Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn VNPT

(Dân trí) - Hôm nay (15/6), ông Phạm Đức Long, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VNPT chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn VNPT - 1

Ông Phạm Đức Long nhận quyết định làm Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Theo quyết định Quyết định số 818/QĐ/TTg ngày 12/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Long, Phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết, tập đoàn VNPT đã khuyết vị trí này từ khi ông Trần Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 11/2019.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng tiến sỹ điện tử viễn thông tại Nhật Bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại Tập đoàn VNPT. Ông Long được đánh giá là người có tư duy quản lý hiện đại.

Ông trở thành cán bộ của VNPT từ năm 1992 và trải qua nhiều vị trí ở tập đoàn như trưởng phòng viễn thông, Phó giám đốc và Giám đốc Viễn thông TP.HCM.

Ông Phạm Đức Long được bổ nhiệm làm Chủ tịch tập đoàn VNPT - 2

Từ tháng 12/2013 ông Long được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Tháng 4/2015, ông Long được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VNPT sau hơn một năm giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn này. Ở thời điểm đó, VNPT gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện tái cơ cấu.

Tháng 10/2019, sau khi ông Trần Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn VNPT nghỉ hưu theo chế độ, ông Phạm Đức Long đã được giao Phụ trách Hội đồng thành viên Tập đoàn. Ngày hôm nay, ông chính thức được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Nguyễn Nguyễn