Trường hợp nào được tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng?

(Dân trí) - Theo Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 5 trường hợp sau được tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này.

Cụ thể, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Quy định cũng nêu rõ, người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” sẽ được tặng Bằng, Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi gồm:

Trợ cấp một lần; phụ cấp hàng tháng từ ngày Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được hưởng trợ cấp người phục vụ.

Ngoài ra, khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng qua đời, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Bài liên quan
Đang được quan tâm