Chính thức thành lập Hiệp hội internet Việt Nam

(Dân trí) - Hôm qua, 9/10, Hiệp hội internet Việt Nam (VIA) đã tổ chức Đại hội thành lập, bầu cử Ban lãnh đạo nhiệm kỳ đầu tiên và thống nhất lấy ngày 1/12 hàng năm là ngày internet Việt Nam.

Hiệp hội internet Việt Nam là thành quả của quá trình 3 năm vận động thành lập, với sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong buổi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ internet Việt Nam năm 2007.
 
Chính thức thành lập Hiệp hội internet Việt Nam - 1
Hiệp hội internet Việt Nam chính thức được thành lập hôm nay.

Hiệp hội internet Việt Nam (VIA) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam cùng hoạt động trong lĩnh vực cung ứng, phát triển internet và các dịch vụ liên quan.

VIA được thành lập với múc đích tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như nâng cao công nghệ, chất lượng, góp phần thúc đẩy việc phát triển ứng dụng internet.

VIA cũng là một kênh phản biện, góp ý với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn chỉnh khung pháp lý, điều chỉnh các hoạt động về internet ở Việt Nam, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Trong 5 năm đầu tiên đi vào hoạt động, VIA tin tưởng sẽ nâng cao tỷ lệ người sử dụng internet, phấn đấu mục tiêu 50%-60% hộ gia đình và cá nhân có internet băng rộng. Đến năm 2012, 100% trường học có internet băng rộng, 10% các hoạt động trong lĩnh vực đời sống được đưa lên mạng internet...

Hiện VIA hiện có 49 thành viên. Đại hội đã tổ chức bầu cử Ban lãnh đạo nhiệm kỳ đầu tiên. Theo đó, Chủ tịch Hiệp hội là ông Vũ Hoàng Liên - Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC.

Tại Đại hội, các thành viên của VIA thống nhất lấy ngày 1/12 hàng năm là ngày internet Việt Nam.

Tiến Nguyên