Viên chức sinh con thứ 3 bị chậm tăng lương 3 tháng, đúng hay sai?

Vợ chồng tôi đều là giáo viên THCS và là đảng viên. Vợ chồng tôi sinh con thứ 3 nên bị chi bộ khiển trách và chậm tăng lương 3 tháng. Tuy nhiên, tôi được biết, nhà nước không có quy định kỷ luật viên chức sinh con thứ 3. Xin hỏi trường hợp của vợ chồng tôi bị xử lý kỷ luật như vậy có đúng hay không? – Đào Lâm Duy (daolamduy***@gmail.com).


Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 26 Quy định: 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, có nêu: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Như vậy, vợ chồng bạn là giáo viên và là đảng viên nên việc bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách khi sinh con thứ 3 là đúng với quy định hiện hành.

Về việc vợ chồng bạn bị chậm tăng lương 3 tháng vì sinh con thứ 3 như trong thư bạn trình bày, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Đúng là hiện nay Nhà nước không có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức còn phụ thuộc vào nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

Do đó, mặc dù pháp luật không có quy định cụ thể, nhưng tùy thuộc vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đang làm việc, có thể bị xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Vì vậy, bạn cần xem xét mức xử lý đối với vợ chồng bạn có nằm trong quy định, quy chế của nhà trường hoặc UBND huyện hay không.

Theo Báo Giáo dục thời đại

Bài liên quan
Đang được quan tâm