Facebook lần đầu tiên cho người dùng quyền khiếu nại bài bị xoá

(Dân trí) - Monika Bickert, Phó Chủ tịch Quản lý sản phẩm toàn cầu Facebook vừa cho biết, mạng xã hội này đã lần đầu tiên cung cấp cho người dùng quyền khiếu nại đối với từng bài đăng, qua đó người dùng có thể yêu cầu xem xét lại nếu cho rằng Facebook đã sai.


Một ví dụ của việc nội dung bị xóa một cách không chính xác và có thể kiến nghị để xem xét lại

Một ví dụ của việc nội dung bị xóa một cách không chính xác và có thể kiến nghị để xem xét lại

Từ nhiều năm nay, Facebook đã phát triển các "Tiêu chuẩn Cộng đồng" để giải thích những nội dung nào được xuất hiện hay sẽ bị gỡ khỏi Facebook. Nhưng lần này, Facebook đã có sự thay đổi lớn, được hãng nhấn mạnh rằng là tiến thêm một bước nữa và công bố các nguyên tắc nội bộ, sử dụng để thực thi những tiêu chuẩn đó.

Monika Bickert nói rằng: "Một trong những câu hỏi mà Facebook thường xuyên nhận được là về cách mà chúng tôi quyết định những gì được phép xuất hiện trên Facebook. Quyết định này nằm trong số những quyết định quan trọng nhất được đưa ra bởi chúng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo rằng Facebook vừa là một nơi an toàn vừa là nơi để mọi người tự do thảo luận các quan điểm khác nhau. Và lần đầu tiên chúng tôi cung cấp cho bạn quyền khiếu nại quyết định của chúng tôi đối với từng bài đăng, qua đó bạn có thể yêu cầu xem xét lại nếu bạn cho rằng chúng tôi đã sai".

Theo Phó Chủ tịch Quản lý sản phẩm toàn cầu Facebook, việc quyết định công bố các nguyên tắc nội bộ này vì hai lý do. Đầu tiên, các nguyên tắc nội bộ sẽ giúp mọi người thấy được cách Facebook phân loại chi tiết các sắc thái vấn đề. Thứ hai, việc cung cấp các chi tiết này giúp mọi người, bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, phản hồi cho Facebook dễ dàng hơn, để hãng có thể không ngừng cải thiện các nguyên tắc - và các quyết định đưa ra.

Facebook cũng cho biết, họ áp dụng công nghệ có thể hỗ trợ trong trường hợp này, kết hợp trí tuệ nhân tạo và báo cáo từ mọi người để xác định những bài đăng, hình ảnh hoặc nội dung khác có khả năng vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng để loại bỏ. Nếu người dùng khiếu nại, các báo cáo này sẽ được xem xét bởi đội ngũ Điều hành Cộng đồng, những người làm việc 24/7 trên 40 ngôn ngữ. Hiện tại, Facebook có 7500 người duyệt nội dung, tăng 40% so với thời điểm này năm ngoái.

Vị Phó Chủ tịch này cũng nói thêm: Như Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã nói vào đầu năm nay: “Chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn hết tất cả các sai lầm hoặc tình trạng lạm dụng, nhưng chúng tôi hiện đang mắc quá nhiều lỗi trong việc thực thi chính sách và ngăn chặn việc lạm dụng các công cụ của Facebook.” Việc công bố hướng dẫn nội bộ về thực thi các nguyên tắc tiêu chuẩn - cũng như việc mở rộng quy trình khiếu nại - sẽ tạo ra một định hướng rõ ràng để Facebook có thể không ngừng cải thiện theo thời gian. "Đây là những vấn đề khó khăn và Facebook mong muốn sẽ có thể cải thiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng việc để mọi người có tiếng nói trong quá trình này là một yếu tố cần thiết để xây dựng một hệ thống công bằng". Monika Bickert nhấn mạnh.

Tính năng Kiến nghị

Đây là cách quy trình này hoạt động:

1. Nếu ảnh, video hoặc bài đăng của bạn đã bị xóa vì vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng, bạn sẽ nhận được thông báo, và được gửi tùy chọn yêu cầu xem xét lại nội dung thêm lần nữa.

2. Yêu cầu này sẽ được gửi đến nhóm của Facebook (đội ngũ nhân sự), thông thường trong vòng 24 giờ.

3. Nếu có sự nhầm lẫn, Facebook sẽ gửi thông báo tới bạn, và bài đăng, ảnh hoặc video của bạn sẽ được khôi phục.

Gia Hưng