Tên sản phẩm: Thiết bị đo công suất quang – Optical Power Meter

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Trong ngành viễn thông, xu hướng kết nối hữu tuyến đến khách hàng hiện nay là mạng băng rộng cung cấp đa dịch vụ với môi trường truyền dẫn là cáp quang. Việc dịch chuyển các dịch vụ từ cáp đồng sang cáp quang yêu cầu các kỹ thuật viên của chúng ta ngoài việc phải được trang bị kiến thức chuyên môn mới trong kỹ thuật thông tin quang thì còn kèm theo các công cụ dụng cụ thiết yếu khác để phục vụ việc thi công, lắp đặt, đo kiểm… Trong số các dụng cụ này thì thiết bị đo công suất tín hiệu quang là một trong những dụng cụ thiết yếu, giúp cho việc thi công được nhanh chóng, xác định được cường độ tín hiệu đủ đảm bảo cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Đối với nhân viên kỹ thuật làm nhiệm vụ lắp đặt thiết bị mới, bảo dưỡng sữa chữa, xử lý sự cố các thiết bị sử dụng truyền dẫn quang thì thiết bị đo công suất quang cũng giúp cho việc xác định sợi, mức thu/phát, suy hao tuyến… được dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo thiết bị truyền dẫn quang hoạt động ổn định.

Trong khi chi phí để trang bị thiết bị đo cho toàn bộ lực lượng kỹ thuật là rất lớn, tác giả nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị đo công suất quang.

Nhóm tác giả: Trung tâm Điều hành Thông tin – VNPT Bình Dương

– Nguyễn Viết Khải

– Trần Thanh Hải