Thứ sáu, 11/09/2020 - 06:54

Trong 4 năm, hơn 20.000 hộ dân ở Phú Yên thoát nghèo

Dân trí

Năm 2016, tỉnh Phú Yên có hơn 30.000 hộ nghèo, sau nhiều nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân đến cuối năm 2019 tỉnh này chỉ còn hơn 10.000 hộ nghèo.

Ngày 10/9, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2016 - 2020 địa phương đã đạt mục tiêu giảm nghèo và hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo.

Trong 4 năm, hơn 20.000 hộ dân ở Phú Yên thoát nghèo - 1

Với sự hỗ trợ của nhà nước nhiều hộ dân ở Phú Yên vươn lên thoát nghèo

Kết quả điều tra vào năm 2016, toàn tỉnh có 30.803 hộ nghèo (12,62 %). Đến cuối năm 2019 còn 10.271 hộ (3,93%), dự ước cuối năm 2020 chỉ còn 2,54% hộ nghèo, đạt mục tiêu đề ra.

Kinh phí được tỉnh bố trí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là gần 430 tỷ đồng. Các hộ nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước như: chính sách tín dụng, y tế, xóa nhà ở tạm…

Đến cuối năm 2019, tỉnh Phú Yên đã có 2 huyện thoát nghèo (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), 1 xã đặc biệt khó khăn và 10 thôn, buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi hoàn thành Chương trình 135.

Trong 4 năm, hơn 20.000 hộ dân ở Phú Yên thoát nghèo - 2

Người dân ở huyện miền núi được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để đầu tư kinh doanh sản xuất...thoát nghèo

Để hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, tỉnh đã tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện các chính sách khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo thông qua việc triển khai "mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo".

Để công tác giảm nghèo trong thời gian tới đạt nhiều hiệu quả, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, tạo quyết tâm chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn 2021-2025.

“Chúng ta cần phải tiếp tục triển khai các dự án, chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn tới theo hướng tập trung, có tính căn cơ, bài bản hơn, đi vào những nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa phương, tạo nhiều cơ hội cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.” - ông Phùng yêu cầu.

Trong 4 năm, hơn 20.000 hộ dân ở Phú Yên thoát nghèo - 3

Ông Phan Đình Phùng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích suất sắc trong triển khai công tác giảm nghèo của tỉnh

Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 21 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Trung Thi

Đáng quan tâm