1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Mở “kênh” tiếp nhận phản ánh văn bản pháp luật chồng chéo, bất cập

(Dân trí) - Bộ Tư pháp mở “kênh” tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân người dân, doanh nghiệp về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

Bộ Tư pháp vừa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực của Tổ công tác.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” để tiếp nhận thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp.
“Cơ quan, tổ chức, cá nhân người dân, doanh nghiệp có thông tin về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển xin gửi về thư điện tử: tocongtac236@moj.gov.vn; điện thoại liên hệ: 024.627.39658/024.627.39655 (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật)”- Bộ Tư pháp cho hay.

Bo truong Bo Tu phap.jpg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Theo Quyết định 236, Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tổ phó thường trực là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật; kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tổ công tác làm việc theo chế độ tập thể, kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Tổ trưởng, thành viên Tổ công tác trước Thủ tướng Chính phủ.

Thế Kha