Tên sản phẩm: Mô phỏng và giải toán hình học không gian trên môi trường thực tế ảo

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Năm 2015 là năm bản lề, đưa công nghệ thực tế ảo lên tầm cao mới nhưng qua khảo sát thực trạng thì số lượng phát triển về giải trí rất nhiều nhưng về những lĩnh vực khác hầu như rất hiếm. Nhận thấy những bất cập trong việc tiếp cận của hình học không gian nên sản phẩm ra đời với thông điệp hình học không gian phải học trên môi trường không gian. Chính vì vậy sản phẩm ra đời nhằm tạo môi trường ảo để các nhà giáo dục, học sinh…có thể khai thác, phát huy các yếu tố hình học không gian phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Qua một cuộc khảo sát thực tế, cách mà các nhà giáo dục giúp học sinh tiếp cận hình học không gian 3 chiều thông qua môi trường 2 chiều hoặc các khối mô hình để giới thiệu. Tính trừu tượng, lô-gic của bộ môn này không được phát huy tối đa. Các chuyên gia về công nghệ thông tin đa số phát triển trò chơi – game trên môi trường thực tế ảo để tạo hứng thú cho người dùng thay vào việc khai thác các điểm mạnh của công nghệ vào giáo dục. Với việc tạo lập môi trường ảo 3 chiều, sản phẩm sẽ đưa đến cho các nhà giáo dục, học sinh…thực hiện các thao tác vẽ, mô phỏng (xoay, phóng to, thu nhỏ, xem các yếu tố hình học không gian…) và cao hơn là tính toán các giá trị từ bài toán.

Nhóm tác giả:

– Huỳnh Vũ Hoài Nhân