Vĩnh Long: Ảnh hưởng Covid-19, nợ bảo hiểm xã hội tăng

Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long thống kê đến ngày 31/7/2020, tổng số tiền nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp chiếm hơn 61,4 tỷ đồng.

Con số này tăng lần lượt hơn 13 tỷ đồng so với tháng trước và gần 11 tỷ đồng so cùng kỳ năm qua.

Chiếm nhiều trong tổng số là nợ BHXH với hơn 42,1 tỷ đồng (68,5%), đồng thời số gia tăng cũng ở lĩnh vực này. Còn lại là nợ BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số nợ trong thống kê đã trừ khoảng 11,4 tỷ đồng của các đơn vị giải thể, phá sản, không liên hệ giao dịch.

Theo cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh Long, các tháng đầu năm 2020, nền kinh tế bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; kế hoạch kiểm tra đôn đốc, thu hồi nợ cũng hạn chế do dịch bệnh nên số nợ vẫn còn cao.

Hướng tới, Tổ Thu nợ phối hợp ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với đơn vị lợi dụng dịch bệnh để cố tình nợ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Bài liên quan
Đang được quan tâm