1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tuổi nghỉ hưu theo Luật Công an nhân dân mới

Ông Nguyễn Mạnh Hùng hỏi, theo Nghị định 103/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân có quy định cấp bậc Đại tá nghỉ hưu 60 tuổi, vậy, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng mang cấp hàm Đại tá thì theo quy định nghỉ hưu ở tuổi 58 hay 60?

Tuổi nghỉ hưu theo Luật Công an nhân dân mới - 1

Bộ Công an trả lời ông Hùng như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Công an nhân dân, sĩ quan có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá bao gồm:

- Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị tương đương thuộc Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Hiệu trưởng các trường bậc đại học, trường sĩ quan, trừ quy định tại điểm d khoản này;

- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh;

- Chức vụ cấp phó của cấp trưởng quy định tại điểm d khoản này.

Điều 29 Luật Công an nhân dân và Điều 10 của Nghị định số 103/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm Đại tá là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Đối với Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện được thăng cấp bậc hàm Đại tá trước thời điểm Luật Công an nhân dân và Nghị định số 103/2015/NĐ-CP có hiệu lực vẫn áp dụng như quy định hiện hành đối với tuổi nghỉ hưu của lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, cụ thể: 58 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.

Theo Chinhphu.vn