Ra mắt ba viện mới trực thuộc Bộ Y tế

(Dân trí) – Sáng 18/5/2006, Viện Lão khoa Quốc Gia, Viện Da liễu Quốc Gia, Viện các bệnh Truyền nhiễm & Nhiệt đới Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế chính thức ra mắt.

Trước đó, ngày 30/3/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định thành lập Viện Da liễu Quốc gia trên cơ sở Viện Da liễu thuộc Bệnh viện Bạch Mai; Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia thành lập trên cơ sở Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới; thành lập Viện Lão khoa Quốc gia trên cơ sở Viện Lão khoa (thuộc Bệnh viện Bạch Mai).

 

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các viện này là những đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp.

 

Hồng Hải