Tên sản phẩm: Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Triển vọng

SMCC là hệ thống phân tích thống kê thông tin trên mạng xã hội duy nhất ở Việt Nam có đầy đủ chức năng của một hệ thống phần mềm dịch vụ SaaS (Software as a Service), hệ thống duy nhất sử dụng các kỹ thuật Deep Learning tiên tiến để xử lý văn bản Tiếng Việt.

SMCC tự động thu nhập thông tin mới từ các nguồn xuất bản nội dung đều đặt như báo – trang tin điện tử, diễn đàn mạng, các blog và mạng xã hội. Riêng với mạng xã hội, SMCC khai thác chủ yếu dữ liệu từ facebook.com, địa điểm trên Interrnet mà người Việt Nam đang tập trung đông đảo với mức độ hoạt động lớn nhất. Từng nọi dung từ các nguồn thông tin này được thu nhập và phân tích ngữ nghĩa để phân loại, thống kê nội dung ấy đề cập tới đối tượng (nhân vật, thương hiệu, địa danh…) nào, với sắc thái tình cảm ra sao (rất tích cực, tương đối tích cực, rất tiêu cực, tương đối tiêu cực hay trung tính). Cuối cùng, các thông tin được lưu trữ song song trên một hệ thống máy tính kiếm tốc độ cao và một cơ sở dữ liệu cỡ lớn phân mảnh cỡ lớn, phục vụ mọi mục đích truy xuất, tìm hiểu, theo dõi, giám sát thông tin của người sử dụng, làm nền tảng dữ liệu cho các pháp toán thống kê trong hệ thống SMCC và hỗ trợ tích hợp dữ liệu với các hệ thống khác.

Nhóm tác giả:

– Lê Công Thành

– Nguyễn Việt Cường

– Lê Viết Hà

– Nguyễn Doãn Tùng