Mối liên hệ giữa thịt đỏ và ung thư

Hà An

(Dân trí) - Đến nay, các kết quả vẫn còn trái ngược nhau, nhưng có một số bằng chứng cho thấy ăn nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã xem xét tác động sức khỏe của việc tiêu thụ cả thịt đỏ chưa chế biến và chế biến sẵn. Mặc dù các kết quả vẫn còn trái ngược nhau nhưng có một số bằng chứng cho thấy ăn nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Mối liên hệ giữa thịt đỏ và ung thư - 1

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) là một phần của Tổ chức Y tế Thế giới. Nó bao gồm các chuyên gia quốc tế làm việc để phân loại các chất có thể gây ung thư (tác nhân gây ung thư). Khi có nhiều bằng chứng cho thấy thứ gì đó có thể gây ung thư, các thành viên IARC dành vài ngày để xem xét các nghiên cứu khoa học về chất có thể gây ung thư.

Họ xem xét nhiều yếu tố từ bằng chứng, bao gồm cách động vật phản ứng với chất gây ung thư có thể xảy ra, cách con người phản ứng với nó và cách ung thư có thể phát triển sau khi tiếp xúc.

Một phần của quá trình này liên quan đến việc phân loại chất tiềm ẩn gây ung thư dựa trên khả năng gây ung thư ở người.

Tác nhân nhóm 1 là những tác nhân được xác định là có thể gây ung thư cho người. Mặt khác, các tác nhân nhóm 4 bao gồm các tác nhân có khả năng không gây ung thư. Hãy nhớ rằng phân loại này không xác định nguy cơ liên quan đến chất gây ung thư. Nó chỉ cho biết số lượng bằng chứng hỗ trợ mối liên hệ giữa các chất gây ung thư cụ thể và ung thư.

Phát hiện của IARC

Năm 2015, 22 chuyên gia từ 10 quốc gia đã họp để đánh giá nghiên cứu hiện có về mối liên hệ giữa thịt đỏ và ung thư. Họ đã xem xét hơn 800 nghiên cứu trong 20 năm qua. Một số nghiên cứu chỉ xem xét thịt đỏ đã qua chế biến hoặc chưa chế biến. Những người khác nhìn cả hai.

Các phát hiện của IARC chỉ ra rằng:

- Ăn thịt đỏ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng.

- Ăn thịt chế biến sẵn thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Họ cũng tìm thấy một số bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa tiêu thụ thịt đỏ với ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.