Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 1,9 tỷ đồng "Tiếp sức ngư dân bám biển"

Dân trí Tính đến ngày 27/5, bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước đã tham gia ủng hộ 1.926.983.002 đồng đến chương trình "Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển".
>>Trao quà nhân ái đến ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Hoàng Sa
>>Tiếp sức 150 triệu đồng đến ngư dân "bám biển bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo"
>>Cùng Dân trí tiếp sức ngư dân bám biển

NGÀY
DIỄN GIẢI
SỐ TIỀN
Bạn đọc ủng hộ qua NH Quân đội
 
14/05/2014
Do Thi Tuyet giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Bui Duc Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Pham Thuy Chinh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Duy Tung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Do Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Manh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran Nu Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Pham Thi Nhan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen N Toan giup MS 4033 (Q4033)
350,000
14/05/2014
Nguyen Vinh Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang Thi Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033)
20,000
14/05/2014
Do Thi Minh Phuong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thi Hong Nhu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc Dna tri giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thi Sinh giup MS 4033
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Thi Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Tran Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033)
7,600,000
15/05/2014
Nguyen Van Hanh giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Le Huu Cuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran Thi Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Thi Kim Trang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Hoang Thi Lan Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Thi Lan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Ha Trung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Dao Ngoc Hiep giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Chị Bùi Thị Hường giúp m S4033
500,000
16/05/2014
Bùi Thị Kiều Oanh: tiếp sức ngư dân bám biền MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen le Hoan: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Vu Xuan thuy: Tiếp sức ngư dân bám biển Q4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Do Ngoc Phuong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Tran Manh Phuc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Doan Minh Chi giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Tran Thi Phuong Lan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Bui Van Hoang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Ngoc Vu Huong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Tap The lop 12A Thi xa Son Tay - Khoa 1991 - 1994 giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Ngo Thi Lan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Vu Thi Huong - Vu Thi Huyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
20/5/2014
Nguyen Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033)
 1,000,000
20/5/2014
Nguyen Van Thanh giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
20/5/2014
Luu Thi Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
 100,000
21/5/2014
Nguyen Ngoc Thanh giup MS 4033 (Q4033)
 1,000,000
21/5/2014
Nguyen Thi Lan Huong + Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
 600,000
22/5/2014
Nguyen Thi Thanh Nga giup ms 4033
 2,000,000
22/5/2014
Cty TNHH Pha Le Viet giup MS 4033 (Q4033)
 20,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank
 
14/05/2014
Cty Du lich Kinh do giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Dam Duc Tuyen giup MS 4033 (Q4033)
1,800,000
14/05/2014
Nguyen Duc Toan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T May giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Tam giup MS 4033 (Q4033)
450,000
14/05/2014
Le Manh Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dang Hong Anh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran Nguyen Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hoang Trang giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tran Kim Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
150,000
14/05/2014
Nguyen Hanh Chi giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Trong Hieu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran Huu Hai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thoai Nhu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran Anh Khoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Anh Hang giup MS 4033 (Q4033)
1,400,000
14/05/2014
Nguyen Anh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Lý T Minh Lien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Minh Truong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hong Van giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Duinh De giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Truong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Bui T Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Trinh Van Sao giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Doan T Minh Hanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vo T Kim Xuyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dang Van Tuyen giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Pham T Thanh Hoa giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thu Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Mai Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dao Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Tuan Anh giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Le T Lien Hong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Hong Tram giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Trinh  T Kim Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Hang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ho Cong Thanh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ho Quyet Thang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran Hieu Hoa giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Trieu T Huong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hai Van giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le Ngoc Chi giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Pham Quynh Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thao Lao giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Anh Hong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Tran T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Ha Xuan Hoai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Do Dang Doanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham T Nhu Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vu T Minh Tu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Dang T Duyen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Pham T Thu giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran Viet Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Do Anh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Hoang T To Nga giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Mai T Hoai giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Xuan Tuan giup Ms 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Van Hoe giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trần Thanh Thao giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Nguyen Thanh Tung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Quyen giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran Ngoc Khanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Kim Lien + chau Ngoc Phong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Tu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dinh T Khanh Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tran T Huyen Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le Ngo Quynh Minh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trinh T Thuy Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Viet Hong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran TMinh Ly giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Huyen Tran giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hoang Long giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran T Thao giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Phong Thong ke Vu NDNN Bo Tai Chinh giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Tran Kim Hien giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Le Viet Phuong giupMS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Vu T Van giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Mai T Nguyet Thanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Xuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Minh Hang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ngo Ba Nhat giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Bui T  Hieu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Nguyet Minh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Viet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Cao Nguyen Hoang Thi giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Do T Chiem giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Diep My Lan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Hang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Phuong Hien giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Van Huyen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu T Dung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Giang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hong Nhan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Hoang Vu Quynh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Trinh Dang Thuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Mai Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Thao giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Pham Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan Tan Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Bui Quynh Van giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Dang T Ngoc Diep giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Hien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Hoai Ninh giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Dinh Chinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Ngoc Van giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Mai giup MS 4033 (Q4033)
600,000
14/05/2014
Co Tan Anh Thu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Tri T Boich giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tong Van Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Hoang T Tam giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran Hoang Quyen giup Ms 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Ha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Anh Thu giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Hoang T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033)
1,053,500
14/05/2014
Le T Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen T Hien Thuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Trinh Hai Tung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Nguyen Van Bach giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Quach My Hoan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Do T Thanh Nga giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Doan T Cham giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le Tuan Kha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thu Ba giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
60,000
14/05/2014
Bui Thanh Thuy + chau Nguyen Tuan M inh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Quynh giup MS 4033 (Q4033)
403,300
14/05/2014
Nguyen T Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Doan T Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Pham T Lien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le Kieu Ngoc Thu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Binh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ngo T Thu Mai giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Vu T Xuan Loc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033)
10,000
14/05/2014
Nguyen T My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Chu Van Tien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vo Chien Thang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Mai Le giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Cong ty Dinh Vang giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
14/05/2014
Nguyen Duy Thanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Tuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ha Nguyen giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Cty CP Tu van KT va Cong nghe Thach Dinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ong Nguyen Hong Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Ly giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Hong + Thu giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tha T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Tran T Minh Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Lieu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Nguyen Van Ha giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Tuyet Oanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Dao T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Luu T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Nhat Truong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Van Anh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen Tien Dang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Huong Sen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Tran Phuong giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Le Kim Thoa giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Tran T Kim Ngan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Pham Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Ngoc Lan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Hong Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Tong T Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Le T Thu Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu T Tuyet Mai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Phan T Dung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Phung Thanh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Kim Yen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Hong Loan giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
14/05/2014
Uong T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Le T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Vu Quang Huy giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Tran T Ngoc Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Minh Hau giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Thuy Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ngo T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ngo Thu Giang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen T Phuong Loan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Do T Hai Yen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Duong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Vu T Thu Hang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen Thai Son giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Vu Xuan Manh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Nguyen T Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
150,000
14/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
La Quang Tri giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T My giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Le Luong Binh giup MS 4033 (Q4033)
60,000
15/05/2014
Doan Hong Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Quang giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Lieu Van Hung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Do Huu Tung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Nguyen Manh Ha giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Tran Kim Cuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Hoang Thien giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nong Ngoc Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Xuan Cuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Sy Hoang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Luu T Linh Trang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Hoang T Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen T Nguyet Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Duong Quoc Tuan giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Loan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Phan Thuy Chi giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Truong Nguyen Tuong Vy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Luu T Thanh Truc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Thu giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Pham T Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Vu T Mai Dung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
To Nhu Xuan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Nguyen Huyen Tram giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Phan Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Nguyen T Hoa giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
La T Huyen Nga giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Do Hong Minh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Van Tu giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui Xuan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Trieu Mai Lan giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dau T Thanh Tam giup MS 4033 (Q4033)
400,000
15/05/2014
Phan T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Mai My Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Tran T Bich Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Pham T Oanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen T Hai Ha giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Minh Duc giup MS 4033 (Q4033)
10,000
15/05/2014
Tran T Mua giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui T Lien Huong+ La Hai + Thu Ha + Nong Dung giup MS 4033 (Q4033)
3,500,000
15/05/2014
Le Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Hoang T Mai Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do T Quynh Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tran Thu Yen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Pham T Lan Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Hong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Pham T Quynh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Do Thanh Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Lan Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Bui Quy Sang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dien T Mung (Dieu Hien) giup MS 4033 (Q4033)
3,000,000
15/05/2014
Quach Bich Thuy giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Pham T Huong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Hoang T Thuy giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Duong T Hue giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen T Mai Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Tap the CBCNV Cty CP Du lich & XNK Vinh Thinh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Le Hong Dung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do T Mai giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Ly T Kim Hong giup MS 4033 (Q4033)
20,000,000
15/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran T Trich giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Tien Tiem giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Dang Thang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Dieu Linh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH Thuc Pham Fugi giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Nguyen Van Mau giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH DV Tan Nam Thien giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Lu Hoai Phong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Gd chau Tran Cong Dai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Thuy Binh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH CUVT&DVTM Thanh Do giup MS 4033 (Q4033)
38,000,000
15/05/2014
Hoang T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Cty TNHH Thuong Mai Dich vu Auto One giup MS 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Ly Bich Tram giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Mai Thu Huong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Duong The Luong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Quang Giap giup MS 4033 (Q4033)
400,000
15/05/2014
Nguyen T Phuong Thanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Bui Nhu Quynh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Bao Tram giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cty TNHH Hoai Giang Xanh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Do T Ha giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen Phi Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Dao Quang Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Hoang Phuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Nguyen Duc Hieu giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ly Thien Trang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Dinh T Ngoc Thuy giupMS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Tran T Phuong giup Ms 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Nguyen T Oanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Dang T Xuan giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Cty CP In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
15/05/2014
Ngo Tu Nhu giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen T Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tran Nhat Duy giup MS 4033 (Q4033)
150,000
15/05/2014
Nguyen Thuan Giang giup MS 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Nguyen Tri Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Cong dong Marketing Online VN Nha trang  giup MS 4033 (Q4033)
20,000,000
16/05/2014
Tran T Loan giup MS 4033 (Q4033)
550,000
16/05/2014
Nguyen Van Thi giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Gia dinh chi Hoa - Phuong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
16/05/2014
Le Xuan Bang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen Mai Trang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Pham Dien Hoa giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Ha Quoc Cuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Nguyen Sy Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Dinh Thanh Hang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Pham T Hoang Lien giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Tran Nguyen Phong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Dang T Thuc giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Dinh T Phuong Anh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Tran T Bich Ngoc + Nguyen Thai Loc giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Duong T Tuyet Dung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Hoang Minh Tuan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Pham Ngoc Dung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Hoang Hai Yen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Dang Quynh Mai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Pham T Viet giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Doan Van Tho giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen T Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Thanh Xuan Ly giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Le Thu Mai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Sam T Hoai Linh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Quach T Thu Van giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Nguyen Van Thang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Nguyen Quynh Phuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Hoang Dieu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Pham Van Hung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen Thanh Huyen giup MS 4033 (Q4033)
2,300,000
16/05/2014
Vu Thanh Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Vu Quang Hung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Vu T Hoai Thuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Bui T Thu Hien giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Truong Vu Ngan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Le Thanh Huy giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen Le Quyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nong Quang Huy giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Le Thuy Duong  giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen T Huong Thao giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen Trung Khanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen T Le Ha giup Ms 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Bui Tuan Hung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Do T Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Nguyen T Huong Giang giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Nguyen T Nguyen giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Phan Lan Anh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Tran T Lien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Pham Huyen Ninh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Mai, Ngan, Phuong, Voc Yen giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Tran T Phuong Lien giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Le Duy Hung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Pham Yen Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Thu Hoang Beclin giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Lan Dong Tan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Me Khoai tay giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Pham Phuong Thao giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Nguyen Duc Huy giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Bui TNgoc Suong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Pham T Trang Nhung giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
16/05/2014
Pham Lan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
To Phuong Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Dang Tuan Dung giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Bui Hong Bich giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen Van Chung + Tran T Huyen giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Tap the CBCNV Cty Cp In Thuan Phat giup MS 4033 (Q4033)
2,310,000
16/05/2014
Truong Van Hung giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen Minh Hoa giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Nguyen T Thanh Hai giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
16/05/2014
Phi Lam Phuong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Le T Binh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Huynh T Hong Nhung giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Mai Thu Thuy giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Do Thanh Ha giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
16/05/2014
Bui T Thanh Phuong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Bui Phuong Lien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
17/05/2014
Nguyen Manh Cuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
17/05/2014
Phan T Hong Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Nguyen Thai Giang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Nguyen Thai Bao Tram giup MS 4033 (Q4033)
500,000
17/05/2014
Nguyen T Hong Minh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
17/05/2014
Luong T Thanh Thuy giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
17/05/2014
Le T Thanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Trinh T Dinh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Cty Cp Lam Thanh Son giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
17/05/2014
Thieu chung tu: Pham Minh Hang giup Ms 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
300,000
17/05/2014
Vu Manh Ha giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
17/05/2014
Vu T Ngoc Thanh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
17/05/2014
Ngo Hong Dam giup MS 4033 (Q4033)
500,000
17/05/2014
Nguyen T Thanh Minh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Vu Hong Trang + Gia dinh Vu Truong Xiem giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
17/05/2014
Tran T Thanh Le giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Hoang T Mai giup MS 4033 (Q4033)
400,000
17/05/2014
Pham Dang giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Nguyen Viet Cong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
17/05/2014
Le T Nhan giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Dinh T Thuy Huong giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Tran T Minh Khue giup MS 4033 (Q4033)
50,000
17/05/2014
Vu The Dung giup MS 4033 (Q4033)
600,000
18/05/2014
Cty TNHH Giai phap phan mem Huu Phong giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
18/05/2014
Dang Thu Hang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
18/05/2014
Dao Minh Tam giup MS 4033 (Q4033)
500,000
18/05/2014
Vu Mai Quoc Hung giup MS 4033 (Q4033)
200,000
18/05/2014
Thieu chung tu: Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Cua hang Van Vu - Ha Noi giup ms 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Tran Hoang Yen giup ms 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
To Van Son giup ms 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Nguyen Thi Duyen giup ms 4033 (Q4033)
300,000
19/05/2014
Le Thi Viet Ha giup ms 4033 (Q4033)
300,000
19/05/2014
Nguyen Thi mai  Huong giup ms 4033 (Q4033)
400,000
19/05/2014
Luong Hong Tuan giup ms 4033 (Q4033)
3,000,000
19/05/2014
Tran Thi Thanh Nga giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Nguyen Thanh Xuan giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Truong Nguyen Tuong Vy giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Duong Thi Linh giup ms 4300 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Mai Ngoc Son, Nguyen Thanh Binh giup ms 4033 (Q4033)
838,000
19/05/2014
Do Khanh Van giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Bong & Tom giup ms 4033 (Q4033)
2,000,000
19/05/2014
DNTN Quoc Toan giup ms 4033 (Q4033)
20,000,000
19/05/2014
Bui Nhu Quynh giup ms 4033 (Q4033)
300,000
19/05/2014
Vu Hoang Hiep giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
CTCP Hong Hac Dai Lai giup ms 4033 (Q4033)
30,000,000
19/05/2014
Hoang Tho Thanh van giup ms 4033 (Q4033)
1,418,333
19/05/2014
Dang Phuong Thuy giup ms 4033 (Q4033)
300,000
19/05/2014
Phong Ky Thuat CT MO tuyen Dong Sin Quyen Lao Cai giup ms 4033 (Q4033)
1,050,000
19/05/2014
Pham Ngoc Dung giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Nguyen Thi Phuong Uyen giup ms 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Pham Minh Tuan giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
NGuyen Thi Ngoc Anh giup ms 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Nguyen Thuy ngoc My  giup ms 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Nguyen Tien Thanh giup ms 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Ha Nam Trung giup ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Pham Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Nguyen Thi Toan giup ms 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Le Thi Hong Nhi giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Nguyen Duc Hien giup ms 4033 (Q4033)
300,000
19/05/2014
Nguyen Kim Hue giup ms 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Hoang The Thanh giup ms 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Le Thi Phuong Lan giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Vu Thi To Uyen giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Doan Xuan Hop - To dap xe Greenlife giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Cong ty TNHH Viet Anh giup ms 4033 (Q4033)
20,000,000
19/05/2014
Ta Thi Yen giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Ly Manh Khoi giupi ms 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
To Minh Kieu, Pham Thi Hue, To Thi Ngan, Pham T Phuong Thao giup ms 4033 (Q4033)
800,000
19/05/2014
Luong T van Anh, Nguyen Van Long, Nguyen Van Truong, Nguyen van Phon giup ms 4033 (Q4033)
800,000
19/05/2014
To T Huong,, To Thi Ha, Ha Kien Cuong, Ha T To Uyen giup ms 4033 (Q4033)
800,000
19/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
5,000,000
19/05/2014
Nguyen Thi Phuong giup ms 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
100,000
20/5/2014
Nguyen Duy Thanh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Nguyen Thi Phuogn Loan giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Huynh  Hai Thanh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Nguyen Thi Hong Uyen giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Pham Phan Huy giup ms 4033 (Q4033)
 2,000,000
20/5/2014
Nghiem Tran Van giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
20/5/2014
Hoang Thi Hong Minh giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
20/5/2014
Nguyen Hong Lien giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
20/5/2014
No Anh Tien giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
20/5/2014
Nguyen Thi  Ngoc Thuy giup ms 4033 (Q4033)
 50,000
20/5/2014
Nguyen N Quang giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Quang Thi yen Anh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Duong Tai Mui giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
20/5/2014
Nguyen Thanh Tung giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
20/5/2014
Nguyen Thi Hong Thom giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Nguyen Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
20/5/2014
Nguyen Kim Chi giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
20/5/2014
Le Quynh Trang giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Nguyen Minh Khoi giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Pham Tu Anh giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Le Thiet Cuong giup ms 4033 (Q4033)
 2,000,000
21/5/2014
Duong Thi Ngoc lan giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Luong van Hao giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
21/5/2014
Vu Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
NGuyen van Huynh giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
21/5/2014
Nguyen Bach Yen giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Vo Thi Hong Ngoc giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Tran Quoc Thai giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Trinh Tuan Anh giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Dau Thi Minh Hang giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
21/5/2014
Pham Thi Quynh Lien giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Tran Thi Bich Lan giup ms 4033 (Q4033)
 2,500,000
21/5/2014
Gia dinh Nguyen Huong Lien giup ms 4033 (Q4033)
 30,000,000
21/5/2014
NGuyen Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
21/5/2014
Kieu Thi Thu Huyen giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Duong Do Long giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
NGuyenThi Nhu Tinh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
NGuyen Thi Hoa giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Bui Thanh Tu giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Cong dong nguoi viet tai Singapore giup ms 4033 (Q4033)
 13,580,000
22/5/2014
Nguyen Thi Thuy Duong giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
22/5/2014
Nguyen Dang Nguyen giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
22/5/2014
Mai Chi Tho giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
22/5/2014
Vo Thi Thuy Hang giup ms 4033 (Q4033)
 83,673
22/5/2014
Cty TNHH Qua tang Canh dieu vang giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
22/5/2014
Chu Thi Minh Xuan giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
22/5/2014
Nguyen Thi van giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
22/5/2014
Pham Thi Minh Quyen giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
22/5/2014
To Minh Nguyet  giup ms 4033 (Q4033)
 600,000
22/5/2014
Dao Thi Ngoc Mai giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
22/5/2014
Cong dong nguoi viet tai Singapore giup ms 4033 (Q4033)
 7,627,500
22/5/2014
Nguyen Thanh Binh, Phung Thanh Huong  giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Hoang Thi Thanh Tuyen giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Do Van Anh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Nguyen Thi Phuc giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Nguyen Van Lan giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
23/5/2014
Nguyen Thi Bich Hong giup ms4033 (Q4033)
 100,000
23/5/2014
Nguyen Van Tuan giup ms 4033 (Q4033)
 2,000,000
23/5/2014
Bui Thi Thu Ha giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Nguyen The Hung giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Nguyen Thi Cuc Phuong giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
23/5/2014
Le NGuyen Nhu Ngoc giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Tran Hau Dung giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Nguyen Ha Hai Nhu giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Tran Thi Thoa giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Tran Nguyen Diem Huyen giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Truong Tuan Anh giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
23/5/2014
Tran Thanh Xuan giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
23/5/2014
Ly Thi Thuy Trang giup 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Nguyen Thi Tuyet giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Pham Kim Anh giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
23/5/2014
Nguyen Thi Trung giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Cu Anh Thu, Cu Thi Nguyet Que giup ms 4033 (Q4033)
 5,000,000
23/5/2014
Truong Nam Son giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Le Ngoc Hung giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Nguyen Thi Mui giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
23/5/2014
Dang Quoc Hung giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Le Thi Nhan + Pham Thi Thuy Hoa giup ms 4033 (Q4033)
 1,500,000
24/5/2014
Cao Thi Van Giang giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
24/5/2014
Nguyen Minh Giap giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
24/5/2014
Pham Thi Phuong Dung giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
24/5/2014
Vu  Minh Duc giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
24/5/2014
Le van Tho giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
25/5/2014
Nguyen Tai Luong giup ms 4033 (Q4033)
 300,000
25/5/2014
Tran Tuan Nam giup ms 4033 (Q4033)
 500,000
25/5/2014
Nguyen Thi Thanh Hoa giup ms 4033 (Q4033)
 100,000
25/5/2014
Nguyen Thi Lan giup ms 4033 (Q4033)
 200,000
25/5/2014
Ban doc giup ms 4033 (Q4033)
 1,000,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương
 
14/05/2014
Phan Van Phuong Quang giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00211124 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A04141811 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A15987239 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A22739612 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoa + Thuc+ Ly+ Dan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A002111124 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A92560001 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Hang giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A22979909 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A01749727 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00001733 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A66555566 giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A06139172 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00146192 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A25459643 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A14944212 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A69319321 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A60203484 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc tai 124 Cn Ba Dinh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Nguyen Ngoc Vuong Ninh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Le T Van giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Cty TNHH MTV XD Trung Anh giup MS 4033 (Q4033)
5,000,000
14/05/2014
Ban doc tai 382 Cn Tp Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc tai 948 Cn Bac Saui Gon giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Nguyen Thuy Linh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Do T Hue Chi giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Hoang T Bich Lien giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Le T Thu Hieu giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Tran T Hau giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Nguyen T Bich Hue giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Ban doc tai 382 CN TP Nam Dinh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Huynh Quoc Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hoang T Nghiem giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Le T Cam giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Vu Trong Khoi giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Vu Thuy Hanh giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Hai Linh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ng Xuan Quy: Giúp mã : 4033 (Q4033)
10,000,000
15/05/2014
Truong Cong Trinh: Giúp mã : 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Nguyen Thi Thanh Bình: Giúp mã : 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Tao Thi Chinh: Giúp mã : 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Cung Minh Phuong: Giúp mã 4033 (Q4033)
300,000
15/05/2014
Bach Hong Duc (70 Mỗ Lao - Hà Đông): Giúp mã 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Lưu Thị Thanh Tam: Giúp mã 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Do Thi Thuy Hoa: Giúp mã 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Tuan Chau Melbourne Giúp mã 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A29325426 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A89622812 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711AA4368113 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A34621467 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A00179993 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A35150738 - Nguyet giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A 20698293 giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A00535356 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A59209762 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A93841344 GIUP ms 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A04374932 - Ngo T Minh Hai giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A11551368 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
15/05/2014
Nguyen Vu Phong giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Le Thi Lan giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Cong ty TNHH TAKAN VIET NAM giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
16/06/2014
Ban doc TK 711A66193106 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/06/2014
Ban doc TK 711A61231031 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/06/2014
Ban doc TK 711A00252059 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/06/2014
Nguyen T Hien giup MS 4033 (Q4033)
250,000
16/06/2014
Ban doc TK 711 A34182774 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/06/2014
Nguyen T Dieu Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/06/2014
Nguyen T Anh Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/06/2014
Le T Tuyet Nhunvg giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/06/2014
Nguyen T Chien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/06/2014
Pham T Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/06/2014
Cty CP Quang Cao TM Ha Noi giup MS 4033 (Q4033)
7,000,000
16/06/2014
DN Vang Bac Thuy Loan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/06/2014
Cao Xuan Thuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/06/2014
Ho Truc Mai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/06/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/06/2014
Nguyen T Hanh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/06/2014
Bui  T Kim Cuc giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A66193106 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A61231031 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A00252059 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen T Hien giup MS 4033 (Q4033)
250,000
16/05/2014
Ban doc TK 711 A34182774 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Nguyen T Dieu Huong giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Nguyen T Anh Ngoc giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Le T Tuyet Nhunvg giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Nguyen T Chien giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Pham T Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Cty CP Quang Cao TM Ha Noi giup MS 4033 (Q4033)
7,000,000
16/05/2014
DN Vang Bac Thuy Loan Phuong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Cao Xuan Thuong giup MS 4033 (Q4033)
300,000
16/05/2014
Ho Truc Mai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
16/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Nguyen T Hanh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
16/05/2014
Bui  T Kim Cuc giup MS 4033 (Q4033)
300,000
17/05/2014
Ban doc TK 711A43298486 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
17/05/2014
Doan Thanh Nien - NH TMCP  Cong Thuong Nghe An giup MS 4033 (Q4033)
8,400,000
17/05/2014
Giang Thi Kim Oanh giup MS 4033 (Q4033)
500,000
17/05/2014
Ban doc TK 711A23401198 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Ban doc TK 711A06059985 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/05/2014
Ban doc TK 711AA1878887 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
17/05/2014
Ban doc TK 711A02611875 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
19/05/2014
Le Quang Dai giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Le Viet Nga giup MS 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Ban doc TK 711A33730072 giup MS 4033 (Q4033)
600,000
19/05/2014
Ban doc TK 711A07033282 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
19/05/2014
Ban doc TK 711A07487624 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Ban doc Dan tri giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Nguyen Thi Hong Hanh giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Tran Van Dat giup MS 4033 (Q4033)
100,000
19/05/2014
Thieu chung tu - Pham Thi Thanh Binh giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
19/05/2014
Pham Lan Huong giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
20/5/2014
Bui Thi Hang Nga giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
20/5/2014
Lam Thi Linh Chi giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
20/5/2014
Nguyen Thi Xuyen  - Vu Thi Thien giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
20/5/2014
Nguyen Thi Thuy giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
21/5/2014
Thai T Lien giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Ban doc TK 711A23470994 giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
21/5/2014
Nguyen T Thu Ha giup MS 4033 (Q4033)
 300,000
21/5/2014
Tran Kim Vien giup MS 4033 (Q4033)
 4,000,000
21/5/2014
Vu T Quynh Anh giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
22/5/2014
Doan Phat Tu Bui T Lieu giup MS 4033 (Q4033)
 16,300,000
22/5/2014
Ban doc TK 711A04188052 giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
22/5/2014
Nguyen Phuong Mai giup MS 4033 (Q4033)
 100,000
22/5/2014
Dang T Thanh giup MS 4033 (Q4033)
 300,000
22/5/2014
Nguyen T Thao giup MS 4033 (Q4033)
 50,000
22/5/2014
Binh - Hanh giup MS 4033 (Q4033)
 1,000,000
23/5/2014
Tap the lop 11B5 truong THPT Bim Son giup MS 4033 (Q4033)
 2,000,000
23/5/2014
Nguyen T Thuy giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
Bạn đọc ủng hộ qua NH Công thương ( TK 10201 000 1861620)
 
14/05/2014
Ban doc TK 711A71902314 giup MS 4033 (Q4033)
50,000
14/05/2014
Vo Minh Khoi giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A18356714 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
14/05/2014
Gia dinh Duy Hai giup MS 4033 (Q4033)
500,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00143423 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A51825235 giup MS 4033 (Q4033)
300,000
14/05/2014
Le T Huyen giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00025463 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A21313701 giup MS 4033 (Q4033)
2,000,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A00445616 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A53938488 giup MS 4033 (Q4033)
400,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A76549195 giup MS 4033 (Q4033)
250,000
14/05/2014
Ban doc TK 711A21107405 giup MS 4033 (Q4033)
1,000,000
15/05/2014
Ban doc TK 711AA3176484 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A21119731 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Chau Tran Thu Uyen giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Chau Tran Tuan Minh giup MS 4033 (Q4033)
50,000
15/05/2014
Tran Van Long giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A000388814 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A5918882 giup MS 4033 (Q4033)
500,000
15/05/2014
Ban doc TK 711A09126811 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A01819739 giup MS 4033 (Q4033)
100,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A17444263 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
16/05/2014
Ban doc TK 711A09099191 giup MS 4033 (Q4033)
200,000
17/5/2014
Ban doc TK 711A26730688 Bui Tho An - giup MS 4033 (Q4033)
 100,000
17/5/2014
Ban doc TK 711A01674783 giup MS 4033 (Q4033)
 300,000
18/5/2014
Ban doc TK 711A33661838 giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
18/5/2014
Ban doc TK 711A36233888 giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
19/5/2014
Ban doc TK 711A8585183 giup MS 4033 (Q4033)
 200,000
19/5/2014
Ban doc TK 711A09678938 ung ho MS 4033 (Q4033)
 100,000
20/5/2014
Ban doc TK 711A17933163 giup MS 4033 (Q4033)
 100,000
22/5/2014
Ban doc TK 711A32868401 giup MS 4033 (Q4033)
 500,000
22/5/2014
Ban doc TK 711A82595694 giup MS 4033 (Q4033)
 100,000
Bạn đọc ủng hộ tại tòa soạn
 
14/05
C.ty dược phẩm Eco (Số 130 ngõ 130 Phố Đốc ngữ - Ba đình -HN) Giúp Ms4033 PT46 "20,000,000 đ"
20,000,000
14/05
Nguyễn Hồng Minh (Số 8 - Cửa đông -Hoàn kiếm -HN) Giúp Ms4033 PT47 "5,000,000 đ"
5,000,000
14/05
Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp HN Giúp Ms4033 PT46 "100,000,000 đ"
100,000,000
14/05
Cháu Đỗ Minh Quân (Lớp 4A4 -Trường Đoàn Thị Điểm -HN)Giúp Ms4033 
2,550,000
14/05
Lê Thị Xuân Hồng (A6-27B2 Cát Linh -HN) Giúp Ms4033
1,000,000
14/05
C.ty CP ô tô Đức Thiện (Số 16 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa -Cầu Giấy -HN) Giúp Ms4033
2,000,000
14/05
Nguyễn Ngọc Toàn (Văn Bình -Thường Tín -HN) Giúp Ms4033
500,000
14/05
nhà hàng Hương Sen (Số 269 Đỗ Đức Dục - Mễ trì - từ liêm -HN) Giúp MS4033
50,000,000
14/5
Gia đình chị Hà Thị Ngân (mã số 1033 - Hải Phòng) ủng hộ Ms 4033
100,000,000
15/05
Tập thể lớp 12A12 (Trường THPT Kim Liêm -HN)  Giúp Ms4033
1,100,000
15/05
Cô Trần Loan- Hồng Tâm -Tuyết Mai (Trường THPT Kim Liên -HN) Giúp Ms4033
600,000
15/05
Nguyễn Thị Minh Hằng (AmSande3 -26125 Oldenburg -Cộng hòa liên bang Đức) Giúp Ms4033
5,000,000
15/05
Vũ Trung Kiên (HN) Giúp Ms4033
200,000
15/05
ông bà Trịnh Đình Phúc (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Đình Lan - Nam (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Ngoan -Vinh (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Nga - Hùng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
100,000
15/05
Trịnh Thị Hằng (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ Ms4033
200,000
15/05
Trịnh Thị Hường (Cự khê - Thanh oai -HN) Ủng hộ  Ms4033 "500,000 đ" 
500,000
15/05
Cán bộ CNV công ty và bệnh viện đa khoa Tràng An (Số 59 thông phong - tôn đức thắng -HN)  Ủng hộ Ms4033  PT50 "20,000,000 đ"
20,000,000
15/05
Tổng công ty vận tải Hà Nội (Số 5 lê thánh tông - hoàn kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033  PT51 "50,000,000 đ"
50,000,000
15/05
gia đình ông bà Khởi - Liên (Quận Ba đình -HN) Ủng hộ Ms4033
500,000
15/05
PHAM HUY HOAN
1,000,000
15/05
NGUYEN LUONG PHAN
500,000
15/05
PHAMTUAN ANH 
500,000
15/05
PHAM HUY THAN
500,000
15/05
NGUYEN THI TU MAI
300,000
15/05
VUONG HOANG PHI
200,000
15/05
TRIEU XUAN HIEU
200,000
15/05
DO CHIEN THANG
500,000
15/05
CHU XUAN PHUONG
200,000
15/05
NGUYEN VAN KHANH
200,000
15/05
TRAN THI DUNG
300,000
15/05
PHAM VU TOAN
200,000
15/05
BUI THI HANG
200,000
15/05
NGUYEN DINH HUNG
200,000
15/05
LE BAO TRUNG
200,000
15/05
PHAM THI CHAU
500,000
15/05
NGUYEN THI HONG HANH
300,000
15/05
VU THI HONG HANH
200,000
15/05
CAN MANH CUONG
300,000
15/05
TRAN THI HONG HAI
200,000
15/05
NGUYEN THU HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI LAN HUONG
200,000
15/05
NGUYEN THI HIEN
200,000
15/05
LE THI PHUONG THAO
200,000
15/05
NGUYEN VIET HUNG
200,000
15/05
NGUYEN THI THU HUONG
200,000
15/05
PHAM PHUC HUNG
300,000
15/05
NGUYEN TIEN NGUYEN
200,000
15/05
NGUYEN SY HUNG
200,000
15/05
NGUYEN NGOC CUONG
200,000
15/05
PHAM QUOC CUONG
200,000
15/05
PHAN HUU NGHI
500,000
15/05
NGUYEN THE NAM
200,000
15/05
PHAM THE QUANG HUY
300,000
15/05
DINH THU HA
200,000
15/05
NGUYEN ANH THE
500,000
15/05
NGUYEN PHUONG NHUNG
200,000
15/05
NGUYEN NGOC HAN
200,000
15/05
PHAM TUAN ANH
500,000
15/05
PHAM THI HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI NGUYEN
200,000
15/05
NGO BICH VAN
200,000
15/05
CU THI LAN
200,000
15/05
HO BICH NGOC
200,000
15/05
NGUYEN THI THANH BINH
200,000
15/05
NGUYEN DOAN
200,000
15/05
TRAN HUYEN TRANG
200,000
15/05
TRAN THU PHUONG
200,000
15/05
NGUYEN HOANG YEN
200,000
15/05
NGUYEN THUY VAN
200,000
15/05
NGUYEN THI THU HANG
200,000
15/05
NGUYEN THI HUONG
200,000
15/05
BUI THI THEN
200,000
15/05
NGUYEN NGOC DIEP
200,000
15/05
PHAN VU THUY TRANG
200,000
15/05
CHU MANH HAI
200,000
15/05
LE TRINH TRUONG
200,000
15/05
TRAN THI  LAN
500,000
15/05
NGUYEN ANH TUAN
200,000
15/05
VU THI MINH THUONG
200,000
15/05
MAI BICH CHAM
200,000
15/05
LE HONG KY
300,000
15/05
NGUYEN THI NGOC HAN
200,000
15/05
VU ANH DUC
200,000
15/05
THAI THANH HONG
1,000,000
15/05
NGO CONG QUANG
500,000
15/05
NGUYEN QUANG TUNG
500,000
15/05
PHAN THI HOAI NAM
500,000
15/05
LE NGUYEN LAN PHUONG
500,000
15/05
PHAN PHUOC QUOC
500,000
15/05
TRỌNG VŨ
500,000
15/05
TRAN TRUNG KIEN
500,000
15/05
PHAN NGOC THUY
500,000
15/05
HOANG KHAC LINH
500,000
15/05
BUI THI CAM NHUNG
500,000
15/05
HOANG KIM THOA
200,000
15/05
TRÍ HÒA
500,000
15/05
TRAN DINH THAO
300,000
15/05
LY THI TOAN THANG
1,000,000
15/05
NGUYEN DINH HOA
500,000
15/05
NGUYEN NGUYEN LE ANH VI
300,000
15/05
DOAN THI KHANH HIEN
500,000
15/05
TA CONG BINH
300,000
15/05
NGUYEN THI HONG
300,000
15/05
TON THAT DAI DUONG
300,000
15/05
LE DOAN CONG
500,000
15/05
LE THI THU
300,000
15/05
NGUYEN VIET HAO
300,000
15/05
DUONG HONG VUONG
300,000
15/05
PHAN DUY THAO
500,000
15/05
TRAN DUY TUYEN
500,000
15/05
NGUYEN VAN PHE
500,000
15/05
NGUYEN VAN DUNG
500,000
15/05
PHAN CAO CUONG
300,000
15/05
DANG TAI
300,000
15/05
NGUYEN THI THUY
300,000
15/05
HO THI PHUONG
300,000
15/05
HOANG THI HONG LAM
300,000
15/05
LE DANG DUC
300,000
15/05
PHAN HUY THANG
500,000
15/05
PHAM THI TAM
300,000
15/05
HUYNH NHAT HAI
300,000
15/05
NGUYEN HAI HANH
300,000
15/05
PHAM THI TRANG
300,000
15/05
LE HOANG TRUNG
300,000
15/05
TRINH VAN TRONG
200,000
15/05
VU XUAN NGOC
200,000
15/05
HA THI THU TRANG
200,000
16/05
Đặng Khánh Ly (Số 77 Hàng Gà -HN) Ủng hộ Ms4033
1,000,000
16/05
Lê Sỹ Tùng Số 1- Tổ 81A Kim Liên -HN)Ủng hộ Ms4033
500,000
16/05
Phạm Gia Khánh (Số 2A/343 (Âu cơ -HN) Ủng hộ Ms4033
750,000
16/05
Chị Hoa (Số 34 Láng Hạ -Đống Đa -HN) Ủng hộ Ms4033
1,500,000
16/05
Tuấn Anh (Số 24 Quang Trung -HK -HN) Giúp Ms4033
100,000
16/05
Nguyễn Bích Liên (Số 98/Ngõ 189 Nguyễn ngọc Vũ -Thanh Xuân -HN ) Ủng hộ Ms4033
500,000
16/05
Bé Tiểu Minh (Tỉnh Tân Trúc -Đài Loan ) Ủng hộ Ms4033
2,000,000
17/05
Hai cháu Nguyễn Minh Tuấn - Nguyễn Tuấn Dũng (HN) Giúp Ms4033
1,000,000
17/05
Võ thị thương Lan (số nhà 1- Ngõ 1132 -Đường Láng -HN) Ủng hộ Ms4033
2,000,000
17/05
Lưu Lan Anh & Các anh chị em đồng nghiệp (Tòa nhà Viglacera -Đại Lộ Thăng Long -HN) Ủng hộ Ms4033
2,550,000
19/05
bạn đọc HN Ủng hộ Ms4033
200,000
19/05
Lưu thị Thu Hà (Số 2-Khâm Thiên -HN) Ủng hộ  Ms4033
1,000,000
19/05
Trường tiểu học Thành Công B (Số 44 -Khu H -Tập thể Thành Công -Ba Đình -HN) Ủng hộ  Ms4033 PT54 "20,000,000 đ"
20,000,000
19/05
Đinh Phương Thanh (số 121 An Dương -Tây Hồ -HN)  Ủng hộ Ms4033 
500,000
19/05
Thầy cô và cán bộ trung tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Long ( số 4-6 Chùa Bộc - Đống Đa -HN)  Ủng hộ Ms4033 PT55 "50,000,000 đ"
50,000,000
19/05
Cháu Bùi Minh Quang (Học Sinh Lớp 5D Trường PTCS  Quang Trung -HN) Ủng hộ Ms4033
2,000,000
19/05
 C.TY TNHH STD & S  ( số 39/05 Sương Nguyệt Ánh  - Q1 -T.p HCM ( văn phòng đại diện tại hà nội) Ủng hộ Ms4033 PT 56 "27,000,000 đ"
27,000,000
19/05
C.ty THHH Nền Việt (Tầng 6 -Tòa nhà Việt  -Số 2 đường Doãn Kế Thiện kéo dài -Mai Dịch -Cầu Giấy -HN)  Ủng hộ Ms4033PT57 "9,500,000 đ"
9,500,000
19/05
Nguyễn Thúy Vinh (Số 10 -Nghách 48-Ngõ 145 Quan Nhân -HN) Ủng hộ Ms4033
500,000
19/05
Hai cựu chiến binh  Phan Văn Lộc -Lê Thị Phú (Số 33 -Phạm Ngũ Lão -HN) Ủng hộ Ms4033 PT58 "10,000,000 đ"
10,000,000
20/05
Hội Phụng Sự XH (USA) Ủng hộ Ms4033 PT59 "100,000,000 đ"
100,000,000
20/05
Công Ty THHH Global MFG Viet Nam (Km50 +460 -QL5 -Cẩm thương -TP.Hải Dương) Ủng hộ Ms4033  PT60 "68,100,000 đ"
68,100,000
20/05
Bạn đọc (HN)  Ủng hộ Ms4033
10,000,000
20/05
Nguyễn Quý Sáng (HN) Ủng hộ Ms4033
1,000,000
21/05
Bé Bin  (Đặng Văn Ngữ -Đống Đa -HN) Ủng hộ MS4033
          200,000
 
Trần Thúy Cát (Áo dài Việt Anh -Số 81A -Phố Huế -HN) Ủng hộ Ms4033 PT61 "5,000,000 đ"
       5,000,000
 
Mai Ngọc Lâm (Áo dài Lâm Anh -Số 76 Trần Xuân Soạn -HN) Ủng hộ MS4033 PT62 "10,000,000 đ"
      10,000,000
 
Gia đình bác Hội - Chị Hương (số 102 An Trạch - Cát Linh -HN) Ủng hộ Ms4033 
       1,000,000
22/05
Trần Hà Trang  (HN ) Ủng hộ Ms4033 
300000
23/5/2014
Cty CP ĐT và Công Nghệ  VH (Tân Quang -Văn Lâm -Hưng Yên ) Ủng hộ Ms4033  PT63 "10,000,000 đ" 
      10,000,000
23/5/2014
Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My (T2 -Khu đô thị Trung Hòa -Nhân Chính -Thanh Xuân -HN) Ủng hộ Ms4033 PT66 "5,000,000 đ"
       5,000,000
23/5/2014
Bé Quốc Đạt (Lớp Hoa 1 -Trường mầm non Trà My  )Ủng hộ Ms4033
          517,000
23/5/2014
CB-GV-HS  (Trường Trung cấp Y Tế Bắc Giang  -Số 147 -Thánh Thiên  -Lê Lợi -HN) Ủng hộ Ms4033PT64 "70,000,000 đ"
      70,000,000
23/5/2014
C.ty TNHH liên doanh khách sạn thống nhất Metropole và toàn thể nhân viên  (Số 15 Ngô Quyền -HN)  Ủng hộ Ms4033 PT65 "85,300,000 đ"
      85,300,000
23/5/2014
Trương Minh Ngọc (Nam định ) Ủng hộ Ms4033
          200,000
23/5/2014
Nguyễn Minh Tuấn (Số 9-Nghách 432/18/4 (Đội Cấn -HN) Giúp Ms4033
          500,000
23/5/2014
Trươờng tiểu học Lý Thái Tổ (Nguyễn Thị Định -Khu đô thị Trung hòa Nhân chính -HN)  Ủng hộ Ms40033 PT66 "50,000,000 đ"
      50,000,000
24/05
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (GV- Trường trung cấp Việt Anh -Tp.Vinh -Nghệ An) Ủng hộ Ms4033 PT68 "3,000,000 đ"
       3,000,000
 
Doanh Nghiệp tư nhân Long Anh (Quỳ Hợp - Nghệ An)  Ủng hộ Ms4033 PT69 "2,000,000 đ"
       2,000,000
 
Cty CP Khoáng sản  & Thương Mại Trung Hải (Thị trấn Quỳ Hợp -Nghệ An )  Ms4033 PT70 "3,000,000 đ"
       3,000,000
 
C.ty TNHH Chính Nghĩa (Minh Hợp -Quỳ Hợp -Nghệ An ) Ms4033 PT71 "2,000,000 đ"
       2,000,000
 
ông Bùi Thanh Anh (Chủ tịch UBND Huyện Quỳ Hợp -Nghệ An) Ms4033PT72 "1,000,000 đ"
       1,000,000
 
Tập thể CB-GV-HS Trường Trung cấp Việt Anh (Thành phố Vinh - Nghệ An ) Ms4033 PT73 "10,000,000 đ"
      10,000,000
 
Nguyễn Tiến Đạt (Phường Phương Canh -Quận Nam Từ Liêm -HN) Ms4033 
          500,000
 
Trịnh Thu Tuyết (Trường THPT Chu Văn An -HN)  Ủng hộ Ms4033
       1,000,000
26/5
Cô giáo Trần Thị Bích Liên và tập thể học sinh lớp 1C -Trường tiểu  học Quang Trung -Q.Hoàn Kiếm -HN) Ủng hộ Ms4033 PT 74 "6,000,000"
       6,000,000
 
Gia đình liệt sỹ Trần Quang Ánh (Chi hội Cựu chiến binh 2A -Quán Thánh -HN) Ủng hộ Ms4033
       1,000,000
 
Bùi Xuân Đức (Số 67 Phó Đức Chính -HN) Ủng hộ Ms4033
          500,000
 
Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm -Hà Nội Ủng hộ Ms4033
      10,000,000
 
Phạm Tuấn Thành (HN)  Ủng hộ MS4033
          300,000
27/05
Trường PTQT Kinh Bắc - Bắc Ninh Ủng hộ Ms4033 PT75 "50,000,000 đ
      50,000,000
 
Chu Thị Thu Yến (Số 14 ngõ 44 Phố Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ Ms4033
       2,000,000
 
Trường THCS Tô Hoàng (HN) Ủng hộ Ms4033 PT76 "12,322,000 đ"
      13,322,000
 
Nguyễn Khắc Hậu (Xóm 9 -Xã Ninh Hiệp -Gia Lâm -HN)  Ủng hộ Ms4033
      20,000,000
Bạn đọc ủng hộ Trực tuyến
 
09:07:56 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033: Ủng hộ chống quân xâm lược Trung Quốc - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: LOTUS - Điện thoại: 0906220026
300,000
10:20:39 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: ung ho ma so 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: NHIEN - Điện thoại: 0909418787
300,000
10:57:13 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Xuân Liên - Điện thoại: 0938138626
500,000
11:15:07 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Vũ Hương - Điện thoại: 0976397132
200,000
12:50:03 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Le Duyen - Điện thoại: 0904679226
300,000
14:02:38 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Ủng hộ ngư dân bám biển 4033 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: GM
300,000
16:29:52 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Ms 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: GD Lê Thanh- Trà My
500,000
11:20:36 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: ma số 4033: 300.000 Mã số 1416: 200.000 mã số 1415: 200.000 - Số tiền: 700.000 đ - Họ tên: nguyen thi thu ha - Điện thoại: 0914469458
700,000
11:42:32 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 969.696 đ - Họ tên: Hồ Thương Tín - Điện thoại: 01237777577
969,696
11:02:59 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 1410,1414,1415,4033 MOI MA SO 100.000 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyen hong son - Điện thoại: 0907215947
400,000
11:16:56 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Phạm Ngọc Trang
100,000
12:29:17 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: K.T
400,000
13:31:12 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã 4033 tiếp sức cùng ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Đức Trung - Điện thoại: 0979826086
500,000
14:11:12 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: MS 4033 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: lê thị Thắm - Điện thoại: 0986582984
50,000
15:24:39 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: 4033 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Binh
500,000
17:02:41 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: KhangHa
500,000
17:08:06 14/05/2014
Tham gia ủng hộ: mã số 4033 - tiếp sức ngư dân bám biển - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Trần Mai Phương - Điện thoại: 0933055678
500,000
11:02:35 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033 Tiep suc ngu dan bam bien - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Luong Huynh
500,000
22:31:07 15/05/2014
Tham gia ủng hộ: Mã số 4033:  Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé chung tay giúp sức cùng ngư dân bán biển cũng là để thể hiện thiết thực nhất cho tình yêu đất nước - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Trần Huy Hoàng - Điện thoại: 01656064594
50,000
16/5/2014
Pham Thi Tuoi giup SM 4033
200,000
17/05/2014
Hung ( Dong Nai) giup MS 4033
100,000
17/05/2014
Hoa (Gò Vấp) giup MS 4033
500,000
17/05/2014
Đàm Thanh Tùng 
100,000
17/05/2014
Trần Văn Khánh (Trung Hóa)
200,000
18/5/2014
Club OG VietNam giup MS 4033
50,000
23-05-2014 17:26:25
Nguyễn Việt Tiến + Đặng Thị Thanh Huyền (Chung cư Rainbow - Văn Quán- Hà Đông - Hà Nội) Ủng hố MS 4033 : Tiếp sức ngư dân bám biển
300,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Cần Thơ
 
16/05
Nguyễn Trường Thành (Văn Phòng Luật sư Vạn Lý tại Cần Thơ) Giúp Ms 4033
5,000,000
19/05
bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (số 106 đường CMT8 - quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) Giúp Ms 4033
5,000,000
21/5/2014
Lê Ngọc Điệp (31 Ngô Văn Sở - Ninh Kiều - TP Cần Thơ) Giúp Ms 4033
          500,000
22/5/2014
Bạn đọc Cần Thơ giấu tên Giúp Ms 4033
          500,000
22/5/2014
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông tại Cần Thơ Giúp Ms 4033
      10,000,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Đà Nẵng 
 
16/05
Anh Tuấn (Đà Nẵng)
300,000
16/05
Tổ tiếp nhận hồ sơ quận Hải Châu (270 Trần Phú, Đà Nẵng) 
500,000
22/05
1 độc giả Đà Nẵng giúp đỡ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi
      20,000,000
27/05
Ngô Huy Đức (50 Bình Hòa 1, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) 
          200,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Miền Nam
 
16/05
Nguyễn Thị Thu Thủy (VP.HCM)
500,000
16/05
Lương Văn Bảng  (VP.HCM)
500,000
19/5
Lương Thị Hảo (200.000), Nguyễn Thị Huế (50,000), Phan Thị Trang (500.000), Lương Ngân Hoan (50.000)
800,000
19/5
Đặng Nam Thắng và các bạn
11,100,000
19/5
Thảo - Nguyên - Tín 
300,000
Bạn đọc ủng hộ Tại VP Hà Tĩnh
 
19/05
Chị Nguyễn Thị Hải Lý tại Angola cùng người thân ở xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
10,000,000
19/05
Công ty Cổ phần xây dựng 31-5, Quốc lộ 1A, Tân Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
5,000,000
19/05
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Tài miền Trung, Khối phố Thanh Phú, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh
5,000,000
19/05
Công ty Cổ phần tư vấn & Xây dựng công trình miền Trung, Số 141A, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh
5,000,000
19/05
Nhà hàng Thủy Đơ, Số 01, đường Tân Bình, TP Hà Tĩnh
3,000,000
19/05
Chị Hoàng Thị Lan, Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh ở Hà Tĩnh
1,000,000
19/05
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn An, ở Thành phố Hà Tĩnh
1,000,000
19/05
3 em: Uông Ngọc Bắc, Uông Ngọc Tâm, Đới Vang Vinh, quê ở tỉnh Thanh Hóa, hành nghề đánh giày ở TP Hà Tĩnh
100,000
 
Tổng cộng 
1,926,983,002

 

* Chú ý: Danh sách này vẫn đang tiếp tục cập nhật để bạn đọc tiện theo dõi hàng ngày