Inforgraphics: Phản ứng của cơ thể khi trời lạnh

(Dân trí) - Khi bị nhiễm lạnh, cơ thể sẽ xuất hiện những triệu chứng gì và gây nguy hiểm ra sao?

Inforgraphics: Phản ứng của cơ thể khi trời lạnh - 1

Nhân Hà - Ngọc Diệp

Đang được quan tâm