Thứ ba, 27/11/2018 - 16:46

Tiền lương toàn cầu: Mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua

Dân trí

Báo cáo mới nhất về Tiền lương toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy, tăng trưởng tiền lương thấp nhất kể từ năm 2008 tới nay, thu nhập của phụ nữ vẫn thấp hơn nam giới 20%.

Tiền lương toàn cầu: Mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua - 1

Tăng trưởng cao, lương vẫn thấp

Được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thu thập được từ 136 quốc gia, báo cáo Tiền lương toàn cầu 2018/2019 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, tăng trưởng tiền lương toàn cầu năm 2017 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Mức tăng này thấp hơn nhiều so với các mức tăng trưởng tiền lương trước thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.

ILO nhận xét, mức tăng trưởng tiền lương toàn cầu dù đã điều chỉnh theo lạm phát nhưng vẫn sụt giảm từ 2,4% (năm 2016) xuống còn 1,8% (năm 2017).

Khi phân tích về tăng trưởng tiền lương, báo cáo chỉ ra rằng tăng trưởng tiền lương thực tế của các quốc gia phát triển trong nhóm G20 đã giảm từ 0,9% năm 2016 xuống còn 0,4% năm 2017.

Ngược lại, ở các quốc gia đang phát triển và mới nổi thuộc G20, tăng trưởng tiền lương thực tế dao động trong khoảng 4,9% năm 2016 và 4,3% năm 2017.

Nêu ra thắc mắc, Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho biết: “Điều khó hiểu là ở các nền kinh tế có thu nhập cao, tình hình tăng trưởng GDP khôi phục và mức thất nghiệp giảm nhưng tăng trưởng tiền lương lại chậm lại”.

Tuy nhiên, ở nhiều nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình, bất bình đẳng về tiền lương vẫn duy trì ở mức cao và tiền lương thường không đủ để trang trải nhu cầu của người lao động và gia đình họ.

Mức chênh quá cao

Báo cáo tính toán chênh lệch lương theo giới theo những cách sáng tạo và chính xác hơn, sử dụng dữ liệu từ khoảng 70 quốc gia và khoảng 80% lao động hưởng lương trên toàn thế giới. Báo cáo cho thấy phụ nữ tiếp tục bị trả lương thấp hơn nam giới khoảng 20% trên toàn cầu.

Ông Guy Ryder cho biết: “Chênh lệch lương theo giới là một trong những biểu hiện rõ nhất của bất bình đẳng xã hội và tất cả các quốc gia cần cố gắng hiểu rõ hơn những vấn đề tiềm ẩn của những biểu hiện này và đẩy mạnh tiến bộ hướng tới bình đẳng giới”.

Báo cáo cho thấy ở các quốc gia có thu nhập cao, chênh lệch tiền lương theo giới lớn hơn trong nhóm người lao động được trả lương cao nhất. Trong khi đó, ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, chênh lệch tiền lương theo giới lại lớn hơn ở nhóm lao động được trả lương thấp hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, những cách lý giải truyền thống như sự khác biệt về trình độ học vấn giữa nam giới và phụ nữ làm những công việc được trả lương, chỉ đóng vai trò hạn chế trong việc giải thích tình trạng chênh lệch tiền lương theo giới.

Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến chênh lệch tiền lương theo giới là vai trò làm mẹ. Báo cáo cho thấy những người mẹ thường có xu hướng được hưởng mức lương thấp hơn so với những người không làm mẹ.

Điều này có thể liên quan đến một loạt các yếu tố trong đó có sự gián đoạn thị trường lao động, giảm giờ làm việc, làm các công việc phù hợp với gia đình hơn nhưng mức lương thấp hơn hay những quyết định thăng cấp mang tính dập khuôn ở cấp doanh nghiệp.

Theo báo cáo này, sự phân công trách nhiệm gia đình công bằng hơn giữa phụ nữ và nam giới trong nhiều trường hợp có thể khiến phụ nữ lựa chọn nghề nghiệp khác đi.

Theo Tổng giám đốc ILO: “Bằng chứng cho thấy, sự chênh lệch tiền lương giữa nam giới và phụ nữ còn tồn tại trước cả khi người nữ giới có con. Điều này cho thấy cần thiết phải đấu tranh loại bỏ định kiến và phân biệt đối xử tại thời điểm bắt đầu gia nhập thị trường lao động”.

Hoàng Mạnh