1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quy định về chế độ ưu tiên tuyển chọn HSSV vào Công an nhân dân

Hỏi: Xin cho biết có văn bản nào quy định về chế độ ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân hay không? - Nguyễn Thanh Tùng (thanhtungtb1997@gmail.com).

Quy định về chế độ ưu tiên tuyển chọn HSSV vào Công an nhân dân - 1

* Trả lời:

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số: 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an Nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/12/ 2015.

Theo đó, tại Điều 5 Nghị định trên quy định về chế độ ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân như sau:

- Công an nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo, bổ sung vào Công an nhân dân.

- Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể về chính sách thu hút, thủ tục tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp vào Công an nhân dân. Các cơ sở đào tạo ngoài Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện cho Bộ Công an thực hiện tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc theo nhu cầu.

Việc tuyển chọn học viên được đào tạo tại các trường của Quân đội nhân dân có trình độ chuyên môn phù hợp vào Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Theo Báo Công an Nhân dân