Thứ bảy, 08/08/2020 - 10:04

Bộ Y tế cho phép “trộn” mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Dân trí

Hướng dẫn tạm thời này của Bộ Y tế nhằm giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng.

Ngày 7/8, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, được áp dụng tại các cơ sở y tế dự phòng và khám, chữa bệnh trên toàn quốc.

Theo đó, hướng dẫn tạm thời này được xây dựng với các nội dung lấy mẫu, gộp mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhằm giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho xét nghiệm. Cách làm này cũng sẽ góp phần giảm thời gian xét nghiệm mẫu và bảo đảm chất lượng xét nghiệm theo diễn biến tình hình dịch bệnh. 

Bộ Y tế cho phép “trộn” mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 - 1

Bộ Y tế cho phép các địa phương tạm thời gộp mẫu để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Ảnh: Khánh Hồng.

Bộ Y tế cho biết, việc gộp mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ có một số hạn chế như có thể phải quay lại nhóm đối tượng có kết quả mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 để lấy lại mẫu làm xét nghiệm. Tuy nhiên nếu tỷ lệ dương tính của cộng động thấp thì việc này không gây ảnh hưởng nhiều. Các địa phương, đơn vị phải thường xuyên đánh giá diễn biến của dịch bệnh để xem xét về việc triển khai gộp mẫu cho phù hợp với tình hình dịch.

Hướng dẫn tạm thời hướng nhằm hỗ trợ thực hiện giám sát dịch tễ, xét nghiệm chẩn đoán mắc Covid-19 trong một/nhiều nhóm quần thể dựa trên đánh giá dịch tễ và các yếu tố nguy cơ liên quan; chẩn đoán phát hiện mắc COVID-19; giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho xét nghiệm; giảm thời gian xét nghiệm và tăng công suất xét nghiệm.

Trước đó, Đà Nẵng cũng áp dụng hình thức này, lấy mẫu xét nghiệm nhóm để tăng tốc độ xét nghiệm mà kết quả vẫn đảm bảo.Cụ thể, 3-5 người trong một gia đình sẽ được lấy mẫu vào một ống để xét nghiệm. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sẽ xét nghiệm lại từng mẫu một để xác định đúng đối tượng.

Nam Phương