Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 04 tháng 08/2010

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 152,767,000 đồng.

Chi tiết danh sách ủng h:             

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ

 SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng

 

23/08/2010

Lê Thanh Tuấn: GIúp A Lê Thanh Hùng+Ô Văn Dần+Lê Hồng Loan+ Trịnh T Tiến(Thanh Hoá)

                  2,000,000

23/08/2010

TK 711A05909231: ủng hộ QNA

                       50,000

23/08/2010

TK711A0050638: ủng hộ QNA

                     200,000

23/08/2010

Ng Mạnh Hà: Giúp E Nhân ái

                     200,000

23/08/2010

Trần Danh Kỳ: Giúp bé Lê Anh Tú

                     500,000

23/08/2010

Trần Quý Trung: Giúp C Lê T Hồng Loan

                     200,000

23/08/2010

Bùi T Minh Lý: Giúp con A Phạm Văn Chương (Chị Minh Lý thân mến! Do chị chưa ghi đầy đủ địa chỉ của anh Phạm Văn Chương. Ban QLQNA tạm kết chuyển vào QNA, rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn chị!)

                     500,000

23/08/2010

Quách Quỳnh Hoa: Giúp E Lê Anh Tú(300)+E Lê Ngọc Linh(200)

                     500,000

23/08/2010

Trần T Thương Huyền: Giúp Sư cô Minh Nguyên

                     200,000

23/08/2010

Trương V K Ngân: Giúp E Anh Tú

                     500,000

23/08/2010

Ng Hải Yến: Giúp bé Lê Anh Tú

                     100,000

23/08/2010

Bùi T Minh Lý: GIúp E Nhân ái

                     500,000

23/08/2010

Ng Bảo Trâm: GIúp bé Anh Tú

                     300,000

23/08/2010

Trần T Thương Huyền: Giúp bé Anh Tú

                     100,000

23/08/2010

Trần Xuân Hiệp: Giúp E Lê Anh Tú

                  2,000,000

23/08/2010

Ng T Mai Nga: Giúp A Ngân Văn Dần

                     300,000

23/08/2010

Cty CP CK Sài Gòn(Trịnh Hồng Hà):ủng hộ QNA

                  3,000,000

23/08/2010

Ng T Mai Nga: Giúp Trần T Hà(Hà Tĩnh)

                     300,000

23/08/2010

Ngô Thanh Thảo: Giúp con C Lê T Hồng Loan

                     300,000

23/08/2010

Phan Cao Cường; Giúp E Nhân ái

                     500,000

23/08/2010

Đoàn T Yến: Giúp cháu Linh (Mổ tim)

                  1,000,000

23/08/2010

Phan Xuân Thành: GIúp A Hùng+C Liên mổ tim cho cháu Linh

                     200,000

23/08/2010

Bạn đọc giấu tên; Giúp cháu Lê Ngọc Linh

                     500,000

23/08/2010

Trần T Sinh: Giúp cháu Lê anh Tú

                       50,000

24/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                  1,000,000

24/08/2010

Ng Hoàng Long: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                     200,000

24/08/2010

Lương T Tuyết: Giúp C Luyến bé Nhi ở Bát Trang an Lão- Hải Phòng

                     500,000

24/08/2010

Tô Phương Hoa: Giúp Ô Trương Văn Thuyết + Cụ Võ T Xuân

                     400,000

24/08/2010

Cháu Minh Hùng: Giúp Ô TRương Văn Thuyết

                     300,000

24/08/2010

Ng T Thuỳ Dương: Giúp C Ng t Châm(300)+Ô Trương Văn Thuyết(200)

                     500,000

24/08/2010

Ng T Khải Phương: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                     200,000

24/08/2010

Phan Thu Hương: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                     500,000

24/08/2010

Nguyễn T Hồng Hải: Giúp C Phạm T Thuỷ

                     300,000

24/08/2010

Bé Việt Anh: ủng hộ xây cầu Poko

                  1,000,000

25/08/2010

Tô T Hương Lan: Giúp A Hồ Văn Dần

                     200,000

25/08/2010

Phương T Thu Trang: Giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     100,000

25/08/2010

Lê T Hồng Anh: Giúp cháu Hồ Văn Diệu

                  1,000,000

25/08/2010

Dương Thanh Hoa: Giúp A Hồ Văn Dần

                       50,000

25/08/2010

Phan Lê Hà Phương: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Mai Phúc Hương: Giúp A Hồ Văn Dần+C Lê T Hồng Loan+Trương Văn Thuyết+Trần Xuân Thiện+Đặng Quốc Trương

                     500,000

25/08/2010

Lê T Hồng Anh: Giúp cháu Lê Anh Tú

                     500,000

25/08/2010

Đoàn T Kim Liên: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Ng t Khải Phương: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng Thuý Hiền: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

25/08/2010

Phương T Thu Hiền: ủng hộ QNA

                     300,000

25/08/2010

Lê T Hồng Nhung: Giúp ô Trương Văn Thuyết và a Lâm Tấn Hoà

                     200,000

25/08/2010

Nguyễn  Thanh Hà: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Nguyễn Hoàng Long: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Tăng Thu Thảo: Giúp bé Lê Anh Tú

                     200,000

25/08/2010

Phan Hồng Linh+Bé Nguyệt Minh: Giúp E Nhân ái

                     300,000

25/08/2010

Hoàng Quốc Huy: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Vũ T Lê: Giúp A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Ng Thanh Phong: Giúp bé Hồ Văn Diệu

                     500,000

25/08/2010

Ngô T Mai Hương: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                     200,000

25/08/2010

Phạm T Thanh Thuỷ: GIúp a Hồ Văn Duần

                     700,000

25/08/2010

Cty TNHH 1 TViên Cấp nước Thanh Hoá: Giúp A Lê Anh Tú

                     500,000

25/08/2010

Tăng Tuấn Quang: Giúp Ô TRương Văn Thuyết

                  1,000,000

25/08/2010

Lê Phước Long: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp bé Nhân ái+Hồ Văn Diệu

                     200,000

25/08/2010

Ng T Thuyết Mai: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Võ T Thuỳ Hương: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     500,000

25/08/2010

Ng T Thuỷ: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                     300,000

25/08/2010

Ng T Toản: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Ng Tuấn Kiệt: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Trần Thu Phương: GIúp A Hồ Văn Duần

                     400,000

25/08/2010

Lê Bảo Ngọc: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp C Lê T Hồng Loan+C Ng t Trâm+A Hồ Văn Duần

                     600,000

25/08/2010

Phạm Duy Anh: Giúp A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Lý T T Nhung: Giúp GD A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng T Yến: Giúp G/đ A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Trần T Khánh Anh: Giúp Cụ Xuân(400)+A Trần Xuân Thiện(300)+C Đặng Thanh Thảo(300)

                  1,000,000

25/08/2010

Ng T Bích Liên: Gíup A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Ng Đức Châu: Giúp g/đ A Hồ Văn Dần

                  1,000,000

25/08/2010

Đỗ Bảo Châu: Giúp g/đ a Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Trần Mạnh Hùng: GIúp g/đ A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Lê T Hải Hà: Giúp g.đ A Hồ Văn Duần

                     300,000

25/08/2010

Hoàng Bích Hạnh: Giúp g.đ A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Đinh Kim Nguyên Trinh: Giúp Lâm Tấn Vũ+Thiều Quang Sơn+Lê Anh Tú+Lê Ngọc Linh+Trương Văn Thuyết và C Huệ Lan chuyển cho Lg V.Nam

                  1,800,000

25/08/2010

P T Thu Hương: Giúp g.đ A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Lê Minh Tuấn: Giúp A Hồ Văn Duần

                     100,000

25/08/2010

Ng Thanh Hà: Giúp C Phạm T Thuỷ(Thường Tín)(200)+Bà Ng T Lan(100)+Phan T Luyến(Hải Phòng)(200)

                     500,000

25/08/2010

Ng T A Phương: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Lê T Kim Thuỷ: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng Tuấn Huy: Giúp Cụ Võ T Xuân

                     400,000

25/08/2010

Võ Minh Khôi: Giúp sư cô Minh Nguyên

                     200,000

25/08/2010

Phạm Hồng Giang: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng T Huệ: Giúp C Phạm T Ngân

                  1,000,000

25/08/2010

Phạm T Tuyết Dung: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

26/08/2010

NguyễnMai Dung giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Trần Thị Hương Huyền giúp gia đình anh Cao Viết Luận

                     500,000

26/08/2010

Trần Quang Trung giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Phạm Thị Thanh Thủy giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Gia đình chị Thu giúp cháu Hồ Văn Diệu

                  1,000,000

26/08/2010

Cao Thu Hương giúp cháu Hồ Văn Diệu

                  1,978,000

26/08/2010

Nguyễn Hùng Phương giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     500,000

26/08/2010

Bạn đọc Dân trí giúp anh Hồ Văn Duần

                  2,200,000

26/08/2010

Võ Thanh Hương giúp cháu Lê Anh Tú + bé V.... (Chị Hương thân mến! Do chứng từ ngân hàng ghi chưa đầy đủ, Ban QLQNA tạm kết chuyển số tiền 100.000 đ vào QNA. Rất mong chị vui lòng liên hệ với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn chị!)

                     200,000

26/08/2010

Trần Thị Thanh Dung giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     200,000

26/08/2010

Nguyễn Thu Hà giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     200,000

26/08/2010

Nguyễn Thu Hương giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     200,000

26/08/2010

Bạn đọc TK 711A26273843 ủng hộ QNA

                     100,000

26/08/2010

Bạn đọc TK 711A28522239 ủng hộ QNA

                     100,000

26/08/2010

Tú Thị Thu Hương giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     100,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Hương Giang giúp cháu Lê Phan Yến Nhi

                     300,000

26/08/2010

Hoồ Diệu Huyền (Nguyễn Thị Thu Hằng) giúp anh Hồ Văn Duần

                  1,000,000

26/08/2010

Duương Thị Bích Hương giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     500,000

26/08/2010

Nguyễn Bá Việt Thắng ủng hộ QNA

                     500,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Vân Anh giúp cháu Nhân ái

                     500,000

26/08/2010

Lưu Thị Khánh Vân giúp cháu Hồ Văn Diệu

                  1,000,000

26/08/2010

Trần Ngọc Tú giúp em Phạm Hoàng Hải - TP.HCM

                     100,000

26/08/2010

Trần Dương Nga giúp cháu Hồ Văn Diệu

                  5,000,000

26/08/2010

Chu Vân Anh giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Chu Thị Thu Hiền giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Nguyễn M Long giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Thu giúp chị Phạm Thị Ngàn

                     500,000

26/08/2010

Trần Thị Xuân Thu (Bé Đỗ Hoàng Mai) giúp bé Hồ Văn Diệu

                     200,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Bích Phương giúp anh Hồ Văn Duần

                     700,000

26/08/2010

Bạn đọc TK: 711A25103123 ủng hộ QNA

                       50,000

26/08/2010

Phạm Mỹ Linh giúp cháu Hồ Văn Diệu

                     500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Ngân hàng Vietcombank

 

24/08/2010

Phạm Quang Viên: Giúp Ô Phùng Đức Nghĩa (Anh Quang Viên thân mến! Do anh chưa ghi đầy đủ địa chỉ của Ông Phùng Đức Nghĩa. Ban QLQNA tạm kết chuyển vào QNA, rất mong anh vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn anh!)

                     200,000

24/08/2010

Ng T Lý: Giúp E Lê Anh Tú

                     400,000

24/08/2010

NG Ngọc Tinh Binh: Giúp cháu Phương Quỳnh

                     400,000

24/08/2010

Ng T ái Việt: Giúp Trương Văn Thuyết

                     200,000

24/08/2010

Trịnh T Quỳnh Trang: GIúp bé Lê Ngọc Linh

                     500,000

24/08/2010

TRịnh T Quỳnh Trang: GIúp E Nhân ái

                     500,000

24/08/2010

Đỗ Văn Hiếu: Giúp bé Lê Anh Tú

                  1,000,000

24/08/2010

Bạn đọc ủng hộ QNA

                     100,000

24/08/2010

Bạn đọc ủng hộ QNA

                     100,000

24/08/2010

Bạn đọc ủng hộ QNA

                     100,000

25/08/2010

Vương T Thúy Hoa: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng T Thúy: Giúp A Hồ Văn Duần

                  1,000,000

25/08/2010

Trần Xuân Nga: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ng Đức ái: Giúp A Hồ Văn Duần+Trương Văn Thuyết

                     400,000

25/08/2010

Ng T Hồng Vân: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     300,000

25/08/2010

Phạm Tấn Tài+Ô Phạm Tấn Cường: Giúp cháu Nhân ái

                     500,000

25/08/2010

Phạm Như Quỳnh: ủng hộ QNA

                     300,000

25/08/2010

A Tuấn: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Ung Thu Huyền+bé Phạm Quang Minh: Giúp Ô Trương Văn Thuyết

                     200,000

25/08/2010

Ngô Thu Hương: Giúp E Nhân ái

                     100,000

25/08/2010

Ngô Thu Hương: Giúp bé Diệu

                     100,000

25/08/2010

NHTNHH MTV ANZ CN TPHCM: Giúp Lương VĂn Thái

                  3,000,000

25/08/2010

Cô Phương+Cô Nguyệt+Hà: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     150,000

25/08/2010

Phạm T Thúy Hằng: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     100,000

25/08/2010

N T Bảo Châu: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Ng t Hồng Vân: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Lê T Lan Dung: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

25/08/2010

Vũ T Kim Thanh: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     100,000

25/08/2010

Trần T Minh Cảnh: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

25/08/2010

Ng T Phấn: Giúp A Hồ Văn Duần

                     200,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     500,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     200,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     100,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                  1,000,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     200,000

25/08/2010

Bạn đọc giấu tên: ủng hộ QNA

                     400,000

25/08/2010

Trần Vũ Hoàng Mai: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

25/08/2010

Ng Ngọc Trâm: Giúp E Hồ Văn Diệu

                     300,000

25/08/2010

Ng Minh Hạnh: Giúp A Phan Đình HIền

                  1,000,000

25/08/2010

Ng Minh Hạnh: GIúp A Hồ VĂn Duần

                  1,000,000

25/08/2010

Ng Minh Hạnh: GIúp các cháu ở TT bảo Trợ Qbinh

                  2,000,000

26/08/2010

Ng Minh Kiên: ủng hộ QNA

                     189,000

26/08/2010

Chị Hào Vân: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     200,000

26/08/2010

Hoàng Linh: Giúp cháu Hồ VĂn Diệu

                     200,000

26/08/2010

Ng T Minh Tâm: +Nghiêm Minh Tâm: Giúp A Hồ Văn Duần

                     500,000

26/08/2010

Đặng Thùy Linh: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     200,000

26/08/2010

Ng T Hà Nhung: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     100,000

26/08/2010

Ngô T Hoài Nam: Giúp A Hồ VĂn Duần

                  1,000,000

26/08/2010

DĐỗ Nguyên Phương: Giúp Phạm Hoàng Hải

                     500,000

26/08/2010

DĐỗ Minh Quân: Giúp A Hồ VĂn Duần

                       50,000

26/08/2010

Trần T Ngọc Lan: Giúp cháu Ng Duy Phước

                     300,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên: Giúp A Hồ Văn Duần

                     300,000

26/08/2010

Ng T Cẩm Thơ: Giúp A Hồ Văn Duần

                  1,000,000

26/08/2010

Bùi Thanh Thủy: Giúp A Hồ VĂn Duần

                     200,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                     200,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                     150,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                     100,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                     100,000

26/08/2010

Bạn đọc giấu tên;: ủng hộ QNA

                       50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn

 

23/08/2010

Anh Nguyễn Thanh Hải (Số 30K, ngõ 190, Lò Đúc, Hà Nội) giúp bé Ly (Thanh Hóa)

                     300,000

23/08/2010

Chị Cao Thị Mỹ (Số 626, Tổ 5, Khu 11, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     500,000

23/08/2010

Chị Phan Hà Phương (Hà Nội) giúp BácTrần Văn Đô (Cần Thơ) - 200.000đ + em Trần Văn Hợp (Thừa Thiên Huế) - 200.000đ

                     400,000

23/08/2010

Bạn đọc giấu tên (Hà Nội) giúp chị Lê Thị Hồng Loan (Hà Nội) - 100.000đ + bé Yến Nhi (Hải Phòng) - 100.000đ + bé con bà Đỗ Thị Bích Liên (HCM) - 100.000đ + anh Cao Viết Luận (HCM) - 100.000đ + anh Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh) - 100.000đ

                     500,000

23/08/2010

Cháu Bùi Nam Anh (Lớp 4A, trường Tiểu học Thăng Long, Hà Nội) giúp chị Lê Thị Hồng Loan (Hà Nội) - 200.000đ + gđ cháu Nguyễn Thành Luân (Trà Vinh) - 200.000đ + gđ ông Phùng Nghĩa Đức (Hà Nội) - 200.000đ + bà Mai Thị Rách (Bạc Liêu) - 200.000đ + em Lê Quốc Huy (Hà Tĩnh) - 200.000đ

                  1,000,000

23/08/2010

Trần Đức Hạnh (SN 15/273, Phố Vũ Hữu, Hà Nội) giúp chị Phạm Thị Thủy (Thường Tín, Hà Nội) - 500.000đ + bé Lâm Tấn Vĩ (Tây Ninh) - 500.000đ

                  1,000,000

24/08/2010

Anh Trương Đình Hòa (Số 32, Phan Bội Châu, Hà Nội) giúp anh Lê Thành Hưng (Thanh Hóa) - 100.000đ + ủng hộ QNA - 100.000đ

                     200,000

24/08/2010

Trần Thanh Hương (Số 71, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) giúp anh Nguyễn Văn Đạt (Cao Lãnh) - 500.000đ + bà Nguyễn Thị Lạc (Khánh Hòa) - 500.000đ + bà Mai Thị Rách (Bạc Liêu) - 500.000đ + anh Trần Xuân Quang (Quảng Nam) - 500.000đ + chị Nguyễn Thị Lành (Huế) - 500.000đ + chị Đặng Thị Thu Sương (HCM) - 500.000đ + em Trần Thị Thanh Trúc (Bến Tre) - 500.000đ + chị Phạm Thị Thủy (Nam Định) - 500.000đ + chị Ngô Thị Nụ & bà Lê Thị Xê (Thanh Hóa) - 500.000đ + anh Vi Đình Khuyên (Nghệ An) - 500.000đ

                  5,000,000

25/08/2010

Bạn đọc Dân trí (Mai động, Hoàng Mai, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

25/08/2010

Cháu Minh (Số 60, tổ 2, TT Đông Anh, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) - 500.000đ + ủng hộ QNA - 500.000đ

                  1,000,000

25/08/2010

Loan Đà + chị Hà - Công ty Vinashin - Tư vấn đầu tư (Số 109, Quán Thánh, Hà Nội) giúp ông Trương Văn Thuyết (Nghệ An) - 100.000đ + anh Hồ Văn Duần (Quảng trị) - 100.000đ

                     200,000

25/08/2010

Cháu Hồng Ngọc (Số 18, ngõ 167, Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

25/08/2010

Hà Khôi Nguyên (Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

25/08/2010

Phạm Văn Hường (Số 54, ngõ 10, Trung Phụ, Đống Đa, Hà Nội) giúp anh Lê Thành Hưng (Thanh Hóa)

                  1,000,000

25/08/2010

Nguyễn Thị Minh Khang (Singapore) giúp anh Ngân Văn Dần (Nghệ An)

                  2,000,000

25/08/2010

Nguyễn Thu Huyền (Phố Đội Cấn, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     700,000

25/08/2010

Trương Thị Thu Trang (Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM) - 500.000đ + chị Lê Thị Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội) - 500.000đ

                  1,000,000

25/08/2010

Bé Ái Nhi và Khánh Nhi (Số 76, ngách 371/9, Kim Mã, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     500,000

25/08/2010

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Số 149, Hàng Bông, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

25/08/2010

Bùi Thị Quế (Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

25/08/2010

Chị Nguyệt, DKE (Số 239 Xuân Thủy, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) - 300.000đ + bé Lê Anh Tú (Ứng Hòa, Hà Nội) - 300.000đ

                     600,000

26/08/2010

Chị Ngọc (Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

26/08/2010

Chị Huyền (Ngõ 147, số 9A, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) giúp bé Lê Anh Tú (Ứng Hòa, Hà Nội) - 100.000đ + anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) - 100.000đ + chị Ngô Thị Nụ (Thanh Hóa) - 100.000đ

                     300,000

26/08/2010

Công ty TNHH Công nghiệp & Xây dựng ENE (P 105, số 87 Láng Hạ, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

26/08/2010

Anh Phạm Minh Tuấn (Số 10, Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng) giúp anh Vi Đình Khuyên (Nghệ An) - 200.000đ + anh Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh) - 200.000đ

                     400,000

26/08/2010

Bác Bùi Minh Sơn (Số 8, tổ 44, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

26/08/2010

Anh Trần Chí Thanh (Số 40, Cái Linh, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

26/08/2010

Bà Trường (Hà Nội) giúp ông Phạm Huy Nghinh (Hà Tĩnh) - 400.000đ + ông Trương Văn Thuyết (Nghệ An) - 400.000đ

                     800,000

26/08/2010

Chị Thủy, Hòa (Số 40, Thuốc Bắc, Hà Nội) giúp chị Lê Thị Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội)

                     100,000

26/08/2010

Chị Oanh (Số 14B, Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) giúp chị Lê Thị Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội)

                     100,000

26/08/2010

Chị Thúy (Số 30, Hoàng Cầu, Hà Nội) giúp chị Lê Thị Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội) giúp chị Lê Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội)

                     100,000

26/08/2010

Chị Vũ Kim Dung (Viện Cầu & Kết Cấu Nhật Bản, Hà Nội) giúp chị Phan Thị Luyến (Hải Phòng) - 100.000đ + anh Phạm Văn Cường (Hà Tĩnh) - 100.000đ + chị Đặng Thị Thanh Thảo (HCM) - 100.000đ + anh Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh) - 100.000đ + chị Lê Thị Hồng Loan (Ứng Hòa, Hà Nội) - 100.000đ + anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) - 100.000đ

                     600,000

26/08/2010

Chị Giáp Hồng Vân (Viện Cầu & Kết Cấu Nhật Bản, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     100,000

26/08/2010

Chị Nguyễn Phương Mai (Viện Cầu & Kết Cấu Nhật Bản, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     100,000

 

Anh Võ Văn Tuấn (Số 16/24/99, đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

26/08/2010

Chị Vũ Thị Hậu (Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                  1,000,000

26/08/2010

Dương Quốc Trung (Số 14, Lý Nam Đế, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     100,000

26/08/2010

Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn (Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần

                     200,000

26/08/2010

Đường Hoàng Hải (Hà Nội) giúp bé Lê Anh Tú (Ứng Hòa, Hà Nội) - 500.000đ + bé Nhân Ái (HCM) - 250.000đ + em Lê Quốc Huy (Hà Tĩnh) - 250.000đ

                  1,000,000

26/08/2010

Nhóm nhân viên công ty FPT (Số 101, Láng Hạ, Hà Nội) giúp ông Trương Văn Thuyết (Nghệ An)

                     600,000

26/08/2010

Đỗ Huyền Trang (Số 712, khu F4, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     500,000

26/08/2010

Lê Thảo giúp cháu Lê Phan Yến Nhi (Hải Phòng) 150 USD

                  2,850,000

26/08/2010

Nam Nguyen (Mỹ) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) 300 USD

                  5,700,000

26/08/2010

Hoàng Chiến (Số 72/229 Hàng Kênh, Hải Phòng ) giúp bà Lê Thị Xê (Thanh Hóa) - 100.000đ + anh Vi Đình Khuyên (Nghệ An) - 200.000đ

                     300,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Ánh Minh (Số 41, A10, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu)  giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     200,000

26/08/2010

Vũ Lan Chi (Số 24, Lê Ngọc Hân, Hà Nội) giúp anh Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh)

                  1,000,000

26/08/2010

Bùi Mạnh Đức (P 1803, C6, Khối I, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội) giúp em Nguyễn Quốc Khánh (Vinh) - 200.000đ + bé Nhân Ái (HCM) - 200.000đ + cụ Võ Thị Xuân (Cần Thơ) - 100.000đ

                     500,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Trang (Số 132, Minh Khai, TP. Thái Bình) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     200,000

26/08/2010

Lê Tuấn Lâm (TXGC Tiền Giang) giúp bà Lê Thị Hợp (Nghệ An)

                     100,000

26/08/2010

Chinh (Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM) - 50.000đ + bé con bà Đỗ Thị Bích Liên (HCM) - 50.000đ

                     100,000

26/08/2010

Hoàng Thị Phương Thảo (Ninh Bình) giúp bé Nhân Ái (HCM) -50.000đ + Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình - 50.000đ

                     100,000

26/08/2010

Đào Trọng Tín (Số 27, Biệt thự Nha Trang) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     400,000

26/08/2010

Nguyễn Khánh Chi (A2, P4, TT Điện Lực, số 151 Nguyễn Khoái, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     100,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Huệ (Hà Đông, Hà Nội) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     100,000

26/08/2010

Phạm Trung Thành (P 904, Tầng 9, số 32, Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng) giúp Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình

                     200,000

26/08/2010

Phạm Huy Kỳ (Số 31/17 Nguyễn Văn Lạc, F 21, HCM) giúp cháu Trần Thị Thu Hoài (Nghệ An)

                  1,800,000

26/08/2010

Trần Lê Phương (Số 439B, Hậu Giang, F11, Q6, HCM) giúp anh Lê Văn Hân (Thừa Thiên - Huế) - 500.000đ + bé Nguyễn Duy Phước (HCM) - 500.000đ

                  1,000,000

26/08/2010

Vũ Thị Hải (Tổ 17, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh) giúp bé Nhân Ái (HCM)

                     300,000

26/08/2010

Anh Phạm Tuấn Đạt (P 901, nhà B3, Khu đô thị Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội) giúp ông Nguyễn Văn Dũng (Nghệ An) - 200.000đ + anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị) - 200.000đ + em Đặng Nhật Phi (Nghệ An) - 200.000đ

                     600,000

26/08/2010

Chị Hoàng Thị Xuân Hòa - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (Số 187B, Giảng Võ, Hà Nội) giúp gia đình anh Giàng A Sang (Yên Bái) - 200.000đ + gia đình chị Hờ Thị Dê (Yên Bái) - 200.000đ

                     400,000

26/08/2010

Nguyễn Thị Bích Thuận - TT Dịch vụ khách hàng (Số 2, Lê Hồng Phong, Phan Thiết, Bình Thuận) giúp anh Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

                     200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.TP.Hồ Chí Minh

 

24/8/10

Phạm Thị Mỹ Dung (B808, Cantavil, P. An Phú, Q.2) giúp bé Gia Huy (TPHCM) + Lê Anh Tú (Hà Nội) + Lương Văn Nam (Hà Nội), mỗi người 200,000

                     600,000

24/8/10

Lê Trọng Quê (111/10A Lạc Long Quân, P.3, Q.11) giúp Lê Thị Hợp 1,000,000 + Nguyễn Thị Lành 1,000,000 + Đặng Thị Thu Sương 1,000,000 + Lê Quốc Huy 500,000 + Trần Thị Minh 500,000

                  4,000,000

24/8/10

Nguyễn Minh Toàn giúp TTBTXH Quảng Bình 1,000,000 + Đặng Quốc Trường 1,000,000

                  2,000,000

24/8/10

Bạn đọc giúp Lê Anh Tú

                     200,000

25/8/10

Lê Thụy Minh Thư và Huỳnh Lê Minh Khôi (73 Nguyễn Oanh, CX Lam Sơn, P.17, Q.GV) giúp con bà Liên 500,000 + TTBTXH Quảng Bình 500,000

                  1,000,000

25/8/10

Minh Huy (220/84 Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.BT) giúp Nguyễn Thị Thủy (Bạn Minh Huy thân mến! Do bạn chưa ghi đầy đủ địa chỉ của chị Nguyễn Thị Thủy. Ban QLQNA tạm kết chuyển vào QNA, rất mong bạn vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn bạn!)

                     200,000

25/8/10

Lê Ngọc Tiến (504/28C CMT8, P.11, Q.3) giúp Lê Thành Hưng 1,000,000 + Đỗ Xuân Chung 500,000 + Phan Đình Hiền 500,000 + Đặng Thị Thanh Thảo 500,000 + Huỳnh Thị Tấn 500,000

                  3,000,000

25/8/10

Anh Châu (P.2, Q.11) giúp Lê Phan Yến Nhi (Hà Nội) 200,000 + Nguyễn Thị Thúy Hằng (Hà Nội)

                     400,000

25/8/10

Nguyễn Thị Huyền và Trần Nữ Hạnh Nhân giúp Hồ Văn Duần (Quảng Trị)

500,000

25/8/10

Huỳnh Việt Dũng (162P Trường Chinh, P.12, Tân Bình) giúp Lê Anh Tú

300,000

25/8/10

Huỳnh Lê Phương Thảo (8/8 Lý Tuệ, P. Tân Quý, Tân Phú) giúp Nguyễn Văn Toàn (Cần Thơ) (Chị Phương Thảo thân mến! Do bạn chưa ghi đầy đủ địa chỉ của anh Nguyễn Văn Toàn. Ban QLQNA tạm kết chuyển vào QNA, rất mong chị vui lòng liên hệ lại với Ban QLQNA theo số ĐT: 043 7366529 để chúng tôi biết thêm thông tin, kết chuyển cho đúng. Xin trân trọng cảm ơn chị!)

300,000

25/8/10

Ông bà Nguyễn Văn Đạt (Q. Tân Bình) giúp Hồ Văn Duần

100,000

25/8/10

Ông bà Phạm Trọng Kim (Q. Tân Bình) giúp Hồ Văn Duần

200,000

25/8/10

Nguyễn Thúy Hằng (Q. Tân Bình) giúp Hồ Văn Duần

200,000

26/8/10

Trần Thiện Tài (Q.3) giúp Hồ Văn Duần 400,000 + Phạm Hoàng Hải 300,000

700,000

26/8/10

Lê Duy Thịnh (Q.BT) giúp Hồ Văn Duần

300,000

26/8/10

Trần Mộng Uyển (47 Nguyễn Văn Mai, P.8, Q. 3) giúp Hồ Văn Duần

1,000,000

27/8/10

Lan Phương (Trần Não, Q.2) giúp Hồ Văn Duần 1,500,000 + Lê Anh Tú 1,500,000

3,000,000

27/8/10

Khả Ái giúp Lâm Tấn Hòa (Tây Ninh) 500,000 + Nguyễn Văn Bi (Trà Vinh) 1,000,000 + Lữ Văn Phụi (Sóc Trăng) 500,000

2,000,000

27/8/10

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giúp A Dước (Kon Tum)

500,000

27/8/10

Nguyễn Thanh Cường giúp Hồ Văn Duần

200,000

27/8/10

Đinh Lê Quỳnh Trang (Q.BT) giúp Thạch Phước

500,000

27/8/10

Nguyễn Thành Thảo Dược giúp Hồ Văn Duần

200,000

27/8/10

Nguyễn Bình Thu Nguyệt (06 Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang) giúp Hồ Văn Duần 200,000 + Trương Văn Thuyết (Nghệ An) 200,000

400,000

27/8/10

Lưu Thị Thanh Hoa giúp Cao Viết Luận (TPHCM) 100,000 + Phan Thị Luyến (Hải Phòng) 100,000 + gia đình Giàng A Sang (Yên Bái) 50,000 + gia đình Hờ Thị Dê 50,000

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.Đà Nẵng

 

21/08

chị Ngọc (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) giúp bé Nhân Ái (bệnh viện Nhi đồng 2)

                     500,000

21/08

chị Ngọc (đường Hải Phòng, Đà Nẵng) giúp bé trai bị bỏ rơi con bà Đỗ Thị Bích Liên (Bệnh viện Nhi đồng 2, em trai bé Nhân Ái)

                     500,000

24/08

Vũ Quang Châu (35 Thanh Long, Đà Nẵng) giúp đỡ bé Hương Quỳnh (tổ 3, thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước)

                     200,000

24/08

Lê Quốc Hợp (Đà Nẵng) giúp bé Nhân Ái (bệnh viện Nhi đồng 2)

                     100,000

24/08

Phương Anh (Đà Nẵng) giúp đỡ bé Nguyễn Duy Phước (Số nhà: 343/35/6D đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM)

                  1,000,000

25/08

Đỗ Văn Thảo (15 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng) giúp đỡ anh Hồ Văn Duần, chị Phạm Thị Thuỷ: (Thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)

                     500,000

25/08

Nguyễn Văn Bảy Ban (Sơn Trà, Đà Nẵng) giúp đỡ anh Hồ Văn Duần, chị Phạm Thị Thuỷ: (Thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)

                     200,000

26/08

cô Thảo Trần + Trâm + Thư (Công ty ITG - Phong Phú, đưỡng số 2, Khu CN Hoà Khánh, Đà Nẵng) giúp đỡ Hồ Văn Diệu (con anh Hồ Văn Duần, chị Phạm Thị Thuỷ, thôn Tà Núc, xã Húc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị)

                     250,000

27/08

Trần Văn Dũng (290 Hùng Vương, Đà Nẵng) giúp đỡ 2 trường hợp:  Anh Lê Thành Hưng (làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc,Thanh Hóa, 800,000đ) và Anh Đậu Đình Hậu (xóm 18, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An: 800,000đ)

                  1,600,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại VP.Hà Tĩnh

 

25/08

Trần Thị Nha Trang, địa chỉ: Số 1, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội giúp anh Trần Xuân Thiên (Hà Tĩnh) + Ông Phạm Huy Nghinh

                     200,000

 

Tổng cộng

              152,767,000

 

Thay mặt các gia đình nhận được sự giúp đỡ trên, Quỹ Nhân Ái báo Điện tử Dân trí xin gửi tới bạn đọc lời biết ơn chân thành! Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

Ban quản lý Quỹ Nhân Ái
(
quynhanai@dantri.com.vn)