Xây dựng dự thảo nghị định tăng lương tối thiểu 2018

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Theo đó, mức lương tối thiểu của 4 vùng lương dự kiến được tăng từ 180.000 đồng - 230.000 đồng so với hiện nay. Nếu được Chính phủ phê duyệt, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Xây dựng dự thảo nghị định tăng lương tối thiểu 2018 - 1

Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, mức lương tối thiểu vùng áp 4 mức như sau: Mức lương vùng 1: 3,98 triệu đồng/tháng; vùng 2: Mức 3,53 triệu đồng/tháng; vùng 3: Mức 3,09 triệu đồng/tháng; vùng 4: Mức 2,76 triệu đồng/tháng.

Trong Tờ trình dự thảo nghị định, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhận định, đề xuất tăng mức lương tối thiểu từ 180.000 đồng - 230.000 đồng so với hiện hành (tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ phần trăm từ 6,1 - 7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017.

Dự kiến khoảng 4% - 4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho người lao động.

Mức lương sẽ cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 2% - 2,5% để thực hiện lộ trình điều chỉnh bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người lao động.

Về thời điểm áp dụng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất dự thảo nghị định được thực hiện từ ngày 1/1/2018.

Nếu thực hiện theo phương án nêu trên thì đáp ứng được khoảng từ 92 - 96% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đề xuất phương án điều chỉnh nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Dự báo tăng bình quân khoảng 0,55 - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giầy tăng khoảng 1,15 – 1,2%, từng bước đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Mức điều chỉnh nêu trên đã có tính toán đến quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác).

Dự kiến điều chỉnh vùng áp dụng tăng lương

Căn cứ vào thay đổi của tình hình kinh tế xã hội, dự thảo có xem xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung một số địa bàn áp dụng theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, như sau:

Điều chỉnh phân vùng từ vùng 2 lên vùng 1 đối với thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; từ vùng 3 lên vùng 2 gồm: Huyện Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai, huyện Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An và thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam; từ vùng 4 lên vùng 3 gồm: Huyện Phú Ninh thuộc tỉnh Quảng Nam, huyện Lộc Ninh và Phú Riềng thuộc tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, điều chỉnh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình từ vùng 3 xuống vùng 4.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan