Trường hợp nào được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm?

(Dân trí) - Dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012 sau nhiều lần tiếp thu ý kiến đã bổ sung quy định chi tiết hơn về thời gian làm thêm. Theo đó, một số trường hợp làm việc cụ thể sẽ được nâng lên 300 giờ/năm.

Trường hợp nào được tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm? - 1

Công nhân TCty May 10 đang làm việc (Ảnh: Hoàng Mạnh)

Theo Ban soạn thảo, dự thảo đề xuất giờ làm thêm trong năm sẽ được quy định như hiện hành và bổ sung các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong trong năm. 

Cụ thể: Trường hợp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, linh kiện điện, điện tử, chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thì trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời. 

Theo lịch trình, dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012 sẽ được các đại biểu Quốc hội xem xét và bỏ phiếu tại Kỳ họp tháng 10/2019.

Các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước được (như hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn; thiếu điện; thiếu nguyên liệu; sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất).

Ngoài ra, dự thảo cũng dự phòng trường hợp khác do Chính phủ quy định trong những tình huống phát sinh cụ thể.

Trong lần bổ sung mới nhất, Ban soạn thảo cũng làm rõ hơn các điều kiện để người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ.

Đó là việc phải được sự đồng ý của người lao động.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Đặc biệt, Dự thảo đã bổ sung quy định không quá 40 giờ trong 1 tháng.

Đồng thời, khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thành.

Theo dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

 Hoàng Mạnh

Tin liên quan