Vợ sinh con, chồng làm thủ tục hưởng chế độ thai sản ra sao?

(Dân trí) - Tôi sắp sinh cháu, vậy xin hỏi thủ tục hưởng chế độ thai sản khi chồng tham gia BHXH có ợ sinh con ra sao? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Nộp hồ sơ ở cơ quan chồng hay tại cơ quan BHXH trong khu vực?. Người hỏi: Bạn đọc từ mail bangchau.tran188@gmail.com

BHXH Việt Nam trả lời:

Khoản 4 Điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH quy định hồ sơ giải quyết hưởng chế thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con gồm:

Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp Giấy chứng sinh.

Ngoài những giấy tờ nêu trên, có thêm:

Trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật: Giấy xác nhận của cơ sở y tế nếu giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh không thể hiện sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật.

Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh.

Trường hợp mẹ chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ.

Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh: Biên bản Giám định y khoa.

Tiết 2.3.3 Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 11 Quyết định 636/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì người cha nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động nơi người cha đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Hoàng Mạnh tổng hợp

Bài liên quan
Đang được quan tâm