Hình ảnh các hệ thống tàu điện đô thị trên cao trên toàn thế giới

(Dân trí) - Tàu điện đô thị trên cao đang là phương tiện công cộng được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia. Dưới đây là hình ảnh về một số tuyến tàu điện đô thị trên cao đang hoạt động trên toàn thế giới.

Hệ thống tàu điện đô thị trên cao của Bangkok có tên gọi BTS Skytrain.
Hệ thống tàu điện đô thị trên cao của Bangkok có tên gọi BTS Skytrain.

Hệ thống đi vào hoạt động từ năm 1999, với 2 tuyến đường và 34 nhà ga.
Hệ thống đi vào hoạt động từ năm 1999, với 2 tuyến đường và 34 nhà ga.

Tổng độ dài tuyến đường đạt 36,45km.
Tổng độ dài tuyến đường đạt 36,45km.

Một đoàn tàu đang vào ga tại Bangkok.
Một đoàn tàu đang vào ga tại Bangkok.

Một đoàn tàu đang vào ga tại Bangkok.
Hệ thống đường sắt đô thị công cộng trên cao tại Đài Bắc là tuyến đường sắt đô thị hoạt động đầu tiên ở Đài Loan.

Hệ thống đường sắt này được đưa vào hoạt động từ năm 1996.
Hệ thống đường sắt này được đưa vào hoạt động từ năm 1996.

Hệ thống đường sắt này được đưa vào hoạt động từ năm 1996.
Ga Jiantan (thuộc quận Sỹ Lâm, Đài Bắc), một trong những ga có thiết kế đẹp nhất trên toàn tuyến đường sắt đô thị trên cao của Đài Loan.

Hệ thống đường sắt đô thị của Singapore bắt đầu hoạt động từ năm 1987.
Hệ thống đường sắt đô thị của Singapore bắt đầu hoạt động từ năm 1987.

Có 113 ga trên toàn tuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt khách mỗi ngày.
Có 113 ga trên toàn tuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt khách mỗi ngày.
Có 113 ga trên toàn tuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt khách mỗi ngày.
Có 113 ga trên toàn tuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt khách mỗi ngày.

Hệ thống tàu điện đô thị trên cao Delhi Metro (bang Delhi) vận hành từ năm 2002.
Hệ thống tàu điện đô thị trên cao Delhi Metro (bang Delhi) vận hành từ năm 2002.

Hiện hệ thống tàu điện đô thị này đang phục vụ khoảng 800 triệu người mỗi năm.
Hiện hệ thống tàu điện đô thị này đang phục vụ khoảng 800 triệu người mỗi năm.
Hiện hệ thống tàu điện đô thị này đang phục vụ khoảng 800 triệu người mỗi năm.
Hiện hệ thống tàu điện đô thị này đang phục vụ khoảng 800 triệu người mỗi năm.

Hệ thống tàu điện đô thị của thành phố Vancouver (Canada) bắt đầu vận hành từ năm 1985.
Hệ thống tàu điện đô thị của thành phố Vancouver (Canada) bắt đầu vận hành từ năm 1985.

Hệ thống gồm 3 tuyến đường với tổng độ dài 68,6 km.
Hệ thống gồm 3 tuyến đường với tổng độ dài 68,6 km.

Hiện hệ thống tàu điện đô thị của Vancouver phục vụ hơn 117 triệu lượt khách mỗi năm.
Hiện hệ thống tàu điện đô thị của Vancouver phục vụ hơn 117 triệu lượt khách mỗi năm.
Hiện hệ thống tàu điện đô thị của Vancouver phục vụ hơn 117 triệu lượt khách mỗi năm.

T.Thủy
Tổng hợp