Nơi sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được khen thưởng

Nam Phương

(Dân trí) - Theo đó, tại tỉnh có mức sinh thấp, địa phương căn cứ vào thực tiễn lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đây là nội dung của thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số Bộ Y tế vừa ban hành. 

Theo đó, để khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế, Bộ Y tế quy định rõ tiêu chí khen thưởng tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao và tại các tỉnh thuộc vùng có mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Nơi sinh thấp, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được khen thưởng - 1

Cụ thể, tại vùng có mức sinh cao sẽ khen thưởng tập thể đạt điều kiện: 

- Thôn 3 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất UBND cấp xã khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

- Thôn đạt 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo mức khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

- Xã đạt 3 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

- Xã thuộc vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, xã có mức sinh cao đạt 1 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

- Xã đạt 5 năm liên tục không có người sinh con thứ 3 trở lên được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 

Với cá nhân, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai) được khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 

Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tập thể được khen thưởng khi: 

- Xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật

- Xã 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. 

Và với cá nhân, địa phương căn cứ vào thực tiễn lựa chọn, quyết định khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. 

Với các tỉnh thuộc vùng mức sinh thay thế, căn cứ vào mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân theo các quy định trên.

Thông tư cũng quy định một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài ra, nhằm khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số, Thông tư này cũng quy định hỗ trợ tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng nhiễm chất độc dioxin, vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Kinh phí để thực hiện các nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.