Thứ năm, 06/08/2020 - 15:15

Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế nhờ đổi mới đào tạo

Dân trí

Mới đây đã diễn ra Lễ Khai giảng khóa XI chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ quản lý lãnh đạo ngành y tế.

Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế nhờ đổi mới đào tạo - 1

Dự án HPET đào tạo nhiều bác sĩ trẻ, có năng lực nghiệp vụ tốt, hướng đến hoàn thiện hệ thống y tế.

Năm 2014, Bộ Y tế triển khai Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế (HPET) phục vụ cải cách hệ thống y tế. Việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo nhân lực y tế bao gồm đổi mới các chương trình đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng và chương trình đào tạo cán bộ quản lý và đào tạo đội ngũ y tế cơ sở.

Việc đổi mới chương trình này không chỉ là chương trình giảng dạy mà bao gồm toàn bộ các nội dung: Xây dựng chương trình chi tiết đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng tạo ra năng lực thực hành nghề nghiệp và lồng ghép/tích hợp các kiến thức, phát triển đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy-học, tăng cường giảng dạy lâm sàng, xây dựng công cụ lượng giá sinh viên theo chương trình mới, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, quản trị chương trình đổi mới…

Song song với đó là việc xây dựng, đổi mới khung chính sách và thể chế tương quan, tạo hành lang pháp lý thuận tiện để hỗ trợ thực hiện việc đổi mới giáo dục, đào tạo nhân lực y tế trong ngành y tế.

Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế nhờ đổi mới đào tạo - 2

Lãnh đạo Dự án cho biết, đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới dựa trên năng lực chưa từng được thực hiện ở Việt Nam trước đây, thực sự là một sự đổi mới toàn diện về đào tạo nhân lực y tế.

Cụ thể, Dự án HPET đã hỗ trợ Bộ Y tế tổ chức thẩm định và phê duyệt các gói kinh phí Grant đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực. Đến nay, có 19 gói Grant được phê duyệt đổi mới chương trình đào tạo trong đó có 5 gói bác sĩ đa khoa, 3 gói bác sĩ Răng Hàm Mặt và 11 gói Điều dưỡng (4 gói Điều dưỡng Đại học, 7 gói Cao đẳng). 5 trường y dược được hỗ trợ gói kinh phí đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ Đa khoa gồm Đại học Y dược TP HCM, Y dược Thái Bình, Hải Phòng, Huế, Thái Nguyên. 3 trường đổi mới chương trình đào tạo ngành răng hàm mặt: Đại học Y dược TP HCM,  Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Huế. Và có 4 trường đại học và 7 trường cao đẳng triển khai đổi mới chương trình đào tạo ngành điều dưỡng.

Đại diện dự án cho biết, việc đổi mới chương trình đào tạo và đổi mới đào tạo y khoa góp phần thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và Nghị quyết 20/NQ-TW về công tác chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới, cải cách giáo dục, đào tạo nhân lực y tế là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực y tế. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng để cải thiện chất lượng toàn diện việc đào tạo nhân lực y tế.

Bên cạnh việc đổi mới đồng loạt tất cả các ngành đào tạo trong lĩnh vực sức khỏe (Y, Dược, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, Y tế Công cộng…), việc đổi mới chương trình cả đào tạo trong đại học và chuyên khoa cũng như đào tạo liên tục sẽ giúp nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ nhân lực y tế một cách toàn diện, phát triển nghề nghiệp liên tục.

Nâng cao năng lực cho nhân viên y tế nhờ đổi mới đào tạo - 3

Ngoài ra, các chuẩn năng lực cơ bản ngành bác sĩ đa khoa, điều dưỡng, răng hàm mặt, hộ sinh đã được ban hành làm căn cứ quan trọng để các cơ sở đào tạo nhân lực y tế thực hiện đổi mới. Đây là kết quả rất quan trọng trong việc đổi mới góp phần tăng cường chất lượng nguồn nhân lực y tế thông qua việc bảo đảm chất lượng đầu ra đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tạo ra năng lực thực hành, cùng với thi cấp chứng chỉ hành nghề, kiểm định chương trình… là những biện pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát chất lượng đào tạo.

Dự án HPET được phê duyệt đã thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, răng hàm mặt và điều dưỡng của cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo hướng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp. Đây cũng là cơ hội giúp các trường có được nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra của sinh viên. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án, đội ngũ giảng viên các trường đã được nâng cao năng lực về phương pháp giảng dạy tạo ra năng lực thực hành nghề nghiệp; xây dựng chương trình đào tạo lồng ghép, bảo đảm năng lực thực hành nghề nghiệp của đội ngũ nhân lực sau khi ra trường, không chỉ đem tới lợi ích cho cộng đồng nói chung mà còn nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường.

Kết quả của đổi mới đào tạo nhân lực y tế dựa trên năng lực sẽ góp phần tăng cường chất lượng đầu ra của đội ngũ chăm sóc sức khỏe cũng như tăng cường hiệu quả khám chữa bệnh phục vụ người dân, gia tăng niềm tin và sự yêu mến của nhân dân vào đội ngũ thầy thuốc nói riêng và vào chất lượng công tác ngành y tế nói chung. Với sự thay đổi chất lượng công tác khám chữa bệnh, người dân của chúng ta sẽ không cần ra nước ngoài khám chữa bệnh, ngược lại còn thu hút bệnh nhân nước ngoài tới khám và điều trị bệnh tại Việt Nam.

Khánh Linh - Trường Thịnh

Từ khóa: