Thứ năm, 25/12/2014 - 19:53

Từ 1/1/2015: Người tham gia BHTN nhận hỗ trợ học nghề tối đa 1 triệu đồng/tháng

Dân trí

Ngày 24/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ - TTg về quy định mức hỗ trợ học nghề cho lao động đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, mức hỗ trợ có tính linh hoạt hơn. Nguồn kinh phí do BHXH VN chi trả từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định mới cho phép người lao động chọn học nhiều nghề với mức phí linh hoạt
Quy định mới cho phép người lao động chọn học nhiều nghề với mức phí linh hoạt

Quyết định số 77/2014/QĐ - TTg nêu rõ, đối tượng áp dụng là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đáp ứng đầy đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo điều 55 luật Việc Làm.

Mức hỗ trợ học nghề tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng, áp dụng cho các nghề được người lao động đăng ký học. Mức hỗ trợ học nghề được tính theo tháng, tuy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia học nghề tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Về thời hiệu, Quyết định số 77/2014/QĐ - TTg có hiệu lực từ 10/2/2015, nhưng mức hỗ trợ như trên được áp dụng từ ngày 1/1/2015.

Quy định này cũng có hiệu lực đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 1/1/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 1/1/2015 thì được áp dụng các quy định trên.

Trường hợp người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 1/1/2015 thì không được áp dụng các quy định trên.

Quyết định số 77/2014/QĐ - TTg thay thế Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ưu điểm của QĐ 77/2014/QĐ-TTg là có tính thực tế, tạo sự bình đẳng hơn cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được học nghề. Trong QĐ 55/2013/QĐ-TTg quy định người lao động tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng có mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Trường hợp tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, người tham gia có mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng.Hoàng Mạnh