Trên 90.000 lượt lao động Đắk Nông sẽ được tạo việc làm

(Dân trí) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn mới, tỉnh này đặt mục tiêu tạo việc làm cho trên 90.000 lượt người.

Ngày 5/3, thông tin từ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch 103/KH-UBND về thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu chính mà tỉnh Đắk Nông xác định là tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho trên 90.000 người.

Trong đó, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 30% so với tổng số lao động được tạo việc làm của tỉnh Đắk Nông. Khoảng 89.000 người được tạo việc làm trong nước, 1.000 người lao động làm việc ở nước ngoài.

Trên 90.000 lượt lao động Đắk Nông sẽ được tạo việc làm - 1
Tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu tạo việc làm cho 90.000 lượt người trong giai đoạn 2021-2025

Việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm được thực hiện qua tư vấn, giới thiệu việc làm, nguồn vốn cho vay Quỹ quốc gia về việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm...

Cũng theo Kế hoạch 103/KH-UBND, nếu đạt mục tiêu trên, tỉnh này sẽ nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 45% năm 2020 lên 57,5% năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu, ngoài việc tận dụng những lợi thế của địa phương, các chính sách hỗ trợ của trung ương thì UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

"Gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực, các ngành kinh tế của huyện, thành phố, theo vùng và cả nước. Các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương phải gắn với chỉ tiêu tạo việc làm; thực hiện tốt chính sách việc làm công theo quy định …" theo nội dung Kế hoạch 103/KH-UBND.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Đắk Nông đã thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới vấn đề việc làm cho lao động.

Đảng bộ tỉnh Đắk Nông phấn đấu trong nhiệm kỳ mới có 90.000 lượt lao động được tạo việc làm. Đồng thời sẽ đào tạo nghề cho trên 20.000 người theo hướng có trình độ, chất lượng và tay nghề cao;, 14,8% người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội.

Tin liên quan
Đang được quan tâm