4218 ong Pham Xuan Thong mot chut tam long

           100,000

10-09-2021 10:27:23

MS 4216 Chi Mong Thi Tran mot chut tam long

           100,000

10-09-2021 10:38:32

MS 4217. anh Doan Khac Dung. from HBH

            500,000

10-09-2021 10:39:55

MS 4213. Pham Thi Thuong. from HBH

         1,000,000

10-09-2021 10:41:10

MS 4208. chi Vi Thi Huong. from HBH

           200,000

10-09-2021 10:42:32

MS 4206. chi Truong Thi Le. from HBH

           200,000

10-09-2021 10:45:06

MS 4199. 1 Biet doi taxi F0. from HBH

           500,000

10-09-2021 10:47:29

MS 4201. ong Nguyen Dang Luan. from HBH

           200,000

10-09-2021 10:49:30

MS 4193. anh Tran Cong Nha. from HBH

           500,000

10-09-2021 10:50:44

4218; pham xuan thong

           100,000

10-09-2021 11:01:30

ung ho cac ma so 4217; 4218 moi ma so 300. 000 dong

           600,000

10-09-2021 11:18:39

ung ho Ma so 4218 Pham Xuan Thong

           200,000

10-09-2021 11:25:09

So GD goc: 10010853 Ung ho em Pham Thi Thuan - Ma so 4186 - SDT 0989. 745. 363

           100,000

10-09-2021 11:35:55

ma so 4218 ong pham xuan thong

             50,000

10-09-2021 11:40:48

TA HUY BINH uh bac thong ms 4218. nam mo duoc su luu ly quang vuong phat

           300,000

10-09-2021 11:56:12

Giup do MS 4218 Pham Xuan Thong

           100,000

10-09-2021 12:49:09

ung ho ma so 4218 ong Thong

           200,000

10-09-2021 13:05:53

ung ho quy kien cuong viet nam

           150,000

10-09-2021 13:07:40

PHAM GIA TU giup Ms 4195

             50,000

10-09-2021 13:08:06

PHAM GIA TU giup Ms 4196

             50,000

10-09-2021 13:08:46

PHAM GIA TU giup Ms 4197

             50,000

10-09-2021 13:09:20

PHAM GIA TU giup Ms 4198

             50,000

10-09-2021 13:45:46

Ma so 4218. Me qua doi vi covid 19 dau nhoi long canh 2 dua tre mo coi

           500,000

10-09-2021 13:56:35

Ma so 4217. Nhung dua tre noi bia rung chi mong co du com an qua ngay

           500,000

10-09-2021 13:57:12

PHAM GIA TU giup Ms 4200

             50,000

10-09-2021 13:57:37

PHAM GIA TU giup ms 4201

             50,000

10-09-2021 13:59:07

PHAM GIA TU giup Ms 4202

             50,000

10-09-2021 13:59:30

PHAM GIA TU giup Ms 4203

             50,000

10-09-2021 14:20:44

4218; vo ngoc hoang

           200,000

10-09-2021 14:26:13

4218; Pham Xuan Thong

           200,000

10-09-2021 14:26:18

Ma so 4218 Pham Xuan Thong

           100,000

10-09-2021 14:28:55

4217; Doan Khac Dung

           200,000

10-09-2021 14:51:53

4217; Doan Khac Dung

           100,000

10-09-2021 14:55:33

DINH QUOC HUY Chuyen tien ung ho MS 4218.

           200,000

10-09-2021 15:19:32

ung ho ma so 4218

           500,000

10-09-2021 15:36:58

uh ms 4218 pham xuan thong

           200,000

10-09-2021 15:41:23

CT DEN: 125308768694 Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. Tu Phuc Nho

           100,000

10-09-2021 15:44:21

Ho tro Ong Pham Xuan Thong ma so 4218

           200,000

10-09-2021 16:01:46

MS 4218; ong Pham Xuan Thong

             28,000

10-09-2021 16:09:32

NGUYEN THI SAM chuyen tien

             50,000

10-09-2021 16:16:13

LPT ung ho ms 4218 Ong Pham Xuan Thong

             50,000

10-09-2021 16:17:41

LPT ung ho ms 4219 Chuong trinh May tinh cho em

          100,000

10-09-2021 16:20:40

4218; Ong Pham Xuan Thong

           200,000

10-09-2021 16:31:47

CT DEN: 125309821314 MS 4218 ong Pham Xuan Thong FT21253530055916

           100,000

10-09-2021 16:40:04

ms 4218; ong Pham Xuan Thong

             50,000

10-09-2021 16:42:27

; phuc

               5,000

10-09-2021 16:45:41

; luong

               5,000

10-09-2021 17:23:33

CT DEN: 125317735587 NINHTS UNG HO MA SO 4218

           200,000

10-09-2021 20:20:46

CT DEN: 125330537948 Ung ho anh Nenh va chau ma 4209

             50,000

10-09-2021 20:22:47

CT DEN: 125330541728 Ung ho hai em va bo 4210

             50,000

10-09-2021 20:28:12

CT DEN: 125330036366 Ung ho em di hoc 4213

             50,000

10-09-2021 20:29:45

CT DEN: 125330554806 Ung ho chi 4216

             50,000

10-09-2021 20:35:41

CT DEN: 125330045791 Ung ho hai chau 4127

             50,000

10-09-2021 20:37:23

CT DEN: 125330569237 Ung ho hai chau 4218

             50,000

10-09-2021 20:59:33

ung ho ms 4128

            200,000

10-09-2021 21:02:14

ma so 4218 ong pham xuan thong

           200,000

10-09-2021 21:27:45

CT DEN: 125314201039 Ung ho 4218 FT21254016630274

           200,000

10-09-2021 21:30:16

4218; Pham Xuan Thong

           200,000

10-09-2021 22:18:03

ho tro ong Pham Xuan Thong ma so 4218

           200,000

10-09-2021 22:20:14

4218

           200,000

10-09-2021 22:31:52

ma so 4216

           100,000

10-09-2021 22:45:08

CT DEN: 125315158718 ms 4219 . may tinh cho em

           200,000

10-09-2021 22:53:53

CT DEN: 100158853258 Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong thon An Nien xa Hoa An huyen Phu Hoa tinh Phu Yen

           200,000

10-09-2021 23:00:14

4218; Pham Xuan Thong

             50,000

10-09-2021 23:04:24

CT DEN: 125323754630 Ma so 4218 PHAM XUAN THONG

           100,000

11-09-2021 01:07:50

CT DEN: 100158855998 Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung thon2 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh sdt 0963389807; thoi gian GD: 10/09/2021 23: 14: 16

           400,000

11-09-2021 01:09:45

CT DEN: 125331192235 Ung ho ma so 4218 ban Tit ung ho ban;   thoi gian GD: 10/09/2021 23: 24: 05

           200,000

11-09-2021 01:09:47

MS 4218; thoi gian GD: 10/09/2021 23: 24: 17

             50,000

11-09-2021 01:10:27

4218 pham xuan thong; thoi gian GD: 10/09/2021 23: 28: 02

           200,000

11-09-2021 01:10:56

CT DEN: 100158857792 Ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran thon Loi A xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen sdt 0333482302; thoi gian GD: 10/09/2021 23: 30: 50

         200,000

11-09-2021 01:14:27

4214; Phan Duc Sinh; Ha Tinh;   thoi gian GD: 10/09/2021 23: 54: 18

             50,000

11-09-2021 01:14:36

4217; Doan Khac Dung;   Ha Tinh;   thoi gian GD: 10/09/2021 23: 55: 31

             50,000

11-09-2021 01:14:58

4215; Pham T Tuoi;   Bac Lieu;   thoi gian GD: 10/09/2021 23: 58: 20

             50,000

11-09-2021 01:14:59

ung ho 2 chau ma so 4218;   thoi gian GD: 10/09/2021 23: 58: 30

           200,000

11-09-2021 01:22:25

Ung ho Ma so 4218 ( ong Pham Xuan Thong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD: 11/09/2021 01: 14: 52

             20,000

11-09-2021 05:58:42

MS 4812

           100,000

11-09-2021 07:48:28

CT DEN: 125400858985 giup Mong thi tran ms4216

           100,000

11-09-2021 07:52:23

ung ho ma 4218 ong pham xuan thong

           100,000

11-09-2021 08:20:40

Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

             50,000

11-09-2021 08:21:39

Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

           100,000

11-09-2021 09:17:35

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4217

           100,000

11-09-2021 09:19:24

NGUYEN HOANG LONG chuyen tien ung ho ma so 4218

           100,000

11-09-2021 10:02:46

CT DEN: 125403481518 Ung ho ms4209 FT21254318481049

           200,000

11-09-2021 10:58:58

MS 4220; vo ngoc hoang

           200,000

11-09-2021 11:19:37

MS 4220; Dao Thi Thanh Tu

             28,000

11-09-2021 12:13:06

NGUYEN DINH BINH chuyen tien ho tro ma 4218

           500,000

11-09-2021 12:24:20

CT DEN: 125441559758 Ung ho chau di hoc 4220

             50,000

11-09-2021 13:26:07

CT DEN: 125406694204 Ung ho ms 4213 pham thi thuong FT21254134169500

           200,000

11-09-2021 13:33:00

CT DEN: 125406220078 Ung ho MS 4216

           100,000

11-09-2021 13:38:14

no thx;

           100,000

11-09-2021 13:52:53

LPT ung ho ms 4220 Dao Thi Thanh Tu

             50,000

11-09-2021 14:47:04

4208; Vi Thi Huong

           200,000

11-09-2021 14:55:02

CT DEN: 125414761191 Ung ho Ma so 4219

               5,500

11-09-2021 14:56:54

CT DEN: 125414764264 Ung ho Ma so 4220

               5,500

11-09-2021 16:16:12

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

           100,000

11-09-2021 16:19:37

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

             50,000

11-09-2021 16:22:28

NGUYEN LE MINH chuyen tien ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

             50,000

11-09-2021 16:42:28

ung ho 4218 ong pham xuan thong

             20,000

11-09-2021 17:22:51

PHAM XUAN THIEN chuyen tien

           200,000

11-09-2021 17:28:58

; yen

               5,000

11-09-2021 17:47:01

4218; Pham Xuan Thong

           100,000

11-09-2021 18:00:29

TRAN VAN HIEU chuyen tien

           100,000

11-09-2021 18:40:46

Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           200,000

11-09-2021 18:41:31

Gui ong Pham Xuan Thong ma so 4218 Tinh Phu Yen ( 0935651551)

           100,000

11-09-2021 19:38:22

ma so 4220 dao thi thanh tu

           200,000

11-09-2021 20:43:50

CT DEN: 125440938204 Ung ho ma so 4220 em Tit ung ho chi

           200,000

11-09-2021 21:57:21

ung ho ma so 4214   Em Phan Duc Sinh

           100,000

11-09-2021 22:20:07

CT DEN: 125422625413 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MA SO 4218 ONG THONG - 110921 - 22: 20: 08 625413

           500,000

11-09-2021 22:22:25

CT DEN: 125422625709 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT   - UH MA SO 4217 ANH DUNG - 110921 - 22: 22: 24 625709

           500,000

11-09-2021 22:40:21

; yen

               5,000

11-09-2021 23:38:04

CT DEN: 125416277017 Ung ho ms 4218 FT21254586685941

           100,000

12-09-2021 01:42:57

MS 4217 ung ho a Dung ha tinh; thoi gian GD: 12/09/2021 00: 03: 15

           100,000

12-09-2021 06:14:43

LE HUU CHUC chuyen tien ung ho MS 4220 Dao Thi Thanh Tu

           150,000

12-09-2021 07:42:17

UH ms 4221 chi Trung Thi Tuyet

           100,000

12-09-2021 07:53:06

Ms 4221; vo ngoc hoang

           200,000

12-09-2021 08:07:02

ong Tu Van ho tro ms 4220 chau Dao Thi Thanh Tu

         2,000,000

12-09-2021 08:25:30

4218; Pham Xuan Thong

           100,000

12-09-2021 08:28:10

HA VAN PHU chuyen tien

           200,000

12-09-2021 10:00:02

ung ho 4221 chi trung thi tuyet

             10,000

12-09-2021 10:07:05

NGUYEN THI THUY DIEM ung ho 4218

           200,000

12-09-2021 10:17:25

ung ho ms 4221

         1,000,000

12-09-2021 10:54:22

ung ho ma so 4216 300 ngan ma so 4219 500 ngan

           800,000

12-09-2021 11:09:10

ung ho ma so 4221

           500,000

12-09-2021 11:34:30

LPT ung ho ms 4221 Chi Trung Thi Tuyet

             50,000

12-09-2021 11:45:00

CT DEN: 125504535510 Ma so 4218 PHAM XUAN THONG giup do FT21256485003736

           500,000

12-09-2021 12:17:53

4221; chi trung thi tuyet

             50,000

12-09-2021 13:51:17

MS4221; Trung Thi Tuyet; Pham Quynh Chi ung ho

           250,000

12-09-2021 13:54:36

ung ho ms 4221

           100,000

12-09-2021 13:55:04

ung ho ms 4220

           100,000

12-09-2021 13:55:33

ung ho ms 4219

           100,000

12-09-2021 13:56:01

ung ho ms 4218

           100,000

12-09-2021 13:56:26

ung ho ms 4217

           100,000

12-09-2021 15:29:55

ung ho ms 4221 chi Trung Thi Tuyet

           200,000

12-09-2021 15:44:48

LE THI THANH NGOC chuyen tien ung ho 2 chau con anh Dung MS 4217

           500,000

12-09-2021 15:46:09

ung ho ms 4218 Ong Pham Xuan Thong

           200,000

12-09-2021 15:46:11

LE THI THANH NGOC chuyen tien ung ho em Phan Duc Sinh MS 4214

           400,000

12-09-2021 16:25:39

MS 4221; chi Trung Thi Tuyet

             38,000

12-09-2021 16:54:26

; nhung

               5,000

12-09-2021 18:23:57

4221; Trung Thi Tuyet

           100,000

12-09-2021 18:52:22

4221; Trung Thi Tuyet

           100,000

12-09-2021 19:00:00

; chinh

               5,000

12-09-2021 19:06:33

CT DEN: 125519089161 MS 4221 chi Trung Thi Tuyet Tinh Bac Kan

           120,000

12-09-2021 19:43:48

ung ho ma so 4221; chi Trung Thi Tuyet

           200,000

12-09-2021 19:48:51

CT DEN: 125550154552 Ung ho ma so 4221 em Tit ung ho chi

           200,000

12-09-2021 20:19:30

CT DEN: 125520202340 Ung ho Ma so 4221

               5,500

12-09-2021 20:55:45

4221; Chi Trung Thi Tuyet

           200,000

12-09-2021 20:57:08

4218; Pham Xuan Thong

           100,000

12-09-2021 22:02:13

ung ho truong hop 4221

           200,000

12-09-2021 22:28:16

NGUYEN THIEN NAM ung ho ma so 4221 cho chi Trung Thi Tuyet;   so dt 0961952763

         1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 06/09/2021   - 12/09/2021

 

06/09/2021

MB ( 303585) ( DUONG THI SAO MAI chuyen khoan cho ma 4214)

           100,000

06/09/2021

MB ( 226621) ( 4213)

           200,000

06/09/2021

MB ( 761646) ( Ung ho Ma so 4209)

           300,000

06/09/2021

MB ( 747371) ( Ung ho Ms4209)

           200,000

06/09/2021 02h 28' 23

IM Fund Transfer ( ABM) - 792268 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4209Anh Song A Nenh

           150,000

06/09/2021 02h 45' 37

MB ( 566778) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ms 4209 song a nenh)

             50,000

06/09/2021 07h 06' 31

MB ( 582333) ( Hoang Thanh Nam ung ho chong covid,   Ma so 4199 -   Kien Cuong Viet Nam)

         1,000,000

06/09/2021 07h 43' 16

429722 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4199 Chuong trinh kien cuong vn

           100,000

06/09/2021 07h 49' 10

859554 - Agribank; 1400206035022; DINH THI HUYEN ung ho Pham Thi Thuong ma so 4213

           200,000

06/09/2021 08h 12' 10

MB ( 920597) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4212 nguyen thi xuan hoa)

           100,000

06/09/2021 08h 42' 42

MB ( 597955) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4300 nguyen thi kim anh)

           100,000

06/09/2021 09h 17' 57

MB ( 246722) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4214 phan duc sinh)

           100,000

06/09/2021 09h 44' 15

059195 - Agribank; 1400206035022; Ma so 4210 em Nguyen Thi Kim Anh

           200,000

06/09/2021 09h 56' 17

MB ( 258787) ( DUONG THI KIM LIEN ung ho MS 4207,   4212,   4214)

           600,000

06/09/2021 09h 58' 28

635833 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI NHAI chuyen khoan

           100,000

06/09/2021 10h 20' 46

TRUONG THI HANG UNG HO TIEN MS: 4207,   HOANG THI HONG THAM,   XOM DONG KEM X. YEN NINH,   H. PHU LUONG, THAI NGUYEN DT: 0365. 737. 780

           320,000

06/09/2021 11h 02' 52

MB ( 629816) ( TRAN THANH DINH ung ho MS 4103 chuong trinh TRIEU TRAI TIM MOT Y CHI)

         1,000,000

06/09/2021 11h 09' 37

MB ( 281321) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan ung ho ms 4214 phan duc sinh)

             50,000

06/09/2021 11h 18' 55

MB ( 107440) ( ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong)

           100,000

06/09/2021 11h 26' 22

MB ( 108562) ( ung ho ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa)

           100,000

06/09/2021 12h 12' 20

MB ( 115101) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4213 pham thi thuong)

           200,000

06/09/2021 12h 36' 29

MB ( 118168) ( Ung ho Pham thi Thuong,   ma so 4213)

           300,000

06/09/2021 13h 11' 44

925161 - Agribank; 1400206035022; NQHung giup 2 ms moi ms 300k - 4206 4207

           600,000

06/09/2021 13h 13' 24

931048 - Agribank; 1400206035022; NQMinh giup moi ms 300k - 4211 420842094210 4199 - 1

         1,500,000

06/09/2021 13h 24' 15

MB ( 814663) ( ung ho ma so 4211)

           100,000

06/09/2021 13h 29' 19

MB ( 652407) ( Tamlongnhaai MS 4210)

           200,000

06/09/2021 13h 37' 06

MB ( 816076) ( Tamlongnhanai MS 4211)

           200,000

06/09/2021 13h 43' 46

002992 - Agribank; 1400206035022; Ung ho e Sinh ma so 4214

           300,000

06/09/2021 13h 58' 21

343680 - Agribank; 1400206035022; NQHung 4199 tui ansinh

       10,000,000

06/09/2021 14h 00' 15

351247 - Agribank; 1400206035022; NQMinh giup 4199 tui an sinh

       10,000,000

06/09/2021 14h 02' 09

MB ( 977783) ( Giup ma so 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa dc 80 Dao Duy Tu,   Dong Ba TpHue,   tinh TTHue)

           200,000

06/09/2021 14h 35' 33

MB ( 329508) ( Ung ho . Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh)

         1,000,000

06/09/2021 14h 46' 21

294685 - Agribank; 1400206035022; Ung ho MS 4208 anh Luong Van Bo - Son La

           100,000

06/09/2021 14h 58' 02

MB ( 337587) ( NGUYEN THI HONG DOAN chuyen khoan ung hoMs 4214 Phan Duc Sinh)

           500,000

06/09/2021 14h 59' 45

MB ( 827434) ( Ung ho 4211)

           200,000

06/09/2021 15h 06' 22

MB ( 666415) ( uh ma so 4206 truong thi le)

           200,000

06/09/2021 15h 35' 15

540329 - Agribank; 1400206035022; TRINH VAN TUYEN CK UH ma 4200 500k ma 4201 4203 moi ma 250k

         1,000,000

06/09/2021 15h 40' 43

MB ( 142624) ( VU THI DUONG chuyen khoan MS 4212)

           100,000

06/09/2021 16h 32' 43

MB ( 684489) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4209)

             50,000

06/09/2021 17h 15' 34

BANKPLUS: ung ho ma so 4214,   CK TU 84967303262 DEN 1400206035022[BPMENT - FT - 465637]

           500,000

06/09/2021 17h 34' 46

MB ( 389322) ( Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh )

           200,000

06/09/2021 19h 05' 49

MB ( 033029) ( TA THI HONG THEM chuyen khoan tham cac ma so 4211 4212 4210 4201 4203 chuc moi nguoi duoc binh an)

         1,500,000

06/09/2021 19h 21' 53

MB ( 716500) ( LE XUAN BAU chuyen khoan ung ho ma so 4209 anh Song A Nenh)

           200,000

06/09/2021 20h 08' 36

MB ( 886574) ( Ung ho MS 4211 chi Vo Ngoc Lan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

             10,000

06/09/2021 21h 53' 57

MB ( 901402) ( Ma so 4206 chi Truong Thi Le)

             50,000

06/09/2021 21h 56' 50

MB ( 901674) ( Ma so 4208 ung ho chi Vi Thi Huong )

             50,000

06/09/2021 22h 16' 13

MB ( 206853) ( Tamlongnhanai MS 4212)

           200,000

06/09/2021 22h 47' 31

187379 - Agribank; 1400206035022; Tuyet da nang ung ho ma so 4213 Pham thi Thuong

           500,000

06/09/2021 23h 10' 22

MB ( 905993) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4211 vo ngoc lan)

           100,000

07/09/2021

MB ( 652750) ( MAI THI QUYNH ung ho ma 4214 Em Phan Duc Sinh)

           100,000

07/09/2021

MB ( 513968) ( Gd ha cong ung ho ma so 4211)

           100,000

07/09/2021

MB ( 483836) ( Dang Khuong Duy goi ma so 4212)

           500,000

07/09/2021 03h 11' 33

IBKING: FT Trace[151983] - [HA TRONG TRINH CK]

           100,000

07/09/2021 03h 49' 14

MB ( 458707) ( Ma so 4214 -   Phan Duc Sinh)

           200,000

07/09/2021 06h 34' 06

MB ( 468350) ( LE DIEN HA chuyen khoan)

           100,000

07/09/2021 06h 35' 38

499830 - Agribank; 1400206035022; Chontrieu ung ho MS 4214 em Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021 07h 32' 19

MB ( 475045) ( Ung ho ms 4212. mong cac chau luon khoe manh binh an)

           100,000

07/09/2021 07h 45' 49

749067 - Agribank; 1400206035022; Mong an lanh den voi gia dinh

           200,000

07/09/2021 09h 22' 35

322528 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 4211 Mong gia dinh chi Lan vuot qua kho khan nay

           200,000

07/09/2021 09h 55' 30

545422 - Agribank; 1400206035022; Ung ho Ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           300,000

07/09/2021 10h 04' 35

MB ( 511285) ( Gia dinh Trung Cham ung ho ms 4200 xom chay than. )

           100,000

07/09/2021 14h 18' 32

MB ( 562618) ( NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan)

           100,000

07/09/2021 17h 35' 19

MB ( 617403) ( VU DUC HIEU ung ho ma so 4215)

             50,000

07/09/2021 19h 54' 47

MB ( 648480) ( LE VINH KHANH chuyen khoan cho anh Tiep. ms 4215)

           100,000

07/09/2021 19h 59' 03

MB ( 649509) ( LE VINH KHANH chuyen khoan cho anh Tiep. ms 4215)

           100,000

07/09/2021 20h 18' 16

MB ( 653542) ( NGUYEN NGOC TUAN chuyen khoan 4215)

          100,000

07/09/2021 20h 18' 51

MB ( 653663) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4215 pham thi tuoi )

           100,000

07/09/2021 20h 19' 32

MB ( 653780) ( Xin ung ho chi Tuoi -   Bac Lieu)

             70,000

07/09/2021 20h 47' 15

MB ( 658887) ( TRINH VAN THI chuyen khoan ma so 4214,   chang trai 27 tuoi bi liet. )

           100,000

08/09/2021

MB ( 904911) ( 4216 chau Boss chuc gia dinh se som dc no du va nhieu may man)

           300,000

08/09/2021

MB ( 711799) ( Ma 4216)

            200,000

08/09/2021 02h 09' 35

MB ( 662571) ( Giup do chi Pham Thi Tuoi ma so 4215)

         2,000,000

08/09/2021 09h 10' 37

MB ( 712824) ( 4216. ung ho chi Mong Thi Tran)

           500,000

08/09/2021 09h 15' 42

MB ( 714401) ( HOANG DINH VINH ung ho Chi Mong thi Tran MS 4216 thon Loi A Phuong Tien Dinh Hoa Thai Nguyen)

           500,000

08/09/2021 09h 19' 40

945305 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021 09h 45' 38

MB ( 723968) ( ung ho ma so 4126 chi Mong Thi Tran)

           100,000

08/09/2021 09h 50' 23

MB ( 725479) ( VU NGOC TUNG chuyen khoan ungrho ms4216)

           100,000

08/09/2021 10h 43' 06

MB ( 742029) ( PVPhuoc ug ho Mog Thi Tran ma so 4216)

           100,000

08/09/2021 12h 46' 20

MB ( 771931) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4216 mong thi tran)

           100,000

08/09/2021 13h 50' 11

548111 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma 4216 mong thi tran

           300,000

08/09/2021 14h 09' 54

656796 - Agribank; 1400206035022; 4216 Mong thi tran

             50,000

08/09/2021 14h 14' 52

MB ( 788639) ( Ung ho MS4216)

           100,000

08/09/2021 15h 09' 29

036073 - Agribank; 1400206035022; ung ho ma 4216

           100,000

08/09/2021 15h 15' 54

080644 - Agribank; 1400206035022; gui toi ma 4214 em phan duc sinh

           100,000

08/09/2021 15h 17' 42

MB ( 806730) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 4216)

             50,000

08/09/2021 18h 40' 05

MB ( 873993) ( Ma so 4203?Ong Ma Dac Sy)

          200,000

09/09/2021

MB ( 003046) ( NGUYEN NGOC TUYEN chuyen khoan anh Doan Khac Dung,   ma so 4217)

           200,000

09/09/2021 10h 51' 14

663577 - Agribank; 1400206035022; PHAM THI THU HUONG ung ho ma so 4217

           100,000

09/09/2021 13h 05' 55

MB ( 036785) ( DANG VAN DUNG chuyen khoan)

           200,000

09/09/2021 13h 13' 37

529141 - Agribank; 1400206035022; NQMinh giup 6ms moi ms 300k 4214 4212 4213421542164217

         1,800,000

09/09/2021 13h 36' 03

MB ( 041867) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4217 doan khac dung)

           100,000

09/09/2021 14h 23' 39

MB ( 053581) ( TRAN THI MAI HONG chuyen khoan ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran)

           200,000

09/09/2021 14h 48' 19

MB ( 060822) ( UH ma so 4217 Doan Khac Dung - thon 2 - Huong Lam - Huong Khe - Ha Tinh)

           500,000

09/09/2021 14h 53' 25

MB ( 062417) ( UH 4216 Mong Thi Tran - Loi A - Phuong Tien - Dinh Hoa - Thai Nguyen)

           500,000

09/09/2021 15h 04' 49

MB ( 065976) ( Ung ho ma so 4217)

             50,000

09/09/2021 15h 34' 58

378330 - Agribank; 1400206035022; MAI NGOC TUAN chuyen khoan ma so 4217 ung ho anh doan khac dung

           200,000

09/09/2021 17h 00' 09

MB ( 108666) ( MS 4217)

           200,000

09/09/2021 19h 23' 38

MB ( 152754) ( MS4217 -   anh Doan Khac Dung)

           200,000

09/09/2021 19h 26' 35

MB ( 153600) ( MS4213 Pham Thi Thuong)

           100,000

09/09/2021 19h 28' 31

MB ( 154184) ( MS4212 Nguyen Thi Xuan Hoa)

           100,000

09/09/2021 19h 30' 11

MB ( 154673) ( MS4211 chi Vo Ngoc Lan)

           100,000

10/09/2021

MB ( 462004) ( NGUYEN THI NHAN uh ms 4218)

           100,000

10/09/2021

MB ( 315939) ( TRINH THE TRUNG ung ho ms 4217)

           200,000

10/09/2021

MB ( 315039) ( TRINH THE TRUNG ung ho ms 4218)

           200,000

10/09/2021

MB ( 216649) ( ung ho ms 4218 Pham Xuan Thong)

           200,000

10/09/2021 01h 50' 43

MB ( 189869) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan Ung ho masso 4217 doan khac dung)

             50,000

10/09/2021 08h 12' 51

817339 - Agribank; 1400206035022; Pham Xuan Thong ma so 4218

           100,000

10/09/2021 10h 15' 56

MB ( 266257) ( Ung ho qui tam long nhan ai,   ma so 4218)

           200,000

10/09/2021 10h 16' 58

659776 - Agribank; 1400206035022; TO BA HUNG ck ung ho Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

             50,000

10/09/2021 13h 06' 15

MB ( 316539) ( ung ho ma so 4218 Pham xuan thong)

           100,000

10/09/2021 13h 20' 57

MB ( 319035) ( Tamlongnhanai MS 4218)

           200,000

10/09/2021 13h 55' 27

MB ( 326437) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4218 pham xuan thong)

           100,000

11/09/2021

074984 - Cty Thien Tan NB ung ho ma so 4220 - Dao Thi Thanh Tu - Nghe An FT21254006606702

           100,000

11/09/2021

MB ( 506306) ( BUI HUY HOANG ung ho ms 4218 ong Pham Xuan Thong )

           200,000

11/09/2021

MB ( 500347) ( NGUYEN VAN TAI ung ho ms 4218)

           150,000

11/09/2021 01h 37' 26

IM Fund Transfer ( ABM) - 567237 - Agribank; 1400206035022; ung ho ms 4218 pham xuan thong

             50,000

11/09/2021 04h 59' 41

MB ( 501227) ( ung ho ma 4217 a doan khac dung)

           300,000

11/09/2021 08h 36' 18

MB ( 526676) ( TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan 4220 dao thi thanh tu)

           200,000

11/09/2021 12h 46' 17

228767 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN HONG HANH traners ung ho ms 4217 doan khac dung

           300,000

11/09/2021 16h 03' 50

MB ( 629835) ( ms 4218 ong pham xuan thong )

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 06/09/2021   - 12/09/2021

 

06/09/2021 03:07:19

REM Tfr Ac: 1251   000 0782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien cho chi Vo Ngoc Lan,   ma so 4211

           100,000

06/09/2021 03:13:32

REM Tfr Ac: 1251   000 0782705 NGUYEN THI CAM TU Chuyen tien cho chi Truong Thi Le,   ma so 4206

           200,000

06/09/2021 07:34:44

REM Tfr Ac: 45012   000 023863 LUONG THI CHI ma so 3334,     Nguyen Thi Van Bich,   xom 2,   cat lai,     binh luc,   ha nam

           500,000

06/09/2021 07:53:58

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4213

           100,000

06/09/2021 07:54:43

REM Tfr Ac: 7111   000 0326993 NGUYEN MINH TRI Chuyen tien ung ho ma so 4214 Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 08:03:05

REM Tfr Ac: 6801   000 0264399 PHUNG ANH VU ma so 4214

           300,000

06/09/2021 08:12:13

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO EM PHAN DUC SINH MA SO 4214

             10,000

06/09/2021 08:28:56

REM Tfr Ac: 2201   000 4499667 LE VIET DUNG Ma so 4214 Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021 08:49:12

REM Tfr Ac: 6501   000 0871408 PHAM HUY THONG Chuyen tien giup do hoan canh 4204

           100,000

06/09/2021 09:01:22

REM Tfr Ac: 3281   000 0059860 CAO THI KIM HUE ung ho ms 4214

           100,000

06/09/2021 10:04:55

REM Tfr Ac: 3141   000 0255348 O@L 026001 212201 0 0 92699382 MS 4214

           100,000

06/09/2021 10:13:23

REM Tfr Ac: 1991   000   000 1199 DANG XUAN NGUYEN ung ho ma so 4043

           200,000

06/09/2021 10:34:29

REM Tfr Ac: 4251   000 0168889 NGUYEN THI THUAN Ung ho ma so 4214

           200,000

06/09/2021 10:37:50

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4214 em phan duc sinh

           300,000

06/09/2021 10:54:38

REM Tfr Ac: 4881   000   000 4335 TRINH VAN HUNG Chuyen tien Ung ho MS 4214

           100,000

06/09/2021 11:23:19

REM Tfr Ac: 2161   000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4214,   4212 moi MS 100.   000   dong

           200,000

06/09/2021 11:26:24

REM Tfr Ac: 2141   000 0979490 NGUYEN THI DIEP OANH UH MA SO 4214 PHAN DUC SINH

           100,000

06/09/2021 12:00:27

REM Tfr Ac: 4321   000 1192096 NGUYEN HUU MANH ma so 4214

           200,000

06/09/2021 12:15:19

REM Tfr Ac: 4121   000 0206800 TRAN VAN THAO Chuyen tien ung ho ms 4214 en phan duc sinh

             50,000

06/09/2021 12:45:47

REM Tfr Ac: 4511   000 0442654 LE CHI ANH ma so 4214

           200,000

06/09/2021 13:26:48

REM Tfr Ac: 4251   000 0597632 PHUNG XUAN THUY ung ho ma so 4213 Pham Thi Huong

           500,000

06/09/2021 13:33:52

REM Tfr Ac: 1241   000 0102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet ung ho ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa

           100,000

06/09/2021 13:38:21

REM Tfr Ac: 1241   000 0102218 VU THI QUYNH TRANG Lam Viet ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 13:52:40

REM Tfr Ac: 1241   000 0378903 LE DANG THANG ung ho ma so 4214

           300,000

06/09/2021 14:16:49

REM Tfr Ac: 2161   000 0646479 VU THI NGOC ANH Giup do MS 4214 em PHAN DUC SINH

           500,000

06/09/2021 14:21:15

REM Tfr Ac: 1201   000 0108166 PHAM THI THU HA MS 4214 em Phan Duc Sinh

           300,000

06/09/2021 14:41:46

REM Tfr Ac: 3601   000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4214

           200,000

06/09/2021 14:45:33

REM Tfr Ac: 4411   000 0218375 NGUYEN NHU DUC ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021 14:47:14

REM Tfr Ac: 1221   000 0637266 NGUYEN HONG ANH quy tam long vang MS4214

           300,000

06/09/2021 15:27:00

REM Tfr Ac: 1351 000 0620853 HO THI TRAM thuong tang e Phan Duc Sinh ma so 4214

           100,000

06/09/2021 15:38:14

REM Tfr Ac: 6211   000 0519186 NGUYEN THI THANH HOA ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 15:41:31

REM Tfr Ac: 6931   000 0098264 NGUYEN CHI LINH Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 15:46:02

REM Tfr Ac: 4221   000   000 1406 PHAM THI NGOC TRAM Chuyen tien ung ho em phan van sinh ma so 4214 dt 0857531558

           500,000

06/09/2021 15:48:23

REM Tfr Ac: 2151   000 2134070 VU QUOC TOAN Ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 16:02:44

REM Tfr Ac: 4821   000 0237421 DINH THI TRANG ung ho ms 4214

           200,000

06/09/2021 16:15:45

REM Tfr Ac: 3141   000 3720526 HUYNH ANH TUAN Huynh Anh Tuan ho tro em Phan Duc Sinh ma so 4214,   Thon 1,   xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   tinh Ha Tinh

           300,000

06/09/2021 16:24:45

REM TKThe : 0985522129,   tai LienVietPostBa. Ung ho ma so 4214 - CTLNHIDI   000 001335213964 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/09/2021 16:39:59

REM Tfr Ac: 7621   000 1500376 PHAM VINH LOC Chuyen tien ung ho chi Huong va con trai chi o xa Tho Dien

           100,000

06/09/2021 17:05:03

REM Tfr Ac: 5011   000 0118162 HOANG THI HA ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           150,000

06/09/2021 17:11:07

REM Tfr Ac: 5101   000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho MS 4212 NGUYEN THI XUAN HOA 80 Dao Duy Tu,   p. Dong Ba,     tp. Hue

           300,000

06/09/2021 18:11:07

REM Tfr Ac: 1511   000 0874764 NGUYEN DINH CUONG 0904629636 giup do 4214 Phan Duc Sinh

         3,000,000

06/09/2021 18:21:47

REM TKThe : 002 000 00105826,   tai SeABank. UNG HO MA SO 4195 - CTLNHIDI   000 001335666976 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/09/2021 18:24:04

REM TKThe : 002 000 00105826,   tai SeABank. UNG HO MA SO 4196 VA 4207 VA 4209 moi ma so 300.   000 VND   - CTLNHIDI 000 001335674603 - 11 - CRE - 002

           900,000

06/09/2021 18:41:50

REM Tfr Ac: 1241   000 0380625 PHAM THANH HUONG ung ho ma so 4241 em Phan Duc Sinh,   Ha Tinh

           100,000

06/09/2021 18:54:08

REM Tfr Ac: 7211   000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4214

             50,000

06/09/2021 19:27:38

REM TKThe : 9704996 000 205379218,   tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam; 2611 000 2631994; Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh - CTLNHIDI 000 001335898237 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/09/2021 19:56:16

REM Tfr Ac: 3981   000 0914678 NGUYEN THE NAM Ung ho ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021 20:06:03

REM Tfr Ac: 3711   000 0535728 BUI THI KIEU DUNG Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           200,000

06/09/2021 20:08:28

REM Tfr Ac: 3211   000 0307904 NGUYEN THANH LUAN UNG HO MA SO 4214

           400,000

06/09/2021 21:10:57

REM TKThe : 19033757089013,   tai TCB. Ung ho MS 4212 FT21250703969960 - CTLNHIDI   000 001336256220 - 11 - CRE - 002

           500,000

06/09/2021 21:24:36

REM TKThe : 19036458319011,   tai TCB. Ma so 4214 em phan duc sinh FT21250588077070 - CTLNHIDI 000 001336298081 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/09/2021 21:27:27

REM Tfr Ac: 1251   000 7588588 O@L 009994 211601 0 0 404295472 ho tro be Nguyen Le Hoang Nguyen MS 3781

           200,000

06/09/2021 22:17:37

REM Tfr Ac: 6801   000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh

           100,000

07/09/2021 05:53:53

REM Tfr Ac: 5221   000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4212 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

07/09/2021 05:54:53

REM Tfr Ac: 5221   000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4213 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

           200,000

07/09/2021 06:13:21

REM TKThe : 19031361392012,   tai TCB. Uhms 4214 FT21250847182141 - CTLNHIDI   000 001336631952 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/09/2021 07:08:35

REM TKThe : 19028516966011,   tai TCB. Ung ho ma so 4214 phan duc sinh FT21250537668207 - CTLNHIDI 000 001336665976 - 11 - CRE - 002

           300,000

07/09/2021 07:34:27

REM Tfr Ac: 4251   000 1559051 PHAM THANH HAI Chuyen tien ung ho em Phan Van Duc thon 1 xa Tho Dien,   huyen Vu Quang,   Ha Tinh

           500,000

07/09/2021 07:39:05

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho em NGUYEN THI KIM ANH ma so 4210

             10,000

07/09/2021 07:46:39

REM Tfr Ac: 6501   000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4214 Em nguyen duc sinh

           100,000

07/09/2021 07:56:00

REM Tfr Ac: 2131   000 0225512 LO THI THU QUYNH Chuyen tien ung ho cac hoan canh,   ms 4214 la 200k,   4213 la 100,   4212 la 100,   4211 la 100k

           500,000

07/09/2021 08:03:50

REM TKThe :   000     000 605908,   tai SeABank. ung ho hoan canh 4209 chuc con mau khoi benh - CTLNHIDI 000 001336735837 - 11 - CRE - 002

             30,000

07/09/2021 08:05:02

REM TKThe :   000     000 605908,   tai SeABank. ung ho hoan canh 4214 chuc em som khoi benh de cham soc me - CTLNHIDI 000 001336738088 - 11 - CRE - 002

             20,000

07/09/2021 08:14:29

REM Tfr Ac: 2121   000   000 0758 PHAM NGOC BICH giup do em Phan Duc Sinh ms 4214

         1,000,000

07/09/2021 08:17:29

REM Tfr Ac: 2121   000   000 0758 PHAM NGOC BICH Chuyen tien giup chau Pham Thi Thuong Ms4213

           500,000

07/09/2021 08:18:29

REM Tfr Ac: 2121   000   000 0758 PHAM NGOC BICH giup chi Nguyen T Xuan Hoa MS 4212

           500,000

07/09/2021 08:22:55

REM Tfr Ac: 4501   000 6201829 THAI DUY QUYEN Chuyen tien ung ho em Phan Duc Sinh,   ma so 4214

           200,000

07/09/2021 08:47:41

REM Tfr Ac: 5121   000 0569016 HOANG THI QUYNH Chuyen tien ung ho ms 4178

           100,000

07/09/2021 08:48:18

REM Tfr Ac: 5121   000 0569016 HOANG THI QUYNH Chuyen tien ung ho ms 4199

           100,000

07/09/2021 08:49:08

REM Tfr Ac: 4251   000 0525970 DAI VAN TIEN ma so 4209.   Anh Song A Nenh

         1,000,000

07/09/2021 09:01:57

REM Tfr Ac: 1221   000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4214 em phan duc sinh

           100,000

07/09/2021 09:04:14

REM Tfr Ac: 1221   000 0380375 NGUYEN HOANG LONG hoang thi kim lan ung ho ma so 4215 pham thi tuoi

           100,000

07/09/2021 09:13:17

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN Ung ho   Ma so 4213

             20,000

07/09/2021 09:13:50

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN Ung ho   Ma so 4214

             20,000

07/09/2021 09:14:35

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN Ung ho   Ma so 4215

             20,000

07/09/2021 09:19:16

REM Tfr Ac: 3511   000 0582995 DANG THI NGOC Unh ho ma so 4206

           150,000

07/09/2021 10:03:49

REM Tfr Ac: 1261   000 1250211 NGUYEN DUY KHANH ung ho gia dinh chi Pham Thi Tuoi ma so 4215

           500,000

07/09/2021 10:25:21

REM TKThe : 00904317001,   tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4207 - CTLNHIDI   000 001337105582 - 11 - CRE - 002

           300,000

07/09/2021 10:29:45

REM Tfr Ac: 6501 000 2456476 NGUYEN ANH DUC Nho ts chuyen den MS 4214 . Cam on ts

           200,000

07/09/2021 10:30:00

REM TKThe : 00904317001,   tai Tienphongbank. Ung ho ma so 4197 - CTLNHIDI   000 001337119843 - 11 - CRE - 002

           300,000

07/09/2021 10:46:11

REM Tfr Ac: 2161   000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4215

           100,000

07/09/2021 10:59:59

REM Tfr Ac: 4501   000 5419045 NGUYEN HIEN LUONG uh ms 4214

             50,000

07/09/2021 11:24:50

REM Tfr Ac: 2611   000 0022325 NGUYEN NGOC VIET Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi

           200,000

07/09/2021 12:37:42

REM Tfr Ac: 2201   000 2638109 TRAN TUAN ANH ung ho ms 4215 chi pham thi tuoi ,   chuc gia dinh anh chi gap may man va vuot qua kho khan

           100,000

07/09/2021 12:45:52

REM TKThe : 16859147,   tai ACB. MA SO 4215 - 070921 - 12: 46: 29 654534 - CTLNHIDI 000 001337481449 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/09/2021 13:01:28

REM Tfr Ac: 1181   000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4215

           200,000

07/09/2021 13:12:26

REM Tfr Ac: 4501   000 4668321 LE THI MAI Chuyen tien ung ho ma so 4214 Phan Duc Sinh. chuc em khoe manh.

           100,000

07/09/2021 13:13:56

REM Tfr Ac: 2121   000 0071055 O@L 026001 212201 0 0 92742681 ung ho ms 4215

            100,000

07/09/2021 13:15:00

REM Tfr Ac: 4711   000 0503928 DANG THI HONG THUY UH MS 4215 PHAM THI TUOI

           500,000

07/09/2021 13:17:40

REM Tfr Ac: 4711   000 0503928 DANG THI HONG THUY UH MS 4213 PHAM THI THUONG

           500,000

07/09/2021 13:40:37

REM Tfr Ac: 4501   000 5230884 NGUYEN KIM ANH Bi Bong ung ho ms 4211 chi Vo Ngoc Lan

           200,000

07/09/2021 14:10:26

REM Tfr Ac: 5201   000 0031347 PHAM THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so 4214

           200,000

07/09/2021 14:50:14

REM Tfr Ac: 3231   000 0223989 BUI QUOC TUAN ung ho cac ma so. 4195,     4196,   4202,   4204,     4209

           500,000

07/09/2021 15:32:50

REM Tfr Ac: 7211   000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4215

             50,000

07/09/2021 15:35:43

REM Tfr Ac: 3981   000 0081712 NGUYEN THI HONG NHUN UNG HO MA SO 4215

           200,000

07/09/2021 16:12:29

REM Tfr Ac: 2111   000 0477540 TRINH THI NGUYET ANH GIA DINH ANH BUI VAN LINH VA TRINH THI NGUYET ANH UNG HO MS 4215 GIA DINH CHI PHAM THI TUOI AP 22 XA PHONG THANH A THI XA GIA RAI BAC LIEU

           500,000

07/09/2021 16:21:03

REM Tfr Ac: 4501   000 2807669 LE MINH TUAN Chuyen tien ung ho Ma so 4215,   chi Pham Thi Tuoi,   Phong Thanh A,   Gia Rai,     Bac Lieu

           500,000

07/09/2021 16:41:40

REM Tfr Ac: 3621   000 0037185 DAO THI THUY ung ho MS 4215

           200,000

07/09/2021 17:09:21

REM TKThe : 614082469888888,   tai Nam A Bank. 4215   - CTLNHIDI 000 001338216944 - 11 - CRE - 002

           300,000

07/09/2021 17:43:25

REM Tfr Ac: 1221   000 0424404 LE DINH NGOC Tang Ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi

           300,000

07/09/2021 18:46:16

REM Tfr Ac: 1241   000 3772692 BUI LE PHUONG HA Ung ho ma so 4215

           300,000

07/09/2021 18:49:04

REM Tfr Ac: 1161   000 0017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 4208, 4211,   4212

           300,000

07/09/2021 19:04:02

REM Tfr Ac: 1241   000 3772692 BUI LE PHUONG HA Ung ho ma so 4214

           300,000

07/09/2021 19:45:00

REM Tfr Ac: 6421   000 0493654 PHAM HUY CUONG Ung ho ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           500,000

07/09/2021 21:45:23

REM TKThe : 00311 000 16327002,   tai OCB.   uhms 4215 - CTLNHIDI 000 001338889959 - 11 - CRE - 002

           500,000

07/09/2021 21:59:18

REM Tfr Ac: 2221   000 3088774 BUI TRONG NGHIA ung ho ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi

           300,000

07/09/2021 22:02:25

REM Tfr Ac: 2221   000 3088774 BUI TRONG NGHIA ung ho ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           300,000

07/09/2021 22:03:59

REM Tfr Ac: 2221   000 3088774 BUI TRONG NGHIA ung ho ma so 4212 chi Nguyen Thi Xuan Hoa

           200,000

07/09/2021 22:05:34

REM Tfr Ac: 2221   000 3088774 BUI TRONG NGHIA ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong

           200,000

08/09/2021 01:54:43

REM Tfr Ac: 5101   000 0035391 LE HAI TIEN Ung ho ong Luan. Ma 4201 Transaction at date 2021 - 09 - 08 - 01. 04. 05

           500,000

08/09/2021 06:08:51

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4216

           100,000

08/09/2021 06:10:19

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4214

           100,000

08/09/2021 06:10:46

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4215

           100,000

08/09/2021 07:15:41

REM Tfr Ac: 7601   000 0109183 HA QUANG DUNG ma so 4216 ung ho chi Mong Thi Tran

            500,000

08/09/2021 07:31:04

REM Tfr Ac: 1181   000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 4216

           500,000

08/09/2021 07:47:10

REM TKThe : 19028516966011,   tai TCB. Ung ho ma so 4216 mong thi tran FT21251101351718 - CTLNHIDI 000 001339170755 - 11 - CRE - 002

           200,000

08/09/2021 07:58:33

REM Tfr Ac: 5621   000 2060185 HUYNH VU Chuyen tien ung ho chi Mong Thi Tran 4216

           500,000

08/09/2021 08:16:47

REM Tfr Ac: 2151   000 2682579 HA DANG DUONG MS 4216 ung ho me con chi mong thi tra

           300,000

08/09/2021 08:18:21

REM Tfr Ac: 2791   000 0308325 HOANG THI THU GIANG Ung ho Ma so 4216 Mong Thi Tran

           100,000

08/09/2021 08:19:47

REM Tfr Ac: 3211   000 0417627 NGUYEN VAN THU Nguyen Mai Chi lop 7 truong THCS Ngo Quyen,   Hai Phong ung ho ban Ngoc Ha,   dia chi Phuong Tien,   Dinh Hoa,     Thai Nguyen mua sach

           200,000

08/09/2021 08:20:24

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO CHI MONG THI TRAN MA SO 4216

             10,000

08/09/2021 08:23:14

jREM 991021090803331 BO - LE LAN ANH FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - LA ung ho 4208 Vi THI Huong Bank Charge . 00 VAT . 00

         1,000,000

08/09/2021 08:45:07

REM Tfr Ac: 2201   000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho MS4216 chi Mong Thi Tran

           300,000

08/09/2021 08:47:39

REM Tfr Ac: 4271   000 0213534 NGUYEN PHAM VIET NINH Chuyen tien ung ho MS 4216 M T Tran

           200,000

08/09/2021 08:48:03

REM Tfr Ac: 2891   000 0276391 NGUYEN VAN SON Ma 4216

         1,000,000

08/09/2021 08:49:46

REM Tfr Ac: 2201   000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho Ms4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

08/09/2021 08:51:10

REM Tfr Ac: 5321   000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ma so 4216 mong thi tran

           100,000

08/09/2021 08:53:45

REM Tfr Ac: 1241   000 1252143 BUI THU HA ung ho ms 4215 Pham thi Tuoi

           600,000

08/09/2021 08:55:26

REM Tfr Ac: 2221   000 0833902 LE THU HA Ung ho ma so 4216,   Mong Thi Tran. Thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   Thai Nguyen

           200,000

08/09/2021 08:57:07

REM Tfr Ac: 3601   000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 4216

           200,000

08/09/2021 09:18:26

REM Tfr Ac: 4551   000 0151046 HOANG SON TUNG CK ung ho MS 4216

             50,000

08/09/2021 09:25:51

REM TKThe : 19027921820026,   tai TCB. Ung ho 4216 Mong Thi Tran FT21251004410656 - CTLNHIDI 000 001339408675 - 11 - CRE - 002

           200,000

08/09/2021 09:37:43

REM Tfr Ac: 4131   000 0041105 LE XUAN PHUC Ma so   4216 NONGTHITRAN

           200,000

08/09/2021 09:43:01

REM TKThe : 11721996910017,   tai TCB. Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran FT21251762787985 - CTLNHIDI 000 001339464202 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/09/2021 09:55:36

REM Tfr Ac: 1201   000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC Ung ho ma so 4212

           200,000

08/09/2021 10:07:15

REM Tfr Ac: 1501   000 0367911 NGUYEN QUOC VAN Chuyen tien ung ho chi Mong Thi Tran ms 4216

           300,000

08/09/2021 10:19:19

REM Tfr Ac: 2171   000 0545272 HOANG THI HAI YEN Ma so 4216 chi Mong Thi Tran

             50,000

08/09/2021 10:45:51

REM Tfr Ac: 1291   000 0166079 LE VAN VIET LE VAN VIET UNG HO MS 4216 CHI MONG THI TRAN

           100,000

08/09/2021 10:46:58

REM Tfr Ac: 4501   000 4754503 LY CHI TUNG ma so 4216 mong thi tran

           200,000

08/09/2021 11:05:30

REM Tfr Ac: 4321   000 0850461 NGUYEN THI THU ms 4213 Pham Thi Thuong

           100,000

08/09/2021 11:35:35

REM Tfr Ac: 3761   000 0336689 LU DUC LUU ma so 4216 chi Mong Thi Tran

             50,000

08/09/2021 11:39:06

REM Tfr Ac: 2611   000 3454194 LE THUY DUNG Ung ho ma so 4216

           100,000

08/09/2021 12:02:02

REM Tfr Ac: 1201   000 0489597 DANG THI THANH NGAN UNG HO MS 4203 MA DAC SY

           200,000

08/09/2021 12:02:56

REM Tfr Ac: 5011   000 0180189 PHUNG ANH TUAN ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran, thon Loi A,   xa Phuong Tien, huyen Dinh Hoa, tinh Thai Nguyen

           100,000

08/09/2021 12:35:33

REM Tfr Ac: 2131   000 0192148 LUONG HUU CONG Chuyen tien cho chi Mong Thi Tran, ma so 4216

           100,000

08/09/2021 14:11:20

REM Tfr Ac: 3211   000 0698334 VU VAN HUNG Ma so 4216 chi Mong Thi Tran.

           100,000

08/09/2021 14:40:46

REM Tfr Ac: 5561   000 0958261 NGUYEN VIET QUANG HIEN ung ho chau Trang MS 4201

           500,000

08/09/2021 14:45:33

REM Tfr Ac: 2111   000 0979295 TRAN THANH THUY ma so 4206 truong thi le

           300,000

08/09/2021 14:47:39

REM Tfr Ac: 2111   000 0979295 TRAN THANH THUY ma so 4210 nguyen thi kim anh

           300,000

08/09/2021 14:48:20

REM Tfr Ac: 6511   000 0033241 TRUONG HUNG DUNG Chuyen tien ung ho chi Mong Thi Tran,   Ma so 4216

         1,000,000

08/09/2021 14:48:49

REM TKThe : 1050144668888,   tai MB. Ung ho ms 4216 Mong Thi Tran - CTLNHIDI   000 001340312468 - 11 - CRE - 002

           500,000

08/09/2021 14:49:36

REM Tfr Ac: 2111   000 0979295 TRAN THANH THUY ma so 4216 mong thi tran

           300,000

08/09/2021 14:52:30

REM Tfr Ac: 2111   000 0979295 TRAN THANH THUY ma so 4215 pham thi tuoi

           300,000

08/09/2021 14:52:46

REM Tfr Ac: 2151   000 1577821 VU THI HOA Chuyen tien ung ho hoan canh kho khan

           200,000

08/09/2021 14:56:33

REM Tfr Ac: 6511   000 1437129 CHAU PHONG SANG ma so 4208

           200,000

08/09/2021 15:59:52

REM Tfr Ac: 1601   000 2026868 TRAN DUY HAI ung ho ma so 4216

             50,000

08/09/2021 16:15:18

REM Tfr Ac: 1251   000 0059436 BUI THI NGOC LAN ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           300,000

08/09/2021 16:27:08

REM Tfr Ac: 1251   000 0059436 BUI THI NGOC LAN Ung ho ma so 4212 ba em be mo coi o TP Hue

           300,000

08/09/2021 18:42:46

REM Tfr Ac: 2141   000 3315303 NGUYEN VU THANH Ung ho ma so 4215 4214 4212 4211 4210 4209 4208 4207 moi truong hop 300k

         2,400,000

08/09/2021 18:43:44

REM Tfr Ac: 2141   000 3315303 NGUYEN VU THANH Ung ho ma so 4206 4204 4203 4202 4197 4196 4195 moi truong hop 300k

         2,100,000

08/09/2021 18:44:31

REM Tfr Ac: 2141   000 3315303 NGUYEN VU THANH Ung ho ma so 4216 4200 4201 4198 4213 4199 moi truong hop 1tr

         6,000,000

08/09/2021 19:04:50

REM Tfr Ac: 1261   000   000 1188 NGUYEN THI HOANG LIEN ung ho ma so 4216 ma thi tran

           100,000

08/09/2021 19:48:45

REM Tfr Ac: 12312   000 072693 TRAN TRI DUNG Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran Thon Loi A,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

           300,000

08/09/2021 20:24:08

REM TKThe : 19031339768017,   tai TCB. UNG HO MS 4216 FT21251622386679 - CTLNHIDI   000 001341406305 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/09/2021 20:57:09

REM Tfr Ac: 4501   000 5065527 LE THAI HOA UH Ma So 4216 Chi Mong Thi Tran

           300,000

08/09/2021 21:40:28

REM TKThe : 19110199999029,   tai TCB. Ngo t Hung uhms 4216 FT21252801786802 - CTLNHIDI   000 001341586026 - 11 - CRE - 002

           100,000

08/09/2021 21:43:08

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4203 FT21252148690760 - CTLNHIDI   000 001341591071 - 11 - CRE - 002

           100,000

09/09/2021 01:52:59

REM Tfr Ac: 2201   000 1020721 LUONG QUOC ANH Ho tro cha con Song A Nenh chua benh cho con Song Thi Xong Transaction at date 2021 - 09 - 08 - 23. 23. 05

           100,000

09/09/2021 07:38:17

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO CHI PHAM THI TUOI MA SO 4215

             10,000

09/09/2021 08:16:29

REM Tfr Ac: 5011   000 0543612 TRINH VAN TUAN ma so 4216 chi Mong Thi Tran,   thon Loi,   xa Phuong Tien,   huyen Dinh Hoa,   tinh Thai Nguyen

         1,000,000

09/09/2021 08:31:45

REM TKThe : 74877859,   tai ACB. UNG HO MA SO 4216: MONG THI TRAN - 090921 - 08: 32: 22 062607 - CTLNHIDI 000 001341998446 - 11 - CRE - 002

           500,000

09/09/2021 08:55:48

REM TKThe : 19036458319011,   tai TCB. Ma so 4216 chi mong thi tran FT21252027177234 - CTLNHIDI 000 001342060997 - 11 - CRE - 002

           200,000

09/09/2021 09:09:35

REM Tfr Ac: 2201   000 0688995 BUI THI NGOC ANH Chuyen tien UH 4199

           100,000

09/09/2021 09:25:22

REM Tfr Ac: 1251   000 1732679 LE THI TRA MY Le Thi Tra My thien nguyen MS 4217

           100,000

09/09/2021 09:38:51

REM TKThe : 36710793991,   tai SCB. vu anh thu ung ho ms4217 - CTLNHIDI   000 001342194936 - 11 - CRE - 002

         1,000,000

09/09/2021 09:50:34

REM Tfr Ac: 1231   000 0836857 PHAM HOAI LINH Ung ho MS 4207 chi Hoang Thi Hong Tham

         2,000,000

09/09/2021 09:51:47

REM Tfr Ac: 7801   000 0284095 TRUONG VAN THOI Ung ho Ma so 4217

           100,000

09/09/2021 10:24:42

REM TKThe : 9704388017182543,   tai BaoVietBank. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung - CTLNHIDI   000 001342353163 - 11 - CRE - 002

             50,000

09/09/2021 10:32:34

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4216

           100,000

09/09/2021 10:41:19

REM Tfr Ac: 1221   000 0263661 LA THI DUNG Chuyen tien ma so 4217 Doan Khac Dung. 0963389807

           200,000

09/09/2021 10:53:37

REM Tfr Ac: 6711   000 0094697 HA THI HOA giup MS4217

           200,000

09/09/2021 10:56:38

REM Tfr Ac: 1181   000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 4217 gia dinh anh doan khac dung

           300,000

09/09/2021 11:20:32

REM Tfr Ac: 1681   000 0167545 PHAN HUE PHUONG muc nhan ai giup do ma so 4216, 4217

           500,000

09/09/2021 11:39:21

REM Tfr Ac: 6561   000 0120272 NGUYEN CHUONG Gui 2 chau Yen,   Thuy Tien,  

           100,000

09/09/2021 11:58:10

REM TKThe : 0571008425008,   tai BaoVietBank. UH ms 4217 doan khac dung - CTLNHIDI   000 001342664362 - 11 - CRE - 002

           200,000

09/09/2021 12:06:28

REM Tfr Ac: 2161   000 0565714 DAO THI LE MAI Ung ho gia dinh anh Doan Khac Dung,   thon 2,     Huong Lam,   Huong Khe,   Ha Tinh

           200,000

09/09/2021 12:24:32

REM Tfr Ac: 2151   000 0535817 PHAM THI HOA ung ho ma 4217

           500,000

09/09/2021 13:13:37

REM Tfr Ac: 2891   000 0061542 NGUYEN KIEN TRUNG Ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

           600,000

09/09/2021 13:47:23

REM Tfr Ac: 1291   000 0170043 DO THI HIEN Ung ho MS 4217 Doan Khac Dung

           200,000

09/09/2021 14:39:36

REM Tfr Ac: 4211   000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4212 ms 4216 ms 4217 moi hc 100.   000 d

           300,000

09/09/2021 15:06:47

REM TKThe : 180564985,   tai VPB. Ung ho anh Dung ma so 4217 - CTLNHIDI   000 001343169799 - 11 - CRE - 002

           500,000

09/09/2021 15:17:31

REM Tfr Ac: 4121   000 0152709 NGUYEN THI HUONG Moc Chau,   Son La ung ho thang 9

           100,000

09/09/2021 15:18:49

REM Tfr Ac: 5131   000 0359588 TRAN THI PHUONG THUY Chuyen tien ung ho MS 4217 Doan Khac Dung

            200,000

09/09/2021 15:23:17

REM Tfr Ac: 3681   000 0282738 LE THI LIEN ung ho ma so 4217

           200,000

09/09/2021 16:11:53

REM Tfr Ac: 4251   000 0267041 DAO QUANG TRUNG chuyen tien chuong trinh May tinh cho em. Ma so 4219

           100,000

09/09/2021 16:14:43

REM Tfr Ac: 3711   000 0084178 NGUYEN DANH THAO Chuyen tienung ho chi mong thi tran ma so 4216

           500,000

09/09/2021 17:39:19

REM Tfr Ac: 2121   000 0697822 NGUYEN THANH QUAN Chuyen tien tu thien

           100,000

09/09/2021 17:53:03

REM Tfr Ac: 2221   000 0156715 NGUYEN HUNG LINH ms 4216 gui chi mong thi tran

           200,000

09/09/2021 20:52:34

REM TKThe : 00311 000 16327002,   tai OCB.   uhms 4216 - CTLNHIDI 000 001344295103 - 11 - CRE - 002

           300,000

09/09/2021 21:02:45

REM Tfr Ac: 2141   000 1165511 TO THANH NOI To Thanh Noi giup tu MS 4165 den MS 4214,   50k. 1TH

         1,500,000

09/09/2021 22:51:07

REM Tfr Ac: 6201   000 0926983 NGUYEN TRONG THE ung ho chuong trinh May tinh cho em

            100,000

10/09/2021 01:58:06

REM Tfr Ac: 2131   000 0571473 PHAM VAN THAO ung ho ma so 4217 xom 2 xa huong lam huyen huong khe ha tinh sdt nguoi gui 0984126085 Transaction at date 2021 - 09 - 10 - 00. 16. 16

           100,000

10/09/2021 03:04:01

REM Tfr Ac: 3761   000 0336689 LU DUC LUU ma so 4217 anh Doan Khac Dung

             50,000

10/09/2021 06:31:21

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho ONG PHAM VAN THONG MA SO 4218

             10,000

10/09/2021 06:59:17

REM Tfr Ac: 5221   000   000 7777 BUI DAI THANG HT 4218 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

10/09/2021 07:20:58

REM Tfr Ac: 4211   000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 4218

           300,000

10/09/2021 08:21:11

REM Tfr Ac: 2171   000 0545272 HOANG THI HAI YEN Ma so 4217 chuc 2 be cham ngoan hoc gioi

             50,000

10/09/2021 08:26:33

REM Tfr Ac: 2201   000 0103957 O@L 026001 212201 0 0 92838281 Ung ho ma so 4218 Ong Thong

         1,000,000

10/09/2021 08:50:31

REM TKThe : 19027921820026,   tai TCB. Ung ho 4218 Pham Xuan Thong FT21253800890937 - CTLNHIDI 000 001344870353 - 11 - CRE - 002

           200,000

10/09/2021 08:57:55

REM Tfr Ac: 6711   000 0094697 HA THI HOA giup do MS4218,   4216, 4215, 4214,   4213, 4212, 4201,   4200, 4203, 4204,   4209, 4208, 4207,   4206, 4205. Moi MS 100,   000 vnd

         1,500,000

10/09/2021 09:00:44

REM Tfr Ac: 1251   000 1012919 DU THI HA THU Giup MS 4165,   4160,     4195

           300,000

10/09/2021 09:03:15

REM Tfr Ac: 4111   000 0177343 DAM NGOC MAI ung ho ma so 4217

           100,000

10/09/2021 09:23:27

REM Tfr Ac: 2141   000 0488330 NGO HOAI NAM ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

         1,000,000

10/09/2021 09:31:42

REM Tfr Ac: 3151   000 1179086 O@L 015005 211601 0 0 406505701 ZP5VQ97Q7CFA 21091 000 0085087 ung ho be Nguyen Dai Hung va be Nguyen Ba

           100,000

10/09/2021 10:18:11

REM Tfr Ac: 1221   000 0172068 NGUYEN THI NGOC QUYNH Chuyen tien ma so 4218

           500,000

10/09/2021 10:31:35

REM Tfr Ac: 7411   000 0509915 NGO HUYNH HONG NGA Ung ho 4218. Ong Pham Xuan Thong,   Thon An Nien,   Xa Hoa An,   Huyen Phu Hoa,   Tinh Phu Yen. Dien thoai 0935651551

           300,000

10/09/2021 10:57:13

REM Tfr Ac: 1281   000 0809535 LE THI THACH MY Chuyen tien ung ho ma 4217 doan khac dung

           500,000

10/09/2021 11:41:23

REM TKThe : 11721996910017,   tai TCB. Ung ho ma so 4218 ong Pham Xuan Thong FT21253082554150 - CTLNHIDI 000 001345465093 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/09/2021 12:41:22

REM Tfr Ac: 3901   000 1191557 NGUYEN DUC VIET ung ho ms 4217 anh Doan Khac Dung

           100,000

10/09/2021 14:07:08

REM 991021091030850 BO - LE DUY ANH FO - 2611 000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ung ho ma so 4218 -   Ong Pham Xuan Th ong Bank Charge . 00 VAT . 00

           100,000

10/09/2021 14:28:55

REM Tfr Ac: 4501   000 2443911 VU KHAC TIEM Chuyen tien ung ho ma so 4218

           250,000

10/09/2021 14:36:43

REM Tfr Ac: 6351   000 0050969 TRINH MINH DUC ung ho anh Huynh Van Tiep,   Bac Lieu.

           500,000

10/09/2021 14:41:58

REM Tfr Ac: 6801   000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021 14:43:02

REM Tfr Ac: 6801   000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

             50,000

10/09/2021 14:44:04

REM Tfr Ac: 5101   000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho Ma so 4218 ong PHAM XUAN THONG thon Yen Nien,   xa Hoa An,   huyen Phu Hoa,   tinh Phu Yen

           300,000

10/09/2021 14:46:03

REM Tfr Ac: 4711   000 0640524 PHAM VAN SAU Chuyen tien ung ho ma so 4218

           100,000

10/09/2021 15:21:49

REM Tfr Ac: 2221   000 1268455 DANG THI HONG GAM Chuyen tien ung ho 2 be

           100,000

10/09/2021 15:35:36

REM Tfr Ac: 4321   000 0026563 NGUYEN VAN LUONG Chuyen tien ung ho ms 4218 ong pham xuan Thong

         1,000,000

10/09/2021 15:43:21

REM Tfr Ac: 2111   000 0291069 NGUYEN THI THU HUYEN Ung ho MS 4218

           450,000

10/09/2021 16:01:43

REM Tfr Ac: 4321   000 0121042 NGUYEN THI HUE Chuyen tien ung ho ma so 4218

           300,000

10/09/2021 16:12:26

REM Tfr Ac: 6331   000 0192982 NGUYEN VAN THIEU Ung ho ma so 4218 gia dinh ong Pham Xuan Thong,   nho quy bao chuyen giup.

           200,000

10/09/2021 16:22:27

REM Tfr Ac: 3101   000 1710879 HUYNH THI XUAN MY MS 4218

           300,000

10/09/2021 16:39:50

REM Tfr Ac: 2201   000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4218

           200,000

10/09/2021 16:53:19

REM Tfr Ac: 3141   000 2772816 NGUYEN MINH NGUYET Chuyen tien den MS 4218 ung ho ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021 17:43:38

REM Tfr Ac: 4331   000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4218

           200,000

10/09/2021 17:53:53

REM TKThe : 222450764,   tai VPB. gia dinh LeNgocDiep ung ho ma 4218 2 000 00 ma 4217 2 000 00   - CTLNHIDI 000 001346657424 - 11 - CRE - 002

           400,000

10/09/2021 18:26:47

REM Tfr Ac: 1231   000 0858408 NGUYEN THI THU HANG ung ho ms4218

           300,000

10/09/2021 18:52:16

REM Tfr Ac: 4611   000 0350352 VU AN DUC MS4218 ong Pham Xuan Thong

             50,000

10/09/2021 19:16:50

REM Tfr Ac: 2151   000 0023385 LE THI HUYEN TRANG MS 4213 Pham Thi Thuong

           300,000

10/09/2021 19:17:05

REM Tfr Ac: 1251   000 0641842 NGUYEN DINH TRUONG Ung ho Pham Xuan Thong MS 4218

          200,000

10/09/2021 19:19:09

REM Tfr Ac: 1301   000   000 2669 NGUYEN VAN HONG Ung ho ma so 4218

           300,000

10/09/2021 19:26:08

REM Tfr Ac: 1301   000   000 2669 NGUYEN VAN HONG Ung ho ms 4212

           200,000

10/09/2021 20:17:03

REM Tfr Ac: 6501   000 1915239 NGUYEN THI TU ANH chuyen tien tu thien,   ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021 20:20:47

REM Tfr Ac: 1211   000 0390386 PHAM QUOC TUAN Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021 21:02:48

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4217 FT21254011581007 - CTLNHIDI   000 001347326520 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/09/2021 21:17:49

REM TKThe : 12 000 106   000 2668,   tai BacABank. UNG HO MS 4218 ONG PHAM XUAN THONG - CTLNHIDI   000 001347370019 - 11 - CRE - 002

           100,000

10/09/2021 21:30:32

REM Tfr Ac: 1601   000 0232094 PHAM VIET PHUONG Chuyen tien ung ho ma so 4218 Pham xuan thong

           400,000

10/09/2021 22:27:14

REM TKThe : 1017040101972,   tai PG Bank. Ung ho Ma so 4218 Pham Xuan Thong thon an nien xa hoa an Phu Yen - CTLNHIDI 000 001347525116 - 11 - CRE - 002

           300,000

10/09/2021 22:46:33

REM Tfr Ac: 7611   000 0482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4218,   ong pham xuan thong

            200,000

10/09/2021 22:52:28

REM Tfr Ac: 2131   000 0571473 PHAM VAN THAO ung ho ma so 4218 o Phu Yen

           100,000

11/09/2021 02:00:51

REM TKThe : 10220268122026,   tai TCB. Ung ho ma so 4177Chi Tran Thi Huyen Trang FT21254809890920 - CTLNHIDI 000 001347622953 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           500,000

11/09/2021 02:00:55

REM TKThe : 10220268122026,   tai TCB. Ung ho ma so 4176 Chi Nghiem Thi Nam FT21254350690440 - CTLNHIDI 000 001347623859 - 11 - CRE - 002 Transaction a

            500,000

11/09/2021 02:02:28

REM Tfr Ac: 1211   000 0276866 NGUYEN THI THOM Chuyen tien gui cho ma so 4218 Transaction at date 2021 - 09 - 11 - 01. 27. 22

           100,000

11/09/2021 05:56:55

REM Tfr Ac: 5621   000 0646534 TRAN QUOC NGHI Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong. Mong gia dinh binh an.

           300,000

11/09/2021 06:55:34

REM Tfr Ac: 6351   000 0139691 LE THANH DAM ung ho ma so 4218

           200,000

11/09/2021 06:58:24

REM Tfr Ac: 2201   000 0711387 NGUYEN VIET HUNG ung ho MS 4218 Pham Xuan Thong

           500,000

11/09/2021 07:12:58

REM TKThe : 19029894536011,   tai TCB. Giup do 2 chau be mo coi,   ma so 4218,   ong Pham Xuan Thong FT21254659 000 152   - CTLNHIDI 000 001347753385 - 11 - CRE - 002

           300,000

11/09/2021 07:15:14

REM Tfr Ac: 1191   000 0069625 NGUYEN BANG TAM Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

           500,000

11/09/2021 07:51:48

REM Tfr Ac: 2141   000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO CHUONG TRINH MAY TINH CHO EM MA SO 4219

            10,000

11/09/2021 08:10:28

REM TKThe : 19026401704019,   tai TCB. Ung Ho ma so 4218 . Mong Hai be som vuot Qua Kho khan FT21254207401369 - CTLNHIDI 000 001347841734 - 11 - CRE - 002

           500,000

11/09/2021 08:32:16

REM Tfr Ac: 2601   000 0575239 PHAM THI NGOC ANH ung ho gd ma so 4217

           400,000

11/09/2021 08:33:15

REM Tfr Ac: 2601   000 0575239 PHAM THI NGOC ANH ung ho gia dinh ma so 4218 4220 moi gia dinh 2 000 00

           400,000

11/09/2021 08:57:19

REM Tfr Ac: 1201 000 0489472 TRAN DUC DAI ung ho ma so 4218

         1,000,000

11/09/2021 09:03:46

REM Tfr Ac: 5131   000   000 6273 NGUYEN THI CHINH Chuyen tien cho ms 4220

           500,000

11/09/2021 09:26:29

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4220

           100,000

11/09/2021 09:27:11

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4218

           100,000

11/09/2021 09:28:00

REM Tfr Ac: 2221   000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4217

           100,000

11/09/2021 09:46:20

REM Tfr Ac: 2601   000 0928666 LE TRUNG THANH ung ho ma so 4218

           500,000

11/09/2021 09:47:05

REM Tfr Ac: 4501   000 2592381 TRAN VAN TOAN 4219

           100,000

11/09/2021 10:14:38

REM Tfr Ac: 1661   000 0015376 NGUYEN TAN PHUOC Ung ho MSo 4218 Pham Xuan Thang

           300,000

11/09/2021 10:32:12

REM Tfr Ac: 1261   000 0221171 HA MINH DUONG Cho quy tam long nhan ai

         1,500,000

11/09/2021 10:46:15

REM Tfr Ac: 46012   000 002555 TRUONG TUAN MINH Ung ho CT may tinh cho em

           500,000

11/09/2021 12:00:04

REM Tfr Ac: 2151   000 0567661 NGUYEN THI THU HUONG ung ho ma so 4217

           100,000

11/09/2021 13:04:11

REM TKThe : 19032249889016,   tai TCB. Ung ho ms 4218 FT21254801464938 - CTLNHIDI   000 001348684303 - 11 - CRE - 002

           300,000

11/09/2021 13:21:33

REM Tfr Ac: 2221   000 3811518 BUI THANH QUY UNG HO CT NHAN AI

           500,000

11/09/2021 13:21:35

REM TKThe : 19033800245016,   tai TCB. Cong ty CP PTNL JIS ung ho gia dinh ong Pham Xuan Thong Phu Yen FT21254543762808   - CTLNHIDI 000 001348720569 - 11 - CRE - 002

           500,000

11/09/2021 13:52:24

REM Tfr Ac: 1201   000 6314086 LE KIM NHAN Chuyen tien ma 4218

           500,000

11/09/2021 16:07:53

REM Tfr Ac: 1681   000 0333443 PHAM THANH NHAN MS 4218

           300,000

11/09/2021 17:31:24

REM TKThe : 19032249889016,   tai TCB. Ung ho ms 4217 FT21254135128866 - CTLNHIDI   000 001349417725 - 11 - CRE - 002

           300,000

11/09/2021 21:02:55

REM Tfr Ac: 1231   000 0496613 TRAN ANH DUC 4220 Dao Thi Thanh Tu

           100,000

11/09/2021 21:05:55

REM Tfr Ac: 1231   000 0496613 TRAN ANH DUC 4217 doan khac dung

           100,000

11/09/2021 21:33:15

REM Tfr Ac: 1511   000 0861128 MAI THI LOAN Ma so 4217 Doan Khac Dung

           100,000

12/09/2021 07:56:25

REM Tfr Ac: 1211   000 0165812 DAO VAN HUNG Chuyen tien ung ho gia dinh

           100,000

12/09/2021 08:12:02

REM Tfr Ac: 6501   000   000 0831 NGUYEN THI QUYET THANG Ung ho ma so 4217 anh doan khac dung

            500,000

12/09/2021 08:39:30

REM Tfr Ac: 5611   000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 4221

           100,000

12/09/2021 10:36:14

REM Tfr Ac: 2201   000 0788789 BUI THI THUONG HUYEN ms 4218 ong pham xuan thong

           300,000

12/09/2021 11:22:46

REM Tfr Ac: 7421   000 0533142 VO THI HA XUYEN ung ho ma so 4187 Ba Nguyen Thi Hoi

           300,000

12/09/2021 11:23:48

REM Tfr Ac: 7421   000 0533142 VO THI HA XUYEN ung ho ma so 4188 Chi Pham Thi Tham

           200,000

12/09/2021 11:24:40

REM Tfr Ac: 7421   000 0533142 VO THI HA XUYEN ung ho ma so 4192 Xom Chay Than

           500,000

12/09/2021 11:52:26

REM Tfr Ac: 5311   000   000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 4221 chi Trung Thi Tuyet

           300,000

12/09/2021 12:12:24

REM Tfr Ac: 3751   000 0298065 PHAM HOANG MINH ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu. Pham Hoang Minh ung ho

           100,000

12/09/2021 12:17:40

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN Ung ho   Ma so 4217

             20,000

12/09/2021 12:18:12

REM Tfr Ac: 1291   000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN Ung ho   Ma so 4218

             20,000

12/09/2021 13:49:44

REM Tfr Ac: 3151   000 0799834 TRUNG MY NGOC My Ngoc ung ho CT May tinh cho em. MS 4219

           500,000

12/09/2021 14:33:46

REM Tfr Ac: 1221   000 0978044 PHI HOANG HAI ung ho 4221

           200,000

12/09/2021 15:06:15

REM Tfr Ac: 4321   000 1218910 NGUYEN NGOC KHUONG Chuyen tien cho ma so 4214 va 4218 moi ma so 50   000

           100,000

12/09/2021 15:20:21

REM Tfr Ac: 6501   000 0871408 PHAM HUY THONG Chuyen tien giup do hoan canh so 4218

           100,000

12/09/2021 20:30:11

REM Tfr Ac: 6501   000 3306936 DO KIM KHA Ung ho ma so 4221. Chi Trung Thi Tuyet. Thon Na Lam,   thi tran Na Phac,   huyen Ngan Son,   Bac Can.

           300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 06/09/2021 - 12/09/2021

 

06/09/2021 00:01

Ung Ho Ms4212

           100,000

06/09/2021 00:01

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4213

             50,000

06/09/2021 00:01

DUONG NGUYEN BO Ung ho ma so 4213 Pham Thi Thuong

           300,000

06/09/2021 00:01

4213 Pham Thi Thuong

           100,000

06/09/2021 00:01

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4213

             20,000

06/09/2021 00:01

HOANG HONG TUAN Ung ho Pham Thi Thuong ms 4213

           500,000

06/09/2021 00:01

ma so     4212 giup do hoan canh chi   nguyen thi xuan hoa

             50,000

06/09/2021 00:01

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 124801711453

           300,000

06/09/2021 00:01

NGUYEN DUY THANH NGUYEN DUY THANH Ma so 4212

           200,000

06/09/2021 06:12

Ung Ho Ms4213

           100,000

06/09/2021 08:01

DINH VAN KINH Ung ho em PHan Duc MS 4214

           500,000

06/09/2021 08:34

TRAN THE KY IBMA SO 4213 PHAM THI THUONG IBMA SO 4213 PHAM THI THUONG

          500,000

06/09/2021 08:34

TRAN THE KY IBMA SO 4212 CHI NGUYEN THI XUAN HO A IBMA SO 4212 CHI NGUYEN THI XUAN HOA

           500,000

06/09/2021 08:53

NGUYEN QUOC TOAN Ma so 4214 em phan duc sinh

           100,000

06/09/2021 09:00

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4214

             20,000

06/09/2021 09:26

Phan Duc Sinh ma so 4214 - Ma giao dich/ Trace 620480 124902620480WIBT - SML

           100,000

06/09/2021 11:08

LE THI TUYET NOI LE THI TUYET NOI chuyen khoan ma so   4214 chuc em Sinh va me khoe manh   binh an

           100,000

06/09/2021 12:08

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4213

           100,000

06/09/2021 12:09

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4214

           100,000

06/09/2021 12:25

4214 Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021 13:04

NGO MINH THO Ung ho em Phan Duc Sinh

           100,000

06/09/2021 13:15

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4214

             50,000

06/09/2021 14:44

Ma so 4214 Em Phan Duc Sinh FT21249 520823911 - Ma giao dich/ Trace 590 668 124907590668WIBT - SML

           100,000

06/09/2021 16:41

VU DIEU THUY Ung ho em Phan Duc Sinh ma so 4214

           200,000

06/09/2021 16:43

VU DIEU THUY Ung ho Pham Thi Thuong ma so 4213 v a Nguyen Thi Xuan Hoa ma 4212

           200,000

06/09/2021 18:10

NGUYEN VAN TU Ung ho ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

           500,000

06/09/2021 19:49

NGUYEN CHI CONG 4213

           200,000

06/09/2021 19:56

NGUYEN THI MY NHANG Ung ho ma so 4214 - Phan Duc Sinh

           400,000

06/09/2021 20:52

Gui em Phan Duc Sinh 4214 mong me e m mau khoe lai FT21250390043480 - M a giao dich/ Trace 094863 124913094863WIBT - SML

           200,000

06/09/2021 20:53

VU QUY PHUC Ung ho ma so 4214: Phan Duc Sinh. T hon 1   xa Tho Dien huyen Vu Quang   tinh Ha Tinh

           500,000

07/09/2021 00:01

PHAM THI HUONG GIANG Ung ho ma so: 4214 - em Phan Duc Si nh

           150,000

07/09/2021 00:01

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4212. 4213. 4214

            300,000

07/09/2021 00:01

DINH VAN NAM Ma so 4192: Benh nhan Xom chay tha n

           100,000

07/09/2021 00:01

DINH VAN NAM Ma so 4195: Chi Dao Thi Hue

           200,000

07/09/2021 01:02

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4214: Em Phan Duc Sinh

          200,000

07/09/2021 04:03

PHAM THI OANH Uhms 4203

           100,000

07/09/2021 04:04

PHAM THI OANH Uhms 4204

           100,000

07/09/2021 04:04

PHAM THI OANH Uhms 4205

           100,000

07/09/2021 04:33

PHAM THI OANH Uhms 4206

          100,000

07/09/2021 04:34

PHAM THI OANH Uhms 4207

           100,000

07/09/2021 04:34

PHAM THI OANH Uhms 4208

           100,000

07/09/2021 05:19

ung ho ma so 4213

           500,000

07/09/2021 05:43

Ung Ho Ms4214

           100,000

07/09/2021 06:02

NGUYEN THI THUY Ma so 4203 Ong Ma Dac Sy. Nam mo du oc su luu ly quang vuong phat

             80,000

07/09/2021 08:16

LE THI NGOC Ma so 4199 Chuong trinh: Kien cuong Viet Nam

           200,000

07/09/2021 08:26

NGUYEN HUU CHI NGUYEN Huu Chi giup ma so 4215 gia dinh c.   Tuoi

           100,000

07/09/2021 08:49

NGUYEN CUONG NGUYEN CUONG ung ho ma so: 4214 em   phan duc sinh ha tinh

           400,000

07/09/2021 09:15

NGUYEN CANH THANH Uh ma so 4215

           300,000

07/09/2021 09:25

ung ho ma so 4213

           200,000

07/09/2021 10:15

DANG TRUNG DONG Ung ho ma so 4213

           500,000

07/09/2021 10:30

NGUYEN TRONG NGHIA MS4215 Pham Thi Tuoi Bac Lieu.   UH gd ac Tuoi Tiep. Chuc gd moi dieu may man

           400,000

07/09/2021 10:38

DANG THI THUY DANG THI THUY chuyen khoan ma 4215

           100,000

07/09/2021 10:52

PHAM VIET ANH Tamanhchunbin gui ms: 4209 A Nenh

           100,000

07/09/2021 11:13

ck

           200,000

07/09/2021 11:46

DAO NAM CUONG DAO NAM CUONG chuyen khoan ung ho m a so 4215

             50,000

07/09/2021 11:47

NGUYEN ANH TAN Ung ho Ma so 4215 chi Pham Thi Tuo i

           200,000

07/09/2021 11:49

NGUYEN ANH TAN Ung ho Ma so 4214 em Phan Duc Sinh

           200,000

07/09/2021 13:20

LE THI HONG QUE Ung ho ma so 4215 chi Pham thi tuoi va anh tiep

           500,000

07/09/2021 13:20

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro m a so 4215

           500,000

07/09/2021 13:56

Dong gop ms 4215

           100,000

07/09/2021 15:47

NGO MANH HUNG Ma so 4215: Pham Thi Tuoi

           500,000

07/09/2021 15:54

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4215

             20,000

07/09/2021 16:29

KIEU VAN HUNG Ung ho ma so 4215 Chi Pham Thi Tuoi .

           200,000

07/09/2021 17:24

4215 Pham Thi Tuoi

           100,000

07/09/2021 17:33

DO THUY LOAN DO THUY LOAN ung ho ma so 4215

             30,000

07/09/2021 18:58

Ung ho MS 4215 chi Pham Thi Tuoi FT 21250395539672 - Ma giao dich/ Trac e 943154 125011943154WIBT - SML

           200,000

07/09/2021 20:13

PHAM TUAN ANH PHAM TUAN ANH chuyen khoan ms 4215 chi pham thi tuoi

           200,000

07/09/2021 20:21

phuongnt178 ung ho ms 4214

           100,000

07/09/2021 22:12

Chuyen tien   - Ma giao dich/ Trace 6 49629 125015649629WIBT - SML

           100,000

07/09/2021 22:18

PHAM THI OANH Uhms 4209

           100,000

07/09/2021 22:18

PHAM THI OANH Uhms 4210

           100,000

07/09/2021 22:19

PHAM THI OANH Uhms 4211

           100,000

07/09/2021 22:34

PHAM THI OANH Uhms 4214

           200,000

07/09/2021 22:45

HOANG NGOC TRUNG ATMCK - 125001419540

           300,000

08/09/2021 00:01

LE THU THAO Uh ma so 4215

           200,000

08/09/2021 00:01

Ung ho MS 4199

           200,000

08/09/2021 00:01

PHAM DINH CHIEN Ma so 4215 chi Pham Thi Tuoi NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           500,000

08/09/2021 06:08

Ung Ho Ms4216

           100,000

08/09/2021 06:22

chau Bach va Minh o HP UH MS4216

           100,000

08/09/2021 06:35

NGUYEN THE PHONG Ms 4216. Nong thi tran. thon loi a x a phuong tien huyen dinh hoa tinh t hai nguyen

           300,000

08/09/2021 07:00

NGO MANH HUNG Ma so 4216: Mong Thi Tran

           500,000

08/09/2021 07:12

NGUYEN THANH TUAN Nguyen Thanh Tuan ung ho ma so 4215   chi Pham Thi Tuoi ap 22 xa Phong T hanh A thi xa Gia Rai tinh Bac Lieu

           200,000

08/09/2021 08:00

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4216

             20,000

08/09/2021 08:15

NGUYEN HUU TUYEN NGUYEN HUU TUYEN chuyen khoan:   Ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran.

           200,000

08/09/2021 08:17

Giup do gia dinh MS 4216 chi Mong T hi Tran FT21251156040884 - Ma giao   dich/ Trace 222502 125101222502WIBT - SML

           300,000

08/09/2021 08:27

BUI UNG LONG Ung ho chi Mong Thi Tran MS: 4216

           200,000

08/09/2021 08:28

TRAN THE KY IBMA SO 4214 EM PHAN DUC SINH IBMA SO 4214 EM PHAN DUC SINH

           500,000

08/09/2021 08:29

DUONG VAN THANH DUONG VAN THANH ung ho

           100,000

08/09/2021 08:32

4216 chi Mong Thi Tran

             20,000

08/09/2021 08:39

QUACH PHUONG HOA ms4216

             50,000

08/09/2021 08:52

Ma so 4216   Chi Mong Thi Tran

             80,000

08/09/2021 08:54

MAI VAN NOI MAI VAN NOI chuyen khoan ung ho tu thien ma 4216 Mong Thi Tran

           300,000

08/09/2021 09:21

VO VAN KHANG 4216 Mong thi tran

         1,000,000

08/09/2021 09:25

MAI NGOC CHAU MAI NGOC CHAU chuyen khoan ung ho c hi tran ma so 4216

            100,000

08/09/2021 09:39

TRAN THI YEN Gui ung ho ma so 4215: Chi Pham Thi Tuoi

           200,000

08/09/2021 09:41

TRAN THI YEN Ung ho ma 4214: Em Phan Duc Sinh

           200,000

08/09/2021 09:42

TRAN THI YEN Ung ho ma so 4216: Chi Mong Thi Tra n

           200,000

08/09/2021 10:22

Ung ho MS 4209 Anh Song A Nenh MS 4 203 Ong Ma Si Dac FT21251762927277   - Ma giao dich/ Trace 342754 125103342754WIBT - SML

           200,000

08/09/2021 11:20

BUI TRUNG KIEM Ung ho mua sach. MS: 4216 Mong Thi T ran

           500,000

08/09/2021 13:27

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro m a so 4216

           300,000

08/09/2021 13:30

NGUYEN HUU DUAN Ung ho ms 4211 4203 4215   4212 4 210 4208   4209 4216 moi truong ho p 50. 000 ung ho ma so 4199 4204 m oi truong hop 100. 000

           600,000

08/09/2021 13:31

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4215

             50,000

08/09/2021 13:32

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4216

             50,000

08/09/2021 15:53

NGO XUAN THANH Gia dinh GKM ung ho ma so 4215

           100,000

08/09/2021 15:54

NGO XUAN THANH Gia dinh GKM ung ho ma so 4216

           100,000

08/09/2021 16:13

TA NGOC VAN Ma so 4216: Mong Thi Tran

           300,000

08/09/2021 16:28

TRAN ANH CHIEN TRAN ANH CHIEN chuyen khoan ung ho ma so 4216

           500,000

08/09/2021 16:31

NGUYEN VIET HUNG Ms 4199

           500,000

08/09/2021 17:12

DANG HUONG LY Ung ho ms 4214

           100,000

08/09/2021 17:47

HOANG THI THU NGUYET uh ms 4216 c mong thi tran

           200,000

08/09/2021 19:36

CAO THI HONG HAO Ma so 4215 Pham Thi Tuoi - Ap 22 - xa Phong Thanh A - TX Gia Rai - tinh Bac l ieu

           100,000

08/09/2021 19:53

NGUYEN THANH DONG Ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran

           200,000

08/09/2021 20:08

NGUYEN HUY KHOAT NGUYEN HUY KHOAT chuyen khoan ho tr o   Ma: 4216 Chi Mong Thi Tran   di a chi:   Thon Loi A - Xa Phuong Tien   -   Huyen Dinh hoa - Tinh Thai Nguyen . :

           500,000

08/09/2021 21:31

DINH DUC HONG DINH DUC HONG chuyen khoan ung ho m a so 4216.   Chi Mong thi Tran

         1,000,000

08/09/2021 21:45

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4213

           100,000

08/09/2021 21:45

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4214

           100,000

08/09/2021 21:45

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4215

           100,000

08/09/2021 21:48

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4216

           100,000

09/09/2021 06:11

Ung Ho Ms4216

           100,000

09/09/2021 06:39

NGUYEN CHI CONG 4216

           200,000

09/09/2021 08:23

NGO MINH THO Ung ho Chi : Mong Thi Tran   ma so   4216

             50,000

09/09/2021 08:46

LE XUAN KHIEM Ung ho chi Mong Thi Tran o Dinh Hoa Thai Nguyen

           200,000

09/09/2021 09:24

Ma so 4217:   Anh Doan Khac Dung. Tu Phuc Hoat 02001579 79090 90924442 2222 22504478

           100,000

09/09/2021 11:02

PHAM XUAN QUANG UNG HO MS 4216 Chi MONG THI TRAN

           200,000

09/09/2021 11:03

PHAM XUAN QUANG UNG HO MS 4217 Anh DOAN KHAC DUNG

           200,000

09/09/2021 11:12

NGUYEN QUANG MANH Ung ho MS 4217 Anh Doan Khac Dung

           100,000

09/09/2021 11:18

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 421 6:   chi Mong Thi Tran

           100,000

09/09/2021 11:25

Ma so 4216 FT21252002094486 - Ma gi ao dich/ Trace 424527 125204424527WIBT - SML

           200,000

09/09/2021 12:14

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro m a so 4217

           300,000

09/09/2021 12:53

ung ho ma so 4217 doan khac dung 020097043 7090912533910 00000100 1080

             50,000

09/09/2021 12:56

DU TUAN DUNG Ung ho ma 4217

           500,000

09/09/2021 13:07

ung ho ma so 4217

           500,000

09/09/2021 13:11

NGUYEN NGOC HONG DUNG Nho bao goi toi anh Ma so 4217:   Anh Doan Khac Dung Dia chi:   Thon 2 x a Huong Lam huyen Huong Khe tinh   Ha Tinh

           100,000

09/09/2021 13:56

DOAN TAT AN Ung ho MS 4187: Ba Nguyen Thi Hoi

           100,000

09/09/2021 14:23

4217 Doan Khac Dung

           100,000

09/09/2021 15:31

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4217

             20,000

09/09/2021 15:32

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4219

             20,000

09/09/2021 16:46

LAI THE HIEN LAI THE HIEN chuyen khoan ung ho Ms 4217

          100,000

09/09/2021 17:00

Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung 020097042 609091 700530 000110 2140080

           100,000

09/09/2021 17:08

NGUYEN THI NGOC BICH Ung ho Ms: 4210 4211   4212 4214   4214   5215 4216 4217 moi ma 300k

         2,400,000

09/09/2021 19:35

ma so 4217 gui anh Doan Khac Dung

           200,000

09/09/2021 21:57

NGUYEN VAN GIAP Ung ho ma so 4217: Anh Doan Khac Du ng. Thon 2   xa Huong Lam Huong Khe   Ha Tinh

           200,000

10/09/2021 00:01

NGUYEN THI DIEM HANG Ma so 4217 a Doan Khac Dung

           200,000

10/09/2021 06:05

Ung Ho Ms4219

           100,000

10/09/2021 08:14

NGUYEN HUU CHI NGUYEN HUU CHI giup ms 4218 hai be Hung Han chau ong Thong

           100,000

10/09/2021 08:43

DINH VAN NAM Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021 09:44

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4218 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

           100,000

10/09/2021 10:00

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do Ma so 4198 em Nguyen thi Hieu

         1,000,000

10/09/2021 10:02

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4201 on g Nguyen Dang Luan

         1,000,000

10/09/2021 10:04

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4202 a Vo Trung Hung

         1,000,000

10/09/2021 10:08

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4203 on g Ma Dac Sy

         1,000,000

10/09/2021 10:10

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nh Tri giup do ma so 4204 chi   Nguyen Thi Huoi

         1,000,000

10/09/2021 10:11

HUYNH BAO HOA MS 4219. Ctrg May tinh cho em. from   HBH

         2,717,808

10/09/2021 10:11

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4205 ch i Hoang Thi Thuyet

         1,000,000

10/09/2021 10:13

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4206 ch i Truong Thi Le

         1,000,000

10/09/2021 10:31

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4207 ch i Hoang Thi Hong Tham

         1,000,000

10/09/2021 10:39

HUYNH PHUONG THAO Ni Su Nhu Tri giup do ma so 4208 c hi Vi Thi Huong

         1,000,000

10/09/2021 10:40

LE THI THEU Ung ho MS 4218

           500,000

10/09/2021 10:41

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4209 an h Song A Nenh

         1,000,000

10/09/2021 10:43

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4210 e m Nguyen Thi Kim Anh

         1,000,000

10/09/2021 10:46

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4211 c hi Vo Ngoc Lan

         1,000,000

10/09/2021 11:30

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4216

           200,000

10/09/2021 11:31

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4217

           200,000

10/09/2021 11:39

NGUYEN THE KHUAN Ma so 4218

             20,000

10/09/2021 11:56

NGUYEN THI THANH HONG Pham xuan Thong Ma So 4218

           500,000

10/09/2021 12:07

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ho tro m a so 4218

           300,000

10/09/2021 12:59

NGUYEN THE DUNG Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong

           500,000

10/09/2021 13:11

KIEU THI THU LOAN Chut tam long gui toi Ma so 4218: O ng Pham Xuan Thong Dia chi: Thon An Nien   xa Hoa An huyen Phu Hoa ti nh Phu Yen

           500,000

10/09/2021 13:20

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4218

             50,000

10/09/2021 13:22

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4217

             50,000

10/09/2021 13:29

4218 Pham Xuan Thong

           100,000

10/09/2021 15:04

VU VIET DUNG Ma so: 4218 Ong Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021 15:57

LE THANH TUAN Gui tang chi Mong Thi Tran - Ma so 42 16

           200,000

10/09/2021 16:11

LE THU HUYEN Gui chi Mong Thi Tran Ma so 4216   thon Loi A   xa Phuong Tien huyen D inh Hoa Thai Nguyen

           300,000

10/09/2021 16:49

DUONG VAN THANH Ung ho cac chau Hung Han o Phu Yen

           100,000

10/09/2021 17:21

VU DIEU THUY Ung ho cac be co ma so 4217 4218

           200,000

10/09/2021 17:28

ung ho ma so 4218 Pham Xuan Thong

           200,000

10/09/2021 17:30

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4213 Ph am Thi Thuong

         1,000,000

10/09/2021 17:38

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4214 em Phan Duc Sinh

         1,000,000

10/09/2021 17:40

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma so 4215 ch i Pham Thi Tuoi

         1,000,000

10/09/2021 17:41

HUYNH PHUONG THAO Ni su Nhu Tri giup do ma si 4216 ch i Mong Thi Tran

         1,000,000

10/09/2021 18:03

NGUYEN THAI HOANG NGUYEN THAI HOANG chuyen khoan ma so 4216

           200,000

10/09/2021 18:11

LE MINH DUC Le Minh duc ung ho ma so 4218 pham xuan thong

           500,000

10/09/2021 19:01

VU QUANG HUY Ung ho ma so: 4218 Ong Pham Xuan Th ong

           290,000

10/09/2021 20:25

Chuyen tien tu ViettelPay

             50,000

10/09/2021 22:06

UH tre em vung cao

             50,000

11/09/2021 00:15

NGUYEN DUC CANH Ma so 4218: ong Pham Xuan Thong

           100,000

11/09/2021 00:17

NGUYEN DUC CANH Ma so 4217: anh Doan Khac Dung

           100,000

11/09/2021 06:18

Ung Ho Ms4218

           100,000

11/09/2021 06:23

LAI THE HIEN Ung ho Ms 4218

           200,000

11/09/2021 07:15

NGUYEN QUOC TOAN Ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           200,000

11/09/2021 07:24

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4217

           171,459

11/09/2021 07:24

PHAM TRUNG THANH MQuan TAnh ung ho ma so 4218

           150,000

11/09/2021 13:17

MS 4214 Giup do e Phan Duc Sinh FT2 1254192249763 - Ma giao dich/ Trace 687475 125406687475WIBT - SML

             70,000

11/09/2021 13:21

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho ma so 4220 Tam long nhan ai.   Chuc em duoc di hoc va co mot cuoc song hanh phuc.

            300,000

11/09/2021 13:52

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4220

             50,000

11/09/2021 14:27

DUONG HAI LINH DUONG HAI LINH chuyen khoan ung ho ma so 4217 anh Doan Khac Dung

           200,000

11/09/2021 14:39

DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG DO NGOC DUONG chuyen khoan ung ho 4 199

         1,000,000

11/09/2021 15:07

4220 Dao Thi Thanh Tu

           100,000

11/09/2021 15:49

ung ho tu thien ma so 4218

           500,000

11/09/2021 16:36

TRINH THI MINH THINH Ung ho MS 4217

             50,000

11/09/2021 18:37

HO MINH PHUONG Gui Ma so 4219: Chuong trinh May t inh cho em

           100,000

11/09/2021 20:53

PHAM HAI DUONG PHAM HAI DUONG chuyen khoan ung ho ma so 4220 mong gia dinh som vuot q ua kho khan

            100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 06/09/2021   - 12/09/2021

 

06/09/2021

NGUYEN THI HONG CHUYEN KHOAN UNG HO ANH NHA

           100,000

06/09/2021

bac HOA - Ngoc Ha ung ho 4187 - 4192 - 4195 - 4201 - 4211 - 4212 moi truong hop 200 nghin

         1,200,000

06/09/2021

NGUYEN THI THUONG CK MA 4214   - PHAN DUC SINH

           200,000

07/09/2021

Ung ho ma so 4215 pham thi tuoi FT21250905416653 ( GD 024933)

           200,000

08/09/2021

UH MS 4199 Kien cuong Viet Nam FT21251407047200 ( GD 823028)

           300,000

08/09/2021

DONG QUANG LE ung ho ma so 4216 chi Mong Thi Tran

           100,000

09/09/2021

ung ho ma so 4219

           500,000

09/09/2021

ung ho ma so 4217

           500,000

09/09/2021

Ms 4216 c Mong Thi Tran

           100,000

10/09/2021

4281 ung ho pham xuan thong ( GD 922527)

           300,000

10/09/2021

Ta Thanh Son giup MS 4218

           200,000

10/09/2021

ung ho ong Pham xuan Thong ms 4218

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 06/09/2021 - 12/09/2021

 

06/09/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4213: 75000

             75,000

06/09/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

           100,000

06/09/2021

Đju; 0849377278; 100000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân: Nỗi đau chồng nỗi đau!

           100,000

06/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

06/09/2021

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 300000; Ma so 4214: 300000

           300,000

06/09/2021

Dat; 0968506638; 100000; Ma so 4208: 100000

           100,000

06/09/2021

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 500000; Ma so 4214: 500000

           500,000

06/09/2021

ngo duong; 0983256468; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

06/09/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

06/09/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

           100,000

06/09/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 100000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           100,000

06/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4205:   1000000

         1,000,000

06/09/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 50000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận "mắc kẹt" ở phòng trọ vì Covid - 19

             50,000

06/09/2021

Phạm Ngoc; 0944067088; 50000; Mã số: 4207 Rớt nước mắt gia cảnh người đàn ông mù chới với trong đại dịch Covid - 19

             50,000

06/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4207:   1000000

         1,000,000

06/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4208:   1000000

         1,000,000

06/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             20,000

06/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4209:   1000000

         1,000,000

06/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4214:   1000000

         1,000,000

06/09/2021

Khanh; 0988810921; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

06/09/2021

Nguyễn Thị Độ,   Nguyễn Thị Thùy Trang,   Đỗ Tuấn Minh,   Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 300000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           300,000

06/09/2021

Trực Tiến An; 0988654988; 100000; Mã số 4214: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

06/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 60000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             60,000

06/09/2021

Một người Việt Nam; 4205; 100000; Ma so 4205: 100000

           100,000

06/09/2021

Một người Việt Nam; 4206; 100000; Ma so 4206: 100000

           100,000

06/09/2021

Một người Việt Nam; 4209; 100000; Ma so 4209: 100000

           100,000

06/09/2021

Vu Anh Minh; 0948546472; 300000; Ma so 4214: 300000

           300,000

06/09/2021

Yến; 0911527888; 200000; Ma so 4214: 200000

           200,000

06/09/2021

Vũ thanh Bình; 0982156689; 500000; Ma so 4214: 500000

           500,000

06/09/2021

Rthjk; 0914361309; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

06/09/2021

Hoa Lê; 0909507302; 100000; Mã số 4214: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

06/09/2021

Linh ; 0869297072; 200000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           200,000

06/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

06/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

           100,000

06/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           100,000

06/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4211 Xót xa cảnh chị công nhân thâu đêm bán sức trong dịch Covid - 19 cứu chồng

           100,000

06/09/2021

Trần Xuân Linh; 0966450892; 100000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

           100,000

06/09/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             40,000

06/09/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             30,000

06/09/2021

Le Long; 0904908199; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

06/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             10,000

06/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             10,000

06/09/2021

Huân; 0349582752; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

06/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân:   Nỗi đau chồng nỗi đau!

              10,000

06/09/2021

tran ngoc thang; 0913387455; 300000; Ma so 4214: 300000

           300,000

06/09/2021

Lò Thị Sương ; 0978983903; 100000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân:   Nỗi đau chồng nỗi đau!

           100,000

06/09/2021

Thịnh; 0983872579; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

07/09/2021

Hải; 0868636189; 500000; Mã số 4214: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

          500,000

07/09/2021

Vi Quốc Nam; 0983198793; 30000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             30,000

07/09/2021

Trần Mỹ Nhật Nghiêm; 0906289935; 1000000; Ma so 4212:   1000000

         1,000,000

07/09/2021

Vi Quốc Nam; 0983198793; 30000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

             30,000

07/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

             10,000

07/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             10,000

07/09/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Mã số 4208: Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân:   Nỗi đau chồng nỗi đau!

             50,000

07/09/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Mã số 4196: Cậu bé mồ côi mẹ và người cha bán vé số lao đao bởi đại dịch Covid - 19

             50,000

07/09/2021

Lê Minh Đạt; 0359932469; 50000; Mã số 4195: Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

             50,000

07/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4215: 100000

           100,000

07/09/2021

Huyen Nguyen; 0941945869; 50000; Mã số 4210: Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 50000; Ma so 4213: 50000

             50,000

07/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             20,000

07/09/2021

Lê Nho Thông; 0977258368; 50000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

              50,000

07/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4215: 100000

           100,000

07/09/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

07/09/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

             50,000

07/09/2021

Trịnh ngọc thịnh; 0983984779; 50000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân:   Nỗi đau chồng nỗi đau!

             50,000

07/09/2021

ngo duong; 0983256468; 100000; Ma so 4215: 100000

           100,000

07/09/2021

Trịnh Thị Mai; 0965556888; 200000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           200,000

07/09/2021

hn; 098; 100000; Mã số 4215: Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

07/09/2021

Nguyễn huy anh; 0396349522; 200000; Mã số: 4207 Rớt nước mắt gia cảnh người đàn ông mù chới với trong đại dịch Covid - 19

           200,000

07/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 2000000; Ma so 4215:   2000000

         2,000,000

07/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           300,000

07/09/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1000000; Ma so 4212:   1000000

         1,000,000

07/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           300,000

07/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4203 Cô gái đã 6 năm lỡ hẹn ca phẫu thuật tim và những nỗi đau dồn dập

           300,000

07/09/2021

TRẦN NGỌC NHẬT MINH; 0968024343; 500000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           500,000

07/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4201 Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           300,000

07/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4200 "Xóm chạy thận" bên đường tàu co ro bởi "giặc" Covid - 19

           300,000

07/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 60000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             60,000

07/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             50,000

07/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 80000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

             80,000

07/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 70000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             70,000

07/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Tiến Đức; 0977272285; 200000; Ma so 4204: 200000

           200,000

07/09/2021

Nguyễn Quốc Bảo; 0984299052; 100000; Mã số 4213: Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

           100,000

07/09/2021

Trần Hồng Hoa; 0968170992; 100000; Ma so 4213: 100000

           100,000

07/09/2021

Nghiêm đình thanh ; 0969838512; 60000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             60,000

07/09/2021

Đặng Đỗ Cao Cường; 0949051410; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

07/09/2021

Thúy; 0988785285; 100000; Mã số 4215: Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4207 Rớt nước mắt gia cảnh người đàn ông mù chới với trong đại dịch Covid - 19

             50,000

07/09/2021

Phạm Lê Dung; 0986944669; 50000; Mã số: 4208 Người đàn ông bị điện cao thế giật cắt một chân:   Nỗi đau chồng nỗi đau!

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Thị Thanh Mai; 0969301079; 200000; Ma so 4215: 200000

           200,000

07/09/2021

Nguyễn Như Đức ; 0377826383; 50000; Mã số 4213: Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Như Đức ; 0377826383; 50000; Mã số 4214: Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

              50,000

07/09/2021

Nguyễn Văn Trọng ; 0962268913; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 100000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

07/09/2021

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             50,000

07/09/2021

Nguyễn Hữu Trọng; 0984886166; 50000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

             50,000

07/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             10,000

07/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             15,000

07/09/2021

Đào Tâm Như; 0963452894; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

07/09/2021

Nguyễn Chung Đức; 0363693609; 100000; Ma so 4215: 100000

           100,000

08/09/2021

Nguyễn Thị Độ,   Nguyễn Thị Thùy Trang,   Đỗ Tuấn Minh,   Đỗ Bảo Hân,   Đỗ Xuân Thành; 0915681101; 200000; Mã số 4212: Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           200,000

08/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4216: 100000

           100,000

08/09/2021

Phan thị mai hương; 0868496720; 10000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             10,000

08/09/2021

Nguyễn Văn Công; 0373490648; 100000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           100,000

08/09/2021

Vũ Hữu Trường; 0906154569; 500000; Ma so 4216: 500000

           500,000

08/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             50,000

08/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             50,000

08/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

             50,000

08/09/2021

Nguyễn Thị Lan Anh; 0942380369; 10000000; Mã số 4216:   Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

       10,000,000

08/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4216: 100000

           100,000

08/09/2021

Trần Đăng Quang; 0916688619; 200000; Ma so 4216: 200000

           200,000

08/09/2021

Hieu; 0985308853; 100000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           100,000

08/09/2021

Tran Phuong Anh; 0982739108; 200000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           200,000

08/09/2021

Tuan Nguyen; 0796161992; 50000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             50,000

08/09/2021

TAN; 0916519287; 200000; Ma so 4216: 200000

           200,000

08/09/2021

Ho Vu; 0916377565; 300000; Ma so 4201: 300000

           300,000

08/09/2021

Dieu; 0333300116; 100000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

08/09/2021

Dieu; 0333300116; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

08/09/2021

Trần Thị Thanh Hường; 039960845; 50000; Ma so 4216: 50000

             50,000

08/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             10,000

08/09/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 300000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           300,000

08/09/2021

Dương Văn Thành; 0382014547; 100000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

           100,000

08/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             20,000

08/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             15,000

08/09/2021

Pham Ngoc Phi; 0988370054; 100000; Ma so 4216: 100000

           100,000

08/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

             10,000

08/09/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 300000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           300,000

08/09/2021

Bé Bon; 0979262932; 100000; Ma so 4201: 100000

           100,000

08/09/2021

Bé Bon; 0979262932; 100000; Ma so 4212: 100000

           100,000

09/09/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 200000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           200,000

09/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             10,000

09/09/2021

TOÀN NGUYỄN ĐỨC; 0988231163; 100000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           100,000

09/09/2021

Mr Bun; 0971457995; 300000; Ma so 4216: 300000

           300,000

09/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4217: 100000

           100,000

09/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             20,000

09/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             20,000

09/09/2021

Hòa; 0906725989; 200000; Ma so 4217: 200000

           200,000

09/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             50,000

09/09/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           100,000

09/09/2021

Nguyễn Tiến Duy Thành ; 0987402178; 100000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

            100,000

09/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4217: 100000

           100,000

09/09/2021

Nguyễn Anh Phong; 0938166566; 200000; Ma so 4203: 200000

           200,000

09/09/2021

Phan thủy; 0383346761; 10000; Mã số: 4219 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

             10,000

09/09/2021

Phan thủy; 0383346761; 10000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             10,000

09/09/2021

Phan thủy; 0383346761; 10000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

             10,000

09/09/2021

Anh Phong; 0938166599; 200000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

            200,000

09/09/2021

Anh Phong; 0938166599; 300000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,   ở nhà con trai cầu xin sự sống

           300,000

09/09/2021

Hiền; 0983103088; 100000; Mã số 4219: Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

           100,000

09/09/2021

Nguyễn Minh Đức; 0978844025; 100000; Mã số 4209: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

           100,000

09/09/2021

Nguyễn Minh Đức; 0978844025; 100000; Mã số 4204: Cha mất việc vì Covid - 19 tại Bình Dương,     ở nhà con trai cầu xin sự sống

           100,000

09/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             15,000

09/09/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 100000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           100,000

09/09/2021

Nguyễn Xuân Vĩnh; 0977577924; 100000; Ma so 4217: 100000

           100,000

09/09/2021

Người yêu Park Chanyeol ; 0826210456; 30000; Mã số:   4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             30,000

09/09/2021

Tara; 0989255756; 900000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

          900,000

09/09/2021

Xuân Đông Nguyễn; 0927299774; 200000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           200,000

10/09/2021

Hiền Nguyễn; 0368709511; 3000; Mã số: 4219 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

               3,000

10/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Mr Dương; 0835356578; 100000; Ma so 4217: 100000

           100,000

10/09/2021

ngo duong; 0983256468; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

TOÀN NGUYỄN ĐỨC; 0988231163; 100000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           100,000

10/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             20,000

10/09/2021

THANG VU; 0984316566; 10000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             10,000

10/09/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 200000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           200,000

10/09/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 150000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           150,000

10/09/2021

Nguyễn quang anh; 0983543333; 150000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           150,000

10/09/2021

Lê Thị Mai Liên; 0914571501; 100000; Ma so 4199: 100000

           100,000

10/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 80000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             80,000

10/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4219 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

             50,000

10/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             50,000

10/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             50,000

10/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             50,000

10/09/2021

Hoang Thi Anh Phuong; 0901031366; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           300,000

10/09/2021

Pham Duc Huyen; 0904735833; 300000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           300,000

10/09/2021

Nguyễn thị diệu thanh; 0965023965; 10000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             10,000

10/09/2021

HUỲNH ĐỨC QUÂN ; 0397004980; 300000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           300,000

10/09/2021

Nguyễn thị diệu thanh; 0965023965; 10000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             10,000

10/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             10,000

10/09/2021

Nguyễn Thị Thanh Thảo; 0914503999; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Le Nguyen Doan Thu; 0963116789; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

10/09/2021

Le Nguyen Doan Thu; 0963116789; 20000; Mã số: 4206 Cuộc sống lay lắt của 2 mẹ con chạy thận "mắc kẹt" ở phòng trọ vì Covid - 19

             20,000

10/09/2021

Le Nguyen Doan Thu; 0963116789; 50000; Mã số: 4199 Biệt đội taxi cấp cứu F0: Sự hy sinh thầm lặng,   có tài xế nhà 4 người F0

             50,000

10/09/2021

Le Nguyen Doan Thu; 0963116789; 10000; Mã số: 4200 "Xóm chạy thận" bên đường tàu co ro bởi "giặc" Covid - 19

             10,000

10/09/2021

Le Nguyen Doan Thu; 0963116789; 20000; Mã số: 4199 Phát động Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid - 19

             20,000

10/09/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 300000; Ma so 4214: 300000

           300,000

10/09/2021

lan anh; ; 80000; Ma so 4217: 80000

             80,000

10/09/2021

lan anh; 0349361703; 80000; Ma so 4216: 80000

             80,000

10/09/2021

Lê Thành Vinh; 0936123179; 200000; Ma so 4218: 200000

           200,000

10/09/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

10/09/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             50,000

10/09/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4214: 100000

           100,000

10/09/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4216: 100000

           100,000

10/09/2021

Le Viet; 0909232670; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           100,000

10/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 20000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             20,000

10/09/2021

Nguyễn Xuân Vĩnh; 0977577924; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

10/09/2021

Phạm Huy; 0966994468; 100000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           100,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 5000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

               5,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 5000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

                5,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 10000; Mã số: 4210 Hai chị em gái hiếu thảo gác lại ước mơ đại học kiếm tiền chữa bệnh cho cha

             10,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 2000; Mã số: 4209 Xót xa hoàn cảnh người đàn ông dân tộc H'Mông bán trâu tìm sự sống cho con

               2,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 3000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

               3,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 2000; Mã số: 4195 Người mẹ đơn thân khốn khổ cầu xin cứu 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

               2,000

10/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           500,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 2000; Mã số: 4185 Nữ sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le khao khát giấc mơ giảng đường đại học

               2,000

10/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           500,000

10/09/2021

Minh Nghĩa; 0363402838; 1000; Mã số: 4198 Cô gái không biết ăn sáng là gì và ước mơ cháy bỏng tới Trường Đại học Luật

               1,000

10/09/2021

Đặng Đỗ Cao Cường; 0949051410; 200000; Ma so 4218: 200000

           200,000

11/09/2021

Nguyễn Thị Nga ; 0932284586; 50000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             50,000

11/09/2021

Sẽ Luôn Có Cách; 0904604079; 500000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           500,000

11/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             20,000

11/09/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

11/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             10,000

11/09/2021

Nguyễn Thị Ngọc Thạnh ; 0988851581; 100000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

11/09/2021

Quynh Mai; 0384689186; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

11/09/2021

Hiếu; 0983620388; 100000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

           100,000

11/09/2021

Nguyễn Thị Tuyết Trang; 0968310717; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

              50,000

11/09/2021

Nguyễn Thị Tuyết Trang; 0968310717; 50000; Mã số: 4219 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

             50,000

11/09/2021

Hiển; 0984816212; 75000; Ma so 4220: 75000

             75,000

11/09/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583461; 50000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             50,000

11/09/2021

Đỗ Thị Hà Trang; 0384367968; 50000; Mã số 4217: Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             50,000

11/09/2021

Đặng Đỗ Cao Cường; 0949051410; 300000; Ma so 4217: 300000

           300,000

11/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             50,000

11/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

11/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             15,000

11/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             15,000

11/09/2021

Phạm thị thu hòa; 0904545393; 200000; Mã số 4220: Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           200,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4212 Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

           100,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4213 Tuổi thơ cơ cực của cô gái mồ côi chăn bò ước mơ tới Trường ĐH Ngoại thương

           100,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4214 Chàng trai 27 tuổi khao khát được một lần ngồi dậy chăm mẹ

           100,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

           100,000

11/09/2021

T; 0333493440; 50000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             50,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           100,000

11/09/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4216 Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"

             30,000

11/09/2021

TRỊNH NGUYỄN THI BẰNG; 0963175447; 100000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           100,000

11/09/2021

T; 0333493440; 40000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             40,000

11/09/2021

T; 0333493440; 30000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

             30,000

11/09/2021

Tran Tuan; 0973098167; 1100000; Ma so 4218: 100000; Ma so 4217:   100000; Ma so 4216: 100000;   Ma so 4215: 100000; Ma so 4214:   100000; Ma so 4213: 100000;   Ma so 4212: 100000; Ma so 4211:   100000; Ma so 4209: 100000;   Ma so 4207: 100000; Ma so 4220:   100000

         1,100,000

11/09/2021

Aaa; 0366539588; 200000; Mã số: 4211 Xót xa cảnh chị công nhân thâu đêm bán sức trong dịch Covid - 19 cứu chồng

           200,000

11/09/2021

Nguyễn Bá Thiện; 0907486755; 200000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           200,000

11/09/2021

Phan thủy; 0383346761; 10000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

             10,000

12/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Ma so 4217: 500000

           500,000

12/09/2021

Minh An -   Minh Thư; 0985448886; 500000; Ma so 4220: 500000

           500,000

12/09/2021

VU VAN DOAN; 0868275123; 100000; Ma so 4221: 100000

           100,000

12/09/2021

Nguyễn Văn Trọng ; 0962268913; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

12/09/2021

Thảo; 0982585315; 200000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           200,000

12/09/2021

Thảo; 0982585315; 200000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           200,000

12/09/2021

hoang hai dang; 0969111342; 10000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             10,000

12/09/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 20000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

             20,000

12/09/2021

Hoàng Hải; 0397670086; 100000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           100,000

12/09/2021

Hoàng Hải; 0397670086; 100000; Mã số: 4215 Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid - 19

           100,000

12/09/2021

Trần Xuân Quỳnh; 0967821104; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

12/09/2021

Nguyễn Mạnh Duy; 0983472388; 300000; Mã số 4221: Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           300,000

12/09/2021

Nguyễn Mạnh Duy; 0983472388; 300000; Mã số 4201: Nữ sinh mồ côi học cực giỏi và nỗi đau mất mẹ khi chưa tìm ra kẻ thủ ác

           300,000

12/09/2021

Lê Minh Thắng; 0983392711; 50000; Ma so 4221: 50000

             50,000

12/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4221: 100000

           100,000

12/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4218: 100000

           100,000

12/09/2021

Chuc Thinh Chuc An; 0946039378; 50000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

             50,000

12/09/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 100000; Ma so 4220: 100000

           100,000

12/09/2021

Quang Thiện; 0396271312; 50000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

             50,000

12/09/2021

Quang Thiện; 0396271312; 50000; Mã số: 4218 Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

             50,000

12/09/2021

Trần Văn Hoan; 0389595188; 100000; Mã số 4221: Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

           100,000

12/09/2021

Nguyễn Hoàng Công Minh; 0987077231; 345000; Mã số: 4217 Những đứa trẻ nơi bìa rừng chỉ mong có đủ cơm ăn qua ngày

           345,000

12/09/2021

Hung; 0919688328; 500000; Ma so 4221: 500000

           500,000

12/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 15000; Mã số: 4221 Cha đột tử ở Đài Loan,   thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

             15,000

12/09/2021

Khuong Van Minh; 0339442999; 10000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             10,000

12/09/2021

Abc; 0353040689; 30000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

             30,000

12/09/2021

Nguyễn Quốc Toản; 0332455550; 100000; Mã số: 4220 Giấc mơ đại học của nữ sinh mồ côi được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12

           100,000

12/09/2021

Hiền; 0983103088; 1000000; Mã số 4218: Mẹ qua đời vì Covid - 19,   đau nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ mồ côi!

         1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng ACB từ ngày 06/09/2021 - 12/09/2021

 

06/09/2021

IB DANG TUAN ANH UNG HO 4209 SONG A NENH

           100,000

06/09/2021

IB VU THI MINH TRANG UNG HO GIA DINH ANH SONG A NEN - MA SO 4209

           500,000

06/09/2021

IB PHAM VAN DUC MA SO: 4209   - ANH: SONG A NENH

             50,000

06/09/2021

UNG HO MA SO 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN GD 575867 - 090221 18: 21: 49

           500,000

06/09/2021

UNG HO MA SO 4207 CHI HOANG THI HONG THAM GD 575876 - 090221 18: 23: 47

           500,000

06/09/2021

IB DINH THI HONG YEN UNG HO GIA DINH ANH NGUYEN VAN SAN

           100,000

06/09/2021

4211 VO NGOC LAN FT21249948754236 GD 928447 - 090321 13: 38: 39

           100,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4211: CHI VO NGOC LAN

            500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO: 4210: EM NGUYEN THI KIM ANH

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4209: ANH SONG A NENH

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4208: CHI VI THI HUONG

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4207: CHI HOANG THI HONG THAM

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4206: CHI TRUONG THI LE

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4199 - 1: CHUONG TRINH "KIEN CUONG VIET NAM"

            500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4190: "VAN CAN GAO GIUP LAO DONG NGHEO VE QUE TRANH DICH"

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4205: CHI HOANG THI TUYET

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4200: BENH NHAN "XOM CHAY THAN"

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4201: ONG NGUYEN DANG LUAN ( ONG NGOAI CHAU TRANG)

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4203: ONG MA DAC SY

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4199: CHUONG TRINH "KIEN CUONG VIET NAM"

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4204: CHI NGUYEN THI HUOI

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4202: ANH VO TRUNG HUNG

           500,000

06/09/2021

IB MAO BAO LONG MA SO 4198: EM NGUYEN THI HIEU

           500,000

06/09/2021

IBNGUYEN XUAN TINH UH MS4211 UH CHI LAN

           100,000

06/09/2021

IB TRUONG HOANG VU UNG HO MA SO 4212

           300,000

06/09/2021

IB TRUONG HOANG VU UNGNHO MA SO 4211

           200,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4212

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4211

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4210

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4209

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4208

           100,000

06/09/2021

IB TRAN LAM SON MS 4213 PHAM THI THUONG

           333,333

06/09/2021

LE THI HONG NHUNG - MS 4214 PHAN DUC SINH

             50,000

06/09/2021

IBDOAN THE HUNG HO TRO 2 EM MS 4213 - 500K & MS 4214 -   500K.

         1,000,000

06/09/2021

IBDOAN THE HUNG GIUP DO 3 CHAU ( MS 4212).

           500,000

06/09/2021

MA SO 4214 EM PHAN DUC SINH FT21249904068651 GD 543148 - 090621 14: 04: 44

           500,000

06/09/2021

IBTRAN THI PHUONG TRAM UNG HO CAC HOAN CANH 4203, 4208, 4212,   4213, 4214. MOI HOAN CANH 250, 000

         1,250,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4207

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4206

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4199 - 1

           100,000

06/09/2021

IBNGUYEN THI THU THUY UNG HO MS 4205

           100,000

06/09/2021

IB VU XUAN TUONG 4214 EM PHAN DUC SINH

           100,000

07/09/2021

IB DANG HUY VU DANG HUY VU UNG HO MS 4214 CHUC GIA DINH LUON KHOE MANH.

           100,000

07/09/2021

IB TRAN LAM SON MS 4214: PHAN DUC SINH

           222,222

07/09/2021

IB NGUYEN DINH HAI MA SO 4213 PHAM THI THUONG DIEN THOAI 0869104829

           200,000

07/09/2021

IB PHAM THI HUYEN TRANG UNG HO ME 4214 EM PHAN DUC SINH

           100,000

07/09/2021

IB DANG HUY VU UNG HO MS 4215 CHUC GIA DINH LUON MANH KHOE

             50,000

07/09/2021

IBPHAM DUY TUAN MS 4199 CHUONG TRINH KIEN CUONG VN

         2,000,000

07/09/2021

IBPHAM DUY TUAN MS 4103,   CHUNG TAY CUNG CHIEN SI NOI TUYEN DAU CHONG DICH

         1,500,000

07/09/2021

IB HOANG THI MY HAU UNG HO MA SO 4215 CHI PHAM THI TUOI

           300,000

07/09/2021

IB VO PHI LOC MA SO 4204: CHI NGUYEN THI HUOI,   AP 1,     GANH HAO,   DONG HAI,   BAC LIEU

           400,000

07/09/2021

IB VO PHI LOC MA SO 4208: CHI VI THI HUONG,   BAN NA NO,   MUONG LA,     SON LA

           300,000

07/09/2021

IB VO PHI LOC MA SO 4209: ANH SONG A NENH,   BAN PAC BE A,   PHU YEN,     SON LA

           300,000

08/09/2021

IB PHAM CAO HIEP MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN

           500,000

08/09/2021

IBNGO DUC HOANG 4216 UNG HO CHI MONG THI TRAN

           200,000

08/09/2021

IB DANG HUY VU UNG HO MS 4216 CHUC CO VA HAI EM LUON MANH KHOE

             50,000

08/09/2021

KINH NHO BAO DAN TRI TRAO TANG MA SO 4216 FT21251070539880 GD 423003 - 090821 11: 32: 18

           200,000

08/09/2021

IB DANG THANH TAM UNG HO MONG THI TRAN - MA SO 4216

           200,000

08/09/2021

IB DAO MANH HUONG TN UNG HO MA SO 4216

           200,000

08/09/2021

IB DAO MANH HUONG TN UNG HO MA SO 4215

           100,000

09/09/2021

IB NGUYEN BAO THAI MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN

           500,000

09/09/2021

THU AN TAM UNG HO MS 4216 ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT) GD 189101 - 090921 01: 42: 49

             50,000

09/09/2021

IB HOANG TRUNG KIEN UNG HO MA SO 4217

           100,000

09/09/2021

IB NGUYEN PHU LAM NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4216 CHI MONG THI TRAN

           100,000

09/09/2021

IB NGUYEN PHU LAM NGUYEN PHU LAM UNG HO MA SO 4200 BENH NHAN XOM CHAY THAN

           100,000

09/09/2021

IB DO LE QUYEN UNG HO MA SO 4217: ANH DOAN KHAC DUNG

           500,000

10/09/2021

IB TO VAN SON KHE HO TRO MS 4216: CHI MONG THI TRAN

         1,500,000

10/09/2021

LE ANH TUAN UNG HO MA SO 4213 FT2125 3627070095 GD 156054 - 090921 23: 26: 09

           100,000

10/09/2021

IB NGUYEN THI HOA UNG HO MA SO 4206 CHI TRUONG THI LE

           100,000

10/09/2021

IB NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS4216

           200,000

10/09/2021

IB NGUYEN QUANG HUY UNG HO MS4218

           100,000

 

Tổng cộng

1,085,888,034

  1. Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Quỹ Khuyến học Việt Nam (Từ ngày : 06/09/2021 - 12/09/2021:

Ngày, tháng, năm

Nội dung

Số tiền

06/09/2021

MBVCB. 1343395282. Giup do ma so 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0011000948833 VU HUY ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

06/09/2021

182927. 060921. 191518. MS 4214 - Phan Duc Sinh

200,000

06/09/2021

MBVCB. 1344875402. THAI HOANG PHUONG CHI chuyen tien Ma So 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0071003489444 THAI HOANG PHUONG CHI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

06/09/2021

657290. 060921. 164816. gui em Pham Thi Thuong thon 6 xa Xuan Lai huyen Tho Xuan Thanh Hoa

100,000

06/09/2021

505249. 060921. 132705. Tang Em Vu Thi Thuong ma so 4213 FT21249800614708

200,000

06/09/2021

587544. 060921. 123548. TRAN VAN HIEP chuyen Ma So 4213 Pham Thi Huong Lucky

100,000

06/09/2021

244790. 060921. 093522. Ung ho em Pham Thi Thuong - MS 4213 FT21249010078353

200,000

06/09/2021

001679. 060921. 085644. CK nhanh - ma so 4213 Pham Thi Huong

100,000

07/09/2021

218302. 060921. 230634. Tran Huyen Trang ung ho ms 4213, 4214 FT21250168100900

600,000

07/09/2021

MBVCB. 1347407154. Giup Ma so 4201 Nguyen Dang Luan (ong chau Trang) ,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0251002773641 NGUYEN THI LY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

68,000

07/09/2021

426085. 070921. 155806. IBFT Ms 4210 kim anh

40,000

07/09/2021

MBVCB. 1346487489. UNG HO MS: 4213 : PHAM THI THUONG ( XA XUAN LAI - HUYEN THO XUAN - TINH THANH HOA ). CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

150,000

07/09/2021

MBVCB. 1346466531. Bac Tien hanoi ung ho chau Pham thi Huong ms 4213. CT tu 0021001422665 HA DUC TUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

07/09/2021

448794. 070921. 104732. MS 4201. Mong chau duoc chua khoi benh FT21250763020021

300,000

07/09/2021

MBVCB. 1345805309. BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms 4214 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345803288. BUI THI LOAN chuyen tien ung ho ms 4214 Pham Duc Sinh . CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

07/09/2021

MBVCB. 1345800546. Bui thi Loan 996 ck ung ho ms 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0691000299254 BUI THI LOAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

07/09/2021

409036. 070921. 063527. ung ho ba Pham Thi Thuong. MS 4213

100,000

08/09/2021

IBVCB. 1347476240. BUI THU HIEN ung ho ma so 4201 chau Trang ong Nguyen Dang Luan. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

MBVCB. 1349442964. PHUNG THI NHAN ung ho gia dinh c Tran. CT tu 0821000012018 PHUNG THI NHAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

079450. 080921. 215555. Ban doc dan tri ung ho ma so 4216 FT21252007002116

200,000

08/09/2021

076772. 080921. 215212. 4216 gui chi Tran FT21252081479607

300,000

08/09/2021

MBVCB. 1349397543. NGUYEN TICH ANH TAI ung ho gd chi TRAN. CT tu 0281000336804 NGUYEN TICH ANH TAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

450045. 080921. 210341. giup do ma so 4216

100,000

08/09/2021

235096. 080921. 185203. MS 4216

200,000

08/09/2021

210446. 080921. 173800. TRAN DINH THACH Chuyen tien ung ho ma so 4201 ong ngoai chau Trang

300,000

08/09/2021

931636. 080921. 171357. ung ho ma so 4216 Mong Thi Tran

100,000

08/09/2021

779058. 080921. 170156. Ma so 4216 chi Mong Thi Tran DT 0333482302 FT21251802782050

339,000

08/09/2021

MBVCB. 1348807845. Chau Lam Giang va Tue An gui quy ung ho co Mong Thi Tran ( ms 4216). CT tu 0071001297233 LE NGU VUONG NGAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

983256. 080921. 163604. ung ho chi MONG THI TRAN ma so 4216

200,000

08/09/2021

952022. 080921. 162330. MA SO 4216: CHI MONG THI TRAN-080921-16:23:28 952022

100,000

08/09/2021

MBVCB. 1348755690. Bac ck giup chi Mong Thi Tran. CT tu 0121000813417 TRINH VIET BAC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

602424. 080921. 161006. PHAM TUAN ANH chuyen khoan

2,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1348683466. HOANG DUC HUY ung ho ma so 4216 Mong thi Tran. CT tu 0231000565658 HOANG DUC HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

400,000

08/09/2021

MBVCB. 1348492609. ms 4216-0333482302. CT tu 1019167884 NGUYEN THANH HAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

08/09/2021

MBVCB. 1348485932. ma so 4216 chi mong thi tran. CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

MBVCB. 1348476790. ma so 4216 chi mong thi tran. CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

907176. 080921. 140538. GIUP CAC CHAU CHI HOA 80 DAO DUY TU THUA THIEN HUE MA SO 4212-080921-14:04:42 907176

2,000,000

08/09/2021

359397. 080921. 131744. ma so 4216 mong thi tran

2,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1348232363. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0071000695818 DIEP LONG PHU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

475115. 080921. 114354. Ms 4216 chi Mong Thi Tran

150,000

08/09/2021

424797. 080921. 113400. Ma so 4216 c Mong Thi Tran FT21251284404310

500,000

08/09/2021

IBVCB. 1348116772. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0691000341748 BUI VAN TRINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

08/09/2021

704205. 080921. 111025. Vietcombank;1020856912;KY UNG HO MS 4216

100,000

08/09/2021

941925. 080921. 105258. Chuyen tien ung ho chi mong thi tran ma so 4216

500,000

08/09/2021

MBVCB. 1347983657. Ma so 4216: Mong Thi Tran, Loi A. . CT tu 0591001672497 LE QUY OANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

022533. 080921. 100750. Giup do chi Mong Thi Tran - Ma so 4216

1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347898353. Gia dinh Lam Trinh 88 Lang Ha ung ho MS 4216 gd chi Mong Thi Tran. CT tu 0011001597881 LE THANH LAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

2,000,000

08/09/2021

299117. 080921. 094505. Ho tro 4216 FT21251050308804

200,000

08/09/2021

SHGD:10000621. DD:210908. BO:DANG THI THANH THAO. Remark:995221090852678 ms 4216 Mong thi tran

200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347868991. Ma so 4216 mong thi tran. CT tu 0451000270730 NGUYEN THI MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

274494. 080921. 092233. 4216 mong thi tran FT21251079110038

200,000

08/09/2021

271147. 080921. 091903. GD Chinh Huong ung ho FT21251393582374

200,000

08/09/2021

259800. 080921. 090651. ma so 4216 mong thi tran FT21251740749040

1,000,000

08/09/2021

183864. 080921. 090518. Chi Mong Thi Tran ma so 4216

50,000

08/09/2021

803752. 080921. 090125. Ong Tu Van giup do chi Mong Thi Tran Maso 4216

2,000,000

08/09/2021

118401. 080921. 090021. Ct VTDl TM Thai Duong thanh hoa chuyen ma 4216

200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347786078. UNG HO: Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran. CT tu 0861009999299 LE NGOC HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

08/09/2021

709552. 080921. 085304. Ung ho MS 4216 chi Mong Thi Tran

50,000

08/09/2021

738586. 080921. 084717. Vietcombank;1020856912;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan

200,000

08/09/2021

151044. 080921. 084337. Ung ho gd chi Mong Thi Tran ma so 4216

500,000

08/09/2021

019939. 080921. 084001. Xin gui cho ma so 4216

500,000

08/09/2021

817703. 080921. 083718. UNG HO MA SO 4216: CHI MONG THI TRAN-080921-08:36:49 817703

300,000

08/09/2021

MBVCB. 1347747572. THACH VAN CHUNG chuyen tien ung ho Ma so 4216 Mong Thi Tran. CT tu 0731000795556 THACH VAN CHUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

MBVCB. 1347746300. HO DAC TRUNG chuyen tien. CT tu 0491000137726 HO DAC TRUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

08/09/2021

167500. 080921. 081533. MS 4216 - Mong Thi Tran

200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347710270. Chuyen tien ung ho chi Mong Thi Tran, ma so 4216. CT tu 0201000106964 NGUYEN VIET THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347704941. TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

08/09/2021

468530. 080921. 075716. Vietcombank;1020856912;ung ho ma so 4216

200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347683936. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran Dia chi: Thon Loi A, xa Phuong Tien, huyen Dinh Hoa, tinh Thai Nguyen. CT tu 0011001500432 NGUYEN VAN TUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

08/09/2021

439251. 080921. 075053. Vietcombank;1020856912;ms 4216 ung ho c Mong Thi tran

200,000

08/09/2021

MBVCB. 1347681068. NGUYEN THANH SON chuyen tien ung ho ma so 4216. CT tu 0821000035638 NGUYEN THANH SON toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

08/09/2021

054589. 080921. 073453. Ma so 4216 Chi Mong Thi Tran

50,000

08/09/2021

808466. 080921. 073237. UNG HO MA SO 4216 CHI MONG THI TRAM, THON LOI A , PHUONG TIEN, DINH HOA,   TN-080921-07:32:38 808466

2,000,000

08/09/2021

MBVCB. 1347659008. Ma so 4216: Chi Mong Thi Tran Dia chi: Thon Loi A, xa Phuong Tien, huyen Dinh Hoa, tinh Thai Nguyen Dien thoai: 0333482302. CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

09/09/2021

226655. 080921. 234140. 4216

100,000

09/09/2021

071772. 080921. 233311. Ma so 4216 chi Mong Thi Tran

1,000,000

09/09/2021

MBVCB. 1349493319. chuyen tien tu thien, MS 4216. CT tu 0011004038058 TRIEU THANH VAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

09/09/2021

MBVCB. 1351416442. Ma so 4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

3,000,000

09/09/2021

014621. 090921. 201843. Ung ho anh Doan khac Dung ma so 4217 FT21252763664744

1,500,000

09/09/2021

014858. 090921. 171340. Ung ho ma so 4261 Mong Thi Tran

500,000

09/09/2021

061698. 090921. 165024. Gia dinh anh Nam Dao ung ho CT 4219 May tinh cho em

500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350799415. Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung Dia chi: Thon 2, xa Huong Lam, huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh DT: 0963389807. CT tu 0991000044046 CAO XUAN VIET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

09/09/2021

752855. 090921. 162912. MS4219 FT21252010334269

100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350737689. Ma so 4219 may tinh cho em. CT tu 1017397242 VU QUANG HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

09/09/2021

MBVCB. 1350694922. Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung. CT tu 0851000035468 BUI HUU LUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

09/09/2021

964406. 090921. 160026. ung ho ma so 4219 may tinh cho em

100,000

09/09/2021

705798. 090921. 155354. Ung ho ma so 4216-chi Mong Thi Tran FT21252650656023

300,000

09/09/2021

686034. 090921. 153843. Ung ho ma so 4217 Doan Khac Dung FT21252380540860

300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350593630. Ung ho chau ma so:4217 anh Doan Khac Dung. CT tu 0011002441166 NGUYEN THI MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350575625. NGUYEN KHAC TU chuyen tien ung ho chuong trinh May tinh cho em. CT tu 0851000025944 NGUYEN KHAC TU toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

09/09/2021

654631. 090921. 151333. Ma so 4216 chi mong thi tran. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT21252784864022

50,000

09/09/2021

MBVCB. 1350538033. Ma so 4219: chuong trinh May tinh cho em. CT tu 0381000606130 TRAN THI HUYEN TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

09/09/2021

984159. 090921. 025450. Do Thanh Huong dong gop CT May tinh cho em

500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350429713. Lai van dao ung ho Doan Khac Dung MS4217. CT tu 0011000999996 LAI TRAN DONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350277678. DONG THI THANH HOA ung ho hoan canh ma so 4217(Doan Khac Dung). CT tu 1018614726 DONG THI THANH HOA toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

09/09/2021

MBVCB. 1350262096. Ung ho Anh Doan khac Dung. MS 4217. Thon 2 _ Huong Lam _ Huong Khe _ Ha Tinh. CT tu 0591000243568 HOANG VAN KET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

09/09/2021

MBVCB. 1350249219. Ma so 4217: Anh Doan Khac Dung. CT tu 0481000040167 NGUYEN VAN HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

09/09/2021

MBVCB. 1350246567. ung ho Mong Thi Tran ms 4216. CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

09/09/2021

045179. 090921. 102425. Ungho4217doankhacdung

200,000

09/09/2021

334033. 090921. 101406. ung ho ma so 4217 anh Dung

200,000

09/09/2021

127148. 090921. 100243. Ung ho ma 4216

200,000

09/09/2021

121564. 090921. 094409. Ung ho 4217

50,000

09/09/2021

MBVCB. 1349755613. Ms 4216 chi Mong Thi Tran giup cho be. CT tu 0111000299024 DIEP TON KIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

09/09/2021

247856. 090921. 075024. Gui tang con chi Mong Thi Tran ma 4216 bo sach giao khoa

400,000

10/09/2021

478918. 090921. 234618. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351468916. NGUYEN HA LONG ung ho ma so 4219 chuong trinh may tinh cho em. CT tu 0021000277192 NGUYEN HA LONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351463522. maso 4219 chuong trinh May Tinh Cho em. CT tu 0071000619966 LE ANH HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

10/09/2021

MBVCB. 1351456082. Ung ho anh Doan Khac Dung; ma so 4217. CT tu 0031000779648 TRAN THI HIEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

150085. 100921. 222925. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

500,000

10/09/2021

152304. 100921. 221610. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung giup do

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353711197. Ma so 4218. CT tu 0691000392483 NGUYEN VAN DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1353640426. NGUYEN HONG THAO va thai nguyen huu thien ung ho ma so 4218: ong Pham Xuan Thong. CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

20,000

10/09/2021

MBVCB. 1353620004. Ma so 4218 - Pham Xuan Thong. CT tu 0491001600073 PHAM THI THANH NHAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

10/09/2021

02009704 2309101947 59202153d4 013432. 48773. 194800. ung ho ma Ma so 4218

200,000

10/09/2021

021757. 100921. 185444. Maso 4216 chi Mong Thi Tran thon A Loi xa Phuong Tien huyen Dinh Hoa tinh Thai Nguyen dt 0333482302 FT21253320973766

500,000

10/09/2021

017378. 100921. 185127. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong dia chi Thon An Nien xa Hoa An Huyen Phu Hoa tinh Phu Yen DT0935651551 FT21253619336538

500,000

10/09/2021

MBVCB. 1353363832. ung ho ma so 4219. CT tu 1021782785 DANG QUANG DAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

10/09/2021

980454. 100921. 182258. cam on quy bao dan tri giup do ms 4218 FT21253421717930

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1353320960. Ma so 4218: ong pham xuan thong. CT tu 0591000331622 NGUYEN VAN DUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

271156. 100921. 180320. ung ho ms 4218 Pham Xuan Thong

50,000

10/09/2021

MBVCB. 1353250667. ung ho ms 4218. CT tu 0731000584226 NGUYEN ANH TUAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

10/09/2021

230217. 100921. 173202. DAO HONG HANH gieo quy may tinh cho em

500,000

10/09/2021

884162. 100921. 171234. Ma so 4218 png Pham Xuan Thong dt 0935651551 FT21253054542190

188,000

10/09/2021

753371. 100921. 154753. 4216 FT21253475599458

1,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1352847009. gui ho tro gia dinh ong Pham Xuan Thong - An Nien,   Hoa An. CT tu 0751000040975 DINH THANH SON toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352826699. Ma so 4128 : pham xuan thong. CT tu 0381000537146 NGUYEN TIEN DAT toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352797583. DAO THI TUYET ung ho ma so 4219 may tinh cho em. CT tu 0031000285252 DAO THI TUYET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

2,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1352789326. DAO THI TUYET giup ma so 4217 anh Dung. CT tu 0031000285252 DAO THI TUYET toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

10/09/2021

MBVCB. 1352685596. TRINH THI THU TRANG chuyen tien ung ho MS 4219. CT tu 0451000268139 TRINH THI THU TRANG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

10/09/2021

146990. 100921. 142624. MS 4217 - Doan Khac Dung

200,000

10/09/2021

464282. 100921. 134940. Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung Dia chi Thon 2 xa Huong Lam huyen Huong Khe tinh Ha Tinh

500,000

10/09/2021

688696. 100921. 134211. Ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

200,000

10/09/2021

275088. 100921. 133602. Ma so 4218-ong Pham Xuan Thong-thon An Nien-xa Hoa An-huyen Phu Hoa-tinh Phu Yen

100,000

10/09/2021

501607. 100921. 120303. Ung ho ms 4218 ong Pham Xuan Thong FT21253431332930

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1352192837. Ms 4216 chi Mong Thi Tran. CT tu 0071000717171 LAM QUOC CUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

10/09/2021

060992. 100921. 104155. Chuyen tien ung ho cac chau co ma so 4218.   Ong Pham Xuan Thong 0935. 651551

500,000

10/09/2021

386029. 100921. 103015. Ung ho ma so 4218 FT21253554927601

50,000

10/09/2021

729038. 100921. 102548. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;1020856912;Ung ho chi mong thi tran MS 4216

300,000

10/09/2021

493246. 100921. 102526. Nguyen Thanh Phong, Nguyen Thanh Hai(Ninh Mon, Hien Ninh, Soc Son, Ha Noi)-UH MS4217 Doan Khac Dung

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351947453. Ung ho Ma so 4218. CT tu 0021000449921 BUI NGOC MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351943611. Ma so 4219, ctrinh may tinh cho em. CT tu 0021000449921 BUI NGOC MINH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

150,000

10/09/2021

336422. 100921. 095045. Ma so 4218 Pham Xuan Thong FT21253308587759

50,000

10/09/2021

314595. 100921. 093211. Ma so 4128 pham Xuan Thong dt 0935651551 FT21253014167694

370,478

10/09/2021

682017. 100921. 092812. ung ho ong pham Xuan thong ma so 4218

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351825243. NGUYEN PHU NGAN chuyen tien ms 4218, pham xuan thong, xa hoa an, phu hoa, phu yen. CT tu 0111000765341 NGUYEN PHU NGAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

10/09/2021

MBVCB. 1351813522. Ung ho Pham Xuan Thong 4218. CT tu 0611001924512 PHAM XUAN DUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

10/09/2021

SHGD:10006815. DD:210910. BO:BUI TRIEU XA. Remark:Bui Trieu Xa ung ho

500,000

10/09/2021

118550. 100921. 081343. Gui tang em Pham Thi Thuong MS 4213 Chuc em hoc tot

200,000

10/09/2021

257288. 100921. 080146. Ung ho ma so 428- Pham Xuan Thong

500,000

10/09/2021

174972. 100921. 002740. Ma so 4216 Chi mong thi tran FT21253298069015

200,000

10/09/2021

MBVCB. 1351514742. VU MINH PHUONG chuyen tien MS 4216. CT tu 0021000474118 VU MINH PHUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

11/09/2021

860150. 100921. 235604. ma so 4218

100,000

11/09/2021

284874. 100921. 232901. Ung ho chuong trinh may tinh cho em FT21254538869122

500,000

11/09/2021

MBVCB. 1353973538. NGUYEN ANH DUC chuyen tien. CT tu 0801000241480 NGUYEN ANH DUC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

11/09/2021

MBVCB. 1353964331. Ma so 4217 ung ho anh doan khac dung. CT tu 0491000051178 HOANG VIET HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

11/09/2021

264326. 100921. 224724. Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong mong 2 con manh khoe va binh an FT21254283516116

100,000

11/09/2021

467068. 100921. 224657. Vietcombank;1020856912;Ma so 4217 ung ho anh doan khac dung

200,000

11/09/2021

598684. 100921. 223822. IBFT Dan Tri. Ma so 4218 Pham Xuan Thong

500,000

11/09/2021

146774. 110921. 220637. Ung ho gd anh doan khac dung, ma so 4217

200,000

11/09/2021

721214. 110921. 194345. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;1020856912;LE VAN THEU ung ho may tinh cho em

80,000

11/09/2021

264005. 110921. 193115. ung ho ms 4218 chuc gd nhieu sk

300,000

11/09/2021

078922. 110921. 192313. ung ho o pham xuan thong ma 4218

100,000

11/09/2021

997280. 110921. 180917. Ung ho 2 tre mo coi me ma so 4218 FT21254102521969

500,000

11/09/2021

781747. 110921. 180528. 4217

20,000

11/09/2021

096570. 110921. 174749. NGUYEN XUAN PHUC ung ho Ma so 4217 Anh Doan Khac Dung

50,000

11/09/2021

853524. 110921. 161016. Ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu FT21254691725350

100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355160702. LE BICH HUYEN chuyen tien Ung ho phong trao May tinh cho em. CT tu 1022428734 LE BICH HUYEN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

11/09/2021

MBVCB. 1355040472. giup do ma so 4218, Ong Pham Xuan Thong. . CT tu 0071003052578 NGUYEN AI VY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

11/09/2021

005977. 110921. 121725. Ung ho ma so 4220 Dao Thi Thanh Tu

500,000

11/09/2021

018772. 110921. 104923. ZP5VQA5JV0NP 210911000123974 Dau Ngoc Quynh ung ho Chuong trinh 4219

100,000

11/09/2021

640933. 110921. 080329. IBFT ma so 4218 ong Pham Xuan Thong

500,000

11/09/2021

MBVCB. 1354164455. Ck Ung ho ma so 4218. CT tu 0491000414602 NGUYEN THI PHUONG MAI toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

11/09/2021

871322. 110921. 061847. Ung ho MS 4216 Mong thi Tran

300,000

11/09/2021

IBVCB. 1354085905. VO NGUYEN SON HUNG chuyen Ma so 4218: Ong Pham Xuan Thong. CT tu 0501000309793 VO NGUYEN SON HUNG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

11/09/2021

308464. 110921. 004431. NTHLHD ho tro ma so 4218 FT21254280094850

200,000

11/09/2021

MBVCB. 1354008392. LE THI HUONG chuyen tien Ung ho Tam long nhan ai bao Dan Tri, Ma So 4217 - Anh Doan Khac Dung. CT tu 0381003094096 LE THI HUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

1,000,000

12/09/2021

MBVCB. 1357661185. ung ho ma so 4218 pham xuan thong. CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

400,000

12/09/2021

MBVCB. 1357641869. Ung ho ms 4221. CT tu 0011004262715 NGUYEN VAN HUY toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357614570. Ung Ho ma so: 4216, Mong Thi Tran. CT tu 0821000181139 NGUYEN VAN NGOC toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

300,000

12/09/2021

608932. 120921. 195754. Ma so 4221

200,000

12/09/2021

327270. 120921. 195523. Ungho maso 4221 Trung Thi Tuyet

100,000

12/09/2021

227575. 120921. 195404. Ma so 4221. chi Trung Thi Tuyet. THon Na Lam THi Tran Na Phac Ngan Son Bac Can

200,000

12/09/2021

121804. 120921. 192656. Chuyen tien tu ViettelPay

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357382402. ung ho ms 4218 - chuc hai chau manh khoe hoc gioi . CT tu 0081001145322 BUI NGUYEN NHAM VAN ANH toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

12/09/2021

555603. 120921. 060607. Ung ho ma so 4221 - Chi Trung Thi Tuyet

200,000

12/09/2021

MBVCB. 1357181815. Ma 4209 Song A Nenh. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

12/09/2021

MBVCB. 1357151046. Ma 4201 Nguyen Dang Luan. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357139010. Ma 4210 Nguyen Thi Kim Anh. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357119849. Ma 4211 Vo Ngoc Lan. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357105728. Ma 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1357096436. Ma 4213 Pham Thi Thuong. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

265971. 120921. 161324. MS 4218 Pham Xuan Thong

500,000

12/09/2021

265602. 120921. 161204. MS 4216 Ngo Thi Tran

500,000

12/09/2021

264877. 120921. 160942. Ma so 4212 Nguyen Thi Xuan Hoa

500,000

12/09/2021

758712. 120921. 160934. Ma so 4221 Chi Trung Thi Tuyet FT21256196090719

100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356815356. LAI THI LAN chuyen tien ung ho ms 4220, dao thi thanh tu, yen thanh, nghe an. CT tu 0901000014068 LAI THI LAN toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

12/09/2021

MBVCB. 1356633702. Ma 4215 Pham Thi Tuoi. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1356627734. Ma 4216. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356617438. Ma 4219 May Tinh cho em. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

200,000

12/09/2021

MBVCB. 1356615098. Ma 4218 Pham XuaN Thong. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

MBVCB. 1356607860. Ma 4221 Trung Thi Tuyet. CT tu 0011000573181 DINH THI CONG NUONG toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

50,000

12/09/2021

256693. 120921. 111341. NGUYEN LONG chuyen khoan

100,000

12/09/2021

MBVCB. 1356401306. Ms 4218, Pham Xuan Thong, thon An Nien, Hoa An,   Phu Hoa, Phu Yen. CT tu 0071000759156 LE QUANG HAO toi1020856912 QUY KHUYEN HOC VIET NAM

500,000

12/09/2021

394214. 120921. 092221. Bui Trieu Xa ung ho 4221 FT21256408830256

100,000

12/09/2021

004720. 120921. 001436. Quyen gop cho Ma so 4218 Ong Pham Xuan Thong

300,000

 

Tổng tuần

72,775,478

Đang được quan tâm