TP HCM: Đề nghị trả lương cho công chức gấp 2 lần lương bình quân

UBND TP HCM đang đề nghị được trả lương cán bộ, công chức của thành phố gấp 2 lần mức lương bình quân của công chức, viên chức cả nước.

Hiện nay, việc trả lương thực hiện theo nguyên tắc gắn với năng suất lao động. Căn cứ vào một số yếu tố như: Năng suất lao động chung của thành phố đang cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ công chức cao gấp 1,5 lần cả nước và thành phố đang đóng góp 27% trong nguồn thu ngân sách của cả nước trong khi tỉ lệ dân số chỉ chiếm 9,1% dân số cả nước, thì việc trả lương bình quân gấp 2 lần là điều hợp lý.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn Phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:Quan điểm của thành phố là không xin tăng lương và điều chỉnh hệ số lương.

Thành phố không xin thêm ngân sách trung ương. Thành phố xin cơ chế để chủ động lo cho đội ngũ cán bộ của thành phố. Tiền do ngân sách thành phố quản được phân cấp, được ủy quyền từ nguồn thu để lại cho thành phố và nguồn điều tiết của trung ương cho thành phố”.

Theo Lệ Hằng/VOV.VN

Tin liên quan