Thứ tư, 09/01/2019 - 11:59

Sở Y tế Cà Mau: Nhiều phòng số lượng lãnh đạo “áp đảo” nhân viên

Dân trí

Nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau có số lượng lãnh đạo được cho là “áp đảo” nhân viên. Thậm chí, có Phòng chỉ toàn là lãnh đạo.

 

Sở Y tế Cà Mau: Nhiều phòng số lượng lãnh đạo “áp đảo” nhân viên - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế tỉnh Cà Mau được phê duyệt thì Sở này được giao khoảng 62 biên chế.

Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có 7 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ y, Nghiệp vụ dược, Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm y tế và quản lý hành nghề. Trong đó, có nhiều Phòng số lượng lãnh đạo lại nhiều hơn nhân viên.

Cụ thể, Phòng Tổ chức cán bộ có 4 nhân sự thì có 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng, chỉ có một nhân viên; Phòng Nghiệp vụ y có 4 nhân sự, gồm 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng và cũng chỉ có một nhân viên; Phòng Thanh tra có 3 nhân sự, gồm 1 Chánh Thanh tra, 1 Phó Chánh Thanh tra, còn lại là 1 Thanh tra viên.

Đặc biệt, có phòng không có nhân viên nào mà toàn lãnh đạo, như: Phòng Bảo hiểm y tế và quản lý hành nghề hiện có 1 Trưởng phòng và 2 Phó phòng. Còn Phòng Nghiệp vụ dược có 2 người thì có 1 Trưởng phòng và 1 Phó phòng.

Sở Y tế Cà Mau: Nhiều phòng số lượng lãnh đạo “áp đảo” nhân viên - Ảnh 2.

7 Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế Cà Mau, trong đó số lượng lãnh đạo "áp đảo" nhân viên. (Ảnh chụp từ Cổng thông tin Sở Y tế Cà Mau)

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Dũng- Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, thừa nhận có tình trạng như trên.

Theo ông Dũng, so với đề án vị trí việc làm thì các Phòng còn thiếu từ 1 đến 2 chuyên viên. Những lãnh đạo Trưởng và Phó phòng hiện nay đa số được bổ nhiệm vào thời điểm trước đây.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tới đây Sở sẽ sắp xếp lại và dự kiến sẽ giảm một Phòng vì vậy lãnh đạo sẽ giảm.

H.Hải – N.Tấn