Câu chuyện giao thông

"Cuối năm ra đường - Cẩn trọng là hơn hết"

(Dân trí) - Sẽ chẳng thể nào phân định rõ ai là người có lỗi trong tình huống giao thông dưới đây, và cú ngã ngay trước mũi ôtô hoàn toàn là một hiểm họa thực sự cho mỗi người khi ra đường. Cuối năm ai cũng vội vàng, nhưng nên nhớ, an toàn là trên hết.

Sự việc xảy ra trên đường Trường Chinh (Hà Nội)

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

"Cuối năm ra đường - Cẩn trọng là hơn hết" - 1
"Cuối năm ra đường - Cẩn trọng là hơn hết" - 2
Tin liên quan