Thứ hai, 25/06/2018 - 08:11

TP HCM: Gần 400 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội khó đòi

BHXH TP HCM cho biết đến tháng 6/2018, TP có hơn 12.440 doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền nợ hơn 2.700 tỉ đồng (chiếm tyỉ lệ 4,2% so với kế hoạch thu năm 2018)

Trong số hơn 12.440 DN nợ BHXH, BHTN, BHYT có 2.440 DN nợ trên 6 tháng với 523 tỉ đồng. Ngoài ra, có khoảng 10.000 DN nợ BHXH từ 2 đến 6 tháng.

Đáng chú ý, trong tổng số 2.700 tỉ đồng mà các DN nợ đóng BHXH BHYT, BHTN có 387 tỉ đồng là khoản nợ không thể đòi. Đây là số nợ từ 1.570 DN đã giải thể, phá sản, chủ DN bỏ trốn, mất tích…

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động
Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, BHXH TPh đã thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh kiểm tra liên ngành tại 737 đơn vị. BHXH TP thu được xấp xỉ 40% trên tổng số hơn 61.000 tỉ đồng BHXH được giao. BHXH TP phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tyỉ lệ nợ xuống dưới 3,7% so với tổng thu.

Theo Báo Người lao động