Thứ sáu, 21/04/2017 - 08:07

Nhà giáo chuyển sang làm công chức được hưởng phụ cấp công vụ

Tôi là Phó hiệu trưởng một trường THCS công lập. Đầu tháng 4/2017, tôi được điều động lên làm Phó chánh Văn phòng UBND. Tôi đã bị cắt phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng. Tôi có được hưởng phụ cấp công vụ từ tháng 4/2017 không? - Đào Thị Hồng Phúc (dthongphuc***@gmail.com).

Nhà giáo chuyển sang làm công chức được hưởng phụ cấp công vụ - 1

* Trả lời:

Theo Nghị định số: 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ được quy định rõ tại Điều 2, trong đó có đối tượng quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều này gồm: Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết thì chứng tỏ bạn được công nhận là công chức kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm là Phó chánh Văn phòng (tháng 4/2017). Do đó trường hợp của bạn sẽ được hưởng phụ cấp công vụ kể từ tháng 4/2017.

Mức phụ cấp được áp dụng theo Điều 3 Nghị định số: 34/2012/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được áp dụng phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm.

Theo Báo Giáo dục Thời đại