Việc phân công công tác với sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Tẩn A Giàng (Lai Châu) phản ánh việc vợ ông là sinh viên hệ cử tuyển khóa học 2011-2015 Đại học Quốc gia Hà Nội, tốt nghiệp ra trường đến nay đã 4 năm nhưng chưa được Sở Nội vụ bố trí được việc làm và gia đình cũng chưa lấy được Văn bằng.

Về vấn đề này, sau khi xem xét nội dụng phản ánh và căn cứ quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP, Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trả lời ông Tẩn A Giàng như sau:

Hàng năm Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của sinh viên hệ cử tuyển tốt nghiệp ra trường và tiến hành rà soát số lượng, vị trí việc làm còn thiếu so với biên chế được giao của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xét tuyển. Tuy nhiên qua rà soát các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố không có vị trí việc làm cần tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành sư phạm tiếng Trung.

Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định: “Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”.

Thực hiện quy định trên, hàng năm Sở Nội vụ đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường có nguyện vọng rút hồ sơ để tự liên hệ công tác sau thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp mà không nhận được thông báo xét tuyển.

Trường hợp vợ ông Tẩn A Giàng có nguyện vọng rút hồ sơ sinh viên cử tuyển, đề nghị vợ ông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn